Cruise Shipping Miami 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cruise Shipping Miami 2015"

Transkript

1 Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Publisert: Mai 2015 Skrevet av: Einar Lier Madsen Jarle Løvland Arbeidsnotat nr.: 1006/2015 ISSN-NR: Prosjektnr: 1491

2 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT NR: ISSN-NR: PROSJEKTNUMMER: ANTALL SIDER: 1006/ FORFATTER(E): Einar Lier Madsen, Jarle Løvland 50,- SALGSPRIS NOK: Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Nordlandsforskning AS Tlf: Postboks 1490 N-8049 Bodø Norge Bankkonto Besøk: Universitetsalleen 11 Foretaksregisteret NO/VAT nr MVA

3 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG OM CRUISEKONFERANSEN INNLEDNING KONFERANSEOVERSIKT Hovedoversikt Foredragsprogrammet DELTAKERLAND OG UTSTILLERE Utstillernes hjemland Norske utstillere Type utstillere FOREDRAGSNOTATER FRA KONFERANSEN WORLD CRUISE TOURISM SUMMIT Port Infrastructure Development in the Emerging Markets Matching the Shore Experience to the Aspirations of the New Consumer OPENING SESSION: THE STATE OF THE GLOBAL CRUISE INDUSTRY THE GEOGRAPHY OF CRUISE TOURISM The State of the Cruise Industry: Europe CRUISE PRODUCT DEVELOPMENT Trends and Challenges in Marketing, Sales and Distribution Get Connected - How Leaps in Broadband Connectivity May Transform Cruising MARKET SEGMENTS Specialty Cruising Opportunities and Challenges in the Expedition, Coastal, Inland and River cruise sectors Itineraries & Shorex Thinking Outside the Box SAFETY & SHIP OPERATIONS Energy Efficiency Onboard and Ashore INNOVASJON NORGES CRUISEUNDERSØKELSE ERFARINGER OG REFLEKSJONER ETTER KONFERANSEN NOEN REFLEKSJONER OM CRUISENÆRINGA ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ MESSE OG STAND Om messeområdet og Cruise Norway standen Noe ideer til videreutvikling av stand/materiell Nettverksutbytte og Egen konferanseforberedelse ERFARINGER FRA DELTAKELSE PÅ KONFERANSEFOREDRAGENE AKTUELLE REFERANSER LENKER VEDLEGG CRUISE SHIPPING MIAMI 2015 CONFERENCE PROGRAM CRUISE SHIPPING MIAMI CRUISE TRENDS THEATER UTSTILLERKATEGORIER MED UNDERGRUPPER UTSTILLEROVERSIKT (ALFABETISK) PLANSJER FRA CRUISEPRESENTASJONEN FRA INNOVASJON NORGE V/TORE JOHAN PEDERSEN PRESSEKLIPP

4 FORORD Dette notatet er skrevet på bakgrunn av forfatternes deltakelse på Cruise Shipping Miami 2015 som er verdens største cruisemesse for næringa. I notatet gjennomgår vi programmet for konferansen og presenterer notater fra de foredragssesjonene vi deltok på. Avslutningsvis drøfter vi noen erfaringer fra deltakelsen - både egne erfaringer fra foredragsdelen og noen andre deltakeres erfaringer fra messedelen. Vi håper vi på denne måten har klart å få fram informasjon og kunnskap som også andre med interesse for denne delen av turistnæringa kan ha nytte av. Vår deltakelse og utarbeidelsen av dette notatet inngår som en del av arbeidet med prosjektet Verdiskaping fra cruiseturismen for sjø- og landbaserte reiselivsbedrifter i nordområdene. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan cruiseturismen i nordområdene kan bidra til mer varig regional og nasjonal verdiskaping gjennom bedre organisering og attraksjonsutvikling av det sjø- og landbasert underleverandørsystemet. Prosjektet er et av 11 delprosjekter i fase 2 i det store forskningsprogrammet Opplevelser i Nord (www.opplevelserinord.no) og inngår i Norges forskningsråds program Forskningsløft nord ( ) (http://www.forskningsradet.no/prognett-nordsatsing/-forside/ ) Forfatterne Bodø, mai

5 SAMMENDRAG Om konferansen Cruise Shipping Miami har i over 30 år vært den ledende internasjonale utstillingen og konferansen for aktørene i verdens cruiseindustri. Til sammen samler arrangementet ca personer hvert år. Konferansen bestod av to deler, en foredragsdel som gikk over fire dager og en messedel som varte i tre dager. Det ble avholdt 20 forskjellige foredragssesjoner med fire forskjellige hovedtema: cruiseturismegeografien, sikkerhet og skipsoperasjoner, markeder og cruiseproduktutvikling. I tillegg var det innledningsvis sesjoner om trender og status for næringa. Messedelen hadde 804 utstillere fra 85 forskjellige land. Landet med desidert flest deltakere var ikke overaskende USA med 245 utstiller eller nesten 1/3 av utstillerne (30,5 %). Nest flest utstillere var det fra Spania (77 utstillere/9,6 %) og tredje flest fra Italia og Storbritannia (48/6 %). Norge er femte største utstillerland med 39 utstillere (4,9 %). Blant de norske utstillerne var det 21 havner/destinasjoner, 4 cruiseagenter, 2 cruisenettverk og 12 leverandører av forskjellig utstyr/løsninger til cruisenæringa. Nedenfor har vi oppsummert i stikkordsform hovedinntrykket fra deltakelsen slik den ble opplevd gjennom deltakelse på foredragene og besøk på messa. Først beskrives cruisenæringa generelt. Deretter tar vi for oss noen poeng knyttet til valg av seilingsruter og shorextilbud (opplevelsestilbud på land). Tilslutt ser vi på hva som kan øke utbytte av deltakelsen. Om cruisenæringa En regner at det vil være omtrent 23 millioner passasjerer i Tallet kan synes høyt, men sammenlignet med andre turistopplevelser/destinasjoner som for eksempel Disney World ol. med millioner besøkende i året, ble det hevdet at cruise har et stort potensial. Det er liten tvil om at det ligger an til en stor økning i cruise fram mot 2020 da i alt 55 nybygg er under planlegging. 22 av disse er elvecruisere hvor størrelsen er betydelig mindre enn for sjøflåten, men med 33 nye havgående fartøy og at ikke særlig mange båter går ut av drift, blir det en betydelig kapasitetsøkning. Ellers kjennetegnes næringa av følgende: En stor og global næring som domineres av 3-4 stor rederier Representerer en (viktig) del av turiststrømmen til mange land og kan være betydelig i omfang og verdiskaping. Stort vekstpotensial og med mange båter under bestilling levering de nærmeste 5-6 årene Tilbudsdrevet bestemmes i stor grad av antall skip og sengekapasitet 3

6 Valg av seilingsruter Dette handler om to hovedfaktorer som må tilfredsstilles; (1) at seilingsruten er interessant og (2) at den er lønnsom. Ad (1). Når en skal finne /bestemme seilingsruter ble det lagt vekt på at den enkelte seilingsrute bestod av destinasjoner/ havner som kunne karakteriseres som «marquee ports» (ekstraordinært populære havner), «collector ports» (snuhavner) og «ports of special interest» (spesielt interessante havner). For en seilingsrute til/i Norge vil for eksempel Bergen være en marquee havn, mens fjordene og Nordkapp vil være destinasjoner av spesiell interesse og med Harwich som en collector havn hvis cruiset starter og avsluttes der. Ad (2). Lønnsomheten ved den valgte seilingsruten og destinasjonene er nødvendig. Rederiene vil ofte se etter drivstoffeffektive seilingsruter som kan defineres som: 17 knop x 14 timer= 200 nautiske mil. Når det gjelder landlønnsomheten opererer Holland America Line (og sikkert også andre cruiserederier) med hva de kaller en «port income index» for hver destinasjon/havn de besøkte. Denne bestod av shorex-inntektene ved besøket og all kostnaden ved besøket (også drivstoffkostnadene ved å komme ditt). Port Income Index = Shorexinntekter / Besøkskostnader. Er det høyere enn 1,0 går rederiet i pluss, men hvor stor den bør være framkom ikke. Utover dette kan en merke seg følgende hva gjelder seilingsruter: Alle rederiene/båtene må ha interessante havner/destinasjoner med bredt og variert tilbud Rederiene er hele tiden på leting etter nye seilingsruter og destinasjoner med mulighet for god inntjening Rederiene synes i økende grad å rette oppmerksomheten mot bærekraft særlig hvis det også er god økonomi i det utslipp, drivstoffkostnader, søppelhåndtering etc. Rederiene/skipene er profesjonell - krevende kunde for havner og destinasjoner Shorex - Opplevelsesleveransen på land Cruisepassasjerer er forskjellige og med ulike behov. Shorex produktene kan kategoriseres i ni ulike hovedtyper (sa kap ): standard turer, oppdagelsesturer, aktive turer, vannrelaterte turer, kulinariske turer, små deluxe turer, familieturer, privat minibuss ekskursjon/ utflukt og «grønn og marked» turer. I tillegg til disse ni turtypene var det tre ulike sportsturer: golfutflukt (bare hvis gode golfbaner), dykking (bare hvis gode dykkerlokaliteter) og sykling (på skipets egne tur-/terrengsykler). Guidene er kritiske for vellykket shorex og er «the business card for the destination». For øvrig kan en merke seg følgende hva gjelder rederienes/skipenes shorex-orientering: Rederiene er forskjellige både i størrelse og filosofi 4

7 Skipene er forskjellige i størrelse og hva de tilbyr o fra små explorerbåter orientert mot opplevelser på land til de store cruiseskipene (masseturisme) med hoveddelen av opplevelsene om bord. Noen er mer shorex orienterte enn andre Alle rederiene må tjene penger på shorex ved landbesøk Mannskapet ombord viktig som referanse for cruisepassasjerers valg på land Oppsummert kan en si at både rederiene og destinasjonene må være opptatt av å levere gode opplevelser og at det er nødvendig med samarbeid for sikre at rederiene også får tilstrekkelige shorex inntekter. Videre ble det hevdet at problemet med opplevelser på land ikke nødvendigvis er hva som betales men hva man får igjen i form av opplevelse, herunder vurdere shorextilbud ut fra trekk ved kundene før man tilrettelegger produkter. Hvordan øke utbytte av deltakelsen? Til slutt i dette notatet i kap. 3 er erfaringer og refleksjoner rundt deltakelsen både på messa og på foredragene drøftet. Hvordan en selv kan bidra til å øke utbytte av deltakelsen på messe og stand handler om at det legges mer innsats i: 1. Forarbeidet før konferansen hvem man ønsker å få kontakt med og hva en ønsker å oppnå ved kontakt. Her må det lages en gjennomarbeidet strategi noe som egentlig betyr at arbeidet må starte lenge før konferansen. 2. Under konferansen i tillegg til inngåtte avtaler/møter ha plukket ut og bestemt hvilke stands som skal besøkes og undersøkes nærmere. 3. Systematisk oppfølging i etterkant er deretter helt nødvendig. For å øke utbytte av deltakelsen i foredragsdelen gjelder mye av de samme prinsippene som nevnt over. Om utbytte skulle økes måtte det være ved i større grad blinke seg ut de mest interessante personene for kontakt og prøvd å nå fram til dem etter foredragssesjonene. Hadde en hatt bedre innsikt i næringa enn vi satt inne med kunne en også benyttet anledning til å ha stilt spørsmål. Ofte en god måte å få kontakt på. I tillegg burde vi nok ha prioritert å delta på noen av mottakelsene etter messeslutt på tirsdagen og onsdagen. Ofte gir slike uformelle mottakelser mulighet for etablering av noen nye bekjentskap som kanskje kan være aktuelle å følge opp seinere? Et annet forhold er muligheten for å komme med faglige innspill til programmet for slike messer. Poenget er med andre ord om messene i større grad kan benyttes til å lage eget faglig program? Dette kan i hvert fall handle om minst tre forskjellige faglige muligheter: 5

8 (1) Benytte arenaer som finnes på konferansen allerede (Cruise Trends Theatre) (2) Foreslå foredragsholder fra egne rekker (til foredrags-/round Table sesjonene) (3) Foreslå og lage egne tema for konferansen (til foredrags-/round Table programmet eller egen workshop utenom programmet). I alle disse tilfellene og særlig de to sistnevnte kan det være nyttig å ha med eller ha et samarbeid med FoU-miljø(er) som kan støtte oppunder innsatsen. 6

9 1 OM CRUISEKONFERANSEN 1.1 INNLEDNING Cruise Shipping Miami eller Seatrade Cruise Global som den er omdøpt til har i over 30 år vært den ledende internasjonale utstillingen og konferansen for aktørene i verdens cruiseindustri. Konferansen bringer sammen kjøpere og leverandører for en uke med nettverk, kontaktskaping og foredrag. Ingen andre cruisearrangement tiltrekker seg et så bredt spekter av aktører og beslutningstakere i bransjen. I reklame for konferansen heter det for eksempel at: Seatrade Cruise Global has become an important institution in the cruise industry. So many people come here for the chance to network and talk about new things. It s an amazing opportunity for everyone to come together for one event. Richard Fain, Chairman & CEO, Royal Caribbean Cruises Ltd «The event provides valuable face-to-face networking with key stakeholders and buyers from all sectors of the cruise industry, as well as international reach that delivers thousands of quality visitors with real buying power directly to you. As an exhibitor, you will get the chance to mingle at various networking events with cruise industry executives, who make the final purchasing decisions. Konferansen arrangeres av firmaet UBM plc (http://www.ubm.com/ubm-overview) som er et globalt medieselskap og med Cruise Lines International Association (CLIA) (http://www.cruising.org/) og Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) (http://www.fcca.com/) som sentrale samarbeidspartnere og sponsorer. Årlig pleier det å delta vel personer på konferansen, men vi har ikke fått oppgitt noe eksakt tall for På årets konferanse deltok det 804 utstillere fra 85 forskjellige land. Mer informasjon om konferansen kan finnes på: 1.2 KONFERANSEOVERSIKT Konferansen bestod av to hovedelementer. Den ene var en foredragsdel som gikk over fire dager (man.-tors.) med parallelsesjoner de tre siste dagene. Den andre hoveddelen, og den mest sentrale delen for de fleste, var messeutstillingen med til sammen 804 utstillere fra hele verden. Vi prøvde å få med oss de mest sentrale foredragene og benyttet resten av tiden på å vandre rundt i messeområdet. I tillegg holdt vi god kontakt med den norske hovedstanden i regi av Cruis Norway som samlet alle de norske havnene og destinasjonene. 7

10 1.2.1 HOVEDOVERSIKT En hovedoversikt over konferanseprogrammet de fire dagene mars er vist nedenfor (Conference-At-A-Glance). Vi deltok ikke på de ulike mottakelsene (reception) som forgikk hver ettermiddag, men deltok i stedet på Cruise Norways mottakelse søndag ettermiddag, presentasjon av Innovasjon Norges cruiseundersøkelse mandag ettermiddag og fellesmiddagen arrangert av Cruise Norway onsdag kveld. Lengre bak i dette notatet vises et detaljert program for hele konferansen (se kap. 2 og vedlegg). Foredrags- og utstillingsprogrammet er vist nedenfor. Monday, March 16 TIME CONFERENCE & EVENTS 8:00am 9:30am - 2:30pm Registration opens World Cruise Tourism Summit 6:30pm - 8:30pm VIP/Speaker Reception By invitation only Tuesday, March 17 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:00am 9:30am 11:30am Registration opens Opening Session: State of the Global Cruise Industry (Palm Ballroom) Exhibit Hall Open 10:00am - 5:00pm 3:00pm - 4:30pm Cruise Shipping Conference (concurrent sessions) 5:00pm Presidents of the Member Cruise Lines Welcome Reception Sponsored by: The South Pacific Cruise Alliance Wednesday, March 18 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:00am 9:30am - 11:00am 10:00am - 12:00pm Registration opens Cruise Shipping Conference (concurrent sessions) U.S. Coast Guard Forum Presented by the U.S. Coast Guard Cruise Ship National Center of Expertise Exhibit Hall Open 10:00am - 5:00pm 3:00pm - 4:30pm 6:30pm Cruise Shipping Conference (concurrent sessions) FCCA Gala Cocktail Reception & Dinner (ticket purchase required) 8

11 Thursday, March 19 TIME CONFERENCE & EVENTS EXPO 8:30am 8:30am - 10:00am 9:30am - 11:00am Registration opens CLIA Travel Agent Training: Be Your Own Paparazzi Cruise Shipping Conference (concurrent sessions) Exhibit Hall Open 10:00am - 3:00pm 2:00pm - 3:30pm CLIA Travel Agent Training: What s My Line? - Connecting clients to cruising in one sentence FOREDRAGSPROGRAMMET Foredragsprogrammet hadde fire hovedtema oppe til presentasjon/diskusjon. Disse var cruise-turismegeografien, sikkerhet og skipsoperasjoner, markeder og cruiseproduktutvikling. I tillegg var det innledningsvis sesjoner om trender og status for næringa. Det ble avholdt 20 forskjellige foredragssesjoner. Dessverre gikk 16 av sesjonene som parallellsesjoner (4x4) så det ble vanskelig å få deltatt på så mange som ønskelig. Vi deltok til sammen på ni av sesjonene. De fleste sesjonene ble avviklet som rundebordskonferanser med korte fem minutters innledninger fra hver av deltakerne og under ledelse av en møteleder/moderator. Deltakerne i panelene var uten unntak fra næringa sjøl. På den ene siden var dette positivt og ga på mange måter høy relevans og nærhet til spørsmålene. På den annen side ble variasjonen stor fra de som snakket om egen bedrifts fortreffelighet til de som evnet å gå utover egenreklamen og heve blikket og drøfte den aktuelle problemstillingen. Det var ca. halvt om halvt av disse to typene av paneldeltakere noe som gjorde at alt ikke ble like interessant. Med en slik ensidig næringsmessig deltakelse i panelene ble heller ikke kritiske blikk og innspill til næringa nevneverdig synlig om det i det hele tatt framkom (?). Nedenfor gis en kortoversikt av foredrags-/rundebords sesjonene. En detaljert oversikt med deltakere, moderator og beskrivelse av temaene finne i vedlegg. 9

12 Tabell 1 Foredragsprogram Monday, March 16, 2015 World Cruise Tourism Summit Round-table sessions with industry experts leading a highly focused discussion on current topics with strong opportunity for audience participation. 10:00-11:30 Port Infrastructure Development in the Emerging Markets 1:00-2:30 Matching the Shore Experience to the Aspirations of the New Consumer Tuesday, March 17, :30-11:30 Opening session: The State of the Global Cruise Industry 3:00-4:30 (concurrent) Wednesday, March 18, :30-11:00 (concurrent) 10:00-12:00 3:00-4:30 (concurrent) The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: North & South America Safety & Ship Operations Enhancement of Safety Measures at Sea The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: Asia/Australasia Will China Transform Cruising? Safety & Ship Operations Energy Efficiency Onboard and Ashore The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: Europe Cruise Product Development Trends and Challenges in Marketing, Sales and Distribution The Geography of Cruise Tourism The State of the Cruise Industry: The Future of the Caribbean & How it is Being Re- Shaped Cruise Product Development In the Galley & Behind the Bar - the Latest Trends in Hotel Operations/Food and Beverage U.S. Coast Guard Forum Presented by the U.S. Coast Guard Cruise Ship National Center of Expertise Room D233 Market Segments Upscale Cruise Market: What s Next? Safety & Ship Operations Room D235 Staying Ahead of Public Health Issues Market Segments Specialty Cruising Opportunities and Challenges in the Expedition, Coastal, Inland and River cruise sectors Cruise Product Development Room C224 Get Connected - How Leaps in Broadband Connectivity May Transform Cruising 10

13 Thursday, March 19, :30 11:00 (concurrent) Market Segments Cultivating Millennial & Mutligenerational Markets Safety & Ship Operations Newbuilding & Refurbishment Market Segments Itineraries & Shorex Thinking Outside the Box Cruise Product Development Open Decks, Water Parks, Fitness & Spas - What s New in Active, Family and Wellness Areas? Kilde: 1.3 DELTAKERLAND OG UTSTILLERE UTSTILLERNES HJEMLAND På årets konferanse deltok det 804 utstillere fra 85 forskjellige land. (jfr. tabellen nedenfor). Tolv land representerer nærmere 80 prosent (642) av utstillerne. Landet med desidert flest deltakere var ikke overaskende USA med 245 utstiller eller nesten 1/3 av utstillerne (30,5 %). Nest flest utstillere var det fra Spania (77 utstillere/9,6 %) og tredje flest fra Italia og Storbritannia (48/6 %). Norge er femte største utstillerland med 39 utstillere (4,9 %). De øvrige nordiske landene, Danmark, Sverige og Finland hadde utstillere, mens Island bare hadde en. Utstillere fordelt etter hjemland er vist i tabellen nedenfor. En alfabetisk liste over alle utstillerne finnes som vedlegg. Tabell 2 Utstillere etter hjemland Deltakerland Antall Prosent USA ,5 % Spania 77 9,6 % Italia 48 6,0 % Storbritannia 48 6,0 % Tyskland 46 5,7 % Norge 39 4,9 % Mexico 32 4,0 % Danmark 27 3,4 % Frankrike 21 2,6 % Canada 21 2,6 % Sverige 20 2,5 % Finland 18 2,2 % SUM (12 land) ,9 % Andre land (73 land) ,1 % TOTALT (85 land) ,0 % Kilde: Cruise Shipping Miami 2015: 11

14 1.3.2 NORSKE UTSTILLERE Hvem de 39 norske utstillerne er framkommer av lista som er vist nedenfor. Blant de norske utstillerne va r det 21 havner/destinasjoner, 4 cruiseagenter, 2 cruisenettverk og 12 leverandører av forskjellig utstyr/løsninger til cruisenæringa. Antallet kan muligens ha vært noe høyere. For eksempel hadde Wilh. Wilhelmsen tre selskaper som utstiller, men ingen av dem er registrert som norsk i konferanseoversikten. Tabell 3 Norske utstillere Utstiller (norsk) Utstiller (norsk) Utstiller (norsk) 3D Scanning AS Hammerfest Cruise Port/Alta Cruise Port PORT OF KRISTIANSUND Adonis AS International Training Academies Port of Longyearbyen ALTA Jotun Coatings, div of Jotun AS PORT OF NORTH CAPE Arendal Cruise Port L-3 Communications Valmarine AS PORT OF OSLO Autronica Fire and Security AS Nordic Cruise Services Port of Skjolden/Skjolden Cruisekai AS CRUISE EUROPE Nordic Gateway As PORT OF SORTLAND Cruise Narvik NORTH CAPE TURNAROUND PORT Port of Tromsø CRUISE NORWAY AS Olden Cruiseport Shipcems By Vimex AS CRUISE PORT MOLDE - ÅNDALSNES PORT OF ÅLESUND Star Information Systems Destination Haugesund & Haugalandet PORT OF BERGEN Stavanger City and Port Authority DMC Norway Port of Bodø TIMM MARINE AS European Cruise Service Port of Flam Trondheim Port Authority Geirangerfjord Cruise Ports Port of Kristiansand VingCard Marine Kilde: TYPE UTSTILLERE Vi har også forsøkt å danne oss et inntrykk av hva slags typer utstillere det var som deltok. Flest utstillere var innenfor det en kan betegne som skipsutstyr/skipsservice (198 utstillere/24,5 %), med andre ord utstiller rette mot fartøydelen av cruisenæringa. Den andre hovedgruppen utstillere er havner/destinasjoner (172/21,4 %). Det vil si utstillere som retter seg mot tilbudsdelen av cruisenæringa (passasjer, opplevelser, seilingsruter). Det kan være noe overlapp mellom denne gruppen (særlig havnene) og skipsservice da flere av havnene også kan være leverandører i Tabell 4 Utstillere-/ leverandører etter kategori denne sammenhengen. Andre viktige Utstiller-/ leverandørkategori Antall Prosent utstillergrupper er infoteknologi, Skipsutstyr/skipsservice ,6 % konstruksjon & renovering (64/8 %) og Havner/destinasjoner ,4 % mat & drikkevarer (32/4 %). Til Infoteknologi 64 8,0 % sammen dekker alle disse Konstruksjon & renovering 64 8,0 % Mat- & drikkevarer 32 4,0 % leverandørkategoriene ca. 2/3 av SUM ,9 % utstillerne (65,9 %). En oversikt over Andre typer leveranser ,1 % de forskjellige utstillerkategoriene TOTALT ,0 % med undergrupper finnes i vedlegget. Kilde: 12

15 2 FOREDRAGSNOTATER FRA KONFERANSEN I det videre presenteres notater fra de ni foredragene/rundebordskonferansene vi var til stede på. Først vises tittel og omtalen av sesjonen presenteres slik den framgikk av programmet. Deretter vises det hvem som er moderator og deltakere i panelet. Tilslutt har vi satt inn våre notater/kommentarer og noen av plansjene fra de aktuelle sesjonene. Hver sesjon hadde en varighet på 1,5 timer. Power point presentasjonene kan fås tak i ved å benytte denne lenken: conference-program?_cid=em_db_15presentation. 2.1 WORLD CRUISE TOURISM SUMMIT PORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE EMERGING MARKETS Moderator: Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: Noura Rashed Al Dhaheri Cruise Terminal Manager, Ports, Abu Dhabi Ports Mark H. Ittel Partner/Sr Vice President Ports & Maritime, Bermello, Ajamil & Partners, Inc Jin-sun Shin General Manager, Europe Representative Office (Busan Port Athority, South- Korea) Gianluca Suprani Head, Global Port Development and Shore Activities, MSC Cruises John F. Tercek VP, Commercial & New Business Development, Royal Caribbean Cruises Limited Innlederne var inn på i hovedsak tre hovedtema: havneinfrastruktur og hva denne bør inneholde, eksempel fra Busan havn I Sør-Korea hvordan de jobber for å tilrettelegge for cruisetrafikk og potensialet for økt cruisetrafikk I nye (emerging) markeder. Havneinfrastruktur (Mark Ittel). Hans viktigste poeng for å skape attraktive havner for rederier og turister var å utvikle havnebygg med god design og funksjonalitet som kan gi cruisepassasjerene en god opplevelse tilpasset de ulike passasjerenes behov. Det ble vist til noen eksempler fra vellykkede havnebygg og planer for noen havner ble også illustrert fra noen av de større byene i Asia og Australia. Hovedpoengene hans (jfr. figuren) var at havna måtte være fleksible med effektive og økonomiske operasjoner som møter kravet til sikkerhet og trygghet. Man måtte tenke komfort og rekreasjonsområder mer likt de beste 13

16 flyplassene og få moderne /nye forenklede rutiner for ut og innsjekking bla. At bygningene også designes for å gjenspeile og illustrerte landet/ regionen/ stedet man kom til ble også nevnt som viktig. Et annet poeng var at når en bygget nytt burde det også planlegges for at bygningene kunne benyttes av andre til forskjellige formål (f.eks. messer og utstillinger, konserter etc.). Utvikling av Busan som cruisehavn (Jin Sun Shin). Busan havn ble fremhevet som et godt eksempel på en havn som hadde satset i god dialog med cruiserederiene for å øke cruiseaktiviteten. Omfanget i dag var på 135 anløp og ca passasjerer. Ikke spesielt stor med litt flere anløp enn for eksempel Ålesund (123) 1 og Nordkapp (112), men langt mindre enn for eksempel Bergen (329) og Geiranger (214). Busan sine planer var imidlertid store framover og de hadde åpenbart ambisjoner på landets vegne til å ta en posisjon i Asia. For å gjøre dette ble det understreket hvor viktig det var med støtte og initiativ fra styres-maktene samtidig som en rekke tiltak og aktiviteter måtte planlegges og iverksettes for å lykkes som for eksempel tilpasning til store cruiseskip, øke evnen til å håndtere flere skip daglig, strategiske tiltak, tiltrekke seg flere skip, utvikling flere cruisekaier/ øke kapasiteten, styrke kompetanse innen HR cruise etc. Figuren ved siden av oppsummerer disse behovene og aktivitetene på en illustrativ måte. Ny markeder/emerging markets (John F. Tercek). Det ble først gitt et overblikk over omfanget på cruisenæringa: ca. 22 millioner passasjer årlig, 7 prosent årlig vekst siden 1990, 320 skip med til sammen ca køyeplasser?? i 2015, 24 nye skip forventes levert i perioden Denne kapasitetsøkningen gjør at cruiserederiene ser etter nye markeder. Av dette foran følger at hoveddriverne for vekst framover er: 4-6 nye skip årlig hvor hvert nye skip besøker 4 havner pluss sin egen hjemmehavn ukentlig. Hvert nye skip gjennomfører 260 havnebesøk årlig, med andre ord vil 6 nye skip i året gradvis føre til 1500 nye havnebesøk per år med 24 skip i bestilling for levering fram til 2018 betyr dette 6000 nye havebesøk per år. Det ble også gitt en oversikt over potensielle emerging markets hvor særlig Asia, men også Sør-Amerika og Russland ble sett på å ha stort potensial for vekst. For eksempel med bare 0,5 prosent av 1 Tall fra 2013 (Årsberetning Cruise Norway) 14

17 befolkningen i disse områdene på cruise vil det dreie seg om et marked på 16,5 millioner passasjerer. Drivere for vekst gjennom nye destinasjoner og nye seilingsruter kommer i tillegg og handler om at faste kunder/ gjenkjøpskunder søker etter nye opplevelser. Rederiene vil ofte se etter drivstoffeffektive seilingsruter som kan defineres som: 17 knop x 14 timer= 200 nautiske mil. I tillegg kommer å få tak i nye kunder fra nye markeder (Australia, Tyskland, Frankrike, Mexico, Brasil, Kina, Hong Kong, Colombia) Ellers ble de ulike mulighetene og utfordringene i markedene rundt om i verden gjennomgått. Her spiller flere forhold inn ved vurdering av mulighetene for cruisetrafikk. Det som skaper mest usikkerhet i planleggingen er krigssituasjoner, for eksempel knyttes det nå stor usikkerhet til seiling på de arabiske landene i Middelhavet, Svartehavet med Krim striden skaper også usikkerhet om hva en skal gjøre. Andre forhold vil være havneforhold/-infrastruktur og mulighetene for inn-ut-transport med fly. Avstanden til hovedmarkedene teller også med. For eksempel ble Sør-Afrika nevnt som interessant, men at det er langt unna. I tillegg er det også langt mellom havnene. Ellers noterte vi oss følgende poeng fra diskusjonen: - Må balansere samspill mellom hard og soft infrastruktur (opplevelser) - Gjelder særlig de mindre havnene. - Kan også benytte store lastehavner på større destinasjoner (Japan) - Mannskapet ombord viktig som referanse for cruisepassasjerers valg på land - Cruiseterminalene kan være gode som messesentre bør tas inn i planleggingen og design av løsninger. Halifax ble nevnt: - farmers market, university, brewery, land-based tours. San Francisco terminal design også for andre brukere MATCHING THE SHORE EXPERIENCE TO THE ASPIRATIONS OF THE NEW CONSUMER Moderator: Chris Hayman Chairman, Seatrade Participants: Claus Bødker Director, Cruise Baltic & Cruise Copenhagen Network Marc Melville Director, Chukka Caribbean Adventures Tine Oelmann Director Port Operations, Shore Excursions & Ground Operations, TUI Cruises GmbH Steve Hites President, Skagway Street Car Company, Inc & President & Director, St. Kitts Scenic Railway Ltd Justin Poulsen Senior Manager, Deployment & Itinerary Planning, Holland America Line 15

18 Her ble det i hovedsak fokusert på tema omkring hvordan opplevelsesøkonomien har betydning for tilbudet til cruisepassasjerene som de nok oppfatter kan sies å være en ny type kunde. I følge Bødker betaler gjerne disse kundene mer for varen (shorex), men for å få dette til må kundene aktiviseres. Sansene må også aktiviseres, læring må skje/aktiveres. Med andre ord handler dette om å delta i opplevelsen framfor å se på - noe som styrker hele produktet/opplevelsen. Oelmann gikk videre og understreket behovet for å gjøre mer for å tilfredsstille ulike passasjerbehov. Cruisepassasjerer er forskjellige og med ulike behov. Hun kategoriserte shorex produktene i ni ulike hovedtyper: Standard turer, Oppdagelsesturer, Aktive turer, Vann-relaterte turer, Kulinariske turer, Små deluxe turer, Familieturer, Privat minibuss ekskursjon/utflukt og «Grønn og marked» turer. I tillegg til disse ni turtypene var det tre ulike sportsturer: Golfutflukt (bare hvis gode golfbaner), Dykking (bare hvis gode dykkerlokaliteter) og Sykling (på skipets egne tur-/terrengsykler). Turkategoriene med litt mer utdypende forklaring er vist i figuren nedenfor. Behovet for gode guider ble understreket. Guidene er kritiske for shorex og er «the business card for the 16

19 destination». Må være dyktige og gode i språk. Eller som hun sa det: «better good English than poor German». Ellers omfattet kravene til guidene: - God til å orientere/forklare; tilpasse presentasjon og innhold til passasjertype - Passasjerenes behov og interesser må respekteres på en høflig måte - Balansering mellom historiske fakta og interessant bakgrunnsinformasjon om landet, folket og dagliglivet - Ikke noe religiøse og politiske ideologier Det var og behov og krav til shorex-produktene en måtte passe på. Disse handler om alt fra nødvendig bredde i shorex-produktene til realistisk beskrivelse av turer (innhold og tid). En oversikt er vist i figuren nedenfor. Noen andre stikkord fra sesjonen: - Fra første generasjons cruisepassasjerer med små skip og lite volum til store skip og volum har ført til endringer i hvem passasjeren er og nye cruisere skapes hele tiden - Nå: Kan ikke plassere noen på en transport og gi noe middels må være topp - Profesjonalisering nødvendig 17

20 - Nettbasert info tilgjengelig lenge før kundene drar - Balansegang mellom verdifulle opplevelser for kunden og opplevelsen av cruise-rederiets aktiviteter - Nye kunder er bare de gamle i flere segmenter alle ser etter autentiske opplevelser under shorex - Svært mange muligheter for produktutvikling. Må legge mye innsats i utviklingen av produktene - Opplevelser og logistikk må henge sammen, god infrastruktur nødvendig, flaskehalser må fjernes - Dialog nødvendig for å finne de riktige tilpasningene - Stor vekst drevet av økende kinesisk middelklasse 300 millioner mennesker - Har man forberedt seg til de nye besøkende? o Viktig at kundene forstår må få informasjon på eget språk - Mer sofistikerte kunder, kjenner alt fra før; må utvikle produktene hele tiden - Bruker mye tid på forskning mye på sosiale media for cruisenæringen - Liten sammenheng med hva slags ressurser man har; o Autentisk o Gi en intellektuell, opplevelse o Survey alle som deltar i utvikling og leveranse o Bruker de ansattes kunnskap til å lage lønnsomme og gode opplevelsesprodukter - Destinasjonene o Destinasjonen må være særpreget stay local o Må være embedded i destinasjonene lokalisert o Lokale produkter gir en annen målestokk for verdsetting og kjøp-alle vil oppleve noe lokalt o Bygge kunnskap for opplevelsesproduksjonen o Branding: Viktig å bli synlige bidrar også til å gjøre rederiene interessert i få destinasjonen på seilingsruta og deres besøk mer lønnsomme o Destinasjonene/Operatørene støtter også rederiene i å utvikle og selge gode produkter, ellers blir destinasjonen droppet Analyserer havner/ o Samfunnskontakt er et viktig kriteria for havneutvikling og planlegging av seilingsruter Inkludere aktiviteter som involverer flere grupper o Utfordrer CL til å legge opp til ukes-cruise for å presentere hva som kan tilbys bringe destinasjoner om bord som kan presentere (Tine: Revenue department vil bli frustrert) Alternativt: presentere havner/destinasjoner gjøre noe tilsvarende. o Må få fram verdien av cruise for lokalsamfunnet, samt at myndighetenes rolle i å utvikle Hvis ikke vil man bli marginalisert av de som ikke ønsker cruise pga forurensing etc... Må være næringsrettet på alle områder, også skolen - Rederiene (Poulsen, Holland America Line) o Samarbeid og kommunikasjon for å få til gode opplevelsesvalg hos kundene o Holland America Line har vært en svært destinasjons-drevet aktør. Forskjell mellom rederiene i dette. o Samarbeid med shorex aktørene på land viktig å bruke kunnskap om kunder til tilpasning Samspill mellom egne aktiviteter, erfaringer med verdi og autentisk opplevelser, og oppfatningen av HAL 18

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Kursinnhold Cruise: Hvem er Innovasjon Norge Merkevaren Norge Hvorfor velger kundene cruise? Hvordan ser cruisemarkedet ut? Hvem er

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Hvordan øke verdiskapingen fra cruiseturisme i nord? Einar Lier Madsen

Hvordan øke verdiskapingen fra cruiseturisme i nord? Einar Lier Madsen Hvordan øke verdiskapingen fra cruiseturisme i nord? Einar Lier Madsen The Cruise Tourism in Norway Ports 40 Port of call 1 951 Passengers 511 000 Day visitors Turnover 2.5 millions 2.3 billions NOK Formål

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway NYHETSBREV Trondheim Cruise Network Mid-Norway Cruisesesongen 2011 Den 9.mai la det første cruiseskipet til kai i Trondheim. I løpet av cruisesesongen skal Trondheim få besøk av 40 anløp med makskapasitet

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda BJARNE ULDAL CO-FOUNDER & CHIEF MARKETING OFFICER NORDIC EDGE EXPO & CONFERENCE STAVANGER 26-28 SEPTEMBER 2017 NORDICEDGE.ORG Fra oljehovedstad til smartby

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? 31.05.2017 Elena Eriksen, Global Services HVEM ER NIELSEN? 2 NIELSEN - OUR GROWING GLOBAL FOOTPRINT Our focus is relentless on our pursuit

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder?

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Båtene er flotte? Costa Victoria 400 ton fuel per dag! Men krever mye bunkers (200 400 ton per dag) 50 60 ton fuel per dag! Cruiseturismens utvikling Transportation

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse IT-lederkonferansen 2015 (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012?

NCE TOURISM FJORD NORWAY. KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012? NCE TOURISM FJORD NORWAY KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012? 03-09.september til Vancouver og Whistler 19 deltakere Formål:

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Verden blir mindre ODIN blir større Håvard Opland, Harald Nissen og Oddbjørn Dybvad

Verden blir mindre ODIN blir større Håvard Opland, Harald Nissen og Oddbjørn Dybvad Verden blir mindre ODIN blir større Håvard Opland, Harald Nissen og Oddbjørn Dybvad Internasjonal eksponering i ODIN Aksje ODIN Emerging Markets 12,5% ODIN Global 25% ODIN Europa 25% Gode langsiktige resultater

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM

Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011. Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM Tradebroker Reiseseminar Oktober 2011 Carl Wilhelm van Kervel Barth Direktør Salg & KAM VIA Travel i Norge 2 Hype eller fakta Alle kan klare å booke en reise selv Alle kommer til å bruke mobiltelefonen

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug

DEN SOSIALE TURISTEN. Christian Kamhaug @ckamhaug DEN SOSIALE TURISTEN Christian Kamhaug @ckamhaug In the old days, someone might have a bad customer experience and tell 10 people. But now, with the rise of blogs, MySpace and Facebook, that person might

Detaljer

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 Sammendrag: Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 TØI rapport 1388/2015 Forfatter(e): Petter Dybedal, Eivind Farstad, Per-Erik Winther, Iratxe Landa-Mata Oslo 2015,

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Halvårsrapport Tyskland 2013

Halvårsrapport Tyskland 2013 Halvårsrapport Tyskland 2013 Tyskland Tyskland er det tredje største markedet etter USA og Storbritannia innen meetingsnæringen med circa 1200 event- og incentiveagenturer, rundt 1500 corporate planners

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people.

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people. Velkommen Jon H Berntsen Nordic Director T&E Velkommen til utstillere Eksterne Amesto Solutions CRM Insight AS EuroCard EVRY Interne Unit4 Brukerforening Unit4 Current Software G2Crowd Unit4 (UBW) Dagens

Detaljer

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa Pressemelding Undersøkelsen er utført av det uavhengige markedsføringsfirmaet ICM Unlimited på vegne av Toshiba, og har

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017 Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress Barcelona 14-16 November, 2017 Smart City EXPO & World Congress i Barcelona Smart City Expo & World Congress (SCEWC) er verdens største

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next itunesmoment?»

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Hovedkvarteret Evanston USA JOIN A ROTARIAN ACTION GROUP A Rotarian Action Group is an autonomous group of Rotarians, family members, program participants and alumni who are experts in a particular field,

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Fremtidens luftfart: Teknologiutvikling, internasjonalisering og nye forretningsmodeller

Fremtidens luftfart: Teknologiutvikling, internasjonalisering og nye forretningsmodeller www.espen.com self@espen.com Fremtidens luftfart: Teknologiutvikling, internasjonalisering og nye forretningsmodeller Espen Andersen Førsteamanuensis, DBA Handelshøyskolen BI Leder BIs Senter for Teknologistrategi

Detaljer

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store?

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store? Smarte hjem konferansen 2015 Kan vi konkurrere med de store? Om oss - Etablert 2003 - Utvikler egen HW og SW - Fokus - DIY - Strømsparing #smartehjem Networks for devices connected to the internet (think

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

CRM Columbus IT og Marlink

CRM Columbus IT og Marlink CRM Columbus IT og Marlink Columbus IT maximizing productivity Columbus IT Columbus IT CRM 2011 Trial Columbus IT maximizing productivity Spesialtilpasset norsk versjon Registrer deg på Automatisk oppslag

Detaljer

Ricoh Norge. Rådsmøte 5 juni Petter Lien Salgsdirektør MA Gøran Alstedt National Account Manager Tor-Einar Fremstad Contract Manager

Ricoh Norge. Rådsmøte 5 juni Petter Lien Salgsdirektør MA Gøran Alstedt National Account Manager Tor-Einar Fremstad Contract Manager Ricoh Norge Rådsmøte 5 juni 2014 Petter Lien Salgsdirektør MA Gøran Alstedt National Account Manager Tor-Einar Fremstad Contract Manager 05/06/2014 Version: [###] Classification: Internal Owner: [Insert

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer