HVA ER SYKELIG OVERVEKT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA ER SYKELIG OVERVEKT?"

Transkript

1 HVA ER SYKELIG OVERVEKT? Overvekt og fedme hos voksne defineres ut fra kroppsmasseindeks (KMI=kg/m 2 ) For barn mellom 2 18 år er den nødvendig å bruke kjønns- og aldersjusterte grenseverdier (iso- KMI) (1). FYSISK&AKTIVITET&I&BEHANDLINGEN&AV& SYKELIG&OVERVEKT&HOS&BARN&OG&UNGE HANNA$FLÆKØY$SKJÅKØDEGÅRD,$ SPESIALFYSIOTERAPEUT,MSC,$ POLIKLINIKK$FOR$OVERVEKT,$HUS Seminaret:*«Fra*barn*til*voksen* *Hva*skal*til*for*god*helse*med*særlig*vekt*på*fysisk*aktivitet?» Brann*stadion*

2 HVA ER SYKELIG OVERVEKT? Overvekt og fedme hos voksne defineres ut fra kroppsmasseindeks (KMI=kg/m 2 ) For barn mellom 2 18 år er den nødvendig å bruke kjønns- og aldersjusterte grenseverdier (iso- KMI) (1,2)

3 STIGENDE PREVALENS WHO: På verdensbasis 43 millioner barn under 5 år med overvekt (inkludert fedme) 1, 4 milliarder voksne med overvekt (inkludert fedme) i IOTF: EsSmerer at 200 millioner barn i skolealder lider av overvekt eller fedme. Cirka 60% av voksne og 20% av barn i skolealder innenfor EU har overvekt (inkludert fedme) Norge: 8- åringer: 12,3% med overvekt, 3,5% med fedme. Sammenlignet med datamateriale fra er andelen med isokmi 35 cirka tredoblet! 50% av voksne i alderen år har overvekt (2-4)

4 ÅRSAKER TIL UTVIKLINGEN AV OVERVEKT 95% av utviklingen skyldes en interaksjon mellom genessk predisposisjon og en livsssl med et ugunssg forhold mellom energiinntak og energiforbruk GeneSkk Men; det er svært mye vi ikke vet om mekanismene bak fedmeutviklingen og kroppens energiregulering Tanker og aberd Utvikling av overvekt Omgivelser Følelses- regulering Komplekse sammenhenger. Kan ses som en dynamisk prosess der biologi/geneskk, omgivelser, følelsesregulering, tanker og aberd påvirker hverandre (5-6)

5 (7-9) HVORFOR ER FYSISK AKTIVITET VIKTIG I BEHANDLINGEN AV SYKELIG OVERVEKT HOS BARN OG UNGE? Energibalanse: Energiinntak Energiforbruk Fysisk aksvitet er den mest variable komponenten av menneskets totale energiforbruk, og den delen vi aksvt kan forandre Fysisk aksvitet øker det totale energiforbruket - enklere å holde en stabil vekt eller å oppnå vektreduksjon

6 HVORFOR ER FYSISK AKTIVITET VIKTIG I BEHANDLINGEN AV SYKELIG OVERVEKT HOS BARN OG UNGE?(FORTS.) Hvor stor andel av den samlede overvekt- og fedmeprevalensen som kan Slskrives aksvitetsnivået alene er ukjent Mange observasjonsstudier har funnet en negasv korrelasjon mellom FA og KMI Toveis forhold; overvekt fører Sl mindre grad av FA, mindre grad av FA fører Sl overvekt Mest markant forskjell når det kommer Sl mengde FA med høg intensitet Genotyper (nedarvede genvarianter): SystemaSsk oversikt fant 22 genotyper som var relatert Sl fedme i minst fem studier hver Genotypene er knyeet opp mot ulike biologiske eller aberdsmessige trekk Blie systemassert i fem ulike klasser av genotyper, en av de fem klassene er: Tendens >l å foretrekke rolige og s>llesihende ak>viteter (5,10-15)

7 HVORFOR ER FYSISK AKTIVITET VIKTIG I BEHANDLINGEN AV SYKELIG OVERVEKT HOS BARN OG UNGE? (FORTS.) Vanskelig å manipulere aksvitetsnivå Meta- analyse fra 2012, kompensatorisk aberd gjorde at økningen i totalt aksvitetsnivå var på kun cirka fire minueer per dag En inaksv hverdag ser ut Sl å gi dårligere appesekontroll og mindre sensibilitet for meehetssignal Sykdomsrisikoen og helseplager reduseres betydelig hos overveksge som er i god fysisk form Fysisk ak(vitet er en vik(g komponent i forebygging og behandling av overvekt og fedme (5,16-19)

8 FYSISK AKTIVITET I BEHANDLINGEN VED PFO - STANDARDBEHANDLING Kartlegge aksvitetsnivå og fysisk form Gi kunnskap om fysisk aksvitet Lystbetont trening, mestringsfølelse IgangseLng av fysisk ak>vitet i hverdagen: Organisert >lbud, I Bergen: «Gøy med Gym» og «Sprek Viking» Treningskontakt Fysioterapeut i kommunen Egentrening, Gi kunnskap om vik>gheten av intensitet og instruere i enkle øvelser

9 HVILKEN AKTIVITET? Mange (men ikke alle) laboratorium- og feltstudier rapporterer om redusert fysisk form hos overveksge barn Kondisjonstrening, ingen begrensning med tanke på intensitet: God effekt av å trene med høy intensitet. Studie fra NTNU hvor ungdom med overvekt og fedme trente 4 x 4 intervaller på 90% av makspuls. Styrketrening, egen kroppsvekt/frivekter. Mange overveksge barn/ unge er sterke! Kunnskap om at det ikke er farlig å bli sliten! OvervekSge barn kan delta i alle typer fysisk aksvitet! (20-21)

10 FYSISK AKTIVITET I BEHANDLINGEN VED PFO - FABO- STUDIE Hovedmål 90 minueer FA minst 5 av 7 dager per uke for barn 60 minueer FA minst 5 av 7 dager per uke for voksne Maks 14 Smer med ssllesieende aksvitet per uke (Ikke jobb/skole) Veien Sl målet Økt kunnskap om FA, referanseguide for fysisk aksvitet: Trafikklysinndeling Intensitetsnivå, MET (8), forholdet mellom stoffskilet under FA og hvilemetabolismen(rmr) 1 MET = energiforbruk ved RMR Grønne aksviteter, inndelt i tre kategorier: moderate, høgt og veldig høgt Fokus på både trening og hverdagsaksvitet

11 FYSISK AKTIVITET I FABO Registrering, øke bevisstheten rundt Sdsbruk på rød, gul og grønn aksvitet Planlegging av ukens FA Gradvis økning, fokus på å erstaee rød med grønn aksvitet: Varighet på øktene, 10 minueer ekstra første uken Frekvens, en dag ekstra i uken som første mål Intensitet à Eeer fire uker maks 14 Smer med rød aksvitet i uken, regner bare rød aksvitet i frisden (ikke jobb/skole)

12 FYSISK AKTIVITET I FABO (FORTS.) Arbeide med selvfølelsen, finne aksviteter som gir mestringsfølelse Nye arenaer for mestring av FA Kroppsvekt kan enten fremme eller begrense en persons fysiske prestasjon Fysisk aksvitet kan regulere følelser: Være i FA istedenfor å spise som reaksjon på negasve følelser Indikasjoner på at regelmessig FA gir posisv effekt på selvfølelsen og forekomst av depressive plager Øker nivået av endorfiner (22,23)

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

14 LITTERATURLISTE 1.Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definison for child overweight and obesity worldwide: internasonal survey. BMJ May 6;320(7244): PubMed PMID: Epub 2000/05/08. eng 2..Obesity and overweight. Fact sheet N 311: World Health OrganizaSon; [updated March 2013; cited ]. Available from: hep://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. 3. Obesity, The Global Epidemic: InternaSonal Obesity Taskforce (IOTF). Available from: hep://www.iaso.org/iob/obesity/obesitytheglobalepidemic/. 4. Resultater fra Barnevekststudien : Stabil andel barn med overvekt. : FolkehelseinsStueet; [updated ]. 2013]. Available from: hep://www.ui.no/studier/barnevekststudien/resultater 5. Yngvild Sørebø Danielsen, 2014, Fedme hos barn, intervensjoner og aberdsendringer i praksis. Kommuneforlaget; Bouchard, C. (2007) The biological predisposison to obesity: Beyond the thrily genotype scenario. InternaSonal Journal of Obesity, 31(9)m doi: /SJ.IJO Ross R. Physical acsvity for weight loss. In: Bouchard C, Katzmarzyk,P.T., editor. Physical acsvity and obesity. 2nd ed. ed: Human KineScs; Blaak EE. Energy Balance in Humans. In: Williams GF, Gema, editor. Obesity: Science to pracsce: John Wiley & Sons; 2009.p

15 9. Shield JS, Carolyn. Obesity in childhood. In: Williams GF, Gema, editor. Obesity: Science to pracses2009. p Ness AR, Leary SD, Maeocks C, Blair SN, Reilly JJ, Wells J, et al. ObjecSvely measured physical acsvity and fat mass in a large cohort of children. PLoS Med Mar;4(3):e97. PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: PMC Epub 2007/03/29. eng. 11. Levin S, Lowry R, Brown DR, Dietz WH. Physical acsvity and body mass index among US adolescents: youth risk behavior survey, Arch Pediatr Adolesc Med Aug;157(8): PubMed PMID: Epub 2003/08/13. eng. 12. Stevens J, Murray DM, Baggee CD, Elder JP, Lohman TG, Lytle LA, et al. ObjecSvely assessed associasons between physical acsvity and body composison in middle- school girls: the Trial of AcSvity for Adolescent Girls. Am J Epidemiol Dec 1;166(11): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: PMC Epub 2007/09/15. eng. 13. Kimm SY, Glynn NW, Obarzanek E, Kriska AM, Daniels SR, Barton BA, et al. RelaSon between the changes in physical acsvity and body- mass index during adolescence: a mulscentre longitudinal study. Lancet Jul 23-29;366(9482): PubMed PMID: Epub 2005/07/26. eng. 14. Jimenez- Pavon D, Kelly J, Reilly JJ. AssociaSons between objecsvely measured habitual physical acsvity and adiposity in children and adolescents: SystemaSc review. Int J Pediatr Obes. 2010;5(1):3-18. PubMed PMID: Epub 2009/06/30. eng. 15. Kwon S, Janz KF, Burns TL, Levy SM. Effects of adiposity on physical acsvity in childhood: Iowa Bone Development Study. Med Sci Sports Exerc Mar;43(3): PubMed PMID: Pubmed Central PMCID: PMC Epub 2010/07/16. eng.

16 16.Metcalf B, Henley W, Wilkin T. EffecSveness of intervenson on physical acsvity of children: systemasc review and meta- analysis of controlled trials with objecsvely measured outcomes (EarlyBird 54). BMJ. 2012;345:e5888. PubMed PMID: Epub 2012/10/10. eng. 17.Waters E, de Silva- Sanigorski A, Hall BJ, Brown T, Campbell KJ, Gao Y, et al. IntervenSons for prevensng obesity in children. Cochrane database of systemasc reviews (Online) (12):CD PubMed PMID: Epub 2011/12/14. eng. 18 Ross R. Physical acsvity for weight loss. In: Bouchard C, Katzmarzyk,P.T., editor. Physical acsvity and obesity. 2nd ed. ed: Human KineScs; Brambilla P, Pozzobon G, Pietrobelli A. Physical acsvity as the main therapeusc tool for metabolic syndrome in childhood. Int J Obes (Lond) Jan;35(1): PubMed PMID: Epub 2010/12/09. eng. 20. Michael Freemark.,editor. Pediatric Obesity. ESology, Pathogenesis, and treatment. Humana Press; Tjønna AE et al. Aerobic interval training reduces cardiovascular risk factors more than a mulstreatment approach in overweight adolescents. Clin Sci (Lond) Feb;116(4): Ekeland, E., Heian, F., Hagen, K. B., Abboe, J., & Nordheim, L. (2004). Exercise to improve self- esteem in children and young people. Cochrane Database Syst Rev, 1. doi: / CD pub2 23. Dishman, R.K. & O Connor, P.J. (2009). Lessons in exercise.neurobiology: The case of endorphins. Mental Health and Physical Ac(vity, 2, 4-9.

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; 9: 216-223 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0132 ORIGINALARTIKKEL >Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs illustrasjonsfoto: Erik

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 2, 2014; 9: 152 159 doi:10.4220/sykepleienf.2014.0089 ORIGINALARTIKKEL > Helserelatert livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM)

Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Økt fysisk aktivitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og minoritetshelsestudien (FAM) Eivind Andersen, PhD Feiringklinikken 10.Mai 2012 Resultatet først Forskjell

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt?

Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Anne Torhild Klomsten Kjønnsblandet kroppsøving har lenge vært et viktig prinsipp i norske skoler, men regelverket

Detaljer

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet fag artikkel Fysisk aktivitet og sosial ulikhet: Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet Siri Moe, fysioterapeut, dr. philos, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer