Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

2 Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så mange stillte opp. For at vi skal være en sterk organisasjon, er vi avhengig av våre tillitsvalgte. Det er sunt med en rullering av tillitsvalgte, det gir nye ideer og andre vinklinger på mange saker. Jeg benytter anledningen til å ønske nye tillitsvalgte velkommen til nye utfordringer, og takke for innsatsen til de som nå har gått av både i Fylkeslaget og i lokalforeningene. NJFF har nå hatt sin nettportal oppe en stund, og høstet gode erfaringer. Som medlem er det nå enkelt å oppdatere egne medlemsdata. Her logger du deg inn og endrer eller legger til mobilnummer og e-postadresse, eller korrigerer øvrige opplysninger. Opplysningene benyttes blant annet til utsendelse av informasjon i lokalforeningene. Det burde derfor være unødvendig å sende post til feil adresse. Det er bortkastede penger i form av porto. Registrer også din riktige mobil og e-postadresse, så er det lettere og billigere for lokalforeningen å sende deg lokalinformasjon. I Akershus er det laksefiskere som er, eller står på farten til sin drømmeelv. Her er det også nye utfordringer, da vi har fått lokale begrensinger i fisket. Noen steder er det døgnkvoter, andre steder tidsbegrensninger. Dette varierer fra elv til elv. Det vil si at man nå må følge nøye med i det virvaret av regelverket som nå gjelder i det enkelte vassdrag. Laksebastanden er på full fart nedover, begrensingen i fisket er lagt på sportsfiskerne, mens problemfokuseringen er blitt politisk, og en kamp for næringsinteresser. Det er jo en tankevekker at vi nå også har fått resistent lakselus i tillegg til Gyrodactilus. Sentralt er det lagt ned enorme ressurser for å ivareta, ikke bare sportsfiskernes interesser, men også laksebestanden og naturgrunnlaget for fremtiden. Dette er et arbeid som ikke stopper med det første. Sommeren er fiskesesong, og mange foreninger organiserer fiske for barn i sommermånedene. Aktiviteter som Barnas Fiskedag er populære, og trekker ikke bare barn, men også foreldre. Viktige og gode arrangementer som også bidrar til opplæring av foreldrene. Noen av disse barna vil med tid og stunder, bli å finne som noen våre nye tillitsvalgte. Det er her vi er med på å legge grunnlaget for fremtiden. Mange lokalforeninger i landet vårt har tilbud på hytter og gode fiskemuligheter. Ta med deg barn og familie til naboforeningens fisketerreng eller kanskje litt lenger unna. Her kan du som NJFF-medlem få lånt hytte til en rimelig pris. Ungene synes det er moro å prøve andre steder, så benytt denne muligheten. Kontakt lokalforeningen der hvor du ønsker å dra. Selv om sommeren står for døren, er det mange som er full gang med jaktplanlegging. Skadeskyting blir jevnlig diskutert, så bruk også sommermånedene til skytetrening. Flere foreninger har banen åpne også i sommermånedene. Treff gode venner, gå på skytebanen! Fjellturer med familien er populært om sommeren, og mange tar med sin beste venn, hunden. Dette er bra både for hund og eier, men er hunden din saueren? Før jaktstart avholder mange foreninger Aversjonskurs. Benytt deg av dette gode tilbudet, så begrenser du mulighetene for å komme i uheldige situasjoner. Hvert år når jeg går i fjellet finner jeg sau som enten er skadet eller helt utmattet etter hundejakt. Respekter båndtvangen og ha kontroll på hunden. Jeg ønsker dere alle en god og fiskerik sommer. Skitt Fiske! NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 2022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Hjalmar Eide, Geir Olav Engdahl, Jan-Rune Samuelsen og Helge B. Pedersen. Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 29. april Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Robert Sørum Øvrige foto: s 4-5 Wenche T Bogstad s 6 Vidar Nilsen s 8-9 Mona Ludvigsen og Per Otto Engh s Ole Mathis Lien s 12 Per Ivar Engen NESTE NUMMER kommer ca. 01. september 2008 Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 24. juli

3 Årsmøtet i NJFF Akershus Organisasjonen: Styret i NJFF Akershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Ottar Nord Hagleskyting Styremedl. Bent Nydahl Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Styremedl. Turid Johnsbråten Kvinnekontakt Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Wenche Torill Bogstad Jakt/viltstell Styremedl. Espen Stokke Ungdom, Skole Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Øyvind Johnsen Rifleskyting 2. Varamedl. Leif Stenby Hagleskyting 3. Varamedl. Jarand Andresen Sportsfiske/innlandsfisk/kalking Fylkesinstruktører Hagleskyting Harald Tandberg El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Rifleskyting Henning Utti Jegerprøven Jan H Monsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Ledende fagkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Jan-Rune Samuelsen Kontormedarbeider Elin Kristin Aasen 4 NJFF Akershus avholdt årsmøte torsdag 13. mars på Lillestrøm. Årsmøtet vedtok en resolusjon om nødvergerett for hunder. To innkomne saker fra Gjerdrum JFF ble vedtatt oversendt NJFF. Årsmøtet godkjente beretning og regnskap for 2007, vedtok arbeidsprogram og budsjett for 2008 og valgte nytt styre. Styreleder Erik Gill ble gjenvalgt for to nye år. Det møtte 51 personer fra 17 forskjellige foreninger. Det møtte 51 personer fra 17 forskjellige foreninger. Viltkonsulent Webjørn Svendsen holdt årsmøteforedraget på vegne av NJFF. Han berørte de viktigste satsningsområdene for NJFF. Årsmøtet vedtok en resolusjon om nødvergerett for hunder. I pausen ble Ungdommens Pris overrakt Hurdal JFF s Villmarksklubb. Gjerdrum JFF hadde sendt inn tre forslag. To forslag ble støttet enstemmig og er oversendt NJFF for videre behandling. Et forslag er at NJFF skal igangsette et prosjekt for å utvikle jakt/fiske spill som ungdom kan spille på nett. I det andre forslaget ber man NJFF langt klarere synliggjøre sin miljøprofil. Fylkeslagets arbeidsprogram for 2008 finner du på html En viktig oppgave for årsmøtet er å velge styre for fylkeslaget. Niels Sverdrup Thygeson, Tunsjø JFF, takket av etter mange års innsats i fylkesstyret. Wenche T Bogstad, Gjerdrum JFF ble valgt som styremedlem etter ett år som varamedlem. Bent Nydahl, Fet JFF, ble valgt som nytt styremedlem mens Leif Stenby, Blaker JFF, ble valgt som nytt varamedlem. Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret i NJFF Akershus består nå av leder Erik Gill (Eidsvolls Skog JFF), Nestleder Erik Røhne (Vestby JFF), Kvinnekontakt Turid Johnsbråten (Eidsvolls Skog JFF), Ungdomsleder Espen Stokke (Øststranda JFF) og styremedlemmer Ottar Nord (Nit-

4 Leder Erik Gill flankert av sekretærene Øyvind Johnsen og Hjalmar Eide og dirigenten Jan Monsen tedal og Hakadal SJFF), Wenche T Bogstad (Gjerdrum JFF), Gunn Bjerke (Bærum JFF), Bent Nydahl (Fet JFF) og Arne Aaberg (Oppegård JFF). Varamedlemmene vel- ges for et år av gangen: Øivind Johnsen (oppegård JFF), Leif Stenby (Blaker JFF) og Jarand Andresen (Fet JFF) Ungdommens pris Ungdomsutvalget deler ut ungdommens pris for 4. gang. Prisen er ment som en oppmuntring og påskjønnelse for foreninger med gode barne- og ungdomsaktiviteter. Mens vi tidligere år har kåret en vinner etter et poengsystem har utvalget i år brukt skjønn ved tildelingen. Vinneren startet sine planmessige barneaktiviteter i 2002 da de dannet en barnegruppe for barn mellom 7 og 12 år. Aktivitetene er svært varierte og det er en fin balanse mellom innendørs og utendørs aktiviteter. Vi nevner i fleng: Elgjakt Harejakt Klatreturer Kanoturer, Fisketurer Orreleik (overnatting med 38 deltakere inkl de voksne) Fiskestell Rådyrforing Bevertur Aking Første halvår i år står 3 overnattingsturer på aktivitetsplanen sammen med 12 andre aktiviteter. I tillegg til å gi god informasjon benytter de også foreningens hjemmeside til å legge ut bildeserier fra alle turer vi anbefaler alle å klikke seg inn ved anledning. Alle i foreningslivet vet at opplegg ofte faller sammen når en ildsjel gir seg. Da initiativtaker og tidligere primus motor trakk seg ut, fortsatte foreningen sitt flotte arbeid og i dag er det høyere aktivitet en noen gang. Opplegget har inspirert andre til å starte tilsvarende barnegrupper og har på denne måten dannet skole for barnearbeidet i andre foreninger. Vinneren er Villmarksklubben i Hurdal JFF. (Se for øvrig egen artikkel om Villmarksklubben) John Rossbach delte ut Ungdommens Pris til Hurdal JFFs representant Torbjørn Rognstad 5

5 Årsmøteresolusjon om nødvergrett for hunder Årsmøtet vedtok ennstemmig en resolusjon om nødvergerett for hunder: Regjeringen har varslet endringer i viltlovens bestemmelser om nødvergerett når rovdyr angriper husdyr uten at det fremmes forslag om å innføre nødvergerett når ulv angriper hunder. Årsmøtet i NJFF Akershus mener dette er et løftebrudd som virker konfliktbyggende og en mistenkeliggjøring av jegere i ulveområdene. Resultater Bakgrunn I de delene av Akershus som ulven har hatt tilhold har konfliktnivået utvilsomt vært høyest på grunn av ulvens tendens til å drepe hunder. I områdene øst for Glomma er mer enn 30 hunder dokumentert drept av ulv siden ulven etablerte seg i området i Under Stortingets behandling av Rovviltmeldingen våren 2004 kom Energi- og miljøkomiteen med følgende merknad: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, ønsker at det utredes om nødvergeretten også bør omfatte hund som direkte angripes av rovdyr. I Soria Moria erklæringen gikk den nåværende regjeringen enda lengre: Regjeringen vil at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeiernes rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Etter 4 lange år har nå regjeringen varslet at de vil justere nødvergeretten for husdyr, men ikke for hunder som blir direkte angrepet av ulv. Den svenske Miljøstyrelsen har hatt samme spørsmål opp til vurdering. De gav Viltskade-senteret på Grimsø i oppdrag å utrede risikoen for misbruk av nødvergeretten. Den vitenskaplig rapporten Scandulv bygger sitt svar på, konkluderte med at for hele Skandinavia ville den teoretiske mulighet for ureglementert avskytning av ulv i en slik sammenheng ligge på 1,3 ulv pr. år og at maksimum 3 til 4 ulver ville bli skutt under angrep på hund. Hvis en ser på en bestandsfordeling mellom de Skandinaviske land, ville det for Norges vedkommende kunne bli ca. 0,25 ulv pr. år ureglementert og 0,5 ulv under angrep på hund. Dette burde være en risiko selv DN og Miljøverndepartementet kan leve med! Direktoratet for Naturforvalting (DN) er faginstansen som har utredet spørsmålet og trukket den konklusjon at risikoen for at hundeeiere (les jegere) skal komme til å skyte ulv under dekke av såkalt angrep på hund, er så stor at en ikke kan gi hundeierer denne nødvergeretten. Den grunnløse og udokumenterte misstenkliggjøring en slik begrunnelse er tuftet på, kan ikke hundeeiere og jegere leve med. Spesielt ikke i forhold til sitt eget Direktorat. Politiets statistikk for brudd på lover relatert til jakt viser med all tenkelig tydelighet at norske jegere er en av de mest lovlydige deler av befolkningen. I Sverige resulterte utredningen i at en innførte nødvergeretten, som en prøveordning for 2 år. Denne tilliten burde også blitt norske jegere tildel. Flott jaktfeltsesong Årets jaktfeltsesong er over for denne gang, stevnene har vært godt besøk med mange gode resultater. Høland JSK arrangerte Fylkesmesterskapet på Grasåsen med 202 deltakere så vidt vi vet er det ny rekord. Som vanlig tok de lokale skytterne for seg på premiebordet. FM Nr 1 Magne Holmbro Høland JSK 150 Nr 2 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF 148 Nr 3 Ronny Fjeldskogen Hemnes JFF 148 FM Lag Nr 1 Høland JSK I (Anders Fosshaug, 440 Magne Holmbro, Thomas Bråthen) Nr 2 Hemnes JFF II 433 Nr 3 Nannestad JFF I Magne Holmbro tok sin andre sølmedalje i NM Jaktfelt. Årets NM ble arrangert av Løiten JFF også i år med toppresultater fra våre skyttere. Magne Holmbro skjøt bare 148 p og gikk til finaleskyting med 6 mann med 150 p foran seg. I finalen ble det skutt sittende på tiur 180 m og stående på grevling 129 m og med glimrende finaleskyting ble det omskyting om sølvmedaljen. Dermed kapret Magne Holmbro sin 2. sølvmedalje i NM jaktfelt. Ole Mathias Fjeldskogen, Hemnes JFF ble 3. beste junior mens Ronny Fjeldskogen fulgte opp med bronse i jegerklassen. Resultater Isfiske Bærum SF og Lillestrøm SF arrangerte i felleskap FM i isfiske på Heiavannet 24. februar. Opprinnelig skulle stevnet ha gått på Mjær, men på grunn av ustabile isforhold ble

6 Fiskesommerarrangementer I sommer arrangerer vi Fiskesommer for 5 året på rad i samarbeide med Mustad og Dagbladet. Det legges opp til trivelige fiskekvelder med instruksjon og veiledning. De som ikke har utstyr kan få låne av arrangøren. Arrangementene er åpne for alle og det er bare hyggelig om dere tar med familie og venner! Oversikt over sommerens arrangementer Ullensaker Spf. 28- juni 10:00-15:00 Ljøgottjern Olav K. Toverud Bjerke JFF 29- juni 10:00-15:00 Honsjøhytta Jan Erik Berntsen Enebakk JFF 29- juni 12:00 Mjær (vannskisenteret) Stig Hovland Hurdal JFF 29- juni 11:00-14:00 Hveemsvika (nordre del av Hersjøen) Mona Ludvigsen Oppegård JFF 30- juni 19:00-21:00 Kolbotn sentrum ved Kolbotnvannet Trygve Solstad Vestby JFF 1- juli 18:00 Kolåstjernet (Son) David Gourong Lillestrøm og Strømmen JFF 2- juli 18:00 Nitelva Lillestrøm Tom Haga Gjerdrum JFF 2- juli 18:00-20:00 Gjermenningen Lars Erik Fagerheim Ås JFF 3- juli 18:00-20:00 Rostadion ved Årungen Pål Bergan Fenstad JFF 6- juli 14:00-16:00 Ellingsjøen (nord v/damhytta) Knut Kårstad Nesodden JFF 7- juli 18:00-20:00 Fagerstrand brygge Erik Johnsen stevnet flyttet til Heia. Hyggelig var det at 72 deltakere meldte seg på. Bittet var tregt, til slutt Tyskerud og Kjell Grøtli. Lars Bekkensten flankert av Rune stakk Lars Bekkensten av med plaketten med 50 grams margin! FM Lag Nr 1 Bærum SF.2 lag Pål Rognaldsen, Kjell Hammershaug og Knut Gullbekk Nr 2 Fet JFF Nr 3 Nannestad JFF FM Isfiske Nr 1 Lars Bekkensten Nannestad JFF 3665g Nr 2 Rune Tyskerud Fet JFF 3617g Nr 3 Kjell Arne Grøtli Aurskog JFF 3182g FM Isfiske lag Asker JFF arrangerte FM lag på Gjellumvannet 8. mars. 71 deltakere på det åpne stevnet og 20 påmeldte lag var bra. I år var det Bærum SF som vant lagkonkurransen med samlet vekt på 10,7 kg. Bærum SFs vinnerlag besto av Pål Rognaldsen, Knut Gullbekk og en strålende fornøyd Kjell Hammershaug. 7

7 Hurdal jff startet med Villmarksklubben i september Anita Alm Hansen og Tale Rosland ønsket å få med seg flere barn og unge ut på tur. Det ble etter hvert til villmarksklubben. Andre jeger og fiskeforeninger tente på ideen, og Anita reiste rundt og spredte ideen sin om Villmarksklubben. Dette har ført til at flere foreninger i dag har et variert og spennende tilbud til barn fra 7 år og oppover. I 2004 ble Villmarksklubben lagt på is ett år. August 2006 startet Per Otto Engh og Mona Ludvigsen opp igjen. Det var respons med en gang. Siden har aktivitetsnivået økt i takt med antall deltakere. I dag er det rundt 20 unger mellom 7 og 13 år med i klubben. I tillegg er det like mange voksne med! At det skulle være mulig å gjenreise en klubb på den måten var vanskelig å tro. Villmarksklubbens opplegg ser ut til å passe folk. Ingen krav til medlemskap, men aktiviteter i sentrum med klubbkvelder og turer ca hver 3. uke. Folks fritid er så verdifull i dag at det kan ikke være noe intensivt og forpliktende klubbaktivitet. I Villmarksklubben kan folk komme og gå som det passer dem. Noen er med alltid, noen bare når det er tur. Det må respekteres, ellers mister vi dem. Det som er viktig for Villmarksklubben er at barn og unge får mulighet til å oppleve naturen uten stress og pedagogisk tilrettelagt program. Turen blir til mens vi er ute! Barn på orreleik kan være en utfordring i seg selv. Med alle de voksne ble det tilslutt 38 som overnattet for å se leiken. Turen gikk over all forventning alle fikk se orrhanenes vårspill. Vi som driver Villmarksklubben hadde ikke klart å ha så variert og spennende program uten hjelp. Noen av støttespillerne er Hurdal Verk Folkehøgskole, Hurdal miniatyrskytterlag og folk fra Hurdal JFF. Det er en viktig innsats som blir gjort på dugnad. Det er ungene som skal forvalte naturen etter oss. Det er derfor det er så viktig at barn og unge lærer om naturen i nærområdet. Alle turene Villmarksklubben har, blir lagt til den flotte naturen i Hurdals skoger. De har vært på FAKTA OM HURDAL I løpet av året får barna et variert tilbud. Klatring er populært! 8 Hurdal Kommune nord i Akershus har et areal på på 285 km2. Hurdalssjøen ligger på 180 moh og kommunens høyeste topp er Fjellsjøkampen 812 moh. Hurdal JFF hadde ved årsskiftet 264 medlemmer, et imponerende tall når kommunen har et innbyggertall på drøyt Foreningene disponerer ca daa jaktterreng og 35 små og store fiskevann. Både jakt- og fisketilbudet ligger på inatur.no

8 Fra en kombinert fiske- og padletur på Fjellsjøen. steder som folk ikke visste fantes i Hurdal. Fine stille fiskevann og flotte utsiktstopper. Ungene husker alle turene med glede. Det er aldri snakk om at noen vil hjem, når de er på tur. Det er en utrolig flott gjeng med unger, på tvers av klassetrinn og kjønn. Villmarksklubben har ikke høstprogrammet klart enda, men det ser ut til å bli mange spennende turer og klubbkvelder. Vi ønsker alle barn fra 7 år velkommen til klubben, gjerne med foresatte! Vi har egen hjemmeside der vi legger ut all informasjon til ungene. Det ligger masse informasjon fra turene de har vært på. Hjemmesiden finner dere under lokal lag i Akershus på njff.no Tusen takk til alle dere som har vært til hjelp og støtte så vi har kunne gjennomført aktivitetene våre. Takk til NJFF Akershus som har sett oss verdige til å få Ungdommens pris Hilsen Per Otto og Mona Her er noen av aktivitetene vi har vært innom: Harejakt og elgjakt Fellefangst og beversafari Skiturer med spor og sportegn Aktivitetshelg med overnatting ute jakt, natursti og vannaportering med hund. Alle ungene har laget sine egne kniver Tema om småfugler og ungene laget egne fuglekasser Overnatting med orreleik. Alle fikk se leiken. Pilking og pilkekonkurranser Overnatting ute med kanoturer og fisking Klatrekurs og klatretur Baneskyting med salongrifle og sikkerhet rundt våpenbruk Besøk på rådyr fòrplass Hyttetur med natursti og pilking Villmarksklubben har også vært på elgjakt, bål og pølser er alltid populært. 9

9 Tillitsmannskonferansen på Elverum - Stedet der jakt og fiskeinteresserte møtes Av: Hans Ole Solberg Tillitsvalgtkonferansen for Akershus, Hedmark og Østfold ble avviklet på Hotell Central i Elverum 09. og 10. februar. Deltakere fra 41 forskjellige lokalforeninger, samt styret og administrasjon i fylkeslagene i Akershus, Østfold og Hedmark var samlet for faglig oppdatering og gjennomgang av NJFFs satsningsområder i Utrolig nyttig og en kjempefin samling, var den unisone dommen fra deltagerne. Organisasjonskonsulent Knut Erik Risvik i NJFF gjennomgikk NJFFs satsningsområder for 2008, og forbundets nye nettportal med alle de muligheter den gir oss. Ikke minst foreningene, som her har et gratis nettsted. Der når de ut med informasjon, samtidig som de har god oversikt over medlemmer, instruktører, kurs og andre aktiviteter. 10 Torstein Storaas fra Høgskolen på Evenstad holdt som vanlig et interessant foredrag, i år om ulvens predasjon på elg og forholdene rundt dette ut fra de data som studiet i Stor- Elvdal viste. Knut Madslien fra Norsk veterinærinstitutt ga oss de siste oppdateringer om hjortelusflue og flått. Noe svineri som vi gjerne hadde klart oss uten. Arnfinn Lien som representerte skadefellingslagene på Hedemarken, fortalte oss om deres organisering og om den dramatiske situasjonen på Hedmarksvidda i Dette ble en vekker for flere enn våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere. Her har det skjedd radikale endringer i både holdning og forståelse. Skal bli spennende å se hvordan dette vil prege sommeren 2008! Fylkessekretær i Akershus, Hjalmar Eide, innledet til diskusjon om Hvor sårbar er min lokalforening. Temaet ble etterfulgt av gruppearbeid og ga flere noe å tenke på. Gøsta Kjellberg, nylig pensjonert fra NIVA, var første foredragsholder på søndag. Han snakket om miljøgifter i fisk og anbefalinger når fisk brukes til mat. Med sin lune og litt distrè presentasjonsform, skapte Gösta munterhet og ettertanke. Fylkesleder i Hedmark Bjørn Næss innledet til diskusjon rundt blyhagl og NJFFs engasjement i saken. Dette dannet basis for uttalelsen fra vårt årsmøte. Og, med så sentrale emner på programmet, er det utrolig at ikke flere fra Hedmark kjente sin besøkelsestid. Hjalmar Eide avsluttet samlingen med temaet publisering på portalen og gjennomgang av gruppeoppgavene.

10 Gøsta Kjellberg, nylig pensjonert fra NIVA, var første foredragsholder på søndag. Torstein Storaas fra Høgskolen på Evenstadholdt som vanlig et interessant foredrag. Bjørnen lusker øst i skogen 1. april sporet SNO en hannbjørn ved Bjørknessjøen. Bjørnen hadde kommet tassende fra Eidskog og fortsatte inn i Nes. I slutten av april ble det funnet elgkadaver med sportegn etter bjørn i området, noe som tyder på at den har blitt værende. Alt tyder på at det er hannbjørn. Bilde fra Bjørknes viser baklabb og forfot av Bjørnen. SNO arket på bildet viser 20 cm. Foto Jan H Wilberg. Ny fylkesinstruktør Jegerprøven Jan Monsen, Bjørkelangen JFF er oppnevnt som ny Fylkesinstruktør for Jegerprøven. Jan har vært instruktør siden ordningen med jegerprøven ble innført i 1986 og gjennomført lokale kurs hvert eneste år siden. Han var Kultursjef i Aurskog Høland, men har pedagogisk bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Hovedinteressene er rype- og skogsfugljakt selvfølgelig med Breton. 11

11 Nytt skyteanlegg for 60-års jubilanten Blaker Jeger og Fiskerforening feirer i disse dager 60 år, men det er ingen ting som tyder på at alderen hemmer aktivitetsnivået. Tvert i mot! Foreningen er nå i ferd med å ferdiggjøre et nytt, flott skyteanlegg på Dalbakk med riflebane, løpende elg og trapanlegg. Foreningen har en jevn vekst og har pr. i dag 253 medlemmer. Medlemsveksten kan skyldes at foreningen satser sterkt på fornying med stadig forbedret tilbud til medlemmene. Kjernen i aktiviteten er foreningshuset med tilhørende skytebaner. Anlegget ligger på et 33 mål stort område som nylig ble kjøpt fra Sørum kommune til en gunstig pris. Det kan være betryggende å eie sitt eget område når man nå legger ned store ressurser i oppgradering av skyteanlegget. Dugnadsånden har vært avgjørende for å få til dette. Elektroniske skiver er på plass på både riflebanen og elgbanen, samtidig som en ny jegertrapbane er i ferd med å bli ferdigstilt. Begge baner får tak, så her blir det skyting uansett værforhold. Leirduebanene blir tatt i bruk i forbindelse med jubileumet. Det arrangeres nemlig to jubileumsstevner. Det er leirduesti 19. april og fylkesmesterskap i jegertrap 7. juni. Disse to stevnene blir også premiert sammenlagt. Elgbanen fikk sin premiere med to elgstevner i mai. Videre er foreningen aktiv i forbindelse med jegerprøven. Siden jegerprøven ble innført har det blitt arrangert årlige jegerprøvekurs. Årets kurs har hele 26 deltagere og dette bidrar også til stabil rekruttering. Blaker Jeger- og Fiskerforening disponerer jakt i Sørum kommuneskoger og har også jakt- og fiskeavtaler med andre lokale grunneiere. Kalking av vassdrag og utsetting av fisk hører med som en viktig forvaltning av disse ressursene. På fiskesiden er det også godt samarbeid med Fet JFF. Som et ekstra tilbud til hundeeiere har foreningen også fått på plass et velegnet område for aversjonsprøver mot sau. Foreningen ser ut til å ha gode fremtidsutsikter, men ønsker forsatt flere medlemmer. Særlig ønskes flere damer og yngre medlemmer. For å treffe nye målgrupper lanseres i disse dager et helt nytt nettsted (www.blakerjff. no). Foreningen har store forhåpninger til dette nettstedet, og styret vil legge mye arbeid i å holde disse internettsidene oppdatert. Alle interesserte er velkommen til å besøke nettstedet og selvfølgelig også ta kontakt for ytterligere informasjon og eventuelt medlemskap. I skrivende stund var det bare anleggsbilder tilgjengelig, her ser vi sekretariatet fra årets tradisjonelle jaktfeltstevne. Besøk vår store butikk i 2. etasje. Hund/sau dressur Nå er det på tide å tenke hund/sau dressur igjen! 12

12 Foreninger tilsluttet NJFF-Akershus Forening Postadresse Leder/kontaktp. Tlf. Tlf. a Asker JFF Pb. 441, 1371 Asker (L) Terje Karlsen Aurskog JFF Boks 12, 1930 Aurskog (K) Jan E. Granli Bjerke JFF v/johnny F Andersen, Røyvn Maura (L) Johnny F Andersen Bjørkelangen JFF Boks 101, 1941 Bjørkelangen (L) Kari Mikkelrud Blaker JFF Boks Sørumsand (K)Leif Stenby Bærum JFF Boks 147, 1300 Sandvika (L) Gunn Bjerke Bærum Sportsfiskere v/ John Kardash, Trollvn. 6 B, 1358 Jar (K) John Kardash Det Norske Veritas JFF Boks 300, 1322 Høvik (L) Odd Sund Eidsvoll Skog JFF Boks 250, 2071 Råholt (K) Tor Fodstad Enebakk JFF Pb. 40, 1914 Y Enebakk (L) Gunborg Bye Fjeld Farshatten JFF v/dag Vintervold Branderudveien 75, 2015 Leirsund (K) Dag Vintervold Feiring JFF v/sverre Limbodal,Flesviklia 38, 2093 Feiring (K)Sverre Limbodal Fenstad JFF v/leder Knut Kårstad, Duelia 2, 2170 Fenstad (L) Knut Kårstad Fet JFF Boks 132, 1900 Fetsund (L) Tom R. Jensen Friluftsforeningen Frieren v/daniell Kastell, Nystulia 27, 2022 Gjerdrum Daniell Kastell Frogn JFF Boks 19, 1441 Drøbak (L) Johan Stokkeland Gjerdrum JFF Pb. 1, 2022 Gjerdrum (L) Vegard Braate Hemnes JFF V/leder Rune Nordby, Solstad, 1970 Hemnes (L)Rune Nordby Holter JFF Øyongvn. 43 A, 2034 Holter (K) Hugo Nyholt Hurdal JFF v/erik Olsen, Lensmannsvn. 15, 2090 Hurdal (L) Erik Olsen Høland Jaktskytterklubb v/ Bjørn Holmbro,Harevn. 8, 1960 Løken (K) Bjørn Holmbro Høland JFF Postboks 1, 1960 Løken (K) Pål Asp Lillestrøm Sportsfiskere v/lars Fjeldstad Alex Kiellandsgt 21 A, 2000 Lillestrøm (K) Lars Fjeldstad Lillestrøm og Strømmen JFF v/ Morten Kjøstre, Haldenvn 403, 1923 Sørum (K) Tom Haga Lørenskog JFF Boks 31, 1477 Fjellhamar (K) Steinar Larsen Lørenskog Sportskyttere boks 472, 1471 Skårer (L) Tom Lund Mangenskogen JFF v/sekr. Terje Jostein Bråten, S.Mangen,1930 Aurskog (L)Bernt Øisjøfoss Nannestad JFF v/ leder Hans Olav Røtterud, 2030 Nannestad (L) Hans Olav Røtterud Nesodden JFF Boks 48, 1451 Nesoddtangen (K) Leonhard Økland Nittedal & Hakadal SJFF Boks 39, 1482 Nittedal (K) Stig Skottun Oppegård JFF Postboks 241, 1411 Kolbotn (L) Øivind Johnsen Rausjømarka JFF V/ Erik Bjørnstad, Solveien 85, 1162 Oslo (L)Erik Bjørnstad Rælingen JFF Boks 22, 2025 Fjerdingby (L) Bjørn Ivar Rindal Sportsfiskeklubben Horken v/ Rune Fjellvang, Lurudvn. 28 J, 2020 Skedsmokorset (L) Rune Fjellvang Sportsfiskeklubben Stimen v/ Rune Johansen, Nils Høegsv. 4b, 2010 Strømmen (L) Rune Johansen Ski JFF postboks 5, 1404 Siggerud (L) Øyvind Sverdrup Skaubygda JFF, Frogn v/ leder Bjørnar Galby, Agnorveien 45, 1454 Fagerstrand (L) Bjørnar Galby Sollihøgda JFF v/henning Skaret, Fagerlivn 2, 3538 Sollihøgda (K) Henning Skaret Sørum Jegerforening v/ leder Terje Sameien, Tårnvn. 26, 1929 Auli (L) Terje Sameien Sørumsand og Omegn Spff v/ leder Tore P Hellerud, 1920 Sørumsand (L) Tore P Hellerud Tunsjø JFF V/ Niels Sverdrup-Thygeson, Tunsjøen, 1960 Løken (L) Erling Stokkebekk Udnes JFF v/leder Geir Sverdrup, Nordbyvegen 51, 1929 Auli (L) Geir Sverdrup Ullensaker JFF v/ulv Skafle, Berglia 27, 2056 Algarheim (K) Ulv Skafle Ullensaker Sportsfiskef. Boks 187, 2051 Jessheim (K) Kåre Sandsbakk Vestby JFF Boks 70, 1541 Vestby (K) Jan Ankarstrand Vestre Setskog JFF v/arild Holmedal,N.Kongtorp,1960 Løken i Høland (L( Arild Holmedal Viltstellforeningen Postboks 108, Nordstrand, 1112 Oslo (L) Harry Bråthen Øststranda JFF Boks 230, 2151 Årnes (K) Ståle Glad-Iversen Ås JFF V/Pål Bergan, Tårnveien Ås (L)Pål Bergan

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Stor aktivitet blant to- og firbente samt de med vinger viser med all

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Nr. 3 Oktober 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 Oktober 2009 Årgang 19. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 Oktober 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet En sommer er over og en kan spørre seg om en har

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Nr. 2 Juni 2007 Årgang 17. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2007 Årgang 17. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2007 Årgang 17 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Våren har kommet skal en dømme etter alle aktivitetene

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 September 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 September 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Så er høsten her igjen nesten før en har fått tid til å nyte sommeren

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars

Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars Program NM-Jaktfelt 2012 21. - 25. mars www.enebakkjff.no Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no Velkommen til Enebakk! Det er veldig hyggelig å kunne ønske besøkende fra hele landet velkommen til oss. Enebakk

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane

RESULTATER. Elektronikkstevnet. Bane RESULTATER Elektronikkstevnet Bane 12. september 2004 Stevne : Elektronikk-stevnet 2004 Program: DFS Sted : Varpet skytebane / Nittedal Sk.lag Dato : 12. Sept 2004 Klasse : 2.- 5. 1.Dag-Kjetil Hansen Oslo

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG 03.01.2009 KLASSE BARN - 26 registrerte deltakere 1 Eivind Øverheim 160 2 Andrea? Maarud 110 3 Kristian Bjørke Hansen Gjøvik &

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP

RIZZINI CUP KVALIK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP RIZZINI CUP P KVALIKK TIL Å DELTA PÅ RIZZINI TEAM NORGE NORDISK TRAP Bakerst fra venstre: Eirik Bjelde, Harald Roheim, Anders Klund, Joachim Børlie, Ole Johan Sæternes, Erik Lundhom, Jørgen Halvorsen,

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER Blaker Skytterlag Erik Jødahl Kjølstad 1925 BLAKER Wemunn Aabø 4 18,-kr 47 50 93 98 288 47 50 93 98 288 Pengepremiering ligg kl. 4 50 18,-kr Odd Ivar Sæther 4 69,-kr 46 47 93 97 283 46 47 93 97 283 Pengepremiering

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD

EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD EIDSKOG JEGER- OG FISKEFORENING ÅRSMØTE 2. MARS 2016, FELLESKJØPET, SKOTTERUD Dagsorden 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Valg

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Resultatliste klasse. Nøstvedt. Ås JFF. Klasse

Resultatliste klasse. Nøstvedt. Ås JFF. Klasse 1.4.217-2.4.217 17FJ12 4.4.217 21:54 A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 1 Morten Kristiansen A 2 19 2 2 2 15 2 2 2 17 14 2 2 Sterling E. Herskedal A 3 17 2 2 2 14 2 13 2

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Adressater etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2012/11001-2 M-NA Catrine Curle 18.06.2012 INFORMASJON TIL KOMMUNER I OSLO OG AKERSHUS OM DEN UTVALGTE

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse

Resultatliste klasse. Jaktfelt Eidskog JFF LISENS: Eidskog JFF. Antall premier: Klasse A - 1 Hans Petter Løberg Vang JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 19 150 2 Trond Holter Åslia JSK 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 23 22 150 3 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 21 25 150

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Nr. 3 Oktober 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 3 Oktober 2010 Årgang 20. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 3 Oktober 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Så går det igjen uvilkårlig mot høst og en kan spørre

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening 22.04.1922 Opprinnelsen: Stiftet på Høyvang 22.04.1922 32 medlemmer tegnet seg på Høyvang Tradisjoner = jegerrennet / pilke konkurranse

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014.

i Hako 2? I\?R 2XW PROFO ROMERIKE Referat fra årsmøtet 12. februar 2014. 4. Torbjørn Holter ble valgt til referent. 2. Innkallingen ble godkjent. 3. Ola Pramm ble valgt til møteleder. 1. Ola Pramm ønsket velkommen til de 20 som hadde møtt opp. Referat fra årsmøtet 12. februar

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Søknadskriterier FRIFOND

Søknadskriterier FRIFOND Søknadskriterier FRIFOND NJFF har på bakgrunn av innleverte skjema Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler fra foreningene søkt om FRIFOND midler (statlige barne- og ungdomsmidler). Lokalforeningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer