Notid og framtid på SKOLEMAGASINET. Årets viktigste møtested! Se side Fronter Brukerkonferanse sepember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notid og framtid på SKOLEMAGASINET. Årets viktigste møtested! Se side 15-24. Fronter Brukerkonferanse 17. - 19. sepember"

Transkript

1 orge P.P. eturadresse: Postboks 153, 2302 Hamar Les om den gode hjelparen e side 10 Matt Wahl kom for å promotere de norske nettsidene til DL e side 16 ytt styre i PeD e side 30 KOLMGI Fagavis for læremidler og skoleutvikling, nr , 25. årg. Foto: Vidar lfarnes otid og framtid på e side Brukerkonferansen er et populært arrangement for å oppdage nye muligheter med Fronter, som igjen kan være med på å krydre den pedagogiske hverdagen. a en titt på våre konferansesider for mer informasjon:www.brukerkonferanse.no Årets viktigste møtested! Fronter Brukerkonferanse sepember Color Fantasy t/r Oslo - Kiel

2 2 LD/YH KOLMGI Fagavis for læremidler og skoleutvikling, nr ndring Med ny teknologi og lærere som faktisk ønsker å benytte ny teknologi i pedagogikken, er det fremdeles et ønske om paradigmeskifte i skolen i forhold til bruk av teknologi. Ordet endring går stadig igjen i flere kronikker og foredrag. Årets KUL (asjonal konferanse om bruk av IK i utdanning og læring) ble en suksess. På en score fra èn til fem fikk de fleste plenumsforedragene over karakteren fire. 20års-jubilèet hadde også rekordoppslutning med over deltakere. KUL er med andre ord en konferanse som stadig flere ønsker å oppleve. Mange av foredragen i plenum handlet om endring. Det var ikke bare ønsket om endringen, men også forundring over at det ikke hadde blitt mer endring. rond Giske var en av dem, for han så ingen større forskjell fra da han var kunnskapsminister for rundt 10 år siden. Giske etterlyste en klarere visjon for fremtidens skole. UCO-ansatte Mark West slo også fast at ny teknologi ikke har endret skolen slik man skulle tro. I rapporten «Profesjonellfaglig digital kompetanse og erfaringer med IK i lærerutdanningen» som er utført av enter for IK i utdanningen, slås det fast at de fleste nyutdannede lærerne både ønsker å ta i bruk IK, og føler seg digitalt kompetente. De nyutdannede lærerne er ikke bekymret for om det stilles krav til deres digitale kompetanse når de starter som lærere. narere tvert om viser rapporten fra IK-senteret at et stort flertall mener de er kompetente. Likevel ønsker de seg etterutdanning på feltet. Med dette som bakteppe synes det å være store muligheter for å kunne endre skolen til å bli mer fremtidsrettet. Der ny teknologi blir brukt i en kontekst som passer fremtiden krav, og ikke en skole som bruker ny teknologi i forhold til en tid som er forbi både på skolen og alle andre steder i samfunnet. Med så mange ønsker om endring er det å håpe at flere - med politikere og lærerorganisasjoner i spissen - tørr å ta skrittet fullt ut slik at forlag og andre i sin tur tørr å lage fremtidsrettede pedagogisk digitalt innhold rettet mot elever som mange av dem skal leve med langt inn det neste årtusenet. Per une knes redaktør visen kolemagasinet Postboks 301, 1379 esbru, lf kolemagasinets epost-adresse kolemagasinet på internett edaktør: Per une knes - Utgivelsesdato: 2. juni 2014 Medarbeidere i denne utgaven Odd de Presno, hor øndenaa, Jan Vincens teen, teinar und, Vidar lfarnes, li Bondlid, Marte lmida Devlin, strid Marie Fossan og Halvor keland. paltister ldar Dybvik og Heidi ustlid nnonsesalg Bente Johansen, mobil , epost Produksjonsledelse Foto-, Presse- & P-ervice, postboks 153, 2302 Hamar edaksjonssekretær Bo orseng - tlf epost Webansvarlig internett studio bonnement kr. 450,- pr. skoleår/kalenderår. kriftlig henvendelse til ignerte artikler er nødvendigvis ikke kolemagasinets offisielle eller redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens egen regning. edaksjonen forbeholder seg retten til å publisere artiklene på internett. Prepress DM, Brumunddal otasjonstrykk vis rykk as/hamar rbeiderblad, Hamar Utgivelser/materiellfrister (med forbehold om endringer): 2014 r. 4 uke r. 6 uke r. 5 uke Google Classroom er en intelligent integrasjon av Google Docs (tekstbehandling, regneark og presentasjoner), Google Drive (datalagring i skyen) og Gmail epost. y klasseromsapp fra Google «Classroom» er et nytt gratisverktøy i Google pps for ducation-samlingen som vil bli tilgjengelig for alle skoler i september, men vil tjenesten være trygg å bruke? ODD D PO I Googles egne ord: «Det hjelper lærere å lage og organisere arbeidsoppgaver raskt, gi hurtig tilbake - melding og kommunisere enklere med elevene sine. Classroom er basert på prinsippet om at pedagogiske verktøy skal være enkle og lette å bruke. Det er utformet for å gi lærerne mer tid til å undervise og elevene mer tid til å lære.» Høvelbenk i bjørk! Leveres i flere modeller og lengder. Finnes hos ledende forhandlere. a kontakt for nærmere opplysninger: KKVKD ing: Faks: nartemo epost: KOLMGI 3/2014 ark Over 30 millioner elever, lærere og administratorer rundt om i verden bruker programmer i GF-samlingen, flere i orge. Besøk Funksjoner «Classroom» er i bunn og grunn en intelligent integrasjon av Google Docs (tekstbehandling, regneark og presentasjoner), Google Drive (datalagring i skyen) og Gmail epost. Presentasjonen på angir følgende hovedmomenter: år en lærer gir oppgaver kan hun velge å dele et dokument med en enkeltelev eller automatisk sende en kopi til alle elevene. Læreren kan hurtig se hvem som har eller ikke har utført tildelte oppgaver. Læreren kan annonsere, stille spørsmål, komme med kommentarer og gi direkte tilbake - melding til elever enkeltvis eller samlet i sanntid. Hver oppgave er lagret i en egen nettsky-mappe. Hver elev har en personlig oppgaveside («ssignment page»). Her kan de raskt se hvilke oppgaver som må innleveres og når. Hva med sikkerhet? I september 2012 åpnet Datatil - synet for at norske skoler kunne bruke Google pps. koler som ønsker å ta Google Classroom i bruk bør imidlertid studere Data - tilsynets krav nøye (se spesielt forutsetningene på Google forplikter seg til å levere annonsefrie, datainnsamlingsfrie versjoner av sine søketilbud for skoler. I april ble forpliktelsen utvidet til å omfatte Google pps for ducation. jenesten vil ikke lengre inneholde annonser. Den vil heller ikke lengre samle inn eller bruke elevdata til annonseformål. På den annen siden er ikke Google transparent om hva de gjør med elevdataene. Å finne ut vil kreve omfattende graving og søking. n nylig rettsak i California avslørte at Google skanner alle elevers bruk av Google pps for ducation - selv om dataene ikke blir brukt i annonsevirksomhet. Dessuten har s datainnsamling vist oss at ingen lengre er trygg, uansett om de er på inter - nett eller ei. Å bruke Google Class room er nok vesentlig tryg - gere enn å bruke Facebook, men helt trygg er man aldri. isikoen må vurderes mot antatt nytte - verdi. e bilder og flere artikler fra KUL 2014 på

3 Fremtidens klasserom er her nå! M Board 6065 interaktiv skjerm Ultra HD 4K oppløsning karpe, detaljerte bilder med super fargegjengivelse. Utmerket berøringsopplevelse pesiallaget overflate med presis berøring og lav friksjon. 6-touchpunkter, flere elever kan jobbe samtidig amhandling på en engasjerende og morsom måte! Penn- og berøringsgjenkjenning kjermen har de samme unike egenskapene som M Board 800-serien når det gjelder berøringsgjenkjenning: Innebygget intelligens* som ser forskjellen på en penn og en finger slik at du kan skrive med pennene, styre innhold med fingrene og viske ut med håndflaten. yheten «Penn-ID» gjør at to kan skrive med ulik pennefarge samtidig. yhet! «lle» kan i dag lage en touch-skjerm/infokiosk, men bare M kan lage en skjerm som har berørinngsgjennkjenning og intelligente penner* slik at den egner seg til bruk i et klasserom der man også skal skrive og samhandle på skjermen. M Ink gjør at man enkelt kan løfte en penn og skrive inn i en hvilken som helst applikasjon. ndelig en flatskjerm som er enkel og M! M Board 6065 leveres med M otebook 2014 programvare. Les mer om M Board 6065 på smartboard.no M otebook 2014 M otebook kommer i ny og utvidet versjon med: M esponse V responssystem for mobile enheter M Geogebra-integrasjon XC Collaboration Basic samhandlingsverktøy for mobile enheter otebook 3D verktøy e video om ny funksjonalitet ved å skanne koden: Kjøper du et produkt fra M etter 1. april, får du 4 lisenser med nye M otebook 2014 med på kjøpet, samt 1 år med M dvantage programvareavtale med oppgraderinger, nye tillegg, vedlikehold og support. koler som allerede har M produkter kan benytte M otebook 11.4 som før, eller oppgradere til M otebook 2014 for å få nyeste funksjonalitet. Les mer om M otebook 2014 på M Board kurs sommer 2014 Lyst til å lære mer om M Board og M otebook? lle kursene i sommer vil vektlegge praktisk jobbing i M otebook, men fokus på interaktivitet for lærer og elever. Datoer: Onsdag 18. juni og torsdag 7. august. Les mer og meld deg på: Vær varsom! Kjøp M gjennom autorisert forhandler Dette sikrer dine rettigheter til produsentgaranti, kurstilbud og service/support. Kjøper du produkter gjennom en uautorisert kanal er det ingen garanti for at varene er ekte/uskadede og M produsentgaranti er ikke gyldig. ilgang til no sikrer du deg kun ved kjøp gjennom en autorisert forhandler. Listen over autoriserte/akkrediterte forhandlere finner du på Vi har forhandlere over hele landet - se Finn og del undervisningsopplegg - se orsk distributør av M Board og orges ledende kompetansesenter innen interaktive tavler.

4 4 KOIKK/YH Kronikk Der skulle vi ha vøri Jeg fikk ikke vært med på KUL i år. v del - takerlista ser jeg at ingen fylkesmannsembeter var represen - tert. IK er knapt nevnt i fylkesmennenes embetsoppdrag. Det er ikke noe vi driver med. Heller ikke Kunnskapsdeparte - mentet eller Utdanningsdirektoratet var tungt tilstede. Det var derimot senter for IK i utdanningen, flere forlag, mange høgskoler og videregående skoler, og en god del kommuner og grunnskoler. LD DYBVIK H COMBCK KID I et intervju nylig med K sier kunnskapsministeren om digitale ferdigheter at «ingen kan velge dette bort, men vi ser at det er store forskjeller mellom skolene. Både når det gjelder hva elevene lærer, og hva slags utstyr de disponerer». Grunnen er at skoleeier, det vil si kommune og fylkeskommune, har ansvaret for at skolene drives etter målene som er satt i læreplanene. Ut fra det velger de selv hvordan de vil prioritere dette. oen velger å bruke penger på kultur, eller skole- bygg for den saks skyld, andre velger å kjøpe flere datamaskiner eller annet utstyr til skolene. r dette en riktig ordning, eller burde staten i større grad gå inn og sikre at skolene har tilnærmet likt utstyr? lik er lokaldemokratiet. Jeg mener det er riktig at de som eier skolene som skal ha ansvar for dette, akkurat som med skolebøker eller annet materiell. å får skoleledere og de som underviser sørge for at de på en best mulig måte oppnår målene som er satt i læreplanen. Men det er selvfølgelig også slik at vi fra nasjonalt hold skal være med på å bidra, sier orbjørn øe Isaksen. Dette er et signal om at IK i skolen ikke er viktig som nasjonalt anliggende i orge på linje med de andre grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Derfor blir feltet politisk sett overlatt til lokalt nivå eller satt bort til IKsenteret oppi romsø. For ti år siden var det annerledes. Det gikk mot slutten av det pompøse nasjonale prosjektet PILO. (Prosjekt innovasjon i læring, organisasjon og teknologi). Læringssenteret og IU var høyt på banen, flere fylker prøvde ut modeller. Optimismen og innsatsviljen var stor. Glade gutter og kvinner fra fylkesmannen var på KUL og B. iden har den nasjonale interessen dabbet av. Det er mange grunner til det. Hovedgrunnen, slik jeg ser det, er at IK-basert læring mot sin natur lot seg tvinge inn i skolens tradisjonelle organisasjon og struktur og dermed dømt til en langsom og pinefull lidelse. Dette har man holdt på med i ti år. Det minner om et innlegg jeg nylig leste på Facebook I never make the same mistake twice. I make it five or six times, You know Just to be sure. t iøynefallende eksempel på denne strategien er Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser, utarbeidet av enter for IK i utdanningen på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Denne veilederen lanserer et begrep de kaller digital skolekompetanse. Viktige begreper i veilederen er: klasseledelse i teknologirike omgivelser, tips for klasseledelse, regler og rutiner for klasseledelse og bruk av digitale enheter, sentrert om læreren som den viktigste personen. Men har man ikke i denne iveren etter å tvinge databruk inn i skolens form rett og slett unnlatt å stille de viktigste spørsmålene: Digitalisert klasserom. Gir det mening? Klasseledelse i digital kompetanse. r det mulig? Digital skolekompetanse? Hva i all verden er det? Ja visst skulle jeg vært på KUL, så det er ikke uten risiko at jeg uttaler meg om noe jeg ikke var tilstede på. Ved studium av presentasjonene på nettet kan jeg likevel registrere en todeling. Innleggene som ligger innenfor og forsterker den skolske rammen, og de som sprenger den. Dessverre ser jeg fortsatt en klar overvekt av de førstnevnte. t eksempel på det siste er professor rne Krokan som tillater seg det dristige spørsmålet som politikere ikke synes å ha tenkt på: nn om læreren ikke er den viktigste ressursen for elevens læring? rne Krokan sier rett ut at den som ikke vil jobbe digitalt, er ute. entrale begrep innen læring er tilgang til nettverk, deling og utvikling av kunnskap, læringsressurser på nett, bruk av åpne grupper på sosiale medier. Han etterlyser vilje til åpenhet og endring også blant lærere og skolefolk. Ungdom er de mest innovative personene i verden. Disse personene tilbyr skolen lukkede rom, lukkede mål og individsentrerte vurderingsformer. elvfølgelig er det grunn til motforestillinger mot å underlegge seg de teknologiske systemene, algoritmene og robotene, fjernundervisningen og MOOCène. Men det rokker ikke ved det faktum at læreboka og læreren som de viktigste kildene til kunnskap er eller kommer til å bli borte. Det gjenstår en god del arbeid for å få politikere og lærere til å gjøre de nødvendige endringsgrep for å gå digitalt. Utviklingen på noen av våre fremste læresteder gir imidlertid grunn til optimisme, og sentrale myndigheter har flere fremtidsrettede utvalg i arbeid. å konklusjonen må bli: Vi sees med optimisme på KUL he come - back kid ldar Dybvik er peda - gog og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold med ansvar for handlingsprogram - met God oppvekst i Vestfold Dybvik har tidligere vært lærer, rektor, skole- og barne - hagesjef og direktør i Grunnskolerådet. tter fem års opphold er han nå tilbake som spaltist i kolemagasinet med en serie artikler om hva slags læring som fungerer i skolen i vår tid. Korrekt klimasyn vs. kritisk tenkning? Kjetterske synspunkter om skolebøker, undervisning om miljø og trening av elevene i kritisk tenkning. rik unstad Det skoleelever trenger mest er faglig grunnlag for egne meninger, ikke å bli skremt. ODD D PO Høgskolelektor og biolog rik unstad har gjennomgått 14 læreverk om miljøvern for ungdomskolen og første videregående. Hans blikk var kritisk, som seg hør og bør for en medstifter av kepsis (http://bit.ly/1qg5al), en forening for «organisert kritisk tenking». Frem til 2009 var han for øvrig redaktør for forskning.no. I utgangspunktet syntes han bøkene fremstilte miljø- og klima - situasjonen nøkternt og nøytralt om enn med et overdrevent fokus på én side av saken klimaet. Men etter hvert finner han utelatelser av viktig informasjon (se artikler/2014/april/386501): «De fleste bøkene søkte å fremstille bredden. De tok opp bærekraftig utvikling, orienterte om trusler mot biologisk mangfold, omtalte forurensning og vannkriser, drøftet urfolkproblematikk men med et par unntak endte de alle opp med å fremstille klimaet som alle truslers mor.» «Det skoleelever trenger mest er faglig grunnlag for egne meninger, ikke å bli skremt», mener han. Kritisk tenkning Hvordan undervise om virkninger av klimaendringer på mennesker, samfunn og natur med utgangspunkt i Fs klimapanels rap port - er og samtidig trene elevene i kritisk tenkning? Inspirert av de antatte CO2 truslene: CO2-bilen. unstad mener vi ikke må «gjem - me bort en viktig del av det totale bildet, og på den måten frata elevene muligheten til selvstendige vurderinger av virkeligheten. n virkelighet som blant annet sier at klimaet aldri står stille.» otal - bildet består av «kosmo log iske fenomener, solaktivitet, vulkanisme og så videre.» øytrale kunnskaper og fakta er et nødvendig utgangspunkt for kritisk og selvstendig tenkning, ikke prekener og dommedagsprofetier. Øvelsesoppgaver for elevene? Fs klimapanel hevder at verden i dag er katastrofalt overopphetet. ndre hevder det har vært så varmt før. Finnes det vitenskape - lige rekonstruksjoner som viser at det var varmere for 1000 år siden enn nå? r de antatte negative konse kven - ser av en mulig temperaturøkning i nordområdene skremselspro pa - ganda? Vil en økning i CO2-nivået kunne ha en positiv innvirkning på biomasse og matproduksjon? Fs klimapanel fastslår at isen i rktis smelter. s Cryoatsatellitt fant imidlertid at sjøisen i rktis økt med 50% fra 2012 til 2013 (http://bit.ly/1iwzszp). Hvem har rett? Panelet hevder videre at menneskenes påvirkning på klimasystemet er tydelig. Hva mener de som er uenige i påstanden? KOLMGI 3/2014

5 YH! Lese- og skriveprogram for Mac. Hjelp til å skrive pesialtilpasset norsk og engelsk stavekontroll Ordfullføring (norsk og engelsk) edigeringsverktøy (editor) Hjelp til å lese Opplesing av tekst med talesyntese Markering av ord ettersom de leses opp Hjelp til å forstå Digitale ordbøker (norske og no-eng/eng-no) Jobb enklere

6 6 IK I KOL Vil heve studiekvaliteten med IK Høgskolen i elemark ønsker å heve kvaliteten på egne studier gjennom økt, relevant bruk av IK i undervisning, læring og vurdering. I UD (K OG FOO) Målet med denne strategiske satsingen er å forbedre student - enes læringsutbytte og øke høgskolens samlede rekruttering. Dette er noe av bakgrunnen for høgskolens e-læringsprosjekt som blant annet skal bidra til å legge til rette for økt bruk av digitale verktøy, noe som får både pedagogiske, tekniske og administrative konsekvenser for høgskolen. Vi jobber bevisst med alle disse sidene for å bli bedre, sier høgskolelektor Hjørdis Hjukse som er en av deltakerne i prosjektet. Hun forteller at de er relativt nystartet og har holdt på bare et halvt års tid. elve prosjektgrup - pen består av seks ansatte, men de har forgreninger til alle fakul - tetene og flere undergrupper er i sving med ulike piloter for prøve ut relevant bruk av IK i ulike fag og studier. Det er meningen at vi skal bli flinkere til å ta i bruk digitale verktøy både på campus og på nett, sier hun. Digitale verktøy har inntatt både høgskoler og andre utdanningsorganisasjoner og på deres skole har de nå et høyt trykk på dette for å bedre læringsutbyttet. I dag er digitale verktøy et viktig hjelpemiddel for læring på alle nivå. Hun er ikke i tvil om at det er et stort læringspotensiale i disse Forskning på barn og IK har gjennom flere år stått i sentrum for pro - fes sor Lydia Plowman fra University of din - borough. år smart-telefoner, nettbrett og digitale, intelligente leker blir en stadig større del av hjemmehverdagen for barn ned til 2- verktøyene og at de kan brukes mye mer effektivt enn det stort sett blir gjort i dag. IK og digi - tale verktøy kan etter hennes mening brukes bedre både til å fremme læring og til å gjøre lær - ingssituasjonen bedre både for studenter og elever. De kan brukes både til å støtte undervisning, veiledning og vurdering, mener hun. Det er ulike metoder til å tilnærme seg disse verktøyene avhengig av hva slags fag det dreier seg om. 7 myter om barn og teknologi Ved Høgskolen i elemark satset det mye på e-læring og bruk av digitale verktøy. egnetavle er også blant de digi tale verktøyene som er i bruk. 3års-alderen, hvordan påvirker dette familielivet og ikke minst - barna selv? Plowman har høstet internasjo - nal oppmerksomhet rundt sin forskning. Hun ble i 2013 hentet inn av Forskningsrådet som fagekspert i prosjektet Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunns vitenskap (FIHUMM). Forskningsrådet har også til hensikt å bruke henne i Forelesningsstøtte På ordinære forelesninger opplever mange studenter mye mono log fra foreleser, og det store flertallet av studentene er ganske passive. Hun tror læringsutbytte kan bedres vesentlig ved å gjøre bruk av flere digitale verktøy og for eksempel bruke dem i forkant av forelesningsøkten til å forberede studentene på det som kommer i selve forelesningen. Målet er mer studentaktive læringsformer, sier hun. Ved å utfordre studenten gjennom små tester, en videosnutt eller en lydfil i forkant, vil de være litt forberedt på det som kommer og læringsutbyttet av timen eller forelesningen kan bli bedre. Med digi - tale verktøy er det mulig å få dette til uavhengig av hvor læreren eller studentene er. Det er også mulig å bruke digi - tale verktøy som støtte under selve forelesningsøkta. Ofte ber læreren eller foreleseren student - ene om å snu seg mot hverandre og diskutere et eller annet emne. På den måten prøver de å få igang en dialog og aktivere dem litt. t alternativ til denne metoden er å opprette et google-dokument som elevene deler og kan jobbe på samtidig. Da kan alle student - ene eller elevene bidra ved å skrive i dokumentet, en definisjon eller formidle noe til læreren eller til hverandre om et emne. amskriving både før, under eller etter en læringsøkt kan være effektivt. tudentene eller elevene kan jobbe to og to eller i større grupper. Gode kilder som studentene finner fram til på nettet, bør deles direkte på læringsplattformen. eller ved å ta i bruk sosiale bokmerker. Hvis studentene eller elevene skal finne gode ressurser til en oppgave, kan de gjøre det på KOLMGI 3/2014 denne måten og komme med forslag i et felleskap, i stedet for at læreren gir dem ferdige svar. Flippe forelesninger Hjukse har stor tro på undervisningsmetoden flipped clasrom (omvendt undervisning). Ved å flippe forelesningen slik at noe av det som foregår i forelesningen presenteres for elevene eller studentene på forhånd, kan tiden vi er sammen brukes til seminar med dialog, øvingsoppgaver eller veiledning. levene og student - ene synes ofte de får for liten tid til å snakke med læreren og få nødvendig oppfølging. Hvis noe av forelesningen eller timen kan presenteres for dem på forhånd, så blir det lettere å frigjøre tid til dette. Hun tror ikke det er nød - vendig å flippe et helt kurs, men dette kan være et av flere virkemidler. Hun presiserer at man må ta hen - syn til av fagets egenart og hva slags studieløp og nivå det dreier seg om. tudenter lærer også forskjellig. oen studenter eller elever trenger kanskje å jobbe praktisk og trene på f.eks prose - dyrer med veiledning. For å få tid til dette, kan det å flippe deler av undervisningen være en løsning. Hjukse tror ikke det nødvendigvis er best å legge ut timevis med forelesninger, men har tro på at det går an å legge ut korte snutter, fortettede undervisningsøkter. ilbakemeldinger og vurdering ilbakemeldinger kan også forenkles og forbedres ved bruk av digitale verktøy. Hvordan leverer studentene eller elevene arbeid - ene sine? Gjør de det kollektivt i en wiki eller en og en til læreren? Hvis de deler en del av tilbake - meldingene på flere, vil flere også lære av dem, sier hun. år det gjelder eksamen og vur - dering, så mener hun det er et utbredt ønske blant elever og stu denter om mer varierte vur - deringsformer. Hun synes det er litt unaturlig at elevene skal jobbe med digitale verktøy hele året, og så bruke papir og penn på eksamen. tudentene bør få anledning til å bruke digitale verktøy også på eksamen, her har vi mye å lære av erfaringer fra grunn- og videregående skole, sier hun. I tillegg må vi bli flinkere til å ta i bruk alternative former for vurdering. Hele tiden er det viktig at lær - eren er bevisst på hva merverdien er med å bruke PC og digi tale verktøy. PC skal være et godt læringsverktøy, ellers kan de like godt bruke gamle-metoden. Det finnes mange andre gode metoder som også kan brukes i undervisningen. oe lærestoff trenger en å høre flere ganger. Da kan podcast være løsningen. elevant bruk av IK kan heve kvaliteten på egen læring og gi økt læringsutbytte, mener hun. Hun tror IK og gode digitale verktøy kan være positivt for rekrutteringen fordi det er mulig å følge deler av et undervisningsopplegg uten å være fysisk til stede. Ved høgskolen i elemark har vi lang erfaring med nett- og samlingsbaserte studier, og vi ser at det er stort behov for mer flek - sible studieformer, særlig for de voksne studentene som ønsker å kombinere deltidsjobb og utdanning. Vi trenger både gode cam - pus studier og mer fleksible studie former som fore går over nett. Fordi vi i dag har gode digitale verktøy, kan man legge til rette for samarbeidslæring og dialog også i slike nettstudier, sier Hjukse. Ida Kjellemyr og milie Gangsø er blant studentene som bruker digi - tale hjelpemidler i studiene. Her bruker de Ipad og skjerm.

7

8 8 IK I KOL ipad-prosjekt til kveik og glede Korleis skal ein best skapa entusiasme og læring i ei gruppe med elevar som er utviklingshemma? Jau, då brukar ein ipad for alt han er verd. Og resultata gler både elevane og prosjekt - leiaren. VID LF (K OG FOO) Vi vandrar gjennom korridorane på Kvinnherad vidaregåande skule (KVV), og finn fram til ei dør det står Kvardagsliv på. Velkomen til oss, seier Jannice Helland, der ho er i full sving med ein av brukarane. Han har nett vore ute med ipad-en sin, og fotografert nokre motiv frå skuleområde. Dei har han alt plassert inn i noko som skal bli ei bok. I ei fin blanding av tekst og illustrasjonar. Mellom anna har han skrive og lese inn ei rekkje ting som han er god til. Med å trykkja på ein knapp på skjermen, kan han og andre få desse punkta lesne opp. Og det er forfattaren sjølv vi høyrer. «g er god til å lesa, baka bollar, snakka, klatra, bruka hoppe tau, driva med data, symja og smila» kjem det frå dataverktyet på bordet framfor oss. leven kan vanskeleg skjula kor stolt han er, og viser til fulle at den siste eigenskapen i oppramsinga er alt anna enn skryt. økte til fylke Prosjektleiar Helland smiler også. Og fortel gjerne litt om korleis dette har vorte ein realitet. Vi var rett og slett på jakt etter eit Mind the gap De siste ukene har kunnskapsministeren brukt flere anledninger på å fraskrive seg ansvaret for den digitale stillstanden i norske skoler, og mener dette ene og alene er skoleeiers ansvar å prioritere. HIDI ULID DIKØ MYDIGHKOK IK-OG Det er ingen tvil om at det er skoleeiers ansvar å forvalte skolene etter beste evne, men 20 år med festtaler om verdien av IK i utdanningen har ikke gjort de digitale skillene merkbart mindre. narere tvert i mot er det ikke lenger bare skiller i tilgjenge - lig utstyr på skoler, det er også store digitale skiller mellom klasserom. Dette handler om lærer - ens evne til å integrere IK i læringsarbeidet. IK-orge tar derfor til orde for en felles satsing, og et forpliktende samarbeid mellom alle skoleeiere lokalt og nasjonale skolemyndigheter. Prosjektleiar Jannice Helland og avdelingsleiar for spesialundervisning, turla Helland, er godt nøgd med ipad-prosjektet for kvardagslivsgruppa på KVV. IK orge har ordet Heidi ustlid rtikkelforfatteren er direktør for myndighetskontakt i IK-orge. Vi har i orge veldig høy aksept for at skolen ikke er en moderne arbeidsplass for den millionen som hver dag kommer dit for å lære og undervise. K sin kart - legging viser at utstyret er dårlig, ødelagt og utdatert, og nettil - gangen ikke basert på stordrift. Det hjelper selvsagt ikke bare å opplegg som kunne inspirera og motivera denne gruppa med elevar til læring. g har sett korleis mine eigne ungar har glede av å bruka ipad. jølv har eg også gode røynsler med nettbrett. Dermed snikra pushe utstyr inn i skolen. Det må også brukes til å fremme læring. Da er det avgjørende at lærerne er trygge digitalbrukere og vet hvordan utstyret kan brukes til å tilpasse opplæring til hver enkelt, og brukes i alle fag for å fremme bedre læring. I dag vet vi at lærere med lengst og kortest ansiennitet har lavest digital kompetanse. Det er alarmerende. Men holder det med trygge lærere og masse utstyr? eppe. Utstyret må også fylles med digitalt innhold som gjør at kompetansemålene i læreplanene nås. amtidig må det legges opp til vurderingsformer som nettopp tar inn over seg de kunnskaper og kompetanser vi må forvente at fremtidens arbeidstagere trenger. Om dette ikke er et nasjonalt anliggende vet ikke jeg. Det jeg vet er at ønsket om fremdrift er sterkt redusert fra opposisjon til posisjon, og det kan se ut til at øe Isaksen gjemmer seg bak den lokale selvråderetten snarere enn å løfte elevene inn i framtida. KOLMGI 3/2014 vi saman ein søknad til opplæringsavdelinga hjå fylkeskommunen, og januar 2013 var vi i gong. Det har så langt vore ei udelt positiv oppleving, seier Helland. kriv om app-ane Det har ikkje vore trøbbel med ein einaste ipad dette året. Brukargrensesnittet fungerer suverent med dei app-ane vi etter kvart har lasta ned og nyttar oss av, fortel ho. Problemet er jo at det finst så uendeleg mange flotte applikasjonar å velje mellom. Vi har brukt mykje tid på å finna dei som passar best til formålet vårt. pp-en som vert nytta i boklaginga heiter «Book Creator». «imovie» er ein anna som har vore mykje brukt, både til å laga små filmsnuttar, og for å presentera bilete. tter kvart har vi teke i bruk kring ti slike program. Program som vi skriv om i ein eigen blogg. Han er å finna under KVV, på Hordaland fylkeskommune si nettside, Ut til mange ipad-prosjektet for tilpassa opplæring har vorte lagt merke til av mange. Jannice har vore på tord og fortalt om kva dei driv med på Husnes. Det same har ho gjort på såkalla e-pedagog-samlingar i regi av fylkeskommunen. epresentantar frå både Odda og ordahl Grieg vgs i Bergen har vore på KVV for å læra meir om opplegget. Ho og turla Helland (leiaren på avdelinga) stod også på programmet under «Dei gode døma», 27. og 28. mars. Kjekt at det er fleire enn oss her på KVV som tykkjer dette er spennande, smiler prosjektleiar Helland. P! Før dei starta opp på KVV, var Helland ein tur til tatped for å få innspel og hjelp kring igangsetjinga. yleg var det dags for ein returvisitt. Då kom tatped til Kvinnherad for å laga ein videoreportasje om prosjektet. Jannice Helland (midten) var deltakar på årets KUL i rondheim. Der var ho også til stades på foredraget som Per Jan vestad og Hedda kstrøm frå tatped hadde. Kjekt å treffa att to som hjelpte oss i gang med vårt prosjekt, fortel Helland.

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av...

Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av... Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av... Et knippe prosjekterfaringer 2004 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2005 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer