Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

2 Hvem er disse innvandrerbarna? Det er ingen homogen gruppe av barn. Nyankomne på familiegjenforening. Nyankomne som asylsøker/flyktning. Barn født i og utenfor Norge som i førskolealder reiser frem og tilbake til foreldrenes tidligere hjemland. Barn født i og utenfor Norge som oppholder seg lange perioder (år) i foreldrenes tidligere hjemland. Barn født i og utenfor Norge som bor fast i Norge og som drar på korte ferieturer (uker).

3 Utfordringer ved vaksinasjoner Barnevaksinasjonsprogrammet generelt Informasjon og dialog med foresatte rundt emnet vaksinasjon Hvilke vaksiner har barnet fått tidligere? Etterregistrering i SYSVAK Innhenting forsømt vaksinasjon Hepatitt B-vaksinasjon spesielt Hvordan nå aktuelle barn i skolealder og unge voksne? Reisevaksinasjon Hvordan nå frem med informasjon om viktigheten av reisevaksiner? Hvordan gjøre reisevaksinasjon for barn tilgjengelig? Forskjøvet barnevaksinasjonsprogram og ikke tellende doser

4 Informasjon og dialog med foresatte rundt emnet vaksinasjon Språkbarriere? Ulik forståelse av hva vaksinasjon er og nytten av dette? Er det skepsis / misforståelser til vaksinasjon? Aktuelle ressurspersoner i miljøet som kan påvirke foresatte i forhold til vaksinasjon?

5 Eksempel 1 - Marokko Barn født i Norge av marokkanske foreldre i oktober Far snakker godt norsk etter lang botid. Parets tredje barn. Barnet får BCG vaksine på barsel og 1. dose hepatitt B på helsestasjonen ved 6 ukers alder. Reiser til Marokko etter 6 ukers kontrollen. Uklart hvor lenge de skal være borte, men noen måneder blir antydet. Foresatte får informasjon om å få 1. dose DTP-Hib og OPV og 2. dose hepatitt B i Marokko ved 3 mnd. alder. Barnet kom først tilbake til Norge etter fylte 1 år. Hadde da kun tatt de anbefalte dosene ved 4 mnd. alder, på tross av at oppholdet ble lenger enn tidligere angitt.

6 Informasjon til foresatte om barnevaksinasjonsprogrammet For barn som er født i Norge av foresatte med innvandrerbakgrunn er det viktig å ta opp på hjemmebesøket / nyfødtsamtalen om de planlegger å reise i løpet av barnets første levemåneder. Spesielt viktig å informere om barnevaksinasjonsprogrammet og eventuelt behov for å følge opp vaksinasjoner lokalt ved lenger utenlandsopphold.

7 Informasjon til foresatte Få med brosjyren Vaksinasjon i barn- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Finnes i elektronisk utgave på engelsk. Få informasjon om å ta med tilbake til Norge skriftlig dokumentasjon på alle vaksiner satt i utlandet. Be foresatte om å ta umiddelbar kontakt med helsestasjonen etter hjemkomsten.

8 Huskeregel for helsesøster Tips for å unngå at barn som reiser utenlands for en periode, ikke faller ut av systemet: Bruk huskekartoteket Ring eller send innkalling/påminnelse med jevne mellomrom etter forventet tilbakekomst, da far ofte befinner seg i Norge.

9 Hvilke vaksiner har barnet fått? Ulike nasjonale vaksinasjonsprogram fra land til land med ulike vaksiner, ulike produkter og ulike intervaller mellom dosene. Ofte vanskelig å tyde utenlandske vaksinasjonskort. Uforståelig språk; eks. kinesisk, urdu Ukjente vaksinenavn og forkortelser Ufullstendig vaksinasjonsdato Stemmer vaksinasjonskortet? Virker vaksinasjonsdatoene sannsynlige

10 Eksempel 2 - Brasil

11 Eksempel 3 - Pakistan

12 Hvilke vaksiner har barnet egentlig fått i Pakistan? Viktig med dialog med foresatte. Med tolk? Vaksinekortet må oversettes. Av hvem? Stemmer datoene for vaksinasjonene?

13 Vaksiner satt i Pakistan Barnet er født 09. mars Kom til Norge, sammen med mor, på familiegjenforening med herboende far i desember Tar kontakt med helsestasjonen i august Far opplyser følgende vaksinasjoner ut fra kortet: BCG: 9/3-06 (har synlig BCG arr) Polio: 9/3-06, 27/4-06 Hepatitt B: 9/3-06, 27/4-06, 28/6-06 DTP: 9/3-06, 27/4-06, 28/6-06

14 Innhenting av forsømte vaksiner Får følgende vaksiner på helsestasjonen: 1. dose MMR 4. dose Infanrix-Polio+Hib (KOM06) 4. dose Engerix B Videre planlagt vaksinasjon: En enkelt dose Prevenar 4. dose polio

15 Barnevaksinasjonsprogram i andre land søkemuligheter via WHO-nettside WHO Vaccine Preventable Diseases Monitoring System Immunization schedules by antigen, selection centre:

16 Hjelpemiddel i vurderingen - Vaksinasjonsboka Vaksinasjonsprogram i forskjellige land og tilpasninger til norsk barnevaksinasjonsprogram. Vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogram i forskjellige deler av verden Antall doser i barnevaksinasjonsprogrammet og alder ved vaksinasjonsstart Barn som skal flytte ut fra Norge Barn som har flyttet til Norge Vurdering når skriftlig dokumentasjon mangler

17 Hjelpemiddel i vurderingen - Vaksinasjonsboka Innhenting av forsømt vaksinasjon. Viktig å ha en diskusjonspartner i vurderingen av innhenting av forsømt vaksinasjon.

18 Etterregistrering i SYSVAK Viktig å etterregistrere vaksiner som er satt i utlandet i SYSVAK. Etterspør dokumentasjon. Dette skal gjøres av den helsesøster som har den første kontakten med barnet etter ankomst/hjemkomsten.

19 Hepatitt B-vaksinasjon I 2005 ble en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet for å vurdere alle sider ved bruken av hepatitt B- vaksine i Norge. Arbeidsgruppens faglige råd og oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for rådene ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i august 2007.

20 Hepatitt B-vaksinasjon Fremdeles gjelder de retningslinjene som er nedfelt i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-27/2000, Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden gitt i mai Målgruppe C: Personer med utenlandsbakgrunn. Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område.

21 Hepatitt B-vaksinasjon Helsestasjonene har gode rutiner med å tilby og gi hepatitt B-vaksine til aktuelle innvandrerbarn fra vanligvis 3 måneders alder. Men, er vi flinke nok til å identifisere eldre barn som har krav på gratis hepatitt B-vaksine og som tidligere ikke er vaksinert? Mitt svar er nei. Hvordan når vi målgruppen og deres foresatte med informasjon om tilbudet? Hvordan når vi fastlegene med informasjon om tilbudet?

22 Nye anbefalinger enkleste vei til å nå alle med hepatitt B-vaksine Rapport 2008:9 fra Folkehelseinstituttet Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge. Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge. Oversendt HOD. Arbeidsgruppen anbefaler en generell hepatitt B-vaksinasjon av spedbarn, ved å tilby sekskomponentvaksine ved 3, 5 og 12 måneder. Beslutninger er ikke tatt i saken.

23 Reisevaksinasjon - utfordringer

24 Vaksinerte personer med innvandrerbakgrunn som skal på besøk til hjemland/familie Øst-Europa: 13 (4 %) Midtøsten: 83 (26 %) Asia: 121 (38 %) Sør-Amerika: 2 (0,6 %) Afrika: 105 (32 %) Tall for 2009 fra Grünerløkka Smittevern pr Totalt 324 personer (24 %)

25 Sårbare barn Innvandrerbarn har høyere risiko for å bli smittet av ulike infeksjonssykdommer når de oppholder seg i familiens opprinnelsesland. Eksempel 1: Tyfoidfeber I følge Folkehelseinstituttet forekommer tyfoidfeber spesielt hos yngre innvandrere fra Asia som har vært på besøk i tidligere hjemland, ofte fra Punjabdalen i Pakistan og India. Tyfoidfeber kan også opptre som innenlandssmitte, da vanligvis etter intrafamiliær smitteoverføring.

26 Eksempel 2: Polio Mulighet for poliosmitte hos uvaksinerte barn. Kartet viser infiserte områder med vilt poliovirus i perioden 5. februar til 4. august 2009 Blå: Type 1-virus Rød: Type 3-virus NB. India, Pakistan, Afghanistan og Nigeria. Kilde:

27 Informasjon om viktigheten av reisevaksiner Hvordan sikrer vi at personer med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig informasjon og kunnskap om viktigheten av reisevaksinasjon? Aktuelle arenaer: Helsestasjonen Fastlegen Introduksjonsprogrammet / voksenopplæringen Moskeen Jungeltelegrafen

28 Forskjøvet program og ikke tellende doser før reise BCG- og hepatitt B-vaksine kan gis fra fødsel. Poliovaksine kan gis rett etter fødsel, ikke tellende dose. Viktig å gi til barn som reiser før 6 ukers alder DTP- og Hib-vaksine bør tidligst gis ved 6 ukers alder (42 dager) MMR-vaksine tidligst fra 9 mnd. alder, ikke tellende dose. HUSK: Lege må ta avgjørelsen når det gjelder avvik fra barnevaksinasjonsprogrammet.

29 Reisevaksinasjon - kostnader Reisevaksiner er generelt dyrt i Norge For enkelte familier med flere barn, er det et stort økonomisk løft å vaksinere barna før utenlandsreise. Resultatet er dessverre at mange reiser uten forutgående vaksinasjoner. Hva kan vi gjøre med dette?

30 Spesielle tilbud for barn Bydel Grünerløkka har siden 1999 subsidiert vaksineprisene på barnedoser på tyfoidfeber og hepatitt A. I tillegg har barn under 15 år gratis konsultasjon. (Tilbudet gjelder for alle barn) Dette resulterer i at vi får vaksinert en stor andel barn og spesielt innvandrerbarn før utenlandsreise. Tiltaket er etter vår mening, samfunnsmessig riktig, som en del av det kommunale smittevernet.

31 Takk for oppmerksomheten!

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet.

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet. Immunitet mot rubella: betydning av lavt antistoffniva hos personer som har fa tt minst to doser rubellavaksine Innhold Sammendrag... 1 Bakgrunn... 2 Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT

MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT MØDRE SOM MESTRER PROSJEKT Nav Intro Oslo 2009-2010 2010 Mødre som mestrer? Et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2010 Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid

Detaljer