Årsberetning Sammendrag. Norgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas"

Transkript

1

2 Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering av virksomheten som er etablert i løpet av 2006 har gjort at vi er godt plassert for å videreutvikle våre forretningsområder i Norgas og SMC, samt å ytterligere forbedre SPT. Gjennom året var de generelle markedsforholdene for Norgas gunstige, men vi hadde en nedgang i inntjeningen på grunn av noe lavere volumer fra enkelte av våre nøkkelkunder og høyere kostnader. Høy oljepris i tillegg til det generelle kosnadspress innen shippingnæringen førte til økte bunkerkostnader og høyere driftskostnader. IMS etablerte i 2006 Skaugen Marine Construction (SMC) som en ny divisjon. Gjennom SMC har vi strømlinjeformet vår organisasjon i Kina for bygging av nye gasskip. Med ansvar for dette programmet inkludert ledelse av våre kinesiske joint-venturesamarbeid er virksomheten til SMC nøkkelen til konsernets fremtidige økonomiske og driftsmessige suksess. SMC s nybyggingsprogram består av 16 skip med levering fra i dag frem til Tolv av disse er bekreftet og ett er levert. Skipene som bygges er på m3 og kan frakte LNG, i tillegg til etylen, LPG og andre petrokjemiske gasser. Norgas blir det første selskap som kan tilby denne type skip til sine kunder. SMC leverte sitt første egen produserte nybygg, - Mei Wen Ti, (et m3 LPG skip) i henhold til budsjett den 3. januar Leveringen innleder en ny epoke for I.M. Skaugen en epoke hvor nye, høykvalitets gasskip vil bli levert omtrent hver sjette måned til priser som ligger lavere enn hva våre konkurrenter betaler. Dette setter oss i stand til å fornye og utvide vår flåte av skip med spesielle egenskaper og større fleksibilitet, til attraktive priser. Gjennom året var markedsforholdene for SPT vanskelige, men bedret seg i andre halvår. Gjennomsnittlig ratenivå for tankskip i 2006 har vært en utfordring for SPT i et svært stramt tankmarked. Med levering av seks nye, spesialbygde Aframax tankskip fra midten av 2007 frem til begynnelsen av 2008, vil innleiekostnadene for tankskip bli redusert etter hvert som skipene tas inn på attraktive, langsiktige bareboat certepartier. Norgas Norgas satsningsområde er sjøverts transport av ethylene, i tillegg til LPG og andre petrokjemiske gasser. Ved utgangen av 2006 omfattet vår flåte 18 skip på mellom og m3. Norgas genererte et EBITDA resultat på USD 41,8 mill. i 2006 mot USD 47,0 mill. i Global transport av petrokjemiske gasser ga generelt positive resultater gjennom hele året, ettersom veksten i verdensøkonomien fortsatte å presse opp etterspørselen etter petrokjemiske produkter. Dette gjaldt spesielt for etylen, hvor Norgas gjennom sin samarbeidspool er verdens største maritime transportør. Kapasiteten for og produksjon av etylen forventes å øke betraktelig i løpet av de nærmeste årene spesielt i Midt-Østen og Asia og med Norgas ledende posisjon i disse to områdene er vi godt posisjonert for å kunne fortsette vår kommersielle vekst. Til tross for produksjonsstans i deler av den petrokjemiske sektoren i første halvår som følge av vedlikehold av de petrokjemiske anleggene, fortsetter Midt-Østen å utgjøre et sterkt marked for Norgas, og selskapet har sikret flere langsiktige kontrakter. Veksten i eksport av etylen fra Midt-Østen forventes å øke betydelig i de kommende fem år, og i henhold til prognoser fra CMAI vil regionen innen 2009 være verdens største nettoeksportør av etylen. Endringer i handelsmønsteret som følge av ny lavkostnadseksport fra Midt-Østen, vil være gunstig for sjøtransport. Den generelle økningen i sjøtransport gjør at Norgas, i likhet med andre selskaper, har stått overfor utfordringer i 2006 som følge av økningen av antall skip i verden. Generelt sett er det et sterkt kostnadspress. Spesielt gjelder dette ansettelse av kompetente medarbeidere til ledige stillinger som følge av stor etterspørsel etter sjøfolk og sterk konkurranse i dette markedet. For oss bekrefter denne situasjonen den veloverveide bakgrunnen for etableringen av våre opplæringssentre i Wuhan i Kina, og St Petersburg i Russland. I begynnelsen av 2006 etablerte Norgas en ny pool for inntektsdeling med Camillo Eitzen. Gjennom den nye poolen vil begge selskapene drive sine flåter under navnet Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC). Samarbeidet startet gradvis i løpet av 2006 og vil fullt ut erstatte MNGC-poolen fra 1. januar

3 Bekreftede ordre for nye skip i semi-ref-sektoren ( m3) utgjør for tiden 34,8 prosent av den samlede flåten, med anslått levering av m3 i 2007 og m3 i Til tross for dette historisk høye nivået, vil den forventede veksten i sektoren sørge for utnyttelse av disse nye skipene etter hvert som gammel tonnasje tas ut av drift og fraktbehovet fortsetter å øke fra år til år. Vår analyse viser at veksten i flåten samvarierer med forventet produksjon av etylen i de kommende årene, og nye skip er påkrevd for å dekke den forventede økningen i produksjon av etylen. Som en del av vår flåtefornyelse ble Norgas Victory (8.936 cbm/bygget 1982/anskaffet 1989) solgt for USD 10 mill. (på 100 %-basis) i slutten av desember 2006 og levert til ny eier i januar 2007 etter mindre reparasjoner i forbindelse med klassifisering. Norgas Navigator (6.006 cbm/bygget 1977/ anskaffet 1991) ble solgt for USD 1,9 mill. i begynnelsen av januar Norgas virksomhet i Kina Norgas-virksomheten i Kina omfatter tre gassrelaterte aktiviteter. Gjennom joint venture-selskapet, TNGC, fraktet vi tonn LPG og andre petrokjemiske gasser på Yangtze-elven i Vi er det eneste ikkekinesiske selskapet som frakter LPG innenlands i Kina. En langsiktig årlig vekstrate på nær 10 prosent vil føre til økt etterspørsel etter petrokjemiske produkter. Dette har resultert i at et stort antall nye anlegg som i dag er under oppføring i Kina. Vår kunnskap om det kinesiske markedet, sammen med vår omfattende globale tilstedeværelse, gir oss et godt utgangspunkt for å utnytte den økende etterspørselen etter etylen og andre petrokjemiske gasser i Kina, både innenlands og for import/eksport. Norgas Fleet Management (NFM) som driver rekruttering, bemanning og opplæring er et viktig bidrag til vårt arbeid med å utvikle en stabil og kvalifisert base av sjøfolk. Det tredje virksomhetsområde i Kina er vårt joint venture-selskap Wuhan-Skaugen Training Centre (WSTC), som ble etablert for å utdanne mannskap både til vår egen virksomhet og til den øvrige maritime transportsektoren. I løpet av året ble rundt studenter opplært ved treningssenteret. Senteret begynner nå å tiltrekke seg internasjonale studenter, og dets omdømme som et centre of excellence øker både i og utenfor Kina. Skaugen Marine Construction (SMC) SMC ble etablert som en divisjon og et managementselskap i Shanghai i annet halvår 2006 og har et omfattende program for bygging av inntil 16 gasskip for å fornye Norgas-flåten. Det første SMC skipet ble levert i 2007, og det gjenstår å bekrefte fire skip, men vår plan er å fullføre hele byggeprogrammet. SMC har ansvaret for byggeledelse, som omfatter konstruksjon, ingeniørarbeider, byggetilsyn, innkjøp samt kostnads- og kvalitetsstyring for skipsbyggingsprosjektene. En vellykket flåtefornyelse til lave kostnader er avgjørende for Norgas fremtidige utvikling, både for å beholde sin markedsposisjon og for å komme inn på nye markeder. Gjennom etableringen av SMC vil vi sikre at dette skjer. Selskapet Skaugen Wuzhou Shipbuilding Co. Ltd ble etablert i begynnelsen av 2006, og i andre kvartal 2006 kjøpte IMS seg inn i joint venture-selskapet Shenghui Gas & Chemical Systems. Dette er to nøkkelselskaper for gjennomføring av SMC prosjektene. Skaugen Wuzhou Shipbuilding har investert i infrastrukturen på skipsverftet i Taizhou for å forbedre kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Shenghui spesialiserer seg på produksjon av petrokjemiske anlegg til skip, sfæriske tanker og kryogeniske stålkonstruksjoner; som alle benyttes i marine- og petrokjemisk industri. Selskapet vil nå etablere en ny divisjon som har fokus på marinrelatert forretningsvirksomhet. Lasteanleggene som er konstruert av IMS og våre samarbeidspartnere vil bli bygget og installert i de nye skipene ved det nye anlegget til Shenghui. I slutten av september hadde vi en vellykket sjøsetting av det første skipet bygget av SMC - et m3 LPG skip som ble ferdigstilt og levert i begynnelsen av januar Dette skipet bekrefter vår innovative byggestrategi. Skipet ble bygget innenfor budsjettet på USD 7,5 mill. nesten halvparten av sammenlignbare priser i markedet og til rett tid. Vi har dermed oppnådd en klar og bekreftet konkurransefordel fremfor den vanlige byggemetoden i bransjen. Vi forventer å levere i alt to skip i vår serie i løpet av 2007, og ett skip vil følge omtrent hver sjette måned i de nærmeste årene fremover. I fjerde kvartal 2006 inngikk IMS en avtale med Teekay LNG Partners om salg med tilbakeleie for de tre kombinasjonsskipene (5.800 m3 gasskip / tdw kjemikalieskip) som kalles Wintergas -serien og som bygges av SMC. Skipene vil bli solgt til Teekay LNG Partners når de er ferdigstilt, til en pris på rundt USD29 mill. per skip og vil bli leid tilbake på langsiktig certepartier etter levering i 2007/08/09. Transaksjonen 2

4 gjør at vi realiserer en gevinst og sikrer langsiktig bruk av skipene for vår fremtidige virksomhet i Norgas, til konkurransedyktige rater. Den positive effekten av avtalene vil bli synlige i våre regnskaper fra Fordelene ved vår egne, unike design og SMC-byggede Multigas -skip, er at de gjennom frakt av LNG i tillegg til LPG og etylen, vil vi få tilgang til nye markeder, redusere avhengigheten av en enkelt sektor og øke inntjeningen fra skipene samtidig som vi øker effektiviteten og fleksibiliteten i driften. Disse avanserte skipene vil bli de første av sitt slag i verden. Ytterligere to m3 Multigas -skip ble bekreftet i begynnelsen av januar Skipene er spesifisert med høy isklasse. Vi har så langt seks Multigas skip under bygging hos SMC, og ifølge planene vil ytterligere fire bli bekreftet i løpet av FiveStar Marine FiveStar Marine Ltd i Shanghai, som produserer og markedsfører lystbåtserien Nordic Star, er også en del av SMC. FiveStar Marine eies 50/50 av I.M. Skaugen og UMOE-konsernet. FiveStar Marine ble etablert i 2005, og de første båtene ble skipet til Europa i løpet av våren Selskapet er blant de første ikke-kinesiske båtbyggere som er etablert i Kina, og tar sikte på å bygge opp et globalt distribusjonsnett, med en langsiktig målsetting inn mot det kinesiske markedet. Etablering av en green field fabrikk, rekruttering av dyktige fagarbeidere og ledelse gjør at produksjonen, ved vår fabrikk i utkanten av Shanghai, gradvis kan økes. En slik gradvis produksjonsøkning bør gjøre det mulig for selskapet å oppnå break-even i løpet av tredje driftsår. Skaugen PetroTrans (SPT) SPT er et av verdens fremste full-service lektringsselskaper som tilbyr lektring av råolje, hovedsakelig i Mexico-gulfen. Selskapet drives som et 50/50 samarbeidsselskap mellom I.M Skaugen og Teekay Shipping Corporation. SPT håndterer én mill. fat olje per dag som tilsvarer rundt 10 prosent av sjøverts oljeimport til USA. SPT oppnådde et EBITDA resultat på minus USD 0,6 mill. i 2006 mot USD 5 mill. i Volumet av full-service lektringtjenester ble redusert for å tilpasse det til vår kapasitet, som ble redusert som følge av de høye kostnadene for innleie av tankskip. Tilleggstjenester som f. eks bruk av vårt personale for overvåking av lektringsoppdrag, samt bruk av vårt lektringsutstyr økte markant i løpet av sommeren. I juli kjøpte SPT et lektringsselskap med base i Storbritannia, SPT Marine Services (tidligere Melbourne Marine Services). Det har lenge vært et ønske å utvikle våre bransjeledende lektervirksomhet utenfor våre tradisjonelle områder, og dette oppkjøpet setter oss i stand til å utvide våre tjenester til markeder i Europa, Russland og Vest-Afrika. SPT gjennomførte også en historisk førstegangs lektring i løpet av året - dette styrket våre bestrebelser på å fremme teknologisk og kommersiell innovasjon i bransjen. I august gjennomførte vi med suksess den første kommersielle lektring av LNG. SPT samarbeider med industripartneren Excelerate Energy om å bygge opp en felles kompetanse og ekspertise på dette området. Prognosen for vekst av LNG-forbruk i løpet av det kommende tiår, spesielt i USA, innebærer at lektring vil bli en viktig del av logistikkjeden for LNG. Vår tidlige erfaring gjør oss ledende i dette nye markedet. Videre vil SPT få levert seks nye Aframax tankskip, med leveringsstart fra andre kvartal 2007 frem til begynnelsen av Skipene leies på 10-års faste bareboat befraktningsavtaler, med opsjon på forlengelse for ytterligere fem år. Skipene vil inngå i kjerneflåten på rundt åtte skip innbefraktet på tidscertepartier. De vil bli levert oss til en avtalt rate som er meget gunstig hvilket betyr at vi kan styre våre kostnader mer effektivt og gjøre vår forretningsvirksomhet mer konkurransedyktig. Vi tror at vår ekspansjon mot nye tjenester og markeder, sammen med levering av de nye skipene vil sette oss i en god posisjon til å videreutvikle SPT både finansielt og driftsmessig. En internasjonal og multikulturell stab vårt viktigste aktiva Vi tror at i et globalt marked, vil de vinnende selskaper være de som kan sette sammen et team med mennesker med den beste kunnskap og den største entusiasme. I.M. Skaugen har således en lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og utvikle en flerkulturell kombinasjon av talenter. Vi har en klar strategi om å styrke rekrutteringen og utviklingen av våre ansatte, uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Som et selskap som opererer globalt, vil vi bestrebe oss på å identifisere og å finne talenter overalt der vi kan finne dem i verden godt hjulpet av vår ikke-diskriminerende personalpolitikk. For et selskap av vår størrelse, har vi en global tilstedeværelse og fokus, hvor ledelse av kulturelt mangfold er en sentral utfordring. Vi har vært i stand til å lede komplekse prosesser svært vellykket ved bruk av IT løsninger og gjennom å ha en konkurransekraftig størrelse. Styret mener at implementeringen av disse strategiene er godt ledet og at de daglige aktivitetene til ledelsen er i samsvar med strategiene. 3

5 Ved utgangen av 2006 var det totalt ansatt rundt i konsernet. Av disse var 623 seilende og 637 var ansatt i vår nybyggingsvirksomheter. 45 prosent av våre sjøfolk er nå kinesere, hvilket er i tråd med vår satsing i Kina. Vår landbaserte stab er i hovedsak fordelt på våre kontorer i Houston (25 prosent), Kina (41 prosent), Singapore (12 prosent) og Oslo (16 prosent). Ved slutten av 2006 var ca 40 prosent av våre kontoransatte kvinner. På hovedkontoret i Oslo har man en politikk om lik kjønnsfordeling blandt de ansatte, og i den sentrale ledelsen, Executive Committee, er en tredjedel kvinner. Det faktum at vi har nesten 40 prosent kvinner med international erfaring ansatt i vår landbaserte virksomhet, er et godt tegn på at vi følger våre uttalte strategier. Vi følger dessuten de nye norske reglene om kjønnsfordeling i styret. Helse, miljø og sikkerhet I.M. Skaugen erkjenner at alt vi gjør som bedrift har konsekvenser for mennesker, både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir en integrert del av organisasjonen. Målet er at våre medarbeidere skal være stolte av å arbeide i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig forretningsledelse. Vi tilstreber en kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi gjennom oppfølging, overvåking og gjennomgang av vår virksomhet og ved å forplikte oss til fortsatt excellence Ikke noe sted er det mer åpenbart, enn i arbeidet til vårt Sikkerhet, Helse, Miljø og Kvalitetssikringssteam. De har en pro-aktiv tilnærming til HMS-krav nedfelt i internationalt regelverk samt i våre egne retningslinjer. Dersom vi ikke overholder disse standardene, vil kommersiell og operajonell suksess ikke være mulig. Arbeidsmiljøet i konsernet er vurdert å være tilfredsstillende. Vi har hatt få arbeidsrelatere ulykker. Sykdomsfraværet for de ansatte i konsernet var 0,9 prosent (1 prosent i 2005). Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemikalie produkter såvel som skipsbygging kan være risikabelt. Men, vi er stolte av å gjennomføre disse aktivitetene på den sikreste måte. Vi erkjenner at sikkerheten til vårt personel og miljøet alltid skal være den avgjørende faktor, og alltid overstyre økonomiske interesser. Ingen fravikelser eller enkle løsninger i spørsmål knyttet til sikkerhet tolereres. Vi sørger for at sikkerhets- og kvalitetsforbedringer er en integrert del av vår virksomhet, med et mål om en kontinuerlig forbedring av selskapets konkurranseposisjon. Sikkerhet er en hjørnesten i vår virksomhet. Vår stab arbeidet totalt 2,8 million timer i løpet av året. I 2006 ble det innrapportert 7 hendelser som medførte fravær. Dette ga en fraværsskadefrekvens på 2,4 for hver million utført arbeidstime (mål 2,0). Alle ulykker med fravær rapporteres til sikkerhetsteamet og etterforskes. Alle andre hendelser rapporteres også inn slik at det er mulig å foreta en kontinuerlig evaluering av vårt forebyggende arbeid og forbedre vår ulykkesstatistikk fremover. Det var ingen uhell som resulterte i tap av tid i forbindelse med vår lektringsvirksomhet i Miljø I.M. Skaugen erkjenner ansvaret vi har for å behandle miljøet vi opererer i med den aller største respekt. For å oppnå dette er det svært viktig å redusere forurensing fra virksomheten. Vår leveregel er at ulykker og miljøforringelse kan forhindres. Av den grunnen er kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing en integrert del av alle sider av virksomheten. Vi gjør fortløpende vurderinger av miljørisikoen ved vår drift. Som en stor aktør i transportsektoren arbeider vi aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten og øke energieffektiviteten. Målet er å redusere mengden avfall gjennom en effektiv resirkulering og en kontinuerlig forbedring av ressursforvaltningen. Vi har satt oss ambisiøse, men oppnåelige miljømål. Disse skal i størst mulig grad være målbare slik at vi kan følge med på miljøresultatene og kartlegge områder som bør forbedres i fremtiden. Som et eksempel har SPT gjennom 25 driftsår lektret over fem milliarder fat råolje på en sikker måte, hvorav bare 0,00002 prosent (omtrent 900 fat) er sluppet ut i miljøet. Vi har forpliktet oss til å følge både nasjonal og internasjonal miljølovgivning, forskrifter og andre krav, og i mange tilfeller går vi lenger enn det forskriftene og bransjenormene krever. For å sikre at vi handler ansvarlig gir selskapet støtte til, og gjennomfører forskning som bidrar til å forbedre miljøresultatene. Den viktigste miljøstandarden i dag er ISO 14000, som er en serie internasjonale standarder for miljøforvaltning. ISO er kjernen i ISO serien og spesifiserer en kontrollordning for et miljøforvaltningssystem som en organisasjon kan sertifiseres etter av en anerkjent tredjepart. Vi gjennomfører for øyeblikket et intensivt evalueringsprogram hvor vi ser på hvordan vi best kan gjennomføre ISO for Norgas Carriers AS. Dette er nok et bevis på vår sterke miljøsatsing. 4

6 Én av de viktigste hendelsene gjennom året var vårt arbeid med å gjennomgå de ulike nivåene i Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) programmet. Dette drives under ledelse av Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), og TMSA er en veileder for beste praksis innen rederivirksomhet og utarbeider metoder for å evaluere kvaliteten på de respektive skipsoperatører. Økonomiske Hovedtrekk I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Konsernets bruttoinntekter utgjorde i alt USD 206,3 mill. (USD 185,2 mill. i 2005) Samlede eiendeler beløp seg i 2006 til USD 334 mill. Bokført egenkapital beløp seg til USD 105,2 mill. eller USD 3,87 / NOK 24,30 per aksje. Bokført egenkapital utgjør rundt 32 prosent av totale eiendeler. Nettogjelden ved slutten av 2006 var USD 78,7 mill., og netto rentebærende gjeld utgjorde i alt USD 112,2 mill. Forholdet mellom likvide eiendeler og kortsiktig gjeld er 493 prosent. Total likviditet ved slutten av 2006 var USD 81,2 mill., som anses som tilstrekkelig for selskapets løpende forretningsvirksomhet. Behovet for arbeidskapital vil i fremtiden øke, som følge av vårt nybyggingsprogram. Rentedekningsgrad (EBITDA/ netto rentekostnader) var 3,5 for året 2006, mot 5,15 for Finansiering I juni plasserte IMS et nytt treårig USD-obligasjonslån på USD 100 mill. i det norske markedet (ticker code IMSK03), hvorav I.M. Skaugen ASA eier USD 25 mill. Obligasjonen har en kupong på tre måneders LIBOR + 1,80 prosent og forfaller 19. juni Provenyet er benyttet til å refinansiere og styrke konsernets balanse samt å skaffe finansielle ressurser for videre utvikling. Samtidig har I.M. Skaugen ASA utøvd sin kjøpsopsjon til gjenkjøp av obligasjonen IMSK01 NOK 300 mill. I denne obligasjonen var NOK 111,5 mill. utestående, og dette beløpet ble innløst 2. juni I mai 2006 ble den gjenværende andelen av det konvertible obligasjonslånet konvertert til aksjer eller tilbakekjøpt. IMS har således nå to obligasjonsprogrammer i USD utestående. Utbytte På den ordinære generalforsamlingen 1. mars 2007 vil Styret anbefale et utbytte på NOK 1,75 per aksje (NOK 2,50 i 2006 og NOK 1,88 i 2005). Dette utbyttet utgjør rundt 4 prosent direkte avkastning på aksjekursen på NOK 44,00 ved slutten av året. Morselskap Morselskapet I.M. Skaugen ASA viste et negativt årsresultat på NOK 42 mill. Selskapet har fri egenkapital tilgjengelig for utbytteutbetaling på NOK 68 mill. Styret foreslår følgende disponering: Utbytte utbetaling: NOK 48 mill. Overført fra annen egenkapital: NOK 90 mill. Selskapets egenkapital vil etter dette være NOK 475 mill., hvorav NOK 20 mill. er fri egenkapital. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapets regnskap for 2006, og derfor baseres dette årsregnskapet på forutsetningen om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved et ansvarsfult samarbeid mellom eierne, styret og selskapets ledelse for å sikre langsiktig vekst. Samtlige interessenter bør kunne ha tillit til at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at styrende organer er tilstrekkelig uavhengig for å kunne gjennomføre sine funksjoner. Tillit til I.M. Skaugen og konsernets forretningsvirksomhet er den viktigste faktor for å sikre vår konkurransedyktighet. Styremedlemmene, ledelsen og de ansatte må demonstrere at de arbeider uavlatelig for å opprettholde tilliten til konsernet. For å støtte opp under dette arbeidet har styret tatt initiativ til et program som skal formalisere bedriftens verdier og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre en akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. De inneholder konkrete og praktiske regler - og nedfeller standarder for hvordan enhver som arbeider for, eller på vegne av selskapet skal forholde seg for å nå våre forretningsmål i dagens konkurransepregede miljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som påhviler selskapet i forhold til sikkerhet, trygghet, miljøet og samfunnet som helhet, samtidig med vårt ansvar ovenfor våre interessenter. Følgelig har vi utgitt vår egen bedriftsansvarsfilosofi, Taking Care, som er vedlagt vår erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på våre websider skisserer retningslinjene for ledelsen i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og tas opp til vurdering hvert år, eller oftere dersom vi finner det nødvendig. 5

7 Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets virksomhet til enhver tid, både ved å publisere informasjon regelmessig og å holde presentasjoner. Informasjon om når selskapets kvartalsvise delrapporter utgis er tilgjengelig i elektronisk format på våre websider I.M. Skaugen har i mange år fokusert på å etablere og opprettholde et åpent og ansvarlig finansielt rapporteringssystem. Korrekt og grundig informasjon er avgjørende for å sikre at selskapet oppnår en fornuftig prising basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vår filosofi å rapportere punktlig og innen 10 arbeidsdager etter utgangen av hvert kvartal. Presentasjoner for investorene arrangeres jevnlig. Presentasjonene er tilgjengelige på konsernets websider. Dessuten har konsernet en regelmessig dialog med, og holder presentasjoner for analytikere og investorer. Styret takker Styret er svært tilfreds med innsatsen fra alle som arbeidet i selskapet i 2006 og vil gjerne uttrykke takknemlighet for stor innsats. Utfordringene ved å operere i en slik krevende bransje kan være store, men disse har blitt håndtert med entusiasme og vitalitet. Ikke overraskende ber vi de ansatte om å vise tilsvarende innsats i 2007, med fokus på våre kunders behov og kollegenes aspirasjoner, slik at de bidrar til å holde I.M. Skaugen i fronten av en av de mest dynamiske bransjene i verden. Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 6

8 Resultatregnskap I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter Brutto fraktinntekter Brutto inntekter skipsbyggingsaktiviteter (70) 0 Inntekter Reiseavhengige kostnader inkl. markedsføring 6 (52 969) (45 475) (38 876) T/C-hyrer (63 763) (55 950) (54 871) Varekostnad 25 (13 397) (325) 0 Lønn og sosiale kostnader 6 (19 317) (15 100) (10 815) Ordinære avskrivninger og amortiseringer 12 (13 532) (11 937) (12 571) Gevinst fra salg av anleggsmidler Andre driftskostnader skip 6 (17 287) (16 081) (12 937) Andre driftskostnader/ administrasjonskostnader (5 276) (5 926) (6 234) Driftsresultat Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle instrumenter (424) Rentekostnad (13 185) (9 517) (9 639) Andre finanskostnader (2 868) (1 643) (1 214) Gevinst/ tap på valuta Netto resultat før endringer i verdi konvertibelt obligasjonslån Endring markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (8 250) 0 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 8 (292) (167) Årsresultat Minoritetsinteresse (122) Majoritetsinteresse Resultat per aksje 19 0,36 0,79 0,44 Utvannet resultat pr. aksje 19 0,33 1,00 0,38 7

9 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler og goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skip og nybygg Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige finansielle eiendeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler Anleggsmidler holdt for salg SUM EIENDELER

10 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen innbetalt kapital Egne aksjer (202) (202) 0 Opptjente resultater Fond for urealiserte gevinster Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Konvertibelt obligasjonslån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 9

11 Kontantstrømsoppstilling I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Notes Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger av brutto inntekter Utbetalinger av driftskostnader ( ) ( ) ( ) Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter (13 822) (11 427) (11 045) Utbetaling av skatt (292) (167) (124) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av skip/nybygg (33 684) (12 251) (2 710) Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler (3 023) 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (4 406) (5 792) (916) Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved kjøp av andre investeringer 0 0 (68) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (40 246) (8 837) (864) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (52 168) (31 412) (56 367) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer/ konvertible obligasjoner (4 659) (3 289) (10 179) Utbetaling av utbytte (1 301) (17 443) (5 760) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (30 865) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 736) (19 375) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1. januar Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember ) Avstemming: Resultat før skattekostnad Gevinst fra salg av anleggsmidler 0 0 (1 326) Gevinst fra salg av finansielle omløpsmidler (188) (3 067) 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer og anleggsmidler 874 (848) 424 Endring i markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (766) Endring i kortsiktige fordringer (19 295) (11 728) (2 845) Endring i kortsiktig gjeld (3 455) (333) Gevinst/ tap på valuta 671 (1 174) (218) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer