Årsberetning Sammendrag. Norgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas"

Transkript

1

2 Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering av virksomheten som er etablert i løpet av 2006 har gjort at vi er godt plassert for å videreutvikle våre forretningsområder i Norgas og SMC, samt å ytterligere forbedre SPT. Gjennom året var de generelle markedsforholdene for Norgas gunstige, men vi hadde en nedgang i inntjeningen på grunn av noe lavere volumer fra enkelte av våre nøkkelkunder og høyere kostnader. Høy oljepris i tillegg til det generelle kosnadspress innen shippingnæringen førte til økte bunkerkostnader og høyere driftskostnader. IMS etablerte i 2006 Skaugen Marine Construction (SMC) som en ny divisjon. Gjennom SMC har vi strømlinjeformet vår organisasjon i Kina for bygging av nye gasskip. Med ansvar for dette programmet inkludert ledelse av våre kinesiske joint-venturesamarbeid er virksomheten til SMC nøkkelen til konsernets fremtidige økonomiske og driftsmessige suksess. SMC s nybyggingsprogram består av 16 skip med levering fra i dag frem til Tolv av disse er bekreftet og ett er levert. Skipene som bygges er på m3 og kan frakte LNG, i tillegg til etylen, LPG og andre petrokjemiske gasser. Norgas blir det første selskap som kan tilby denne type skip til sine kunder. SMC leverte sitt første egen produserte nybygg, - Mei Wen Ti, (et m3 LPG skip) i henhold til budsjett den 3. januar Leveringen innleder en ny epoke for I.M. Skaugen en epoke hvor nye, høykvalitets gasskip vil bli levert omtrent hver sjette måned til priser som ligger lavere enn hva våre konkurrenter betaler. Dette setter oss i stand til å fornye og utvide vår flåte av skip med spesielle egenskaper og større fleksibilitet, til attraktive priser. Gjennom året var markedsforholdene for SPT vanskelige, men bedret seg i andre halvår. Gjennomsnittlig ratenivå for tankskip i 2006 har vært en utfordring for SPT i et svært stramt tankmarked. Med levering av seks nye, spesialbygde Aframax tankskip fra midten av 2007 frem til begynnelsen av 2008, vil innleiekostnadene for tankskip bli redusert etter hvert som skipene tas inn på attraktive, langsiktige bareboat certepartier. Norgas Norgas satsningsområde er sjøverts transport av ethylene, i tillegg til LPG og andre petrokjemiske gasser. Ved utgangen av 2006 omfattet vår flåte 18 skip på mellom og m3. Norgas genererte et EBITDA resultat på USD 41,8 mill. i 2006 mot USD 47,0 mill. i Global transport av petrokjemiske gasser ga generelt positive resultater gjennom hele året, ettersom veksten i verdensøkonomien fortsatte å presse opp etterspørselen etter petrokjemiske produkter. Dette gjaldt spesielt for etylen, hvor Norgas gjennom sin samarbeidspool er verdens største maritime transportør. Kapasiteten for og produksjon av etylen forventes å øke betraktelig i løpet av de nærmeste årene spesielt i Midt-Østen og Asia og med Norgas ledende posisjon i disse to områdene er vi godt posisjonert for å kunne fortsette vår kommersielle vekst. Til tross for produksjonsstans i deler av den petrokjemiske sektoren i første halvår som følge av vedlikehold av de petrokjemiske anleggene, fortsetter Midt-Østen å utgjøre et sterkt marked for Norgas, og selskapet har sikret flere langsiktige kontrakter. Veksten i eksport av etylen fra Midt-Østen forventes å øke betydelig i de kommende fem år, og i henhold til prognoser fra CMAI vil regionen innen 2009 være verdens største nettoeksportør av etylen. Endringer i handelsmønsteret som følge av ny lavkostnadseksport fra Midt-Østen, vil være gunstig for sjøtransport. Den generelle økningen i sjøtransport gjør at Norgas, i likhet med andre selskaper, har stått overfor utfordringer i 2006 som følge av økningen av antall skip i verden. Generelt sett er det et sterkt kostnadspress. Spesielt gjelder dette ansettelse av kompetente medarbeidere til ledige stillinger som følge av stor etterspørsel etter sjøfolk og sterk konkurranse i dette markedet. For oss bekrefter denne situasjonen den veloverveide bakgrunnen for etableringen av våre opplæringssentre i Wuhan i Kina, og St Petersburg i Russland. I begynnelsen av 2006 etablerte Norgas en ny pool for inntektsdeling med Camillo Eitzen. Gjennom den nye poolen vil begge selskapene drive sine flåter under navnet Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC). Samarbeidet startet gradvis i løpet av 2006 og vil fullt ut erstatte MNGC-poolen fra 1. januar

3 Bekreftede ordre for nye skip i semi-ref-sektoren ( m3) utgjør for tiden 34,8 prosent av den samlede flåten, med anslått levering av m3 i 2007 og m3 i Til tross for dette historisk høye nivået, vil den forventede veksten i sektoren sørge for utnyttelse av disse nye skipene etter hvert som gammel tonnasje tas ut av drift og fraktbehovet fortsetter å øke fra år til år. Vår analyse viser at veksten i flåten samvarierer med forventet produksjon av etylen i de kommende årene, og nye skip er påkrevd for å dekke den forventede økningen i produksjon av etylen. Som en del av vår flåtefornyelse ble Norgas Victory (8.936 cbm/bygget 1982/anskaffet 1989) solgt for USD 10 mill. (på 100 %-basis) i slutten av desember 2006 og levert til ny eier i januar 2007 etter mindre reparasjoner i forbindelse med klassifisering. Norgas Navigator (6.006 cbm/bygget 1977/ anskaffet 1991) ble solgt for USD 1,9 mill. i begynnelsen av januar Norgas virksomhet i Kina Norgas-virksomheten i Kina omfatter tre gassrelaterte aktiviteter. Gjennom joint venture-selskapet, TNGC, fraktet vi tonn LPG og andre petrokjemiske gasser på Yangtze-elven i Vi er det eneste ikkekinesiske selskapet som frakter LPG innenlands i Kina. En langsiktig årlig vekstrate på nær 10 prosent vil føre til økt etterspørsel etter petrokjemiske produkter. Dette har resultert i at et stort antall nye anlegg som i dag er under oppføring i Kina. Vår kunnskap om det kinesiske markedet, sammen med vår omfattende globale tilstedeværelse, gir oss et godt utgangspunkt for å utnytte den økende etterspørselen etter etylen og andre petrokjemiske gasser i Kina, både innenlands og for import/eksport. Norgas Fleet Management (NFM) som driver rekruttering, bemanning og opplæring er et viktig bidrag til vårt arbeid med å utvikle en stabil og kvalifisert base av sjøfolk. Det tredje virksomhetsområde i Kina er vårt joint venture-selskap Wuhan-Skaugen Training Centre (WSTC), som ble etablert for å utdanne mannskap både til vår egen virksomhet og til den øvrige maritime transportsektoren. I løpet av året ble rundt studenter opplært ved treningssenteret. Senteret begynner nå å tiltrekke seg internasjonale studenter, og dets omdømme som et centre of excellence øker både i og utenfor Kina. Skaugen Marine Construction (SMC) SMC ble etablert som en divisjon og et managementselskap i Shanghai i annet halvår 2006 og har et omfattende program for bygging av inntil 16 gasskip for å fornye Norgas-flåten. Det første SMC skipet ble levert i 2007, og det gjenstår å bekrefte fire skip, men vår plan er å fullføre hele byggeprogrammet. SMC har ansvaret for byggeledelse, som omfatter konstruksjon, ingeniørarbeider, byggetilsyn, innkjøp samt kostnads- og kvalitetsstyring for skipsbyggingsprosjektene. En vellykket flåtefornyelse til lave kostnader er avgjørende for Norgas fremtidige utvikling, både for å beholde sin markedsposisjon og for å komme inn på nye markeder. Gjennom etableringen av SMC vil vi sikre at dette skjer. Selskapet Skaugen Wuzhou Shipbuilding Co. Ltd ble etablert i begynnelsen av 2006, og i andre kvartal 2006 kjøpte IMS seg inn i joint venture-selskapet Shenghui Gas & Chemical Systems. Dette er to nøkkelselskaper for gjennomføring av SMC prosjektene. Skaugen Wuzhou Shipbuilding har investert i infrastrukturen på skipsverftet i Taizhou for å forbedre kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Shenghui spesialiserer seg på produksjon av petrokjemiske anlegg til skip, sfæriske tanker og kryogeniske stålkonstruksjoner; som alle benyttes i marine- og petrokjemisk industri. Selskapet vil nå etablere en ny divisjon som har fokus på marinrelatert forretningsvirksomhet. Lasteanleggene som er konstruert av IMS og våre samarbeidspartnere vil bli bygget og installert i de nye skipene ved det nye anlegget til Shenghui. I slutten av september hadde vi en vellykket sjøsetting av det første skipet bygget av SMC - et m3 LPG skip som ble ferdigstilt og levert i begynnelsen av januar Dette skipet bekrefter vår innovative byggestrategi. Skipet ble bygget innenfor budsjettet på USD 7,5 mill. nesten halvparten av sammenlignbare priser i markedet og til rett tid. Vi har dermed oppnådd en klar og bekreftet konkurransefordel fremfor den vanlige byggemetoden i bransjen. Vi forventer å levere i alt to skip i vår serie i løpet av 2007, og ett skip vil følge omtrent hver sjette måned i de nærmeste årene fremover. I fjerde kvartal 2006 inngikk IMS en avtale med Teekay LNG Partners om salg med tilbakeleie for de tre kombinasjonsskipene (5.800 m3 gasskip / tdw kjemikalieskip) som kalles Wintergas -serien og som bygges av SMC. Skipene vil bli solgt til Teekay LNG Partners når de er ferdigstilt, til en pris på rundt USD29 mill. per skip og vil bli leid tilbake på langsiktig certepartier etter levering i 2007/08/09. Transaksjonen 2

4 gjør at vi realiserer en gevinst og sikrer langsiktig bruk av skipene for vår fremtidige virksomhet i Norgas, til konkurransedyktige rater. Den positive effekten av avtalene vil bli synlige i våre regnskaper fra Fordelene ved vår egne, unike design og SMC-byggede Multigas -skip, er at de gjennom frakt av LNG i tillegg til LPG og etylen, vil vi få tilgang til nye markeder, redusere avhengigheten av en enkelt sektor og øke inntjeningen fra skipene samtidig som vi øker effektiviteten og fleksibiliteten i driften. Disse avanserte skipene vil bli de første av sitt slag i verden. Ytterligere to m3 Multigas -skip ble bekreftet i begynnelsen av januar Skipene er spesifisert med høy isklasse. Vi har så langt seks Multigas skip under bygging hos SMC, og ifølge planene vil ytterligere fire bli bekreftet i løpet av FiveStar Marine FiveStar Marine Ltd i Shanghai, som produserer og markedsfører lystbåtserien Nordic Star, er også en del av SMC. FiveStar Marine eies 50/50 av I.M. Skaugen og UMOE-konsernet. FiveStar Marine ble etablert i 2005, og de første båtene ble skipet til Europa i løpet av våren Selskapet er blant de første ikke-kinesiske båtbyggere som er etablert i Kina, og tar sikte på å bygge opp et globalt distribusjonsnett, med en langsiktig målsetting inn mot det kinesiske markedet. Etablering av en green field fabrikk, rekruttering av dyktige fagarbeidere og ledelse gjør at produksjonen, ved vår fabrikk i utkanten av Shanghai, gradvis kan økes. En slik gradvis produksjonsøkning bør gjøre det mulig for selskapet å oppnå break-even i løpet av tredje driftsår. Skaugen PetroTrans (SPT) SPT er et av verdens fremste full-service lektringsselskaper som tilbyr lektring av råolje, hovedsakelig i Mexico-gulfen. Selskapet drives som et 50/50 samarbeidsselskap mellom I.M Skaugen og Teekay Shipping Corporation. SPT håndterer én mill. fat olje per dag som tilsvarer rundt 10 prosent av sjøverts oljeimport til USA. SPT oppnådde et EBITDA resultat på minus USD 0,6 mill. i 2006 mot USD 5 mill. i Volumet av full-service lektringtjenester ble redusert for å tilpasse det til vår kapasitet, som ble redusert som følge av de høye kostnadene for innleie av tankskip. Tilleggstjenester som f. eks bruk av vårt personale for overvåking av lektringsoppdrag, samt bruk av vårt lektringsutstyr økte markant i løpet av sommeren. I juli kjøpte SPT et lektringsselskap med base i Storbritannia, SPT Marine Services (tidligere Melbourne Marine Services). Det har lenge vært et ønske å utvikle våre bransjeledende lektervirksomhet utenfor våre tradisjonelle områder, og dette oppkjøpet setter oss i stand til å utvide våre tjenester til markeder i Europa, Russland og Vest-Afrika. SPT gjennomførte også en historisk førstegangs lektring i løpet av året - dette styrket våre bestrebelser på å fremme teknologisk og kommersiell innovasjon i bransjen. I august gjennomførte vi med suksess den første kommersielle lektring av LNG. SPT samarbeider med industripartneren Excelerate Energy om å bygge opp en felles kompetanse og ekspertise på dette området. Prognosen for vekst av LNG-forbruk i løpet av det kommende tiår, spesielt i USA, innebærer at lektring vil bli en viktig del av logistikkjeden for LNG. Vår tidlige erfaring gjør oss ledende i dette nye markedet. Videre vil SPT få levert seks nye Aframax tankskip, med leveringsstart fra andre kvartal 2007 frem til begynnelsen av Skipene leies på 10-års faste bareboat befraktningsavtaler, med opsjon på forlengelse for ytterligere fem år. Skipene vil inngå i kjerneflåten på rundt åtte skip innbefraktet på tidscertepartier. De vil bli levert oss til en avtalt rate som er meget gunstig hvilket betyr at vi kan styre våre kostnader mer effektivt og gjøre vår forretningsvirksomhet mer konkurransedyktig. Vi tror at vår ekspansjon mot nye tjenester og markeder, sammen med levering av de nye skipene vil sette oss i en god posisjon til å videreutvikle SPT både finansielt og driftsmessig. En internasjonal og multikulturell stab vårt viktigste aktiva Vi tror at i et globalt marked, vil de vinnende selskaper være de som kan sette sammen et team med mennesker med den beste kunnskap og den største entusiasme. I.M. Skaugen har således en lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og utvikle en flerkulturell kombinasjon av talenter. Vi har en klar strategi om å styrke rekrutteringen og utviklingen av våre ansatte, uavhengig av kjønn, religion, etnisk bakgrunn eller nasjonalitet. Som et selskap som opererer globalt, vil vi bestrebe oss på å identifisere og å finne talenter overalt der vi kan finne dem i verden godt hjulpet av vår ikke-diskriminerende personalpolitikk. For et selskap av vår størrelse, har vi en global tilstedeværelse og fokus, hvor ledelse av kulturelt mangfold er en sentral utfordring. Vi har vært i stand til å lede komplekse prosesser svært vellykket ved bruk av IT løsninger og gjennom å ha en konkurransekraftig størrelse. Styret mener at implementeringen av disse strategiene er godt ledet og at de daglige aktivitetene til ledelsen er i samsvar med strategiene. 3

5 Ved utgangen av 2006 var det totalt ansatt rundt i konsernet. Av disse var 623 seilende og 637 var ansatt i vår nybyggingsvirksomheter. 45 prosent av våre sjøfolk er nå kinesere, hvilket er i tråd med vår satsing i Kina. Vår landbaserte stab er i hovedsak fordelt på våre kontorer i Houston (25 prosent), Kina (41 prosent), Singapore (12 prosent) og Oslo (16 prosent). Ved slutten av 2006 var ca 40 prosent av våre kontoransatte kvinner. På hovedkontoret i Oslo har man en politikk om lik kjønnsfordeling blandt de ansatte, og i den sentrale ledelsen, Executive Committee, er en tredjedel kvinner. Det faktum at vi har nesten 40 prosent kvinner med international erfaring ansatt i vår landbaserte virksomhet, er et godt tegn på at vi følger våre uttalte strategier. Vi følger dessuten de nye norske reglene om kjønnsfordeling i styret. Helse, miljø og sikkerhet I.M. Skaugen erkjenner at alt vi gjør som bedrift har konsekvenser for mennesker, både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir en integrert del av organisasjonen. Målet er at våre medarbeidere skal være stolte av å arbeide i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig forretningsledelse. Vi tilstreber en kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi gjennom oppfølging, overvåking og gjennomgang av vår virksomhet og ved å forplikte oss til fortsatt excellence Ikke noe sted er det mer åpenbart, enn i arbeidet til vårt Sikkerhet, Helse, Miljø og Kvalitetssikringssteam. De har en pro-aktiv tilnærming til HMS-krav nedfelt i internationalt regelverk samt i våre egne retningslinjer. Dersom vi ikke overholder disse standardene, vil kommersiell og operajonell suksess ikke være mulig. Arbeidsmiljøet i konsernet er vurdert å være tilfredsstillende. Vi har hatt få arbeidsrelatere ulykker. Sykdomsfraværet for de ansatte i konsernet var 0,9 prosent (1 prosent i 2005). Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemikalie produkter såvel som skipsbygging kan være risikabelt. Men, vi er stolte av å gjennomføre disse aktivitetene på den sikreste måte. Vi erkjenner at sikkerheten til vårt personel og miljøet alltid skal være den avgjørende faktor, og alltid overstyre økonomiske interesser. Ingen fravikelser eller enkle løsninger i spørsmål knyttet til sikkerhet tolereres. Vi sørger for at sikkerhets- og kvalitetsforbedringer er en integrert del av vår virksomhet, med et mål om en kontinuerlig forbedring av selskapets konkurranseposisjon. Sikkerhet er en hjørnesten i vår virksomhet. Vår stab arbeidet totalt 2,8 million timer i løpet av året. I 2006 ble det innrapportert 7 hendelser som medførte fravær. Dette ga en fraværsskadefrekvens på 2,4 for hver million utført arbeidstime (mål 2,0). Alle ulykker med fravær rapporteres til sikkerhetsteamet og etterforskes. Alle andre hendelser rapporteres også inn slik at det er mulig å foreta en kontinuerlig evaluering av vårt forebyggende arbeid og forbedre vår ulykkesstatistikk fremover. Det var ingen uhell som resulterte i tap av tid i forbindelse med vår lektringsvirksomhet i Miljø I.M. Skaugen erkjenner ansvaret vi har for å behandle miljøet vi opererer i med den aller største respekt. For å oppnå dette er det svært viktig å redusere forurensing fra virksomheten. Vår leveregel er at ulykker og miljøforringelse kan forhindres. Av den grunnen er kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing en integrert del av alle sider av virksomheten. Vi gjør fortløpende vurderinger av miljørisikoen ved vår drift. Som en stor aktør i transportsektoren arbeider vi aktivt for å redusere miljøpåvirkningen av virksomheten og øke energieffektiviteten. Målet er å redusere mengden avfall gjennom en effektiv resirkulering og en kontinuerlig forbedring av ressursforvaltningen. Vi har satt oss ambisiøse, men oppnåelige miljømål. Disse skal i størst mulig grad være målbare slik at vi kan følge med på miljøresultatene og kartlegge områder som bør forbedres i fremtiden. Som et eksempel har SPT gjennom 25 driftsår lektret over fem milliarder fat råolje på en sikker måte, hvorav bare 0,00002 prosent (omtrent 900 fat) er sluppet ut i miljøet. Vi har forpliktet oss til å følge både nasjonal og internasjonal miljølovgivning, forskrifter og andre krav, og i mange tilfeller går vi lenger enn det forskriftene og bransjenormene krever. For å sikre at vi handler ansvarlig gir selskapet støtte til, og gjennomfører forskning som bidrar til å forbedre miljøresultatene. Den viktigste miljøstandarden i dag er ISO 14000, som er en serie internasjonale standarder for miljøforvaltning. ISO er kjernen i ISO serien og spesifiserer en kontrollordning for et miljøforvaltningssystem som en organisasjon kan sertifiseres etter av en anerkjent tredjepart. Vi gjennomfører for øyeblikket et intensivt evalueringsprogram hvor vi ser på hvordan vi best kan gjennomføre ISO for Norgas Carriers AS. Dette er nok et bevis på vår sterke miljøsatsing. 4

6 Én av de viktigste hendelsene gjennom året var vårt arbeid med å gjennomgå de ulike nivåene i Tanker Management and Self-Assessment (TMSA) programmet. Dette drives under ledelse av Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), og TMSA er en veileder for beste praksis innen rederivirksomhet og utarbeider metoder for å evaluere kvaliteten på de respektive skipsoperatører. Økonomiske Hovedtrekk I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Konsernets bruttoinntekter utgjorde i alt USD 206,3 mill. (USD 185,2 mill. i 2005) Samlede eiendeler beløp seg i 2006 til USD 334 mill. Bokført egenkapital beløp seg til USD 105,2 mill. eller USD 3,87 / NOK 24,30 per aksje. Bokført egenkapital utgjør rundt 32 prosent av totale eiendeler. Nettogjelden ved slutten av 2006 var USD 78,7 mill., og netto rentebærende gjeld utgjorde i alt USD 112,2 mill. Forholdet mellom likvide eiendeler og kortsiktig gjeld er 493 prosent. Total likviditet ved slutten av 2006 var USD 81,2 mill., som anses som tilstrekkelig for selskapets løpende forretningsvirksomhet. Behovet for arbeidskapital vil i fremtiden øke, som følge av vårt nybyggingsprogram. Rentedekningsgrad (EBITDA/ netto rentekostnader) var 3,5 for året 2006, mot 5,15 for Finansiering I juni plasserte IMS et nytt treårig USD-obligasjonslån på USD 100 mill. i det norske markedet (ticker code IMSK03), hvorav I.M. Skaugen ASA eier USD 25 mill. Obligasjonen har en kupong på tre måneders LIBOR + 1,80 prosent og forfaller 19. juni Provenyet er benyttet til å refinansiere og styrke konsernets balanse samt å skaffe finansielle ressurser for videre utvikling. Samtidig har I.M. Skaugen ASA utøvd sin kjøpsopsjon til gjenkjøp av obligasjonen IMSK01 NOK 300 mill. I denne obligasjonen var NOK 111,5 mill. utestående, og dette beløpet ble innløst 2. juni I mai 2006 ble den gjenværende andelen av det konvertible obligasjonslånet konvertert til aksjer eller tilbakekjøpt. IMS har således nå to obligasjonsprogrammer i USD utestående. Utbytte På den ordinære generalforsamlingen 1. mars 2007 vil Styret anbefale et utbytte på NOK 1,75 per aksje (NOK 2,50 i 2006 og NOK 1,88 i 2005). Dette utbyttet utgjør rundt 4 prosent direkte avkastning på aksjekursen på NOK 44,00 ved slutten av året. Morselskap Morselskapet I.M. Skaugen ASA viste et negativt årsresultat på NOK 42 mill. Selskapet har fri egenkapital tilgjengelig for utbytteutbetaling på NOK 68 mill. Styret foreslår følgende disponering: Utbytte utbetaling: NOK 48 mill. Overført fra annen egenkapital: NOK 90 mill. Selskapets egenkapital vil etter dette være NOK 475 mill., hvorav NOK 20 mill. er fri egenkapital. Styret finner at forutsetningene for fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapets regnskap for 2006, og derfor baseres dette årsregnskapet på forutsetningen om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse kjennetegnes ved et ansvarsfult samarbeid mellom eierne, styret og selskapets ledelse for å sikre langsiktig vekst. Samtlige interessenter bør kunne ha tillit til at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at styrende organer er tilstrekkelig uavhengig for å kunne gjennomføre sine funksjoner. Tillit til I.M. Skaugen og konsernets forretningsvirksomhet er den viktigste faktor for å sikre vår konkurransedyktighet. Styremedlemmene, ledelsen og de ansatte må demonstrere at de arbeider uavlatelig for å opprettholde tilliten til konsernet. For å støtte opp under dette arbeidet har styret tatt initiativ til et program som skal formalisere bedriftens verdier og etiske retningslinjer. Disse retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre en akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. De inneholder konkrete og praktiske regler - og nedfeller standarder for hvordan enhver som arbeider for, eller på vegne av selskapet skal forholde seg for å nå våre forretningsmål i dagens konkurransepregede miljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som påhviler selskapet i forhold til sikkerhet, trygghet, miljøet og samfunnet som helhet, samtidig med vårt ansvar ovenfor våre interessenter. Følgelig har vi utgitt vår egen bedriftsansvarsfilosofi, Taking Care, som er vedlagt vår erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på våre websider skisserer retningslinjene for ledelsen i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og tas opp til vurdering hvert år, eller oftere dersom vi finner det nødvendig. 5

7 Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets virksomhet til enhver tid, både ved å publisere informasjon regelmessig og å holde presentasjoner. Informasjon om når selskapets kvartalsvise delrapporter utgis er tilgjengelig i elektronisk format på våre websider I.M. Skaugen har i mange år fokusert på å etablere og opprettholde et åpent og ansvarlig finansielt rapporteringssystem. Korrekt og grundig informasjon er avgjørende for å sikre at selskapet oppnår en fornuftig prising basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vår filosofi å rapportere punktlig og innen 10 arbeidsdager etter utgangen av hvert kvartal. Presentasjoner for investorene arrangeres jevnlig. Presentasjonene er tilgjengelige på konsernets websider. Dessuten har konsernet en regelmessig dialog med, og holder presentasjoner for analytikere og investorer. Styret takker Styret er svært tilfreds med innsatsen fra alle som arbeidet i selskapet i 2006 og vil gjerne uttrykke takknemlighet for stor innsats. Utfordringene ved å operere i en slik krevende bransje kan være store, men disse har blitt håndtert med entusiasme og vitalitet. Ikke overraskende ber vi de ansatte om å vise tilsvarende innsats i 2007, med fokus på våre kunders behov og kollegenes aspirasjoner, slik at de bidrar til å holde I.M. Skaugen i fronten av en av de mest dynamiske bransjene i verden. Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 6

8 Resultatregnskap I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter Brutto fraktinntekter Brutto inntekter skipsbyggingsaktiviteter (70) 0 Inntekter Reiseavhengige kostnader inkl. markedsføring 6 (52 969) (45 475) (38 876) T/C-hyrer (63 763) (55 950) (54 871) Varekostnad 25 (13 397) (325) 0 Lønn og sosiale kostnader 6 (19 317) (15 100) (10 815) Ordinære avskrivninger og amortiseringer 12 (13 532) (11 937) (12 571) Gevinst fra salg av anleggsmidler Andre driftskostnader skip 6 (17 287) (16 081) (12 937) Andre driftskostnader/ administrasjonskostnader (5 276) (5 926) (6 234) Driftsresultat Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle instrumenter (424) Rentekostnad (13 185) (9 517) (9 639) Andre finanskostnader (2 868) (1 643) (1 214) Gevinst/ tap på valuta Netto resultat før endringer i verdi konvertibelt obligasjonslån Endring markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (8 250) 0 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 8 (292) (167) Årsresultat Minoritetsinteresse (122) Majoritetsinteresse Resultat per aksje 19 0,36 0,79 0,44 Utvannet resultat pr. aksje 19 0,33 1,00 0,38 7

9 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler og goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skip og nybygg Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttet selskap Langsiktige finansielle eiendeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler Anleggsmidler holdt for salg SUM EIENDELER

10 Balanse I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen innbetalt kapital Egne aksjer (202) (202) 0 Opptjente resultater Fond for urealiserte gevinster Minoritetsinteresse Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Konvertibelt obligasjonslån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 7. februar 2007 Styret, I.M. Skaugen ASA 9

11 Kontantstrømsoppstilling I.M. Skaugen ASA Konsern USD '000 Notes Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger av brutto inntekter Utbetalinger av driftskostnader ( ) ( ) ( ) Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter (13 822) (11 427) (11 045) Utbetaling av skatt (292) (167) (124) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av skip/nybygg (33 684) (12 251) (2 710) Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler (3 023) 0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (4 406) (5 792) (916) Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved kjøp av andre investeringer 0 0 (68) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (40 246) (8 837) (864) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (52 168) (31 412) (56 367) Utbetalinger ved kjøp av egne aksjer/ konvertible obligasjoner (4 659) (3 289) (10 179) Utbetaling av utbytte (1 301) (17 443) (5 760) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (30 865) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (1 736) (19 375) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1. januar Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember ) Avstemming: Resultat før skattekostnad Gevinst fra salg av anleggsmidler 0 0 (1 326) Gevinst fra salg av finansielle omløpsmidler (188) (3 067) 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer og anleggsmidler 874 (848) 424 Endring i markedsverdi konvertibelt obligasjonslån (766) Endring i kortsiktige fordringer (19 295) (11 728) (2 845) Endring i kortsiktig gjeld (3 455) (333) Gevinst/ tap på valuta 671 (1 174) (218) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Årsberetning Sammendrag. Norgas. Global Reports LLC

Årsberetning Sammendrag. Norgas. Global Reports LLC Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer