Jubileumsfest. Les mer side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsfest. Les mer side 7"

Transkript

1 Nr 1 mars årgang Jubileumsfest Les mer side 7

2 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli urolige for hva som skulle skje i framtida. Framtida. Et ukjent landskap. Når du er konfirmant eller ung, er du på full fart framover. Framtida kommer kanskje ikke fort nok. Da tenker du kanskje: Når jeg blir 16 kan jeg kjøre moped og lærekjøre med bil Når jeg blir voksen Noen ganger blir vi plutselig bråvåkne. Det skjer en ulykke eller noe veldig uventet Framtida er ikke så sikker lenger Der var disiplene til Jesus. De var redd for å bli igjen alene. - La ikke hjertet bli grepet av angst. I en bygd på Vestlandet bodde Ola. Han hadde aldri vært ute og reist. Bare noen småturer i Norge. Så plutselig kjøpte han seg billett til Amerika. Ikke var han kjent der og ikke kunne han et ord Amerikansk. Ikke visste han hvor han skulle, men han kjøpte billett til Minneapolis. Naboene lurte veldig på hvordan dette skulle gå. Hvordan kunne Ola tørre å dra på en slik reise?? Jo, sa Ola. Jeg har en bror borti der. Han møter meg på flyplassen. Han er kjent og han kan språket. Jeg er trygg Faste er forberedelsestid. Forberedelse til den store påskefortellingen som handler om liv og død. Om verdens mørke og Jesus som seirer over død og grav. Hvem er han, Jesus?? Jo, en bror. En elsket bror. Og han kan språket og har vært her og er her. Han har makt og evne til å gjøre oss trygg. Det er han som sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min Fra hus er det mange rom.. Da jeg var ung, opplevde jeg noen ganger at det ikke var plass for meg. Jeg passet ikke inn. Jeg husket en lørdagskveld. Jeg hadde badet og stelt meg og tatt på litt fine klær for å gå ut og være sammen med noen kamerater. Men det var en sommergjest der en gutt fra Stavanger. Når jeg kom bort til gjengen, pekte gutten fra Stavanger og sa: Veien går videre. Altså, du trenger ikke stoppe her.. Det var ikke plass for meg. Jeg måtte bare gå hjem igjen. Jeg er nok ikke den eneste som er blitt avvist. Det er ikke plass for deg. Disiplene lurte på enda mer: Hvor skal vi gjøre av oss i framtida? Kanskje de også tenkte: Enn når vi dør, hvor skal vi gjøre av oss da?? Finnes det noe håp. Finnes det noe mer?? Jesus forstår deres angst. Og han møter dem der. I min Fars hus er det mange rom. Der er det rom for hver enkelt av dere. Der er det plass for meg. For deg. Du passer inn. Rom også for ulikheter.. I dag skal vi stoppe opp for budskapet: Du har en bror, Jesus. Han har gått i forveien, gjennom død og grav. Han har beredt rom for deg. Han kan språket, og han tar imot. Lina Sandell skrev i 1889 en vakker påskesalme: Jesus för världen givit sitt liv, öpnade ögon, Herre, mig giv Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig. O, vilken kjärlek, underbar, sann, aldrig har någon älskat som han. Frälst gjennom honnom, lycklig ock fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig då, Herre, upp til ditt barn, lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kjärlek, offrande mig. God faste og påske! Hilsen Lars Birger Konfirmantjubileum 2014 i Lensvik 50-årskonfirmantene, eller gullkonfirmantene, samles til jubileumsfeiring søndag 31. august. Det gjelder altså de som ble konfirmert 21. juni 1964 og 11. juli 1965 i Lensvik kirke. Vi samler altså to kull og har annen hvert år i Lensvik og Agdenes kirker. 31. august blir det festgudstjeneste i Lensvik kirke kl og deretter hyggelig middag m.m. etterpå. Hver enkelt jubilant vil få invitasjon og en komité blir nedsatt for å forberede dagen. Nå gjelder det å blinke ut datoen 31. august og holde av den for dere som er jubilanter. Velkommen til jubileum! 2

3 Hva skjer når barn og unge drar på leir? L E D E R I dette nr. av menighetsblader kan vi lese Sive Helen skrive om konfirmantleiren på Mjuklia, nå mars, altså sist helg. Der har hun spurt andre deltakere om hva de mener om leiren og hun kommer med betraktninger. Menigheten vår satser mye på leir. Konfirmantene har både høstleir og vårleir. 5.klassingene har overnattingstur med Godt Nytt. BarneGospel drar på øvingsleir i mai. Høst og vinter deltar mange fra vår menighet på helgeleir. Bakksætra er et sted vi bruker mye. I tillegg drar ungdommer herfra til andre leirsteder. Leir betyr døgn med redusert databruk og mobilbruk. Vi dyrker fellesskapet, og det sosiale livet. Arbeider for og med hverandre. Vi synger og leker, ler og har det gøy. Vi samtaler om tro og liv. Om engasjement for andre og for å skape en bedre verden. Vi studerer bibelfortellinger og prøver å lytte oss fram til hva disse tekstene har å si i våre liv. Dette gjøres på en mest mulig forståelig måte slik at det møter det livet vi lever her og nå. De unge gir uttrykk for trivsel. Jeg tror at disse leirene møter et behov, og gir verdifull ballast i unge liv. De opplever mestring og utvikling og lærer å reflektere over eget liv. Dessuten er en god leir et sted med masse kjærlig omsorg. Det et godt rom å vokse seg sterk i. For noen år siden uttalte medlem i menighetsrådet, Halvor Sandstad, til menighetsbladet etter konfirmantleiren på Mjuklia: «Leiren var verd hver eneste investert krone». La oss fortsette å samle barna og de unge til slike leirer. - Takk til alle lederne som stiller opp til gratisarbeid og kjempestor innsats! Det er en stor rikdom å ha slike villige mennesker som gir av seg selv. Vi trenger stadig nye ledere, slik at vi ikke overforbruker de vi har. Velkommen til å være med på et verdifullt arbeid. Lars Birger Hjerterom, Konsert i Lensvik kirke Marit Selbæk kommer til Lensvik kirke sammen med sangerne Sigrid Brennhaug og Marit Thrana, samt tre musikere og holder konsert lørdag 29. mars kl Konserten har fått tittelen Hjerterom. Med Hjerterom ønsker de å ta i bruk kirkerommet og utforske mangfoldet av musikk til bruk i kirka. Repertoaret spenner fra velkjente salmer, lokal folkemusikk, Negro spirituals og gamle bedehussanger - til Åge Aleksandersen, Marie Bergmann, Bremnes og nyere musikk laga for kirka. Billettsalg ved inngangen. Hjertelig velkommen! Smilet Presten møtte to gutter på en benk i solskinnet og stoppet for å slå av en prat. Hva heter dere, ville presten vite. Jeg heter Fredrik, sa den første, oppkalt etter morfar min, Fredrik. Enn du da? Tom, sa den andre, oppkalt etter pappa si pengebok. 3

4 Årsmelding for menighetens arbeid i 2013 Menighetsrådet for 2013: Anne Marit Tangvik leder, Kjell Inge Selbekk nestleder, Svein Helge Landrø, Gerd Valseth, Eiliv Grostad, Martin Kvakland, Halvor Sandstad, Roar Tangvik Aud Landrø,( 1. vara) og sokneprest Lars Birger Aadland. Kommunens representant, Oddvar Indergård (Fellesrådssaker) Menighetsrådet har i 2013 hatt 6 møter og behandlet 33 saker. Året 2013 var det store jubileumsåret for Lensvik kirke år der mye av aktiviteten i Agdenes menighet var knyttet til dette jubileet. Jubileumsåret ble fyldig beskrevet av Halvor Sandstad i nr 4/13, og vi viser til den artikkelen. Ny og oppdatert utgave av boka om Lensvik kirke, kom ut i mars Oppgraderinger av kirkebyggene fra årsberetningen for Agdenes kirkelige fellesråd. Gjennomførte tiltak: 1. Ledelys- og brannvarslingsanlegg installert i Agdenes-, Lensvik- og Ingdalen kirke. 2. Lensvik kirkegård. Stakitt rengjort og malt. Dette ble utført av bl.a skoleungdom og under ledelse av kommunens FDV tjeneste. Trær fjernet langs stakitt mot elva, beskjæring av trær mot sjøen. 3. Lensvik kirke. Innvendig maling, koret: himling, vegger, søyler, gulvteppe fjernet, gulvet malt. kirkeskipet: gulvet, vegger under galleriet og utgangsdører malt. Prekestolen reparert skader. Vinduer: restaurert vinduer våpenhus, vegg mot vegen og mot parkeringsplassen. Fortsetter i Ingdalen kirke: To nye lysekroner og ny løper i midtgangen, samt sakristiet. Dette er gitt som minnegave ved Haldis Melands bortgang. 5. Agdenes kirke: Nye spotlys-bedre belysning i koret. Ved Agdenes kirke var det også dette året plantedag i juni, og stjernebedda ble restaurert og sto i fin blomstring gjennom sommeren. Gudstjenester og årsstatistikk Tallene viser en økning i antallet gudstjenestedeltakere. Dette skyldes mange og godt besøkte arrangement i forbindelse med 150års-jubileumet i Lensvik kirke. Gudstjenestene på julaften og ved konfirmasjonene er også godt besøkte. Ved de ordinære gudstjenestene er det noen ganger svært få deltakere. Dette gjelder særlig Agdenes kirke. Se for øvrig tabellene nedenfor. Misjonsprosjektet: Vi har fra 2010 inngått avtale med NMS om misjonsprosjekt i Blå-Nildalen i Etiopia. Vi som menighet har forpliktet oss på å sende ca kroner til prosjektet hvert år. 3.april var det Etiopia-kveld på Lensvik bedehus med besøk av misjonsprest Hans Birger Nergaard, som har vært der nede i vinter. Trosopplæring: Gerdine Selbekk er ansatt i Orkdal fellesråd som menighetspedag i 12 % stiling, med ansvar for trosopplæringa i Agdenes. Hun arbeider ut fra lokal plan for trosopplæringa, godkjent av biskopen i Nidaros. Den beskjedne stillingsstørrelsen setter begrensninger for hvor mye hun får gjort. Det er en forutsetning for at planen kan gjennomføres at det melder seg frivillige som kan hjelpe til. Gullkonfirmantene fra deltok ved gudstjenesten i Agdenes kirke 1. sept. og var deretter samlet på Vassbygdens bedehus. En av jubilantene kom helt fra USA for å delta. Også dette året var det en vellykket samling. En fin tradisjon som blir videreført. Konfirmantarbeidet har vært en prioritert oppgave også dette året med leirer, undervisning og aktiviteter. (Se BU-utvalgets årsmelding) Høsten 2013 skrev de fleste av 9.klassingene seg inn og startet som konfirmanter i kirka. Årsmøte for menigheten i ble i holdt etter gudstjenesten på Vassbygdens bedehus 10. mars, 19 personer var til stede. Gudstjeneste for eldre og institusjonsbeboere ble gjennomført onsdag 12.juni i Lensvik kirke. Det er andre året at dette gjennomføres og tiltaket blir veldig godt mottatt. Diakoniutvalget sto som arrangør. Vi har også i siste år hatt mange aktiviteter utenom vanlige gudstjenester og kan nevne Tirsdagstreff/ Barnegospel og Yngres på Lensvik Bedehus og barnelag på Vassbygdens Bedehus. Dette er et arbeid som har stor oppslutning og et arbeid som vi som menighet ser på som svært viktig. På Mølnhaugan samles det en stor gruppe pensjonister for hyggelig samvær, mat og andakt en gang i måneden, der diakoniutvalget står som arrangør. Det blir kalt Tirsdagstreff og Anne og Lars Birger er fast med på programmet. På Helsesenteret i Lensvik holdes det også andakt en gang i måneden. For øvrig vises til årsmeldingen fra de forskjellige utvalgene. Takk til alle frivillige som stiller opp. Uten dere hadde det ikke vært mulig for Agdenes menighet å gjennomføre alle disse flotte 4

5 arrangementene vi har hatt. Men så er det slik at noen slutter, og da vil det alltid være behov for nye. Vi ønsker gjerne nye medarbeidere, for korte eller lengre tid, velkommen i tjenesten. For Agdenes Menighetsråd Anne Marit Tangvik KIRKESTATISTIKK Tekst Gudstjenester i kirkene institusjoner Annet sted Gudstjenester totalt Døpte totalt Døpte bosatt i soknet Konfirmert Vigsler totalt Vigsler bosatt i soknet Gravferder Kirke Antall Deltagere Deltagere Nattverd gudstj. totalt gj.snitt gj.snitt Agdenes 10(10) 539(601) 46(50) 15(9) Lensvik 27(25) 3209(2186) 119(87) 35(30) Ingdalen 10(8) 353(356) 35(45) 14(11) Andre ( ) angir 2012 Totalt antall deltagere på gudstjenester var 4553 mot 3694 i INNTEKTER Ofringer, gaver etc Agdenes kirke Lensvik kirke Ingdalen kirke Offer kirkene totalt * derav til egen virksomhet * Leksa og bedehusene er med i summen Offer og andre innsamlede gaver tilsammen: Til egen virksomhet Til annen virksomhet Årsmelding Barne- og ungdomsutvalget 2013 Utvalget har bestått av: Sogneprest Lars Birger Aadland, Sissel Guttelvik Meland, Eiliv Grostad, Gerdine Selbekk (sekretær). Barne- og ungdomsarbeidet består av bl.a av: Barnelaget i Vassbygda Tirsdagstreff Yngres Ungdomsklubb i Lensvik Agdenes Barnegospel Tårnagenthelg Lys Våken DVD til 6 åringene Leir på Bakksætra Godt Nytt Leir m 5. klassen Det ble i 2013 delt ut 14 dåpslys ved barnedåp, sendt ut 45 dåpshilsener på 1-, 2- og 3-årsdag for dåp åringer fikk Barnas kirkebok, 1 mottok DVD med kirkerotter og klassinger mottok Godt Nytt. Det var 12 deltakere på tårnagenthelg. Dessverre måtte Lys Våken avlyses pga for lite påmelding (kun 2 stykker) februar var det konfirmasjonsleir på Mjuklia, med 24 konfirmanter, 12 seniorkonfirmanter og 11 ledere mars arrangerte Barne- og ungdomsutvalget tur til Bakksætra. Sammen med Lars Birger Aadland og flere andre voksne ble 5. klassingene bedre kjent med Godt Nytt. Det var 7 5. klassinger som ble med. 27.sept 29. sept var 2014-konfirmantene på tur til Bakksætra. Barnegospel har hatt flere opptredener gjennom året, bl.a. 17. mai i kirka, i jubileumsgudstjenesten, på julemessa på bedehuset, Vi synger julen inn og på julaften. Barne- og Ungdomsutvalget, i samarbeid med Yngres arrangerte tradisjonell grøtfest på bedehuset 1. søndag i advent. Takk til alle gode hjelpere og bidragsytere! Annen hver tirsdag er det masse liv på Lensvik Bedehus. Først kommer de minste barna til og med 4. klassen på tirsdagstreff og barnegospel. Etterpå kommer de som går i på Yngres. Til slutt er det ungdomsklubb for de som går på ungdomsskolen. Det er mange ungdommer som kommer innom. Ungdomsklubben har blitt en suksess! Det er ofte over 40 barn og unge som er innom på de tirsdagene! Det er en del frivillige som stiller opp på de tirsdagskveldene, noen baker boller eller sjokoladekake, noen er med som leder på Yngres/ ungdomsklubb og tirsdagstreff. Men vi har behov for flere frivillige som kan være med på Yngres og/ eller ungdomsklubb. På Vassbygdens bedehus har det vært barnelag i år. Aslaug har vært primus motor for dette og har avsluttet sitt engasjement med dette fra nyttår. Til slutt en stor takk til våre dyktige ledere, gode hjelpere og foreldre som gjør en stor innsats for våre barn og ungdommer gjennom året. MEN VI ØNSKER OSS ENDA FLERE både til de faste punktene som Tirsdagstreff, Yngres og Ungdomsklubb, og de enkeltstående arrangementene gjennom året. Lensvik For Barne- og ungdomsutvalget Gerdine Selbekk 5

6 Gudstjenesteutvalgets årsmelding 2013 Medlemmer: Anne Sødal Aadland (organist), Lars Birger Aadland (Sokneprest), Ann Mari Talsnes (leder), Gerd Valseth, Janne Fremstad, Martin Kvakland, Gerdine Selbekk (sekretær) Utvalget har hatt fire møter for å evaluere og planlegge gudstjenestene. 29. mars var det pasjonsgudstjeneste i Ingdalen kirke, der var det et prosjektkor som sang og Ingeborg Aadland var solist. 1. april var det påskesang med Orkland mannskor i Lensvik kirke. Tårnagenthelg hadde vi 14. april, da var det utdeling av DVD til 6- åringene og barnegospel sang. Det var 4 konfirmasjonsgudstjenester i En i Agdenes kirke, En i Ingdalen og to i Lensvik kirke. 26. mai var det gudstjeneste i gammel stil i Lensvik kirke som ledd i jubileumsfeiringen. 12. juni ble de eldre i kommunen invitert til gudstjeneste som var tilrettelagt for dem. Speidere deltok på gudstjeneste på Fjølåsen 9. juni og 11. august var det gudstjeneste ved Storvatnet. Friluftsgudstjenestene ble godt besøkt. 4. juli var det konsert i Lensvik kirke med Trondheimssolistene, det var en del av Kibnebfestivalen I forbindelse med kirkejubileet i Lensvik kirke, hadde småtrinnet på Lensvik skolen en forestilling 20. og 21. mars. 8. september var det konsert i Lensvik kirke der Lensvik blandakor og Agdenes barnegospel deltok. 26. oktober var det jubileumskonsert i Lensvik kirke, Lensvik blandakor deltok. Dagen etterpå var det jubileumsgudstjeneste i kirka med fung. Biskop Ragnhild Jepsen, prost Birger Foseide og sogneprest Lars Birger Aadland. Utdeling av min kirkebok til 4-åringene og ny testamentet til 5.klassingene var på høsten på bedehuset. De som sogner til Ingdalen fikk ny testamentet 15. september og den 22. september fikk 4.-åringene og 5.- klassingene sine bøker i Agdenes kirke. Der feiret vi høsttakkefest. Gullkonfirmantene hadde jubileumsgudstjeneste i Agdenes kirke 1. september, da ble og årets konfirmanter i Agdenes kirke presentert. Lysmesse var i Ingdalen kirke den 8. desember. Siden sogneprest Lars Birger Aadland ble sykmeldt fra 13. desember har vi hatt vikarprest i julen. Før jul var det skolegudstjeneste i Lensvik kirke ved prost B. Foseide. Det ble arrangert Vi synger julen inn i Lensvik kirka 15. desember. Det var Lensvik blandakor, Agdenes Barnegospel. 18. desember sang vi julen inn i Agdenes kirke. Der var det flere lokale aktører som bidro og det ble en vellykket kveld med ca. 40. besøkende. Julaften var det gudstjeneste i Lensvik kirke og Agdenes kirke, 1. juledag var det i Lensvik kirke og Ingdalen kirke. Konfirmantene stiller villig opp som kirkeverter. I sommer ble gudstjenestene fordelt på medlemmer i menighetsrådet og de stilt og opp. Gudstjenestene i forhold til trosopplæringen oppleves som positiv. Det har vært 56 gudstjenester i de forskjellige kirkene inklusive friluftsgudstjenestene. Takk til alle som ber og/eller arbeider for gudstjenestene våre! De er til glede og nytte for mange. Lensvik 02. januar 2013 For GTU: Gerdine Selbekk Årsmelding for Diakoniutvalget i Agdenes menighet 2013 Utvalget har bestått av følgende personer: Svein Helge Landrø (leder), Margit Landrø, Else Singstad, Gerd Valseth, Roar Tangvik En av de viktigste oppgavene til utvalget er utdeling av gaver til 70-, 80- og 90-åringene i menigheten. I år har gavene bestått av små andaktsbøker, CD-er og bordkalendere. 6. Januar var det juletrefest på Lensvik bedehus, som Helselaget sto for, sammen med diakoniutvalget. Årsmøte i utvalget ble holdt hos Margit Landrø 4. april juni ble det arrangert eldregudstjeneste i Lensvik kirke. Tur til Bakksætra stod også på programmet og ble gjennomført 21. juni. 21. desember ble det arrangert førjulsfest på Hamnahaugen trygdebolig med kaffe, kaker, andakt, sang og sosialt samvær. Tirsdagstreff på Mølnhaugen gikk som planlagt, under ledelse av Gerd Valseth. Lars Birger har holdt regelmessig andakt på sykehjemmet. I sokneprestens sykmelding, var det prost Birger Foseide som kom og holdt andakt. Tusen takk for all hjelp og støtte i 2013! For Diakoniutvalget, Svein Helge Landrø. Årsmelding for Menighetsbladet Etter mange år med økonomisk overskudd, har bladet dette året et underskudd på kr 9758,-, slik at vi har vært nødt til å bruke av tidligere overskudd som var avsatt i fond. Det er bladpengene som har en stor inntektssvikt dette året. Bladet sendes ut til alle husstander i kommunen, og bladpengene er frivillige, men nødvendig for at vi skal kunne drive menighetsbladet. Det viser seg at kun 305 stykker har betalt bladpenger på giroen som var utsendt i nr 1/13. Av disse er det 160 abonnenter utenfor bygda. Vi sender ca 220 blad til abonnenter utenfor bygda. Det koster litt ekstra, og vi er nødt til å stoppe de blada som ikke blir betalt for til utenbygdsabonnenter. Utgiftene har vært omtrent som tidligere år. Vi får gode tilbakemeldinger om at bladet blir godt mottatt og lest. Takk til alle bidragsytere og ikke minst til aller som er med og kjører bladet ut til husstandene i kommunen. Nå ber vi om gaver til bladet, slik at vi kan rette opp økonomien. Derfor oppfordrer vi leserne til å bruke vedlagte giro. Hjertelig takk. Hilsen Redaktøren 6

7 Jubileum i BarneGospel Det morsomste var å synge i felleskor! var en av kommentarene fra både tidligere og nåværende medlemmer i BarneGospel etter jubileumsfesten på Lensvik bedehus 11. februar. Da var det 10 år i fjor høst siden vi starta opp. I løpet av 10 år har det blitt øvd inn utrolig mange sanger og de har opptrådt på veldig mange gudstjenester, konserter, besøk på sykehjemmet med mer. Og de har vært på minst en tur i året. Sannelig var det artig å plukke fram noe av det som har foregått. Nærmere 100 har vært medlemmer i disse årene, men naturlig nok var ikke alle til stede den denne kvelden. Vi som var der hadde det moro; med sang, bilder, prat og god mat. Det måtte både pizza og bløtkake til i en slik anledning. Foreldrene Anne Marit Tangvik, Astrid Sterten og Inger Marie Ulkestad var med som festkomite. Anne Sødal Aadland MJUKLIA Mjuklia har vært for konfirmanter i mange år. Mjuklia er et godt eksempel på hvordan ungdommer kan komme i mer fellesskap. Alle er sammen og ingen føler seg utenfor. Mye latter og smil opplever vi hver dag. Vi hører historier, synger salmer og ikke minst leker! Husk, man blir aldri for gammel til det! Vi snakket sammen om hvordan det var her på Mjuklia og det var mange positive tilbakemeldinger. Deltakerne sier: "Vi er mye mer sosial enn vanlig" "Alle er så mye gladere" "Rommene er så store og alt er så koselig" "Det er så mye å gjøre her at ingen kan kjede seg!" Også når vi spurte seniorene og de voksne fikk vi gode svar. "Det er morsomt å være med å sjefe over konfirmantene!" "Jeg synes det er et stort privilegium å være sammen med ungdommene" Vi var også en del ute. De mange aktivitetene var aldri kjedelige. Vi lærte å stole på hverandre og hvilke situasjoner vi kunne sammenligne med disse øvelsene. Etter en god middag ble ziplineren ordnet og vi kunne bruke den eller sitte inne og slappe av. Bordtennisturneringen var en stor hendelse som alle moret seg med. Selv de som ikke spilte synes det var gøy å se på. Det var mange som virket veldig konsentrert, men alle var glade og hadde det gøy. Som sagt så er Mjuklia en veldig god ting for oss ungdommer. Den er viktig fordi vi lærer mer om hverandre og som sagt er vi mer sosiale. Mjuklia er noe som har vært for ungdommer i lang tid, altså fra 1971, og er noe som konfirmantene gleder seg til. Det virker som om de voksne morer seg stort. Mange ganger kan vi høre hjertelig latter og glade samtaler. Mjuklia er et godt sted for glede, latter og samhold. Selv om det har både vert kaldt og bløtt, høylytt og litt lite søvn, har vi alle hatt en super leir helg. Vi tror mange vil komme igjen som seniorer. Hilsen konfirmantene 2014 Siv Helen Røhmesmo Foto: Aart Erik Selbekk 7

8 Barne- og Undomssida! Nå er det snart påske og det er mange ting som skal skje i kirka framover. Alle de som går i 3. klasse har fått invitasjon til å bli med som tårnagenter. De skal utforske kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, få en egen agentkode og på søndag 6. april vil alle som kommer til kirken får vite hva agentene har funnet ut. Tårnagentene skal for eksempel finne ut hvem dette er og hvor han er avbildet. Vi skal lære tårnagentsangen og spise agentmat. På tirsdagstreff har vi blitt kjent med kirkerottene Vesle og Frodo. De bor i ei kirke og opplever mange eventyr der. Alle som skal begynne i 1. klassen til høsten er invitert til å være med å høre om Frodo og Vesle på tirsdagstreff 1. april fra kl Vi lærer en del sanger og hører historier om Jesus. Og så ser vi litt film om Vesle og Frodo. Etterpå kan de som vil bli med på barnegospel eller lage noe sammen med Sissel og Gerdine. Den 6. april er alle skolestartere invitert til Lensvik kirke. Da vil de få en DVD om kirkerottene! Konfirmantene i Agdenes skal snart i gang med innsamlingsaksjonen. 9. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 av stabelen. Da besøker konfirmanter fra Agdenes menighet alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I 2013 har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til tyfonofre på Filippinene og gitt tak over hodet til flyktninger i Syria. Når en katastrofe rammer, jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest mulig en sjanse til å overleve. Men, behovet for nødhjelp og beskyttelse er stort i lang tid framover. Det ser vi både i flyktningeleirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk har pengene klare når bøssebærerne kommer. Vi kan skape forandring! Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konflikt. Vi har et ansvar for å skape levelige forhold over hele kloden. Alle land vil stå sterkere i møte med katastrofen hvis flest mulig kan reise seg opp fra fattigdom. Vi kan ikke akseptere det faktum at en milliard lever i ekstrem fattigdom. Mange av disse står uten en jobb. Å få en jobb er en meget konstruktiv måte å få et livsgrunnlag på. Derfor kjemper Kirkens Nødhjelp for at oljefondet bør øke sine investeringer i fattige land betraktelig. Dette kan skape gode jobber for folk i fattige land. Og siden syv av de ti landene i verden med størst økonomisk vekst ligger i Afrika, er dette noe oljefondet kan tjene gode penger på. En skikkelig vinnvinn-situasjon, med andre ord! Kirkens Nødhjelp arbeider langs mange fronter for det er mest effektivt! Gerdine Selbekk 5.klasse på tur med Godt Nytt 7-8. mars inntok 11 5.klassinger fra Lensvik og Lysheim skoler Bakksætra. To foreldre, pluss Gerdine, Anne og Lars Birger var ledere for samlinga. Vi laga koselige måltider og en lun ramme rundt Godt Nytt-lesing, oppgaveløsning og undervisning. Ungene ble etter hvert flinke til å finne fram i boka. Vi lærte en regle med alle 27 boktitlene i Det nye Testamentet. Videre var det tid til sang, lek og kos og en god natts søvn. Takk til Linda og Siv som var med og tok ansvar for mat, stell og trygghet om natta. 8

9 Ny salmebok I desember 2013 fikk Den norske kirke ny salmebok. Boka er trykt og utgitt av Eide forlag og var ferdig til 1.s. i advent. Det er menigheten selv som skal bestemme om og når boka skal innføres i menighetene rundt i landet. Saken skal vedtas i menighetsmøte, som er det forpliktende organet for menighetene. Agdenes menighetsråd hadde sak om innføring av ny salmebok i Agdenes menighet oppe på sist menighetsrådsmøte. De kom da fram til en enstemmig tilrådning til menighetsmøtet om å innføre i Ny salmebok i kirkene våre. Menighetsmøtet blir i forbindelse med menighetens årsmøte i Ingdalen kirke nå, den 30. mars kl i Ingdalen kirke. Årsmøtet starter med gudstjenesten og forsetter umiddelbart etterpå. Den nye salmeboka erstatter Norsk Salmebok av 1978 og tilleggsboka Salmer 97. I tillegg har den mange nyskrevne salmer. Boka favner vidt, både når det gjelder gammelt og nytt og ulike sjangere. Det fører for langt å gi eksempel, men det er helt klart at denne boka vil være med å fornye salmesangen i gudstjenesten. Bak i den nye boka er det mye tilleggsstoff. Der er det en fyldig bønnebok og Luthers lille katekisme, samt fyldige registre. Nytt i denne boka er flere salmer på originalspråket, både fra Negro spirituals, fra Iona-bevegelsen og Taizé. Sangene fra Taizé har noter med 4-stemt sats, da disse sangene vanligvis synges flerstemt. (For eksempel: Laudate omnes gentes, Syng lovsang hele jorden). Også en del andre kjernesalmer er notert med 4-stemmig sats. Prisen på salmeboka er kr 339 for enkelteksemplar. Når vi kjøper inn til kirkene, får vi rabatt, slik at hver bok da koster kr 299. Kanskje en god idé for de som vil gi gave til kirkene ved forskjellige anledninger. Ettersom alle publikasjoner som kommer ut nå viser til den nye salmeboka, vil det vær mer arbeidskrevende for prest og organist ikke å forholde seg til den. Vi vil mangle mye viktig stoff. Dessuten vil den nye boka tilføre menigheten mye positivt. Vi er glade for menighetsrådets anbefaling. Lars Birger Takk for alle bidrag! Jubileumskomite Lensvik kirke 150 år vil takke alle bedrifter, lag og organisasjoner for pengegaver gitt i.f.m. jubileumsåret. Takket være disse gaver fikk vi gjennomført et innholdsrikt og minneverdig jubileumsår. For jubileumskomitéen, Halvor Sandstad Kirkevergens spalte Det har vært en svært uvanlig vinter hvor det har vært tre måneder nesten uten nedbør. Vi kjenner alle til de katastrofale brannene som har herjet andre steder. Også her i kommunen har beredskapen vært skjerpet med forbud om bruk av åpen ild. Dette omfattet også bruk av gravlykter o.l på kirkegårdene. Ikke alle overholdt forbudet og noen lykter ble slukket. Nå er forbudet opphevet og vi skal vi være glade for at alt gikk bra og vi unngikk brann. Nå kan vi snart synge no livnar det i lunder, no lauvast det i li. Da er det snart tid for rydding på kirkegårdene. Det vil også i år bli anledning til å være med på ryddedugnad før konfirmasjonene. Håper mange har anledning til å stille opp. Hvis mange gjør litt, blir det ikke så mye på noen. Jeg vil også oppfordre de som er ansvarlig for gravsted(er) til se etter om steinene trenger å rettes opp. Det er mange skjeve steiner på kirkegårdene våre, og det er festers ansvar å sikre de så de ikke velter og skader noen. Ved Agdenes kirkegård er det nylig bestemt at furuene og ei bjørk på sørsida av kirka skal felles. Disse er store og grove og skygger for kirka. Johan Livard Friluftsgudstjenester på Fjølåsen og ved Storvatnet Også i år samles vi til friluftsgudstjenester. 2. pinsedag, kl holder vi gudstjeneste på Fjølåsen. Været avgjør om vi holder til ved bålplassen eller den nye gapahuken. Det er 12. gangen vi samles til friluftsgudstjeneste på Fjølåsen. Kun en gang har vi avlyst og flyttet gudstjenesten ned i bygda. Vi håper på godvær også denne gangen. Ved Storvatnet blir det holdt gudstjeneste søndag 3. augsut kl Hjertelig velkommen til gudstjenestefellesskap i det fri! 9

10 Hilsen til heimbygda Jeg vokste opp sammen med mange søsken og gode naboer i Singstadgrenda i Lensvika. Jeg fikk gå på nybygde Lensvik skole på 60-tallet og fikk ta del i mange aktiviteter som bygda hadde å by på. Privilegert var vi som fikk gå på en slik flott skole, hvor vi hadde utsikt utover Trondheimsfjorden, med skue til både cruisebåter og hurtigruta, -for en førsteklassing var det den store verden. Men en dag hver vinter foregikk det noe på den andre sida av skolen. Skoleskirenn, langrenn med oppgått løype av Johan Grønningen, med påfølgende diplomutdeling av hans yngre bror, skikongen Harald, når han var ferdig med skisesongen utpå vårparten. Ellers var det et veldig aktivt fotballmiljø, fra småguttenivå og oppover. Fikk gleden av å spille på lag med spillere med etternavn som Selbæk, Meland, Skretting, Renolen, Tøndel og ikke minst Ysland, samt flere ( årganger). Vi ble kjørt rundt til mange nabobygder i folkevognbussen til Kolbjørn Sandstad og hevda oss meget bra, helt til kretsfinale. Mange artige opplevelser og utviklende på mange plan. Mye av oppveksten både i fritid og arbeid ble tilbragt i Singstadmarka, som proporsjonalt med alderen ble utvida innenfor en radius Åstfjorden - Ingdalsmarka. Alene, eller med andre, på turer, bærplukking, sauleiting, skogplanting og tømmerhogst. Mange merkesteiner/trær og stedsnavn huskes den dag i dag. Spesielt var vindfallhogst en tøff og krevende jobb, når store gran-røtter sto rett til værs og en skulle lure seg inntil for å kappe, helst så nær rota som mulig og i det stammen datt ned, falt den store rota over der du nettopp hadde stått. Konsentrasjon og koordinering måtte klaffe. - Vi trengte ikke å drive noe spesiell risikosport på fritida, som det forøvrig ikke var så mye av, for å oppleve adrenalinkick. Etter endt landbruksutdanning og under avtjening av militærtjeneste kom sogneprest Leif Bull til min far og viste han en annonse i Adresseavisen om at gården Lian i Hemne var til salgs. Jeg hadde karantenetid i militæret akkurat da, men ved første anledning dro mor, far og jeg utover til Hemne for å se på gården. Vi ble godt mottatt, selger ble i godt humør og fortalte at første helga etter annonsering hadde det vært så mye folk i, og rundt husa at han hadde hatt problemer med å finne seg en plass å "slå læns"... Det var ei grønn bølge på 70-tallet. Jeg var heldig som fikk tilslaget og ble bonde tre måneder etter at jeg ble myndig. På Lian er det mere djuplendt jord enn for eksempel mange plasser i Lensvika. Det var noe de med mere erfaring med jordbruksdrift enn meg la merke til, de så det var utvidelsesmuligheter og verd å satse. Det har vært mye grøfting og drenering, nylandsarbeid med arealutviding som måtte til. Skogsdrift vinterstid, og mer og mer husdyrstell med åra. Restaurering og Lensvik seirende lag: Foran f.v.: Lars Schjerve, Lars Ysland, Einar Rødsten, John E. Selbekk og John O. Selbekk. Bak f.v.: Per Renolen, Otto Selnes, Arne Værnes, Halvar Ysland, Bjarne Renolen, Ole Edv. Meland, Gudbjørn SIngstad. Ottar Selbekk, Jostein Skretting, Per Oskar Andersen, Hans Petter Meland, Toralf Eidem og Gunnar Aune var ikke tilstede da bildet ble tatt. utvidelser av hus og bygninger og store muligheter for å utfolde seg. Som en nabo sa: skal en henge med som bonde i dag er det en kontinuerlig byggeprosess hele livet. Når Anne og Lars Birger Aadland flytta fra Hemne fikk jeg og min familie kjøpe gården deres, Kveldsro, som er nabogården til Lian, etter at vi hadde drevet den en del år. Vår eldste sønn bor på og forpakter den gården med 14 mjølkkyr pr i dag. På Lian har vi på det jamne vel 200 okser som fores fram til slakt. Grasproduksjon i all dyrkajorda. Har lest om 150-årsjubileet for Lensvik kirke i Menighetsbladet sist år. Jeg husker godt 100-årsmarkeringa, hvor jeg som 8-åring fikk være med på båttur over fjorden til Rein kirke. Jeg fikk under oppveksten påvirkning og ballast fra kirke og bedehusmiljø i heimbygda mi som jeg er takknemlig for. Gjennom kristent skolelag og bedehusmiljø var det mange som viste omsorg og ville oss det beste på den tida. Frivillighetsarbeid gjennom bl.a menighetsråd og bedehusstyrer er ofte utsatt for kritikk, men det er folk jeg beundrer og setter høyt. Min bakgrunn og livssyn har bidratt til at jeg i lang tid har vært engasjert i lokalpolitikk. Meldte meg inn i Kr.F.U som 18-åring. Mange hundre møter som skal tilpasses mellom fjøstider og gårdsarbeid, mest lokalt, landsmøter og også hvor Stortinget har vært møteplass. Store og små saker, mye handler ofte om budsjett og penger, sjøl om det landet vi lever i er rangert som et av verdens beste land å bo i. I år skal det feires 200-årsjubileum, Grunnlovsjubileum, med mange markeringer lokalt og nasjonalt. La det bli i takknemlighet og respekt for de som har gått foran oss og bygd landet vårt stein for stein og på andre måter. Med hilsen Gudbjørn Singstad 10

11 Takk 1-11:Layout :16 Side 11 Minnegaver: Til Ingdalen kirkes blomsterfond ved Morten Sletvolds begravelse kr 23900,00 Agdenes kirkes blomsterfond ved Erling Haugens begravelse kr 1250,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Reidun Aasmuls begravelse kr 200,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Oddbjørg Leksens begravelse kr 1300,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Egil Melands begravelse kr 16000,00 Agdenes menighetsråd takker for gavene. Hjertelig takk for blomsterhilsener og minnegaver ved Reidun Åsmuls bortgang. En ekstra takk til Agdenes sykehjem for god pleie. Brit, Liv Elin og Rikke m/ familier. Vi takker hjerteligst for gaven til Lensvik Bedehus på kr 11500,- i anledning Aagot Melands 85-årsdag. Styret Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, telefoner og pengegaver til Nicholas utdannelse i anledning vår kjære Herbjørn Tørsets bortgang og begravelse. Nicholas, Patricia Tørset, Eli Vår menighet Døpte Lensvik kirke Anne Stine Glattre Singstad (konfirmant) Gravlagte: Lensvik kirke: Jorunn Eva Ysland (bisettelse) f Reidun Aasmul f Oddbjørg Leksenf Agdenes kirke: Erling Haugen f Ingdalen kirke: Arthur Kjølstad f Begr.seremoni i Ekne kirke. Kisten nedsatt på Ingdalen kirkegård Morten Sletvold f Kontor: Dikesv. 1 (Fannremsmoen) Begravelser Kremasjoner Båretransport inn- utland Minnesamvær Gravstener Navnetilføyelser Kvalitet Service DØGNVAKT Agdenes Bygdekvinnelag arrangerer: Plantedag ved Agdenes kirke lørdag 14. juni kl Du er herved invitert! Familiedag i Bjørdalen søndag 24. august kl Vi bistår ved arv, skifte og eiendomsoverdragelser Elveseter Begravelsesbyrå Lyngv. 3, 7088 Heimdal Tlf Vi ordner alt ved begravelser. Alltid til tjeneste. 11

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Returadresse: 7316 Lensvik Gudstjenester 23. mars, Maria budskapsdag Tekst: Luk 1,26-38 Budskapet til Maria Vassbygden bedehus kl Gudstjeneste v/ Aadland Takkoffer til: Vassbygdens bedehus Brunsj (senfrokost)/ Kaffe 30. mars, 3. s. i fastetiden Tekst: Luk 11,14-28 Jesus har makt over urene ånder Ingdalen kirke kl Gudstjeneste v/aadland Menighetens årsmøte, Kirkekaffe Takkoffer til: Den Norske Israelsmisjon 6. april 4. s. i fastetiden Tekst: Joh Et menneske dør for folket Lensvik kirke Familiegudstjeneste v/aadland Kirkerotter, utdeling av DVD. Den bortkomne sauen? Tårnagentene. Samtalegudstjeneste m/konfirmantene. Dåp. Takkoffer til: menighetens barneog ungdomsarbeid Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/ Aadland. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer: Det Hvite Bånd 13. april, Palmesøndag Leksa grendehus kl v/aadland Tekst: Joh 12,12-24 Inntoget og grekerne Samtalegudstjeneste for konfirmantene i Agdenes. Takkoffer til: Kirkens Nødhjelp 17. april, Skjærtorsdag Tekst: Matt 26,17-30 Det siste måltid Agdenes helsesenter kl v/aadland. Nattverd 18. april, Langfredag Joh 18,1-19,42 Lidelsesberetningen Agdenes kirke kl v/ Aadland. 20. april, 1. Påskedag Tekst: Luk 24,1-9 Jesus står opp Lensvik kirke kl Høytidsgudstjeneste m/nattverd v/thor Aas. Takkoffer til: Menighetens Misjonsprosjekt 27. april, 2. s. i påsketiden Ingen gudstjeneste 3. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Lensvik kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetsarbeid 4. mai, 3. s. i påsketiden Konfirmasjonsgudstjeneste Lensvik kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetens konfirmantarbeid Konfirmasjonsgudstjeneste Ingdalen kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetens Konfirmantarbeid 11. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Agdenes kirke kl v/aadland Takkoffer til: Mjuklia ungdomssenter 17. mai Lensvik kirke Kl Familiegudstjeneste v/ Aadland Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 18. mai, 5. s. i Påsketiden Tekst: Jog Det sanne vintre Ingen gudstjenester 25. mai, 6.s. i Påsketiden Tekst: Luk 18,1-8 Enken og dommeren Ingdalen kirke kl Gudstjeneste v/aadland. Nattverd. Takkoffer til: Det Teologiske Menighetsfakultet 29. mai, Kristi himmelfartsdag Lensvik bedehus kl Misjonsgudstjeneste v/ Aadland og tilreisende i forbindelse med NMSområde sitt stevne/årsmøte. Takkoffer til: Det Norske Misjonsselskap 1. juni, søndag før pinse Ingen gudstjenester 4. juni, (onsdag) Gudstjeneste kl 11 for eldre v/aadland 8. juni, 1. Pinsedag Tekst: Joh Ta imot Ånden Lensvik kirke kl Høytidsgudstjeneste v/ Aadland. Nattverd. Takkoffer til: Normisjon 9. juni, 2. Pinsedag Fjølåsen kl Friluftsgustjeneste v/ Aadland. Dåp 15. juni, Treeninghetssøndag Tekst: Matt Misjonsbefalingen Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/aadland. Nattverd. Takkoffer til: Familier og Medier AGDENES MENIGHET SOKNEPRESTKONTORET I AGDENES Soknepresten Tlf / mobil Adresse: 7316 Lensvik e-post: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Presten kan ellers treffes etter avtale. Kirkevergen: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Telefon kontor: Telefon priv.: e-post: BOLIGADRESSE OG TELEFON FOR PRESTEN: Lars Birger Aadland 7316 Lensvik Tlf Mandag er prestens fridag. AGDENES MENIGHETSBLAD Red:Sokneprest Lars Birger Aadland REDAKSJONSKOMITE: Gerdine Selbekk, presten. MENIGHETSBLADETS e-postadresse: kommune.no KASSERER: Kirkevergen Bankgironr: TRYKK: Orkla Grafiske AS Tlf E-post:

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer