Jubileumsfest. Les mer side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsfest. Les mer side 7"

Transkript

1 Nr 1 mars årgang Jubileumsfest Les mer side 7

2 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli urolige for hva som skulle skje i framtida. Framtida. Et ukjent landskap. Når du er konfirmant eller ung, er du på full fart framover. Framtida kommer kanskje ikke fort nok. Da tenker du kanskje: Når jeg blir 16 kan jeg kjøre moped og lærekjøre med bil Når jeg blir voksen Noen ganger blir vi plutselig bråvåkne. Det skjer en ulykke eller noe veldig uventet Framtida er ikke så sikker lenger Der var disiplene til Jesus. De var redd for å bli igjen alene. - La ikke hjertet bli grepet av angst. I en bygd på Vestlandet bodde Ola. Han hadde aldri vært ute og reist. Bare noen småturer i Norge. Så plutselig kjøpte han seg billett til Amerika. Ikke var han kjent der og ikke kunne han et ord Amerikansk. Ikke visste han hvor han skulle, men han kjøpte billett til Minneapolis. Naboene lurte veldig på hvordan dette skulle gå. Hvordan kunne Ola tørre å dra på en slik reise?? Jo, sa Ola. Jeg har en bror borti der. Han møter meg på flyplassen. Han er kjent og han kan språket. Jeg er trygg Faste er forberedelsestid. Forberedelse til den store påskefortellingen som handler om liv og død. Om verdens mørke og Jesus som seirer over død og grav. Hvem er han, Jesus?? Jo, en bror. En elsket bror. Og han kan språket og har vært her og er her. Han har makt og evne til å gjøre oss trygg. Det er han som sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min Fra hus er det mange rom.. Da jeg var ung, opplevde jeg noen ganger at det ikke var plass for meg. Jeg passet ikke inn. Jeg husket en lørdagskveld. Jeg hadde badet og stelt meg og tatt på litt fine klær for å gå ut og være sammen med noen kamerater. Men det var en sommergjest der en gutt fra Stavanger. Når jeg kom bort til gjengen, pekte gutten fra Stavanger og sa: Veien går videre. Altså, du trenger ikke stoppe her.. Det var ikke plass for meg. Jeg måtte bare gå hjem igjen. Jeg er nok ikke den eneste som er blitt avvist. Det er ikke plass for deg. Disiplene lurte på enda mer: Hvor skal vi gjøre av oss i framtida? Kanskje de også tenkte: Enn når vi dør, hvor skal vi gjøre av oss da?? Finnes det noe håp. Finnes det noe mer?? Jesus forstår deres angst. Og han møter dem der. I min Fars hus er det mange rom. Der er det rom for hver enkelt av dere. Der er det plass for meg. For deg. Du passer inn. Rom også for ulikheter.. I dag skal vi stoppe opp for budskapet: Du har en bror, Jesus. Han har gått i forveien, gjennom død og grav. Han har beredt rom for deg. Han kan språket, og han tar imot. Lina Sandell skrev i 1889 en vakker påskesalme: Jesus för världen givit sitt liv, öpnade ögon, Herre, mig giv Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig. O, vilken kjärlek, underbar, sann, aldrig har någon älskat som han. Frälst gjennom honnom, lycklig ock fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig då, Herre, upp til ditt barn, lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kjärlek, offrande mig. God faste og påske! Hilsen Lars Birger Konfirmantjubileum 2014 i Lensvik 50-årskonfirmantene, eller gullkonfirmantene, samles til jubileumsfeiring søndag 31. august. Det gjelder altså de som ble konfirmert 21. juni 1964 og 11. juli 1965 i Lensvik kirke. Vi samler altså to kull og har annen hvert år i Lensvik og Agdenes kirker. 31. august blir det festgudstjeneste i Lensvik kirke kl og deretter hyggelig middag m.m. etterpå. Hver enkelt jubilant vil få invitasjon og en komité blir nedsatt for å forberede dagen. Nå gjelder det å blinke ut datoen 31. august og holde av den for dere som er jubilanter. Velkommen til jubileum! 2

3 Hva skjer når barn og unge drar på leir? L E D E R I dette nr. av menighetsblader kan vi lese Sive Helen skrive om konfirmantleiren på Mjuklia, nå mars, altså sist helg. Der har hun spurt andre deltakere om hva de mener om leiren og hun kommer med betraktninger. Menigheten vår satser mye på leir. Konfirmantene har både høstleir og vårleir. 5.klassingene har overnattingstur med Godt Nytt. BarneGospel drar på øvingsleir i mai. Høst og vinter deltar mange fra vår menighet på helgeleir. Bakksætra er et sted vi bruker mye. I tillegg drar ungdommer herfra til andre leirsteder. Leir betyr døgn med redusert databruk og mobilbruk. Vi dyrker fellesskapet, og det sosiale livet. Arbeider for og med hverandre. Vi synger og leker, ler og har det gøy. Vi samtaler om tro og liv. Om engasjement for andre og for å skape en bedre verden. Vi studerer bibelfortellinger og prøver å lytte oss fram til hva disse tekstene har å si i våre liv. Dette gjøres på en mest mulig forståelig måte slik at det møter det livet vi lever her og nå. De unge gir uttrykk for trivsel. Jeg tror at disse leirene møter et behov, og gir verdifull ballast i unge liv. De opplever mestring og utvikling og lærer å reflektere over eget liv. Dessuten er en god leir et sted med masse kjærlig omsorg. Det et godt rom å vokse seg sterk i. For noen år siden uttalte medlem i menighetsrådet, Halvor Sandstad, til menighetsbladet etter konfirmantleiren på Mjuklia: «Leiren var verd hver eneste investert krone». La oss fortsette å samle barna og de unge til slike leirer. - Takk til alle lederne som stiller opp til gratisarbeid og kjempestor innsats! Det er en stor rikdom å ha slike villige mennesker som gir av seg selv. Vi trenger stadig nye ledere, slik at vi ikke overforbruker de vi har. Velkommen til å være med på et verdifullt arbeid. Lars Birger Hjerterom, Konsert i Lensvik kirke Marit Selbæk kommer til Lensvik kirke sammen med sangerne Sigrid Brennhaug og Marit Thrana, samt tre musikere og holder konsert lørdag 29. mars kl Konserten har fått tittelen Hjerterom. Med Hjerterom ønsker de å ta i bruk kirkerommet og utforske mangfoldet av musikk til bruk i kirka. Repertoaret spenner fra velkjente salmer, lokal folkemusikk, Negro spirituals og gamle bedehussanger - til Åge Aleksandersen, Marie Bergmann, Bremnes og nyere musikk laga for kirka. Billettsalg ved inngangen. Hjertelig velkommen! Smilet Presten møtte to gutter på en benk i solskinnet og stoppet for å slå av en prat. Hva heter dere, ville presten vite. Jeg heter Fredrik, sa den første, oppkalt etter morfar min, Fredrik. Enn du da? Tom, sa den andre, oppkalt etter pappa si pengebok. 3

4 Årsmelding for menighetens arbeid i 2013 Menighetsrådet for 2013: Anne Marit Tangvik leder, Kjell Inge Selbekk nestleder, Svein Helge Landrø, Gerd Valseth, Eiliv Grostad, Martin Kvakland, Halvor Sandstad, Roar Tangvik Aud Landrø,( 1. vara) og sokneprest Lars Birger Aadland. Kommunens representant, Oddvar Indergård (Fellesrådssaker) Menighetsrådet har i 2013 hatt 6 møter og behandlet 33 saker. Året 2013 var det store jubileumsåret for Lensvik kirke år der mye av aktiviteten i Agdenes menighet var knyttet til dette jubileet. Jubileumsåret ble fyldig beskrevet av Halvor Sandstad i nr 4/13, og vi viser til den artikkelen. Ny og oppdatert utgave av boka om Lensvik kirke, kom ut i mars Oppgraderinger av kirkebyggene fra årsberetningen for Agdenes kirkelige fellesråd. Gjennomførte tiltak: 1. Ledelys- og brannvarslingsanlegg installert i Agdenes-, Lensvik- og Ingdalen kirke. 2. Lensvik kirkegård. Stakitt rengjort og malt. Dette ble utført av bl.a skoleungdom og under ledelse av kommunens FDV tjeneste. Trær fjernet langs stakitt mot elva, beskjæring av trær mot sjøen. 3. Lensvik kirke. Innvendig maling, koret: himling, vegger, søyler, gulvteppe fjernet, gulvet malt. kirkeskipet: gulvet, vegger under galleriet og utgangsdører malt. Prekestolen reparert skader. Vinduer: restaurert vinduer våpenhus, vegg mot vegen og mot parkeringsplassen. Fortsetter i Ingdalen kirke: To nye lysekroner og ny løper i midtgangen, samt sakristiet. Dette er gitt som minnegave ved Haldis Melands bortgang. 5. Agdenes kirke: Nye spotlys-bedre belysning i koret. Ved Agdenes kirke var det også dette året plantedag i juni, og stjernebedda ble restaurert og sto i fin blomstring gjennom sommeren. Gudstjenester og årsstatistikk Tallene viser en økning i antallet gudstjenestedeltakere. Dette skyldes mange og godt besøkte arrangement i forbindelse med 150års-jubileumet i Lensvik kirke. Gudstjenestene på julaften og ved konfirmasjonene er også godt besøkte. Ved de ordinære gudstjenestene er det noen ganger svært få deltakere. Dette gjelder særlig Agdenes kirke. Se for øvrig tabellene nedenfor. Misjonsprosjektet: Vi har fra 2010 inngått avtale med NMS om misjonsprosjekt i Blå-Nildalen i Etiopia. Vi som menighet har forpliktet oss på å sende ca kroner til prosjektet hvert år. 3.april var det Etiopia-kveld på Lensvik bedehus med besøk av misjonsprest Hans Birger Nergaard, som har vært der nede i vinter. Trosopplæring: Gerdine Selbekk er ansatt i Orkdal fellesråd som menighetspedag i 12 % stiling, med ansvar for trosopplæringa i Agdenes. Hun arbeider ut fra lokal plan for trosopplæringa, godkjent av biskopen i Nidaros. Den beskjedne stillingsstørrelsen setter begrensninger for hvor mye hun får gjort. Det er en forutsetning for at planen kan gjennomføres at det melder seg frivillige som kan hjelpe til. Gullkonfirmantene fra deltok ved gudstjenesten i Agdenes kirke 1. sept. og var deretter samlet på Vassbygdens bedehus. En av jubilantene kom helt fra USA for å delta. Også dette året var det en vellykket samling. En fin tradisjon som blir videreført. Konfirmantarbeidet har vært en prioritert oppgave også dette året med leirer, undervisning og aktiviteter. (Se BU-utvalgets årsmelding) Høsten 2013 skrev de fleste av 9.klassingene seg inn og startet som konfirmanter i kirka. Årsmøte for menigheten i ble i holdt etter gudstjenesten på Vassbygdens bedehus 10. mars, 19 personer var til stede. Gudstjeneste for eldre og institusjonsbeboere ble gjennomført onsdag 12.juni i Lensvik kirke. Det er andre året at dette gjennomføres og tiltaket blir veldig godt mottatt. Diakoniutvalget sto som arrangør. Vi har også i siste år hatt mange aktiviteter utenom vanlige gudstjenester og kan nevne Tirsdagstreff/ Barnegospel og Yngres på Lensvik Bedehus og barnelag på Vassbygdens Bedehus. Dette er et arbeid som har stor oppslutning og et arbeid som vi som menighet ser på som svært viktig. På Mølnhaugan samles det en stor gruppe pensjonister for hyggelig samvær, mat og andakt en gang i måneden, der diakoniutvalget står som arrangør. Det blir kalt Tirsdagstreff og Anne og Lars Birger er fast med på programmet. På Helsesenteret i Lensvik holdes det også andakt en gang i måneden. For øvrig vises til årsmeldingen fra de forskjellige utvalgene. Takk til alle frivillige som stiller opp. Uten dere hadde det ikke vært mulig for Agdenes menighet å gjennomføre alle disse flotte 4

5 arrangementene vi har hatt. Men så er det slik at noen slutter, og da vil det alltid være behov for nye. Vi ønsker gjerne nye medarbeidere, for korte eller lengre tid, velkommen i tjenesten. For Agdenes Menighetsråd Anne Marit Tangvik KIRKESTATISTIKK Tekst Gudstjenester i kirkene institusjoner Annet sted Gudstjenester totalt Døpte totalt Døpte bosatt i soknet Konfirmert Vigsler totalt Vigsler bosatt i soknet Gravferder Kirke Antall Deltagere Deltagere Nattverd gudstj. totalt gj.snitt gj.snitt Agdenes 10(10) 539(601) 46(50) 15(9) Lensvik 27(25) 3209(2186) 119(87) 35(30) Ingdalen 10(8) 353(356) 35(45) 14(11) Andre ( ) angir 2012 Totalt antall deltagere på gudstjenester var 4553 mot 3694 i INNTEKTER Ofringer, gaver etc Agdenes kirke Lensvik kirke Ingdalen kirke Offer kirkene totalt * derav til egen virksomhet * Leksa og bedehusene er med i summen Offer og andre innsamlede gaver tilsammen: Til egen virksomhet Til annen virksomhet Årsmelding Barne- og ungdomsutvalget 2013 Utvalget har bestått av: Sogneprest Lars Birger Aadland, Sissel Guttelvik Meland, Eiliv Grostad, Gerdine Selbekk (sekretær). Barne- og ungdomsarbeidet består av bl.a av: Barnelaget i Vassbygda Tirsdagstreff Yngres Ungdomsklubb i Lensvik Agdenes Barnegospel Tårnagenthelg Lys Våken DVD til 6 åringene Leir på Bakksætra Godt Nytt Leir m 5. klassen Det ble i 2013 delt ut 14 dåpslys ved barnedåp, sendt ut 45 dåpshilsener på 1-, 2- og 3-årsdag for dåp åringer fikk Barnas kirkebok, 1 mottok DVD med kirkerotter og klassinger mottok Godt Nytt. Det var 12 deltakere på tårnagenthelg. Dessverre måtte Lys Våken avlyses pga for lite påmelding (kun 2 stykker) februar var det konfirmasjonsleir på Mjuklia, med 24 konfirmanter, 12 seniorkonfirmanter og 11 ledere mars arrangerte Barne- og ungdomsutvalget tur til Bakksætra. Sammen med Lars Birger Aadland og flere andre voksne ble 5. klassingene bedre kjent med Godt Nytt. Det var 7 5. klassinger som ble med. 27.sept 29. sept var 2014-konfirmantene på tur til Bakksætra. Barnegospel har hatt flere opptredener gjennom året, bl.a. 17. mai i kirka, i jubileumsgudstjenesten, på julemessa på bedehuset, Vi synger julen inn og på julaften. Barne- og Ungdomsutvalget, i samarbeid med Yngres arrangerte tradisjonell grøtfest på bedehuset 1. søndag i advent. Takk til alle gode hjelpere og bidragsytere! Annen hver tirsdag er det masse liv på Lensvik Bedehus. Først kommer de minste barna til og med 4. klassen på tirsdagstreff og barnegospel. Etterpå kommer de som går i på Yngres. Til slutt er det ungdomsklubb for de som går på ungdomsskolen. Det er mange ungdommer som kommer innom. Ungdomsklubben har blitt en suksess! Det er ofte over 40 barn og unge som er innom på de tirsdagene! Det er en del frivillige som stiller opp på de tirsdagskveldene, noen baker boller eller sjokoladekake, noen er med som leder på Yngres/ ungdomsklubb og tirsdagstreff. Men vi har behov for flere frivillige som kan være med på Yngres og/ eller ungdomsklubb. På Vassbygdens bedehus har det vært barnelag i år. Aslaug har vært primus motor for dette og har avsluttet sitt engasjement med dette fra nyttår. Til slutt en stor takk til våre dyktige ledere, gode hjelpere og foreldre som gjør en stor innsats for våre barn og ungdommer gjennom året. MEN VI ØNSKER OSS ENDA FLERE både til de faste punktene som Tirsdagstreff, Yngres og Ungdomsklubb, og de enkeltstående arrangementene gjennom året. Lensvik For Barne- og ungdomsutvalget Gerdine Selbekk 5

6 Gudstjenesteutvalgets årsmelding 2013 Medlemmer: Anne Sødal Aadland (organist), Lars Birger Aadland (Sokneprest), Ann Mari Talsnes (leder), Gerd Valseth, Janne Fremstad, Martin Kvakland, Gerdine Selbekk (sekretær) Utvalget har hatt fire møter for å evaluere og planlegge gudstjenestene. 29. mars var det pasjonsgudstjeneste i Ingdalen kirke, der var det et prosjektkor som sang og Ingeborg Aadland var solist. 1. april var det påskesang med Orkland mannskor i Lensvik kirke. Tårnagenthelg hadde vi 14. april, da var det utdeling av DVD til 6- åringene og barnegospel sang. Det var 4 konfirmasjonsgudstjenester i En i Agdenes kirke, En i Ingdalen og to i Lensvik kirke. 26. mai var det gudstjeneste i gammel stil i Lensvik kirke som ledd i jubileumsfeiringen. 12. juni ble de eldre i kommunen invitert til gudstjeneste som var tilrettelagt for dem. Speidere deltok på gudstjeneste på Fjølåsen 9. juni og 11. august var det gudstjeneste ved Storvatnet. Friluftsgudstjenestene ble godt besøkt. 4. juli var det konsert i Lensvik kirke med Trondheimssolistene, det var en del av Kibnebfestivalen I forbindelse med kirkejubileet i Lensvik kirke, hadde småtrinnet på Lensvik skolen en forestilling 20. og 21. mars. 8. september var det konsert i Lensvik kirke der Lensvik blandakor og Agdenes barnegospel deltok. 26. oktober var det jubileumskonsert i Lensvik kirke, Lensvik blandakor deltok. Dagen etterpå var det jubileumsgudstjeneste i kirka med fung. Biskop Ragnhild Jepsen, prost Birger Foseide og sogneprest Lars Birger Aadland. Utdeling av min kirkebok til 4-åringene og ny testamentet til 5.klassingene var på høsten på bedehuset. De som sogner til Ingdalen fikk ny testamentet 15. september og den 22. september fikk 4.-åringene og 5.- klassingene sine bøker i Agdenes kirke. Der feiret vi høsttakkefest. Gullkonfirmantene hadde jubileumsgudstjeneste i Agdenes kirke 1. september, da ble og årets konfirmanter i Agdenes kirke presentert. Lysmesse var i Ingdalen kirke den 8. desember. Siden sogneprest Lars Birger Aadland ble sykmeldt fra 13. desember har vi hatt vikarprest i julen. Før jul var det skolegudstjeneste i Lensvik kirke ved prost B. Foseide. Det ble arrangert Vi synger julen inn i Lensvik kirka 15. desember. Det var Lensvik blandakor, Agdenes Barnegospel. 18. desember sang vi julen inn i Agdenes kirke. Der var det flere lokale aktører som bidro og det ble en vellykket kveld med ca. 40. besøkende. Julaften var det gudstjeneste i Lensvik kirke og Agdenes kirke, 1. juledag var det i Lensvik kirke og Ingdalen kirke. Konfirmantene stiller villig opp som kirkeverter. I sommer ble gudstjenestene fordelt på medlemmer i menighetsrådet og de stilt og opp. Gudstjenestene i forhold til trosopplæringen oppleves som positiv. Det har vært 56 gudstjenester i de forskjellige kirkene inklusive friluftsgudstjenestene. Takk til alle som ber og/eller arbeider for gudstjenestene våre! De er til glede og nytte for mange. Lensvik 02. januar 2013 For GTU: Gerdine Selbekk Årsmelding for Diakoniutvalget i Agdenes menighet 2013 Utvalget har bestått av følgende personer: Svein Helge Landrø (leder), Margit Landrø, Else Singstad, Gerd Valseth, Roar Tangvik En av de viktigste oppgavene til utvalget er utdeling av gaver til 70-, 80- og 90-åringene i menigheten. I år har gavene bestått av små andaktsbøker, CD-er og bordkalendere. 6. Januar var det juletrefest på Lensvik bedehus, som Helselaget sto for, sammen med diakoniutvalget. Årsmøte i utvalget ble holdt hos Margit Landrø 4. april juni ble det arrangert eldregudstjeneste i Lensvik kirke. Tur til Bakksætra stod også på programmet og ble gjennomført 21. juni. 21. desember ble det arrangert førjulsfest på Hamnahaugen trygdebolig med kaffe, kaker, andakt, sang og sosialt samvær. Tirsdagstreff på Mølnhaugen gikk som planlagt, under ledelse av Gerd Valseth. Lars Birger har holdt regelmessig andakt på sykehjemmet. I sokneprestens sykmelding, var det prost Birger Foseide som kom og holdt andakt. Tusen takk for all hjelp og støtte i 2013! For Diakoniutvalget, Svein Helge Landrø. Årsmelding for Menighetsbladet Etter mange år med økonomisk overskudd, har bladet dette året et underskudd på kr 9758,-, slik at vi har vært nødt til å bruke av tidligere overskudd som var avsatt i fond. Det er bladpengene som har en stor inntektssvikt dette året. Bladet sendes ut til alle husstander i kommunen, og bladpengene er frivillige, men nødvendig for at vi skal kunne drive menighetsbladet. Det viser seg at kun 305 stykker har betalt bladpenger på giroen som var utsendt i nr 1/13. Av disse er det 160 abonnenter utenfor bygda. Vi sender ca 220 blad til abonnenter utenfor bygda. Det koster litt ekstra, og vi er nødt til å stoppe de blada som ikke blir betalt for til utenbygdsabonnenter. Utgiftene har vært omtrent som tidligere år. Vi får gode tilbakemeldinger om at bladet blir godt mottatt og lest. Takk til alle bidragsytere og ikke minst til aller som er med og kjører bladet ut til husstandene i kommunen. Nå ber vi om gaver til bladet, slik at vi kan rette opp økonomien. Derfor oppfordrer vi leserne til å bruke vedlagte giro. Hjertelig takk. Hilsen Redaktøren 6

7 Jubileum i BarneGospel Det morsomste var å synge i felleskor! var en av kommentarene fra både tidligere og nåværende medlemmer i BarneGospel etter jubileumsfesten på Lensvik bedehus 11. februar. Da var det 10 år i fjor høst siden vi starta opp. I løpet av 10 år har det blitt øvd inn utrolig mange sanger og de har opptrådt på veldig mange gudstjenester, konserter, besøk på sykehjemmet med mer. Og de har vært på minst en tur i året. Sannelig var det artig å plukke fram noe av det som har foregått. Nærmere 100 har vært medlemmer i disse årene, men naturlig nok var ikke alle til stede den denne kvelden. Vi som var der hadde det moro; med sang, bilder, prat og god mat. Det måtte både pizza og bløtkake til i en slik anledning. Foreldrene Anne Marit Tangvik, Astrid Sterten og Inger Marie Ulkestad var med som festkomite. Anne Sødal Aadland MJUKLIA Mjuklia har vært for konfirmanter i mange år. Mjuklia er et godt eksempel på hvordan ungdommer kan komme i mer fellesskap. Alle er sammen og ingen føler seg utenfor. Mye latter og smil opplever vi hver dag. Vi hører historier, synger salmer og ikke minst leker! Husk, man blir aldri for gammel til det! Vi snakket sammen om hvordan det var her på Mjuklia og det var mange positive tilbakemeldinger. Deltakerne sier: "Vi er mye mer sosial enn vanlig" "Alle er så mye gladere" "Rommene er så store og alt er så koselig" "Det er så mye å gjøre her at ingen kan kjede seg!" Også når vi spurte seniorene og de voksne fikk vi gode svar. "Det er morsomt å være med å sjefe over konfirmantene!" "Jeg synes det er et stort privilegium å være sammen med ungdommene" Vi var også en del ute. De mange aktivitetene var aldri kjedelige. Vi lærte å stole på hverandre og hvilke situasjoner vi kunne sammenligne med disse øvelsene. Etter en god middag ble ziplineren ordnet og vi kunne bruke den eller sitte inne og slappe av. Bordtennisturneringen var en stor hendelse som alle moret seg med. Selv de som ikke spilte synes det var gøy å se på. Det var mange som virket veldig konsentrert, men alle var glade og hadde det gøy. Som sagt så er Mjuklia en veldig god ting for oss ungdommer. Den er viktig fordi vi lærer mer om hverandre og som sagt er vi mer sosiale. Mjuklia er noe som har vært for ungdommer i lang tid, altså fra 1971, og er noe som konfirmantene gleder seg til. Det virker som om de voksne morer seg stort. Mange ganger kan vi høre hjertelig latter og glade samtaler. Mjuklia er et godt sted for glede, latter og samhold. Selv om det har både vert kaldt og bløtt, høylytt og litt lite søvn, har vi alle hatt en super leir helg. Vi tror mange vil komme igjen som seniorer. Hilsen konfirmantene 2014 Siv Helen Røhmesmo Foto: Aart Erik Selbekk 7

8 Barne- og Undomssida! Nå er det snart påske og det er mange ting som skal skje i kirka framover. Alle de som går i 3. klasse har fått invitasjon til å bli med som tårnagenter. De skal utforske kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, få en egen agentkode og på søndag 6. april vil alle som kommer til kirken får vite hva agentene har funnet ut. Tårnagentene skal for eksempel finne ut hvem dette er og hvor han er avbildet. Vi skal lære tårnagentsangen og spise agentmat. På tirsdagstreff har vi blitt kjent med kirkerottene Vesle og Frodo. De bor i ei kirke og opplever mange eventyr der. Alle som skal begynne i 1. klassen til høsten er invitert til å være med å høre om Frodo og Vesle på tirsdagstreff 1. april fra kl Vi lærer en del sanger og hører historier om Jesus. Og så ser vi litt film om Vesle og Frodo. Etterpå kan de som vil bli med på barnegospel eller lage noe sammen med Sissel og Gerdine. Den 6. april er alle skolestartere invitert til Lensvik kirke. Da vil de få en DVD om kirkerottene! Konfirmantene i Agdenes skal snart i gang med innsamlingsaksjonen. 9. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 av stabelen. Da besøker konfirmanter fra Agdenes menighet alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I 2013 har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til tyfonofre på Filippinene og gitt tak over hodet til flyktninger i Syria. Når en katastrofe rammer, jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest mulig en sjanse til å overleve. Men, behovet for nødhjelp og beskyttelse er stort i lang tid framover. Det ser vi både i flyktningeleirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk har pengene klare når bøssebærerne kommer. Vi kan skape forandring! Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konflikt. Vi har et ansvar for å skape levelige forhold over hele kloden. Alle land vil stå sterkere i møte med katastrofen hvis flest mulig kan reise seg opp fra fattigdom. Vi kan ikke akseptere det faktum at en milliard lever i ekstrem fattigdom. Mange av disse står uten en jobb. Å få en jobb er en meget konstruktiv måte å få et livsgrunnlag på. Derfor kjemper Kirkens Nødhjelp for at oljefondet bør øke sine investeringer i fattige land betraktelig. Dette kan skape gode jobber for folk i fattige land. Og siden syv av de ti landene i verden med størst økonomisk vekst ligger i Afrika, er dette noe oljefondet kan tjene gode penger på. En skikkelig vinnvinn-situasjon, med andre ord! Kirkens Nødhjelp arbeider langs mange fronter for det er mest effektivt! Gerdine Selbekk 5.klasse på tur med Godt Nytt 7-8. mars inntok 11 5.klassinger fra Lensvik og Lysheim skoler Bakksætra. To foreldre, pluss Gerdine, Anne og Lars Birger var ledere for samlinga. Vi laga koselige måltider og en lun ramme rundt Godt Nytt-lesing, oppgaveløsning og undervisning. Ungene ble etter hvert flinke til å finne fram i boka. Vi lærte en regle med alle 27 boktitlene i Det nye Testamentet. Videre var det tid til sang, lek og kos og en god natts søvn. Takk til Linda og Siv som var med og tok ansvar for mat, stell og trygghet om natta. 8

9 Ny salmebok I desember 2013 fikk Den norske kirke ny salmebok. Boka er trykt og utgitt av Eide forlag og var ferdig til 1.s. i advent. Det er menigheten selv som skal bestemme om og når boka skal innføres i menighetene rundt i landet. Saken skal vedtas i menighetsmøte, som er det forpliktende organet for menighetene. Agdenes menighetsråd hadde sak om innføring av ny salmebok i Agdenes menighet oppe på sist menighetsrådsmøte. De kom da fram til en enstemmig tilrådning til menighetsmøtet om å innføre i Ny salmebok i kirkene våre. Menighetsmøtet blir i forbindelse med menighetens årsmøte i Ingdalen kirke nå, den 30. mars kl i Ingdalen kirke. Årsmøtet starter med gudstjenesten og forsetter umiddelbart etterpå. Den nye salmeboka erstatter Norsk Salmebok av 1978 og tilleggsboka Salmer 97. I tillegg har den mange nyskrevne salmer. Boka favner vidt, både når det gjelder gammelt og nytt og ulike sjangere. Det fører for langt å gi eksempel, men det er helt klart at denne boka vil være med å fornye salmesangen i gudstjenesten. Bak i den nye boka er det mye tilleggsstoff. Der er det en fyldig bønnebok og Luthers lille katekisme, samt fyldige registre. Nytt i denne boka er flere salmer på originalspråket, både fra Negro spirituals, fra Iona-bevegelsen og Taizé. Sangene fra Taizé har noter med 4-stemt sats, da disse sangene vanligvis synges flerstemt. (For eksempel: Laudate omnes gentes, Syng lovsang hele jorden). Også en del andre kjernesalmer er notert med 4-stemmig sats. Prisen på salmeboka er kr 339 for enkelteksemplar. Når vi kjøper inn til kirkene, får vi rabatt, slik at hver bok da koster kr 299. Kanskje en god idé for de som vil gi gave til kirkene ved forskjellige anledninger. Ettersom alle publikasjoner som kommer ut nå viser til den nye salmeboka, vil det vær mer arbeidskrevende for prest og organist ikke å forholde seg til den. Vi vil mangle mye viktig stoff. Dessuten vil den nye boka tilføre menigheten mye positivt. Vi er glade for menighetsrådets anbefaling. Lars Birger Takk for alle bidrag! Jubileumskomite Lensvik kirke 150 år vil takke alle bedrifter, lag og organisasjoner for pengegaver gitt i.f.m. jubileumsåret. Takket være disse gaver fikk vi gjennomført et innholdsrikt og minneverdig jubileumsår. For jubileumskomitéen, Halvor Sandstad Kirkevergens spalte Det har vært en svært uvanlig vinter hvor det har vært tre måneder nesten uten nedbør. Vi kjenner alle til de katastrofale brannene som har herjet andre steder. Også her i kommunen har beredskapen vært skjerpet med forbud om bruk av åpen ild. Dette omfattet også bruk av gravlykter o.l på kirkegårdene. Ikke alle overholdt forbudet og noen lykter ble slukket. Nå er forbudet opphevet og vi skal vi være glade for at alt gikk bra og vi unngikk brann. Nå kan vi snart synge no livnar det i lunder, no lauvast det i li. Da er det snart tid for rydding på kirkegårdene. Det vil også i år bli anledning til å være med på ryddedugnad før konfirmasjonene. Håper mange har anledning til å stille opp. Hvis mange gjør litt, blir det ikke så mye på noen. Jeg vil også oppfordre de som er ansvarlig for gravsted(er) til se etter om steinene trenger å rettes opp. Det er mange skjeve steiner på kirkegårdene våre, og det er festers ansvar å sikre de så de ikke velter og skader noen. Ved Agdenes kirkegård er det nylig bestemt at furuene og ei bjørk på sørsida av kirka skal felles. Disse er store og grove og skygger for kirka. Johan Livard Friluftsgudstjenester på Fjølåsen og ved Storvatnet Også i år samles vi til friluftsgudstjenester. 2. pinsedag, kl holder vi gudstjeneste på Fjølåsen. Været avgjør om vi holder til ved bålplassen eller den nye gapahuken. Det er 12. gangen vi samles til friluftsgudstjeneste på Fjølåsen. Kun en gang har vi avlyst og flyttet gudstjenesten ned i bygda. Vi håper på godvær også denne gangen. Ved Storvatnet blir det holdt gudstjeneste søndag 3. augsut kl Hjertelig velkommen til gudstjenestefellesskap i det fri! 9

10 Hilsen til heimbygda Jeg vokste opp sammen med mange søsken og gode naboer i Singstadgrenda i Lensvika. Jeg fikk gå på nybygde Lensvik skole på 60-tallet og fikk ta del i mange aktiviteter som bygda hadde å by på. Privilegert var vi som fikk gå på en slik flott skole, hvor vi hadde utsikt utover Trondheimsfjorden, med skue til både cruisebåter og hurtigruta, -for en førsteklassing var det den store verden. Men en dag hver vinter foregikk det noe på den andre sida av skolen. Skoleskirenn, langrenn med oppgått løype av Johan Grønningen, med påfølgende diplomutdeling av hans yngre bror, skikongen Harald, når han var ferdig med skisesongen utpå vårparten. Ellers var det et veldig aktivt fotballmiljø, fra småguttenivå og oppover. Fikk gleden av å spille på lag med spillere med etternavn som Selbæk, Meland, Skretting, Renolen, Tøndel og ikke minst Ysland, samt flere ( årganger). Vi ble kjørt rundt til mange nabobygder i folkevognbussen til Kolbjørn Sandstad og hevda oss meget bra, helt til kretsfinale. Mange artige opplevelser og utviklende på mange plan. Mye av oppveksten både i fritid og arbeid ble tilbragt i Singstadmarka, som proporsjonalt med alderen ble utvida innenfor en radius Åstfjorden - Ingdalsmarka. Alene, eller med andre, på turer, bærplukking, sauleiting, skogplanting og tømmerhogst. Mange merkesteiner/trær og stedsnavn huskes den dag i dag. Spesielt var vindfallhogst en tøff og krevende jobb, når store gran-røtter sto rett til værs og en skulle lure seg inntil for å kappe, helst så nær rota som mulig og i det stammen datt ned, falt den store rota over der du nettopp hadde stått. Konsentrasjon og koordinering måtte klaffe. - Vi trengte ikke å drive noe spesiell risikosport på fritida, som det forøvrig ikke var så mye av, for å oppleve adrenalinkick. Etter endt landbruksutdanning og under avtjening av militærtjeneste kom sogneprest Leif Bull til min far og viste han en annonse i Adresseavisen om at gården Lian i Hemne var til salgs. Jeg hadde karantenetid i militæret akkurat da, men ved første anledning dro mor, far og jeg utover til Hemne for å se på gården. Vi ble godt mottatt, selger ble i godt humør og fortalte at første helga etter annonsering hadde det vært så mye folk i, og rundt husa at han hadde hatt problemer med å finne seg en plass å "slå læns"... Det var ei grønn bølge på 70-tallet. Jeg var heldig som fikk tilslaget og ble bonde tre måneder etter at jeg ble myndig. På Lian er det mere djuplendt jord enn for eksempel mange plasser i Lensvika. Det var noe de med mere erfaring med jordbruksdrift enn meg la merke til, de så det var utvidelsesmuligheter og verd å satse. Det har vært mye grøfting og drenering, nylandsarbeid med arealutviding som måtte til. Skogsdrift vinterstid, og mer og mer husdyrstell med åra. Restaurering og Lensvik seirende lag: Foran f.v.: Lars Schjerve, Lars Ysland, Einar Rødsten, John E. Selbekk og John O. Selbekk. Bak f.v.: Per Renolen, Otto Selnes, Arne Værnes, Halvar Ysland, Bjarne Renolen, Ole Edv. Meland, Gudbjørn SIngstad. Ottar Selbekk, Jostein Skretting, Per Oskar Andersen, Hans Petter Meland, Toralf Eidem og Gunnar Aune var ikke tilstede da bildet ble tatt. utvidelser av hus og bygninger og store muligheter for å utfolde seg. Som en nabo sa: skal en henge med som bonde i dag er det en kontinuerlig byggeprosess hele livet. Når Anne og Lars Birger Aadland flytta fra Hemne fikk jeg og min familie kjøpe gården deres, Kveldsro, som er nabogården til Lian, etter at vi hadde drevet den en del år. Vår eldste sønn bor på og forpakter den gården med 14 mjølkkyr pr i dag. På Lian har vi på det jamne vel 200 okser som fores fram til slakt. Grasproduksjon i all dyrkajorda. Har lest om 150-årsjubileet for Lensvik kirke i Menighetsbladet sist år. Jeg husker godt 100-årsmarkeringa, hvor jeg som 8-åring fikk være med på båttur over fjorden til Rein kirke. Jeg fikk under oppveksten påvirkning og ballast fra kirke og bedehusmiljø i heimbygda mi som jeg er takknemlig for. Gjennom kristent skolelag og bedehusmiljø var det mange som viste omsorg og ville oss det beste på den tida. Frivillighetsarbeid gjennom bl.a menighetsråd og bedehusstyrer er ofte utsatt for kritikk, men det er folk jeg beundrer og setter høyt. Min bakgrunn og livssyn har bidratt til at jeg i lang tid har vært engasjert i lokalpolitikk. Meldte meg inn i Kr.F.U som 18-åring. Mange hundre møter som skal tilpasses mellom fjøstider og gårdsarbeid, mest lokalt, landsmøter og også hvor Stortinget har vært møteplass. Store og små saker, mye handler ofte om budsjett og penger, sjøl om det landet vi lever i er rangert som et av verdens beste land å bo i. I år skal det feires 200-årsjubileum, Grunnlovsjubileum, med mange markeringer lokalt og nasjonalt. La det bli i takknemlighet og respekt for de som har gått foran oss og bygd landet vårt stein for stein og på andre måter. Med hilsen Gudbjørn Singstad 10

11 Takk 1-11:Layout :16 Side 11 Minnegaver: Til Ingdalen kirkes blomsterfond ved Morten Sletvolds begravelse kr 23900,00 Agdenes kirkes blomsterfond ved Erling Haugens begravelse kr 1250,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Reidun Aasmuls begravelse kr 200,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Oddbjørg Leksens begravelse kr 1300,00 Lensvik kirkes blomsterfond ved Egil Melands begravelse kr 16000,00 Agdenes menighetsråd takker for gavene. Hjertelig takk for blomsterhilsener og minnegaver ved Reidun Åsmuls bortgang. En ekstra takk til Agdenes sykehjem for god pleie. Brit, Liv Elin og Rikke m/ familier. Vi takker hjerteligst for gaven til Lensvik Bedehus på kr 11500,- i anledning Aagot Melands 85-årsdag. Styret Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, telefoner og pengegaver til Nicholas utdannelse i anledning vår kjære Herbjørn Tørsets bortgang og begravelse. Nicholas, Patricia Tørset, Eli Vår menighet Døpte Lensvik kirke Anne Stine Glattre Singstad (konfirmant) Gravlagte: Lensvik kirke: Jorunn Eva Ysland (bisettelse) f Reidun Aasmul f Oddbjørg Leksenf Agdenes kirke: Erling Haugen f Ingdalen kirke: Arthur Kjølstad f Begr.seremoni i Ekne kirke. Kisten nedsatt på Ingdalen kirkegård Morten Sletvold f Kontor: Dikesv. 1 (Fannremsmoen) Begravelser Kremasjoner Båretransport inn- utland Minnesamvær Gravstener Navnetilføyelser Kvalitet Service DØGNVAKT Agdenes Bygdekvinnelag arrangerer: Plantedag ved Agdenes kirke lørdag 14. juni kl Du er herved invitert! Familiedag i Bjørdalen søndag 24. august kl Vi bistår ved arv, skifte og eiendomsoverdragelser Elveseter Begravelsesbyrå Lyngv. 3, 7088 Heimdal Tlf Vi ordner alt ved begravelser. Alltid til tjeneste. 11

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Returadresse: 7316 Lensvik Gudstjenester 23. mars, Maria budskapsdag Tekst: Luk 1,26-38 Budskapet til Maria Vassbygden bedehus kl Gudstjeneste v/ Aadland Takkoffer til: Vassbygdens bedehus Brunsj (senfrokost)/ Kaffe 30. mars, 3. s. i fastetiden Tekst: Luk 11,14-28 Jesus har makt over urene ånder Ingdalen kirke kl Gudstjeneste v/aadland Menighetens årsmøte, Kirkekaffe Takkoffer til: Den Norske Israelsmisjon 6. april 4. s. i fastetiden Tekst: Joh Et menneske dør for folket Lensvik kirke Familiegudstjeneste v/aadland Kirkerotter, utdeling av DVD. Den bortkomne sauen? Tårnagentene. Samtalegudstjeneste m/konfirmantene. Dåp. Takkoffer til: menighetens barneog ungdomsarbeid Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/ Aadland. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer: Det Hvite Bånd 13. april, Palmesøndag Leksa grendehus kl v/aadland Tekst: Joh 12,12-24 Inntoget og grekerne Samtalegudstjeneste for konfirmantene i Agdenes. Takkoffer til: Kirkens Nødhjelp 17. april, Skjærtorsdag Tekst: Matt 26,17-30 Det siste måltid Agdenes helsesenter kl v/aadland. Nattverd 18. april, Langfredag Joh 18,1-19,42 Lidelsesberetningen Agdenes kirke kl v/ Aadland. 20. april, 1. Påskedag Tekst: Luk 24,1-9 Jesus står opp Lensvik kirke kl Høytidsgudstjeneste m/nattverd v/thor Aas. Takkoffer til: Menighetens Misjonsprosjekt 27. april, 2. s. i påsketiden Ingen gudstjeneste 3. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Lensvik kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetsarbeid 4. mai, 3. s. i påsketiden Konfirmasjonsgudstjeneste Lensvik kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetens konfirmantarbeid Konfirmasjonsgudstjeneste Ingdalen kirke kl v/aadland Takkoffer til: Menighetens Konfirmantarbeid 11. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Agdenes kirke kl v/aadland Takkoffer til: Mjuklia ungdomssenter 17. mai Lensvik kirke Kl Familiegudstjeneste v/ Aadland Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 18. mai, 5. s. i Påsketiden Tekst: Jog Det sanne vintre Ingen gudstjenester 25. mai, 6.s. i Påsketiden Tekst: Luk 18,1-8 Enken og dommeren Ingdalen kirke kl Gudstjeneste v/aadland. Nattverd. Takkoffer til: Det Teologiske Menighetsfakultet 29. mai, Kristi himmelfartsdag Lensvik bedehus kl Misjonsgudstjeneste v/ Aadland og tilreisende i forbindelse med NMSområde sitt stevne/årsmøte. Takkoffer til: Det Norske Misjonsselskap 1. juni, søndag før pinse Ingen gudstjenester 4. juni, (onsdag) Gudstjeneste kl 11 for eldre v/aadland 8. juni, 1. Pinsedag Tekst: Joh Ta imot Ånden Lensvik kirke kl Høytidsgudstjeneste v/ Aadland. Nattverd. Takkoffer til: Normisjon 9. juni, 2. Pinsedag Fjølåsen kl Friluftsgustjeneste v/ Aadland. Dåp 15. juni, Treeninghetssøndag Tekst: Matt Misjonsbefalingen Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/aadland. Nattverd. Takkoffer til: Familier og Medier AGDENES MENIGHET SOKNEPRESTKONTORET I AGDENES Soknepresten Tlf / mobil Adresse: 7316 Lensvik e-post: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Presten kan ellers treffes etter avtale. Kirkevergen: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Telefon kontor: Telefon priv.: e-post: BOLIGADRESSE OG TELEFON FOR PRESTEN: Lars Birger Aadland 7316 Lensvik Tlf Mandag er prestens fridag. AGDENES MENIGHETSBLAD Red:Sokneprest Lars Birger Aadland REDAKSJONSKOMITE: Gerdine Selbekk, presten. MENIGHETSBLADETS e-postadresse: kommune.no KASSERER: Kirkevergen Bankgironr: TRYKK: Orkla Grafiske AS Tlf E-post:

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00

MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL :00 MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 23.11.2016 19.00 21:00 Møterom 4 v/kommunestyresale n MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL ANDAKT/MAT TIL STEDE PÅ MØTET: Britt Dalan, Liv Birkeland, Å ge Birkeland,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk...

Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk... Nr 3 september 2014 46. årgang Takk... Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017

Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017 Tilbakeblikk fra Jordbær - mars 2017 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Det er torsdag morgen og jeg kommer på senvakt kl halv ti. Planen for dagen er å dele barna i tre Lesegrupper. To inne før lunsj

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer