Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Liakollen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Liakollen Borettslag avholdes torsdag 07. april 2011 kl i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø sine lokaler. Adresse: Ravnåsveien 38, 1254 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om endring av husordensreglene B) Forslag fra Truls Hartvig om godkjenning av bod i hage C) Forslag fra Bjørg Bromark om forbud mot ballspill på gang-/kjøreveier inne i selve boområdet. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg bak i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Liakollen Borettslag Øistein Flaten /s/ Nils-Inge Bergan /s/ Arne Neegaard /s/ Kashmira Saujani /s/ Ingrid Sahl /s/

3 Side Liakollen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Øistein Flaten Høgåsveien 50 Nestleder Nils-Inge Bergan Høgåsveien 146 Styremedlem Arne Neegaard Høgåsveien 60 Styremedlem Kashmira Saujani Høgåsveien 66 Styremedlem Ingrid Sahl Høgåsveien 68 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Marius Pedersen Høgåsveien 66 Varamedlem Sissel-Gro Melvold Høgåsveien 62 Varamedlem Truls Hartvig Høgåsveien 96 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Øistein Flaten Høgåsveien 50 Varadelegert OBOS generalforsamling Nils-Inge Bergan Høgåsveien 146 VALGKOMITEEN Valgkomite Ellen Klungland Høgåsveien 144 Valgkomite Svend Ole Kvilesjø Høgåsveien 60 Valgkomite Arne Østlie Høgåsveien 52 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Høgåsvn Borettslaget består av 131 andelsleiligheter fordelt på 4 bygninger Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde 16. august 1990 i leilighet 2001 i Høgåsveien 50.

4 Side Liakollen Borettslag Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har postkasse på veggen ved Høgåsveien 50. Styreliste med navn, adresse, telefonnummer og ansvarsområder for styremedlemmene er utdelt alle leilighetene i laget. Borettslaget har ikke eget styrerom, og styremøter blir avholdt i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø sine lokaler. Møter avholdes fortrinnsvis en gang pr. måned. Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Lagets RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Holmlia Vaktmesterservice AS (HVS) som kan kontaktes på telefon Tjenesten er regulert i egen kontrakt, og omfatter det viktigste oppgavene som påhviler denne type tjeneste. Snørydding og strøiing, gressklipping, søppelkontroll, papirplukking og rydding på området, kontroll og vedlikehold av lekeplass, lyspærekontroll og utskifting ved behov, kontroll av fjernvarme og avstenging av radiatorkurser, funksjonskontroll heiser, takkontroll vår og høst for å nevne noe. Øistein Skeie vår faste vaktmester fra HVS Vær klar over at forhold som ikke er regulert i kontrakten må bekostes av den enkelte. Lagets beboere kan få bistand fra vaktmesterselskapet til private tjenester, mot å betale for dette selv. Følgende informasjon er sendt ut fra HVS om dette:

5 Side Liakollen Borettslag HVS beboerservice: Alle beboere på Holmlia, uansett hvilken boligsammenslutning du bor i, kan bestille private tjenester fra HVS både innen og utendørs. Vi tilbyr blant annet: Rensing av avløp og sluk. Lufting og utskifting av termostater til radiatorer. Skifting av lys og lysarmaturer. Rydding av snø. Gressklipping. Klipping av hekker. Mindre beiseoppdrag. Andre, mindre håndverksmessige tjenester, Mindre varetransport (bilkostnader på kr 125,- pr. time kommer i tillegg). Rydding og bortkjøring (bilkostnader på kr 125,- pr. time og tømmeavgift kommer i tillegg). Ovennevnte oppdrag innen beboerservice, faktureres med kr 325,- inkl. mva for hver påbegynte time i tiden til (mandag til fredag). (Prisnivå pr. februar 2011). Det gis 7 dager kreditt. Materialer og deler som benyttes i jobben kommer i tillegg. Der det er mulig, gir selskapet bindende pris på forhånd. HVS tar ikke oppdrag innen elektro og VVS hvor det kreves autorisasjon. Våre dyktige snekkere tar som tidligere også på seg større oppdrag til nærmere avtalt pris. Alle kunder skal være trygg på sin tjenesteleverandør, og alle kunder skal vite at de har reklamasjonsrett på feil fra leverandør. HVS har i helt siden etableringen i 1993 tatt ansvar for de tjenester vi har levert. Også i framtida vil kunden være viktigst for HVS. BOMILJØ OG VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om bomiljøtjeneste og inspeksjoner i laget. Dersom andelseier har behov for assistanse, kan tilkallertjeneste benyttes 24 timer i døgnet alle årets dager. Ta kontakt på telefon , eller direkte til bomiljøvekterens vakttelefon (Om ikke vekter er tilgjengelig, er telefonen viderekoplet til vaktsentral som kan yte assistanse). PARKERING HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS POSTBOKS 51, HOLMLIA, 1201 OSLO TELEFON: Borettslaget har et antall parkeringsplasser ute på garasjetaket, samt tre plasser inne i garasjehuset som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Lambertseter. Parkeringskontroll ble overlatt til eksternt parkeringsfirma i juli 2001, etter vedtak i lagets generalforsamling samme år. Parkeringsfirmaet Eiendomskontroll overtok sent i 2010 kontrollen i Liakollens anlegg.

6 Side Liakollen Borettslag Parkeringsbestemmelser og informasjon er lagt ut på borettslagets hjemmeside og er tidligere distribuert alle lagets leiligheter. Vi anbefaler alle å sette seg inn i disse, så både beboere og besøkende slipper unødvendig ileggelse av parkeringsgebyr. NØKLER/SKILT HVS AS, telefon har fullmakt og utsteder nøkkelrekvisisjoner for Liakollen borettslag. Pris kr pr. bestilling. De bestilte nøkler kommer tilsendt i oppkrav fra Trio Ving AS i Moss. Nøkkelrekvisisjon kan også kjøpes ved henvendelse til OBOS Lambertseter, telefon Gebyrbelagt tjeneste. Skilt til ringetablå får du via styret, og postkasseskilt kan du også bestille via styret ved Nils-Inge Bergan. Det er enighet om å ha skikkelige skilt på både postkasse og ringetablåer, da påklistrede lapper ødelegger helhetsinntrykket i de respektive inngangspartier og postkasseanlegg. RENHOLD Borettslaget har avtale med Renhold Senter AS om ukentlig vask av trappeoppganger/ fellesarealer i blokkoppgangene. KABEL-TV Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Multinett har nå inngått avtale med NextGenTel på leveranse av TV, internett og telefoni. Det tilbys 3 grunnpakker samt en lang rekke tilleggspakker på TV. HD PVR og trådløs ruter er inkludert i prisen. I tillegg tilbyr NextGenTel en innovativ og innholdsrik TV-tjeneste med stort utvalg i leiefilm. I tillegg til kollektiv grunnpakke på TV, kan kunder på individuell basis kjøpe rå hastigheter på bredbåndet og telefoni som er like enkel i bruk, men bare rimeligere. For nærmere informasjon om NextGenTels tilbud, se Kundeservice hos NextGenTel er De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt GET for kabel-tv nettet og Smartcall for telefoninettet.

7 Side Liakollen Borettslag TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2010 har kraftforvaltningsporteføljen fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2010 kan sammenlignes med en spotprisavtale. FJERNVARME Alle borettslag med blokkbebyggelse har en VB2 tariff som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Hafslund Fjernvarme AS har en prisgaranti slik at fjernvarmeprisen alltid er det billigste av alternativene elektrisk strøm og fyringsolje. For budsjettåret 2011 er kraftprisen forventet å ligge noe lavere enn i år 2010, men prognosene er svært usikre. Det forventes ingen vesentlig økning av nettleien eller forbruksavgiften.

8 Side Liakollen Borettslag Forventet gjennomsnittpris for budsjettåret 2011 er ca 85 øre/kwh. I 2010 ble tilsvarende gjennomsnittpris på ca 90 øre/kwh grunnet svært høye kraftpriser i både starten og slutten av året. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i år 2011 som i år 2010, regner Hafslund Fjernvarme AS med en reduksjon i fjernvarmekostnaden i år 2011 på ca 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. HOLMLIA FJERNVARMEPROSJEKT Liakollen Borettslag er tilsluttet prosjektet. 19 boligsammenslutninger på Holmlia har levert tilslutningserklæringer til hovedprosjektet, som bygger på et forprosjekt gjennomført av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø i 2006 og Formell oppstart av prosjektet ble vedtatt av styrelederforumet den 23. april I dette forumet sitter styrelederne i alle prosjektets tilsluttede boligselskaper. Styringsgruppen, som er valgt som et egnet prosjektoppfølgingsorgan av styrelederforumet, igangsatte finansieringsarbeidet umiddelbart etter vedtaket i styrelederforumet. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø er prosjektets forvaltningsorgan og har hatt ansvaret for gjennomføring av finansieringsarbeidet, som nå er i sluttfasen. Prosjektets formål: Å bidra til at fjernvarmebrukere skal ha et varmealternativ som er brukervennlig, miljøriktig, har høy kvalitet, konkurransedyktig totalpris og er ønsket energiform for brukerne. Prosjektet har sendt ut følgende informasjon på status: Borettslaget er representert ved Holmlia fjernvarmeprosjekt i Hafslund Fjernvarmes prosjekt Sekundærnettene på søndre Nordstrand. Målsettingen er å utarbeide en samlet teknisk analyse av nettenes tilstand samt vurdere behov for utbedringer og reinvesteringer. En tilstandsanalyse for samtlige nett/lag vil være ferdig i løpet av Lagets egne erfaringer vil også bli oppsummert i tilstandsrapportene. Dette arbeidet vil, sammen med andre forhold, legge grunnlaget for forhandlingene om en ny rammeavtale. Det er foretatt en juridisk vurdering av rammeavtale mellom Oslo Energi AS og Søndre Nordstrand Fjernvarmeprosjekt samt tiltredelseserklæring for det enkelte lag av februar Eierforhold for sekundærsiden, prisreguleringer med mer er vurdert. Den videre organiseringen av Holmlia fjernvarmeprosjekt vil bli behandlet på styrelederforum hvor samtlige lag som er med i prosjektet er representert. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

9 Side Liakollen Borettslag INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseiere kan innbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning). Dette gir i utgangspunktet andelseieren en mulighet til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Borettslaget har imidlertid inngått fastrenteavtale med Husbanken til 3,6 % rente. Avtalen gjelder i perioden fra til I denne perioden vil det ikke være mulig å innbetale individuell andel fellesgjeld. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 3 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

10 Side Liakollen Borettslag FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø

11 Side Liakollen Borettslag Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2010 Ny rullestolheis montert i Høgåsveien 70 Sikkerhetsskjørt montert i alle heiser etter pålegg fra Heiskontrollen Ny skrue og mutterpakke montert i heis i Høgåsveien 68 Noen avtrekksvifter skiftet på diverse adresser Ny terrengtrapp montert mellom rekkehusene Ny motor til garasjedør i øvre plan 2009 Alle postkasser i blokkoppgangene ble skiftet. Noen avtrekksvifter skiftet i søppelrom. Nye brannslokkerapparater ble distribuert de leiligheter som har dette. Plantefeltet til venstre ved innkjøringen til garasjeanlegget ble fjernet, og erstattet med plantefrø som forhåpentlig vil spire i løpet av Stort bodhus malt med 2 strøk. Alle boddører i bodhuset og blokkene er malt grønne. (totalt 37 dører). Alle søppelromsdører er pusset og malt 2 strøk med grønn bengalakk. Grunnmuren er gått over og flekket med grå murmaling fra nr Husken på lekeplassen samt trappen mellom rekkehusene er oljet 3 ganger. Så godt som alle resterende gjerder i laget er malt i grønn farge. (ref. punkt om dette i 2007 vedlikeholdet). Nye taklamper er montert i nr. 66 og 70 i underetasjen i trapperommet. Låssylinder montert i søppelromsdør i nr. 66. Nøkler utdelt berørte leiligheter. Taklekkasje utbedret rundt sluk på taket i nr. 66. (HVS AS) Alle blokk og rekkehustak gått over og løse skjøter tettet. (HVS AS) Reparasjoner av garasjeporter og styringer er foretatt i begge plan Rekkehus fra nr malt. Lite bodhus malt. Tak reparert på lite bodhus. Lekkasjer i leiligheter fra balkonger utbedret. Montert strømuttak for 2 stk. elbiler på garasjetaket. Noen gjerder malt med ny grønn farge etter vedtak i lagets årsmøte (Måtte utsette resten grunnet dårlig sommervær, og disse oppgaver overføres til 2008.) Byttet styringsskinne og motor garasjeplan nedre plan.

12 Side Liakollen Borettslag 2006 Montert automatiske døråpnere i følgende oppganger: Høgåsveien 50, 56, 58, og 62. Montert ny ståltrapp ved garasjehuset. ( begge ovenstående forhold er finansiert med tilskudd etter søknad om tilgjengelighetstilskudd fra Helse og velferdsetaten, Oslo kommune). Oppussing utført i følgende oppganger: 50, 52 og 54. Garasjehuset malt. Rekkehus fra nr. 96 tom. nr. 126 malt. Verandaer på rekkehusene gått over, og nye innfestinger montert. Fra nr Montert nye postkassestativ med belysning, og nye postkasser for rekkehusleilighetene. Avtrekksvifter på tak skiftet noen steder. Skrue og mutterpakke skiftet i Høgåsveien Montert automatiske døråpnere i følgende oppganger: Høgåsveien 52, 54, 60, 64, 66, 68 og 70 (finansiert med tilskudd etter søknad om tilgjengelighetstilskudd fra Helse og velferdsetaten, Oslo kommune). Oppussing utført i følgende oppganger: 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 og 70. Blokkenes avløpsrenner og beslag over inngangspartier og søppelrom er gått over og pusset og malt/lakkert. Gulv i varmesentraler i blokkene malt. Beslag over inngangspartier i rekkehusene er gått over og behandlet, samt lakkert/malt. Hvit metallist på rekkehusene behandlet og lakkert. Lampe / Lysmast satt opp på garasjetaket. Skiftet lamper i kjellerganger i nr , samt i alle pumperom. Gått over fra vanlige lyspærer til 9W lysrør som ellers i oppgangene. Alle dører til søppelrom er pusset og lakkert Ny motor til garasjeport øvre plan montert. Nytt skilt ved innkjøringen til garasjeanlegg i samarbeid med Høgåsen brl. Skifte av skrue og mutterpakke i heis, Høgåsveien 54. Diverse pumper for varmtvann og fyring skiftet i både rekkehus og blokker. Plater skiftet over inngangspartier i alle rekkehusleiligheter. Nye røykvarslere utlevert alle leiligheter. Alle andelseiere har skrevet under på at disse er mottatt og montert Murpartiene rundt inngangspartier i alle blokkoppganger malt. (VA) Asfaltering av oppkjørsel til garasjehus, gjesteparkeringsplasser på terreng, gangvei fra parkeringsanlegg til nr. 96 og rundt lekeplassen til nr. 70. Vifter i søppelrom skiftet. Takvifter skiftet. Kontroll av takpapp på blokk og rekkehustak, noe reparasjon utført. (VA) 2002 Utskifting av dører / inngangspartier i blokkoppgangene. (GFV) Nytt porttelefonsystem montert med nye apparater i alle blokkleiligheter. (GFV) Diverse malingsoppgaver foretatt på dugnad. Bod og asfaltering ved bodanlegget. Diverse beplanting og gartnerarbeide. (AG)

13 Side Liakollen Borettslag Beskjæring av kirsebærtrær foran rekkehusene. (AG) 2001 Maling og beising av samtlige rekkehus. Skiftet farge fra grå til gul. ( Dugnad ) Maling av samtlige vinduer i blokkleiligheter. ( Dugnad ) Maling av samtlige vinduer i trappeoppganger blokkene. (AG) Skiftet mutterpakke heis Høgåsveien 62. Fjernvarmelekkasje mellom rekkehusene utbedret. ( På bypassledning.) Bodhusene malt og beiset. (AG) Inngangspartier i blokkene er gått over og malt. Noen få gjenstår til (AG) Alle søppelromsdører gått over og malt. Innvendig med Arkanol utvendig med Bengalakk. (AG). Oppmerking av faste uteplasser på garasjetaket. Oppmerking av utleieplasser på garasjetaket. Oppmerking av ny gjesteparkering. Diverse varmepumper skiftet i rekkehus og blokker. Flytting av benk grunnet bygging av nytt borettslag. (AG) Diverse beplanting og gartnerarbeide. (AG) Desinfeksjon av samtlige søppelkasser. Innredet verktøybur i garasjehuset. (AG) 2000 Heisalarm montert i alle heiser med toveis talekommunikasjon og oppkopling mot døgnbemannet vaktsentral. Ombygging av sentraler i fjernvarmerom i blokkoppganger. Fjernet overflødige ventiler med mer som til tider forårsaket lekkasjer i systemet. Gjerder i forhaver i blokkene er beiset på dugnad av beboerne. Noen står igjen, men blir tatt i Sykkelstativ innkjøpt og utsatt ved Høgåsveien 70. Alle utebenker og sittegrupper er grønnbeiset 2 ganger. (AG) Øvre del av det store bodhuset er beiset 2 ganger. (AG) Alle vindskier på småbodene er festet og beiset 2 ganger. (AG) Vindskier på rekkehus fra nr er ettersett og beiset 2 ganger. (AG) Alle inngangsdører og søppelromsdører er gått over, justert pumper og smurt hengsler etc. (AG) Gruppeskift av lysrør garasjeanlegg. ( Selskap 591) Reparasjon av lysmaster garasjeanlegg og gangvei. (Selskap 591) Asfaltert plass ved bodanlegg. Fjerning av diverse tagging og pussing av skilt. STYRETS ARBEID Det er avholdt 12 styremøter i 2010, og i henhold til styremøtereferatene er 217 saker behandlet. I tillegg er flere saker behandlet som orienteringssaker i styremøtene. Flere av styrets medlemmer har i tillegg deltatt i flere møter og befaringer med firmaer og øvrige organisasjoner vi har relasjoner til. INFORMASJONSSKRIV: Informasjonsskrivet Vi På Liakollen og annen informasjon, er distribuert med jevne mellomrom.

14 Side Liakollen Borettslag VEDTAK FATTET I GENERALFORSAMLINGEN 2010: Vedtak fattet i lagets generalforsamling i 2010 om endring av lagets husordensregler er effektuert i perioden. INTERNETT OG E - POST: Liakollen har en enkel hjemmeside på nett. Her finner man informasjon om samarbeidspartnere, plantegninger, husordensregler og vedtekter mm. Siden oppdateres fortløpende. Man finner siden på følgende adresse: Lagets E - post: HEISER: Noen nødvendige reparasjoner er foretatt gjennom året, og ny rullestolheis er montert i Høgåsveien 70. Heisene kontrolleres gjennom serviceavtale med Thyssen Group AS. Dette firma tar også hånd om reparasjoner på lagets heiser. Selskapet har agentur for Hisstema AB i Sverige som har produsert styresystemene i våre heiser Alle lagets heiser får ved serviceavtalen to gjennomganger pr. år. I tillegg blir drivverk, skrue og muttere målt i henhold til tidligere pålegg gitt av Heiskontrollen. Heiskontrollen foretok høsten 2009 en full gjennomgang av alle lagets heiser, og ny kontroll vil derved antagelig bli utført i Forhold som ble påpekt er utbedret av Thyssen Group AS i henhold til fastsatte frister. Holmlia Vaktmesterservice AS har det daglige oppsyn av heisene, og driftsproblemer meldes vaktmester. VARMTVANN OG VVS: Fjernvarmeleveransen fra Hafslund Fjernvarme har med unntak av noen episoder fungert bra. Det har ikke vært meldt om større lekkasjer på hovednettet i Interne varmesentraler har stort sett fungert tilfredsstillende, men som ved tidligere år har det vært noen pumper og komponenter som har vært nødvendig å skifte i både rekkehus og blokker. I tillegg har også noen vedlikeholdsarbeider blitt utført. ABC Rør AS ved Terje Antonsen benyttes som lagets rørleggerforbindelse. ABC Rør AS, Vækerøveien 169, 0751 Oslo - Telefon:

15 Side Liakollen Borettslag ELEKTRISKE INSTALLASJONER: Noen vedlikeholdsarbeider har vært foretatt på utelys og trappeoppgangslys, samt noen utskiftinger av vifter i søppelrom og på tak. Elektriker n AS benyttes som lagets elektrikerforbindelse. Telefon: Mobil: Elektriker'n AS utfører også årlig kontroll på alle elektriske felles komponenter i laget, og utsteder erklæring på dette i henhold til HMS regelverket. FELLESDUGNADEN: Ble som vanlig avholdt våren 2010, og Liakollens beboere svikter aldri denne oppgaven. Store og små beboere i skjønn forening utførte mange oppgaver, - rusk og rask etter vinteren forsvant, og plener, busker og planter fikk stell og pleie og ble klargjort for sommeren. Rusken figuren kom også på besøk, og delte ut små gaver til alle de flinke barna som deltok og nok en gang skal ha stor honnør for sin deltakelse. Flott innsats og stort pågangsmot fra den yngre garde denne kvelden. Enkel servering med pølser og brus avsluttet dugnaden. SOSIALE ARRANGEMENTER: Julegrantenningen første søndag i advent er for mange beboere blitt en tradisjon og markerer at julen er i anmarsj. Begge lagets juletrær ble tent, og som ved tidligere år var det nisseorkesteret til Ruseløkka Janitsjarorkester som spilte for oss. Julenissen kom med hest og vogn, til stor fornøyelse for lagets små som også fikk pose av nissen. De voksne ble traktert med gløgg og pepperkaker. Veldig hyggelig å se at treet fikk stå i fred for hærverk for annet år på rad. Årets arrangement ble utført i et samarbeid med Furulia og Høgåsen borettslag. Furulia rettet en henvendelse til oss på høsten om vi kunne bistå så også korpset spilte for beboerne i dette laget. Som kjent er dette et borettslag med omsorgsleiligheter, og mange av beboerne har av denne grunn vanskelig for å komme ut og delta selv. Tilbakemeldingene fra Furulia har vært udelt positive, og det ble satt stor pris på at vi delte kvelden med dem.

16 Side Liakollen Borettslag GARASJEHUSET: Liakollen borettslag er 100 % eier av både hus og tomt. Dette ble tinglyst 22. desember 2004 med Gnr 191 og Bnr 160. Felles forhold med Høgåsen borettslag vedrørende parkeringsområde og lekeplass, er regulert i egen samarbeidsavtale hva angår bruk og økonomiske forhold. Dette nabosamarbeidet fungerer meget tilfredsstillende. FELLESOMRÅDER, HAGER, PLATTINGER MED MER: Noen søknader om privat bruk av det som opprinnelig er lagets fellesområder for bygging av plattinger og gjerder er behandlet også i I denne forbindelse minner vi om at de som setter opp dette, påtar seg vedlikeholdsansvaret både hva angår stell av grøntarealer og maling av gjerder etc. Alle leiligheter som har forhager som er en del av lagets fellesområder plikter å innhente godkjenning fra styret, før omgjøringer og utbedringer foretas. Planter og utearealer får stell og pleie gjennom hele sesongen, og opprydding og andre oppgaver foretas kontinuerlig. Noe av dette har vært foretatt av arbeidsgruppen i Liakollen, og der det har vært behov har HVS AS også bistått. Flaggheising foretas nå på de viktigste flaggdagene, og HVS AS ivaretar nå dette. Skal du kvitte deg med større avfallsmengder anbefaler vi at du tar kontakt med HVS AS som kan bistå med dette. Borettslaget har også en egen låst container som benyttes av HVS AS til avfall relatert til vaktmesteroppgavene. Benytt også lagets containere for papir og glass. STYREMEDLEMMENES OPPGAVER HAR I PERIODEN GÅTT UT PÅ FØLGENDE: Øistein Flaten: Samordner styrets arbeid, den daglige kontakt med forretningsfører, oppfølging ovenfor OBOS sentralt samt øvrige forbindelser. Fordeler oppgaver til styremedlemmene. Utarbeidet og skrevet agendaer til styremøter, referat, oppfølgingslister etc. Skrevet infoskrivet Vi På Liakollen, samt mye av den øvrige korrespondanse. Kontraktsoppfølging, fakturakontroll, forsikring, regnskap og budsjett. Vedlikehold av lagets hjemmeside på Internett. Utarbeidet lagets årsmelding. Øvrige aktiviteter i 2009: Møtt på generalforsamlinger i OBOS og Multinett AS, samt i flere møter i distriktet. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Leder prosjektgruppe nedsatt av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, i forbindelse med videreutvikling av bomiljøtjenesten og det trygghetsskapende arbeid i bydelen. Styremedlem i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Søndre Holmlia Aktivitetssenter, samt deltaker i Holmlia fjernvarmeprosjekts styringsgruppe. Til daglig ansatt som daglig leder i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø.

17 Side Liakollen Borettslag Nils-Inge Bergan: Bistår styreleder. Veier og parkering, kontaktperson mot parkeringsselskap. Heiskontrakt og oppfølging ovenfor heisfirma. Deltatt i flere møter i forbindelse med Holmlia Fjernvarmeprosjekt. Kontaktperson for prosjekt NABO og Holmlia natteravngruppe. Oppfølging av kontrakt mot Holmlia Vaktmesterservice. Dyrehold. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Kasmira Saujani: Sekretærfunksjoner, lagets arkiv, beboerlister. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Arne Neegaard: Teknisk oppfølging, HMS ansvarlig, samt oppfølging av varmesentraler og heiser. Ingrid Sahl: Utvendige fellesanlegg og fasader. Sosiale arrangementer med mer. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Varamedlemmer: Marius Park Pedersen: Sosiale arrangementer med mer. Sissel-Gro Melvold: Sosiale arrangementer med mer. Truls Hartvig: Sosiale arrangementer med mer. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Arbeidsgruppa - Arne Østlie: Tatt hånd om utskifting av navnelapper i callinganlegget ved eierskifte osv. Foretatt en del tekniske oppfølging i laget, samt utdeling av maling til gjerder og annet dugnadsarbeid. Deltatt på helgeseminar i regi av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet.

18 Side Liakollen Borettslag RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak av andre inntekter. Andre inntekter består i hovedsak av inntekter fra Høgåsen Brl vedr. felles parkeringsplass , tilskudd fra Oslo Kommune for tilgjengelighetstiltak kr , refusjon av skader kostnadsført i 2009 kr og viderefakturerte kostnader kr KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak store utgifter for heisvedlikehold og vesentlig økte utgifter til energi / fyring. KOSTNADSDIAGRAM - LIAKOLLEN BORETTSLAG Pers.kost./styreh. 5 % Rep.vedlh./invest. 16 % Andre driftskostn. 8 % Avdrag 29 % Kom.avg. /forsikr. 9 % Finanskostnader 12 % Energi og brensel 19 % Div. honorarer 2 % Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet.

19 Side Liakollen Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har ett lån i Husbanken til fastrente på 3,6%. Fastrenteperioden løper fra til For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. RENTER PÅ INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORRETNINGSFØRERHONORARET Borettslaget har ikke fått økning av forretningsførerhonoraret for MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 0,9 %. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon.

20 Side Liakollen Borettslag BUDSJETT 2011 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i Driften i 2011 forutsetter en økning av felleskostnadene på 10% fra På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2011 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Stiftelsen Holmlia Nærmiljø har siden 1993 utgitt lokalavisen Avisen Vår med fire nummer i året. Stiftelsen holder til i Ravnåsveien 38 og har telefon Mer informasjon om stiftelsen får du ved å gå inn på hjemmesiden; samt ved å lese årsrapporten inntatt lenger bak i dette hefte.

21 Side Liakollen Borettslag STYRELEDERE I LIAKOLLEN BORETTSLAG År: Navn: Styre: 1987 Ulf Holm ( OBOS ) Liakollveien B/L Kontoroppnevnt 1988 Ulf Holm ( OBOS ) Liakollveien B/L Kontoroppnevnt 1989 Ulf Holm ( OBOS ) Liakollveien B/L Kontoroppnevnt 1990 Ulf Holm ( OBOS ) Liakolveien B/L Kontoroppnevnt 1991 Ulf Holm ( OBOS ) Liakolveien B/L Kontoroppnevnt 1992 Charles Danielsen Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1993 Paul Simmons Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1994 Paul Simmons til , fra denne dato Knut Haugen Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1995 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1996 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1997 Knut Haugen Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1998 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 1999 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2000 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2001 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2002 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2003 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2004 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2005 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2006 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2007 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2008 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2009 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt 2010 Øistein Flaten Liakollen B/L Beboeroppnevnt Oslo, I styret for Liakollen Borettslag Øistein Flaten /s/ Nils-Inge Bergan /s/ Arne Neegaard /s/ Kashmira Saujani /s/ Ingrid Sahl /s/

22 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Liakollen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Liakollen Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et årsresultat på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Liakollen Borettslag per 31. desember 2010, og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

23 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 17. februar 2011 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordre Gran Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Elvefaret Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nedre Silkestrå Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer