Organisasjon TESS as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon TESS as"

Transkript

1 T A L L O G F A K T A / 1. H A L V Å R

2 Helnorske TESS med rekordomsetning TESS omsatte for totalt 2,80 milliarder kroner i Salgsvolumet er det hittil største i TESS. Resultatet før skatt endte på 132,4 millioner kroner. Bokført egenkapital er i løpet av 2014 styrket med 16,3 prosent sammenliknet med året før. Eierne reinvesterer storparten av fortjenesten i virksomheten, både innenlands og utenlands. På den måten kan TESS holde seg uavhengig av banker og andre finansinstituasjoner. TESS er derfor en bunnsolid helnorsk servicebedrift som forbereder ny ekspansjon. Videre vekst ligger nedfelt i bedriftens visjon og målsetting. TESS har i skarp konkurranse vunnet betydelige forsyningsavtaler med flere store bedrifter i Norge. TESS vokser stadig, og planene er klare for ytterligere vekst både hjemme og ute. Mer enn 110 steder med TESS TESS åpnet virksomhet på seks nye adresser i løpet av 2014 og 1. halvår To av dem i form av TESS Partnershop i samarbeid med store enkeltkunder. De nyåpnede virksomhetene inkluderer også TESS Rio i Brasil, TESS Singapore og TESS Fredrikshavn. TESS Haram ble slått sammen med TESS Ålesund og mannskapet TESS har samarbeidet med onshore og offshore petroleumsindustri i over 40 år. Enten det gjelder oljeselskap eller leverandørbedrifter. Vi opplever at den varslede jakten på kostnadsreduksjoner, som i tillegg ble fulgt av en betydelig svekket oljepris - demper etterspørselen etter varer og tjenester som TESS tilbyr. Utviklingen er allikevel kundeavhengig. Nye samarbeidsformer mellom TESS og enkeltkunder gir i bestemte tilfeller positive utsikter. En svekket kronekurs i 2014 har vært ufordelaktig for TESS med tanke på import. Vi har iverksatt tiltak for å gjøre TESS enda sterkere i markeder som er i vekst. Ekspansjonen i TESS er i stor grad knyttet til vårt sentrale motto: Follow your customers! Strategien handler om å følge etter våre store kunder, dit kunden måtte befinne seg. TESS har hatt en betydelig suksess med denne strategien. Vår satsning på å strekke oss lenger ut i verdikjeden har også gitt resultater. Fra 1. januar 2014 ble subsea-aktivitetene ved hovedkvarterert organisert i selskapet TESS Subsea AS. Produksjonsapparatet har vært jevnt belastet siden etableringen. er nå en del av sistnevnte. TESS Molde og TESS Ølen har flyttet inn i nyoppførte næringsbygg som TESS eier selv. TESS Kristiansand, TESS Tromsø og TESS Haugesund har i løpet av perioden flyttet til større og mer egnede lokaler. TESS International vil åpne nytt servicesenter i Houston (USA) i 2. halvår. Fakta om TESS TESS er en norskeid og landsomfattende leverandør av tjenester og produkter til drift og vedlikehold (DVH). Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål, med tilhørende tjenester i vidt omfang. I tillegg er TESS en ledende norsk aktør innenfor sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneprodukter, verktøy, rekvisita etc. Omkring kjerneproduktene har TESS bygget opp et stort tjenestetilbud lokalt og en teknisk divisjon sentralt. TESS Subsea as er et teknisk selskap som hovedsakelig satser på hydrauliske flerlinje ledningsprodukter for subseamarkedet. Ved hovedkvarteret utenfor Drammen har TESS sveiseverksted for produksjon av stålslanger og andre kundetilpassede ledningsprodukter. I tillegg kommer slangeverkstedet som håndterer serieproduksjon og spesielt kompetansekrevende slangemontasje. Verkstedene utfører oppdrag for kunder over hele landet. Verkstedet har stor kapasitet og kan serieprodusere etter behov. Markedet er i første rekke industrikunder både on- og offshore. Produktene distribueres direkte og gjennom mer enn 110 egeneide servicesentre over hele landet. Alle med lokalt tilpasset tjenestemeny og lager. TESS har hovedkontor i Lier kommune utenfor Drammen. TESS ble grunnlagt i 1968 av Olav G. Nygaard og Erik Jølberg. Familien Nygaard og Erik Jølberg eier alle aksjer fordelt 50/50. TESS as administrerer og koordinerer innkjøp, logistikk, import og støttefunksjonene for TESS-firmaene i Norge og i utlandet. Dette omfatter blant annet produktekspertise, teknisk kundestøtte, salgsledelse for storkunder, logistikk, samt funksjonene HMS-KS, IKT, økonomi, lønn, HR og TESS Academy. TESS regionselskaper TESS Øst as, TESS Østfold as, TESS Innlandet as, TESS Skagerak as, TESS Drammen as, TESS Hønefoss as, TESS Rogaland as, TESS Vest as, TESS Møre as, TESS Trondheim as og TESS Nord as International Knut Jølberg Organisasjon TESS as Ledelse Erik Jølberg HMS KS Eli Tandberg/T. Nordbrekken Innkjøp Tor Inge Brunæs Logistikk S.E. Skogstad Administrasjon Ken Morten Steen Salg/marked Dagfinn Berge Produksjon/teknisk Ansgar Karlsen 42 Forsiden: Offisiell åpning av TESS Fredrikshavn 19. juni Fra venstre: salgssjef Bent Ole Hilbert (TESS International), daglig leder Hilmar Buchholdt (TESS Esbjerg), daglig leder Erik Jølberg (TESS as) og borgermester i Fredrikshavn Birgit Hansen.

3 Visjon, mål og strategi Helse, miljø og sikkerhet Visjon Målsetting: 10 milliarder i 2020 TESS skal gjennom kontinuerlig vekst sikre og utvikle gode arbeidsplasser i de nærmiljøene TESS er etablert. For å oppnå dette, skal TESS være den foretrukne leverandør av tekniske slangeløsninger og tjenester i de markeder TESS til enhver tid er engasjert i. TESS skal øke kundenes oppetid og lønnsomhet. Strategi På veien mot målet skal TESS blant annet utvikle: n Nye markeder og kunder i inn- og utland n Nye produkter og tjenester n Flere tekniske løsninger n Integrerte forsyningsløsninger og automatkonsepter n Kompetanse og kvalitet n Kapasitet til kundenes tilfredshet Videre vil TESS vurdere strategiske oppkjøp, alliansebygging og andre tiltak som sikrer vekstmålet. Produkter og tjenester TESS prioriterer produkter, kvaliteter og tjenester som også er et positivt bidrag til brukernes helse, miljø og sikkerhet. Som den første leverandør i bransjen implementerte TESS et kvalitetssystem i Systemet blir revidert årlig. TESS tar også initiativ til løsninger som gjør det lettere for kunden å møte offentlige krav, lover og regler med blant annet tjenestekonsepter som forebygger personskader, forurensning og driftstans. I TESS Godkjente Slangeverksteder kvalitetssikres leveransene og kundenes slangepark blir overvåket av TESS Hose Management (Slangekontrollsystem). Sammen med komplette tekniske løsninger og leveranser, øker dette driftssikkerheten og oppetiden i kundens systemer. Tjenestene fra TESS er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele uken året rundt. Helse, miljø og sikkerhet TESS har i flere år satt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i system. Både internkontroll og arbeidsmiljøkartlegging har lenge hatt fast plass i personalhåndboka. Det er etablert et felles HMS-system for alle TESS. Systemet er basert på ISO :2004 og OHSAS 18001:2007. TESS arbeider med flere tiltak for å redusere sykefraværet i de ulike virksomheter og servicesenter Sykefravær i % ,3 5,2 4,95 5,8 5,3 5,8 7,2 6,7 6,5 5,5 6,3 6,0 Sykefravær Miljø Null rapporteringspliktige utslipp er et overordnet mål for TESS. Dette ble oppnådd i I 2015 jobbes det med et stort transportprosjekt, grønn IT og IF-løsninger som gir miljøgevinster. Kildesortering er et fokus på alle TESS servicesentre. TESS har også i gangsatt et program for utstrakt bruk av El-biler for Sikkerhet TESS har fokus på rapportering av uønskede hendelser og opplæring. TESS har i 2015 som mål å oppnå H1 2 og H2 5. Etiske retningslinjer TESS etiske retningslinjer er samlet i et dokument på 24 sider. Det er veiledende for alle ansatte, styrer, innleide konsulenter og andre som opptrer på vegne av TESS. Det blir foretatt en årlig helsesjekk av det etiske klimaet i TESS TESS Academy TESS Academy tilbyr kurs som er tilgjengelig for alle TESSansatte. I 2014 var det i alt 77 kurs å velge mellom. I løpet av 2014 har TESS Academy tatt i mot 628 kurspåmeldinger. Totalt 1230 fullførte e-læringskurs. Det er gjennomført totalt 948,5 kursdager, herav 173 kursdager i lederutvikling. Dette er mer enn målsettingen om en kursdag per ansatt per år. 3

4 Nøkkeltall TESS (Beløp i 1000 NOK) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer Lønn og andre sosiale kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat BALANSE (Beløp i 1000 NOK) Eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidle Aksjer og verdipapirer Langsiktige fordringer Anleggsmidler Varebeholdninger Kortsiktige fordringer Betalingsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital Annen egenkapital Egenkapital Utsatt skatt Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Avsatt til skatter Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Utland Regnskapstallene inkluderer omsetningen i Danmark, Skottland og Brasil. Totalomsetning utland ble 95 MNOK, som ga et samlet driftsresultat på 7 MNOK. I tillegg kommer T&M Inc. i USA (50 % eierandel) med en omsetning på 13 MNOK og et driftsresultat på -1 MNOK. Finansiell styrke TESS har en sterk finansiell posisjon og store ubenyttede kredittmuligheter. TESS fører en nøktern utbyttepolitikk og overskudd blir i størst mulig grad holdt igjen i bedriften som bidrag til investeringer og ytterligere vekst. Egenkapitalen tilsvarer 46,1 prosent av totalkapitalen. 4

5 Milepæler 2014 og 1. halvår 2015 Nyåpninger utenlands I regi av TESS International er det åpnet tre nye servicesentre i perioden. TESS Brasil åpnet nytt servicesenter i Niteroi utenfor Rio de Janeiro sommeren TESS har i alt 50 ansatte i Brasil. I februar 2015 åpnet TESS Singapore PTE Ltd. i Jurong Industrial Estate. Servicesenteret disponerer 930 kvadratmeter gulvflate og har seks ansatte. TESS Fredrikshavn i Danmark åpnet juni TESS er nå til stede i fire verdensdeler. Nye Partnershop Det er i løpet av 1. halvår 2015 åpnet Partnershop sammen med RadøyGruppen på Vetås og Statoil Mongstad i Nordhordland. Begge er bemannet med ansatte i TESS. Det er i tillegg tegnet fornyet Partnershop-avtale med en samarbeidskonstellasjon bestående av tre bedrifter i Mo i Rana og fornyet Partnershopavtale med Hæhre Entreprenør i Vikersund. Industriens Motemesse TESS arrangerte Industriens Motemesse i Telenor Arena den mars Messen og konferansen hadde Ny Energi og miljøvennlig transport som spesialtema. Messen var den 13de i rekken og samlet 112 utstillere og 38 foredragsholdere. Arrangementet nådde rekordoppslutning med over 1400 deltakere fordelt på to dager. TESS åpnet i februar 2015 servicesenter i Singapore. Nye virksomheter 1-4. kv kv n Oslo Sentrum n TESS Singapore n TESS Rio (Brasil) n TESS Partnershop RadøyGruppen n TESS Partnershop Statoil Mongstad n TESS Fredrikshavn Stor aktivitet i nybygg I løpet av perioden har både TESS Molde og TESS Ølen flyttet inn i helt nye næringsbygg, eiet av TESS. TESS har i tillegg totalfornyet et havnebygg på Risøy i Haugesund som ble tatt i bruk i begynnelsen av juni TESS bygger likeledes nybygg både på Kokstad og i Vikersund for innflytting innen utgangen av året. Ny forsyningsautomat TESS har 1. kvartal 2015 lansert en helt ny forsyningsautomat, TESS Uptime. Automaten er meget fleksibel og har stor kapasitet. Som første i sitt slag leveres den med integrert returstasjon for emballasjeavfall. Den første kontrakten med industriell bruker for integrerte forsyningsløsninger ble signert i mars Storordre til TESS Vest Prosjektavdelingen i TESS Vest mottok høsten 2014 en rekke store ordre fra oljeindustrien. Den største av dem er for levering av i alt 89 utility stations (slangtetrommelstasjoner) til Mariner-plattformen på britisk sokkel. Dette er blant de største enkeltordre noensinne i TESS. Nye samarbeidsavtaler i 2014/2015 Samarbeidsavtaler er grunnlag for god logistikk, sikre leveringer og utvikling av relasjoner. TESS har langsiktige samarbeidsavtaler med en lang rekke kunder. Avtalene justeres og fornyes med jevne mellomrom. Blant nye inngåtte avtaler i perioden kan nevnes: HOFF SA (Norske Potetindustrier) Rammeavtale for forsyninger av slanger/armatur/tjenester og drifts- og vedlikeholdsprodukter. Avtalen gjelder for kundens fire fabrikker spredt over tre landsdeler. Varighet år. Jernbaneverket To eksklusive forsyningsavtaler med varighet år. Den ene gjelder for kjemiprodukter og den andre for klatre- og fallsikringsprodukter. Levering til alle JBVs brukerlokasjoner. DSB/Norges Brannskole Rammeavtale med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, gjeldende for alle sivilforsvarsdistrikt, el.tilsynet og Norges Brannskole. Tradebroker Ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter (DVH/MRO), gjeldende fra 1. juli Tradebroker har 55 medlemmer med 2000 brukersteder. Potensialet er meget stort. Prego Norge + Alkjøp Felles kjøpsavtale med to innkjøpsorganisasjoner. Prego Norge er organisasjon for bedriftene organisert i Lafy, AFVL eller Attføringsbedriftene. Alkjøp er organisasjon for en rekke små og mellomstore industribedrifter. Avtalen gjelder for hele TESS-sortimentet. Isachsen Gruppen Rammeavtale for forsyninger av slanger, slangetilbehør, tjenester og DVHP (drifts- og vedlikeholdsprodukter). Implenia Eksklusiv forsyningsavtale for arbeidsbekledning og personlige verneprodukter. Gjelder for hele landet. 5

6 Tjenester E-handel, E-faktura og EDI-løsninger TESS har mer enn 15 års erfaring med E-handel. Vi har satset på å ligge i fremste rekke. I dag kan vi tilby kundene alle former for løsninger i den forbindelse. Trenden er at stadig flere virksomheter setter krav til at samarbeidspartnerne er i stand til å levere E-faktura. Norske myndigheter har innført krav om at offentlig eide virksomheter skal handle med leverandører som leverer E-faktura. TESS er godt forberedt og imøtekommer kravene. TESS leverer E-faktura basert på en rekke standarder, eller kundetilpasset. Fakturaen kan også leveres som pdf-fil på e-post. Sammen med Statoil har TESS utviklet avanserte EDI-løsninger som håndterer ordrelinjer per år. THM = økt oppetid for kundene TESS fortsetter videreutviklingen av det markedsledende vedlikeholdssystemet TESS Hose Management. Konseptet blir stadig mer attraktivt i markedet, som hovedsakelig er skip og offshore. Interessen fra havbruksnæringen er økende. Vi har utviklet og lansert Kundeweb 3,0 - som er meget godt mottatt. Konseptet TESS Soft er også mottatt med stor interesse. Det har vært utført THM-prosjekter i flere verdensdeler. Fra perioden kan nevnes at det er inngått THM-avtale om registrering og merking av alle kritiske slanger på hele seismikkflåten til PGS Geophysical. TESS har likeledes inngått avtale med svenske Floatel International AB, om THM-operasjoner på selskapets boligrigger. På landsiden er det blant annet inngått THM-avtaler med Borregaard og Østfold Energi. Størrelsen på THM-databasen har passert enheter. TESS Stålslanger Levering av ferdige stålslanger til ulike formål er en av spesialitetene i TESS. Vi har flere tiårs erfaring med produksjon av stålslanger, som alltid er skreddersydd for kunden. I tillegg kommer tilpasning av kompensatorer, bøying og orbitalsveising av rør, og on-site tjenester for montasje av komplette industrirørgater med tilbehør. Vårt verksted og våre mannskaper har sertifiseringer og godkjenninger som dekker alle behov i markedet, både onshore og offshore. I forbindelse med slangeproduksjonen utfører produksjonsavdelingen trykkprøving med vann/gass, penetrant, røntgenfotografering og flushing iht. NAS/ISO standard. Kvalitetssikringen er i henhold til ISO 9001 direktivet, sertifisert av DnV. TESS tilbyr pakkeløsninger (kitting) og sammenstiller komplette slangepakker som totalleverandør til serieproduserende kunder. Døgnservice - Slangevakt TESS-firmaene har 24-timers service og egen slangevakt som rykker ut ved behov. Strategiske nettverk TESS Subsea as TESS Subsea as ble satt i drift fra første virkesdag i Subseaindustrien er i kraftig vekst. Dette skyldes at stadig flere funn av olje- og gassforekomster utvinnes via subseainstallasjoner på havbunnen. Vår subseavirksomhet er tuftet på slanger og kunnskap om hydraulikk. Vi produserer og leverer komplette bundlere, jumpere og hydraulic flying leads (HFLs), bruksklare ledninger for hydraulisk linjekommunikasjon mellom ventiltrær, manifolder og kontrollsystemer. En komplett HFL-enhet kan eksempelvis bestå av 15 slangelinjer. TESS leverer også jumpere for topside anvendelse. Våre subseaprodukter er levert til norsk sokkel, Vest-Afrika, Russland og Australia. I løpet av 2013 ble det vunnet ordres fra Aker Solutions på komplette umbilicals med ekstruderte kapper. Oppdragets omfang er det største i sitt slag siden subseaverkstedet ble etablert i Belastningen i verkstedet har vært jevnt god gjennom hele året. Nye referanser styrker posisjonen i markedet. TESS as ligger midt i det geografiske Subsea Valley, og har et stort engasjement i interesseorganisasjonen Subsea Valley. Etter planen vil TESS Subsea as overta deler av hallene i Industrigata 6 (naboeiendom) så snart disse er ledige. 46 Montering hos TESS Subsea. EDIS er en gruppe av samarbeidende europeiske bedrifter som utveksler kunnskap, løsninger og teknisk kompetanse rundt industriens behov. Alle medlemmene arbeider også med slanger og tilhørende tjenester. Gruppen organiserer blant annet felles innkjøp og produktutvikling for medlemmene. TESS har vært medlem siden høsten NAHAD er en amerikansk forening for produsenter og grossister i slangebransjen. Ved medlemskapet i NAHAD får TESS tilgang på forskning og kompetanse både i slangebransjen og om integrert forsyning. TESS har vært medlem siden ISA, tidligere IDA (USA) er verdens største organisasjon for distributører til industrien. TESS ble medlem av ISA høsten 1995 og har deltatt på en rekke møter og konferanser. Gjennom NAHAD og ISA har TESS også tilgang til forskningsresultater fra NAW (Det amerikanske grossistforbundet). Subsea Valley er en interesseorganisasjon for virksomhetene innen subsea teknologi i området mellom Notodden og Oslo. TESS er medlem nr. 1.

7 Historikk En beskjeden start med slanger i Aabysgt. 8 i Drammen TESS fra år til år 1968 Teknisk Service AS stiftet 10. juli Forretning åpnet 2. september Omsetning kr , Ansatte vår første mann (2+1) Vi lukter olje Det løsner. Større lokaler. Avdeling i Stavanger Vekst. 5 ansatte. Salg 4,2 mill Avansert spesialutstyr anskaffes Lillehammer etableres. Salg 13,9 mill TESS Bergen, Ålesund og Drammen etableres. Samarbeide CCB-basen. Større lokaler TESS Oslo og Hønefoss etableres. 50 ansatte. Salg ca. 20 mill TESS + Teknisk Service salg i alt ca. 30 mill Teknisk Service mer og mer engros. TESS Trondheim og Grenland etableres TESS Hamar etableres. Salg TESS + Teknisk Service ca. 50 mill. 60 ansatte TESS Haugesund, Florø, Elverum, Holmestrand og Molde etableres. Totalsalg mer enn 60 mill. 88 ansatte Første TESS 10 år. TESS Lysaker, Kristiansand, Kristiansund og CCB etableres TESS Hokksund etableres. 105 ansatte. Fortsatt ekspansjon TESS engros as. TESS Sandnes og Kolbotn etableres. Sortimentsutvidelser TESS Data, Mongstad, Arendal, Spjelkavik og Horten etableres TESS Gjøvik, Rana, Sogn, Tønsberg og Larvik etableres TESS Sandvika etableres Det tøffe året. Snuoperasjon iverksettes. 20-års jubileumsfest avlyses på kort varsel. TESS Skien, Stjørdal, Østfold og Ulsteinvik etableres TESS Florø, Hamar, Drammen og Larvik flytter til større og mer moderne lokaler TESS Kongsberg, Sandefjord og Mandal etableres. Samarbeidsavtaler inngås Rekordomsetning. Ca. 225 mill. TESS Oslo og Drammen flytter. Rammeavtale med Statoil TESS Steinkjer og Namsos etableres års jubileum. Nytt regionsenter i Stavanger. TESS Produksjon, Jessheim og Ski etableres. 220 ansatte TESS engros as godkjent av Det Norske Veritas for kvalitetssikring i.h.t. ISO Avdelinger i Brumunddal, Kollsnes og Flekkefjord etableres. Eneavtale med ISAL og Felleskjøpet. Medlemskap i EDIS TESS på Stord, Halden, Verdal (Kjøp av HBK), samt TESS Karmøy og Farsund etableres. Partnershop med ABB TESS produksjon as godkjent av Det Norske Veritas for kvalitetssikring i.h.t. ISO TESS Kokstad, Gardermoen, Lade og Fredrikstad (kjøp av ICM) etableres. CT Yrkesklær i Porsgrunn blir TESS TESS Lillestrøm og Tjeldbergodden etableres. TESS CD-SERVICE med elektronisk varekatalog. Partnering og Inplant med Aker, MWS og Raufoss års jubileum - TESS Triple Show. TESS i Ål og Kvinnherad etablereres. Kjøp av Sveisehuset Stord AS. Industrinett AS etableres. Oslo flytter og utvider. 490 ansatte. 819 mill. i omsetning TESS Herøy og Voss etableres. Norges første DVHmesse. Partnershop AS etablert som eget firma. Bergen utvider. Partnershop hos NERA TESS Volda og Moelv etableres. Partnering og Inplant med Elkem TESS Sunndal og Åsane etableres. Partnering med GE Hydro Sørumsand og Mustad. DVH 01 og milliardfest. Historisk avtale med Statoil DVH 02. Avtalene med Statoil utvides. Rammeavtale med Smedvig/Maersk. Kjøp av Sveisesenteret Norge as år siden TESS ble etablert. Over en milliard i omsetning for første gang. KS ble sertifisert av Det Norske Veritas etter standarden ISO 9001:2000. Partnershop hos Kverneland Klepp og Ringnes AS på Gjelleråsen DVH 04 i Bergen. Etableringer på Herøya, Aukra og Hammerfest. Partnershop hos Dynea ASA på Lillestrøm. Samarbeidsavtale med Yara om distribusjon av industrigasser DVH 05 på hurtigruteskipet MS Trollfjord. Første TESS i utlandet: Etablering i Aberdeen i Skottland. Nye avdelinger i Knarvik, Tromsø, Dusavik, Orkanger, Otta og Dokka. Åpning av Partnershop på Aker Stord Kronprins Haakon besøker TESS på ONS. TESS Service System (slangekontrollsystem) i bruk. Etableringer i Horten (HIP), Vikersund, Drammen sentrum og Fagernes Overtakelse av Global Offshore Supplies i Esbjerg (Danmark) og Myklebust Havnereparasjoner (Egersund). Nyetableringer i Ølen, Stange, Haram, Kongsvinger, Notodden, Sørlandsparken, Tynset, Åndalsnes og TESS FMC Partnershop på Sotra. Industriens Motemesse (nr.10) ombord på hurtigruteskipet Trollfjord Nye servicesentere åpnet i Kongsberg, Stryn, Årdal og Kårstø. Oppkjøp av Florø Forsyningsselskap og Lier Maskinforretning. TESS feiret 40 år. Industriens Motemesse nr. 11 på Exporama Nye servicesentre ble åpnet på Askøy, Rørvik, Hadeland og Straume. Etablering av subseaproduksjon Nye servicesentre ble åpnet på Kongsgårdmoen, Sløvåg og Frakkagjerd. Samling i TESS-huset, og nyoppført produksjonsverksted. Første storordre i subsea. Medlem nr. 1 i interesseorganisasjonen Subsea Valley Partnershop hos Schlumberger i Tananger. Overtar halvparten av Bic i Brasil, navngitt som BICTESS. Storordre på THM fra Maersk Drilling. Kjøper halvparten av aksjene i Skogholt Hanskefabrikk AS og T&M Hydraulics i Houston Nye servicesentre: Grorud, Moss, Klepp, Minnesund, Alta og Sandnessjøen. Partnershopp hos Nexans Norway og Wärtsilä Norway. Overtar til 96,4 % i BICTESS. Nye storavtaler med Statoil, Norske Shell og FMC Technologies Nye servicesentre i Bodø, Vinstra, Måløy og Tau. Nye Partnershop med Boliden Odda og Norske Skog Saugbrugs. Overtok J.D. Sveise Service AS og majoriteten i Rørtek AS. Kjøpte Industrigaten 6 i Lier, 5000 kvm gulvareal. Industriens Motemesse nr. 12 i Telenor Arena Servicesenter i Oslo Sentrum etablert. TESS Rio de Janeiro etablert som servicesenter nr. 2 i Brasil. Ny omsetningsrekord: 2,8 mrd.kr Industriens Motemesse (IM 2015) med Ny Energi. Partnershop åpnet hos Statoil Mongstad og RadøyGruppen ansatte. Dagens moderne TESS-hus i Lier ved Drammen. 7

8 n TESS er en helnorsk profesjonell servicebedrift, etablert i 1968 og Norges største leverandør av slanger for alle formål og tilhørende tjenester. n TESS har Servicesentre mer enn 110 steder i Norge og i Brasil, Danmark, Skottland, USA og Singapore. n TESS Godkjente Slangeverksteder og THM slangekontrollsystem øker oppetiden. n TESS er Norges største leverandør av sveiseprodukter. n TESS har 1000 medarbeidere i seks land. n Kvalitetssikringssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. n HMS-system i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og SN-BS OHSAS 18001:2007. n TESS Subsea as er leverandør til subseaindustrien. n TESS er medlem av EDIS, NAHAD, ISA, NOSCA, Subsea Valley og Stiftelsen Tradebroker. Her finner du TESS i Norge Alta Arendal Aukra Bergen Askøy Bergen Kokstad Bergen Kollsnes Bergen Sotra/CCB Bergen Straume Bergen Åsane Bodø Brumunddal Bryne Dokka Drammen Egersund Elverum Fagernes Farsund Flekkefjord Florø Frakkagjerd Fredrikstad Førde Gjøvik Hadeland Jaren Halden Hamar Hammerfest Haugesund Herøy Hokksund Holmestrand Horten Hønefoss Jessheim Karmøy Kirkenes Klepp Knarvik Kongsberg Kongsberg FMC Kongsvinger Kristiansand S Kristiansund N Kvinnherad Kårstø Larvik Lillehammer Lillestrøm Minnesund Mo i Rana Moelv Molde Mongstad Moss Mysen Måløy Namsos Notodden Odda Orkanger Oslo - Alnabru Oslo - Grorud Oslo - Sentrum Otta Porsgrunn Raufoss Rørvik Sandefjord Sandnes Sandnessjøen Sandvika Sarpsborg Ski Sløvåg Sogndal Stange Stavanger Tananger Stavanger Dusavik Steinkjer Stjørdal Stord Stryn Sunndalsøra Tau Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ulsteinvik Verdal Vikersund Vinstra Voss Ølensvåg Ørsta Volda Ål Ålesund Åndalsnes Årdal I tillegg finner du TESS i Partnershop-samarbeid med FMC Technolgies, Dynea, Nexans Norway, Wärtsilä Norway, Olvondo Industries, Boliden Odda, Norske Skog Saugbrugs, Albert Kr. Hæhre, RadøyGruppen, Statoil Mongstad og ABB. Gratis grønt nummer Hovedkontor Vestlandet Tlf.: Macae: Rio de Janeiro: Tess team dmk juni Trykk-Service as Fakta om TESS

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Divisjon Salg, Marked, IKT

Divisjon Salg, Marked, IKT og Landsomfattende Utlandet Aberdeen Esbjerg Brasil Houston(50/50) TESS Kvalitetsfilosofi TESS Kvalitetsfilosofi Kundene skal komme tilbake - ikke produktene ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Kunder Industri

Detaljer

Tall og Fakta 2016 og pr 31. oktober 2017

Tall og Fakta 2016 og pr 31. oktober 2017 Tall og Fakta 2016 og pr 31. oktober 2017 TESS Baseshop Mongstad Eierskifte og etablert som konsern i 2016 TESS ble stiftet i 1968 av gründerne og kollegene Erik Jølberg og Olav Nygaard som et privat aksjeselskap

Detaljer

: ' ' TESS etablert som konsern 24. mai Konsernet TESS i Norge. Organisasjon etter 24. mai 2016

: ' ' TESS etablert som konsern 24. mai Konsernet TESS i Norge. Organisasjon etter 24. mai 2016 T A L L O G F A K T A 2 0 1 5 O G 1. H A L V Å R 2 0 1 6 TESS etablert som konsern 24. mai 2016 TESS ble stiftet i 1968 av gründerne og kollegene Erik Jølberg og Olav Nygaard som et privat aksjeselskap

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Slangetromler i A304. Slangetromler i stål. Slangetromler i A316. Eks. på anvendelser: - Industri - Landbruk - Næringsmiddelindustrien - Verksteder

Slangetromler i A304. Slangetromler i stål. Slangetromler i A316. Eks. på anvendelser: - Industri - Landbruk - Næringsmiddelindustrien - Verksteder Slangetromler Slangetromler i stål Eks. på anvendelser: - Industri - Landbruk - Næringsmiddelindustrien - Verksteder innløp utløp 9010-08-08 9010-08-08 9010-16-16 9010-16-16 9030-06-08 9030-06-08 9030-06-08

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte Konsernsjef AGENDA Driftsorientering Hovedpunkter Automatisering og Industri Materialhåndtering og Infrastruktur Miljø og Energigjenvinning Teknologiutvikling

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Natur- og biogass tar nye markedsandeler styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Disposisjon Forbruk av gass i Norge Distribusjon av gass i Norge Gasskraftverk Biogassanlegg i Norge Gass i transportsektoren

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer