FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

2 FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig KONTAKTINFORMASJON Fabi AS, Stavanger Anja Arnevik Andersen For oss i Fabi Group står kompetanse i høysetet. Vi ønsker derfor stadig å videreutvikle våre medarbeidere. Som et ledd i dette har vi etablert Fabi-akademiet - et totalt lærings- og utviklingsprogram i Fabi. Et hovedelement i programmet er et masterstudium i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Masterprogrammet, som startet opp første gang i 2009, er først og fremst et tilbud til våre fast ansatte konsulenter. Programmet er imidlertid også åpent for ansatte hos våre beste kunder og samarbeidspartnere. Med programmet tar vi sikte på å utvikle den perfekte økonomistyrer. Dette innebærer at vi ikke bare satser på det faglige. Strukturert problemløsning og god presentasjonsteknikk er gjennomgående temaer under hele programmet. Videre fokuseres det på etikk og de verdier Fabi står for. I tillegg gir studiet unike muligheter for nettverksbygging mellom deltakere, deltakernes bedrifter og det akademiske miljøet ved BI. Ledelsen i Fabi er sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av programmet. Programmet gir 30 ECTS studiepoeng. ECTS står for European Credit Transfer System, som er en europeisk standard for å kunne sammenligne studier og resultater tatt på ulike høyskoler og universiteter i Europa. All litteratur til programmet er på engelsk, og forelesningene gjennomføres på norsk og engelsk. 30 ECTS studiepoeng utgjør en 1/3 av en erfaringsbasert master, som fører frem til tittelen Master of Management. Studiet gjennomføres med 6 moduler - hver på 3 dager. Samlingene avholdes i Oslo, Stavanger og Stockholm, i forhold til majoritet av deltagere. Programmet er forskningsbasert og praktisk rettet, og gir deltakerne en faglig oppdatering som naturligvis vil komme våre kunder til gode. Gjennom hele programmet arbeider deltakerne med en prosjektoppgave der 2-3 personer jobber sammen. Prosjektoppgaven gir mulighet til å analysere en konkret problemstilling for deltakernes eller kundenes bedrifter. Avslutningsvis avholdes en individuell eksamen. Deltagelse i programmet krever en bachelor grad eller tilsvarende, 4 års arbeidserfaring og fylte 25 år. Fabi AS, Oslo Siri Kjellevold Fabi AB, Stockholm Elisabeth Tallstrom +46 (0) Handelshøyskolen BI, Oslo Kristin Ølberg For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre nettsider

3 Oversiktsmodell - lærings- og utviklingsprogrammet i Fabi PROGRAMMET Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en konsulent, rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene samt skape merverdi for kunden. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevante samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon står sentralt i programmet. Lønnsomhet er et nøkkelord i bedriftsøkonomiske beslutninger. Sentralt i lønnsomhetsanalysen er både inntekts- og kostnadsanalyser der man spesielt analyserer verdidrivere i virksomheter. 4 5 PROGRAMPROSESS STRUKTURERT PROBLEMLØSNING PRESENTASJONSTEKNIKK God kostnadsforståelse er nødvendig for å gi råd om strategiske beslutninger om produktutvikling, produktmiks, leverandørrelasjoner, markedssegmentering, distribusjon. Kostnadsforståelse gir også viktige input til operasjonelle effektiviseringstiltak. I tillegg til forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i programmet vil utstrakt bruk av aktuelle case fra virkelige beslutningssituasjoner bidra til en stimulerende lærings- opplevelse for deltakerne. Presentasjon I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet. Deltakerne må vise at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. I prosjektoppgaven må deltakerne redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøfting og konklusjon. MÅL Deltakerne får inngående kjennskap til hva som skaper lønnsomhet i bedriften, og de settes i stand til å bidra til økt verdiskaping. De lærer metoder for problemstrukturering og generering av beslutningsrelevant informasjon. Sentralt i en lønnsomhetsanalyse er forståelsen av hva som forårsaker kostnader og hvordan kostnadene kan relateres til aktiviteter, produkter og kunder. Operasjonelle analyser Strategiske analyser Verdivurdering og risikostyring PROSJEKTOPPGAVE MED AKTUELL TEMATIKK Prestasjonsmåling og insentiver Fremføring og presentasjon Skriftlig eksamen Virksomhetsstyring Prosjektoppgave Modeller som bidrar til økt lønnsomhet blir gjennomgått. Blant annet strategisk kostnadsanalyse (SCA) som er en modell for å analysere hva som skaper verdier, kostnads- drivere og bedriftens konkurransefortrinn. Forståelsen av bedriftens intellektuelle kapital er viktig i denne sammenhengen.

4 MODUL 1 OPERASJONELLE ANALYSER MODUL 2 STRATEGISKE ANALYSER MODUL 3 VERDIVURDERING OG RISIKOSTYRING MODUL 4 VIRKSOMHETSSTYRING MODUL 5 PRESTASJONSMÅLING OG INSENTIVER MODUL 6 FREMFØRING OG PRESENTASJON 6 Modulen tar sikte på å forankre analyser i en verdiskapningsmodell. I tillegg til et fokus på nyere kalkulasjonsmetoder som Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og Time Driven ABC (TDABC), vil det være et fokus på utviklingen innen lean costing der vi gjennomgår ulike modeller og case for å belyse nytteverdien av lean prosesser. Deltagerne vil også Modulen viderefører verdiskapningstemaer fra modul 1, og fokuserer på et langsiktig og spesielt strategisk perspektiv. Modulen vil gjøre deltakerne i stand til å foreta omfattende investeringsanalyser i egen virksomhet, og vurdere ulike typer business cases. Caseeksempler vil blant annet illustrere utvidelsesinvesteringer i forbindelse Denne modulen viderefører verktøyene fra modul 2, og tar dem i bruk i anledning verdivurdering. I tillegg til å se på ulike modeller for verdivurdering, vil det fokuseres på begrepet verdidrivere, og spesielt anvendelse i en praktisk setting. Modulen vil også ta for seg temaet risikostyring i både operative og mer strategiske sammenhenger. Modulen starter med å ta for seg viktigheten av å kunne kommunisere og rapportere ulike økonomiske dimensjoner på en hensiktsmessig måte. Deretter ser vi på ulike budsjettmodeller, som marginalbudsjettering, nullbasebudsjettering og budsjetter med rullerende prognoser. I denne sammenheng ser vi også på selve budsjettprosessen. Å få det beste ut av sine ressurser har alltid vært et mål. Hvordan benytte ulike prestasjonsmål for å forsterke verdiskapningsprosessen. Hvordan kan prestasjonsmåling ødelegge verdier? Ulike insentivbaserte systemer og deres fordeler og ulemper. Modulen vil også belyse ulike økonomiske prestasjonsmål som EBITDA, ROI, EVA, RI, CFROI, etc. I modul 6 skal deltagerne analysere og presentere resultatene av et større case, der hver gruppe får en grundig tilbakemelding. I tillegg skal deltagerne presentere sine prosjektoppgaver i plenum. Modulen vil også benytte en del tid til å trekke sammen trådene fra alle modulene, samt foreta en repetisjon. 7 få en gjennomgang av Strukturert problemløsning (strucvesteringer i form av nedleggels- Verdivurderingsmodeller på alternative styringsformer Prestasjonsmåling Presentere resultatene med vekststrategier, desin- Fokuset dreier seg deretter over Analysere komplekst case tured thinking), presentert av er, investeringer i ny teknologi og Kontantstrømsbasert modell som beyond budgeting (BB) og Hvilke mål benyttes i praksisgavene Presentere prosjektopp- Ernst&Young, samt presentasjonsteknikklen vil også ta for seg hvordan Verdidrivere (BSC). I denne sammenheng Hvilke mål er bedre enn Samle trådene eiendomsinvesteringer. Modu- Multiplikatormodeller ikke minst balansert målstyring fleksibilitet kan øke verdien av Risk management benytter vi et utvalg case fra andre? Repetisjon Hva er verdiskapning, og for strategiske beslutninger, samt eksempelvis forsvaret, Nordea, Hvordan kan gode prestasjonsmål understøtte/for- hvem? effekten av å foreta strategiske Kinnarps, og hvordan BSC ble Hvordan måle verdiskapning kostnadsanalyser. implementert i disse virksomheteneessensterke verdiskapningspros- Kalkulasjon med bruk av ABC-modeller Insentiver og bruk av insentiver Kalkulasjon med bruk av Kommunikasjon og rapportering som motivasjonsverktøy TDABC-modeller Bruk av insentiver som del Lean costing Ulike budsjettmodeller av avlønning Lean prosess Budsjettprosessen Økonomiske prestasjonsmål, Just-in-Time (JIT) Konsolidering av budsjettprosessen fordeler og ulemper ved Toyota Production System ulike måltall (TPS) Rullerende prognoser PROGRAMANSVARLIGE Strukturert problemløsning Beyond Budgeting (BB) Presentasjonsteknikk Balansert målstyring (BSC) Koblingen mellom BSC og verdiskapning Overordnet verdiskapningsmodell Ulike typer strategiske analyser Kontantstrømsanalyser Risikoanalyse og beregning av relevante avkastningskrav Lønnsomhetsvurderinger Livssykluskost beregninger (LCC) Strategiske kostnadsanalyser (SCM) Real Options Analysis (ROA) Verdikjedeanalyser Kundelønnsomhetsanalyser Systematisk håndtering av kvalitative effekter i investeringsbeslutninger Modellering av mer komplekse case ved bruk av regneark Førsteamanuensis, BI Pål Berthling Hansen Pd.D Southampton University Management School Fagområder: Bedriftsøkonomi, finans og investeringsanalyse Førstelektor, BI Espen Skaldehaug Industriell økonomi, Universitetet i Linkøping Fagområder: Bedriftsøkonomi, økonomisk analyse, beslutning-og finansiell metodikk

5 Fabi Group er et konsulent- og rekrutteringsselskap med spesialisering innen økonomi og ledelse. Gruppen består av selskapene Fabi, som rekrutterer og leier ut økonomer, og Fabi Management, som rekrutterer ledere og tilbyr Management for hire oppdrag samt utleie av tyngre konsulenter til oppdrag som krever spesialist- og/eller ledererfaring. Fabi-akademiet er et utrolig bra tilbud og en gyllen mulighet om man ønsker faglig påfyll. Jeg vil på det sterkeste anbefale Fabi-akademiet og er takknemlig for at jeg fikk anledningen til å delta på dette programmet. Jonny Olsen, tidligere konsulent i Fabi Fra våre kontorer i Stavanger, Oslo og Stockholm betjener vi kunder i store deler av Norge og Sverige. > >

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET

INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET INTERNKURS FOKUS PÅ ØKONOMI I NÆRINGSLIVET 2015 Personlig og faglig utvikling Praktiske caser og verktøy www.prokurs.no service@prokurs.no Innhold Økonomi øker verdiskapning... 3 Våre internkurs og fordeler...

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer