Kvartalsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2-2011"

Transkript

1 PR E I Kvartalsrapport EiendomsInvest Tyskland AS

2 EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor aktivitetene i PRE. PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ) har som formål å investere i tysk bolig- og næringseiendom av høy kvalitet. Eiendommene skal ha attraktiv beliggenhet rundt større byer og i geografiske vekstområder, gi høyest mulig direkteavkastning (yield) og i størst mulig grad være fullt utleid. PRE har til nå fokusert på området Rhein/Main (Frankfurt og omegn) og byene Dresden og Leipzig i den østlige delen av Tyskland, men forvalter også eiendommer i Rhein/Neckar og i Stuttgart. Tysk økonomi fortsatt robust, men med indikasjoner på avtagende vekst Uroen rundt gjeldsproblemene i USA og flere europeiske land setter tydelige spor i de europeiske aksjemarkedene, og den tyske DAX-indeksen har falt 25 % siden begynnelsen av Den tyske økonomien anses derimot som robust, dog med indikasjoner på at den kraftige veksten fra 2010 er i ferd med å avta. Ordreinngangen fra vekstland som Kina er avtagende. Eksport av tyske varer og tjenester til USA er også forventet å minke dersom amerikanerne blir nødt til å vedta nye pengeinnstramminger i forbindelse med økt offentlig gjeldstak. Markit/BMEs tyske innkjøpssjefsindeks falt 2,6 poeng i juli til 52 poeng, det laveste nivået siden oktober Tim Moore, seniorøkonom hos Markit, sier til nyhetsbyrået Bloomberg at nedgangen skyldes et fall i eksportordre som bidro til å bremse et toårig vedvarende vekstmomentum. Eksportnedgangen har også, sammen med en stigende oljepris og en appresierende euro, ført til at flere større tyske bedrifter har levert kvartalstall under analytikernes forventninger. Kjemikalieprodusenten BASF og forsikringsgiganten Allianz rapporterte begge om nedgang i omsetning i 2. kvartal, og energiselskapet E.ON vurderer å si opp et større antall ansatte. Majoriteten av tyske storbedrifter har derimot en solid økonomi. Selv med avtagende vekst sitter flere selskaper med store pengereserver, og FN rapporterer at investeringer utenfor Tysklands landegrenser er større enn noen gang tidligere. Blant de nevnte selskapene er telekomoperatøren Deutsche Telekom, bilprodusenten Volkswagen og logistikkselskapet Deutsche Post. Tyske bedrifter hadde i 2010 i overkant av USD 105 milliarder plassert utenlands, en økning på 25,7 % fra Investeringsvolumet plasserer Tyskland som verdens nest-største utenlandske investor etter USA. Amerikanske selskaper hadde i 2010 investert mer enn USD 300 milliarder utenlands. Mindre tiltro til videre økonomisk vekst Senteret for europeisk økonomisk forskning, ZEW institutet i Mannheim, kunne i august melde om et større fall i økonomisk sentiment blant tyske finansanalytikere og institusjonelle investorer. Institutets ZEW indeks falt hele 22,5 poeng i august og endte på -37,6 poeng. Dette er 41,3 poeng lavere enn indeksens historiske gjennomsnitt. ZEW president prof. Wolfgang Franz uttaler i forbindelse med offentliggjøringen av august-indeksen at den verdensomspennende økonomiske Tysk innkjøpssjefsindeks Juli Juli 2011 Tysk innkjøpssjefsindeks Juli 2006 Juli ZEW-indeks (økonomisk sentiment) August august 2011 ZEW-indeks (økonomisk sentiment) August 2009 August 2011 Økonomisk sentiment Historisk gjennomsnitt Nåværende økonomisk situasjon aug.09 nov.09 feb.10 mai.10 aug.10 nov.10 feb.11 mai.11 aug jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul

3 uroen skaper usikkerhet blant tyske analytikere og investorer når det gjelder videre økonomisk vekst. Senterets indeks for Tysklands nåværende økonomiske situasjon opplevde også fall i august, ned 37,1 poeng til 53,5 poeng Ifo-indeks Ifo-indeks (industriens sentiment) sentiment) August august 2011 August 2009 August 2011 Ifo-indeks Historisk gjennomsnitt Ifo-indeksen, basert på månedlige spørreundersøkelser blant tyske næringslivsledere, opplevde også et større tilbakefall i august etter flere måneder med stabiliserende utvikling. Indeksen falt 4,2 poeng til 108,7 poeng, men er fortsatt over det historiske gjennomsnittet på 100,6 poeng. Arbeidsledigheten faller videre Antall tyskere uten arbeid falt med sesongjusterte personer i juli. Totalt er nå 2,96 millioner tyskere uten arbeid, tilsvarende 7 % av den totale arbeidsstyrken. Carsten Brzeski, seniorøkonom hos ING Group i Brussel, Belgia, rapporterer om svekkede forventninger til videre sysselsetting, men tror tysk arbeidsledighet vil fortsette å falle. Heinrich Alt, styremedlem hos den tyske arbeidsetaten, tror den positive utviklingen i arbeidsmarkedet vil kunne vedvare ut 2011 og inn i aug.09 nov.09 feb.10 mai.10 aug.10 nov.10 feb.11 mai.11 aug % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % Prosentvis arbeidsledighet Januar juli 2011 Prosentvis arbeidsledighet Januar 2005 Juli % jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 I tillegg til økt sysselsetting kunne Tysklands pensjonsforbund i juli meddele at gjennomsnittlig pensjonsalder har steget i løpet av det siste året. Den gjennomsnittlige tyske mann pensjonerer seg nå i en alder av 63,8, mot 63,5 det foregående året. Den gjennomsnittlige tyske kvinne pensjonerer seg i en alder av 63,3, mot 62,9 året før. Nyheten ble tatt godt imot av tyske og utenlandske økonomer som har uttrykt bekymring for at Tyskland vil kunne møte fremtidige problemer på grunn av sin aldrende befolkning Ifo ansettelsesbarometer Ifo ansettelsesbarometer Juli Juli 2011 Ifo institutets ansettelsesbarometer falt med marginale 0,2 poeng i juli og står nå på 114,2 poeng. Forventningene om fremtidige ansettelser er fremdeles gode. I produksjonsindustrien planlegges det fortsatt store nyansettelser, men industrien melder om mangel på arbeidskraft. Engros- og detaljhandelsektoren foretok en svak nedjustering i sine respektive ansettelsesplaner, mens bygg- og anleggsindustrien indikerer økt behov for ny arbeidskraft. Stabilt eiendomsmarked Eiendomsrådgiveren King Sturges eiendomsindeks for Tyskland opplever i likhet med andre makroøkonomiske indikatorer en utflating de siste månedene. Indeksen har forholdt seg mer eller mindre stabil de siste syv månedene. King Sturge Real Estate Economy Index Germany King Sturge Real Januar Estate 2009 Economy Juli 2011 Index - Germany Kontorklima Næringsbyggklima Boligklima 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 3

4 Porteføljestatus - PRE Det har ikke blitt gjort ytterligere investeringer i løpet av første halvår I tillegg til det kontinuerlige arbeidet med å øke selskapets kontantstrøm, har Forvalter satt fokus på kartlegging av alternative exit-strategier*. Det endelige utfallet avhenger i stor grad av timing, markedssituasjonen og porteføljens attraktivitet. Forvalter opprettholder et sterkt fokus på porteføljeledighet, leieinntekter og kostnadskontroll. Ledigheten lå i juli 2011 på 7 %. Dette er en økning på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med desember Porteføljens næringseiendommer har en ledighet på 8,67 %, mens privatboligsegmentet har en ledighet på 5,74 %. Grunnen til den økte ledigheten er i all hovedsak tre utløpte leiekontrakter på næringslokaler i Wiesbaden og Neu-Isenburg på til sammen m 2. Forvalter er i konkrete samtaler med nye leietakere og forventer redusert ledighet mot slutten av Sesongpreget ledighetsvariasjoner er å forvente. Ledigheten til en eiendomsportefølje vil kunne stige i kortere perioder, spesielt når flere større utleiekontrakter opphører på samme tid. Forvalter arbeider aktivt med å redusere ledigheten til hensiktsmessige nivåer, og juli-måneds økte ledighetsgrad anses som kortvarig. Verdibasert Arealbasert Stuttgart 4 % Nedenstående graf viser porteføljens ledighet fra oppstart. Ledighet fra oppstart Mai 2008 Juli 2011 Verdibasert Stuttgart 4 % Porteføljen består av totalt 141 eiendommer med en samlet kjøpspris på EUR 316,8 millioner, fordelt på totalt m 2. Av dette er m 2 klassifisert som boligeiendom, m 2 som kontoreiendom, og 370 m 2 som øvrig næringseiendom. Dresden Rhein/Main Porteføljen har en samlet gjeld på EUR 226 millioner som 44 % tilsvarer en belåningsgrad ( loan-to-value ) på 71,3 %. Porteføljens gjennomsnittlige rentekostnad er 4,82 %. Leipzig 18 % Arealbasert Kjøpspris Stuttgart 1 % 34 % Rhein/Main 44 % Dresden 34 % Rhein/Main 58 % Dresden 28 % Leipzig 13 % Leipzig 18 % PRE EiendomsInvest Tyskland AS Område Antall Arealbasert Antall Antall Totalt antall Samlet kjøpspris Gjennomsnittlig eiendommer boligenheter næringsenheter enheter (EURO mill.) kjøpsyield Dresden 63 Stuttgart ,4 7,4 % Leipzig 45 1 % ,2 7,5 % Rhein-Main ,3 7,4 % Totalt ,8 7,4 % Dresden * Exit: Salg, børsnotering eller annen realisering av aksjonærenes andeler 28 % i et aksjeselskap. 4

5 Utvalgte porteføljeeiendommer Am Rosengarten (Schöneiche) Byggeår: 1990-tallet Kjøpspris (desember 2007): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 6,80 % Utleibart areal: m Type eiendom: Bolig Verdivurdering per EUR Verdiøkning basert på kjøpspris 24,49 % 2 Tharandter Straße (Dresden) Byggeår: 1990 (renovert ca. 1999) Kjøpspris (mars 2008): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 8,01 % Utleibart areal: 633 m Type eiendom: Bolig/kontor Verdivurdering per EUR Verdiøkning basert på kjøpspris 22,55 % 2 Yorckstraße (Wiesbaden) Byggeår: 1990 Kjøpspris (juli 2007): EUR Leieinntekter ved kjøpstidspunkt: EUR Kjøpsyield: 7,77 % Utleibart areal: m2 Type eiendom: Bolig/kontor Verdivurdering per EUR Verdiøkning basert på kjøpspris 7,51 % 5

6 Verdivurdering Etter verdivurderingen den er verdijustert egenkapital (VEK) for EiendomsInvest Tyskland AS beregnet til EUR 13,05 per aksje*. VEK per var EUR 13,97 per aksje. Nedgangen skyldes hovedsakelig en mindre nedjustering av porteføljeverdier. Økonomisk uro i flere europeiske land, frykt for ny ressesjon, markedsusikkerhet blant tyske bedrifter og investorer samt fallende aksjemarkeder er hovedelementene som påvirker prisingen av eiendommene. PRE-porteføljen holder høy kvalitet, og forvalter PRE Management er fortsatt positive til selskapets videre utviklingen. Nedjusteringen av porteføljeverdiene er minimal i forhold til den generelle markedssituasjonen, og sammenlignet med årsskiftet falt eiendomsverdiene med beskjedne 1,69 %. Sammenlignet med juni 2010 har verdiene fremdeles steget 6,11 %. EIT Verdiutvikling Nedenstående graf viser verdiutviklingen, målt i eurodenominert VEK per aksje, siden oppstarten av EiendomsInvest Tyskland AS. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Utbytte pr. aksje (EURO) (venstre akse) For mer informasjon om selskapet, de seneste beregnede kurser og historiske rapporter, se PRE Managements hjemmeside VEK pr. aksje (EURO) (høyre akse) Q Q Q Q Q Q Q ,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 I tillegg til effekten fra markedsuroen har vekslingskursen for euro opplevd et fall fra EUR/NOK 7,8125 til EUR/NOK 7,7875 i løpet av halvåret. VEK målt i norske kroner har således også sunket. VEK per er beregnet til NOK 101,65 per aksje mot NOK 109,15 per * Etter justering for tilbakebetaling av egenkapital i juni 2011 på omlag EUR 0,27 (NOK 2,10) per aksje. 6

7

8 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas plass Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS

Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE. PRE Bolig-Privatisering AS Porteføljeoppdatering - Desember 2014 PRE PRE Bolig-Privatisering AS PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ) har som formål å investere i eiendom som egner seg spesielt godt til seksjonering og videresalg til

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2013 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer