Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norton AntiVirus Brukerhåndbok"

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Norton AntiVirus Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 14.0 Copyright 2006 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell programvare i henhold til FAR , og har begrensede rettigheter i henhold til definisjonene i FAR, avsnitt "Commercial Computer Software Restricted Rights" og DFARS , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", og eventuelt etterfølgende lover. All bruk, endring, reproduksjon, fremstilling, visning eller offentliggjøring av den lisensierte programvaren og dokumentasjonen av amerikanske myndigheter skal være i overensstemmelse med denne avtalen. Symantec, Symantec-logoen, Norton Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 og Norton SystemWorks er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Symantec Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere. Produktet som er beskrevet i dette dokumentet, distribueres under lisenser som begrenser bruk, kopiering, distribusjon og dekompilering / omvendt utvikling av produktet. Ingen deler av dette dokumentet kan gjengis i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse av Symantec Corporation eller eventuelle lisensinnehavere. DOKUMENTASJONEN GIS "SLIK DEN ER", OG SYMANTEC CORPORATION FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE FORHOLD, FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE, BORTSETT FRA I DE TILFELLER DER SLIK ANSVARSFRASKRIVELSE IKKE ER HJEMLET I LOVEN. SYMANTEC CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL UTSTYRETS YTELSE ELLER BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN. INFORMASJONEN I DENNE DOKUMENTASJONEN KAN ENDRES UTEN VARSEL. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, USA

3 Innhold Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Installering Før du begynner... 5 Installere og aktivere Norton AntiVirus... 5 Hvis åpningspanelet ikke vises... 6 Komme i gang Starte Norton AntiVirus... 7 Aktivere produktet... 8 Utforske hovedvinduet... 8 Vise status for beskyttelseskategoriene Om statusindikatorsammendraget For mer informasjon Reagere på krisetilfeller Hvis du ikke får installert produktet Hvis du tror at datamaskinen er infisert av et virus Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Stikkordregister

4 4 Innhold

5 Installering 1 Dette kapitlet inneholder følgende emner: 1 Før du begynner 1 Installere og aktivere Norton AntiVirus 1 Hvis åpningspanelet ikke vises Før du begynner Før du begynner, bør du lukke alle åpne programmer på datamaskinen, og forsikre deg om at du er tilkoblet Internett. Norton AntiVirus inneholder et antivirusprogram. Hvis andre antivirusprogrammer er installert på datamaskinen, er det mulig at et avinstalleringspanel vises, som hjelper deg med å fjerne dem. Symantec anbefaler på det sterkeste at du fjerner alle andre antivirusprogrammer. Følg instruksjonene på avinstalleringspanelet. Installere og aktivere Norton AntiVirus Du kan installere Norton AntiVirus fra en CD eller fra en fil du laster ned. Slik installerer og aktiverer du Norton AntiVirus Se Hvis åpningspanelet ikke vises på side 6. 1 Gjør ett av følgende: 2 1 Hvis du installerer fra en CD, setter du inn CDen i CD-ROM-stasjonen. 1 Hvis du lastet ned din versjon av Norton AntiVirus, dobbeltklikker du på filen du lastet ned. Klikk på Installer Norton AntiVirus i åpningspanelet. 3 Les lisensavtalen, skriv inn produktkoden dersom du blir bedt om det, og klikk deretter på Godtatt. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke fortsette installeringen. 4 Gå gjennom installasjonsalternativene i panelet Installasjonsalternativer, og klikk på Neste.

6 6 Installering Hvis åpningspanelet ikke vises 5 Klikk på Start søk i panelet Søk før installering. Søket tar noen minutter. 6 Klikk på Neste i bekreftelsespanelet. 7 Vent til fremdriftsindikatoren stopper i aktiveringspanelet, og klikk deretter på Neste. 8 Gjør ett av følgende hvis Norton Account-panelet vises: 1 Hvis du allerede har en Norton-konto, logger du deg på Norton Account-området for eksisterende kontoer. 1 Hvis du vil opprette en ny Norton Account, fullfører du delen Opprett ny Norton Account. 9 Klikk på Neste. 10 Gå gjennom abonnementsopplysningene i panelet Norton AntiVirus-installasjon fullført og klikk på Fullfør. 11 I panelet Velkommen til LiveUpdate klikker du på Neste for å søke etter de siste produktoppdateringene. 12 Kontroller listen over tilgjengelige oppdateringer i det neste LiveUpdate-panelet, og klikk deretter på Neste for å starte oppdateringene. Prosessen tar noen minutter. 13 Klikk på Fullfør på det siste LiveUpdate-panelet. Et systemsøk starter automatisk. Når søket er fullført, åpnes hovedvinduet i Norton AntiVirus. Hvis åpningspanelet ikke vises Det er ikke alltid datamaskinens CD-ROM-stasjon åpner innholdet på en CD automatisk. Slik starter du installeringen fra produkt-cden 1 Dobbeltklikk på Min datamaskin på skrivebordet. 2 I vinduet Min datamaskin dobbeltklikker du på ikonet til CD-ROM-stasjonen. 3 Dobbeltklikk på CDstart.exe i listen over filer.

7 Komme i gang 2 Dette kapitlet inneholder følgende emner: 1 Starte Norton AntiVirus 1 Aktivere produktet 1 Utforske hovedvinduet 1 Vise status for beskyttelseskategoriene 1 Om statusindikatorsammendraget 1 For mer informasjon Starte Norton AntiVirus Se Reagere på statusindikatorer på side 11. Norton AntiVirus beskytter i stor grad alle datamaskiner det er installert på. Du må ikke starte programmet for å være beskyttet. Hvis Norton AntiVirus oppdager en situasjon som krever din oppmerksomhet, åpnes et vindu som hjelper deg med å løse problemet. Du kan til enhver tid starte Norton AntiVirus for å justere innstillingene, gå gjennom beskyttelsesstatusen eller utføre forebyggende vedlikehold. Du får tilgang til alle programfunksjonene fra hovedvinduet. Slik starter du Norton AntiVirus 4 Gjør ett av følgende: 1 Dobbeltklikk på ikonet Norton AntiVirus i systemstatusfeltet i Windows. 1 Klikk på Start > Alle programmer> Norton AntiVirus > Norton AntiVirus på oppgavelinjen i Windows. Slik får du tilgang til Norton AntiVirus fra snarvei-menyen 1 Dobbeltklikk på Min datamaskin på skrivebordet i Windows. 2 Høyreklikk på en disk, en mappe eller et filikon, og velg deretter et tilgjengelig alternativ.

8 8 Komme i gang Aktivere produktet Aktivere produktet Hvis du ikke aktiverte produktet under installering, får du jevnlig et varsel om at aktivering er nødvendig helt til du aktiverer produktet. w Ved å aktivere produktet reduserer du muligheten for piratkopiering av programvare og sikrer at du bruker autentisk Symantec-programvare. Du må aktivere produktet i tidsperioden som er angitt i varselet, ellers vil det slutte å virke. Du kan aktivere produktet direkte fra aktiveringsvarselet: Alternativt kan du bruke koblingen Aktiver produktet under Støttelinjen i hovedvinduet. Aktiveringen tar vanligvis bare noen få minutter. Slik aktiverer du produktet fra aktiveringsvarselet 1 Klikk på Aktiver nå i varselet. 2 Klikk på OK. 3 Klikk på Neste i vinduet Aktivering. 4 Klikk på Fullfør i vinduet Aktiveringen var vellykket. Slik aktiverer du produktet fra hovedvinduet: 1 Klikk på kategorien for ditt produkt øverst i hovedvinduet. 2 Åpne Støtte-linjen. 3 Klikk Aktivere produktet. 4 Klikk på Neste i vinduet Aktivering. 5 Klikk på Fullfør i vinduet Aktiveringen var vellykket. Hvis du har problemer med å aktivere Hvis du ikke kan koble til Symantec-serverne for å aktivere produktet, må du først kontrollere om du har programvare for foreldrestyring, enten installert eller gjennom en Internett-leverandør som kan blokkere tilkoblingen. Det kan oppstå tilkoblingsproblemer hvis du bruker en programvare for foreldrestyring. Hvis du mistenker at foreldrestyring blokkerer tilkoblingen, kan du konfigurere foreldrestyring slik at den ikke blokkerer aktiveringsprosedyren. Du må logge deg på programvaren for foreldrestyring som administrator, eller logge deg på Internett via Internett-leverandøren som administrator, for å endre konfigurasjonen. Utforske hovedvinduet Når du starter Norton AntiVirus, åpnes hovedvinduet. Koblinger på venstre side og alternativlinjer midt i hovedvinduet gir tilgang til alle funksjoner, alternativer, elektronisk hjelp og støtte i Norton AntiVirus.

9 Komme i gang Utforske hovedvinduet 9 Slik utforsker du hovedvinduet: Se Starte Norton AntiVirus på side 7. 1 Start Norton AntiVirus. 2 Klikk på et alternativ på venstre side i hovedvinduet under Hurtigkoblinger eller Hurtigoppgaver. Dette er alternativene: Hurtigkoblinger 1 Med Norton Account kan du administrere all produktinformasjon fra Norton på ett sted. 1 Hjelp åpner elektronisk hjelp for Norton AntiVirus. 1 I Teknisk støtte vises støttesiden på Symantecs webområde. Hurtigoppgaver 1 Med Kjør LiveUpdate kan du se etter nye produkter og produktoppdateringer. 1 Med Søk nå kan du umiddelbart søke etter risikoer på datamaskinen. 1 Med Vis logg kan du se detaljer om de siste søkene. 3 Klikk på alternativlinjen du vil undersøke midt i vinduet. Dette er alternativene: Oppgaver og søk Her kan du kjøre oppgaver for produkt. Innstillinger Her kan du vise og egendefinere alternativer for produktet. Rapporter og statistikk Viser aktivitetsloggen og det elektroniske virusleksikonet. Støtte Her kan du få teknisk støtte, sikkerhetsinformasjon, samt abonnements- og kontoinformasjon.

10 10 Komme i gang Vise status for beskyttelseskategoriene Vise status for beskyttelseskategoriene Norton AntiVirus omfatter Norton Protection Center. Når du bruker datamaskinen kontrollerer Norton Protection Center hvor godt de forskjellige aktivitetene er beskyttet mot trusler, risikoer og skade. Før du setter i gang med en oppgave, kan du bruke Norton Protection Center til å kontrollere om det er trygt å fortsette. Slik viser du status for dine beskyttelseskategorier Se Starte Norton AntiVirus på side 7. 1 Åpne hovedvinduet, og gå til kategorien Norton Protection Center. 2 Velg så ønsket beskyttelseskategori. 3 Sjekk statusen for hvert element i den valgte beskyttelseskategorien. Om beskyttelseskategoriene Avhengig av hvilke programmer som er installert med Norton Protection Center, kan beskyttelseskategoriene omfatte følgende: Grunnleggende PC-sikkerhet Viser bestemte beskyttelseskategoristatuser for produktet. Koble til Internett Viser beskyttelsesstatus for utgående og inngående e-postsøk. Transaksjonssikkerhet Viser beskyttelsesstauts for Internett-transaksjoner, dersom dette er aktuelt. Om endring av kategoriinnstilling Du kan øke beskyttelsesnivået for en kategori ved å justere en kategoriinnstilling. I noen tilfeller kan du aktivere og deaktivere et element, endre innstillinger og oppdatere statusen til en funksjon som er foreldet. Dette avhenger av hvilken type aktivitet det dreier seg om. Du kan søke etter enkeltelementer i Norton AntiViruss elektroniske emneliste for Hjelp hvis du ønsker mer informasjon. Om statusindikatorsammendraget I kategorien Norton Protection Center finner du en oversikt over beskyttelsesnivåene du har ved for eksempel sending av e-post og aktivitet i webleseren. Her identifiseres det generelle sikkerhetsnivået, basert på de sikkerhetsprogrammene som er installert på datamaskinen. En statusindikator vises på venstre side i hovedvinduet. Denne viser følgende statusnivåer: Sikker Krever ingen handling.

11 Komme i gang For mer informasjon 11 Merknad Et problem krever at du kontrollerer hva som foregår, uten at dette betyr at datamaskinen står overfor noen trussel. Trussel Et problem truer innholdet på datamaskinen eller hindrer datamaskinen i å fungere effektivt. Reagere på statusindikatorer Når en statusindikator viser en status som krever din oppmerksomhet, kan du forbedre beskyttelsesstatusen. Slik reagerer du på statusindikatorer 4 Klikk på Reparer nå i hovedvinduet. Hvis du bruker Windows Media Center Edition, kan du få en melding som krever en reaksjon eller at du må utføre en annen handling. Det anbefales at du lukker meldingen og utfører eventuelle oppgaver fra PCens skrivebord. Reagere på Media Center-varsler 4 Når et varsel vises, gjør du ett av følgende: 1 Hvis du leser meldingen på en Media Center-PC, klikker du på Neste, og følger deretter meldingene på skjermen. 1 Dersom du bruker utvider, leser du meldingen og klikker deretter på OK. Du kan trenge å bruke mus og tastatur for å utføre instruksjonene. For mer informasjon Åpne Hjelp Produktdokumentasjonen inneholder hjelp til bruk av Norton AntiVirus. Du kan finne informasjonen du trenger på datamaskinen og på Symantecs webområde. Hjelp-funksjonen er tilgjengelig i hele Symantec-produktet. I Hjelp finner du koblinger til informasjon som hjelper deg med bestemte oppgaver du ønsker å utføre. Elektronisk hjelp inneholder en veiledning til alle produktfunksjonene og oppgavene du kan utføre. Slik går du til Hjelp 1 Klikk på Hjelp under Hurtigkoblinger i hovedvinduet. 2 Velg en kategori i venstre rute i hjelpevinduet. Dette er alternativene: Innhold Viser hjelpen emne for emne. Emneliste Viser alle nøkkelordene til emnene i hjelpen i alfabetisk rekkefølge. Søk Åpner et søkefelt der du kan skrive inn et ord eller uttrykk.

12 12 Komme i gang For mer informasjon Du kan skrive ut et hvilket som helst emne i Hjelp. Slik skriver du ut emner i Hjelp: 1 Klikk på kategorien Innhold i hjelpevinduet. 2 Velg emnet du vil skrive ut i Innhold-listen, og klikk på Skriv ut. 3 Velg om du vil skrive ut bare det valgte emnet, eller emnet og alle delemnene under det. 4 Klikk på OK. Åpne Hjelp for vindu eller panel Hjelp for vindu eller panel gir hjelp når du trenger støtte til et vindu eller til et panel. Slik åpner du Hjelp for vindu eller panel 4 Gjør ett av følgende: 1 Klikk på Oppgave og søk- eller Innstillinger-linjen i Norton AntiViruss hovedvindu, klikk på et alternativ og klikk deretter på Hjelp. 1 Åpne hovedvinduet i Norton Protection Center, og klikk Lær mer. Åpne brukerhåndboken i PDF-format w Du finner Norton AntiVirus brukerhåndbok i PDF-format på CD-en. Du må ha installert Adobe Reader på datamaskinen for å kunne lese PDF-filen. Hvis du kjøpte dette produktet som et nedlastingsprodukt, er ikke PDF-filen og Adobe Reader inkludert. Du må laste ned PDF-filen fra Symantecs webområde, og Adobe Reader fra Adobes webområde. Slik installerer du Adobe Reader fra CDen: 1 Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen. 2 Klikk på Bla igjennom CD i vinduet som åpnes. 3 Dobbeltklikk på mappen WINNT hvis det er aktuelt. 4 Dobbeltklikk på mappen Manual. 5 Dobbeltklikk på mappen Adobe hvis det er aktuelt. 6 Dobbeltklikk på programfilen. 7 Følg instruksjonene på skjermen for å velge en mappe til Adobe Reader, og fullfør installeringen. Når du har installert Adobe Reader, kan du lese PDF-filen fra CDen. Slik leser du brukerhåndboken fra CDen: 1 Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen. 2 Klikk på Bla igjennom CD i vinduet som åpnes. 3 Dobbeltklikk på mappen WINNT hvis det er aktuelt. 4 Dobbeltklikk på mappen Manual. 5 Dobbeltklikk på PDF-filen. Du kan også kopiere brukerhåndboken til datamaskinen og lese den derfra.

13 Komme i gang For mer informasjon 13 Du kan lese brukerhåndboken du har kopiert til datamaskinen din ved å 1 Åpne mappen som PDF-filen ble kopiert til. 2 Dobbeltklikke på PDF-filen. Gå til Symantecs webområde Du kan åpne Symantecs webområde fra produktet eller fra en nettleser. Slik får du tilgang til Symantecs webområde fra produktet: 1 Klikk på kategorien Norton AntiVirus i hovedvinduet. 2 Klikk på Støtte-linjen. 3 Velg ønsket Symantec-webside. Dette er alternativene: Hjelp og teknisk støtte Gå til webområdet for brukerstøtte fører deg til brukerstøttesiden, der du får tilgang til teknisk støtte, kundeservice og informasjon om virus og spionprogrammer. Generell sikkerhetsinformasjon 1 Symantec Security Response fører deg til Security Response-siden, der du kan oppdatere beskyttelsesnivået og lese den nyeste informasjonen om antitrusselteknologi. 1 Flere Symantec-løsninger fører deg til Symantec Store, der du kan få informasjon om alle Symantec-produkter. Abonnements- og kontoinformasjon 1 Om Norton AntiVirus fører deg til dialogboksen som viser informasjon om denne versjonen av produktet. 1 Club Symantec fører deg til Club Symantec-siden, der du kan finne artikler, tips, verktøy, støtte og annen nyttig informasjon. 1 Aktivere produktet fører deg til aktiveringssiden, eller gir deg aktuell aktiveringsstatus. 1 I Abonnement kan du styre abonnementet ditt. Slik får du tilgang til Symantecs webområde fra Rapporter og statistikk: 1 Klikk på kategorien Norton AntiVirus, og deretter på Rapporter og statistikk-linjen. 2 Klikk på Vis elektronisk virusleksikon. Slik får du tilgang til Symantecs webområde fra nettleseren: 1 Åpne nettleseren. 2 Gå til følgende adresse:

14 14 Komme i gang For mer informasjon

15 Reagere på krisetilfeller 3 Dette kapitlet inneholder følgende emner: 1 Hvis du ikke får installert produktet 1 Hvis du tror at datamaskinen er infisert av et virus Hvis du ikke får installert produktet Pre-installeringssjekken sjekker om det finnes risikoer på datamaskinen din som kan forhindre en vellykket installering. Hvis du ikke kjører pre-installeringssjekken, er det mulig at installeringen ikke blir vellykket. Hvis dette skjer, må du starte installeringen på nytt og kjøre pre-installeringssjekken når du blir bedt om det. Etter at du har kjørt per-installeringssjekken, bør du slette eventuelle installeringsfiler som ligger igjen etter det første installeringsforsøket. Når du har slettet de midlertidige filene, bør du begynne installeringen på nytt. Husk å kjøre Symantec Pre-installeringssjekk før installering for å være sikker på at du har fjernet problemet. Hvis du har en Internett-tilkobling, kan du bruke Norton Removal Tool til å slette eventuelle gjenstående installeringsfiler. Norton Removal Tool finnes på følgende URL: Slik sletter du gjenværende installasjonsfiler: w 1 Klikk på Start > Kjør på oppgavelinjen i Windows. 2 Skriv %TEMP% i dialogboksen Kjør. 3 Klikk på OK. 4 Klikk på Merk alle i Rediger-menyen med temp-mappen åpen. 5 Trykk på Slett. Hvis du ikke er sikker på hvilke filer som skal slettes, flytter du dem til en annen mappe. 6 Lukk temp-mappevinduet.

16 16 Reagere på krisetilfeller Hvis du tror at datamaskinen er infisert av et virus Hvis du tror at datamaskinen er infisert av et virus Hvis du ikke kan kjøre Søk før installering, men kan koble til Internett, kan du kjøre et virussøk fra siden Security Response på Symantecs webområde. Søke etter virus med Symantec Security Check Det webbaserte søket Symantec Security Check bruker de nyeste virusdefinisjonsfilene, inkludert definisjoner som ble opprettet etter at du kjøpte produktet. Slik søker du etter virus med Symantec Security Check 1 Gå til webområdet Symantec Security Response ved hjelp av følgende URL: 2 Klikk på Go i vinduet til Symantec Security Check. 3 Klikk på Start under Oppdagelse av virus. 4 Les lisensavtalen i vinduet End-User License Agreement (Lisensavtale for sluttbrukere), og klikk deretter på I accept (Godtatt). Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke fortsette virussøket. 5 Klikk på Neste. 6 Les Symantecs policy i personvernvinduet, og klikk deretter på I consent (Godtatt). Dersom du ikke godtar, kan du ikke fortsette virussøket. 7 Klikk på Neste.

17 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Om brukerstøtte Velkommen til Symantec Support. For å hjelpe deg å finne svar på dine spørsmål eller problemer, har vi en lang rekke enkelt tilgjengelige valgmuligheter. Slik bruker du denne veiledningen Hjelp med installering, konfigurering og teknisk feilsøking av Symantec-produkter. 1 Bruk tabellen nedenunder, og avgjør hvilken type brukerstøtte du trenger. 1 Gå til den aktuelle delen og bruk brukerstøtteløsningene på vårt web-område for å løse problemet. 1 Hvis web-brukerstøtte ikke løste problemet, kan du ta kontakt med oss via e-post, chat eller telefon. Vennligst les tabellen nedenfor for å finne brukerstøtte for vanlige spørsmål og problemer: Problem Kundeservice Teknisk støtte Virusstøtte og -fjerning Kan ikke aktivere produktet X Spørsmål vedrørende abonnementsfornyelse X Kjøpe produktet online X

18 18 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Slik bruker du denne veiledningen Problem Kundeservice Teknisk støtte Virusstøtte og -fjerning Få informasjon eller testprogramvare X Kjøpe en oppgradering for produktet X Problemer med nedlasting av produktet X Erstatte defekte CDer og håndbøker X Problemer i løpet av eller etter installering X Problemer med Internetttilkobling X Kan ikke sende eller motta e-post X Produktet viser en feilmelding X Feil- meldinger i forbindelse med LiveUpdate X Oppdage og fjerne virus eller spionprogrammer X Råd om beskyttelse og sikring av datamaskinen X

19 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Kundeservice 19 Kundeservice Kundeservice - Støttealternativer 1 Web-brukerstøtte 1 E-postbasert brukerstøtte 1 Brukerstøtte via telefon 1 Kundeservice - Telefonnumre for brukerstøtte Web-brukerstøtte Svar på spørsmål til kundeservice finnes på web-området for brukerstøtte: Vennligst les følgende for assistanse vedrørende produktaktivering eller abonnementsspørsmål: Abonnementstjenester Symantecs produkter for Internett-sikkerhet har en abonnementsperiode som gir deg rett til å motta oppdateringer via LiveUpdate. Oppdateringene gir deg de siste virusog spionprogramdefinisjonene samt reparasjoner og oppdateringer av produktet. Varigheten av abonnementstjenesten varierer avhengig av Symantec-produktet. Når det nærmer seg slutten på abonnementsperioden, får du spørsmål om du vil fornye abonnementet. Åpne produktet, klikk på LiveUpdate og følg instruksjonene på skjermen. For assistanse vedrørende abonnementstjenester, vennligst gå til: Produktaktivering Enkelte Symantec-produkter bruker produktaktivering for å beskytte brukere mot piratkopiert og forfalsket programvare. Under installeringen blir du bedt om å angi en produktaktiveringskode. Produktkoden finner du som oftest på et klistremerke på CD-omslaget. Hvis du har lastet ned produktet fra Symantec Store, lagres produktkoden på datamaskinen under nedlastingsprosessen. For assistanse vedrørende produktaktiveringstjenester, vennligst gå til: E-postbasert brukerstøtte Elektronisk meldingskjema for kundeservice Hvis du vil sende en e-postmelding til kundeservice, kan du bruke vårt elektroniske meldingskjema for kundeservice på: Vi sender deg svar via e-post.

20 20 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Brukerstøtte via telefon Brukerstøtte via telefon Hvis du har behov for ytterligere assistanse, ber vi deg ta kontakt med Symantecs brukerstøtte per telefon. Velg språk, og velg deretter hjem / hjemmekontor / liten bedrift. Kundeservice - Telefonnumre for brukerstøtte Land Internasjonalt retningsnummer Telefonnummer Belgia (+32) Canada (fransktalende) (+1) Danmark (+45) Finland (+358) Frankrike (+33) Irland (+353) Israel (+972) Italia (+39) Luxembourg (+352) Nederland (+31) Norge (+47) Østerrike (+43) Polen (+48) Saudi-Arabia (Kundestøtte kun tilgjengelig på engelsk) (+966) Sør-Afrika (+27)

21 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Postadresse til kundeservice 21 Land Internasjonalt retningsnummer Telefonnummer Spania (+34) Storbritannia (+44) Sveits (+41) Sverige (+46) Tyskland (+49) eller * Postadresse til kundeservice Symantec Consumer Support PO Box 5689 Dublin 15 Irland Teknisk støtte Alternativer for teknisk støtte 1 Web-brukerstøtte 1 E-postbasert brukerstøtte 1 Chat-støtte 1 Brukerstøtte via telefon Web-brukerstøtte Symantec gir deg GRATIS teknisk støtte via web-området for brukerstøtte: AutoFix-verktøy, som løser de fleste vanlige problemer med produktet, er tilgjengelige. Du kan også søke gratis i vårt elektroniske Løsningsbibliotek for å finne svar på mange vanlige spørsmål. E-postbasert brukerstøtte For å sende en e-postmelding til en representant for teknisk støtte, kan du bruke vårt elektroniske meldingskjema på:

22 22 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Chat-støtte Chat-støtte Vi sender deg svar via e-post. Direkte, elektronisk chat-støtte fra en representant fra teknisk støtte er tilgjengelig på: Brukerstøtte via telefon Symantec tilbyr en betalingsbasert telefonstøtte for tekniske spørsmål. Du finner mer informasjon om prising og retningslinjer på web-området for brukerstøtte: Land Internasjonalt retningsnummer Telefonnummer Belgia (+32) Canada (fransktalende) (+1) (450) Danmark (+45) Finland (+358) Frankrike (+33) Hellas (Kundestøtte kun tilgjengelig på engelsk) (+30) Irland (+353) Israel (+972) Italia (+39) Luxembourg (+352) Nederland (+31) Norge (+47)

23 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Støtte for gamle og utgåtte versjoner 23 Land Internasjonalt retningsnummer Telefonnummer Østerrike (+43) Polen (+48) Saudi-Arabia (Kundestøtte kun tilgjengelig på engelsk) (+966) Sør-Afrika (+27) Spania (+34) Storbritannia (+44) Sveits (+41) Sverige (+46) Tyrkia (Kundestøtte kun tilgjengelig på engelsk) (+90) Tyskland (+49) eller * * Vennligst merk at vår telefonstøtte for tekniske spørsmål er betalingsbasert. Se for priser og ytterligere informasjon. Symantec Corporation forbeholder seg retten til å endre satsen uten forvarsel. Dette er en tilleggstjeneste som er kostnadsbelastet per minutt. Vennligst se vårt web-område for prisinformasjon. Støtte for gamle og utgåtte versjoner Generelt sett er interaktiv elektronisk og telefonbasert brukerstøtte for Symantecs hjemmebrukerprodukter tilgjengelig i to år etter utgivelsesdatoen for den aktuelle produktversjonen. Hvis du for eksempel har Norton AntiVirus 2007, vil interaktiv elektronisk og telefonbasert brukerstøtte være tilgjengelig i to år etter utgivelsesdatoen for produktversjonen. Etter at interaktiv elektronisk og telefonbasert brukerstøtte avvikles for en gitt produktversjon, har du fortsatt tilgang til produktets Løsningsbibliotek på vårt web-område, hvor du kan finne svar på spørsmål. Vi anbefaler at du oppgraderer produktet til den nyeste versjonen slik at du kan fortsette å motta brukerstøtte for det produktet. For mer informasjon finner du i vår policy for elektronisk kundestøtte:

24 24 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Løsninger for virus- og spionprogrammer Løsninger for virus- og spionprogrammer Tror du datamaskinen kan ha blitt infisert med spionprogrammer eller virus? Vi gir deg ekspertråd og feilsøkingstjenester som oppdager og fjerner trusler samt beskytter datamaskinen: 1 Web-brukerstøtte 1 Telefonbaserte løsninger for virus og spionprogrammer Web-brukerstøtte Dagens Internett-miljø blir stadig mer sofistikert og komplisert, og det samme gjelder truslene på Internett. Vi gir deg all den siste sikkerhetsinformasjonen, enkelt tilgjengelig. Fra vårt web-område kan du: 1 Søke i vårt gratis bibliotek med informasjon om og fjerningsanvisninger for virus, sikkerhetsrisikoer og andre trusler 1 Lese sikkerhetsanbefalinger som påvirker datamiljøet 1 Gratis online virus-skanning 1 Gratis online sikkerhetstrussel-skanning 1 Gratis fjerningsverktøy for gjenstridige trusler 1 Artikler om datasikkerhet, elektronisk kriminalitet og mye mer Vennligst besøk: Telefonbaserte løsninger for virus og spionprogrammer Symantec tilbyr en spesialisert løsningtjeneste for virus- og spionprogrammer, hvor teknikere med høy ekspertise er tilgjengelige for å fjerne trusler og sikre ditt system, samt yte veiledning om hvordan du bedre kan beskytte datamiljøet ditt i fremtiden. Fordeler med virus- og spionprogramtjenesten: 1 Diagnostikk av spionprogram- eller virusinfeksjon: Vi kan oppdage om det er et virus eller spionprogram som forårsaker problemet, slik at du kan finne ut nøyaktig hva du må gjøre. 1 Fjerning av spionprogrammer og virus: Noen viruser og spionprogrammer kan integrere seg selv med operativsystemet, slik at de blir vanskelig å fjerne, selv med det mest oppdaterte sikkerhetsprogrammet. Våre Norton-sertifiserte konsulenter vil gi deg veiledning om hvordan du kan fjerne selv det mest gjenstridige spionprogrammet eller viruset fra systemet. 1 Svar slik du vil ha dem: Våre Norton-sertifiserte konsulenter kan identifisere trusselen og sende deg skriftlige instruksjoner, veilede deg gjennom hele prosessen, eller til og med fjerne trusselen fra systemet via fjernstyring. (Gjelder hvis en gyldig Internett-kobling er tilgjengelig)

25 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Web-brukerstøtte 25 1 Råd om beskyttelse og sikring av datamaskinen: I tillegg til identifikasjon og fjerning av trusler, kan våre Norton-sertifiserte konsulenter også yte råd, tips og knep for hvordan du bedre kan beskytte deg selv mot de stadig økende online-truslene. 1 E-postoppfølging: Vi ønsker å være sikre på at problemet ditt løses. Vi er opptatt av tilstanden til din datamaskin og din erfaring, og gir deg herved muligheten til å gi oss en tilbakemelding som kan forbedre våre tjenester ytterligere. Rådgivning over telefon er gebyrbelagt. Vennligst se vårt web-område for prising og annen informasjon: Land Internasjonalt retningsnummer Telefonnummer Belgia (flamsk) (+32) Belgia (fransk) (+32) Canada (fransktalende) (+1) Danmark (+45) Finland (+358) Frankrike (+33) Irland (+353) Italia (+39) Nederland (+31) Norge (+47) Østerrike (+43) Polen (+48) Sør-Afrika (+27) Spania (+34) Storbritannia (+44)

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton. AntiVirus. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton TM AntiVirus Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Brukerhåndbok for Norton Internet Security

Brukerhåndbok for Norton Internet Security Brukerhåndbok Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen er laget av gjenvunnet

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Norton 360TM. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton 360TM. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok Norton 360TM Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre

Detaljer

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene"

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer