SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder"

Transkript

1 SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal: Språkpolitikken et hinder for å bevare nynorsk? s. 8 s. 10 s. 22

2 / INNHOLD Leder 3 Redaktørens tastetrykk Norske elever har gode digitale ferdigheter 4 Skolelederens favoritter 5 Om anonyme medarbeiderundersøkelser 6 Norske rektorer med bedre tilbakemelding 8 Det er en positiv utvikling i Norge når det gjelder rektorers tilbakemelding til lærere siden 2008, viser TALIS. Skolelederen er en etterdikter 10 Fra landsmøtet Landsmøte i Skolelederforbundet 12 Morgendagens unge, framtidens elev 17 Barn og unge har egne arenaer for læring og kommunikasjon. Det finnes en uendelighet av arenaer for læring, og vi ser en ny form for dialog, sier framtidsforsker Ole Petter Nyhaug. Lønnskutt på 20 % 18 På grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen vi er inne i har det vært gjennomført 20 % lønnskutt på alle stillinger, forteller rektor Zografia Kakarineli fra Kypros. Fra landsmøtet Bruk Foreldreundersøkelsen! 20 FUG-leder Elisabeth S. Gundersen oppfordrer rektorer til å bestille og gjennomføre den nettbaserte Foreldreundersøkelsen. Offer for likebehandling 22 Når elever i norske skoler i større og større grad velger bort nynorsk som førstespråk, er det et resultat av offentlig språkpolitikk og en misforstått likebehandlingstanke, hevder Eli Bjørhusdal i sitt doktorgradsarbeid. Ikke IKT-fri 24 Steinerskolen er ikke IKT-fri, skriver rådgiver i Steinerskoleforbundet i et tilsvar til en artikkel i forrige nummer av Skolelederen. Nordisk minister for barn og unge? 25 Parlamentarikerne ber Nordisk ministerråd om å utse en minister som er ansvarlig for å ivareta strategien for barn- og unge i Norden. Spørrespalten 26 Denne gangen omhandler Spørrespalten vertskommunens refusjon for gjesteelever. Fra landsmøtet (Forsidefoto: Tormod Smedstad) / MATS OG MARGRETE PER-ERIK PETTERSEN/T. SMEDSTAD

3 / LEDER SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur Grafisk AS Tlf Merkur Grafisk AS er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur Grafisk AS er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013: 6142 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Når dette bladet leses, står juleferien for døren. Selv om snøen så langt lar vente på seg i store deler av landet, gjør handelsstanden sitt beste for å skape julestemning med lys, julepynt, gaveforslag og julemusikk til langt på natt. Debatten om søndagsåpne forretninger er ikke så aktuell akkurat i julemåneden; både nattåpne og søndagsåpne butikker forventes de siste ukene før julen ringes inn. Jeg synes av og til dagene ikke strekker til det jeg gjerne skulle fått unnagjort før jul. Når de butikkansatte forbereder julen, forstår jeg ikke. Men kanskje legger vi listen altfor høyt? Kalendere med 24 pakker med «ting og tang» krever både fantasi og tid. For familier med 2 3 barn tilsier det 48 eller 72 pakker med innhold barna fint hadde klart seg uten. Jeg synes det er bra at det blir stilt spørsmål ved om vi overdriver betydning av en del av forberedelsene. En del barn og unge kunne nok heller ønsket seg litt mer nærvær av foreldrene og tid brukt til felles aktiviteter. Men mange foreldre er utrolig flinke til å gjøre hyggelige og nyttige ting sammen med barna. Julen er tid for tradisjoner og både når det gjelder tv-programmer, musikk, kultur, samvær med venner og familie, mat og drikke og julepynting holder mange familier fast ved gamle tradisjoner og sørger for at de føres videre til nye generasjoner. Selv gleder jeg meg til å la barnebarna få ta del i aktiviteter og opplevelser som har betydd mye for meg. Julen er også en påminnelse om at året snart ebber ut. Det samme gjør landsmøteperioden Landsmøtet på Soria Moria for vel en måned siden markerte avslutning av en god periode for Skolelederforbundet. I løpet av de tre årene er medlemstallet økt med 30%; det er det all grunn til å være fornøyd med. Men det forplikter! Våre medlemmer har hver dag vår felles fremtid i sine hender; de er med andre ord Norges viktigste ledere. Forbundets hovedformål er å sikre våre medlemmer gode retts- og arbeidsforhold. Like viktig er å arbeide for utvikling av oppvekstog opplæringssektoren og fremme medlemmenes syn på utdanningspolitikken. På landsmøtet så et nytt programdokument dagens lys, og nytt sentralstyre ble valgt. Fra 1. januar tar det nye styret fatt på sine oppgaver og skal se til at løfter gitt, og vedtak fattet, settes ut i livet. Landsmøtet vedtok i sin behandling av nytt programdokument at Skolelederforbundet i kommende periode skal kjennetegnes ved å være framtidsrettet, kompetent og handlekraftig. Av et styre på 8 er 4 nye; det blir spennende å ta fatt på ny periode som leder med en god miks av rutinerte og nye styremedlemmer. Det er ulik kunnskap og erfaring de bringer med seg inn i styret, men fellesnevneren er engasjement, kompetanse, tillitsvalgterfaring og genuin interesse for ledelse av oppvekst og opplæring. Og det vil ikke mangle på saker å engasjere seg i. Høsten 2015 skal ny arbeidstidsavtale settes ut i livet; det vil helt klart prege vårens arbeid for våre medlemmer. Og selv om det ikke er hovedtariffoppgjør våren 2015 omfattes svært mange medlemmer av lokale forhandlinger som finner sted gjennom store deler av året. Vi har savnet regjeringens satsing på flere viktige områder og mener det er rom for å sette ledelse langt høyere på den utdanningspolitiske «himmel». Ikke minst ligger det an til at Djupedals-utvalgets arbeid vil føre til at lederansvaret ikke blir enklere i tiden fremover. Og hva som kommer ut av Ludvigsen-utvalgets «Fremtidens skole» vil helt åpenbart få store konsekvenser for innhold i skolen, og endringer vil følge av det. Dette igjen får våre medlemmer på sitt bord. Det blir med andre ord mye å ta fatt på og følge opp i året som kommer! Men først en riktig god jul- og nyttårsfeiring til dere alle! Skolelederen 3

4 / REDAKTØRENS TASTETRYKK / BILDET Private skoler og utbytte Vi har hørt det så ofte: Det er ikke lov å ta ut utbytte fra privatskolevirksomhet. Vi har hørt det like ofte: Noen har ordnet seg slik at de har opprettet underselskaper, der de via styrehonorar og innkjøp fra disse selskapene, som de har eierinteresser i, allikevel tjener (store) penger på den statlige støtten som blir gitt. Det er noen av de private videregående skolene det dreier seg om. I 2007 ble det kjent at John Bauer-skolene i Oslo og Bergen kjøpte administrative tjenester av private selskap for 4,85 millioner kroner. Den største eieren i selskapene som de kjøpte tjenester av, var også daglig leder for de to skolene. I høst har Stavanger Aftenblad skrevet om en skole i Akademietkjeden som har operert på liknende vis. Skolen kjøper tjenester fra underselskaper som skoleledelsen eier eller har eierinteresser i. I en tilsynsrapport fra Akademieskolene og Bergen Private gymnas i fjor, om skolenes bruk av statstilskudd og elevpenger, har Utdanningsdirektoratet funnet at skolene gjennom handel med nærstående selskaper har hatt kostnader på til sammen ca. 12,7 millioner kroner som ikke har kommet elevene til gode. Privatskoleloven stiller krav til hvordan statstilskuddet og skolepengene skal brukes: Alle midlene skal komme elevene til gode. Direktoratet påpeker at ved å kjøpe inn disse tjenestene fra nær stående selskaper, i stedet for å inngå avtaler med eksterne eller ved å ansette folk selv, har skolene betalt mer enn det som er markedsmessig for den aktuelle ytelsen. Noen av skolene har påklaget vedtaket. Tilbakebetalingskravene til de 7 skolene som rapporten omhandler, er altså på nærmere 13 millioner kroner til sammen med det høyeste kravet til Akademiet Bergen på Hvis det er slik at over ti millioner offentlige kroner, som skulle ha kommet elevene til gode, havner i andres lommer, er det selvsagt alvorlig. Private videre gående skoler konkurrerer med offentlige skoler og alle elevpengene som går hit «mister» en i det offentlige tilbudet. Det er forskjellige satser på forskjellige program, men tilskudd utbetales med for eksempel med 85 % av per elev på Studiespesialisering i 2015 til de private videre gående skolene. Ut i fra de eksemplene som er kjent i offentligheten, og som vi har omtalt her, må man jo vurdere om privatskoleloven er «streng» nok? Er tilsynet tilstrekkelig til å avdekke midler som ikke kommer elevene til gode? Det politiske stridsspørsmålet vil uansett bestå: Vil et variert tilbud av private skoler, som konkurrerer med de offentlige, også styrke den offentlige skolen? Norske elever har gode Norske elever har gode digitale ferdigheter sammenlignet med elever i andre land. Norge befinner seg blant de beste landene i en internasjonal undersøkelse som tester elevers digitale ferdigheter i 18 land. Norske elever gjør det bra, men vi har høye ambisjoner for digitale ferdigheter og potensialet som ligger i IKT som verktøy er fortsatt ikke tatt ut i skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim. Skolen bruker lite data i undervisningen Sammenlignet med andre land er det imidlertid lite databruk i norske klasserom. Dette gjelder særlig innenfor realfag og kunst- og håndverk. Bare 8 prosent av de norske elevene i undersøkelsen sier de bruker datamaskin daglig på skolen, mens 57 prosent rapporterer om ukentlig databruk. Hele 75 prosent av elevene bruker datamaskin hver dag hjemme. Lærerne bruker først og fremst verktøy for tekstbehandling 4 Skolelederen

5 / SKOLELEDERENS FAVORITTER navn Hilde M. Bratli stilling Avdelingsleder skole Skarnes videregående skole skoleslag/elevtall Videregående, kombinert skole, ca 350 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Jeg er interessert, engasjert og utviklingsorientert både på mikro- og makronivået i organisasjonen. (Foto: Tormod Smedstad) digitale ferdigheter og presentasjon. Det er svært liten bruk av verktøy som regneark og digitale læringsspill. Lærerne er positive til IKT i skolen Selv om elevene rapporterer om lite databruk, er lærerne positive til mulighetene som digitale verktøy gir i undervisningen. Kun 15 prosent av lærerne i ungdomsskolen er enige i at IKT-bruk forstyrrer elevenes læring. Hele 89 prosent mener IKT bidrar til å øke elevenes interesse for læring. Norske lærere har i mindre grad enn lærere i andre land deltatt på ulike former for kompetanseheving innen IKT. Blant skolenes IKTansvarlige mener 77 prosent at mangelfulle IKT-ferdigheter hos lærerne er det største hinderet for pedagogisk bruk av IKT. Undersøkelsen viser at norske skoler har et godt utgangspunkt for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen, men at det fortsatt er store variasjoner i lærernes kompetanse i bruk av IKT i fagene. Lærernes digitale fagkompetanse må styrkes både i lærerutdanningene og ved målrettet etter- og videreutdanning, sier direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen. Jentene presterer bedre enn guttene I likhet med mange andre land presterer norske jenter bedre enn guttene. Kjønnsforskjellene i Norge er litt større enn for det internasjonale gjennomsnittet i undersøkelsen. Sosioøkonomisk bakgrunn har mye å si for hvordan elevene skårer på prøven. Mange har for svake ferdigheter Undersøkelsen deler elevene inn i fire nivåer, og omtrent 30 prosent av de norske elevene befinner seg på de to øverste nivåene. Om lag 24 prosent befinner seg på nivå 1 eller dårligere. Disse har så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert. IKT kan gjøre undervisningen mer variert og praktisk for elevene. Vi ser at god bruk av IKT bidrar til mer tilpasset undervisning. Dette er spesielt viktig for elever som sliter på skolen, sier Skarheim. Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Lærere har, som alle andre, behov for individuelle tilbakemeldinger og tips, men et generelt råd er at man har ansvaret for å skape gode relasjoner til alle elever, at man bestreber seg på å «se» hver enkelt elev og at man tar lederrollen i klasserommet gjennom å ha klare, tydelige strukturer. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Favorittlæreren min «ser» sine elever, er klar og tydelig i formidlingen, kan selvsagt faget sitt godt, og er en god klasseleder. Vedkommende fremstår som «en trygg voksenperson». Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? Hvis vi tar utgangspunkt i en dag med totimersøkter, ville det være plass til fire fag. Da hadde jeg valgt å starte dagen med opp gaver i matematikk aller helst likninger. Deretter ville jeg hatt et tverrfaglig praktisk (fordypnings)arbeid i fagene norsk og sosiologi/sosialantropologi, under temaet «typisk norsk»/«norsk kultur» (2+2 timer). Skoledagen min ville blitt avsluttet med filosofi i religionstimen. Hvilken bok er du glad for at du har lest? Jeg er veldig glad i å lese, og synes alltid det er vanskelig å peke ut en enkelt bok men «Sofies verden» er blant favorittene. Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Variert rockemusikk med fengende trommer - på fullt volum. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Jeg liker å lage mat og tester gjerne ut nye oppskrifter; både enkle, raske retter og «langsom mat». Fellesnevneren for mat jeg serverer, er at den er «sesongbetont» og råvarene jeg bruker gjenspeiler dette Skolelederen 5

6 Skolelederforbundets landsmøteundersøkelse 2014: 8 av 10 rektorer mener anonyme medarbeiderundersøkelser ikke bedrer arbeidsmiljøet Ferske tall fra Skolelederforbundet viser at rektorer er sterkt kritiske til anonyme ledervurderinger i skolen. TEKST: MODOLF MOEN I forbindelse med landsmøtet 2014 har Skolelederforbundet gjennomført en undersøkelse blant 404 rektorer fra alle skoleslag i hele landet der temaet er anonym ledervurdering. Undersøkelsen avdekker at 8 av 10 rektorer mener at anonyme medarbeidaerundersøkelser ikke forbedrer arbeidsmiljøet. Like mange, 8 av 10 rektorer, mener dessuten at slike undersøkelser ikke virker motiverende på dem som leder. Urovekkende Det er urovekkende at kommune- Norge bruker så mye ressurser på anonyme medarbeiderundersøkelser, fordi måten de gjennomføres på nå verken bedrer arbeidsmiljøet eller motiverer rektorene, sier forbundsleder i Skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl. Hvidsten Dahl mener det særlig er mange skoleeieres manglende oppfølging, det å finne forklaringer, feilkilder og forbedringspunkter, som kan være en av årsakene til rektorenes negative erfaringer. Videre viser undersøkelsen at 6 av 10 rektorer ikke opplever samsvar mellom tilbakemeldingene de får i anonyme medarbeiderundersøkelser og tilbakemeldingene de får i medarbeidersamtaler. Fare for feil tiltak Når resultatene ikke samsvarer med tilbakemeldingene rektor får i medarbeidersamtaler, er det vanskelig å fastslå hvilket bilde av lederen som er det riktige. Hvis det blir satt i gang tiltak overfor lederen på et feilaktig grunnlag, kan det bære riktig galt av sted med arbeidsmiljøet og slik også skolens utvikling, påpeker Hvidsten Dahl. En fagperson som kritiserer anonyme tilbakemeldinger er amerikaneren Roger Schwarz. Han arbeider som organisasjonspsykolog, konsulent og fagbokforfatter og jobbet tidligere med undersøkelser og tilbakemeldingsmøter ved the University of Michigan s Survey Research Center. I følge Schwarz er problemet at selv om svarene i en undersøkelse er ærlige, så er de ikke nødvendigvis gyldige. Tilbakemeldingene kan være unøyaktige og farget av denne personens ståsted. Når en leder ikke vet hvem personen er, kan man ikke gjøre seg opp noen formening om hvorfor svaret er blitt som det er blitt, mener Schwarz. Doble budskap Skolelederforbundets undersøkelse viser dessuten at 6 av 10 rektorer ikke opplever at bruken av slike undersøkelser bygger tillit mellom de ansatte og ledelsen. Organisasjonspsykolog Schwarz mener det særlig er doble budskap som reduserer denne tilliten. Ettersom det i oppfølgingen av anonyme undersøkelser er viktig det er å diskutere resultatene i teamet for å få avklart situasjonen med de andre, blir budskapet dobbelt, fastslår organisasjonspsykologen. Schwartz mener dette gjør at vurderingssituasjonen nærmest blir umulig. Mens undersøkelsen på den ene siden skal være konfidensiell, skal man på den andre siden finne ut mer om hva som ligger bak svarene som er kommet inn. Dermed kan de ansatte, som forventer anonymitet, føle seg truet av en slik prosess, slik Schwartz ser det. Også Skolelederforbundets advokat, Bjørn Eriksen, fremhever at skoleeiers uheldige bruk av undersøkelser kan få alvorlige konsekvenser for skoleledere. Forsøkt oppsagt Vi har erfart at skoleeiere bruker anonyme medarbeiderundersøkelser som et grunnlag for endringsoppsigelse av skoleledere. En slik undersøkelse har ikke tidligere blitt akseptert av domstolene som et faktisk grunnlag for en endringsoppsigelse, på grunn av manglende kontradiksjon, altså manglende mulighet for rektor til å imøtegå slike anonyme uttalelser, sier Eriksen. Skolelederforbundets leder understreker at hun generelt er positiv til lederevaluering, og mener det er et viktig verktøy for å drive god skoleutvikling. Men vurdering må føre til læring og utvikling. Da trengs først og fremst åpenhet og konstruktiv dialog mellom ledere og ansatte der alle parter står til ansvar for sine ytringer. Selv om anonyme undersøker i teorien kan benyttes for å avdekke et problem, er de verdiløse hvis de ikke følges opp på en grundig måte, sier Solveig Hvidsten Dahl. 6 Skolelederen

7 pensum jukselapp På Veilederen.no er reglene du trenger ferdig tolket. De er kontinuerlig oppdatert. Og de er enkle å finne. Så du kan slippe å forholde deg til alle lov- og regelverkene. Du kan nøye deg med å forholde deg til oss. CN108/04-R1A

8 Norske rektorer har blitt bedre på tilbakemelding Det er en positiv utvikling i Norge når det gjelder tilbakemelding til lærere siden 2008, viser TALIS. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD I 2008 sa 66 % av norske rektorer at de vurderte lærerne årlig eller oftere. I 2013 oppgir 78 % av rektorene at de vurderer lærerne en gang i året eller mer. Rektorene rapporterer at de legger stor vekt på klasseromsobservasjoner, elevresultater og tilbakemeldinger fra elever og foreldre når de gir tilbakemeldinger til lærerne. En godt fungerende skoleledelse, som engasjerer seg i lærernes praktiske virksomhet, er av stor betydning. Første runde av TALISundersøkelsen (Teaching and Learning International Survey) ble gjennomført i 2008 da blant lærere og skoleledere på ungdomstrinnet. I 2013-studien deltok 34 land, og Norge valgte å delta med barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående opplæring. Studien er en selvrapportering fra et representativt utvalg lærere og skoleledere. Hovedtema er spørsmål om kompetanseutvikling, tidsbruk, skolemiljø og klasseromsklima og lærernes undervisningssyn og undervisningspraksis. En høy svarprosent blant norske lærere; over 8000 deltok. Mer enn 95 % av norske lærere på ungdomstrinnet svarer at de trives i jobben! Den internasjonale rapporten ble presentert av Utdanningsdirektoratet i juni i år. I november ga NIFU en nærmere redegjørelse for norske funn. Skoleledelse I de aller fleste landene er skolene ledet av en ledergruppe. I Norge gjelder dette for 93 % av skolene, mens det er mindre vanlig i Sverige og Finland. I mange land er det vanlig at lærerne er representert i ledergruppa, for eksempel i 80 % av de finske skolene. Norske rektorer hevder at det er høy grad av medbestemmelse i norske skoler. Balansen mellom faglig og administrativ ledelse er viktig. Norge skårer relativt lavt 8 Skolelederen

9 på faglig ledelse. I gjennomsnitt var det 56 % av rektorene i TALIS som svarte at de ofte observerer undervisningen, i Norge var det 21 % som sa de gjorde det. Det er finske skoleledere som bruker mest tid på administrative oppgaver. Norske rektorer bruker mye tid på myndighetskontakt, viser det seg. Det er betydelig mindre vanlig at rektorer samarbeider med lærere for å løse atferdsproblemer, og at rektorer observerer undervisningen, i videregående opplæring enn på barne- og ungdomstrinnet. Det henger sikkert sammen med skolestørrelse og at mye av den direkte oppfølgingen er delegert til avdelingsledere i videregående skole. Rektorene har betydelig mer formell utdanning enn lærerne. Andelen av rektorene som har utdanning på masternivå er 30 % på barnetrinnet, 45 % på ungdomstrinnet og 64 % i videregående opplæring. Tlbakemeldinger Lærere som får konkrete tilbakemeldinger fra rektor eller andre i ledelsen, er mer tilfredse enn lærere som oppfatter at de får tilbakemeldinger for å oppfylle administrative krav. Konkrete tilbakemeldinger er slike som kan være retningsgivende for læring og utvikling. Omtrent halvparten av de norske lærerne mener at konstruktive tilbakemeldinger fører til endret undervisningspraksis og vurderingspraksis. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet i TALIS. En stor andel av lærerne mener også at tilbakemeldinger fører til økt anseelse av læreryrket, bedre faglig selvbilde og motivasjon i arbeidet. Lav mestringsforventning i Norge Hva folk mener de er gode på og hva de kan klare er et subjektivt mål. Det har selvfølgelig en betydning for undervisningsformene hvor trygg man føler seg i dem. Norge er langt nede på skalaen når det gjelder lærernes følelse av å mestre undervisningen, variere undervisningsformene og klasseromsmestring. Forskerne fra NIFU, Per Olaf Aamodt og Tone Cecilie Carlsten stiller seg litt undrende til det lave skåret på disse punktene. Ved forrige TALIS lå Norge nemlig helt på topp når det gjaldt tro på egen mestring. Det er noen variabler når det gjelder mestringsforventning. Kvinner oppgir i større grad enn menn at de klarer å holde orden i klasserommet, variere undervisningen og skape engasjement blant elevene. Eldre lærere synes også å mestre klasserommet bedre enn de yngre. Jo flere timer lærerne bruker på jobben sin, desto høyere mestringsforventning har de. Troen på å kunne variere undervisningen etter behov er noe høyere blant lærere som har mastergrad eller hovedfag, mens de har noe lavere tro på å kunne variere undervisningen på yrkesforberedende. Samarbeidskultur og arbeidsformer Resultatene fra studien tyder på at det foregår mye uformelt samarbeid mellom de aller fleste lærerne på ungdomstrinnet i Norge. Likevel sier omtrent en tredjedel at de aldri underviser sammen med en annen lærer, og omtrent halvparten sier at de aldri har observert undervisningen til en kollega i den hensikt å gi faglig-pedagogisk tilbakemelding. Sammenliknet med andre TALIS-land rapporterer norske lærere i større grad om bruk av aktive arbeidsformer i undervisningen. Det er små forskjeller i undervisningsmåte i Norge, både når det gjelder skoletrinn og mellom lærere med ulik utdanningsbakgrunn. I TALIS er det også sortert på evne etter fagområde i hvilken grad lærerne føler at de klarer å motivere elevene. Matematikk faller ikke dårligst ut, slik noen kunne tro. Det er gjennomgående de som underviser i samfunnsfag på ungdomstrinnet som uttrykker lavest tro på evne til motivasjon. De aller fleste norske lærere rapporterer at de har gode relasjoner til elevene, men undersøkelsen viser at mange strever med å holde ro og orden i klasserommet. Lærere på ungdomstrinnet har størst problemer når det gjelder klasseledelse og strukturering av undervisningen. Kompetanseutvikling Norske lærer deltar mindre i kompetanseutviklingstiltak enn gjennomsnittet i undersøkelsen. Den største hindringen er at denne typen aktiviteter kolliderer med arbeidsplanen og at det er vanskelig å skaffe vikar. Norge ligger heller ikke godt an når det gjelder kompetanseutvikling blant rektorer. De fleste lærere rapporterer at de har formell kompetanse i de fagene de underviser i. Likevel rapporterer mange rektorer at mangel på gode og kvalifiserte lærere hindrer skolen i å gi alle lever undervisning av høy kvalitet. Lærernes arbeidstid I gjennomsnitt oppga de norske lærerne en samlet arbeidstid på 40,5 timer per uke, omtrent som gjennomsnittet i TALIS. Det er også spurt om hvor stor del av arbeidstiden som er undervisningstid, og Norge har lavest andel av TALIS-landene brukt til undervisning med et gjennomsnitt på 15,8 timer. Den laveste samlete arbeidstiden i de nordiske land, finner vi blant finske lærere med 32 timer per uke. Her er samtidig det høyeste undervisningstimetallet med gjennomsnittlig 21 timer. Vi ønsker dere alle en riktig fin og fredfull julehøytid! Skolelederen 9

10 «etterdikter» Skolelederen må være en Rektorer rives mellom interne og eksterne krav når nye reformer skal implementeres. TEKST: MODOLF MOEN. FOTO: TORMOD SMEDSTAD. Det viser forskningen til Kjell Arne Røvik, professor i endringsledelse ved Universitetet i Tromsø. Han mener den sterke politiseringen av skolen og motstand i praksisfeltet har medført store implementeringsproblemer i den norske skolen. Det er et betydelig misforhold mellom evnen skolepolitikere og administrative myndigheter har til å fremskaffe ideer, og praksisfeltets evne til å ta i bruk disse ideene, sa Røvik under sitt fremlegg på årets Utdanningskonferanse i regi av Forskningsrådet. Angst for å mislykkes Professoren har nylig publisert en bok der han gransker hvordan implementeringen av de senere års reformer i skolen har utspilt seg. Professoren mener at det å forandre skolen er en «risikosport», og at reformenes inntog i den norske skolen har vært «tornefull». De politiske partiene har en sterk angst for å mislykkes med skolepolitikken sin, og dette har ført til den forsterkede nasjonale kontrollen av skolen som vi nå ser. Selv om skolene er flinke til å drive endringsarbeid, endres ikke læringsarbeidet nødvendigvis i klasserommet, sier Røvik. Reformpessimisme I boken presenterer professoren flere doktriner for implementering, deriblant det reformpessimistiske perspektivet. Når praksisfeltet opplever at ny reformideer ikke passer inn, frastøter de dem, og legger dem bort. Tankegangen som ligger til grunn for denne holdningen er gjerne at reformideen er «for enkel» og ikke og tar ikke høyde for kompleksiteten i skolen, forklarer professoren. Kjell Arne Røvik er professor i endringsledelse. Hvis man bekjenner seg til denne doktrinen, er det naturlig å hevde at læreren må være den bærende kraft i reformen, og at lærerens kyndige, kritiske og konstruktive innsikt må gis autoritet i implementeringen, sier Røvik. Indre og ytre krav Rektorer slites på sin side mellom sterke og motstridende krav fra flere hold når reformer skal innføres, mener professoren. En skoleleder av i dag må vise seg moderne og endringsdyktig overfor skoleeiere og nasjonale myndigheter, samtidig som vedkommende står overfor sterke indre krav på skolen om å holde ting i ro. Dermed oppnår man at ideer tas inn uten å tas i bruk, det oppstår en frikobling mellom reformens ideer og praksis i klasserommet, sier Røvik. Ettersom lederen havner i skvis mellom indre og ytre krav, blir god «oversetterkompetanse» viktig, fremhever han. Utpakkingskompetanse Det å kunne oversette og konkretisere reformideer blir avgjørende. Dagens reformer er egentlig flatpakker halvfabrikata som må ferdigstilles lokalt. Da er det viktig at det finnes lokal «utpakkingskompetanse» hos skolelederne, sier Røvik. For å lykkes med å oversette reformene lokalt, og slik lykkes med implementeringen, mener professoren at rektorer må besitte de fire dydene kunnskap, mot, tålmodighet og styrke. Den gode oversetter er ikke den som gjengir så nøyaktig som mulig ideene i originalteksten (nasjonale reformer, red. anm.), men en som nennsomt legger til og trekker fra slik at ideene gir mening på det språket det oversettes til, altså på hver enkelt skole. Vær respektløse Slik professoren ser det, er en dyktig skoleleder en som ikke har for stor respekt for reformteorien, men som tør å benytte egen erfaring for å tilpasse ideene slik at de fungerer på egen skole. Skolelederen må ikke være en blind oversetter, men heller en som Aasmund Olavsson Vinje ville kalt en «etterdikter». I det begrepet ligger det at skoleledere må tillate seg å være kreative, pragmatiske balansekunstnere for å lykkes med reformimplementeringen, sa Kjell Arne Røvik, professor i endringsledelse ved Universitetet i Tromsø. 10 Skolelederen

11 Morgendagens skole har begynt! Er du allerede sent ute? 1. januar 2014 begynte en ny skoledag, med nye lover og nye krav. Ansettelsene du gjør vil få større konsekvenser. I lang tid fremover! Kompetansenøkkelen hjelper deg å finne rett lærer. Til rett fag. Den gir deg full oversikt over undervisningskompetansen. På din egen PC. Så du kan være forberedt på morgendagen allerede i dag. CN109/02-R1A Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Riktigere beslutninger. Bedre skole.

12 Landsmøte LANDSMØTE I SKOLE Solveig Hvidsten Dahl har en solid posisjon i forbundet hun ble valgt til sin fjerde periode som forbundsleder. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD Hilsninger Landsmøtet i Skolelederforbundet ble avholdt på Soria Moria hotell (Oslo) torsdag 20. fredag 21. november. Landsmøtet startet med hilsninger fra KS-leder Gunn Marit Helgesen og avdelingsleder Annemarie Bechmann i Utdanningsdirektoratet. Helgesen la vekt på at Skolelederforbundet er en svært profesjonell og konstruktiv samarbeidspartner som gjerne vil medvirke til en innovasjons- og samarbeidskultur i skolen. Det er lett å skyte på ledere, og det er ingen som jobber så mye for en så beskjeden lønn som dere! Jeg er den fremste i heiagjengen, sa hun. KS-leder Gunn Marit Helgesen sa at hun heiet på skolelederne i sin hilsningstale til landsmøtet. Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl takker av kunnskapsministeren etter foredraget på landsmøte. Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen var også på plass for å hilse landsmøtet. Han la vekt på at grunnmuren er sterk i norsk skole og redegjorde for regjeringens satsing på lærerløftet og lagarbeid. Regjeringen har hatt et sterkt fokus på lærerløftet, og mange har savnet et engasjement for skoleledelse fra ministeren. Han pekte på at strategien Lærerløftet hadde undertittelen På lag for kunnskapsskolen og at lagarbeid for å bygge sterke profesjonsfelleskap er et ledelsesansvar. Han var også opptatt at skoleeierne måtte bli enda mer profesjonelle og blant annet følge opp skolelederne med medarbeidersamtaler. Kunnskapsministeren satt av god tid til spørsmål fra salen som blant annet spurte om å få tilbake klassens time som en miljøfaktor, offentliggjøring og rangering av skoler med mobbeproblem, hvordan en skal sørge for å møte de dystre prognosene for lærerbehovet i framtida og hvilken rolle han mente skolelederen hadde i utvikling av skolen. Han hadde ikke tenkt så mye over dette med klassens time, sa han, men skulle ta det med seg i sin videre tenkning. Røe Isaksen medgikk at vi hadde et informasjonsproblem i forhold til media når det gjaldt rangering og det å henge ut skoler på basis av tall fra to år tilbake. Mange av disse skolene hadde jobbet godt etter at tallene var offentliggjort. Likevel mente han at disse opplysningene måtte være offentlige. Vedrørende lærermangel, svarte han at det var forskjellige prognoser for dette. Han så alvorlig på situasjonen, men mente at ved å stille strengere krav til opptak 12 Skolelederen

13 LEDERFORBUNDET Flere i salen benyttet anledningen til å stille kunnskapsministeren spørsmål. Her er det Oslo fylkeslags leder Anne-Karin Bjerkebro som spør. på lærerutdanningen, og å utvide utdannelsen til mastergradsnivå, på sikt ville føre til økt prestisje og flere søkere. Han hørte oppfordringen om å snakke mer om skolelederens rolle i skoleutvikling, sa han. Røe Isaksen sa at skoleledelse var viktig i regjeringens strategidokument og ikke minst var han glad for at det ble en videre satsing på rektorskolen. Skolelederne er en viktig aktør i YS-fellesskapet, sa YS-leder Jorunn Berland i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolelederforbundet. Hun sa videre at ledelse er viktig i enhver bedrift, men ekstra viktig i skolen. Jeg er overbevist om at utdanning og kompetanse er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet og et grunnleggende element for vårt demokrati. Da er god ledelse, og muligheten til å utføre god ledelse, i skolen veldig viktig. Berland var på linje med Skolelederforbundets politikk når hun påpekte behovet for å få andre yrkesgrupper inn i skolen. Skolen skal dekke en rekke fagfelt utenom det pedagogiske, og det å få inn annen kompetanse kan bidra til YS-leder Jorunn Berland hilste landsmøtet. å styrke skolens mulighet til å løse det mangfoldet av oppgaver den står overfor. Forbundsleders tale Min ambisjon er at Skolelederforbundet skal være en sterk og attraktiv drivkraft for Norges viktigste ledere. Spørsmålet blir da: Hvordan lykkes vi med det? Hva skal forbundet stå for og hva skal det tilby? Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl håpet på at gode prosesser på landsmøtet ville være et godt utgangspunkt for forbundets politikk de neste 3 årene. Selv om vi har ambisjoner om å være aktive pådrivere når det gjelder utvikling innen vår sektor, og vil være med å sette dagsorden, styrer vi ikke dette alene. Mange har meninger om hva som skal til for at barn og unge har det godt her og nå og i tillegg rustes for å bli glade deltakere i morgendagens arbeids- og samfunnsliv. Jeg er overbevist om at lokale og nasjonale myndigheter i mye større grad bør etterspørre, og ta på alvor, råd fra lederne før de fatter sine beslutninger. Det er lederne som til daglig kjenner utfordringer på kroppen og må stå til ansvar for resultatene. De er også de beste til å se løsninger og muligheter, sa Dahl. Forbundslederen kom også inn på den gode medlemsveksten som forbundet har hatt; 570 nyinnmeldinger det siste året. Et tydelig fokus på ledelse og ledernes arbeidsvilkår er blitt kjent langt utover vår egen organisasjon. Til og med Dagsrevyen og Aktuelt lar oss slippe til for å tale ledernes sak! Dahl snakket om konflikten som har vært rundt arbeidstidsavtalen denne høsten og presiserte at Skolelederforbundet ikke er fornøyd med den avtalen som foreligger. Vi må imidlertid rette blikket mot mulighetsrommet og ikke begrensningene, sa hun. Forbundslederen sa videre at Skolelederforbundets medlemmer får bedre lønnsutvikling gjennom lokale forhandlinger. Lokalt kan vi i langt større grad sikre ledere lønnsutvikling på elementer som ansvar, kompleksitet og resultater på individuelt grunnlag. Ikke alle fagforeninger er like begeistret for dette, så vi må være forberedt på at dagens modell med lokale forhandlinger kan bli satt under press Skolelederen 13

14 Landsmøte Solveig Hvidsten Dahl ble gjenvalgt som forbundsleder ved akklamasjon. Når det gjaldt regjeringens store satsing på lærere og videreutdanning, sa hun at dette er vel og bra. Jeg skulle bare ønske det i større grad ble satset på «tidlig innsats», også når det gjaldt utdanning av lærere. Er det ikke minst like viktig, og sikkert rimeligere i det lange løp, at lærerutdanningen holder høy kvalitet? Hvor mange ganger skal rektorer og skoleeiere melde fra om at utdanningen er for lite praksisrelevant, før det virkelig tas grep? Dahl snakket om lærerutdanning og framtidig lærerbehov og spurte om det kunne være mulig å redusere noe av lærerbehovet ved at andre yrkesgrupper tar over noen av lærernes oppgaver? Kan vi for eksempel utvikle en pe dagogutdanning som er bedre tilpasset de sosial- og mer helsefaglige oppgavene vi ser at lærerne i dag strever med? Gjennom flere undersøkelser blant medlemmene har vi fått bekreftet bildet av ledere med lange, uforutsigbare og krevende arbeidsdager. Kompetent støtte apparat på egen virksomhets nivå, tydelige krav og forventninger og en støttende og kompetent skole- og barnehageeier er sterkt etterspurt. Selv om det naturligvis er store variasjoner, gir undersøkelsene et relativt entydig bilde av hvor skoen trykker. At god ledelse er avgjørende for utvikling av kvalitet er godt dokumentert gjennom forskning og også anerkjent i politiske kretser. Derfor er det veldig skuffende at vi ikke finner noe «Lederløft» i statsbudsjettet. Selv om nasjonal rektorutdanning betegnes i regjeringsplattformen som satsing på skoleledelse, og 7 tilbydere har fått kontrakt for 5 nye år, vet vel alle vi her i salen at det ikke er nok! Her må kunnskapsministeren og regjeringen høyere på banen! Landsmøtesaker På sakslista til landsmøtet sto forbundsleders tale, regnskap, innkomne forslag, valg og behandling av programdokument. En vedtektsendring ble vedtatt når det gjaldt nøkkel for fordeling av delegater til landsmøte. Det ble bestemt at landsmøtet skal bestå av 81 delegater. Disse fordeler seg slik: 2 delegater fra hvert fylke. De resterende 43 fordeles prosentvis etter medlemstallet i fylkeslaget per Programdokumentet har vært til organisasjonsmessig behandling i lengre tid, og fylkeslagene har kommet med innspill i prosessen. På landsmøtet ble det holdt innledninger om Ledelse av læring og Ledernes arbeidsvilkår som er hovedområdene i det nye programdokumentet. Innholdselementene i disse ble diskutert i grupper etter en bestemt metodikk, og det ble avholdt elektro 14 Skolelederen

15 Her er det nye sentralstyret, fra v Anne-Merete Hellebø (Hordaland), Ronny Engan (Sør-Trøndelag), Omar Mekki (Hordaland), Solveig Hvidsten Dahl (Telemark), Kjell Olav Mentzoni (Troms), Line Tonholt Børresen (Vestfold), Stig Johannessen (Hedmark) og Jon Isebakke (Oslo). nisk avstemning over hvilke saker Skolelederforbundet skal prioritere i neste landsmøteperiode. Dette er visuelt organisert i form av greiner og blader på et tre som man kan klikke seg inn på på Skolelederforbundets nettside. Det knytter seg alltid en viss spenning til valget; dog var det ganske sannsynlig at forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl ville bli gjenvalgt for sin fjerde(!) periode som forbundsleder. Det ble hun ved akklamasjon. Det kom inn noen benkeforslag på nestleder og kandidater til vervene som styremedlemmer, men avstemningsresultatet viste at valgkomiteens innstilling hadde god oppslutning. Det nye styret består av Solveig Hvidsten Dahl (leder), Omar Mekki (1. nestleder) og Kjell Olav Mentzoni (2. nestleder). Styremedlemmer er Ronny Engan, Line Tonholt Børresen, Stig Johannessen, Jon Isebakke og Anne-Merete Hellebø. Varamedlemmer ble Hermod Håtveit, Henning Aastvedt og Ellen Signora Tinnan. Konsentrert arbeid med prioritering av Skolelederforbundets politiske områder de neste tre år. I-G-P-metoden ble brukt når man diskuterte programdokumentet i grupper. Individuell refleksjon, rekkeframlegg i gruppe og så oppsummering i plenum.

16 MORGENDAGENS UNGE, Barn og unge har egne arenaer for læring og kommunikasjon. Det finnes en uendelighet av arenaer for læring, og vi ser en ny form for dialog. Påvirkning og læring handler mer enn noen gang om sosiale prosesser, sa framtidsforsker Ole Petter Nyhaug i et foredrag på Skolelederforbundets landsmøte. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD Nyhaug snakket om «ungdommen nå til dags» og hvilke utviklingstendenser han så for seg. Han har for eksempel sett en utvikling i retning av at man stoler mer på naboer enn autoriteter. Han viste et eksempel fra kokke/mat-bransjen hvor det får en del år siden var en autoritet som rådde i det offentlige rom (eks. Ingerid Espelid Hovig). Deretter var det kjendisen som ble forbilde (eks. Jamie Oliver). Nå er det viktigere hva naboen anbefaler gjennom digitale sosiale arenaer. Man lærer, kommuniserer og deler med hverandre hele tiden. Nettverkene trumfer annen læring. Forskeren oppfordret skolelederne til ikke å se internett som et problem. Vi må legge bort våre egne fordommer. Dette er fantastiske læringsarenaer, sa han. Det er klart det er negative ting ved digitale medier, for eksempel mobbing, men det brukes mye mer tid på å dele, lære og utvikle seg selv. Så over til spørsmålet om vi ser en ungdomsgenerasjon som er mer bortskjemt enn før. I en undersøkelse om ungdom er mer eller mindre bortskjemt enn for 30 år siden var det faktisk ungdommen selv som var mest enig i dette; 87 %. Nyhaug påpekte at dette er noe de har blitt fortalt. Du er bortskjemt, du! Du burde ha gjort det bedre! Du lever i verdens beste land har alle muligheter. Underliggende for dette budskapet til ungdommen er: det er deg det er noe galt med hvis du ikke lykkes. Nyhaug påpekte at han for 30 år siden kunne kjøpe en leilighet til under en årslønn i en helt ordinær jobb. På de store og viktige ting er ikke ungdommen bortskjemt! Ungdom i dag gjør mer lekser og skulker mindre. De skal «være seg selv» og ha sin egen stil. Mulighetene skal oppsøkes og utforskes. Gullklokkebudsjettet i norske bedrifter blir nok ikke veldig stort framover Ungdom vil ikke låse seg i en retning. Det er viktig for dem å lære og utvikle seg. Det er en generasjon som kjenner prestasjonspress. Før var det slik at du enten var kul eller så var du flink på skolen. I dag er du kul fordi du er flink på skolen. Tidligere sammenliknet du deg med de som var på ditt nivå. Nå går man til toppen. Man får tilgang til kjendisers dagligliv og intime personlige beretninger gjennom blogger og liknende. Man bruker mediene til å speile seg i. Undersøkelser viser at 28 % av jenter som blogger, blogger om psykiske problemer. Det kan være alt fra småting til selvmordsforsøk. Det er en generasjon som har et behov for å uttrykke seg selv gjennom digitale medier. De vil bli sett som individer: Se meg! De venner seg til å få mange tilbakemeldinger. Det er en entreprenørdrevet, initiativrik generasjon som kommer opp. En «gjør det selv-gjeng.» som er initiativrik og kreativ. De skal finne sin egen vei og er vant til å bli sett og få tillitt. Sosiale medier er deres nye måte å lære på. Det må vi ta på alvor. 27 % av de unge mener at den beste måten å påvirke samfunnet på er å stemme ved valg. 43 % mener at Internett er en fantastisk læringsarena, påpekte framtidsforsker Ole Petter Nyhaug. eget engasjement er den beste måten å påvirke utviklingen. Det er ingen tvil om at vi ser en kommende generasjon som er overstimulert. Det blir krevende å fange deres oppmerksomhet, men det er ikke slik at de er fragmenterte og ukonsentrerte! Sett en tiåring foran et dataspill han/hun kan konsentrere seg i timevis. Med de rette stimuli klarer de å konsentrere seg, sa Nyhaug. 16 Skolelederen

17 FREMTIDENS ELEV Det er selvsagt positive og negative sider ved den digitale verden. Mobbing er nevnt, mindre menneskelig kontakt, er en annen ting. Dette må finne vi løsninger på. Vi kan ikke skru tida tilbake. Vi endrer oss ikke som mennesker, fysiske treff og det å snakke med hverandre er fortsatt grunnleggende. Effekten av teknologien er imidlertid en demokratisert ungdomskultur. Det digitale bidrar til at langt flere passer inn, fortalte Nyhaug. Nyhaug oppfordret skoleledere og skole til å sette seg inn i hvordan de unge lærer. Etter hans mening lærer de på andre og mer effektive måter enn tidligere. Kanskje de lærer mer utenfor enn innenfor skolen. Sosiale verdier kan likevel ikke erstattes med teknologilæring. Vi må ikke bli skremt av tempoet ting skjer i. Vi mister ikke en generasjon over tid vil vi kunne øve påvirkning. Den norske skole Costa Blanca er en privateid grunn- og videregående skole beliggende i den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Rektorstilling ledig ved Den norske skole Costa Blanca i Spania fra 1/ Rektor ved skolen har et helhetlig lederansvar innenfor de fullmakter som privatskoleloven og styret gir. Rektor leder skolens lederteam som består av rektor, viserektor og planinspektør. Rektorstillingen er en 5-årig åremålsstilling med mulighet for forlengelse. Det vil være en overlapping på 2 måneder med skolens nåværende rektor som fratrer med AFP Søknadsfrist: 11/ Søknad med CV sendes på epost til: Henvendelser om stillingen kan stilles til styrets leder: Ellen Watkinson, telefon Hele utlysningsteksten ligger på: Skolelederen 17

18 Lønnskutt på 20 % Lærere og rektorer på Kypros utnevnes og får ansettelse på skoler etter et poengsystem. Dess høyere poengsum, dess mer sentralt får du jobbe. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD Du må uttrykke interesse, ha minst tre års praksis som lærer og du må bli satt opp på lista over aktuelle kandidater. Det er en komité som utnevner skolelederne. Politisk tilhørighet kan også spille en viss rolle. Du blir utnevnt etter et poengsystem. Du får blant annet poeng ut i fra hvor usentralt du har jobbet tidligere dess lengre unna, dess flere poeng, forteller Zografia Kakarineli. Hun er rektor på Palaichori barneskole. De fleste skolelederne har en mastergrad. Flere har tatt master i utdanningsadministrasjon som tilbys ved private kypriotiske universitet. For å bli rektor på Kypros må en igjennom en utvelgelsesprosess. Det er et veldig sentralstyrt system her. Det er for eksempel slik at presidenten på Kypros har oppnevnt en komité på 5 medlemmer, og det er disse som ansetter rektorene. Det er også sentrale myndigheter som står for forfremmelser, ansettelser av lærere og hvilke skoler personalet skal flyttes til. Det er ministeriet som sørger for bøker til skolene en bok til hvert fag. Bøkene er skrevet av faglige eksperter. Skolene har også inspeksjoner når det gjelder lærerne, og inspektørene gir lærerne poeng ut i fra hvordan de underviser. Du blir Zografia Kakarineli er rektor på Palaichori barneskole på Kypros. Hun er inne i sitt tredje år som rektor. rangert etter bosteds- og undervisningspoeng samt utdanningsbakgrunn. I tillegg gjennomføres intervju når du skal skifte skole. Skoler i grisgrendte strøk har mange unge medarbeidere! Du søker altså ikke på en bestemt skole som rektor. Du opparbeider deg poeng etter et spesielt system. Har du lite poeng, må du de første årene regne med å være skoleleder i utkantstrøk. Rektorene lønnes sentralt. Alle har i utgangspunktet samme lønn, men nivået kan stige litt med alderen. På grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen vi er inne i har det vært gjennomført 20 % lønnskutt på alle stillinger. Lønningene er også frosset for ei god stund framover. Zografia er gresk, og hun kan fortelle at det er enda verre kår i Hellas. Skolesystemet på Kypros (og da snakker vi ikke om den tyrkiske delen) er påvirket av det greske systemet. De fleste rektorer her har en mastergrad i administrasjon. Det første året etter at du er utnevnt som rektor følger du et kurs en gang i uka. Det er et relativt stabilt system på Kypros, men nå har det vært regjeringsskifte for første gang på 7 år. Dette har ført til noen endringer i pensum og metodikk. Zografia underviser selv 11 timer per uke. Skolen hun er leder for har lengre skoledager enn de fleste andre på Kypros, det er en heldagsskole med skolegang til kl 16:00. Hun observerer og veileder lærerne. Selvsagt går det også en del tid til administrasjon. På barnetrinnet må lærerne være 35 timer i uka på skolen tida utenom undervisning brukes til samarbeid. 18 Skolelederen

19 Vikarhåndtering Timeplan Timeliste mintimeplan gjør skoledagen enklere! Timeplanlegging, vikarhåndtering og timelister, alt dette løses sømløst og enkelt i mintimeplan. Timeplanlegger med kontinuerlig kontroll over oppfylling av stilling for lærerne og oppdekning av fagplan. Mulighet for splitting og sammenslåing av klasser og rom, planlegging av ressurser. Varsel på opptatt ressurs og andre forutsetninger som er lagt. Dette er bare noen av funksjonene i vår nye web baserte timeplanleggingsmodul. Fravær og vikarhåndtering. Når timeplanen er lagt kan du enkelt i en operasjon legge inn fravær, finne ledig vikar. I tillegg får du og dine medarbeidere umiddelbart full oversikt over endringer i skolehverdagen. Lærere og vikarer får egen side med oversikt over timeplan, ledige timer, avspaseringsbank og fravær med eget system for egenmeldinger. Du trenger kun nettilgang på enten PC, nettbrett eller smarttelefon for å ha tilgang. Timelister blir automatisk generert og riktig lønn og fravær er klargjort for elektronisk overføring til lønnssystem. Alt skjer elektronisk uten bruk av penn, papir eller telefon. Få kontroll over planlegging og timelister, og spar tid og penger med mintimeplan. MinTimeplan gjør hverdagen enklere og alle tilsatte har til enhver tid oversikt hvem som vikarierer for hvem. Dette effektive programmet resulterer i betydelig mer frigjort tid, som fører til større nærvær og mer tid til skoleutvikling. Hvordan klarte vi oss før? Arne Pedersen, inspektør Finnsnes barneskole. Triangel Eikremsvingen 13, 6422 Molde Telefon: E-post:

20 Leserbrev: FUG - Bruk Foreldreundersøkelsen! Hvert år svarer elever på 7. trinn, 10. trinn og 1. videregående på Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. For disse er den obligatorisk. Men benytter din skole Foreldreundersøkelsen? De siste dagers debatt om mobbing har også aktualisert foreldres rolle i arbeidet med skolemiljøet. Den nettbaserte Foreldreundersøkelsen kan være et nyttig verktøy for å få tilbakemeldinger. Den kan besvares av foresatte med barn på 1. trinn til og med Vg1 og kan gjennomføres både på våren og høsten samtidig med Elevundersøkelsen. Undersøkelsen bestilles av rektor og gjennomføres på den enkelte skole. NASJONAL KONFERANSE SKOLEUTVIKLING I PRAKSIS fra drømmelæreren til drømmeskolen PROGRAM OG PÅMELDING 3. og 4. februar Thon Hotel Arena, Lillestrøm Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er obligatorisk for elever på 7. trinn, 10. trinn og 1. videregående. Mange skoler kjører undersøkelsen på flere enn de obligatoriske trinnene, og bruker resultatene aktivt til å utvikle skolen i samarbeid med både elever og foreldre. Fordi Foreldreundersøkelsen er frivillig, blir svarprosenten ofte svært lav, og det kan gi et dårlig grunnlag for å bruke resultatene i skoleutviklingen. Dermed faller også muligheten bort til å se den i sammenheng med svarene fra Elevundersøkelsen. Rent praktisk kan man for eksempel oppfordre foreldre til å sette av 30 minutter ekstra i forbindelse med konferansetime/utviklingssamtale, ha datamaskiner tilgjengelig på skolen, og gi mulighet til å svare på undersøkelsen før de reiser hjem etter samtalen. Et godt skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser er helt avgjørende for at elever skal trives, lære og fullføre skolen. Foreldre har en nøkkelrolle i utviklingen av et godt skolemiljø. Derfor er det viktig at skolen også benytter dette praktiske verktøyet for å få tilbakemelding fra foreldrene. Ta initiativ! Foreldreutvalget for grunnopplæringen oppfordrer alle rektorer til å ta initiativ til at kommunen legger til rette for, og bruker resultatene fra undersøkelsen. Spørsmålene dreier seg om alt fra motivasjon til arbeidsforhold, mobbing, vurdering for læring, materiell, SFO og dialogen mellom hjem og skolen. I samarbeid mellom skoleeier og tillitsvalgte foreldre bør det velges ut bolker av temaer som skolen jobber spesielt med og som det er planer om å følge opp. Og få flest mulig foreldre med på å svare når den først er satt i gang. Foreldrenes tilbakemeldinger er viktige i arbeidet for å utvikle et godt skolemiljø! Elisabeth Strengen Gundersen leder, Foreldreutvalget for grunnopplæringen 20 Skolelederen

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer