Program for Brukermøte Sola Strand Hotel, Stavanger oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Brukermøte 2012. Sola Strand Hotel, Stavanger 23.-24. oktober"

Transkript

1 Program for Brukermøte 2012 Sola Strand Hotel, Stavanger oktober

2 Program Dag Registrering og kaffe Velkommen til Brukermøte Coherency, Consensus and Consistency (the 3 C s) To stay competitive businesses need to react rapidly to market dynamics. Decision making and implementation of required transformations is made difficult by the complexity in business and the fact that for most people change is viewed negatively. Kuno Brodersen, CEO, QualiWare Aps Lunsj Fra prosessorientert kvalitetssystem til prosessledelse Undersøkelser viser at få bedrifter som innfører kvalitetssystem basert på dokumenterte prosesser, også driver med prosessledelse. Basert på en fortolkende analyse av intervjuer fra 23 bedrifter konkluderer vi med at investering i kvalitetssystem ikke synes å ha ført til utstrakt prosessledelse for disse bedriftene. Bedriftslederne er ikke spesielt opptatt av arbeidsprosessene i det daglige, prosesseierrollen er ikke etablert i praksis, arbeidsprosessenes ytelse og resultater blir ikke målt, og kontinuerlig forbedring er ikke i fokus. Vi tolker dette som at lederne i disse bedriftene anser kvalitetssystemet som en påtvunget betingelse heller enn en ressurs de benytter for styring og forbedring av virksomheten. Hva er årsaken til dette, og hvilke effekter kan en virksomhet oppnå ved også å drive med prosessledelse? Prosessledelse innebærer: - Prosessbevissthet - Prosesseierskap - Prosessmåling - Kontinuerlig prosessforbedring Perspektivet er at velfungerende arbeidsprosesser er viktige for bedriftens ytelse og resultater, og at det er nødvendig både å dokumentere og å utøve kontroll med dem. Vårt brukermøte i år vil ha fokus på prosessledelse. Jon Iden vil ta oss gjennom en metodikk som støtter virksomhetene i å gå fra prosessorientert kvalitetssystem til prosessledelse! Alle virksomheter som har et Qualiware basert prosessorientert kvalitetssystem har et unikt utgangspunkt for å implementere prosessledelse. Jon Iden, Førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse v/ Norges Handelshøyskole Qualisoft produkter hvordan hjelper de deg Vår metode viser hvor moden virksomheten din er og hva som er vår anbefalte vei videre for å hente ut forbedringsgevinster. Terje Haugland, Vebjørn Brastad, Lars Fjellestad, Qualisoft AS Oppsummering og avslutning dag Middag 2

3 Program Dag Morgenkaffe Velkommen til Brukermøte dag BIS Standard gir høyt engasjement og eierskap Kort om BIS Industrier og deres vei fra dokumentbasert til prosessorientert med modeller. Hvordan ser systemet ut. Oppnådde resultater: Eierskap til arbeidsprosesser, kvalitetssikring i tilbudsarbeid, prosjekt genereringer og generell prosessorientering i selskapet - forbedringsarbeid. Utfordringer på veien og veien videre for BIS Standard: Prosessfokus ved håndtering av sterk vekst, risikostyring og systematisk prosessforbedring. Dag Bekkelund, BIS Industrier AS Kravhåndtering vha. forretningsregler/ Business Rules Hvordan bygge en struktur rundt krav fra eksterne og interne kravstillere slik at bedriften får kontroll over alle krav som stilles. egne ansatte kan finne hvilke krav som stilles i prosessene. andre interessenter kan informeres om hvordan bedriften jobber for å være i samsvar med kravene som stilles. Se eksempler på hvordan QualiWare kan støtte dette ved hjelp av kommuniserende og tydelige modeller der forretningsregler kobles til krav og danner grunnlag for samsvarsmatriser. Jan Sivert Bjerkås, Qualisoft AS Temagrupper Implementering av Business Rules i Gdf Suez E&P Norge Implementering av styringssystem via Mintra E-læring QualiWare Integration Server og nye QualiWare løsninger Forretningsutvikl. og ledelse viktige komp. i et helhetlig prosessorient. styringssyst. Håvard Kalve, Advisor Quality, GDF SUEZ E&P Norge AS Anders Barstad, Senior Prosjektleder, Mintra Terje Haugland, Qualisoft AS Oddvar Bakken, Rådgiver, Inner AS Lunsj Compliance Etterlevelse av de til enhver tid gjeldende regulatoriske krav er en nødvendighet for alle virksomheter. Utviklingen har bidratt til at to verdener som har stått langt fra hverandre nå kan møtes gjennom en felles plattform, til nytte for begge parter. Myndighetene på den ene siden, som utvikler regelverket i naturlig språk, og deretter bedrifter som implementerer regelverket gjennom IT-løsninger i strukturert språk. Åshild Johnsen, Finanstilsynet Pragmatic use of EA models in Statoil MPR Statoil Marketing, Processing and renewable energy (MPR) has been using an Enterprise Architecture approach in modelling processes, application systems and information flows for many years. We would like to share with you where we are now, what purpose and perspectives we have been modeling for, and what we have acchieved. Åge M. Haldorsen og Morten Nedal Sjølyst, Statoil ASA Oppsummering/ evaluering og avslutning 3

4 Gjesteforeleser Dag 1 Fra prosessorientert kvalitetssystem til prosessledelse Jon Iden, Norges Handelshøyskole Jon Iden er førsteammanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han forsker og underviser i IT-ledelse, prosessledelse, og kvalitetsledelse. Iden har utviklet RIS-metoden for prosessforbedring, og skrevet boken Prosessutvikling, håndbok i modellering og analyse av prosesser, hvor RIS er beskrevet. Han har bred næringslivserfaring, og er en mye benyttet kurs og foredragsholder. Undersøkelser viser at få bedrifter som innfører kvalitetssystem basert på dokumenterte prosesser, også driver med prosessledelse. Basert på en fortolkende analyse av intervjuer fra 23 bedrifter konkluderer vi med at investering i kvalitetssystem ikke synes å ha ført til utstrakt prosessledelse for disse bedriftene. Bedriftslederne er ikke spesielt opptatt av arbeidsprosessene i det daglige, prosesseierrollen er ikke etablert i praksis, arbeidsprosessenes ytelse og resultater blir ikke målt, og kontinuerlig forbedring er ikke i fokus. Vi tolker dette som at lederne i disse bedriftene anser kvalitetssystemet som en påtvunget betingelse heller enn en ressurs de benytter for styring og forbedring av virksomheten. Hva er årsaken til dette, og hvilke effekter kan en virksomhet oppnå ved også å drive med prosessledelse? Prosessledelse innebærer: - Prosessbevissthet - Prosesseierskap - Prosessmåling - Kontinuerlig prosessforbedring Perspektivet er at velfungerende arbeidsprosesser er viktige for bedriftens ytelse og resultater, og at det er nødvendig både å dokumentere og å utøve kontroll med dem. Vårt brukermøte i år vil ha fokus på prosessledelse. Jon Iden vil ta oss gjennom en metodikk som støtter virksomhetene i å gå fra prosessorientert kvalitetssystem til prosessledelse! Alle virksomheter som har et Qualiware basert prosessorientert kvalitetssystem har et unikt utgangspunkt for å implementere prosessledelse. 4

5 Gjesteforelesere Dag 2 BIS Standard gir høyt engasjement og eierskap Dag Bekkelund, BIS Industrier AS Dag Bekkelund er Director HSEQ & Risk, og har vært ansvarlig for implementeringen av et totalt styringssystem med Qualiware helt siden det ble lansert i BIS Industrier i BIS Industrier er et selskap med 2000 egne og innleide ansatte som leverer vedlikeholdstjenester, primært innen olje og gass. Innhold: Kort om BIS Industrier Fra dokumentbasert til prosessorientert med modeller - Hvor var vi, hvorfor valgte vi modellbasert - Ledelsens engasjement da og nå Systemet hvordan ser det ut - Eksempel på arbeidsprosesser Oppnådde resultater - Eierskap til arbeidsprosesser hos utførende personell - Kvalitetssikring i tilbudsarbeid - Prosjektgenereringer - Generell prosessorientering i selskapet - forbedringsarbeid Utfordringer på veien Veien videre for BIS Standard - Prosessfokus ved håndtering av sterk vekst - Risikostyring - Systematisk prosessforbedring Åge M. Haldorsen er Senior prosjektleder og Morten Nedal Sjølyst er Advisor Information Technology Architecture i Statoil ASA Pragmatic use of EA models in Statoil MPR Åge M. Haldorsen og Morten Nedal Sjølyst, Statoil ASA Statoil Marketing, Processing and renewable energy (MPR) has been using an Enterprise Architecture approach in modelling processes, application systems and information flows for many years. We would like to share with you where we are now, what purpose and perspectives we have been modeling for, and what we have acchieved. Compliance Åshild Johnsen, Finanstilsynet Etterlevelse av de til enhver tid gjeldende regulatoriske krav er en nødvendighet for alle virksomheter. Utgangspunktet for presentasjonen er Åshild Johnsen masteroppgave i informatikk: Semantisk modellering av juridisk regelverk med bruk av Semantics of Business Vocabulary and Business Rules som er en åpen, ikke kommersiell standard for omforming av naturlig språk til formelt språk. - en brobygger mellom jus og IT. Åshild Johnsen er spesialrådgiver i seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester i Finanstilsynet. Hun har tidligere jobbet mange år som systemutvikler i Statens Pensjonskasse og i ErgoGroup og erfart håndtering av regelverk fra begge sider av bordet. Utviklingen har bidratt til at to verdener som har stått langt fra hverandre nå kan møtes gjennom en felles plattform, til nytte for begge parter. Myndighetene på den ene siden, som utvikler regelverket i naturlig språk, og deretter bedrifter som implementerer regelverket gjennom IT-løsninger i strukturert språk. 5

6 Temaspor Dag 2 Implementering av styringssystem via Mintra E-læring Anders Barstad, Mintra Trainingportal I forbindelse med lansering av sitt prosessorienterte styringssystem hadde en av våre kunder et behov for å forklare komplekse prosesser og arbeidsflytdiagrammer med visuelle hjelpemidler. Mintra løste utfordringen med et interaktivt læreprogram tilpasset firmaets strukturer. I tillegg til en visuell presentasjon av sitt styringssystem fikk kunden et kurs de kunne lansere til alle ansatte på samme tid, og som alltid var tilgjengelig som praktisk jobbstøtte i den enkeltes arbeidshverdag. Anders Barstad er Senior prosjektleder i Mintra Trainingportal og har i mange år jobbet med e-læringsløsninger for ulike målgrupper. Bedriften har med Trainingportal. no i over 14 år produsert e-læringskurs og levert kompetansetjenester for olje- og gassbransjen, bygg- og anleggsbransjen og energibransjen i Norden og Storbritannia. Forretningsutvikling og ledelse to viktige komponenter i et helhetlig prosessorientert styringssystem Oddvar Bakken, Inner AS Oddvar Bakken er Rådgiver i Inner AS, og har arbeidserfaring og utdanning innen bank, forsikring (salg og ledelse), konsulentvirksomhet (rekruttering, bedriftsetableringer, virksomhetsprogram, styrekurs) og med kompetanse og styringssystemer innenfor energisektoren fra egen virksomhet. Han tilbyr konsulenttjenester, kurs og også individuell lederstøtte. Hvorfor er prosesser mere enn prosesser. Hvilke elementer «aktiveres» når en bedrift starter med et prosessorientert styringssystem. Hva bør/kan inngå i et helhetlig styringssystem de tre komponenter som alltid må være tilstede i et lederskap. Hvordan kan ledere skape suksess ved å anvende et prosessorientert styringssystem Kontinuerlig forbedring nøkkelen til å være «våken» for endringer/ feedback og dermed bedriftens overlevelse på lang sikt 6

7 Temaspor Dag 2 QualiWare Integration Server og nye QualiWare løsninger Terje Haugland, Qualisoft AS Kuno Terje Haugland Brodersen er CEO Leder i produkter QualiWare og Aps, produktutvikling danske samarbeidspartnere i Qualisoft AS. som utvi- våre kler og implementerer modelleringsverktøyet QualiWare. Adapt to market dynamics, evolve the business and grow your company through the use of QualiWare software. Many of our customers have achieved a 12 month ROI. QualiWare enables positive change by ensuring coherency in your enterprise, consensus among all employees and consistency across space and time. In this session Terje Haugland will show how customers can achieve great business value through the use the new QualiWare Integration Server and the other QualiWare solutions. You will see how you can: capture and manage coherent knowledge about the business, and collaborate on continuous improvement ensure consistent and successful implementation of transformation initiatives by creating consensus among your employees evaluate growth scenarios, perform audits and assessments, measure performance and monitor behavior visually via dashboards run in-depth analysis, compare alternative scenarios and decide on initiatives, projects and roadmaps Planer for implementering av Business Rules i Gdf Suez E&P Norge AS Noen modeller, arbeidsmetoder, erfaringer og målsettinger for Business Rules i GDF SUEZ E&P Norge AS. Diskusjonsforum: Hvilke utfordringer og løsninger ser andre på temagruppa? Håvard Kalve er Advisor Quality GDF SUEZ E&P Norge AS. 7

8 Høstens standardkurs: Basiskurs i Qualiware august september november desember Introduksjon tilenterprise Architecture 13. november Bli en mer effektiv modellør 22. november Prosess- og kvalitetsledelse v/ Jon Iden november Hei - mitt navn er Linn Hege Straume og jeg har hatt gleden av å kunne tilby et helt nytt kurs i høst: Bli en mer effektiv modellør. Her lærer du tips og triks i Qualiware: Forslag til oppbygging av forsider, hurtigtaster, nivåer, gruppering, scope, samhandling innenfor prosesser og modelleringsstandard. Velkommen! Business Rules 31. oktober 6. desember Fasiliteringskurs i prosessbygging november Vi tilbyr også skreddersydde kurs - ta kontakt! Forkunnskaper: Basiskurs i Qualiware eller tilsvarende.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013!

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013! Velkommen Velkommen til SBN konferansen 2013! Mange kloke hoder har vært involvert i planleggingen av årets SBN konferanse, som startet allerede i februar. På årets konferanse møter du veldig mange dyktige

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere Kurskatalog september 2012 - februar 2013 Kurs Sertifisering Karriere Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie til IKT bransjen

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Ledelse av Prosjekt Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Ledelse av Prosjekt - Ombygging av Meny Solsiden - Eksamenskode og navn: BTH 25321 Prosjektledelse Studiested: BI Trondheim Innleveringsdato: 06.06.2013 Denne oppgaven

Detaljer

Strategisk lagerstyring for INEOS

Strategisk lagerstyring for INEOS Strategisk lagerstyring for INEOS Camilla Øien Anne Gro Refsland Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Luitzen de Boer, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord #sbnkonferansen Velkommen SAP-Norge møtes i Sandefjord Et ekstra tettpakket program på årets viktigste SAP-konferanse, toppet med tidligere rådgiver i Det Hvite Hus, sikkerhetsekspert og en internasjonal

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple update: consumer 05. Verdibasert Ledelse Reitangruppen er kjent for sin verdibaserte lederstil. 08. Humac Vi er best i Norge på Apple Humac var Norges første Appleforhandler under navnet Mac & Carry helt

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer