brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 27. apri 957 Det var noe variabe værforhod de forskjeige steder angs kysten og noen dagers andhgge nordpå. Vårtorskefisket i Finnmark er forsatt godt og var adskiig større enn i tisvarende uke ifjor. Skrei fiskes nå kun i Vesteråen. Fisket i Troms var heer ite. Vesteråen tas det for Andenes bra fangster av sei og uer med garn. evendefiskomsetningen på basis av snurpesei fra Griptarene er kommet igang. Bankfisket er i fu gang, men i siste uke hadde Sunnmøre og Romsda samt Sogn og Fjordane mest snurrevadfisk og annen kystfanget fisk. Fra Rogaand og sørover var fisket godt med betydeig utbytte av fisk og reker. Makrefisket har vært igang siden 2. apri og tegner bra. Sidefisket er for tiden størst i Trøndeag ved Haten, men det fiskes bant annet også noe for Hegeand-Saten og Finnmark. Loddefisket ebber ut. Torskefiskeriene: V årtorskefisket i Finnmark so i fykets østige de best ti for Vardø. Vestpå var værforhodene nindre hedige. Av torsk be det i uken brakt iand 570 tonn mot 4529 tonn uken før og mot 279 tonn i uken ti 28. apri i fjor. I at er det av oddetotsk iand brakt 6 4 tonn mot O 84 og G96 tonn i fjor og i 955. I år er det hengt tonn, satet 4922 tonn, iset etc tonn. Det er produsert 5880 h damptran og satet 47 h rogn. I uken Øket detakesen i fisket med 66 båter ti 96 båter med 94 mann, mens detakesen santidig i fjor var 495 båter og 7848 mann. Torsken veier 2,9 kg gjennomsnittig. Det fås h ever av 50 kg fisk og tranprosenten i everen er 45. Av annen fisk be det i uken i Finnmark brakt i and 22,4 tonn hyse, 00,8 tonn sei, 6,9 tonn brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 9, tonn uer, tonn båkveite. Inkusive torsk be ukefangsten 569 tonn mot 489 tonn uken før. Vesteråen foregikk det Jitt fiske for Nyksund ned ukefangst tonn. Eers er der enkete ettertnedinger. Partiet for Vesteråen utgjør i at 7095 og Yttersiden 52 tonn - tis tonn not 2 4 tonn i fjor. Det er hengt 2680, satet 447, iset 454 tonn, produsert 456 h datnptran. Viknafishet er sutt med i at 070 tonn rnot 0 tonn i fjor. Intet av årene tibake ti og med 94 har ptodusert så meget son 000 tonn - 9 hadde 602 tonn. Det et hengt 870, satet 880, iset etc. 20 tonn, ptodusert 64 h dampttan, 229

2 Nr. 8. 2, mai h press tran, satet av rogn,:7 h, iset etc. 20 h. I Sør-Trøndeag er fisket sutt ned parti på 99 not ;7~~ tonn i fjor. Landets torskefiske viser et parti på tonn mot tonn og tonn i 956 og 955. Det er hengt 2 657, satet 2 0, iset etc tonn, produsert 0 6 h damptran, satet av rogn 254 (derav sukkersatet 8458) h, iset etc. 075 h not i fjor henhodsvis (9522) - 5. Fisket i Troms ga en ukefangst på 4 tonn not. 5 tonn uken før. Av fisken nevnes 56,8 tonn torsk, 5,4 tonn brosne,,8 tonn hyse, tonn kveite, 0,5 tonn båkveite, tonn uer,, tonn steinbit satnt 4, tonn reker. Levendefish: Levendefiskaget oppyser, at snurpefisket etter sei på Griptarene er begynt og at Trondhein derfra nottok 5 tonn ev. småsei i siste uke. Bergen mottok fra Sogn og Fjordane 4 tonn ev. torsk, 4 tonn evende sei, fra I-Iordaand tonn ev. to sk og 20 tonn ev. snåsei og yr sant fra Rogaand 8 tonn ev. snåsei. Banh- og kystfisket: Åesund necer at bankfisket nå er i fu gang på nære og fjerne fet. Sun?HnØre og Romsda hadde ukefangst på 27 tonn fisk, nenig 84 tonn torsk, 2 tonn sei, 24 tonn yr, 2,8 tonn ange, 0 tonn brosme, 80 tonn hyse, 2,2 tonn kveite, tonn skate. Sogn og Fjordane: Håfåten befinner seg ved Shetand, hvor det ikke ska være særig fart i fisket. I uken be det iandbrakt 72 tonn fisk, nemig,5 tonn torsk, 4,5 tonn sei, 2, tonn ange, 8 tonn brosne, 4, tonn hyse, 0,6 tonn kveite og, tonn hå. H ordaarc: Ukefangsten var 42 tonn, nenig mntate 2 tonn ev. fisk, dessuten tonn søyd torsk, 0 tonn sei og yr, 4 tonn ange og brosme, tonn hyse og tonn reker. Rogaand hadde bra fiske med ukefangst 50 tonn fisk. Shagerakkysten necer mn neget bra fiske ned ukefangst på 80 tonn fisk og 0 tonn sid. Det er sei, yr, torsk og hyse smn fås. Osofjonen (Fjorcfisk) hadde 8 tonn fisk og 20 tonn sid. J\!Iakrefisket: Makrefisket er i gang på strekningen Kristiansand-Utsirahavet. Det har vært tatt drivgarnfangster på oppti 000 kg, en enke snurpefangst på kg. Første fangstdag var 2. apri og ti ørdag 27. apri var det innbrakt i at 80 tonn. I-Iåbntnn: En de kuttere er ute. Skadyr: Av reker hadde Osofjorden G tonn kokte og 5 tonn rå, Skagerakkysten 0 tonn kokte og 25 tonn rå, Rogaand 0 tonn kokte, 50 tonn rå, Bergen tonn kokte, Trmns 4, tonn. Rogaand hadde 2 tonn nnmer. Loddefisket i Finnmark synes å ebbe ut nå. I uken be det fisket h, nenig ved Varanger 650, Vardø 4 000, Sværhot 850, Honningsvåg 950 h. I at er det anrnedt fisket h eer ca ner enn annedt samtidig i fjor. Sidefisket: Sør for Stad var fisket.smått rned et nindre mussafiske i Sunnfjord. I distriktet Stad-Buhomsråsa fiskes ute ved Fr~>ya og fra Sauøya ti Haten. Trødeag hadde i uken ca h, Nordnøre 000, Romsda 700 og Sunnmøre 4000 h. I at be det fisket 2 26 h forfangstsid, hvorav ti fabrikk 8 97, agn 4795 og innenandsbruk 24 h. Av småsid be det tatt 277 h, at ti sidojefabrikker. Nord-Norge hadde ukefangst på 480 h. Det har tatt seg opp med itt fiske for Hegeand-Saten, hvor ukefangsten var 500 h. Dessuten be det for Bøkfjord, Varanger, Finnmark fisket 880 h småsid. På Hegeand er sidefangstene bandete. Sefangsten: Ti Åesund medes innkmnmet fra Vesterisen Pohavet» med 750 dyr og 8 tonn spekk samt «-Ivarossen» med 00 dyr og 25 tonn speide 20

3 Nr. 8, 2. mai 957 Sutnmary The Finnmark young c od fishery gcme good eatc hes this week) as 570 ons of cod and 469 0H of o her kinds of Jish wc re ande e. The tota ancings of coc so far amoun to 6 4 /ons against JO 84 tons ast year. The num ber of vesses increased by 66 and amounted to a tota of 96 vesses with 9- fishenn.en against 495 vesses and 7848 fishermen at the swne time ast year. The Vesteråen district wd andings of 94 tons of coc this weeh. The season are considerec to Je en dec on A jjri Oth. The tota coc ancings anount to tons) of which tons have been sod for drying) 2 0 tons for curing) 9700 ons for fresh jncrjwses. A quantity of 0 6 hectoitres of cod iver oi has!jeen jjroduced. This weeh 27 tons of fish were arzdec at Sunn JnØre jjorts. i\ ost of the muings - 84 tons of cod and 80 tons of hacdoch - was aken by vesses usz:ng danish sez:nes. The Sogn og Fjordane cogfish feet is ojjerating in Shetand waters. The ancings this weeh amoltnted to 72 tons incucing 2 tons of cod) 5 tons of saithe) tons of haddoch and on y ) tons of dogfish. The sujjjjies of fish arzc jjrawns aong the coast frorn Bergen o Fredrikstad were good. The nwchere driftnet season has made a jj'rmnising s art in cist ricts between Kristiansand arzd U tsit((. The anding.s this week amountcc to 80 tons. The Finnmark cajjin fishery jjrocvcec hectoitres. Tota andings are rejjorted to hectoitres or about hectoitres more thrm ast year) s andings at the smne date. The Stad-Buhomsråsa district had herring andings of about hectoitres - mosty «forfangstsid». The ancings were sod for reduction and baits. In ivorthern J.Vorzuay 500 hectoitres of herrings were aken in H egearu waters and 880 hecoitres in Finnmark. SIMRAD Radioteefon Ekkoodd Asdic Fisk brakt i and Møre og Romsda fyke i tiden. januar apri 957 Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her-~FI.komo Sa- Henog.fry- t'. me- og smg mg gmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei... ' Lyr Lange ~ Båange Brosne Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Å Uer Steinbit Skate og rokke Håbrann Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer Reker Krabbe Herav: I at Nordmøre Sunnmøre og - Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 72 prosent. a Leverkvantum 929 h. andbrakt fisk i Troms i tiden. januar apri 957. Fiskesort Anvendt ti Meng-----~ ~---- de tonn Skrei Annen torsk 62 Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite.. 6 Fyndre Uer.... Steinbit Lange.... Annen.... Reker Ising og Henging frysing tonn Sa- Herting metikk tonn tonn tonn I at 0024: Tran 257 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 62 h 2

4 Nr. 8, 2. mai 957 Rapport nr. om skrei- og oddetorskfisket pr. 27/ Distrikt Kg fisk pr. Anvendese Lever R_o,..:::g:_n Ukefangst 00 stk. Fers< tran An Damp Tran- ta Antafangst Hengt Satet annen Satet Fersk Tota ti pro- fiskesent fark. mann fisk h ever fr oss. tran m.m. tonn søyd tonn tonn tonn tonn h. h. h. h. finnmarkvinterfiske ') ! 8-08] 4 Finnmark vårfiske ) ' T roms ) Lofotens opps.d ) )49 )5 Lofoten for øvrig { 94 00/ )82 6 )28 Vesteråen Hegeand-Saten / )445 Nord-Trøndeag / 20 5 ) Sør Trøndeag ) )427 Møre og Romsda.--= ;2 ) ~)68 Tis. 500! = ;ussi 2657, oo ,,075 Mot i (4.. 2i : j i f /4'. 889i ti 27( / / / _ / : Vårfisket Finnmark. 957 ti 27 / ) sso! Mot i / i ! / / ~ / i / : /4, / / Herav sukkersatet 887 h. 2 Herav 95 tonn rotskjær. Herav 626 motorbåter. I værene er tistede andkjøpere, og i drift 52 damperier. 4 Herav tungsatet 680, sukkersatet 78 h. 5 Herav ti hermetikk 27 h. 6 Herav ti hermetikk 896 h. 7 Herav 00 h ever sogt fersk. 8 Herav ti hermetikk 25 h. 9 Herav 72 tonn rotskjær. 0 Herav sukkersatet 90 h. Herav ti hermetikk 4 h. 2 Herav ti hermetikk 472 tonn. Anvendese ikke oppgitt. 4 ) Herav 7 tonn rotskjær. 5 Dessuten er eet produsert 40 h, presstran, Fetsid- og småsidfisket /-27/ Finnmark-Buhområsa Buhområsa-Stac Stad-Rogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid - h h h h h h h h Fersk eksport Satet Iermetikk Småsid Fabrikksic ! Agn Fersk innenands i I at I at pr. 28/ Lodde ti fabrikk h. Lodde ti agn 27 h, 22

5 Nr. 8. 2, mai 957 Det svenske sidefisket. Utandet. I sesongen 956/ti 7 fra. jui ti 2. mars har det svenske vestkystsidefisket gitt en samet fangst pft tonn sid, som er iancbrakt fersk samt 566 tonn sid, som er bitt satet ombord og iandbrakt i satet stand. De tisvarende ta sesongen før, ar og :95 tonn. Av den i siste sesong iancbrakte fersksid be 007 tonn satet eter iancbringesen mot sesongen f!;r O 77 tonn. A den sjrjsatede siden be evert i Sverige i si~te sesong, mens eet av den fersk iancbrakte sid be eyert.~h 7 onn i S erige, 948 tonn i Danmark, 4559 tonn i Storbritannia og 522 tonn i Vest-Tyskand. Svensk fiskeriover.sikt. I fiskerioversikten i «Svenska Va<;tkustfiskaren» for 0. apri skirves det, at det svenske sidefisket i N orcsjøen fortsetter. Tidigere i vin ter har været ofte agt hindringer i veien for fiskeforsøk, men fra 27. mars og noen dager fremover var eet roig i b;!de Nordsjøen og mer n~t'riggende farvann, og dette be 00 pst. utnyttet av våre fiskere. Ae båter som hadde igget for sor i Haugesund, Egersun( osv. sakk ti sjøs og fant gode forekomster Øst av Vikingbanken. Her og angs hee grunnkurven ned mot Ivnirspiken og Egersund-banken fant eet da ogsit i noen dager og netter sted et uvanig godt sidefiske. :\Jandag. apri hadde havnene pft den svenske vestkyst rekordif95rse med ikke mindre enn ca kasser. Siden som be at ti des i fytetr~t og ti des i bunntrå var av en for ftrsidcn uvanig god kvaitet. Dog var den sid som be fanget p;~ de sydigere avsnitt av en betrakteig mindre sortering enn den s::>m be tat i n<crheen a\' Vikingbanken. Også i uken.-6. apri foregikk eet sidefiske i Nordsjøen, men tigangen var da ikke så god som tidigere. I begge de siste ukene har makreforekomstene pft de 9Jst ige nordsjr~bankene yjket noe, men enni\ er det ingen fart i fisket der. Fra 6. breddegrad i nord ned mot Ling- og Kora bankene har makre vatt iakttatt, men kun i enkete tifeer har det 'att gjort mer betydningsfue fangster. Hitti har aften- og rnorg enhaenc gitt de beste resutater. Trå- og snurrevadfisket etter fisk i Nordsjøen fortsetter. Som bemerkesesverdig brjr kanskje noteres, at noen bruk har gjort ysingsfangster angt nord i Nordsjøen, nærmere betegnet nord for G. breddegrad. Sev om de ekordfangster, som to beter nyig frjrte i and derfra på respektive 250 og 2[) kasser, mer rni\ sees som ykketifeer, har det vært bra av ysing på begrensete om ri\ eer og fangster på 00 kasser pr. båt har ikke va'rt iv<.igc. Det kan også noteres, at det pft Viistbank, hvor det Ia r 'at smfttt om torsk en tid, nft begynner ft øke på med denne fiskeart. Såedes kom en bftt for en tid siden derfra med 20 kasser. vc ;entig stor torsk. N. ANTHONIS N & CO. BERGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Gode torskefangster tas også i ØstersjØen, hvor det for tiden detar GO vestkystbåter. Ca. tredjeparten av fangstmengden har esu\ i torsk av. sortering. Fisketigangen angs den svenske vestkyst har også vært god den senere tid. På grunn av den senere tids forhodsvis gode rekefangster er detakesen i dette fiske for tiden stor. Fisket foregår des i næreten av Hohuskysten og des i dypområdene i ytre Skagerak. Men pi\ grunn av de rommeige tiførsene har prisene gått be rakeig ned de siste ukene. Fangstene varierer sevsagt, men de Ir ar gjenomsuittig dreiet seg om 75 ~t J 00 kg pr. båt pr. dag. Dansk fiske i mars måned. erom innehoder apriutgaven av «Fiskeribade» J)aut annet '! gehde: Va::rforhodene var noenunde i månedens f9jrse havde, men <titok senere en ustadig og ti ider uroig karakter. Den samede fangst av fisk og skadyr evert i danske havner i man utgjorde tonn eer ca tonn mer enn i samme periode i fjor. Derti 'ar fangsten 2000 tonn St95rre et i februar i år. Av fangsten be 200 tonn evert av svenske fi!'kc ra ry)yer. Eksporten av ferskfisk og skadyr andro ti ca. G400 ton mo :!GOO tonn i mars 956 (direkte everinger i Engand ikke med regnet). Av skje be det eksportert ca. 000 tonn mot 200 tonn i mars i fjor. Torskefisket ga 800 tonn eer det samme som i februar i i\r, men 200 tonn mer enn i mars i fjor. I Østersjøen be det ta!h)oo tonn, som overveiende be benyttet ti fietproduksjon. Fra Nordsjøen innkom ca tonn, hvorav ti Esbjerg 2000 tonn. Fangsten av fatfisk - rødspette, skrubbe og sandfyndre utgjorde i at 900 tonn, hvorav 00 tonn rødspette. Dette er dobbet sft meget som i mars i fjor og 200 tonn mer e i februar i ftr. Nor~sjøen var det mest ytende fanann med ca. HOO toun. Av sid be det nnbrakt 2 00 tonn eer omtrent som i mars i 'jor. Hovedmengden - ca tonn - be tiført Esbjerg fra fangstpasser i Nordsjøen i områdene ved Siver.Pit og Southermost samt Grådyb Barre. Fra Skagerak og Kattegat be det innbrakt ca tonn og fra ethavet 00 tonn, samt fra Norges sydkyst og farvannet ved Grenen 2000 tonn. En vesentig de av de nevnte fangster be benyttet ti fremstiing av me og oje. I forbindese med sidefisket be eet vesentig i NordsjØen tat jevnt gode fangster av Tobis. Av brising be eet fisket 00 tonn - eet samme som i februar, men bare havparten av marsutbyttet i fjor. Det be fisket 700 tonn i Skagerak og 00 tonn i Kattegat. Laksefisket i ØstersjØen foregikk sydøst for Bornhom, i Danzig-bukten samt utfor Bri.isterort. Det be fisket med driviner og garn med varierende, mea gjennomgående godt utbytte pft tisammen kg. Av skadyr be det tatt 45 tonn, mest reker og bokstavhummer. Av skje be eet vesentig fra Limfjorden innbrakt 500 tonn mot 00 tonn i mars i fjor. Muighet for to måneders årig fredning av sidegytingsområde i Kanaen. I «The Fishing News>> for 2, apri oppyses det, at den engeske andbruks- og fiskeriminister Mr. Heathcoat Amory, som svar pi. et i paramentet av representanten Edward Evans fra 2

6 Nr. 8, 2. mai 957 Lowestoft stiet spørsmå, uttate at det på den engeske regjerings innbydese vie bi avhodt en uforme konferanse meom de syv and, som fisker sid i Nordsjøen. På dette møte er det hensikten å drøfte et forsag fremsatt av britiske representanter om i fees interesse å frede den største gytegrunnen i Kanaen i november og desember måneder, mens siden er samet der for å gyte. Avtaen må i tifee bygge på friviighet, idet sid ikke h9jrer inn under den internasjonae konvensjon, hvor imidertid den britiske fiskeriminister ga uttrykk for, at han gjerne så den p asert. Akronisert fisk i omsetning i Canada. I marsutgaven av <<Canadian Fishennan>> oppyses det at den første fisk i verden, som er hodt fersk ved hjep av den nye Acronize-prosess, kom på markedet i Toronto og Hamiton i midten av januar. Forsendesene stammet fra tivirkeranegget tihørende Lunenburg Sea Products Ltd.. Lunenburg, N. S., og be sogt på Ontario-markedet av D. Mc.Intyre & Company, fiskehande en gros og en detaj, Toronto. Som eserne aerede vet, er Acronize handesnavnet på en fremstiingsteknikk, som går ut på å tiføye ubetydeige kvantiteter av Aureomycin enten ti isen hvori fisken oppbevares eer ti en oppøsning hvori fisken dyppes. Dermed forhindres oppbomstring en av ødeeggende bakterier og dermed forenges fiskens ferskhet. Prosessen be i Canada utviket på grunnag av forskningsarbeid utført av Dr. Hugh L. A. Tarr fra Pacific Fisheries Experimenta Station, Vancouver,. C. I SA be metoden innført for preservering av fjærkre og er nå i Canada også bitt utstrakt ti å omfatte fiskeprodukter. Anvendesen på fisk be godkjent av den kanadiske stat og den her omtate bruk i praksis er den første som har funnet sted i verden. For tiden behander ikke Lnnenburg Sea Products Ltd. den. is som benyttes ombord i tråerne med Acronize, fordi akronisert fisk ikke er tiatt i USA og det vie v<rre meget vanskeig i't dee opp den de av tråerfangsten på en enket tur, som skue vie bi sogt enten i SA eer Canada. Istedenfor bir fisken etter at den er bit fietert i Lunenburg nedsenket i en Acronize-oppØsning omtrent på samme mftte som under neusenking i ake.dernest pakkes den enten i 0 eer 20 punus-kasser for forsendese ti ferskfiskmarkedene. Samtige fietpakninger som er dyppet i Acronize av Ltmenburg Sea Products Ltd. vikes i ceophane for å særstie indentiteten i detajomsetningen. Et innegg i hver pakning forteer ATLAS EKKOLODD RCA RADAR at fietene er dyppet i Acronize, og det er kun gjennom dette innegg husmoren overhode kan oppdage hva som er skjedd. SkjØnt Acronize-prosessen er bitt benytet på kysten av British Coumbia ti fiskeriprodukter, er Lunenburg Sea Products Ltd. det fyjrste firma som bruker metoden på Atanterhåvskysten, og antas også å Yære det første kanadiske firma som har tatt fatt med sag av akronisert fisk p~ kommersie basis. På,,canadian Fisherman»s forespørse uttate H. D. Pyke i det omtate firma: «Acronize-cyppingen skjer for å forhindre r-jdeeggese og medvirker også ti å forøke varigheten av den ferske smak. Hovedhensikten med bruken av prosessen er nettopp ft bibehode den ferske smak i fisken på innancsstecene sik den fremstier seg om fisken be spist på kysten. Mitt syn pft saken er, at den største forde med prosessen bir, at den sannsynigvis 'i sette oss i stand ti å fm sende ferske fieter enger vest enn vi har kunnet gjøre hitti." T Toronto antok James Cairn (omtate firmas representant) at husm~6drene kunne vente fisk som hodt seg over dobbet s;\ enge ~om vanig. I Centra Canada for eksempe vi fisken hode seg fersk minst 0 dager etter innkjøp, ~a Mr. Cairns. Canadas fiskerier i 957. IfØge marsutga, en av «Canadian Fisherman be utbyttet av Canadas fiskerier i 9S6 4 pst. h~>yere enn ~ret før, mens verdien av den samede fangst steg med! pst. Arets satvannsfiskerier ga D8550 tonn ti Yerdi ay S? mot tonn ti verdi.s i 9:'55. På Atanterhavskysten be det iandbrakt tonn mot!8~ 4 tonn i 955. Verdien var 54,5 og 49,98 mi. doars. De iandbrakte mengder av torsk Øket fra tonn i 95:) ti ~8 96:) tonn i 956. Det be i D56 fisket tonn hyse mot tonn i %!, :2 2!5 tonn hummer mot tcmn i 9%. Sid be det fisket mindre av, nemig i 9% tonn mot 8" 5 tonn året fpr. Verdiene av de her nevnte sorter var (9:5 i parentes): Torsk$ 5 ti (H ), h)'se.;;; { (-~ ), hummer S 7 76t 000 (Hi ), sid ~ 68D 000 ( /8! 000). På Stiehavskysten utgjorde den i EJ6 iambrakte mengde ~O; 5!6 tonn, verdien $ mot t tonn, verdi S i 955. Det be iandbrakt tonn sid 8 78c: tonn i 955, 50 6 tonn aks mot 59!75 tonn i 955, samt kwite O 2H tonn mot 89 tonn i 955. Verdien var (955 i parentes): Sid :]? n ), aks.) \ ) og kveite $ 't (:~ 2 55! 000). Når det gjeder de enkete provinser hadde Newfoundand i!i">(i i at :) tonn mot 2[> 9 tonn i 955, mens verdiene Yar henhods\ is $! 000 og $ H Nova Scotia hadde E:J 240 tonn mot tonn i 955 ti verdier henhodsvis S og ~ New runswick hadde 86 9 tonn mot ()9 6 tonn ti verdier av $ og $ Prince Edward Isand hadde 8 9 tonn mot tonn ti verdier av :~ og $ I Quebec be eet iancbrakt tonn mot tonn 9:>5, ti verdier av henhodsvis :) : 57!) 000 og.~? AKSJESELSKAPET NE.RA P.B OS L O Tf Butt Group erverves av Associated Fisheries. I «The Fishing News" meddees det, at aksjonærene i Butt Croup 5. apri aksepterte tibudet fra Associated Fisheries Ltd. om cn kj~jpesum pft :E for Butt-seskapene. som 24

7 tisammen dhponerer 5 stortråere. Inkudert i saget er også et skipsreparasjonskonsern og en garn- og otfabrikk. Det be ikke sendt ut noen meding etter møtet, men man har forsftesen av at der Yar en viss opposisjon fordi sagssummen etter noen aksjonærers mening ikke var stor nok. 'remmøtet var bare av moderat omfang. De feste aksjon~erer utenfor Butt-famiien sendte inn fumaktsstemmer for eer mot handeen. Årsrapport fra D.W.~section av British Trawers' Federation. J utgaven av «The Fi~hing Ne s" for 2. apri gis det i utdrag fra årsrapport for 956 vedk. storstråergrenen av British Trawers' Federation en de oppysninger om denne næringsgren, som gjengis i det ctterf!;jg ende. 'ishing News inneder sin behanding av stoffet med f~hgende sammendrag: «Omkring havparten av stortråerfåtcns (distant-waer feets) samete iandbrakte fangster ender som fiskeme; det be iandbrakt mer og kvaitativt bedre fisk i H5G; prisene var stabie, men omkostningene svumct opp; utenandske tråere brakte mer fisk enn før.» Ennvidcre skrives det: Mesteparten av oppysningene i den Yakkert presenterte iirsrapport er kjente innenfor n.eringen, men de fremagte kje.nsgjerninger fremførcs i en fonn, som skaper fascinerende historie om fremgang siste år mot tunge odb i skikkese av motstridigc, ~crforhod og økte driftskostnader. En av de 8 kapitene tituert «The t:gy Rise of Nationaism in Fishing» påpeker i hviken gtad tråernæringen er innviket i internasjona poitikk og den dyptgående virkning :tndrc nasjoners poitikk kan ha på stortråernæringen. <<Med hensyn ti fiskerigrcnser og territoriafarvann har de! siden ~H5 brutt ut en ny sags chauvinisme,>> erka res det i rapporten. «Den siste ~tore frihet - havets frihet - har v~ttt og bir angrepet.>>,,for ikke så mange år siden vie sådanne titak \';:ete bitt behandet på en mette som ikke ot seg ta fei av, men sik er det ikke i dag. \'i har gitt ayka pft bruken av makt.'> Stortråcrgrenens oppnåeser i 956 innehodes i etterf~;gende fakta og ta: Ivfens driftskostnadene steg skarpt, steg den gjennomsni t igc «tnayside-price" med mindre enn en ~ d. pr. pund. Ingen tråfiskere mistet ivet på grunn av foris og bare to skip g;ikk tapt ti tross for forferdende v~erforhod. Imidertid hjap mnføringen av oppbåsbare gummiredningsfåter ti med ; berge ivet på 57 mann under to foris. Quayside-vercien av fisk evert av stortråere (distant water trawers) i Hu. Grimsby og Feetwood i årets Øp utgjorde n~er ved :t 2% miioner sanuneniknet med 20Ij 2 miioner i en y)kning på 5,2 p'>. Fangstene utgjorde over sy 2 mi. cwts cwt. mer enn i eer en økning på, pst. Over 8 mi. cwt. av denne produksjon be sogt ti menneskeig konsum - en y.kning pft 4,7 pst. i forhod ti!955. Denne 0kning i fangstutbyttet be gjennom[f,)' ved hjep av f''rre tråere på grunn av fremskriene som er gjort ved modernisering og skifting av f>'edete skip med nye, høyst effektive skip. Fjorten nye fartøyer ti en kostnad av i be satt i drift, 2 foredete skip be opphngget, skip sogt ti utandet og u gikk tapt ved foris. Samtidig med at det pekes ptt a f:tten er sammensatt av fartøyer p~t 40 fot og derover oppgir rapporten en de av de Nr. 8, 2. mai 957 distanser som er utseit meom Humber og fiskebankene. Disse vekser meom 70' mies ti Øst-Isand, 4900 mies ti Vest-GØnand og 5000 mies ti Newfoundand. I det stortråerfåtene fra Hu, Grimsby og Feetwood beskrives som de fineste i sitt sag i verden, sies det i rapporten: «Den eventyrets ånd, titaksysten og den kraftige uavheng ighet, som gjorde oss ti en stor sjøfarende rase... ever fortsatt videre i disse som våger sin formue i bygging og drift av stortråerc tiikemed at den ever videre bant de som seier skipene og fanger fisken. «Den store fåte har v;ert bygget og bir stadig fornyet u ten noen sags fonn for stattsstøtte.... Stortråerfoket foretrekker :"t bevare sin uavhengighet.>> Idet kostnaden ved bygging og utrustning av en stortråer diskuteres -- en wm i nærheten av en kvart miion pund stering må utredes før en penny ar seg opptjene - nncerer rapporten regningen for re-p asering av den eksisterende stor trå erfåte på fot ti fot basis ti et beøp av : 50 miioner. «Dette ta skue bi måt mo verdien av fisken disse fartfjyer everte i 956, nemig.e «Næringens fortsatte væren bero:j: på titaksfuhet, men vedvarende titaksyst er bare muig om profit bir dens bef!nning,>> er rapportens kommentar. Sammenkopet med en advarse mot innføring av uprøvete ideer i maskinrommet - «fordi svikt i stortråerens maskiner under værforhodene som tnå påregnes i de områder hvor den fisker kan få sørgeige føger«-- forutsier rapporten store {remskritt i tråerkonstruksjonen. «Kjernefysisk kraft kan en dag komme ti å fri stortråerfåten fra avhengigheten av dem som kontroerer dens ojeforsyninger, akkurat sik som ku i dag er et fortidsminne i nye triere>>. «Den konvensjonee tråer bir kanskje avøst av fabrikkskipet, som tivirker og fryser fisken det fanger. Det er bare et spørsmå om tid og penger - penger som må opptjenes av den nrtv~erende fåte. Vijen ti fremskritt et ti stede. VIed hensyn ti produksjon av ferskfiskme ti brmbruk, oppyser rapporten at Hu og Grimsbys produksjon utgjorde i at tonn sammeniknet med tonn i 9Ti og at de o havner kunne notere seg for 60 pst. av United Kingdoms produksjon. «Da det enge har vist seg at britisz ferskfiskme er de fineste i verden, vie en poitikk med sikte på ft utvide den innenandske produksjon også være ti britiske farmeres fone.>> «Det medgår 4y 2 tonn fisk ti fremstiing av tonn ferskfiskme og det koster f 40 å bringe i and et tonn fisk, mens mefabrikkene ikke makter å betae mer enn f 2 pr. tonn for sin råvare. Faktisk seges fisken ti mefabrikkene ti en pris som igger betrakteig under minimums reser\'e-auksjonspriscn [or fersk fisz. Dersom det be mer ønnsomt for stortråerfåten ft fange og sege fisk ti me, Yiie eet Y<ere muig ;'t uvide hee n,æringen, hode trå!fiskernes fubeskj eftigete, samt forsyne farmerne med mer av meet av den høye kvaitet ce trenger s<'i hårdt.>> Abonner Eksport av ae sorter SILD Kføeagere o pa "Fiskets Gang"~ Teefoner: 92, 99 Teegr. Hausviko BERGEN 25

8 Nr. 8, 2. mai 957,ransport av evende torsk med bi og baner Av Gu:nnar Sundnes. Transport av evende torsk ed jernbane har foregått her i andet i nange år. I vesentig nindre grad har en også benyttet bier. Andre europeiske and nytter også jernbanetransport av evende fisk. De prjnsipper smn er i bruk er gjenn0nufting av vannet ned uft eer rent surstoff. I enkete vogner har en dessuten ptnnpeanegg så de nekaniske forurensninger fitreres fra vannet. \ed innandstransporter av evende sjøfisk har en neget sjeden anedning ti å skifte vann og en får dermed store konsentrasjoner ~v fiskens ekskreter i vannet. Dette setter en grense for transporttiden, idet denne er avhengig av forhodet nemn fiskemengde og vannvoum. Ved transport av evende ferskvannsfisk, som b. a. nyttes i stort fonnat i U.S.A. og U.S.S.R. har en ikke disse begrensninger, da en finnet brukbart ferskvann nesten overat. For å gjøre transporten av evende torsk ner yjnnson og effektiv, e. v. s. nedsette dy5deigheten, er det bare en faktor son kan forbedres, nemig transporttiden. Den eneste nåte en kan forkorte transporttiden på her i andet er å bruke bi, idet baner bruker ang og verdifu tid ti skifting og oppsetting av tog, noe smn forenger fiskens opphod i tanken nec opp ti fere tiner. sanband ned dette har Havforskningsinstituttet utført en de forsøk. Ved forsøkene har en nyttet vanige evencefisk-tanker på 200 iter og kotnprinert surstoff. Den naksitnae fisketetthet i tanken er hodt på kg torsk pr. iter vann. Det har tidigere ikke vært kjent hvike faktorer som er årsak ti stor dødeighet i en sik tank under transport. Disse forsf6kene har gitt en de oppysninger on dette. Tidigere har en fryktet for at surstoffinnhodet i vannet har vært for avt og/eer den giftige virkning smn fiskens ek'>krete' har på evedyktigheten. Forsøkene viser at fiskens ekskreter gir et avt pi i vannet og sekundært også i bodet. Det vi si at bodet bir surt og dennec nedsettes bodets surstoff-transporterende evne. Dette er den sekundære og dødeige virkning, idet fisken dør av surstofhnange. Surstoffinnhocet i det mngivende vann er ner enn høyt nok, idet det ti enhver tid er ovennettet med surstoff. En utførte også et forsøk ph angir vannets surhetsgrad. ph ik 7 er nøytrat, men avere ph betyr surt vann og høyere ph beyr basisk vann. son en praktisk kontro på at surstoffinnhodet i vannet under disse forhod ikke er den prinære ~trsak. Her nyttet en ahninneig uft ti gjennomufting av vannet, og surstoffinnhodet i vannet be hee tiden hodt under n! smn er ontrent havparten av det nornae surstoffinnhod i sjøvann. Dette viser seg å være tistrekkeig ti å hode fisken i ive i 8 tiner. Ae tidsangiveser i denne sam Inenheng er å betrakte smn 00 pst. evedyktighet innenfor det angitte tidsrmn. I kmnmersiet Øyened kan en ikke utføre nåinger av surstoffinnhodet i vannet under en transport. Når en nytter kmnprinert surstoff bør en derfor ha så stort arbeidstrykk at eet dannes et ite skunag på vannets overfate son indikator på tistrekkeig surstofftiførse. Ved avere arbeidstrykk vie det frendees være nok surstoff for fisken, nen da kan surstofftiførseen son sagt bare kontroeres ned prøver av vannet. Den dødeige effekt under transporten har så god korreasjon nec vannets ph at dette kan nyttes son indikator når kritiske situasjoner oppstår under en angvarig transport. ph kan ettvint nåes under en sik transport ned f. eks. B.D.H.'s capiators. Forhodet ncmn fiskenengce og vannnengde er bestemuende for hvor hurtig ph forandres, og dermed for den naksinae transporttid. Dette er vist i fig.. Ved en transporttid på 4-5 tiner, f. eks. strekningen Tronchein-Oso, kan en frakte fisk i en ncngde av kg fisk/ vann. Ved engre transporter 7,2 7, 7,0 6,9 6,6 6,7 6,6 6,5 ~ ~~~ Oo.f. o +~ ~IJ,f 600-f. a-~ ~ <;>'>f o ' ' ' ' ' ' ' ' \ \ o \ Timer Fig.. Kurvene \iser hvordan ph forandres med tiden ved forskjeig fisketetthet. \ 26

9 Nr. 8, 2. mai 957 nå en ta hensyn ti de ovennevnte forhod (fig. ) og nytte en mindre fiskenengde i reasjon ti vannvohunet. Hvis en transport skue være utsatt for hindringer så tiden går ut over den naksinae transporttid, vi ph nå kritiske verdier. Ved forsøk har en funnet at vannet i tanken kan byttes ned en pst. satake som vi gi høyere ph, men denne virkning er kortvarig (fig. 2). En bør kjøre engst nuig på sjøvannet, nen ikke enger enn ti ph 7,2 7, 7,0 6,9 6,6 6,7 6,6 6,5 Normat sjøvann. % sat! ake. i\ : o Timer Fig-. 2. Figuren viser den kortvarige Øking av ph en får ved å bytte det sure sjøvann med satake. en p-i på 6,5. Da kan utbytting av vannet nec satake redde en ast de siste niene. Son konkusjon kan det sies at ethvert område av andet vårt hvor det finnes åpne veier i vinterhavåret, kan forsynes ned evende torsk. Dette gjeder ikke gytefisk, da transporttiden her nå reduseres betrakteig. Det har heer ikke vært noen kvaitetsforringese av fisken ved disse forsøkene. VIen for at sike transporter ska være veykket, kreves det ikke bare at en overhoder de fysisk og kjeniske krav fisken stier ti vannet, nen at fisken på forhånd er varsmnt behandet og ikke ider av infeksjoner og vevskader. Dette er den største svakhet ved den evende fisk smn narkecsføres rundt 0n i Norge i dag. Lover og bestemmeser gitt i medhord av ov. Lov av 2. ajjri 957 om endring i ov av 25. juni 97 om sid- og brisingfisht"riene. I. ov av 25. juni 97 on sid- og brisingfiskeriene ska føgende bestetnmeser yde: o o 7. 'Ti beskyttese og fremme av bestanden av sid og brising og når internasjonae avtaer gjør det nødvendig kan Kongen for et visst tidsrom eer innti videre enten i det hee eer for nærnere be ~tent mnråde:. Fastsette ninstenå og fredningstid. () Forby eer gi nænnere forskrifter for brnken av visse redskaper eer fangstmåter. g, Forby fiske på visse mnråder. 4. Fastsette naskevidde i not- og garnredskaper og treffe andre bestetnmeser on fiskeredskapenes dimensjoner og konstruksjon. 5. 'T'reffe bestemtneser om hvoredes eet ska forhodes mnbord ned fiskeredskaper smn ikke fritt kan nyttes ti den fangst smn de er skikket for. (). Treffe bestenneser mn største tiatte fangstkvantutn. 7. Forby visse anvendeser av fangsten. 8. Vedkmntnende departetnent kan gi nænnere forskrifter on kontroen ned overhodesen av de hestcnneser smn er gitt i tnedhod av 7. 60, sjuende og åttende edd.. og 7. ai er- mechnindre de faer på en søneer heigdag - ikke å betrakte son søn- eer heigdag i reasjon ti bestennesene i denne paragraf. Den adgang ti fiske sont er fastsatt i denne paragraf, kan Kongen ytterigere innskrenke eer utvide for enkete distrikter. I. Denne ov trer i kraft straks. De bestenneser smn er utferdiget i nedhod av ~8 :n og 8, ska gjede innti videre. Lov av 5. mars 957 om endring av ov av 24. jui 9 2 om tønner for satet sicc brising og annen fisk) samt rogn og agnskje. I. I ov av 24. juni 92 0 tønner for satet sid, brising og annen fisk, samt rogn og agnskje tify->yes som nytt 2. edd i : Kongen kan tiate nyttet tønner forarbeidet av annet nateriae enn fastsatt i denne ov og kan utferdige nærnere bestenneser om forarbeiding n. v. av sike tønner. I. Denne ov trer i kraft straks. CHR. IRGENS SØNNER BERGEN Teegramadresse: R GEN SES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER 27

10 z :ø _oo!v ~-..o..., U'! Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 6. apri 95 og uken som endte 6. apri 957. Tonn. TOLSTEDER Fersk sid i at Fersk Stat.nr. Stat.nr. Stat.. nr. Stat.nr. æ æ on æ Stat.nr Fersk F~~en Frossen Frossen Fr;::n Frossen Frossen ~~k Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk F:Sk Fersk Fersk Fersk forsmåsid storsid vårsid fangstsid brising. 5 at storsid vårsid fangst- småsid brising. as t. torsk sei hyse yr kveite fyndre makre a og sid aure Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr F. rednkstad i _ Oso :>:> - :> Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at ~ }~ ~ -- I uken*) J *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgj.m:ts sutt. Utf"rseen uketaene ikke atid stemme med taene for ei at>. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. Fersk Fersk Annen Fersk Rund- Rund- Rund- Rund- F~k skateog TOLLSTEDER Rund- Annen Fersk Fersk frossen rundpigghå håbrann makre- fersk fiet frossen frossen frossen frossen rokke størje fisk i at fisk i at makre aks pigghå Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. makre- frossen størje fisk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Annen Tørr- Kipp- fiet torske- sei- hyse- steinbit- frossen fisk fisk i at fiet fiet fiet fiet fiet i at i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ) ) ) Fredrikstad ~ Oso Kristiansand Egersund Stavanger... - O Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I~ -y ~ 580!--z---8 -fio -27 I uken ) --7- ~--=- --=-~ z ! 87. ~ siS sg s8t a.j w =

11 TOLLSTEDER Sa!tet Satet Satet s~t~t s~tet Sat~t Satet ~~~~r- Satet s~:r' R~r:t Humstd.. fetsd SkJære- nords]ø- sands-... at varsd storsd. d "d "d "d sd og fsk toske- og fsk mer smas S S S brising rogn i at Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fiske- Herme- Herme- p k Reker he~e- tisk H_er:n.!isk Si~e- Fis}':e- :~e:: T~gf~ småsid bnsing :::~~~ mjø mjø mjø mjø Stat.nr Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~ w -.o Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger..... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... O O ~ Svovær Tromsø Hammerfest Vardø J Andre I at i S _ ~ I uken*) Se-, Andre Skarp- Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. Rå Damp- Veteri- Brun- Ban- Avfas- Herdet Herdet Oein, R~f. o:s~ forkobbesatet fiske- ogbottsid Rå hod. tran, a. medisin- nær- Bank bank Brun dings- tran spisefett tekn. fett fettsyre og kapp- pro- en ose- se oje fiske- hai tran, tran tran SJø-. eer av sjø- av sjø- av sjøstoffer rogn m.skinn duk ter oje, rå sidoje tran tran tran tran og-oje ~ baioje dyro)o kokt 'jø- dyroje dyroje dyroje TOLLSTEDER - Stat.nr. dvroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø = = 9 = Andre I at... JJ:SS =-97 i ~~ I uken*) =-----=-----rzr u~ ~ 55 ~ sz ~ z :s!»!'. ~-..0 VI ~

12 Nr. 8, 2. mai 957 EKTE BORNEO CATECHUE Impregnerer yppe.rig og setter den rette farge på nater og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK AS BERGEN Eti~6;re A/s Hafdan Nagegaard ~:~e~~!~ci BERGEN Kjøper Tørr'fisk Sat:f'isk. Sid -!! ::Jqo - Haugesund Ti tjeneste! Rogn Ottestad, Per: Laksefisket og den norske aksebestand. (Tirttding ±r<"t Komiteen ti rev. av akseovyerket, s. 7-40). Rasmussen, Birger: Beskatning og beskyttese av seforekomstene i Vesterisen. (Norsk hvafangsttid. 957, 45-59). Regar for oppgjersavtae meom mannskap og eigarar av båt og vegn som ikke kjem med i tariffavtaa meom Norsk sjømannsfor:bund og Fiskebåtredernes forbund, Driv- settegarnsfiske etter vintersid. (Me'a 957, nr., s Ronayne, Mark: The Newfoundand cod traps. (Trade news 956, Oct., s. -7). Schårfe, J. Fangmethoden und Fanggeråte heim Rochenfang in Deutschand. (Prot. Fischereitechn. B. 4, 4-44). Schieker, E.: Mehr Perongcrate fur die Fischerei. (Deutsche Fischerei Zeitung 956, 56-67). Soa, Einar: Lodden og dens anvendese. (Konkyien 956, -6). Soeim, P. A.: To bis - (Konkyien 956, 7-2). og et nytt naturgrunnag for «industrifisk». wigum, Stig: Fiskernes gjensidige forsikringsvirksomhet. (Forbrukeren 956, 272). woodcock, F. Hunty: Shore-based whaing industry in Iceand. ("'ivord fishing 957, no., 0-). Ny iteratw i Fisheridirektorates bibiotch. Fridriksson, Arni: Fiskeri og forkning. (Foredrag hodt på 4. Nord. fiskerikonf. Reykjavik 954, s ). Ganvie, Aan: Design and operation of the Larsen traw (Word fishing 956, no. 2, s.. 8). Haines, Gregory: Getting the best from an echo-sounder. (Wo'd fishing 956, no. 2, ~. 0). Hashimoto, T. & Y. 'vaniwa: Study on fish-finder for ground" fish. [Jap texst, Eng. summ.] (Techn. report fishing boat, vo. 9, s ). Hut, J.: Om utmarkning av fiskredskap for skydd mot overseging m. m. (Foredrag hodt på 4. Nord. fiskerikonf. Reykjavik 954, s ). Kaneda, T. [m. f.]: Studies on the nutritive vane. of marine anima ois. [Jap. text. Eng. summ.j. (Bu. Tokai reg. fish. research aboratory. 2). Oafsson, David: Isands fiskerier. (Foredrag hodt på 4. Nordiske fiskerikonf. Reykjavik 954, s. -25). Om ovverket for aksefisket i sume andre and. (Tiråding frå komiteen ti revisjon av akseovverket, s ). Fisk brakt i and Finnmark i tiden. januar apri 957. Fiskesort Mengde tonn Skrei Lodde torsk 6 4 Annen torsk Hyse Sei Brosme Kveite... Båkveite 5 Fyndre 7 Uer 277 Steinbit 9 I~~~~ Ising og frysing tonn Anvendt ti Sating tonn I at pr. 28/ Lever 224 h. Utvunnet damptran: 906 h. Rogn 888 h hvorav 4 iset, 554 satet. )Rotskjær 94 tonn. )Rotskjær 7 tonn ~engmg tonn ) ) Her~ tikk tonn 240

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer