Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015"

Transkript

1 /// District Norden Org. nr: Humanitærkomiteen Terje Kristian Th. Christensen Rådyrstien 5, 4950 Risør Komiteleder Tlf: /6 2015, Risør Årsrapport for Humanitærkomiteen for 2014/2015 Humanitær komiteen har avholdt møter i forbindelse med DS1 og DS2, et ekstraordinært før DS3, men komiteen er delt opp i 3 ansvarsområder. Kåre Juvik: Brit Rogn: Kiwanismodellen, har jobbet med «å gjøre håndboka til KI modellen, lettere og enklere og gjennomføre. Videre har Kåre jobbet med en spørreundersøkelse angående Kiwanismodellen. Dette for å finne ut hva klubben jobber med og om klubben driver med en eller annen form for Kiwanismodellen. Komiteen har fått tilbake melding av 35 klubber (ca 52 %). Dette har gitt oss disse tallene; 30/35 klubber har kjennskap til modellen, 19/35 «bruker» modellen, noe som var mer en forventet av komiteen. 5/35 klubber ønsket kontakt / hjelp av komiteen for oppstart, eventuelt planlegging av modellprosjekt. Komiteen bruker informasjonen som er kommet inn til å kunne hjelpe de klubben som ønsker dette eventuelle divisjons / interklubbmøter som ønsker besøk. Har hatt ansvar for kommunikasjon og oppfølging av de humanitære prosjektene vi har. KA (Kiwanis Albaniahjelpen) (tidligere Albaniahjelpen), BurnCamp(BC) og Mental Helse Ungdom(MHU). KA har vært representert på møtene ved Falk Bakke, KA kommer med egen rapport til DS. MHU og BC innsamlingen til sommerleiren har gått greit og KIDN var tidlig ute med å oppnå summene som skulle til. Komiteen har jobbet ekstra dette året med å få et godt regnskap og forklaringer til dette, samt oppfølging i henhold til mandatet til komiteen om bruk av logo og vårt navn og da spesielt BC sine brosjyrer og hjemmesider(web og Facebook). Sommerleiren blir gjennomført 21 til 27 juni 2015 i Stavern. MHU: Komiteen har jobbet med evalueringen av MHU, da dette prosjektet skal opp til ny avstemming på årsmøte i år om ny kontrakt. På bakgrunn av tilbakemeldingene på evalueringen fikk vi disse tallen: 51/68 svarte. Det ble 34/51 ja, 13/51 nei og 4/51 blanke. Tallene viser at ca 75% av medlemmene svarte. Komiteen skal ikke komme med noen anbefaling for årsmøtet eller DS, men kun informasjon. DS har bestemt at på slike avstemminger skal ikke DS legge føringer for årsmøte, dette for at delegaten skal kunne følge sine føringer fra egen klubber. Komiteen har fått regnskap og informasjon om årets og fjorårets sin sommerleir. Alt så veldig bra ut. Sommerleiren for MHU blir gjennomført juli på Bjerkeløy Folkehøgskole i Åsnes kommune. Terje Christensen: Kiwanis dukken, samt representere komiteen på DS møter og motiveringskonferansen. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

2 Komiteen har dette året jobbet videre med å skaffe en «hovedleverandør» for KIDN for dukker. I forbindelse med dette så har komiteen i samarbeid med guvernøren (som tok initiativ til det) og Horten Brannstasjon foretatt branntest av dukken. Resultatet var nedslående. Dukkene som skal være «brannhemmende» ble antent av en lighter, noe som ikke skal kunne gå. Det var forskjell på om dukken var lite «stappet» eller mye og hvem som hadde levert disse. Branntesten ble filmet og de berørte parter (de som hadde stappet dukker, bestilt dukker og produsere dukker) ble framvist dette, vi hadde et ekstraordinært komitemøte pga dette. På bakgrunn av dette ble det laget en mal som sier størrelse, type stoff og mengde fyll som skal brukes. Komiteen har delt ut dukker til plasser der det ikke finnes klubber, etter spørsmål om dukker. Komiteen har videreformidlet noen få spørsmål om hjelp til nærliggende klubber der spørsmålene er kommet fra. Komiteen har levert rapport til kontrollkomiteen foran DS møtene. Konklusjon fra komiteleder: Komiteen har samarbeidet godt i 2014/2015. Sammensettingen av medlemmene har vært hensiktsmessig ved tanke på jobbmengden og for konstruktive møter. På komitemøter har alle vært til stede hver gang og representanter for MHU og KA har vært tilstede på alle innkalte møter. BC har vært forhindret, men sendt rapport til Brit Rogn. Guvernøren har vært tilstede på alle møter i kortere perioder, når det har vært nødvendig og ønsket. Kasserer, DS sekretær og neste guvernør har vært innom etter ønske fra oss og dem. Komiteen har ikke dette året vært på veldig mange klubb, inter og/eller divisjonsmøter. Vi har vært der vi er invitert. Komiteen vil gjerne ta i mot flere henvendelser om møter i klubbene. Vi er her for klubbene. Vennlig hilsen: Terje Kristian Th. Christensen, Komiteleder

3 /// District Norden Org. nr: Klubbutviklingskomiteen Årsrapport KLUBB BESØK Kc Horten Freia Divisjon Vestfold Kc Åsgårdstrand Divisjon Vestfold Kc Øvre Eiker Divisjon Buskerud Kc Ringerike Divisjon Buskerud Kc Svelvik Divisjon Buskerud Kc Sandefjord Divisjon Vestfold Kc Tønsberg Divisjon Vestfold Kc Tønsberg Blanca Divisjon Vestfold Kc Asker Divisjon Buskerud Kc Horten Divisjon Vestfold Kc Risør Divisjon Sørlandet INTERKLUBBMØTER Bergen Divisjon Vestlandet 12 stk (deltagelse på KC Askøys jubileum) Vestfold Divisjon Vestfold 57 stk Akershus Divisjon Akershus 17 stk Langesund Divisjon Telemark 40 stk Bærum Divisjon Viken 17 stk MOTIVASJONS/TRENINGSKONFERANSER Åsgårdstrand Divisjon Vestfold Gardermoen Distrikt Norden NYKLUBBDANNELSE I BRUNLANES Nevlunghavn Divisjon Vestfold Nevlunghavn Divisjon Vestfold På våre besøk rundt i vårt distrikt, blir vi tatt i mot på ulike måter. I de fleste klubber blir vi tatt imot av Presidenten, men noen klubber har ikke noe oppsett på dette. På divisjonsnivå er det viseguvernøren som har ønsket oss velkommen. Måten vi blir tatt imot på, forteller oss kanskje hvordan disse også tar imot nye medlemmer. Vi mener at, besøk i enkeltklubber er best, da får vi lettere en fin meningsutveksling rundt klubbens problemer. På et større møte som Interklubbmøte er dette vanskeligere. Det er ikke alle som liker «store» fora, og vårt mål har hele tiden vært å få begeistret «grasrota», og få opp interessen for Kiwanis. Vi får gode tilbakemeldinger på det opplegget vi reiser rundt med og presenterer. Vi lærer mye, og tar det til etterretning, og endrer vårt konsept tilsvarende. Vi har fortsatt oppdrag i inneværende Kiwanis år, og spesielt spennende er vår deltagelse i nyklubbdannelsen i Brunlanes. Opplegget for neste Kiwanis år har vi begynt å arbeide med i store trekk. Vi er stolte av hva vi har fått til. Vi er stolte av å være Kiwanianere. KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN - Roger Berg og Roar Hansen Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

4 Kiwanis District Norden Komiteen for lover ww.kiwanis.no Leder Göran Hurtig, Ängarna Getebol 404, SE Molkom Tlf: ÅRSRAPPORT LOVKOMITTEEN, Kommittén har bestått av Göran Hurtig, KC Karlstad som ordförande och Paul Inge Paulsen, KC Askøy, som medlem. Distriktsstyrelsen gav kommittén vid verksamhetsårets början följande uppgifter: Kommittén skall utgöra ett resurscentrum för hela distriktet och alla dess nivåer genom att Stödja Distriktsstyrelsen i dess arbete genom att avge yttrande över remisser, besvara korta frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt, vid behov, ta initiativ till ärenden att behandlas av styrelsen Vid behov stödja divisioner och klubbar i deras arbete genom att besvara frågor utifrån kommitténs kompetensområde samt på begäran aktivt delta med råd i divisioners/klubbars arbete Kommittén samarbetar med och stödjer utifrån sitt kompetensområde övriga kommittéer i distriktet Kommittén håller sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer samt informerar om dessa på alla nivåer i distriktet. Under verksamhetsåret skall kommittén särskilt: Fortsatt medverka till att klubbar antar och rapporterar till KI sina nya klubbstadgar I samverkan med KI och eventuellt KI EF utarbeta nya stadgar/lover för distriktet samt svara för översättning av dessa till norska och svenska. Stöd till Distriktsstyrelsens arbete har lösts genom att ordföranden kallats till samtliga styrelsemöten. Därigenom har också divisionerna kunnat täckas in. Måluppfyllelse: 100 % Stöd till Divisioner och klubbar har lösts främst genom e-post och telefonsamtal. Frågorna har berört tolkning av stadgar samt inrapportering av ny klubblover till KI. Måluppfyllelse: 75 % Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge

5 Samarbetet med övriga kommittéer i distriktet har varit begränsad och vid behov skett via e-post och telefon. Måluppfyllelse: 25 % Kommittén har hållit sig kontinuerligt informerad om eventuella förändringar vad gäller KI och KI-EF stadgar, policy och procedurer genom ett mycket positivt samarbete med Kiwanis International kontor och Service-Center, Gent. Få förändringar, som påverkar distriktets arbete, har genomförts. Måluppfyllelse: 100 % Uppgiften att fortsatt medverka till att samtliga klubbar antar och rapporterar till KI nya klubbstadgar har genomförts som rådgivning via e-post. Inrapporteringen till KI har i mycket stor omfattning skett genom kommittén. Måluppfyllelse: 25 % Uppgiften att ta fram nya stadgar/lover för distrikt har succesivt lösts genom att ge två på varandra följande distriktsstyrelser underlag för beslut i sådana frågor som påverkar stora delar av dokumentets utformning. Som exempel kan nämnas eventuell indelning av distriktet i regioner, Distriktssekreterarens befogenheter och regleringen av Foreslått Guvernør status och arbetsuppgifter. Ett komplett dokument, som underlag för årsmötet 2015 beslut, finns i amerikanskengelsk, norsk och svensk översättning. Måluppfyllelse: 100 % 2

6 District Norden Org. nr: Nettansvarlig Webmaster Asbjørn Schjølberg, Simleveien 42, 2406 Elverum Tlf: ÅRSRAPPORT FRA NETTANSVARLIG/WEBMASTER Gjelder Kiwanisåret Elverum, 13. juni Ansvar/oppgaver i h t mandat Ansvar for distriktets nettsatsning, og for opprettelse av nettsteder, sider på sosiale medier og system for elektronisk post. Er KIDNs rådgiver i spørsmål om databruk, nettsteder, sosiale medier og elektronisk post. Administrasjon og ajourhold av alle aspekter ved KIDNs nettsted, heri inngår også opprettelse av andre brukere på nettstedet etter behov. Administrasjon og ajourhold av KIDNs sider på sosiale medier og tilordning av sideroller der det anses praktisk og ønskelig. Administrasjon, drift og ajourhold av et eget e postopplegg for KIDN. Som webredaktør å legge ut og oppdatere innhold på KIDNs nettsted og sosiale medier etter innspill fra andre i organisasjonen. Ansvar for planlegging, administrasjon og gjennomføring av opplæring og undervisning i webfag innen KIDN, i nødvendig utstrekning. 2. Generelt Ny utforming av nettsider for KIDN ble iverksatt 27. juni 2014; nytt nettsted i plattformen Word Press. Kiwanisåret har derfor gått med til å administrere, ajourholde og videreutvikle distriktets nettsted. Dette har vært et svært omfattende arbeid siden både plattformen og innholdet ble nytt. Manglende dokumentasjon både hos systemleverandør og produsent førte til at veien ble til underveis. Det medførte også at en håndbok måtte utvikles på samme tid. KIDNs nettsted er ved periodens slutt på det nærmeste ferdig utviklet og i full bruk. Arbeidet ved periodens slutt består stort sett av ajourhold og oppdatering. Kontrakt med leverandøren DMT Alvdal ble underskrevet av guvernøren 31. desember I løpet av året er det også utviklet og tatt i bruk en egen løsning for klubber på samme plattform; som subdomener under vårt domene kiwanis.no og klubbenes nettsted er derfor gratis for dem. Samtidig med nevnte utvikling er det også opprettet egne sider på Facebook og Twitter for KIDN. Status KIDN. Ved periodens slutt har derfor KIDN et oppdatert, modernisert, forenklet og tilpasset opplegg for nettsted og er aktiv på de mest vanlig sosiale medier. 3. Nettsteder for klubbene Oppsett av nettsteder for klubber o. l. startet i oktober Frem til årsskiftet var 5 klubber med i en prøveordning. De fikk egne nettsteder og utviklet disse etter en foreløpig håndbok og instruksjoner fra webmaster. Prøveperioden var vellykket og systemet viste seg å holde hva det lovet. I januar 2015 ble øvrige klubber derfor invitert til å opprette egne nettsteder. Ved periodens slutt har 27 klubber etablert eget nettsted i det nye systemet, mens 9 klubber har nettsted hos andre leverandører. Status er derfor at 36 klubber (av 68) har satset på nettbruk (så langt vi vet). 2 divisjoner er fullt dekket Vestfold og Vestlandet, halve Buskerud er med, mens det i de øvrige er spredte forekomster. Klubbenes nettsteder er fullstendig frittstående og ikke avhengig av distriktets nettsted. Oppsettet er imidlertid felles og konstruert etter samme mal. Innenfor malen og plattformens muligheter er det derfor helt opp til den enkelte klubb hvordan nettstedet utvikles og fremstår for allmennheten og medlemmene. Utgiftene inngår i det som KIDN betaler til leverandøren, og er altså gratis. Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

7 4. Opplæring Opplæringen innledningsvis ble gjort gjennom en håndbok utviklet av webmaster. Det er hittil produsert en foreløpig håndbok der de viktigste kapitlene er med ferdig i desember måneder før periodens slutt gjenstår det å skrive en del mer spesielle kapitler og delen om bilder og deres bruk. Dette vil trolig være på plass inne kiwanisårets utgang. Webmaster har gjennomført samlet opplæring av webredaktørene innen divisjonene Vestfold og Vestlandet. En webredaktør har fått eget kurs, mens resten av opplæringen har foregått via e post og direkte kontakt på telefon. Slik systemet er satt opp er det nå svært kostnadseffektivt og virkningsfullt å foreta opplæringen direkte med den enkelte webredaktør, på telefon; kombinert med bruk av håndboken. Erfaringer er at det nå er enkelt å sette seg inn i jobben som webredaktør dersom man har en viss bakgrunn med bruk av datamaskiner. Det er fremdeles ikke slik at vanlige bruker kan ta dette og få det på plass. En viss opplæring er nødvendig for mange. Et klubbvis initiativ for medlemmenes dataopplæring er derfor å anbefale uansett. 5. E post KIDNs e postsystem, med Domeneshop som leverandør, har i perioden virket utmerket og etter hensikten. Noen små problemer har dukket opp, men de kan i hovedsak relateres til feil adressering eller dårlig kjennskap til opplegget. Med større fokusering fra enkeltpersoner og klubber vil slike problemer oppstå svært sjelden. Systemet er svært enkelt å administrere. 6. Sosiale medier KIDN har i flere år hatt egen side på Facebook. I inneværende periode kan en registrere en pen stigning i antall personer som er inne på siden og som benytter den. Men potensialet er kjempestort og antall besøkere kan utvides kraftig dersom flere av medlemmene øker bruken av Facebook og deler saker med sine venner. Det nye systemet med nettsteder i Kiwanis Norden gjør det også lett å dele informasjon direkte fra nettstedet. Det er i perioden opprettet egen side på Twitter for KIDN. Foreløpig er bruken svært begrenset. 7. Administrativt Webmaster er den som er hoveadministrator. I tillegg er distriktssekretæren medadministrator, samt at to personer er lagt inn som forfattere. Herunder har redaktøren for Kiwanisnytt rettigheter slik at vedkommende kan legge ut Kiwanisnytt og andre ting på dertil oppsatte sider. Det er fremdeles slik at det kommer inn svært få anmodninger om utlegging av stoff, og bruken av nettsidene står noe tilbake å ønske. Utgiftene til distriktets nettsatsning er med det nye systemet redusert til en tredjedel av hva det var tidligere, inkludert e postopplegget. Således vil en bedre utnyttelse være svært kostnadseffektiv, samtidig som man kan øke rekkevidden av kjennskap og kunnskap i vesentlig grad. 8. Konklusjon Oppsettet av ny, modernisert og forbedret nettløsning for KIDN er fullført i perioden. Noe over halvparten av klubbene har fått egne nettsteder uten ekstra kostnader. Håndbok for webredaktører er nesten fullført i perioden og opplæring for 2 divisjoner, samt noen enkeltklubber, har funnet sted. KIDN har egne sider på Facebook og Twitter og er blitt godt synlig i nettverdenen. Utnyttelsen av nettetableringene er enda noe svak. Asbjørn Schjølberg Webmaster 2

8

9 /// District Norden Org. nr: Past guvernørkomiteen Årsrapport Past Governørs komité for har bestått av 22 medlemmer. 35% av disse har fremdeles tillitsverv i distriktet. Det er viktig å ha klart for seg at komiteen har kun en rådgivende rolle og har således ingen direkte makt. Komiteen kan få oppdrag fra Distriktsstyret eller kan ta opp egne aktuelle temaer. I 2012 ble komiteen forespurt om å lage et jubileumsskrift til District Nordens 50 års jubileum i Past guvernørene Oddvar Danbolt og Kåre Sørby samt tidligere D-sekretær Rolf Biørnstad og Webmaster Asbjørn Schjølberg påtok seg oppgaven. Kåre Sørby ble lederen / redaktøren for komiteen. Det ferdige skriftet foreligger og er i skrivende stund sent til trykkeriet. Boken vil bli lagt ut for salg på Jubileumskonventet i Drammen i september Tove Fiksdal Ass. komitéleder Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

10 /// District Norden Org. nr: Medlemsregisteransvarlig Årsrapport Vi startet dette Kiwanisåret med 68 klubber. Per 1. oktober 2014 var vi 1339 medlemmer, per 31. mai 2015 er vi 1341 medlemmer. I dette året har vi fått 49 nye medlemmer, 46 medlemmer har sluttet. Derav 1028 menn og 313 damer. Antall klubber over 30 medlemmer per er 7 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 7 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 18 klubber Antall klubber mellom medlemmer per er 17 klubber Antall klubber under 15 medlemmer per er 19 klubber Kiwanis International besluttet i 2014 at alle distrikt skal bruke samme database i løpet av de nærmeste Kiwanisårene. District Norden var en av de første som tok denne databasen i bruk. Barnesykdommene er blitt færre, men vi kjører fremdeles to databaser som kontrolleres mot hverandre. Tove Fiksdal Medlemsregister ansvarlig Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

11 District Norden Org. nr: VEIEN FREMOVER KLUBBEN I FOKUS Prosjektkoordinator Ralph Castellan, Størensvei 5 d 3610 Kongsberg, Tlf.: Kongsberg, den ÅRSRAPPORT FRA PROSJEKTKOORDINATORENE I KIWANIS DISTRIKT NORDEN. Det ble innvilget 1 av 8 søknader fra Extrastiftelsen i Dette var et prosjekt for Sykehusklovnene på kr , som også betyr et administrasjonstilskudd på kr ,. Det ble søkt om videreføring av to prosjekter som skulle vært avsluttet pr Dette gjaldt prosjektene Samspill Helse og Livsglede i Skien og Oppføring av ny hytte i Nye Gurvika. Disse er forlenget til ut året Undertegnede var på oppfølgingsbesøk i Kristiansund og Molde i forbindelse med Kiwanisdukkenprosjektet som ble avsluttet pr Ny oppfølging knyttet opp mot de stedene hvor vi leverte dukker i prosjektet vil bli foretatt til høsten Prosjektkoordinatorene er blitt enige om en fordeling av arbeidsoppgavene mellom seg ut fra gjeldende situasjon. Kåre Vold vil arbeide med oppgaven knyttet opp mot Tilskuddsportalen for å lage en fast orientering rundt frister og ordninger som skal videreformidles til klubbene. Kåre og Ralph deltok på tilskuddsportalens seminar i juni og her venter vi på en tilbakemelding på en mulig utvidelse av aktører innunder den avtalen som er inngått med Distriktet. Ralph Castellan tar mer av oppfølgingsarbeidet knyttet opp nyklubbdannelser i Distriktet. Dette arbeidet vil også knyttes opp mot fortsatt levering av Kiwanisdukker så lenge det innkjøpte lageret rekker. Det arbeides med et prosjekt for ny klubb på Notodden i samarbeid med KC Skien. Det er i år sendt inn 5 søknader til Extrastiftelsen innen fristens utløp som var kl Det vil videre fortløpende sendes inn søknad til mindre prosjekter i Extrastiftelsen i forbindelse med at det er besluttet at Extra Ekspress skal være en fast ordning. Prosjektkoordinatorene vil hele tiden arbeide for en mest mulig optimal utnyttelse av tilskuddsportalen til nytte for klubbene. For Prosjektkoordinatorene Kåre Vold, Ralph Castellan Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

12 /// District Norden Org. nr: Kiwanisnyttredaktør Årsrapport Rapport fra Kiwanisnytt: Målsettingen er å utgi 6 nummer i løpet av kiwanisåret. Første nummer var et «forskningsprosjekt» hvor redaksjonen fikk god hjelp av bl.a. Asbjørn til å finne ett verktøy til å designe avisen. Vi endte på Publisher som har gjort arbeidet med designet av avisen mye lettere. Vi har sendt ut innleveringsfrister for stoff både pr. mail til klubbene, samt på vår facebokside. Dette har gjort tilgangen på stoff som en lek. Alle divisjoner har bidratt mer eller mindre til stofftilgangen. 4 nummer er utgitt pr. d.d., og det er planlagt ett nummer i august, samt ett nummer etter konventet. Det har vært en hyggelig jobb å være Redaktør. Mvh Ludvik Ervik Kiwanisnytt-redaktør Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50)

13 PROSJEKT ELIMINATE årsrapport Kiwanis «utrydder» stivkrampe hos mor og barn Stivkrampe er en infeksjons sykdom med oftest dødelig utfall. Den smitter gjennom en bakterie som finnes i jord og avføring. Alle som ikke er vaksinert kan smittes. Av nyfødte som er smittet dør over 70 % en smertefull død, selv om de mottar intensiv behandling. Sykdommen er en stor plage i mange utviklingsland. Den totale kostnaden for å berge et liv gjennom vaksinasjon er 10 kroner. På verdenskonventet i Las Vegas i 2010 besluttet Kiwanis International (KI) å sette i gang sitt andre verdensprosjekt. Bakgrunnen for det hele var at man ønsket å markere Kiwanis 100 års jubileum i Forarbeidet med å finne egnede prosjekter startet i Vedtaket kom etter at alle klubber i verden hadde stemt frem et vaksinasjonsprogram fra et utvalg på tre forslag. Prosjektet fikk navnet Eliminate etter målsetningen om å eliminere/«utrydde» stivkrampe som dødsårsak hos mor og barn. UNICEF ble valgt som samarbeidspartner. Det er andre gangen KI samarbeider med UNICEF. Første gangen var om det så kalte Jod prosjektet. KI og UNICEF mener at ingen barn eller mødre bør dø av denne smertefulle sykdommen og at alle kvinner, uansett hvor i verden de lever, fortjener å føde friske barn. Barna deres må få vokse opp og få mulighet til å oppnå sitt fulle potensial. Innsamlingsarbeidet til Prosjekt Eliminate igangsattes på verdenskonventet i Genève i Arbeidsdelingen mellom organisasjonene var at KI samlet inn pengene som trengtes til innkjøp, lagring og distribusjon av vaksiner og UNICEF personell utførte vaksinering og opplæring ute i feltet. Målet for KI var å samle inn 110 mill. USD innen utgangen av Kiwanisåret Målet for UNICEF var å gjennomføre vaksineringen ute i feltet innen utgangen av Det ble jevnlig sendt ut informasjon om tips og resultater på nettsiden til Eliminate og som e post fra KI i US og Europa. Workshops og rapportering var også en del av oppfølgingen vi fikk fra KI. Målet for Kiwanis International Distrikt Norden (KIDN) var å samle inn 4 mill. NOK før utgangen av Kiwanis året Arbeidet med innsamlingen i KIDN blev koordinert av en prosjektgruppe. Prosjektets første leder var Tore Strøm fra KC Askøy. Han dro i gang det hele og hadde med seg Hilde E. Meyer fra KC Horten Freia og Alf Henriksen fra KC Risør. I 2012 overtok Hilde prosjektledelsen. Hun fikk etter hvert med seg Lennart Carlsson fra KC Nesodden i prosjektgruppen. I 2013 kom Carl Erik Thielemann KC Nedre Eiker og Arne Johan Sigstad KC Elverum inn i gruppen. I 2013 trakk Hilde seg som prosjektleder da hun aksepterte utfordringen med å gå på som guvernør for Carl Erik overtok prosjektleder rollen.

14 Den første tiden ble brukt til å utarbeide informasjonsmateriell og informere og motivere klubbene for jobben som skulle gjøres. De aller fleste klubbene tok vel imot utfordringen og alle klubber i distriktet ga sitt bidrag til innsamlingen. Senere arbeidet gruppen mer med metoder for innsamling av midler. Gruppen samarbeidet tett med guvernør, vice guvernørene og klubb presidentene. Eliminate var et tema på alle konventer og distriktsstyremøter. Prosjektgruppen hadde også et godt samarbeid med UNICEF Norge. Gjennom jevnlige møter fikk prosjektgruppen støtte til planleggingen av de ulike innsamlingsaktiviteter. UNICEF s spesialister innen kommunikasjon, media og data bidro. Verktøy som innsamlingsbøsser og datasystemer fikk vi også benytte. Prosjektgruppen avholdt infomøter i klubber og divisjoner, laget informasjonsmateriell, opprettet en nettside og deltok i aktiviteter ute i klubbene. Den tok også initiativ til en fadderordning, en sms aksjon og en kampanje for ELIMINATE Model Club. Ute i klubbene brukte man sin kreativitet for å samle inn penger. Klubber arrangerte lotteri, konsert og solgte armbånd, kaffe og vafler til inntekt for Eliminate. Andre klubber hadde info/innsamlingsstand på sine vår, høst og julemarkeder. Blomsterbrev og gavebrev var en god inntektskilde for Eliminate ved konventer og jubileer. Det var også klubber som tok av sine humanitærbudsjetter for å gi til Eliminate. Flere klubber valgte også å melde seg på som Eliminate Model Club. Dette betydde at de forpliktet klubben til å betale 750 USD pr. medlem i en fem års periode og at hvert medlem dermed reddet over 400 liv. Model Club metoden betydde også at man kunne økte innsamlingsperioden utover FULLFØRES OFFISIELT ETTER KONVENTET 2015, MEN KAN VARE TIL 2019 MED MODELL CLUBS Status pr. 17. april 2015 er at KI har samlet inn 79 mill. USD og KIDN har samlet inn USD som tilsvarer med dagens kurs NOK 2,9 mill. Det er nå 37 land som er fri for stivkrampe ifølge WHO og 22 land gjenstår. I februar 2015 gjennomførte vi en sms aksjon sammen med UNICEF og kommunikasjonsfirmaet Spring hvor vi også fikk fokus i media. Fredag 6. februar var vi på besøk hos God Morgen Norge på TV 2 hvor Kiwanis ble synliggjort med vår guvernør Hilde Meyer og Lena Kristin Ellingsen, som spilte i TV serien «Himmelblå». Her var de med og profilerte sms aksjonen UNICEF og Kiwanis tar Mors Dagen tilbake. Der gjorde vi en god figur. Det ble laget to filmsnutter med Lena Kristin og Britt Haslund fra Kiwanis Club Horten Freia. Begge filmene ble lagt ut på Facebook og ble besøkt flittig. Sluttsummen for denne sms aksjonen ble , kroner. Vi har videre bidratt med følgende aksjoner: 1. Utarbeide et bursdagsbrev som sendes ut til kommuner og større bedrifter hvor de inviteres til å gi en bursdagsgave til Kiwanis 100 år dedikert til Eliminate. Denne er i gang nå om dagen.

15 2. En ny SMS aksjon i forbindelse med Jubileumskonventet i Drammen på lørdag 5. september Barnas Dag er under planlegging. 3. De klubbene som har anledning til det å bli en Model Club. 4. Klubbene kan bidra med ulike arrangementer lokalt og her er det bare fantasien som setter grenser. Kiwanis hilsen fra Prosjektkomiteen for Eliminate Hilde Meyer, Lennart Carlsson, Arne Johan Sigstad og Carl Erik Thielemann

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Komiteleder Heidie Ringsby, Helgeroaveien 202, 3294 Stavern humanitar@kiwanis.no Tlf: +47 33 19 91 50 - Mobil: +47 47 90 49 80 Årsrapport

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Humanitærkomiteen www.kiwanis.no Komiteleder Heidie Ringsby, Helgeroaveien 202, 3294 Stavern humanitar@kiwanis.no Tlf: +47 33 19 91 50 - Mobil: +47 47 90 49 80 Årsrapport

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR

Referat fra Distriktsstyremøte nr 5-2013-2014 Tid: Fredag den 5. september 2014 Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 N 2318 HAMAR /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTTO FOR 2016-17 - «OPPLYSE OG UTVIKLE» www.kiwanis.no Guvernør 2016-2017 Terje Christensen, Rådyrstien 5, 4950 RISØR guvernor@kiwanis.no Tlf:+47 911 05 672 Årsrapport

Detaljer

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2014 2015. Revidert mai 2015 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2014 2015 Revidert mai 2015 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører, divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 06.05.2015 DEL I: ORGANISASJONEN 2014-2015

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN.

Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4-2014-2015 Tid: Fredag den 4. september 2015. Sted: First Hotell Ambassadeur Strømsø Torg 7 N 3044 DRAMMEN. /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2012 2013 Revidert oktober 2012 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 12.02.2013 Kiwanis International District

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 Referat fra

Detaljer

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen

MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I. Organisasjonen MATRIKKEL 2013 2014 Revidert oktober 2013 DEL I Organisasjonen District Norden, KI, KI-EF, tidligere guvernører,divisjonsinndeling, jubileer og konventer Ajourført 29.08.2014 Kiwanis International District

Detaljer

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVERIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no /// District Norden Org. nr: 983 757 189 FØ KIWANIS I FAMTIDEN www.kiwanis.no Guvernør 2013-14: Mona Hurtig Getebol 404 66060 MOLKOM - SVEIGE Tlf 0046703579600 Epost: guvernor@kiwanis.no eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr Desember 2016

Kiwanisnytt. Nr Desember 2016 Kiwanisnytt Nr. 01 2016 2017 Desember 2016 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist. Kjære Kiwanis venner i Norden,

Detaljer

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 Årsmøtet 2016 - Innkalling AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 I henhold til Distriktslovens Art. VI - 3, innkalles det til Kiwanis International District Nordens 50. årsmøte. Årsmøtet avholdes på Quality

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102

Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr April 2016

Kiwanisnytt. Nr April 2016 Kiwanisnytt Nr. 03 2015 2016 April 2016 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist April 2016 Guvernøren går nå inn i

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Fredag 1. september 2017 Sted: Quality Hotel & Resort Skjærgården Stathelleveien LANGESUND

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Fredag 1. september 2017 Sted: Quality Hotel & Resort Skjærgården Stathelleveien LANGESUND /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

District Norden Org. nr:

District Norden Org. nr: /// District Norden Org. nr: 983 757 189 KIWANISKONFERANSEN 2017 www.kiwanis.no REFERAT FRA KIWANISKONFERANSEN 22.. OG 23. APRIL 2017 Konferansen ble avholdt på Scandic Park Hotell, Drammen, med representasjon

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 0047 91 66 51 02 eferat

Detaljer

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER

ffikiwanis =- APNING IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. AVDøDE MEDLEMMER MINNES District Norden HILSNINGER ffikiwanis District Norden Org. nr: 983757 :"89 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) =- APNING aa. Åns*røTE, AvHoror r'å SCANDIC HorELL, HAMAR, IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4. Kiwanishymnen

Detaljer

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Org. nr: 983 757 189 Neste Guvernør www.kiwanis.no Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no Tlf:+47 91 57 55 80 Til: Divisjoner og klubber Risør, 19.februars

Detaljer

Kiwanis International District Norden

Kiwanis International District Norden Kiwanis International District Norden Vi kan - la oss gjøre det sammen www.kiwanis.no Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 91 66 51 02 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP. Strategi og organisering. Klubb, Divisjon, Distrikt

Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP. Strategi og organisering. Klubb, Divisjon, Distrikt Kiwaniskunnskap TEMA: KIWANISKUNNSKAP Strategi og organisering Klubb, Divisjon, Distrikt NYE KIWANIS GRUNNREGLER Formålet med Kiwanis International er å: 1. prioritere menneskelige og indre livsverdier

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015

Kiwanisnytt. Nr. 06 2014 2015 September 2015 Kiwanisnytt Nr. 06 2014 2015 September 2015 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist September 2015! Vi

Detaljer

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN

Referat fra Distriktsstyremøte nr Tid: Lørdag den 7. mai 2016 Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden Tollbugaten DRAMMEN /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Kiwanis International District Norden Org. nr:

Kiwanis International District Norden Org. nr: Kiwanis International District Norden Org. nr: 983 757 189 (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-50) DISTRIKTSLOVEN LOVPRESISERINGER/LOVPRAKSIS norsk

Detaljer

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017

Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Viseguvernør 2016-2017Marit Warme, Kantarellen terrasse 17, 1286 OsloTlf: 480 69 557 Referat fra divisjonsmøte 24. august 2017 Sted: KC Oslo, Frogner seniorsenter, Schafteløkka Til stede: KC Oslo 6 KC

Detaljer

SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016

SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016 SYNLIGGJØRING FREMTIDSPLAN 2015-2016 SYNLIGGJØRING NUNC KEE-WANIS VI LAR OSS SELV BLI KJENT SYNLIGGJØRING - VI VIL GJØRE EN FORSKJELL - VI TRENGER FLERE HENDER - HUMANITÆRE OPPGAVER - INNTEKTS BRINGENDE

Detaljer

JUBILEUMSKONVENTET 2015

JUBILEUMSKONVENTET 2015 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Årsmøtet 215 - Innkalling www.kiwanis.no JUBILEUMSKONVENTET 215 I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til Kiwanis International District Nordens

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Kiwanisnytt Nr September 2017

Kiwanisnytt Nr September 2017 Kiwanisnytt Nr. 6 2016 2017 September 2017 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Siste gnist!! Jeg vil starte med å takke alle sammen

Detaljer

Kiwanisnytt Nr. 02 2014 2015 Februar 2015

Kiwanisnytt Nr. 02 2014 2015 Februar 2015 Kiwanisnytt Nr. 02 2014 2015 Februar 2015 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt, sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist! Kjære alle Kiwanianere

Detaljer

KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund

KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund KONVENTKOMITEEN Konventkomiteen v/tore Brynslund Konventkomitéen informerer 1. Søknad om å få arrangere konvent i 2018 Søknaden Litt rundt priser Distriktsstyret skal avgjøre søknaden 2. Status for arrangørene

Detaljer

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN

Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN Kiwanis International District Norden orgnr 983 757 189 KIWANIS I TIDEN www.kiwanis.no Distriktssekretær 2012-13 Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord sekretar@kiwanis.no Tlf: 004791665102 eferat

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr September 2016

Kiwanisnytt. Nr September 2016 Kiwanisnytt Nr. 06 2015 2016 September 2016 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Guvernørens Gnist. Da er tiden kommet for at denne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

PolioPlus & End Polio Now

PolioPlus & End Polio Now PolioPlus & End Polio Now Siden Rotarystartet sin kamp mot polio i 1985 er 99% av denne forkrøplende og dødelige sykdommen utryddet. Dette har vi klart sammen med WHO, Unicef, andre frivillige organisasjoner

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Informasjons hefte Presse mappe

Informasjons hefte Presse mappe Informasjons hefte Presse mappe Innhold Hvorfor Eliminate Info om Kiwanis Info om Unicef Info og fakta om stivkrampe blant mødre og nyfødte Tips til aktiviteter Media Pressetekster Sjekkliste fremdriftsplan

Detaljer

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. :

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. : /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2014-2015 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 Referat fra

Detaljer

Kiwanisnytt. Akershus/Viken Konventet Kun kort tid igjen til. Nr August På Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn

Kiwanisnytt. Akershus/Viken Konventet Kun kort tid igjen til. Nr August På Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn Kiwanisnytt Nr. 05 2015 2016 August 2016 Kun kort tid igjen til. Akershus/Viken Konventet 2016. På Quality Hotel Mastemyr, Lienga 11, 1410 Kolbotn 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff

Detaljer

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal.

Kiwanisnytt. Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Nr. 04 2014 2015 Juni 2015. Foto: Adnan Muhammad Mughal. Kiwanisnytt Nr. 04 2014 2015 Juni 2015 Husk Jubileumskonventet med Barnas dag i Drammen. Foto: Adnan Muhammad Mughal. 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER.

UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. FORSLAGSSTILLER: Arbeidsutvalget UTVIDE KAPASITET I IDRETTSLAGET ENDRET STILLINGSINSTRUKS DAGLIG LEDER. Kløfta Idrettslag vokser, og kommer til å vokse også i årene som kommer. Kløfta Idrettslag erfarer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Kiwanisnytt Nr. 01 2014 2015 Utgitt Desember 2014

Kiwanisnytt Nr. 01 2014 2015 Utgitt Desember 2014 Kiwanisnytt Nr. 01 2014 2015 Utgitt Desember 2014 Kjære leser. Da er vi i gang med KIWANISNYTT igjen. Denne erstatter nyhetsbulletinen som Asbjørn videreførte etter at papirutgaven av Kiwanisnytt gikk

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad

Mine damer og herrer; ta vel imot. Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014. Steinar Vollestad Er det vår tur nå? Mine damer og herrer; ta vel imot Leder for prosjektkomiteen Konvent 2014 Steinar Vollestad Divisjon Indre Østland presenterer: INNLANDSKONVENTET 2014 PÅ HAMAR 5. 7. SEPTEMBER 2014

Detaljer

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. :

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. : /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte Nr. 1/02-04

Referat fra Regionstyremøte Nr. 1/02-04 Referat fra Regionstyremøte Nr. 1/02-04 Tilstede: Tore Skjeggerud, Else Jacobsen, Vidar Krogsrud, Olav Kristiansen, Grethe Ingels, Wenche Meilegård Hansen og Marit Skretteberg. Forfall: Unni Lilleng, Lene

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september

Kiwanisnytt. Nr. 03 2014 2015 April 2015. Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september Kiwanisnytt Nr. 03 2014 2015 April 2015 Husk KONVENTET Kiwanis 100 år Distrikt Norden 50 år Drammen 4. - 6. september 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Medhjelper: Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt,

Detaljer

ØSTFOLDKONVENTET 2013 I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til. Årsmøtet avholdes på Quality Hotell Sarpsborg,

ØSTFOLDKONVENTET 2013 I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til. Årsmøtet avholdes på Quality Hotell Sarpsborg, Kiwanis International District Norden Org. nr: 983 757 189 (Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver etter skattelovens 6-5) Årsmøtet 213 - Innkalling www.kiwanis.no ØSTFOLDKONVENTET

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International DiStfiCt NOfden - organisasjonsnummer 983 7s7 LBg S Ø RLAIND SKOINV E I{TET 212 ARENDAL I henhold til Distriktslovens Art. VIII innkalles det til Kiwanis International District Nordens

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Kiwanisnytt. Nr Juni 2017

Kiwanisnytt. Nr Juni 2017 Kiwanisnytt Nr. 04 2016 2017 Juni 2017 1 I redaksjonen: Redaktør: Ludvik Ervik Bjørn Vold Stoff til Kiwanisnytt sendes til: kiwanisnytt@kiwanis.no Kjære Kiwanis venner og familie Når jeg skriver nå viser

Detaljer

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. :

Distriktssekretær Dag Gladsø Landstadsgate SANDEFJORD Tlf. : /// District Norden Org. nr: 983 757 189 Distriktssekretæren www.kiwanis.no Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø Landstadsgate 30 3210 SANDEFJOD sekretar@kiwanis.no Tlf. :+47 916 65 102 eferat fra Distriktsstyremøte

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen.

2. Representasjon Skien IHK sin representant i BTV styret har vært Per-Ivar Andersen. Klubbens årsmelding Behandle klubbens og styrets årsmelding 1. Møtevirksomhet i perioden 8 styremøter Alle lag har gjennomført foreldremøte 1 årsmøte Trener/lagleder møte NIHF i Oslo 2 møter med Sam Liebkind

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer