Brukerhåndbok for Cyber-shot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

Transkript

1 VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning" og "Videregående veiledning for Cyber-shot", og oppbevare dem for fremtidig bruk. Bruke visningsfunksjonene Tilpasse innstillingene Vise bilder på en TV Bruke datamaskinen Skrive ut stillbilder Feilsøking Annet Indeks 2008 Sony Corporation (1) NO

2 Merknader om bruk av kameraet Merknader om typer "Memory Stick" som du kan bruke (ikke inkludert) "Memory Stick Duo" Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med kameraet. "Memory Stick" Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet. Andre minnekort kan ikke brukes. Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory Stick Duo", kan du se side 145. Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den i Memory Stick Duo-adapteren (ikke inkludert). Carl Zeiss-linse Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med fremragende kontrast. Linsen i kameraet er produsert under et kvalitetssikringssystem som er sertifisert av Carl Zeiss i henhold til kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland. Merknader om LCD-skjermen, LCDsøkeren og linsen LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Enkelte bittesmå svarte og/eller lyse prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid vises på LCD-skjermen eller LCD-søkeren. Disse prikkene er et normalt resultat av produksjonsprosessen, og påvirker ikke opptaket. Memory Stick Duoadapter Merknader om batteripakken Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke er fullstendig utladet. I tillegg, selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand. Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner. Du finner mer informasjon om hvilken batteripakke som kan brukes, på side 147. Svarte, hvite, røde, blå eller grønne prikker Ikke hold kameraet etter LCD-skjermen. Hvis LCD-skjermen, LCD-søkeren eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil. 2

3 Merknader om bruk av kameraet Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og ikke bruk makt på den. Bildene som brukes i denne brukerhåndboken Bildene som brukes som eksempler i denne brukerhåndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. 3

4 Innhold Merknader om bruk av kameraet... 2 Grunnleggende teknikker for bedre bilder... 8 Fokus Fokusere på et motiv... 8 Eksponering Justere lysintensiteten Farge Om belysningseffekter Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Blits Bruke blitsen Identifisere deler Bruke tilbehøret Linsehette/Adapterring Feste linsehetten Oppbevare linsehetten Feste en konverteringslinse (ikke inkludert) Fjernkontroll Indikatorer på skjermen Endre skjermbildet Bruke internminnet Grunnleggende bruk 4 Bruke modusvelgeren Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) Fotografere stillbilder (Scenevalg) Ta bilder i mørket (Night Shot) Bruke innstillingshjulet Opptak med manuell justering Opptak med Programskift Ta bilder med lukkerhastighet-prioritetsmodus Ta bilder med blenderprioritetsmodus Ta bilde med manuell eksponeringsmodus ISO: Velge lysfølsomhet EV: Justere lysintensiteten Fokus: Endre fokuseringsmetode REC-modus: Sette kontinuerlig opptak/nivåopptak Målemodus: Velge målemodus Vise bilder Visning av stillbilder som en lysbildevisning Slette bilder Lære de ulike funksjonene HOME/Meny Menyelementer... 60

5 Innhold Bruke opptaksfunksjonene Opptaksmeny...62 Scenevalg: Velge scenevalg Bildestørr.: Velge bildestørrelse Blits: Blitsinnstilling Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet Smilregistrering: Innstilling av Smilregistreringsfunksjonen Smilfølsomhet: Innstilling av Smilfølsomheten Nivåtrinn: Sette nivåtypen Scenegjenkjenning: Bestemme scenekomposisjonen og ta bildet Hvitbalanse: Justere fargetonene Blitsnivå: Justerer mengden blitslys Rødøyered.: Innstilling av Rødøyereduksjon-funksjonen DRO: Optimering av klarhet og kontrast Støyreduksjon: Justere støyreduksjon Fargemodus: Endrer livaktigheten i bildet eller legger til spesialeffekter Fargefilter: Innstilling av Fargefilter-funksjonen Fargemetning: Justere fargemetningen Kontrast: Justere kontrasten Skarphet: Justere skarpheten SteadyShot: Velger modus for fjerning av uskarphet (Opptaksinnstillinger): Velge opptaksinnstillinger Bruke visningsfunksjonene Velge Visningsmodusen...76 (Datovisning): Vis etter dato (Mappevisning): Vis etter mappe (Favoritter): Vise bilder som er registrert som Favoritter Visningsmeny...77 (Slett): Slette bilder (Visningsmodus): Bytte Visningsmodus (Datoliste): Velger avspillingsdato når du bruker Datovisning (Filtrer etter ansikt): Spiller av bilder som er filtrert etter visse forhold (Legge til/fjerne Favoritter): Legge til/fjerne Favoritter (Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder (Retusjere): Retusjere stillbilder (Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen etter bruk (Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting : Legge til et merke for utskriftsrekkefølge (Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver 5

6 Innhold (Rotere): Rotere et stillbilde (Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder Tilpasse innstillingene Tilpasse Administrer minne-funksjonen og -innstillingene Administrer minne Minneverktøy Memory Stick-verktøy Format Ny REC-mappe Endre REC-mappe Kopier Minneverktøy Internt minneverktøy Format Innst Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger Pip Funksj.veiv. Initialiser Smildemomodus Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger USB-tilk. COMPONENT Video ut Vid zoomevisning Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger AF-lys Rutenettlinje AF-modus Digital zoom Konvert.-linse Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger Blitssynk. Autovisning Auto-orient. Utvidet fokus Klokkeinnstillinger Language Setting Vise bilder på en TV Vise bilder på en TV Bruke datamaskinen Få glede av Windows-datamaskinen Installere programvaren (inkludert) Om "Picture Motion Browser" (inkludert)

7 Innhold Kopiere bilder til datamaskinen med "Picture Motion Browser" Kopiere bilder til en datamaskinen uten "Picture Motion Browser" Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet, og kopiere til "Memory Stick Duo" Bruke "Music Transfer" (inkludert) Bruke Macintosh-datamaskinen Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" Skrive ut stillbilder Slik skriver du ut stillbilder Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Feilsøking Feilsøking Varselsindikatorer og meldinger Annet Bruke kameraet i utlandet Strømkilder Om "Memory Stick Duo" Om batteripakken Om batteriladeren Indeks Indeks

8 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Fokus Eksponering Farge Kvalitet Blits Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren (side 27), innstillingshjulet (side 38), HOME-skjermen (side 57) og menyene (side 59). Fokus Fokusere på et motiv Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus). Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned. Ikke trykk lukkerknappen helt ned med en gang. Trykk lukkerknappen halvveis ned. Indikator for AE/AFlås blinkende, tent/ piper Trykk så lukkerknappen helt ned. Ved vanskelig fokusering t [Fokus] (side 44) Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" under. 8

9 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Tips for å unngå uskarpe bilder Kameraet beveget seg tilfeldigvis når du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelse". Hvis derimot motivet beveget seg når du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv". Kamerarystelse Årsak Hendene eller kroppen din rister mens du holder kameraet og trykker ned lukkerknappen, og hele skjermen blir uskarp. Uskarpt motiv Hva du kan gjøre for å redusere uskarphet Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat overflate og hold kameraet stødig. Ta bilde med en 2-sekunders forsinket selvutløser og stabiliser kameraet ved å hold armene godt til siden etter at du har trykket ned lukkerknappen. Årsak Selv om kameraet er stødig, beveger motivet seg under eksponeringen slik at motivet ser uskarpt ut når lukkerknappen blir trykket ned. Hva du kan gjøre for å redusere uskarphet Velg (Høy følsomhet)-modus i scenevalg. Velg en høyere ISO-følsomhet for å gjøre lukkerhastigheten raskere, trykk så ned lukkerknappen før motivet beveger seg. Merknader Anti-uskarphetsfunksjonen er aktivert i fabrikkens standardinnstillinger slik at kamerarystelse automatisk reduseres. Det er imidlertid ikke effektivt for uskarpt motiv. Dessuten forekommer kamerarystelse og uskarphet ofte ved lav belysning eller sakte lukkerhastigheter, slik som de man ser i (Halvlys)-modus eller (Halvlysportrett)-modus. I dette tilfelle, ta bilde etter tipsene over. 9

10 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Eksponering Justere lysintensiteten Du kan opprette ulike bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du frigjør lukkeren. Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet hror Eksponering: lys slipper inn i kameraet Blender = Størrelsen på den åpningen som lyset slipper inn gjennom ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi) = Innspillingsfølsomhet Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde Korrekt eksponering Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde Eksponeringen settes automatisk til riktig verdi i Autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner. Manuell eksponering: Lar deg justere lukkerhastigheten og blenderverdien manuelt (side 42). Justere EV: Lar deg justere eksponeringen som er bestemt av kameraet (side 43). Målemodus: Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes (side 48). 10

11 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Tips for eksponeringsverdien (EV) Når du tar et generelt hvitaktig bilde som et bakgrunnsbelyst motiv eller snøscener, vurderer kameraet at motivet er lyst og kan sette en mørkere eksponering for bildet. I slike tilfeller er justering av eksponering mot + (pluss) effektivt. Juster mot + Når du tar et generelt mørkere bilde, vurderer kameraet at motivet er mørkt og kan sette en lysere eksponering for bildet. I slike tilfeller er justering av eksponering mot (minus) effektivt. Juster mot Du kan kontrollere eksponeringen med histogrammet som referanse. Vær forsiktig så du ikke overeksponerer eller undereksponerer motivet (som gir et hvitaktig eller veldig mørkt bilde). Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi) ISO-følsomhet er en hastighetsrangering for opptaksmedia som bruker en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten. For å justere ISO-følsomheten, se side 42. Høy ISO-følsomhet Tar et lyst bilde selv i mørke omgivelser mens du øker lukkerhastigheten for å redusere uskarphet. Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete. Lav ISO-følsomhet Tar mer finkornede bilder. Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere. 11

12 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Farge Om belysningseffekter Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Hvitglødende Belysningskarakteristikk Hvitt (standard) Blåaktig Grønntone Rødaktig Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus. Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 68). Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm. Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen 1 Bildestørrelse: 9M 3456 piksler 2592 piksler = piksler 2 Bildestørrelse: VGA 640 piksler 480 piksler = piksler Piksler Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 13) Piksel Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse) Eksempel: Trykk i opp til A3+ størrelse Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse) Eksempel: Et bilde som skal sendes som vedlegg i en e-post 12

13 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Standardinnstillingene er markert med. Bildestørr. Retningslinjer om håndtering Antall bilder Skrive ut 9M For bilder på opptil A3+ Mindre Fin ( ) 3:2 (8M) *1 ( ) Ta opp med bildeforhold 3:2 5M ( ) For bilder på opptil A4 3M ( ) For bilder opptil cm eller cm VGA ( ) Ta opp med liten bildestr. for e-postvedlegg Mer Grov 16:9 (6M) *2 ( ) For visning på HDTV-er og utskrift i opptil A4-format Mindre Fin 16:9 (2M) *2 ( ) For visning på HDTV-er Mer Grov * 1) Bilder som er tatt opp i et 3:2 sideforhold, samme som fotografipapir eller postkort, osv. * 2) Begge kantene på bildet kan bli kuttet av under utskrift (side 137). Filmbildestørrelse Rammer per sek. Retningslinjer om håndtering 640 (fin) ( ) Ca. 30 Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning 640 (std.) ( ) Ca. 17 Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning 320 ( ) Ca. 8 Ta opp med liten størrelse for e- postvedlegg Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet. Jo høyere antall rammer per sekund, jo jevnere avspillingsbilde. 13

14 Grunnleggende teknikker for bedre bilder Blits Bruke blitsen Øynene på motivet kan bli røde, eller uklare hvite runde prikker kan forekomme når du bruker blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved å ta følgende trinn. "Rødøyefenomenet" Pupillene blir utvidet i mørke omgivelser. Blitslyset blir reflektert fra blodkarene på baksiden av øyet (netthinnen), og som forårsaker "rødøye"-fenomenet. Kamera Øye Netthinne Hvordan kan "Rødøyefenomenet" reduseres? Sett [Rødøyered.] til [På] (side 70). Velg (Høy følsomhet)-modus* i scenevalg (side 33). (Blitsen slås automatisk av.) Når øyene til motivet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 80) eller med den medfølgende programvaren "Picture Motion Browser". De "hvite runde punktene" Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) som flyter i nærheten av linsen. Når de blir fremhevet av kameraets blits, vises de som hvite runde prikker. Kamera Partikler (støv, pollen, osv.) i luften Motiv Hvordan kan "hvite runde prikker" reduseres? Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits. Velg (Høy følsomhet)-modus* i scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.) * Selv om du valgte (Høy følsomhet)-modus i scenevalg, vil lukkerhastigheten være lavere under forhold med lav belysning, eller på et mørkt sted. I slike tilfeller skal du bruke et stativ eller holde armene godt ved sidene etter at du har trykket lukkerknappen. 14

15 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. A POWER-knapp/POWER-lampe B Modusvelger (27) C /BRK-knapp (47) D Lukkerknapp (28) E (Målemodus)-knapp (48) F Selvutløserlampe(31)/ Smilutløser-lampe (35)/ AF-lys (97) G Linse H Blits (30) I Søkerjusteringshjul Når du velger med FINDER/LCD-knappen å ta bilde med søkeren, juster søkerjusteringshjulet etter synet ditt slik at bildet virker klart innenfor søkeren. J NIGHTSHOT-bryter K Feste for skulderrem L Mikrofon M Multikontakt Brukes i følgende situasjoner: Opprette en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen. Opprette en tilkobling til lyd-/ videoinngangskontakter på en TV. Opprette en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver. N Fjernkontrollsensor 15

16 Identifisere deler F Kontrollknapp (innvendig)/ Innstillingshjul (utvendig) (38) Meny på: v/v/b/b/z (59) Meny av: DISP/ / / (25, 30) G HOME-knapp (57) H (Avspilling)-knapp (49) I For opptak: W/T (Zoom)-knapp (29) For visning: / (Avspillingszoom)- knapp (50)/ (Indeks)-knapp (50) J DC IN-kontakt/DC IN-kontaktdeksel Når du bruker en AC-LS5K AC-adapter (ikke inkludert) 1 Til DC IN-kontakt Bunn v-merke A FINDER/LCD-knapp B Søker C (Lysbildevisning)-knapp (51) D LCD-skjerm (25) 2 Til stikkontakt Du kan justere vinkelen på LCD-skjermen for å møte ulike opptakssituasjoner. Hvis du tvinger LCD-skjermen mer enn det den kan beveges kan det føre til feil. E MENU-knapp (59) Du kan ikke lade opp batteripakken ved å koble kameraet til AC-LS5K AC-adapteren. Bruk batteriladeren for å lade opp batteripakken. K Feste for skulderrem L Batteriutløserhendel M Batterispor N "Memory Stick Duo"-spor O Tilgangslampe P Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel 16

17 Identifisere deler Q Skruehull for stativ (på undersiden) Bruk et stativ med en skrue som er mindre enn 5,5 cm langt. Hvis ikke, så kan du ikke feste kameraet ordentlig, og kameraet kan bli skadet. R Høyttaler 17

18 Bruke tilbehøret Linsehette/Adapterring Linsehetten oppbevares sammen med adapterringen når kameraet selges. Fjern adapterringen fra linsehetten før du fester de til kameraet. 3 Plasser indikatoren til 3 på linsehetten (B) til indikatoren på 2 og fest linsehetten. Vri linsehetten i retning av pilen til den klikker på plass. Adapterring Linsehette Feste linsehetten Når du tar bilder i svært lyse forhold, som utendørs, anbefaler vi at du bruker linsehetten for å redusere forringelse av bildekvaliteten som følge av unødvendig lys. 1 Fest adapterringen (A) mens strømmen er av. 4 Sjekk at "TOP"-indikasjonen er plassert som vist i illustrasjonen. Linsehetten festes korrekt som vist i illustrasjonen. 2 Vri området til [a] på adapterringen i retning av pilen og plasser indikatoren på 1 til indikatoren på 2. Etter at linsehetten (B) er festet, vil ikke [a]- området på adapterringen vri rundt. Hvis linsehetten ikke er korrekt festet, vises mørke skygger i hjørnene på skjermen. Fjern linsehetten en gang og start igjen fra trinn 2. Du kan feste linselokket mens linsehetten er på. Når du bruker linsehetten, vær obs på følgende: AF-lyset kan bli blokkert. Det infrarøde lyset til Night Shot kan bli blokkert. Når du bruker innebygd blits, kan blitslyset blokkeres og forårsake at skygger vises. Fjernkontrollsensoren kan blokkeres, og fjernkontrollen fungerer muligens ikke korrekt. 18

19 Bruke tilbehøret Oppbevare linsehetten Linsehetten kan festes i motsatt retning for oppbevaring med kameraet når den ikke er i bruk. Plasser linsehetten som vist under og vri linsehetten med klokken til den klikker. Feste en konverteringslinse (ikke inkludert) Bruk en konverteringslinse når du vil ta forbedret vidvinkelopptak eller zoome inn på fjerne motiver. 1 Fest adapterringen. 2 Fest en konverteringslinse. Når du tar bilder med konverteringslinsen, gå gjennom innstillingene til [Konvert.-linse] (side 99). Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med konverteringslinsen. 19

20 Bruke tilbehøret Fjernkontroll Du kan enkelt betjene kameraet med fjernkontrollen. Merknader Fjern isoleringsarket før du bruker fjernkontrollen. Isoleringsark Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren for å bruke kameraet (side 15). Bytte batteriet på fjernkontrollen 1 Mens du trykker på klaffen, skyv fingerneglen din inn i åpningen for å trekke ut batterikassen. 2 Plasser et nytt batteri med + siden opp. 3 Sett inn batterikassen tilbake i fjernkontrollen til den klikker på plass. A Overfører B HOME-knapp (57) C (Lysbildevisning)-knapp (51) D MENU-knapp (59) E SHUTTER-knapp (28) Kan ikke trykkes halvveis ned. F For opptak: Zoom (W/T)-knapp (29) For visning: / (Avspillingszoom)- knapp (50)/ (Indeks)-knapp (50) Du kan ikke zoome inn raskt selv om du trykker zoomknappen på fjernkontrollen helt inn. G Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z (59) Meny av: DISP/ / / (25, 30) Klaff Fjernkontrollen har et innebygd litiumbatteri (CR2025) på størrelse med en knapp. Ikke bruk andre batterier enn CR

21 Indikatorer på skjermen Hver gang du trykker på v (DISP)- betjeningsknappen, endres bildet (side 25). Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Når du tar stillbilder Indikatorene er begrenset til Enkelt opptaksmodus. Når du filmer Visning BRK Betydning Night Shot (37) Hvitbalanse (68) Seriemodus/Nivåmodus (47) Målemodus (48) Ansiktsregistrering (64)/ Smilregistrering (65) SteadyShot (75) I standardinnstilling, når lukkerknappen er trykket halvveis ned, vises en av disse indikatorene, avhengig av SteadyShotinnstillingen. DRO (71) Nivåtrinn (65) A Visning Betydning Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm (140) Bildestørr. (62) Støyreduksjon Vibrasjonsvarsel Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta klare bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du aktiverer antiuskarphetsfunksjonen, bruker blits for å få bedre lys, eller at du bruker et stativ eller stabiliserer kameraet på annen måte (side 9). Smilfølsomhetsindikator/ Antall bilder (35) Modusvelger/Meny (scenevalg) (32) P S A M Modusvelger (27) 21

22 Indikatorer på skjermen Visning Betydning Visning Betydning Zooming (29, 98) Linje for manuelt fokus (46) C Fargemodus (72) Fargefilter (73) Kontrast (74) Skarphet (74) Fargemetning (74) B Visning Betydning z AE/AF-lås (28) REC Standby Ta opp en film/standby en film ISO400 ISO nummer (42) Støyreduksjon NR med sakte lukker Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss verdi under forhold med lite lys, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å redusere bildestøyen. 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi (43) 0:12 Innspillingstid (minutter : sekunder) Indikator for AFavstandssøkerramme (44) Semi-manuell (45) 9 Manuelt fokus (45) Makro (30) z SET z OK MOVE MOVE Operasjonsveiledning for opptak av bilde Visning Betydning Opptaksmappe (90) Dette vises ikke når internminnet brukes. 96 Antall opptakbare bilder Opptaksmedier ("Memory Stick Duo", internminne) 00:25:05 Innspillingsbar tid (timer : minutter : sekunder) Scenegjenkjenning (66) D AF-lys (97) Rødøyered. (70) Blitsmodus (30) Blitsen lades Konvert.-linse (99) REAR Blits synkro (100) Visning C:32:00 Betydning Selvutløser (31) Egendiagnose-display (140) Database full (143) Trådkors for punktmåling (48) AF-avstandssøkerramme (44) Histogram (25) 22

23 Indikatorer på skjermen Spille av stillbilder A Visning Betydning Gjenværende batteritid Advarsel om lite batteristrøm (140) Bildestørr. (62) Når du spiller av filmer PictBridge koble til (125) Visningsmodus (76) Filtrer etter ansikt (78) Favoritter (76) Beskytt (85) Merke for utskriftsrekkefølge (DPOF) (127) Zooming (50) VOL. Volum (49) PictBridge koble til (126) Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal mens ikonet vises. B Visning Betydning N Avspilling (49) Avspillingsindikator 0:00:12 Telleverk Mappe-fil-nummer (87) :30 AM z STOP z PLAY BACK/ NEXT V VOLUME Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Operasjonsveiledning for bildeavspilling Velge bilder Justere volumet 23

24 Indikatorer på skjermen Visning Betydning Histogram (25) vises når histogramvisningen deaktiveres. C Visning Betydning Avspillingsmappe (87) Dette vises ikke når internminnet brukes. 8/8 12/12 Bildenummer/antall bilder tatt opp i valgt mappe Avspillingsmedier ("Memory Stick Duo", internminne) Endre mappe (87) Dette vises ikke når internminnet brukes. Målemodus (48) Blits Hvitbalanse (68) ISO400 ISO nummer (42) C:32:00 Egendiagnose-display (140) +2.0EV Eksponeringsverdi (43) 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi 24

25 Endre skjermbildet Hver gang du trykker på v (DISP) på kontrollknappen, endres bildet som følger: Indikatorer på Indikatorer på* v (DISP) (Skjermvisning)- knapp Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du lysstyrken for LCD-baklyset opp. Det kan imidlertid hende at batteristrømmen brukes opp raskere under slike forhold. Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner: Under opptak Når menyen vises. Når du tar opp filmer. Under avspilling Når menyen vises. I indeksmodus. Når du bruker avspillingszoom. Når du roterer stillbilder. Når du spiller av film. Når Favoritter-listen vises. Når Datolisten vises. Det kan være stor forskjell på histogrammet som vises under opptak og under avspilling når: Blitsen blinker. Lukkerhastigheten er lav eller høy. Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer. z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise et histogram Histogram på* Indikatorer av* Bildeinformasjonen vises under avspilling. Histogramvisning A B Mørkt Lyst Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Trykk på v (DISP) på kontrollknappen gjentatte ganger for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre. A Antall piksler B Klarhet * Lysstyrken økes for for LCD-baklyset. Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen. 25

26 Bruke internminnet Kameraet har omtrent 15 MB internminne. Dette minnet er ikke utagbart. Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder. Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)]. Når det er satt inn en "Memory Stick Duo" [Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick Duo". [Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av. B [Meny, Innst., osv.]: Du kan utføre forskjellige funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick Duo". B Internminne Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" [Innspilling]: Bildene lagres i internminnet. [Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles av. [Meny, Innst., osv.]: Du kan utføre forskjellige funksjoner på bilder som er lagret på internminnet. Om bildedata som er lagret i internminnet Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor. Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo" Forbered en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig ledig plass, og utfør prosedyrene som forklart i [Kopier] (side 91). Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen Utfør prosedyrene på sider 112, 113 eller 116, 117 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet. Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet. Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data som er lagret i internminnet til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet. 26

27 Grunnleggende bruk Bruke modusvelgeren Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen. Modusvelger : Autojustering-modus Gjør det enkelt å fotografere med innstillinger som justeres automatisk. t side 28 : Enkelt opptak-modus Du kan ta stillbilder med et minimum nødvendige funksjoner med indikatorer som er lette å se. t side 29 Grunnleggende bruk P: Program Auto-modus* Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). S: Prioritetsopptak med lukkerhastighet* Lar deg ta bilder etter manuell justering av lukkerhastigheten. t side 40 A: Fotografering med blenderprioritet* Lar deg ta bilder etter manuell justering av blenderverdien. t side 41 M: Fotografering med manuell eksponering* Gir deg muligheten til å ta opp etter manuell justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). t side 42 : Filmmodus Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. t side 28 / / / /SCN: Scenevalg-modus Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. Du kan velge,,,,, i menyen når modusvelgeren er satt til SCN. t side 32 * Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 60) 27

28 Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) Lukkerknapp Modusvelger Zoomknapp Makroknapp DISP-knapp Blitsknapp MENU-knapp Selvutløserknapp z-knapp v/v/b/b-knapp Kontrollknapp 1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren. Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg. Når du filmer: Velg. 2 Hold kameraet med å trykke albuene mot kroppen for å holde det stødig. Plasser motivet midt i fokuseringsrammen. 3 Ta bilde med lukkerknappen. Når du tar stillbilder: 1 Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede for å fokusere. Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke og forblir tent. Indikator for AE/AF-lås 28 2 Trykk lukkerknappen helt ned.

29 Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) Når du filmer: Trykk lukkerknappen helt ned. Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket. Hvis du tar et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på Den korteste opptaksavstanden er omtrent 1 cm (W)/120 cm (T) (fra foran på linsen). Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen. Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner: Det er mørkt og motivet er langt unna. Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig. Motivet ses gjennom glass. Motivet beveger seg hurtig. Det er reflekterende lys eller skinnende overflater. Det er baklys på motivet eller blinkende lys. Grunnleggende bruk Opptak i Enkelt opptaksmodus Sett modusvelgeren til. Tekststørrelsen øker og indikatorer er lettere å se. Kameraet tar bilder med optimal innstilling, slik at den eneste innstillingen du kan endre er Bildestørr. (Stor/Liten) (side 63), Blits (Auto/Av) (side 63) og Selvutløser (10 sek./av) (side 31). Batteristrømmen synker fortere fordi lysstyrken på LCD-baklyset automatisk øker. Du kan ikke ta opp bilder med søkeren. W/T Bruke zoom Trykk på T for å zoome, trykk på W for å angre. Trykk lett på knappen for å sakte zooming, og trykk helt ned for rask zooming. Når zoomforstørrelsen overstiger 15, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen. Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten på side 98. Selv om du trykker knappen helt ned, zoomer kameraet sakte når en film tas opp. 29

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer