Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år"

Transkript

1 Nytt fra April/mai 2014 Nr årgang Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret i fjor 10-årsjubileum. Fra å være et nettsted har det også utviklet seg til TV-arbeid. Hele tiden har Rolf Ruud vært sentral i arbeidet. 5 utland audun nedrelid Solveig Haugen Tusvik Hjelp ut av støvet Medlemmer av regionstyret håper å se deg på Solheimen Konferansehotell. Velkommen! Regionstyret ønsker velkommen til regionårsmøte på Solheimen Konferansehotell, Hedalen, april. Hun jobbet under slaverilignende til stander på et steinknuserverk. Daglig ble lungene fylt med støv. Så fikk hun hjelp av en lokal kvinnegruppe. 7 norge Får ny generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland er utpekt til Normisjons leder. Hun er svært motivert til å ta fatt i arbeidet med menighets planting i Norge og satsing i utlandet. OG HØST 2014 REISEKATALOG FOR SOMMER TALO KA REISE ALO K AT SE REI G FO R SO M M ER OG ST HØ G SO FOR MM ER OG ST HØ 2014 Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Vår nye katalog for sommer, høst og vår er kommet! Bestill den hos Si-REISER tlf , eller hent den i Bok og Media butikkene. Du finner den og på hjemmesiden Ser deg på tur! Følg Normisjon på Facebook

2 2 oppland april/mai 2014 Nytt fra oppland Utdrag fra årsmeldingen for Normisjon, region Oppland Arkiv Velkommen til 50-årsjubileum for Kirketeigen! Arbeidsåret 2013 Tekst Foto Ann Helen Aaslund Arkiv Kirketeigen 50 år august inviterer et utvidet Kirketeigen-styre til 50-års jubileum for Kirketeigen. Tidligere ansatte på leirstedet og i Gudbrandsdalen krets/regionen blir invitert. I tillegg inviterer vi alle andre som er glad i Kirketeigen til en spennende helg med møter, konserter og ikke minst sosialt samvær og mimring. I skrivende stund er ikke programmet spikret i detalj, men en god del er på plass. Rune Enstad kommer, og i den forbindelse inviterer vi alle som var med i «kretskoret» i perioden 1980 til Kretskoret blir et av innslagene på konserten lørdagskvelden, sammen med gamle Music Mission som gjenforenes. Vi vil sette sammen et program denne helgen der du får møte noen av de som har vært aktive i alle 5 tiårene. Vi legger opp til parallelle arrangement med korøvelser, møtesamlinger og aktiviteter fredag kveld og lørdag. Søndag samles vi til gudstjeneste i Kvam kirke, og avslutter med en idedugnad om fremtiden til Kirketeigen for de som ønsker å være med på det. Denne helgen må du ikke gå glipp av, så sett av helgen eller deler av den! Mer informasjon/program legges ut på Normisjon, region Opplands hjemmesider. Det er også opprettet en egen Facebookgruppe for kretsungdomskoret, under navnet Kretskoret. Steinar Løsnesløkken Arbeidsåret Regionårsmøtet 2013 ble holdt 21. april på Kirketeigen Ungdomssenter & Camping, med 45 stemmeberettigede. Acta-leder i Norge, Espen Andreas Hasle, var Landsstyrets utsending. Temaet for årsmøtet var «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Ved utgangen av året er det i voksenarbeidet 61 foreninger/kontaktsteder. Region Oppland har 36 direktemedlemmer. Ansatte og tillitsvalgte Organisasjonen har sin oppmerksomhet rettet mot kjønnsfordelingen blant ansatte og tillitsvalgte, og vil arbeide for en tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. Alle stillinger er i prinsippet åpne for begge kjønn. Det samme gjelder tillitsverv i organisasjonen. Vi har ved utgangen av året, seks kvinner (2,9 årsverk) ansatt og fire menn (2,2 årsverk). Timebetalte kommer i tillegg. Regionstyret har bestått av fire kvinner og tre menn (vararepr. ikke medregnet). Arve Sundby har vært ansattes representant, og regionleder har møtt fast. De ansatte følges opp med medarbeidersamtaler og staben har jevnlige stabsmøter. Menighet og misjon Det er ni menigheter i region Oppland som har misjonsavtale med Normisjon. Lunner Menighet (Gaorang i Assam i India), Engehaugen menighet (Mali), Gjøvik menighet (Mali), Biri menighet (Mali), Tingnes menighet (Mali), Fåberg menighet (Mali), Nordre Ål menighet (India), Hunn menighet (Aserbajdsjan) og Østsinni menighet (Mali). Reisevirksomhet De ansatte har i 2013 deltatt på 83 møter, 36 komitemøter, 25 kursdager og 9 bibelcampingdager. I tillegg kommer leirdøgn og besøk til lagene i Actasektoren. 27 fritids forkynnere har deltatt på 92 arrangement. Dette er det som blir administrert fra regionkontoret. Vi vet at fritids forkynnerne blir benyttet langt ut over dette. Flere av fritidsforkynnerne våre har hatt permisjon i Arrangement Bibeldag for kvinner og kvinnetreff (Vestoppland), kvinne dag (Valdres), Kvinnehelg (Gudbrands dalen), Stortreff, Skogstad (samling for for middagstreffene), Påskefest og Sankthans fest ( felles med Gjøvik Normisjon), Pinsefest i Valdres, bibel camping på Kirketeigen, to høst møter, adventfest på Kirketeigen og Skogstadfest (sammen med Søndag ettermiddag), Boddingfest på Gjøvik Bedehus (sammen med Santalgruppen og Gjøvik Normisjon), Inspirasjonssamling Gudbrandsdalen. Det ble arrangert fem julesalg i regionen: Hedalen, Otta, Lillehammer, Skreien og Gjøvik. De fire førstnevnte organiseres av lokalforeningene, mens Gjøvik organiseres fra regionkontoret. Det er arrangert en samling med fritidsforkynnerne. Regionstyret Regionstyret har hatt fem Sommer i Sør Stevne for hele familen juli Velkommen fra hele landet! Påmelding skjer på eller ved å ringe region Agder tlf Inspirasjonsdag Under denne tittelen inviterte Normisjon, region Oppland, til inspirasjonsdag for foreninger og enkeltpersoner på Lillehammer misjonshus lørdag 8. februar. Om lag tjuefem personer fra store deler av regionen tok imot invitasjonen. Sigmund Danielsen, ansatt i Normisjon region Øst og Østfold, underviste, og det ble tid til både samtale og bønn i grupper ut fra temaet «Forandring kan fryde, men også oppleves motsatt». Den grunnleggende forandringen handler om hvordan den som er i Kristus er en ny skapning, jf. 2 Kor 5, 17. Dette perspektivet gir forankring! Forandring utfordrer oss både på individ og systemnivå og handler i stor grad om å våge sårbarhet, åpenhet og ærlighet. Takk til Normisjon Lillehammer for vel utført vertskapsfunksjon! Sigmund Danielsen. Arkiv

3 Nytt fra april/mai 2014 oppland 3 Regionårsmøte 2014 Program for regionårsmøte på Solheimen Konferansehotell, Hedalen april Tema : «Be, så skal dere få» Lørdag: Kaffe / Registrering Formiddagssamling Taler: Kai Over Berg Årsmøte Innsamling av foreningsgave/kollekt Middag Årsmøtet fortsetter Kveldsmat Kveldssamling Søndag : Gudstjeneste i Hedalen kirke Taler : Kai Over Berg Påmelding til regionskontoret innen 14. april Velkommen til viktige samtaler om arbeidet i regionen, på leirstedene, og økonomien. Loppemarked, Gjøvik Fra regionårsmøtet på Kirketeigen møter i 2013 og behandlet 45 saker. Viktige saker har vært økonomien i regionen, personalsituasjonen, forvaltning av bedehus, leirstedene og opp følgning av handlingsplan. Harald Liodden har vært leder i regionstyret, Kåre Gravem nestleder. Sammen med region leder og administrasjons leder har disse utgjort arbeids utvalget som har forberedt saker til regionstyret og fulgt opp arbeidet mellom styremøtene. Økonomi Regnskapet for regionen, administrasjonen og Acta, viser et underskudd på kr ,. Takk til Gud som lar oss få være verktøy i hans store plan, og holder oss alle i sin gode hånd. Leirstedene kom begge ut med et overskudd, henholdsvis kr , på Kirketeigen og kr , på Skogstad. Regionbladet Regionbladet har seks utgivelser i året, og vi deler bladet med region Øst. Kontingenten har fortsatt vært frivillig, kr 250,. Eiendommer Glåmhaugen er en bolig eiendom på Eina som eies av regionen. Den har vært utleid hele året. Kirketeigen Ungdomssenter og Camping eies av regionen. Leirstedet har gjeld til region kr ,. Skogstad Leirsted eies av regionen. Leirstedet er gjeldfritt. Hjem til Herren Trofaste og gode medarbeidere har også dette året gått bort. Savnet er der, både i familie og forening, sammen med takknemligheten over alt de har fått bety i misjonsarbeidet. Takk Enda et år har vi fått oppleve Guds rike velsignelse. Takk til alle frivillige medarbeidere. Må Gud velsigne dere! Takk til Gud som lar oss få være verktøy i hans store plan og holder oss alle i sin gode hånd. Da er det bestemt fjorårets gode erfaringer videreføres! 9. og 10. mai blir det loppemarked på Gjøvik bedehus. Galleri Normisjon har åpent lagersalg samtidig. Aslaug Leirdal har tatt ut fordringen som koordinator og har allerede fått med seg gode medarbeidere, men vi trenger flere! Kan du tenke deg å bidra med forberedelser og utstilling av varer i forkant, salg eller kjøkkentjeneste underveis eller opprydding til slutt? Ta kontakt med regionkontoret! Det gjør du også hvis du har lopper å bidra med. Kanskje dette kan være påskuddet du trenger for å ta en våropprydning i skuffer og skap, bod, loft eller kjeller?! Vi tar imot lopper av alle slag med unntak av bøker og klær. Amigos-leir på Skogstad februar gikk årets Amigosleir på Skogstad av stabelen med til sammen 31 deltagere og ledere! Leirsjef Solveig H. Tusvik oppsummerer leiren slik: «Jeg sitter igjen med et hovedinntrykk av masse flotte unger og full fart fra morgen til kveld. Amigos betyr venner, og i løpet av leiren ble vi gode venner både med hverandre og barn i Bangladesh. Alle sanser ble tatt i bruk: høre, smake, se og lage! Misjonstivoli skaper glede og engasjement som resulterte i 1100,! Den tradisjonelle festkvelden på lørdagskvelden ble byttet ut med festmiddag rundt langbord i matsalen, pyntet med silkepapirblomsterkranser og flagg. Menyen besto av kyllinggryte à la Bangladesh og fruktsalat. Begge deler falt i smak, og en av deltagerne holdt en flott «takkfor-maten-tale». Matilde, ettåringen vår, tok barna med på spennende reiser inn i sentrale bibelfortellinger, og det ble også god tid til utelek» Matilde Opsahl Fra festmiddagen på årets Amigos-leir. Minnegave Skogstad har mottatt kr 8.170, i minnegave fra Helene Snilsbergs begravelse. Hjertelig takk. Døde Peggy Granseth, Gran Aslaug Strømme, Snertingdal Vi lyser fred over deres minne.

4 4 oppland april/mai 2014 Nytt fra Arkiv Shutterstock Leirlista April: Tweensleir, Skogstad, trinn Mai: 30. mai 1. juni: Lederkurs, Kirketeigen, 7. tr. Glimt fra Amigos-leir mai. 1. juni: Korhelg og Skjærgårdskveld, Skogstad, ungd.sk. + vgs. Juni: Actionleir, Skogstad trinn. Samarbeid med Trosopplæringa i Vestre Toten. Deltagerne må være bosatt i Vestre Toten Sprell levende leir, Skogstad, 5 10 år. August: Ferieslutt, tr., Kirketeigen Velkommen på leir! Kurs på Bethel, Biri I vinter inviterte Biri Normisjon til «Ta vare på deg selv og andre»-kurs på Betel. Kursopplegget er nylig revidert og relansert, og det var den såkalte «basispakka» som ble gjennom ført over to kvelder og en formiddag. Tema troshistorie, gudsbilde og identitet henger nøye sammen, og det er en spennende oppdagelsesreise å se på sammenhengene her. Opplegget ble godt tatt imot av de 9 deltagerne, og Ann Helen Aaslund, som underviste, er godt fornøyd med kurset. Er det noen som har lyst til å høre mer om opplegget eller arrangere kurs, er dere velkommen til å ta kontakt med regionskontoret for en prat! Sukk fra valgkomiteen Valgkomiteen for årets regionårsmøte har hatt en særdeles stri jobb. Den ene forespørsel Valgkomiteen etterlyser faste representanter til RS. etter den andre er sendt ut fra regionskontoret, men alle er besvart med et «nei, dessverre, det passer ikke nå». Alle de forespurte har hatt gode grunner for å si nei, men dette gjør oss noe bekymret, fordi vi er av hengig av frivillige til å ta del i styre og stell. Kanskje Gudbrandsdalen og Valdres blir uten representanter i neste regionstyre. Hvordan skal det bli i fremtiden hvis ingen vil ta ansvar? Takk, Randi! Inn i pensjonistenes rekker. I mai fyller Randi Korsveien 67 år og har valgt å bli pensjonist. Det innebærer at hun i løpet av våren avslutter sin tjeneste som forkynner i Normisjon, region Oppland. Hun har vært ansatt i en 40-prosentstilling siden august 2008 og har reist på kryss og tvers i regionen. Arbeidsoppgavene har blant annet bestått av besøk til foreninger og kontaktsteder. Randi er en dyktig forkynner som er opptatt av «å finne skattene» i bibel tekstene og formidle dem til tilhørerne på en god måte. Bibelcampingen på Kirketeigen har også fått nyte godt av Randis arbeidskapasitet, og hun har vært en god bidragsyter på ulike region arrangement. Randi har kombinert jobben i Normisjon med ei halv stilling som søndagsskolekonsulent, og vi har også lært Randi å kjenne som en god samarbeidspartner på leir, Sprell levende dager og Randi Korsveien takker for seg ettter fem og et halvt år. Takker for Bibeldagen Ruth Mellemberg (bildet) var ei av de om lag 50 kvinnene som hadde funnet veien til Betel i Lensbygda og årets Bibeldag for kvinner. Det var flere år siden sist hun hadde hatt mulighet til å delta og uttrykte stor takknemlighet for å få være med! Dette fellesskapet betyr mye for mange, det gir inspirasjon og påfyll, både åndelig og sosialt! Denne lørdagen i mars hadde kvinner fra store deler av Vestoppland tatt imot invitasjonen, og de ble møtt av et vertskap som hadde lagt godt til rette for trivsel med et vakkert pyntet lokale, kaffe og hjemmebakst og suppe med tilbehør. Kvinnekomiteen hadde forberedt et variert program under temaet «Kvinner i tjeneste i hverdagen». Marie Onsrud, tidligere misjonær i Kongo og Niger, var dagens taler, og sammen med Sissel Brobakken formidlet hun også glimt fra misjonsarbeidet. Ranveig Glims dal og Berit Dahl var med og sang og spilte. inspirasjonssamlinger for ledere. Dette samarbeidet mellom Søndagsskolen og Acta er verdifullt og har vært til gjensidig glede og inspirasjon. Regionårsmøtet blir hennes siste oppdrag, og her vil det bli en markering og takk. I løpet av sommeren flytter hun tilbake til barndomstraktene sine i Fetsund, men vi håper hun vil komme innom på besøk når hun er på disse kanter. Vi er takknemlig for den og det Randi har vært for oss, og arbeidet i regionen i disse fem og et halvt årene! Vi ønsker henne Guds velsignelse i en ny hverdag! Ruth Mellemberg er takknemlig for Bibeldagen. Arkiv Aslaug Leirdal Leder Ann Helen Aaslund Regionleder i Normisjon region Oppland «Ærligere, tøffere, sterkere sammen» var mottoet for medarbeidersamlinga Normisjon hadde i Praha tidligere i vinter. Temaet var bestemt lenge før samlinga ut fra et ønske om å være offensiv, og ble plutselig aktualisert på en måte ingen kunne forutsagt. Som organisasjon har Normisjon blitt utfordret de siste månedene. Ved selv å være, og å invitere ansatte og tillitsvalgte til å være, ærlige og tøffe har Landsstyret vært med og legge et grunnlag for at vi som Normisjon kan bli sterkere sammen. Jeg kjenner at det gir meg forventning til fortsettelsen. Ærlighet kan koste i form av frykt for hvordan andre vil oppleve den og forholde seg til den. Men ærlighet kan også skape grunnlag for et tøffere fellesskap som våger mer fordi det har delt både glede og smerte. Et slikt fellesskap gjør oss sterkere og gir oss erfaringer og opplevelser av å høre sammen! Normisjon, region Oppland står overfor mange utfordringer i tida framover. Regnskapet viser at vi må gjøre grep i forhold til økonomien: Skal vi kutte kostnader eller har vi mulighet til å øke inntektene? Vi er i gang med en prosess for å se på forvaltning og drift av leirstedene våre. Antall foreninger er synkende, og det er behov for nyplanting av felles skap. Valgkomiteen har hatt en krevende jobb med å finne noen som er villige til å være med og bære ansvaret i regionstyret. Samtaler og veivalg i forhold til hvordan regionen skal være organisert vil tvinge seg fram. Acta må Ærlighet kan også skape grunnlag for et tøffere fellesskap som våger mer fordi det har delt både glede og smerte. være i en kontinuerlig prosess for å rekruttere (nye) leirdeltagere og nok frivillige ledere til leirene. I slutten av april møtes vi til regionårsmøte. Her ønsker jeg meg ærlige og tøffe samtaler, med respekt og konstruktive innspill, til hvordan Normisjon region Oppland kan møte utfordringene og bli sterkere sammen!

5 Nytt fra april/mai 2014 utland 5 utland Som 12-åring vinket Somi farvel til klassekameratene for å jobbe ved et helseskadelig steinknuserverk. Nå går hun en bedre fremtid i møte. Ut av støvet Tekst Foto Line Konstali Audun Nedrelid For Somi snudde livet fra mareritt til håp da hun kunne slutte ved steinknuserverket. Utsiktene var ikke lyse da Somi som 12-åring måtte begynne å jobbe fulltid ved steinknuserverket i landsbyen der hun bodde. Faren hennes døde tidlig og etterlot seg moren og alle søsknene hennes. Hva skulle de gjøre nå? Hvem skulle jobbe og tjene penger? Moren hadde nettopp fått en liten baby og kunne ikke ta med barnet på en arbeidsplass som var farlig. Med sorg i hjertet tok Somi farvel med klassevennene sine. Heretter skulle hun jobbe og tjene penger for at familien skulle få mat på bordet. Knuste drømmer På arbeidsplassen opplevde den unge jenta både mobbing og misbruk. Hverdagen besto av tunge løft som slett ikke var bra for en liten kropp. Det helseskadelige støvet påførte henne mange sykdommer. Likevel måtte hun jobbe opptil 10 timer daglig til en dagslønn på åtte kroner. Det er under fattigdomsgrensen. Livet som steinarbeider var ikke det hun drømte om som liten. Fattigdom kan raskt sette en stopper for drømmer og ambisjoner. For Somi så livet ganske svart ut. Endelig hjelp å få Men en dag skjedde det hun ikke hadde våget å håpe. En kvinnegruppe ga Somi et mikro kreditt lån som hun brukte til å investere i fiskeoppdrett. I dag tjener hun nok til å forsørge både seg selv og sin familie. Somi er selv mor nå. Fortiden snakker hun sjelden om. Minnene fra steinknuser verket er vonde. Nå ser hun heller fremover og vil gjøre det hun kan for at hennes barn aldri skal havne i samme situasjon som hun havnet i som 12-åring. Støtt kvinnegruppene i India! Takket være kvinnegrupper og selvhjelpsgrupper i landsbyen der Somi bor, har flere fått lån til å starte landbruksprosjekter eller andre bedrifter. Gruppene bidrar også med undervisning for å øke lesekunnskapene blant landsby ungdommene. Dermed får de muligheter til å finne andre jobber. Nå våger mange å tro på en bedre fremtid. Vårgaven 2014 I Vest-Bengal i India frister store investorer lokalbefolkningen til å selge jord til steinindustrien. Resultatet er et folk som lever under slaverilignende og svært helseskadelige forhold. Barn, ungdom og voksne lever og arbeider i steinstøvet uten skolegang og helsetilbud. Skogen i området hogges ned, jorden utarmes og vannet forurenses. I Vårgaven 2014 ønsker normisjon å gi mennesker frihet og et verdig liv. India på skole! Roser Vestøl Ny kirke inspirerer! Barn som Maino har et stort potensiale. Han har bare hatt dobbelt uflaks: Familien hans er fra en minoritetsgruppe, og de er fattige. Familien kan med andre ord ikke betale for den utdannelsen som Maino fortjener. Den gode nyheten er at her kan mange hjelpe. For 6600 kroner gir vi 10 barn et års skolegang i India. Så enkelt er det, og enda enklere er det å sende en SMS med kodeord «India» til 2160 og donere 55 kroner. audun nedrelid Magne Vestøl og hans nærmeste medarbeidere har mye av æren for at tuberkulosebygget ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal nå står ferdig, skriver overlege Erik Bøhler i misjonærbrevet Okhaldhunga Times. For to og et halvt år siden kom Magne og kona Dorothea til Okhaldhunga for å bygge sykehus «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Ekteparet Vestøl har fullført tjenesten, og da overtar Fred og Cyndi Langworthy fra USA, som ser fram til utfordringene jobben vil gi. Da kirken i Guantanamo ble innviet, var det stor begeistring i den lutherske synoden som Normisjon samarbeider med på Cuba. Den nye hovedkirken i Guantanamo fylke er et resultat av menighetsplanting fra Den lutherske kirkens senter i Santiago by. Kirkesenteret har startet en rekke husmenigheter i denne delen av landet. Normisjon er sterkt inne som rådgiver og med hjelp til pastorlønn. Prosjektnr.: English medium schools Budsjett: Bli med på en SMS-kampanje som gir flere barn skoleplass i India. Prosjektnr.: Nytt sykehus i Okhaldhunga Budsjett: Prosjektnr.: Støtte til Santiagosynoden Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 utland april/mai 2014 Nytt fra Fjellbygdas skole Støtten fra trofaste givere har bidratt til et løft for barn og unge i Shushilcon. Barneskolen Jose Antonio Punton ligger i fjellbygda Shushilcon i Ecuador. Oppfordres til jobb, ikke skole I utgangspunktet ligger den i et område der praktisk arbeid er normen. Svært få ungdommer fullfører ungdomsskolen fordi foreldrene forventer at guttene skal jobbe, og at jentene skal hjelpe til hjemme. Guttene får da ofte jobb i jordbruket, som bygningsarbeidere eller som sesongarbeidere på en av plantasjene langs kysten. Jentene hjelper til i hjemmet og steller dyrene på gården. Fattigdommen har alltid vært stor i bygda. Selv om det har skjedd en del forandringer, forekommer det fortsatt utvandring til USA eller Spania. Mot lysere tider Men nå går det mot lysere tider! Skolen har de siste årene blitt rustet opp og kraftig forbedret. Når ungdommen blir spurt om de skal fullføre ungdomsskolen, er svaret oftere ja enn nei. Det har helt klart skjedd en holdningsendring på dette feltet både blant foreldre og barn. Ungdommer vil på skole. Prosjektnr.: Barneskolen i Sushilcun Budsjett: Åse røsvik Landbruksmirakler AzNorAgro senter for landbruksutvikling i Aserbaj dsjan (ANA) ble startet med støtte fra Normisjon, og senteret jobber både med tradisjonelt landbruk og nyvinninger innen landbruksproduksjon. I år skal 1000 m2 gartneri settes i gang utenfor Ganja i Nord-Vest-Aserbajdsjan. Dette gartneriet skal driftes med en helt uvanlig teknikk, aquaponics, som gjør det mulig å dyrke grønnsaker nesten rett i stein og grus gjennom å drive fiske oppdrett som produserer naturlig avfall, og så sirkulerer vannet fra fiskeoppdrettet gjennom planterøttene. Grønnsakene gror fortere, og samtidig renser plantene vannet for fiskedammene. Dette er både økologisk og en veldig effektiv bruk av vann. Det brukes ikke kunstgjødsel; man dyrker planter og driver fiskeoppdrett samtidig. Fisk Planter illustrasjon shutterstock audun nedrelid Aquaponics-system Fisk og planter i skjønn forening. Er det virkelig mulig? Ja, ved hjelp av den nye landbruksteknikken acuaponics. Prosjektnr.: Effektivt jordbruk og fiskeoppdrett Budsjett: Nytt bibliotek! Elevtallet ved Don Bosco School har steget hvert år. Dette er selvsagt gledelig, men i flere år har også skolen slitt med dårlig plass. Det gamle biblioteket var trangt og ble også i perioder brukt som klasserom. Biblioteket var ikke godt nok spesielt merket man dette på ungdoms trinnet. Men nå kan skolebarna ved Større plass for elevene. Don Bosco School i India glede seg over nytt bibliotek og nye klasse rom! Det nye biblioteket tilfredsstiller alle krav. Det er blant annet blitt plass til grupperom hvor små grupper kan jobbe sammen. Dette er en stor fremgang for skolens elever som nå har passert over 1000 i antall. Prosjektnr.: English medium schools Budsjett: Oksygen Bakterier Vann Melita er bare 16 år, men er både søndagsskolelærer og leksehjelper for barn etter skoletid. Til stede for barn Tekst Foto Line Konstali Anne Marken Gihlemoen Melita er 16 år og frivillig søndagsskoleleder. I tillegg hjelper hun barna med lekser etter skoletid. Ressurser som henne er uvurdelige. Bangladesh er et av verdens fattigste land. Her finnes det også flere folkeslag som ikke er nådd med evangeliet. Barna som går på søndagsskolen, har ofte tøffe livshistorier bak seg. Flere har mistet en eller begge foreldrene og strever med en vanskelig hverdag. På søndagsskolen får barna delta i korsang, dans, håndarbeid og formingsaktiviteter. Her får barn lov til å være barn. Til daglig går Melita på videregående skole. Hun er opptatt av å gjøre det bra, og spesielt viktig er det for henne å ha gode karakterer i engelsk. Hun drømmer om å få en utdannelse og en jobb hun kan trives i. I tillegg vil hun gifte seg og få barn. Hun tilhører lavkasten santalene og utsettes for grov diskriminering i Bangladesh. Santalane får ikke eie egen jord og må på grunn av manglende utdannelse ta til takke med de dårligst betalte jobbene. Ofte arbeider de under slaverilignende forhold på te-plantasjer. Vil hjelpe barna Melita brenner for at barna skal bli kjent med Jesus. Hver fredag, som er fridagen i Bangladesh, møtes barna til søndagsskolen under ledelse av Melita. Her forteller hun om hva Jesus sa og gjorde da han levde på jorda. Slik Jesus møtte barna, vil også Melita møte barna i Hatidanga. På søndagsskolen er det også mye sang og dans. Det kreves mye kompetanse for å lede barna, og takket være gode støttespillere i Norge, har Melita gått på ledertreningskurs. En bedre fremtid Melita brenner for santalenes rettigheter og hjelper også skolebarna med lekser. Siden flere av barna har foreldre som ikke selv har skolegang, får de ikke like god oppfølging hjemme. Da er ressurspersoner som Melita uvurderlige. Ressurser som Melita bidrar til at flere barn kommer ut av nøden! Takk for bønn og støtte for barn og unge i Bangladesh! Prosjektnr.: Barne- og ungdomsarbeid BNELC-LYCM Budsjett: Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra april/mai 2014 norge 7 NORGE Hva skjer? juni, Seniorstevne Solborg folkehøgskole i Stavanger, Mer informasjon: Leif Berge, tlf eller Torill Solli Haugen, tlf Påmelding : Solborg Folkehøgskole, tlf juli, Sommer i Sør Amigos på Sommer i Sør Tenåringsfestival på Sommer i Sør Bibelskolen i grimstad (BiG) Mer informasjon og påmelding: eller Region Agder, tlf august, Sommer i Nord Finnsnes kirke Mer informasjon og påmelding: (elektronisk påmeldingsskjema) tlf august, Motivasjon -14 Gå Ut Senteret, Hurdal Mer informasjon og påmelding: tlf Anne Birgitta Langmoen Kvelland går fra å være leder for internasjonal avdeling til å bli Normisjons første kvinnelige generalsekretær. Drømmer du om sol? Har du noen gang nynnet på Kirsti Sparboes slager «En sommer er over»? Det er en ganske så beskrivende tekst i den sangen: et vemod over den korte sommeren i Norge og et håp om at den skal komme igjen! Da er det godt at det fins mulighet til å forlenge gode opplevelser med sol og varme, lade batteriene til en lang høst og hustrig vinter! Normisjon samarbeider også i år med Solgården i Spania og tilbyr to ukers opphold fra 02. til 16. september. På Costa Blanca-kysten kan du komme til «dekket bord» på alle måter! Tre måltider pr. dag, tilbud om spennende bussutflukter til flere steder i flotte Spania, variert underholdning på kveldene, aktivitetstilbud om dagen, tilgjengelige helsetjenester på stedet, etc. etc. I tillegg tilbyr Normisjon et variert program med bibeltimer/andakter, sang-og-musikk-kvelder, Gjestenes aften, forskjellige foredrag om både litteratur, spansk kunst og historie, enkel innføring i spansk språk og korøvelser. Turteamet fra Normisjon vil være tilgjengelig for både den lette og den litt mer krevende samtalen med deg som ønsker det. I år vil du møte Reidun og Anfin Skaaheim, Øyvind Berg, Ragnar Evenstad og Torill Solli Haugen på Solgården. Påmelding til Solgårdens Oslo-kontor tlf: Overtar ledelsen Tekst Foto Leif Gunnar Vik Ryan Burch Anne Birgitta Langmoen Kvelland (54) blir Normisjons nye generalsekretær. Hun gleder seg til å få styre en organisasjon som vil misjon. Hun blir den første kvinnen som leder Normisjon. De siste årene har hun ledet Normisjons internasjonale arbeid og satt i gang både arbeid i Senegal og opprettet misjonsbase i Asia. Anne Birgitta Langmoen Kvelland er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet. Hun har jobbet som rektor ved Normisjons bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo og ledet blant annet prosessen med å gjøre skolen om til en høgskole. Langmoen Kvelland har også arbeidet som personalleder i Normisjon. som generalforsamlingen har vedtatt. Jeg tror vi kan sette varige spor i viktige områder i verden gjennom at vi er med og utruste de lokale kristne og bringer hjem inspirasjon til livet og arbeidet vårt i Norge, sier Kvelland. Nære, varme og tydelige Som leder er hun opptatt av å jobbe langsiktig for å nå målene. Vår samfunnsoppgave er å være nære, varme og tydelige voksne med gode relasjoner til barn og unge. Gjennom tilstedeværelse over tid i ungdoms generasjonen kan det vokse fram ærlige og modne kristne. Den jobben gir ikke de store avisoverskriftene, men vil føre til at mennesker merker at Jesus Kristus er levende og relevant, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland. leif Gunnar Vik Gjenbruk på nett og i butikk Gi bort eller kjøp bl.a. møbler, kjøkkenting, kunst, bøker og barne- og sportsutstyr. Inntektene fra normisjons gjenbruksbutikk går til misjon! Les mer på vår nettside: E-post: Hente - telefon Stor tillit Leder for landsstyret i Normisjon, Tormod Kleiven, er glad for at Langmoen Kvelland har sagt ja til å være generalsekretær i en viktig omstillingsperiode for Normisjon. Hun har svært gode egenskaper innen ledelse og mye relevant erfaring. Hun nyter også stor tillit i organisasjonen vår, sier Kleiven. Den nye generalsekretæren er ansatt i et åremål på to år. I løpet av disse årene skal Normisjon etablere en rekke nye fellesskap i Norge, bygge opp tilstedeværelsen i Asia og starte nytt arbeid i Senegal. Jeg er veldig motivert til ta fatt på opp gavene Landsstyreleder Tormod Kleiven. Hun nyter stor tillit i organisasjonen.

8 8 øst april/mai 2014 Nytt fra øst Rolf Ruud var gründeren for Jesusnett. Nå er dette viktige evangeliseringsarbeidet overtatt av Mary Anette Skaaheim Jesusnett når nye! Kongsvinger Misjonsforsamling samlet på bedehuset til søndagssamling. Tekst Foto Jan Tore Anthonisen Jan Tore Anthonisen 3 blitt 1 i Kongsvinger Kongsvinger. Fra 2009 er det avholdt møter angående eventuelt samarbeid mellom de lokale foreningene i Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Lutherske Misjonsselskap. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe fra de forskjellige organisasjonene som fikk i oppdrag å utarbeide en plattform for bedre samarbeide. Den endelige plattformen for det som kalles Kongsvinger misjonsforsamling ble vedtatt 22. april 2013, der hver av organisasjonene har to representanter i styret. Nå har de kommet i gang og hatt gode erfaringer med sammenslutningen. Kongsvinger misjonsforsamling (KMF) arrangerer: søndagsmøter annenhver søndag. onsdagsmøter hver 14. dag. bønnemøter en gang hver måned. BD Praise en søndag i hver måned. Dette er en nyskapning, der unge familier kommer sammen. Ca personer kommer fra Kongsvinger og området rundt. På bedehuset arrangerer Nærmiljøsenteret Sangkafé og fredagsforum. Også formiddagstreff blir arrangert. Det er mange aktiviteter på bedehuset! Vi ønsker lykke til videre! Foreningen Jesusnett feiret 10-årsjubileum i fjor. Visjonen har hele tiden vært «å gi kunnskap om Jesus og kristen tro så flere kan komme til tro på ham og bli styrket i sitt liv med Gud.» Jesusnett driver et nettsted som har vært i en stadig utvikling, og produserer også TV-program som sendes gjennom Visjon Norge. Går du inn på jesusnett.com, finner du masse stoff og linker om Jesus, om tro og liv, spørsmål og svar, taler, vitnesbyrd og mye mer. Gründeren Rolf Ruud og Mary Anette Skaaheim, som nå har overtatt stafettpinnen, forteller inspirert fra det viktige arbeidet i Jesusnett. Startet ved en minnelse Rolf forteller om oppstarten. Han hadde en bønnestund sammen med en mann. Mannen delte noen profetiske ord som talte inn i livet hans. Det var ord om at tjenesten hans skulle mangfoldiggjøres. Noe ble sådd i Rolfs hjerte, og dette grundet han mye på. Etter hvert reiste Rolf på retreat og traff en dansk gatemisjonær som fortalte om Jesusnett.dk i Danmark. Da skjønte Rolf med en gang at det var dette han skulle starte med, selv om Internett var et helt ukjent område for han. Han satte i gang med god hjelp fra Jan Brudeli og Preben Colstrup. Han knyttet til seg flere frivillige, og det hele var i gang også takket være en startkapital fra en annen forening. Jesus i sentrum På nettet la Rolf ut mange temaer om Jesus. Etter hvert ble også nettstedet Trygg Tro opprettet. Her kunne de som var interessert i å grave litt dypere i temaene, klikke seg inn og finne gode artikler. Men etter hvert ble dette lagt ned og lagt inn under Jesusnett. Hele tiden var det ønsket om at mennesker skulle bli bedre kjent med Jesus som var motivasjonen i arbeidet. Mye tid ble brukt for å gjøre det så enkelt som mulig. «Spørsmål og svar»-linken har vært sentral hele tiden og har gitt den aller største responsen, sier Rolf. Her har mange mennesker fått mer kunnskap og svar på det de lurer på om den kristne tro. Gjennom nettstedet har de også fått svar på sjelesørgeriske spørsmål og fått forbønn for aktuelle behov. Gode medarbeidere Det som går igjen når vi prater med Rolf, er at han stadig fikk hjelp og knyttet til seg rette personer. Han gikk uredd i gang med nye utvidelser av nettstedet. Der han ikke hadde kompetanse, fikk han andre til å gjøre opp gaver. En god medhjelper i oppstarten av TV-produksjonen var blant andre Hans Malum. Slagordet «Just do it» passer på Rolf. Det var ingen ting som kunne stoppe han, for han hadde en evangelists brann i hjertet. Han var stadig på offensiven og så stadig nye muligheter. Han fikk gode teologer til å skrive innlegg og svare på spørsmål. Anfin Skaaheim og Svein Granerud har bidratt mye sammen med mange andre. Men det var ikke bare personer som var direkte Solgården september 2014 (Spania) Reiseledere og talere: Torill Solli Haugen, Reidun og Anfin Skaaheim, Ragnar Evenstad og Øivind Berg. Påmelding og kontaktinfo: Solgården-kontoret i Oslo tlf Spennende vri Lillestrøm. Denne våren har Normisjon Lillestrøm en ny samling for hele familien. Foreldre til barna i barnegruppen «4 14» er invitert på Alpha-kurs mens barna er på barnegruppen! «Det er så flott å komme til nydelig middag kl Her spiser vi sammen som familie og får et godt møtepunkt i en hektisk hverdag.» Dette sier noen av foreldrene som er med på opplegget. Etter måltidet går barna til sitt eget opplegg i lokalene til foreningen. Det kommer også litt senere andre barn og ledere til barnegruppen. Det som er spennende, er at flere foreldre går på Alpha-kurs mens barna er på barnegruppen! Alle kan reise hjem etter en fin kveld kl Barn og voksne sammen på Alpha-kurs på Lillestrøm. Leif Gordon Kvelland

9 Nytt fra april/mai 2014 øst 9 Galleri Sørumsand åpner i mai Galleri Sørumsand tar sikte på å åpne gjenbruksbutikken i mai. Ildsjelene Åse Pedersen Skjellevik og mannen Odd har fått med seg flere frivillige til å drive butikken. For ikke lenge siden var det samlet en god gjeng med lokale støttespillere som ser fram til åpningen! Vi ønsker lykke til! Leirsteder gikk med overskudd! Fossheim leirsted: I 2013 ble det et overskudd på kr mot et underskudd på kr i Haraset leirsted: I 2013 ble det et oversudd på kr mot et underskudd på kr Alle leirstedene hadde en bedring på kr fra 2012! Takk for kjempegod innsats! Rolf Ruud har nedlagt et fantastisk arbeid med Jesusnett. Nå har Mary Anette Skaaheim overtatt ansvaret. knyttet til arbeidet, som støttet Rolf. Hele tiden har kona Grethe stått ved siden av og vært til stor hjelp. TV-arbeid et stort steg videre Et av eksemplene på Rolfs kreativitet var at han begynte å reise rundt og ta opp sangprogram. Sangprogrammene ble lagt ut på nettet som filmklipp. Men Rolf sier at han hele tiden har hatt en drøm om at det skulle sendes flere kristne programmer på TV. Rolf fikk god kontakte med Jan Hanvold i Visjon Norge, og han ble spurt om å lage et halv times sangprogram, Sang Glede, på TV. Vi ønsker velkommen til et innholdsrikt og spennende årsmøte på Sørumsand Misjonshus lørdag 26. april. Svein Granerud blir hovedtaler! Program lørdag 26.april: Kl Registrering Kl Åpningssamling Tale av Svein Granerud. «Fornyelse med forankring» Sang av Møyfrid Guttormsen og Harald Eriksen Kl Forhandlinger Det beste som har skjedd, er at arbeidet fortsetter selv om jeg slutter. Kl Lunsj Kl Forhandlinger Kl Middag Kl Storfamiliesamling Tale med misjonsfokus av Svein Granerud. «Hvor i all verden?» Sang av Sørumsand Soul Children. Lokalt kor deltar og leder lovsang. Bønnevandring. Påmelding til årsmøtet innen 10. april til regionkontoret! Gjennom denne kontakten fikk også Jesusnett god inngang i Visjon Norge og etter hvert også i Studio Direkte. Her fikk Jesusnett egne sendinger, hvor sentrale personer har fått mye plass og blitt intervjuet. Rolf traff i denne forbindelse Mary Anette Skaaheim. Dette resulterte i Barne-TV, ungdomsprogram og et program med fokus på familien, som Mary Anette tok ansvar for. Også et samtaleprogram, Trygg Tro, er blitt utviklet på TV. Her trenger man dypere inn i den kristne tro. Skaaheim overtar Nå er ledelsen av dette viktige arbeidet overtatt av Mary Anette. Hun ønsker å fortsette i samme spor og har den samme visjonen som Rolf om at nye må komme til tro. Derfor ønsker hun stadig å utvikle nettstedet og fortsette med TV-arbeid. Dette er Rolf glad for. Han sier til slutt: «Det beste som har skjedd er at arbeidet fortsetter og ikke faller sammen selv om jeg slutter». En varm takk til Rolf for et fantastisk arbeid, og vi ønsker Mary Anette lykke til med fortsettelsen! Årsmøte på Sørumsand Jan Tore Anthonisen Sørumsand Normisjon ønsker regionen velkommen til misjonshuset. Det blir en innholdsrik dag med to møter. Driftsstyret på Fossheim takker! Driftsstyret på Fossheim ønsker å takke alle glade givere for pengegaver til leirstedet vårt. Det er kjærkomne kroner! Fossheim er mye brukt, både av Acta, til leirer og ellers ekstern utleie. Mye liv og fart og dette tilsier slitasje og stadig vedlikehold. Vi har planer om å male hele bygningen til sommeren, og da trenger vi villige hender som kan svinge en malekost! Vi høres! Vi ønsker å rose vår dyktige leirstedsstyrer Monica Borstad, som gjør en fabelaktig jobb på kjøkkenet og ellers setter et trivelig preg på huset, med sin estetiske sans og sitt gode humør! Administrasjonen slutter seg til denne takken. Vi vil også takke driftsstyret for god innsats! Julemessa fortsetter i det nye sporet Regionens julemesse i fjor ble vellykket. Den fornyelsen som ble gjort, førte til større engasjement i Acta-sektoren; flere unge kom på julemessa, friske og gode innslag fra ungdommen og «mer penger i kassa». Vi fortsetter i år i samme spor. Julemessa i år blir 22. nov. Anne Birgitta Langmoen Kvelland vil tale på ett av møtene. Fornyet kontrakt for Haraset leirsted Kontrakten mellom regionen og Tvemo Transport ved Håvard Monsen er blitt forlenget i to år. Det har vært en veldig god løsning å overføre ansvar for utleievirksomheten til Tvemo. Vi takker Håvard Monsen for det store arbeidet og ønsker lykke til videre!

10 10 øst april/mai 2014 Nytt fra Tett på livet Sigmund Danielsen er leder av Fermate. Han vil i denne spalten svare på spørsmål av «sjelesørgerisk karakter». Send inn spørsmål til Sigmund Danielsen, e-post: Merk forsendelsen «Tett på livet» Trosopplæring på leir Nok en gang har nye leirminner blitt skapt på Fossheim. Arkiv «Jeg har vært med i det kristne arbeidet i mange år. I de senere årene har jeg vært opptatt av dette med hva jeg kan gjøre for å møte mennesker som sliter med sykdom. Jeg ønsker å være et forbilde. Vi i foreningen har et felles ønske om å formidle Guds nærvær til mennesker av Jeg tenker blant annet på hvor viktig det er å tilrettelegge for forbønn. Spesielt er jeg opptatt av dette med å salve og be for syke mennesker men jeg er så usikker på hvordan jeg/vi bør gjøre dette. Har du noe erfaring?» Jeg stanset ved setningen «Jeg ønsker å være et forbilde». Forankring i forbilder har vi f.eks. i Joh 21,15, Apg 20, Kor 13,1 ff. Det er viktig. Det er en sammenheng mellom det å være avhengig av nåden selv og det å være nådefull. Dette avhengighetsforholdet vil avdekkes og oppdages i møte mellom mennesker. Det er viktig at diakoniens fotspor blir mer synlig i vår tid. Mennesker trenger det og fortjener det. Det har også med kirkens troverdighet å gjøre. Alf B. Oftestad: «I alle beretninger om utsendelse og utrustning av apostlene er oppdraget å helbrede og hjelpe de plagede, spesielt fremhevet. De skulle fortsette Jesu gjerning.» Matt 4,23 ff og 10,1 ff, Luk 6, Oppdraget ble kalt diakoni, dvs. tjeneste (Apg 1,17). De syke skulle man salve og be for. Matt 10,7 8, Mark 6,13 og 16,17 ff. I Bibelen finner vi det vi kan kalle «nådegavelinjen» (1 Kor 12,9). Det er viktig at de som har denne gaven, praktiserer den. Om man skulle ha denne gaven, er ikke det det samme som at man kan love helbredelse. Derfor anbefaler jeg også deg å prøve dette ut. Kanskje er det din oppgave. I Jak 5,12 ff finner vi et annet fokus: «de eldste». Det er viktig å minne om at dette utrykket ikke er synonymt bare med alder, men like mye med modenhet og funksjon i menigheten. Noen ord om håndspåleggelse til slutt. Håndspåleggelsen har flere funksjoner. Dette handler også om nærhet og omsorg. Det er godt å bli berørt. Så er dette en konkretisering av at det gjelder deg. Håndspåleggelsen benyttes ofte i NT ved formidling av velsignelsen og åndsutrustning. Men oftest blir den knyttet til helbredelse. Jesus benyttet det ofte ved bønn for syke: Matt 8,15; 9,25 og 20,35; Mark 1,41; 5,41 og 6,5; Luk 4,40; 8,54 og 13,13 Joh 9,6. Han gir disiplene «befaling» om det samme: Mark 16,17a 18b. Din oppgave er eventuelt å utøve denne tjenesten, men utfallet er Guds ansvar. En god ansvarfordeling, spør du meg. I flere år har Acta region øst hatt et godt og tett samarbeid med flere trosopplærere i vår region. En del av våre leirer har etter hvert blitt en del av tros opplærings tilbudet lokalt. Mange lokale ledere har også fått deler av sin ledertreningspraksis på våre leirsteder. Dette har vi sett gode ringvirkninger av. 5.-klasseleir er et av flere tilbud som nå har et godt rykte blant barn og foreldre. Leirene har over tid fått etablere seg som attraktive arrangement og gjør at det hvert år kommer barn på leir som ikke har noe tidligere leirerfaring. Leiren arrangeres i etterkant av at det i menighetene deles ut NT til alle 5. klassinger. Et viktig mål med leirene er at de skal få lære seg å bruke / bli kjent med Bibelen. I år ble det sendt ut invitasjon til 5.- klassinger i Aurskog, Bjørkelangen, Fetsund, Kristina Thorängen var leirsjef på en av årets 5.-klasseleirer. Snøleir på Haraset Acta barn og unge i Normisjon avholdt helga februar den årlige snø leiren på Haraset Leirsted. En herlig gjeng av barn, tenåringer, unge og voksne ledere ankom Haraset i 18-tida fredag, totalt ca. 45 stk. De startet med kveldsmat og hadde sang, lek og moro, før de la seg fredag kveld. Temaet for bibelsamlingen var «mennesker i møte med Jesus». Lørdag morgen var det vekking, frokost, bibelsamling, og så var det ut i snøen. Mange Sørum, Løken, Søndre Høland, Bjørkelangen og Setskog. De to leirsjefene Petter PiiTA Isaksen og Kristina Thorängen bekrefter at det nok en gang var to vel lykkede leirer som gikk av stabelen. I løpet av de to første helgene i mars var nærmere 100 deltakere innom Fossheim leirsted. akte på bak siden av huset, mens andre drev på med skigåing og skiskyting. Lørdag kveld var det mye latter og liv på festkvelden, etter at alle hadde spist seg mette på taco! På familiesamlingen søndag, ble det vist bilder fra leiren, og foreldrene hørte om at snusen hadde vært innom alle rom, der det nok var noen som ikke holdt orden like bra som hjemme!! Håvard Monsen og Morten Ruud takker for en flott leir! Årets deltakerne fikk på leirene ta del i både bibelvandring, nattsafari, festkveld, olympiske leker og mye mer. Sammen med trosopplærere og andre ledere fikk barna igjen skape gode leirminner på Fossheim. Både ledere og deltagere hadde det moro på snøleir. Leder Anne-Linn Hynnekleiv Konstituert Acta-leder i Region Øst Del liv, søk sannhet, møt Gud. Jeg tror på Bibelen som en rette snor for livet mitt. Jeg tror at Bibelen sier noe om hva som er godt og hva som ikke er godt for meg. Jeg tror på en bibel som har grenser og kaller noe for rett og noe for galt. Jeg har tro på at noe er sant. Jeg tror på å lytte til hverandres erfaringer, og sammen oppdage Bibelens sannheter. Vi er skapt for fellesskap. Vi trenger fellesskap bestående av ulikhet, yngre og gamle, ekstroverte og introverte. Vi trenger de kreative sammen med systematikerne, regelrytterne og regel utfordrerne. Vi trenger hverandre fordi vi trenger å slipes. Vi trenger å utfordre tanker og holdninger. Vi trenger ærlige relasjoner, mennesker som bryr seg mer enn å bare si at: «føles det bra for deg, så må det være sant», men som utfordrer, og sier ifra om en tror noe annet. La oss løfte frem generasjonene i våre kretser og skape møtesteder der levd liv og dyrekjøpte erfaringer deles over en lav sko. Vi må hjelpe hverandre å se hva Bibelen sier inn i det levde livet og de dyrekjøpte erfaringene, og vise hverandre at det holder. Guds ord holder. Hans tanker for våre liv er gode, hans rammer er trygge, hans sannheter når lenger enn mine emosjoner og min korttenkthet. I en verden med så stor ulikhet, med et hav av kunnskap å ta av, et hav av utgangspunkt for å forstå sannhet, finnes en Gud. En Gud som ser alt og kjenner oss. Vi trenger fellesskap der Guds ord prøves, der Jesu ord følges, der vi radikalt deler liv og skaper Vi trenger hverandre fordi vi trenger å slipes. Vi trenger å utfordre tanker og holdninger. møteplasser mellom Gud og oss. I Acta vil vi at alle skal ha en medvandrer. En medvandrer er en relasjon der man deler liv, leser Guds ord og ser på hvordan dette kan få følger for hverdagen. Vi trenger at voksne ønsker å dele av sine liv, at vi begynner å se våre liv i en større sammenheng. Vi trenger medvandring i våre sammenhenger, og vi trenger medvandrere for våre ungdommer. Del liv, søk sannhet og møt Gud. Sammen.

11 Nytt fra april/mai 2014 tro 11 Tro Andakt Randi Korsveien. Forkynner i Normisjon region Oppland Hvor rause er vi? Oversettelse: Erlend evenstad «Er det noen sjanse for at du kunne gjøre en skvett av vinen om til vann igjen?» Innspill Svein Granerud Leder for Normisjon i Norge Kan forkynnelsen droppes? Er forkynnelse egentlig så viktig? Er ikke samtale og personlige relasjoner viktigere enn halvtimesutredninger fra en prekestol? Forkynnelsen er flere steder under debatt. Det er tydelig at for noen er forkynnelsen mer et problem enn en ressurs. Vi møter ungdomsledere med et varmt hjerte for medvandring og veiledning, men med mye frustrasjon i forhold til tradisjonell forkynnelse. Også blant mer voksne med arbeidere kan en støte på uro og spørsmål omkring den plass og rolle forkynnelsen har i måten vi arbeider på. Frustrasjon og uro skal vi ta på alvor. Og det kan nok av og til være grunn til å spørre både om forkynnelsen er livsnær nok til å angå folks liv, og om det er tilstrekkelig fokus på samtale og personlig oppfølging. Men her er det viktig å ikke stille nødvendige ting opp mot hverandre. Og denne gang vil vi bruke anledningen til å understreke hvor livsviktig forkynnelsen er for levende fellesskap og for å utføre misjonsoppdraget. Evangeliet er hverken nestekjærlighet eller tette relasjoner. Evangeliet er et budskap om Guds kjærlighet slik han viser det i handling ved at Jesus døde og oppstod for at vår synd og skyld kan tilgis. Evangeliet er noe vi ikke vet av oss selv. Det finnes bare i Bibelen, og den kristne kirke er kalt til å bære budskapet ut til menneskene. Da må det forkynnes og undervises. Vi må be Gud utruste disipler til å være evangelister og lærere på tomannshånd, men også fra prekestol og kateter. Med vår tids språk og nær vår tids mennesker. «Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften.» (Johannes 12,1 3) Hva var det som fikk Maria til å være så raus? Å bruke ekte, kostbar nardussalve på Jesu føtter, tilsvarende en årslønn? Jo, gleden over at Lasarus igjen var sammen med dem var sikkert noe av grunnen. Det var i høyeste grad verd en fest! Men Maria skjønte noe mer, hun hadde tanke for noe dypere, og tatt godt vare på salven. Antagelig bar hun på en hemmelighet om bruken av salven og hadde gjemt den på et lurt sted. Så var det tid for å ta den fram. Det skulle ikke spares Be og arbeid i Normisjon og acta Regionene Be for regionårsmøtet i Oppland. Be for økonomien og forvaltningen av ressursene i region Oppland. Be for Årsmøtet på Sørumsand 26. april. Be for fornyelse i foreninger og fellesskap. på noe nå. Jesus var verd alt. Det med salving var vel noe de var kjent med, men ikke på denne måten. Maria elsket Jesus så høyt at hun ikke brydde seg om hva andre sa. Hun hadde ikke vært vitne til forsoningen på Jesu kors enda, men skjønte mer enn de fleste. Det nærmet seg påskehøytiden. Men å gjøre denne handlingen var høyst uvanlig. Det skjønner vi av bl.a. Judas reaksjon, selv om vi tror at han hadde en baktanke. Pengene burde vært gitt til de fattige, sa han. Jesus betydde alt for Maria. Maria hadde opplevd nytten, gleden og viktigheten av å høre og lære det Jesus hadde å si. Vi kjenner henne som ei som var opptatt av dette. Dette førte til raushet, glede og takknemlighet. Utland Hvor rause er vi med vår kjærlighet? Eller er den taus og tilknappet? Vi bør lære av Maria. Den kan endre våre valg, holdninger og handlinger. Det trengs mye raushet og kjærlighet i vår hverdag i våre fellesskap og nabolag. «Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett?» 1 Joh 4, Maria hadde rikelig med salve, det behøver vi ikke, men rikelig med gode ord og handlinger er viktig. Det er som god duft. Maria hadde opplevd nytten, gleden og viktigheten av å høre og lære det Jesus hadde å si. Det er sendt to nye misjonærektepar til Bangladesh. Begge parene har barn med seg. Be for familiene Haaland og Sperrevik og arbeidet deres. Be om at arbeidet med ny Asia-base fortsetter i samme form, og at dette blir et godt sted å komme til for alle. Be en bønn for misjonærene i Mali og Senegal. Takk for misjonærenes gjenkomst til Mali, og be for pionérmisjonærenes utfordringer i Senegal. Norge Be for ungdommene på alle skolene som Normisjon driver. Be om at barn og unge skal bli frelst og grunnfestet i troen. Be om at vi må få en med vandrer kultur, der unge kristne kan gå kristenlivet sammen med voksne, erfarne kristne. Be om økt givertjeneste slik at vi kan nå nye generasjoner og folkeslag i Norge og i andre land. Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Rolf Kjøde Introduksjonspris kun kr. 368, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Hjelp Arusha ut av støvet! I India lever mange tusen barn, kvinner og menn i steinindustriens lenker. Jobben er svært helseskadelig og levetiden for en steinarbeider er kort. Lungene tåler ikke alt støvet. En steinarbeider tjener åtte kroner dagen. Det er ingen lønn å leve et verdig liv på. Selv ikke i India. Normisjon ønsker å gi mennesker frihet og et verdig liv. Din gave betyr en enorm forskjell. Kontonummer: Kampanjenummer:

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO, tlf: , e-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Acta barn og unge i Normisjon har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Kalender Øst Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 12. mai vår 2014 Arrangementer Regionårsmøte på Sørumsand Misjonshus lørdag 26. april Kl Registrering Kl Åpningssamling Tale av Svein Granerud. «Fornyelse med forankring» Sang av Møyfrid Guttormsen og Harald Eriksen Kl Forhandlinger Kl Lunsj Kl Forhandlinger Kl Middag Kl Storfamiliesamling Tale med misjonsfokus av Svein Granerud. «Hvor i all verden?» Sang av Sørumsand Soul Children. Lokalt kor deltar og leder lovsang. Bønnevandring Påmelding til årsmøtet innen 10. april til regionkontoret! Ledersamling for foreninger i Østlands-regionene 10. mai I Høyskolens lokaler i Linstowsgate. Fra kl Vi får besøk fra Ann-Kristin og Steven Bruns, som er ansatt i Rogaland. Vi vil få en smaksprøve på et lederoppfølgingsverktøy som kalles Agenda 1. Hovedhensikten med denne dagen er å finne ut om Agenda 1 er noe vi skal etablere på Østlandet. Ta gjerne kontakt med regionkontoret! Sommeravslutning på Bygdøy onsdag 4. juni kl Grillene varme fra kl Vi får besøk av Hans Tore Løvaas. LEIRER I ACTA Fossheim april: Amigos - Påske trinn april: Påske, trinn april: Påske, juni: Fotballeir Haraset april Påskeleir, juni Sommerleir, trinn juni Fotballeir, trinn mai Padleleir, 13+ Fra Aurskog til Eidskog telefonnummer og adresser REGIONKONTORET I ØST: Staffeldtsgt. 4, 0166 Oslo Tlf.: E post: Åpent tirsdag fredag kl Bankgiro: Regionstyrets leder: Marit Ecklo Brevik Tlf.: Regionleder: Jan Tore Anthonisen, tlf Acta-leder i Øst: Anne-Lin Hynnekleiv tlf Acta-styrets leder: Mai Solveig Kisen Tlf.: ØVRIGE ANSATTE: Sigmund Danielsen, tlf Leif Gordon Kvelland, tlf Signe Marie Håland, tlf Lena Mjelde Moholt 50 % Morten Ruud, tlf Petter Piita Isaksen Tlf.: % stilling som leirarbeider Fossheim LEIRSTEDER: Fossheim leirsted: Tlf.: Mob.: Bestyrer: Monica Borstad, tlf Vaktmester: Carl Olav Gram Førrisdahl, tlf Haraset leirsted: Tlf.: Kontaktperson: Håvard Monsen, tlf Dalen leirsted: Bestyrer: Morten Aaslund, tlf Nytt fra Normisjon Øst nr. 2/2014 Kommer ut med seks nummer i året. Frivillig kontingent kr 250, pr. år. Bankgiro: Ansvarlig redaktør: Jan Tore Anthonisen E post: Staffeldtsgt. 4, 0166 Oslo Tlf.: Kalender Oppland Send inn tekst og bilder til neste nr. innen 12. mai vår 2014 Arrangementer April : 2. Vest-Torpa, Hanne Mette Roås 3. Biri, Peder Amund Lunde Dokka og Omegn, Ståle Sandbekken 6. Lillehammer, Ann Helen Aaslund Skreien, Ole Jakob Dyrnes Bagn 8. Vestre Gausdal, Randi Korsveien Biri form.treff, Helene S. Johansen, Åse Berit Rognstad, Bodil Engelien. 9. Skogheim, Eva og Hans Gjesdal Nordåsen, Eivind Sørum Reinli, Vallborg Myklebusthaug 10. Øyer, Thor Lindstad 11. Gjøvik Hyggetreff, Eva og Hans Gjesdal Regionårsmøte Hedalen 30. Gran form.treff, Else Stensrud Skjåk, Inger-Johanne Torstad Mai : 3. Lillehammer, Else Stensrud 6. Vindingstad, Ingebjørg Stubø 7. Nordåsen, Arne Wold Hedalen, Arne Anmarkrud 8. Øyer, Solveig Haugen Tusvik Dokka og Omegn, Hanne Mette Roås. 20. Vindingstad, Vigdis Øvern Raufoss, Martha Vøien 26. Fåberg, Mary Frydenlund 27. Tabor, Peder Amund Lunde 29. Leirskogen, Arne Wold Juni : 1. Lillehammer, Kjartan Ruset 5. Dokka og Omegn, Vigdis Øvern 30. Fåberg, Ingrid Holtet og Lotte Evensen Påskefest Gjøvik Bedehus 2. påskedag, 21. april kl Besøk av Aslaug og Asbjørn Haugen. Sangvennene deltar april Regionårsmøte Solheimen Konferansehotell, Hedalen. Se eget program side 3. Pinsefest i Valdres 2. pinsedag, 9. juni Fest på Fagernes Misjonshus Taler: Jan Gossner Sang : Eva og Hans Gjesdal Vi ønsker alle våre lesere GOD PÅSKE! telefonnummer og adresser REGIONKONTORET I oppland: Østre Totenveg 120 P, 2816 Gjøvik Postboks 504, 2803 Gjøvik Tlf.: E-post: Bankgiro: Kontortid: Mandag torsdag: 9 15 Regionleder: Ann Helen Aaslund, tlf Regionstyreleder Harald Liodden, tlf Acta-leder: Stillingen er pr. dags dato ubesatt. Øvrige ansatte: Arve Sundby, adm. leder Tlf.: / Henrik Solhaug, Acta Tlf.: Solveig H. Tusvik, Acta Tlf.: Tweensarbeider i Acta Marthe Rebecca Håkerud Tlf Ettåring Matilde Opsahl Tlf Misjonær i Mali Karen Ekern Leirsteder Skogstad leirsted Tlf.: / Bankgiro: Anne Hilde og Tom Erik Kristiansen Kirketeigen Tlf.: / Bankgiro: Gavekonto: Nytt fra Normisjon Oppland nr. 2/2014 Kommer ut med seks nummer i året. Frivillig kontingent kr 250, pr. år. Bankgiro: Ansvarlig redaktør: Ann Helen Aaslund E post: Randi Korsveien, forkynner Tlf.: / Ansvarlig redaktør for sidene 5 7, 11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal

Overskrift. Musikalsk reise Bjørnar Spydevold, sammen med Lasse og Wenche. Overskrift. Nytt fra. Regionårsmøte. Kamp for kvinner i Nepal Nytt fra April/mai 2015 Nr. 2 15. gang www.normisjon.no Østfold????????????????? Soningen og forsoningen langfredag ble bekreftet første påskedag, da Jesus viste seg som seierherre, da han legemlig ble

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer