Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014

2 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere... 4 Partner i arbeidslivet... 5 I et internasjonalt arbeidsliv... 5 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi... 5 Bidra til å løse samfunnets utfordringer... 5 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen... 6 First Lego League... 7 Økonomi... 7 (Vedlegg)... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 Styrets årsberetning for 2014 Avdelingen Tekna Trondheim avdeling består i hovedsak av Teknas medlemmer i Sør-Trøndelag fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen medlemmer, mot året før. Det har dermed vært en medlemsvekst på 2,6 %. Tekna hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4,0 %. Avdelingen fikk 616 nye medlemmer, hvorav 275 var nyinnmeldte, 238 var studentoverganger og resten var innflyttere. Avgangen var på 438 medlemmer, hvorav 187 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 26 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er ca. 43 år. Ca. 38 % er 37 år eller yngre. 93,5 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 72,9 % i privat sektor (inkludert Spekter), 3,2 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 19,4 % i statlig sektor. 1,7 % er selvstendig næringsdrivende, og 1,7 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Trondheim avdeling har i bestått av: Ødegården Torgeir Bryge Leder Statoil ASA Avd Stjørdal Falch Eva Nestleder Høgskolen i Sør-Trøndelag Hoem Olav Egil Styremedlem Cowi AS Avd Trondheim Mjøsund Thomas Petter Styremedlem Kynningsrud Fundamentering AS Avd Heimdal Nergaard Margrethe Styremedlem NTNU Inst for kjemisk prosessteknologi Ottesen Petter Styremedlem Wacker Chemicals Norway AS Risa Øystein Styremedlem NTNU Inst for sirkulasjon og bildediagnostikk Folstad Ole Ivar Varamedlem Trondheim kommune Eierskapsenheten Vildåsen Sigurd Sagen Varamedlem NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Styret har gjennomført 5 møter etter årsmøtet Alle møtene ble avholdt på Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) ved NTNU. 2 styremøter ble avlyst på grunn av stort forfall. Et fåtall saker har blitt behandlet per e-post. I tillegg arrangerte styret middag på To rom og kjøkken før sommeren, samt førjulssamling på Håndverkeren i desember. Valgkomiteen har bestått av: Blekkan Edd Anders Eggen Sissel Bergljot Rørheim Tom-Erik Valgkomite-medlem Valgkomite-medlem Valgkomite-medlem 3

4 Avdelingens undergrupper har blitt ledet av: Vildåsen Sigurd Sagen/Dahl Asbjørn Senneset Kåre Ytrehus Anita M Tekna Ung Seniorforum Egen bedrift Styret ønsker en enklest mulig organisering av avdelingen, uten undergrupper som ligger lenge i dvale. Styret har derfor oppfordret Bygningsingeniørgruppen til å gjenoppta aktiviteten, eller avvikle seg selv. Distriktskontorleder har i løpet av året fått et velfungerende kontor, som avdelingen låner av etatsgruppa ved NTNU. Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna Totalt har det vært ca deltakere på 44 gjennomførte avdelingsarrangementer. 2 møter har blitt avlyst. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Dato Tema Antall 30.jan Immatrielle rettigheter (IPR) jan SIVA s tilbud og ordninger rettet mot gündere og småbedrifter (Tekna EB) feb ABC for prosjektstyring mar Networking (Tekna Ung) mar Erfaringer fra gründervirksomhet innen medisinsk Sensorteknologi og "Starte bedrift»-utfordringer og muligheter ( Tekna EB) apr Hvordan påvirke lederen? apr Fra sceneskrekk til karisma sep Forhandlingsteknikk for Tekna EB sep Pensjonskurs for Tekna Ung sep Hvordan påvirke lederen? (Tekna Ung) okt Hvordan vinne oppdragene? okt Oppsagt eller bare på jakt etter noe nytt? * okt Økonomi for ikke-økonomer okt Seminar for studenter på NTNU (Tekna Egen Bedrift, StartNTNU og Tekna-studentene) okt Personlig merkevarebygging nov Hvordan bli mer kreativ? (Deltagerbegrensning) nov Nettverk og virkemiddeltilgang for gründere (Tekna EB) nov Hva skal til for å lykkes med innovasjon? (Deltagerbegrensning) 20 4

5 * Inviterte fra privat/kommunal/statlig sektor og avdelinger i Midt-Norge. Arrangert ifm dialogmøte mellom tillitsvalgte i regionen og representanter fra Hovedstyret. Styret har de siste årene også fungert som avdelingens fagråd. For å skape bredere engasjement rundt planleggingen av avdelingens arrangementer, ber styret årsmøtet om mandat til å opprette et eget fagråd etter at R-møtet 2015 har fattet sine strategiske vedtak. Partner i arbeidslivet Møte mellom lokale bedriftsgrupper og lønns- og interesseutvalget (LIU) ble utsatt fra november 2014 til februar Førjulssamlingen på Håndverkeren i desember la opp til nettverksbygging mellom de inviterte gjestene. I et internasjonalt arbeidsliv Dato Tema Antall 08.jan Working and living in Norway nov Hvordan unngå å tråkke i den kulturelle salat? 40 Kurset «Working and living in Norway» ble gjentatt under Kursdagene 2015, da med 100 deltagere. Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Styret har uttalt seg om Teknas realfags- og teknologistrategi. Kurs i bruk av mattesekker vil bli arrangert våren Følgende aktiviteter har mottatt støtte: Vektorprogrammet ( kr) Bidra til å løse samfunnets utfordringer På vegne av begge Tekna-avdelingene i Trøndelag skrev styret et leserinnlegg om kollektivtransporttilbudet for arbeidstakere som pendler mellom fylkene. Innlegget ble dessverre ikke antatt av Adresseavisen. På forespørsel fra medlem Marvin Hammervold har dessuten styret uttalt seg om digital tilgjengeliggjøring av matvareinformasjon. I samarbeid med ISFiT 2015 og Etisk råd arrangerte avdelingen workshop om temaet korrupsjon. Følgende aktiviteter har mottatt støtte: Tekna Student: debattmøte om korrupsjon (7 500 kr) Start NTNU ( kr) 5

6 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er Dato Tema Antall 06.jan Juletrefest (Andungen barnehage) 21.jan Skismøring m/team Trøndelag jan Bergindustriens rolle (Seniorforum) jan Skikurs - klassisk m/team Trøndelag feb Skikurs - skøyting m/team Trøndelag mar Familiedag i Vitensenteret mar Familiedag i Vitenskapsmuseet (utstillingen Imaginary) mar Personsikkerhet til sjøs (Seniorforum) mar Tur til Snøhetta (Tekna Ung, Tekna Studentene og DNT) apr Vinkurs (Tekna Ung) apr Hellige ku - en matelskers jakt på den ultimate biff apr 1814-forspillet (Seniorforum) apr Løpekurs (Tekna Ung og Tekna Studentene) mai Når lander de første menneskene på Mars? 400** 03.jun Ekskursjon til E6 Nord-anlegget (Seniorforum) sep Foredrag og omvisning på Scandic Lerkendal (Seniorforum) sep Tur til Sylane (Tekna Ung, Studentene og Turistforeningen) sep Gammaklimt, exoplaneter og Big Bang 200* 02.okt Kurs om krydderurter (Tekna Ung) okt Ølsmakingskurs (Tekna Ung og Tekna Studentene) okt Vær og vind og effekt på dyrelivet (Seniorforum) nov Golf-kurs (Tekna Ung) 6 26.nov Akevittens historie (Seniorforum) nov Salsa-kurs (Tekna Ung) nov Julefest i Trøndelag Teater (Seniorforum) 80 * i samarbeid med NITO og Trondheim astronomiske forening (TAF) ** i samarbeid med Trondheim astronomiske forening (TAF) Avlyste arrangement Dato Tema Påmeldt 11.mar Møte i Vitensenteret (for voksne) 6 25.nov Juleverksted for Tekna Studentene og Tekna Ung 1 Følgende aktiviteter har mottatt støtte: DigIT 2014: møteplass innen IT- og medieteknologisektoren Tekna Student: aktiviteter ved semesterstart (6 000 kr) Tekna Student: Gløsmesterskapet (7 500 kr) 6

7 Avdelingens tilbud er sterkt konsentrert i Trondheim. I regionen forøvrig bor medlemsmassen svært spredt. Styret ønsker å støtte aktiviteter utenfor byen, og oppfordrer medlemmer til å foreslå og engasjere seg i aktiviteter på sitt hjemsted. Tydelig, samlet og åpen I samarbeid med Tekna Ung har styret opprettet facebook.com/teknatrondheim, hvor vi fortløpende legger ut informasjon om kommende aktiviteter, samt lenker til aktuelle mediesaker. Styret har vært representert på tillitsvalgtsopplæring/hovedstyrets vårrunde, avdelingenes vårsamling, studentenes sommerfest, hovedstyrets høstrunde og avdelingsledermøtet. First Lego League En av styrets viktigste saker i 2014 ble avdelingens rolle i First Lego League i Trondheim (FLL). Denne kunnskapskonkurransen for barn og unge i alderen år har blitt organisert på forskjellig vis i Trondheim siden De siste årene ble styringspraksisen slik at Tekna Trondheim avdeling stod som prosjekteier med ansvar for inntektssiden av budsjettet, mens en styringsgruppe stod for den praktiske gjennomføringen innenfor en budsjettramme på kr. Uansett hvem som egentlig hadde ansvaret for å skaffe sponsormidler, ble avdelingen til slutt sittende med ansvaret for underskuddene til og med 2013, som per hadde akkumulert seg til kr. Siden organiseringen av FLL ikke har vært økonomisk bærekraftig, trakk styret seg som prosjekteier i april 2014, med intensjon om å støtte turneringen med maksimalt kr per år, slik budsjettene opprinnelig la opp til. Fordi forberedelsene til årets turnering allerede var i gang, valgte styringsgruppen å gjennomføre FLL 2014 med reduserte utgifter, og Stavset skole (prosjektets ressursskole) som økonomisk garantist. Arrangementet ble etter sigende vellykket, men det er ennå ikke avklart om det finnes økonomisk grunnlag for en ny turnering i Styret i Trondheim avdeling er innstilt på å støtte FLL 2015 med kr, hvorav kr er tildelte samfunnsmidler. Underskuddene fra tidligere år er ført som tap i avdelingsregnskapet for Økonomi Årsregnskapet viser et underskudd på kr, hvorav kr er tap på fordringer til FLL i årene før Dette innebærer i praksis at avdelingen gikk med et betydelig overskudd fra driften i 2014, slik at aktivitetsnivået i 2015 bør være enda høyere for ikke å samle opp unødig mye egenkapital. 7

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11

* Styrets beretning 2004 side 2. 3. Organisasjon og allianser side 8. * Regnskap 2004 side 10. * Aktivitetskalender 2004 side 11 I N N H O L D * Styret 2004 side 1 * Styrets beretning 2004 side 2 1. Medlemmer side 2 2. Samfunn side 5 3. Organisasjon og allianser side 8 * Regnskap 2004 side 10 * Aktivitetskalender 2004 side 11 *

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell

Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING. Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell Tekna Teknisk Naturvitenskapelig forening TRONDHEIM AVDELING Referat for årsmøtet avholdt 16. mars 2010 Britannia Hotell 1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet Årsmøtet 2010 i Tekna Trondheim avdeling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer