Innspel til TS-plan. Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv innspel påprivate vegar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspel til TS-plan. Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv 555 3 innspel påprivate vegar"

Transkript

1 Innspel til TS-plan Til saman 80 innspel 88 innspel på fylkesvegar 22 innspel på kommunale vegar 1 innspel pårv innspel påprivate vegar

2 Hovudinntrykket er at: Dei fleste innspela skildrar stader/tilhøve der folk kjenner seg utrygge som mjuke trafikantar, og er ofte utrygge på barna sine vegne Dei fleste innspela er knytt til skulevegar eller i nærleiken av barnehagar Dei fleste innspela er knytt til fysiske forhold på fylkesvegar Her er det særskilt krav om fortau og gs-vegar, trygg kryssing av veg, utviding/utbetring av vegparti, fartsreduksjon (fartshumpar og nedsett fart) og veglys som dominerar Det er bygging av fortau og gs-vegar som er mest kostnadskrevjande, men det er eit tydeleg inntrykk at dette er for dårleg utbygd i kommunen

3 Generelt Generelle innspel: 8 Betre forhold for syklistar i samband med bygging av nye fortau/gs-veg Tenke meir universell utforming av fortau/gs-vegar 39 Haldningskampanjar/trafikktryggleiksdag ved skulane 61 Auka trafikkontroll Sotra vest (Møvik Ågotnes) 40 Anmoda Skyss om at bussjåførane ventar når dei ser at skuleelevar står påandre sida av vegen for åkomma seg over. Skuleelevar har opplevd fleire gonger at bussen berre køyrer, og det fører til at dei tek store sjansar på ein trafikkert og farleg veg.

4 FV 203: Kallestadvegen og Trengereidvegen Trygging av skuleveg 2 innspel (Nr. 29/41) 2 lettare skadd påfv 203 Tiltak: 30 km sone m/fartsdumpar Utviding av snuplass Gangveg frå snuplass til ballbinge/grendahus ca. 150m Fjellsikring Trygging av på-/avstiging ved busstopp (fartsdump, gangfelt) Gangveg frå Vågabrekko til krysset FV 555 Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde FV FV ,003 3 Frå Til Total ÅDT % lange År TRENGEREID X555 KALLESTAD TRENGEREID TRENGEREID X555 X

5 Trygging av skuleveg 2 innspel (Nr. 35 og 68) 2 lettare skadd påfv 204 Tiltak: FV 204: Tellnes -Hagnes Fartshumper kombinert med nedsett fartsgrense til maks 40km/t på FV 204 på Tellnes Skilta farer og begrensingar: Smal veg Barn leiker/skuleveg Vektgrense (angivelig 8t) Gang-/sykkelsti Alternativ: fortau. Sekundært utbetring og grusing av grøfter, slik at desse kan nyttast av fotgjengarar. Samtidig vert stygge kantar, til fare for alle trafikantar, eliminert. Etablera møteplassar Veglys Fjellsikring Ny traséfor veg til Haganes, aust for Tellnes Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FV TELLNES X555 HAGANES FV ,003 3 TELLNES X555 TELLNES X

6 FV 205: Nordre Nesvegen Trygging av skuleveg 1 innspel (Nr. 34). 9 lettare skadd påfv 205 Prioriteringsliste fråeigedomssjefen: Nordvik-Nese: utviding av veg/sikring av trafikantar Tiltak: Nedsett fartsgrense (til 40 km/t) 3 dumper v/ innkøyring Ulveseth-tunet Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FV ULVESET X559 NESE FV ,003 3 ULVESET X559 ULVESET X

7 FV 206: Trygging av skuleveg / mjuke trafikantar, 3 innspel (Nr. 17/25/54) Prioriteringsliste fråeigedomssjefen: Døsje-Ekerhovd-Lie: utbetring i samband med reguleringsplan 14 lettare skadd og 2 alvorleg skadd påfv 206 Tiltak: Fjerne steinblokk(er) Søre Ekerhovd: rassikring Utbetring av veg i henhold til reguleringsplanen Veglys frå Døsjø mot Ekerhovd Utbetring av kryss mot Døsjø Siktutbetring Utbetring av smale parti (Råka sør for utsikten, før Libasbruket, før Pyttane/Liatårnet) Veglys v/ betongen Opphøgd gangfelt v/ busslommene v/ skulen Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År DØSJØSKIFTET FV XF258 A FV LI DØSJØSKIFTET DØSJØSKIFTET FV ,003 3 XF258 A XF258 A

8 Fv 207: Bjorøy M.a. trygging av skuleveg To innspel (nr. 56/72) 5 lettare skadd, 1 alvorleg skadd Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Bjorøy: Gangveg + veglys fråtunnelen til 1.bussnuplass Tangen - Bjorøy skule: Trygg skuleveg Monsasvingen (Bjorøy):Veglys Er utarbeidd ein reguleringsplan for utbetring av FV 207, fråkrysset Bjorøyhamn og sørover til Tyssøybrua Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FV BERGEN/FJELL FV SØRE BJORØY FV SØRE BJORØY FJELL/SUND

9 Fv 207: Bjorøy Fv 207 frå tunnelinnslaget nord på Bjorøy til kryss Bjorøyhamn: Etablering av fortau Sikker gangkryssing; opphøgde gangfelt Utbetring av busstopp v/ tunnelen Forby parkering v/ Fløsteinspollen Veglys Overgangsfelt mellom busstoppa ved Nilsvika Overgangsfelt ifm busstopp FV 207 kryss kommunal veg til Bjorøyhamn Fv 207 frå kryss Bjorøyhamn til skulen: Dei store tunge tiltaka er skildra i reguleringsplanen Fv 207 frå skulen og sørover til avkøyring Høganeset: Utbetring av rekkverk i «Sørebakken» og Bekkjarvika Sikker gangkryssing; opphøgde gangfelt v/ busstopp Geitavegen Fjellsikring Nygårdssvingen Utbetring av vegen og kaien ved sørekaien Utbetring av veg/kryss ved Monsahaugen

10 FV 208: Søre Øyavegen To innspel (nr. 45/77) 1 alvorleg skadd, 1 lettare skadd Tiltak: Fjerne trær; spesielt 2 punkt på Lokøy og Langøy: kryss til Flågøyvegen ca 200 m sør for brua (Langøy) Utbetre busstopp v/ Storasundet og Søra Øyavegen (lage busslomme) Gang- og sykkelveg på skuleveg, strekninga Langøy/Bleikaneset Fagrehaugsvegen Få opp busskur i Storesund, på Risholmen og ved Loppeneset

11 FV 208: Søre Øyavegen Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FAGREDALSHA FV UG X210 LANGØYVÅG FV LANGØYVÅG LANGØYVÅG FV XF208 ALGERØY SNUPL ROTTEPOLLEN XARM ROTTEPOLLEN FV XARM SYLTØYNA SNUPLASS ROTTEPOLLEN FV , XARM OTTERSVIK ALGERØY RKJ FV , XF208 ALGERØY SNUPL FAGREDALSHA FV ,003 3 UG X210 FAGREDALSHA UG X FV ,004 4 LANGØYVÅG SYLTØYNA FV ,003 3 SNUPLASS LANGØYVÅG XF SYLTØYNA SNUPLASS ROTTEPOLLEN FV ,003 3 XARM ROTTEPOLLEN XARM FV ,003 3 OTTERSVIK OTTERSVIK

12 FV 209 Til saman 24 innspel 54 lettare skadd, 5 alvorleg skadd, 1 drepen Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År MUSTADVATNET FV , X FV , FV SARTOR SØR XKV FV , SARTOR SØR XKV FV , , SARTOR VEST RKJ SARTOR VEST RKJ STOVEVATNET VEST STOVEVATNET FV , VEST FV VÅGE FV , KNARREVIK V X FV ,36 3 0, KNARREVIK KAI FV , SARTOR VEST RKJ SARTOR VEST RKJ MUSTADVATNET FV ,005 5 X555 MUSTADVATNET X KNARREVIK V FV , KNARREVIK V X555 X

13 FV 209: Arefjordsvegen v/svingen barnehage og vidare mot Arefjord/Liljevatnet Tryggje mjuke trafikantar / trygg skuleveg 16 innspel (nr. 5/11/19/20/26/37/38/43/52/ 53/55/63/65/69/70/79) Kryssingspunkt Universell utforming av fortau Trygg skuleveg frå Svingen til Arefjord (fartsproblem + overgangsfelt Arefjordsdalen + fortau) Redusert fart til 30 km/t Restriksjon for tyngre køyretøy Fjellsikring Autovern Veglys (betring av eksisterande) Tryggleik v/ betongmur Fartshumpar Svingen Arefjordsbrua Overgangsfelt v/ Nygårdshøgda Busstopp ved Arefjord terrasse Utbetring av kryss v/ Arefjordsdalden Skilting av møteplasser. Stopp-skilt i krysset Brattholmen/Storaskaret/Arefjord Busskilt i Snekkeviksbakken Fleire fartshumper v/ Liljevatnet skule Arefjord: Utbetring av eksisterande gang- sykkelveg Alternativ: redusere fartsgrensa til 40 km/t, fartsdumpar, betre sikta Sikra kryssing av vegen til/frå Arefjordsdalen og Nordre Arefjord Alternativ: utbetring av sikt i krysset Gang/sykkelveg Arefjordsdalen til gangveg ved Sotra Bruk Gang/sykkelveg Arefjordsvatnet til gamle Arefjordsbrua Arefjord: Skilt manglar; Farleg kryss, i retning Bergen. I tillegg bør all skilting utbetrast, og manglande farleg kryss - skilt setjast opp Storskaret: Trygg kryssing sti frå Kubbedalen til Idrettsparken Storskaret: Trygg kryssing veg frå Kubbedalen til Storskaret

14 FV 209 Foldnesvegen: fråfjell rådhus til Anglevik 5 innspel (nr. 13/24/52/66/78) Betre vikepliktskilting / endre til forkøyrsveg Utviding av eit parti på vegen (Skiftedalsvegen til gml Foldnesvegen) Fotgjengarfelt v/busstoppa Utbetring av smal veg frå kyrkja til skulen Fotgjengarfelt og fartshumper ved busstopp ved innkøyrsel til Tjødnavegen/Haugavegen Fortau langs heile vegen Prioriteringsliste fråeigedomssjefen: FV 209 Foldnesvegen: trygg skuleveg, sikring av eksisterande gangfelt v/ Rådhuset, gangfelt v/ Foldnes kyrkje

15 FV 209: Straumeområdet 1 innspel (nr. 51) Tiltak: Lysregulert overgang frå Rema 1000 til Sartor Betra tryggleiken v/ overgangsfelt frå jernvarebutikken over til Sartor

16 FV 209; vegkrysset Gamle Foldnesvegen-Nordrevågsvegen 2 innspel (nr. 16/52) Tiltak: Utvide parti av vegen Vatn renn i vegen Parkeringsproblem Utvide kryss frå rådhuset mot Sartor/vestover Ny veg mellom Arefjordspollen (trafostasjon) og Larslia (Foldnes) Sikker kryssing Foldnesvegen (vegkrysset gml Foldnesveg)

17 FV lettare skadd, 1 meget alvorleg skadd, 1 drepen Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År MØVIK *559/KV FV ARM FAGREDALSHAUG X FAGREDALSHA FV UG X FV POLLEIDET XF POLLEIDET FV XF211 POLLEIDET XF

18 FV 210: Vestsidevegen v/kårtveit 1 innspel (nr 9) Tiltak: Ca 30 m/ gangsti (Tussen) Heva gangfelt + flytta gangfelt fråinnkøyrsle Tunfjellvegen, 30 m nordover Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Fv 210: Vestsidevegen; trygg skuleveg

19 FV 210: Vestsidevegen; Skålevik skule Trygging av skuleveg 5 innspel (nr. 10/46/21/61/64) til Møvik Tiltak: Trafikksikring av skuleveg GS-veg Utbetring av veg Overgangsfelt v/ skulen Opphøgd overgang ved Kuaneskrysset Einvegskjøring i busslomma ved Skålevik skule, innkjøring berre i sør Skålevik skule mot Ågotnes: Opphøgd overgang v/ Øyakrysset Gang- og sykkelveg på skuleveg, strekninga NAF øvingsbane Apalvågen Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Gangfelt v/ Skålevik skule

20 FV lettare skadd, 1 alvorleg skadd Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FV , ÅGOTNES X561 POLLEIDET XF POLLEIDET FV , XF FV SOLSVIK KAI

21 FV 211: Landrovegen Trygging av skuleveg / mjuke trafikantar 4 innspel (nr. 6/57/58/62) Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Gangfelt v/ Ågotnes skule Tiltak: Overgangsfelt til skuleområdet m/ fartsdump (er det fartsdump på området?) evt undergang i krysset til Ågotnes skule Nedsett fart til 30 km/t forbi skulen Gang- og sykkelveg, Landrovegen og Solsvikvegen Av-og påstiging v/ Landro skule

22 FV 211: Kårtveitpollen To innspel (nr. 18/22) Tiltak: Parkeringsproblem på fortau v/ barnehage Utviding av veg Ågotnes skule Kårtveitpollen Innspel frå barnehagesjefen: Manglar fortau fråbusstopp opp til Ågotnes bhg, smal veg ( ca 100 bilar morgon og ettermiddag) Innspel frå skulesjefen: Overgangsfelt over FV 211 mot Vestsidevegen Smal vegbane Polleide,biler inn påfortau/gangsti ved passering Veg opp til barnehagen bør ha stopp forbode og overgangsfelt

23 FV 225 FV 224: Ågotnes-Vindenes; Bleivassvegen 1 innspel (nr. 23) Veglys FV 224: Gamle Vindenesveg 2 innspel (nr. 48/62) GS-veg 4 lettare skadd Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År ÅGOTNES X FV , FV VINDENES XKV FV VINDENES XKV VINDENES NORD

24 FV 233 Brattholmen Ebbesvik Trygging av skuleveg 2 lettare skadd 1 innspel (nr. 79) + skulesjefen Tiltak: Avskjerming av skoleplassen påbrattholmen skole fra krysset Brattholmen/Ebbesvikvegen Utbedring av partier på Ebbesvikvegen som utgjør en farlig skolevei Brattholmen skole: sikring av skolevei ned mot Brattholmen kai på fylkesvei, samt kryss mot Skrubbeneset

25 FV 258: Kolltveitvegen og Bildøybakken 3 innspel (nr. 30/49/52) 9 lettare skadd Tiltak: Veglys i Bildøybakken GS-veg Lysregulering v/ gangfelt v/ GM Bildøy bru Gangfelt over Kolltveitvegen v/ Møllestykket Fotgjengarfelt ved barnehage (Kolltveit) Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Fv 258 Bildøybakken; sikring av mjuke trafikantar Fv 258 Kolltveit; sperring for bil over gangvegen v/ smal bru

26 FV 258: Kolltveitvegen og Bildøybakken Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År BILDØYSTRAU FV , M X555 DØSJØSKIFTET XF DØSJØSKIFTET KOLLTVEITKRYS FV , XF206 SET XA KOLLTVEITKRY FV SSET XA FV KOLLTVEIT X KOLLTVEITKRS FV T X258 BLOMMEN X BILDØYSTRAU FV ,01 10 M X555 BILDØYSTRAUM X KOLLTVEITKRS KOLLTVEITKRST FV , T X258 X KOLLTVEIT FV ,006 6 X561 KOLLTVEIT X FV , BLOMMEN X555 BLOMMEN X

27 FV 555 FV 555: Fjell, v/storsteinvegen 1 innspel (nr. 12) Gangfelt Fortau FV 555: v/fjell 3 innspel (nr. 47/51/66) Gangveg frå Fjell Gard til p-plass Fjell festning 40-sone frå Fjell terrasse til Fjell Gard Trafikklys v/ Fjell Gard, i krysset mellom FV 555 og FV 559 Betre parkeringsplass til Fjell festning FV 555. Tellnes skule 3 innspel (nr. 39/41/71) Redusere fartsgrensa Fartshump v/ overgangsfelt GS-veg langs FV 555 (Trengereid) Sikker kryssing v/ busstopp (2 stk)

28 FV lettare skadd, 6 alvorleg skadd, 3 drepne Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År BEINASTADEN FV RKJ BLOMMEN XARM FV BLOMMEN XARM FJELL X FV FJELL X559 TELLNES XF FV TELLNES XF

29 FV 559; - Møvikvegen - Møvik, like ved den gamle Jokerbutikken 8 innspel (nr. 3/47/28/34/45/47/75) Tiltak: Heile vegen bør bli forkøyrsveg Trygg kryssing v/ Åsevegen og v/ Kiwi Fartsdump v/ Skogsfjellvegen Nytt dekke + auke til 60 km/t Redusere fartsgrensa frå Ulveset skule til Kiwi Hindre trailerparkering langs vegen Gangfelt fråfv 205 over FV 559 Fotgjengarovergang frå kyrkjegard til bensinstasjon Prioriteringsliste frå Eigedomssjefen: Ulveset-Møvik: 3 gangfelt 3 lettare skadd Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År FV FJELL X555 ULVESET XF FV ULVESET XF205 MØVIK *F210/XKV

30 FV 561 FV 561; Ågotnes Solsvik: 2 innspel (nr. 1/50) FV 561: Morlandstø Spjeld: 4 innspel (nr. 14/33/52/60) FV 561: Avkøyring til Naustvikvegen: 1 innspel (nr. 50) Bygging av sykkel og gangsti på vestre side fra Møvik Bensin til krysset Morland. Undergang Morlandstø Undergang Ekrhaugen Omlegging av sykkel og gangsti fra østre side til vestre side på strekningen Ekrhaugen - Grottvika. Sikring av veien fra avkjørsel til Hedlo ned til Knappskog Skule. Undergang ved Knappskog Skule. Undergang ved Hushaugen. Sikring av sykkel og gangsti fra Spjeldstunellen til Grønaseto. Undergang ved Areknappen/Krabbepollen. Asfaltering av sykkel og gangsti fra Spjeldstunellen til nedkjøring ved Krabbepollen. Sikring av sykkel og gangsti i Spjeldstunellen. Undergang på Spjeld. Bygging av sykkel- og gangsti østre side Spjeldsbroen/Hagarsvatn. Lysregulering v/ Morlandstø Lysregulert overgangsfelt (Avkøyring til Naustvikvegen) Kanalisering av avkøyrsle til gamle Safari Veglys Morland Bru like før krysset til Morland; 2 fareskilt; skilting for innsnevring av veg Prioriteringsliste fråeigedomssjefen: Ågotnes: Vidareføring av gjerde for åunngåkryssing over vegen.

31 FV 561. Misje-Ågotnes 2 innspel (nr. 40/42) Tiltak: 60-sone over heile Misje Fotgjengarfelt ved alle busstoppa Veglys Misje-Ågotnes

32 Til saman 9 innspel FV lettare skadd, 5 alvorleg skadd, 6 drepne Veg HP Frå KM HP Til KM Parsell lengde Frå Til Total ÅDT % lange År BEINASTADEN FV , X555 KOLLTVEIT XF KOLLTVEIT FV XF FV FV FV SOLSVIKKRYSSE T SOLSVIKKRYSS FV ET FV , ÅGOTNES RKJ ÅGOTNES RKJ BEINASTADEN FV ,004 4 X555 BEINASTADEN X

33 Kommunale vegar Straumsfjellvegen: 1 innspel (nr. 59) Fotgjengarfelt på fortau i Botnafjellsvegen til fortau på Straumsfjellvegen Kv 1146, Idrettsvegen: 2 innspel (nr. 31/74) Overgangsfelt i Idrettsvegen, der Trollhaugmyra startar Overgangsfelt i Idrettsvegen, slik at ein kan krysse vegen til turløypa Fareskilt barnehage Eigedomssjefen: gangfelt -sikring av mjuke trafikantar Angeltveitvegen: 1 innspel (nr. 62) GS-veg Eigedomssjefen: Kv 0004, Angeltveitsjøen: Utviding av veg samstundes med utbygging

34 Kommunale vegar KV 0009 Bjørkestølen: 1 innspel (nr. 49) Gangfelt ved Bingen KV 0012 til Eie (Bjorøy): 1 innspel (nr. 56) Sladrespeil Pollhaugen Gangsti med lys Vestrepollen barnehagen Eigedomssjefen: Eievegen: trygg skuleveg KV 0038 Landrodalen: 2 innspel (nr. 48/62) GS-veg Eigedomssjefen: trygg skuleveg

35 Kommunale vegar KV 0047; Bildøyvegen: 5 innspel (nr. 1/36/48/ 49/52) 2 personar lettare skadd Tiltak: Fortau fråfjell U til Sartor GS-veg langs heile vegen Gangfelt v/ avkøyring til Bjørkestølen Gangfelt v/ Bildøy Gard Eigedomssjefen: Bildøyvegen (Hesteskosvingen): utbetring Ny Straumsundet bru

36 Kommunale vegar KV 0053 Åsevegen: 1 innspel (nr. 46) + Eigedomssjefen: Utbetring i henhold til reguleringsplan KV 0062 Hølmavegen: 2 innspel (nr. 45/77) Nedsett fartsgrense med dump KV 0063: Heimigardvegen: 2 innspel (nr. 45/77) Nedsett fartsgrense med dump KV 1000; Steinsvikvegen: 1 innspel (nr. 32) 1 person lettare skadd Tiltak: Redusert fart m/ dumper Eigedomssjefen: utviding av fortau

37 Kommunale vegar KV 1010: Hjelteryggsvegen: 1 innspel (nr. 27) 1 person lettare skadd Overgangsfelt pånordre Knappen v/ Bassvikhaugen, like etter buss-rundkøyring Betre lys i overgangsfelt påhjelteryggsvegen v/svenesvegen Lys ved gangvegar Godalsvegen-Storebrekka- Hjelteryggsvegen Betre lys ved gangveg fråskaret via Høgafjellsvegen til Hjelteryggsvegen 30-sone rundt skulen i skuletida

38 Kommunale vegar KV 1075 Lonavegen: 1 innspel (nr. 15) 2 lettare skadd, 1 alvorleg skadd Hindra gjennomkøyring av tungtrafikk For eksempel max tonnasje, men skulebussen må få køyre der ( Gjeld ikkje buss -skilt) Sjåi samanheng med tiltak førre plan; kanalisering av kryss Instamyra, Smålonane KV 1206 gamleveg Misje: 1 innspel (nr. 40) Asfaltera utvida sving på gamlevegen på Misje Eigedomssjefen: støyping av ny kantstein

39 Eigedomssjefen Kv 0020 Ekren; trygg skuleveg Kv 1213 Dalavegen; utbetring G/S-veg Straume: Underg. v/mcdonaldstomt + utbetring av 2 eksist. Kv 1109 Solsvik; gangveg/utbetring i samband m/ nytt bustadfelt Kv 1136 Grønamyrsvegen; oppheva gangfelt m/ lys (sikre eksisterande) Kv 1079 Anglevik; sperring ut frågangveg Kv 0018 Eidevegen; ny trasee? Utbetring av eksisterande G/S-veg Ågotnes Polleide: utviding av gangveg Kv 0079 Vassvikvegen; fartshumper Kv 0080 Naustvikvegen; fartshumper Kv 1103 Areknappvegen; utbetring av smalt parti i enden av kommunal veg Kv 1104 Fjæreidevegen; byggetrinn 2 Kv 0043 Morland; vidareføring av fortau til bussnuplass Kv 1063 Bildøybakken; fartshumper

40 RV innspel (nr. 51) Utbetre krysset frå Hjelteryggen 120 lettare skadd, 4 alvorleg skadd, 3 drepne ÅDT Sotrabrua: 25000

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] 1. Terje Handal Larsen Fylkesveg 561 til Solsvik og Ågotnes Refleksmerking av autovern på FV 561 mellom veg inn til Solsvik og til Ågotnes. Gjeld begge retningar og særskilt frå Ågotnes Det beste hadde

Detaljer

Avsendar Veg og område Tiltak (referanse til temakart) ephorte 3 Bjørn Larsen FV 555: Leite Gard til Gjerde kulturminnegard

Avsendar Veg og område Tiltak (referanse til temakart) ephorte 3 Bjørn Larsen FV 555: Leite Gard til Gjerde kulturminnegard Innspel til kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Innspela til kommunedelplan for trafikksikring kom inn i høyringsperioden 12.02.-29.03.2016. Innspela er vurdert og kommentert av Trafikksikringsutvalet

Detaljer

Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN

Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN Frå 17. august 2015 SOTRA OG ØYGARDEN MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6 424 Ramsvik

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

/ Bensinst.- Haukåskrysset Lys langs GS-veg Fråkopling frå E

/ Bensinst.- Haukåskrysset Lys langs GS-veg Fråkopling frå E Vedlegg 2 Prioriteringsliste tiltak Tiltak nr. E9 Strekning Tiltak Skuleveg +/- 1 Nord for Førde sentrum 2 Hanabrekko - Rødspollen Haukås bensinstasjon avkjørsel Tveitaveg nord 4 Rødkrysset Etablering

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00

Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00 Skjærgårdsrittet 2016 Mandag 16 mai (2. Pinsedag) Kl 08:00 14:00 Sartor Senter: oversiktskart Vaktpost 0-6 3. 2. 1. Utsnitt til detaljkart 1.-3. = vaktpost Detaljkart 1. 2 1 Vaktpost 1 og 2: Varsle og

Detaljer

Frå 14. august 2017 SOTRA OG ØYGARDEN

Frå 14. august 2017 SOTRA OG ØYGARDEN Frå 14. august 2017 SOTRA OG ØYGARDEN M ØME INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6 424 Ramsvik Bergen busstasjon...

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Temaark K2 Prosjekt: Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Prosjektmål: Kostnad: Prioritet: 1 Trafikksikring

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

Vedlegg 4 - Innspel trafikksikringsplan Austevoll kommune

Vedlegg 4 - Innspel trafikksikringsplan Austevoll kommune Vedlegg 4 - Innspel trafikksikringsplan Austevoll kommune Tabellen gir ei oversikt over alle innspel til trafikksikringsplanen. Innspela er mottekne både i samband med høyringa av oppstartsmelding og i

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10. Arkiv: FA-Q80

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10. Arkiv: FA-Q80 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 03.06.2010 010/10 Bystyret 17.06.2010 041/10 Sakshandsamar: Bernhard Øberg Arkiv: FA-Q80 Arkivsaknr.: 09/326 Trafikktryggleiksplan

Detaljer

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN SOMMAR Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN M ØME INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6

Detaljer

VEDTEKNE VEGNAMN I FJELL

VEDTEKNE VEGNAMN I FJELL Turøyna Misje Solsvik Vindenes Landro Angeltveit Angeltveitsjøen Ågotnes Hissøyna Pollen Kårtveit Spjeld Eide Dyrøyna Fjæreide Sekkingstad Algrøyna Langøyna Skålvika Lokøyna Møvika Ulveset Skoge Narøyna

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) spesifisert INNSTILLING

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) spesifisert INNSTILLING Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar (TIK-midlar) 214 - spesifisert INNSTILLING Nr Kommune Utbetalt tilskot 211-213 Totalsum Veg status Tiltak/ prosjekt Kostnad Tilskot enkelt tilltak Tilskot totalt

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11.

TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. TS-plan i Fjell kommune TRAFIKKSIKRINGSKONFERANSE FOR KOMMUNANE I HORDALAND 22.11.11. Litt historikk Fjell var ein av dei første kommunane som utarbeidde TS-plan for heile kommunen under eitt Første TS-plan

Detaljer

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Fjell kommune 1 Forord Trafikksikkerhet er et tema som berører alle og som mange er opptatt av, spesielt når det gjelder barnas skolevei.

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg. Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy. Folkemøte Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Mastrevik Kilstraumen med friområde på Ulvøy Folkemøte 17.11.2015 Bakgrunn Planarbeidet har som føremål å legge til rette for gang- og sykkelveg på strekninga frå

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen

Statens vegvesen. Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME. Att: Willy Sørensen Statens vegvesen Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Att: Willy Sørensen Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Lilli Mjelde / 55516439 15/249327-22

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Vedlegg til trafikksikrings plan Bømlo kommune 2011-2015

Vedlegg til trafikksikrings plan Bømlo kommune 2011-2015 Vedlegg til trafikksikrings plan Bømlo kommune 2011-2015 Oversikt innkomne innspel Tabellar frå tidlegare TS-plan Tabell for klassifisering skulevegar Prioriteringar Strakstiltak Langsiktige tiltak Prosjektomtale

Detaljer

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015

Time kommune. Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Time kommune Trafikksikkerhetsplan 2012 2015 Vedtatt av Time kommunestyre i K.sak 066/11 den 1. november 2011 Innhald Innleiing 3 Mål for trafikksikkerhetsarbeidet 4 Nasjonal transportplan 2010 2019 4

Detaljer

Må takast omsyn til behovet ved utbygging. Takast med i revisjon av reguleringsplanar. av nye areal i området. andre planar.

Må takast omsyn til behovet ved utbygging. Takast med i revisjon av reguleringsplanar. av nye areal i området. andre planar. Innspel til trafikktryggingstiltak 2017 15/864-3 Nesbygda grendalag 27.05.2015 Innspel i høve uttale rutevise utgreiingar NTP 2018-2027 (sak 088/15) vedk. tilknyting med G/Svegar vidare austover langs

Detaljer

HANDLINGSPLAN DEL 2 FYSISKE TILTAK

HANDLINGSPLAN DEL 2 FYSISKE TILTAK HANDLINGSPLAN DEL 2 FYSISKE TILTAK langs europaveg Kryss/avkjørsler Veg Kommentar 1 E1 E39 E39/Fv780, Slåttevikkrysset 2 E2 E39 E39/Fv780 Førland 3 E3 E134 E134 Avkjøring Aksdal v/ebne Gartneri E4 E134

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Turnéplan: To menn og ei tavle - H16

Turnéplan: To menn og ei tavle - H16 Man 24. okt. 2016 Dale barne- og ungdomsskule: trinn: 1 4, antall: 42 Dale barne- og ungdomsskule Skulegata 30, 5722 DALEKVAM 56594060 Leif Inge Eide leif.inge.eide@vaksdal.kommune.no 56594064 Man 24.

Detaljer

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE

TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR FUSA KOMMUNE 2016 2019 Føreord Fusa kommune har tidlegare vedteke "trafikksikringsplan for Fusa kommune 2008-2011. Kommunestyret gjorde i møte 16.10.2014 vedtak om godkjenning av

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 216 Saksmappe: 2017/895-14204/2017 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 29.05.2017 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 58/17 Komité for drift og forvaltning 06.06.2017 Vurdering av

Detaljer

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Førskulebarn Elevar i grunnskulen Vaksne elevar på grunnskulen sitt område Vedtatt i kommunestyret 15.06.2010 Sak 028 Side 1 1. Innhald 1. Innhald...2 2. Lover

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui

Kartskisser. Figur 1 - Fv. 55, Kvamsviki - Lotesnesbrui Kartskisser Dei strekningane som kan vere aktuelle for bygging av gs-veg er presentert på kart. Dette er berre eit første steg mot ei prioriteringsliste. Det må i tillegg takast omsyn til lokale tilhøve,

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole.

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole. Vedlegg nr. 19 Registrering av skoleveier fra planområdet Fantoft Studentby og senterområde Slettebakken Barneskole Tveitevannet Storetveitvannet Fantoft Studentby Skoleveitraséer fra planområdet 1 2 3

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet

Statens vegvesen. Hordnesskogen. Vurdering av tilkomst til deponiet Statens vegvesen Hordnesskogen Vurdering av tilkomst til deponiet Iversen Kelly Nesheim 18.08.2014 Vurdering av alternative tilkomster til Hordnesskogen Fylkestinget, sak 47/2014. Fylkestinget handsama

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2014

Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet /2014 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 2013/1050 Saksbehandlar: Stine Misund Fiksdal Dato: 30.04.2014 Trafikktryggingsplan 2015-2018 Utval Møtedato Utvalssak Planutvalet 13.05.2014 37/2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING 2015-2018

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING 2015-2018 KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING 2015-2018 HERØY KOMMUNE Vedteken i kommunestyremøte 17.12.2014, K-sak 169/14 November 2014 Innhald 1. Innleiing bakgrunn... 3 Vedtak og organisering av arbeidet... 3 Arbeidsform,

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Reguleringsendring ny offentleg veg Søre Straume - Ebbesvik Del av Gnr 45, Bnr 1, 3, 5 og 8 m.fl. Plannr. 20070056 DatertRevidert

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 19.05.2015 FA - Q80 14/3005 Saksnr Utvalg Type Dato 034/15 Plan- og miljøstyret PS 01.06.2015 Trafikksikkerhetsplan - revisjon av handlingsprogram.

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg - 10 mill. kr

Tilskot til punktutbetring og trygg skuleveg - 10 mill. kr SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/13889-38 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland 27.04.2016 Tilskot til punktutbetring

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/354-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 22.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur)

Forslag arealformål. Fiskeri/bruk og vern av sjø og vassdrag LNF (natur) Innspillsnummer Gjeldande KPA Interesser 1 2 Akvakultur Fiskeri 7 Idrettsområde 8 9 Off/privat 11 Akvakultur 12 Akvakultur 13 Akvakultur 14 Akvakultur Sotra hestesport senter Gamleskulen på Knappskog Forslag

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre. Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 669 Straumen-Øygarden

Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre. Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 669 Straumen-Øygarden Smøla kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2011/1134-24 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap Smøla Kommunestyre Sluttbehandling - Reguleringsplan for

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Aukra 2013-2016. ephorte 12/10-32 Vedtatt i K-sak 31/13

Trafikktryggingsplan for Aukra 2013-2016. ephorte 12/10-32 Vedtatt i K-sak 31/13 Trafikktryggingsplan for Aukra 2013-2016 ephorte 12/10-32 Vedtatt i K-sak 31/13 Side 2 Innhald... 1 Innleiing... 4 Rammer for planarbeidet... 5 Nasjonalt nivå... 5 Regionalt nivå... 5 Trafikktryggingsmidlar...

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget 14.10.09. Ordførar Nils P Støyva 1 Takk for nye Stryn v.g. skule 2 3 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010-2013 (19) Handsaming

Detaljer

Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy

Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy Statens vegvesen Region Vest D2-1 Fartsreduserende tiltak og siktutbetring Haugesund/Karmøy D Beskrivende del D2 Tegninger og supplerende dokumenter 2016-08-08 D2 Tegninger og supplerende dokumenter Tegning/Prosjektark

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

FJELL KOMMUNE. Bygder i Fjell. Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell. Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

FJELL KOMMUNE. Bygder i Fjell. Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell. Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 FJELL KOMMUNE Bygder i Fjell Ungdommens kommunestyre og Eldrerådet i Fjell Innspel til arbeidet med Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 DEL 1: Bygder og grender i Fjell kommune Spørsmål til Ungdommens

Detaljer

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Turøyna Investeringsprogram Gjeld og bruk av fond Svend-Fredrik Untiedt og Atle Justad Solstrand 18.10.2012, kl 12.45 Større investeringsprosjekt dei siste åra Tranevågen

Detaljer

SAKSGANG. Oppstart av reguleringsplan Vik, Jondal - Trafikkløysing for skule, barnehage og bustadfelt B2. Dokument i saka:

SAKSGANG. Oppstart av reguleringsplan Vik, Jondal - Trafikkløysing for skule, barnehage og bustadfelt B2. Dokument i saka: Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 06.12.2011 068/11 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka vert avgjort av: Hovudutvalet for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

Innspel til trafikktryggleiksplan for Suldal Kommune

Innspel til trafikktryggleiksplan for Suldal Kommune Innspel til trafikktryggleiksplan for Suldal Kommune 2015 2019 Følgjande har kome med innspel til trafikktryggleiksplanen: Samarbeidsutvalet i Stølane barnehage Jelsa grendeutval Sand grendeutval Erfjord

Detaljer

Søknad om tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak 2017

Søknad om tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14645-135 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland 21.02.2017 Søknad om tilskot

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader

Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader OVERSIKT OVER INNSPILL BYREMO SENTRUM ETTER 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Hvem Hva Tatt til følge Ikke tatt til følge Fylkesmannen i Ingen merknader Vest-Agder Aslaug Verdal Jeg understreker at det ikke

Detaljer