Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge på selskapets etiske fundament og fortsette å styrke merkevaren vår. Dette oppnår vi gjennom å holde oss til de høyeste standarder for ærlighet, rettferdighet og integritet når vi utfører jobben vår. Det er ikke alltid like tydelig og enkelt å forstå hvordan man tar den riktige avgjørelsen. Det er derfor vi har utviklet etiske retningslinjer. Dette er et forretningskritisk dokument som på en enkel måte beskriver selskapets forventninger til hver ansatt når de representerer AbbVie. AbbVie ønsker å gjøre forretninger på riktig måte og bygger videre på en over hundre år gammel arv. Det startet med Dr. Wallace Abbott, en av grunnleggerne av den etiske farmasøytiske industrien, som først etablerte de høye kravene til sikkerhet og virkningsgrad som danner grunnlaget for vårt moderne helsevesen. Retningslinjene våre viderefører disse prinsippene og tradisjonene fra Abbott til AbbVie verden rundt og inn i fremtiden. De etiske retningslinjene viser vei og gir innsatsen vår retning. De beskriver hva vi tror på og hva vi bestreber oss på å levere til dem vi betjener: Pasienter, helsepersonell, aksjonærer, forretningsforbindelser og medarbeidere. De støtter selskapets verdier Pioneering, Achieving, Caring og Enduring som definerer hvem vi er og styrer alt vi gjør. Vi deler alle ansvaret for å leve etter retningslinjene og verdiene våre. Dette bidrar til at AbbVie skiller seg positivt ut og sikrer fremtidig suksess, og ikke minst påvirker det livskvaliteten til alle de vi betjener. Fortsatt suksess avhenger av at vi har tillit fra kunder, forretningspartnere og hverandre. Det er alles ansvar å holde et våkent øye med forretningsvirksomheten, stille spørsmål og rapportere bekymring i god tro, uten frykt for represalier. Brudd på de etiske retningslinjene utsetter AbbVie og våre ansatte for potensielt strafferettslig eller sivilrettslig ansvar og setter vårt omdømme og vår suksess på spill.

3 Så husk å lese disse retningslinjene når du må gjøre et vanskelig valg. Hvis du trenger innspill, vil AbbVie-ledelsen, kollegene dine, den juridiske avdelingen og kontoret for etikk og samsvar alltid stille opp for deg. Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, er hjelpelinjen til etikk og samsvar tilgjengelig døgnet rundt og hele uken på gratisnummeret. Takk for at du vier din fulle oppmerksomhet til retningslinjene og at du overholder de grunnleggende prinsippene i dem, og takk for alt du bidrar med for å gjøre AbbVie til et så bra selskap og for at vi skal ha fremtidig suksess. Richard A. Gonzalez Styreleder og administrerende direktør DITT ANSVAR

4

5 Innholdsfortegnelse Dette er våre verdier Side 2 Etterleve våre verdier Side 4 Etikk, samsvar og våre verdier Hvem vi er og hva vi gjør Side 4 Våre etiske retningslinjer og overholdelse av lover og forskrifter over hele verden Side 4 Rettferdig handel Side 6 Stille spørsmål og rapportere bekymringer Side 6 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Side 8 Samarbeide ved etterforskning og undersøkelser Side 10 Revisjon og overvåkning Side 12 Ansvarlighet og disiplin Side 12 Ta riktig beslutning Side 12 Be om hjelp Side 14 Pasientene er førsteprioritet Side 16 Overholdelse av helselover og -regler Side 16 Opprettholde pasientsikkerhet Side 18 Beskytte personvernet til pasienter og kunder Side 19 Gjennomføre forskning og kliniske studier Side 20 Samspill med helsepersonell og andre kunder Side 22 Møte våre forpliktelser til hverandre Side 24 Samarbeid og respekt Side 24 Fremme likestilling Side 24 Opprettholde en arbeidsplass uten trakassering Side 26 Fremme trygghet, sikkerhet og et sunt arbeidsmiljø Side 28 Beskytte de ansattes personlige opplysninger Side 30 Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32 Bruke våre eiendeler fornuftig Side 32 Beskytte konfidensiell informasjon Side 34 Hensiktsmessig bruk av elektroniske medier og sosiale nettverk Side 34 Kommunisere med offentligheten Side 36 Interessekonflikter Side 38 Nøyaktig bokføring og arkivering Side 40 Bekjempe bestikkelser og korrupsjon Side 42 Overholde antitrust- og konkurranselover Side 44 Forebygge innsidehandel Side 45 Innhente forretningsinformasjon Side 46 Respektere lover som regulerer internasjonal handel Side 48 Vår forpliktelse som verdensborger Side 50 Gi tilbake til samfunnene vi bor og arbeider i Side 52 Deltakelse i politiske og veldedige aktiviteter Side 52 Beskytte miljøet Side 53 Fritak og endringer Side 54 Indeks Side 56 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Side 58 Bekreftelse Side 59 1

6 Dette er våre verdier Pioneering (være banebrytende) Være ledende innenfor vitenskap og kommersialisering Vi ligger i front med løsninger som tar for seg menneskers behov. Vi tilbyr banebrytende innovative behandlinger og produkter, livreddende medisinsk utstyr og nye måter å håndtere helsespørsmål på. Hos AbbVie betyr Pioneering at vi er ledende innenfor vitenskap og innovative handlinger. Achieving (prestere) Kundefokuserte resultater og utførelse i verdensklasse Vi jobber mot meningsfulle resultater krevende både for oss selv og hverandre, fordi arbeidet vi gjør påvirker andre menneskers liv. Vi er forpliktet til å samarbeide for å levere løsninger som er effektive og lønnsomme. Vårt fokus på utførelse og samarbeid sikrer at vi holder løftene våre til hverandre og til dem vi betjener. Caring (omsorg) Utgjøre en forskjell i menneskers liv Omsorg står sentralt i det arbeidet vi gjør for å hjelpe folk til å leve sunnere og friskere liv. Vi har enorm respekt for livet til alle som berøres av selskapet vårt, inkludert våre ansatte og kunder. Vår respekt for mennesker viser seg gjennom alt vi gjør og hvordan vi opptrer. Enduring (vise utholdenhet) Engasjement og formål Utholdenhet innebærer både å hedre historikken vår og opprettholde vår forpliktelse inn i fremtiden. Vi vil alltid være her og bidra til å holde folk friske. Vi holder det vi lover, i samsvar med alle verdiene våre. Vi vokser gjennom vår intellektuelle nysgjerrighet og et genuint ønske om å kontinuerlig lære og forbedre oss. 2

7 3

8 Etterleve våre verdier Etikk, samsvar og våre verdier Hvem vi er og hva vi gjør Hver eneste dag har vi en mulighet til å forbedre folks liv. Våre kvalitetsprodukter og vår vitenskapelig ekspertise gjør at vi kan ha en positiv innvirkning på de som bruker produktene, de som anbefaler dem og de som skriver ut resepter på dem. Dette er innholdet i arbeidet vårt, og det er både et enormt privilegium og et stort ansvar. Vi skylder alle som er avhengige av oss å drive forretningene våre ut fra de høyeste etiske standarder, overholde alle lover og regler og opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med verdiene våre. Dette er vår forpliktelse: Å drive virksomheten med ærlighet, rettferdighet og integritet med kunnskapen om at vi kan utrette store ting og hjelpe mennesker som streber etter sunne og friske liv. Våre etiske retningslinjer og overholdelse av lover og forskrifter over hele verden Vi er forpliktet til å følge en etisk forretningspraksis overalt der vi opererer. Dette omfatter å etterfølge alle lover og forskrifter rundt om i verden. Siden vi er et globalt selskap kan lovene i ett land påvirke måten vi arbeider på i andre land. Noen lover varierer også fra region til region. Vi vil følge de høyeste standardene. For å hjelpe oss med å bruke disse retningslinjene i vårt daglige arbeid og bedre forstå hvordan lover og regler vil gjelde i bestemte situasjoner, har vi utviklet ytterligere retningslinjer og prosedyrer. Retningslinjene angir mer detaljerte krav til samsvar og juridiske aspekter. Prosedyrene er veiledende for hvordan vi opptrer og har spesifikke prosesser som skal følges. Våre retningslinjer og prosedyrer dekker relevante lover og forskrifter, inkludert narkotikalovgivning og lover knyttet til offentlige helseprogrammer. Disse retningslinjene og rutinene blir oppdatert jevnlig for å innlemme endringer i lover, bransjeregler og beste rutiner. 4

9 De etiske retningslinjene våre støttes av disse prosedyrene og retningslinjene, forsterker AbbVies forpliktelse til integritet og samsvar og setter opp forventninger til etisk atferd for oss alle. Selv om retningslinjene ikke kan ta for seg samtlige saker vi kan tenkes å støte på, gir de oss veiledning og ressurser til de gangene når det riktige valget kanskje ikke fremstår helt klart og vi trenger litt ekstra hjelp. Hvem omfattes av de etiske retningslinjene? I dokumentet finner du de etiske retningslinjene og forventningene til deg når du gjør forretninger på vegne av AbbVie. Retningslinjene gjelder for alle ledere og ansatte i AbbVie, overalt der vi gjør forretninger, i den grad det er tillatt av lokal lovgivning. AbbVie forventer at alle forretningspartnere, som for eksempel kontraktører, leverandører og konsulenter, følger den etiske atferden som samsvarer med intensjonene i disse retningslinjene og alle gjeldende lover og forskrifter når de gjør arbeid på vegne av AbbVie. AbbVie ønsker alltid å samarbeide med forretningspartnere som har vedtatt standarder som samsvarer med våre egne. Ansatte som har ansvar for forretningspartnerne våre er ansvarlige for at disse forstår forpliktelsene sine. Hvis en forretningspartner unnlater å overholde våre etiske retningslinjer og forventninger og deres relaterte kontraktsmessige forpliktelser, kan forretningsforholdet avsluttes. Disse retningslinjene er ikke en arbeidskontrakt. 5

10 Rettferdig handel Vi vil drive forretninger med ærlighet, rettferdighet og integritet. Dette omfatter å behandle folk på en rettferdig måte, enten de er kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte eller andre som vi gjør forretninger med. Vi skal aldri opptre bedragersk, manipulere, fordreie fakta eller opptre på andre uærlige eller urettferdige måter når vi jobber på vegne av AbbVie. Stille spørsmål og rapportere bekymringer Fortsatt suksess avhenger av at vi har tillit fra kunder, forretningspartnere og hverandre. Hver av oss har et ansvar for å ivareta denne tilliten. Hvis man stiller spørsmål og rapporterer bekymringer, bidrar det til at vi kan løse eventuelle problemer raskere og mer effektivt. Vi har en plikt til å si fra og rapportere eventuell uetisk forretningsdrift og alle potensielle brudd på retningslinjene våre. Alle oppfordres til å ha åpne diskusjoner med kolleger og ledere. Vi skal ha en atmosfære av ærlighet, rettferdighet og integritet i våre daglige aktiviteter. Ledere, personalavdelingen (HR), kontoret for etikk og samsvar og juridisk avdeling er tilgjengelige ressurser. Vi har et ansvar for å rapportere eventuelle bekymringer vi har, selv om vi ikke er hundre prosent sikre på at det faktisk eksisterer et problem. Alle rapporter vil bli tatt på alvor og vurdert på en hensiktsmessig måte for å avgjøre hvilken type oppfølging, inkludert etterforskning, som er nødvendig. Ikke anta at noen andre vil rapportere problemet. Spm.: Jeg er leder. Hvis jeg observerer uredelighet i et område som ikke er under mitt tilsyn, forventes det da fortsatt at jeg rapporterer problemet? Sv.: Ja. Alle AbbVie-ansatte er pålagt å rapportere eventuelle uredeligheter som de blir klar over. 6

11 Faresignaler for mulige avvik Hva man skal se etter Hvis du hører uttalelser som ligner på noen av disse eller observerer uvanlig opptreden som virker bedragersk, kan det potensielt dreie seg om uredelighet: Det er ikke et problem hvis du ikke blir oppdaget. Ingen av disse reglene er fornuftige uansett. Hvis du ikke spør, kan de ikke si at du visste det. Jeg må nå målet mitt uansett på hvilken måte. Jeg må gjøre det, for konkurrentene mine gjør det. Åpenhet er nøkkelen. Når du er usikker på om en atferd er upassende eller ikke, bør du umiddelbart ta kontakt med ledelsen eller kontoret for etikk og samsvar. 7

12 Bruke Hjelpelinjen og kontakte kontoret for etikk og samsvar Det finnes en rekke måter å få mer veiledning på eller rapportere mulige brudd på retningslinjene våre. Hjelpelinjen til etikk og samsvar er tilgjengelig døgnet rundt og hele uken på gratisnummeret. Oppringninger til Hjelpelinjen kan gjøres konfidensielt og anonymt, så lenge dette er tillatt av lokale lover. For å få tilgang til Hjelpelinjen: Fra USA, Puerto Rico og Canada, ring I alle andre land, ta kontakt med AT&T USADirect-operatøren og ring deretter, eller be operatøren om å ringe, Gå til for å finne nummeret til AT&T USADirect i landet ditt. Du kan også ringe gjennom en operatør og be om noteringsoverføring. 8

13 I tillegg kan du ta kontakt med Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer direkte gjennom noen av følgende: Telefon: (agenter ringer ) Faks: (agenter bruker ) E-post: Post: Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL USA Merk alle konvolutter med følgende: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. Forebygge represalier Vi har strenge retningslinjer mot represalier. For å bygge opp og opprettholde tillit, er det viktig at vi alle vet at vi kan dele bekymringer i god tro uten frykt for represalier. AbbVie ønsker å ha en atmosfære for åpen diskusjon, slik at problemer kan identifiseres og raskt bli behandlet. Vi tar påstander om represalier på alvor. Alle slike påstander vil bli grundig etterforsket. Hvis de viser seg å være begrunnet, kan den som har utført represaliene bli straffet, i ytterste konsekvens med oppsigelse. Hvis noen av oss mener at vi har blitt utsatt for represalier etter å ha rapportert en bekymring, bør vi melde saken til kontoret for etikk og samsvar eller personalavdelingen (HR). 9

14 Samarbeide ved etterforskning og undersøkelser AbbVie vil umiddelbart etterforske alle rapporter om uredelighet. Resultatene av disse interne undersøkelsene gir oss muligheten til å gjøre forbedringer. For eksempel kan en undersøkelse vise at eksisterende rutiner må avklares, at det er nødvendig med nye retningslinjer eller at vi bør tilby mer opplæring. Dette er viktig å huske når intern etterforskning utføres: Uavhengige etterforskere med relevant kompetanse vil bli tildelt arbeidet med å utføre etterforskningen. Ledere og ansatte bør ikke gjennomføre en etterforskning, med mindre de har fått tillatelse til å gjøre dette. Vi vil opprettholde konfidensialiteten i den utstrekning det er mulig. Vi er alle forpliktet til å samarbeide med interne etterforskere og tilby dem den informasjonen de etterspør. Vi kan ikke villede en etterforsker, endre eller ødelegge dokumenter eller arkivmateriale i påvente av eller som svar på en etterforskning. Vi kan heller ikke hindre eller forstyrre etterforskningen. Den som gjør noen av disse tingene kan bli utsatt for disiplinærtiltak, i ytterste konsekvens oppsigelse. Spm.: Jeg fant nettopp ut at en medarbeider har blitt beskyldt for å krenke en retningslinje og at det iverksettes en etterforskning. Jeg kan ikke tro at det er sant, og jeg syns det er på sin plass at jeg gir kollegaen min et lite forhåndsvarsel, slik at han kan forsvare seg. Har jeg ikke et ansvar for å fortelle det til ham? Sv.: Nei, du skal ikke fortelle det til ham. Kollegaen din vil få anledning til å gi sitt tilsvar, og AbbVie vil gjennomføre en rettferdig og upartisk etterforskning. Anklagen kan ha implikasjoner ikke bare for de involverte, men også for selskapet som helhet. Hvis du gir kollegaen din et forhåndsvarsel, kan det sette etterforskningen på spill og utsette AbbVie for ytterligere risiko. 10

15 Ekstern etterforskning Det kan være at vi vil motta forespørsler om informasjon fra tredjeparter, herunder offentlige etater. Vi vil videresende alle forespørsler om informasjon fra tredjepart til den juridiske avdelingen. Vi vil svare på forespørsler om informasjon på en ærlig og betimelig måte. Vi vil aldri villede en etterforsker eller forstyrre etterforskningen. Vi vil samarbeide med etterforskeren og ta vare på dokumenter som kan være relevante, og vi vil aldri endre eller ødelegge dokumenter eller arkivmateriale i påvente av eller som svar på en etterforskning. 11

16 Revisjon og overvåkning Både ved hjelp av interne og eksterne ressurser gjennomfører vi både rutinemessige og spesifikke vurderinger av vår forretningspraksis. Dette gjør vi for å sikre at den samsvarer med retningslinjene og prosedyrene våre og gjeldende lovverk. Vi vil bistå utpekte revisorer som anmodet. Slike kontroller av forretningsprosessene våre gjør at vi kan identifisere områder der vi kan forbedre oss og korrigere potensielle problemområder. Slik kan vi forsikre oss om at vi gjør forretninger på riktig måte. Ansvarlighet og disiplin Vi står alle ansvarlig for hvordan vi opptrer og må dekke de ansvarsområdene vi har fått tildelt. Brudd på de etiske retningslinjene eller å oppfordre andre til å bryte dem, utsetter selskapet og enkeltansatte for potensielt strafferettslig eller sivilrettslig ansvar og setter vårt omdømme og vår evne til å drive virksomhet på spill. Derfor tar vi slike brudd på alvor. Alle som bryter de etiske retningslinjene, gjeldende lover eller forskrifter eller andre av våre retningslinjer eller prosedyrer, vil bli gjenstand for disiplinærtiltak, i ytterste konsekvens oppsigelse. Dette omfatter også tilfeller der den som har overordnet ansvar for en overtreder ikke evner å oppdage og rapportere et brudd dersom overtredelsen skyldes manglende tilsyn. Ta riktig beslutning Det er ikke alltid enkelt å ta den riktige avgjørelsen. Til tider kan man være usikker på hva man skal gjøre. Det er viktig å huske at man ikke står alene når et vanskelig valg skal tas. Kolleger og ledelsen ved AbbVie står alltid klar til å hjelpe, og det finnes ressurser tilgjengelig, inkludert kontoret for etikk og samsvar og den juridiske avdelingen. 12

17 Når man står overfor en tøff etisk avgjørelse, kan det hjelpe å ta et skritt tilbake og stille de følgende spørsmålene. Hvis du svarer kanskje på så mye som ett spørsmål, bør du vurdere en annen fremgangsmåte eller be om hjelp. Vil handlingene mine være ulovlige? Vil handlingene mine komme i konflikt med selskapets retningslinjer og prosedyrer, enten direkte eller med tankene bak dem? Vil jeg bli flau hvis handlingene mine blir rapportert av lokale medier? Så hva er det som forventes av oss? I alle våre forretningsaktiviteter skal vi opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi har alle ansvar for å: Kjenne til og følge områdets lover, forskrifter, retningslinjer og prosedyrer som gjelder for arbeidsoppgavene våre. Foreslå avklaringer eller forbedringer til retningslinjene og prosedyrene. Behandle hverandre og forretningspartnerne våre med respekt. Fortelle sannheten og stå ansvarlig for handlingene våre. Rapportere alle mistanker om brudd og ikke anta at noen andre vil gjøre det. Be om hjelp når vi trenger det. 13

18 Be om hjelp Start alltid med å spørre om loven eller AbbVies retningslinjer og prosedyrer kan bli krenket. Tenk på konsekvensene av å gjøre det du vurderer å gjøre. Hvis du er usikker på hva som er det rette svaret eller hvilken retning du bør følge, spør lederen din om veiledning eller kontakt den lokale personalavdelingen (HR). Du kan også ringe hjelpelinjen for etikk og samsvar på , så vil en representant hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller problemer du måtte ha. I tillegg tilbyr AbbVie en rekke ressurser for å vurdere spesifikke potensielle problemområder. For spørsmål knyttet til selskapets retningslinjer og prosedyrer, ta kontakt med kontoret for etikk og samsvar. Hvis du trenger hjelp med andre saker, bruk en av ressursene nedenfor: Helse, miljø og sikkerhet Økonomiavdelingen Globale innkjøpstjenester Internrevisjonen Juridisk avdeling Kvalitet og reguleringer 14

19 15

20 Pasientene er førsteprioritet Overholdelse av helselover og -regler Pasientene er vår førsteprioritet. De er avhengige av at vi kan levere innovative, trygge og effektive produkter. Offentlige myndigheter rundt om i verden har skapt lover og forskrifter som regulerer industrien, herunder forskning, utvikling, produksjon, markedsføring, promotering og distribusjon av farmasøytiske produkter. Disse lovene har en direkte innvirkning på vårt daglige arbeid, og de styrer samhandlingen vi har med pasienter, helsepersonell, forskere, kunder, innkjøpere, myndigheter og andre. Vi forstår at helselover og -forskrifter beskytter allmennheten, og av denne enkle grunn er vi forpliktet til å forholde oss til reguleringene og intensjonene i disse lovene der vi driver virksomhet: Vi overholder alle lover og forskrifter som regulerer godkjenningen og produksjonen av produktene våre. Vi følger alle lover og regler som regulerer hvordan vi samarbeider med ulike offentlige myndigheter og deres representanter når vi reklamerer for og selger produktene våre. Vi følger alle lover og regler som regulerer markedsføringen av produktene våre. Vi er forpliktet til å oppgi rettferdig, balansert og nøyaktig informasjon for å hjelpe pasienter og helsepersonell til å velge den mest hensiktsmessige behandlingen

21 17

22 Opprettholde pasientsikkerhet Sikkerheten til de som bruker produktene våre er alltid hovedfokuset i alt vi gjør. For å beskytte pasientene må vi identifisere, evaluere, minimere og, når det er mulig, eliminere pasientens sikkerhetsbekymringer. Vi overholder også alle lover og regler som regulerer rapportering av sikkerhetsinformasjon til regulatoriske eller offentlige helsemyndigheter og kommuniserer med alle myndighetsorganer som overvåker produktene våre for å løse potensielle sikkerhetsproblemer. Vi kommuniserer åpent og ærlig med helsepersonell, institusjoner, pasienter og offentlige helsemyndigheter for å sikre at de får den informasjonen de trenger for å kunne bruke AbbVies produkter sikkert og effektivt. Vi følger opp klager på produktene våre på en hensiktsmessig måte og iverksetter nødvendige korrigerende tiltak. Rapportering om bivirkninger En måte vi overvåker kvaliteten og sikkerheten på produktene våre på, er gjennom flittig innsamling av informasjon om brukeropplevelser. Hvis man blir oppmerksom på et ugunstig brukerresultat som gjelder et AbbVie-produkt, må dette rapporteres til de relevante personene eller gruppene i AbbVie ved å ringe AbbVie overholder alle forpliktelser til å rapportere sikkerhetsinformasjon relatert til produktene våre til en hensiktsmessig regulatorisk enhet. Vi må rapportere alle uønskede virkninger medikamentene våre kan ha innen én virkedag etter at vi har hørt om dem, selv om vi ikke er sikre på at det er et årsak/virkning-forhold mellom produktet og hendelsen. For å rapportere potensielle sikkerhetsproblemer, følg de lokale prosedyrene for din avdeling eller agent

23 Beskytte personvernet til pasienter og kunder Vi respekterer personvernet til de som bruker produktene våre. Vi overholder alle lover som regulerer bruk, offentliggjøring og beskyttelse av personlig identifiserbar informasjon som vi innhenter i forbindelse med kliniske studier, produktsikkerhet eller annen forretningsdrift. Vi følger også regler som begrenser hvordan personlig identifiserbar informasjon kan brukes i markedsføring. Vi kontakter ikke pasienter eller potensielle pasienter for å markedsføre produkter uten autorisasjon. Vi selger ikke privat informasjon og innhenter ikke personlig identifiserbar informasjon fra uautoriserte kilder. Pasienter, forbrukere og andre stoler på at vi beskytter personvernet og sikkerheten omkring helsetjenestene deres og annen personlig identifiserbar informasjon. Det er vårt ansvar å opprettholde denne tilliten. Vi vil ikke bruke eller dele personlig identifiserbar informasjon, unntatt når det er uttrykkelig tillatt etter gjeldende lov. Vi vil ikke feilaktig avsløre pasientens personlig identifiserbare informasjon til noen utenfor AbbVie uten pasientens skriftlig tillatelse, med mindre loven uttrykkelig tillater oss å gjøre det. Vi vil bare dele personlig identifiserbar informasjon om pasienter og kunder med andre ansatte i AbbVie som trenger den som en del av arbeidsfunksjonene deres. Hvis vi mistenker at det har skjedd en uautorisert deling av personlig identifiserbar informasjon, skal det umiddelbart rapporteres til nærmeste leder eller den juridiske avdelingen. Hvis vi har mistanke om tap eller tyveri av AbbVie-eiendeler, inkludert elektroniske enheter, medier eller dokumenter, som potensielt kan inneholde personlig identifiserbar informasjon, vil vi straks rapportere det til Global Security via Global Command Center Hotline på (Agenter ringer ) 19

24 Gjennomføre forskning og kliniske studier Når vi utvikler produkter, krever regulatorene mange typer studier, inkludert kliniske studier på mennesker. Informasjon som innhentes fra slik forskning hjelper oss med å oppdage nye produkter eller forbedre eksisterende behandlinger. Når vi bedriver forskning: Vi er oppmerksomme på behovet for å beskytte deltagerne fra unødvendig risiko. Vi sikrer at de som deltar i kliniske studier forstår naturen av og hensikten med forskningen og tilhørende risikoer. Innhenting av informert samtykke fra deltagerne er en viktig del av forskningsprosessen. Vi setter pris på bidraget til de som deltar i forskning, og vi skal behandle deltagerne med verdighet og respekt. Vi forplikter oss på å komme med forskningsresultater, både positive og negative, nøyaktig og i tide, i henhold til industristandarder om publikasjon og forfatterskap. Resultatene av hver studie må nøyaktig gjenspeile dataene som er generert fra studien. Vi vil ikke forsøke å feilaktig påvirke utfallet av kliniske studier eller rapportene fra kliniske forskere. Vi anerkjenner viktigheten av å sikre at data fra studier og relaterte analyser er nøyaktige. Når forskning gjøres på våre vegne, krever vi at forholdet skal offentliggjøres på hensiktsmessig vis. Vi ønsker full offentliggjøring av økonomiske forhold og andre forhold i forskning og utviklingsarbeid

25 21

26 Samspill med helsepersonell og andre kunder På regelmessig basis samhandler vi med kunder, inkludert helsepersonell som anbefaler og foreskriver produktene våre, apoteksjefer som bestemmer hva slags medikamenter de skal ha i sortimentet og offentlige tjenestepersoner, sykehus og andre helseinstitusjoner som gjør innkjøpsbeslutninger. Helsepersonell må bestemme hva som gir best omsorg for pasientene deres, og vi er forpliktet til å gi dem presis og nøyaktig informasjon for å bistå dem når slike beslutninger skal tas. På grunn av den viktige rollen helsepersonell har når det gjelder å bestemme hvilke produkter man skal anbefale, foreskrive eller bruke til å behandle bestemte sykdommer eller tilstander, passer vi spesielt godt på å unngå å utilbørlig påvirke beslutningene deres eller å gi inntrykk av at vi gjør det. Vi markedsfører produktene våre bare for bruk som er godkjent, klarert eller godkjent av relevante myndigheter. De fleste land har regler som regulerer hvordan det kan reklameres for legemidler. Disse lovene kan være på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. I USA krever for eksempel Food and Drug Administration (FDA) at helsebedrifter bare annonserer for reseptbelagte legemidler til bruk som de har godkjent eller klarert. I tillegg har flere amerikanske stater implementert lover som kan gjelde for vår markedsføring av produkter. Spm.: Alle andre i bransjen gir gaver til kundene sine, spesielt på bestemte helligdager. Hvis vi ikke gjør det samme, vil vi miste forretninger. Er det noen gang tillatt å gi kundene gaver? Sv.: I noen land er det aldri tillatt. I andre land kan det være situasjoner og tider der beskjedne gaver kan være hensiktsmessig i forhold til lokal kultur. Les de lokale retningslinjene og kontakt kontoret for etikk og samsvar. I tillegg forbyr mange land et selskap fra å tilby eller gi helsepersonell noe av verdi i bytte for bruk eller anbefaling av selskapets produkter. En amerikansk føderal lov, Anti-Kickback Statute, gjør det ulovlig å tilby eller gi noe av verdi for å påvirke en helsearbeider til å bruke eller anbefale farmasøytiske produkter som betales for eller refunderes av staten. Den amerikanske False Claims Act tillater myndighetene å innhente opptil tre ganger beløpet som er betalt for falske eller bedragerske krav innsendt til offentlige myndigheter for betaling eller refusjon av utgifter til helsetjenester, herunder produkter som ble annonsert i strid med FDAs forskrifter eller der ulovlige kickbacks ble tilbudt eller utbetalt. Denne loven gjør det mulig for enkeltpersoner å melde brudd direkte til myndighetene og motta en andel av enhver kompensasjon myndighetene får. Ansatte som rapporterer brudd til selskapet eller myndighetene kan ikke utsettes for represalier for slike rapporter

27 Andre kunder, for eksempel helseforsikringsselskaper og sykehus, trenger også nøyaktig informasjon om sikkerhet, effekt og kostnadseffektivitet som gjelder produktene våre for å gjøre de beste behandlingene tilgjengelige for pasientene sine. Vi er sannferdige i all informasjonen vi gir for å hjelpe kundene med å gjøre riktige innkjøpsbeslutninger. I samspill med helsepersonell og andre kunder, opptrer vi med ærlighet, rettferdighet og integritet. Vi følger gjeldende lover og bransjeretningslinjer som er opprettet for å unngå potensielle interessekonflikter. Vi tilbyr eller gir aldri noe av verdi til helsepersonell eller andre enkeltpersoner som på utilbørlig vis kan påvirke deres medisinske skjønn eller føre til at de kjøper eller foreskriver AbbVie-produkter. Vi vil overholde alle åpenhetskrav til rapportering, og vi skal følge alle lover og regler som regulerer prispolitikken vår, herunder hvordan vi kan tilby rabatter. Produktinformasjon og offentliggjøring Offentligheten må kunne stole på den informasjonen vi gir til dem om produktene våre. Vi må sørge for at påstander vi gjør om produktene våre er balanserte og konsistente med vitenskapelige beviser, god medisinsk praksis og offentlige godkjenninger eller klarerte produktmerkinger i alle land vi har virksomhet i. For å sikre at vi overholder alle relevante lover og forskrifter, følger vi alle retningslinjer for vurdering og godkjenning av produktinformasjon og offentliggjøring. Dette inkluderer alt av reklamemateriell, merking og pakningsvedlegg, bruksanvisninger, presentasjoner, resultater fra kliniske studier og produktkommunikasjon til helsepersonell, kunder eller pasienter. 23

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar... Etikkodeksen Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex............................ 1 II. Samsvar med Kodeksen....................................................... 1 De Ansattes og

Detaljer

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer