NYHETER OG FORBEDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, juni opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...3 Forbedringer Firmainnstillinger...4 Økonomi...4 Finans...4 Budsjettering...4 Integrasjon med Visma Document Center Time/Prosjekt...5 Remittering/OCR...6 Logistikk...7 Satsvise rutiner...7 Innkjøpsregistrering...7 Ordreregistrering...7 EDI...7 Nyheter Logistikk...8 Dashbord...9 Finans...10 Remittering\OCR...10 Forbedringer Grunndata/Faste registre...11 Logistikk...11 Grunndata...11 Kunde relatert...11 Artikkel relatert...11 Rabatt og pris avtaler...11 Prosjekt...11 Logistikk...12 Avtaleordre...12 Nye felter for å registrere kontaktperson\deres ref på avtalen...12 Fakturakopi...12 Kreditering av ordre med serienummer...12 Lagerstyring...12 Ordreregistrering...13 Innkjøp...15 Bestillingsforslag...16

4 Kassesalg...16 EDI...16 Import av ordre...17 Factoring...17 Finans...17 Bilagsregistrering...17 Reskontro oversikt...18 Import av bunt...18 Remittering...18 Satsvis utskrift...18 Time/Prosjekt...19 Timeliste...19 Rapportering...19 Åpen post liste kunder\leverandører...19 Administrator funksjoner...19 Integrasjon med Visma Reporting...20 Teknisk...20 Passord konvertering i RAC og Visma Global...21

5 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.70.x, men oppgraderer fra versjon 7.50 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.70.x på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 7.80 er: Kost sporing Fakturering med vedlegg og integrasjon AutoInvoice Dashbord Merk! Vi har gjort en oppdatering av hjelpefilen innenfor enkelte funksjonsområder til versjon 7.80 Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

6 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma Global støtter nå Windows 2008 og Windows 2012 på server. Visma Global støtter nå Windows 7 og Windows 8 operativsystem. Visma Global støtter Microsoft SQL Server 2008 og 2012 som database. Visma Global støtter Microsoft Office 2007, 2010, BIT Vær oppmerksom på at Office 64-bit versjon ikke støttes av Visma Global. Visma Global 7.80 støtter Timeweb 1.78 Visma Global 7.80 krever 7.80 av Visma CRM (32BIT) Visma Global 7.80 krever Visma Reporting versjon 8.0 Visma Global 7.80 støtter Visma Document Center 8.0 Visma Document Center versjon 8.0 krever Visma Global 7.80 Visma Global krever RAC 1.9 For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Merk! Visma_Bank_Global_Setup.exe (Convertx\Bankx) blir ikke installert med Visma Global 7.80 Installasjon av.net Framework 4.5 I versjon 7.80 så installeres.net 4.5 sammen med Global installasjonen. Merk at Installasjonen kan ta tid, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført installasjonen av.net 4.5, før Visma Global installasjonen fortsetter. Installasjon av 64BIT Visma Global server (ny til 7.70) I forbindelse med implementering av 64-Bit versjon av Visma Global er metodikken for å kryptere passord endret fra å benytte Capicom (capicom støttes ikke på 64-Bit) til å benytte Visma.Core kryptering for passord. Ved oppgradering til 64-Bit Visma Global server er følgende prosedyre viktig å følge: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasene før installasjon og konvertering av passord kjøres. 1. Avinstaller 32-Bit versjon og installer 64-Bit versjon av Global 2. Dersom kunden kjører med RAC avinstaller 32-Bit versjon av RacAdmin og installer deretter versjon 1.9 (64-Bit versjon) av RacAdmin. 3. Kjør deretter Visma Password converter (installeres med Visma Global 64-Bit) og konverter passord som benyttes i Visma Global og RAC til ny krypteringsmetode. (Se beskrivelse av password converter under Teknisk). 4. Start deretter Visma Global og evt. RacAdmin og logg inn i applikasjonene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.80, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 FORBEDRINGER Firmainnstillinger Finans Økonomi Budsjettering Lagt til nytt parameter for «oppdater kundens bankkontonr». Ved å sette dette parameteret vil kundens bankkontonr oppdateres hvis kontonummeret er tilgjengelig i importen og er forskjellig fra det eksisterende. Feilmelding budsjett Ved å sammenligne årets tall mot regnskap fikk man en feilmelding. Dette er nå korrigert. Sammenligning av årets tall Ved å sammenligne årets tall mot budsjett fikk man ikke opp noen tall med mindre man hadde lagt inn budsjettall på forhånd. Dette er nå korrigert. Endring av lagret budsjett Hvis man ønsket å endre på et lagret budsjett ble budsjettlinjene duplisert. Dette er nå korrigert. Integrasjon med Visma Document Center 5 Integrasjon ved bruk av RAC Det er nå lagt inn støtte for å kunne kjøre Visma Global med RAC integrert mot VDC 5X. Merk at VDC versjon må være 8.xx. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 Time/Prosjekt Slette lønnsarter i timelisten Dette fungerte ikke tidligere noe som medfører at over og under timer ikke ble korrekt. Kontroll av overforbruk Tidligere fikk man melding om overforbruk på prosjekt. Det er nå lagt til et nytt parameter «Kontroll av overforbruk» på prosjektfasen for data, som standard er haket av. Nå kan man skru av meldingene ved å ta bort haken for kontroll. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 Remittering/OCR Innlesning av Totalin OCR Ved innlesning av OCR fil på formatet TotalIn er det nå lagt inn støtte for les av flere recordtyper hvor det kan finnes en referanse. Følgende prioritering er lagt inn: 1. Record type 20 (payment record) Hvis det finnes en referanse her vil systemet prøve å matche denne. 2. Record type 30 (extra reference record) Hvis det finnes en referanse her vil systemet prøve å matche denne. 3. Record type 40 (text message record) Hvis referansen er spesifisert og den er numerisk vil system prøve å matche denne. Hvis det ikke er funnet noen match og det finnes en meldingstekst (rec40) vil denne legges inn på buntlinjen slik at brukeren kan lese denne for korrekt matching. Feil tegnsetting i interne remitteringsformater Ved endring av bankkontonr i remitteringsforslaget hvor man la inn kontonr med spesialtegn ble ikke disse fjernet ved generering av fil. Dette gjaldt kun de interne formatene Telepay 2.01 og Nets Direkte remittering. Validering av remitteringsdata Ved generering av remittering ved bruk av de interne betalingsformatene manglet det validering av dataene. Det er nå lagt inn validering på følgende: 1. KID, fakturanummer eller melding 2. Belasters kontonummer er angitt 3. Mottakers kontonummer er angitt 4. Belastningsdato er senere enn dagens dato 5. For utenlands betalinger må det være angitt BIC\SWIFT for mottakers bank Filnavn og område Ved bruk av interne formater hvor man hadde flere remitteringsoppsett. Hvis man hadde generert et forslag med poster tilhørende et remitteringsoppsett kunne man oppleve at filstien ble feil. Dette er nå korrigert. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 Logistikk Satsvise rutiner Satsvis utskrift av samleplukkliste Ved satsvis utskrift av samleplukkliste ble status satt men ingen utskrift ble generert. Dette er nå korrigert. Innkjøpsregistrering Feilaktig bokføring av kalkylekostnad Ved bokfør varemottak på et innkjøp hvor man hadde lagt inn rabatt på innkjøpsordrelinjen ble kontering på varer i arbeid og kalkylekostnad feil. Dette er nå rettet. Ordreregistrering Utskrift av plukkliste\pakkseddel Det er nå lagt inn mulighet for å skrive ut plukkliste og pakkliste på nytt i ordreregistrering som tidligere. EDI Opprett innkommende ordre automatisk Lagt til nytt parameter "Opprett innkommende ordre automatisk" på EDI profil kunde og fliken for ordre. Med dette parameteret kan man angi om innkommende ordre skal opprettes automatisk ved mottak av EDI ordre. Parameteret er satt til default ja. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12 NYHETER 7.80 Logistikk Kostsporing Med kostsporing så introduserer vi et nytt verdivurderingsprinsipp for varelager som følger samme logikk som FIFO. Det vil holde kontroll på transaksjonskostnadene i forbindelse med anskaffelse og salg av varer, hvor hensikten er å frigjøre verdivurderingen fra lagervurdering slik at man i realiteten kan ha FIFO metoden for kost og ikke lagerstyring. Dette vil gi bedre kontroll og mer riktige kostpriser. Merk! Kostsporing støtter i dag dimensjonen artikkel\lagersted. Det vil si at andre prinsipper som Fifo\reservasjon og Bokfør varemottak ikke støttes fullt ut i kostsporing. Man kan kjøre Fifo som lagerprinsipp, men partihåndteringen vil ikke reflekteres i kostsporingen. Du kan ikke gå tilbake til et annet verdivurderingsprinsipp etter at kostsporing er satt i gang. Det er flere viktige forutsetninger som man må ta stilling til FØR man aktiverer kostsporing, og dette bør gjennomgås i samarbeid med autorisert konsulent hos forhandler. Se hjelpen for mer detaljert informasjon vedrørende forutsetninger for kostsporing. Eksport av fil vedlegg for ordre, innkjøp og faktura i EDI\AutoInvoice Det er nå mulig å legge til vedlegg som automatisk skal sendes sammen med f.eks en faktura via EDI\AutoInvoice. På utskriftsprofilen så er det et nytt felt «nøkkelordfilter for vedlegg» hvor man kan definerer et nøkkelord for vedleggene som skal inkluderes i eksporten av vedlegg. Du kan definere flere nøkkelord atskilt med komma, F.eks Timeliste, Produkt spesifikasjon, som da vil eksportere alle vedlegg på en ordre som inneholder vedlegg med disse nøkkelordene. For å inkludere alle vedlegg benyttes *, uavhengig om vedleggene er definert med nøkkelord. For å inkludere alle vedleggene som ikke har definert nøkkelord benyttes %. For å legge til vedlegg på f.eks en ordre så gjøres det som tidligere fra «Notat/Bilde» iconet og vedlegg. Når vedlegget er lagt til så må du definere nøkkelord for vedlegget ved å høyreklikke på vedlegget og «Endre nøkkelord for filvedlegg». Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

13 Dashbord Dashbord administrator Dashbord administrator gir mulighet for administrasjon av eksisterende og nye dashbord. Et dashbord er et skjermbilde hvor man kan samle og presentere nøkkel informasjon til brukere i en tilpasset form. Denne er tilgjengelig under verktøy og Dashbord administrator. I tre strukturen så vil alle eksisterende dashbord være tilgjengelig. Lokale dashbord er lagret lokalt på maskinen og kun tilgjengelig fra den maskinen. Server dashboad er lagret på serveren og tilgjengelig for alle brukerne som er logget på serveren. NB! Dersom server og klient kjøres på samme maskin så vil ikke lokale dashboard være tilgjengelig. Her er det mulig å opprette nye, endre, vise og slette eksisterende dashbord. I tillegg har du mulighet til å sette et dashbord som standard ved oppstart. Dersom du ønsker å dele et skrivebord så drar du det fra server til lokalt i tre strukturen. For å opprette et nytt skrivebord så legger du inn navn (dette blir filnavnet på malen, du kan velge å opprette et annet visningsnavnet. Velg deretter «NY» og den vil åpne seg i redigeringsmodus hvor du kan legge til\endre innholde i det nye dashbordet. NB! Alle dashbord er redigerbare og endring av dashbord som er lagret på server vil påvirke visning av det for alle brukere, slik at «widgets» ikke vil vise reelle data av ytelses hensyn. Reelle data vil kun vises når «visning og ikke «rediger» av valgt. I venstre delen av skjermbildet så finner du en samling av «widgets» som du kan dobbeltklikke på eller dra inn. I toppen finner du en nedtrekksmeny med tilgjengelige språk, med mulighet til å opprette et visningsnavn for hvert enkelt språk. Ved å sette markøren til høyre i en «widgets» vil du få frem forskjellige valg som gjør at du kan konfigurere visningen av «widgetsen». Se hjelp for mer informasjon Rapportene vil være tilgjengelige fra menyen Rapportering>Dashbord Der vil du også finne noen standard finansielle rapporter som vises som diagram. Rapportene bygger på en kontoplan med feltene kontogruppe og kontotype utfylt på kontoene. Merk! Dersom det ikke er benyttet kontogrupper og\eller kontotyper tidligere i kontoplanen, kan du få installert standard grupperinger ved å benytte servicerutinene «Oppdater hovedbok med kontogruppe» og «Oppdater hovedbok med kontotype». Servicerutine finner du under Verktøy>Administrator funksjoner>vedlikehold av data>servicerutiner. Se hjelp for beskrivelse av rapportene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

14 Finans Remittering\OCR Vi har implementert en remitteringsløsning som vil støtte Telepay 2.01 og NETS formatet når det gjelder OCR. Følgende må gjøres for de som tidligere har benyttet Telepay 2.01 (NO) og nå skal sette opp remittering for å benytte Telepay Samme remitteringsoppsett kan benyttes på leverandører\kunder som tidligere. Hent opp remitteringsoppsettet under menyen Rutiner>remittering>innstillinger. Før du endrer type remitteringsjournal til Telepay 2.01, kopier\noter deg informasjon som ligger under Tilleggsinnstillinger når du kjørte 2.01 (NO) formatet. I feltet «Type remitteringsjournal» så endrer du fra Telepay 2.01 (NO) til Telepay Da vil du få tilgang til et nytt felt «Avtalenummer»; opprett et avtalenummer og kopier informasjon fra Tilleggsinnstillinger som ble benyttet med TelePay 2.01 (NO). Det er viktig at man kopierer informasjon for sekvenstellere, slik at det starter på identisk nummer som når man benyttet Telepay 2.01 (NO) formatet. Avtalenummer og foretaksnr./kundenr som du har i banken må fylles ut. Du velger selv om du vil benytte samme filområde eller opprette en ny katalog knyttet til det nye avtalenummeret. Ved generering av remitterings fil så vil brukeren få valg om man ønsker å erstatte eller legge til informasjon i eksisterende fil. Ønsker man å få tidspunkt for når filen ble generert så kan man legge inn # i filnavnet. Merk! Ved remittering av kredittnota så må man først kjede den mot en faktura før posten kan remitteres. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

15 FORBEDRINGER 7.80 Grunndata/Faste registre Firmainstillinger Logistikk Default paramter ved nytt firma Ved opprettelse av nytt firma så vil prameteret «Bruk koblet artikkelstruktur» være default slått på. Prioritering av lagersted på medarbeider Dersom man har angitt lagersted på medarbeideren vil denne hentes inn på ordrelinjen ved første gangs registrering av ordrelinjen. Merk at endring av medarbeider i hodet ikke automatisk oppdaterer lagersted på ordrelinjene Grunndata Kunde relatert Prisliste oppslag fane 2 Ved endring av kunde i kunderelatert hvis man sto inne på fane 2 prisliste ble ikke tabellen oppdatert. Dette er nå korrigert Artikkel relatert Hovedleverandørs artikkelnummer er endret til feltlengde 50 (OBJ 2020) og hovedleverandørs artikkelnavn er endret til feltlengde 100 (OBJ 7193). Rabatt og pris avtaler Innpris i rabatter og priser Innpris er lagt inn som hjelpefelt i rabatter og priser. Feltet kan hentes inn i tabelloppsett via Kunde>artikkel og Kunde rabattgruppe>artikkel. Prosjekt Det er nå mulig å sette status til arkivert på prosjekter i både tabellvisning og skjemavisning. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

16 Logistikk Avtaleordre Nye felter for å registrere kontaktperson\deres ref. på avtalen Reglene for hvordan disse håndteres er som følger: 1. Feltet for Deres ref følger kundekortet, det vil si at deres ref på kunden vil bli kopiert til avtaleordren 2. En endring i kunde eller kunde gjennom ordremalen vil bli kopiert til deres ref feltet på avtaleordren 3. NN (kontaktperson kan registreres både i sammen med kunde eller med en avtaleordre. 4. Hvis det ligger en kontaktperson på ordremallinjen vil denne overstyre ved generering, dette vil også bli påvirket av parameteret "en ordre per kontaktperson". Fakturakopi Lagt til oppdatering av flere ordrehode felter ved oppslag og blaing mellom ordre på en samlefaktura. Felter som er lagt inn er medarbeider, leveringsmåte, leveringsbetingelser, antall kolli, vår ref og kundens betalingsbetingelser. Kreditering av ordre med serienummer Ved kreditering av en ordre med serienummer og ja til påvirke lager ble lageret oppdatert men ikke serienummeret. Dette er nå korrigert Lagerstyring Artikkel innpris i tabelloppsett I lagerstrying er det nå lagt inn et felt for artikkel innpris i tabelloppsett. I tillegg så hentes nå artikkelens innpris inn i innpris feltet i lagerstyring. Merk at dette kun skjer for artikler der man ikke har fifo aktivert. Standard enhet Ved registrering av artikler i lagerendringsrutinen er det nå lagt inn en mulighet for å hente standard enhet i lagerstyring. I enhetsregisteret er det lagt inn et nytt felt Enhet i lagerstyring (objectid:9729) som angir hva som hentes i lagerstyring. Internoverføring på artikler med FIFO Ved internoverføring på artikler med FIFO er det nå lagt inn støtte for for endring av plassering på fifopartiet FIFO\Reservasjon Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

17 Ved bruk av antall i F12 ble levert fylt ut selv om artikkelen ikke kunne leveres på registrerings tidspunktet. Dette er nå korrigert I lagerrapportering kunne man i enkelte tilfeller der artikkelen var satt opp med FIFO oppleve feil på kalkulerte felt som i ordre, i bestilling osv. Dette er nå korrigert Ved manuelle reservasjon vil levert feltet oppheves ved rutine plukk utskrift. Dette betyr at man kan justere antall på struktulinjer. I enkelte tilfeller der man hadde en ordre hvor en artikkel ble splittet på parti kunne man oppleve at plukkliste ikke ble skrevet ut eller at ordren ikke fikk status plukket. Dette er nå korrigert. Lagermedarbeider Ordreferdigmelding Hvis man i skjermbildet hadde haket av for kun i rest og klikket på foreslå ny levert, for deretter å ta bort haken for kun i rest ble foreslå levert liggende igjen i tabellen men på feil linje. Hvis man gjør samme øvelse nå blir feltet foreslått levert i tabellen nullet. Det betyr at man må klikke på foreslå ny levert igjen. Ordreregistrering Registrering av linjer med vekt\volum Ved registrering av linjer hvor man hadde vekt\volum levert i tabellen, fikk alle linjer samme vekt levert hvis man hadde lagt inn en delsum linje og endret antall på en linje. Dette er nå rettet Endring av ordredato i ordrehode Ved endring av ordredato i ordrehodet blir nå ordredato, ordremåned, ordreuke, ordreår endret på allerede registrerte linjer ved lagring av ordren Oppdatering av lev.dato på ordrelinjer Ved endring av lev.dato og medarbeider hvor kostnadsbærer er koblet til medarbeider trigges oppdatering av ordrelinjer skjermbilde. Varsel ved negativ dekningsgrad Lagt inn mulighet for å omgå melding om for lav dekningsgrense. Hvis man setter artikkelen til å være skaffevare og dekningsgrensen på prisprofilen er satt til 0 vil ikke varselet ved negativ dekning slå til. Merk at skaffevare må hentes inn på artikkelkortet eller via tabelloppsett. Settes dekningsgrensen > 0 vil meldingen slå til. Dekningskontroll i ordreregistreringen Det er nå lagt inn funksjonalitet for dekningskontroll i ordreregistrering. Rutinen er tilgjengelig i ordreregistrerings griden ved høyreklikk og «dekningskontroll». Funksjonen er lagt inn i både tabell for ordreregistrering og tabell for ordreregistrering basert på leveres. Det er Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

18 mulig å legge inn avtalt beløp og avtalt dekningsgrense. Rutinen vil resette eventuelle linjeprosenter og regne ut rabatt 1, 2 og 3 på nytt. Artikkelstruktur med "lås strukturlinjer" Ved overskriving av allerede registrert linje fikk man feilmelding. Dette skjedde også ved innsett linje og angivelse av struktur. Dette er nå rettet Artikkelstruktur med «Kalkuler salgspris fra underkomponentene» Ved registrering på artikkelstruktur hvor man hadde valgt "kalkuler salgspris fra underkomponentene" ble salgspris hentet fra hovedkomponent ved endring av antall. Melding om kredittgrense I tilfeller der man registrerte ordre på et kjedemedlem hvor kjedelederen var blitt purret fikk man varsel om utestående med betalingsvarsel. Rutinen er endret slik at det nå sjekkes på om det er satt faktura til kjeden eller kunden. Hvis det er satt faktura til kjeden vil rutinen sjekke åpne poster på kjedeleder. Hvis faktura til kunden vil rutinen sjekke åpne poster på kjedemedlemmet. Ordrebekreftelse\plukk liste til e-post På kunden så kan man nå registrere kontaktperson som skal motta ordrebekreftelse\plukkliste ved utsendelse til e-post. Regler for prioritering av e-post adresse er nå som følger: 1 - Faktura: e-postadresse fra feltet Epostadresse for faktura av ordren 2 - Faktura: e-postadresse hvis kjede og faktura til kjedeleder 2.1. E-postadresse fra kjedelederens fakturaadresse 2.2. E-postadresse fra kjedelederens kontaktperson 2.3. E-postadresse fra kjedelederens kunde 2 - Pakkliste: E-postadresse fra kontaktperson pakkliste Plukkliste: E-postadresse fra kontaktperson plukkliste Ordrebekreftelse: E-postadresse fra kontaktperson ordrebekreftelse 3 - Faktura: E-postadresse fra fakturaadresse på ordren (som vanligvis vil være fra kunden eller kjede medlem) 4 - Alle: E-postadresse fra kontaktperson av ordren (som vanligvis vil være fra kunden eller kjede medlem) 5 - Alle: E-postadresse fra kontaktperson for kunden (/ kjede medlem) 6 - Alle: E-postadresse fra kunden (/ kjede medlem) Ordreutskrift Dersom feltene Kundens orgnr (Obj2175) og kundens mva regnr (OBJ ) er lagt inn på fakturaene så blir disse feltene nå knyttet riktig slik at feltene kommer på både forhåndsvisning og ved utskrift Utskrift av plukkliste og pakkseddel på en ordre som har overskredet kredittgrensen Dersom man lager en ordre på mer en kredittgrense og lagrer den som venteordre. Ved satsvis utskrift av plukkliste og pakkseddel, med utvalg på Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

19 venteordre og ordrenummer så fikk man skrevet ut disse, for deretter å legge ordren til fakturagrunnlag og fakturautskrift. Det er nå korrigert Plukk og pakkseddel ved ordre lagt til fakturagrunnlag Feltet levert ble satt feil ved lagring av ordre. Flagget burde kun bli satt når artikler trekkes ut fra lager. Dette gjelder kun for ordre som settes til fakturagrunnlag. Viktig: Det er nå mulig og reprinte plukklist og pakkliste Hvis man selekterer på plukklistenummer eller pakklistenummer vil den satsvise rutinen kun gjøre en reprint og ikke oppdatere. Derimot hvis man kjører en satsvis plukkliste eller pakkliste utskrift uten å selektere på plukklistenummer eller pakklistenummer vil rutinen oppdater og skrive ut. Ordrene vil da få nytt plukkliste eller pakklistenummer. Dette er endret: Feltet DeliveredYesNo blir kun satt når ordren blir lagt til fakturagrunnlag. Forhåndsvisning av plukkliste eller pakkliste sjekker ikke lengre på feltet levert men isteden på feltene PrintPackinListYesNo eller PrintPackingListYesNo. Rutinen for pakkliste og plukkliste vil nå kun akseptere ordre med flagg for printpickinglist eller printpackinglist. Ved reprint vil reglene ovenfor ignoreres. Innkjøp Mottak ved FIFO Ved mottak av artikler med FIFO kunne man i noen tilfeller oppleve at mottaket feilet. Dette hadde sammenheng oppdatering av ordrelinjer hvor det var solgt med negativt vareparti (-9999). Dette er nå korrigert Innkjøpsregistrering Ved delmottak på en FIFO artikkel kunne man oppleve at en rest linje fikk status mottatt. Dette førte igjen til at man ikke kunne angi partinr på den restede linjen. Samleinnkjøp Mottak Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

20 I tabellen for innkjøpsordrelinjer er det lagt inn to nye hjelpeelementer "beløp til bokføring" og valutabeløp til bokføring". Disse feltene vil beregne linjesummen basert på til bokføring feltet. Samleinnkjøp Mottak Hjelpelement for visning av sum til bokføring (ID:20628) er endret til å bruke faktura innpris hvis denne er satt. Hvis faktura innpris ikke er satt brukes innpris ved kalkulering av summen. Samleinnkjøp Mottak Ved samleinnkjøp og mottak hvor man først hadde valgt merk alle i hode og fjern merking alle på linjene for deretter å markere noen linjer ble også ikke markerte linjer mottatt. Nå blir mottatt og til bokført satt til 0 ved mottak og bokføring. Samleinnkjøp Bokfør samleinnkjøpsfaktura Ved samlemottak av innkjøp er det lagt inn muligheter når man kjører bokfør samleinnkjøpsfaktura å velge både «motta og bokfør» og «bokfør faktura» i etterbehandlingen. Bestillingsforslag Ved parameter "Kun i ordre" under på Firmainnstilliger, Logistikk, Lagerbehandling. I bestillingsforslag velges Standard i Grunnlag for bestilling. Settes det da samtidig inn en Disponibeldato, blir ikke tidligere bestillinger tatt hensyn til slik at for mye blir bestilt. Dette er nå korrigert Kassesalg Bruk av avslutningstast Ved bruk av avslutningstast i avslutning kasse og markøren sto i etterbehandling fungerte ikke avslutningstasten. Dette er nå korrigert EDI Samlefaktura når ordrer ikke har EDI profil Når det på kunden er satt samlefaktura og man oppretter ordrer med og uten EDI profil, så ble alle ordrene med på samlefakturaen men kun de ordrene med EDI profil med på EDI filen. Rutinen for samlefaktura vil nå splitte fakturaene på forskjellige EDI profil numre. Import av EDI ordre Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

21 Ved import av EDI ordre vil nå leveringsuke, leveringsmåned og leverings år oppdateres på importerte ordrelinjer. Faktura adresse sluttkunde Nytt felt er opprettet for å ha mulighet til å spesifisere sluttkundens faktura adresse (UltimateCustomerInvoiceAddressNo). Faktura adresse spesifikasjon vil bli eksportert ut på ordre, ordrebekreftelse og faktura. Ved import av EDI-ordre så vil informasjon bli satt på ordren dersom informasjon er spesifisert. Feltet kan hentes inn via design i Salg og innkjøpsordre. Nytt Visma XML format 5.3 Nytt Visma XML format 5.3 med støtte for utleggelse av Bankgiro fra firmaopplysninger i Svensk versjon. Mer info om XML versjonen kan finnes her: Import av ordre Dersom man i ordreimporten hadde angitt en mappet sti og haket av for test ble filen renamet. Dette er nå korrigert Factoring Nordea Finans Endret kid nummeret til å følge formatbeskrivelsen fra Nordea. Tidligere ble KID generert med fem blanke tegn foran kid nummeret, dette er nå fjernet. Finans Bilagsregistrering Fakturanummer (leverandørs fakturanummer) vil nå bli kopiert til bilags tabellen også hvis debet eller kredit har kundekonto Det er lagt inn visning av kostnadsbærernavn i skjermbilde for motpostautomatikk. Merk at feltene må hentes inn via tabelloppsett Periodisering ved bruk av p foran beløp. I periodiseringsdialogen vises startperiode nå år-mnd. Tilgjengelige perioder vises ut i fra oppsett i firmainnstillinger. Periodisering Svensk versjon Ved periodisering ved bruk av p foran beløp kunne man i svensk versjon i enkelt tilfeller oppleve at bruttobeløpet ble fordelt. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

22 Reskontro oversikt Lagt til felter for valuta sum åpne poster, valuta sum ikke forfalt, og beregningsdager i valuta. Disse feltene kan hentes inn via tabelloppsett. Merk at det ikke er skille må valuatype. Summene er basert på alle føringer med valuta og ikke en spesiell. Import av bunt Melding ved import av Rubicon format Det er lagt inn melding hvis filformatet som leses inn er lengre enn filformatet valgt. Dette gjelder rubicon bunt import standard (kort) og rubicon langt format. Er filformatet kortere enn valgt filformat i importrutinen brytes importen som tidligere Remittering Beregning av agio ved rene valutakontoer Det er nå mulig å agio beregne rene valutakontoer. Ved å sette parameteret "Automatisk agioberegning på rene valutakontoer" vil systemet foreta en agio\disagio beregning utifra hvilken kurs som ligger mot NOK i avregningsreturen. Melding når avregningsretur er ferdig Ved innlesning av remittering vil man nå ikke få melding avbryt når rutinen er ferdig. Meldingen kom etter at innlesningen var gjort og man klikket avbryt for å gå ut av rutinen. Satsvis utskrift Automatisk oppdatering av journaler 1. Oppdatering fakturajournal 2. Oppdatering innkjøpskjournal 3. Oppdatering varebokføringsjournal 4. Oppdatering lagerendringsjournal 5. Oppdatering prosjektjournal 6. Oppdatering prisendringsjournal 7. Oppdatering kassejournal 8. Oppdatering tilleggskostjournal Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Brukerveileding For PCKasse

Brukerveileding For PCKasse Brukerveileding For PCKasse PCKasse V.1.0.0.197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...7 1.1 Introduksjon...7 1.2 Hvordan PCKasse virker...8 1.3 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...8 1.4 Programmets hoveddeler...8

Detaljer

Nytt GUI til versjon 7.30

Nytt GUI til versjon 7.30 Visma Global 7.30 Nytt GUI til versjon 7.30 Nordic cool Skape mer ro og inntrykk av moderne arbeidsmiljø Luft Guiding Inaktivitet Bedre struktur på skjermbilder, samt høyere kvalitet på ikoner og andre

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer