Årsberetning Sammendrag. Norgas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas"

Transkript

1

2 Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering av virksomheten som er etablert i løpet av 2006 har gjort at vi er godt plassert for å videreutvikle våre forretningsområder i Norgas og SMC, samt å ytterligere forbedre SPT. Gjennom året var de generelle markedsforholdene for Norgas gunstige, men vi hadde en nedgang i inntjeningen på grunn av noe lavere volumer fra enkelte av våre nøkkelkunder og høyere kostnader. Høy oljepris i tillegg til det generelle kosnadspress innen shippingnæringen førte til økte bunkerkostnader og høyere driftskostnader. IMS etablerte i 2006 Skaugen Marine Construction (SMC) som en ny divisjon. Gjennom SMC har vi strømlinjeformet vår organisasjon i Kina for bygging av nye gasskip. Med ansvar for dette programmet inkludert ledelse av våre kinesiske joint-venturesamarbeid er virksomheten til SMC nøkkelen til konsernets fremtidige økonomiske og driftsmessige suksess. SMC s nybyggingsprogram består av 16 skip med levering fra i dag frem til Tolv av disse er bekreftet og ett er levert. Skipene som bygges er på m3 og kan frakte LNG, i tillegg til etylen, LPG og andre petrokjemiske gasser. Norgas blir det første selskap som kan tilby denne type skip til sine kunder. SMC leverte sitt første egen produserte nybygg, - Mei Wen Ti, (et m3 LPG skip) i henhold til budsjett den 3. januar Leveringen innleder en ny epoke for I.M. Skaugen en epoke hvor nye, høykvalitets gasskip vil bli levert omtrent hver sjette måned til priser som ligger lavere enn hva våre konkurrenter betaler. Dette setter oss i stand til å fornye og utvide vår flåte av skip med spesielle egenskaper og større fleksibilitet, til attraktive priser. Gjennom året var markedsforholdene for SPT vanskelige, men bedret seg i andre halvår. Gjennomsnittlig ratenivå for tankskip i 2006 har vært en utfordring for SPT i et svært stramt tankmarked. Med levering av seks nye, spesialbygde Aframax tankskip fra midten av 2007 frem til begynnelsen av 2008, vil innleiekostnadene for tankskip bli redusert etter hvert som skipene tas inn på attraktive, langsiktige bareboat certepartier. Norgas Norgas satsningsområde er sjøverts transport av ethylene, i tillegg til LPG og andre petrokjemiske gasser. Ved utgangen av 2006 omfattet vår flåte 18 skip på mellom og m3. Norgas genererte et EBITDA resultat på USD 41,8 mill. i 2006 mot USD 47,0 mill. i Global transport av petrokjemiske gasser ga generelt positive resultater gjennom hele året, ettersom veksten i verdensøkonomien fortsatte å presse opp etterspørselen etter petrokjemiske produkter. Dette gjaldt spesielt for etylen, hvor Norgas gjennom sin samarbeidspool er verdens største maritime transportør. Kapasiteten for og produksjon av etylen forventes å øke betraktelig i løpet av de nærmeste årene spesielt i Midt-Østen og Asia og med Norgas ledende posisjon i disse to områdene er vi godt posisjonert for å kunne fortsette vår kommersielle vekst. Til tross for produksjonsstans i deler av den petrokjemiske sektoren i første halvår som følge av vedlikehold av de petrokjemiske anleggene, fortsetter Midt-Østen å utgjøre et sterkt marked for Norgas, og selskapet har sikret flere langsiktige kontrakter. Veksten i eksport av etylen fra Midt-Østen forventes å øke betydelig i de kommende fem år, og i henhold til prognoser fra CMAI vil regionen innen 2009 være verdens største nettoeksportør av etylen. Endringer i handelsmønsteret som følge av ny lavkostnadseksport fra Midt-Østen, vil være gunstig for sjøtransport. Den generelle økningen i sjøtransport gjør at Norgas, i likhet med andre selskaper, har stått overfor utfordringer i 2006 som følge av økningen av antall skip i verden. Generelt sett er det et sterkt kostnadspress. Spesielt gjelder dette ansettelse av kompetente medarbeidere til ledige stillinger som følge av stor etterspørsel etter sjøfolk og sterk konkurranse i dette markedet. For oss bekrefter denne situasjonen den veloverveide bakgrunnen for etableringen av våre opplæringssentre i Wuhan i Kina, og St Petersburg i Russland. I begynnelsen av 2006 etablerte Norgas en ny pool for inntektsdeling med Camillo Eitzen. Gjennom den nye poolen vil begge selskapene drive sine flåter under navnet Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC). Samarbeidet startet gradvis i løpet av 2006 og vil fullt ut erstatte MNGC-poolen fra 1. januar

3 Bekreftede ordre for nye skip i semi-ref-sektoren ( m3) utgjør for tiden 34,8 prosent av den samlede flåten, med anslått levering av m3 i 2007 og m3 i Til tross for dette historisk høye nivået, vil den forventede veksten i sektoren sørge for utnyttelse av disse nye skipene etter hvert som gammel tonnasje tas ut av drift og fraktbehovet fortsetter å øke fra år til år. Vår analyse viser at veksten i flåten samvarierer med forventet produksjon av etylen i de kommende årene, og nye skip er påkrevd for å dekke den forventede økningen i produksjon av etylen. Som en del av vår flåtefornyelse ble Norgas Victory (8.936 cbm/bygget 1982/anskaffet 1989) solgt for USD 10 mill. (på 100 %-basis) i slutten av desember 2006 og levert til ny eier i januar 2007 etter mindre reparasjoner i forbindelse med klassifisering. Norgas Navigator (6.006 cbm/bygget 1977/ anskaffet 1991) ble solgt for USD 1,9 mill. i begynnelsen av januar Norgas virksomhet i Kina Norgas-virksomheten i Kina omfatter tre gassrelaterte aktiviteter. Gjennom joint venture-selskapet, TNGC, fraktet vi tonn LPG og andre petrokjemiske gasser på Yangtze-elven i Vi er det eneste ikkekinesiske selskapet som frakter LPG innenlands i Kina. En langsiktig årlig vekstrate på nær 10 prosent vil føre til økt etterspørsel etter petrokjemiske produkter. Dette har resultert i at et stort antall nye anlegg som i dag er under oppføring i Kina. Vår kunnskap om det kinesiske markedet, sammen med vår omfattende globale tilstedeværelse, gir oss et godt utgangspunkt for å utnytte den økende etterspørselen etter etylen og andre petrokjemiske gasser i Kina, både innenlands og for import/eksport. Norgas Fleet Management (NFM) som driver rekruttering, bemanning og opplæring er et viktig bidrag til vårt arbeid med å utvikle en stabil og kvalifisert base av sjøfolk. Det tredje virksomhetsområde i Kina er vårt joint venture-selskap Wuhan-Skaugen Training Centre (WSTC), som ble etablert for å utdanne mannskap både til vår egen virksomhet og til den øvrige maritime transportsektoren. I løpet av året ble rundt studenter opplært ved treningssenteret. Senteret begynner nå å tiltrekke seg internasjonale studenter, og dets omdømme som et centre of excellence øker både i og utenfor Kina. Skaugen Marine Construction (SMC) SMC ble etablert som en divisjon og et managementselskap i Shanghai i annet halvår 2006 og har et omfattende program for bygging av inntil 16 gasskip for å fornye Norgas-flåten. Det første SMC skipet ble levert i 2007, og det gjenstår å bekrefte fire skip, men vår plan er å fullføre hele byggeprogrammet. SMC har ansvaret for byggeledelse, som omfatter konstruksjon, ingeniørarbeider, byggetilsyn, innkjøp samt kostnads- og kvalitetsstyring for skipsbyggingsprosjektene. En vellykket flåtefornyelse til lave kostnader er avgjørende for Norgas fremtidige utvikling, både for å beholde sin markedsposisjon og for å komme inn på nye markeder. Gjennom etableringen av SMC vil vi sikre at dette skjer. Selskapet Skaugen Wuzhou Shipbuilding Co. Ltd ble etablert i begynnelsen av 2006, og i andre kvartal 2006 kjøpte IMS seg inn i joint venture-selskapet Shenghui Gas & Chemical Systems. Dette er to nøkkelselskaper for gjennomføring av SMC prosjektene. Skaugen Wuzhou Shipbuilding har investert i infrastrukturen på skipsverftet i Taizhou for å forbedre kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Shenghui spesialiserer seg på produksjon av petrokjemiske anlegg til skip, sfæriske tanker og kryogeniske stålkonstruksjoner; som alle benyttes i marine- og petrokjemisk industri. Selskapet vil nå etablere en ny divisjon som har fokus på marinrelatert forretningsvirksomhet. Lasteanleggene som er konstruert av IMS og våre samarbeidspartnere vil bli bygget og installert i de nye skipene ved det nye anlegget til Shenghui. I slutten av september hadde vi en vellykket sjøsetting av det første skipet bygget av SMC - et m3 LPG skip som ble ferdigstilt og levert i begynnelsen av januar Dette skipet bekrefter vår innovative byggestrategi. Skipet ble bygget innenfor budsjettet på USD 7,5 mill. nesten halvparten av sammenlignbare priser i markedet og til rett tid. Vi har dermed oppnådd en klar og bekreftet konkurransefordel fremfor den vanlige byggemetoden i bransjen. Vi forventer å levere i alt to skip i vår serie i løpet av 2007, og ett skip vil følge omtrent hver sjette måned i de nærmeste årene fremover. I fjerde kvartal 2006 inngikk IMS en avtale med Teekay LNG Partners om salg med tilbakeleie for de tre kombinasjonsskipene (5.800 m3 gasskip / tdw kjemikalieskip) som kalles Wintergas -serien og som bygges av SMC. Skipene vil bli solgt til Teekay LNG Partners når de er ferdigstilt, til en pris på rundt USD29 mill. per skip og vil bli leid tilbake på langsiktig certepartier etter levering i 2007/08/09. Transaksjonen 2

4 gjør at vi realiserer en gevinst og sikrer langsiktig bruk av skipene for vår fremtidige virksomhet i Norgas, til konkurransedyktige rater. Den positive effekten av avtalene vil bli synlige i våre regnskaper fra Fordelene ved vår egne, unike design og SMC-byggede Multigas -skip, er at de gjennom frakt av LNG i tillegg til LPG og etylen, vil vi få tilgang til nye markeder, redusere avhengigheten av en enkelt sektor og øke inntjeningen fra skipene samtidig som vi øker effektiviteten og fleksibiliteten i driften. Disse avanserte skipene vil bli de første av sitt slag i verden. Ytterligere to m3 Multigas -skip ble bekreftet i begynnelsen av januar Skipene er spesifisert med høy isklasse. Vi har så langt seks Multigas skip under bygging hos SMC, og ifølge planene vil ytterligere fire bli bekreftet i løpet av FiveStar Marine FiveStar Marine Ltd i Shanghai, som produserer og markedsfører lystbåtserien Nordic Star, er også en del av SMC. FiveStar Marine eies 50/50 av I.M. Skaugen og UMOE-konsernet. FiveStar Marine ble etablert i 2005, og de første båtene ble skipet til Europa i løpet av våren Selskapet er blant de første ikke-kinesiske båtbyggere som er etablert i Kina, og tar sikte på å bygge opp et globalt distribusjonsnett, med en langsiktig målsetting inn mot det kinesiske markedet. Etablering av en green field fabrikk, rekruttering av dyktige fagarbeidere og ledelse gjør at produksjonen, ved vår fabrikk i utkanten av Shanghai, gradvis kan økes. En slik gradvis produksjonsøkning bør gjøre det mulig for selskapet å oppnå break-even i løpet av tredje driftsår. Skaugen PetroTrans (SPT) SPT er et av verdens fremste full-service lektringsselskaper som tilbyr lektring av råolje, hovedsakelig i Mexico-gulfen. Selskapet drives som et 50/50 samarbeidsselskap mellom I.M Skaugen og Teekay Shipping Corporation. SPT håndterer én mill. fat olje per dag som tilsvarer rundt 10 prosent av sjøverts oljeimport til USA. SPT oppnådde et EBITDA resultat på minus USD 0,6 mill. i 2006 mot USD 5 mill. i Volumet av full-service lektringtjenester ble redusert for å tilpasse det til vår kapasitet, som ble redusert som følge av de høye kostnadene for innleie av tankskip. Tilleggstjenester som f. eks bruk av vårt personale for overvåking av lektringsoppdrag, samt bruk av vårt lektringsutstyr økte markant i løpet av sommeren. I juli kjøpte SPT et lektringsselskap med base i Storbritannia, SPT Marine Services (tidligere Melbourne Marine Services). Det har lenge vært et ønske å utvikle våre bransjeledende lektervirksomhet utenfor våre tradisjonelle områder, og dette oppkjøpet setter oss i stand til å utvide våre tjenester til markeder i Europa, Russland og Vest-Afrika. SPT gjennomførte også en historisk førstegangs lektring i løpet av året - dette styrket våre bestrebelser på å fremme teknologisk og kommersiell innovasjon i bransjen. I august gjennomførte vi med suksess den første kommersielle lektring av LNG. SPT samarbeider med industripartneren Excelerate Energy om å bygge opp en felles kompetanse og ekspertise på dette området. Prognosen for vekst av LNG-forbruk i løpet av det kommende tiår, spesielt i USA, innebærer at lektring vil bli en viktig del av logistikkjeden for LNG. Vår tidlige erfaring gjør oss ledende i dette nye markedet. Videre vil SPT få levert seks nye Aframax tankskip, med leveringsstart fra andre kvartal 2007 frem til begynnelsen av Skipene leies på 10-års faste bareboat befraktningsavtaler, med opsjon på forlengelse for ytterligere fem år. Skipene vil inngå i kjerneflåten på rundt åtte skip innbefraktet på tidscertepartier. De vil bli levert oss til en avtalt rate som er meget gunstig hvilket betyr at vi kan styre våre kostnader mer effektivt og gjøre vår forretningsvirksomhet mer konkurransedyktig. Vi tror at vår ekspansjon mot nye tjenester og markeder, sammen med levering av de nye skipene vil sette oss i en god posisjon til å videreutvikle SPT både finansielt og driftsmessig. En internasjonal og multikulturell stab vårt viktigste aktiva Vi tror at i et globalt marked, vil de vinnende selskaper være de som kan sette sammen et team med mennesker med den beste kunnskap og den største entusiasme. I.M. Skaugen har således en lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og utvikle en flerkulturell kombinasjon av talenter. Vi har en klar strategi om å styrke rekrutteringen og utviklingen av våre ansatte, uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Som et selskap som opererer globalt, vil vi bestrebe oss på å identifisere og å finne talenter overalt der vi kan finne dem i verden godt hjulpet av vår ikke-diskriminerende personalpolitikk. For et selskap av vår størrelse, har vi en global tilstedeværelse og fokus, hvor ledelse av kulturelt mangfold er en sentral utfordring. Vi har vært i stand til å lede komplekse prosesser svært vellykket ved bruk av IT løsninger og gjennom å ha en konkurransekraftig størrelse. Styret mener at implementeringen av disse strategiene er godt ledet og at de daglige aktivitetene til ledelsen er i samsvar med strategiene. 3

5 Ved utgangen av 2006 var det totalt ansatt rundt i konsernet. Av disse var 623 seilende og 637 var ansatt i vår nybyggingsvirksomheter. 45 prosent av våre sjøfolk er nå kinesere, hvilket er i tråd med vår satsing i Kina. Vår landbaserte stab er i hovedsak fordelt på våre kontorer i Houston (25 prosent), Kina (41 prosent), Singapore (12 prosent) og Oslo (16 prosent). Ved slutten av 2006 var ca 40 prosent av våre kontoransatte kvinner. På hovedkontoret i Oslo har man en politikk om lik kjønnsfordeling blandt de ansatte, og i den sentrale ledelsen, Executive Committee, er en tredjedel kvinner. Det faktum at vi har nesten 40 prosent kvinner med international erfaring ansatt i vår landbaserte virksomhet, er et godt tegn på at vi følger våre uttalte strategier. Vi følger dessuten de nye norske reglene om kjønnsfordeling i styret. Helse, miljø og sikkerhet I.M. Skaugen erkjenner at alt vi gjør som bedrift har konsekvenser for mennesker, både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir en integrert del av organisasjonen. Målet er at våre medarbeidere skal være stolte av å arbeide i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig forretningsledelse. Vi tilstreber en kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi gjennom oppfølging, overvåking og gjennomgang av vår virksomhet og ved å forplikte oss til fortsatt excellence Ikke noe sted er det mer åpenbart, enn i arbeidet til vårt Sikkerhet, Helse, Miljø og Kvalitetssikringssteam. De har en pro-aktiv tilnærming til HMS-krav nedfelt i internationalt regelverk samt i våre egne retningslinjer. Dersom vi ikke overholder disse standardene, vil kommersiell og operajonell suksess ikke være mulig. Arbeidsmiljøet i konsernet er vurdert å være tilfredsstillende. Vi har hatt få arbeidsrelatere ulykker. Sykdomsfraværet for de ansatte i konsernet var 0,9 prosent (1 prosent i 2005). Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemikalie produkter såvel som skipsbygging kan være risikabelt. Men, vi er stolte av å gjennomføre disse aktivitetene på den sikreste måte. Vi erkjenner at sikkerheten til vårt personel og miljøet alltid skal være den avgjørende faktor, og alltid overstyre økonomiske interesser. Ingen fravikelser eller enkle løsninger i spørsmål knyttet til sikkerhet tolereres. Vi sørger for at sikkerhets- og kvalitetsforbedringer er en integrert del av vår virksomhet, med et mål om en kontinuerlig forbedring av selskapets konkurranseposisjon. Sikkerhet er en hjørnesten i vår virksomhet. Vår stab arbeidet totalt 2,8 million timer i løpet av året. I 2006 ble det innrapportert 7 hendelser som medførte fravær. Dette ga en fraværsskadefrekvens på 2,4 for hver million utført arbeidstime (mål 2,0). Alle ulykker med fravær rapporteres til sikkerhetsteamet og etterforskes. Alle andre hendelser rapporteres også inn slik at det er mulig å foreta en kontinuerlig evaluering av vårt forebyggende arbeid og forbedre vår ulykkesstatistikk fremover. Det var ingen uhell som resulterte i tap av tid i forbindelse med vår lektringsvirksomhet i Miljø I.M. Skaugen erkjenner ansvaret vi har for å behandle miljøet vi opererer i med den aller største respekt. For å oppnå dette er det svært viktig å redusere forurensing fra virksomheten. Vår leveregel er at ulykker og miljøforringelse kan forhindres. Av den grunnen er kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing en integrert del av alle sider av virksomheten. Vi gjør fortløpende vurderinger av miljørisikoen ved vår drift. Som en stor aktør i transportsektoren arbeider vi aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten og øke energieffektiviteten. Målet er å redusere mengden avfall gjennom en effektiv resirkulering og en kontinuerlig forbedring av ressursforvaltningen. Vi har satt oss ambisiøse, men oppnåelige miljømål. Disse skal i størst mulig grad være målbare slik at vi kan følge med på miljøresultatene og kartlegge områder som bør forbedres i fremtiden. Som et eksempel har SPT gjennom 25 driftsår lektret over fem milliarder fat råolje på en sikker måte, hvorav bare 0,00002 prosent (omtrent 900 fat) er sluppet ut i miljøet. Vi har forpliktet oss til å følge både nasjonal og internasjonal miljølovgivning, forskrifter og andre krav, og i mange tilfeller går vi lenger enn det forskriftene og bransjenormene krever. For å sikre at vi handler ansvarlig gir selskapet støtte til, og gjennomfører forskning som bidrar til å forbedre miljøresultatene. Den viktigste miljøstandarden i dag er ISO 14000, som er en serie internasjonale standarder for miljøforvaltning. ISO er kjernen i ISO serien og spesifiserer en kontrollordning for et miljøforvaltningssystem som en organisasjon kan sertifiseres etter av en anerkjent tredjepart. Vi gjennomfører for øyeblikket et intensivt evalueringsprogram hvor vi ser på hvordan vi best kan gjennomføre ISO for Norgas Carriers AS. Dette er nok et bevis på vår sterke miljøsatsing. 4

6 Én av de viktigste hendelsene gjennom året var vårt arbeid med å gjennomgå de ulike nivåene i Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) programmet. Dette drives under ledelse av Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), og TMSA er en veileder for beste praksis innen rederivirksomhet og utarbeider metoder for å evaluere kvaliteten på de respektive skipsoperatører. Økonomiske Hovedtrekk I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Konsernets bruttoinntekter utgjorde i alt USD 206,3 mill. (USD 185,2 mill. i 2005) Samlede eiendeler beløp seg i 2006 til USD 334 mill. Bokført egenkapital beløp seg til USD 105,2 mill. eller USD 3,87 / NOK 24,30 per aksje. Bokført egenkapital utgjør rundt 32 prosent av totale eiendeler. Nettogjelden ved slutten av 2006 var USD 78,7 mill., og netto rentebærende gjeld utgjorde i alt USD 112,2 mill. Forholdet mellom likvide eiendeler og kortsiktig gjeld er 493 prosent. Total likviditet ved slutten av 2006 var USD 81,2 mill., som anses som tilstrekkelig for selskapets løpende forretningsvirksomhet. Behovet for arbeidskapital vil i fremtiden øke, som følge av vårt nybyggingsprogram. Rentedekningsgrad (EBITDA/ netto rentekostnader) var 3,5 for året 2006, mot 5,15 for Finansiering I juni plasserte IMS et nytt treårig USD-obligasjonslån på USD 100 mill. i det norske markedet (ticker code IMSK03), hvorav I.M. Skaugen ASA eier USD 25 mill. Obligasjonen har en kupong på tre måneders LIBOR + 1,80 prosent og forfaller 19. juni Provenyet er benyttet til å refinansiere og styrke konsernets balanse samt å skaffe finansielle ressurser for videre utvikling. Samtidig har I.M. Skaugen ASA utøvd sin kjøpsopsjon til gjenkjøp av obligasjonen IMSK01 NOK 300 mill. I denne obligasjonen var NOK 111,5 mill. utestående, og dette beløpet ble innløst 2. juni I mai 2006 ble den gjenværende andelen av det konvertible obligasjonslånet konvertert til aksjer eller tilbakekjøpt. IMS har således nå to obligasjonsprogrammer i USD utestående. Utbytte På den ordinære generalforsamlingen 1. mars 2007 vil Styret anbefale et utbytte på NOK 1,75 per aksje (NOK 2,50 i 2006 og NOK 1,88 i 2005). Dette utbyttet utgjør rundt 4 prosent direkte avkastning på aksjekursen på NOK 44,00 ved slutten av året. Morselskap Morselskapet I.M. Skaugen ASA viste et negativt årsresultat på NOK 42 mill. Selskapet har fri egenkapital tilgjengelig for utbytteutbetaling på NOK 68 mill. Styret foreslår følgende disponering: Utbytte utbetaling: NOK 48 mill. Overført fra annen egenkapital: NOK 90 mill. Selskapets egenkapital vil etter dette være NOK 475 mill., hvorav NOK 20 mill. er fri egenkapital. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapets regnskap for 2006, og derfor baseres dette årsregnskapet på forutsetningen om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved et ansvarsfult samarbeid mellom eierne, styret og selskapets ledelse for å sikre langsiktig vekst. Samtlige interessenter bør kunne ha tillit til at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at styrende organer er tilstrekkelig uavhengig for å kunne gjennomføre sine funksjoner. Tillit til I.M. Skaugen og konsernets forretningsvirksomhet er den viktigste faktor for å sikre vår konkurransedyktighet. Styremedlemmene, ledelsen og de ansatte må demonstrere at de arbeider uavlatelig for å opprettholde tilliten til konsernet. For å støtte opp under dette arbeidet har styret tatt initiativ til et program som skal formalisere bedriftens verdier og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre en akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. De inneholder konkrete og praktiske regler - og nedfeller standarder for hvordan enhver som arbeider for, eller på vegne av selskapet skal forholde seg for å nå våre forretningsmål i dagens konkurransepregede miljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som påhviler selskapet i forhold til sikkerhet, trygghet, miljøet og samfunnet som helhet, samtidig med vårt ansvar ovenfor våre interessenter. Følgelig har vi utgitt vår egen bedriftsansvarsfilosofi, Taking Care, som er vedlagt vår erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på våre websider skisserer retningslinjene for ledelsen i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og tas opp til vurdering hvert år, eller oftere dersom vi finner det nødvendig. 5

7 Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets virksomhet til enhver tid, både ved å publisere informasjon regelmessig og å holde presentasjoner. Informasjon om når selskapets kvartalsvise delrapporter utgis er tilgjengelig i elektronisk format på våre websider I.M. Skaugen har i mange år fokusert på å etablere og opprettholde et åpent og ansvarlig finansielt rapporteringssystem. Korrekt og grundig informasjon er avgjørende for å sikre at selskapet oppnår en fornuftig prising basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vår filosofi å rapportere punktlig og innen 10 arbeidsdager etter utgangen av hvert kvartal. Presentasjoner for investorene arrangeres jevnlig. Presentasjonene er tilgjengelige på konsernets websider. Dessuten har konsernet en regelmessig dialog med, og holder presentasjoner for analytikere og investorer. Styret takker Styret er svært tilfreds med innsatsen fra alle som arbeidet i selskapet i 2006 og vil gjerne uttrykke takknemlighet for stor innsats. Utfordringene ved å operere i en slik krevende bransje kan være store, men disse har blitt håndtert med entusiasme og vitalitet. Ikke overraskende ber vi de ansatte om å vise tilsvarende innsats i 2007, med fokus på våre kunders behov og kollegenes aspirasjoner, slik at de bidrar til å holde I.M. Skaugen i fronten av en av de mest dynamiske bransjene i verden. Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 6

8 Resultatregnskap I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter Brutto fraktinntekter Brutto inntekter skipsbyggingsaktiviteter (70) 0 Inntekter Reiseavhengige kostnader inkl. markedsføring 6 (52 969) (45 475) (38 876) T/C-hyrer (63 763) (55 950) (54 871) Varekostnad 25 (13 397) (325) 0 Lønn og sosiale kostnader 6 (19 317) (15 100) (10 815) Ordinære avskrivninger og amortiseringer 12 (13 532) (11 937) (12 571) Gevinst fra salg av anleggsmidler Andre driftskostnader skip 6 (17 287) (16 081) (12 937) Andre driftskostnader/ administrasjonskostnader (5 276) (5 926) (6 234) Driftsresultat Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle instrumenter (424) Rentekostnad (13 185) (9 517) (9 639) Andre finanskostnader (2 868) (1 643) (1 214) Gevinst/ tap på valuta Netto resultat før endringer i verdi konvertibelt obligasjonslån Endring markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (8 250) 0 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 8 (292) (167) Årsresultat Minoritetsinteresse (122) Majoritetsinteresse Resultat per aksje 19 0,36 0,79 0,44 Utvannet resultat pr. aksje 19 0,33 1,00 0,38 7

9 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler og goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skip og nybygg Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige finansielle eiendeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler Anleggsmidler holdt for salg SUM EIENDELER

10 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen innbetalt kapital Egne aksjer (202) (202) 0 Opptjente resultater Fond for urealiserte gevinster Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Konvertibelt obligasjonslån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 9

11 Kontantstrømsoppstilling I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Notes Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger av brutto inntekter Utbetalinger av driftskostnader ( ) ( ) ( ) Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter (13 822) (11 427) (11 045) Utbetaling av skatt (292) (167) (124) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av skip/nybygg (33 684) (12 251) (2 710) Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler (3 023) 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (4 406) (5 792) (916) Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved kjøp av andre investeringer 0 0 (68) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (40 246) (8 837) (864) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (52 168) (31 412) (56 367) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer/ konvertible obligasjoner (4 659) (3 289) (10 179) Utbetaling av utbytte (1 301) (17 443) (5 760) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (30 865) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 736) (19 375) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1. januar Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember ) Avstemming: Resultat før skattekostnad Gevinst fra salg av anleggsmidler 0 0 (1 326) Gevinst fra salg av finansielle omløpsmidler (188) (3 067) 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer og anleggsmidler 874 (848) 424 Endring i markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (766) Endring i kortsiktige fordringer (19 295) (11 728) (2 845) Endring i kortsiktig gjeld (3 455) (333) Gevinst/ tap på valuta 671 (1 174) (218) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer