2. Trendprioritering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Trendprioritering"

Transkript

1

2 1. Analyse Innhold! Intervjuer! Spørreundersøkelse! Litteraturstudie Tid! August til november 2. Trendprioritering Innhold! 13 trender fra analysen! Mange høyt prioritert! 3 topp-prioritert Tid! Fremtidsbilder Innhold! Prioriterte trender! Ideer fra samling ! Presentasjon + dialog Tid!

3

4 Urgency of the long term 1a) Analyser: litteraturstudie Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk

5 Ferie Norge vs. utlandet Nordmenn med flere turer og overnattinger i utlandet kontra hjemme Feriereiser til utlandet stadig mer populært Antall ferie- og fritidsreiser for nordmenn Norge vs. utlandet (indeksert: 2003 = 100) Norge Utlandet og sterk vekst i utenlands overnattinger Antall ferie- og fritidsovernattinger for nordmenn Norge vs. utlandet Norge (indeksert: 2003 = 100) Utlandet % # reiser # overnattinger Flere overnattinger men færre reiser i utlandet enn i Norge impliserer lengre reiser utenlands infuture analyser Reiseundersøkelsen SSB Ferie Norge vs. utlandet noe som fører flatt ferieforbruk i Norge og økende forbruk i utlandet til tross for velstandsvekst Ferie- og fritidsforbruk for nordmenn i Norge vs. utlandet (mrdnok) Norge Utlandet Velstandsvekst Norge % Andel av forbruk Norge Andel av forbruk Utlandet Korte reiser Lange reiser Korte reiser Lange reiser % 85% 1. Velstandsvekst Norge er målt etter Norges BNP og indeksert til gjennomsnittlig forbruk i Alle tall i nominelle termer (ikke fratrukket inflasjon) infuture analyser SSB 2014, IMF 2014

6 Ferie Norge vs. utlandet Stort potensiale dersom man klarer å få nordmenn den største turistgruppen på Sørlandet til å feriere i eget land Hvordan vil ferieforbruket være i 2030? Framskrivning av ferie- og fritidsforbruk av nordmenn i Norge vs. utlandet 1 (tall i mrdnok) 160 Norge Utlandet Eks.: Tiltak for å øke innenlands turisme Spesifikke tiltak for å styrke innenlands turisme! Regionale arrangementer og festivaler! Konferanser, møter, samlinger, utstillinger og messer %! Spesialtilpassede reisepakker i samarbeid med transportselskap eller andre! Gi målrettede tilbud til utvalgte grupper (eks. offentlige tjenestemenn) Brede tiltak på fylkesnivå/ nasjonalt nivå! Flytte/ utvide nasjonale ferier! Øke/ stimulere innenlands flytilbud! Tilby reisekreditt til innenlands turister ! Reisetilbud rettet mot skoleelever: inspirasjon til å reise mer i eget land med undervisning som hovedformål 1. Framskrivningene er utarbeidet basert på fremtidig BNP vekst og historisk korrelasjon mellom forbruk og BNP infuture analyser SSB 2014, IMF 2014, HSBC 2012 Case eksempel Case eksempler på å beholde innenlands turisme: UK og New Zealand UK Wellington, New Zealand! Wellington beryktet for å være den fremste destinasjonen for innenlands turisme i New Zealand! Flere aspekter trekkes frem som suksesskriterier! I UK er det en stor andel av turistenes ferieforbruk som forsvinner ut av landet! De argumenterer derfor med 3 tiltak som kan styrke innenlands turisme 1 1. Self-packaging reiser på web skal tiltrekke seg flere gjester ved å gjøre det lettere å sette sammen en engelsk ferie enn en tur til andre land 2. Tourist Rail Passes skal gi UK innbyggere gode tilbud 3. Flytte/ skape nye feriedager diskusjon om å flytte/ lage en ny feriedag i oktober for å styrke innenlands turisme 1. Sterk partnerskapsmodell - Samarbeid med 180 bedrifter bl.a. museum, zoo, Zealandia, cable cart, restauranter, markeder, events, New Zealand Wine Trail, m.fl. - Sponset av Visa, Air New Zealand, Hutt City og mange flere 2. Samarbeidsprogram gjennom bypass - Wellington City Pass initiert i 2011 med hensikt å promotere besøk til samarbeidsbedrifter 3. Arrangementer - Benevnes som Events Capital of New Zealand - Arrangementer inkluderer Festival of Arts, Comedy Festival, Cuba Street Carnival, rugby/ cricket/ fotball, musikkonserter m.fl. 4. Kundesegmentering - Segmenterer turistene i stor grad for å bedre kunne gi tilbud tilpasset de ulike sub-gruppene Innenlands kommersielle gjestedøgn for Wellington (tall i millioner) 1. Government Tourism Policy 2011 (UK) infuture analyser Government Tourism Policy 2011 (UK), Statement of Trustee Intent (New Zealand)

7 Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk Pakketurisme Asiater ER mer interessert i pakkereiser enn andre, men står ikke for noe volum av særlig grad Andel av ferieturister med pakkereise Antall gjestedøgn (2014 t.o.m. juli) Antall «pakkereisedøgn» (2014 t.o.m. juli) infuture analyser Innovasjon Norge Turistundersøkelsen 2013

8 Men dette kan endre seg fremover Populasjonsvekst for middelklassen (tall i millioner) Europa Årlig vekst 0,1% Asia & Oceania ,5% # «pakkereisedøgn» (2030) 1,2 Gjennomsnittlig døgnforbruk 3 1. Estimert t.o.m. juli mnd. 2. Estimert basert på populasjonsvekst for middelklassen 3. Basert på sommer 2013 tall infuture analyser IMF, OECD, SSB, Innovasjon Norge Hvordan et bredt sett med heterogene aktører får en ung kundegruppe til å velge pakketurer med buss? Turisme i New Zealand! Turisme står for 9% av BNP (Norske tall er 3,3%) 1! De har opplevd en sterk vekst, spesielt fra andre nasjoner Vekst i turisme (forbruk) fra 2003! «Kiwi Experience» er et turistbyrå tilbyr 32 ulike bussruter buss med ferdige pakkevalg som inneholder alt fra museumsbesøk til strikkhopp! Pakkene markedsføres mot yngre kundegrupper med moderate budsjetter som ofte vanligvis ikke kjøper pakketurer med buss! Selskapet har vunnet 6 av de 7 siste års kåring som beste turoperatør på New Zealand 1. Ref. Stortingsmelding 39 ( ) infuture analyser

9 Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk Hytteturistene Sørlandet er ledende på hytteturister både overnattinger på hyttegrender og egne eide hytter infuture analyser SSB er annualisert basert på sesongsvingninger mellom 1. og 2. halvår

10 Hytteturistene USUS gjesten kjennetegnes av relativt rimelige overnattinger der reisemotivasjonen er å være i naturen eller rekreasjon Hvordan kan man aktivisere den «økonomiske» USUS gjesten? infuture analyser Arena USUS Gjenkjøpsrapporten 2012 Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk

11 Utenlandske overnattinger Sørlandet vs. Norge Sørlandet er enda mer eksponert mot topp 5 turistland enn Norge en gruppe der antall overnattinger synker drastisk Norge Topp 5 land med en stor andel av overnattinger i 2013 Øvrige Topp 5 55% 45% og topp 5 land har hatt en negativ vekst i overnattinger % 4% som har gitt Norge null vekst i utenlandske overnattinger over perioden +0,1 % Topp 5 Øvrige Sørlandet På Sørlandet er andelen av overnattinger fra topp 5 betydelig høyere enn Norge i tillegg er det betydelig nedgang i overnattinger blant topp 5 land som har gitt negativ vekst i overnattinger fra utlandet Øvrige Topp 5 24% -5% 7% 7 Topp 5 Øvrige Sørlandet overeksponert mot topp 5 utenlandske turistland en gruppe med sterk nedgang infuture analyser SSB. Overnattinger inkluderer alle typer (hotell, campingplasser, hyttegrender og norske vandrerhjem) Gjenbesøk totalt for USUS vs. topp 5 utenlandske turistland Gjenkjøp for topp 5 utenlandske turistland følger samme trend og synker Kan du tenke deg å feriere på Sørlandet igjen? Gjenkjøpsstrategien til Arena USUS fungerer primært mot norske turister 1. Basert på gjenkjøpsandel til hele Norge på sommeren for topp 5 utenlandske turistland, vektet basert på overnattinger på sommeren for Sørlandet per utenlandsk turistland infuture analyser Arena USUS Gjenkjøpsrapporten 2012, SSB, Innovasjon Norge

12 Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk Gjenkjøp Tiltak som kan styrke gjenkjøp Relasjonsbygging Forutsetninger for gjenkjøp Serviceinnstilte medarbeidere Gjenkjøpsaktiviteter Fordelsprogram Kundeundersøkelser Ettersalgsaktiviteter! Direkte og personlig kontakt under kundebehandling! Følge opp kunden gjennom epost, SMS o.l. dersom nødvendig! Ansatte som alltid yter god service som samsvarer med kundens ønsker og behov! Målrettede undersøkelser for å avdekke styrker og svakheter med produkter og tjenester! Under/ etter ferien! Økonomiske fordeler (bonus)! Oppgradering av produkt (bedre hotellrom)! Bonuspoeng ved kjøp innenfor USUS bedrifter! Målrettede tips om reisemål- eller aktiviteter! Tilbud spesiallaget for mottaker! Naturlig utspring av CRM program «USUS skal bli proff på gjestehåndtering» Høy tilfredsstillelse på ferieoppholdet Gjenkjøpsrapporten Mulig potensiale «Digitalt lim» som skal sikre en effektiv utrulling av spissede kundetilbud sammen med kundefordeler på tvers av alle USUS bedrifter for å premiere lojalitet og sikre gjenkjøp infuture analyser Rosland, NKI Forlaget

13 «Digitalt lim» Tankeeksperiment: «Digitalt lim» som virkemiddel i gjenkjøpsaktivitet Ettersalgsaktiviteter: Styrke gjenkjøp 5.! Spesialtilpassede og målrettede kundetilbud tilsendt på app, epost, SMS eller annet! Basert på hva man vet om kunden: tilbakemeldinger, besøkte attraksjoner, overnattingsform, transportmetode, kundeprofil og annen kundeinformasjon! Gir oversikt over opptjente bonuspoeng som kunden har lyst til å bruke Fordelsprogram: Premierer lojalitet! Gir kunden mulighet til å spare poeng etter besøk, kjøpesum, svar på kundeundersøkelser e.l. (logges med app)! Opptjente poeng på «min profil» som kan gi rabatt, ekstra overnatting e.l Gjenkjøp Kundeundersøkelser: Kundeinfo/ forbedringspotensial! Informasjon om brukere logges automatisk gjennom «USUS-appen» - Besøkte destinasjoner, tilfredshet etc.! Automatisk tilsendt kundeundersøkelse under/ etter ferieoppholdet Relasjonsbygging: Digital app «USUS-appen»! Opprette «min profil» der brukeren kan registrere hvor de skal eller har vært og annen rel. info! Består av forhåndsdefinerte forslag til reiseaktiviteter og overnatting basert på data fra brukeren (barnefamilie, etc.)! Inneholder tilbud spesialtilpasset brukeren med i samsvar med feks. posisjonen til brukeren Serviceinnstilte medarbeidere: Tilstrekkelig servicegrad?! App spør automatisk etter tilbakemeldinger på kundeservice etter besøk! Gir mulighet for intern mapping av servicegrad for USUS medlemmer infuture analyser Nordmenn Resten av verden Flere turister Lengre og hyppigere besøk Start Økt forbruk

14 Hvordan historiefortelling påvirker reiselivsnæringen.. Harry Hole! Jo Nesbøs krimbøker om Harry Hole er oversatt til 46 språk, og bøkene har mange referanser til steder i Oslo! Neste all handling skjer i gater og bygninger som finnes i virkeligheten! I tre år har det vært gjennomført guidede turer i Oslo både på norsk, engelsk, russisk og tysk Frost! Filmen beskriver fjorder, stavkirker, vikingskip, Nidarosdomen, bryggen i Bergen, troll som snakker norsk, og en handelsmann som selger lutefisk! Filmen er utarbeidet sammen med Innovasjon Norge! Disney har startet egen turoperatør som arrangerer egne, relativt kostbare, reiser til inspirasjonslandene i sine filmer Lilyhammer! Lilyhammer er serien som er resultatet av en langvarig satsing på filmturisme i innlandet og Lillehammer! Lilyhammer kom rett etter Kong Curling som var den første store produksjon i å målrettet styrke merkevaren Lillehammer med film! Likevel har det blitt uttalt at Lillehammer kunne utnyttet TVsuksessen enda bedre som et kommersielt produkt infuture analyser Vikinger i populærkulturen Vikinger i internasjonal populærkultur! Over de siste år har vikinger fått større fokus i populærkulturen internasjonalt! TV serier med et stort innslag av vikinger og kultur fra vikingtiden, eks. Serien «Vikings» (2013 ), «Game of Thrones» (2011 )! Det har blitt produsert en rekke store vikingfilmer i løpet av de siste årene, eks. Beowulf (2007), Valhalla Rising (2009) Thor (2011 og 2013) & The Avengers (2012) Dragetreneren (2010 og 2014) Vikinger i Norge! Både Vikingskiphuset på Bygdøy og Vikingmuseet Lofotr i Lofoten merket stor oppgang i besøk etter premieren på «Den siste viking» på TVNorge! Et av de siste skuddene på treningsbølgen er Viking Race norges største hinderløp som opererer med «norrøne hinder» og samarbeider med UiO Kulturhistorisk Museum for å få et autentisk vikingtema Uutnyttet kommersiell verdi?! Vikinger er populært er det ikke et paradoks at kapitaliseringen av denne interessen hovedsakelig tilfaller store internasjonale filmselskaper i California, et sted vikingene aldri satt sin fot? infuture analyser nrk.no, imdb.com

15

16 Urgency of the long term 1b) Analyser: spørreundersøkelse og dybdeintervjuer Innhold Innledning Analyser Svar fra spørreundersøkelsen

17 Dybdeintervjuer Dybdeintervjuene ga god innsikt på tvers av de ulike Usus bedriftene med mange gode innspill * Sammensatt av totalt 10 dybdeintervjuer med Usus medlemsbedrifter Totalt 53 svar på spørreundersøkelsen derav 1 bedrifter som har 3 respondenter Grimstad bys museer har svart 3 ganger

18 Oppsummering Oppsummering av spørreundersøkelsen Gjenkjøp Digital modenhet Utenlandske turister! 87% mener gjenkjøpsstrategien vil gagne deres bedrift! Derimot sier 4 av respondentene at å flere nye tilreisende er viktigere enn å få hyppigere besøk (kun 28%)! 68% mener de er digitalt modne! Derimot mener 10 at nyvinninger/ innovasjon vil bli viktig for deres bedrift de neste 5-10 år! Innholdsleverandørene anser seg selv som minst digitalt modne! 62% mener at utenlandske turister er attraktive for sin bedrift! De som mener utenlandske turister ikke er viktige de neste 5-10 år (3) mener også at denne turistgruppen ikke er attraktiv! Usus bedrifter med kunder de som anser utenlandske turister som minst attraktive! 79% mener historiefortellinger vil bli viktig for reisenæringen i Norge neste 5-10 årene, men kun 6 mener dette blir viktig for deres virksomhet Usus medlemsskap Reisesammensetning Historiefortellinger Brukergenerert innhold Pakkereiser! 74% mener de har nytte av sitt Usus medlemskap men kun 3 mener selv de bidrar inn i Usus! 81% mener at Usus samarbeidet er viktig for fremtidig vekst! 34% svarer at de ikke vet om NCE medlemskap er fordelaktig for dem, øvrige svar indikerer at verken små eller store bedrifter tror det gagner dem i stor grad! Viktigste reisesammensetning er besøkende på familieferie, hytteturister, bedriftsbesøk, turister fra utlandet og naturopplevelsesturister! Voksne og barn, voksne, barn og ungdom samt voksne ansett som viktigste reisesammensetninger! 79% mener brukergenerert innhold vil bli viktig neste 5-10 år! Distributører og infrastruktur de som mener dette er minst viktig! 62% mener pakkereiser ikke er viktig, innholdsleverandørene mest positive til dette konseptet Innhold Innledning Analyser Svar fra spørreundersøkelsen

19 Gjenkjøp Gjenkjøp ansett som svært viktig blant respondentene men skulle de velge er det viktigere å få flere nye reisende Respondentene enige om at gjenkjøp er svært viktig «I hvor stor grad mener du strategien om å styrke gjenkjøp vil gagne din bedrift?» (blank) 53 2% 15% % mener gjenkjøp vil gagne deres bedrift men de fleste mener at det å få flere nye reisende er det viktigste for fremtidig vekst «Hvis du måtte velge, hva forventer du vil bli viktigst av følgende alternativer for fremtidig vekst?» (blank) Få de reisende til å bli lengre Få de reisende til å øke forbruket Få hyppigere besøk av de reisende 53 13% 13% 28% 10 Kun 28% mener hyppigere besøk er viktigst for fremtidig vekst 3 Få flere nye reisende 4 Gjenkjøp Back-up: Fleste respondenter svarer at gjenkjøp vil gagne deres bedrift, men kun 3 svarer at «hyppigere besøk» er viktigst for fremtidig vekst I hvor stor grad mener du strategien om å styrke gjenkjøp vil gagne din bedrift? 7 14% 43% 29% 14% 7 14% 29% 57% % 2 5% 38% 47% 43% 33% Få de reisende til å bli lengre Få flere nye reisende Få hyppigere besøk av de reisende Få de reisende til å øke forbruket Hvis du måtte velge, hva forventer du vil bli viktigst av følgende alternativer for fremtidig vekst?

20 Digital modenhet Medlemmene anser seg selv for å være digitalt modne, innholdsleverandører anser seg selv som minst modne 68% av Usus medlemmene mener de er digitalt modne I hvor stor grad mener du at din virksomhet er digitalt moden? Innholdsleverandørene de som i minst grad mener de er digitalt modne I hvor stor grad mener du at din virksomhet er digitalt moden? (x-akse: medlemstype) 53 2% % 33% 25% 53% 25% 75% 67% 67% 1 32% 5% 17% % 8% 9% 68% mener de er digitalt modne Distributører Infrastruktur Innholdsleverandører Utviklingsaktører Vet ikke Digital modenhet Alle svarer at innovasjoner blir viktig de neste 5-10 årene, men av de som mener det er svært viktig er 41% digitalt umodne I hvor stor grad mener du at din virksomhet er digitalt moden? 17 18% 11 9% 22 41% 3 59% 45% 5 18% 9% 5% 5% Relativt viktig Viktig Svært viktig Etter din mening, hvor viktig vil nyvinninger/ innovasjoner bli for din virksomhet de neste 5-10 år?

21 Utenlandske turister Selv de som mener norske turister er den viktigste gruppen mener det er viktig å tiltrekke seg utenlandske turister Svært lite viktig Lite viktig Relativt lite viktig Relativt viktig Viktig Svært viktig Etter din mening, hvor viktig er det for virksomheter i Arena Usus å tiltrekke seg flere utenlandske turister? 16 19% 38% 38% 34 44% 15% 2 3% Europa (utover Norge) Norge Hvis du måtte velge, fra hvilket land/kontinent forventer du at din virksomhet vil ha størst fremtidig vekst? Utenlandske turister De som mener at utenlandske turister er attraktive mener også at disse er viktige for sin virksomhet de neste 5-10 årene Svært lite viktig Lite viktig Relativt lite viktig Relativt viktig Viktig Svært viktig Etter din mening, hvor viktig vil utenlandske turister bli for din virksomhet de neste 5-10 år? % 17% % 9% 9% 8 13% 88% % 13% 73% Etter din mening, hvor attraktive er utenlandske turister for din virksomhet? 7% 8 13% 13% 13% 63%

22 Utenlandske turister 62% mener utenlandske turister er attraktive, distributører tilsynelatende de som anser utenlandske turister er minst attraktive Etter din mening, hvor attraktive er utenlandske turister for din virksomhet? % 12% 3 18% 6 33% % 10 25% 12% 25% 35% 5 25% % 17% 25% Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke Utenlandske turister Usus medlemmer med besøkende de som mener utenlandske turister er minst attraktive Etter din mening, hvor attraktive er utenlandske turister for din virksomhet? % 5% 22% 23% 25% 33% 11% 10 25% 5 32% 18% 33% 11% 67% 25% 17% 23% 22% Mer enn

23 Usus medlemsskap 64% av medlemmer mener de bidrar med lite inn i Usus, mens 74% mener de har stor nytte av Usus I hvor stor grad mener du din virksomhet bidrar inn i Arena Usus? % 17% 23% 33% 75% 8 62% 44% 25% 2 8% I hvor stor grad mener du din virksomhet har nytte av Arena Usus? Usus medlemsskap 81% mener Usus-samarbeid er viktig for fremtidig vekst og 74% mener de har stor nytte av Usus I hvor stor grad vil samarbeid med andre Arena Usus medlemmer bli viktig for fremtidig vekst? % 16 13% 5 38% 4 44% % 38% 33% I hvor stor grad mener du din virksomhet har nytte av Arena Usus?

24 NCE medlemskap 34% vet ikke om NCE er fordelaktig, øvrige svar indikerer at verken små eller store bedrifter tror det gagner dem i stor grad Vet ikke I hvor stor grad er det fordelaktig for din bedrift at Arena Usus får NCE status? 4 25% 25% 25% 25% 25 4% % % 22% 33% 11% Hvor mange kunder (ca.) hadde din virksomhet i 2013? 12 8% 33% 8% 8% 8% 33% % 67% Mer enn Reisesammensetning Viktigste reisesammensetning besøkende på familieferie, hytteturister, bedriftsbesøk, turister fra utlandet og naturopplevelsesturister Vet ikke Utviklingsaktører Distributører Infrastruktur Innholdsleverandører Besøkende på familieferie Hytteturister Bedriftsbesøk Turister fra utlandet Naturopplevelsesturister Besøkende på gjennomreise Kulturturister Besøkende på dagstur Skolebesøk Byferie/ shoppingturister Sol- og badeturister Sportsturister Pakketurister Festivalturister

25 Reisesammensetning Voksne og barn; voksne, barn og ungdom samt kun voksne ansett som viktigste reisesammensetninger Hvis du måtte velge, hvilken reisefølgesammensetning mener du vil bli viktigst for din virksomhet i de neste 5-10 år? Vet ikke (blank) Voksne og ungdom Voksne Voksne, barn og ungdom Voksne og barn % 15% 11% 11% 33% 33% 25% 3 11% 17% 25% 33% 37% 25% 55% % 25% 10 Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke Historiefortellinger De fleste bedriftskategoriene mener historiefortellinger vil bli viktig for reisenæringen i Norge de neste 5-10 årene I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for reisenæringen i Norge de neste 5-10 år? (blank) 20 5% % 5% % 3 33% % % 5 33% 75% 35% 1 32% 17% 17% 33% Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke

26 Historiefortellinger men for sin egen virksomhet faller andelen av de som mener historiefortellinger er viktige de neste 5-10 årene I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for din virksomhet de neste 5-10 år? (blank) 20 5% 15% % 11% 42% 21% % 17% 67% 3 33% 33% 33% % 25% 25% 25% 10 Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke Historiefortellinger De minste og mellomstore bedriftene de som mener historiefortellinger blir minst viktig for Norge i fremtiden I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for reisenæringen i Norge de neste 5-10 år? (blank) 4 25% % 12% 22% 17% 4% % 42% 24% % 3 8% 22% Mer enn

27 Historiefortellinger og viktighet av historiefortellinger faller for alle bedriftskategoriene når det gjelder egen virksomhet I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for din virksomhet de neste 5-10 år? (blank) 4 25% 12 17% 8% 25 12% 4% 8% 9 11% 3 33% 10 25% 25% 1 44% 33% 25% 25% 44% 22% 25% 25% 12% 22% 4% 33% Mer enn Historiefortellinger Konsistens i at de som mener historiefortellinger blir viktig for deres virksomhet også mener det vil bli viktig for Norge (blank) I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for din virksomhet de neste 5-10 år? % 19 5% 17% 23% 11% 33% 47% 62% 5 2 8% 11% (blank) I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for reisenæringen i Norge de neste 5-10 år?

28 Brukergenerert innhold Distributører og infrastruktur de som mener brukergenerert innhold er minst viktig de neste 5-10 årene I hvor stor grad vil brukergenerert innhold på sosiale nettsider (eksempelvis TripAdvisor og Yelp) ha innvirkning på vekst i din virksomhet de neste 5-10 år? (blank) Ingen innvirkning Liten innvirkning Middels innvirkning Stor innvirkning Svært stor innvirkning 20 5% % 11% 21% % 4 25% % 33% 5 15% 21% 5 33% 25% Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke Pakkereiser Pakkereiser ikke ansett som spesielt viktig; innholdsleverandører de som anser dette som mest viktig (47%) Hvor viktig er pakkereiser for din virksomhet? (blank) Svært lite viktig Lite viktig Relativt lite viktig Relativt viktig Viktig Svært viktig 20 5% 25% 19 11% 21% 6 17% 3 33% % % 11% 5 25% 15% 5% % 11% 17% 17% 67% 25% 25% Innholdsleverandører Infrastruktur Distributører Utviklingsaktører Vet ikke

29 Innhold Innledning Analyser Svar fra spørreundersøkelsen Spørsmål 1 Hvilke type medlem representerer din virksomhet i Arena Usus? Distributører Utviklingsaktører 2% Vet ikke 8% Infrastruktur 11% 38% Innholdsleverandører 3

30 Spørsmål 2 I hvor mange år har din virksomhet vært medlem i Arena USUS? Vet ikke 4% 0 4% 4 21% 1 23% 3 28% 21% 2 Spørsmål 3 I hvor stor grad mener du at din virksomhet er digitalt moden? 9% 2% 8% 3 51%

31 Spørsmål 4 Hvor mange kunder (ca.) hadde din virksomhet i 2013? Mer enn % % 47% % Spørsmål 5 I hvilket fylke er din bedrift lokalisert? 42% Aust Agder Vest Agder 57% 2% Telemark

32 Spørsmål 6 Hva hadde din virksomhet i omsetning i 2013? (ca. beløp, i millioner kroner) Vet ikke 19% 23% < % % % 8% % Spørsmål 7 Hva slags virksomhet representerer du? Ideell 11% Offentlig 17% 72% Kommersiell

33 Spørsmål 8 I hvor stor grad mener du din virksomhet bidrar inn i Arena Usus? 4% 4% 11% 32% 49% Spørsmål 9 I hvor stor grad mener du din virksomhet har nytte av Arena Usus? 9% 2% 25% 3 34%

34 Spørsmål 10 I hvor stor grad vil samarbeid med andre Arena Usus medlemmer bli viktig for fremtidig vekst? 19% 25% 51% Spørsmål 11 Hvor store endringer forventer du at din virksomhet vil møte de neste 5-10 år? Ingen endringer Svært små endringer Små endringer Svært store endringer 13% 17% Store endringer 19% 51% Relativt store endringer

35 Spørsmål 12 I hvor stor grad forventer du at din virksomhet er beredt på å møte disse endringene? 8% 2% 4% 13% 74% Spørsmål 13 I hvor stor grad er det fordelaktig for din bedrift at Arena Usus får NCE status? 2% 4% Vet ikke 34% 23% 15% 17%

36 Spørsmål 14 Hvis du måtte velge, hva forventer du vil bli viktigst av følgende alternativer for fremtidig vekst? (blank) Få de reisende til å bli lengre Få hyppigere besøk av de reisende 13% 28% 13% Få de reisende til å øke forbruket 4 Få flere nye reisende Spørsmål 15 Hvis du måtte velge, fra hvilket land/kontinent forventer du at din virksomhet vil ha størst fremtidig vekst? (blank) Europa (utover Norge) 3 Norge 64%

37 Spørsmål 16 Etter din mening, hvor viktig er det for virksomheter i Arena Usus å tiltrekke seg flere utenlandske turister? (blank) Svært lite viktig Lite viktig 2% 4% Relativt lite viktig Svært viktig 28% 34% Relativt viktig Viktig 21% Spørsmål 17 Etter din mening, hvor attraktive er utenlandske turister for din virksomhet? 15% (blank) 11% 4% 21% 28% 15%

38 Spørsmål 18 Etter din mening, hvor viktig vil utenlandske turister bli for din virksomhet de neste 5-10 år? Svært viktig 11% (blank) Svært lite viktig Lite viktig 4% 2 Relativt lite viktig Viktig 25% 23% Relativt viktig Spørsmål 19 Hvilke besøkende tror du vil bli viktigst for din virksomhet i de neste 5-10 år? (kryss av for maksimalt 4 alternativer) Besøkende på familieferie Hytteturister Bedriftsbesøk Turister fra utlandet Naturopplevelsesturister Besøkende på gjennomreise Kulturturister Besøkende på dagstur Skolebesøk Byferie/ shoppingturister Sol- og badeturister Sportsturister Pakketurister Festivalturister

39 Spørsmål 20 Hvis du måtte velge, hvilken reisefølgesammensetning mener du vil bli viktigst for din virksomhet i de neste 5-10 år? Vet ikke 1 15% Voksne Voksne, barn og ungdom 28% Voksne og ungdom 42% Voksne og barn Spørsmål 21 Hvor viktig mener du at topp 5 utenlandske turistland (Danmark, Tyskland, Sverige, Nederland, Storbritannia) vil være for din virksomhet de neste 5-10 år? 19% (blank) 8% 13% 32% 17%

40 Spørsmål 22 Hvor viktig er pakkereiser for din virksomhet? Svært viktig 9% (blank) 17% Svært lite viktig Viktig Relativt viktig 17% 23% Lite viktig 23% Relativt lite viktig Spørsmål 23 I hvor stor grad mener du strategien om å styrke gjenkjøp vil gagne din bedrift? (blank) 2% 15% 3 3

41 Spørsmål 24 Etter din mening, hvor viktig er nyvinninger/ innovasjoner for virksomheter i Arena Usus? Svært lite viktig Lite viktig (blank) Relativt lite viktig 2% Relativt viktig 28% Svært viktig 34% 3 Viktig Spørsmål 25 Etter din mening, hvor attraktivt er nyvinninger/ innovasjoner for din virksomhet? (blank) 2% 32% 32% 28%

42 Spørsmål 26 Etter din mening, hvor viktig vil nyvinninger/ innovasjoner bli for din virksomhet de neste 5-10 år? Svært lite viktig Lite viktig (blank) Relativt lite viktig Relativt viktig 32% Svært viktig 42% 21% Viktig Spørsmål 27 I hvor stor grad vil brukergenerert innhold på sosiale nettsider (eksempelvis TripAdvisor og Yelp) ha innvirkning på vekst i din virksomhet de neste 5-10 år? Ingen innvirkning (blank) 4% Liten innvirkning 11% 42% Stor innvirkning Svært stor innvirkning 15% 23% Middels innvirkning

43 Spørsmål 28 I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for reisenæringen i Norge de neste 5-10 år? 19% (blank) 4% 11% 25% 3 Spørsmål 29 I hvor stor grad mener du at historiefortellinger og populærkultur (film, serier etc.) kan bli viktig for din virksomhet de neste 5-10 år? 13% (blank) 4% 9% 15% 17% 3

44

45 Urgency of the long term 2) Trendprioritering Nye kundestrømmer Asiatene på fremmarsj Vekst fra bedriftsmarkedet Nisjearrangementer Endret adferd viktigere Den reisende blir mer utålmodig Vekst i lojalitetsprogram Reisende blir hverandres rådgivere Endret teknologi Spillifisering Økt tilgang på kundedata Personalisering blir viktigere Mobilen som administrasjonssentral Markedskrefter i endring Mobilen som forsterket reiseopplevelse Delingsøkonomi i fremvekst Fremvekst av store 3. parts aktører

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett guiden slik annonserer du bedriften din på Internett Søkeordannonsering på Internett slik oppnår du suksess, trinn for trinn. Les om hvordan andre bedrifter har lykkes ved hjelp av Google Adwords. Hvorfor

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Prosjektrapport nr. 8/ 2012 Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Utarbeidet av: Emma Lind og Egil Bjørnsen Mars 2012 1 Tittel Forfattere

Detaljer

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 3 2010 Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 98 % leser fakturaen - utnytt muligheten Spør oss i dag: Kom nærmere dine kunder. Vi hjelper deg med å gjøre fakturaen

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring 615 Salg-markedsforing.book Page 1 Friday, November 16, 2007 10:00 AM Tomm Johansen og Per Nørgaard Salg og markedsføring for programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel Bokmål

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer