Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015"

Transkript

1 /// District Norden Org. nr: Humanitærkomiteen Terje Kristian Th. Christensen Rådyrstien 5, 4950 Risør Komiteleder Tlf: /6 2015, Risør Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015 Humanitær komiteen har avholdt møter i forbindelse med DS1 og DS2, et ekstraordinært før DS3, men komiteen er delt opp i 3 ansvarsområder. Kåre Juvik: Brit Rogn: Kiwanismodellen, har jobbet med «å gjøre håndboka til KI modellen, lettere og enklere og gjennomføre. Videre har Kåre jobbet med en spørreundersøkelse angående Kiwanismodellen. Dette for å finne ut hva klubben jobber med og om klubben driver med en eller annen form for Kiwanismodellen. Komiteen har fått tilbake melding av 35 klubber (ca 52 %). Dette har gitt oss disse tallene; 30/35 klubber har kjennskap til modellen, 19/35 «bruker» modellen, noe som var mer en forventet av komiteen. 5/35 klubber ønsket kontakt / hjelp av komiteen for oppstart, eventuelt planlegging av modellprosjekt. Komiteen bruker informasjonen som er kommet inn til å kunne hjelpe de klubben som ønsker dette eventuelle divisjons / interklubbmøter som ønsker besøk. Har hatt ansvar for kommunikasjon og oppfølging av de humanitære prosjektene vi har. KA (Kiwanis Albaniahjelpen) (tidligere Albaniahjelpen), BurnCamp(BC) og Mental Helse Ungdom(MHU). KA har vært representert på møtene ved Falk Bakke, KA kommer med egen rapport til DS. MHU og BC innsamlingen til sommerleiren har gått greit og KIDN var tidlig ute med å oppnå summene som skulle til. Komiteen har jobbet ekstra dette året med å få et godt regnskap og forklaringer til dette, samt oppfølging i henhold til mandatet til komiteen om bruk av logo og vårt navn og da spesielt BC sine brosjyrer og hjemmesider(web og Facebook). Sommerleiren blir gjennomført 21 til 27 juni 2015 i Stavern. MHU: Komiteen har jobbet med evalueringen av MHU, da dette prosjektet skal opp til ny avstemming på årsmøte i år om ny kontrakt. På bakgrunn av tilbakemeldingene på evalueringen fikk vi disse tallen: 51/68 svarte. Det ble 34/51 ja, 13/51 nei og 4/51 blanke. Tallene viser at ca 75% av medlemmene svarte. Komiteen skal ikke komme med noen anbefaling for årsmøtet eller DS, men kun informasjon. DS har bestemt at på slike avstemminger skal ikke DS legge føringer for årsmøte, dette for at delegaten skal kunne følge sine føringer fra egen klubber. Komiteen har fått regnskap og informasjon om årets og fjorårets sin sommerleir. Alt så veldig bra ut. Sommerleiren for MHU blir gjennomført juli på Bjerkeløy Folkehøgskole i Åsnes kommune. Terje Christensen: Kiwanis dukken, samt representere komiteen på DS møter og motiveringskonferansen. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

2 Komiteen har dette året jobbet videre med å skaffe en «hovedleverandør» for KIDN for dukker. I forbindelse med dette så har komiteen i samarbeid med guvernøren (som tok initiativ til det) og Horten Brannstasjon foretatt branntest av dukken. Resultatet var nedslående. Dukkene som skal være «brannhemmende» ble antent av en lighter, noe som ikke skal kunne gå. Det var forskjell på om dukken var lite «stappet» eller mye og hvem som hadde levert disse. Branntesten ble filmet og de berørte parter (de som hadde stappet dukker, bestilt dukker og produsere dukker) ble framvist dette, vi hadde et ekstraordinært komitemøte pga dette. På bakgrunn av dette ble det laget en mal som sier størrelse, type stoff og mengde fyll som skal brukes. Komiteen har delt ut dukker til plasser der det ikke finnes klubber, etter spørsmål om dukker. Komiteen har videreformidlet noen få spørsmål om hjelp til nærliggende klubber der spørsmålene er kommet fra. Komiteen har levert rapport til kontrollkomiteen foran DS møtene. Konklusjon fra komiteleder: Komiteen har samarbeidet godt i 2014/2015. Sammensettingen av medlemmene har vært hensiktsmessig ved tanke på jobbmengden og for konstruktive møter. På komitemøter har alle vært til stede hver gang og representanter for MHU og KA har vært tilstede på alle innkalte møter. BC har vært forhindret, men sendt rapport til Brit Rogn. Guvernøren har vært tilstede på alle møter i kortere perioder, når det har vært nødvendig og ønsket. Kasserer, DS sekretær og neste guvernør har vært innom etter ønske fra oss og dem. Komiteen har ikke dette året vært på veldig mange klubb, inter og/eller divisjonsmøter. Vi har vært der vi er invitert. Komiteen vil gjerne ta i mot flere henvendelser om møter i klubbene. Vi er her for klubbene. Vennlig hilsen: Terje Kristian Th. Christensen, Komiteleder

3 /// District Norden Org. nr: Klubbutviklingskomiteen Årsrapport KLUBB BESØK Kc Horten Freia Divisjon Vestfold Kc Åsgårdstrand Divisjon Vestfold Kc Øvre Eiker Divisjon Buskerud Kc Ringerike Divisjon Buskerud Kc Svelvik Divisjon Buskerud Kc Sandefjord Divisjon Vestfold Kc Tønsberg Divisjon Vestfold Kc Tønsberg Blanca Divisjon Vestfold Kc Asker Divisjon Buskerud Kc Horten Divisjon Vestfold Kc Risør Divisjon Sørlandet INTERKLUBBMØTER Bergen Divisjon Vestlandet 12 stk (deltagelse på KC Askøys jubileum) Vestfold Divisjon Vestfold 57 stk Akershus Divisjon Akershus 17 stk Langesund Divisjon Telemark 40 stk Bærum Divisjon Viken 17 stk MOTIVASJONS/TRENINGSKONFERANSER Åsgårdstrand Divisjon Vestfold Gardermoen Distrikt Norden NYKLUBBDANNELSE I BRUNLANES Nevlunghavn Divisjon Vestfold Nevlunghavn Divisjon Vestfold På våre besøk rundt i vårt distrikt, blir vi tatt i mot på ulike måter. I de fleste klubber blir vi tatt imot av Presidenten, men noen klubber har ikke noe oppsett på dette. På divisjonsnivå er det viseguvernøren som har ønsket oss velkommen. Måten vi blir tatt imot på, forteller oss kanskje hvordan disse også tar imot nye medlemmer. Vi mener at, besøk i enkeltklubber er best, da får vi lettere en fin meningsutveksling rundt klubbens problemer. På et større møte som Interklubbmøte er dette vanskeligere. Det er ikke alle som liker «store» fora, og vårt mål har hele tiden vært å få begeistret «grasrota», og få opp interessen for Kiwanis. Vi får gode tilbakemeldinger på det opplegget vi reiser rundt med og presenterer. Vi lærer mye, og tar det til etterretning, og endrer vårt konsept tilsvarende. Vi har fortsatt oppdrag i inneværende Kiwanis år, og spesielt spennende er vår deltagelse i nyklubbdannelsen i Brunlanes. Opplegget for neste Kiwanis år har vi begynt å arbeide med i store trekk. Vi er stolte av hva vi har fått til. Vi er stolte av å være Kiwanianere. KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN - Roger Berg og Roar Hansen Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

4 Kiwanis District Norden Komiteen for lover ww.kiwanis.no Leder Göran Hurtig, Ängarna Getebol 404, SE Molkom Tlf: ÅRSRAPPORT LOVKOMITTEEN, Kommittén har bestått av Göran Hurtig, KC Karlstad som ordförande och Paul Inge Paulsen, KC Askøy, som medlem. Distriktsstyrelsen gav kommittén vid verksamhetsårets början följande uppgifter: Kommittén skall utgöra ett resurscentrum för hela distriktet och alla dess nivåer genom att Stödja Distriktsstyrelsen i dess arbete genom att avge yttrande över remisser, besvara korta frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt, vid behov, ta initiativ till ärenden att behandlas av styrelsen Vid behov stödja divisioner och klubbar i deras arbete genom att besvara frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt på begäran aktivt delta med råd i divisioners/klubbars arbete Kommittén samarbetar med och stödjer utifrån sitt kompetensområde övriga kommittéer i distriktet Kommittén håller sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer samt informerar om dessa på alla nivåer i distriktet. Under verksamhetsåret skall kommittén särskilt: Fortsatt medverka till att klubbar antar och rapporterar till KI sina nya klubbstadgar I samverkan med KI och eventuellt KI EF utarbeta nya stadgar/lover för distriktet samt svara för översättning av dessa till norska och svenska. Stöd till Distriktsstyrelsens arbete har lösts genom att ordföranden kallats till samtliga styrelsemöten. Därigenom har också divisionerna kunnat täckas in. Måluppfyllelse: 100 % Stöd till Divisioner och klubbar har lösts främst genom e-post och telefonsamtal. Frågorna har berört tolkning av stadgar samt inrapportering av ny klubblover till KI. Måluppfyllelse: 75 % Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

5 Samarbetet med övriga kommittéer i distriktet har varit begränsad och vid behov skett via e-post och telefon. Måluppfyllelse: 25 % Kommittén har hållit sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer genom ett mycket positivt samarbete med Kiwanis International kontor och Service-Center, Gent. Få förändringar, som påverkar distriktets arbete, har genomförts. Måluppfyllelse: 100 % Uppgiften att fortsatt medverka till att samtliga klubbar antar och rapporterar till KI nya klubbstadgar har genomförts som rådgivning via e-post. Inrapporteringen till KI har i mycket stor omfattning skett genom kommittén. Måluppfyllelse: 25 % Uppgiften att ta fram nya stadgar/lover för distrikt har succesivt lösts genom att ge två på varandra följande distriktsstyrelser underlag för beslut i sådana frågor som påverkar stora delar av dokumentets utformning. Som exempel kan nämnas eventuell indelning av distriktet i regioner, Distriktssekreterarens befogenheter och regleringen av Foreslått Guvernør status och arbetsuppgifter. Ett komplett dokument, som underlag för årsmötet 2015 beslut, finns i amerikanskengelsk, norsk och svensk översättning. Måluppfyllelse: 100 % 2

6 District Norden Org. nr: Nettansvarlig Webmaster Asbjørn Schjølberg, Simleveien 42, 2406 Elverum Tlf: ÅRSRAPPORT FRA NETTANSVARLIG/WEBMASTER Gjelder Kiwanisåret Elverum, 13. juni Ansvar/oppgaver i h t mandat Ansvar for distriktets nettsatsning, og for opprettelse av nettsteder, sider på sosiale medier og system for elektronisk post. Er KIDNs rådgiver i spørsmål om databruk, nettsteder, sosiale medier og elektronisk post. Administrasjon og ajourhold av alle aspekter ved KIDNs nettsted, heri inngår også opprettelse av andre brukere på nettstedet etter behov. Administrasjon og ajourhold av KIDNs sider på sosiale medier og tilordning av sideroller der det anses praktisk og ønskelig. Administrasjon, drift og ajourhold av et eget e postopplegg for KIDN. Som webredaktør å legge ut og oppdatere innhold på KIDNs nettsted og sosiale medier etter innspill fra andre i organisasjonen. Ansvar for planlegging, administrasjon og gjennomføring av opplæring og undervisning i webfag innen KIDN, i nødvendig utstrekning. 2. Generelt Ny utforming av nettsider for KIDN ble iverksatt 27. juni 2014; nytt nettsted i plattformen Word Press. Kiwanisåret har derfor gått med til å administrere, ajourholde og videreutvikle distriktets nettsted. Dette har vært et svært omfattende arbeid siden både plattformen og innholdet ble nytt. Manglende dokumentasjon både hos systemleverandør og produsent førte til at veien ble til underveis. Det medførte også at en håndbok måtte utvikles på samme tid. KIDNs nettsted er ved periodens slutt på det nærmeste ferdig utviklet og i full bruk. Arbeidet ved periodens slutt består stort sett av ajourhold og oppdatering. Kontrakt med leverandøren DMT Alvdal ble underskrevet av guvernøren 31. desember I løpet av året er det også utviklet og tatt i bruk en egen løsning for klubber på samme plattform; som subdomener under vårt domene kiwanis.no og klubbenes nettsted er derfor gratis for dem. Samtidig med nevnte utvikling er det også opprettet egne sider på Facebook og Twitter for KIDN. Status KIDN. Ved periodens slutt har derfor KIDN et oppdatert, modernisert, forenklet og tilpasset opplegg for nettsted og er aktiv på de mest vanlig sosiale medier. 3. Nettsteder for klubbene Oppsett av nettsteder for klubber o. l. startet i oktober Frem til årsskiftet var 5 klubber med i en prøveordning. De fikk egne nettsteder og utviklet disse etter en foreløpig håndbok og instruksjoner fra webmaster. Prøveperioden var vellykket og systemet viste seg å holde hva det lovet. I januar 2015 ble øvrige klubber derfor invitert til å opprette egne nettsteder. Ved periodens slutt har 27 klubber etablert eget nettsted i det nye systemet, mens 9 klubber har nettsted hos andre leverandører. Status er derfor at 36 klubber (av 68) har satset på nettbruk (så langt vi vet). 2 divisjoner er fullt dekket Vestfold og Vestlandet, halve Buskerud er med, mens det i de øvrige er spredte forekomster. Klubbenes nettsteder er fullstendig frittstående og ikke avhengig av distriktets nettsted. Oppsettet er imidlertid felles og konstruert etter samme mal. Innenfor malen og plattformens muligheter er det derfor helt opp til den enkelte klubb hvordan nettstedet utvikles og fremstår for allmennheten og medlemmene. Utgiftene inngår i det som KIDN betaler til leverandøren, og er altså gratis. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

7 4. Opplæring Opplæringen innledningsvis ble gjort gjennom en håndbok utviklet av webmaster. Det er hittil produsert en foreløpig håndbok der de viktigste kapitlene er med ferdig i desember måneder før periodens slutt gjenstår det å skrive en del mer spesielle kapitler og delen om bilder og deres bruk. Dette vil trolig være på plass inne kiwanisårets utgang. Webmaster har gjennomført samlet opplæring av webredaktørene innen divisjonene Vestfold og Vestlandet. En webredaktør har fått eget kurs, mens resten av opplæringen har foregått via e post og direkte kontakt på telefon. Slik systemet er satt opp er det nå svært kostnadseffektivt og virkningsfullt å foreta opplæringen direkte med den enkelte webredaktør, på telefon; kombinert med bruk av håndboken. Erfaringer er at det nå er enkelt å sette seg inn i jobben som webredaktør dersom man har en viss bakgrunn med bruk av datamaskiner. Det er fremdeles ikke slik at vanlige bruker kan ta dette og få det på plass. En viss opplæring er nødvendig for mange. Et klubbvis initiativ for medlemmenes dataopplæring er derfor å anbefale uansett. 5. E post KIDNs e postsystem, med Domeneshop som leverandør, har i perioden virket utmerket og etter hensikten. Noen små problemer har dukket opp, men de kan i hovedsak relateres til feil adressering eller dårlig kjennskap til opplegget. Med større fokusering fra enkeltpersoner og klubber vil slike problemer oppstå svært sjelden. Systemet er svært enkelt å administrere. 6. Sosiale medier KIDN har i flere år hatt egen side på Facebook. I inneværende periode kan en registrere en pen stigning i antall personer som er inne på siden og som benytter den. Men potensialet er kjempestort og antall besøkere kan utvides kraftig dersom flere av medlemmene øker bruken av Facebook og deler saker med sine venner. Det nye systemet med nettsteder i Kiwanis Norden gjør det også lett å dele informasjon direkte fra nettstedet. Det er i perioden opprettet egen side på Twitter for KIDN. Foreløpig er bruken svært begrenset. 7. Administrativt Webmaster er den som er hoveadministrator. I tillegg er distriktssekretæren medadministrator, samt at to personer er lagt inn som forfattere. Herunder har redaktøren for Kiwanisnytt rettigheter slik at vedkommende kan legge ut Kiwanisnytt og andre ting på dertil oppsatte sider. Det er fremdeles slik at det kommer inn svært få anmodninger om utlegging av stoff, og bruken av nettsidene står noe tilbake å ønske. Utgiftene til distriktets nettsatsning er med det nye systemet redusert til en tredjedel av hva det var tidligere, inkludert e postopplegget. Således vil en bedre utnyttelse være svært kostnadseffektiv, samtidig som man kan øke rekkevidden av kjennskap og kunnskap i vesentlig grad. 8. Konklusjon Oppsettet av ny, modernisert og forbedret nettløsning for KIDN er fullført i perioden. Noe over halvparten av klubbene har fått egne nettsteder uten ekstra kostnader. Håndbok for webredaktører er nesten fullført i perioden og opplæring for 2 divisjoner, samt noen enkeltklubber, har funnet sted. KIDN har egne sider på Facebook og Twitter og er blitt godt synlig i nettverdenen. Utnyttelsen av nettetableringene er enda noe svak. Asbjørn Schjølberg Webmaster 2

8

9 /// District Norden Org. nr: Past guvernørkomiteen Årsrapport Past Governørs komité for har bestått av 22 medlemmer. 35% av disse har fremdeles tillitsverv i distriktet. Det er viktig å ha klart for seg at komiteen har kun en rådgivende rolle og har således ingen direkte makt. Komiteen kan få oppdrag fra Distriktsstyret eller kan ta opp egne aktuelle temaer. I 2012 ble komiteen forespurt om å lage et jubileumsskrift til District Nordens 50 års jubileum i Past guvernørene Oddvar Danbolt og Kåre Sørby samt tidligere D-sekretær Rolf Biørnstad og Webmaster Asbjørn Schjølberg påtok seg oppgaven. Kåre Sørby ble lederen / redaktøren for komiteen. Det ferdige skriftet foreligger og er i skrivende stund sent til trykkeriet. Boken vil bli lagt ut for salg på Jubileumskonventet i Drammen i september Tove Fiksdal Ass. komitéleder Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

10 /// District Norden Org. nr: Medlemsregisteransvarlig Årsrapport Vi startet dette Kiwanisåret med 68 klubber. Per 1. oktober 2014 var vi 1339 medlemmer, per 31. mai 2015 er vi 1341 medlemmer. I dette året har vi fått 49 nye medlemmer, 46 medlemmer har sluttet. Derav 1028 menn og 313 damer. Antall klubber over 30 medlemmer per er 7 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 7 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 18 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 17 klubber Antall klubber under 15 medlemmer per er 19 klubber Kiwanis International besluttet i 2014 at alle distrikt skal bruke samme database i løpet av de nærmeste Kiwanisårene. District Norden var en av de første som tok denne databasen i bruk. Barnesykdommene er blitt færre, men vi kjører fremdeles to databaser som kontrolleres mot hverandre. Tove Fiksdal Medlemsregister ansvarlig Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

11 District Norden Org. nr: VEIEN FREMOVER KLUBBEN I FOKUS Prosjektkoordinator Ralph Castellan, Størensvei 5 d 3610 Kongsberg, Tlf.: Kongsberg, den ÅRSRAPPORT FRA PROSJEKTKOORDINATORENE I KIWANIS DISTRIKT NORDEN. Det ble innvilget 1 av 8 søknader fra Extrastiftelsen i Dette var et prosjekt for Sykehusklovnene på kr , som også betyr et administrasjonstilskudd på kr ,. Det ble søkt om videreføring av to prosjekter som skulle vært avsluttet pr Dette gjaldt prosjektene Samspill Helse og Livsglede i Skien og Oppføring av ny hytte i Nye Gurvika. Disse er forlenget til ut året Undertegnede var på oppfølgingsbesøk i Kristiansund og Molde i forbindelse med Kiwanisdukkenprosjektet som ble avsluttet pr Ny oppfølging knyttet opp mot de stedene hvor vi leverte dukker i prosjektet vil bli foretatt til høsten Prosjektkoordinatorene er blitt enige om en fordeling av arbeidsoppgavene mellom seg ut fra gjeldende situasjon. Kåre Vold vil arbeide med oppgaven knyttet opp mot Tilskuddsportalen for å lage en fast orientering rundt frister og ordninger som skal videreformidles til klubbene. Kåre og Ralph deltok på tilskuddsportalens seminar i juni og her venter vi på en tilbakemelding på en mulig utvidelse av aktører innunder den avtalen som er inngått med Distriktet. Ralph Castellan tar mer av oppfølgingsarbeidet knyttet opp nyklubbdannelser i Distriktet. Dette arbeidet vil også knyttes opp mot fortsatt levering av Kiwanisdukker så lenge det innkjøpte lageret rekker. Det arbeides med et prosjekt for ny klubb på Notodden i samarbeid med KC Skien. Det er i år sendt inn 5 søknader til Extrastiftelsen innen fristens utløp som var kl Det vil videre fortløpende sendes inn søknad til mindre prosjekter i Extrastiftelsen i forbindelse med at det er besluttet at Extra Ekspress skal være en fast ordning. Prosjektkoordinatorene vil hele tiden arbeide for en mest mulig optimal utnyttelse av tilskuddsportalen til nytte for klubbene. For Prosjektkoordinatorene Kåre Vold, Ralph Castellan Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

12 /// District Norden Org. nr: Kiwanisnyttredaktør Årsrapport Rapport fra Kiwanisnytt: Målsettingen er å utgi 6 nummer i løpet av kiwanisåret. Første nummer var et «forskningsprosjekt» hvor redaksjonen fikk god hjelp av bl.a. Asbjørn til å finne ett verktøy til å designe avisen. Vi endte på Publisher som har gjort arbeidet med designet av avisen mye lettere. Vi har sendt ut innleveringsfrister for stoff både pr. mail til klubbene, samt på vår facebokside. Dette har gjort tilgangen på stoff som en lek. Alle divisjoner har bidratt mer eller mindre til stofftilgangen. 4 nummer er utgitt pr. d.d., og det er planlagt ett nummer i august, samt ett nummer etter konventet. Det har vært en hyggelig jobb å være Redaktør. Mvh Ludvik Ervik Kiwanisnytt-redaktør Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

13 PROSJEKT ELIMINATE årsrapport Kiwanis «utrydder» stivkrampe hos mor og barn Stivkrampe er en infeksjons sykdom med oftest dødelig utfall. Den smitter gjennom en bakterie som finnes i jord og avføring. Alle som ikke er vaksinert kan smittes. Av nyfødte som er smittet dør over 70 % en smertefull død, selv om de mottar intensiv behandling. Sykdommen er en stor plage i mange utviklingsland. Den totale kostnaden for å berge et liv gjennom vaksinasjon er 10 kroner. På verdenskonventet i Las Vegas i 2010 besluttet Kiwanis International (KI) å sette i gang sitt andre verdensprosjekt. Bakgrunnen for det hele var at man ønsket å markere Kiwanis 100 års jubileum i Forarbeidet med å finne egnede prosjekter startet i Vedtaket kom etter at alle klubber i verden hadde stemt frem et vaksinasjonsprogram fra et utvalg på tre forslag. Prosjektet fikk navnet Eliminate etter målsetningen om å eliminere/«utrydde» stivkrampe som dødsårsak hos mor og barn. UNICEF ble valgt som samarbeidspartner. Det er andre gangen KI samarbeider med UNICEF. Første gangen var om det så kalte Jod prosjektet. KI og UNICEF mener at ingen barn eller mødre bør dø av denne smertefulle sykdommen og at alle kvinner, uansett hvor i verden de lever, fortjener å føde friske barn. Barna deres må få vokse opp og få mulighet til å oppnå sitt fulle potensial. Innsamlingsarbeidet til Prosjekt Eliminate igangsattes på verdenskonventet i Genève i Arbeidsdelingen mellom organisasjonene var at KI samlet inn pengene som trengtes til innkjøp, lagring og distribusjon av vaksiner og UNICEF personell utførte vaksinering og opplæring ute i feltet. Målet for KI var å samle inn 110 mill. USD innen utgangen av Kiwanisåret Målet for UNICEF var å gjennomføre vaksineringen ute i feltet innen utgangen av Det ble jevnlig sendt ut informasjon om tips og resultater på nettsiden til Eliminate og som e post fra KI i US og Europa. Workshops og rapportering var også en del av oppfølgingen vi fikk fra KI. Målet for Kiwanis International Distrikt Norden (KIDN) var å samle inn 4 mill. NOK før utgangen av Kiwanis året Arbeidet med innsamlingen i KIDN blev koordinert av en prosjektgruppe. Prosjektets første leder var Tore Strøm fra KC Askøy. Han dro i gang det hele og hadde med seg Hilde E. Meyer fra KC Horten Freia og Alf Henriksen fra KC Risør. I 2012 overtok Hilde prosjektledelsen. Hun fikk etter hvert med seg Lennart Carlsson fra KC Nesodden i prosjektgruppen. I 2013 kom Carl Erik Thielemann KC Nedre Eiker og Arne Johan Sigstad KC Elverum inn i gruppen. I 2013 trakk Hilde seg som prosjektleder da hun aksepterte utfordringen med å gå på som guvernør for Carl Erik overtok prosjektleder rollen.

14 Den første tiden ble brukt til å utarbeide informasjonsmateriell og informere og motivere klubbene for jobben som skulle gjøres. De aller fleste klubbene tok vel imot utfordringen og alle klubber i distriktet ga sitt bidrag til innsamlingen. Senere arbeidet gruppen mer med metoder for innsamling av midler. Gruppen samarbeidet tett med guvernør, vice guvernørene og klubb presidentene. Eliminate var et tema på alle konventer og distriktsstyremøter. Prosjektgruppen hadde også et godt samarbeid med UNICEF Norge. Gjennom jevnlige møter fikk prosjektgruppen støtte til planleggingen av de ulike innsamlingsaktiviteter. UNICEF s spesialister innen kommunikasjon, media og data bidro. Verktøy som innsamlingsbøsser og datasystemer fikk vi også benytte. Prosjektgruppen avholdt infomøter i klubber og divisjoner, laget informasjonsmateriell, opprettet en nettside og deltok i aktiviteter ute i klubbene. Den tok også initiativ til en fadderordning, en sms aksjon og en kampanje for ELIMINATE Model Club. Ute i klubbene brukte man sin kreativitet for å samle inn penger. Klubber arrangerte lotteri, konsert og solgte armbånd, kaffe og vafler til inntekt for Eliminate. Andre klubber hadde info/innsamlingsstand på sine vår, høst og julemarkeder. Blomsterbrev og gavebrev var en god inntektskilde for Eliminate ved konventer og jubileer. Det var også klubber som tok av sine humanitærbudsjetter for å gi til Eliminate. Flere klubber valgte også å melde seg på som Eliminate Model Club. Dette betydde at de forpliktet klubben til å betale 750 USD pr. medlem i en fem års periode og at hvert medlem dermed reddet over 400 liv. Model Club metoden betydde også at man kunne økte innsamlingsperioden utover FULLFØRES OFFISIELT ETTER KONVENTET 2015, MEN KAN VARE TIL 2019 MED MODELL CLUBS Status pr. 17. april 2015 er at KI har samlet inn 79 mill. USD og KIDN har samlet inn USD som tilsvarer med dagens kurs NOK 2,9 mill. Det er nå 37 land som er fri for stivkrampe ifølge WHO og 22 land gjenstår. I februar 2015 gjennomførte vi en sms aksjon sammen med UNICEF og kommunikasjonsfirmaet Spring hvor vi også fikk fokus i media. Fredag 6. februar var vi på besøk hos God Morgen Norge på TV 2 hvor Kiwanis ble synliggjort med vår guvernør Hilde Meyer og Lena Kristin Ellingsen, som spilte i TV serien «Himmelblå». Her var de med og profilerte sms aksjonen UNICEF og Kiwanis tar Mors Dagen tilbake. Der gjorde vi en god figur. Det ble laget to filmsnutter med Lena Kristin og Britt Haslund fra Kiwanis Club Horten Freia. Begge filmene ble lagt ut på Facebook og ble besøkt flittig. Sluttsummen for denne sms aksjonen ble , kroner. Vi har videre bidratt med følgende aksjoner: 1. Utarbeide et bursdagsbrev som sendes ut til kommuner og større bedrifter hvor de inviteres til å gi en bursdagsgave til Kiwanis 100 år dedikert til Eliminate. Denne er i gang nå om dagen.

15 2. En ny SMS aksjon i forbindelse med Jubileumskonventet i Drammen på lørdag 5. september Barnas Dag er under planlegging. 3. De klubbene som har anledning til det å bli en Model Club. 4. Klubbene kan bidra med ulike arrangementer lokalt og her er det bare fantasien som setter grenser. Kiwanis hilsen fra Prosjektkomiteen for Eliminate Hilde Meyer, Lennart Carlsson, Arne Johan Sigstad og Carl Erik Thielemann

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Informasjons hefte Presse mappe

Informasjons hefte Presse mappe Informasjons hefte Presse mappe Innhold Hvorfor Eliminate Info om Kiwanis Info om Unicef Info og fakta om stivkrampe blant mødre og nyfødte Tips til aktiviteter Media Pressetekster Sjekkliste fremdriftsplan

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer