Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

2 Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så mange stillte opp. For at vi skal være en sterk organisasjon, er vi avhengig av våre tillitsvalgte. Det er sunt med en rullering av tillitsvalgte, det gir nye ideer og andre vinklinger på mange saker. Jeg benytter anledningen til å ønske nye tillitsvalgte velkommen til nye utfordringer, og takke for innsatsen til de som nå har gått av både i Fylkeslaget og i lokalforeningene. NJFF har nå hatt sin nettportal oppe en stund, og høstet gode erfaringer. Som medlem er det nå enkelt å oppdatere egne medlemsdata. Her logger du deg inn og endrer eller legger til mobilnummer og e-postadresse, eller korrigerer øvrige opplysninger. Opplysningene benyttes blant annet til utsendelse av informasjon i lokalforeningene. Det burde derfor være unødvendig å sende post til feil adresse. Det er bortkastede penger i form av porto. Registrer også din riktige mobil og e-postadresse, så er det lettere og billigere for lokalforeningen å sende deg lokalinformasjon. I Akershus er det laksefiskere som er, eller står på farten til sin drømmeelv. Her er det også nye utfordringer, da vi har fått lokale begrensinger i fisket. Noen steder er det døgnkvoter, andre steder tidsbegrensninger. Dette varierer fra elv til elv. Det vil si at man nå må følge nøye med i det virvaret av regelverket som nå gjelder i det enkelte vassdrag. Laksebastanden er på full fart nedover, begrensingen i fisket er lagt på sportsfiskerne, mens problemfokuseringen er blitt politisk, og en kamp for næringsinteresser. Det er jo en tankevekker at vi nå også har fått resistent lakselus i tillegg til Gyrodactilus. Sentralt er det lagt ned enorme ressurser for å ivareta, ikke bare sportsfiskernes interesser, men også laksebestanden og naturgrunnlaget for fremtiden. Dette er et arbeid som ikke stopper med det første. Sommeren er fiskesesong, og mange foreninger organiserer fiske for barn i sommermånedene. Aktiviteter som Barnas Fiskedag er populære, og trekker ikke bare barn, men også foreldre. Viktige og gode arrangementer som også bidrar til opplæring av foreldrene. Noen av disse barna vil med tid og stunder, bli å finne som noen våre nye tillitsvalgte. Det er her vi er med på å legge grunnlaget for fremtiden. Mange lokalforeninger i landet vårt har tilbud på hytter og gode fiskemuligheter. Ta med deg barn og familie til naboforeningens fisketerreng eller kanskje litt lenger unna. Her kan du som NJFF-medlem få lånt hytte til en rimelig pris. Ungene synes det er moro å prøve andre steder, så benytt denne muligheten. Kontakt lokalforeningen der hvor du ønsker å dra. Selv om sommeren står for døren, er det mange som er full gang med jaktplanlegging. Skadeskyting blir jevnlig diskutert, så bruk også sommermånedene til skytetrening. Flere foreninger har banen åpne også i sommermånedene. Treff gode venner, gå på skytebanen! Fjellturer med familien er populært om sommeren, og mange tar med sin beste venn, hunden. Dette er bra både for hund og eier, men er hunden din saueren? Før jaktstart avholder mange foreninger Aversjonskurs. Benytt deg av dette gode tilbudet, så begrenser du mulighetene for å komme i uheldige situasjoner. Hvert år når jeg går i fjellet finner jeg sau som enten er skadet eller helt utmattet etter hundejakt. Respekter båndtvangen og ha kontroll på hunden. Jeg ønsker dere alle en god og fiskerik sommer. Skitt Fiske! NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 2022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Geir Olav Engdahl, Jan-Rune Samuelsen og Helge B. Pedersen. Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 29. april Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Robert Sørum Øvrige foto: s 4-5 Wenche T Bogstad s 6 Vidar Nilsen s 8-9 Mona Ludvigsen og Per Otto Engh s Ole Mathis Lien s 12 Per Ivar Engen NESTE NUMMER kommer ca. 01. september 2008 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 24. juli

3 Årsmøtet i NJFF Akershus Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Ottar Nord Hagleskyting Styremedl. Bent Nydahl Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Styremedl. Turid Johnsbråten Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Wenche Torill Bogstad Jakt/viltstell Styremedl. Espen Stokke Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Øyvind Johnsen Rifleskyting 2. Varamedl. Leif Stenby Hagleskyting 3. Varamedl. Jarand Andresen Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Ledende fagkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Jan-Rune Samuelsen Kontormedarbeider Elin Kristin Aasen 4 NJFF Akershus avholdt årsmøte torsdag 13. mars på Lillestrøm. Årsmøtet vedtok en resolusjon om nødvergerett for hunder. To innkomne saker fra Gjerdrum JFF ble vedtatt oversendt NJFF. Årsmøtet godkjente beretning og regnskap for 2007, vedtok arbeidsprogram og budsjett for 2008 og valgte nytt styre. Styreleder Erik Gill ble gjenvalgt for to nye år. Det møtte 51 personer fra 17 forskjellige foreninger. Det møtte 51 personer fra 17 forskjellige foreninger. Viltkonsulent Webjørn Svendsen holdt årsmøteforedraget på vegne av NJFF. Han berørte de viktigste satsningsområdene for NJFF. Årsmøtet vedtok en resolusjon om nødvergerett for hunder. I pausen ble Ungdommens Pris overrakt Hurdal JFF s Villmarksklubb. Gjerdrum JFF hadde sendt inn tre forslag. To forslag ble støttet enstemmig og er oversendt NJFF for videre behandling. Et forslag er at NJFF skal igangsette et prosjekt for å utvikle jakt/fiske spill som ungdom kan spille på nett. I det andre forslaget ber man NJFF langt klarere synliggjøre sin miljøprofil. Fylkeslagets arbeidsprogram for 2008 finner du på html En viktig oppgave for årsmøtet er å velge styre for fylkeslaget. Niels Sverdrup Thygeson, Tunsjø JFF, takket av etter mange års innsats i fylkesstyret. Wenche T Bogstad, Gjerdrum JFF ble valgt som styremedlem etter ett år som varamedlem. Bent Nydahl, Fet JFF, ble valgt som nytt styremedlem mens Leif Stenby, Blaker JFF, ble valgt som nytt varamedlem. Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret i NJFF Akershus består nå av leder Erik Gill (Eidsvolls Skog JFF), Nestleder Erik Røhne (Vestby JFF), Kvinnekontakt Turid Johnsbråten (Eidsvolls Skog JFF), Ungdomsleder Espen Stokke (Øststranda JFF) og styremedlemmer Ottar Nord (Nit-

4 Leder Erik Gill flankert av sekretærene Øyvind Johnsen og Hjalmar Eide og dirigenten Jan Monsen tedal og Hakadal SJFF), Wenche T Bogstad (Gjerdrum JFF), Gunn Bjerke (Bærum JFF), Bent Nydahl (Fet JFF) og Arne Aaberg (Oppegård JFF). Varamedlemmene vel- ges for et år av gangen: Øivind Johnsen (oppegård JFF), Leif Stenby (Blaker JFF) og Jarand Andresen (Fet JFF) Ungdommens pris Ungdomsutvalget deler ut ungdommens pris for 4. gang. Prisen er ment som en oppmuntring og påskjønnelse for foreninger med gode barne- og ungdomsaktiviteter. Mens vi tidligere år har kåret en vinner etter et poengsystem har utvalget i år brukt skjønn ved tildelingen. Vinneren startet sine planmessige barneaktiviteter i 2002 da de dannet en barnegruppe for barn mellom 7 og 12 år. Aktivitetene er svært varierte og det er en fin balanse mellom innendørs og utendørs aktiviteter. Vi nevner i fleng: Elgjakt Harejakt Klatreturer Kanoturer, Fisketurer Orreleik (overnatting med 38 deltakere inkl de voksne) Fiskestell Rådyrforing Bevertur Aking Første halvår i år står 3 overnattingsturer på aktivitetsplanen sammen med 12 andre aktiviteter. I tillegg til å gi god informasjon benytter de også foreningens hjemmeside til å legge ut bildeserier fra alle turer vi anbefaler alle å klikke seg inn ved anledning. Alle i foreningslivet vet at opplegg ofte faller sammen når en ildsjel gir seg. Da initiativtaker og tidligere primus motor trakk seg ut, fortsatte foreningen sitt flotte arbeid og i dag er det høyere aktivitet en noen gang. Opplegget har inspirert andre til å starte tilsvarende barnegrupper og har på denne måten dannet skole for barnearbeidet i andre foreninger. Vinneren er Villmarksklubben i Hurdal JFF. (Se for øvrig egen artikkel om Villmarksklubben) John Rossbach delte ut Ungdommens Pris til Hurdal JFFs representant Torbjørn Rognstad 5

5 Årsmøteresolusjon om nødvergrett for hunder Årsmøtet vedtok ennstemmig en resolusjon om nødvergerett for hunder: Regjeringen har varslet endringer i viltlovens bestemmelser om nødvergerett når rovdyr angriper husdyr uten at det fremmes forslag om å innføre nødvergerett når ulv angriper hunder. Årsmøtet i NJFF Akershus mener dette er et løftebrudd som virker konfliktbyggende og en mistenkeliggjøring av jegere i ulveområdene. Resultater Bakgrunn I de delene av Akershus som ulven har hatt tilhold har konfliktnivået utvilsomt vært høyest på grunn av ulvens tendens til å drepe hunder. I områdene øst for Glomma er mer enn 30 hunder dokumentert drept av ulv siden ulven etablerte seg i området i Under Stortingets behandling av Rovviltmeldingen våren 2004 kom Energi- og miljøkomiteen med følgende merknad: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, ønsker at det utredes om nødvergeretten også bør omfatte hund som direkte angripes av rovdyr. I Soria Moria erklæringen gikk den nåværende regjeringen enda lengre: Regjeringen vil at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeiernes rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Etter 4 lange år har nå regjeringen varslet at de vil justere nødvergeretten for husdyr, men ikke for hunder som blir direkte angrepet av ulv. Den svenske Miljøstyrelsen har hatt samme spørsmål opp til vurdering. De gav Viltskade-senteret på Grimsø i oppdrag å utrede risikoen for misbruk av nødvergeretten. Den vitenskaplig rapporten Scandulv bygger sitt svar på, konkluderte med at for hele Skandinavia ville den teoretiske mulighet for ureglementert avskytning av ulv i en slik sammenheng ligge på 1,3 ulv pr. år og at maksimum 3 til 4 ulver ville bli skutt under angrep på hund. Hvis en ser på en bestandsfordeling mellom de Skandinaviske land, ville det for Norges vedkommende kunne bli ca. 0,25 ulv pr. år ureglementert og 0,5 ulv under angrep på hund. Dette burde være en risiko selv DN og Miljøverndepartementet kan leve med! Direktoratet for Naturforvalting (DN) er faginstansen som har utredet spørsmålet og trukket den konklusjon at risikoen for at hundeeiere (les jegere) skal komme til å skyte ulv under dekke av såkalt angrep på hund, er så stor at en ikke kan gi hundeierer denne nødvergeretten. Den grunnløse og udokumenterte misstenkliggjøring en slik begrunnelse er tuftet på, kan ikke hundeeiere og jegere leve med. Spesielt ikke i forhold til sitt eget Direktorat. Politiets statistikk for brudd på lover relatert til jakt viser med all tenkelig tydelighet at norske jegere er en av de mest lovlydige deler av befolkningen. I Sverige resulterte utredningen i at en innførte nødvergeretten, som en prøveordning for 2 år. Denne tilliten burde også blitt norske jegere tildel. Flott jaktfeltsesong Årets jaktfeltsesong er over for denne gang, stevnene har vært godt besøk med mange gode resultater. Høland JSK arrangerte Fylkesmesterskapet på Grasåsen med 202 deltakere så vidt vi vet er det ny rekord. Som vanlig tok de lokale skytterne for seg på premiebordet. FM Nr 1 Magne Holmbro Høland JSK 150 Nr 2 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF 148 Nr 3 Ronny Fjeldskogen Hemnes JFF 148 FM Lag Nr 1 Høland JSK I (Anders Fosshaug, 440 Magne Holmbro, Thomas Bråthen) Nr 2 Hemnes JFF II 433 Nr 3 Nannestad JFF I Magne Holmbro tok sin andre sølmedalje i NM Jaktfelt. Årets NM ble arrangert av Løiten JFF også i år med toppresultater fra våre skyttere. Magne Holmbro skjøt bare 148 p og gikk til finaleskyting med 6 mann med 150 p foran seg. I finalen ble det skutt sittende på tiur 180 m og stående på grevling 129 m og med glimrende finaleskyting ble det omskyting om sølvmedaljen. Dermed kapret Magne Holmbro sin 2. sølvmedalje i NM jaktfelt. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF ble 3. beste junior mens Ronny Fjeldskogen fulgte opp med bronse i jegerklassen. Resultater Isfiske Bærum SF og Lillestrøm SF arrangerte i felleskap FM i isfiske på Heiavannet 24. februar. Opprinnelig skulle stevnet ha gått på Mjær, men på grunn av ustabile isforhold ble

6 Fiskesommerarrangementer I sommer arrangerer vi Fiskesommer for 5 året på rad i samarbeide med Mustad og Dagbladet. Det legges opp til trivelige fiskekvelder med instruksjon og veiledning. De som ikke har utstyr kan få låne av arrangøren. Arrangementene er åpne for alle og det er bare hyggelig om dere tar med familie og venner! Oversikt over sommerens arrangementer Ullensaker Spf. 28- juni 10:00-15:00 Ljøgottjern Olav K. Toverud Bjerke JFF 29- juni 10:00-15:00 Honsjøhytta Jan Erik Berntsen Enebakk JFF 29- juni 12:00 Mjær (vannskisenteret) Stig Hovland Hurdal JFF 29- juni 11:00-14:00 Hveemsvika (nordre del av Hersjøen) Mona Ludvigsen Oppegård JFF 30- juni 19:00-21:00 Kolbotn sentrum ved Kolbotnvannet Trygve Solstad Vestby JFF 1- juli 18:00 Kolåstjernet (Son) David Gourong Lillestrøm og Strømmen JFF 2- juli 18:00 Nitelva Lillestrøm Tom Haga Gjerdrum JFF 2- juli 18:00-20:00 Gjermenningen Lars Erik Fagerheim Ås JFF 3- juli 18:00-20:00 Rostadion ved Årungen Pål Bergan Fenstad JFF 6- juli 14:00-16:00 Ellingsjøen (nord v/damhytta) Knut Kårstad Nesodden JFF 7- juli 18:00-20:00 Fagerstrand brygge Erik Johnsen stevnet flyttet til Heia. Hyggelig var det at 72 deltakere meldte seg på. Bittet var tregt, til slutt Tyskerud og Kjell Grøtli. Lars Bekkensten flankert av Rune stakk Lars Bekkensten av med plaketten med 50 grams margin! FM Lag Nr 1 Bærum SF.2 lag Pål Rognaldsen, Kjell Hammershaug og Knut Gullbekk Nr 2 Fet JFF Nr 3 Nannestad JFF FM Isfiske Nr 1 Lars Bekkensten Nannestad JFF 3665g Nr 2 Rune Tyskerud Fet JFF 3617g Nr 3 Kjell Arne Grøtli Aurskog JFF 3182g FM Isfiske lag Asker JFF arrangerte FM lag på Gjellumvannet 8. mars. 71 deltakere på det åpne stevnet og 20 påmeldte lag var bra. I år var det Bærum SF som vant lagkonkurransen med samlet vekt på 10,7 kg. Bærum SFs vinnerlag besto av Pål Rognaldsen, Knut Gullbekk og en strålende fornøyd Kjell Hammershaug. 7

7 Hurdal jff startet med Villmarksklubben i september Anita Alm Hansen og Tale Rosland ønsket å få med seg flere barn og unge ut på tur. Det ble etter hvert til villmarksklubben. Andre jeger og fiskeforeninger tente på ideen, og Anita reiste rundt og spredte ideen sin om Villmarksklubben. Dette har ført til at flere foreninger i dag har et variert og spennende tilbud til barn fra 7 år og oppover. I 2004 ble Villmarksklubben lagt på is ett år. August 2006 startet Per Otto Engh og Mona Ludvigsen opp igjen. Det var respons med en gang. Siden har aktivitetsnivået økt i takt med antall deltakere. I dag er det rundt 20 unger mellom 7 og 13 år med i klubben. I tillegg er det like mange voksne med! At det skulle være mulig å gjenreise en klubb på den måten var vanskelig å tro. Villmarksklubbens opplegg ser ut til å passe folk. Ingen krav til medlemskap, men aktiviteter i sentrum med klubbkvelder og turer ca hver 3. uke. Folks fritid er så verdifull i dag at det kan ikke være noe intensivt og forpliktende klubbaktivitet. I Villmarksklubben kan folk komme og gå som det passer dem. Noen er med alltid, noen bare når det er tur. Det må respekteres, ellers mister vi dem. Det som er viktig for Villmarksklubben er at barn og unge får mulighet til å oppleve naturen uten stress og pedagogisk tilrettelagt program. Turen blir til mens vi er ute! Barn på orreleik kan være en utfordring i seg selv. Med alle de voksne ble det tilslutt 38 som overnattet for å se leiken. Turen gikk over all forventning alle fikk se orrhanenes vårspill. Vi som driver Villmarksklubben hadde ikke klart å ha så variert og spennende program uten hjelp. Noen av støttespillerne er Hurdal Verk Folkehøgskole, Hurdal miniatyrskytterlag og folk fra Hurdal JFF. Det er en viktig innsats som blir gjort på dugnad. Det er ungene som skal forvalte naturen etter oss. Det er derfor det er så viktig at barn og unge lærer om naturen i nærområdet. Alle turene Villmarksklubben har, blir lagt til den flotte naturen i Hurdals skoger. De har vært på FAKTA OM HURDAL I løpet av året får barna et variert tilbud. Klatring er populært! 8 Hurdal Kommune nord i Akershus har et areal på på 285 km2. Hurdalssjøen ligger på 180 moh og kommunens høyeste topp er Fjellsjøkampen 812 moh. Hurdal JFF hadde ved årsskiftet 264 medlemmer, et imponerende tall når kommunen har et innbyggertall på drøyt Foreningene disponerer ca daa jaktterreng og 35 små og store fiskevann. Både jakt- og fisketilbudet ligger på inatur.no

8 Fra en kombinert fiske- og padletur på Fjellsjøen. steder som folk ikke visste fantes i Hurdal. Fine stille fiskevann og flotte utsiktstopper. Ungene husker alle turene med glede. Det er aldri snakk om at noen vil hjem, når de er på tur. Det er en utrolig flott gjeng med unger, på tvers av klassetrinn og kjønn. Villmarksklubben har ikke høstprogrammet klart enda, men det ser ut til å bli mange spennende turer og klubbkvelder. Vi ønsker alle barn fra 7 år velkommen til klubben, gjerne med foresatte! Vi har egen hjemmeside der vi legger ut all informasjon til ungene. Det ligger masse informasjon fra turene de har vært på. Hjemmesiden finner dere under lokal lag i Akershus på njff.no Tusen takk til alle dere som har vært til hjelp og støtte så vi har kunne gjennomført aktivitetene våre. Takk til NJFF Akershus som har sett oss verdige til å få Ungdommens pris Hilsen Per Otto og Mona Her er noen av aktivitetene vi har vært innom: Harejakt og elgjakt Fellefangst og beversafari Skiturer med spor og sportegn Aktivitetshelg med overnatting ute jakt, natursti og vannaportering med hund. Alle ungene har laget sine egne kniver Tema om småfugler og ungene laget egne fuglekasser Overnatting med orreleik. Alle fikk se leiken. Pilking og pilkekonkurranser Overnatting ute med kanoturer og fisking Klatrekurs og klatretur Baneskyting med salongrifle og sikkerhet rundt våpenbruk Besøk på rådyr fòrplass Hyttetur med natursti og pilking Villmarksklubben har også vært på elgjakt, bål og pølser er alltid populært. 9

9 Tillitsmannskonferansen på Elverum - Stedet der jakt og fiskeinteresserte møtes Av: Hans Ole Solberg Tillitsvalgtkonferansen for Akershus, Hedmark og Østfold ble avviklet på Hotell Central i Elverum 09. og 10. februar. Deltakere fra 41 forskjellige lokalforeninger, samt styret og administrasjon i fylkeslagene i Akershus, Østfold og Hedmark var samlet for faglig oppdatering og gjennomgang av NJFFs satsningsområder i Utrolig nyttig og en kjempefin samling, var den unisone dommen fra deltagerne. Organisasjonskonsulent Knut Erik Risvik i NJFF gjennomgikk NJFFs satsningsområder for 2008, og forbundets nye nettportal med alle de muligheter den gir oss. Ikke minst foreningene, som her har et gratis nettsted. Der når de ut med informasjon, samtidig som de har god oversikt over medlemmer, instruktører, kurs og andre aktiviteter. 10 Torstein Storaas fra Høgskolen på Evenstad holdt som vanlig et interessant foredrag, i år om ulvens predasjon på elg og forholdene rundt dette ut fra de data som studiet i Stor- Elvdal viste. Knut Madslien fra Norsk veterinærinstitutt ga oss de siste oppdateringer om hjortelusflue og flått. Noe svineri som vi gjerne hadde klart oss uten. Arnfinn Lien som representerte skadefellingslagene på Hedemarken, fortalte oss om deres organisering og om den dramatiske situasjonen på Hedmarksvidda i Dette ble en vekker for flere enn våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere. Her har det skjedd radikale endringer i både holdning og forståelse. Skal bli spennende å se hvordan dette vil prege sommeren 2008! Fylkessekretær i Akershus, Hjalmar Eide, innledet til diskusjon om Hvor sårbar er min lokalforening. Temaet ble etterfulgt av gruppearbeid og ga flere noe å tenke på. Gøsta Kjellberg, nylig pensjonert fra NIVA, var første foredragsholder på søndag. Han snakket om miljøgifter i fisk og anbefalinger når fisk brukes til mat. Med sin lune og litt distrè presentasjonsform, skapte Gösta munterhet og ettertanke. Fylkesleder i Hedmark Bjørn Næss innledet til diskusjon rundt blyhagl og NJFFs engasjement i saken. Dette dannet basis for uttalelsen fra vårt årsmøte. Og, med så sentrale emner på programmet, er det utrolig at ikke flere fra Hedmark kjente sin besøkelsestid. Hjalmar Eide avsluttet samlingen med temaet publisering på portalen og gjennomgang av gruppeoppgavene.

10 Gøsta Kjellberg, nylig pensjonert fra NIVA, var første foredragsholder på søndag. Torstein Storaas fra Høgskolen på Evenstadholdt som vanlig et interessant foredrag. Bjørnen lusker øst i skogen 1. april sporet SNO en hannbjørn ved Bjørknessjøen. Bjørnen hadde kommet tassende fra Eidskog og fortsatte inn i Nes. I slutten av april ble det funnet elgkadaver med sportegn etter bjørn i området, noe som tyder på at den har blitt værende. Alt tyder på at det er hannbjørn. Bilde fra Bjørknes viser baklabb og forfot av Bjørnen. SNO arket på bildet viser 20 cm. Foto Jan H Wilberg. Ny fylkesinstruktør Jegerprøven Jan Monsen, Bjørkelangen JFF er oppnevnt som ny Fylkesinstruktør for Jegerprøven. Jan har vært instruktør siden ordningen med jegerprøven ble innført i 1986 og gjennomført lokale kurs hvert eneste år siden. Han var Kultursjef i Aurskog Høland, men har pedagogisk bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Hovedinteressene er rype- og skogsfugljakt selvfølgelig med Breton. 11

11 Nytt skyteanlegg for 60-års jubilanten Blaker Jeger og Fiskerforening feirer i disse dager 60 år, men det er ingen ting som tyder på at alderen hemmer aktivitetsnivået. Tvert i mot! Foreningen er nå i ferd med å ferdiggjøre et nytt, flott skyteanlegg på Dalbakk med riflebane, løpende elg og trapanlegg. Foreningen har en jevn vekst og har pr. i dag 253 medlemmer. Medlemsveksten kan skyldes at foreningen satser sterkt på fornying med stadig forbedret tilbud til medlemmene. Kjernen i aktiviteten er foreningshuset med tilhørende skytebaner. Anlegget ligger på et 33 mål stort område som nylig ble kjøpt fra Sørum kommune til en gunstig pris. Det kan være betryggende å eie sitt eget område når man nå legger ned store ressurser i oppgradering av skyteanlegget. Dugnadsånden har vært avgjørende for å få til dette. Elektroniske skiver er på plass på både riflebanen og elgbanen, samtidig som en ny jegertrapbane er i ferd med å bli ferdigstilt. Begge baner får tak, så her blir det skyting uansett værforhold. Leirduebanene blir tatt i bruk i forbindelse med jubileumet. Det arrangeres nemlig to jubileumsstevner. Det er leirduesti 19. april og fylkesmesterskap i jegertrap 7. juni. Disse to stevnene blir også premiert sammenlagt. Elgbanen fikk sin premiere med to elgstevner i mai. Videre er foreningen aktiv i forbindelse med jegerprøven. Siden jegerprøven ble innført har det blitt arrangert årlige jegerprøvekurs. Årets kurs har hele 26 deltagere og dette bidrar også til stabil rekruttering. Blaker Jeger- og Fiskerforening disponerer jakt i Sørum kommuneskoger og har også jakt- og fiskeavtaler med andre lokale grunneiere. Kalking av vassdrag og utsetting av fisk hører med som en viktig forvaltning av disse ressursene. På fiskesiden er det også godt samarbeid med Fet JFF. Som et ekstra tilbud til hundeeiere har foreningen også fått på plass et velegnet område for aversjonsprøver mot sau. Foreningen ser ut til å ha gode fremtidsutsikter, men ønsker forsatt flere medlemmer. Særlig ønskes flere damer og yngre medlemmer. For å treffe nye målgrupper lanseres i disse dager et helt nytt nettsted (www.blakerjff. no). Foreningen har store forhåpninger til dette nettstedet, og styret vil legge mye arbeid i å holde disse internettsidene oppdatert. Alle interesserte er velkommen til å besøke nettstedet og selvfølgelig også ta kontakt for ytterligere informasjon og eventuelt medlemskap. I skrivende stund var det bare anleggsbilder tilgjengelig, her ser vi sekretariatet fra årets tradisjonelle jaktfeltstevne. Besøk vår store butikk i 2. etasje. Hund/sau dressur Nå er det på tide å tenke hund/sau dressur igjen! 12

12 Foreninger tilsluttet NJFF-Akershus Forening Postadresse Leder/kontaktp. Tlf. Tlf. a Asker JFF Pb. 441, 1371 Asker (L) Terje Karlsen Aurskog JFF Boks 12, 1930 Aurskog (K) Jan E. Granli Bjerke JFF v/johnny F Andersen, Røyvn Maura (L) Johnny F Andersen Bjørkelangen JFF Boks 101, 1941 Bjørkelangen (L) Kari Mikkelrud Blaker JFF Boks Sørumsand (K)Leif Stenby Bærum JFF Boks 147, 1300 Sandvika (L) Gunn Bjerke Bærum Sportsfiskere v/ John Kardash, Trollvn. 6 B, 1358 Jar (K) John Kardash Det Norske Veritas JFF Boks 300, 1322 Høvik (L) Odd Sund Eidsvoll Skog JFF Boks 250, 2071 Råholt (K) Tor Fodstad Enebakk JFF Pb. 40, 1914 Y Enebakk (L) Gunborg Bye Fjeld Farshatten JFF v/dag Vintervold Branderudveien 75, 2015 Leirsund (K) Dag Vintervold Feiring JFF v/sverre Limbodal,Flesviklia 38, 2093 Feiring (K)Sverre Limbodal Fenstad JFF v/leder Knut Kårstad, Duelia 2, 2170 Fenstad (L) Knut Kårstad Fet JFF Boks 132, 1900 Fetsund (L) Tom R. Jensen Friluftsforeningen Frieren v/daniell Kastell, Nystulia 27, 2022 Gjerdrum Daniell Kastell Frogn JFF Boks 19, 1441 Drøbak (L) Johan Stokkeland Gjerdrum JFF Pb. 1, 2022 Gjerdrum (L) Vegard Braate Hemnes JFF V/leder Rune Nordby, Solstad, 1970 Hemnes (L)Rune Nordby Holter JFF Øyongvn. 43 A, 2034 Holter (K) Hugo Nyholt Hurdal JFF v/erik Olsen, Lensmannsvn. 15, 2090 Hurdal (L) Erik Olsen Høland Jaktskytterklubb v/ Bjørn Holmbro,Harevn. 8, 1960 Løken (K) Bjørn Holmbro Høland JFF Postboks 1, 1960 Løken (K) Pål Asp Lillestrøm Sportsfiskere v/lars Fjeldstad Alex Kiellandsgt 21 A, 2000 Lillestrøm (K) Lars Fjeldstad Lillestrøm og Strømmen JFF v/ Morten Kjøstre, Haldenvn 403, 1923 Sørum (K) Tom Haga Lørenskog JFF Boks 31, 1477 Fjellhamar (K) Steinar Larsen Lørenskog Sportskyttere boks 472, 1471 Skårer (L) Tom Lund Mangenskogen JFF v/sekr. Terje Jostein Bråten, S.Mangen,1930 Aurskog (L)Bernt Øisjøfoss Nannestad JFF v/ leder Hans Olav Røtterud, 2030 Nannestad (L) Hans Olav Røtterud Nesodden JFF Boks 48, 1451 Nesoddtangen (K) Leonhard Økland Nittedal & Hakadal SJFF Boks 39, 1482 Nittedal (K) Stig Skottun Oppegård JFF Postboks 241, 1411 Kolbotn (L) Øivind Johnsen Rausjømarka JFF V/ Erik Bjørnstad, Solveien 85, 1162 Oslo (L)Erik Bjørnstad Rælingen JFF Boks 22, 2025 Fjerdingby (L) Bjørn Ivar Rindal Sportsfiskeklubben Horken v/ Rune Fjellvang, Lurudvn. 28 J, 2020 Skedsmokorset (L) Rune Fjellvang Sportsfiskeklubben Stimen v/ Rune Johansen, Nils Høegsv. 4b, 2010 Strømmen (L) Rune Johansen Ski JFF postboks 5, 1404 Siggerud (L) Øyvind Sverdrup Skaubygda JFF, Frogn v/ leder Bjørnar Galby, Agnorveien 45, 1454 Fagerstrand (L) Bjørnar Galby Sollihøgda JFF v/henning Skaret, Fagerlivn 2, 3538 Sollihøgda (K) Henning Skaret Sørum Jegerforening v/ leder Terje Sameien, Tårnvn. 26, 1929 Auli (L) Terje Sameien Sørumsand og Omegn Spff v/ leder Tore P Hellerud, 1920 Sørumsand (L) Tore P Hellerud Tunsjø JFF V/ Niels Sverdrup-Thygeson, Tunsjøen, 1960 Løken (L) Erling Stokkebekk Udnes JFF v/leder Geir Sverdrup, Nordbyvegen 51, 1929 Auli (L) Geir Sverdrup Ullensaker JFF v/ulv Skafle, Berglia 27, 2056 Algarheim (K) Ulv Skafle Ullensaker Sportsfiskef. Boks 187, 2051 Jessheim (K) Kåre Sandsbakk Vestby JFF Boks 70, 1541 Vestby (K) Jan Ankarstrand Vestre Setskog JFF v/arild Holmedal,N.Kongtorp,1960 Løken i Høland (L( Arild Holmedal Viltstellforeningen Postboks 108, Nordstrand, 1112 Oslo (L) Harry Bråthen Øststranda JFF Boks 230, 2151 Årnes (K) Ståle Glad-Iversen Ås JFF V/Pål Bergan, Tårnveien Ås (L)Pål Bergan

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp?

Tips magasinet! NORMAN & CO. ANS ADVOKATENE M.N.A CHRISTIAN WIIG & CO AS. Har du en sak du brenner for og som du gjerne vil vi skal ta opp? magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-9. årgang 2010 a-ha Magne Furuholmen: - Vil gi min støtte til trafikkofrene side 4-5 Tilltsvalgte møttes i Alta LTN deltar i høringer Full rulle

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer