bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr årgang Fra landsmøtet, se side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12"

Transkript

1 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6

2 CP bladet Nr årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 Innhold Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 UTGIVER Cerebral Parese-foreningen Bergsalléen 21, 0854 Oslo Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Marit Helene Gullien Forsidebildet av Helle-Viv Magnerud Foto: Marit Helene Gullien Grafisk design: Trykk: PoliNor AS Opplag: 3500 ISSN: STOFF TIL CP-BLADET Henvendelse til CP-foreningen Frist for nr : 13. august CP-foreningen forbeholder seg retten til å publisere innsendt og bestilt stoff på cp.no, enten i direkte eller bearbeidet form Generalsekretæren har ordet... 4 Bevegelse i livet er livet i bevegelse...5 Portrettet: Hverdager er best!... 6 Landsmøtet: Utsikt og visjoner Fem spørsmål til fem nye! El-innebandy: Action og tempo! Hva skjer? Trappetrim på jobben Psykiske vansker hos barn med cerebral parese Prisvinner: Aktiv «seksåring» i Asker Nordisk enighet: Kognisjon må bli en del av CPOP ANNONSER Kontakt CP-foreningen Tlf: CPU CP-bladets ungdomssider ANNONSEPRISER Helside: kr Halvside: kr Kvartside: kr Tillegg for omslag: 20 % for halv og kvart side. Ikke tillegg for hel side. Rabatt ved flere innrykk av samme annonse: 25 % på alle etter første innrykk. Alle sider i bladet trykkes i fire farger. Utgis fire ganger årlig. Likemenn Sentralstyret Sekretariatet Fylkesavdelinger Artikler, innlegg og annonser i bladet representerer nødvendigvis ikke Cerebral Parese-foreningens offisielle syn. Artikler og innlegg står for forfatternes egen regning. 2

3 REDAKTØREN HAR ORDET 18 Endelig kom sommeren! For de aller fleste av oss er sommertiden en kjærkommen mulighet til å være mer utendørs og være litt mer aktive enn ellers. Uansett funksjonsnivå og uavhengig av hvor man befinner seg; sol og sommer gjør godt Mange av CP-foreningens medlemmer bedriver ulike former for fysiske aktiviteter. Noen driver også med idrett på høyt nivå. Idrett og funksjonshemning er en naturlig kobling, og nesten alle idretter har sin «funkisvariant». Alt som trengs er en litt annerledes teknisk løsning, litt bistand eller en regeltilpasning, slik at forutsetninger og prestasjon får et riktig og sammenliknbart forhold. Men alle store har begynt i det små. Mange har begynt innenfor en såkalt lavterskelidrett, det vil si en aktivitet det er lett å komme i gang med og som ikke krever at man må investere i kostbart utstyr for å begynne. Lavterskelidrettene har også andre kvaliteter, nemlig at en nokså umiddelbart får oppleve mestring og idrettsglede og stort utbytte av de sosiale sidene av idrettslig samvær. I forrige utgave skrev vi om boccia. Denne gangen tar vi for oss EL-innebandy, en actionfylt idrett for alle, der både voksne og jevnaldrende kan være med. Det er snart 30 klubber i Norge, kanskje er en av dem nær deg? I Alta har CP-foreningens fylkesavdeling sitt eget lag, og på side 18 forteller Norges Bandyforbund at de stiller opp og hjelper til hvis andre fylkeslag ønsker å starte med EL-innebandy. I Bergen er et rugbylag under etablering. Det gror i idretts-norge! Mens vi snakker om lavterskeltilbud: Terskler og trapper kan også brukes i «idrettslig» sammenheng. For Ewy Halseth har begge deler alltid vært irriterende hindre. Nå bruker hun trapper til trening og har styrket gangfunksjonen sin gjennom å bruke krykker og trapper på jobben i stedet for å ta heisen. Hun er sprekere og har bedre puls. I tillegg er hun både glad og stolt over å ha gått så langt praktisk talt til toppen av Galdhøpiggen, når trappene konverteres til tur i terreng og det tas hensyn til Ewys CP. I september er det igjen tid for Storsamling på Lillestrøm. Antall deltakere er i skrivende stund omkring hundre, og med hjelpere og pårørende ser årets samling ut til å bli like stor som fjorårets. Men livet har flere sosiale arenaer: Du som har pc og Internett; bruk hjemmesidene våre Hvis du har ting på hjertet eller saker du ønsker publisert innenfor ditt fylke, ta kontakt med din fylkesleder eller send meg en mail. Navn og epostadresser finner du på nest siste side. Vil du dele informasjon som du tror andre vil ha glede av å lese, kan du også skrive på «veggen» til CP-foreningens egen Facebookside. God sommer! 32 Marit Helene Gullien 3

4 GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET Forstemmende forsommer 4 Sommeren står for døra, men CPforeningens interessepolitiske arbeid tar ikke ferie. To viktige offentlige utredninger har høringsfrist i sommer. Den ene er Kaasautvalgets utredning, NOU 2011:17 «Når sant skal sies», om pårørendeomsorg. Den andre er NOU 2011:6 «Arbeidsrettede tiltak». Kaasa-utvalget tar opp viktige spørsmål om pårørendeomsorg, og konkluderer med tre hovedpunkter av forslag: Utvidet pleiepengeordning for foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Ny omsorgsstønad på kommunalt nivå, erstatter hjelpestønad og omsorgslønn. Lovfestet pårørendestøtte, fra usynlig til verdsatt og inkludert. Det første punktet innebærer en klar forbedring. Når det gjelder de to andre punktene er det flere ting å kommentere. En konsekvens av forslaget er at hjelpestønaden vil falle bort, dersom begge foreldre er i full jobb. Dette vil innebære en forverring for mange familier. Hjelpestønad er en kontantytelse, hjemlet i folketrygden, som gjør at familien kan skaffe hjelp eller få dekket ekstra kostnader knyttet til den økte omsorgsbyrden det er å ha barn med funksjonsnedsettelse. Den enkelte familien kan selv bestemme om foreldrene skal ta fri (uten lønn) og utføre omsorgen selv eller velge å leie assistanse. At ordningen er hjemlet i folketrygden sikrer like rettigheter, uavhengig av bosted. Hjelpestønaden skal kompen sere for ekstra utgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen, det såkalte «kompensasjonsprinsippet» som jo har vært et fundament i folketrygdsystemet. Når utvalget foreslår å fjerne hjelpe stønaden, og i stedet etablere en ny omsorgsstønad på kommunalt nivå som skal erstatte hjelpestønad og omsorgslønn, er dette etter CPforeningens mening en svekkelse av rettighetene. All erfaring tilsier at kommunale ytelser varierer med kommunale ressurser, som økonomi, kompetanse og praksis. Noen familier møter forståelse og får tilstrekkelig hjelp, mange andre får det ikke. Forslaget kan forsterke disse ulikhetene. CP-foreningen mener derfor at hjelpestønaden må beholdes og at ytelsen heller forbedres. Når det gjelder lovfestet pårørendestøtte og tilhørende tiltak i form av kvalitetskrav og tilsyn, har dette vakt en følelse av at de omfattende omsorgsytelsene mange pårørende utfører hver eneste dag året rundt, ikke blir verdsatt. Dette har neppe vært intensjonen. Utvalget vil sikkert være enig i at majoriteten av pårørende ikke vet hva godt de skal gjøre for sine barn, søsken, livspartnere eller foreldre som er i en hjelpetrengende situasjon. Utvalget generaliserer, med bakgrunn i noen få, graverende overgrepstilfeller. Det blir feil å utforme regelverket med basis i unntakene. Det bør erkjennes at sammenlignet med foreldrenes daglige omsorg, har mange voksne med store hjelpebehov et forringet tilbud innenfor den offentlige omsorgen. Arbeid og meningsfylt aktivitet er et viktig tema for våre medlemmer. Det blir derfor interessant å gå inn i forslagene til Brofoss-utvalget, NOU 2012:6 «Arbeidsrettede tiltak». En nylig publisert artikkel fra to forskere i Nova viser at «kun 36 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av cerebral parese eller ryggmargsbrokk var yrkesaktive i 2010» (Jon Erik Finnvold og Hilde E. Pedersen). Forskerne retter fokuset på utdanning som en mulig forklaring på lav yrkesdeltakelse, i tillegg til dårlig helse. Det blir derfor interessant å studere hvilke analyser Brofossutvalget legger til grunn for sine forslag. I disse dager går mange unge og venter på svar om de er kommet inn på det studiet de har søkt på. CP-foreningen har vært opptatt av at forholdene må legges bedre til rette for at unge med cerebral parese kan skaffe seg høyere utdanning. Så mye som mulig! Det er derfor forstemmende å møte ungdomsgruppen og høre hvordan den enkelte ofte må kjempe for å få støtte og oppmuntring. Fortsatt hører vi om rundhåndet tilbud om uførepensjon og beskjed om at «du er sist i køen du har tross alt en inntekt». Dette er dårlig velferdspolitikk for unge som sitter hjemme, og som så gjerne vil være til nytte i samfunnet. Eva Buschmann

5 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Bevegelse i livet er livet i bevegelse Hjelpemiddelleverandøren Made for Movement inviterte i mai den entusiastiske danske professoren Peter Thybo til heldagsseminar på Høgskolen i Oslo. I salen satt fysioterapeuter, ergoterapeuter og folk fra NAV. «Motorikk er mer enn å bare bevege seg. Det handler om å bli et handlende og forstående menneske gjennom samspill med omverdenen», innledet Thybo i sitt foredrag om bevegelse, stimulering og mestring. Og bevegelse var selve nøkkelbegrepet i foredraget. Thybo snakket om hvordan motivasjonen for bevegelse utløses, hvordan god tilrettelegging skaper opplevelse av mestring og utløser ny motivasjon for mer bevegelse og større mestring. Alle handlinger foregår i en kontekst, og bevegelse i menings fylte sammenhenger er god stimulering som gir ny og bedre mestring enn det man oppnår med isolerte repeterende bevegelser, for eksempel ved trening. God helse innebærer ikke bare en tilfredsstillende «biomekanisk» tilstand av friskhet. Helse har bare den som også har en sterk opplevelse av sammenheng og mening i tilværelsen. Det motsatte er en svak følelse av sammenheng og mening, selv om man i biomekanisk forstand er «frisk». En mottakelig hjerne Et menneskes hjerne er plastisk og trenger stimulering. Når et barn er seks år, er hjernen på sitt mest mottakelige. Derfor er det av avgjørende betydning å ikke utsette innføring av hjelpemidler, for eksempel fordi barnet skal begynne på skolen, understreket han. Naturlig læring og oppnåelse av bevegelighet gir mer automatiserte bevegelser. Dermed frigjøres energi som kan brukes til noe annet, sa Thybo. n 30 prosent av hjernen er forhåndsprogrammert fra fødselen. De resterende 70 prosentene er mulighetenes lekeplass, sier Peter Thybo. Rehabilitering ved Cerebral Parese I Tromsø tilbyr vi rehabiliteringsopphold for voksne og barn/ungdom med Cerebral Parese. Pasientene kan tas inn både individuelt og i gruppe. På gruppeopphold vil det bli holdt undervisning og samtalegrupper om ulike temaer. Og i tillegg vil det være individuell oppfølging og gruppeaktiviteter. Innleggelse krever søknad fra lege. Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø Telefon:

6 6

7 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Hverdager er best! Legen: Blir du ikke fryktelig sliten av å jobbe hundre prosent? Helle-Viv: Jo. Gjør ikke du også? Helle-Viv elsker å jobbe. Hun tar aldri ut alle feriedagene sine og foretrekker hverdager framfor friog helligdager. Jeg synes det er rart at så mange fagfolk argumenterer for at jeg skal jobbe mindre, bare fordi jeg sier at jeg er sliten. Hvorfor skal jeg ikke jobbe hundre prosent så lenge jeg trives med det? Jeg vil ikke jobbe mindre, jeg vil ha hjelp som gjør det lettere for meg å fortsette å jobbe hundre prosent. Myndighetene sier det er viktig å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet fordi det er bra å jobbe. Jeg vet det er bra å jobbe, det er derfor jeg så gjerne vil fortsette, sier Helle-Viv. Dame med stil Helle-Viv Helle Magnerud bor i Bergen, hun er 48 år og har CP. Hun er en voksen dame med ben i nesen og sterke meninger. Hun har også en egen stil, en frisyre langt unna A4, en mengde tatoveringer, og på venteliste for enda flere. Hun kler seg stilig, med sort, grått og sølv, og både smykker, klær og tilbehør er gjerne utstyrt med «dødninghoder». Ved første øyekast er dette et kanskje noe «aggressivt» image, men det inntrykket forsvinner raskt når en ser det løstsittende varme smilet og det imøtekommende blikket. Jeg har alltid vært opptatt av mote, interiør og kunst, forteller Helle-Viv. Stilen min henger jo også sammen med min begeistring for black metal-musikk, en interesse som for alvor våknet på 1980-tallet, da «alle» skulle danse til Bee Gees. Jeg gikk i andre retninger. Black metal-miljøet er genuint opptatt av musikk. Det er dessuten helt fritt for fordommer, legger hun til. Provoserer du noen? Jeg gjør visst det. Både med tanke på utseende og meninger. Mange med CP synes jeg bør tone meg litt ned, men hvorfor vet jeg egentlig ikke. Jeg er opptatt av utseendet mitt og orker ikke tanken på å sitte i en sliten joggedress og gi blaffen. Jeg vet jeg er synlig, men jeg fore trekker det fremfor å være «en CP i rullestol», sier Helle-Viv. Hun har også et annet forhold til dødninghodene enn de fleste av oss: Dødninghoder er selvsagt et velkjent symbol i metal-miljøet, men for meg er de også et uttrykk for likhet. Når vi skreller bort alt det ytre, inkludert den skadde hjernen, er vi hodeskaller alle sammen. For meg er dødning hodet derfor liv og likhet ikke død, understreker hun. Barndom og oppvekst Til å være bergensdame snakker Helle-Viv påfallende østnorsk. Jeg er nesten oppvokst på flystripa i Rygge i Østfold, der faren min jobbet, forteller hun. Da jeg fylte 11, flyttet familien til Lindås ved Mongstad. Det ble en utfordrende forandring for meg. Jeg var funksjonshemmet, motebevisst og hadde Oslo-dialekt. Plutselig skulle jeg tilpasse meg en nynorsk skole i et miljø der en skulle gjøre alt annet enn å «stikke seg ut». Jeg fant meg aldri til rette! Etter 9. klasse ble det folkehøyskole på Voss. Drømmen var å bli sosialantropolog, men trygdekontoret som det het den gangen, mente sekretær var en mer passende ambisjon. De sendte meg til markedsføringslinje på videregående skole. Mitt eneste hjelpemiddel var en stor, klumpete elektrisk skrivemaskin som durte hele tiden og sikkert irriterte vettet av de andre i klassen. Jeg fikk så vidt jeg husker litt lengre tid på eksamener også, men det var det jeg fikk av hjelp og tilrettelegging. En tung tid, men jeg tok det jeg fikk, og protesterte ikke. Jeg vil ikke jobbe mindre, jeg vil ha hjelp som gjør det lettere for meg å fortsette å jobbe hundre prosent. 7

8 Trening og trening Selvfølgelig ble jeg også trent i hjel som barn, forteller Helle-Viv. Jeg mistet mye av det sosiale i skoletiden fordi jeg måtte til fysioterapeuten og trene etter skoletid, mens de andre jentene lagde avtaler på skoleveien hjem. Jeg ble lei av trening. Det hjalp jo ikke heller, CP-en blir jeg ikke kvitt! Jobb, karriere og CP Den første jobben skaffet hun selv. Jeg ble først sekretær i et skipsmeglerfirma, der jeg ble i 11 år. Jeg ville videre og trodde jeg ved å Jeg vil jo gjerne bli spurt, jeg er ansatt på nøyaktig samme vilkår som andre. jobbe like hardt som gutta kunne bli megler selv, men et mannsdominert og konservativt miljø satte en stopper for slike ideer. I 1997 ble jeg offer for nedskjæringer i bedriften, men fikk raskt ny jobb i et oljeselskap, og der fikk jeg jobbe med dokumentasjon, forteller hun. I 2007 ble Helle-Viv headhuntet til sin nåværende jobb i Siemens olje og gass. Jeg trives kjempegodt, men kan etter mange år i yrkeslivet fastslå at CP og karriere ikke er noen opplagt kombinasjon. På jobben har jeg flere ganger opplevd at det settes spørsmålstegn ved hvorvidt jeg kan være med på et spesielt prosjekt, om jeg kan jobbe overtid, osv., og at andre konkluderer over hodet på meg. Jeg vil jo gjerne bli spurt, jeg er ansatt på nøyaktig samme vilkår som andre. Jeg har også opplevd å bli forbigått og har vært tydelig overfor arbeidsgiveren min på at dette kan jeg ikke akseptere. For meg har det vært lurt å bli svært kompetent på ett felt. Dermed er jeg attraktiv for flere, og da kommer jobbtilbudene. Barn Barn skulle Helle-Viv aldri ha. Hun forteller at hun en gang så en liten gutt løpe ut i rushtrafikken i Bergen. Og altfor langt bak, kom en mamma med CP halsende fortvilet etter. Jeg bestemte meg for at noe sånt vil jeg aldri oppleve, forteller Helle-Viv. Men da jeg ble gravid, var jeg kjempeglad og fikk en nydelig datter i Jeg hadde permisjon i et år og to timer hjemmehjelp i måneden. Hadde jeg vært litt mer 8

9 bevisst, skulle jeg kjempet for BPA, som på den tiden så vidt var i emning. Det var tøft for meg å være alenemamma. Heldigvis fikk jeg raskt barnehageplass, sier hun. Men det koster masse å være supermamma. Som mor med CP blir du gjennomkontrollert hele tiden, og jeg er blitt en ekstrem kontrollfrik av det. Ingen skal ta meg på unøyaktigheter, rot eller uorden! CP-foreningen Da datteren min var liten, fikk jeg kontakt med en annen alenemamma som anbefalte meg å bli medlem i CP-foreningen, og jeg meldte meg inn. Da datteren min ble litt større, begynte jeg med foreningsarbeid, og det har jeg fortsatt med. Jeg setter stor pris på foreningen og menneskene jeg treffer der. Nå synes jeg forresten vi skal arrangere et dametreff. Vi er mange damer og jenter som kunne ha glede av å treffes. Kanskje jeg skal starte med å lage en Facebook-gruppe, så kan vi ta det derfra! Stokk først, så rullestol Jeg bodde også et år i Rogaland, da min datter var seks år, fordi jeg har nesten hele min familie der. Jeg fikk intern overflytting på jobben og leide en fin bolig. Men jeg trivdes ikke og var syk av hjemlengsel nesten hele tiden. Etter dette året begynte det jeg kaller forfallet mitt. Fra å være gående uten hjelpemidler Da jeg fikk en tilpasset, enkel manuell stol, fikk jeg et nytt liv! Jeg var plutselig mobil igjen. måtte jeg begynne med stokk. Jeg mener det var mistrivselen som ga seg fysisk uttrykk. Jeg var lykkelig da jeg kom hjem til Bergen igjen, men stokken var kommet for å bli. Senere kom forslaget om rullestol. Jeg var totalt avvisende til tanken. Jeg insisterte på å klare meg uten og ble mer og mer alene. Jeg var redd for å falle, i ferd med å bli isolert og sto i fare for å utvikle sosial angst, da jeg gikk et rullestolkurs på Beitostølen. Da jeg fikk en tilpasset, enkel manuell stol, fikk jeg et nytt liv! Jeg var plutselig mobil igjen, og siden jeg er ekstremt sosial, ble det langt 9

10 lettere å ha et godt liv. Å sitte mye hjemme, er roten til mye vondt. Hobbyer og fritid Datteren min er etter hvert blitt voksen, så nå har jeg bedre tid til å dyrke fritidsinteresser. Jeg leser mye om kunst og går gjerne på utstillinger. I disse dager arbeider jeg også med å etablere et rugbylag i Bergen. Vi får en egnet hall til høsten, og til da håper jeg vi har et lag. Jeg er jo som sagt glad i musikk og går gjerne på konserter. Og går ut med gode venner, når jeg er i stemning for det. Fordommene Men det er ikke alle dager som er like gode, og tanken på å gå en tur på byen kan være utfordrende: Jeg er så lei av fordommer! De verste er damer på drøyt førti år, ofte med jobb i helsevesenet. Aller verst er de når de har fått seg et glass vin for mye. De stryker meg på kinnet og sier: Jeg jobber jeg, skjønner du med sånne som deg! Eller: Så fint at du kommer deg litt ut! Og hvis jeg ikke er veldig entusi as tisk tilbake, har jeg opplevd å bli kalt utakknemlig, overfor noen som bare prøver å være hyggelig Jeg har selvsagt også opplevd at folk vil gi meg penger og at de snakker over hodet på meg når jeg er ute og handler med assistent. Andre går vel langt i å vise «vennlighet»: Hvis funksjonshemmede var mer synlige, ville flere utesteder hatt tilgjengelighet og ramper på dagsorden. Når folk setter seg på huk og legger armen sin på knærne mine og begynner å snakke til meg som om jeg var en jentunge, føler jeg meg invadert. Venninnene mine er ganske fine: Hun er skadd i Afghanistan, sier de når vi er ute på byen og noen spør. Plutse lig blir jeg veldig interessant! Men vi må ikke la disse holdningene jage oss innendørs, understreker hun. Det er viktig å være synlig. Hvis funksjonshemmede var mer synlige, ville flere utesteder hatt tilgjengelighet og ramper på dagsorden. Jeg har vært på utesteder og møtt eiere som sier at de ikke visste at stedet deres var utilgjengelig, det hadde jo aldri vært noen der med rullestol. Dagen etter var rampen oppe, så det hjelper å vise at vi er her, sier Helle-Viv. Voksne med barn har også mye å lære. Når et barn spør mamma hvorfor damen sitter i rullestol, ville det vært fint om barnet ble oppmuntret til å spørre meg selv. Eller de voksne kan si det som det er, i stedet for å hysje det vekk. Fremtiden Som de fleste andre på 48, merker også Helle-Viv at hun ikke er pur Når et barn spør mamma hvorfor damen sitter i rullestol, ville det vært fint om barnet ble oppmuntret til å spørre meg selv. ung lenger. Og etter hvert vil hun bli mer alene. Min datter vil selvsagt etter hvert flytte hjemmefra, så nå søker jeg flere assistenttimer. Per i dag har jeg 20 timer i uken gjennom ULOBA. Jeg merker at jeg de siste par årene har langt lettere for å falle, så jeg bør absolutt ha noen i huset mens jeg dusjer. Fallene mine kommer stadig oftere og blir mer alvorlige. Hjernerystelser har jeg ofte. Å falle på bakhodet er ikke særlig gunstig! Nå skal jeg til Sunnaas for en ny vurdering, der etter starter kampen med byrå kratiet og alle kontrollene som skal finne ut om jeg faktisk trenger mer assistanse. For meg er det slik at det er avgjørende å ha det ryddig. Min fallfrekvens øker hvis det er uorden rundt meg. Jeg kan se rot, tenke at dette skal jeg fjerne for så å falle like etterpå. Det lyder sikkert underlig, men dette er en observasjon jeg har gjort lenge. Rot er rett og slett farlig for meg. Men jeg vil som sagt jobbe så lenge jeg klarer. Hvis den dagen kommer at jeg må gi meg, begynner jeg på studier! Da blir det kunsthistorie eller sosialantropologi. Og studentfester! Jeg vet jeg er 48, men det er bare på papiret, avslutter Helle-Viv og begir seg ut i Oslo- trafikken, alene med en liten manuell rullestol og en solid porsjon vilje. n 10

11 CP-bladet på CD Ønsker du CP-bladet innlest på CD? Gi i så fall beskjed på telefon eller Bladet innlest på CD blir sendt ut i etterkant av papirutgaven. Tjenesten er gratis. Har barnet di6 problemer med å gå?... da kan hjelpe Walkaide kan hjelpe barn med diagnoser som CP og hjerneslag 4l å gå bedre. Ved hjelp av elektriske impulser s4muleres nerver i benet 4l et ak4vt fotlø=. Ak4v bruk av muskulaturen kan føre 4l bedre bevegelighet, mindre kontrakturer og et bedret gangmønster. Les mer på Walkaide er godkjent av NAV som ortopedisk hjelpemiddel Cypromed AS, Vikavegen 17, 2312 OIestad. Tlf: Fax: E mail: 11

12 Tekst og foto: Marit Helene Gullien Utsikt og visjoner Vårsola «blenkte i bakkane» da CP-foreningens landsmøte ble avviklet på Soria Moria konferansesenter i mai. Praktisk talt hele landet var representert, og effektive møteledere holdt landsmøtet på skinnene. Det var 42 personer på deltakerlisten til årets landsmøte i CP-foreningen. 34 stemmeberettigede, deriblant sentralstyret. De resterende åtte besto av en fulltallig administrasjon og to personer fra valgkomiteen. Årets møte ble for øvrig det siste av de årlige landsmøtene, nå er det to år til neste gang. Styreleder Rolf Benjaminsen åpnet landsmøtet etter en vakker morgenkonsert med pianisten Otto Graf ved flygelet. Vi har noen utfordringer knyttet til medlemsutvikling, innledet Benjaminsen. Medlemsantallet er konstant, vi Pianist Otto Graf inviterte til en minikonsert mellom frokosten og landsmøteåpningen. Stemningsskapende og vakkert! 12

13 LANDSMØTET 2012 burde vært flere. Vi strever med å få ut budskapet på en slik måte at det genererer flere medlemmer, sa han. Han fortalte videre om den planlagte medlemsvervekampanjen foreningen er i ferd med å utarbeide, og at det nå er to fylkesavdelinger som har meldt seg til å være pilotfylker for kampanjen, nemlig Hordaland/Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal. Den faglige tyngden og fellesskapet får CP-foreningen gjennom medlemskapet i FFO, men vi må også selv utvikle våre egne attraktive medlemstilbud, sa Benjaminsen. Han understreket viktigheten av å ha gode tilbud også til fagfolk, og fastslo at både CP-konferansen og storsamlingen er solide og gode «merkevarer» for CP-foreningen. Programmet Cerebral Parese-foreningens program for perioden 2013 og 2014 ble grundig drøftet på landsmøtet. Programmet inneholder de viktigste arbeidsområdene, spesielt de interesse politiske sakene som skal prioriteres de neste to årene. CP-foreningens program ble enstemmig vedtatt. Det kom mange innspill fra salen under drøftingen: En delegat var opptatt av å synliggjøre situasjonen til familier med barn som har omfattende hjelpebehov. En annen mente en også må inkludere den psykiske helsen når en snakker om de utfordringene personer med CP møter. Salen var også engasjert under drøftinger av utredning i forbindelse med skolestart, arbeidsliv, om hvorvidt man selv skal få velge rehabiliteringssted og flere andre områder. Det var stor enighet om at det som ikke hjemles i lovverket, er en Under: Cerebral Parese-foreningens nye sentralstyre i solveggen på Soria Moria: Fra venstre Marthe Risan, Nina Neby Hansen, Rolf Benjaminsen og Einar Georg Johannessen. Foran: Sigrun Bjerke Fosse. Øverst: Styreleder Rolf Benjaminsen. Over: Generalsekretær Eva Buschmann takket pianist Otto Graf med blomster. 13

14 utfordring for den enkelte i møte med støtte- og hjelpeapparatet. Ressurssituasjonen i kommunene gir ofte en altfor ulik behandling, mente blant andre Marianne Ødegården Vindfjell fra Telemark. Det ble også understreket fra salen at selv om foreningen sentralt skal arbeide overfor spesialisthelsetjenesten, må også fylkesavdelingene prøve å øve innflytelse lokalt, der dette er mulig. Småbarnsforeldre ga for øvrig positivt uttrykk for at de får god hjelp av CPOP-programmet og at de er glade for at det på nordisk nivå nå arbeides for at CPOP etter hvert også skal omfatte kognisjon (se også side 36 37). Lokale utfordringer Fylkesavdelingene møter også utfordringer. Mange gir uttrykk for at det er vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning om tiltak, fordi medlemmer i mange fylker bor spredt. Ideen om å lansere samkjøring til lokale arrangementer kom opp, og det er opp til den enkelte fylkesleder å bruke mail og telefon for å koordinere felles kjøring der dette er mulig. Kaasa-utvalget Søndag hadde landsmøtet invitert Kaasa-utvalgets leder Karen Kaasa, som til vanlig er ansvarlig for helse og sosial i Nøtterøy kommune, til å presentere Kaasa-utvalgets innstilling (NOU 2011: 17) «Når sant skal sies», om pårørendes rolle i omsorgsarbeidet. Dette er et tema som angår svært mange av våre medlemmer og engasjerer sterkt. Kaasa kunne fortelle at utvalget underveis i arbeidet hadde fått mange henvendelser fra slitne familier og pårørende som kunne fortelle om stor forskjellsbehandling kommunene imellom med hensyn til ulike ytelser. Utvalget har lagt fire sentrale hensyn til grunn for sine forslag: Forsvarlige tjenester for brukerne En ordning som skal bidra til likestilling og integrering og hindre utstøting fra arbeidslivet Ressursene skal prioriteres mot tjenester som faktisk ytes og ikke generelle kontantytelser Byråkratiet skal forenkles Utvalgets innstilling inneholder tre hovedpunkter: Utvidet pleiepengeordning med inntil prosent pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene. Hvis du ønsker å lese hele Kaasautvalgets innstilling finner du den på: www. Regjeringen.no/NOU 2011: 17. Ikke full støtte CP-foreningen avga en landsmøteuttalelse i sakens anledning. CP- Hva er din kommentar til årets landsmøte? David Heyerdahl, Oslo og Akershus og nyvalgt vara til sentralstyret Dette var mitt første landsmøte. Det var både lærerikt og interessant å få være med! Interessepolitisk arbeid og samarbeid med andre er viktig, ikke minst når vi skal sette fokus på konklusjonene i stortingsmeldingen «Når sant skal sies». Jeg gleder meg til å bidra i sentralstyret i kommende periode! 14

15 LANDSMØTET 2012 foreningen støtter forslaget om forbed ring i pleiepengeordningen til brukere under 18 år. CP-foreningen støtter forslaget om utvidelse av pleiepengeordningen. Forslaget skal sikre økonomisk trygghet for familier med barn som har store funksjonsnedsettelser. CP-foreningen mener at ordningen med hjelpestønad hjemlet i folketrygdloven må beholdes, og er dermed ikke enig i forslaget som er lansert i innstillingen, kommenterer generalsekretær Eva Buschmann. Den andre landsmøteuttalelsen inneholder et krav om at barn og voksne med CP må inkluderes i ordningen «behandlingsreiser til Syden». Du kan lese begge landsmøteuttalelsene på Én endring i styret Det nye styret er nesten det samme som det foregående, med ett unntak: Bjørn Greve fra Hordaland/Sogn og Fjordane trer ut av styret til fordel for arbeid i kontrollkomiteen, mens Marthe Risan fra Trøndelag trer inn. David Heyerdahl ble ny første vara i sentralstyret. Nå er det to år til neste landsmøte. Av hensyn til kontinuiteten blir det nå viktig å finne tillitsvalgte som vil sitte i fire år selv om man velges for to, kommenterte styreleder Benjaminsen, da han takket for et godt landsmøte. Formelt på skinner De formelle sidene av landsmøtet ble godt ivaretatt av møtelederne Frode Dyrkorn fra Møre og Romsdal og Bente Heggø Olsen fra Hordaland/Sogn og Fjordane. Møtelederne fikk gode tilbakemeldinger for sitt faste grep om agendaen og møteklubben, og landsmøtet ble avviklet på litt under tilmålt tid. Mye hygge! Legger vi til hyggelige måltider, felles quiz i baren og inspirerende samvær med engasjerte og trivelige folk fra hele landet, blir konklusjonen et vellykket landsmøte n Generalsekretær Buschmann (øverst) hadde invitert Kaasa-utvalgets leder Karen Kaasa (over), til å presentere innholdet i sin innstiling om pårørendes plass i omsorgen. Marianne Ødegården Vindfjell Telemark Tor-Helge Gundersen, Hordaland Sogn og Fjordane For meg var de viktigste sakene Kaasa-utvalgets innstilling og CP-foreningens program. Veldig glad for å kunne komme med våre synspunkter overfor Kaasautvalgets leder. Håper det ble tatt til etterretning! Jeg var med for første gang. Jeg synes det var interessant å se og lære hvordan et landsmøte foregår. Jeg opplevde drøftingen av programmet som veldig interessant. Et gjennomarbeidet program med fornuftige prioriteringer. 15

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36

TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 Nr. 3 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Hjertefeil i et livsløp side 9-21 FAG: Kontaktsykepleier på St Olavs Hospital side 26-29 Rettigheter på dagsordenen side 34-36 LeDer Anne Giertsen

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Positiv energi på årets regionkonferanse

Positiv energi på årets regionkonferanse 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2015 s.4 Positiv energi på årets regionkonferanse Nye på konferansen s.6 Hvorfor Pårørendekurs være aktiv? s.11 i Østfold s.17 ANNONSER ERSTATNING FORSIKRING

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor

posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor parkinson posten nr 3/2007 - årgang 24 Tannlege -uten bor Rehabiliteringstilbud til parkinsonpasienter I samarbeid med Norges Parkinsonforbund har våre bedrifter utarbeidet egne treningsprogram for parkinsonpasienter.

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer