bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr årgang Fra landsmøtet, se side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12"

Transkript

1 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6

2 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 Innhold Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Marit Helene Gullien Forsidebildet av Helle-Viv Magnerud Foto: Marit Helene Gullien Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3500 ISSN: STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 13. august CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form Generalsekretæren har ordet... 4 Bevegelse i livet er livet i bevegelse...5 Portrettet: Hverdager er best!... 6 Landsmøtet: Utsikt og visjoner Fem spørsmål til fem nye! El-innebandy: Action og tempo! Hva skjer? Trappetrim på jobben Psykiske vansker hos barn med cerebral parese Prisvinner: Aktiv «seksåring» i Asker Nordisk enighet: Kognisjon må bli en del av CPOP ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: CPU CP-bladets ungdomssider ANNONSEPRISER Helside: kr Halvside: kr Kvartside: kr Tillegg for omslag: 20 % for halv og kvart side. Ikke tillegg for hel side. Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. Alle sider i bladet trykkes i fire farger. Utgis fire ganger årlig. Likemenn Sentralstyret Sekretariatet Fylkesavdelinger Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. 2

3 REDAKTØREN HAR ORDET 18 Endelig kom sommeren! For de aller fleste av oss er sommertiden en kjærkommen mulighet til å være mer utendørs og være litt mer aktive enn ellers. Uansett funksjonsnivå og uavhengig av hvor man befinner seg; sol og sommer gjør godt Mange av CP-foreningens medlemmer bedriver ulike former for fysiske aktiviteter. Noen driver også med idrett på høyt nivå. Idrett og funksjonshemning er en naturlig kobling, og nesten alle idretter har sin «funkisvariant». Alt som trengs er en litt annerledes teknisk løsning, litt bistand eller en regeltilpasning, slik at forutsetninger og prestasjon får et riktig og sammenliknbart forhold. Men alle store har begynt i det små. Mange har begynt innenfor en såkalt lavterskelidrett, det vil si en aktivitet det er lett å komme i gang med og som ikke krever at man må investere i kostbart utstyr for å begynne. Lavterskelidrettene har også andre kvaliteter, nemlig at en nokså umiddelbart får oppleve mestring og idrettsglede og stort utbytte av de sosiale sidene av idrettslig samvær. I forrige utgave skrev vi om boccia. Denne gangen tar vi for oss EL-innebandy, en actionfylt idrett for alle, der både voksne og jevnaldrende kan være med. Det er snart 30 klubber i Norge, kanskje er en av dem nær deg? I Alta har CP-foreningens fylkesavdeling sitt eget lag, og på side 18 forteller Norges Bandyforbund at de stiller opp og hjelper til hvis andre fylkeslag ønsker å starte med EL-innebandy. I Bergen er et rugbylag under etablering. Det gror i idretts-norge! Mens vi snakker om lavterskeltilbud: Terskler og trapper kan også brukes i «idrettslig» sammenheng. For Ewy Halseth har begge deler alltid vært irriterende hindre. Nå bruker hun trapper til trening og har styrket gangfunksjonen sin gjennom å bruke krykker og trapper på jobben i stedet for å ta heisen. Hun er sprekere og har bedre puls. I tillegg er hun både glad og stolt over å ha gått så langt praktisk talt til toppen av Galdhøpiggen, når trappene konverteres til tur i terreng og det tas hensyn til Ewys CP. I september er det igjen tid for Storsamling på Lillestrøm. Antall deltakere er i skrivende stund omkring hundre, og med hjelpere og pårørende ser årets samling ut til å bli like stor som fjorårets. Men livet har flere sosiale arenaer: Du som har pc og Internett; bruk hjemmesidene våre Hvis du har ting på hjertet eller saker du ønsker publisert innenfor ditt fylke, ta kontakt med din fylkesleder eller send meg en mail. Navn og epostadresser finner du på nest siste side. Vil du dele informasjon som du tror andre vil ha glede av å lese, kan du også skrive på «veggen» til CP-foreningens egen Facebookside. God sommer! 32 Marit Helene Gullien 3

4 GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET Forstemmende forsommer 4 Sommeren står for døra, men CPforeningens interessepolitiske arbeid tar ikke ferie. To viktige offentlige utredninger har høringsfrist i sommer. Den ene er Kaasautvalgets utredning, NOU 2011:17 «Når sant skal sies», om pårørendeomsorg. Den andre er NOU 2011:6 «Arbeidsrettede tiltak». Kaasa-utvalget tar opp viktige spørsmål om pårørendeomsorg, og konkluderer med tre hovedpunkter av forslag: Utvidet pleiepengeordning for foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Ny omsorgsstønad på kommunalt nivå, erstatter hjelpestønad og omsorgslønn. Lovfestet pårørendestøtte, fra usynlig til verdsatt og inkludert. Det første punktet innebærer en klar forbedring. Når det gjelder de to andre punktene er det flere ting å kommentere. En konsekvens av forslaget er at hjelpestønaden vil falle bort, dersom begge foreldre er i full jobb. Dette vil innebære en forverring for mange familier. Hjelpestønad er en kontantytelse, hjemlet i folketrygden, som gjør at familien kan skaffe hjelp eller få dekket ekstra kostnader knyttet til den økte omsorgsbyrden det er å ha barn med funksjonsnedsettelse. Den enkelte familien kan selv bestemme om foreldrene skal ta fri (uten lønn) og utføre omsorgen selv eller velge å leie assistanse. At ordningen er hjemlet i folketrygden sikrer like rettigheter, uavhengig av bosted. Hjelpestønaden skal kompen sere for ekstra utgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen, det såkalte «kompensasjonsprinsippet» som jo har vært et fundament i folketrygdsystemet. Når utvalget foreslår å fjerne hjelpe stønaden, og i stedet etablere en ny omsorgsstønad på kommunalt nivå som skal erstatte hjelpestønad og omsorgslønn, er dette etter CPforeningens mening en svekkelse av rettighetene. All erfaring tilsier at kommunale ytelser varierer med kommunale ressurser, som økonomi, kompetanse og praksis. Noen familier møter forståelse og får tilstrekkelig hjelp, mange andre får det ikke. Forslaget kan forsterke disse ulikhetene. CP-foreningen mener derfor at hjelpestønaden må beholdes og at ytelsen heller forbedres. Når det gjelder lovfestet pårørendestøtte og tilhørende tiltak i form av kvalitetskrav og tilsyn, har dette vakt en følelse av at de omfattende omsorgsytelsene mange pårørende utfører hver eneste dag året rundt, ikke blir verdsatt. Dette har neppe vært intensjonen. Utvalget vil sikkert være enig i at majoriteten av pårørende ikke vet hva godt de skal gjøre for sine barn, søsken, livspartnere eller foreldre som er i en hjelpetrengende situasjon. Utvalget generaliserer, med bakgrunn i noen få, graverende overgrepstilfeller. Det blir feil å utforme regelverket med basis i unntakene. Det bør erkjennes at sammenlignet med foreldrenes daglige omsorg, har mange voksne med store hjelpebehov et forringet tilbud innenfor den offentlige omsorgen. Arbeid og meningsfylt aktivitet er et viktig tema for våre medlemmer. Det blir derfor interessant å gå inn i forslagene til Brofoss-utvalget, NOU 2012:6 «Arbeidsrettede tiltak». En nylig publisert artikkel fra to forskere i Nova viser at «kun 36 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av cerebral parese eller ryggmargsbrokk var yrkesaktive i 2010» (Jon Erik Finnvold og Hilde E. Pedersen). Forskerne retter fokuset på utdanning som en mulig forklaring på lav yrkesdeltakelse, i tillegg til dårlig helse. Det blir derfor interessant å studere hvilke analyser Brofossutvalget legger til grunn for sine forslag. I disse dager går mange unge og venter på svar om de er kommet inn på det studiet de har søkt på. CP-foreningen har vært opptatt av at forholdene må legges bedre til rette for at unge med cerebral parese kan skaffe seg høyere utdanning. Så mye som mulig! Det er derfor forstemmende å møte ungdomsgruppen og høre hvordan den enkelte ofte må kjempe for å få støtte og oppmuntring. Fortsatt hører vi om rundhåndet tilbud om uførepensjon og beskjed om at «du er sist i køen du har tross alt en inntekt». Dette er dårlig velferdspolitikk for unge som sitter hjemme, og som så gjerne vil være til nytte i samfunnet. Eva Buschmann

5 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Bevegelse i livet er livet i bevegelse Hjelpemiddelleverandøren Made for Movement inviterte i mai den entusiastiske danske professoren Peter Thybo til heldagsseminar på Høgskolen i Oslo. I salen satt fysioterapeuter, ergoterapeuter og folk fra NAV. «Motorikk er mer enn å bare bevege seg. Det handler om å bli et handlende og forstående menneske gjennom samspill med omverdenen», innledet Thybo i sitt foredrag om bevegelse, stimulering og mestring. Og bevegelse var selve nøkkelbegrepet i foredraget. Thybo snakket om hvordan motivasjonen for bevegelse utløses, hvordan god tilrettelegging skaper opplevelse av mestring og utløser ny motivasjon for mer bevegelse og større mestring. Alle handlinger foregår i en kontekst, og bevegelse i menings fylte sammenhenger er god stimulering som gir ny og bedre mestring enn det man oppnår med isolerte repeterende bevegelser, for eksempel ved trening. God helse innebærer ikke bare en tilfredsstillende «biomekanisk» tilstand av friskhet. Helse har bare den som også har en sterk opplevelse av sammenheng og mening i tilværelsen. Det motsatte er en svak følelse av sammenheng og mening, selv om man i biomekanisk forstand er «frisk». En mottakelig hjerne Et menneskes hjerne er plastisk og trenger stimulering. Når et barn er seks år, er hjernen på sitt mest mottakelige. Derfor er det av avgjørende betydning å ikke utsette innføring av hjelpemidler, for eksempel fordi barnet skal begynne på skolen, understreket han. Naturlig læring og oppnåelse av bevegelighet gir mer automatiserte bevegelser. Dermed frigjøres energi som kan brukes til noe annet, sa Thybo. n 30 prosent av hjernen er forhåndsprogrammert fra fødselen. De resterende 70 prosentene er mulighetenes lekeplass, sier Peter Thybo. Rehabilitering ved Cerebral Parese I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for voksne og barn/ungdom med Cerebral Parese. Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe. På gruppeopphold vil det bli holdt undervisning og samtalegrupper om ulike temaer. Og i tillegg vil det være individuell oppfølging og gruppeaktiviteter. Innleggelse krever søknad fra lege. Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø Telefon:

6 6

7 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Hverdager er best! Legen: Blir du ikke fryktelig sliten av å jobbe hundre prosent? Helle-Viv: Jo. Gjør ikke du også? Helle-Viv elsker å jobbe. Hun tar aldri ut alle feriedagene sine og foretrekker hverdager framfor friog helligdager. Jeg synes det er rart at så mange fagfolk argumenterer for at jeg skal jobbe mindre, bare fordi jeg sier at jeg er sliten. Hvorfor skal jeg ikke jobbe hundre prosent så lenge jeg trives med det? Jeg vil ikke jobbe mindre, jeg vil ha hjelp som gjør det lettere for meg å fortsette å jobbe hundre prosent. Myndighetene sier det er viktig å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet fordi det er bra å jobbe. Jeg vet det er bra å jobbe, det er derfor jeg så gjerne vil fortsette, sier Helle-Viv. Dame med stil Helle-Viv Helle Magnerud bor i Bergen, hun er 48 år og har CP. Hun er en voksen dame med ben i nesen og sterke meninger. Hun har også en egen stil, en frisyre langt unna A4, en mengde tatoveringer, og på venteliste for enda flere. Hun kler seg stilig, med sort, grått og sølv, og både smykker, klær og tilbehør er gjerne utstyrt med «dødninghoder». Ved første øyekast er dette et kanskje noe «aggressivt» image, men det inntrykket forsvinner raskt når en ser det løstsittende varme smilet og det imøtekommende blikket. Jeg har alltid vært opptatt av mote, interiør og kunst, forteller Helle-Viv. Stilen min henger jo også sammen med min begeistring for black metal-musikk, en interesse som for alvor våknet på 1980-tallet, da «alle» skulle danse til Bee Gees. Jeg gikk i andre retninger. Black metal-miljøet er genuint opptatt av musikk. Det er dessuten helt fritt for fordommer, legger hun til. Provoserer du noen? Jeg gjør visst det. Både med tanke på utseende og meninger. Mange med CP synes jeg bør tone meg litt ned, men hvorfor vet jeg egentlig ikke. Jeg er opptatt av utseendet mitt og orker ikke tanken på å sitte i en sliten joggedress og gi blaffen. Jeg vet jeg er synlig, men jeg fore trekker det fremfor å være «en CP i rullestol», sier Helle-Viv. Hun har også et annet forhold til dødninghodene enn de fleste av oss: Dødninghoder er selvsagt et velkjent symbol i metal-miljøet, men for meg er de også et uttrykk for likhet. Når vi skreller bort alt det ytre, inkludert den skadde hjernen, er vi hodeskaller alle sammen. For meg er dødning hodet derfor liv og likhet ikke død, understreker hun. Barndom og oppvekst Til å være bergensdame snakker Helle-Viv påfallende østnorsk. Jeg er nesten oppvokst på flystripa i Rygge i Østfold, der faren min jobbet, forteller hun. Da jeg fylte 11, flyttet familien til Lindås ved Mongstad. Det ble en utfordrende forandring for meg. Jeg var funksjonshemmet, motebevisst og hadde Oslo-dialekt. Plutselig skulle jeg tilpasse meg en nynorsk skole i et miljø der en skulle gjøre alt annet enn å «stikke seg ut». Jeg fant meg aldri til rette! Etter 9. klasse ble det folkehøyskole på Voss. Drømmen var å bli sosialantropolog, men trygdekontoret som det het den gangen, mente sekretær var en mer passende ambisjon. De sendte meg til markedsføringslinje på videregående skole. Mitt eneste hjelpemiddel var en stor, klumpete elektrisk skrivemaskin som durte hele tiden og sikkert irriterte vettet av de andre i klassen. Jeg fikk så vidt jeg husker litt lengre tid på eksamener også, men det var det jeg fikk av hjelp og tilrettelegging. En tung tid, men jeg tok det jeg fikk, og protesterte ikke. Jeg vil ikke jobbe mindre, jeg vil ha hjelp som gjør det lettere for meg å fortsette å jobbe hundre prosent. 7

8 Trening og trening Selvfølgelig ble jeg også trent i hjel som barn, forteller Helle-Viv. Jeg mistet mye av det sosiale i skoletiden fordi jeg måtte til fysioterapeuten og trene etter skoletid, mens de andre jentene lagde avtaler på skoleveien hjem. Jeg ble lei av trening. Det hjalp jo ikke heller, CP-en blir jeg ikke kvitt! Jobb, karriere og CP Den første jobben skaffet hun selv. Jeg ble først sekretær i et skipsmeglerfirma, der jeg ble i 11 år. Jeg ville videre og trodde jeg ved å Jeg vil jo gjerne bli spurt, jeg er ansatt på nøyaktig samme vilkår som andre. jobbe like hardt som gutta kunne bli megler selv, men et mannsdominert og konservativt miljø satte en stopper for slike ideer. I 1997 ble jeg offer for nedskjæringer i bedriften, men fikk raskt ny jobb i et oljeselskap, og der fikk jeg jobbe med dokumentasjon, forteller hun. I 2007 ble Helle-Viv headhuntet til sin nåværende jobb i Siemens olje og gass. Jeg trives kjempegodt, men kan etter mange år i yrkeslivet fastslå at CP og karriere ikke er noen opplagt kombinasjon. På jobben har jeg flere ganger opplevd at det settes spørsmålstegn ved hvorvidt jeg kan være med på et spesielt prosjekt, om jeg kan jobbe overtid, osv., og at andre konkluderer over hodet på meg. Jeg vil jo gjerne bli spurt, jeg er ansatt på nøyaktig samme vilkår som andre. Jeg har også opplevd å bli forbigått og har vært tydelig overfor arbeidsgiveren min på at dette kan jeg ikke akseptere. For meg har det vært lurt å bli svært kompetent på ett felt. Dermed er jeg attraktiv for flere, og da kommer jobbtilbudene. Barn Barn skulle Helle-Viv aldri ha. Hun forteller at hun en gang så en liten gutt løpe ut i rushtrafikken i Bergen. Og altfor langt bak, kom en mamma med CP halsende fortvilet etter. Jeg bestemte meg for at noe sånt vil jeg aldri oppleve, forteller Helle-Viv. Men da jeg ble gravid, var jeg kjempeglad og fikk en nydelig datter i Jeg hadde permisjon i et år og to timer hjemmehjelp i måneden. Hadde jeg vært litt mer 8

9 bevisst, skulle jeg kjempet for BPA, som på den tiden så vidt var i emning. Det var tøft for meg å være alenemamma. Heldigvis fikk jeg raskt barnehageplass, sier hun. Men det koster masse å være supermamma. Som mor med CP blir du gjennomkontrollert hele tiden, og jeg er blitt en ekstrem kontrollfrik av det. Ingen skal ta meg på unøyaktigheter, rot eller uorden! CP-foreningen Da datteren min var liten, fikk jeg kontakt med en annen alenemamma som anbefalte meg å bli medlem i CP-foreningen, og jeg meldte meg inn. Da datteren min ble litt større, begynte jeg med foreningsarbeid, og det har jeg fortsatt med. Jeg setter stor pris på foreningen og menneskene jeg treffer der. Nå synes jeg forresten vi skal arrangere et dametreff. Vi er mange damer og jenter som kunne ha glede av å treffes. Kanskje jeg skal starte med å lage en Facebook-gruppe, så kan vi ta det derfra! Stokk først, så rullestol Jeg bodde også et år i Rogaland, da min datter var seks år, fordi jeg har nesten hele min familie der. Jeg fikk intern overflytting på jobben og leide en fin bolig. Men jeg trivdes ikke og var syk av hjemlengsel nesten hele tiden. Etter dette året begynte det jeg kaller forfallet mitt. Fra å være gående uten hjelpemidler Da jeg fikk en tilpasset, enkel manuell stol, fikk jeg et nytt liv! Jeg var plutselig mobil igjen. måtte jeg begynne med stokk. Jeg mener det var mistrivselen som ga seg fysisk uttrykk. Jeg var lykkelig da jeg kom hjem til Bergen igjen, men stokken var kommet for å bli. Senere kom forslaget om rullestol. Jeg var totalt avvisende til tanken. Jeg insisterte på å klare meg uten og ble mer og mer alene. Jeg var redd for å falle, i ferd med å bli isolert og sto i fare for å utvikle sosial angst, da jeg gikk et rullestolkurs på Beitostølen. Da jeg fikk en tilpasset, enkel manuell stol, fikk jeg et nytt liv! Jeg var plutselig mobil igjen, og siden jeg er ekstremt sosial, ble det langt 9

10 lettere å ha et godt liv. Å sitte mye hjemme, er roten til mye vondt. Hobbyer og fritid Datteren min er etter hvert blitt voksen, så nå har jeg bedre tid til å dyrke fritidsinteresser. Jeg leser mye om kunst og går gjerne på utstillinger. I disse dager arbeider jeg også med å etablere et rugbylag i Bergen. Vi får en egnet hall til høsten, og til da håper jeg vi har et lag. Jeg er jo som sagt glad i musikk og går gjerne på konserter. Og går ut med gode venner, når jeg er i stemning for det. Fordommene Men det er ikke alle dager som er like gode, og tanken på å gå en tur på byen kan være utfordrende: Jeg er så lei av fordommer! De verste er damer på drøyt førti år, ofte med jobb i helsevesenet. Aller verst er de når de har fått seg et glass vin for mye. De stryker meg på kinnet og sier: Jeg jobber jeg, skjønner du med sånne som deg! Eller: Så fint at du kommer deg litt ut! Og hvis jeg ikke er veldig entusi as tisk tilbake, har jeg opplevd å bli kalt utakknemlig, overfor noen som bare prøver å være hyggelig Jeg har selvsagt også opplevd at folk vil gi meg penger og at de snakker over hodet på meg når jeg er ute og handler med assistent. Andre går vel langt i å vise «vennlighet»: Hvis funksjonshemmede var mer synlige, ville flere utesteder hatt tilgjengelighet og ramper på dagsorden. Når folk setter seg på huk og legger armen sin på knærne mine og begynner å snakke til meg som om jeg var en jentunge, føler jeg meg invadert. Venninnene mine er ganske fine: Hun er skadd i Afghanistan, sier de når vi er ute på byen og noen spør. Plutse lig blir jeg veldig interessant! Men vi må ikke la disse holdningene jage oss innendørs, understreker hun. Det er viktig å være synlig. Hvis funksjonshemmede var mer synlige, ville flere utesteder hatt tilgjengelighet og ramper på dagsorden. Jeg har vært på utesteder og møtt eiere som sier at de ikke visste at stedet deres var utilgjengelig, det hadde jo aldri vært noen der med rullestol. Dagen etter var rampen oppe, så det hjelper å vise at vi er her, sier Helle-Viv. Voksne med barn har også mye å lære. Når et barn spør mamma hvorfor damen sitter i rullestol, ville det vært fint om barnet ble oppmuntret til å spørre meg selv. Eller de voksne kan si det som det er, i stedet for å hysje det vekk. Fremtiden Som de fleste andre på 48, merker også Helle-Viv at hun ikke er pur Når et barn spør mamma hvorfor damen sitter i rullestol, ville det vært fint om barnet ble oppmuntret til å spørre meg selv. ung lenger. Og etter hvert vil hun bli mer alene. Min datter vil selvsagt etter hvert flytte hjemmefra, så nå søker jeg flere assistenttimer. Per i dag har jeg 20 timer i uken gjennom ULOBA. Jeg merker at jeg de siste par årene har langt lettere for å falle, så jeg bør absolutt ha noen i huset mens jeg dusjer. Fallene mine kommer stadig oftere og blir mer alvorlige. Hjernerystelser har jeg ofte. Å falle på bakhodet er ikke særlig gunstig! Nå skal jeg til Sunnaas for en ny vurdering, der etter starter kampen med byrå kratiet og alle kontrollene som skal finne ut om jeg faktisk trenger mer assistanse. For meg er det slik at det er avgjørende å ha det ryddig. Min fallfrekvens øker hvis det er uorden rundt meg. Jeg kan se rot, tenke at dette skal jeg fjerne for så å falle like etterpå. Det lyder sikkert underlig, men dette er en observasjon jeg har gjort lenge. Rot er rett og slett farlig for meg. Men jeg vil som sagt jobbe så lenge jeg klarer. Hvis den dagen kommer at jeg må gi meg, begynner jeg på studier! Da blir det kunsthistorie eller sosialantropologi. Og studentfester! Jeg vet jeg er 48, men det er bare på papiret, avslutter Helle-Viv og begir seg ut i Oslo- trafikken, alene med en liten manuell rullestol og en solid porsjon vilje. n 10

11 CP-bladet på CD Ønsker du CP-bladet innlest på CD? Gi i så fall beskjed på telefon eller Bladet innlest på CD blir sendt ut i etterkant av papirutgaven. Tjenesten er gratis. Har barnet di6 problemer med å gå?... da kan hjelpe Walkaide kan hjelpe barn med diagnoser som CP og hjerneslag 4l å gå bedre. Ved hjelp av elektriske impulser s4muleres nerver i benet 4l et ak4vt fotlø=. Ak4v bruk av muskulaturen kan føre 4l bedre bevegelighet, mindre kontrakturer og et bedret gangmønster. Les mer på Walkaide er godkjent av NAV som ortopedisk hjelpemiddel Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 OIestad. Tlf: Fax: E mail: 11

12 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Utsikt og visjoner Vårsola «blenkte i bakkane» da CP-foreningens landsmøte ble avviklet på Soria Moria konferansesenter i mai. Praktisk talt hele landet var representert, og effektive møteledere holdt landsmøtet på skinnene. Det var 42 personer på deltakerlisten til årets landsmøte i CP-foreningen. 34 stemmeberettigede, deriblant sentralstyret. De resterende åtte besto av en fulltallig administrasjon og to personer fra valgkomiteen. Årets møte ble for øvrig det siste av de årlige landsmøtene, nå er det to år til neste gang. Styreleder Rolf Benjaminsen åpnet landsmøtet etter en vakker morgenkonsert med pianisten Otto Graf ved flygelet. Vi har noen utfordringer knyttet til medlemsutvikling, innledet Benjaminsen. Medlemsantallet er konstant, vi Pianist Otto Graf inviterte til en minikonsert mellom frokosten og landsmøteåpningen. Stemningsskapende og vakkert! 12

13 LANDSMØTET 2012 burde vært flere. Vi strever med å få ut budskapet på en slik måte at det genererer flere medlemmer, sa han. Han fortalte videre om den planlagte medlemsvervekampanjen foreningen er i ferd med å utarbeide, og at det nå er to fylkesavdelinger som har meldt seg til å være pilotfylker for kampanjen, nemlig Hordaland/Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal. Den faglige tyngden og fellesskapet får CP-foreningen gjennom medlemskapet i FFO, men vi må også selv utvikle våre egne attraktive medlemstilbud, sa Benjaminsen. Han understreket viktigheten av å ha gode tilbud også til fagfolk, og fastslo at både CP-konferansen og storsamlingen er solide og gode «merkevarer» for CP-foreningen. Programmet Cerebral Parese-foreningens program for perioden 2013 og 2014 ble grundig drøftet på landsmøtet. Programmet inneholder de viktigste arbeidsområdene, spesielt de interesse politiske sakene som skal prioriteres de neste to årene. CP-foreningens program ble enstemmig vedtatt. Det kom mange innspill fra salen under drøftingen: En delegat var opptatt av å synliggjøre situasjonen til familier med barn som har omfattende hjelpebehov. En annen mente en også må inkludere den psykiske helsen når en snakker om de utfordringene personer med CP møter. Salen var også engasjert under drøftinger av utredning i forbindelse med skolestart, arbeidsliv, om hvorvidt man selv skal få velge rehabiliteringssted og flere andre områder. Det var stor enighet om at det som ikke hjemles i lovverket, er en Under: Cerebral Parese-foreningens nye sentralstyre i solveggen på Soria Moria: Fra venstre Marthe Risan, Nina Neby Hansen, Rolf Benjaminsen og Einar Georg Johannessen. Foran: Sigrun Bjerke Fosse. Øverst: Styreleder Rolf Benjaminsen. Over: Generalsekretær Eva Buschmann takket pianist Otto Graf med blomster. 13

14 utfordring for den enkelte i møte med støtte- og hjelpeapparatet. Ressurssituasjonen i kommunene gir ofte en altfor ulik behandling, mente blant andre Marianne Ødegården Vindfjell fra Telemark. Det ble også understreket fra salen at selv om foreningen sentralt skal arbeide overfor spesialisthelsetjenesten, må også fylkesavdelingene prøve å øve innflytelse lokalt, der dette er mulig. Småbarnsforeldre ga for øvrig positivt uttrykk for at de får god hjelp av CPOP-programmet og at de er glade for at det på nordisk nivå nå arbeides for at CPOP etter hvert også skal omfatte kognisjon (se også side 36 37). Lokale utfordringer Fylkesavdelingene møter også utfordringer. Mange gir uttrykk for at det er vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning om tiltak, fordi medlemmer i mange fylker bor spredt. Ideen om å lansere samkjøring til lokale arrangementer kom opp, og det er opp til den enkelte fylkesleder å bruke mail og telefon for å koordinere felles kjøring der dette er mulig. Kaasa-utvalget Søndag hadde landsmøtet invitert Kaasa-utvalgets leder Karen Kaasa, som til vanlig er ansvarlig for helse og sosial i Nøtterøy kommune, til å presentere Kaasa-utvalgets innstilling (NOU 2011: 17) «Når sant skal sies», om pårørendes rolle i omsorgsarbeidet. Dette er et tema som angår svært mange av våre medlemmer og engasjerer sterkt. Kaasa kunne fortelle at utvalget underveis i arbeidet hadde fått mange henvendelser fra slitne familier og pårørende som kunne fortelle om stor forskjellsbehandling kommunene imellom med hensyn til ulike ytelser. Utvalget har lagt fire sentrale hensyn til grunn for sine forslag: Forsvarlige tjenester for brukerne En ordning som skal bidra til likestilling og integrering og hindre utstøting fra arbeidslivet Ressursene skal prioriteres mot tjenester som faktisk ytes og ikke generelle kontantytelser Byråkratiet skal forenkles Utvalgets innstilling inneholder tre hovedpunkter: Utvidet pleiepengeordning med inntil prosent pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene. Hvis du ønsker å lese hele Kaasautvalgets innstilling finner du den på: www. Regjeringen.no/NOU 2011: 17. Ikke full støtte CP-foreningen avga en landsmøteuttalelse i sakens anledning. CP- Hva er din kommentar til årets landsmøte? David Heyerdahl, Oslo og Akershus og nyvalgt vara til sentralstyret Dette var mitt første landsmøte. Det var både lærerikt og interessant å få være med! Interessepolitisk arbeid og samarbeid med andre er viktig, ikke minst når vi skal sette fokus på konklusjonene i stortingsmeldingen «Når sant skal sies». Jeg gleder meg til å bidra i sentralstyret i kommende periode! 14

15 LANDSMØTET 2012 foreningen støtter forslaget om forbed ring i pleiepengeordningen til brukere under 18 år. CP-foreningen støtter forslaget om utvidelse av pleiepengeordningen. Forslaget skal sikre økonomisk trygghet for familier med barn som har store funksjonsnedsettelser. CP-foreningen mener at ordningen med hjelpestønad hjemlet i folketrygdloven må beholdes, og er dermed ikke enig i forslaget som er lansert i innstillingen, kommenterer generalsekretær Eva Buschmann. Den andre landsmøteuttalelsen inneholder et krav om at barn og voksne med CP må inkluderes i ordningen «behandlingsreiser til Syden». Du kan lese begge landsmøteuttalelsene på Én endring i styret Det nye styret er nesten det samme som det foregående, med ett unntak: Bjørn Greve fra Hordaland/Sogn og Fjordane trer ut av styret til fordel for arbeid i kontrollkomiteen, mens Marthe Risan fra Trøndelag trer inn. David Heyerdahl ble ny første vara i sentralstyret. Nå er det to år til neste landsmøte. Av hensyn til kontinuiteten blir det nå viktig å finne tillitsvalgte som vil sitte i fire år selv om man velges for to, kommenterte styreleder Benjaminsen, da han takket for et godt landsmøte. Formelt på skinner De formelle sidene av landsmøtet ble godt ivaretatt av møtelederne Frode Dyrkorn fra Møre og Romsdal og Bente Heggø Olsen fra Hordaland/Sogn og Fjordane. Møtelederne fikk gode tilbakemeldinger for sitt faste grep om agendaen og møteklubben, og landsmøtet ble avviklet på litt under tilmålt tid. Mye hygge! Legger vi til hyggelige måltider, felles quiz i baren og inspirerende samvær med engasjerte og trivelige folk fra hele landet, blir konklusjonen et vellykket landsmøte n Generalsekretær Buschmann (øverst) hadde invitert Kaasa-utvalgets leder Karen Kaasa (over), til å presentere innholdet i sin innstiling om pårørendes plass i omsorgen. Marianne Ødegården Vindfjell Telemark Tor-Helge Gundersen, Hordaland Sogn og Fjordane For meg var de viktigste sakene Kaasa-utvalgets innstilling og CP-foreningens program. Veldig glad for å kunne komme med våre synspunkter overfor Kaasautvalgets leder. Håper det ble tatt til etterretning! Jeg var med for første gang. Jeg synes det var interessant å se og lære hvordan et landsmøte foregår. Jeg opplevde drøftingen av programmet som veldig interessant. Et gjennomarbeidet program med fornuftige prioriteringer. 15

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert fra usynlig til verdsatt og inkludert Gerd Juel Homstvedt Såstaholm, Täby Kommunene har ansvaret Kommunen skal tilby nødvendige helseog omsorgstjenester Kommunen avgjør selv hvordan tjenesten skal organiseres

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue FOREDRAG OSLO. 3. DESEMBER 2014 Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue For å svare på dette spørsmålet er det nyttig

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle

Støttearkopplæringspakke. rehab del 2. Brukerrolle/Hjelperolle Støttearkopplæringspakke rehab del 2 Brukerrolle/Hjelperolle Hva er en rolle? Vi har alle ulike roller i ulike faser av livet; på hjemmebane, på jobb, blant venner/nettverk Roller skifter og noen ganger

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold

Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Rullestolbruker anmodet om å ha med assistent under hotellopphold Saksnummer: 10/2291 Lovanvendelse: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 A hevder at han ble diskriminert av Skibotnsenteret da han

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Å bli voksen med en «barnesykdom»

Å bli voksen med en «barnesykdom» Å bli voksen med en «barnesykdom» Tekst og foto: Bente N. Owren En kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge med konsekvenser for barn Reidun Jahnsen dr. philos, Rikshospitalet Reidun Jahnsen er

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land)

28.09.2011. 4 gutter fra 13 16 år. Fra Troms i nord til Sør-Trøndelag i sør (by og land) Siv Kondradsen, lektor ved Høgskolen i Nord Trønderlag Masteroppgave basert på data fra en gruppe ungdommer på Valnesfjord Helsesportssenter. Ungdommene har vært gjennom kreftbehandling og deltok på et

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner.

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 5/2001 Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. 2 Kay Thorgrimsen

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Minigolf moro for store og små

Minigolf moro for store og små Minigolf moro for store og små Alle kan spille minigolf, ung som gammel. Minigolf - en sport for alle. Sandefjord Banegolfklubb har som mål å utvikle minigolfsporten i Sandefjord og omegn. Sandefjord Banegolfklubb

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00391-2 Tone Viljugrein 008;O;H 1.8.2012 Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger.

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Til: Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Vedlegg: Høringssvar pleiepenger.pdf Referanse: 15/2989 Høyring: Høyring om forslag til

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud Alltid litt sterkere Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud De fleste spørsmål vi må ta stilling til i hverdagen er lette. Kan du kjøpe melk? Når kommer du hjem i dag? Hver dag tar vi stilling til de små

Detaljer

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark

Opplæringspakken i rehabilitering del 3. støtteark Opplæringspakken i rehabilitering del 3 støtteark Definisjon FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon www.ffo.no 2 Brukermedvirking, konstruert begrep Mange andre ord brukes også om det som tidligere

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 2/2015 Utvalgsmøte: Tirsdag 08. september 2015, kl. 12.00-14.50 Statens Park, Bygg D, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Ungdoms tanker om kommunikasjon i helsevesenet

Ungdoms tanker om kommunikasjon i helsevesenet Ungdoms tanker om kommunikasjon i helsevesenet Oppsummering Erfaringssamling ngdom med funksjonshemninger er en gruppe som møter helsevesenet langt oftere Uenn annen ungdom. For dem kan fastlegen eller

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Forord. Oslo, den 11. mars 2011

Forord. Oslo, den 11. mars 2011 Forord CP-foreningens program vedtas av landsmøtet i Cerebral Parese-foreningen. Programmet danner overordnede føringer for foreningens arbeid i perioden. Oslo, den 11. mars 2011 INNHOLD 1 2 3 Innledning...

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer