Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døråpneren. Snøhvit. Landsdelssamleren. Krangel om Hurtigruta"

Transkript

1 Tor Lægreid, TFDS: En kostbar mann - side 40 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2003 Døråpneren Landsdelssamleren RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Snøhvit Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen, i bladet Nordlys. Mann med visjoner, helst hjemhørende i de øvre luftlag. Nærgående side 5 Krangel om Hurtigruta Snøhvit er ikke bare viktig for Nord-Norge. Prosjektet kan også betraktes som en døråpner for viktige potensielle fremskritt for norsk petroleumsvirksomhet i sin alminnelighet. Se side Samferdselsminister Torild Skogsholm, venstre og finansminister Per- Kristian Foss, Høyre, er ikke enige om hvilke strekninger langs kysten som skal legges ut på anbud når subsidiene til Hurtigruten opphører fra Side 8

2 2 LESERBREV Lettvint av NæringsRapport Av Pål Julius Skogholt, fylkesordførarkandidat for SV i Troms. I Næringsrapport nummer har journalist Finn Bjørn Hansen ein artikkel om SVs kongekrabeforslag som liknar meir på eit lesarinnlegg. Hansen gjer narr av SVs kunnskapar om kapitalisme. I SV kjenner vi kapitalismen og markedsmekanismane godt, dessverre viser Hansen manglande kunnskapar både om kapitalisme og ikkje minst om marknadskunnskap, ein elementær del av kapitalismen. SV har foreslått fritt fiske etter kongekrabbe. Dette vil gje fiskarane som i dag for fisket øydelagt av kongekrabbe i garn og på liner ei kjærkommen ekstrainntekt, og ville kunne bidra til å halde bestanden av kongekrabbe nede. Hansen meiner at dette vil føre til eit alvorleg prisfall. Japan er den viktigaste marknaden for kongekrabbe. I følgje tal frå Eksportutvalet for fisk importerte Japan tonn kongekrabbe i Den norske delen av dette var 136 tonn. Så vidt over fem promille. Viss vi då anslår at eit fritt fiske av kongekrabbe ville tredobla den norske fangsten ville vi kanskje fått ain andel av den japanske marknaden på 1,5% Det er vanskeleg å sjå for seg at denne auken ville ført til ein kollaps av prisen på kongekrabbe slik Hansen antar. Før Hansen sender SVs tillitsvalde på eit kurs i kapitalisme bør han kanskje sjølv be om eit kurs i marknadskunnskap frå redaktøren sin. Pål Juliusen Skogholt, har skrevet dette leserinnlegget til Nærings- Rapport. Vi utfordrer flere å gjøre det samme, uansett hva som måtte menes. Med NæringsRapport når du garantert ledere med kjøpekraft i Nord Norge, hvorav 70,4 % har avgjørende beslutning på investeringer til bedriften. 69 % har husholdningsinntekter på mer enn kroner * MMI-fagpresseundersøkelsen Filter Nord Norge. Spør etter dekningstall til den målgruppen du ønsker å nå frem til med ditt annonsebudskap. Våre annonsekonsulenter kan gi deg dokumenterte dekningstall i antall tusen og i % av bladets lesere for 92 tjenster og produkter. Tilsvar fra Finn Bjørnar Hansen: Pål Julius Skogholt og kapitalismen SVs fylkesordførerkandidat i Troms, Pål Julius Skogholt belærer meg i denne utgave av Næringsrapport om kapitalisme, basert på min kritikk av forslaget om fritt fiske av kongekrabbe. Et fritt fiske vil etter Skogholts oppfatning ikke ha noen prismessig effekt på omsetningen av kongekrabbe, fordi den norske eksporten til Japan utgjør så liten andel av landets totale import av slike produkter. Her sammenligner Skogholt hummer og kanari. Japans konsum av ikke-norsk kongekrabbe er i hovedsak basert på regionale produkter fra landets nærområder som ikke kan sammenlignes verken i eksklusivitet, kvalitet eller prisleie med produktene fra Nord-Norge. Hadde de det ville norsk kongekrabbe ikke eksistert på det japanske marked, eller tror Skogholt at japanerne ville betalt for en transportvei på kilometer dersom produktene var identiske? Derimot vil økt norsk fangst, og dermed økt produkttilgjengelighet på både det japanske og hvilket som helst annet marked rett og slett føre til at både eksklusivitet og prisleie blir svekket. Dersom norsk eksport til det japanske marked tredobles uten prismessige konsekvenser, så er det utmerket, men når SV vil gå fra streng regulering til fritt fiske er Skogholt alt for smålåten når han tror at det kun dreier seg om en eksportøkning fra 136 til 408 tonn. Dersom Pål Julius Skogholt ønsker å lære seg noe om dette bør han unne seg en historisk gjennomgang av produksjon og salg av norsk oppdrettslaks, der vi hadde gylne år, inntil det oppsto en regulær overproduksjon da både norske og utenlandske aktører plutselig produserte mye mer laks enn markedene kunne avta. Resultatet var at prisene stupte. Lakseoppdrett er en forholdsvis ny næring i Norge, men både i Norge og internasjonalt er vi allerede i gang med vår andre strukturelle krise innen næringen på grunn av manglende tilpasning mellom produksjon og etterspørsel. Den første hadde vi på begynnelsen av 1990-tallet. Det kan gå samme veien med kongekrabben som inntektskilde dersom vi er tåpelig nok til å følge så ukvalifiserte og lettvinte råd som SV har fremmet. Derimot skal jeg frafalle et hvert krav om kursing av SVs tillitsvalgte i grunnleggende kapitalisme. Etter å ha lest SVerne, Skogholt og Revolds næringspolitiske program for SV i Nordlys av 22/4 forstår jeg at problemet ligger på helt andre nivåer. Det er alt på ungdomsskoletrinnet en må søke å styrke opplæringen i elementær kapitalisme. KONFERANSE I TROMSØ? BOOKING VELKOMMEN Nord-Norges største og mest fleksible kurs- og konferansehotell Møtefasiliteter for grupper på 2 til 600 personer. Festmiddager og banketter. Måken Restaurant serverer smakfulle retter med ferske råvarer fra Nordkalotten. Relaxavdeling, lobbybar og nattklubb. Kort vei til UiTø, UNN og Breivika Forskningspark. Nær til flyplassen. Stor gratis parkering. Legg ditt neste møte til Scandic Hotel Tromsø! Ring oss for tilbud. Den beste stålhandel i JOHAN VINJE STÅL AS TROMSØ:Tlf fax Håndverkerveien 10 - Skattøra - Postadr Tromsø FAUSKE: Tlf fax Terminalveien - Postadr. Postboks 293, 8201 Fauske Nord-Norge! Vakttlf.: Internett: - Stål til alle formål - Metaller; aluminium - rustfritt - syrefast - Stål i bygg; armering - konstruksjonsstål - VSQ (sveisede bærebjelker)

3 LEDER 3 Hva er bagatellmessig støtte? Regionalisert differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) og SkatteFUNN har noe til felles. De er begge viktige virkemidler i distriktspolitikken. Det vil si, RDA vil snart være en saga blott, med få unntak, hvilket betyr at at vårt mest effektive og beste distriktspolitiske virkemiddel forsvinner, etter press fra EU. Dermed blir arbeidsgiveravgiften geografi-nøytral, i likhet med det atskillige mindre virkningsfulle SkatteFUNN, som er en senere regionalpolitisk oppfinnelse, også den geografisk nøytral hva gjelder virkningsområdet. Dette stiller oss overfor noen tankevekkende realiteter: Norsk distriktspolitikk har siden sin første utforming i etterkrigsårene, gjennom etableringen av Nord-Norgeplanen og senere Nord-Norgefondet vært basert på en filosofi om en utjevning av geografiske, klimatisk betingede næringssvakheter og andre ulemper gjennom aktivt bruk av økonomiske virkemidler. Siden 1952 og utover i historien har man fra norsk side prøvd et utall virkemidler for å oppnå en slik utjevning, hvor det overordnede mål var en betydelig stabilitet i befolkningsutviklingen i de ulike landsdelene. Den grunnleggende filosofi for norsk distriktspolitikk har vært å ta hele landet i bruk. I det har skiftende regjeringer langt på vei lyktes. Særlig etter at vi oppdaget vårt mest effektive virkemiddel, nemlig omtalte RDA, som altså vi nå gir på båten etter et overnasjonalt press. Påfallende nok er det Derfor vil vi nå gjerne vite fra regjeringen hva vi kan vente oss i fremtiden? Slik situasjonen er nå vet nordnorske bedriftsledere ikke stort mer enn at RDA skal avvikles, og visstnok erstattes av ordninger ingen kjenner til. eneste nye distriktspolitiske virkemiddel vi er presentert for det senere året også geografi-nøytralt. Vi aner et mønster her, diktert av konfliktene med ESA og EU, der våre viktigste prinsipper knyttet til distriktspolitikk faktisk blir ofret fordi EU-byråkratene mener at geografidifferensierte virkemidler virker konkurranseregulerende. Deres observasjon hva gjelder akkurat dette er korrekt, fordi differensieringen er et villet politisk valg. Fordi de regioner som høster fordelene av disse valg ellers vil være sjanseløse utviklingsmessig på grunn av næringsfattigdom, klima, avstander og dårlig utbygget infrastruktur begrunnet ikke i Per Kristian Foss: Hva er viktigst, EØS-avtalen eller næringslivet i norske distrikter? pengemangel og politisk vrangvilje, men i demografiske og topografiske årsaker. Derfor vil vi nå gjerne vite fra regjeringen hva vi kan vente oss i fremtiden? Slik situasjonen er nå vet nordnorske bedriftsledere ikke stort mer enn at RDA skal avvikles, og visstnok erstattes av ordninger ingen kjenner til. Småbedrifter skal visstnok kunne slippe unna, men det er ikke ett eneste offentlig kontor her nord som er gjort kjent med regelverket for såkalt "bagatellmessig støtte." For store næringer innen blant annet reiseliv, industri, tjenesteytende næringer etc vet ingen i dag noe som helst om mulige kompensasjoner for bortfallet av RDA. Vi får dessverre en krypende følelse av at regjeringen verken har gjort nok i forhandlingene med EU, eller faktisk overhodet har virkemidler som kan erstatte RDA. Dersom de vil hevde det motsatte, så skylder de oss her nord å vise kortene nå. Noe vet vi. Vi vet om fonds for kompetanseoppbygging og vi vet om transportstøtte. Men det hjelper kun et fåtall av bedrifter som havner i faresonen. Om ikke regjeringen kommer opp med noe bedre enn det, så kan konsekvensene av bortfallet av RDA bli rett og Vi har tidligere skrevet at RDA var så viktig for Norge at vi burde være villig til å erstatte EØS med en tradisjonell frihandelsavtale. Det står vi fast på. EØS gir oss faktisk så lite at det ikke bare er mindre enn ingenting. slett katastrofale. Det skal i så fall få blodige politiske konsekvenser for regjeringspartiene. Vi har tidligere skrevet at RDA var så viktig for Norge at vi burde være villig til å erstatte EØS med en tradisjonell frihandelsavtale. Det står vi fast på. EØS gir oss faktisk så lite at det ikke bare er mindre enn ingenting. I Nord- Norge er det faktisk en dramatisk ulempe som kan drepe vesentlige deler av vårt regionale næringsliv. Og hvilken tillit bør vi så ha til at alle steiner er snudd i denne striden med EU? Tør vi minne om at vi faktisk var i ferd med å undertegne en revidert utgave av EØS med elendige betingelser på flere felter innen fiskerisektoren og med en prislapp på tre milliarder kroner, da Polen satte foten ned og sa blankt nei. Det nei vi selvsagt burde ha sagt. Vi har atter en sterk følelse av at vår forhandlingsledelse i Brussel rett og slett manglet kompetanse og at Norges posisjon i realiteten drev for vind og vær under forhandlingene, der vesentlige deler av av det norske prinsippfundamentet for norsk distriktspolitikk ble ofret av diplomater som var mer interessert i å tvinge frem nye medlemsskapsforhandlinger, med et gitt utfall, enn å verne prinsipper som er livsviktige for næringslivet i norske distrikter. Vi føler, og har grunn til å føle oss forrådt av en regjering som ikke en gang prøvde å sette hardt mot hardt i saken om RDA, men som fortsetter å klamre seg til en EØS-avtale som har løpt ut på dato, og som i realiteten har gitt på båten norsk selvstendighet og handlefrihet på et utall områder. INNHOLD NR : Lettvint av NæringsRapport Hva er bagatellmessig støtte? Hurtigrute-anbud lammer regjeringen Tar du ferie i år, Strand? Døråpneren Snøhvit Trygg teknologi Nye gassmarkeder Snøhvit: Mot alle odds Vasker ringvirkninger av snøhvit Skjervøys snøøer fikk Snøhvit-salg Kulturdebatten: Et kulturpolitisk problem Den nordnorske milliarden Tromsø leder radiokampen Erfaren mester Elkem stor i Nord-Norge: Kronår i SkatteFUNN intet gullfunn i nord Mega-smak med Mydland-mat Tove som nyskapningseksempel Itet AS: Frisk av egen medisin Det er futt i megler Ruth Ung på nettet Ung på nettet SND-penger (mars april /33/34/35/36 «Slik ranes fiskerne» Grottebadet AS: Tusenårets brageløfte Nigeria-svindelen: Grådighet er ondets rot Tor Lægreid: Kostbar mann NT-Programmet: Smått, men godt Svein Ludvigsen: Nærmere markedspriser Regionaliseringens velsignelser NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter Dag Danielsen, og Fred Aanesen, Journalister: Finn Bjørnar Hansen, Rolf Zimmermann, Geir Johansen, Torbjørn Johannessen, Arne Eriksen, Knut Ørjasæter Sideproduksjon BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år

4 4 NÆRGÅENDE Universitetet i Nord-Norge Fundamentalisten på Universitetet Mens Irak-krigen fortsatt raste utspant det seg en temmelig selsom debatt i bladet Nordlys. Den ble dratt i gang av Georges Midre, som i sterke ordelag tok avstand fra at to av universitetets ansatte deltok på et møte der representanter for den amerikanske helikopterprodusenten Sikorski også deltok. Bakgrunnen for møtet var planene om innkjøp av nye norske redningshelikoptere. Av Midre blir møtet oppfattet som støtte til det amerikanske angrepet på Irak, og til amerikansk militærindustri, og derfor moralsk forkastelig. I en senere presisering understreker han at rektor ved universitetet burde tatt offentlig avstand fra møtet. Georges Midre er professor i sosiologi og ønsker åpenbart å rendyrke universitetets fagpolitiske profil - for ikke å si moralske profil, ved å ta avstand fra amerikansk krigsindustri. Slik kan også Fredsuniversitetet markere sin holdning til krigen i Irak, mener professor Midre. Nå gjaldt saken et møte med Sikorski, som produserer helikoptre for både militære og sivile formål. Slik er det faktisk for store deler av amerikansk industri. Vi formoder at professoren ønsker å være konsekvent i sine holdninger. Da bør han sjekke sin dataredskap, både maskin- og programvare, for det er knapt noen amerikansk produsent av noen størrelse av begge deler som ikke også har leveranser til det amerikanske forsvaret. Professoren bør også vokte sine reisevaner, for dersom han bruker fly ut i den store verden risikerer han både å bruke Boeing- og Bombardier-produkter, begge med leveranser til det amerikanske forsvaret. I det hele tatt er det på mange felter professoren risikerer å støte på amerikansk produserte produkter fra produsenter som også leverer noe til det amerikanske forsvaret. Dog er det ikke mitt ærend å ta opp alle de frontkollisjoner professor Midre risikerer om han skal hevde sitt standpunkt på en konsekvent måte. Viktigere er faktisk den stigmatisering professoren tar til orde for, der universitetets ledelse oppfordres til å ta avstand fra dette eller hine møte mellom representanter for universitetet og representanter for ett eller annet som universitetsledelsen eller professor Midre misliker. Dette er en holdning som definerer en ganske oppsiktsvekkende autoriteær og sneversynt ideologi som bør være et hvert universitet fremmed. Professor Midre Professor Georges Midre ved Institutt for Sosiologi, Universitetet i Nord-Norge. Vil straffe brudd på politisk korrekte oppfatninger. vil ikke forby slike møter - men offentlig hudflette de universitetsansatte som måtte delta på slike møter gjennom en slags bannbulle fra universitetsledelsen. Hva slags universitetstradisjon er det professor Midre er oppdratt i? Implisitt i professorens tankegang er at universitetsansatte i Tromsø har å opptre politisk korrekt, og dermed ta avstand fra invasjonen av Irak. Anderledes tenkende skal utsettes for regulære sanksjoner fra universitetsledelsen, mener professoren. Nå har rektor Jarle Aabrekke nokså kontant avvist Midre's sanksjonslinje, og bra er det. Dog er det et utvilsomt tankekors at en professor i sosiologi ved et norsk universitet tar til orde for regulære meningsundertrykkende sanksjoner mot andre universitetsansatte i dagsaktuelle konflikter, der professoren både definerer den politiske korrekthet og sanksjonsnivået på brudd på disse. Professoren får dermed en betenkelig likhet med skriftlærde imamer ved islamskolene i byen Qum i Iran, der avvik fra den rette tro kunne få atskillig større konsekvenser for avvikeren enn irettesettelser fra imamen. Dessverre er prinsippet det samme. Skrivebordsløsning fra Bærum Stortingsrepresentant for Ap, tidligere finansminister og fiskeriminister, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har besøkt Finnmark, nærmere bestemt hans kriserammede hjemby, Vardø. Der har han ved selvsyn tatt den pågående fiskerikrise i øyesyn, og funnet et mulig botemiddel. Han vil at lokale grupperinmger skal overta aksjepostene som Staten, gjennom SND Invest eier i West Fish-Aarsæther og Nordic Sea. Aksjepostene er på henholdsvis 27 og 14 posent og gir altså ingen kontroll over disse selskapene. Schjøtt-Pedersen mener likevel at en lokal kontroll av aksjepostene gir større muligheter for kontroll over egne ressurser, og ikke minst over leveringsforpliktelsene. Der kan han jo ha et poeng, men mindretallsposisjoner i sentrale aksjeselskaper løser neppe noe som helst. Dog er organisastoriske endringer og endringer i eierforhold tydeligvis blitt et mantra for Arbeiderpartiet når det gjelder å finne en løsning på krisen i foredlingsindustrien i Finnmark. Da har vi mer sans for Vardøordfører, Hermod Larsens bramfrie analyse av årsakene til krisen, nemlig tretti års fiskeripolitikk under Arbeiderpartiet. Dessverre Stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, på finnmarksbesøk med skrivebordsløsninger fra Bærum? er nok også denne analysen noe grunn. Så lenge norskfanget fisk kan sendes til Kina, og der foredles til produkter med samme teknologi og samme kvalitet som den norsk fiskeindustri kan levere, men til drastisk lavere pris, så har vi et problem som går langt utenfor problemene i vår hjemlige andedam. Sjelden ser vi forskjellen mellom produksjon i henholdsvis høykostland-lavkostland grellere presentert. Der en norsk arbeidstager koster ca 140 NOK pr. time koster en kinesisk 7 NOK pr. time. Hvordan løser du det misforholdet Schjøtten? Finn Bjørnar Hansen Oslo: Paulsenkaia, 0151 Oslo Tlf.: , Fax: Bergen: Lundegårdskaien 28 A, 5837 Bergen Tlf.: , Fax: Bjerkvik: Sletta, 8530 Narvik Tlf.: , Fax: Mosjøen: Havnegata 41, 8663 Mosjøen Tlf.: , Fax: Nordnorsk Byggekontroll AS er en rådgivende ingeniørbedrift i byggebransjen med ca. 20 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø, Alta og Hammerfest. Selskapet ble stiftet i Våre tjenester: Prosjektering Byggeadministrasjon Prosjekt / byggeledelse Byggforvaltning / ENØK Tekniske målinger Taksering FOU Avd. Alta Tlf: Faks: E-post: Web: Avd. Tromsø Tlf: Faks: E-post: Web: Avd. Hammerfest Tlf: Faks: E-post: Web: Betryggende! Narviks stolthet, bladet Fremover står i fare for å miste sitt trykkeri, og å oppleve det forsmedelige at avisen blir trykket på Harstad Tidende Gruppens trykkeri i Harstad, en skam man i Narvik knapt kan bære. Til gjengjeld skal bladet Tromsø trykkes på den planlagte nye A-trykk pressen i Tromsø. Så langt alt greit. Nå er det slik at Fremovers trykkeri, Nor- Trykk i Narvik lenge har hatt kontrakten på trykkingen av Norsk Lysningsblad, som eieren, Næringsdepartementet nå foreslår å omgjøre til en elektronisk tjeneste, styrt av Brønnøysundregistrene. Dersom så skjer er trykkeriet i Narvik fortapt - og trykkingen overføres til Harstad. Får Nor- Trykk fortsatt kontrakt på Lysningsbladet, så stiller saken seg anderledes. Narviks varaordfører, Per Henrik Mørk fra SV har engasjert seg sterkt i problemstillingen. Det gjelder å påvirke Stortinget slik at Lysningsbladet fortsetter i papirutgave, trykket i Narvik. Til dette arbeid har Mørk skaffet seg mektige partifeller i Stortinget som forbundsfeller, SVerne, Geir-Ketil Hansen, Åsa Elvik og Inge Ryan. Det er betryggende. De førti ansatte ved Nor-Trykk kan trolig sove rolig.

5 NÆRGÅENDE 5 Landsdelssamleren Drømme-Petter Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen i bladet Nordlys er sikkert en hyggelig mann. Som redaktør har han satt seg et mål i tråd med en visjon han har. Han vil samle Nord- Norge til ett område. Nå vil den observante leser straks kommentere at Nord-Norge er da ett område i dag, og fellesbetegnelse for den norske geografiske region, nord for Nord-Trøndelag grense. Selvsagt, men Amundsens visjon er større og mer vidtfavnende. Han vil ha en region, med en hovedstad, en politisk ledelse, og en visjon. En nordnorsk samling. Intet mindre. Det oppdraget han dermed til dels gir seg selv minner derfor ikke lite om det Harald Halfdanssøn Svarte, også kalt Harald Hårfagre ga selv på 800-tallet og som kulimenerte med hell i Hafrsfjord. Nå er det ikke noe galt med visjoner, de er tvert i mot stimulerende, og definerer langsiktige mål som det alltid er viktig å ha. Nå er ikke Amundsens visjoner av ny dato, eller særlig originale. Gjennom de siste hundre år har det med jevne mellomrom kommet lignende tanker, som alle munnnet ut i hvor forbasket mye bedre tilværelsen ville bli her nord under en, entydig ledelse. Lokalisert ett sted. Gjennom forskjellige innfallsvinkler har han drøftet dette grunnleggende temaet i sin alvis gjennom atdskillige spaltemetre, i lederartikler, reportasjer og kommentarer. I en av de sistnevnte, etter Nord- Norge konferansen i Tromsø i januar sukker han oppgitt og skriver: "Hvorfor makter vi ikke å samle Nord- Norge?" Han kan så spørre. I samme artikkel etterlyser han også den nordnorske politikeren, hvem nå det måtte være. Amundsen har det altså ikke lett, men trøster seg med den unisone oppslutningen om det han kaller den nordnorske ide. Hva dette er, er noe diffust. Også hvor den unisone oppslutningen kommer fra. Undertegnede, som bor i provinsen, langt fra Grønnegata, har verken merket noen unison oppslutning om et samlet Nord-Norge som et eget ideologisk fundament og som en fremtidsvisjon. Derimot har vi gjennom minst 30 år som journalist registrert det ene fremstøt før og det andre etter om nye administrative inndelinger av den nordnorske landsdel, der kun ett antagelig vil tilfredsstille redaktør Amundsen: Nemlig der Finnmark og Nordland nedlegges som administrative enheter, og all makt flyttes til Tromsø, som således blir en slags landsdelshovedstad. Dessverre er denne politiske løsning fullstendig uspiselig for et flertall av de innbyggerne i landsdelen som berøres av en slik vidtrekkende reform i Finnmark og Nordland. De er nemlig ikke ukjent med at det ikke er likegyldig hvor regionalmakten befinner seg. Dette skriver dessverre redaktør Amundsen ingen ting om i sin utmerkede avis, fordi han er så alt for klar over provokasjonsnivået i et slikt forslag. I stedet jamrer han seg over at ikke verden omkring ham ser hvilke goder denne innlysende, og uuttalte sentralisering av makt og meninger i landsdelen vil kunne medføre. Vi foreslår at redaktør Amundsen legger av seg tungsinnet, og finner andre visjoner å kjempe for. For Nord- Norge lar seg ikke redusere til en fremtidsvisjon, som kun involverer Barentsregion, olje, gass og for den saks skyld, fisk. Landsdelens samlede økonomiske og politiiske vitalitet er faktisk knyttet til dens enorme spennvidde, fra korndyrkingen på Sør- Helgeland til russehandelen i Sør- Varanger. Nord-Norge er i areal og befolkningsstruktur alt for stor til å kunne la seg sentralisere, og organisere som større og mindre satelitter rundt Tromsø. Undertegnede har levd en stund, og deltatt på hundrevis av konferanser over hele landsdelen, der blant annet Amundsens visjoner om ett samlet Nord-Norge, og en entydig nordnorsk autoritet og stemme har dukket opp tematisk. Desverre er dette kun mulig innenfor rammen av et autoritært regime, hvor det politiske mangfoldet er fjernet med makt. Amundsen kan umulig være talsmann for et landsdelsregime som ikke er fundert på demokratiske prosesser. Det anser vi som utenkelig. Men se da faller Amundsens visjoner sammen som et korthus. Denne artikkel er derfor produsert for hjelpe Amundsen med å bli kvitt sine tunge sjelekvaler knyttet til visjonene. Gi slipp på dem, for vi ønsker oss ingen gretten misantrop som sjefredaktør i Nordlys. Det er selvsagt en krevende prosess, men om Nordlandsbanken: «Et meget spesielt år» Nordlandsbankens årsrapport for 2002 er nå ferdig og under distribusjon til de som ønsker den. Et temmelig bortkastet dokument, i lys av at bankens en gang mer enn ti tusen eiere nå er redusert til en. Å bla i den 16 sider lange rapporten er derfor en temmelig absurd opplevelse, tatt i betraktning at banken kun for vel et halvt år siden var en selvstendig og børsnotert bank med forankring i Nordland. Nordlandsbankens årsrapport for 2002 er nå ferdig og under distribusjon til de som ønsker den. Et temmelig bortkastet dokument, i lys av at bankens en gang mer enn ti tusen eiere nå er redusert til en. Å bla i den 16 sider lange rapporten er derfor en temmelig absurd opplevelse, tatt i betraktning at banken kun for vel et halvt år siden var en selvstendig og børsnotert bank med forankring i Nordland. Årsrapporten inneholder intet særlig nytt som kan kaste lys over hvorfor banken havnet på stupet og måtte reddes av DnB. Det er synd, for mer enn ti tusen aksjonærer som ble mer eller mindre tvangsutløst av den situasjon banken var kommet i burde hatt krav på en bedre forklaring enn den de har fått. I årsberetningen omtales igjen Finance & Creditskandalen som årsak til markedets sviktende tillit til banken. Det lyder noe merkelig all den stund de bokførte tapene for 2002 er på 1624 millioner kroner. Det er 1174 millioner mer enn Finance & Credit kunne påført banken, og forteller sitt. Derimot forteller årsrapporten at Nordlandsbankens Oslo-avdeling sto for 22,6 prosent av samlede utlån. Det innebærer at mer 5,8 milliarder kroner ble lånt ut i Oslo, deriblant en rekke Sjefredaktør Hans Kristian Amundsen, i bladet Nordlys. Mann med visjoner, helst hjemhørende i de øvre luftlag. man starter med å gi avkall på noen svulstigheter er ikke det så dumt. Forstår vi ham rett kretser mye av Amundsens tanker seg om olje og gass. For mye vil vi muligens mene. For Olje og gass betyr null og niks for de aller fleste av landsdelens innbyggere, fratrukket befolkningen i Hammerfest og tilliggende områder, pluss noen enklaver ved middelstore industribedrifter, oljeverndepoter og lignende installasjoner hist og pist. Med dette som bakteppe blir det temmelig drøyt, mildt sagt, å la landsdelen aspirere til en slags global lederrolle som energileverandør til USA. I sin kommetarartikkel beskriver Amundsen savnet av en "felles arena, politisk, økonomisk og kulturelt." Nei, Gud skje lov. Vi har ikke bare en arena, vi har hundre. Og det er i interaksjonen mellom alle disse at ulike verdier skapes, verdier som er umistelige nettopp på grunn av sitt mangfold og sin spennvidde. Så får heller Amundsen med jevne mellomrom invitere på middager og la konversasjonen bevege seg i de øvre luftlag. De gjør neppe noen skade der. Finn Bjørnar Hansen Administrerende direktør i Nordlandsbanken, Morten Støver. Et spesielt år, trolig også for ham. stor-engasjementer, hvor altså Finance & Credit ruver som det største. Det er tankevekkende, for det er vanskelig å komme utenom at det faktisk var elendig bankhåndverk i Oslo-filialen som faksisk ble ødeleggende for banken, selv om alle større engasjementer også ble håndtert i Bodø og endelig sluttbehandlet av hovedstyret. Årsrapporten innledes med følgende setning: "Året 2002 ble meget spesielt for Nordlandsbanken." Det må betegnes som årets understatement. Et annet sted kan vi lese at banken ikke har vært utsatt for ransforsøk eller hatt arbeidsulykker gjennom året. Neivel. Nylig hadde Petter Thomassen en artikkel i Avisa Nordland. Han spurte om: Hva kan vi lære av NB? Han mener vi trenger et organ som kan bidra når kriser som den i Nordlandsbanken oppstår. Selv om han ikke sier dette direkte, virker det som om han mener det skal være et helt eller delvis offentlig finansiert organ. Større mangel på selvinnsikt skal en lete lenge etter. Det er nettopp Drømme-Petter og hans likemenn som er årsaken til at vi mangler et finansielt sterkt nordnorsk konsern av nasjonal betydning. Dette må være det organet han etterlyser! Et sterkt finansielt konsern kan stille opp i krise situasjoner, men bare hvis konsernets ledelse og styre finner det formålstjenlig. Da må imidlertid Drømme-Petter og hans kolleger ut av styrende organer og slippe til profesjonelle ledere og styremedlemmer i nord-norske bedrifter. Drømme-Petter og kolleger har ødelagt alle initiativ som har kunnet gitt det organet han selv etterlyser. Vi har skrevet om dette flere ganger før, men det kan tydeligvis ikke gjentas ofte nok. Hver gang næringslivet selv har kommet til avtaler som har kunnet gitt et slikt konsern eller organ som nevnt ovenfor, har regionale politikere med talefeil blandet seg inn og torpedert planene. Talefeilen består i av at de sier Nord-Norge når de egentlig mener Bodø, Tromsø eller Narvik. Da går det galt. Vi kan nevne intensjonsavtalen om et tett samarbeid mellom Troms Kraft og Salten Kraftsamband der Drømme-Petter hadde en direkte rolle da den avtalen ble torpedert. Han var mer interessert å dytte på Salten Kraftsamband en brud de øvrige aksjonærene ikke ville ha, Bodø Energi, enn i å få et konsern som ville få hovedsete i Tromsø eller Bodø. Vi kan nevne fusjonen mellom OVDS og TFDS der hans kollega i Troms, Ronald Rindestu, gjorde sitt til at fusjonsavtalen falt. Som politiker skal Drømme- Petter og hans kolleger bidra til å legge forholdene til rette for et ekspansivt og yrende næringsliv. Det er når de blander seg direkte inn gjennom representasjon i styrende organer og store offentlige eierinteresser, det går galt. Plutselig blir postnummer der de selv er hjemmehørende viktigere enn det som er forretningsmessig fornuftig. Det vi kan lære av Nordlandsbanken er ikke at det skal opprettes et organ som er helt eller delvis politiker styrt. Det vi kan lære er tvert om at politikerne må holde fingrene fra fatet. Det er spesielt trist at det akkurat nå på ikke finnes et eller flere finansielt sterke store nord-norske konsern av nasjonal betydning. Fiskenæringen er i krise, oppdrettsnæringen er i krise. Det ville normalt sett gitt gode forretningsmuligheter for noen med en velfylt lommebok. Nå er det i stedet banker som tar kontroll. En lykke for nord-norsk transportnæring Nordlandsbankens fall kan få en positiv virkning på nord-norsk næringsliv. Banken har hatt sentrale Petter Thomassen, politikeren som tenker på organene. eierposisjoner i en rekke nord-norske transportbedrifter. Det har nærmest vært umulig for banken å selge ut disse eierposisjonene selv om banken egentlig ikke har ønsket å være aksjeeier. Slikt eierskap ligger langt utenfor tradisjonell bankvirksomhet. Men et salg ville blitt sett på som en fiendtlig handling fra respektive transportselskapers ledelse. Det ville igjen medført store problemer i det bankmessige forretningsforholdet som også eksisterer mellom transportselskapene og banken. Selskapene har hatt store lån i Nordlandsbanken, innskudd, ansattes kundeforhold osv. Det oppsto dermed en gordisk knute som var vanskelig å løse opp og Nordlandsbanken valgte stort sett å bli sittende på aksjepostene. En krise med andre og nye eiere i banken kan være det som skal til for å løse den gordiske knuten. Nordnorsk transportnæring trenger sårt omstrukturering om ikke de fleste selskapene skal havne i hendene til store internasjonale rutebilselskaper. Det krever imidlertid proaktive ledere som er i stand til å se på situasjonen som nå har oppstått som en mulighet, og ikke et problem som skal bekjempes med lokale politiske Drømme-Pettere på laget. Situasjonen mellom OVDS og Nordlandsbanken er et illustrerende eksempel. OVDS var storaksjonær i nettopp Nordlandsbanken samtidig som banken var storaksjonær i OVDS. Hvis den ene solgte, ville trolig den andre også selge. Faren for at noen med uvennlig hensikter skulle få kontroll med respektive selskaper var stor. Nå vil forhåpentligvis DnB selge aksjeposten i OVDS til noen med industrielle interesser som kan bidra til å få det skakkkjørte rederiet på rett kjøl igjen. For Nord-Norge ville det utvilsomt ha stor verdi om Troms Fylkeskommune samtidig solgte sine aksjer i TFDS og at de to selskapene kunne finne tilbake til forhandlingsbordet. Det ville kunne gi et transportselskap med nord-norsk forankring av nasjonal betydning. Om for eksempel en industriell investor som RCCL får en større eierposisjon i et fusjonert selskap er det neppe noe Nord-Norge bør frykte. Tvert om kan trolig en industriell partner bidra til å utvikle selskapene først må imidlertid Drømme-Petter og hans kolleger lære at de må slutte å blande seg inn når næringslivet finner frem til løsninger de ser på som forretningsmessig fornuftige.

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36

NæringsRapport. Kvinnesnert. Full guffe. Side 33. Side 36 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 4, 2004 Kvinnesnert 04 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Det er nye takter i det tradisjonsrike Lars Holm Shipping for nå er det «Tromsøjenta» Adrianne Ubeda

Detaljer

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39

Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Næringsbladet i Nord-Norge Hvem får SND-pengene s. 39 Løssalg kr. 20,- Tematisering: Grundig om bygg og eiendomsmarkedet i Nord-Norge Det glade vanvidd Når NR. 3, 2002 Ganske bra RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Detaljer

KJEMPET OG VANT SIDE 27

KJEMPET OG VANT SIDE 27 KJEMPET OG VANT SIDE 27 ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2003 06 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 770801 062026 En av verstingene: Wiggo Marthinussen, Simply Upside 2 SIDE TO Foss versus Nordlys Bedriftskompetanse

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift

NæringsRapport. Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt. Side 23. Samarbeidspartner for din bedrift Denne utgave - unikt og grundig om kraftmarkedet i Nord-Norge NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 3, 2005 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Vindkraft, politisk lureri: Lønnsomhet fikses med ekstraskatt

Detaljer

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken.

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken. Teknologi for verden - side 22 Svein Kvalvik, Spider NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 3, 2004 DET NORD-NORSKE ARVESØLVET: RIKERE OG RIKERE Neste generasjons arvesølv RETUR: PB 1166, 9262

Detaljer

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5

OVDS« skjulte tapsbombe. Hvem får SND-pengene: Oversikt side 41. Vanna vakler! Side 5 Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2001 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport: Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri OVDS«skjulte tapsbombe Av en omsetning

Detaljer

Asylkonger. Enige på bakrommet

Asylkonger. Enige på bakrommet Næringsbladet i Nord-Norge Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2002 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ KUN I NÆRINGSRAPPORT: Vi rangerer Nord-Norges største bedrifter Asylkonger Enige på bakrommet For et drøyt år siden inngikk

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Ukjent husleie. Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle

Ukjent husleie. Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle Nord-Norges næringsblad Løssalg kr. 20,- Denne utgave: Bygg- og eiendomsmarkedet Ukjent husleie NR. 2, 2001 Bygger Mega-prosjekt Det opphetede boligmarkedet i Tromsø skaper mange fantasifulle metoder for

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer