Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge på selskapets etiske fundament og fortsette å styrke merkevaren vår. Dette oppnår vi gjennom å holde oss til de høyeste standarder for ærlighet, rettferdighet og integritet når vi utfører jobben vår. Det er ikke alltid like tydelig og enkelt å forstå hvordan man tar den riktige avgjørelsen. Det er derfor vi har utviklet etiske retningslinjer. Dette er et forretningskritisk dokument som på en enkel måte beskriver selskapets forventninger til hver ansatt når de representerer AbbVie. AbbVie ønsker å gjøre forretninger på riktig måte og bygger videre på en over hundre år gammel arv. Det startet med Dr. Wallace Abbott, en av grunnleggerne av den etiske farmasøytiske industrien, som først etablerte de høye kravene til sikkerhet og virkningsgrad som danner grunnlaget for vårt moderne helsevesen. Retningslinjene våre viderefører disse prinsippene og tradisjonene fra Abbott til AbbVie verden rundt og inn i fremtiden. De etiske retningslinjene viser vei og gir innsatsen vår retning. De beskriver hva vi tror på og hva vi bestreber oss på å levere til dem vi betjener: Pasienter, helsepersonell, aksjonærer, forretningsforbindelser og medarbeidere. De støtter selskapets verdier Pioneering, Achieving, Caring og Enduring som definerer hvem vi er og styrer alt vi gjør. Vi deler alle ansvaret for å leve etter retningslinjene og verdiene våre. Dette bidrar til at AbbVie skiller seg positivt ut og sikrer fremtidig suksess, og ikke minst påvirker det livskvaliteten til alle de vi betjener. Fortsatt suksess avhenger av at vi har tillit fra kunder, forretningspartnere og hverandre. Det er alles ansvar å holde et våkent øye med forretningsvirksomheten, stille spørsmål og rapportere bekymring i god tro, uten frykt for represalier. Brudd på de etiske retningslinjene utsetter AbbVie og våre ansatte for potensielt strafferettslig eller sivilrettslig ansvar og setter vårt omdømme og vår suksess på spill.

3 Så husk å lese disse retningslinjene når du må gjøre et vanskelig valg. Hvis du trenger innspill, vil AbbVie-ledelsen, kollegene dine, den juridiske avdelingen og kontoret for etikk og samsvar alltid stille opp for deg. Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, er hjelpelinjen til etikk og samsvar tilgjengelig døgnet rundt og hele uken på gratisnummeret. Takk for at du vier din fulle oppmerksomhet til retningslinjene og at du overholder de grunnleggende prinsippene i dem, og takk for alt du bidrar med for å gjøre AbbVie til et så bra selskap og for at vi skal ha fremtidig suksess. Richard A. Gonzalez Styreleder og administrerende direktør DITT ANSVAR

4

5 Innholdsfortegnelse Dette er våre verdier Side 2 Etterleve våre verdier Side 4 Etikk, samsvar og våre verdier Hvem vi er og hva vi gjør Side 4 Våre etiske retningslinjer og overholdelse av lover og forskrifter over hele verden Side 4 Rettferdig handel Side 6 Stille spørsmål og rapportere bekymringer Side 6 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Side 8 Samarbeide ved etterforskning og undersøkelser Side 10 Revisjon og overvåkning Side 12 Ansvarlighet og disiplin Side 12 Ta riktig beslutning Side 12 Be om hjelp Side 14 Pasientene er førsteprioritet Side 16 Overholdelse av helselover og -regler Side 16 Opprettholde pasientsikkerhet Side 18 Beskytte personvernet til pasienter og kunder Side 19 Gjennomføre forskning og kliniske studier Side 20 Samspill med helsepersonell og andre kunder Side 22 Møte våre forpliktelser til hverandre Side 24 Samarbeid og respekt Side 24 Fremme likestilling Side 24 Opprettholde en arbeidsplass uten trakassering Side 26 Fremme trygghet, sikkerhet og et sunt arbeidsmiljø Side 28 Beskytte de ansattes personlige opplysninger Side 30 Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32 Bruke våre eiendeler fornuftig Side 32 Beskytte konfidensiell informasjon Side 34 Hensiktsmessig bruk av elektroniske medier og sosiale nettverk Side 34 Kommunisere med offentligheten Side 36 Interessekonflikter Side 38 Nøyaktig bokføring og arkivering Side 40 Bekjempe bestikkelser og korrupsjon Side 42 Overholde antitrust- og konkurranselover Side 44 Forebygge innsidehandel Side 45 Innhente forretningsinformasjon Side 46 Respektere lover som regulerer internasjonal handel Side 48 Vår forpliktelse som verdensborger Side 50 Gi tilbake til samfunnene vi bor og arbeider i Side 52 Deltakelse i politiske og veldedige aktiviteter Side 52 Beskytte miljøet Side 53 Fritak og endringer Side 54 Indeks Side 56 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Side 58 Bekreftelse Side 59 1

6 Dette er våre verdier Pioneering (være banebrytende) Være ledende innenfor vitenskap og kommersialisering Vi ligger i front med løsninger som tar for seg menneskers behov. Vi tilbyr banebrytende innovative behandlinger og produkter, livreddende medisinsk utstyr og nye måter å håndtere helsespørsmål på. Hos AbbVie betyr Pioneering at vi er ledende innenfor vitenskap og innovative handlinger. Achieving (prestere) Kundefokuserte resultater og utførelse i verdensklasse Vi jobber mot meningsfulle resultater krevende både for oss selv og hverandre, fordi arbeidet vi gjør påvirker andre menneskers liv. Vi er forpliktet til å samarbeide for å levere løsninger som er effektive og lønnsomme. Vårt fokus på utførelse og samarbeid sikrer at vi holder løftene våre til hverandre og til dem vi betjener. Caring (omsorg) Utgjøre en forskjell i menneskers liv Omsorg står sentralt i det arbeidet vi gjør for å hjelpe folk til å leve sunnere og friskere liv. Vi har enorm respekt for livet til alle som berøres av selskapet vårt, inkludert våre ansatte og kunder. Vår respekt for mennesker viser seg gjennom alt vi gjør og hvordan vi opptrer. Enduring (vise utholdenhet) Engasjement og formål Utholdenhet innebærer både å hedre historikken vår og opprettholde vår forpliktelse inn i fremtiden. Vi vil alltid være her og bidra til å holde folk friske. Vi holder det vi lover, i samsvar med alle verdiene våre. Vi vokser gjennom vår intellektuelle nysgjerrighet og et genuint ønske om å kontinuerlig lære og forbedre oss. 2

7 3

8 Etterleve våre verdier Etikk, samsvar og våre verdier Hvem vi er og hva vi gjør Hver eneste dag har vi en mulighet til å forbedre folks liv. Våre kvalitetsprodukter og vår vitenskapelig ekspertise gjør at vi kan ha en positiv innvirkning på de som bruker produktene, de som anbefaler dem og de som skriver ut resepter på dem. Dette er innholdet i arbeidet vårt, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar. Vi skylder alle som er avhengige av oss å drive forretningene våre ut fra de høyeste etiske standarder, overholde alle lover og regler og opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med verdiene våre. Dette er vår forpliktelse: Å drive virksomheten med ærlighet, rettferdighet og integritet med kunnskapen om at vi kan utrette store ting og hjelpe mennesker som streber etter sunne og friske liv. Våre etiske retningslinjer og overholdelse av lover og forskrifter over hele verden Vi er forpliktet til å følge en etisk forretningspraksis overalt der vi opererer. Dette omfatter å etterfølge alle lover og forskrifter rundt om i verden. Siden vi er et globalt selskap kan lovene i ett land påvirke måten vi arbeider på i andre land. Noen lover varierer også fra region til region. Vi vil følge de høyeste standardene. For å hjelpe oss med å bruke disse retningslinjene i vårt daglige arbeid og bedre forstå hvordan lover og regler vil gjelde i bestemte situasjoner, har vi utviklet ytterligere retningslinjer og prosedyrer. Retningslinjene angir mer detaljerte krav til samsvar og juridiske aspekter. Prosedyrene er veiledende for hvordan vi opptrer og har spesifikke prosesser som skal følges. Våre retningslinjer og prosedyrer dekker relevante lover og forskrifter, inkludert narkotikalovgivning og lover knyttet til offentlige helseprogrammer. Disse retningslinjene og rutinene blir oppdatert jevnlig for å innlemme endringer i lover, bransjeregler og beste rutiner. 4

9 De etiske retningslinjene våre støttes av disse prosedyrene og retningslinjene, forsterker AbbVies forpliktelse til integritet og samsvar og setter opp forventninger til etisk atferd for oss alle. Selv om retningslinjene ikke kan ta for seg samtlige saker vi kan tenkes å støte på, gir de oss veiledning og ressurser til de gangene når det riktige valget kanskje ikke fremstår helt klart og vi trenger litt ekstra hjelp. Hvem omfattes av de etiske retningslinjene? I dokumentet finner du de etiske retningslinjene og forventningene til deg når du gjør forretninger på vegne av AbbVie. Retningslinjene gjelder for alle ledere og ansatte i AbbVie, overalt der vi gjør forretninger, i den grad det er tillatt av lokal lovgivning. AbbVie forventer at alle forretningspartnere, som for eksempel kontraktører, leverandører og konsulenter, følger den etiske atferden som samsvarer med intensjonene i disse retningslinjene og alle gjeldende lover og forskrifter når de gjør arbeid på vegne av AbbVie. AbbVie ønsker alltid å samarbeide med forretningspartnere som har vedtatt standarder som samsvarer med våre egne. Ansatte som har ansvar for forretningspartnerne våre er ansvarlige for at disse forstår forpliktelsene sine. Hvis en forretningspartner unnlater å overholde våre etiske retningslinjer og forventninger og deres relaterte kontraktsmessige forpliktelser, kan forretningsforholdet avsluttes. Disse retningslinjene er ikke en arbeidskontrakt. 5

10 Rettferdig handel Vi vil drive forretninger med ærlighet, rettferdighet og integritet. Dette omfatter å behandle folk på en rettferdig måte, enten de er kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte eller andre som vi gjør forretninger med. Vi skal aldri opptre bedragersk, manipulere, fordreie fakta eller opptre på andre uærlige eller urettferdige måter når vi jobber på vegne av AbbVie. Stille spørsmål og rapportere bekymringer Fortsatt suksess avhenger av at vi har tillit fra kunder, forretningspartnere og hverandre. Hver av oss har et ansvar for å ivareta denne tilliten. Hvis man stiller spørsmål og rapporterer bekymringer, bidrar det til at vi kan løse eventuelle problemer raskere og mer effektivt. Vi har en plikt til å si fra og rapportere eventuell uetisk forretningsdrift og alle potensielle brudd på retningslinjene våre. Alle oppfordres til å ha åpne diskusjoner med kolleger og ledere. Vi skal ha en atmosfære av ærlighet, rettferdighet og integritet i våre daglige aktiviteter. Ledere, personalavdelingen (HR), kontoret for etikk og samsvar og juridisk avdeling er tilgjengelige ressurser. Vi har et ansvar for å rapportere eventuelle bekymringer vi har, selv om vi ikke er hundre prosent sikre på at det faktisk eksisterer et problem. Alle rapporter vil bli tatt på alvor og vurdert på en hensiktsmessig måte for å avgjøre hvilken type oppfølging, inkludert etterforskning, som er nødvendig. Ikke anta at noen andre vil rapportere problemet. Spm.: Jeg er leder. Hvis jeg observerer uredelighet i et område som ikke er under mitt tilsyn, forventes det da fortsatt at jeg rapporterer problemet? Sv.: Ja. Alle AbbVie-ansatte er pålagt å rapportere eventuelle uredeligheter som de blir klar over. 6

11 Faresignaler for mulige avvik Hva man skal se etter Hvis du hører uttalelser som ligner på noen av disse eller observerer uvanlig opptreden som virker bedragersk, kan det potensielt dreie seg om uredelighet: Det er ikke et problem hvis du ikke blir oppdaget. Ingen av disse reglene er fornuftige uansett. Hvis du ikke spør, kan de ikke si at du visste det. Jeg må nå målet mitt uansett på hvilken måte. Jeg må gjøre det, for konkurrentene mine gjør det. Åpenhet er nøkkelen. Når du er usikker på om en atferd er upassende eller ikke, bør du umiddelbart ta kontakt med ledelsen eller kontoret for etikk og samsvar. 7

12 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Det finnes en rekke måter å få mer veiledning på eller rapportere mulige brudd på retningslinjene våre. Hjelpelinjen til etikk og samsvar er tilgjengelig døgnet rundt og hele uken på gratisnummeret. Oppringninger til Hjelpelinjen kan gjøres konfidensielt og anonymt, så lenge dette er tillatt av lokale lover. For å få tilgang til Hjelpelinjen: Fra USA, Puerto Rico og Canada, ring I alle andre land, ta kontakt med AT&T USADirect-operatøren og ring deretter, eller be operatøren om å ringe, Gå til for å finne nummeret til AT&T USADirect i landet ditt. Du kan også ringe gjennom en operatør og be om noteringsoverføring. 8

13 I tillegg kan du ta kontakt med Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer direkte gjennom noen av følgende: Telefon: (agenter ringer ) Faks: (agenter bruker ) E-post: Post: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL USA Merk alle konvolutter med følgende: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Forebygge represalier Vi har strenge retningslinjer mot represalier. For å bygge opp og opprettholde tillit, er det viktig at vi alle vet at vi kan dele bekymringer i god tro uten frykt for represalier. AbbVie ønsker å ha en atmosfære for åpen diskusjon, slik at problemer kan identifiseres og raskt bli behandlet. Vi tar påstander om represalier på alvor. Alle slike påstander vil bli grundig etterforsket. Hvis de viser seg å være begrunnet, kan den som har utført represaliene bli straffet, i ytterste konsekvens med oppsigelse. Hvis noen av oss mener at vi har blitt utsatt for represalier etter å ha rapportert en bekymring, bør vi melde saken til kontoret for etikk og samsvar eller personalavdelingen (HR). 9

14 Samarbeide ved etterforskning og undersøkelser AbbVie vil umiddelbart etterforske alle rapporter om uredelighet. Resultatene av disse interne undersøkelsene gir oss muligheten til å gjøre forbedringer. For eksempel kan en undersøkelse vise at eksisterende rutiner må avklares, at det er nødvendig med nye retningslinjer eller at vi bør tilby mer opplæring. Dette er viktig å huske når intern etterforskning utføres: Uavhengige etterforskere med relevant kompetanse vil bli tildelt arbeidet med å utføre etterforskningen. Ledere og ansatte bør ikke gjennomføre en etterforskning, med mindre de har fått tillatelse til å gjøre dette. Vi vil opprettholde konfidensialiteten i den utstrekning det er mulig. Vi er alle forpliktet til å samarbeide med interne etterforskere og tilby dem den informasjonen de etterspør. Vi kan ikke villede en etterforsker, endre eller ødelegge dokumenter eller arkivmateriale i påvente av eller som svar på en etterforskning. Vi kan heller ikke hindre eller forstyrre etterforskningen. Den som gjør noen av disse tingene kan bli utsatt for disiplinærtiltak, i ytterste konsekvens oppsigelse. Spm.: Jeg fant nettopp ut at en medarbeider har blitt beskyldt for å krenke en retningslinje og at det iverksettes en etterforskning. Jeg kan ikke tro at det er sant, og jeg syns det er på sin plass at jeg gir kollegaen min et lite forhåndsvarsel, slik at han kan forsvare seg. Har jeg ikke et ansvar for å fortelle det til ham? Sv.: Nei, du skal ikke fortelle det til ham. Kollegaen din vil få anledning til å gi sitt tilsvar, og AbbVie vil gjennomføre en rettferdig og upartisk etterforskning. Anklagen kan ha implikasjoner ikke bare for de involverte, men også for selskapet som helhet. Hvis du gir kollegaen din et forhåndsvarsel, kan det sette etterforskningen på spill og utsette AbbVie for ytterligere risiko. 10

15 Ekstern etterforskning Det kan være at vi vil motta forespørsler om informasjon fra tredjeparter, herunder offentlige etater. Vi vil videresende alle forespørsler om informasjon fra tredjepart til den juridiske avdelingen. Vi vil svare på forespørsler om informasjon på en ærlig og betimelig måte. Vi vil aldri villede en etterforsker eller forstyrre etterforskningen. Vi vil samarbeide med etterforskeren og ta vare på dokumenter som kan være relevante, og vi vil aldri endre eller ødelegge dokumenter eller arkivmateriale i påvente av eller som svar på en etterforskning. 11

16 Revisjon og overvåkning Både ved hjelp av interne og eksterne ressurser gjennomfører vi både rutinemessige og spesifikke vurderinger av vår forretningspraksis. Dette gjør vi for å sikre at den samsvarer med retningslinjene og prosedyrene våre og gjeldende lovverk. Vi vil bistå utpekte revisorer som anmodet. Slike kontroller av forretningsprosessene våre gjør at vi kan identifisere områder der vi kan forbedre oss og korrigere potensielle problemområder. Slik kan vi forsikre oss om at vi gjør forretninger på riktig måte. Ansvarlighet og disiplin Vi står alle ansvarlig for hvordan vi opptrer og må dekke de ansvarsområdene vi har fått tildelt. Brudd på de etiske retningslinjene eller å oppfordre andre til å bryte dem, utsetter selskapet og enkeltansatte for potensielt strafferettslig eller sivilrettslig ansvar og setter vårt omdømme og vår evne til å drive virksomhet på spill. Derfor tar vi slike brudd på alvor. Alle som bryter de etiske retningslinjene, gjeldende lover eller forskrifter eller andre av våre retningslinjer eller prosedyrer, vil bli gjenstand for disiplinærtiltak, i ytterste konsekvens oppsigelse. Dette omfatter også tilfeller der den som har overordnet ansvar for en overtreder ikke evner å oppdage og rapportere et brudd dersom overtredelsen skyldes manglende tilsyn. Ta riktig beslutning Det er ikke alltid enkelt å ta den riktige avgjørelsen. Til tider kan man være usikker på hva man skal gjøre. Det er viktig å huske at man ikke står alene når et vanskelig valg skal tas. Kolleger og ledelsen ved AbbVie står alltid klar til å hjelpe, og det finnes ressurser tilgjengelig, inkludert kontoret for etikk og samsvar og den juridiske avdelingen. 12

17 Når man står overfor en tøff etisk avgjørelse, kan det hjelpe å ta et skritt tilbake og stille de følgende spørsmålene. Hvis du svarer kanskje på så mye som ett spørsmål, bør du vurdere en annen fremgangsmåte eller be om hjelp. Vil handlingene mine være ulovlige? Vil handlingene mine komme i konflikt med selskapets retningslinjer og prosedyrer, enten direkte eller med tankene bak dem? Vil jeg bli flau hvis handlingene mine blir rapportert av lokale medier? Så hva er det som forventes av oss? I alle våre forretningsaktiviteter skal vi opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi har alle ansvar for å: Kjenne til og følge områdets lover, forskrifter, retningslinjer og prosedyrer som gjelder for arbeidsoppgavene våre. Foreslå avklaringer eller forbedringer til retningslinjene og prosedyrene. Behandle hverandre og forretningspartnerne våre med respekt. Fortelle sannheten og stå ansvarlig for handlingene våre. Rapportere alle mistanker om brudd og ikke anta at noen andre vil gjøre det. Be om hjelp når vi trenger det. 13

18 Be om hjelp Start alltid med å spørre om loven eller AbbVies retningslinjer og prosedyrer kan bli krenket. Tenk på konsekvensene av å gjøre det du vurderer å gjøre. Hvis du er usikker på hva som er det rette svaret eller hvilken retning du bør følge, spør lederen din om veiledning eller kontakt den lokale personalavdelingen (HR). Du kan også ringe hjelpelinjen for etikk og samsvar på , så vil en representant hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller problemer du måtte ha. I tillegg tilbyr AbbVie en rekke ressurser for å vurdere spesifikke potensielle problemområder. For spørsmål knyttet til selskapets retningslinjer og prosedyrer, ta kontakt med kontoret for etikk og samsvar. Hvis du trenger hjelp med andre saker, bruk en av ressursene nedenfor: Helse, miljø og sikkerhet Økonomiavdelingen Globale innkjøpstjenester Internrevisjonen Juridisk avdeling Kvalitet og reguleringer 14

19 15

20 Pasientene er førsteprioritet Overholdelse av helselover og -regler Pasientene er vår førsteprioritet. De er avhengige av at vi kan levere innovative, trygge og effektive produkter. Offentlige myndigheter rundt om i verden har skapt lover og forskrifter som regulerer industrien, herunder forskning, utvikling, produksjon, markedsføring, promotering og distribusjon av farmasøytiske produkter. Disse lovene har en direkte innvirkning på vårt daglige arbeid, og de styrer samhandlingen vi har med pasienter, helsepersonell, forskere, kunder, innkjøpere, myndigheter og andre. Vi forstår at helselover og -forskrifter beskytter allmennheten, og av denne enkle grunn er vi forpliktet til å forholde oss til reguleringene og intensjonene i disse lovene der vi driver virksomhet: Vi overholder alle lover og forskrifter som regulerer godkjenningen og produksjonen av produktene våre. Vi følger alle lover og regler som regulerer hvordan vi samarbeider med ulike offentlige myndigheter og deres representanter når vi reklamerer for og selger produktene våre. Vi følger alle lover og regler som regulerer markedsføringen av produktene våre. Vi er forpliktet til å oppgi rettferdig, balansert og nøyaktig informasjon for å hjelpe pasienter og helsepersonell til å velge den mest hensiktsmessige behandlingen

21 17

22 Opprettholde pasientsikkerhet Sikkerheten til de som bruker produktene våre er alltid hovedfokuset i alt vi gjør. For å beskytte pasientene må vi identifisere, evaluere, minimere og, når det er mulig, eliminere pasientens sikkerhetsbekymringer. Vi overholder også alle lover og regler som regulerer rapportering av sikkerhetsinformasjon til regulatoriske eller offentlige helsemyndigheter og kommuniserer med alle myndighetsorganer som overvåker produktene våre for å løse potensielle sikkerhetsproblemer. Vi kommuniserer åpent og ærlig med helsepersonell, institusjoner, pasienter og offentlige helsemyndigheter for å sikre at de får den informasjonen de trenger for å kunne bruke AbbVies produkter sikkert og effektivt. Vi følger opp klager på produktene våre på en hensiktsmessig måte og iverksetter nødvendige korrigerende tiltak. Rapportering om bivirkninger En måte vi overvåker kvaliteten og sikkerheten på produktene våre på, er gjennom flittig innsamling av informasjon om brukeropplevelser. Hvis man blir oppmerksom på et ugunstig brukerresultat som gjelder et AbbVie-produkt, må dette rapporteres til de relevante personene eller gruppene i AbbVie ved å ringe AbbVie overholder alle forpliktelser til å rapportere sikkerhetsinformasjon relatert til produktene våre til en hensiktsmessig regulatorisk enhet. Vi må rapportere alle uønskede virkninger medikamentene våre kan ha innen én virkedag etter at vi har hørt om dem, selv om vi ikke er sikre på at det er et årsak/virkning-forhold mellom produktet og hendelsen. For å rapportere potensielle sikkerhetsproblemer, følg de lokale prosedyrene for din avdeling eller agent

23 Beskytte personvernet til pasienter og kunder Vi respekterer personvernet til de som bruker produktene våre. Vi overholder alle lover som regulerer bruk, offentliggjøring og beskyttelse av personlig identifiserbar informasjon som vi innhenter i forbindelse med kliniske studier, produktsikkerhet eller annen forretningsdrift. Vi følger også regler som begrenser hvordan personlig identifiserbar informasjon kan brukes i markedsføring. Vi kontakter ikke pasienter eller potensielle pasienter for å markedsføre produkter uten autorisasjon. Vi selger ikke privat informasjon og innhenter ikke personlig identifiserbar informasjon fra uautoriserte kilder. Pasienter, forbrukere og andre stoler på at vi beskytter personvernet og sikkerheten omkring helsetjenestene deres og annen personlig identifiserbar informasjon. Det er vårt ansvar å opprettholde denne tilliten. Vi vil ikke bruke eller dele personlig identifiserbar informasjon, unntatt når det er uttrykkelig tillatt etter gjeldende lov. Vi vil ikke feilaktig avsløre pasientens personlig identifiserbare informasjon til noen utenfor AbbVie uten pasientens skriftlig tillatelse, med mindre loven uttrykkelig tillater oss å gjøre det. Vi vil bare dele personlig identifiserbar informasjon om pasienter og kunder med andre ansatte i AbbVie som trenger den som en del av arbeidsfunksjonene deres. Hvis vi mistenker at det har skjedd en uautorisert deling av personlig identifiserbar informasjon, skal det umiddelbart rapporteres til nærmeste leder eller den juridiske avdelingen. Hvis vi har mistanke om tap eller tyveri av AbbVie-eiendeler, inkludert elektroniske enheter, medier eller dokumenter, som potensielt kan inneholde personlig identifiserbar informasjon, vil vi straks rapportere det til Global Security via Global Command Center Hotline på (Agenter ringer ) 19

24 Gjennomføre forskning og kliniske studier Når vi utvikler produkter, krever regulatorene mange typer studier, inkludert kliniske studier på mennesker. Informasjon som innhentes fra slik forskning hjelper oss med å oppdage nye produkter eller forbedre eksisterende behandlinger. Når vi bedriver forskning: Vi er oppmerksomme på behovet for å beskytte deltagerne fra unødvendig risiko. Vi sikrer at de som deltar i kliniske studier forstår naturen av og hensikten med forskningen og tilhørende risikoer. Innhenting av informert samtykke fra deltagerne er en viktig del av forskningsprosessen. Vi setter pris på bidraget til de som deltar i forskning, og vi skal behandle deltagerne med verdighet og respekt. Vi forplikter oss på å komme med forskningsresultater, både positive og negative, nøyaktig og i tide, i henhold til industristandarder om publikasjon og forfatterskap. Resultatene av hver studie må nøyaktig gjenspeile dataene som er generert fra studien. Vi vil ikke forsøke å feilaktig påvirke utfallet av kliniske studier eller rapportene fra kliniske forskere. Vi anerkjenner viktigheten av å sikre at data fra studier og relaterte analyser er nøyaktige. Når forskning gjøres på våre vegne, krever vi at forholdet skal offentliggjøres på hensiktsmessig vis. Vi ønsker full offentliggjøring av økonomiske forhold og andre forhold i forskning og utviklingsarbeid

25 21

26 Samspill med helsepersonell og andre kunder På regelmessig basis samhandler vi med kunder, inkludert helsepersonell som anbefaler og foreskriver produktene våre, apoteksjefer som bestemmer hva slags medikamenter de skal ha i sortimentet og offentlige tjenestepersoner, sykehus og andre helseinstitusjoner som gjør innkjøpsbeslutninger. Helsepersonell må bestemme hva som gir best omsorg for pasientene deres, og vi er forpliktet til å gi dem presis og nøyaktig informasjon for å bistå dem når slike beslutninger skal tas. På grunn av den viktige rollen helsepersonell har når det gjelder å bestemme hvilke produkter man skal anbefale, foreskrive eller bruke til å behandle bestemte sykdommer eller tilstander, passer vi spesielt godt på å unngå å utilbørlig påvirke beslutningene deres eller å gi inntrykk av at vi gjør det. Vi markedsfører produktene våre bare for bruk som er godkjent, klarert eller godkjent av relevante myndigheter. De fleste land har regler som regulerer hvordan det kan reklameres for legemidler. Disse lovene kan være på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. I USA krever for eksempel Food and Drug Administration (FDA) at helsebedrifter bare annonserer for reseptbelagte legemidler til bruk som de har godkjent eller klarert. I tillegg har flere amerikanske stater implementert lover som kan gjelde for vår markedsføring av produkter. Spm.: Alle andre i bransjen gir gaver til kundene sine, spesielt på bestemte helligdager. Hvis vi ikke gjør det samme, vil vi miste forretninger. Er det noen gang tillatt å gi kundene gaver? Sv.: I noen land er det aldri tillatt. I andre land kan det være situasjoner og tider der beskjedne gaver kan være hensiktsmessig i forhold til lokal kultur. Les de lokale retningslinjene og kontakt kontoret for etikk og samsvar. I tillegg forbyr mange land et selskap fra å tilby eller gi helsepersonell noe av verdi i bytte for bruk eller anbefaling av selskapets produkter. En amerikansk føderal lov, Anti-Kickback Statute, gjør det ulovlig å tilby eller gi noe av verdi for å påvirke en helsearbeider til å bruke eller anbefale farmasøytiske produkter som betales for eller refunderes av staten. Den amerikanske False Claims Act tillater myndighetene å innhente opptil tre ganger beløpet som er betalt for falske eller bedragerske krav innsendt til offentlige myndigheter for betaling eller refusjon av utgifter til helsetjenester, herunder produkter som ble annonsert i strid med FDAs forskrifter eller der ulovlige kickbacks ble tilbudt eller utbetalt. Denne loven gjør det mulig for enkeltpersoner å melde brudd direkte til myndighetene og motta en andel av enhver kompensasjon myndighetene får. Ansatte som rapporterer brudd til selskapet eller myndighetene kan ikke utsettes for represalier for slike rapporter

27 Andre kunder, for eksempel helseforsikringsselskaper og sykehus, trenger også nøyaktig informasjon om sikkerhet, effekt og kostnadseffektivitet som gjelder produktene våre for å gjøre de beste behandlingene tilgjengelige for pasientene sine. Vi er sannferdige i all informasjonen vi gir for å hjelpe kundene med å gjøre riktige innkjøpsbeslutninger. I samspill med helsepersonell og andre kunder, opptrer vi med ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi følger gjeldende lover og bransjeretningslinjer som er opprettet for å unngå potensielle interessekonflikter. Vi tilbyr eller gir aldri noe av verdi til helsepersonell eller andre enkeltpersoner som på utilbørlig vis kan påvirke deres medisinske skjønn eller føre til at de kjøper eller foreskriver AbbVie-produkter. Vi vil overholde alle åpenhetskrav til rapportering, og vi skal følge alle lover og regler som regulerer prispolitikken vår, herunder hvordan vi kan tilby rabatter. Produktinformasjon og offentliggjøring Offentligheten må kunne stole på den informasjonen vi gir til dem om produktene våre. Vi må sørge for at påstander vi gjør om produktene våre er balanserte og konsistente med vitenskapelige beviser, god medisinsk praksis og offentlige godkjenninger eller klarerte produktmerkinger i alle land vi har virksomhet i. For å sikre at vi overholder alle relevante lover og forskrifter, følger vi alle retningslinjer for vurdering og godkjenning av produktinformasjon og offentliggjøring. Dette inkluderer alt av reklamemateriell, merking og pakningsvedlegg, bruksanvisninger, presentasjoner, resultater fra kliniske studier og produktkommunikasjon til helsepersonell, kunder eller pasienter. 23

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC

KOG-DIR-0039 RevB Kongsberg Gruppen ASA PUBLIC Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie... 3 1.2 Dokumenter det refereres til... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Virkeområde og definisjoner... 3 1.4.1 Direktivet for sponsing dekker følgende områder:...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR IMPACT NORWAY (INOR) September 2014

ETISKE RETNINGSLINJER FOR IMPACT NORWAY (INOR) September 2014 ETISKE RETNINGSLINJER FOR IMPACT NORWAY (INOR) September 2014 GENERELT IMPACT Norway (INOR) fungerer som en støtteorganisasjon for det internasjonale initiativet mot unødvendig funksjonshemming, IMPACT,

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer