brostein Bymisjonsmagasinet 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!"

Transkript

1 Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet er en av de store velferds- utfordringene her i landet i årene fremover. Omkostningene ved det som er blitt kalt utenfor- skap er høye, både for den enkelte og samfunnet. SIDE 3 Mentor til arbeidstakere fra andre land: Vis hva du kan og ikke gi opp Min viktigste oppgave har vært å forklare Ramandeep hva han er verdt på det norske arbeidsmarkedet og hvilke muligheter han har her, sier Jan Lie Amundsen. SIDE 6 Vellykket møte med norsk arbeidsliv: Språk er nøkkelen Jeg skjønte fort at ingen kom til å banke på døra og tilby meg jobb, smiler Ramandeep Singh Samra. Den indiske ingeniøren har jobbet målrettet for fast plass i norsk arbeidsliv. SIDE 7 Alle kan noe TEMA : INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Å vise folk tillit er kanskje det viktigste, sier Jan Egil Hovland. Han leder arbeidstrening og attføringsarbeidet i Kirkens Bymisjon Drammen. SIDE 8 Skihopperen med det brutale nedslaget Han var førstemann til å hoppe over 200 meter på ski i Norge, men i livet falt Tom Aage Aarnes hodestups inn i rusavhengighet. Sønnen Lucas ble redningen. SIDE Alle fortjener en ny sjanse! Praksisplass ble til fast jobb: Thomas var veldig motivert for å jobbe her, sier driftssjef i Bauhaus, Tore Erik Hammer. SIDE 4-5 Et vanlig liv, en vanlig jobb Med fengselsdom og lite utdanning visste Thomas at han ikke stiller først i jobbkø. Hos Bauhaus fikk han en sjanse. SIDE 5

2 Foto: Ingar Holm Leder Åpenhet og forventning! En god kollega svarte følgende på hva han la i slagordet Ingen er bare det du ser: Det betyr at jeg forsøker å møte alle mennesker med åpenhet og forventning. Dette Brosteinsmagasinet har et tema som også er et av mangfold av kompetente mennesker, og samtidig har Kirkens Bymisjon Drammen sine fokusområder. Det handler forventninger til den enkelte, opplever vi at skaper gode om arbeid! Verdien av arbeid, mulighetene for arbeid og hva arbeidsforhold. Vi opplever det igjen og igjen! vi vet om utfordringene forskjellige mennesker har med å få arbeid. Noe ganger krever det litt ekstra innsats å trygge begge parter i en oppstartsperiode, men resultatet er neste alltid det samme Jeg tror at min kollega var inne på noe viktig da han brukte mennesker får muligheten til å gjøre en god jobb og skape ordene åpenhet og forventning. seg et godt liv. Et åpent arbeidsliv Alle arbeidsgivere ønsker seg engasjerte medarbeidere som lever opp til forventningene og er til å stole på. Det er bra men en del mennesker får ikke muligheten til å vise hva de er gode for! Kirkens Bymisjon samarbeider tett med både næringslivet og mennesker som er det vi kan kalle marginalisert fra arbeidslivet. Det vi ofte erfarer er at medarbeidere, som på tross av sin situasjon eller bakgrunn, blir møtt med tillit blir verdifulle medarbeidere. Dette magasinet vil gi deg eksempler på dette. Men ikke uten forventning Det å ha forventninger til et annet menneske er en måte å vise respekt på. Arbeidsgivere som er åpne nok til å ta imot et Vi vet at mennesker som trives og føler seg nyttige er med på å bygge et godt samfunn. Det bygges en felles identitet og positive fellesskap når forkjellige mennesker møtes. Arbeids- fellesskap hvor mennesker tør se forbi fordommene og få noe igjen for det. Arbeid er en av de tingene som gir oss et godt liv og som gjør at vi kan leve godt utenom arbeidet. Jon-Ivar Windstad Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen Vi trenger nye frivillige til våre avdelinger. Klikk deg inn på eller ring Dette er Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen: Møtestedet Drammen Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i et vanskelig liv Lønn som fortjent Erlik Drammen og Buskerud Nyby n aktivitetskafé Kafé Vaktmester-tjenesten Kurs/skole Aktiviteter Pedalen sykkelverksted Gjenbruket Prosjekt FRI KB utvikling Friminuttet Oasen Treningsbolig Pilotleiligheter Arbeidstrening Nettverk Veiledning Attføringsbedrift med 25 APS-plasser Kafé- og serviceavdeling Håndverksavdeling Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Møtestedet Kongsberg Møtestedet Haspa Feltsykepleien Jobb1 Mandagsklubben Tilbud for ungdom (fra 7. klasse) som trenger litt ekstra Camp Killingen Tilbud for barn i Drammensregionen i samarbeid med næringslivet Feriekoloni, sjøcamp m.m. Brostein - bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen PB 1000 Bragernes / Engene DRAMMEN Tlf: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble etablert i Har i dag 38 ansatte og ca. 150 frivillige i Drammen og Kongsberg. Ansvarlig redaktør: Jon-Ivar Windstad Laget av Kirkens Bymisjon Drammen i samarbeid med Godt Sagt Opplag

3 NAV-leder i Buskerud: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet er en av de store velferdsutfordringene her i landet i årene fremover. Omkostningene ved det som er blitt kalt utenforskap er høye, både for den enkelte og samfunnet. Elisabeth Holen leder NAV Buskerud. Hun sier det ikke er en enhetlig ungdomsgruppe som faller utenfor det ordinære arbeids- og samfunnslivet: Mange unge sliter med vanskelige sosiale forhold og et sammensatt sykdomsbilde. Vi ser en bekymringsfull utvikling i antall brukere med psykiske lidelser og rusproblematikk. Samtidig er det en klar forventning fra samfunnet om at alle skal klare seg godt gjennom hele skolegangen. De som ikke gjør det, faller også ofte ut av arbeidslivet. Trygg skole I en rapport som ble laget av Vista Analyse for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010, står det at opp mot 8 % av 25 åringer står i fare for varig utenforskap. Hva skal til for at de kommer inn og med i arbeidslivet? Det er tusen (eller milliard) kroners spørsmålet og svaret er sammensatt. Det vi vet er at i dag er det i all hovedsak et krav om utdanning for å få innpass på en arbeidsplass. Derfor trenger vi en skole som sørger for trygge sosiale rammer og som legger til rette for ulike behov og utfordringer. De ungdommene som faller ut av skolen, skal uansett ikke stå uten noe tilbud. Mange virkemidler Holen forklarer at mange instanser arbeider på ulike nivåer med å hjelpe gruppen som dropper ut enten tilbake til skolen igjen, i arbeid eller annen aktivitet. NAV har en rekke virkemidler og samarbeidspartnere for å få de som trenger det på rett kjøl: Elisabeth Holen, leder NAV Buskerud Vi har god erfaring med å gi ungdommer praktisk erfaring og oppfølging i arbeidslivet, slik at de får prøvd ut både kunn- ført direkte til ungdomsteamet, der de får en samtale med en skap og ferdigheter. For noen er følelsen av mestring nok til å veileder som kan foreslå muligheter videre. Det kan være karlykkes! riereveiledning, praksis i arbeidslivet eller ulike typer kurs. I rapporten står det også at det i Norge er spesielt vanskelig Målet er skole, arbeid eller aktivitet så raskt som mulig. Ofte å komme inn i arbeidslivet, hvis du blir marginalisert i tidlig innebærer det samarbeid med andre offentlige aktører vi har alder. Hva er grunnen til det, tror du? mange flinke medspillere, smiler Holen. Det er litt for unyansert å si at det er vanskeligere i Norge Samarbeid med arbeidsgivere enn andre land. Men vi har et arbeidsmarked som krever NAV-lederen understreker helseperspektivet ved å være en del utdanning og har høye produktivitetskrav. Dette gjør det mer av et arbeidsfellesskap: krevende. Samtidig har vi en høyere sysselsetningsandel og bedre velferdsordninger enn de fleste andre land vi sammen- Det er helsefremmende å jobbe! Det handler om identitet, ligner oss med. Dette gjør at vi har mulighet til å hjelpe mange en sosial posisjon og nettverk. Mange vil oppleve tap av ungdommer inn i arbeid, og sørge for å ivareta dem. selvtillit og økonomiske problemer når de står uten arbeid. Vi vet også at de som starter sin karriere med ledighet, også se- Ungdomsteam i Drammen Holen forteller at NAV Drammen har organisert et eget ungdomsteam som jobber med dem som er opptil 25 år. De som oppsøker NAV-kontoret i denne aldersgruppen blir nere er mer utsatt for perioder utenfor arbeidslivet. I tillegg er det, spesielt i lys av den aldrende befolkningen, ekstremt viktig at alle som kan bidra får muligheten til å gjøre det! Holen er opptatt av et nært samarbeid med arbeidsgivere for å få flere unge i jobb: NAV alene kan ikke løse de utfordringene vi står overfor. Jeg utfordrer derfor arbeidsgiverne til å bidra til et mer raust arbeidsliv! Disse ungdommene utgjør en viktig arbeidskraftreserve som vi ikke har råd til å se bort i fra. Sammen kan vi skape et dynamisk arbeidsliv som gir muligheter for alle, oppfordrer hun. Store utfordringer for ungdom En rapport utarbeidet av Vista viser at opp mot 8 % av 25 åringer står i fare for varig utenforskap og at hvis 100 ungdommer ikke ender opp utenfor arbeidslivet sparer staten 1,1 mrd kroner. Rapporten sier også at det i Norge er spesielt vanskelig å komme inn i arbeidslivet, hvis du blir marginalisert i tidlig alder.

4 Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Alle fortjener en ny sjanse!

5 FRI-prosjektet Praksisplass ble til fast jobb Thomas var veldig motivert for å jobbe her, sier driftssjef i Bauhaus, Tore Erik Hammer. Hammer har fulgt Thomas fra praksisperioden og frem til fast jobb i byggvarehuset. Vi er opptatte av å gi folk mulighet til å vise hva de kan. Jeg synes alle fortjener en ny sjanse også etter vanskelige perioder. Vi vurderer Thomas ut fra det han står for per i dag, og når han har fått fast jobb her er det en tillitserklæring. I prosessen med Thomas har vi hatt god kontakt med Bymisjonen og FRI-prosjektet fra starten av. Det var et seriøst opplegg med mye støtte også til oss som arbeidsgiver. Nå som Thomas er her på vanlige vilkår er det naturlig at vi har mindre kontakt. Hammer sier en fellesnevner for de som kommer inn i som kan gjøre en jobb for oss. Gratis er greit, men langt fra viktigst når vi får inn folk gjennom den porten. Hva når det ikke fungerer? Vi har også erfart at noen slike arbeidsforhold ikke går så bra. Men det skjer jo i vanlige rekrutteringsprosesser også, så sånn vil det alltid være. Jeg ser på dette som en god mulighet bedriften utenom ordinære rekrutteringsveier er svært høy for å prøve ut for begge parter. Bauhaus har som en del av sitt samfunnsansvar å samarbeide arbeidsmotivasjon: med ulike tiltaksbedrifter. Resultatet er at rundt ti prosent av dagens 70 ansatte på Liertoppen er kommet inn i bedriften via Ingen motforestillinger? De har enten vært borte fra, eller ikke kommet inn i, det or- Ærlighet er viktig for meg. En som har sittet inne har jo på ulike introduksjonsprogram. dinære arbeidslivet. Lojaliteten til oss som da endelig gir dem en mulighet, er sterk. Og vi velger dem ikke fordi de er rimelig et tidspunkt vært uærlig, men Thomas har hele veien spilt med åpne kort. Det har vært det mest sentrale for oss. arbeidskraft i en innledende periode, men fordi vi trenger folk Et vanlig liv, en vanlig jobb Med fengselsdom og lite utdanning vet Thomas at han ikke stiller først i jobbkø. Hos Bauhaus fikk han en sjanse. Lageret i varehuset på Liertoppen er kaldt på en klar februardag. Thomas Andreassen er godt kledd og jobber raskt; tar i mot varer, legger dem inn på data og kjører dem ut i butikken. Som 36-åring har han fått sin første faste jobb og er på god vei mot det A4 livet han ønsker. For tre år siden slapp Thomas ut fra soning: Dette er et stort sprang fra det livet jeg levde før til det jeg lever nå, helt klart, smiler han. Jeg ønsket veldig å komme over i et nytt spor. Sånn sett er det både min egen motivasjon og støtte fra blant annet FRI-prosjektet i Bymisjonen som har gjort at jeg nå i dag ser på meg selv som en vanlig mann i gata. Plass på FRI-prosjektet Thomas ønsket selv å komme inn på FRI-prosjektet etter soning og valgte å sitte i fengsel lenger enn straffen tilsa for å vente på ledig plass hos Bymisjonen: Jeg kom til FRI-huset rett fra cella. Der var det aktiviteter og et fellesskap som støttet og veiledet i hverdagsliv og rutiner. Et kjempebra opplegg som var gull verdt for meg. Thomas er et eksempel på at det nytter. Med sterk vilje og støtte fra omgivelsene kan man endre kurs på et liv som kom litt skjevt ut. I tillegg til Bymisjonens folk har også familien vært viktig for meg, sier han. Han bor nå i pilot-leilighet en bolig med booppfølging gjennom FRI men håper å få tatt opp lån og kjøpt egen bolig etter hvert. Godt fellesskap Som del av et arbeidsfellesskap trives han godt og er glad for å ha fått god mottagelse blant kollegene: Det er et trygt og hyggelig miljø og ingen spesialbehandling for en kar som meg. Her er det samme krav og forventninger til alle det er sånn jeg vil ha det. Har du vært åpen overfor kolleger om at du har sittet inne? De jeg jobber med til daglig, vet det. Andre som spør, får ærlig svar. Men det er ikke så mye snakk om det, egentlig. Jeg lever med det jeg har gjort og er glad for at jeg har greid å komme tilbake i en normal hverdag. Thomas Andreassen trives godt på jobb hos Bauhaus. FRI-prosjektet FRI er et samarbeid mellom politiet, Kriminalomsorgen, Drammen kommune, Kirkens Bymisjon og Husbanken. Prosjektet FRI skal bidra til at løslatte fra fengsel får bolig, jobb og et sosialt nettverk og hjelp til å bli boende. Siden august 2007 og frem til utgangen av desember 2011 kan vi vise til følgende bosettinger: 50 personer har vært innom treningsboligen direkte etter løslatelse og 7 personer har gått direkte til en pilotleilighet. Totalt 57 personer har vært/er inne i boligdelen av FRI. Målet er at de som bor i pilotleiligheten skal overta leiekontrakten på sikt, finne egen leid leilighet eller kjøpe. Det veiledes 20 personer ute og 15 personer inne i fengsel, som er aktuelle for treningsbolig eller pilotleilighet. 12 personer har kommet så langt at veileder er koblet av. Fram til har 8 personer søkt startlån via Husbanken. Det er KUN 7 personer som har avsluttet deltakelsen i boligtilbudet i prosjekt FRI. Det vil si at det er 50 personer som har egen bolig eller bor i leilighet etter inntak fra FRI. Totalt er det 72 personer som enten veiledes i fengsel eller har et boligtilbud gjennom FRI siden Det er i dag 155 personer som er medlem i FRI og benytter basen, bistår som kamerater, er på temakvelder, aktivitetskvelder etc. Nå utvides satsingen til også å omfatte unge som er i faresonen for å utvikle kriminell atferd. FRIUNG har siden oppstart bosatt 8 ungdommer som er i ulike tiltak og følges opp av ansatte i FRIUNG. Vi veileder 12 ungdommer som sitter inne i ulike fengsler i området rundt Drammen. Dette er i tillegg til de som veiledes i FRI. FRIUNG jobber etter samme metode som FRI, men målgruppen er ungdom mellom år som står i fare for rus og kriminalitet eller allerede er inne i rus og kriminalitet.

6 Foto: Torbjørn Tandberg Mentor i Global Future til arbeidstakere fra andre land: Vis hva du kan - og ikke gi opp Min viktigste oppgave har vært å forklare Ramandeep hva han er verdt på det norske arbeidsmarkedet og hvilke muligheter han Aldri for sent å bli et lykkelig barn, sier Terje Forsberg i sin ny bok. har her, sier Jan Lie Amundsen. Jan Lie Amundsen er daglig leder i Toyota Drammen og mentor for indiske Ramandeep Singh Samra. Da de to møttes gjennom Global Future-programmet i NHO jobbet Ramandeep som produksjonsmedarbeider i en liten bedrift utenfor byen. Siden Ramandeep hadde jobbet i bilbransjen i India, var han bestemt på at det var der han hadde sjanse til å få jobb i Norge. Men jeg var opptatt av at hans kompetanse også kunne brukes andre steder. Det tok litt tid å få ham til å tro på det, smiler Amundsen. Små nyanser Ramandeep har både teknisk og økonomisk utdanning og dermed solid faglig plattform. I møte med arbeidslivet her i landet er det mer norske koder og kultur som må forklares, mener Amundsen. Nordmenn ser ikke bare på formell kvalifisering, men innpakningen er også veldig viktig! Søker du jobb på et verksted og kommer på intervju i ny blådress, blir det helt feil. Ofte er det små nyanser som skiller kandidatene fra hverandre, og for utlendinger som ønsker en plass i norsk arbeidsliv blir det viktig å treffe riktig på de uformelle tingene. Finn riktig miljø Parallelt med til veiledning i søkeprosesser har Amundsen og Samra jobbet mye med CV-oppsett, diskutert ulike intervjuscenarier og hva man sier og ikke sier i møte med potensielle arbeidsgivere. Jeg har vært tydelig på at Ramandeep, når han har sett etter jobb, ikke bør selge seg for billig. Hvis man har søkt flere steder og ikke kommer på intervju, reagerer mange med å søke stillinger de er overkvalifiserte for, tilbyr seg å jobbe for lavere lønn etc. Jeg har oppmuntret ham til å lete etter en stilling der han får brukt bredden i sin kompetanse. I Aker Solutions på Tranby er det et internasjonalt miljø der kvalifikasjonene hans kommer til sin rett og blir satt pris på. Som mentor har Amundsen hele tiden hatt ståltro på at Ramandeep skulle lykkes: Sterk egenmotivasjon er viktig. Og så gjelder det å ikke gi seg med en gang! Hans-Petter Tonum, daglig leder, Drammen Næringslivsforening Hva legger du i begrepet et inkluderende arbeidsliv? Et inkluderende arbeidsliv er for meg et arbeidsliv hvor vi i større grad bryr oss om hverandre. Hvor det er helt naturlig for arbeidsgivere å gjøre en ekstra innsats eller tilpasninger for å få medarbeidere raskere tilbake i jobb etter sykefravær. Dette gir et arbeidsliv hvor arbeidstakere holder seg friskere og hvor fleksible løsninger oppmuntrer til raskere å komme tilbake i jobb etter sykdom. Et arbeidsliv med et større hjerte rett og slett. Akkurat som Kirkens Bymisjon.

7 Foto: Torbjørn Tandberg Global Future Vellykket møte med norsk arbeidsliv: - Språk er nøkkelen Jeg skjønte fort at ingen kom til å banke på døra og tilby meg jobb, smiler Ramandeep Singh Samra. Den indiske ingeniøren har jobbet målrettet for fast plass i norsk arbeidsliv. Samra kom til Norge for fem år siden. Selv mener han viljen til å lære språket har vært avgjørende for at han i dag jobber som ingeniør og er del av det internasjonale miljøet i Aker Solutions på Tranby. Motivasjon og interesse Kan du ikke språket og har du ikke jobberfaring, er det ingen arbeidsgiver som velger deg. I begynnelsen opplevde jeg at det var vanskelig bare å få en sjanse. Jeg søkte mye forskjellig og fikk mange avslag. Ønsket var å jobbe og å lære norsk så raskt som mulig! I dag er begge mål oppnådd for 36-åringen: Gjennom voksenopplæringen fikk han innføring i språk og samfunnsforhold og via NAV ble det jobb i en liten produksjonsbedrift. Etter at han ble plukket ut i NHOs nettverk Global Future kom også jobbmuligheten hos Aker Solutions. Ramandeep Singh Samra kom til Norge for fem år siden og har jobbet målrettet for fast plass i norsk arbeidsliv. Konkurransen om å komme med i Global Future var stor Alle arbeidsgivere ser jo etter folk som er motiverte og vil gjøre en innsats. For utlendinger er språket helt klart den viktigste biten som må på plass for å lykkes, sier han. Avslappet og profesjonelt Ramandeep Singh Samra har bachelor i engineering og master i administrasjon fra hjemlandet og lang fartstid fra blant annet Honda-konsernet. Norsk arbeidsliv er mer avslappet, men samtidig mer profesjonelt enn det jeg var vant til, sier Ramandeep. I India snakket jeg med toppsjefen to-tre ganger i løpet av fem år. Her kan jeg gå og banke på døren til administrerende når jeg vil. Den uformelle tonen og det nordmenn kaller flat struktur er ganske forskjellig fra det jeg er vant til, smiler han. Internasjonalt miljø Aker Solutions på Tranby er en multikulturell arbeidsplass med ansatte fra 26 nasjonaliteter. Ulike introduksjonsprogram, norskkurs og felles fritidsaktiviteter er noen av tilbudene til nyankomne: Dette er en flott mulighet til å bedre kjent med kolleger, smiler Ramandeep. Det er sosialt, variert og vi blir introdusert til norsk kultur på en annen måte. I tillegg til jobben har Ramandeep gjennom Global Future tatt styrekompetan- sekurs på BI. Med beste karakter som resultat er han motivert for å studere mer: Det var en utfordring at hele kurset gikk på norsk, men jeg er glad for at jeg gjennomførte. Jeg tror det har betydning for norske arbeidsgivere at man viser at man kan utvikle seg faglig også utenom jobben. Tar tid å bli kjent Man må erkjenne at det tar lang tid å bli kjent i Norge, sier Ramandeep. I dag er han etablert med kone og barn i en nabokommune til Drammen. På veien inn i norsk arbeids- og samfunnsliv er han også glad for solid støtte fra sin indiske familie: Min far er tidligere jagerflypilot, min mor er pensjonert lærer og min bror er salgssjef på Microsoft i Dehli. De er vant til å jobbe og forstår at jeg har måttet begynne mye på nytt. Når vi snakkes, oppmuntrer de meg til å stå på og ikke gi opp. Likevel, hvis noen hadde sagt, da jeg gikk ned flytrappen i Norge for første gang, at om fem år er du ingeniør i Aker Solutions, vet jeg ikke om verken de eller jeg hadde trodd på det. Roar Flåthen, LO-leder Hva legger du i begrepet et inkluderende arbeidsliv? Inkluderende arbeidsliv er bra for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsplassen og for samfunnet. Det innebærer: Trygge arbeids- og ansettelsesforhold. Likebehandling der ingen på usaklig grunnlag skal holdes utenfor eller hindres i arbeidslivet. At det skal være arbeid til alle, og at de som står utenfor arbeidslivet får en reell mulighet til et arbeid. At alle som kan og vil, skal få muligheter til å bidra i samfunnet, og ikke støtes ut i en passiv trygdetilværelse. At ingen skal diskrimineres eller forskjellbehandles på grunn av kjønn, religion, livssyn, politisk syn, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

8 - Alle kan noe Å vise folk tillit er kanskje det viktigste, sier Jan Egil Hovland, virksomhetsleder for arbeidstrening og attføringsarbeidet i Kirkens Bymisjon Drammen. Styrker bedriftene Ofte opplever vi at når mennesker kommer inn i en positiv prosess hvor folk har tro på dem da yter de mye selv for å Jan Egil mener at virksomheter som gjør en innsats for å vise hva de er gode for. Alle er ikke kvalifisert for alt men rekruttere et mangfold av ansatte, får mye igjen for det. alle kan noe, utdyper han. Kvalifiseringsprogrammet og Ungteamet er eksempler på tiltak som fungerer godt. Hvorfor er det så viktig at bedrifter og enkelpersoner engas- Har arbeidsgiver jobbet målrettet med arbeidsmiljøet, og jerer seg i å skape inkluderende arbeidsmiljø? Mange av de som Bymisjonen har i sine rekker har historier skapt holdninger og verdier i som tåler litt svingninger, tror og erfaringer som har gitt dem lite tro på at de noen gang vil jeg det er en fordel. Å få inn noen fra våre rekker utfordrer Dette handler om samfunnsansvar! Hvilket samfunn får vi få en plass i arbeidslivet: men gjør ofte arbeidsmiljøet sterkere. Det påvirker hvordan hvis vi ikke stiller opp for hverandre? Rent samfunns-økono- Vi møter mennesker med svært forskjellig bakgrunn. Noen har lite utdannelse, andre har utfordringer knyttet til språk medarbeiderne ser på bedriften og seg selv. misk har alle noe å vinne på at mennesker er i arbeid. Vi er uansett sammen om å betale regningen for dem som eller helse. Vi tar utgangspunkt i en grundig kartlegging, hvor Hvordan jobber firma som lykkes med slike prosesser? ikke klarer å skaffe seg et levebrød. vi ser etter ressurser og samtidig ser på begrensningene. For det første er det viktig å starte med de vanlige ansatte Jan Egil Hovland viser til flere bedrifter som har tatt et aktivt Det er ikke slik at alle som kommer hit skal ut i arbeidslivet. for å finne frem det sosiale engasjementet som er der. Klarer og tydelig samfunnsansvar på dette området: Stormberg, Aass Noen trenger å avklare OM de skal jobbe og eventuelt hvor mye de kan bidra med. Men vi har en grunnleggende tro på at man det er mye gjort. Når våre folk kommer er det viktig å bryggeri, Trygg Vei, Aktiv Veidrift og Trysilhus er noen av følge opp, sørge for at de får vist hva de er gode for, tilrette- Bymisjonens medspillere. alle kan klare noe. Hos oss får de muligheten til å prøve seg, legge litt for dem som trenger det og holde kommunikasjonen forklarer han. tydelig og åpen. Disse bedriftene sysselsetter et mangfold av mennesker og får det til å lønne seg. Jeg opplever at vi i Kirkens Bymisjon Forstår tilbakeholdenhet Hovlands råd til arbeidsgivere som tar i mot folk fra bidrar til at flere virksomheter gjør positive erfaringer knyttet Hovland bekrefter at folk som av ulike grunner har gått ledig Bymisjonen er klare: til å ta inn folk som ikke har A4-bakgrunn. lenge kan møte fordommer hos arbeidsgivere, og forstår at enkelte bedrifter er tilbakeholdne med tanke på å ta inn folk Vær tydelig på hva som forventes, hva som fungerer og hva Må få prøve seg som av ulike grunner sliter med å komme i vanlig arbeid: som kan bli bedre. Og ikke minst gi de ansatte en opplevelse Hvordan jobber avdelingene i Kirkens Bymisjon med den av at det er bruk for dem. De fleste vil fungere godt i jobben enkelte i forhold til arbeidsavklaring og arbeidstrening? Mennesker som ikke tidligere har vært i en ordinær hvis de føler at forventningene er tydelige og at innsatsen arbeidssetting, med de forventninger og krav som stilles til deres kommer til nytte! arbeidstagere, må nok jobbe litt ekstra for å finne ut hva det Å få prøve seg ute i virkeligheten er veldig viktig for dem som er hos oss. Det gjør at mange får ny tro på seg selv. De innebærer. Mange har også gjort seg negative erfaringer med arbeidsgivere og er litt engstelige for kritiske tilbakemeldinger. Det kan være litt slitsomt for begge parter, sier han. Samarbeid med NAV Hovland og hans folk samarbeider også med NAV. De legger til rette for gode overganger, men det kan være en utfordringer å få dette systemet til å fungere for alle menklarer faktisk mer enn det de gir uttrykk for når vi har den innledende kartleggingssamtalen! Vi veileder én til én, med lite press og få muligheter for Samtidig møter jeg mange bedrifter som snur dette til noe nesker. Det er til tider litt for rigid og mange forskjellige ord- nederlag. Dette skaper gode relasjoner, trygghet og optimisme. positivt. Bedriftene vi jobber med, og som lykkes med å ninger som gjør at den enkelte noen ganger forsvinner litt. Når Den oppskriften har vi veldig tro på, oppsummerer Jan Egil integrere våre folk, får lojale medarbeidere som setter pris det er sagt, vil jeg understreke at de som har gode kontakt- Hovland. på jobben sin, som yter ekstra og tåler litt ekstra. personer og noen å støtte seg til i starten, ofte klarer seg bra.

9 Mat og mestringsglede på Nyby n aktivitetskafé gat epre sten Stefan Karnstuen (38) har jobbet som frivillig på kjøkkenet i Nyby n aktivitetskafé siden i fjor høst. Midt i blinken for en matglad hobbykokk, smiler han fornøyd. Inkluderende arbeid Arbeid gir selvtillit og selvrespekt. Det å ha et arbeid og være en del av et fellesskap gjør livet meningsfullt. Dette går igjen i mange av Bibelens forfatteres budskap, arbeid er velsignelse fra Gud og en viktig del av livet. Derfor er det også vår oppgave som samfunn å legge til rette for at alle får en mulighet til å få seg et meningsfullt arbeid med en lønn som de kan leve av. Stefan Karnstuen (38) på kjøkkenet i Nyby n aktivitetskafe. Der hvor den private sektor ikke kan tilby arbeidssøkende jobb har myndighetene et ansvar for å skape slike arbeidsplasser. Dette er vel selve prøvesteinen for et demokrati: Om et demokrati er godt, avhenger om flertallet behandler mindretallet på en anstendig måte sitat Karsten Isaksen Arbeid handler ofte om tilretteleggelse for å kunne bruke de evner og ressurser som arbeidstakere har. Arbeidsdepartementet skriver i sin intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv at det vil bedre arbeidsplasser og samfunnet, redusere sykefravær og uførstrygd, og utvikle den enkelte arbeidstakers ressurser og evner. Stefan vokste opp under gode forhold i Drammen på 70- og Til slutt tok jeg kontakt med Kirkens Bymisjon og lurte på om 80-tallet. Han var, som ungdom flest, med på en del gutte- streker, men ikke noe alvorlig. Utfordringer etter år i utlandet Det var etter et år i FN-tjeneste i Libanon utfordringene begynte, forteller han. Jeg kom inn i et miljø der rus og festing var en del av hverdagen. Etter en tid reiste han til England for å studere til sivilingeniør. I studentmiljøet der ble det enda mer rus, og da jeg reiste hjem etter det første skoleåret var jeg så full av angst at jeg ikke torde å gå utenfor døra hjemme. Langvarig behandling Angsten gjorde seg også utslag i paranoide forestillinger, og i løpet av de neste ti årene ble det mange innleggelser i psykiatrien, både ved Lier sykehus og Blakstad, flere ganger på tvang, men også på frivillig basis. Etter et lengre behandlingsopphold på 13 måneder ble jeg utskrevet, men ble likevel sittende hjemme. Etter et års tid tok jeg mot til meg og kontaktet NAV for å be om hjelp til å og det er i hvert fall ingen arbeidsgivere som ringer deg når du komme ut i jobb. Men tiden gikk og det skjedde ikke noe. de hadde bruk for meg. Jeg ville jo så gjerne bidra med noe! Bymisjonen kunne ikke love ham noen lønnet jobb. Men han fikk et sted å gå til hver dag, og være en del av et positivt miljø. Det er ulønnet arbeid, men jeg treffer fantastisk mye hyg- gelige mennesker, sier Stefan. Vil stå på egne ben I tilegg til å jobbe som frivillig i kafeen til Kirkens Bymisjon i Nyby n har han nå også fått en praksisplass som kokke- assistent på Fløya sentralkjøkken som drives av Drammen kommune. Det er kjipt å motta penger fra NAV hele tiden når jeg vet at jeg kan gjøre nytte for meg, sier han. Men jeg har lært at skal man komme seg ut av elendigheten og tilbake til et normalisert liv, så må en stå på selv. Nå håper han å få fast jobb og etter hvert bli økonomisk Inkludering er ikke bare viktig i betalt arbeid, men også i frivillig arbeid er det viktig å ha en god holdning og slippe hverandre til slik at vi får bidratt med våre evner. I en menighet var det en liten flokk med gamle damer som utgjorde en bevertningskomite, de var begynt å bli slitne og ba om å få forsterkning inn i komiteen ved neste valg. Da meldte det seg en 17 år gammel gutt som kunne tenke seg å være med å smøre mat og servere. Neste gang det var fest så jeg ikke denne gutten i festkomiteen og spurte etter han. Da kunne disse gamle damene fortelle at de ikke hadde innkalt ham for de regnet med at det gikk fortere når de gjorde dette selv han kom bare til å fly i veien. uavhengig: - Gatepresten Kjell Arild Johansen Du kan ikke forvente at alt skal ramle ned i hendene på deg, sitter innelåst hjemme. Initiativ og vilje til å jobbe er det som må til, oppsummerer Stefan. Å være inkluderende er en holdning som kan trenes opp fra vi er barn. Lære å se andre, slippe dem til med sine evner, gi dem ansvar. Noe av det beste foreldre kan gjøre er å hjelpe barna til å få selvtillitt. En grunnleggende holdning hvor inkludering er viktig og erfart vil alltid bli tatt med i voksenlivet og gjøre samfunnet vårt bedre i fremtiden.

10 Skihopperen med det brutale nedslaget Han var førstemann til å hoppe over 200 meter på ski i Norge, men i livet falt Tom Aage Aarnes hodestups inn i rusavhengighet. Sønnen Lucas ble redningen. Tekst og foto: Atle Thingnes Briseid Som 23-åring og prøvehopper i Vikersund blir Aarnes førstemann til å hoppe over 200 meter i Norge. Foto: Scanpix. I halvannet år levde Tom Aage Aarnes som rusavhengig på gata i Oslo. Nå er han ferdig med bachelorgrad innen forurensing og miljø, og klar for å begynne i ny jobb på Høgskolen i Telemark. Historisk hopp. Nesten nøyaktig 12 år tidligere planter Nysgjerrighet og flukt. I Nyby n aktivitetskafé er det Jeg er litt svett i henda nå. Skal jeg ta det kronologisk eller hoppe litt frem og tilbake? i Oslo. Han legger seg inn på psykiatrisk avdeling, litt for å stille. Ute snør det lett. Tom Aage er blitt tryggere på situas- distansere seg fra Plata, men mest fordi han føler at folk rundt jonen. Han forteller godt. Noen rekker hånda i været, som i en ham krever det. Tom Aage Aarnes gruer seg. Ikke til å sette utfor en stupbratt hoppbakke, men til å stå foran omkring 50 personer, de fleste skoletime, lurer på hvorfor han, som var et fremadstormende idrettstalent, ble avhengig av rus. Jeg var vel egentlig ikke så klar for det selv, sier han. med rus- eller fengselsbakgrunn, som venter inne i kafeen til En kombinasjon av nysgjerrighet og en flukt fra det som var Tom Aage flytter til faren sin i Bø i Telemark. Der er det ikke Kirkens Bymisjon i Konnerudgata. vanskelig, sier han. heroin å få tak i. I stedet bruker han alt som er av andre stoffer. Inni sitt eget hode er han nykter fordi han ikke bruker heroin. Han manner seg opp, trekker pusten: Hei, jeg heter Tom Aage. Jeg begynte å hoppe på ski da jeg Mora, selve grunnsteinen i livet til Tom Aage, dør av kreft i Tom Aage trenger å flykte fra sorgen. Dessuten Telefon fra gamle hoppvenner. Så en dag i påsken var 7 år. arver han en halv million kroner. Det er mye penger for en 2004 kommer det en telefon fra Lars Bystøl. Er det ikke på tide bortskjemt gutt som alltid har vært glad i en fest, men aldri å spenne på seg hoppskia igjen? Han kan få utstyr av Bjørn har hatt kontroll på penger. Selv mens han er på landslaget, tar Einar Romøren. Tom Aage takker ja. han nedslaget på 204 meter i Vikersund-bakken og blir første han amfetamin hver dag. Jeg begynte i helt feil ende. Livet var jo bare kaos. Jeg hadde mann til å hoppe over 200 meter i Norge. Mediene skriver Jeg ble vel opptatt av ikke å ha det jævlig. I tillegg var jeg ikke åpnet post på mange år. Det var mange ting jeg ikke med store bokstaver om talentet som lurer navn som Inge- litt overmodig, litt verdensmester. Dessuten jobbet jeg på den hadde tatt et oppgjør med, sier han. brigtsen og Ottesen for det historiske øyeblikket. tiden sammen med en kamerat som hadde en livsstil som ikke helt passet til satsingen på hopping, sier han. Men i bakken gjør han det det bra. Han vinner Norges- Ingen kan forestille seg, at unggutten kort tid senere skal være cuprenn uten å ha trent på nesten tre år. Avisene skriver om både heroinavhengig, bostedsløs og med milliongjeld. At Da dommen kommer, velger Tom Aage å kutte alle bånd til det fantastiske comebacket, og Tom Aage klarer å holde seg gutten som hopper 80 meter i Gjerpenkollen på Skoger, skal både hoppmiljøet og venner. Han er skamfull og gjemmer nykter. Et tv-team vil lage dokumentar om han. Tom Aage sier måtte overnatte i utstyrsboden til en av kirkene i Drammen. seg bort, tenker negativt om seg selv og tror at alle andre også at han satser på å avslutte karrieren under VM i Holmenkollen For utenforstående starter det med at han i september 2002 tenker slik. Rusingen går over fra å være en måte å ha det gøy leverer en positiv dopingprøve på amfetamin under NM på på, til å bli en flukt fra skammen. Bare tre måneder etter at plast i Marikollen. Nyheten sprekker mens han er på han tar 4. plass i NM, er han hektet på heroin. Han reiser hjem Så, under en trening på Lillehammer, skader han ryggen. Det treningsleir med landslaget i Tyskland. Hjemme venter i lunsjpausene for å gjemme regninger for samboeren. Han er blitt vinteren 2006, og Tom Aage skal for alvor vise hoppjournalistene utenfor leiligheten på Jordal i Oslo. prøver å starte opp et enkeltmannsforetak innen ventilasjons- verden at han er tilbake. Men ryggen er blitt så vond at han For meg var det ikke noe sjokk. Jeg visste jo hva jeg hadde i montering mens han er avhengig av heroin. nesten faller på hoppet i Holmenkollen. Han må legge bort meg. Men for alle andre var det nok det, sier han. Ikke noen særlig god forretningsidé, sier han med et skjevt hoppskiene og vender tilbake til ruslivet. smil. Så er det samme regla om igjen: jeg flytter opp til fatter n for Selv om han nekter, anker saken til Idrettens domsutvalg og å komme meg bort fra heroinen, og blir i stedet speedfreak. får en bekjent til å ringe Dagbladet og si at han hadde stoffet i Så oppdager samboeren alt. Jobben, forholdet og leiligheten drinken hans, er Tom Aage på en måte lettet over å bli avslørt. ryker på samme dag. I halvannet år bor Tom Aage på gata Han vet jo at han må slutte, men han greier det ikke. Lucas blir vendepunktet. I rusmiljøet i Telemark treffer han Inger Lise. De flytter sammen etter noen uker. Ingen av

11 Bitmap logo: Gråtoner: kule - 70% bue - 35% tekst - 100% Logoen er oppløsningsavhengig og det kreves spesi ell filvariant for innleggelse i tryk ksak for bibehold av slag skygge. Egner seg b est til elektronisk e medier dem ser noen grunn til å slutte med rus. Etter tre måneder blir hun gravid. Hun legger seg straks inn til avrusning og får behandlingsplass på Borgestad-klinikken. Tom Aage skjønner at han også må gjøre noe. Det lille barnet kan ikke vokse opp med en far som er rusavhengig. Noen måneder senere har også han fått plass på institusjonen. Han søker seg inn i LAR. Da Inger Lise ble gravid med Lucas, visste jeg at jeg ikke hadde noe valg. Lucas har ikke bedt om å bli født. Vi bestemte oss for at det livet vi har levd ikke skulle ha noe å si for det livet han skal leve, sier han. Flere bedrifter ønsker å støtte Kirkens Bymisjon i Drammen Kirkens Bymisjon i Drammen har en god standing i forhold til samarbeid med det lokale næringslivet. Flere store avtaler er inngått på ulike nivåer i Bymisjonen har fått to nye Hovedsamarbeidspartnere, henholdsvis Sparebank 1 og Fevang Bolig og næringsutleie. Union Eiendomsutvikling AS er ny Samarbeidspartner, og Liertoppen kjøpesenter og Magasinet Drammen nye Støttepartnere. Ønsker din bedrift å inngå en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon Drammen eller få mer informasjon rundt de ulike avtalene kan man kontakte Jon Dahl på tlf eller mail: Endelig kunne kjæresteparet bli kjent med hverandre på ordentlig. Jeg hadde jo ikke hilst på Inger Lise i nykter tilstand, sier han. Hovedsamarbeidspartnere Søppelsekk med regninger. Men den tøffeste kampen står fortsatt foran ham, i form av en hel søppelsekk full av ubetalte regninger og krav. Faren har spart på alt sammen. Totalt over en million kroner i gjeld. Han innstiller seg på å leve resten av livet på sosialstønad, men bestemmer seg likevel for å gjøre et forsøk. Han setter seg ned og skriver lange, håndskrevne brev til alle sine kreditorer. Utrolig nok opplever han godvilje fra nesten samtlige, inkludert skatteetaten og Statens innkrevingssentral. Nesten all gjeld blir slettet eller kraftig redusert. Det er utrolig hva man får til bare man legger litt i det, sier han. Samarbeidspartnere I bymisjonskafeen er det pause. Mange kommer bort til Tom Aage for å snakke hopping. Et par karer lurer på om han har noen gamle hoppski de kan få kjøpe. Nei, jeg har bare ett par, og de ligger i kjelleren til bestefaren min, svarer han. HydroBaltic a.s. Spørsmålene strømmer på. Var han ruset da han hoppet 204 meter? Hvordan takler han å bo i et område der han kjenner alle i rusmiljøet? Tom Aage svarer rolig. At han kjenner alle freaksa og hilser på gamle kjente på butikken, men lar det være med det. Jeg opplever at rusmiljøet lar oss leve i fred. De viser stor respekt for at vi har sluttet med det livet, sier han. Støttepartnere Andre støttepartnere Har lært av nedturene. Med støtte fra NAV har han avsluttet en bachelorgrad innen forurensning og miljø. Nå venter ny jobb på Høgskolen i Telemark. Mastergraden innen grunnvannsforskning er allerede planlagt. Å begynne på skole var det lureste jeg har gjort. Jeg fikk følelsen av at jeg dugde til noe. Fikk tilbake selvrespekten og mestringsfølelsen. Jobb og skole, det må man ha, slår han fast. Samarbeidspartnere Camp Killingen Likevel kjenner han på nervøsiteten ved å skulle jobbe igjen for første gang på 10 år. Nå har NAV betalt for meg og mine i fire år. Nå er det jeg som skal putte mat på bordet. Jeg kjenner litt på det, men tror at det skal gå bra, sier han. Selv mener han at nedturene har lært han mye om livet, ikke minst om å bli voksen og ta ansvar. Han ønsker verken å glemme eller skjule det livet han har levd. Jeg hadde godt av en trøkk, for å våkne opp. Før eller siden måtte jeg ta ansvar for meg selv. Dessuten er jeg blitt vant med å stå gjennom vanskelige perioder. Forhold som ville vært katastrofale før, er som småting å regne nå, sier han. Et lite bidrag kan bety mye for noen Ønsker du å gi en engangsgave til Bymisjonens arbeid i Drammen, da hjelper du oss å gi andre en mulighet. Kanskje blir det til en god opplevelse for barn, eller en helgetur for en av våre gjester. Alt du gir blir brukt i Drammen! Vår gavekonto er

12 Foto: Torbjørn Tandberg Lidenskapelig med kameraet Et skarpt blikk, et stort hjerte og en ivrig sjel med stor lidenskap for foto. Slik er Brosteins nye fotograf, Torbjørn Tandberg. For Torbjørn er fotografering både jobb og hobby, og nå velger han også å vie en del av sin tid til oppgaven som Brosteins fotograf og samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon i Drammen. Torbjørn bor, virker og har studio i Drammen der han tar brudebilder, portretter, familiebilder og reportasjefoto. Nå forbereder han blant annet utstilling i sølvgruvene på Kongsberg til sommeren. Det er er hyggelig å få være med Kirkens Bymisjon og gjøre litt nytte for meg, sier Torbjørn. I tillegg til å stå bak flere av bildene i denne utgaven av Brostein, lar vi her Torbjørns bilde av kvinnen i isen tale for seg selv.

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet er en av de store velferdsutfordringene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer seg gjennom årene men ikke Killingen Ole-Benjamin og Christian har begge vært på Killingen.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang september 2012

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang september 2012 Foto:TorbjørnTandber g Vil heller koke suppe enn å sitte i styret brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang september 2012 Dagens frivillige vil gjøre noe konkret! De vil koke suppe,

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid

Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE. etter selvmord. Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid Hvordan bistå UNGE ETTERLATTE etter selvmord Traumet og sorgen ved selvmord påvirker unge i lang tid De unge sliter med psykososiale, eksistensielle og relasjonelle vansker De unge trenger og ønsker støtte

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT

FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT FRA PROSJEKT TIL ORDINÆR DRIFT «Talenthuset» startet som en del av et 3 - årig prosjekt «Talenter for framtiden» 2013-2015 som NAVkontorene i Midt Telemark hadde Målet var at ingen ungdom skulle gå på

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007

Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 14 APR 1000 Rapport fos samarbeids prosjektet FRI 2007 Samarbeidsprosjekt med: KIRKENS BYMISJON Husbanken ST R A F F E T a v ioven Hktivkriminalamsorg - tryggere samfunn 11 DRAMMEN K RIM IN AL OM SORG

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer