CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3. HØST 2004 CONNECTED Respekt betaler seg Å behandle skyldneren med respekt er ikke snillisme. Conectos skyldnerundersøkelse gir klare pekepinner på at det faktisk er lønnsomt, sier professor Johannes Brinkmann. side 4 - Ser mennesket i skyldnerne Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune visste han ville spare penger på å kjøpe tjenester fra Conecto. Men at tjenesten skulle leveres med så stor helhetsforståelse og medmenneskelighet var en uventet og veldig hyggelig bonus. side 2 NetCom øker i Conecto In-house IT SIDE 5 SIDE 8

2 Leder Kjære leser, Under verdi- og omdømmeprosjektet ble vi mer oppmerksomme på verdien av å vite hvordan skyldnerne opplever kontakten med Conecto. I mai/juni gjennomførte vi en skyldnerundersøkelse for blant annet å få vite mer om hva som hemmer eller fremmer at en sak blir løst, hvor fort den blir løst og hva som styrker eller svekker Conecto's og derved våre kunders omdømme. Vi vil gjennom artikler i Connected belyse forhold undersøkelsen bringer frem. Det kan være bekreftelser på antagelser vi har hatt eller pekepinner på nye aspekter ved inndrivelsen vi ikke tidligere var klar over eller la like mye vekt på. Undersøkelsen viser en sammenheng mellom fornøyde skyldnere og hvor fort kravet innfris. Dette viser at positivitet skaper betalingslyst. Videre følger det av undersøkelsen at behovet for gjenstanden veier tungt når skyldner skal prioritere mellom flere regninger. Samtidig veier inkassobyråets veiledning og forståelse like tungt. Vi merker oss også at skyldnernes oppfatning var at maktbruk og pågåenhet var det som kjennetegnet inkassobyråene, mens det som skilte sterkest mellom byråene var evnen til løsningsorientering og rådgivning. Skyldnerne rangerte Conecto's egenskaper som lette å snakke med, hjelpsomme, løsningsorienterte og medmenneskelige høyest. Maktutøvende, tøffe og kranglete som egenskaper som ikke passet på Conecto. Det å vise skyldner respekt og opptre korrekt har ingenting med snillisme å gjøre, og maktmidler skal brukes mot de som ikke har betalingsvilje eller for å sikre kravet. Vi vet gjennom målinger at vi gjenvinner mer enn andre sterke konkurrenter i markedet. Dette bekrefter at vår filosofi for å oppnå høyest mulig gjenvinning av våre kunders utestående fordringer er riktig. Med hilsen Sverre O. Helsem Administrerende direktør Skyldner feedback - en viktig informasjonskanal ved Sverre O. Helsem Stor suksess i Lørenskog kommune Inkasso med et menneskelig ansikt Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune visste at besparelsene ville komme da han satte ut innkreving av ubetalte regninger til Conecto. Men at han i tillegg skulle få en helhetlig og svært så menneskelig behandling av kommunens skyldnere kom som en stor og hyggelig overraskelse. Smilet sitter løst hos økonomisjef Bjørn Kittilsen. Ved å sette ut Lørenskog kommunes innfordringer til Conecto sparer han ikke bare store summer hvert eneste år. I tillegg får han en profesjonalitet i leveransen som kommunen selv ikke hadde mulighet til å klare. Det gleder både den gamle byråkratens hjerne og hjerte. Kvalitet Selv om kommunen på egen hånd klarte å få inn 98 prosent av alle de fakturaene de sendte ut hvert eneste år, er Kittilsen ikke i tvil om at tjenesten de i dag leverer til kommunens innbyggere er langt bedre enn den de gjorde i eget hus. - Jobben Conecto gjør for oss nå er en helt annen enn den vi satte ut - og med en helt annen kvalitet, sier han. - Vår erfaring er at Conecto tenker helhet, tenker løsninger, og ser mennesket i det hele. Conectos rolle i Lørenskog kommune er i praksis å lære mennesket privatøkonomi. Det ville vi hatt store problemer med å gjøre selv, slår Kittilsen fast. - Selv med ansatte er vi for små til å opparbeide et miljø som kan levere tjenester av samme omfang og kvalitet. Conecto prøver å finne langsiktige løsninger fremfor kortsiktig å true frem kroner og øre. Personkjemi og tillit Tilliten som oppsto allerede i innsalgsfasen har fulgt med hele prosjektet. Personlig kjemi var svært viktig, og Kittilsen både likte - og ikke minst stolte på - Conecto-sjef Sverre Helsem og prosjektleder Unni Heggem Stene. - Forretninger gjøres ikke mellom Fagseminar oktober 2004 Vi møtes i år på Rainbow Hotel Brygga i Tønsberg. Arrangementet vil denne gang strekke seg over to dager, og vi tar sikte på å gi våre nåværende og fremtidige kunder et bredt faglig tilbud. Våre ulike kundegrupper vil denne gang få et generelt og et spesielt tilbud - tilpasset de ulike bransjer. Her vil du finne godbiter enten du representerer bank- og finans, transportnæring, detaljsalg eller kommuneadministrasjon. Hotellet har sentral beliggenhet og enkel atkomst i hjertet av Tønsberg. Invitasjon med alle detaljer vil bli sendt ut i løpet av september, men husk å reservere disse dagene til kompetanseheving og hyggelig samvær! Hilsen Conecto Kompetanse 2 Connected 3/2004

3 bedrifter. Forretninger gjøres mellom mennesker, slår han fast. Tonen ble satt allerede da Conecto tok kontakt med Kittilsen i september Kommunemarkedet var et spennende felt for Conecto, og Lørenskog kommune viste seg å være både en interessant og interessert kunde. - Timingen var svært riktig for oss, forteller Kittilsen. - Den som hadde ansvaret for inkassoarbeidet var i ferd med å gå av, og vi hadde inne en midlertidig ansatt i 80 prosentstilling. Dermed lå veien åpen for å vurdere eksterne løsninger, sier han. Kommunen ble med på et lunsjseminar i Conectos regi senere samme år, og tilliten ble etablert allerede der og da. Avtalen mellom kommunen og Conecto trådte i kraft tidlig 2003, og Kittilsen har ikke sett seg tilbake. - Det eneste jeg tvilte på da vi bestemte oss for å satse på Conecto, var hvordan våre egne ansatte ville reagere, men det gikk svært glatt, sier han. At ingen ble overflødig i prosessen var nok en medvirkende årsak, men Kittilsen understreker også at alle de erfaringene som kommunen har gjort har vært positive. Besparelser med menneskelig ansikt Kittilsen legger ikke skjul på at det var økonomi som var hovedårsaken til at de vurderte å sette ut kommunens innfordringer. - Vi visste at dersom vi fikk dette til uten å pådra oss kostnader, så ville vi spare kroner bare i lønnsutgifter. Rasjonaliseringsgevinsten i form av frigjort tid var det vanskeligere å beregne, men den har også vært merkbar. - Tilbakemeldingene vi har fått underveis har tvunget oss til å forbedre rutiner, og vi jobber nok mer effektivt i dag enn tidligere, sier han. Men økonomi er bare en del av bildet. Kittilsen understreker at kommunen også har klare, sosiale forpliktelser i det den foretar seg. De bør ikke oppføre seg slik at de sender sine egne innbyggere til sosialkontoret. At Conecto hele tiden forsøker å finne løsninger for den enkelte er en stor bonus for kommunen. Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune - Vi er tjent med at det tenkes helhetlig. Som kommune kan vi ikke være ute etter kortsiktige gevinster. Vi er representanter for lokalsamfunnet. Det både er vi og skal vi være oss bevisst. Vi kan ikke kreve inn penger på en slik måte at vi skaper store problemer for oss selv eller andre i neste instans, sier Kittilsen. - Jeg skal ikke forsøke meg på å anslå hvor mye denne helhetlige tankegangen sparer oss i kroner og øre, men det er nok en del. Samtidig er det min oppfatning at dette er en klar kvalitet med leveransen. Erfaringene er så gode at Kittilsen ikke nøler med å anbefale andre kommuner å gå samme vei. På spørsmål om det finnes mulige forbedringer, avslutter den fornøyde økonomisjefen; - Problemstillingen er uinteressant så lenge alt går bra. Møter vi problemer løser vi det i samarbeid. Connected 3/2004 3

4 Klare pekepinner i Conectos skyldnerundersøkelse: Respekt lønner seg Bidrar Conectos vilje og evne til å ta skyldneren på alvor til en raskere og mer konfliktfri inndriving av gjeld? Svarene i selskapets skyldnerundersøkelse gir en sterk pekepinn på at nettopp det er tilfelle. sammenhengen mellom Conectos adferd og kundenes betalingsvilje mer vitenskapelig, sier Helsem. - Vår hensikt var på den ene siden å finne ut om vi kunne bli bedre. Og på den andre siden ønsket vi å se om det var mulig å dokumentere at å behandle skyldneren med respekt både er smart og langsiktig, sier han. - De langt fleste av skyldnerne er alminnelige mennesker som mer eller mindre uforskyldt har fått likviditetsproblemer. Derfor fortjener de også å bli behandlet på en ordentlig måte. Dette dreier seg ikke om snillisme, men god forretningsdrift, understreker Helsem. - Conectos undersøkelse tyder på at det ikke bare er moralsk riktig men antagelig også forretningsmessig riktig å behandle skyldneren med respekt, sier professor Johannes Brinkmann. Det går an å tjene gode penger på å behandle skyldnere med respekt: det er en av hjørnesteinene i Conectos forretningskonsept. Sverre Helsem og hans ansatte har hele tiden hatt klokkertro på at det betaler seg å behandle mennesker skikkelig - men ved siden av sel- skapets gode økonomiske resultater, har de ikke hatt forskningsmessig belegg for at det faktisk kan være en sammenheng mellom etikk og inntjening. Før nå. Respekt = god forretningsdrift Tiden var moden for å få undersøkt Johannes Brinkmann, som til daglig er professor på BI, har lenge vært opptatt av samme tema. - Hvordan er det mulig å drive god forretningsdrift og samtidig ha en høy grad av etikk og moral? Det er i hvert fall et svært interessant spørsmål. Inkassobransjen har jo kanskje ikke det beste ryktet, og derfor er Conectos undersøkelse et spennende initiativ, sier Brinkmann. Positive tilbakemeldinger - og nye spørsmål Conectos problemstilling var så spennende at Brinkmann ikke var vanskelig å overtale til et samarbeidsprosjekt for 4 Connected 3/2004

5 Hastigheten i betalingen underbygger også til en viss grad Conectos tro på at det nytter å være konfliktløsende. - Tallene i undersøkelsen tyder på at nesten 80 prosent innfrir relativt raskt når de har et positivt inntrykk av Conecto. Jo mer positivt inntrykk skyldå se nærmere på sammenhengen. Konsulentselskapet Martin Fidem AS sto for utformingen av spørsmålene i undersøkelsen, mens MMI utførte telefonintervjuene med skyldnerne, noen uker før sommerferien. Undersøkelsen så spesifikt på hva som hemmer eller fremmer at en sak blir løst, hva som hemmer eller fremmer hvor raskt den blir løst, og hva slags relevante forhold som kan styrke eller svekke det stort sett positive inntrykket skyldnerne har av Conecto. Resultatet var bekreftelser, a-haopplevelser - og, som det sømmer seg ved slik forskning, en hel rekke nye spørsmål. - Hovedinntrykket er at resultatene bekrefter Conectos antakelser, men ved slike undersøkelser får man heller tendensinntrykk enn de helt klare svarene uten forbehold, sier Brinkmann. - Kanskje det mest markerte trekket ved undersøkelsen er skyldnernes positive inntrykk av Conecto. Hele tre firedeler av privatpersonene og mer enn to tredeler av firmasvarpersonene forteller at de har et positivt helhetsinntrykk av bedriften, sier Brinkmann. - Tilsvarende rangerer skyldnerne Conecto som "lett å snakke med, hjelpsom, løsningsorientert og medmenneskelig", sier han med henvisning til tallmaterialet i undersøkelsen. Problemløsning Det er akutte behov for bil eller for mobilabonnement som ifølge undersøkelsen er den viktigste grunnen til at de spurte innfridde kravene sine. Trenger du en ting, så prioriterer du å betale inkassoen for ikke plutselig å miste den. Likevel er det langt fra uinteressant hvordan inkassobyrået oppfører seg. - Inkassobyråets gode råd til problemløsning kommer på en god annenplass over de oppgitte, viktigste årsakene til gjeldsinnfrielse. Overraskende nok teller skyldnerens oppfatning av kravets rimelighet og eventuelle frustrasjoner over kontaktpersonen lite, sier Brinkmann. Hverken eller 18% % Skyldners helhetsinntrykk av Conecto Negativt 7% Positivt 75% Helhetsinntrykkets påvirkning for betalingstidspunktet Innen 14 dager Innen 3 mnd. Senere enn 3 mnd. Positivt Hverken eller Negativt Husker ikke Som følge av god leveranse har NetCom besluttet å oversende en større andel av sin portefølje til Conecto. Begrunnelsen er at Conecto har topp leveranse på gjenvinning og kundekommunikasjon og ikke minst, ut i fra en vurdering av totaløkonomien i samarbeidet. Conecto får nå 60 % av porteføljen til inndrivelse. neren har av Conecto, jo tidligere blir saken løst, sier Brinkmann. Likevel advarer han umiddelbart mot å trekke for raske konklusjoner basert på dette tallmaterialet. - På den andre siden, jo fortere saken blir løst, jo mindre trekker den ut. Jo raskere den er ut av verden, jo lettere kan skyldneren la Conecto dele på gleden ved at saken er oppgjort. Det er vanskelig å si hva som kommer først av disse to, sier han, tilfredsheten med Conecto eller hvor raskt saken er ute av verden. Positiv opplevelse Conectos fremgangsmåte ser imidlertid ut til å gi seg utslag i en klart positiv opplevelse av selskapet. - Selv når kravet ble oppfattet som helt uakseptabelt, hadde nesten 30 prosent et sterkt positivt og over 35 prosent et positivt helhetsinntrykk av Conecto, sier Brinkmann. Skyldnerundersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger for Conecto, og Sverre Helsem velger å ta dem til inntekt for at selskapets etiske linje betaler seg. Brinkmann er enig. - Det er i hvert fall ingen grunn til å si at det er forretningsmessig feil å drive slik Conecto gjør. Undersøkelsen gir klare pekepinner på at det kan lønne seg å ha respekt for skyldneren, sier Brinkmann. Netcom øker oversendelsen av portefølje til Conecto TID % Porteføljeutvikling År Connected 3/2004 5

6 Ny økning i rettsgebyret fra 1. juli 2004 Rettsgebyret (R) er fra 1.juli 2004 økt fra kr 740,- til kr 845,-. Økningen er på vel 14 %, og kommer i tillegg til forrige økning på 4,5%. I tillegg er det bestemt at retur av ubehandlede begjæringer om tvangsfullbyrdelse fra samme dato skal koste 2 R mot tidligere 1,5 R. For brukere av offentlige tjenester, og i særdeleshet inkassotjenester, betyr dette en ikke ubetydelig kostnadsøkning. Det må stilles strenge krav til den vurdering som gjøres før kostnadsdrivende tiltak iverksettes. Glade jubilanter Conecto har i år 15 års jubileum. Av dagens 64 ansatte har tre glade jubilanter vært med fra starten. Disse er fra venstre Monica Thoreid, Marit Wiger og Marianne Sørum Thommessen. Samtidig feiret Gerhard Kvarnes sitt 10 års jubileum! Vær sikker på hvem kunden din er! Vi har sagt det før - men vi sier det igjen - for nå er viktigere enn noen gang! Myndighetene har i sommer begrenset norske inkassobyråers rettigheter til å foreta søk i Det sentrale personregister (folkeregisteret). Det medfører at vi ikke lenger kan identifisere en person uten å ha personens fødselsdato. I mange av sakene vi mottar er opplysningene om skyldner mangelfulle - og noen ganger direkte gale. Dette kan lett få konsekvenser for inndrivingen av kravet, og vi minner derfor igjen om de viktige huskereglene: Hva bør du passe på? Først og fremst - avklar om din kunde er en privatperson eller en næringsdrivende! Golfdag på Grini Golfklubb 23. august 2004 Birdie? Eagle? Par? Hole in one? Øl-ball? Det er klart for årets golfdag på Grini Golfklubb med Conectos kunder! Solen skinner fra nesten skyfri himmel og rammen rundt arrangementet er satt. Kundene våre stråler også, og første ball(fligt) går ut presis kl 16:00. Thorill står ved utslagsstedet og ønsker alle en god tur, mens Evy tar seg av de uinnvidde i golfspillet sammen med headpro Bjørn. Vi skal se på video og snakke om golf før vi går ut for å prøve de forskjellige slagene. Det er små konkurranser underveis for de som går på banen, og mange kommentarer og morsomme og kreative slag, en golfer verdig! Longest drive ble vunnet av Espen Nilsen, Liva Bil. Konkurransen for de uten grønt kort på putting-greenen ble vunnet av Trond Halvorsen, Ellen Aubert Hjall fra Storebrand Bank ASA, stakk av med For privatpersoner er det viktig å ha korrekt navn, adresse og fødselsdato (om mulig også personnummer), og gjerne telefon eller . Postboksadresser er OK, men da må du i tillegg få oppgitt boligadressen. For næringsdrivende skal du notere firmanavn og foretaksnummer (org.nr). Angi selskapsform, som AS, ANS, DA m.fl. Husk forretningsadresse (gateadresse) i tillegg dersom selskapet bruker postboks. Du kan søke opp foretakets navn og/eller foretaksnummer gratis på Foretaksregisteret i Brønnøysund på følgende adresse: ndex.jsp 2 premien og Nancy Jakobsen fra Dun&Bradstreet på en verdig 3 plass. Beste kunde i konkurransen på banen ble Espen Nilsen fra Liva Bil. Closest to pin kom vår egen Gerhard Kvarsnes. (Gjett om vi kommer til å bli minnet på det utover høsten ) Golfspillet er lagt opp slik at alle kan konkurrere med hverandre, både de med høyt og lavt hcp. I den anledning må vi berømme en av spillerne med hcp 36, Wenche Gaarder fra NetCom, som slo flere av de mannlige spillerne med langt lavere hcp! Gratulerer! Winston Churtchill sier det så godt: Golf er et spill hvor målet er å få en veldig liten ball oppi et veldig lite hull, med våpen som ikke passer til formålet. Men du verden så morsomt vi har det når vi skal motbevise akkurat det!...vi gleder oss allerede til neste års turnering! Her finner du korrekt foretaksinformasjon, slik det er registrert i Foretaksregisteret. Vi gjør alt vi kan for å unngå feil, men er avhengig av at du som kunde gjør det samme. Ved kredittvurdering av nye kunder får du ikke bare redusert tapsrisiko, du får også kontrollert at foretaksnummer og/eller personnummer er korrekt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å etablere gode rutiner i ditt selskap: 6 Connected 3/2004

7 Personalnytt fra Conecto Conecto har i dag 64 ansatte. Av disse arbeider 53 personer på Østerås, 5 på Gjøvik og 6 i Drammen. Siste tilskudd på stammen er Fredrik Ree og Petter Adde, som begge kommer fra Lindorff-konsernet. Fredrik Ree, 45 år, er rådgiver tilknyttet administrasjonen på Østerås. Fredrik har svært allsidig erfaring fra både bank/finans og inkassovirksomhet. Han har 15 års erfaring fra DnB bl.a. som bedriftsrådgiver og filialsjef, senere kredittsjef i Storebrand Bank. I Lindorff hadde Fredrik ansvar for oppbygging av inkassoavdelingen i selskapets kundesenter i Røyken. Fredrik er med sin kompetanse og erfaring en ressurs, spesielt for våre kunder innen bank og finans! Petter Adde, 47 år, er tilknyttet salgsavdelingen på Østerås. Petter er med sine 21 år i yrkeslivet en veteran innen salg og markedsføring, med fokus på løsningssalg. Gjennom sitt tidligere virke som direktør for forretningsutvikling, adm.direktør i Lindorff Customer Services, samt erfaring fra Fakturaadministrasjon og Lindorff Capital, har Petter skaffet seg solid kompetanse, også innenfor sentrale forretningsområder i Conecto. Vi ønsker Fredrik og Petter velkommen til Conecto! Saksbehandlertreff i friluft I år, som tidligere år arrangerte Conecto saksbehandlertreff i friluft iblandet faglig føde. Stemningen var god, og opplevelsen noe utover det vanlige. På grunn av antallet påmeldte, så vi oss igjen nødt til å dele opp arrangementet på to dager. Den faglige delen ble avholdt i Conectos lokaler på Østerås. I år ble det foredratt om kredittvurdering, forskrifter og betalingsanmerkninger. Etter det faglige gikk turen til Båtstø hvor det var guidet omvisning på Håøyas nyåpnede militære del og resultatrik krabbefiskekonkurranse. Storebrand Bank-teamet, med Kari Birkeland og Ellen Aubert Hjall stakk av meg seieren (44 krabber), og premien. Etter at god mat var konsumert var det tid for vann- og båtsport for de som ønsket dette. Knut Nordeide (NetCom AS), Thomas Engerønningen (Findexa AS) samt Conectos Peder Rui dristet F.v. Toril Andreassen og Jorunn Bakken. F.v. Knut Nordeide og Thomas Engrønningen. seg til å vise hva de var gode for i det våte element. Tube- og vannskikjøring ble utført til alles forlystelser, etterfulgt av oppvarming i den vedfyrte badestampen. Deilig grillmat, godt drikke og hyggelig samvær gjør noe med sjela en sommerkveld. Behagelig musikk og festlige kommentarer timene gikk fort Connected 3/2004 7

8 Conecto har valgt en IKT-strategi som gir selskapet fleksibilitet i forhold til endringer i markedet, og rask tilpasning til nye behov fra kundene. Dette har krevd en betydelig intern oppbygging av kompetanse både innenfor drift og programmering. - I en bransje der produkter, priser og betingelser langt på vei er styrt av myndighetene, og derfor gir få direkte konkurransefordeler, så vi tidlig muligheten for å differensiere oss fra konkurrentene ved å kunne respondere raskt på nye markedsbehov og ønsker fra våre kunder innenfor ikt-området. Dette sier Thomas Thorsen, ikt-sjef i Conecto, og med lang erfaring fra leverandørsiden av inkassosystemer. - Den begrensede fleksibiliteten i utviklingen av standard inkassosystemer skapte et behov for å øke den interne utviklings- og programmeringskompetansen. Det har vi gjort ved å ansette programmeringskompetanse innenfor de teknologiområdene vi drifter systemene våre på. Dette har gitt oss stor fleksibilitet i forhold til spesialtilpassning til kundenes behov. Naturlig produktutvikling - Stadig produktutvikling og ny funksjonalitet er nødvendig for å øke produktivitet og løsningsgrad, både hos våre kunder og hos oss. Det er i det daglige grensesnittet mellom kunden og F.v. Jan-Erik Romøren og Thomas Thorsen In-house IT avdeling gir fleksibilitet og rask respons Conecto at den naturlige produktutviklingen finner sin grobunn, sier Jan-Erik Romøren, it-konsulent i Conecto, og med en Master i Information Technology fra Griffith University, Queensland i Australia. - Det er i dette grensesnittet nye ideer fødes i et operativt og reelt miljø, og ikke som tenkte behov i en software lab i et programvarehus. Da er det viktig å kunne sette disse utviklingsbehovene raskt i drift ved å bruke interne ressurser, og ikke være avhengig av ekstern programmeringsbistand som ofte har mange andre interesser å ta hensyn til. Et eksempel på dette er Conectos egen SMS varslingstjeneste til skyldner, som vi var av de første til å etablere. Mange fordeler - Det er flere fordeler med en in-house ikt-avdeling. Driftsmessig har det sin klare verdi. Vi er alltid til stede, enten fysisk eller via internett, for å løse problemer ved driftsstans eller andre akutte hendelser. Dette har resultert i en oppe-tid helt oppunder 100%, smiler Thorsen fornøyd. - Filbehandling er et annet område som ofte skaper utfordringer, særlig ved oppstart av nye oppdragsgivere. Det er mange forskjellige økonomisystemer i bruk, og det er viktig å få til en rask og effektivt start på samarbeidet. Hands-on i denne perioden er avgjørende, inntil en problemfri automatisk filbehandling er etablert, legger Thorsen til. Informasjonsteknologi og databruk beslaglegger en stadig større andel av arbeidsdagen vår. Dette er effektiviserende fordi vi får gjort mange flere arbeidsoppgaver på en enklere og raskere måte. Men vi blir også mer sårbare når datasystemer og programmer av en eller annen grunn ikke vil virke, eller er vanskelige å forstå. - For å unngå slike situasjoner bruker vi betydelige ressurser i it-avdelingen på kompetanseheving av andre ansatte i problemstillinger vedr. IT og drift. På denne måten har vi mange kompetente personer som derfor raskt kan rette feil og veilede kundene i forbindelse med bruk av datasystemene, sier Romøren. - Ikt-systemene utgjør selve hjertet i all vår håndtering av informasjon, og er en absolutt forutsetning for effektiv og konkurransemessig drift, avslutter Thorsen. 8 Connected 3/2004 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer