BODØ HOVEDFLYSTASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ HOVEDFLYSTASJON"

Transkript

1 BODØ HOVEDFLYSTASJON

2 BODØ KOMMUNE Befolkning ca Fikk bystatus i 1816 Totalareal 1385 km2 Rikt kultur- og fritidstilbud Verdens tetteste havørnbestand Trafikalt knutepunkt i Nord-Norge 70 fjelltopper over 800 m.o.h Over flyavganger og landinger årlig, hvorav militære fly og helikopter BODØ HOVEDFLYSTASJON Bodø kan by på et rikt kultur- og fritidstilbud 132 luftving 331 og 332 skvadron (F-16 kampfly) Luftvernbataljonen (NASAMS II) Bakkeoperativ skvadron (brann-, redning- og plasstjeneste, flyplassdrift, vakthold og sikring, hundetjeneste, militærpoliti) Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) base Bodø Flyvedlikehold, bakkevedlikehold, forsyning, ammunisjon, administrative støttetjenester Forsvarsbygg Eiendom, bygg og anlegg Forsvarets søks- og redningshelikoptertjeneste 330 skvadron NOBLE (Eksperimenteringssenter) Forsvarets sanitet FLO-IKT 2

3 LUFTFORSVARETS STØRSTE BASE Bodø hovedflystasjon utgjør noe av Forsvarets skarpeste beredskap. Basen er et luftforsvar i miniatyr med kampfly, luftvern og bakkemannskaper. To av Forsvarets tre F-16 kampflyskvadroner opererer fra Bodø hovedflystasjon. Herfra opprettholdes 24-timers beredskap med F-16 kampfly, underlagt NATO-kommando. Flyene står på 15-minutter beredskap for suvereniteshevdelse i lufta. Bodø hovedflystasjon sysselsetter ca. 800 militære og sivile medarbeidere. Omlag 350 vernepliktige avtjener årlig sin førstegangstjeneste i Bodø i en rekke spennende funksjoner. I tillegg tar flystasjonen inn et stort antall lærlinger hvert år. Forsvarets landsdekkende søks- og redningshelikoptertjeneste har en av sine avdelinger stasjonert i Bodø. Bare siden 1973 har Forsvarets 330 skvadron reddet og assistert over mennesker, og er dermed en viktig aktør i det sivile samfunn. F-16 kampfly Vakthold og sikring Forpleining OPPDRAG Bodø hovedflystasjon skal: Produsere luftmakt for suverenitetshevdelse, kontroll og overvåkning av norsk luftrom og territoritalfarvann Utøve redningstjeneste med helikopter Produsere styrker for nasjonale og internasjonale oppdrag Produsere teknisk personell i alle aktuelle kategorier Produsere luftvern- og baseforsvarsstyrker I senere tid har F-16 fra Bodø og Ørland deltatt i flere operasjoner utenlands: Baltic Air Policing i Litauen 2007/2008 Operation Afghan Falcon i Afghanistan 2006 Baltic Air Policing i Litauen 2005 Operation Enduring Freedom i Afghanistan 2002 Allied Force i Kosovo

4 ET LUFTFORSVAR I MINIATYR FRED VED STYRKE To av Norges tre jagerflyskvadroner er stasjonert i Bodø. F-16- flyenes oppgave er operasjoner mot luft- og bakkemål, informasjonsinnhenting, avskrekking og støtte til bakke - og sjøstyrker. KOMPETANSE Luftvernbataljonen i Bodø utdanner operatører til det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS II. Dette er et bakkebasert missilsystem som pr i dag er det eneste som kan beskytte en base eller en by mot kryssermissiler. VERNEPLIKT Årlig avtjener rundt 350 ungdommer sin verneplikt ved Bodø hovedflystasjon. Etter endt førstegangstjeneste er det mulig å verve seg i ulike ansvarsfulle stillinger, samt ta befalskurs i Luftforsvaret med tanke på videre militær karriere. LÆRLINGER Bodø hovedflystasjon tar årlig imot opptil 60 lærlinger, fordelt på ulike fag. Her får de god og tett oppfølging og et strukturert læreløp. Læretiden kan gjennomføres i kombinasjon med førstegangstjeneste eller lederutdanning. SAMMENSATT Et støtteapparat bestående av flere titalls faggrupper gjør hver dag en formidabel innsats for at F-16 flyene skal komme i lufta. Selv om det ofte er piloten og flyet som er mest synlig, er bakkemannskapenes kompetanse på komplekse flyoperasjoner og de høyteknologiske flyene avgjørende for Luftforsvaret. NETTVERK Nettverksbasert krigføring er i rivende utvikling, og dagens kampfly er fullspekket med høyteknologisk utstyr. Ved Bodø hovedflystasjon jobber de ansatte på eksperimenteringssenteret NOBLE fortløpende med å utnytte de mulighetene den nye teknologien gir. UTENLANDS Luftforsvaret opererer i et internasjonalt miljø og oppdrag i utlandet er blitt langt vanligere de siste årene. Som en troverdig samarbeidspartner stiller Norge med militære enheter til internasjonale operasjoner. I tillegg deltar Luftforsvaret hvert år på flere øvelser i utlandet. REDNINGSTJENESTEN Forsvarets søks- og redningshelikoptertjeneste er på beredskap døgnet rundt for å redde mennesker i nød. Helikoptrene i Bodø disponeres av Hovedredningssentralen for Nord-Norge. En profesjonell søks- og redningshelikoptertjeneste er avgjørende for sikkerheten til våre land, sjø og luftstridskrefter. SAMARBEID Bakkeoperativ skvadron har i samarbeid med Avinor ansvar for sikkerheten ved Bodø lufthavn. Mannskaper fra bakkeoperativ skvadron patruljerer flyplassområdet, rydder rullebanen for snø og ivaretar brannberedskapen. Forsvaret har også et tett samarbeid med Bodø kommune, blant annet innenfor kultur og utdanning. 4

5 Luftvern NASAMS II Flyvedlikehold IKT-lærling Sea King redningshelikopter 5

6 STRATEGISK PLASSERT Norge vil i årene som kommer stå overfor en rekke sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Havområdene i nord byr på store økonomiske ressurser i form av olje, gass og fisk. Råderetten over disse ressursene er avgjørende for norsk økonomi og velferd, men kan bli utfordret av nasjoner med motstridende interesser. Utviklingen i nordområdene byr også på utfordringer knyttet til miljø og klima. Forsvaret er i den sammenheng et avgjørende middel for å utøve den politikk våre folkevalgte ønsker å føre i nordområdene. Gjennom et jevnlig operativt nærvær signaliserer Norge forpliktelse og engasjement. Her spiller Bodø hovedflystasjon en viktig rolle. Herfra kan norske kampfly drive effektiv overvåkning og informasjonsinnhenting i nordområdene. Dette sikrer evnen til å reagere hurtig på utfordringer og hendelser. BRIGADER PER EGIL RYGG Sjef 132 luftving/bodø Hovedflystasjon F-16 kampfly Brigader Per Egil Rygg 6

7 KAMPFLY I TOPPKLASSEN For å kunne ha et forsvar som løser oppgaver både nasjonalt og internasjonalt, må Norge ha en kampflyflåte som oppfyller dagens krav. Kampfly utgjør en meget fleksibel ressurs som kan brukes til å bevokte norsk luftrom og territorialfarvann, levere presisjonsvåpen og drive informasjonsinnsamling. Kampfly skaffer våre politiske og militære myndigheter den situasjonsoversikten som er avgjørende for å kunne treffe hurtige avgjørelser. I løpet av tre kvarter kan kampfly stasjonert ved Bodø hovedflystasjon nå ut til alle deler av landet for å observere, rapportere og eventuelt reagere på uønsket aktivitet. Russisk bombefly identifiseres Øvelse ved Nellis Air Force Base, USA HISTORIKK I dag fremstår Bodø hovedflystasjon som en av de mest moderne militære flyplasser i Norge. I 2006 ble flystripen forlenget 900 meter vestover, slik at flystripen i dag har en totallengde på omtrent fire kilometer. Historien til Bodø hovedflystasjon starter i 1921 med regulære postflygninger. Under 2. verdenskrig ble flystripa i Bodø hastig utbygd under kampene mot tyskerne som angrep landet. Etter krigen tok nordmennene over flyplassdriften. I 1950 ble det vedtatt å bygge ut flystasjonen til militær hovedflystasjon, og i 1956 sto den ferdig. Bodø hovedflystasjon har hele tiden vært under stadig modernisering og utbygging. I årene etter 1988 har NATO skutt inn milliarder av kroner på å bygge ut hovedflystasjonen for å kunne motta store forsterkninger i et krisetilfelle. 7

8 BILAL ERTOGAN (43), Bodø: Det er en inntekt for Bodø å ha hovedflybasen her. Når det er øvelser her kommer det mye folk hit, og næringen i byen nyter godt av dette. HVA BETYR FLYSTASJONEN FOR BYEN? STINA LEIVSETH (34), Bodø: Vi får økt sysselsetting som gjør at det flytter familier til Bodø. Flystasjonen holder kurs og konferanser som hoteller nyter godt av. TOBIAS HOLST (16), Fauske: Veldig positivt at mange folk er tilknyttet byen på grunn av jobb i Forsvaret. Jo flere folk, jo bedre. WILLY STRØMMESEN (62), Bodø: Flystasjonen gjør at vi får mange arbeidsplasser, dermed holder vi på befolkningen i byen vår. RANDI WIDNES (57), Bodø: Flystasjonen gir Bodø flere arbeidsplasser, noe som gir flere folk i byen og flere nye tilflyttere. 8

9 Flyklargjøring 9

10 Brann-, redning- og plasstjeneste Crew Chief-assistenter på øvelse Nordavind Hundetjenesten Redningsmann 10

11 LUFTFORSVARET Luftforsvaret er en liten, men moderne styrke Hevder suverenitet over norsk territorium Operasjoner med egne og andre nasjoners luftstridskrefter innen- og utenlands Støtter Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet ved behov Luftmaktvisjon 2025 : Luftmakt på rett sted, til rett tid, med rett effekt. Styrke i fred: 1430 offiserer, befal, grenaderer og sivilt ansatte. I tillegg kommer 100 befalselever og cirka 600 soldater Organisasjon: Syv flystasjoner, to kontroll og varslingsstasjoner, to utdanningssentre, ti skvadroner, to luftvernbataljoner Materiell: F-16 Fighting Falcon, Sea King Mk43B redningshelikopter, Lynx Mk86 helikopter, P-3 Orion overvåkningsfly, C-130 Hercules transportfly, NASAMS luftvernbatteri, Bell 412 SP helikopter, DA-20 Jet Falcon fly, Saab Safari skolefly UTGIVER: 132. luftving/bodø hovedflystasjon. Oktober REDAKSJON: Presse- og informasjonskontoret, Bodø hovedflystasjon, Hanne Olafsen og Ove Ronny Haraldsen. GRAFISK UTFORMING: Trine Lise Sviggum Helgerud, presseog informasjonskontoret, Bodø hovedflystasjon. FOTO: Bodø hovedflystasjon, 330 skvadron, Ernst Furuhatt (s. 2), Trine Lise Sviggum Helgerud, Nick Sidle, Simen Grytøyr, Atle Klæstad, Per Arne Juvang, Therese Skålbones, Per Mergård, Trond Høyvik, Hanne Olafsen, Espen S. Hoen (Seaking-foto s. 5), Forsvarets arkiv. KONTAKT: Presse- og informasjonskontoret/

12 TA KONTAKT Telefon Adresse: Bodø hovedflystasjon 8047 Bodø.

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

ffi sersbladet God sommer! Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43 Eurofi ghter i Italia s.44-45 Det ble Heckler & Kock MP-7 s.

ffi sersbladet God sommer! Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43 Eurofi ghter i Italia s.44-45 Det ble Heckler & Kock MP-7 s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2007 årgang 60 God sommer! ffi sersbladet 1947-2007 60 år Det ble Heckler & Kock MP-7 s.10-11 Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 4 november 2011 Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? side 14 15 1 Befalsbladet 2/2004 LHK blir statsforetak side 9 11 Bomber i Libya side 18 19 Veterangeneralen

Detaljer

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Høringsprosessen og dokumentene...5 1.3 Evenes som kampflybase...7 1.3.1 Bakgrunn og historie...8 1.3.2 NATOs vurdering av

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

Hvilket forsvar vil vi ha?

Hvilket forsvar vil vi ha? Norges Offisersforbund Fotograf Adrian Lombardo, Forsvarets bildearkiv Hvilket forsvar vil vi ha? Søkelys på forsvarets økonomiske situasjon November 2010 Hvilket forsvar vil vi ha? Forsvaret skal være

Detaljer

ET GODT GREP. Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014. Innhold. Vertskap for Forsvaret hver dag. Høy puls i kirurgibygget på Sessvollmoen

ET GODT GREP. Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014. Innhold. Vertskap for Forsvaret hver dag. Høy puls i kirurgibygget på Sessvollmoen m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014 ET GODT GREP 1. januar overtar Forsvarsbygg ansvaret for bolig og kvartér. Hva betyr det for Fride (3) sitt hjem? Løsningen er et

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

NORGE TRENGER. PORTRETT: Erik Gustavson. NOFevent 2014 - Chamonix side 24. Landsmøte 2014. side 8-11 og 14-17. side 12. side 30

NORGE TRENGER. PORTRETT: Erik Gustavson. NOFevent 2014 - Chamonix side 24. Landsmøte 2014. side 8-11 og 14-17. side 12. side 30 PORTRETT: Erik Gustavson side 12 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 1-2014 Rekondisjonering: NOFevent 2014 - Chamonix side 24 Landsmøte 2014 side 30 NORGE TRENGER ORDSKIFTE OM TRYGGHET

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England

bladet Ett yrke én organisasjon BFO til sjøs s.6-7 Superubåter FN avgjørende s.52-57 i England Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 3 mai 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Superubåter BFO til sjøs s.6-7 i England FN avgjørende Nytt redningss.10-11 for fred s.16-17 helikopter

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2007 årgang 60 ØVELSE BOLD AVENGER 2007 ffisersbladet 1947-2007 60 år Jegervåpenet leverer s.10-13 Framtidens våpensystem i bruk

Detaljer

ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR

ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 september 2010 årgang 63 Oppsummering av øvelse POMOR Side 18-19 TMBN på øvelse i Nederland Side 40-41 Fregattene strategisk ressurs Side

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018

KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018 organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret www.kol.no Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR

Tøff vei hjem. portrett. 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN. aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN. teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR OKTOBER 25. ÅRGANG portrett 10 2004 Tomas Colin Archer 60 pluss TENKER FORTSATT PÅ VASSDALEN aktuelt DEN STORE PILOTDRØMMEN teknikk og viten FRA MUSKETT TIL TERROR Tøff vei hjem 330-skvadronen har rundt

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Øvelse Cold Response 2006 s.38 Tøffe redningsmenn s.46 Nye håndvåpen s.52

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Øvelse Cold Response 2006 s.38 Tøffe redningsmenn s.46 Nye håndvåpen s.52 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Øvelse Cold Response 2006 s.38 Tøffe redningsmenn s.46 Nye håndvåpen s.52 Når kvalitet og service

Detaljer

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 12 11 DESEMBER AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

Detaljer