Verdivurdering av næringseiendom. 25.september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdivurdering av næringseiendom. 25.september 2008"

Transkript

1 Verdivurdering av næringseiendom 25.september

2 Akershus Eiendom AS Fokusert Opererer i markedet for næringseiendom Bygger langsiktige forhold til kundene Utvikler markedet generelt gjennom analyse Profesjonell 15 år som næringsmeglere i Oslo Erfaring fra store deler av bransjen Rekrutterer og bygger kompetanse Uavhengig Heleid av de ansatte Ingen begrensninger i form av binding til banker, investeringshus, store eiendomsaktører eller internasjonale eiere Resultatorientert Vekt på verdiskapning for kundene No cure nopay 2

3 Forretningsområder og markedsandeler DAGLIG LEDER Roar Sandnes Markedsføring Backoffice UTLEIE Håkon Tanberg Leder Utleie Utleiemegling, oppdrag primært for gårdeiere og byggherrer; også noen søk for leietakere. For det meste kontoreiendom i Oslo, men også logistikkeiendom i Osloregionen. Markedsandel 40-50% SALG Petter Nylend Leder Salg Salgsmegling, primært for eiendomsbesittere og byggherrer. Hovedsakelig kontoreiendom i Oslo, men også prosjekter, handelseiendom, logistikkeiendom og hoteller over hele landet. Markedsandel 15-20% ANALYSE/ RÅDGIVNING/ VERDIVURDERING Ragnar Eggen Leder Analyse Verdivurdering av eiendommer for selskaper og fond, både kvartalsvis, årlig, i forbindelse med kjøp av eiendom, emisjoner, og/eller fusjoner/ oppkjøp av selskaper. Diverse rådgivning for enkeltprosjekter og enkeltaktører, samt generell analyse av eiendomsmarkedet. Markedsandel 25-30% 3

4 Akershus Eiendom er inne i en periode med sterk vekst Akershus Eiendom: Leasing volume per year, m Other companies with revenue <15 MNOK Akershus Eiendom 14,5% m 2 per year Realia CBRE Atrium AS Persen Skei & Co Advisors revenue 2007 DnB NOR Næringsmegling 12,5% Property value, billion NOK Akershus Eiendom: Value of properties sold per year, bnok 3,7 3, ,0 4, ,6 2,3 3, ,0 7, , Colliers Bjørdal Partners Newsec Eiendomsconsult Pareto Eiendom Ranked #1 Property Advisor in Norway in 2006 and 2007 by Euromoney Catella Corporate Finance DTZ 9,5% Glitnir Norsk Næringsmegling 10,5% Winner of the Liquid Real Estate Awards 2007 for Norway s best: Consultancy Agency / Letting Transaction execution Research 4

5 Analyse/verdivurdering utført av Akershus Eiendom Analyseavdelingen har hatt sterk vekst de siste 5 årene Vi har verdivurdert eiendommer for ca 200 milliarder kroner i løpet av de siste 2 årene; vi vurderer nå årlig ca 800 forskjellige enkelteiendommer Vi gjør jevnlig større og mindre oppdrag for å løse ulike problemstillinger knyttet til eiendomsmarkedet Konsulentoppdragene gjøres for svært forskjellige aktører, og dette gir økt innsikt i markedet I tillegg kartlegger og analyserer vi eiendomsbransjen løpende Porteføljer: Andre oppdragsgivere: Beregningsmodeller: 5

6 Akershus Eiendoms analyseavdeling i 2008 Markedsanalyse Verdivurdering

7 Hovedpunkter: Verdivurdering Markedet og eiendomsverdier Eksempel på beregning

8 Verdivurdering av eiendom litt historikk Frem til 2004: lite ekstern verdivurdering Syndikater og lukkede fond brukte sjelden eksterne 2004: De åpne fondene starter opp Ekstern verdivurdering, med minst 2 vurderere, blir standard : Flere fond og børsnoterte selskap IPD-indeksen bidrar også til mer krav om eksterne vurderinger 2007: IFRS => nytt marked åpner seg Revisor ønsker/krever ekstern vurdering 2008: Verdivurderinger testes mot børsen Blanding av eiendomsverdi og selskapsverdi Representerer børsen eiendomsvurderinger som endres hver dag?

9 Intern & ekstern verdivurdering Skandinavia % Intern Intern med ekstern sjekk Ekstern 0 Norge Danmark Finland Sverige - Næring Svergie - bolig Kilde: IPD

10 Intern mot ekstern verdivurdering i Norge % Intern Ekstern Kilde: IPD

11 IPD-indeksen: verdier av næringseiendom Vekst i eiendomsverdier i IPD-indeksen 10 Verdiendring, % ,8 % -10 H Kilde: IPD

12 Offentliggjorte verdiendringer i løpet av 1. halvår 2008 Kilde: DTZ

13 Oppfølgende verdivurdering Flere eiendommer har vi nå vurdert i 6-7 år De aller fleste har steget i verdi frem til 2. halvår 2007; siden da har utviklingen vært negativ Volumet av vurderte eiendommer har steget voldsomt i I denne vekstperioden har standard prosedyre vært at verdivurdererne starter med fasiten dvs innkjøpsprisen Endringer i eiendomsmarkedet skal få umiddelbar virkning på eiendomsverdiene Endringer i verdivurderingene over tid gir grunnlag for: Intern rapportering og oppfølging Bonussystemer Fondsverdier og avkastningsmåling Børskurser (?)

14 Oppfølgende verdivurdering Eiendommer endres i verdi når: Leieinntektene endres Dette skjer ideelt bare ved kontraktsutskiftning Kostnadssiden endres Men da i hovedsak de overraskende endringene som ikke medfører vesentlige endringer i leien Avkastningskravet generelt endres Dette har vært hovedårsaken til verdiøkningen fra 2003 til 2007, og for den påfølgende verdinedgangen så langt i 2008 Avkastningskravet for denne spesifikke eiendommen endres Ved kontraktsfornyelse, leietakers konkurs etc Ny kunnskap blir tilgjengelig men denne opsjonen har vi ikke fått høre om før Eiendommens utsikter endres Utvikling/ombygging av eiendommen utfordring for verdivurderer Området/lokalmarkedet/segmentet bedres

15 Fondskunder i 2008

16 Hovedpunkter: Verdivurdering Markedet og eiendomsverdier Eksempel på beregning

17 Makro Byggeaktivitet Internasjonal kapitalflyt BNP-vekst Renter Oljepris Konsum VERDIUTVIKLINGEN PÅ NÆRINGSEIENDOM Aksjemarkedet Politikk Sysselsetting Skatter og avgifter

18 Hvordan vurderes verdien av en næringseiendom? Markedsnivå: Det vi tror den kan selges for Referansetransaksjoner Sjeldne spesielt sammenlignet med boligmarkedet Unike kan ikke brukes direkte Mange måltall Avkastning til egenkapitalen Leietakersituasjonen: soliditet, kontraktsløpetid, eventuell ledighet Fremtidig gevinst / potensiale for leieøkning Risiko for fremtidige kostnader Verdi per m 2 Beliggenhet (også reflektert i alle ovenstående)

19 19 Makrofaktorer: Inflasjon / Renter Interest rates Inflation 5,0 % 7,5 % 7,0 % 4,0 % 6,5 % 6,0 % 3,0 % 5,5 % 5,0 % 2,0 % 1,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % Dec 03 Mar 04 Jun 04 Sep 04 Dec 04 Mar 05 Jun 05 Sep 05 Dec 05 Mar 06 Jun 06 Sep 06 Dec 06 Mar 07 Jun 07 Sep 07 Dec 07 Mar 08 Jun 08 0,0 % -1,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % -2,0 % CPI CPI-ATE Status: KPI hadde en årsvekst fra august 2007 til august 2008 på 4,5%. (KPI-JAE: + 2,8%) Norges Banks foliorente ble vedtatt uendret ved siste rentemøte, og ligger i dag på 5,75% 12 months change Jan 2003 Apr 2003 Jul 2003 Oct 2003 Jan 2004 Apr 2004 Jul 2004 Oct 2004 Jan 2005 Apr 2005 Jul 2005 Oct 2005 Jan 2006 Apr 2006 Jul 2006 Oct 2006 Jan 2007 Apr 2007 Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 NIBOR 3 months SWAP 10 years 10 year Gov. Bond Norges Bank, Sight dep. rate

20 Makrofaktorer: Sysselsatte pluss prognose Change in total employment, Norway 7 % 6 % Employees, thousands ,3 % -0,9 %-1,0 % 2,9 % 3,4 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 1,7 % 0,9 % 0,4 % 1,2 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % -1,0 % 4,0 % 2,6 % 1,4 % 1,5 % 1,2 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % E 2009 E 2010 E 2011 E Change, % National employment change % Total employed Norway, thousands Employment change %, SSB forecast Total employed, SSB forecast 20 Kilde: SSB

21 21 Leienivåer, nominelle NOK segmenter OFFICE RENTS (Nominal NOK) H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H2 NOK/m²/year 2006 H H2 Kilde: Dagens Næringsliv/Akershus Eiendom Prime High std CBD Newer space CBD Good std CBD High std west fringe High std east fringe Older, ineffective space

22 Kontorleie September 2008 Leie i NOK/m 2 : Oslo ytre vest Ullevål Majorstua Nydalen Indre by nord Sinsen- Storo- Kjelsås- Grefsen Økern Oslo ytre øst Alna-Ulven Normalt høy standard / Toppstandard og nybygg / / Lysaker Skøyen Indre by vest Sentrum Indre by øst Helsfyr-Bryn Ryen / / / Fornebu Oslo ytre sør /

23 Tilbudssiden: Igangsatte/bestilte kontorbygg /11 Sogn Arena Avantor Østre Aker vei 31 Nybygg for 2008 Lysaker Torg 45 Hydro Arken NHO Multiconsult Hoffsveien 4 Tjuvholmen Oslo Z DN KLP Skatt Øst Annet i Barcode Helsfyr Atrium Gladengveien 2 Grenseveien 86 Nybygg for 2009 Nybygg for Telenor Arena IT Fornebu Drøyt m 2 nye kontorer i 2008 og m² i 2009 Skraverte sirkler angir ledige bygg 23

24 Kontorledighet: Januar 2008, 2007, 2006, 2005 Januar 2005: 11% Januar 2006: 9% Januar 2007: 6,5% Januar 2008: 4% >20% <20% <17,5% <15% <12,5% <10% <7,5% <5% <2,5% 24

25 Ledighet, nybygging og absorpsjon, Kontorledighet i Oslo, målt i m 2 og % m 2 kontor ,5 % 7 % 11 % 11 % 9% 6,5 % 4 % 3 % 4 % 4,5 % 5% E 2010E 2011E 2012E Faktisk Prognose Totalt areal ledig ved starten av året Netto nytt areal tilført i form av nye, ferdigstilte prosjekter Endring i arealetterspørsel (absorberte arealer) 25

26 Kjøpere og selgere av næringseiendom MRD NOK Private Utlendinger Børsnoterte investorer Syndikeringsaktør Eiendomsselskap Livselskap Eiendomsselskap Industriell aktør Eiendomsfond Nettokjøp

27 Prime yields ,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 1 Interest rates and transaction yields ,00 % 3,50 % Transactions SWAP 10 years 3,00 % 10 year Gov. Bond Jan 05 Mar 05 May 05 Jul 05 Sep 05 Nov 05 Jan 06 Mar 06 May 06 Jul 06 KPI Sep 06 Nov 06 Jan 07 Mar 07 May 07 Jul 07 Sep 07 Nov 07 Jan 08 Mar 08 May 08 Jul 08 Sep Property Yield 1,30 % Price Point 2006 of sale Property 1,76 % Yield Price Point of sale 1 Brynsalleen 6 5,27 % 453 February Stranden 21 4,70 % June Drammensveien 134 5,90 % ~600 May Akerselva Atrium 5,20 % 587 June Forskningsparken 5,48 % 656 June IBM - bygget 5,50 % 450 August Visma bldg. Bjørvika 5,25 % 920 February Helsfyr Atrium 5,80 % 985 August Haakon VII's gate 1 3,79 % 820 April Sjølyst Arken 5,60 % 974 September Aker Hus, Fornebu 5,00 % ~1,500 October Christiania kvartalet 5,30 % 640 November Haakon VII's gate 5 3,70 % 500 October Sommerrogaten ,30 % 245 December Drammensveien 144 4,90 % 367 October Pilestredet Park 7 5,90 % 405 December Haakon VII's gate 6 3,70 % 500 February Akersgata 55 6,20 % January Apotekergata 10 5,24 % 334 March Helsfyr Panorama 6,20 % 452 June 2008

28 Prime yields ,00 % Interest rates and prime transaction yields ,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % Jan 2001 Jul 2001 Jan 2002 Transactions SWAP 10 years 10 year Gov. Bond Jul 2002 Jan 2003 Jul 2003 Jan 2004 Jul 2004 Jan 2005 Jul 2005 Jan 2006 Jul 2006 Jan 2007 Jul 2007 Jan 2008 Jul 2008 Kilde: Norges Bank / Akershus Eiendom AS

29 Transaksjonsstatistikk gir fasiten for enkelttilfeller Yield 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 4,50 % 4,00 % 3,50 % Yield i forhold til kontraktslengde Gjenværende kontraktsløpetid på transaksjonstidspunkt, i antall år 29

30 Hovedpunkter: Verdivurdering Markedet og eiendomsverdier Eksempel på beregning

31 Vurdering av en eiendom: introduksjon Verdivurdering Test-eiendom 25.September 08 Eiendommen har gårdsnummer og bruksnummer og ligger i UKJENT kommune Dato for vurdering 25. september 2008 Salgsverdi 270,9 MNOK 1: Eiendomspresentasjon Bilde Introduksjon Hjemmelshaver NN Byggeår 1972 Rehabilitert 1997 Tomtestørrelse, m² Eierforhold Heleid Regulering Næring Evt. Vernestatus Ingen Bebygd areal, m² Antall etasjer (maks) 6 Hovedutnyttelse Kontor Arealtyper i bygget i dag Kontor A Kontor B+ Kontor B Retail/restaurant Lager Annet Kart Parkering Uteparkering Areal m² Areal til hovedformål m 2 Total areal ex parkering m 2 Areal parkering m 2 Andel areal ledig i dag 12 %

32 Vurdering av en eiendom: kostnadsbildet Verdivurdering 2-a: Kostnader Test-eiendom 25.September Eiendommen har gårdsnummer og bruksnummer og ligger i UKJENT kommune Kategorier av arealer Kode Totalareal Eierkostnader Kontor A K Generelle eierkostnader TNOK Kontor B+ KB Vedlikehold - TNOK Kontor B KB2 - Eiendomsskatt + kommunale avgifter - TNOK Retail/restaurant R Forsikring - TNOK Lager L Forventet ledighet - TNOK Annet A 100 Festeavgift - TNOK Parkering P Drift og administrasjon - TNOK Uteparkering A 100 Generell uspesifisert kost - TNOK Total m² Sum Eierkostnader TNOK Totalleie MNOK 17,4 Eierkost andel av markedsleie 5,7 % Markedsleie benyttet (etter justeringer) MNOK 27,6 Eierkostnader, NOK/m² 91 NOK/m² Kostnader i forbindelse med pågående eller fremtidig oppgradering Gjenstående konkrete prosjektkostnader, med spesifikasjoner Investeringer NOK - NOK Nåverdi av fremtidige oppgraderingskostnader NOK Totale oppgraderings- og prosjektkostnader NOK

33 Vurdering av en eiendom: leieinntekter Verdivurdering 2-b: Leieforhold Test-eiendom 25.September Eiendommen har gårdsnummer og bruksnummer og ligger i UKJENT kommune Leietaker- og kontantstrømsliste Summer og snitt, areal og leie Ledighets- Areal m² Kontrakts- Markeds- Kontrakts- Markeds- Regulerings- Varighet Markedsandel (leie) leie/m² leie/m² leie leie prosent kontr, år leie andel MNOK MNOK kontrakt av kontr.leie 16 % ,2 27,4 99 % 4,8 140 % Leietaker Type Areal Leienivå, NOK per m² Leienivå totalt Start Dato Varighet areal m² MNOK Dato for utløp år Kontrakt Marked Kontrakt Marked Leietaker 1 K ,4 12, ,3 Leietaker 2 K ,2 0, ,3 Leietaker 3 K ,2 1, ,6 Leietaker 4 K ,7 1, ,3 Leietaker 5 P ,6 2, ,6 Leietaker 6 L ,2 0, ,3 Leietaker 7 R ,6 2, ,8 Leietaker 8 L ,8 0, ,3 Leietaker 9 KB ,4 3, ,3 Leietaker 10 A ,2 0, ,3

34 Vurdering av en eiendom: samlet kontantstrøm Verdivurdering 3: Kontantstrømmer og avkastning Test-eiendom 25.September Kontantstrømmer Nominelle tall i MNOK Leieinntekter 4,6 22,3 23,1 23,9 24,4 33,1 33,0 32,9 33,8 34,6 35,5 Eierkostnader -0,4-1,6-1,7-1,7-1,8-1,8-1,8-1,9-1,9-2,0-2,0 Rehabiliteringskostnader -4,6-4,2-1, , , Sum kontantstrøm -0,4 16,5 20,4 22,2 10,2 31,3 31,2 29,8 31,8 32,6 33,4 Discounting rates (blended) 100 % 112 % 124 % 136 % 149 % 164 % 181 % 200 % 220 % 242 % 267 % 40,0 Beregnede kontantstrømmer de neste 10 år, eksklusiv umiddelbare investeringer MNOK per år, nominelle verdier 30,0 20,0 10, , ,0 Leieinntekter Eierkostnader Rehabiliteringskostnader Sum kontantstrøm År Benyttet diskontering 7,50 % (real) Andel av nåverdi: Verdi 330,2 MNOK Første 12 år 53,8 % Exit Yield 7,50 % Exit-verdi i år 12 46,2 %

35 Vurdering av en eiendom: Langsiktig avkastning per år Verdivurdering 3: Kontantstrømmer og avkastning Test-eiendom 25.September Langsiktig avkastning per år Direkte yield per år, på KPI-justert kjøpesum 5,8 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 7,5 % 10,1 % 9,8 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % Dir. yield per år, just. for gjenst. inv. og reha 5,8 % 7,1 % 7,1 % 7,3 % 7,0 % 9,4 % 9,2 % 8,9 % 8,9 % 8,9 % 8,9 % Ovennevnte, med reell kjøpesum/rehab-kost 5,8 % 7,4 % 7,6 % 7,9 % 7,7 % 10,7 % 10,6 % 10,5 % 10,8 % 11,1 % 11,4 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Direkte yield per år, på KPI-justert kjøpesum Dir. yield per år, just. for gjenst. inv. og rehab-kost Ovennevnte, med reell kjøpesum/rehab-kost

36 Vurdering av en eiendom: nøkkeltall Verdivurdering 4: Resultatark Test-eiendom 25.September 08 Eiendommen har gårdsnummer og bruksnummer og ligger i UKJENT kommune Salgsverdi Investeringer Verdi avkastningseiendom - Benyttet diskonteringsrente 9,00 % Eiendommens hovedtype areal er Kontor A. Dato for vurdering Areal til hovedtype m 2 Total areal ex parkering m 2 Areal parkering m 2 Gjenstående kontraktsløpetid Verdi per m² totalt NOK/m² Snitt 4,8 år fra vurderingsdato Verdi/m², ex parkering NOK/m² Lengste løpetid 10,6 år fra vurderingsdato Andel areal ledig i dag 12 % Korteste løpetid 0,3 år fra vurderingsdato Økonomisk ledighet i dag 16 % Yield på eiendommen Direkte yield med leie i dag Med ledige arealer til markedsleie, utleide som i dag Dersom alle arealer hadde vært utleid til markedsleie Nettoyield 5,76 % 6,94 % 9,48 % Bruttoyield 6,34 % 7,52 % 10,06 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 9,48 % 6,94 % 5,76 % Dersom alle arealer hadde vært utleid til markedsleie Med ledige arealer til markedsleie, utleide som i dag Direkte yield med leie i dag 0,0 % Nettoyield

37 Vurdering av en eiendom: nøkkeltall Verdivurdering 4: Resultatark Test-eiendom 25.September Leienivåer, faktiske og beregnede MNOK per år, nominelle verdier Leienivåer for eiendommen samlet, tall i NOK Leie i dag Bruttoleie Eierkostnad Nettoleie I forhold til nettoleie i dag 120 % 165 % Beregnede leieinntekter neste 10 år 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Med ledige arealer til markedsleie, utleide som i dag År Anslått markedsleie Leie fra eksisterende kontrakter Leie etter kontraktsutløp, på markedsnivå Dersom alle arealer hadde vært utleid til markedsleie Arealtyper og tilhørende markedsleie ,1 Kontor A , ,0 1,0 2, ,2 2, ,2 Areal, m² Markedsleie, MNOK/år Utløpsprofil for de neste 10 år 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 14 % 4 % 3 % 1 % Kontor B+ Kontor B Retail/restaurant Lager Annet Parkering Uteparkering 27 % 18 % 6 % 0 % 0 % 0 % År Andel som utløper per år Gjenstående andel kontraktfestede leieinntekter

38 Verdivurdering av næringseiendom ?

39 Hvordan skaffe egenkapital og lån i 2008? Ærlighet eller kreative forklaringer?

40 Takk for oppmerksomheten! Ta kontakt for miniseminar, markedsanalyser og verdivurderinger Akershus Eiendom AS, Haakon VII's gt 10, 7. etg, 0161 OSLO, Postboks 1739 Vika, 0121 OSLO Tlf: Fax:

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønn byggallianse, 8. mars 2012 Ragnar Eggen Analysesjef, Akershus Eiendom Akershus Eiendom: Forretningsområder og markedsandeler DAGLIG LEDER Per Kumle

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Markedet for næringseiendom

Markedet for næringseiendom Markedet for næringseiendom Norges Bank 22. november 2016 Ragnar Eggen, analysesjef Innledning Innledning Leiemarkedet for kontor Transaksjoner og verdiutvikling Hva er effektene av renteutviklingen? Boligmarkedet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 211 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Norge Sandvika Kino Den 1. april 211 inngikk NBO avtale om kjøp av Sandvika kino i Bærum (Kinoen) i Claude

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

VERDIVURDERING: BOGERUDVEIEN 15, OSLO OPPDRAGSGIVER: SKIFTE EIENDOM 26.10.2012

VERDIVURDERING: BOGERUDVEIEN 15, OSLO OPPDRAGSGIVER: SKIFTE EIENDOM 26.10.2012 VERDIVURDERING: BOGERUDVEIEN 15, OSLO OPPDRAGSGIVER: SKIFTE EIENDOM 26.10.2012 Mandat, metodikk og ansvarsforhold: MANDAT: KORT OM VERDIVURDERINGSMETODIKK: ANSVARSFORHOLD: Mandatet er å finne underliggende

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 28.03.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2014 og 1. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS

Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS Deal- making fra A /l Å(Z) i et corporate eiendomsperspek/v Mads H. Syversen Administrerende direktør i Arc/c Securi/es AS Deal- making i et corporate finance eiendomsperspek/v Statoil regionskontor, Fornebu

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008 opportunity www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31. DESEMBER 2008 Den foreløpige beregningen viser en verdijustert egenkapital (VEK)

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q3 2003 Oslo, 5. november 2003 Hovedtrekk pr Q3 2003 h Resultat Resultat NOK 15,8 mill før skatt, NOK 0,82 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,71 pr aksje, før skatt h Utvikling Torgbygget

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 31.3.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer