MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira Medlem Astrid Myrland Hansen FO Medlem Adrian Israelsen Dybvik Medlem Jorunn Mikkelsen Varamedlem Stein-Erik Holmgren Astrid Myrland Hansen Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Randi Solli Pedersen (sign) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 14/35 REFERAT OG MELDINGER - PLAN OG UTVIKLING 2/14 14/16 SØKNAD OM TILSKUDD SØKER: REPPARFJORD SAND A/S 3/14 13/1678 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD SØKER: ROBERT WILHELMSEN 4/14 13/1616 SØKNAD OM INVESTERING TIL TIPPBIL OG BOGGIKJERRE SØKER: ASFALTSERVICE NORD AS 5/14 13/1615 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY TRAKTOR SØKER: REIDAR SVENDSEN 6/14 13/1713 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY TRAKTOR SØKER: SVEIN OLE SØRNES 7/14 13/1574 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK I SAK 53/13 - GAPAHUK

3 Sak 1/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: DATO 033 Arkivsaksnr.: 14/35 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/14 Utviklingsutvalget REFERAT OG MELDINGER - PLAN OG UTVIKLING Leders innstilling: Referat og meldinger tas til orientering.

4 Sak 1/14 VEDLEGG: 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 8/101 Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark SVAR PÅ HØRINGBREV AV SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GJETERHYTTER ETTER REINDRIFTSLOVENS PARAGRAF 21 OKSELV 13/ RAD/TEK/JES M77 Coop Finnmark avd Kvalsund FYRVERKERI COOP KVALSUND 13/ RAD/TEK/JES L12 FINNMARK FYLKESKOMMUNE FORELØPIG UTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN KOPI 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 7/70 Odd Arne Fallsen OPPRETTELSE AV 2 MATRIKKELENHETER PÅ MATRIKKELENHET GNR. 7, BNR / RAD/TEK/STK G/BNR 14/54 Jan Sundby OPPRETTELSE AV NY MATRIKKELENHET PÅ EIENDOM GNR. 14, BNR / RAD/TEK/STK G/BNR 4/1-166 Bloch og bygg matrialhandel SVAR - SØKNAD OM ANSVARSRETT 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 8/101 Knut Holmgren OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM I SENTRALE MATRIKKEL PÅ EIENDOM GNR. 8, BNR. 101

5 Sak 1/14 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 20/3 Tor Bjarne Stabell OPPFØRING NY HYTTE GNR 20/8 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 20/3 Tor-Bjarne Stabell OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM I MATRIKKELEN PÅ EIENDOM GNR. 8, BNR. 3 13/ RAD/TEK/STK G/BNR 8/101 Kartverket RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DOK NR / / RAD//AAH U24 Det Kongelige Olje-og Energidepartementet REPPARFJORD SAND I KVALSUND KOMMUNE- KLAGER PÅ VEDTAK OM TVANGSMULKT KOPI 13/ RAD//AAH U24 Det Kongelige Olje-og Energidepartementet UTTAK AV GRUSMASSER I REPPARFJORDVASSDRAGET I KVALSUND KOMMUNE-KLAGE PÅ VEDTAK KOPI 13/ RAD//AAH U24 Det Kongelig Olje-og Energidirektoratet UTTAK AV GRUSMASSER I REPPARFJORDVASSDRAGET-KLAGE PÅ KONSESJON KOPI 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 7/4 Jonny Olsen SVAR - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - GNR. 7, BNR. 4 GORADAK

6 Sak 1/14 14/ RAD/TEK/STK G/BNR 7/4 Jonny Olsen SVAR - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - UTHUS - GNR. 7, BNR. 4 Rådmannens tilråding: Referat og meldinger tas til orientering. Arne Hansen rådmann

7 Sak 2/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD REPPARFJORD SAND A/S Leders innstilling: 1. Repparfjord Sand AS gis tilsagn om tilskudd til investering i utstyr til hjullaster. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- 2. Tilsagnet må benyttes innen 1 år fra vedtaksdato. 3. Beløpet belastes konto næringsfondet. 4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av

8 Sak 2/14 VEDLEGG: Søknad om tilskudd fra Repparfjord Sand AS BAKGRUNN: Repparfjord Sand AS søker om tilskudd til anskaffelse av nødvendig tilleggsutstyr til allerede anskaffet hjullaster.. Tilbud fra Larsen Maskin AS: 1 stk Drivex 2,8m3 strøskuffe nypris ,- kr ,- 1 stk ABL 7m3 Snøskuffe m påboltstål bin hk nypris ,- kr ,- 4 stk felger 23,5x25 nypris pr stk 33000,- selges samlet kr ,- Til sammen eks mva kr ,- SAKSVURDERING: Repparfjord Sand AS har anskaffet hjullaster uten støtte fra næringsfondet. Søknad om støtte til kjøp av tilleggsutstyr kan derfor behandles ihht næringsfondets vedtekter. Det kan gis maksimalt 35% støtte til investeringer i bedrifter. Repparfjord Sand AS leier i dag ut hjullasteren til O. Sakshaug Entreprenør AS. Ut fra søknaden vurderes investering i strø- og snøskuffe som berettiget ihht næringsfondets vedtekter. Investering i felger regnes som ordinær drift som ikke kan støttes med midler fra næringsfondet.

9 Sak 2/14 Rådmannens tilråding: 5. Repparfjord Sand AS gis tilsagn om tilskudd til investering i utstyr til hjullaster. Øvre grense for tilskuddet settes til kr ,- 6. Tilsagnet må benyttes innen 1 år fra vedtaksdato. 7. Beløpet belastes konto næringsfondet. 8. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av Arne Hansen rådmann

10 Sak 3/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/1678 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD ROBERT WILHELMSEN Leders innstilling: 1. Robert Wilhelmsen gis tilsagn om tilskudd til investering i snefres. Øvre grense settes til kr Tilsagnet må benyttes innen 1 år fra vedtaksdato. 3. Beløpet belastes konto næringsfondet. 4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av

11 Sak 3/14 VEDLEGG: Søknad om tilskudd fra Robert Wilhelmsen BAKGRUNN: Robert Wilhelmsen fikk i 2012 et tilskudd på kr ,- til kjøp av traktor. Han skriver i sin søknad: Søker med dette om tilskudd kr til innkjøp av ny snøfres. Kjøpte i fjor traktor for å utvide driften og få flere bein og stå på. Har hatt noe oppdrag i år. For å kunne tilby snøbrøyting må man ha riktig utstyr. En snøfres er viktig i så måte. Tilbud fra Mathisen Landbruksservice i Alta på en DUUN TF240 snøfres legges ved. Investeringsbudsjett: Duun TF 240 kr Tilskudd kr Egenkapital kr SAKSVURDERING: Robert Wilhelmsen har i flere år drevet taxivirksomhet fra Skaidi. Han har flyttet til kommunen, stiftet familie og har bygd hus her. Han hører til den yngre garde av yrkesaktiv befolkning. Taxivirksomheten har vært drevet seriøst og er et godt tilbud til kommunens befolkning. Det at Robert Wilhelmsen ønsker å utvide sin forretningsvirksomhet i kommunen må ansees som veldig positivt. I forrige søknad lå det et ønske om å starte et nytt firma Skaidi Maskin som skal tilby snøbrøyting og liknende arbeide. Med flere nye hyttefelt sentralt i Skaidi i tillegg til kommunale veier og private hus/hytter er markedet absolutt til stede for flere aktører som kan tilby brøyting. Kommunen har tidligere gitt et tilskudd til Skaidi Handel (2005) til innkjøp av traktor med formål snøbrøyting.

12 Sak 3/14 Ihht næringsfondets vedtekter punkt 2.1 er det ikke anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang. Rådmannen anser at utstyr til traktor (her; snøfres) går under kategorien «likelydende tiltak» - og at søknaden derfor ikke etter vedtektene kan støttes. Dersom utviklingsutvalget likevel velger å gi tilskudd bør dette maksimalt settes til søknadsbeløp. Rådmannens tilrådning: Robert Wilhemlsen gis avslag på søknad om tilskudd til kjøp av ny snøfres, da det ut i fra vedtektenes pkt 2.1 ikke er anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang. Arne Hansen rådmann

13 Sak 4/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/1616 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM INVESTERING TIL TIPPBIL OG BOGGIKJERRE ASFALTSERVICE NORD AS Leders innstilling: Asfaltservice Nord AS gis avslag på søknad om tilskudd til kjøp av tippbil og boggikjerre jf. næringsfondets vedtekter punkt 2.1.

14 Sak 4/14 VEDLEGG: Søknad om støtte fra Asfaltservice Nord as BAKGRUNN: Asfalteringsservice Nord as er en nystartet asfalteringsbedrift som ble etablert i Kvalsund i Asfaltservice Nord as ønsker å investere i egen tippbil og boggikjerre for å bli mindre avhengig av variasjon i tilgang til innleid transport. I det markedet de i dag opererer er det til tider sterk konkurranse om og mangel på transportkapasitet av asfaltmasser. Med egen tippbil og boggikjerre vil de kunne demme opp for mangelen og sikre den daglige driften. Asfaltservice Nord as søker næringsfondet om støtte på kr ,-. Investeringsbehov: Scania 164, 2004 mod. kr ,- Carnehl Boggikjerre kr ,- Sum kr ,- Finansieringsplan: Egenkapital kr ,- Tilskudd fra Kvalsund kommune (45 %) kr ,- Totalt kr ,- Asfaltservice Nord er et selskap som i hovedsak eies av de ansatte. Daglig leder er Leif Inge Jakobsen. Selskapet hadde et negativtt årsresultat i 2012 på kr og et positivt årsresultat hittil i 2013 på kr Egenkapitalen ved utgangen av 2012 er oppgitt til kr

15 Sak 4/14 Asfaltservice Nord as mottok kr ,- fra næringfondet ifm etablering og oppstart av bedriften. Asfaltservice Nord as søkte tidligere i år om tilskudd til kjøp av ny utlegger og veivals. Som følge av søknadsbeløpets størrelse (> kr ,-) ble selskapet rådet til å sende søknaden til Innovasjon Norge. Næringsfondets statutter punkt 2.1 sier at det kan søkes om inntil 35 % tilskudd og maks kr ,- i fysiske investeringer. SAKSVURDERING: Asfalteringsbransjen er naturlig nok sesongbetont og firmaet har oppdrag over hele Finnmark. Firmaet ønsker nå å ekspandere etter vel et års drift ved å kjøpe inn egen tippbil og boggikjerre. Firmaet fikk kr ,- i støtte fra næringsfondet ved etableringen for et år siden og har hatt god økonomi i inneværende år. Det er positivt at firmaet ønsker å utvide sin maskinpark, slik at de blir uavhengige av underleverandører i et marked som er presset. Næringsfondet skal brukes for å stimulere til utviklingstiltak. Anskaffelse av eget utstyr bør gi lavere driftsutgifter i forhold til å leie inn underleverandører. Firmaet skriver i sin søknad at tiltaket vil bidra til å øke sysselsettingen uten at dette dokumenteres nærmere. I søknad om støtte til oppstart var det bl.a oppgitt investering i asfalteringsutstyr, maskinhenger, tilhenger og to biler. Det søkes nå på nytt om støtte til bil og asfalteringsutstyr. Vår vurdering er at dette strider mot næringsfondets vedtekter punkt 2.1: «Det er ikke anledning til å gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang.»

16 Sak 4/14 Rådmannens tilråding: Asfaltservice Nord AS gis avslag på søknad om tilskudd til kjøp av tippbil og boggikjerre jf. næringsfondets vedtekter punkt 2.1. Arne Hansen rådmann

17 Sak 5/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/1615 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY TRAKTOR REIDAR SVENDSEN Leders innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

18 Sak 5/14 VEDLEGG: Søknad om støtte fra Reidar Svendsen til kjøp av ny traktor BAKGRUNN: Reidar Svendsen skriver i sin søknad: Skal gå til innkjøp av ny traktor type Case IH Maxxum 140 EP, og søker med dette om tilskudd til dette formålet. Driver med pressing av rundballer for salg, dette i samarbeid med Svein Ole Sørnes med felles høsteutstyr (rundballepresse og slåmaskin). Melkekvota leies ut til Rune Johansen i Alta. I tillegg har jeg brøyting av kommunalt boligfelt og skoleplass i Neverfjord. Grunnen til bytte av traktor er at den begynner å "trekke på åra". Case IH Maxxum 140 EP kr ,- eks mva Finansiering: Innbytte Valtra N11 N Advant kr ,- Støtte kommunalt næringsfond 35% ( ,-) kr ,- Egne midler/lån Sum kr ,- kr ,- Regnskap 2012 Driftsinntekter kr ,- Driftsutgifter kr ,- Driftsresultat kr ,-

19 Sak 5/14 SAKSVURDERING: Reidar Svendsen driver med produksjon av for i Neverfjord. I tillegg brøyter han kommmunalt boligfelt og skoleplass i Neverfjord. Driftsinntekt i 2012 var på kr ,-. Reidar Svendsen har i tillegg inntekter fra annet arbeid. Søknaden kan sammenliknes med tidligere søknad i år fra K M Maskin i Kokelv. Rådmannens vurdering i den saken blir den samme for denne søknaden: Rådmannen mener at tilskudd fra næringsfondet primært bør ytes i tilfeller som gir følgende virkning i næringsvirksomheten: Ny virksomhet som vil bidra til å styrke sysselsettingen i kommunen Redusere kostnader og bedring av konkurransedyktighet Markedsføring av produkter/tjenester Avlaste risiko ved introduksjon av nye produkter/tjenester Kompetanseheving Dersom man legger dette til grunn for å yte tilskudd fra næringsfondet, er det flere aspekter som bør vurderes. Søknad om tilskudd bidrar ikke til å styrke sysselsettingen. Det er ikke usannsynlig at en nyere traktor vil bidra til noe lavere kostnader, dersom man ser bort fra rentekostnader o.l. Siden søkeren omsetter for et relativt lite beløp er besparelsen liten. Når det gjelder markedsføring, avlaste risiko ved introduksjon av nye tjenester, og kompetanseheving, har prosjektet liten eller ingen positive effekter. Kvalsund kommune har tidligere gitt støtte til kjøp av traktor (Bjørn Kristiansen, Skaidi i 2010). Denne søkeren opplyste at traktoren og dets virksomhet bidro til 2,5 årsverk i hans selskap, og at inntektene kom fra flere kunder, og han var en aktiv tilbyder i lokalmarkedet av sine tjenester. Bjørn Kristiansen fikk tilskudd på 18,5 %, begrenset oppad til kr ,- Kvalsund kommunes næringsfond bør brukes på prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye, og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet. I utgangspunktet bør søknaden fra Reidar Svendsen til kjøp av ny traktor ikke prioriteres, ut fra overnevnte. På den annen side kan invesering i nytt utstyr bidra til å opprettholde landbruksnæringen i kommunen.

20 Sak 5/14 I vedtektene fra næringsfondet pkt 2.4 heter det: Ingen har i utgangspunktet krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal videre vurderes i forhold til politiske mål og prioriteringer, og under hensyn til de årlige budsjettrammer. I og med at næringsfondet for 2014 blir redusert bør derfor kommunen i sterkere grad prioritere prosjekter som som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet. Det er også problematisk at søknaden behandles før Kvalsund kommune vet størrelsen på næringsfondet for Dersom utviklingsutvalget velger å gi tilskudd bør dette være lavest mulig. Rådmannens tilråding: Reidar Svendsen gis avslag på søknad om tilskudd til kjøp av ny traktor jfr. næringsfondets vedtekter punkt 2.4. Arne Hansen rådmann

21 Sak 6/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/1713 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/14 Utviklingsutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV NY TRAKTOR SVEIN OLE SØRNES Leders innstilling: Saken legges frem uten innstilling.

22 Sak 6/14 BAKGRUNN: Søknad om støtte fra Svein Ole Sørnes til kjøp av ny traktor Svein Ole Sørnes skriver i sin søknad: Jeg søker herved om tilskudd på kr ,- til kjøp av ny traktor. Traktoren skal brukes til gårdsarbeid så som slåing, jordarbeiding, såing, frakt av rundballer og lignende. Blir også brukt til frakt av minigraver for diverse oppdrag. I tillegg tar jeg oppdrag på snebrøyting og strøing om vinteren. Jeg har en traktor som er 10 år gammel og har planer om å bytte den inn i en ny traktor. Vedlegger et tilbud på ny traktor fra Dagenborg Maskin. Tilbudet er på kr eks mva. Finansierinasplan: Lån i privat bank kr ,- Innbytte kr ,- Tilskudd Kvalsund kommune kr ,- Totalt eks.mva kr ,- Regnskap 2012 Driftsinntekter kr ,- Driftsutgifter kr ,- Driftsresultat kr ,- SAKSVURDERING: Svein Ole Sørnes driver med produksjon av fòr i Neverfjord. I tillegg tar han brøyteoppdrag om vinteren. Driftsinntekt i 2012 var på kr ,-. Svein Ole Sørnes har i tillegg inntekter fra annet arbeide.

23 Sak 6/14 Rådmannen mener at tilskudd fra næringsfondet primært bør ytes i tilfeller som gir følgende virkning i næringsvirksomheten: Ny virksomhet som vil bidra til å styrke sysselsettingen i kommunen Redusere kostnader og bedring av konkurransedyktighet Markedsføring av produkter/tjenester Avlaste risiko ved introduksjon av nye produkter/tjenester Kompetanseheving Dersom man legger dette til grunn for å yte tilskudd fra næringsfondet, er det flere aspekter som bør vurderes. Søknaden om tilskudd bidrar i liten grad til å styrke sysselsettingen. Det er ikke usannsynlig at en nyere traktor vil bidra til noe lavere kostnader, dersom man ser bort fra rentekostnader o.l. Siden søkeren omsetter for et relativt lite beløp er besparelsen liten. Når det gjelder markedsføring, avlaste risiko ved introduksjon av nye tjenester, og kompetanseheving, har prosjektet liten eller ingen positive effekter. Kvalsund kommune har tidligere gitt støtte til kjøp av traktor (Bjørn Kristiansen, Skaidi i 2010). Denne søkeren opplyste at traktoren og dets virksomhet bidro til 2,5 årsverk i hans selskap, og at inntektene kom fra flere kunder, og han var en aktiv tilbyder i lokalmarkedet av sine tjenester. Bjørn Kristiansen fikk tilskudd på 18,5 %, begrenset oppad til kr ,- Kvalsund kommunes næringsfond bør brukes på prosjekter som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye, og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet. I utgangspunktet bør søknaden fra Svein Ole Sørnes til kjøp av ny traktor ikke prioriteres ut fra overnevnte. På den annen side kan invesering i nytt utstyr bidra til å opprettholde landbruksnæringen i kommunen. I vedtektenes pkt 2.4 heter det: Ingen har i utgangspunktet krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter skal videre vurderes i forhold til politiske mål og prioriteringer, og under hensyn til de årlige budsjettrammer. I og med at næringsfondet for 2014 blir redusert bør derfor kommunen i sterkere grad prioritere prosjekter som som bidrar til økt lønnsomhet i næringsvirksomhet, og som bidrar til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser jfr. vedtektene fra næringsfondet.

24 Sak 6/14 Det er også problematisk at søknaden behandles før Kvalsund kommune vet størrelsen på næringsfondet for Dersom utviklingsutvalget velger å gi tilskudd bør dette være lavest mulig. Rådmannens tilråding: Svein Ole Sørnes gis avslag på søknad om tilskudd til kjøp av ny traktor jfr. næringsfondets vedtekter punkt 2.4. Arne Hansen rådmann

25 Sak 7/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: L03 Arkivsaksnr.: 13/1574 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/14 Utviklingsutvalget KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK I SAK 53/13 - GAPAHUK Leders innstilling: Utviklingsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i UU sak 53/13. Utviklingsutvalget oversender klagesaken til Fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling.

26 Sak 7/14 VEDLEGG: Melding om vedtak i sak 53/ Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Klage på vedtak. BAKGRUNN: Utviklingsutvalget vedtok i sak 53/13 «SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN» følgende; «Utviklingsutvalget gir Vargsund Grendelag dispensasjon jf. kommuneplanens 9 og plan- og bygningslovens 19-2 til oppføring av Gapahuk ved Storvannet i Kvalsund kommune». Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har i brev av klaget på vedtaket. Klagefristen var satt til 3 uker, og klagen har innkommet innenfor fristen og kan derfor behandles. Klagen i sin helhet følger saken som vedlegg. Utgangspunktet for saken er at Vargund Grendelag i februar 2012 søkte Finnmarkseiendommen om oppsett av gapahuk v/storvannet i forbindelse med turstien. Finnmarkseiendommen som grunneier oversendte søknaden til kommune i forhold til plan- og bygningsloven. Formålet med tiltaket er å legge bedre til rette for allmennhetens bruk av det aktuelle området. Gapahuken er tenkt plassert ved siden av merket tursti. På den måten kan alle som benytter turstien få anledning til å ta en rast og søke ly for vær og vind når de befinner seg i det aktuelle området. Tiltaket ligger i LNF område uten bestemmelser om spredt bebyggelse. I henhold til kommuneplanens planbeskrivelse er det tillatt med tiltak for bygg og anlegg som er tilknyttet stedbundet næring/tradisjonell landbruksvirksomhet, samt reparasjoner og mindre utbygginger av allerede etablerte bebyggelse.

27 Sak 7/14 Søknaden er behandlet som en søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl) I lovkommentaren til pbl 19-2 kommer det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Videre må det foretas en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Dispensasjon krever grunngitt søknad, jf.pb Vargsund Grendelag har i sin søknad oppgitt flere grunner til at de ønsker å etablere en gapahuk i forbindelse med turstien. ønske om å tilby ly for vær og vind Et naturlig stoppested for rasting Stimulere flere til å benytte dette fine området I behandlingen i Utviklingsutvalget forelå følgende uttalelser ( i kortform); - Landbruksmyndighetene i Kvalsund har ingen innvendinger - Naturforvaltningsutvalget i Kvalsund er positive - Finnmark Fylkeskommune motsetter seg ikke dispensasjon - Sametinget har ingen innvendinger, men minner om kommunelovens 4 andre ledd og 8 andre ledd. - Reinbeitedistrikt 22 Fiettar; Ber om at søknaden avvises - Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark; Anmoder på det sterkeste om at det tas kontakt med aktuelle reinbeitedistrikt i forhold til dialog om bruk og behov for området før vedtak fattes. Det vises bla til PBL s formål om «åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i planlegging og vedtak» SAKSVURDERING: Klagen fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark av inneholder i stor grad gjentagelser fra deres høringsuttalelse av samt henvisning til høringsuttalelse fra Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, av Reindriftforvaltningen Vest-Finnmark har ikke etter rådmannens vurdering noen nye momenter i sin klagesak enn det som er behandlet i sak 53/13, og det påpekes om kalvingsland, sommerbeite, flyttleier vil forstyrres av aktiviteten som utøves av turgåerne.

28 Sak 7/14 Kvalsund kommune vurderte at ferdselen eller bruken ikke endres i omsøkt område, da området er en naturlig rasteplass og stoppested for brukerne av gammel ferdselsåre og merket tursti jf. Finnmarkslovens 4 og Finnmarkslovens 1, slik vurderingen i sak 53/13. Reindriften har beiterett som omfatter vår-, sommer- og høstbeite samt flyttleier, kalvingsland og parringsområder jf. reindriftslovens 19 og 20. Ihht reindriftslovens 22 har reindriftsutøvere fritt og uhindret flyttleie samt at flyttleier ikke må stenges. Dette har også kommunen vurdert ved at tiltaket ikke vil hindre eller stenge flyttleier, jf. vurderingen i sak 53/13. Det er ingen forbud i Kvalsund kommune om fri ferdsel jf. friluftslovens 2 andre ledd. Jf ovennevnte vurderer Kvalsund kommune at omsøkt plassering av Gapahuk ikke gir endret bruk av område. Området er brukt til rasteplass og et naturlig stoppested langs merket tursti. Det anbefales Utviklingsutvalget ikke å gi medhold til klage av i henhold til tidligere behandling og ovennevnte vurderinger. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i UU sak 53/13. Utviklingsutvalget oversender klagesaken til Fylkesmannen i Finnmark for endelig behandling. Arne Hansen rådmann

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.06.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl. 13.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen, AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 06.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2016 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 29.03.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.09.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Forfall T Leder Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget

MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Møte nr. 9/2015 MØTEINNKALLING Naturforvaltningsutvalget Naturforvaltningsutvalget holder møte den 07.10.2015 klokka 18:00 på Kantina på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2008 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 16.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2010 Kommunestyret holder møte tirsdag 20.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Navn Tor Arvid Myrseth KOBL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 12:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 23.03.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl.13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 11.05.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.08.2012 Tid: Fra kl.: 17.00 - til kl. 18.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.07.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.04.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Gyldig forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 20.04.2017 Tid: Fra kl. 15:00 til kl. 15:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2006 Møtested: Rådhuset Møtedato : 14.03.2006 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem. Fjellvn Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Monika Olsen Lars Hustad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr.3/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 05.09.2013 klokka 12.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 7/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 9/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kantina på Rådhuset Møtedato: 07.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 - til kl.: 19:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Larsen FO

Detaljer