CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONNECTED. side 4. NetCom øker i Conecto. In-house IT. side 2"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3. HØST 2004 CONNECTED Respekt betaler seg Å behandle skyldneren med respekt er ikke snillisme. Conectos skyldnerundersøkelse gir klare pekepinner på at det faktisk er lønnsomt, sier professor Johannes Brinkmann. side 4 - Ser mennesket i skyldnerne Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune visste han ville spare penger på å kjøpe tjenester fra Conecto. Men at tjenesten skulle leveres med så stor helhetsforståelse og medmenneskelighet var en uventet og veldig hyggelig bonus. side 2 NetCom øker i Conecto In-house IT SIDE 5 SIDE 8

2 Leder Kjære leser, Under verdi- og omdømmeprosjektet ble vi mer oppmerksomme på verdien av å vite hvordan skyldnerne opplever kontakten med Conecto. I mai/juni gjennomførte vi en skyldnerundersøkelse for blant annet å få vite mer om hva som hemmer eller fremmer at en sak blir løst, hvor fort den blir løst og hva som styrker eller svekker Conecto's og derved våre kunders omdømme. Vi vil gjennom artikler i Connected belyse forhold undersøkelsen bringer frem. Det kan være bekreftelser på antagelser vi har hatt eller pekepinner på nye aspekter ved inndrivelsen vi ikke tidligere var klar over eller la like mye vekt på. Undersøkelsen viser en sammenheng mellom fornøyde skyldnere og hvor fort kravet innfris. Dette viser at positivitet skaper betalingslyst. Videre følger det av undersøkelsen at behovet for gjenstanden veier tungt når skyldner skal prioritere mellom flere regninger. Samtidig veier inkassobyråets veiledning og forståelse like tungt. Vi merker oss også at skyldnernes oppfatning var at maktbruk og pågåenhet var det som kjennetegnet inkassobyråene, mens det som skilte sterkest mellom byråene var evnen til løsningsorientering og rådgivning. Skyldnerne rangerte Conecto's egenskaper som lette å snakke med, hjelpsomme, løsningsorienterte og medmenneskelige høyest. Maktutøvende, tøffe og kranglete som egenskaper som ikke passet på Conecto. Det å vise skyldner respekt og opptre korrekt har ingenting med snillisme å gjøre, og maktmidler skal brukes mot de som ikke har betalingsvilje eller for å sikre kravet. Vi vet gjennom målinger at vi gjenvinner mer enn andre sterke konkurrenter i markedet. Dette bekrefter at vår filosofi for å oppnå høyest mulig gjenvinning av våre kunders utestående fordringer er riktig. Med hilsen Sverre O. Helsem Administrerende direktør Skyldner feedback - en viktig informasjonskanal ved Sverre O. Helsem Stor suksess i Lørenskog kommune Inkasso med et menneskelig ansikt Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune visste at besparelsene ville komme da han satte ut innkreving av ubetalte regninger til Conecto. Men at han i tillegg skulle få en helhetlig og svært så menneskelig behandling av kommunens skyldnere kom som en stor og hyggelig overraskelse. Smilet sitter løst hos økonomisjef Bjørn Kittilsen. Ved å sette ut Lørenskog kommunes innfordringer til Conecto sparer han ikke bare store summer hvert eneste år. I tillegg får han en profesjonalitet i leveransen som kommunen selv ikke hadde mulighet til å klare. Det gleder både den gamle byråkratens hjerne og hjerte. Kvalitet Selv om kommunen på egen hånd klarte å få inn 98 prosent av alle de fakturaene de sendte ut hvert eneste år, er Kittilsen ikke i tvil om at tjenesten de i dag leverer til kommunens innbyggere er langt bedre enn den de gjorde i eget hus. - Jobben Conecto gjør for oss nå er en helt annen enn den vi satte ut - og med en helt annen kvalitet, sier han. - Vår erfaring er at Conecto tenker helhet, tenker løsninger, og ser mennesket i det hele. Conectos rolle i Lørenskog kommune er i praksis å lære mennesket privatøkonomi. Det ville vi hatt store problemer med å gjøre selv, slår Kittilsen fast. - Selv med ansatte er vi for små til å opparbeide et miljø som kan levere tjenester av samme omfang og kvalitet. Conecto prøver å finne langsiktige løsninger fremfor kortsiktig å true frem kroner og øre. Personkjemi og tillit Tilliten som oppsto allerede i innsalgsfasen har fulgt med hele prosjektet. Personlig kjemi var svært viktig, og Kittilsen både likte - og ikke minst stolte på - Conecto-sjef Sverre Helsem og prosjektleder Unni Heggem Stene. - Forretninger gjøres ikke mellom Fagseminar oktober 2004 Vi møtes i år på Rainbow Hotel Brygga i Tønsberg. Arrangementet vil denne gang strekke seg over to dager, og vi tar sikte på å gi våre nåværende og fremtidige kunder et bredt faglig tilbud. Våre ulike kundegrupper vil denne gang få et generelt og et spesielt tilbud - tilpasset de ulike bransjer. Her vil du finne godbiter enten du representerer bank- og finans, transportnæring, detaljsalg eller kommuneadministrasjon. Hotellet har sentral beliggenhet og enkel atkomst i hjertet av Tønsberg. Invitasjon med alle detaljer vil bli sendt ut i løpet av september, men husk å reservere disse dagene til kompetanseheving og hyggelig samvær! Hilsen Conecto Kompetanse 2 Connected 3/2004

3 bedrifter. Forretninger gjøres mellom mennesker, slår han fast. Tonen ble satt allerede da Conecto tok kontakt med Kittilsen i september Kommunemarkedet var et spennende felt for Conecto, og Lørenskog kommune viste seg å være både en interessant og interessert kunde. - Timingen var svært riktig for oss, forteller Kittilsen. - Den som hadde ansvaret for inkassoarbeidet var i ferd med å gå av, og vi hadde inne en midlertidig ansatt i 80 prosentstilling. Dermed lå veien åpen for å vurdere eksterne løsninger, sier han. Kommunen ble med på et lunsjseminar i Conectos regi senere samme år, og tilliten ble etablert allerede der og da. Avtalen mellom kommunen og Conecto trådte i kraft tidlig 2003, og Kittilsen har ikke sett seg tilbake. - Det eneste jeg tvilte på da vi bestemte oss for å satse på Conecto, var hvordan våre egne ansatte ville reagere, men det gikk svært glatt, sier han. At ingen ble overflødig i prosessen var nok en medvirkende årsak, men Kittilsen understreker også at alle de erfaringene som kommunen har gjort har vært positive. Besparelser med menneskelig ansikt Kittilsen legger ikke skjul på at det var økonomi som var hovedårsaken til at de vurderte å sette ut kommunens innfordringer. - Vi visste at dersom vi fikk dette til uten å pådra oss kostnader, så ville vi spare kroner bare i lønnsutgifter. Rasjonaliseringsgevinsten i form av frigjort tid var det vanskeligere å beregne, men den har også vært merkbar. - Tilbakemeldingene vi har fått underveis har tvunget oss til å forbedre rutiner, og vi jobber nok mer effektivt i dag enn tidligere, sier han. Men økonomi er bare en del av bildet. Kittilsen understreker at kommunen også har klare, sosiale forpliktelser i det den foretar seg. De bør ikke oppføre seg slik at de sender sine egne innbyggere til sosialkontoret. At Conecto hele tiden forsøker å finne løsninger for den enkelte er en stor bonus for kommunen. Økonomisjef Bjørn Kittilsen i Lørenskog kommune - Vi er tjent med at det tenkes helhetlig. Som kommune kan vi ikke være ute etter kortsiktige gevinster. Vi er representanter for lokalsamfunnet. Det både er vi og skal vi være oss bevisst. Vi kan ikke kreve inn penger på en slik måte at vi skaper store problemer for oss selv eller andre i neste instans, sier Kittilsen. - Jeg skal ikke forsøke meg på å anslå hvor mye denne helhetlige tankegangen sparer oss i kroner og øre, men det er nok en del. Samtidig er det min oppfatning at dette er en klar kvalitet med leveransen. Erfaringene er så gode at Kittilsen ikke nøler med å anbefale andre kommuner å gå samme vei. På spørsmål om det finnes mulige forbedringer, avslutter den fornøyde økonomisjefen; - Problemstillingen er uinteressant så lenge alt går bra. Møter vi problemer løser vi det i samarbeid. Connected 3/2004 3

4 Klare pekepinner i Conectos skyldnerundersøkelse: Respekt lønner seg Bidrar Conectos vilje og evne til å ta skyldneren på alvor til en raskere og mer konfliktfri inndriving av gjeld? Svarene i selskapets skyldnerundersøkelse gir en sterk pekepinn på at nettopp det er tilfelle. sammenhengen mellom Conectos adferd og kundenes betalingsvilje mer vitenskapelig, sier Helsem. - Vår hensikt var på den ene siden å finne ut om vi kunne bli bedre. Og på den andre siden ønsket vi å se om det var mulig å dokumentere at å behandle skyldneren med respekt både er smart og langsiktig, sier han. - De langt fleste av skyldnerne er alminnelige mennesker som mer eller mindre uforskyldt har fått likviditetsproblemer. Derfor fortjener de også å bli behandlet på en ordentlig måte. Dette dreier seg ikke om snillisme, men god forretningsdrift, understreker Helsem. - Conectos undersøkelse tyder på at det ikke bare er moralsk riktig men antagelig også forretningsmessig riktig å behandle skyldneren med respekt, sier professor Johannes Brinkmann. Det går an å tjene gode penger på å behandle skyldnere med respekt: det er en av hjørnesteinene i Conectos forretningskonsept. Sverre Helsem og hans ansatte har hele tiden hatt klokkertro på at det betaler seg å behandle mennesker skikkelig - men ved siden av sel- skapets gode økonomiske resultater, har de ikke hatt forskningsmessig belegg for at det faktisk kan være en sammenheng mellom etikk og inntjening. Før nå. Respekt = god forretningsdrift Tiden var moden for å få undersøkt Johannes Brinkmann, som til daglig er professor på BI, har lenge vært opptatt av samme tema. - Hvordan er det mulig å drive god forretningsdrift og samtidig ha en høy grad av etikk og moral? Det er i hvert fall et svært interessant spørsmål. Inkassobransjen har jo kanskje ikke det beste ryktet, og derfor er Conectos undersøkelse et spennende initiativ, sier Brinkmann. Positive tilbakemeldinger - og nye spørsmål Conectos problemstilling var så spennende at Brinkmann ikke var vanskelig å overtale til et samarbeidsprosjekt for 4 Connected 3/2004

5 Hastigheten i betalingen underbygger også til en viss grad Conectos tro på at det nytter å være konfliktløsende. - Tallene i undersøkelsen tyder på at nesten 80 prosent innfrir relativt raskt når de har et positivt inntrykk av Conecto. Jo mer positivt inntrykk skyldå se nærmere på sammenhengen. Konsulentselskapet Martin Fidem AS sto for utformingen av spørsmålene i undersøkelsen, mens MMI utførte telefonintervjuene med skyldnerne, noen uker før sommerferien. Undersøkelsen så spesifikt på hva som hemmer eller fremmer at en sak blir løst, hva som hemmer eller fremmer hvor raskt den blir løst, og hva slags relevante forhold som kan styrke eller svekke det stort sett positive inntrykket skyldnerne har av Conecto. Resultatet var bekreftelser, a-haopplevelser - og, som det sømmer seg ved slik forskning, en hel rekke nye spørsmål. - Hovedinntrykket er at resultatene bekrefter Conectos antakelser, men ved slike undersøkelser får man heller tendensinntrykk enn de helt klare svarene uten forbehold, sier Brinkmann. - Kanskje det mest markerte trekket ved undersøkelsen er skyldnernes positive inntrykk av Conecto. Hele tre firedeler av privatpersonene og mer enn to tredeler av firmasvarpersonene forteller at de har et positivt helhetsinntrykk av bedriften, sier Brinkmann. - Tilsvarende rangerer skyldnerne Conecto som "lett å snakke med, hjelpsom, løsningsorientert og medmenneskelig", sier han med henvisning til tallmaterialet i undersøkelsen. Problemløsning Det er akutte behov for bil eller for mobilabonnement som ifølge undersøkelsen er den viktigste grunnen til at de spurte innfridde kravene sine. Trenger du en ting, så prioriterer du å betale inkassoen for ikke plutselig å miste den. Likevel er det langt fra uinteressant hvordan inkassobyrået oppfører seg. - Inkassobyråets gode råd til problemløsning kommer på en god annenplass over de oppgitte, viktigste årsakene til gjeldsinnfrielse. Overraskende nok teller skyldnerens oppfatning av kravets rimelighet og eventuelle frustrasjoner over kontaktpersonen lite, sier Brinkmann. Hverken eller 18% % Skyldners helhetsinntrykk av Conecto Negativt 7% Positivt 75% Helhetsinntrykkets påvirkning for betalingstidspunktet Innen 14 dager Innen 3 mnd. Senere enn 3 mnd. Positivt Hverken eller Negativt Husker ikke Som følge av god leveranse har NetCom besluttet å oversende en større andel av sin portefølje til Conecto. Begrunnelsen er at Conecto har topp leveranse på gjenvinning og kundekommunikasjon og ikke minst, ut i fra en vurdering av totaløkonomien i samarbeidet. Conecto får nå 60 % av porteføljen til inndrivelse. neren har av Conecto, jo tidligere blir saken løst, sier Brinkmann. Likevel advarer han umiddelbart mot å trekke for raske konklusjoner basert på dette tallmaterialet. - På den andre siden, jo fortere saken blir løst, jo mindre trekker den ut. Jo raskere den er ut av verden, jo lettere kan skyldneren la Conecto dele på gleden ved at saken er oppgjort. Det er vanskelig å si hva som kommer først av disse to, sier han, tilfredsheten med Conecto eller hvor raskt saken er ute av verden. Positiv opplevelse Conectos fremgangsmåte ser imidlertid ut til å gi seg utslag i en klart positiv opplevelse av selskapet. - Selv når kravet ble oppfattet som helt uakseptabelt, hadde nesten 30 prosent et sterkt positivt og over 35 prosent et positivt helhetsinntrykk av Conecto, sier Brinkmann. Skyldnerundersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger for Conecto, og Sverre Helsem velger å ta dem til inntekt for at selskapets etiske linje betaler seg. Brinkmann er enig. - Det er i hvert fall ingen grunn til å si at det er forretningsmessig feil å drive slik Conecto gjør. Undersøkelsen gir klare pekepinner på at det kan lønne seg å ha respekt for skyldneren, sier Brinkmann. Netcom øker oversendelsen av portefølje til Conecto TID % Porteføljeutvikling År Connected 3/2004 5

6 Ny økning i rettsgebyret fra 1. juli 2004 Rettsgebyret (R) er fra 1.juli 2004 økt fra kr 740,- til kr 845,-. Økningen er på vel 14 %, og kommer i tillegg til forrige økning på 4,5%. I tillegg er det bestemt at retur av ubehandlede begjæringer om tvangsfullbyrdelse fra samme dato skal koste 2 R mot tidligere 1,5 R. For brukere av offentlige tjenester, og i særdeleshet inkassotjenester, betyr dette en ikke ubetydelig kostnadsøkning. Det må stilles strenge krav til den vurdering som gjøres før kostnadsdrivende tiltak iverksettes. Glade jubilanter Conecto har i år 15 års jubileum. Av dagens 64 ansatte har tre glade jubilanter vært med fra starten. Disse er fra venstre Monica Thoreid, Marit Wiger og Marianne Sørum Thommessen. Samtidig feiret Gerhard Kvarnes sitt 10 års jubileum! Vær sikker på hvem kunden din er! Vi har sagt det før - men vi sier det igjen - for nå er viktigere enn noen gang! Myndighetene har i sommer begrenset norske inkassobyråers rettigheter til å foreta søk i Det sentrale personregister (folkeregisteret). Det medfører at vi ikke lenger kan identifisere en person uten å ha personens fødselsdato. I mange av sakene vi mottar er opplysningene om skyldner mangelfulle - og noen ganger direkte gale. Dette kan lett få konsekvenser for inndrivingen av kravet, og vi minner derfor igjen om de viktige huskereglene: Hva bør du passe på? Først og fremst - avklar om din kunde er en privatperson eller en næringsdrivende! Golfdag på Grini Golfklubb 23. august 2004 Birdie? Eagle? Par? Hole in one? Øl-ball? Det er klart for årets golfdag på Grini Golfklubb med Conectos kunder! Solen skinner fra nesten skyfri himmel og rammen rundt arrangementet er satt. Kundene våre stråler også, og første ball(fligt) går ut presis kl 16:00. Thorill står ved utslagsstedet og ønsker alle en god tur, mens Evy tar seg av de uinnvidde i golfspillet sammen med headpro Bjørn. Vi skal se på video og snakke om golf før vi går ut for å prøve de forskjellige slagene. Det er små konkurranser underveis for de som går på banen, og mange kommentarer og morsomme og kreative slag, en golfer verdig! Longest drive ble vunnet av Espen Nilsen, Liva Bil. Konkurransen for de uten grønt kort på putting-greenen ble vunnet av Trond Halvorsen, Ellen Aubert Hjall fra Storebrand Bank ASA, stakk av med For privatpersoner er det viktig å ha korrekt navn, adresse og fødselsdato (om mulig også personnummer), og gjerne telefon eller . Postboksadresser er OK, men da må du i tillegg få oppgitt boligadressen. For næringsdrivende skal du notere firmanavn og foretaksnummer (org.nr). Angi selskapsform, som AS, ANS, DA m.fl. Husk forretningsadresse (gateadresse) i tillegg dersom selskapet bruker postboks. Du kan søke opp foretakets navn og/eller foretaksnummer gratis på Foretaksregisteret i Brønnøysund på følgende adresse: ndex.jsp 2 premien og Nancy Jakobsen fra Dun&Bradstreet på en verdig 3 plass. Beste kunde i konkurransen på banen ble Espen Nilsen fra Liva Bil. Closest to pin kom vår egen Gerhard Kvarsnes. (Gjett om vi kommer til å bli minnet på det utover høsten ) Golfspillet er lagt opp slik at alle kan konkurrere med hverandre, både de med høyt og lavt hcp. I den anledning må vi berømme en av spillerne med hcp 36, Wenche Gaarder fra NetCom, som slo flere av de mannlige spillerne med langt lavere hcp! Gratulerer! Winston Churtchill sier det så godt: Golf er et spill hvor målet er å få en veldig liten ball oppi et veldig lite hull, med våpen som ikke passer til formålet. Men du verden så morsomt vi har det når vi skal motbevise akkurat det!...vi gleder oss allerede til neste års turnering! Her finner du korrekt foretaksinformasjon, slik det er registrert i Foretaksregisteret. Vi gjør alt vi kan for å unngå feil, men er avhengig av at du som kunde gjør det samme. Ved kredittvurdering av nye kunder får du ikke bare redusert tapsrisiko, du får også kontrollert at foretaksnummer og/eller personnummer er korrekt. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp til å etablere gode rutiner i ditt selskap: 6 Connected 3/2004

7 Personalnytt fra Conecto Conecto har i dag 64 ansatte. Av disse arbeider 53 personer på Østerås, 5 på Gjøvik og 6 i Drammen. Siste tilskudd på stammen er Fredrik Ree og Petter Adde, som begge kommer fra Lindorff-konsernet. Fredrik Ree, 45 år, er rådgiver tilknyttet administrasjonen på Østerås. Fredrik har svært allsidig erfaring fra både bank/finans og inkassovirksomhet. Han har 15 års erfaring fra DnB bl.a. som bedriftsrådgiver og filialsjef, senere kredittsjef i Storebrand Bank. I Lindorff hadde Fredrik ansvar for oppbygging av inkassoavdelingen i selskapets kundesenter i Røyken. Fredrik er med sin kompetanse og erfaring en ressurs, spesielt for våre kunder innen bank og finans! Petter Adde, 47 år, er tilknyttet salgsavdelingen på Østerås. Petter er med sine 21 år i yrkeslivet en veteran innen salg og markedsføring, med fokus på løsningssalg. Gjennom sitt tidligere virke som direktør for forretningsutvikling, adm.direktør i Lindorff Customer Services, samt erfaring fra Fakturaadministrasjon og Lindorff Capital, har Petter skaffet seg solid kompetanse, også innenfor sentrale forretningsområder i Conecto. Vi ønsker Fredrik og Petter velkommen til Conecto! Saksbehandlertreff i friluft I år, som tidligere år arrangerte Conecto saksbehandlertreff i friluft iblandet faglig føde. Stemningen var god, og opplevelsen noe utover det vanlige. På grunn av antallet påmeldte, så vi oss igjen nødt til å dele opp arrangementet på to dager. Den faglige delen ble avholdt i Conectos lokaler på Østerås. I år ble det foredratt om kredittvurdering, forskrifter og betalingsanmerkninger. Etter det faglige gikk turen til Båtstø hvor det var guidet omvisning på Håøyas nyåpnede militære del og resultatrik krabbefiskekonkurranse. Storebrand Bank-teamet, med Kari Birkeland og Ellen Aubert Hjall stakk av meg seieren (44 krabber), og premien. Etter at god mat var konsumert var det tid for vann- og båtsport for de som ønsket dette. Knut Nordeide (NetCom AS), Thomas Engerønningen (Findexa AS) samt Conectos Peder Rui dristet F.v. Toril Andreassen og Jorunn Bakken. F.v. Knut Nordeide og Thomas Engrønningen. seg til å vise hva de var gode for i det våte element. Tube- og vannskikjøring ble utført til alles forlystelser, etterfulgt av oppvarming i den vedfyrte badestampen. Deilig grillmat, godt drikke og hyggelig samvær gjør noe med sjela en sommerkveld. Behagelig musikk og festlige kommentarer timene gikk fort Connected 3/2004 7

8 Conecto har valgt en IKT-strategi som gir selskapet fleksibilitet i forhold til endringer i markedet, og rask tilpasning til nye behov fra kundene. Dette har krevd en betydelig intern oppbygging av kompetanse både innenfor drift og programmering. - I en bransje der produkter, priser og betingelser langt på vei er styrt av myndighetene, og derfor gir få direkte konkurransefordeler, så vi tidlig muligheten for å differensiere oss fra konkurrentene ved å kunne respondere raskt på nye markedsbehov og ønsker fra våre kunder innenfor ikt-området. Dette sier Thomas Thorsen, ikt-sjef i Conecto, og med lang erfaring fra leverandørsiden av inkassosystemer. - Den begrensede fleksibiliteten i utviklingen av standard inkassosystemer skapte et behov for å øke den interne utviklings- og programmeringskompetansen. Det har vi gjort ved å ansette programmeringskompetanse innenfor de teknologiområdene vi drifter systemene våre på. Dette har gitt oss stor fleksibilitet i forhold til spesialtilpassning til kundenes behov. Naturlig produktutvikling - Stadig produktutvikling og ny funksjonalitet er nødvendig for å øke produktivitet og løsningsgrad, både hos våre kunder og hos oss. Det er i det daglige grensesnittet mellom kunden og F.v. Jan-Erik Romøren og Thomas Thorsen In-house IT avdeling gir fleksibilitet og rask respons Conecto at den naturlige produktutviklingen finner sin grobunn, sier Jan-Erik Romøren, it-konsulent i Conecto, og med en Master i Information Technology fra Griffith University, Queensland i Australia. - Det er i dette grensesnittet nye ideer fødes i et operativt og reelt miljø, og ikke som tenkte behov i en software lab i et programvarehus. Da er det viktig å kunne sette disse utviklingsbehovene raskt i drift ved å bruke interne ressurser, og ikke være avhengig av ekstern programmeringsbistand som ofte har mange andre interesser å ta hensyn til. Et eksempel på dette er Conectos egen SMS varslingstjeneste til skyldner, som vi var av de første til å etablere. Mange fordeler - Det er flere fordeler med en in-house ikt-avdeling. Driftsmessig har det sin klare verdi. Vi er alltid til stede, enten fysisk eller via internett, for å løse problemer ved driftsstans eller andre akutte hendelser. Dette har resultert i en oppe-tid helt oppunder 100%, smiler Thorsen fornøyd. - Filbehandling er et annet område som ofte skaper utfordringer, særlig ved oppstart av nye oppdragsgivere. Det er mange forskjellige økonomisystemer i bruk, og det er viktig å få til en rask og effektivt start på samarbeidet. Hands-on i denne perioden er avgjørende, inntil en problemfri automatisk filbehandling er etablert, legger Thorsen til. Informasjonsteknologi og databruk beslaglegger en stadig større andel av arbeidsdagen vår. Dette er effektiviserende fordi vi får gjort mange flere arbeidsoppgaver på en enklere og raskere måte. Men vi blir også mer sårbare når datasystemer og programmer av en eller annen grunn ikke vil virke, eller er vanskelige å forstå. - For å unngå slike situasjoner bruker vi betydelige ressurser i it-avdelingen på kompetanseheving av andre ansatte i problemstillinger vedr. IT og drift. På denne måten har vi mange kompetente personer som derfor raskt kan rette feil og veilede kundene i forbindelse med bruk av datasystemene, sier Romøren. - Ikt-systemene utgjør selve hjertet i all vår håndtering av informasjon, og er en absolutt forutsetning for effektiv og konkurransemessig drift, avslutter Thorsen. 8 Connected 3/2004 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

SLIK BRUKER DU TIDA BEDRE. Slik bruker du tida bedre

SLIK BRUKER DU TIDA BEDRE. Slik bruker du tida bedre Slik bruker du tida bedre 2016 1 2016 Miniforetak AS Send gjerne denne guiden til andre, eller del den i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no 2 Evnen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Nye Storeys = en annen story

Nye Storeys = en annen story Nye Storeys = en annen story Tapetleverandøren har hatt 30 prosent vekst i årets første halvdel, og kan fortelle om en usedvanlig god sommer til tross for store, interne grep og svak krone. Modighet og

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser?

Presentasjon 13. Nov 2014. Anskaffelseskonferansen - Difi. Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Presentasjon 13. Nov 2014 Anskaffelseskonferansen - Difi Sesjon 1 kl 13.30: Er din virksomhet organisert for økt kvalitet og kostnadsbesparelser? Sverre Svensen Agenda 1. Hensikten 1. Er din virksomhet

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Effektive jobbverktøy

Effektive jobbverktøy Jobb mer effektivt og spar tid! Effektive jobbverktøy Excel Formler og funksjoner som gjør jobben lettere Word Lær å jobbe effektivt med dokumenter og rapporter Outlook Få full kontroll på e-post, kalender,

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen

Brukererfaringer med NAV. Hans-Tore Hansen. Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Brukererfaringer med NAV Hans-Tore Hansen & Intervjuer med ansatte ved to lokale NAV-kontor MA gradsoppgaver i sosiologi Camilla Grung & Iren Johnsen Målsettinger med NAV 1. Flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso

CONNECTED. Møt skyldneren. Faglige muskler og et menneskelig ansikt gir resultater for NSB. Italiensk for nybegynnere. FAGSEMINAR Inkasso ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2004 CONNECTED Møt skyldneren med respekt Inkassobransjens viktigste utfordring er å behandle skyldnerne med forståelse, sier seksjonssjef

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

God kundeservice i kiosk FILM&KINO. Konsulent Fredd Olsen

God kundeservice i kiosk FILM&KINO. Konsulent Fredd Olsen God kundeservice i kiosk FILM&KINO Konsulent Fredd Olsen Film MAD TV Bon Qui Qui at King Burger BAD Customer Service Agenda: Film & Kino, Bergen 20.10 Hva er god kundeservice i kiosk, og hva det innebærer

Detaljer

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14 Sponsorpakker Gullpakke 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil Turnering med inntil 50 spillere (kr 500 pr ekstra spiller og eventuelt ekstra for scoreservice) 50 greenfee billetter

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Instabank. Brand Guide Markedsføring og kommunikasjon.

Instabank. Brand Guide Markedsføring og kommunikasjon. Instabank Brand Guide Markedsføring og kommunikasjon www.instabank.no Instabank er opptatt av kunden og forbrukeren. Vår markedsføring skal være åpen og kundevennlig. Instabank skal alltid fremstå som

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Familien kommer først for Bjørn Kjos

Familien kommer først for Bjørn Kjos Familien kommer først for Bjørn Kjos BARNEBARNA HOL FAMILIEN BETYR ALT: F.v.: Døtrene Anna og Guri, svigersønnene Jørgen og Stig, bestemor Gerd med Johanna på armen. Foran barnebarnet Ola. Bestefar Bjørn

Detaljer

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS

Kari Svarttjernet. Aker universitetssykehus HF. Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Kari Svarttjernet Kontorleder, Anestesiavdelingen Prosjektleder Fremtidig medisinsk kontorfaglig tjeneste på AUS Aker universitetssykehus HF NSH Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2007 Hvordan vet du

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer.

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Situasjoner du kan oppleve 1 2 Tvister og krav Hvis en kunde har betalt

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KRISTIAN ENGER EVP ITERA/ADM.DIR. CICERO CONSULTING FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE 2015 09.06.2015 / 2 Begrepsforståelse Teknologi er kunnskap

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer