Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Y Y Y Y Y Y X X X X X Plan. Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens Den:. Ordføreren i Sandnes Plan. Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens Den:. Ordføreren i Sandnes X Plan. Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens Den:. Ordføreren i Sandnes Saksnr.: SANDNES KOMMUNE Plan nr.: Detaljregulering for gnr. 38 bnr. 179 Åsveien, Hana. Endring til plan nr.: Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens Den: Ordføreren i Sandnes Tegnforklaring: Reguleringsplan PBL 2008 Sikringsonegrense Boligbebyggelse X Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse Energianlegg Renovasjonsanlegg Uteoppholdsareal Lekeplass Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) Kjøreveg Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens Den: Ordføreren i Sandnes Gang/sykkelveg Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn - grøntareal Parkering Grønnstruktur Turveg Sikringsone - Frisikt Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008 Regulerings- og bebyggelsesplanområde Planens begrensning Formålsgrense Byggegrense Bebyggelse som inngår i planen X Bebyggelse som forutsettes fjernet Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert parkeringsfelt Regulert støyskjerm Regulert støttemur Sikringsgjerde Revisjoner før godkjenning: Bearbeidet til 2 gangsbehandling. Saksbehandling: Utvalg for byutvikling, 1. gang: Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet: Utvalg for byutvikling, 2. gang: Bystyrets vedtak: Mindre vesentlig endring: Produsent / planlegger / konstruktør: X Rambøll Innsendt plan 1.gang: Datum = EUREF89 Kartgrunnlag FKB fra Sandnes kommune Ekvidistanse 1 m Kartmålestokk 1:500 A m Byplansjefen i Sandnes Saksbehandler i Sandnes kommune: RN All videre databruk etter bystyrets godkjenning må skje fra autorisert datafil. Rekvisisjon av fil sendes: N

9

10

11

12

13

14

15

16 Installasjonsbeskrivelse ÅSVEIEN B6 HANABAKKEN Vår ref.: Deres Ref.: Asbjørn Byberg Post Tekst Antall 1 PLAN 2 STUE KJØKKEN C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 2 C11005NN TAKPUNKT M/KONTAKT DCL FOR TILK. BELYSNING 2 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 14 C23001NN STIKK DOBL. OVER ARB.BENK 3 C23011NN STIKK ENKEL FOR OPPVASKM. SEPERAT KURS 1 C23013NN STIKK ENKEL FOR KJØL/FRYS 1 C23015NN STIKK ENKEL FOR KJØKKENVENTILATOR 1 C23019NN STIKK ENKEL FOR STEKEOVN. SEPERAT KURS 1 C23110NN STIKK 2X25A UTV. FOR KOKESTED SEPERAT KURS 1 C23500NN UTTAK FOR TV/STEREO INKL. ENKEL DATA 1 C67010NN RØKVARSLER NOBY M/BATT.BACUP,230V,SERIEKOBL. 1 C69000NN RINGEKLOKKE FRIEDLAND DING DONG 1 L31010NN KOMFYRVAKT 1 2 PLAN 2 SOVEROM 1 C11005NN TAKPUNKT M/KONTAKT DCL FOR TILK. BELYSNING 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 4 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 3 PLAN 2 BAD C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C11030NN VEGGPUNKT PR 2X1,5+J 1 C23002NN STIKK DOBL. FOR BAD 1,00 O/GULV 1 C32010NN BRYTER 2-P POLARHVIT ELKO 1 L54050NN SEPERAT STYRING FOR BALANSERT VENTILASJON 1 4 PLAN 2 BOD C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 1 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 5 PLAN 2 TRAPP MELLOM 1.- OG 2.PLAN C11030NN VEGGPUNKT PR 2X1,5+J 1 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 6 PLAN 1 GANG/TRAPP C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 2 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 7 PLAN 1 TRAPP MELLOM 1.- OG U. PLAN C11030NN VEGGPUNKT PR 2X1,5+J 1 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO :07:16 Page 1 of 3 Utskrift fra ELtilbud, NELFO

17 Post Tekst Antall 8 PLAN 1 SLUSE C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 1 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 C67010NN RØKVARSLER NOBY M/BATT.BACUP,230V,SERIEKOBL. 1 9 PLAN 1 GARASJE C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 2 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 2 C23005NN STIKK DOBL. FOR GARASJEPORT 1 C32010NN BRYTER 2-P POLARHVIT ELKO 1 10 PLAN 1 BOD/SLUSE C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 2 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 2 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 12 PLAN U SOVEROM 2 C11005NN TAKPUNKT M/KONTAKT DCL FOR TILK. BELYSNING 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 2 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 13 PLAN U SOVEROM 3 C11005NN TAKPUNKT M/KONTAKT DCL FOR TILK. BELYSNING 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 2 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 14 PLAN U SOVEROM/STUE C11005NN TAKPUNKT M/KONTAKT DCL FOR TILK. BELYSNING 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 4 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 15 PLAN U HALL/TRAPP C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 3 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 C67010NN RØKVARSLER NOBY M/BATT.BACUP,230V,SERIEKOBL PLAN U BAD C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 2 C11030NN VEGGPUNKT PR 2X1,5+J 1 C23002NN STIKK DOBL. FOR BAD 1,00 O/GULV 1 C32010NN BRYTER 2-P POLARHVIT ELKO 1 17 PLAN U VASKEROM C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 1 C23001NN STIKK DOBL. OVER ARB.BENK 1 C23014NN STIKK ENKEL FOR VASKEM. SEPERAT KURS 1 C23016NN STIKK ENKEL FOR TØRKTR. SEPERAT KURS 1 C32010NN BRYTER 2-P POLARHVIT ELKO :07:16 Page 2 of 3 Utskrift fra ELtilbud, NELFO

18 Post Tekst Antall 18 PLAN U BOD C11000NN TAKPUNKT M/TAKLOKK 1 C23000NN STIKK DOBBL. M/JORD OG BARNEV. ELKO HVIT 1 C23012NN STIKK ENKEL FOR VANNVARMER. SEPERAT KURS 1 C23014NN STIKK ENKEL FOR WATERGUARD 2 C23055NN STIKK ENKEL RS FOR VENT. AGRE. 1 C24060NN STIKK. DBL.RS FOR SENTRALSTØVUGER SEP.KURS 1 C32000NN BRYTER 1-P POLARHVIT ELKO 1 19 UTVENDIG C11030NN VEGGPUNKT PR 2X1,5+J 3 C32010NN BRYTER 2-P POLARHVIT ELKO 1 C69010NN RINGEKNAPP FRIEDLAND M/LYS 1 G22000NN STIKK DOBBEL IP FØRINGER/FORDELING/JORDING/TEKN.PUNKT A12000NN HOVEDJORDING 1 A12010NN RØR 50MM FOR HOVEDKABEL PR.20 MTR. 1 A12030NN RØR 32MM FOR SIGNAL ETC. PR.20 MTR 1 A12040NN RØR 25MM FOR SIGNAL ETC. PR.20 MTR 1 A12050NN RØR 20MM FOR JORDING, SIGNAL ETC. PR.20 MTR 1 B12502NN BOLIGSENTRAL 3 RADS STD. 15 TN 1-FASET NEK B21046NN SEPERAT KURS 15A VENT.AGREGAT 1 B21047NN SEPERAT KURS 15A VANNVARMER 1 B21048NN SEPERAT KURS 15A STEKEOVN 1 B21050NN SEPERAT KURS 15A VASKEMASKIN 1 B21052NN SEPERAT KURS 15A TØRKETROMMEL 1 B21056NN SEPERAT KURS 15A SENTRALSTØVSUGER 1 B21060NN SEPERAT KURS 15A OPPVASKMASKIN 1 B21062NN SEPERAT KURS 25A FOR KOKESTED 1 B31040NN STIKK DBL. FOR TV LØSNING 2 B31050NN UTTAK 1 X CAT 5 FOR TV LØSNING :07:16 Page 3 of 3 Utskrift fra ELtilbud, NELFO

19 Dato: LEGGEBESKRIVELSER STANDARD-LEVERANSE FLISE- OG VÅTROMSARBEIDER Prosjekt: Åsveien B6, Hanabakken Bad 1.etg. Fugefarge Silikon Navn flisetype Str. Mengde Gulv Marazzi Trend Black 20x20 Grå Grå Dusjvegg Modena Ice Glossy Liggende 20x50 Lysgrå Lysgrå Vask. 1.etg. Fugefarge Silikon Navn flisetype Str. Mengde Gulv Marazzi Trend Black 20x20 Grå Grå Bad 2.etg. Fugefarge Silikon Navn flisetype Str. Mengde Gulv Marazzi Trend Black 20x20 Grå Grå Dusjvegg Modena Ice Glossy Liggende 20x50 Lysgrå Lysgrå

20 VEDLEGG TIL LEVERANSEBESKRIVELSE, STANDARDFLISER FLISER DUSJVEGG Fliser på dusjvegg settes 1 meter ut fra hjørne i dusj, og det er da god plass til 90 cm dusjhjørne fra rørlegger. FLISER GULV Fliser på gulv legges med vanlig rettvinklet mønster i forhold til vegger, og tilpasses vegger etter beste skjønn. Det legges fall mot sluk i henhold til prosjektering hvis ikke annet blir bestilt av kunde. SOKKELFLISER Der det skal være sokkelfliser kappes flisen på ca 8 cm, og settes på vegger langs gulv for å dekke membran-oppbrett. FUGING Fliser fuges med vanlig sementfugemasse, og farge-nyanser/jevnhet på sementprodukter kan av og til være ulik, alt etter råvare, flisetype og andre forhold. SILIKON I hjørner, samt mot malte vegger blir det fuget med silikon som er mest mulig lik fugemassen ellers. Mot malte vegger blir det ikke fuget for å dekke hele enden på flisen fordi silikonen da løsner lettere ved vask. Det fuges med hvit silikonfuge mot tak hvis det ikke er lister. Terje Myhre Toralf Myhre AS

21 Åsveien B6 Sandnes Murmester Myhre har gleden av å kunne levere flise- og våtromsarbeidet til Deres bolig i dette prosjektet. Vår leverandør av fliser her er Modena Mur & Bygg

22 Fagfolk siden 1965 Det er først etter flere år at verdien av ordentlig håndtverk og godt grunnarbeid kommer til syne. Da er det godt å vite at jobben er gjort av mennesker med faglig stolthet og øye for de viktige detaljene. Siden 1965 har vi arbeidet med disse verdiene i bunn og i løpet av disse årene har vi utviklet lange relasjoner til kundene våre. Flere av dem er blant de største boligbyggerne i Rogaland. Da er det viktig for oss å få frem at vi trives like godt med en enkelt kunde som bygger sitt livs drømmehus. Kravene til utførelsen og gjennomføring blir uansett de samme. Murmester Myhre as tilbyr alt innen: Mur Puss Flis Skifer Naturstein Piper Peiser

23 STANDARD UTVALG BADEROM Veggflis 20x50 Tilvalgsløsninger får dere i butikkene til Modena Mur & Bygg Se baksiden av folderen! Gulvflis 20x20 Modena Ice Glossy Modena Trend Black Modena Mur & Bygg er valgt som leverandør av fliser i deres bolig. Det er utarbeidet et standard utvalg av fliser i samarbeid med arkitekt og utbygger, som vist ovenfor. Dersom dere ønsker andre typer fliser eller løsninger som ikke er i standardene, er dere selvfølgelig velkommen til å ta kontakt. Vi stiller opp med faglig hjelp og veiledning slik at dere finner akkurat den typen og løsningen dere vil være fornøyd med. Vennligst ta med plantegning. Realiser drømmer. Bygg verdier! Vi har distriktets største utvalg fliser og er oppdatert med det siste nye. Våre kundeveiledere ser frem til å samarbeide med dere og skal sørge for at dere blir fornøyde hos oss. Ta kontakt for rask og effektiv hjelp.

24 Din kontaktperson hos Modena Mur & Bygg: Avdeling Forus Monja B.M. Hegglund-Dalseth T: E: VIKTIG! Ta med denne folderen til butikken!! Prosjektnavn: Leilighet / Hus nr.: Frist for tilvalg i butikk:. Din kontaktperson hos Murmester Myhre: Berit Johnstad T: E:

25 Leveransebeskrivelse Åsveien B6 pr enhet I alle Øster Hus sine boliger er det Klepp Rør som står for installasjonen. Østerhus og Klepp Rør har hatt et tett samarbeid gjennom mange år. Som boligkunde hos Klepp Rør vil dere i god tid før arbeidene starter bli kontaktet av oss for en gjennomgang av leveransen. Vi bistår selvfølgelig også med å skreddersy deres baderom, slik at dere får dette akkurat slik dere vil ha det, tilpasset økonomi og stil. Utstyret som leveres er av høy kvalitet og av anerkjente merker. Endringer av standard utstyr kan forekomme, dersom det skjer endringer hos våre leverandører. Reservedeler vil være tilgjengelig i en årrekke fremover. Vi lagerfører normale deler og utstyr på vårt lager på Klepp. Alt utstyr kan selvfølgelig besiktiges i vår butikk. Følgende utstyr leveres og monteres Åsveien B6 pr enhet: Kjøkken: Kjøkkenbatteri ettgreps (Lav tut). Det avsettes kran for tilkobling av oppvaskmaskin. Avløp til kjøkkenkummer kobles. Vannstopper i kjøkkenskap til oppvaskmaskin Bad 1.etg: Standard vegghengt toalett m/ propensete Monolith veggramme m/ Mintgrønt glass Aspen Kilen 120cm baderomsmøbler m/servantbatteri, speil & belysning 90x90 slagdører med dusjbatteri, inkludert termostat, m/ krom dusjgarnityr Opplegg for veggbatteri til badekar (plugges i vegg) Gulvsluker Vaskerom 1.etg: Vaskekar for veggmontering (rustfritt) m/veggbatteri Vann og avløp for vaskemaskin Kombiskap Rør i rør inkl målere Hovedstoppekran, Vannstopper m/2følere Gulvsluk Bad 2.etg: Standard vegghengt toalett m/ propensete Monolith veggramme m/ Mintgrønt glass Aspen Kilen 120cm baderomsmøbler m/servantbatteri, speil & belysning 90x90 slagdører med dusjbatteri, inkludert termostat, m/ krom dusjgarnityr Gulvsluk Diverse: Frostfri utekran

26 Beskrivelse over varmeanlegget: Varmeanlegget på Åsveien er et felles system for hele feltet og distribueres med rør fra et felles teknisk rom ut til boligene. I teknisk Rom blir det montert varmepumpe av type væske/vann med tilhørende beredersystem for tappevann. Det leveres energimåler for avlesning av brukt energi til oppvarming i boligen. Det leveres også måler for avlesning av m3 varmtvann brukt i boligen. Målerne vil bli plassert i rør i rør skapet. Det leveres gulvvarme i følgende rom: Bad 1.etg Vaskerom 1.etg Bad 2.etg Det er leveres med 2 stk viftekonvektorer med radiatorfront. Prosjektleder: Jan Bøvik Tlf: e-post: Kundekonsulent: Hanne Stokka Tlf: e-post: Velkommen til oss for en hyggelig prat. Klepp

27 Leveranse Åsveien B6 ØH 1. Dusjgarnityr Grohe Tempesta Mono 2. 90*90 slagdører krom/klart glass 3. Termostat dusjbatteri Grohe Vaskekar for veggmontering inkl veggbatteri m/tut 5. Servantbatteri Grohe Eurosmart 6. Kjøkkenbatteri Grohe Eurosmart m/ høy tut 7. Geberit monolith veggramme m/mintgrønt glass 8. Standard vegghengt toalett m/ hvit sete 9. Aspen Kilen 120 cm inkl speil og lys 10. Porselenvask inkl forkrommet vannlås Standard porselenvask Klepp : NB: Bildene er kun en illustrasjon. Vegg hengt toalett inkl hvit sete. Kjøkkenbatteri Geberit Monolith vegghengt ramme med mintgrønt glass(toalettet avbildet er ikke standard) Baderomsmøbler Aspen Kilen 120cm inkl Speil m/lys

28 Klepp : NB: Bildene er kun en illustrasjon. Leveranse Åsveien B6 ØH Vaskekar for veggmontering inkl veggbatteri m/tut Servantbatteri Buet Slagdører 90*90 Dusjbatteri/ Dusjstang

29 PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Åsveien B6, Hanabakken Prosjektnr Godkjent i møte: 17/ Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert på denne beskrivelse utarbeidet av Øster Hus AS. Kontraktsdokumenter med detaljbeskrivelse og detaljprosjektering gjelder foran denne beskrivelsen. Prosjektet er underlagt krav i henhold til TEK 10. TEKNISKE ANLEGG: Gater, felles avkjørsler, fortau og lekeplasser leveres ferdig opparbeidet i henhold til tekniske planer godkjent i Sandnes kommune. Vedlikeholdsansvar for fellesanlegg er beskrevet i særlige bestemmelser. UTENDØRSANLEGG: Gangveier og øvrige arealer som ikke er hage leveres oppgruset. Hagearealet leveres maskinplanert med stedlige masser. Øster Hus AS forbeholder seg retten til å foreta endringer på utomhusplan. Det er medtatt murer kun der det er nødvendig for å oppta høydeforskjeller iht. forskrifter. Høyder og terreng vist på tegninger er illustrasjon og ikke i samsvar med virkelige høyder og terreng. Dette vil bli tilpasset den enkelte bolig. BETONGARBEIDER Grunnmur oppføres i ubehandlet stedstøpt betong. Ringmur oppføres i ubehandlet stedstøpt betong. Gulv utføres i betongstøp, og gulvene isoleres der det er krav om det. Utvendige plattinger og trapper er kun vist som illustrasjon, og endelige løsninger vedrørende disse vil bli foretatt på det enkelte prosjekt. Beskrivelse av gulv på grunn og etasjeskiller for boliger på felt: Gulv på grunn (beskrevet nedenfra og opp) - Isolasjon i henhold til forskrifter - Gulvvarme i henhold til romskjema - Støpt betonggulv - Gulv i tørre rom i henhold til romskjema - Gulv i våte rom i henhold til romskjema Etasjeskille 1. etasje (beskrevet nedenfra og opp) - Gipsplate - Bjelkelag i henhold til forskrifter - Gulvvarme i henhold til romskjema - Gulv i tørre rom i henhold til romskjema - Gulv i våte rom i henhold til romskjema Etasjeskille 2. etasje (beskrevet nedenfra og opp) - Gipsplate - Bjelkelag i henhold til forskrifter - Gulvvarme i henhold til romskjema - Gulv i tørre rom i henhold til romskjema 1

30 - Gulv i våte rom i henhold til romskjema BESKRIVELSE BOLIGENE Yttervegger (beskrevet utenfra og inn) - Kledning montert i henhold til tegning. - Utvendig behandling ved forbruker etter fargematrise fra arkitekt. - Bindingsverk og isolasjon i henhold til forskrifter. - Gipsplater Mellom boligrom Påforing av vegger kan forekomme. - Bindingsverk i henhold til tegninger. - Gipsplater i henhold til romskjema. Dragere, søyler og kasser - Utvendige og innvendige dragere og søyler leveres i henhold til forskrifter. - Søyler og dragere kan være synlige i boligrom. Dvs. sprang i vegger og tak. - Kasser, nedforing av himling og påforing av vegger utføres hvor dette er nødvendig. - Utvendige søyler og dragere må behandles av forbruker. Yttertak - Papptekking - Takkonstruksjon i henhold til forskrifter - Gipsplater Balkong og rekkverk - Leveres i henhold til tegninger og som beskrevet i dokumentet Utvendig og innvendig leveranse. Vinduer - Leveres med glass i henhold til forskrifter - Fabrikkmalt. Samme farge innvendig og utvendig. Ytterdører - Ytterdører leveres i henhold til tegning, fabrikkmalt og som beskrevet i dokumentet Utvendig og innvendig leveranse. Karm og foring fabrikkmales. Samme farge innvendig og utvendig. Innvendige dører - Hvite, slette fabrikkmalt innvendige dører. Karm og foring fabrikkmales. Listverk - Innvendig listverk leveres i henhold til romskjema. Kjøkken - Leveres i henhold til kjøkkentegninger og kjøkkenbeskrivelse. Hvitevarer er ikke medtatt. Garderobeskap - Leveres standard hvite, slette med stang og hyller. - Plassering i henhold til tegning. Ventilasjon - Det leveres og monteres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Elektriker - Se egen beskrivelse - Forbruker betaler selv målt forbruk fra sikringsskap etter overtakelse. 2

31 Rørlegger - Se egen beskrivelse Energiløsning - Se egen beskrivelse Murer - Se egen beskrivelse Maler- og gulvleggerarbeider - Innvendig malerarbeid i henhold til romskjema. - Dersom innvendig maler- og gulvleggerarbeid i tørre rom trekkes ut fra leveransen må forbruker sørge for alle materialleveranser og arbeid i tilknytning til sparkling av gulv, vegger og tak/maling/tapetsering/gulvleveranse. Avretting av gulv må utføres av forbruker før gulvlegging. Utvendige boder - Sportsbod i henhold til tegning Telematikk - Boligene leveres med røropplegg for telematikk. Forbruker må selv bestille signaler på anlegget. Parkering - Parkering i henhold til utomhusplan. Forsikring - Utbygger holder byggeforsikring i byggeperioden frem til overtakelse. Leveranser som ikke er medtatt - Stiplede arrangementer - Behandling av utvendig kledning og listverk - Utvasking av bolig - Utvendig gartnerarbeid - Elektriske ovner til oppvarming og belysning - Møbler og hvitevarer Særlige bestemmelser se eget vedlegg 3

32 Detaljreguleringsplan Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GNR 38 BNR 179 ÅSVEIEN, HANA Revidert: AREALFORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BEBYGGELSE OG ANLEGG (plan- og bygningsloven 12-5, 1. ledd) Boligbebyggelse Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (B7) Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (B1, B5 og B6) Boligbebyggelse leilighetsbygg (B2, B3 og B4) Andre typer bebyggelse og anlegg (energianlegg) Renovasjonsanlegg Uteoppholdsareal Lekeplass SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plan- og bygningsloven 12-5, 2. ledd) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Gangveg/gangareal Gang-/sykkelveg Parkeringsplasser Sykkelparkering Annen veggrunn - grøntanlegg GRØNNSTRUKTUR (plan- og bygningsloven 12-5, 3. ledd) Grønnstruktur Turveg HENSYNSSONER (plan- og bygningsloven 12-6) Frisikt Revisjon: Side 1 av 8

33 2.0 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Rekkefølgekrav Det skal være godkjent skolekapasitet i inntaksområdet før utbygging tillates. Ved gradvis utbygging av planområdet skal en forholdsmessig del av renovasjonsanlegg, lekeplasser og friområder opparbeides. Dette innebærer at det skal søkes om etablert sandlekeplasser og andre funksjoner innen for kvartalslekeplassen i et tempo som tilsvarer dekningskravene i Sandnes kommunes lekeplassnorm. Det tillates ikke at beboere må krysse anleggsområder for å nå de gjeldende funksjonene. Alle bygg og uteoppholdsarealer innenfor planområdet skal ha tilfredsstillende støyforhold før innflytting. Støyskjermer skal byggemeldes. Det skal opparbeides ny adkomst til felt B7 før eksisterende adkomst fjernes. Luftlinje over området må legges i kabel. Omleggingen må koordineres med ledningseiere. Eksisterende kabler ved B3, B4 og L f -2 må flyttes i samråd med ledningseier. Dersom det plantes trær nærmere enn 3 meter fra eksisterende kabler må dette avklares med ledningseier. Ledningseier skal ha tilgang til eksisterende kabler etter utbyggingen. Det skal etableres fortau langs vestsiden av Åsveien fra og med S o -2 til g/s-vei langs Skippergaten iht. detaljreguleringsplanen før innflytting tillates. Det skal etableres trafikksikringstiltak i Hanabakken før innflytting i B5 og B6 Geotekniske undersøkelser må verifisere at det kan bygges, uten fare for utglidning. 2.2 Krav til søknad om byggemelding Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres snitt og utomhusplan for tomtene og fellesområder i hvert enkelt byggeområde/felt, i målestokk 1:200. Planen skal bl.a. vise bruk og opparbeidelse av alle bebygde arealer innenfor planområdet, alle forstøtningsmurer, sprang og gjerder med en høyde på over 0,5 meter. Utforming av levegger skal beskrives i byggesøknaden. Det skal være terrengsnitt som viser anleggene i forhold til nåværende og fremtidig terreng med dokumentasjon av forstøtningsmurer i hele utbyggingsområdet Sammen med søknad om byggemelding skal det dokumenteres at alle boligene har uteplass. Det skal gjøres rede for om det er fare for radon i grunnen, og ev beskrive tiltak som er iverksatt for å hindre radon å trenge inn i bygningene Sammen med søknad om byggemelding skal det foreligge dokumentasjon for støyforhold og eventuelt nødvendige avbøtende tiltak. Fasadetegninger skal også vise forholdet til tilstøtende, eksisterende bebyggelse og angi høyder 2.3 Parkering Det skal opparbeides parkering iht. Sandnes kommunes parkeringsnorm for sone B. Revisjon: Side 2 av 8

34 2.4 Universell utforming Krav om universell utforming skal legges til grunn for planlegging av felles utearealer og adkomstsoner. Minimum 15 boliger skal være tilgjengelige boliger. Det skal ikke plantes busker eller trær som kan fremkalle allergiske reaksjoner i områdene. 2.5 Støyskjerming Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Rundskriv T- 1521, samt kommunale retningslinjer (jfr. Miljøplanen) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Dette innebærer at det for utendørs støyforhold på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, ikke skal overstige 55 dba Lden. Maks lydnivå (L5AF) om natten (kl.23-07) er 70 dba. For innendørs støynivå er kravet 30 dba Lden. For offentlige friområder og felles lekeareal for barn, skal støynivået ikke overstige 55 dba Leq24. I områder hvor det er behov for støyskjerming skal dette løses med lokal skjerming. 2.6 Tekniske planer Fartsdempende tiltak i Åsveien og Hanabakken skal etableres og fremlegges i tekniske planer. Det skal ved utarbeidelse av tekniske planer for veg, VA og overvann legges til rette for infiltrering og fordrøyning av takvann fra hvert hus der hvor grunnforhold, terreng og øvrig infrastruktur muliggjør slike løsninger. Ved behov for øvrige fordrøyningsanlegg skal disse legges i friområdet og/eller i arealet mellom bygg på felt B1 og B2, og gangvei O_GS1. Tekniske planer skal godkjennes av Sandnes kommune. 2.7 Estetikk Det skal stilles høye krav til arkitektonisk kvalitet på bygg og utendørsanlegg. Forstøtningsmurer skal oppføres med god estetisk kvalitet. 2.8 Terreng Terreng skal opparbeides som vist med koter og påførte høyder på plankartet. Kotehøydene for boligene og veiene skal overholdes med de justeringer som bestemmelsene åpner for, ved opparbeidelse av disse. Skjæringer og fyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeidelse slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. Forstøtningsmurer skal planlegges og byggemeldes sammen med bebyggelsen. Terrenginngrep skal lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Revisjon: Side 3 av 8

35 3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (plan- og bygningsloven 12-5, 1. ledd) 3.1 Fellesbestemmelser Bebyggelsen skal plasseres slik det framgår av detaljreguleringen, innenfor regulerte byggesoner. Justeringer skal vurderes samlet for hele feltet ved søknad om byggetillatelse. Topp tak skal måles fra topp gulv i nederste etasje, slik det framgår av detaljreguleringen med kote c+. Høydene kan justeres med +/- 1,0 meter ved søknad om byggetillatelse. Høydejustering kan kun skje etter en samlet vurdering for hele byggeområde/feltet, med spesiell vurdering i forhold til nabobygg. Høyden på byggevolum kan ikke justeres. Takoverbygg ved inngangsparti og trapper kan plasseres utenfor byggelinje. Det tillates etablert balkonger og mindre bygningsutstikk inntil 1,8 meter utover regulert byggegrense. Rekkeverk på terrasser og levegger skal i hvert delfelt ha en gjennomgående, helhetlig arkitektonisk utforming som ivaretar estetiske hensyn for alle boliger innenfor samme boligtype. 3.2 B1 Horisontaldelte 2-mannsboliger Felt B1 skal bygges med seks horisontaldelte 2-mannsboliger med to leiligheter i hver, maksimalt 12 leiligheter, med trapper mellom byggene. Felt B1 kan ha maksimalt BRA 1500 m 2. Minimum 3 av leilighetene skal være utformet som tilgjengelige boliger. Tomannsboligene skal bygges med pulttak eller saltak. Høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 10,5 meter, målt fra topp gulv i nederste etasje, for tomannsboligene som grenser mot Åsveien samt leiligheten lengst sørvest i husrekken som vender mot f-gv1. Høyeste gesims skal ikke overstige 7,5 meter, målt fra topp gulv i nederste etasje, for de to resterende tomannsboligene som grenser mot gangveien f_gv1. Det skal være samme takform for all bebyggelse innenfor feltet. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomten. Heishus/trapperom kan plasseres utenfor byggelinjen. Når leilighetsbyggene bygges med 3 etasjer, skal den nederste leilighet gå over to etasjer. Det skal etableres privat uteoppholdsareal mot vest. Det tillates svalgang 1,8 meter utover regulert byggegrense mot øst. For boenhetene på bakkeplan tillates etablert terrasser på maksimalt 25 m 2. For boenhetene i andre/tredje etasje tillates det etablert balkong på maksimalt 15 m 2. Sportsbod plasseres i bakkant av parkeringsplass i f_p B2 leilighetsbygg/blokk Felt B2 skal bygges med leilighetsbygg med totalt 8 leiligheter. Felt B2 kan ha maksimalt BRA 850 m 2. Minimum 4 av leilighetene skal være utformet som tilgjengelige boliger. Revisjon: Side 4 av 8

36 Boligene skal bygges med pulttak eller saltak. Høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 11,0 meter målt fra topp gulv i nederste etasje. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomten. Heishus/trapperom kan plasseres utenfor byggelinjen. Det skal etableres privat uteoppholdsareal mot vest. Det tillates etablert svalgang 1,8 meter utover regulert byggegrense mot øst. For boenhetene på bakkenivå tillates det etablert terrasser på maksimalt 20 m 2. For boenhetene i andre etasje tillates det etablert balkong på maksimalt 15 m 2. Parkeringsplasser er etablert under B5 (se illustrasjon i plankartet). Sportsbod plasseres i bakkant av parkeringsanlegg under B B3 leilighetsbygg/blokk Felt B3 skal bebygges med en blokk med totalt inntil 7 leiligheter. Felt B3 kan ha maksimalt BRA 1200 m 2. Boligene skal bygges med pulttak eller saltak. Byggegrenser deler bebyggelsen i tre deler. 1. Mot vest kan det bygges 2 etasjer + parkering i sokkel, høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 10,5 meter målt fra topp gulv i nederste plan. Dette utgjør blokkens hoveddel. 2. I midtre del avtrappes blokken. Her kan det bygges med 1 etasje + parkering i sokkel, høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 7,5 meter målt fra topp gulv i nederste plan. 3. Del lengst mot øst avtrappes ytterligere, og her kan det bygges parkering i sokkel, høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter målt fra topp gulv i nederste plan. Denne delen strekker seg helt ut til formålsgrensen mot friområdet f_g2. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomten. Heishus/trapperom kan plasseres utenfor byggelinjen. Alle leilighetene skal være utformet som tilgjengelige boliger. Det skal etableres privat uteoppholdsareal pr. boenhet i form av privat terrasse/balkong mot sør. Det skal etableres garasjeanlegg i første etasje av boligblokken. Her skal det anlegges opptil 7 parkeringsplasser, hvorav minimum tre av disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. 3.3 B4 leilighetsbygg Felt B4 skal bygges med ett leilighetsbygg med fire leiligheter. Felt B4 kan ha maksimalt BRA 1000 m 2. Minimum 1 leilighet skal være utformet som tilgjengelig bolig. Revisjon: Side 5 av 8

37 Boligene skal bygges med pulttak eller saltak. Høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 10,5 meter målt fra topp gulv i nederste plan. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomten. Balkonger og mindre bygningsutstikk kan ikke bygges nærmere O_VEI4 enn 0,5 meter. Heishus/trapperom kan plasseres utenfor byggelinjen. Det skal etableres privat uteoppholdsareal pr. boenhet i form av privat terrasse/balkong mot sør. For boenhetene i andre etasje tillates det etablert balkong på maksimalt 40 m B5 og B6 konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger i rekke Boligene skal bygges i tre etasjer. Det tillates kun en boenhet per tomt. Hver tomt kan ha 350 BRA m 2. Boligene skal bygges med pulttak og saltak. Høyeste gesims/mønehøyde skal ikke overstige 10,5 meter målt fra topp gulv i kjelleretasjen. Det skal være samme takform for all bebyggelse innenfor hvert av feltene. Eventuelle takutstikk tillates inntil 50 cm inn på nabotomt. Mellom eneboligene skal det etableres en trapp som sikrer forbindelse mellom hagen og gårdsplassen. Trappen ned til hagen skal minimum være 1,2 meter bred. Det skal etableres privat uteoppholdsareal pr. boenhet i form av privat terrasse/balkong mot sør. Hver bolig skal ha to parkeringsplasser. Innenfor B5 kan den ene parkeringsplassen plasseres i garasje (integrert i boligen). Den andre parkeringsplassen skal plasseres i forlengelse av boligene. Innenfor B6 skal den ene parkeringsplassen plasseres i garasje (integrert i boligen) og en i forlengelse av denne. Garasjer med garasjeport skal ligge minimum 6,0 meter fra veikant. Under bakkenivå i B5 er parkeringsanlegg for B2 plassert. Sportsbod kan plasseres i bakkant av hver parkeringsplass og carport/garasje tillates etablert. Sikringsgjerde langt f_vei3 over garasjeanlegget skal anlegges. 3.4 B7 enebolig Innenfor felt B7 er det en eksisterende bolig. Bolighuset kan maksimalt bygges med to etasjer. Bygningens grunnflate må ikke overstige 25 prosent av tomtens nettoareal. I tillegg kommer garasje i en etasje med grunnflate ikke over 40 m Andre anlegg I felt O_T er det etablert en trafo. Anlegget skal driftes og vedlikeholdes av offentlig virksomhet. Revisjon: Side 6 av 8

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

Salgsinformasjon 24. januar 2013

Salgsinformasjon 24. januar 2013 Salgsinformasjon. januar 0 ET DRØMMEHJEM FOR DE LITT KRESE Pernillevegen ligger attraktivt til ved Salhusvegen med utsikt over Karmsundet og innover mot byen. Her bor du i et solrikt og fredelig område

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

Ca 830 m til Prestvannet barneskole

Ca 830 m til Prestvannet barneskole Adresse: Brinkvegen 26-44, 9011 Tromsø Betegnelse: Gnr 118 bnr. 1609 i Tromsø kommune. Boligene vil bli en del av et sameie med selveierboliger. Eier: Brinksvingen AS Oppdragsansvarlig: Ruth Norstrøm /

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt

L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt L ivet på solsiden Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4 Enebolig 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt 1 Strand boligområde Strand boligområde er et nytt boligområde ca 6 km fra Tromsø Lufthavn.

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Hytter i fantastiske omgivelser!

Hytter i fantastiske omgivelser! HYTTER VED SJØEN Eivindvik, Sollibotn Hytter i fantastiske omgivelser! Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer