Artikkelnr. P Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager"

Transkript

1 Artikkelnr. P Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager

2 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn, konfigurasjoner, tekniske data og anbefalinger i dette dokumentet antas å være nøyaktige og pålitelige, men legges frem uten uttrykte eller underforståtte garantier. Brukere må ta fullt ansvar for programmene de bruker, og produkter som er angitt i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er Nortel Networks NA Incs eiendom. Varemerker NORTEL NETWORKS er et varemerke for Nortel Networks. P

3 Innhold 3 Forord Før du begynner Tekstkonvensjoner Akronymer Kapittel 1 Personal Call Manager Bruke en høyttalertelefon med Personal Call Manager Om denne håndboken Installere Personal Call Manager Starte Personal Call Manager Ikoner i Personal Call Manager Personal Call Manager systemkurvikon Personal Call Manager - systemkurvmeny Personal Call Manager-vinduet Åpne vinduet Komponenter i vinduet Menylinje Verktøylinje Adressebok Gjeldende anrop Statuslinje Lukke vinduet Konfigurere Personal Call Manager Angi linje som skal brukes Endre oppringingsegenskapene I am dialing from I am in this country Area Code Bruke et telefonkort til fjernsamtaler Deaktivere anrop venter med Tilgang til eksterne linjer Dial using Definere numre for fjernsamtaler innenfor ditt retningsnummer Foreta et anrop Foreta et anrop ved hjelp av adresseboken Foreta et anrop ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Foreta et anrop ved hjelp av verktøylinjen Ringe opp et nummer på nytt Brukerhåndbok for Personal Call Manager

4 4 Innhold Ringe tilbake Ringe opp fra Hurtigvalg-listen Svare på et anrop Vite når noen ringer Vite hvem som ringer Vise hvem som ringer fra systemkurven Svare på et anrop ved hjelp av dialogboksen Du har et nytt anrop Svare på et anrop fra vinduet Svare på et anrop fra systemkurven eller Anrop-menyen Få tilgang til kategorien Merknader Sette et anrop på venting Sette et anrop på venting ved hjelp av vinduet Sette et anrop på venting ved hjelp av systemkurven eller menyen Anrop Svare på et ventende anrop ved hjelp av vinduet Svare på et ventende anrop ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Flere anrop Veksle mellom anrop ved hjelp av vinduet Veksle mellom anrop ved hjelp av systemkurven og Anrop-menyene Overføre et anrop Overføre et anrop uten annonsering Overføre et anrop ved hjelp av vinduet Overføre et anrop ved hjelp av høyre museknapp Overføre et anrop ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Overføre et anrop ved hjelp av tastaturet Overføre et anrop med annonsering Overføre et anrop med annonsering ved hjelp av vinduet Overføre et anrop med annonsering ved hjelp av høyre museknapp Overføre et anrop med annonsering ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Sette et anrop i konferanse Opprette en konferanse Opprette en konferanse ved hjelp av boksen Konferanse Opprette en konferanse ved hjelp av Anrop-boksen Opprette en konferanse ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Sette konferanseanrop på venting Sette konferanseanrop på venting ved hjelp av vinduet Sette konferanseanrop på venting ved hjelp av systemkurven eller menyen Anrop Reaktivere et konferanseanrop Reaktivere et ventende konferanseanrop ved hjelp av vinduet Reaktivere en ventende konferanse ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Dele en konferanse P

5 Innhold 5 Dele en konferanse ved hjelp av vinduet Dele en konferanse ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Avslutte en konferanse Avslutte en konferanse ved hjelp av avslutningsknappen Avslutte en konferanse ved hjelp av vinduet Avslutte en konferanse ved hjelp av tastaturet Avslutte en konferanse ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Avslutte et anrop Avslutte et anrop ved hjelp av avslutningsknappen Avslutte et anrop ved hjelp av vinduet Avslutte et anrop ved hjelp av systemkurven eller Anrop-menyen Avslutte et anrop ved hjelp av tastaturet Ringefunksjoner Ikke forstyrr (IF) Slå på eller av Ikke forstyrr Viderekobling av anrop Anropsloggvinduet Vise anropsloggen Vise innkommende anrop Vise utgående anrop Oppdatere anropsloggen Sortere anropsloggen Foreta et anrop fra anropsloggen Skrive ut anropsinformasjon fra anropsloggen Slette anrop fra anropsloggen Lukke loggvindu for anrop Adressebok Trevisningen i adresseboken Listevisningen i adresseboken Kontakter Legge til en ny kontakt i adresseboken Dialogboksen Adresseegenskaper Legge til en innringer i adresseboken Søke etter en kontakt i adresseboken Redigere egenskapene for en kontakt Ordne adresseboken Kopiere en kontakt Kopiere en kontakt ved hjelp av koblet kopiering Kopiere en kontakt ved hjelp av malkopiering Flytte en kontakt Slette en kontakt Skrive ut kontakter Brukerhåndbok for Personal Call Manager

6 6 Innhold Mapper Opprette en ny mappe i adresseboken Kopiere en mappe Flytte en mappe Gi nytt navn til en mappe Slette en mappe Importere kontakter Eksportere kontakter Hurtigvalg Legge til Hurtigvalg Vise informasjon om Personal Call Manager Synkronisering med telefonen Få hjelp Få tilgang til kontekstavhengig hjelp Åpne skjermbildet for innhold i Hjelp Få tilgang til Dagens tips Slå av Dagens tips Slå på Dagens tips Innstillinger for Personal Call Manager Endre søkeinnstillingene Endre oppstartsalternativer Endre innstillingen for oppringingsregel Endre visningsalternativer for en innringerpost Avslutte Personal Call Manager Fjerne Personal Call Manager Ordliste Index P

7 Tabeller 7 Tabell 1 Beskrivelser av Du har et nytt anrop Tabell 2 Kopieringsmetoder Brukerhåndbok for Personal Call Manager

8 8 Tables P

9 Forord 9 Business Communications Manager Personal Call Manager er et TAPI-basert program som gir et brukervennlig grensesnitt mellom datamaskinen og telefonen. Du bruker telefonen når du skal snakke med en innringer. Du kan tilpasse adresseboken og anropene. Foreta og svare på anrop, sette anrop på venting, overføre anrop og foreta konferanseanrop er vanlige funksjoner du kan utføre med Personal Call Manager. Før du begynner Denne håndboken er beregnet for brukere som ønsker å håndtere sine egne anrop, og som har Personal Call Manager installert på PC-en, som er registrert på Business Communications Manager server. I denne håndboken forutsettes det at du har følgende bakgrunn: Praktisk erfaring med Windows-operativsystemet Noe erfaring med vindussystemer eller grafiske brukergrensesnitt Tekstkonvensjoner I denne håndboken brukes følgende tekstkonvensjoner: fet Courier-tekst kursiv tekst fet tekst skilletegn ( > ) Angir kommandonavn, alternativer og tekst du må skrive inn. Eksempel: Bruk kommandoen dinfo. Eksempel: Skriv inn show ip {alerts routes}. Angir nye termer, boktitler og variabler i beskrivelser av kommandosyntaks. Når en variabel består av to eller flere ord, bindes ordene sammen med et understrekingstegn. Eksempel: Hvis kommaondosyntaksen er show at <valid_route>, er valid_route én variabel og du erstatter den med én verdi. angir dialogbokser, knapper og menyalternativer Viser menybaner. Eksempel: Protokoller > IP angir IP-alternativet på Protokoller-menyen. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

10 10 Forord Akronymer I denne håndboken brukes følgende akronymer: API HVRG CTE CTI IF ERC IP OS PCM PIN TAPI TSP URL Application Programming Interface Hvem ringer (CLID Calling Line Identification) Computer Telephony Engine Datatelefoni-integrering (Computer Telephony Integration) Ikke forstyrr Hurtigrutingskode (Express Routing Code) Internet Protocol operativsystem Personal Call Manager Personlig identifikasjonsnummer (PIN Personal Identification Number) Telephony Application Programming Interface TAPI-tjenesteleverandør (TSP TAPI Service Provider) Uniform Resource Locator P

11 Kapittel 1 Personal Call Manager 11 Business Communications Manager Personal Call Manager er et TAPI-basert (Telephony Application Programming Interface) program som gir et brukervennlig grensesnitt for telefonen din på datamaskinen. Med Personal Call Manager kan du gjøre følgende: foreta anrop slå telefonnumre på nytt ringe tilbake til personer som har ringt deg besvare anrop sette anrop på venting og hente dem tilbake håndtere flere anrop overføre anrop konferanseanrop aktivere og deaktivere Ikke forstyrr viderekoble telefonen Personal Call Manager har også en adressebok som gir deg mulighet til å lagre navnene, adressene og telefonnumrene til kontaktene dine på datamaskinen, slik at du lett kan finne og bruke dem. Bruke en høyttalertelefon med Personal Call Manager Personal Call Manager er et verktøy som er utformet for å supplere telefonen din. Verktøyene i programmet gjør det enklere å håndtere anrop, men du må fremdeles bruke telefonen når du skal snakke med innringere. Vi anbefaler derfor at du bruker en telefon som er utstyrt med høyttalerfunksjon. Når du bruker en telefon med høyttalerfunksjon, kan du utføre alle funksjonene i Personal Call Manager uten å løfte av telefonrøret. Om denne håndboken Med Personal Call Manager kan du utføre hver oppgave på flere måter. Selv om dette dokumentet beskriver alle metodene som er mulige, trenger du bare bruke én av dem når du skal utføre oppgaven. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

12 12 Kapittel 1 Personal Call Manager Installere Personal Call Manager Personal Call Manager må installeres på datamaskinen før du kan bruke programmet. Filene som kreves for å installere Personal Call Manager ligger på Business Communications Manager-basisenheten. Slik installerer du Personal Call Manager: 1 Avslutt eventuelle Windows-programmer som er i gang. 2 På første side i Unified Manager klikker du Install Client. Siden Client Install Application vises. 3 Klikk Personal Call Manager. Siden Personal Call Manager vises. 4 Klikk Install Personal Call Manager. Et vindu for nedlasting av filer vises. 5 Velg Save this program to disk og klikk OK. Dialogboksen SaveAs vises. 6 Velg en plassering filen skal lagres på. Klikk Save. Filen begynner å lastes ned. 7 Når filen er lastet ned, dobbeltklikker du på den. Installasjonsprogrammet begynner. 8 Følg instruksjonene på skjermen. Merk: Installasjonsfilene for Personal Call Manager slettes ikke av installasjonsveiviseren. Disse filene lagres i mappen C:\Programfiler\Nortel Networks\ClientInstall\Personnal Call Manager. Du kan slette installasjonsfilene siden de ikke er nødvendige for Personal Call Manager. Starte Personal Call Manager Du kan starte Personal Call Manager fra snarveisikonet på skrivebordet eller fra Start-knappen i Windows. Slik starter du Personal Call Manager fra snarveisikonet: 1 Dobbeltklikk. Slik starter du Personal Call Manager ved hjelp av Start-knappen: 1 Klikk Start-knappen, pek på Programmer, pek på Personal Call Manager og klikk deretter Personal Call Manager. Åpningsskjermbildet for Personal Call Manager vises en kort stund. Ikonet for Personal Call Manager blir lagt til i systemkurven og på oppgavelinjen, og vinduet Personal Call Manager vises. Merk: Når du installerer Personal Call Manager, installeres snarveisikonet som standard. P

13 Kapittel 1 Personal Call Manager 13 Ikoner i Personal Call Manager Når Personal Call Manager startes, blir to ikoner lagt til på skjermen: oppgavelinjeikonet og systemkurvikonet. Disse to ikonene har forskjellige oppgaver. Oppgavelinjeikonet åpner vinduet Personal Call Manager. Systemkurvikonet gir deg tilgang til funksjoner i Personal Call Manager når du bruker et annet program. Illustrasjonen nedenfor viser hvor disse ikonene er plassert. Oppgavelinjeikon Systemkurvikon Personal Call Manager systemkurvikon Ikonet for Personal Call Manager vises på høyre side av systemkurven. Når du flytter musepekeren over Personal Call Manager-ikonet, vises antallet anrop som pågår. Dette tallet inkluderer aktivt anrop, konferanseanrop og anrop som er satt på venting. Når du høyreklikker ikonet for Personal Call Manager, vises en meny som gjør det mulig å gå ut av Personal Call Manager, angi alternativer for Personal Call Manager eller åpne vinduet Personal Call Manager. Vinduet Personal Call Manager gir tilgang til ytterligere funksjoner, for eksempel adresseboken. Når du klikker ikonet for Personal Call Manager, vises systemkurvmenyen. Fra systemkurvmenyen kan du utføre de fleste grunnleggende anropsfunksjoner, for eksempel foreta og besvare anrop, sette anrop på venting, overføre anrop og sette anrop i konferanse. Personal Call Manager - systemkurvmeny Systemkurvmenyen for Personal Call Manager er inndelt i to hoveddeler. Den nederste delen av menyen inneholder følgende alternativer for anropskontroll: Innringerliste en liste over telefonnumrene for de ti siste anropene Liste over oppringte nummer en liste over de siste ti telefonnumrene du har ringt opp Hurtigvalg en gruppe med telefonnumre du vil ha rask tilgang til Overfør en funksjon som gjør at du kan viderekoble det aktive anropet til en annen telefon Manuell oppringing en funksjon som gjør at du kan ringe noen ved å angi telefonnummeret på tastaturet på datamaskinen IF slår funksjonen Ikke forstyrr av eller på Brukerhåndbok for Personal Call Manager

14 14 Kapittel 1 Personal Call Manager Den øverste delen av menyen inneholder gjeldende anrop. Ved hvert av disse anropene står et ikon som viser status for anropet. Hvis det ikke pågår noen anrop for øyeblikket, vises ikke den øverste delen av menyen. Aktivt anrop Vises ved siden av anropet som du for øyeblikket betjener. Ventende anrop Vises ved siden av ventende anrop. Alle anrop som ikke er aktive, er på venting. Konferanseanrop Vises ved siden av de to samtalene du er koblet til når du er i et konferanseanrop. Ventende konferanse Vises ved siden av konferanseanrop som er på venting. Ringer Vises ved siden av anrop som ringer. Personal Call Manager-vinduet Fra vinduet Personal Call Manager kan du utføre alle de samme funksjonene som kan utføres fra systemkurvikonet for Personal Call Manager, og du kan dessuten få tilgang til adresseboken, hjelpefilene og konfigurasjon av Personal Call Manager. Åpne vinduet Når du starter Personal Call Manager, vises vinduet. Hvis du ikke vil at vinduet skal vises når du starter Personal Call Manager, kan du se "Endre oppstartsalternativer" på side 84. Når du endrer dette alternativet, minimeres vinduet til et ikon på oppgavelinjen når du starter Personal Call Manager. Du kan også minimere vinduet når som helst ved å klikke minimeringsknappen i øvre høyre hjørne i vinduet. Slik maksimerer du vinduet: klikk ikonet for Personal Call Manager på oppgavelinjen eller høyreklikk ikonet for Personal Call Manager i systemkurven, og velg Åpne. P

15 Kapittel 1 Personal Call Manager 15 Komponenter i vinduet Vinduet Personal Call Manager inneholder følgende: menylinjen verktøylinjen adresseboken gjeldende anrop statuslinjen Alle disse komponentene, bortsett fra menylinjen, kan slås av og på etter behov. Menylinje Verktøylinje Adressebok Gjeldende anrop Statuslinje Trevisning Anrop-boks Listevisning Konferanse-boks Menylinje Menylinjen viser menyene som kan åpnes i vinduet. Fra disse menyene kan du får tilgang til alle funksjonene som er tilgjengelige fra Personal Call Manager. Menylinjen er alltid synlig i vinduet. En av menyene på menylinjen er Anrop-menyen. Elementene på Anrop-menyen er identiske med elementene på systemkurvmenyen for Personal Call Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

16 16 Kapittel 1 Personal Call Manager Verktøylinje Verktøylinjen inneholder flere knapper som gir rask og enkel tilgang til funksjonene i Personal Call Manager. Vise verktøylinjen Slik viser du verktøylinjen: 1 Klikk menyenvis og velg deretter Verktøylinje. Verktøylinjen veksler mellom å vises og ikke å vises. Når verktøylinjen vises, står symbolet ved siden av menyelementet Verktøylinje i Vis-menyen. Bruke verktøylinjen Verktøylinjeknappene gir tilgang til ofte brukte funksjoner. Opp ett nivå Går ut av gjeldende katalog og går ett nivå opp i kontakttreet. Ny mappe Ny kontakt Klipp ut Kopier Lim inn Egenskaper Skriv Store ikoner Små ikoner Liste Detaljer Finn person Legger til en ny mappe i adresseboken. Legger til en ny kontakt i adresseboken. Kopierer den valgte mappen eller kontakten til utklippstavlen og sletter den. Kopierer den valgte kontakten eller mappen til utklippstavlen. Kopierer mappen eller kontakten som er lagret på utklippstavlen, til den valgte mappen. Viser dialogboksen Adresseegenskaper hvis en kontakt er valgt, eller dialogboksen Egenskaper for mappe hvis en mappe er valgt. Skriver ut informasjon om valgt kontakt. Hvis en mappe er valgt, blir det skrevet ut informasjon om alle kontaktene i mappen. Viser mappene og kontaktene i adresseboken som store ikoner. Viser mappene og kontaktene i adresseboken som små ikoner. Viser mappene og kontaktene i adresseboken som små ikoner ordnet i vertikale kolonner. Viser mappene og kontaktene i adresseboken i rapportvisningsformat. I dette formatet vises ikonet, fornavnet, etternavnet, telefonnummeret og e-postinformasjonen for kontakten. Viser dialogboksen Søk. Dialogboksen Søk brukes til å finne en bestemt kontakt i adresseboken. P

17 Kapittel 1 Personal Call Manager 17 Anropslogg Om Viser loggvindu for anrop. Dette vinduet viser alle anrop som er foretatt eller mottatt så lenge Personal Call Manager har vært i gang. Viser en dialogboks som inneholder informasjon om programmet Personal Call Manager, for eksempel programvareversjon. Adressebok Adresseboken er en liste over alle kontaktene som er lagret i Personal Call Manager. Adresseboken består av to deler: trevisningen, som viser hvordan mappene dine er strukturert listevisningen, som viser mappene og kontaktene som er lagret i den mappen som for øyeblikket er valgt Hvis du vil vite mer om adresseboken, kan du se "Adressebok" på side 55. Vise adresseboken Slik viser du adresseboken: 1 Klikk Vis-menyen, og velg deretter Bare adressebok hvis du bare vil vise adresseboken. eller 1 Klikk Vis-menyen, og velg deretter Både adressebok og anrop hvis du vil vise både adresseboken og gjeldende anrop. Symbolet vises ved siden av gjeldende valg. Gjeldende anrop Delen for gjeldende anrop viser hvilke anrop som er aktive. Delen for gjeldende anrop består av to deler: boksen Anrop, som viser gjeldende anrop på telefonen boksen Konferanse, som viser gjeldende konferanseanrop på telefonen Vise gjeldende anrop Slik viser du gjeldende anrop: 1 Klikk Vis-menyen, og velg deretter Bare anrop hvis du bare vil vise gjeldende anrop. eller 1 Klikk Vis-menyen, og velg deretter Både adressebok og anrop hvis du vil vise både adresseboken og gjeldende anrop. Symbolet vises ved siden av gjeldende valg. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

18 18 Kapittel 1 Personal Call Manager Ikoner for gjeldende anrop Det er flere ikoner som brukes i delen med gjeldende anrop. Hvert ikon brukes til å representere et anrop. Ikonene viser også status for anropene. Aktivt anrop Vises ved siden av anropet som du for øyeblikket betjener. Ventende anrop Vises ved siden av ventende anrop. Alle anrop som ikke er aktive, er på venting. Konferanseanrop Vises ved siden av de to samtalene du er koblet til når du er i et konferanseanrop. Ventende konferanse Vises ved siden av konferanseanrop som er på venting. Ringer Vises ved siden av anrop som ringer. Verktøylinje for gjeldende anrop Over Anrop-boksen og Konferanse-boksen finner du verktøylinjer som du bruker til å styre anropene eller endre måten anropene vises på. Manuell oppringing Avslutt Egenskaper Store ikoner Små ikoner Liste Detaljer Viser dialogboksen Ring opp. Denne dialogboksen kan du bruke til å ringe noen som ikke står i adresseboken. Legger på det valgte anropet. Hvis det bare er ett anrop, velges det anropet automatisk. Viser kategorien Merknader i dialogboksen Adresseegenskaper for valgt anrop. Hvis det valgte anropet ikke finnes i adresseboken, vises en melding der du blir spurt om du vil legge til denne innringeren. Viser gjeldende anrop eller konferanseanrop med store ikoner. Viser gjeldende anrop eller konferanseanrop med små ikoner. Viser gjeldende anrop eller konferanseanrop med små ikoner ordnet i vertikale kolonner. Viser gjeldende anrop eller konferanseanrop i rapportvisningsformat. I dette formatet vises ikonet, innringers navn, telefonnummer og samtalens varighet. Varighet er en løpende telling av hvor mange minutter anropet har vært oppkoblet. P

19 Kapittel 1 Personal Call Manager 19 Statuslinje Statuslinjen vises nederst på skjermen og har fire områder for informasjonsmeldinger. Hjelpemeldinger Viser en hjelpemelding, hvis en slik er tilgjengelig, for området musepekeren peker på. Hvis for eksempel pekeren peker på en av knappene på verktøylinjen, beskriver meldingen hva knappen gjør. Linje i bruk Angir hvilken telefonlinje som brukes av Personal Call Manager. IF Akronymet IF vises hvis funksjonen Ikke forstyrr er slått på for telefonen. Viderekobling Viser om viderekobling er aktivert, og til hvilket nummer telefonen viderekobles. Hjelpemeldinger Linje i bruk IF Viderekobling av anrop Vise statuslinjen Slik viser du statuslinjen: 1 Klikk menyenvis og velg deretter Statuslinje. Statuslinjen veksler mellom å vises og å ikke vises. Når statuslinjen vises, står symbolet 4 ved siden av menyelementet Statuslinje. Lukke vinduet Du lukker vinduet ved å klikke minimeringsknappen i øvre høyre hjørne i vinduet. Vinduet minimeres til et ikon på oppgavelinjen. Når du lukker hovedvinduet, er funksjonene for anropsbehandling fremdeles tilgjengelige via ikonet for Personal Call Manager i systemkurven. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

20 20 Kapittel 1 Personal Call Manager Konfigurere Personal Call Manager Før du kan bruke Personal Call Manager, må du velge TAPI-linjen som skal brukes, samt definere oppringingsegenskapene. Angi linje som skal brukes Hvis flere linjer er tilgjengelige, kan du velge hvilken linje Personal Call Manager skal bruke til å foreta anrop. Slik velger du en linje: 1 Klikk menyen Verktøy og klikk deretter Ring opp ved hjelp av. Dialogboksen Velg en TAPI-linje vises. 2 Klikk listeboksen TAPI-linje. 3 Klikk den linjen som Personal Call Manager bruker. 4 Klikk listeboksen Adresse. 5 Klikk adressen for linjen du velger. 6 Klikk OK. Merk: Når du bruker Business Communications Manager TSP, er navnet på TAPI-linjen det samme som linjenavnet for telefonen. P

21 Kapittel 1 Personal Call Manager 21 Endre oppringingsegenskapene Merk: Følgende beskrivelse og skjermbilde er eksempler. Skjermbildet som vises, inneholder lignende informasjon, men presentasjonen kan variere avhengig av versjonen av Windows-operativsystemet du bruker. Se Windows-dokumentasjonen som fulgte med systemet, hvis du vil ha flere detaljer. Du bruker Oppringingsegenskaper til å definere hvor du er og hva som kreves for å ringe fra stedet. Slik får du tilgang til oppringingsegenskapene: 1 Klikk menyen Verktøy og klikk deretter Oppringingsegenskaper. Dialogboksen Dialing Properties vises. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

22 22 Kapittel 1 Personal Call Manager Fra dialogboksen Dialing Properties kan du styre følgende alternativer: stedet du ringer fra (I am dialing from) landet du er i (I am in this country) retningsnummeret du ringer fra (Area Code) angi om du bruker telefonkort (Use a calling card for long distance) nummeret som brukes til å deaktivere Anrop venter (Disable call waiting by dialing) tilgang til linjer (To access an outside lines) type oppringingssystem (Dial using) I am dialing from Bruk listeboksen I am dialing from når du vil lagre ulike sett med oppringingsegenskaper. Du kan bruke I am dialing from når du har en datamaskin (for eksempel en bærbar PC) som du bruker på forskjellige steder. Du kan lagre innstillingene for de ulike stedene under ulike navn i listeboksen I am dialing from. Dermed kan du raskt bytte til nye innstillinger når du bytter plassering. Du kan for eksempel ha en bærbar datamaskin som du bruker både i nord og i sør. Hvis nord og sør har forskjellige oppringingskrav (for eksempel Anrop venter i nord, men ikke i sør), kan du konfigurere to forskjellige sett med oppringingsegenskaper i listeboksen I am dialing from. Når du så bytter plassering, kan du endre oppringingsegenskapene ved å endre navnet som vises i listeboksen I am dialing from. Opprette en ny plassering Når du oppretter en ny plassering, oppretter du navnet som brukes til å få tilgang til det nye settet med oppringingsegenskaper. Etter at du har opprettet plasseringen, lagres alle endringer i dialogboksen Oppringingsegenskaper med dette navnet. Slik oppretter du en ny plassering: 1 Klikk New-knappen. Det vises en dialogboks som bekrefter at det ble opprettet en ny plassering. 2 Velg teksten i listeboksen I am dialing from. 3 Skriv inn navnet på den nye plasseringen. 4 Endre de andre parametrene i dialogboksen Oppringingsegenskaper slik at de stemmer overens med oppringingsegenskapene som kreves for denne plasseringen. Disse feltene blir beskrevet senere i denne delen. 5 Klikk Apply-knappen for å lagre endringene med den nye plasseringen. P

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1

ProffNett Sentralbord Pluss. Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen. PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 ProffNett Sentralbord Pluss Brukerveiledning for Sentralbordapplikasjonen PNSP V2.1 Dokumentversjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 KRAV TIL UTSTYR... 5 1.2 LITT TEKNISK:... 6 1.3 START AV

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer