Organisasjon TESS as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon TESS as"

Transkript

1 T A L L O G F A K T A / 1. H A L V Å R

2 Helnorske TESS med rekordomsetning TESS omsatte for totalt 2,80 milliarder kroner i Salgsvolumet er det hittil største i TESS. Resultatet før skatt endte på 132,4 millioner kroner. Bokført egenkapital er i løpet av 2014 styrket med 16,3 prosent sammenliknet med året før. Eierne reinvesterer storparten av fortjenesten i virksomheten, både innenlands og utenlands. På den måten kan TESS holde seg uavhengig av banker og andre finansinstituasjoner. TESS er derfor en bunnsolid helnorsk servicebedrift som forbereder ny ekspansjon. Videre vekst ligger nedfelt i bedriftens visjon og målsetting. TESS har i skarp konkurranse vunnet betydelige forsyningsavtaler med flere store bedrifter i Norge. TESS vokser stadig, og planene er klare for ytterligere vekst både hjemme og ute. Mer enn 110 steder med TESS TESS åpnet virksomhet på seks nye adresser i løpet av 2014 og 1. halvår To av dem i form av TESS Partnershop i samarbeid med store enkeltkunder. De nyåpnede virksomhetene inkluderer også TESS Rio i Brasil, TESS Singapore og TESS Fredrikshavn. TESS Haram ble slått sammen med TESS Ålesund og mannskapet TESS har samarbeidet med onshore og offshore petroleumsindustri i over 40 år. Enten det gjelder oljeselskap eller leverandørbedrifter. Vi opplever at den varslede jakten på kostnadsreduksjoner, som i tillegg ble fulgt av en betydelig svekket oljepris - demper etterspørselen etter varer og tjenester som TESS tilbyr. Utviklingen er allikevel kundeavhengig. Nye samarbeidsformer mellom TESS og enkeltkunder gir i bestemte tilfeller positive utsikter. En svekket kronekurs i 2014 har vært ufordelaktig for TESS med tanke på import. Vi har iverksatt tiltak for å gjøre TESS enda sterkere i markeder som er i vekst. Ekspansjonen i TESS er i stor grad knyttet til vårt sentrale motto: Follow your customers! Strategien handler om å følge etter våre store kunder, dit kunden måtte befinne seg. TESS har hatt en betydelig suksess med denne strategien. Vår satsning på å strekke oss lenger ut i verdikjeden har også gitt resultater. Fra 1. januar 2014 ble subsea-aktivitetene ved hovedkvarterert organisert i selskapet TESS Subsea AS. Produksjonsapparatet har vært jevnt belastet siden etableringen. er nå en del av sistnevnte. TESS Molde og TESS Ølen har flyttet inn i nyoppførte næringsbygg som TESS eier selv. TESS Kristiansand, TESS Tromsø og TESS Haugesund har i løpet av perioden flyttet til større og mer egnede lokaler. TESS International vil åpne nytt servicesenter i Houston (USA) i 2. halvår. Fakta om TESS TESS er en norskeid og landsomfattende leverandør av tjenester og produkter til drift og vedlikehold (DVH). Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål, med tilhørende tjenester i vidt omfang. I tillegg er TESS en ledende norsk aktør innenfor sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneprodukter, verktøy, rekvisita etc. Omkring kjerneproduktene har TESS bygget opp et stort tjenestetilbud lokalt og en teknisk divisjon sentralt. TESS Subsea as er et teknisk selskap som hovedsakelig satser på hydrauliske flerlinje ledningsprodukter for subseamarkedet. Ved hovedkvarteret utenfor Drammen har TESS sveiseverksted for produksjon av stålslanger og andre kundetilpassede ledningsprodukter. I tillegg kommer slangeverkstedet som håndterer serieproduksjon og spesielt kompetansekrevende slangemontasje. Verkstedene utfører oppdrag for kunder over hele landet. Verkstedet har stor kapasitet og kan serieprodusere etter behov. Markedet er i første rekke industrikunder både on- og offshore. Produktene distribueres direkte og gjennom mer enn 110 egeneide servicesentre over hele landet. Alle med lokalt tilpasset tjenestemeny og lager. TESS har hovedkontor i Lier kommune utenfor Drammen. TESS ble grunnlagt i 1968 av Olav G. Nygaard og Erik Jølberg. Familien Nygaard og Erik Jølberg eier alle aksjer fordelt 50/50. TESS as administrerer og koordinerer innkjøp, logistikk, import og støttefunksjonene for TESS-firmaene i Norge og i utlandet. Dette omfatter blant annet produktekspertise, teknisk kundestøtte, salgsledelse for storkunder, logistikk, samt funksjonene HMS-KS, IKT, økonomi, lønn, HR og TESS Academy. TESS regionselskaper TESS Øst as, TESS Østfold as, TESS Innlandet as, TESS Skagerak as, TESS Drammen as, TESS Hønefoss as, TESS Rogaland as, TESS Vest as, TESS Møre as, TESS Trondheim as og TESS Nord as International Knut Jølberg Organisasjon TESS as Ledelse Erik Jølberg HMS KS Eli Tandberg/T. Nordbrekken Innkjøp Tor Inge Brunæs Logistikk S.E. Skogstad Administrasjon Ken Morten Steen Salg/marked Dagfinn Berge Produksjon/teknisk Ansgar Karlsen 42 Forsiden: Offisiell åpning av TESS Fredrikshavn 19. juni Fra venstre: salgssjef Bent Ole Hilbert (TESS International), daglig leder Hilmar Buchholdt (TESS Esbjerg), daglig leder Erik Jølberg (TESS as) og borgermester i Fredrikshavn Birgit Hansen.

3 Visjon, mål og strategi Helse, miljø og sikkerhet Visjon Målsetting: 10 milliarder i 2020 TESS skal gjennom kontinuerlig vekst sikre og utvikle gode arbeidsplasser i de nærmiljøene TESS er etablert. For å oppnå dette, skal TESS være den foretrukne leverandør av tekniske slangeløsninger og tjenester i de markeder TESS til enhver tid er engasjert i. TESS skal øke kundenes oppetid og lønnsomhet. Strategi På veien mot målet skal TESS blant annet utvikle: n Nye markeder og kunder i inn- og utland n Nye produkter og tjenester n Flere tekniske løsninger n Integrerte forsyningsløsninger og automatkonsepter n Kompetanse og kvalitet n Kapasitet til kundenes tilfredshet Videre vil TESS vurdere strategiske oppkjøp, alliansebygging og andre tiltak som sikrer vekstmålet. Produkter og tjenester TESS prioriterer produkter, kvaliteter og tjenester som også er et positivt bidrag til brukernes helse, miljø og sikkerhet. Som den første leverandør i bransjen implementerte TESS et kvalitetssystem i Systemet blir revidert årlig. TESS tar også initiativ til løsninger som gjør det lettere for kunden å møte offentlige krav, lover og regler med blant annet tjenestekonsepter som forebygger personskader, forurensning og driftstans. I TESS Godkjente Slangeverksteder kvalitetssikres leveransene og kundenes slangepark blir overvåket av TESS Hose Management (Slangekontrollsystem). Sammen med komplette tekniske løsninger og leveranser, øker dette driftssikkerheten og oppetiden i kundens systemer. Tjenestene fra TESS er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele uken året rundt. Helse, miljø og sikkerhet TESS har i flere år satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system. Både internkontroll og arbeidsmiljøkartlegging har lenge hatt fast plass i personalhåndboka. Det er etablert et felles HMS-system for alle TESS. Systemet er basert på ISO :2004 og OHSAS 18001:2007. TESS arbeider med flere tiltak for å redusere sykefraværet i de ulike virksomheter og servicesenter Sykefravær i % ,3 5,2 4,95 5,8 5,3 5,8 7,2 6,7 6,5 5,5 6,3 6,0 Sykefravær Miljø Null rapporteringspliktige utslipp er et overordnet mål for TESS. Dette ble oppnådd i I 2015 jobbes det med et stort transportprosjekt, grønn IT og IF-løsninger som gir miljøgevinster. Kildesortering er et fokus på alle TESS servicesentre. TESS har også i gangsatt et program for utstrakt bruk av El-biler for Sikkerhet TESS har fokus på rapportering av uønskede hendelser og opplæring. TESS har i 2015 som mål å oppnå H1 2 og H2 5. Etiske retningslinjer TESS etiske retningslinjer er samlet i et dokument på 24 sider. Det er veiledende for alle ansatte, styrer, innleide konsulenter og andre som opptrer på vegne av TESS. Det blir foretatt en årlig helsesjekk av det etiske klimaet i TESS TESS Academy TESS Academy tilbyr kurs som er tilgjengelig for alle TESSansatte. I 2014 var det i alt 77 kurs å velge mellom. I løpet av 2014 har TESS Academy tatt i mot 628 kurspåmeldinger. Totalt 1230 fullførte e-læringskurs. Det er gjennomført totalt 948,5 kursdager, herav 173 kursdager i lederutvikling. Dette er mer enn målsettingen om en kursdag per ansatt per år. 3

4 Nøkkeltall TESS (Beløp i 1000 NOK) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer Lønn og andre sosiale kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat BALANSE (Beløp i 1000 NOK) Eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidle Aksjer og verdipapirer Langsiktige fordringer Anleggsmidler Varebeholdninger Kortsiktige fordringer Betalingsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Utsatt skatt Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsatt til skatter Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Utland Regnskapstallene inkluderer omsetningen i Danmark, Skottland og Brasil. Totalomsetning utland ble 95 MNOK, som ga et samlet driftsresultat på 7 MNOK. I tillegg kommer T&M Inc. i USA (50 % eierandel) med en omsetning på 13 MNOK og et driftsresultat på -1 MNOK. Finansiell styrke TESS har en sterk finansiell posisjon og store ubenyttede kredittmuligheter. TESS fører en nøktern utbyttepolitikk og overskudd blir i størst mulig grad holdt igjen i bedriften som bidrag til investeringer og ytterligere vekst. Egenkapitalen tilsvarer 46,1 prosent av totalkapitalen. 4

5 Milepæler 2014 og 1. halvår 2015 Nyåpninger utenlands I regi av TESS International er det åpnet tre nye servicesentre i perioden. TESS Brasil åpnet nytt servicesenter i Niteroi utenfor Rio de Janeiro sommeren TESS har i alt 50 ansatte i Brasil. I februar 2015 åpnet TESS Singapore PTE Ltd. i Jurong Industrial Estate. Servicesenteret disponerer 930 kvadratmeter gulvflate og har seks ansatte. TESS Fredrikshavn i Danmark åpnet juni TESS er nå til stede i fire verdensdeler. Nye Partnershop Det er i løpet av 1. halvår 2015 åpnet Partnershop sammen med RadøyGruppen på Vetås og Statoil Mongstad i Nordhordland. Begge er bemannet med ansatte i TESS. Det er i tillegg tegnet fornyet Partnershop-avtale med en samarbeidskonstellasjon bestående av tre bedrifter i Mo i Rana og fornyet Partnershopavtale med Hæhre Entreprenør i Vikersund. Industriens Motemesse TESS arrangerte Industriens Motemesse i Telenor Arena den mars Messen og konferansen hadde Ny Energi og miljøvennlig transport som spesialtema. Messen var den 13de i rekken og samlet 112 utstillere og 38 foredragsholdere. Arrangementet nådde rekordoppslutning med over 1400 deltakere fordelt på to dager. TESS åpnet i februar 2015 servicesenter i Singapore. Nye virksomheter 1-4. kv kv n Oslo Sentrum n TESS Singapore n TESS Rio (Brasil) n TESS Partnershop RadøyGruppen n TESS Partnershop Statoil Mongstad n TESS Fredrikshavn Stor aktivitet i nybygg I løpet av perioden har både TESS Molde og TESS Ølen flyttet inn i helt nye næringsbygg, eiet av TESS. TESS har i tillegg totalfornyet et havnebygg på Risøy i Haugesund som ble tatt i bruk i begynnelsen av juni TESS bygger likeledes nybygg både på Kokstad og i Vikersund for innflytting innen utgangen av året. Ny forsyningsautomat TESS har 1. kvartal 2015 lansert en helt ny forsyningsautomat, TESS Uptime. Automaten er meget fleksibel og har stor kapasitet. Som første i sitt slag leveres den med integrert returstasjon for emballasjeavfall. Den første kontrakten med industriell bruker for integrerte forsyningsløsninger ble signert i mars Storordre til TESS Vest Prosjektavdelingen i TESS Vest mottok høsten 2014 en rekke store ordre fra oljeindustrien. Den største av dem er for levering av i alt 89 utility stations (slangtetrommelstasjoner) til Mariner-plattformen på britisk sokkel. Dette er blant de største enkeltordre noensinne i TESS. Nye samarbeidsavtaler i 2014/2015 Samarbeidsavtaler er grunnlag for god logistikk, sikre leveringer og utvikling av relasjoner. TESS har langsiktige samarbeidsavtaler med en lang rekke kunder. Avtalene justeres og fornyes med jevne mellomrom. Blant nye inngåtte avtaler i perioden kan nevnes: HOFF SA (Norske Potetindustrier) Rammeavtale for forsyninger av slanger/armatur/tjenester og drifts- og vedlikeholdsprodukter. Avtalen gjelder for kundens fire fabrikker spredt over tre landsdeler. Varighet år. Jernbaneverket To eksklusive forsyningsavtaler med varighet år. Den ene gjelder for kjemiprodukter og den andre for klatre- og fallsikringsprodukter. Levering til alle JBVs brukerlokasjoner. DSB/Norges Brannskole Rammeavtale med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, gjeldende for alle sivilforsvarsdistrikt, el.tilsynet og Norges Brannskole. Tradebroker Ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter (DVH/MRO), gjeldende fra 1. juli Tradebroker har 55 medlemmer med 2000 brukersteder. Potensialet er meget stort. Prego Norge + Alkjøp Felles kjøpsavtale med to innkjøpsorganisasjoner. Prego Norge er organisasjon for bedriftene organisert i Lafy, AFVL eller Attføringsbedriftene. Alkjøp er organisasjon for en rekke små og mellomstore industribedrifter. Avtalen gjelder for hele TESS-sortimentet. Isachsen Gruppen Rammeavtale for forsyninger av slanger, slangetilbehør, tjenester og DVHP (drifts- og vedlikeholdsprodukter). Implenia Eksklusiv forsyningsavtale for arbeidsbekledning og personlige verneprodukter. Gjelder for hele landet. 5

6 Tjenester E-handel, E-faktura og EDI-løsninger TESS har mer enn 15 års erfaring med E-handel. Vi har satset på å ligge i fremste rekke. I dag kan vi tilby kundene alle former for løsninger i den forbindelse. Trenden er at stadig flere virksomheter setter krav til at samarbeidspartnerne er i stand til å levere E-faktura. Norske myndigheter har innført krav om at offentlig eide virksomheter skal handle med leverandører som leverer E-faktura. TESS er godt forberedt og imøtekommer kravene. TESS leverer E-faktura basert på en rekke standarder, eller kundetilpasset. Fakturaen kan også leveres som pdf-fil på e-post. Sammen med Statoil har TESS utviklet avanserte EDI-løsninger som håndterer ordrelinjer per år. THM = økt oppetid for kundene TESS fortsetter videreutviklingen av det markedsledende vedlikeholdssystemet TESS Hose Management. Konseptet blir stadig mer attraktivt i markedet, som hovedsakelig er skip og offshore. Interessen fra havbruksnæringen er økende. Vi har utviklet og lansert Kundeweb 3,0 - som er meget godt mottatt. Konseptet TESS Soft er også mottatt med stor interesse. Det har vært utført THM-prosjekter i flere verdensdeler. Fra perioden kan nevnes at det er inngått THM-avtale om registrering og merking av alle kritiske slanger på hele seismikkflåten til PGS Geophysical. TESS har likeledes inngått avtale med svenske Floatel International AB, om THM-operasjoner på selskapets boligrigger. På landsiden er det blant annet inngått THM-avtaler med Borregaard og Østfold Energi. Størrelsen på THM-databasen har passert enheter. TESS Stålslanger Levering av ferdige stålslanger til ulike formål er en av spesialitetene i TESS. Vi har flere tiårs erfaring med produksjon av stålslanger, som alltid er skreddersydd for kunden. I tillegg kommer tilpasning av kompensatorer, bøying og orbitalsveising av rør, og on-site tjenester for montasje av komplette industrirørgater med tilbehør. Vårt verksted og våre mannskaper har sertifiseringer og godkjenninger som dekker alle behov i markedet, både onshore og offshore. I forbindelse med slangeproduksjonen utfører produksjonsavdelingen trykkprøving med vann/gass, penetrant, røntgenfotografering og flushing iht. NAS/ISO standard. Kvalitetssikringen er i henhold til ISO 9001 direktivet, sertifisert av DnV. TESS tilbyr pakkeløsninger (kitting) og sammenstiller komplette slangepakker som totalleverandør til serieproduserende kunder. Døgnservice - Slangevakt TESS-firmaene har 24-timers service og egen slangevakt som rykker ut ved behov. Strategiske nettverk TESS Subsea as TESS Subsea as ble satt i drift fra første virkesdag i Subseaindustrien er i kraftig vekst. Dette skyldes at stadig flere funn av olje- og gassforekomster utvinnes via subseainstallasjoner på havbunnen. Vår subseavirksomhet er tuftet på slanger og kunnskap om hydraulikk. Vi produserer og leverer komplette bundlere, jumpere og hydraulic flying leads (HFLs), bruksklare ledninger for hydraulisk linjekommunikasjon mellom ventiltrær, manifolder og kontrollsystemer. En komplett HFL-enhet kan eksempelvis bestå av 15 slangelinjer. TESS leverer også jumpere for topside anvendelse. Våre subseaprodukter er levert til norsk sokkel, Vest-Afrika, Russland og Australia. I løpet av 2013 ble det vunnet ordres fra Aker Solutions på komplette umbilicals med ekstruderte kapper. Oppdragets omfang er det største i sitt slag siden subseaverkstedet ble etablert i Belastningen i verkstedet har vært jevnt god gjennom hele året. Nye referanser styrker posisjonen i markedet. TESS as ligger midt i det geografiske Subsea Valley, og har et stort engasjement i interesseorganisasjonen Subsea Valley. Etter planen vil TESS Subsea as overta deler av hallene i Industrigata 6 (naboeiendom) så snart disse er ledige. 46 Montering hos TESS Subsea. EDIS er en gruppe av samarbeidende europeiske bedrifter som utveksler kunnskap, løsninger og teknisk kompetanse rundt industriens behov. Alle medlemmene arbeider også med slanger og tilhørende tjenester. Gruppen organiserer blant annet felles innkjøp og produktutvikling for medlemmene. TESS har vært medlem siden høsten NAHAD er en amerikansk forening for produsenter og grossister i slangebransjen. Ved medlemskapet i NAHAD får TESS tilgang på forskning og kompetanse både i slangebransjen og om integrert forsyning. TESS har vært medlem siden ISA, tidligere IDA (USA) er verdens største organisasjon for distributører til industrien. TESS ble medlem av ISA høsten 1995 og har deltatt på en rekke møter og konferanser. Gjennom NAHAD og ISA har TESS også tilgang til forskningsresultater fra NAW (Det amerikanske grossistforbundet). Subsea Valley er en interesseorganisasjon for virksomhetene innen subsea teknologi i området mellom Notodden og Oslo. TESS er medlem nr. 1.

7 Historikk En beskjeden start med slanger i Aabysgt. 8 i Drammen TESS fra år til år 1968 Teknisk Service AS stiftet 10. juli Forretning åpnet 2. september Omsetning kr , Ansatte vår første mann (2+1) Vi lukter olje Det løsner. Større lokaler. Avdeling i Stavanger Vekst. 5 ansatte. Salg 4,2 mill Avansert spesialutstyr anskaffes Lillehammer etableres. Salg 13,9 mill TESS Bergen, Ålesund og Drammen etableres. Samarbeide CCB-basen. Større lokaler TESS Oslo og Hønefoss etableres. 50 ansatte. Salg ca. 20 mill TESS + Teknisk Service salg i alt ca. 30 mill Teknisk Service mer og mer engros. TESS Trondheim og Grenland etableres TESS Hamar etableres. Salg TESS + Teknisk Service ca. 50 mill. 60 ansatte TESS Haugesund, Florø, Elverum, Holmestrand og Molde etableres. Totalsalg mer enn 60 mill. 88 ansatte Første TESS 10 år. TESS Lysaker, Kristiansand, Kristiansund og CCB etableres TESS Hokksund etableres. 105 ansatte. Fortsatt ekspansjon TESS engros as. TESS Sandnes og Kolbotn etableres. Sortimentsutvidelser TESS Data, Mongstad, Arendal, Spjelkavik og Horten etableres TESS Gjøvik, Rana, Sogn, Tønsberg og Larvik etableres TESS Sandvika etableres Det tøffe året. Snuoperasjon iverksettes. 20-års jubileumsfest avlyses på kort varsel. TESS Skien, Stjørdal, Østfold og Ulsteinvik etableres TESS Florø, Hamar, Drammen og Larvik flytter til større og mer moderne lokaler TESS Kongsberg, Sandefjord og Mandal etableres. Samarbeidsavtaler inngås Rekordomsetning. Ca. 225 mill. TESS Oslo og Drammen flytter. Rammeavtale med Statoil TESS Steinkjer og Namsos etableres års jubileum. Nytt regionsenter i Stavanger. TESS Produksjon, Jessheim og Ski etableres. 220 ansatte TESS engros as godkjent av Det Norske Veritas for kvalitetssikring i.h.t. ISO Avdelinger i Brumunddal, Kollsnes og Flekkefjord etableres. Eneavtale med ISAL og Felleskjøpet. Medlemskap i EDIS TESS på Stord, Halden, Verdal (Kjøp av HBK), samt TESS Karmøy og Farsund etableres. Partnershop med ABB TESS produksjon as godkjent av Det Norske Veritas for kvalitetssikring i.h.t. ISO TESS Kokstad, Gardermoen, Lade og Fredrikstad (kjøp av ICM) etableres. CT Yrkesklær i Porsgrunn blir TESS TESS Lillestrøm og Tjeldbergodden etableres. TESS CD-SERVICE med elektronisk varekatalog. Partnering og Inplant med Aker, MWS og Raufoss års jubileum - TESS Triple Show. TESS i Ål og Kvinnherad etablereres. Kjøp av Sveisehuset Stord AS. Industrinett AS etableres. Oslo flytter og utvider. 490 ansatte. 819 mill. i omsetning TESS Herøy og Voss etableres. Norges første DVHmesse. Partnershop AS etablert som eget firma. Bergen utvider. Partnershop hos NERA TESS Volda og Moelv etableres. Partnering og Inplant med Elkem TESS Sunndal og Åsane etableres. Partnering med GE Hydro Sørumsand og Mustad. DVH 01 og milliardfest. Historisk avtale med Statoil DVH 02. Avtalene med Statoil utvides. Rammeavtale med Smedvig/Maersk. Kjøp av Sveisesenteret Norge as år siden TESS ble etablert. Over en milliard i omsetning for første gang. KS ble sertifisert av Det Norske Veritas etter standarden ISO 9001:2000. Partnershop hos Kverneland Klepp og Ringnes AS på Gjelleråsen DVH 04 i Bergen. Etableringer på Herøya, Aukra og Hammerfest. Partnershop hos Dynea ASA på Lillestrøm. Samarbeidsavtale med Yara om distribusjon av industrigasser DVH 05 på hurtigruteskipet MS Trollfjord. Første TESS i utlandet: Etablering i Aberdeen i Skottland. Nye avdelinger i Knarvik, Tromsø, Dusavik, Orkanger, Otta og Dokka. Åpning av Partnershop på Aker Stord Kronprins Haakon besøker TESS på ONS. TESS Service System (slangekontrollsystem) i bruk. Etableringer i Horten (HIP), Vikersund, Drammen sentrum og Fagernes Overtakelse av Global Offshore Supplies i Esbjerg (Danmark) og Myklebust Havnereparasjoner (Egersund). Nyetableringer i Ølen, Stange, Haram, Kongsvinger, Notodden, Sørlandsparken, Tynset, Åndalsnes og TESS FMC Partnershop på Sotra. Industriens Motemesse (nr.10) ombord på hurtigruteskipet Trollfjord Nye servicesentere åpnet i Kongsberg, Stryn, Årdal og Kårstø. Oppkjøp av Florø Forsyningsselskap og Lier Maskinforretning. TESS feiret 40 år. Industriens Motemesse nr. 11 på Exporama Nye servicesentre ble åpnet på Askøy, Rørvik, Hadeland og Straume. Etablering av subseaproduksjon Nye servicesentre ble åpnet på Kongsgårdmoen, Sløvåg og Frakkagjerd. Samling i TESS-huset, og nyoppført produksjonsverksted. Første storordre i subsea. Medlem nr. 1 i interesseorganisasjonen Subsea Valley Partnershop hos Schlumberger i Tananger. Overtar halvparten av Bic i Brasil, navngitt som BICTESS. Storordre på THM fra Maersk Drilling. Kjøper halvparten av aksjene i Skogholt Hanskefabrikk AS og T&M Hydraulics i Houston Nye servicesentre: Grorud, Moss, Klepp, Minnesund, Alta og Sandnessjøen. Partnershopp hos Nexans Norway og Wärtsilä Norway. Overtar til 96,4 % i BICTESS. Nye storavtaler med Statoil, Norske Shell og FMC Technologies Nye servicesentre i Bodø, Vinstra, Måløy og Tau. Nye Partnershop med Boliden Odda og Norske Skog Saugbrugs. Overtok J.D. Sveise Service AS og majoriteten i Rørtek AS. Kjøpte Industrigaten 6 i Lier, 5000 kvm gulvareal. Industriens Motemesse nr. 12 i Telenor Arena Servicesenter i Oslo Sentrum etablert. TESS Rio de Janeiro etablert som servicesenter nr. 2 i Brasil. Ny omsetningsrekord: 2,8 mrd.kr Industriens Motemesse (IM 2015) med Ny Energi. Partnershop åpnet hos Statoil Mongstad og RadøyGruppen ansatte. Dagens moderne TESS-hus i Lier ved Drammen. 7

8 n TESS er en helnorsk profesjonell servicebedrift, etablert i 1968 og Norges største leverandør av slanger for alle formål og tilhørende tjenester. n TESS har Servicesentre mer enn 110 steder i Norge og i Brasil, Danmark, Skottland, USA og Singapore. n TESS Godkjente Slangeverksteder og THM slangekontrollsystem øker oppetiden. n TESS er Norges største leverandør av sveiseprodukter. n TESS har 1000 medarbeidere i seks land. n Kvalitetssikringssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. n HMS-system i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og SN-BS OHSAS 18001:2007. n TESS Subsea as er leverandør til subseaindustrien. n TESS er medlem av EDIS, NAHAD, ISA, NOSCA, Subsea Valley og Stiftelsen Tradebroker. Her finner du TESS i Norge Alta Arendal Aukra Bergen Askøy Bergen Kokstad Bergen Kollsnes Bergen Sotra/CCB Bergen Straume Bergen Åsane Bodø Brumunddal Bryne Dokka Drammen Egersund Elverum Fagernes Farsund Flekkefjord Florø Frakkagjerd Fredrikstad Førde Gjøvik Hadeland Jaren Halden Hamar Hammerfest Haugesund Herøy Hokksund Holmestrand Horten Hønefoss Jessheim Karmøy Kirkenes Klepp Knarvik Kongsberg Kongsberg FMC Kongsvinger Kristiansand S Kristiansund N Kvinnherad Kårstø Larvik Lillehammer Lillestrøm Minnesund Mo i Rana Moelv Molde Mongstad Moss Mysen Måløy Namsos Notodden Odda Orkanger Oslo - Alnabru Oslo - Grorud Oslo - Sentrum Otta Porsgrunn Raufoss Rørvik Sandefjord Sandnes Sandnessjøen Sandvika Sarpsborg Ski Sløvåg Sogndal Stange Stavanger Tananger Stavanger Dusavik Steinkjer Stjørdal Stord Stryn Sunndalsøra Tau Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ulsteinvik Verdal Vikersund Vinstra Voss Ølensvåg Ørsta Volda Ål Ålesund Åndalsnes Årdal I tillegg finner du TESS i Partnershop-samarbeid med FMC Technolgies, Dynea, Nexans Norway, Wärtsilä Norway, Olvondo Industries, Boliden Odda, Norske Skog Saugbrugs, Albert Kr. Hæhre, RadøyGruppen, Statoil Mongstad og ABB. Gratis grønt nummer Hovedkontor Vestlandet Tlf.: Macae: Rio de Janeiro: Tess team dmk juni Trykk-Service as Fakta om TESS

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS

ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS ÅRSRAPPORT WÜRTH NORGE AS S2 LEDER 2004 ble det beste året i selskapets historie. Vi fikk en omsetningsvekst på 16,7 prosent og opprettholdt resultatmarginene. Det viser stabilitet og en ekspansjonsvilje

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014 TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2014 Her ser vi en svært fornøyd gjeng samlet etter at det det ble klart at de ble kåret til «Årets leverandør». Fv. ser vi Petter Lien, Jan Åge Hedlund, Audun Gangstad, Nina

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss 1 Årsrapport 2009 Innledning Dette er Nettbuss Nettbuss er i dag Norges største busselskap. Selskapet har 4 759 medarbeidere som jobber for å nå visjonen om «å være det ledende og mest nyskapende busselskapet

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer