STYRETS BERETNING Et spennende organisasjonsår!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2014-2015. Et spennende organisasjonsår!"

Transkript

1 STYRETS BERETNING Et spennende organisasjonsår!

2 Styrets beretning E T S P E N N E N D E O R G A N I S A S J O N S Å R! Innledning I løpet av denne årsmøteperioden har vi begynt å nærme oss slutten på den første landsmøteperioden for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Dette er noe perioden har båret preg av, og internt organisasjonsarbeid med fokus på landsmøteforberedelser har tatt langt mer tid enn ventet. Samtidig har vi fortsatt et fokus på å etablere Solidaritetsungdom som samfunnsaktør, gjennom å forsterke eksisterende nettverk og bygge nye. Perioden har vært en spennende tid hvor vi har fått muligheten til å være med å stake ut kursen framover og har begynt å høste fruktene for arbeidet som har blitt lagt ned tidligere. Styrets sammensetning og arbeidsform Styret har i perioden bestått av: Leder: Ingrid Rostad Nestleder: Thomas Birkeland Første styremedlem/andre vara til styret i Norsk Folkehjelp: Line Bellingmo Johnsrud (permisjon i høstsemesteret pga. utveksling) Styremedlem: Thea Katrin Mjelstad Styremedlem: Gro Lorentzen Observatør fra fagbevegelsen: Christina Beck Jørgensen, Fagforbundet Ungdom Første vara: Marianne Lien Wennersberg (Fungerte som styremedlem i høstsemesteret) Andre vara: Nour Bến Nàssèr Styret hadde vårt første fysiske styremøte mars delvis på hovedkontoret i Oslo og delvis på Furukollen. Som følge av styrets sammensetning og erfaringer med at arbeidsmengden knyttet til de ulike kjernesakene kan variere veldig ble vi enige om å gå bort fra tidligere praksis med ansvarspersoner for de ulike kjernesakene. Arbeidsfordelingen har vært mer flytende, og det enkelte styremedlem har i større grad hatt ansvar for prosjekter/enkeltsaker enn et temaområde. Gjennom perioden har det likevel utviklet seg sånn at noen styremedlemmer har hatt et særlig fokus på enkelte tema, særlig siden atomvåpenarbeidet har krevd ekstra oppfølging. Page 1

3 Leder og nestleder har sammen utgjort arbeidsutvalget, og har hatt et særlig ansvar for å håndtere mindre kontroversielle hastesaker, samt fordele arbeidsoppgaver og håndtere den daglige driften. Som følge av sykmelding og senere feltarbeid for leder valgte vi fra oktober å supplere Thea Katrin Mjelstad inn i arbeidsutvalget for å kunne avlaste leder og nestleder. Det har også i denne perioden vært svært nyttig å ha en observatør fra fagbevegelsen, både for kontakt og for rådgivning om hvordan samarbeide med fagbevegelsen og hva som rører seg. Som tidligere har også i denne perioden styremedlemmene hatt ansvar for oppfølging av lokale lag og grupper. Leder og nestleder har ikke hatt direkte ansvar for lokale lag. Dette har fungert svært godt for styret som et tiltak for å holde oss oppdatert på de lokale lagene og gruppene sin aktivitet, samt som informasjonskanal. Vi opplever også at dette har gjort styret mer tilgjengelig for medlemsmassen. Styrets arbeid i perioden Årsmøteperioden har båret preg av at vi går mot Landsmøtet i Norsk Folkehjelp i august Handlingsplanen for perioden tok i liten grad høyde for det omfattende behovet for internt organisasjonsarbeid, og styret har brukt mye tid på oppgaver som ikke er beskrevet i handlingsplanen. Satsningen på oppstart av nye lag har vært svært vellykket med fire nye lag stiftet i perioden, Solidaritetsungdom Kristiania (Oslo), Solidaritetsungdom Gimlemoen (Kristiansand), Solidaritetsungdom Ullandhaug (Stavanger) og Solidaritetsungdom Askøy. Men det må bemerkes at oppfølgingen av nystartede lag er mer tidkrevende enn av etablerte lag, og at enkelte styremedlemmer har brukt mye tid og ressurser på dette arbeidet. Forberedelser til Landsmøtet i Norsk Folkehjelp har også vært en sentral del av styrets arbeid i perioden. Som Solidaritetsungdoms representant i evalueringsutvalget for organisasjonsendringer, og senere vedtektskomiteen har leder brukt mye tid på landsmøteforberedelser i perioden. Styret som helhet har videre prioritert å forberede Solidaritetsungdom helhetlig på Landsmøtet, blant annet gjennom gjennomføring av en ledersamling med fokus på landsmøteforberedelser i forkant av Aktivitetskonferansen. Behovet for å prioritere internt organisasjonsarbeid har begrenset styrets kapasitet til å drive utadrettet virksomhet noe, men det har likevel vært et år hvor vi har opplevd å få økt synlighet. Gjennom året har Solidaritetsungdom vært representert på de fleste sentrale samlinger for ungdom i fagbevegelsen, samt ungdomspartiene på venstresiden. Sommeren var fylt med sommerleirer hvor vi hadde stand, hilsningstaler og faglige verksteder og fikk mange nye medlemmer. Vi har også i løpet av perioden etablert kontakt med nye organisasjoner som ikke er en del av den politiske venstresida. Solidaritetskonferansen 2014 var en kjempesuksess, med rekordmange deltagere og et spennende faglig program. Sytti deltakere solidaritetsungdommer fra hele landet og gjester fra samarbeidspartnere var samlet på Hadeland den siste helgen i september for påfyll av både fagkunnskap og engasjement. Innholdet i konferansen dekket alt fra kampen mot atomvåpen til urfolks rettigheter i Latin-Amerika, med andre ord mye av den store bredden i Solidaritetsungdoms internasjonale engasjement. Solidaritetskonferansen har Page 2

4 de siste årene blitt etablert som en viktig arena for skolering, og knytting av tette bånd mellom lokallagene og gruppene i Solidaritetsungdom. Gjennom perioden har vi opplevd det som urealistisk å skulle balansere tre kjernesaker med et mål om å gi dem like stort fokus. Det har gjort at sakene har konkurrert med hverandre i kommunikasjon utad, særlig i forsøk på å etablere merkenavnet Solidaritetsungdom. Derfor anbefaler vi at det velges ett fokusområde for én hovedkampanje. Helhetlig er styret svært stolte over å ha oppfylt nesten alle mål og tiltak i handlingsplanen, og kan se tilbake på et veldig innholdsrikt år. Solidaritetskonferansen I 2014 slo vi alle rekorder og hadde hele 70 deltakere på den årlige Solidaritetskonferansen på Hadeland. Styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen, åpnet konferansen til et entusiastisk publikum og den gode stemningen varte helgen ut. Lørdag åpnet Erling Borgen med sin fellesinnledning som engasjerte og inspirerte. Deltakerne fikk mer faglig påfyll og kunne velge mellom ulike mini-foredrag og workshops som tok for seg tema som: Egypt, Sør-Sudan, atomvåpen, tale- og skrivekurs, retten til å organisere seg, introduksjon til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, og om fagbevegelsen. Søndag handlet fellesinnledningen om ungdomsmakt og deltakerne arbeidet i grupper med erfaringsutveksling og nye ideer til hvordan man kan jobbe med aktivitet i lokallaget. Årets konferanse hadde også rom for «De solidariske leker», frisbee kasting og en morgendukkert i boblebadet. Page 3

5 Det snakkes mye om den nye frivilligheten i organisasjons-norge. Kampen om medlemmer er stor og for å være en attraktiv organisasjon er det vesentlig å kunne tilby gode arrangement hvor våre medlemmer får utviklet seg, bli inspirert, og møte andre i samme situasjon. Solidaritetskonferansen er en slik arena. For mange solidaritetsungdomslag er konferansen også et ledd i rekrutteringsstrategien og det å få flere engasjerte og aktive medlemmer. Konferansen er med på å bygge kunnskap, interesse og organisasjonserfaring fra en ung alder og målet er at disse kompetente ungdommene vil drive fram Norsk Folkehjelp i framtiden. Oppstart av nye lag I perioden har vi fått hele 4 nye solidaritetsungdomslag. NFSU Ullandhaug (Stavanger), NFSU Gimlemoen (Kristiansand), NFSU Askøy og NFSU Kristiania. Dette er helt fantastisk og vi er så glade for å ha kunnet bidratt til oppstarten av fire nye tilskudd til Solidaritetsungdomsfamilien vår. Her illustrert ved Ullandhaug og Askøy Aktiviteter og resultater Styret har vært høyt og lavt med representasjonsoppdrag, leserinnlegg, besøk hos lokallag og samarbeidspartnere, holdt appeller og faglige innledninger. Vi har laget en liten oversikt for å illustrere hvor mye som har blitt gjennomført, men det er sikkert mye vi har glemt: Kronikker og innlegg «Fra irrasjonell likegyldighet til rasjonell frykt» innlegg av leder i spalten Idealisten i Ny Tid «Sodastream- hva du kan lære av en ekte okkupant» kronikk av leder på Norsk Folkehjelp sine nettsider «FNs flyktningdag med en flau smak i munnen» kronikk av leder på Nye Meninger Page 4

6 «Supersolidarisk sommerleir med AUF» nyhetssak fra leder på Norsk Folkehjelps nettsider «La okkupanten bære konsekvensene» innlegg av leder i spalten Idealisten i Ny Tid «Luksusfellen falt i okupasjonsfellen» kronikk av leder i Dagbladet (papir og nett) «Ikke bidra til okkupasjon» kronikk av leder i Vårt land «Rett side av historien» kronikk sammen med lederne av AUF, SU, RU, Grønn ungdom, KrFu og Senterungdommen på Nye Meninger «Østerrike vil forby atomvåpen, vil Norge?» kronikk sammen med lederne av Changemaker, Røde Kors Ungdom og PRESS på Ytring «Si F-ordet, Børge Brende!» innlegg i spalten Idealisten i Ny Tid «Ungdomsleder» i alle utgavene av Appell Redaksjonelle saker Intervju med leder i Rødt Nytt Intervju med styremedlem Thea Katrin i Bygdanytt om atomvåpen Utredninger Utarbeidelse av Mangfoldsrapporten på bestilling fra årsmøtet i 2014 Møtevirksomhet med eksterne aktører 2 konferanseforum i Norges Sosiale Forum Møte med FO-studentene Møte med utviklingspolitiske ungdomsorganisasjoner og Forum for utvikling og Miljø Møte med Rød Ungdom Møte med polsk samarbeidsorganisasjon om inkludering 4 møter med AOU Møte med lederne i Unge Høyre, Krfu, SU, RU og AUF 3 møter i arbeidsgruppe for SodaStream-kampanje Page 5

7 Møte med AUF om SodaStream Møte med ungdomspartiledere og Setsuko Thurlow, Hiroshimaoverlevende 2 kontaktmøter med Humanistisk Ungdom Styremøter og interne møter 4 fysiske styremøter i Solidaritetsungdom, tre-dagers møter 3 korte fysiske styremøter i forbindelse med sentrale samlinger 9 Telefonmøter/Skypemøter Egne telefonmøter og fysiske møter i arbeidsutvalget gjennom året 4 styremøter i Norsk Folkehjelp Kontaktmøte med Sanitetsungdom 5 møter i evalueringsutvalget for organisasjonsendringer 1 møter med Utlandsavdelingen om Vest Sahara Planleggingsmøter med admin ang papirløsutstillingen «I mine sko» Foredrag og hilsninger internt i Norsk Folkehjelp Innledning om atomvåpen på Aktivitetskonferansen Innledning om organisasjon på medlemsmøte i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern Innledning om ungdomsmakt på jubileumsmarkering i Norsk Folkehjelp Asker og Bærum Innledning på ekstraordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Ullandhaug Foredrag og hilsninger hos fagbevegelsen Innledning om solidaritet i en global verden for NTL Ungdom Sentralforvaltningen Innledning om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for NTLs ungdomskonferanse Innledning om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for Fellesforbundets ungdomskonferanse Innledning om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for NNNs ungdomskonferanse Parallelle innledninger om fordommer på Fagforbundet Ungdoms sommerkonferanse Page 6

8 Innledning på HK Ungdoms sommerkonferanse Styrets beretning Innledning om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for HKs ungdomsråd Innledning om Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom for NAF Innledning om Midtøsten for PostKoms ungdomssamling på Oppdal Innledning om NFs arbeid for HK Ung Midt og Nord Foredrag og hilsninger for ungdomsparti Innledning om BDS og Palestina på RUs sommerleir Praktisk verksted om miner og klasevåpen på RUs sommerleir Innledning om Palestina for Nesodden AUF Innledning om Palestina for arbeidsutvalget til Grønn Ungdom Innledning om atomvåpen på Rød Snø, regionalt seminar i SU Innledning om atomvåpen på AUFs sommerleir Foredrag om atomvåpen «face the facts" for AUFHedmark Innledning for AUF Nesodden om SodaStream-kampanjen Innledning om atomvåpen for AUF Troms Innledning om boikott SodaStream for Tromsø AUF Innledning om Syria og Irak for AUF Tromsøs Midtøsten-kurs Innledning om Palestina for Bardufoss AUF Foredrag og hilsninger for div andre aktører Foredrag på Internasjonalt seminar i regi av FN-sambandet og NFSU Tromsø i Tromsø om Atomvåpen: "Atombomben i 2014: nødvendig eller utdatert og farlig?" e opplegg om alle kjernesakene som del av humanistisk konfirmantundervisning Deltatt i «Youth Indaba» ungdomspanel på «From the end to the beginning» konferanse om atomnedrustning og apartheid i Sør-Afrika Innlegg om Solidaritetsungdoms atomvåpenarbeid på frokostmøte i regi av ICAN Page 7

9 Innledning om bosettingsøkonomi på Europeisk Ungdoms sommerleir Innlegg på Interkulturell dialog-dag i regi av ASF Deltatt på Solidaritetscafe og konsert for Gaza i Tromsø Appeller og hilsningstaler 5 appeller 1. mai Hilsningstale til Industri & Energis ungdomskonferanse Hilsningstale til Sosialistisk Ungdom sitt landsmøte Hilsningstale til Sosialistisk Ungdom sin vårkonferanse Hilsningstale til Sosialistisk Ungdom sin sommerleir Hilsningstale til Rød Ungdom sitt landsmøte Hilsningstale til Rød Ungdom sin sommerleir Hilsningstale Sanitetsungdoms årsmøte Appell på Ladyfest 8.mars Appell på konsert til inntekt for Syria Appell på markering for Gaza i Trondheim Appell på markering for Gaza utenfor den israelske ambassaden i Oslo Appell under Globaliseringskonferansen om atomvåpen på avslutningsmøtet. Appell foran Stortinget om Syria i mars 2015 Appell foran Stortinget til støtte for Kobane oktober 2014 Appell i anledning 21 mars i Tromsø Deltatt på og holdt innlegg i møte med statssekretæren i UD om atomvåpen Vi har hatt stand på Sosialistisk Ungdom sin sommerleir AUF sin sommerleir Rød Ungdom sin sommerleir Page 8

10 Europeisk Ungdom sin sommerleir Styrets beretning NNNs ungdomskonferanse Globaliseringskonferansen Fagforbundet Ungdoms sommerkonferanse Fellesforbundets ungdomskonferanse Rød Ungdom sitt landsmøte Sosialistisk Ungdom sitt landsmøte Industri & Energi sin ungdomskonferanse SVs landsmøte Vi har deltatt på / gjestet i sin helhet Handel og Kontor sin sommerkonferanse Fagforbundet Ungdoms sommerkonferanse på Stavern Industri & Energi sin ungdomskonferanse Fellesforbundets ungdomskonferanse NNN sin ungdomskonferanse From the end to the beginning konferanse om Sør-Afrika og atomnedrustning Forum i New York Page 9

11 Civil society forum i Wien i forkant av den tredje konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Den tredje konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Interpellasjon om atomvåpen i Stortinget Arendalsuka Musikk for Gaza Møte om atomvåpen og sikkerhetspolitikk Kveldsseminar om palestinske flyktninger SodaStream kampanjeuke Rapportlansering med LNU «Med rett til å delta en rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken» Aktivitetskonferansen i Norsk Folkehjelp ICAN-skolering med internasjonale aktivister i forkant av Civil society forum i Wien Arrangerte tre møter på Globaliseringskonfransen om alle våre kjernesaker: atomvåpen, fra asyldebatt til rasisme, orgnaisasjonsfrihet i Midt-Østen med særlig fokus på Egypt. NTNUs «Fremtidscamp» for unge ledere som skal lære om hvordan løse fremtidens utfordringer Page 10

12 Vi er representert i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) (observatørstatus) LNUs arbeidsgruppe om FN-spørsmål Norsk Folkehjelp styre (fast plass) Styringsgruppen til ICAN Norge (fast plass) Personalutvalget til styret i Norsk Folkehjelp, behandling av B-saker (fast plass) Norges Sosiale Forum Landsmøteforberedende komite for prinsipprogram Landsmøteforberedende komite for vedtekter Landsmøteforberedende valgkomite Evalueringsutvalg for organisasjonsendringer vedtatt av Landsmøtet 2011 Tildelingsutvalget i LNU for mangfold og inkludering Arbeidsgruppen til stopp hat-prat. Arrangementer Solidaritetskonferansen, Hadeland, september 2014 Ledersamling i forkant av Aktivitetskonferansen Solidaritetsungdoms Årsmøte 2015, Helsfyr, april SodaStream-kampanjeuke Organisasjonspleie og aksjonsutvalg Årsmøter besøkt 2015: NFSU Ullandhaug (2014), NFSU Nidaros, NFSU Blindern, NFSU Bergen, 10 medlemsmøter besøkt Ungdom i Norsk Folkehjelp i vekst, og Solidaritetsungdom er en viktig del av det. Ungdomslagene har blitt større og vi har fått fire nye ungdomslag Aksjonsutvalg for 21. mars Page 11

13 Aksjonsutvalg for atomvåpen Verdensveven Facebook-siden: 1913 «likes» Boikott Sodastream: 2045 «likes» Atomkommisjonen: 4946 «likes» Twitter: 938 ganger har vi kvitret, 625 følger oss, 475 følger vi Page 12

14 Tusen takk for et innholdsrikt, spennende, engasjerende, utfordrende og lærerikt år! Solidarisk hilsen fra ungdomsstyret Ingrid, Thomas, Thea, Gro, Line, Christina, Marianne og Nour Page 13

15 Vedlegg 1: Rapport på fjorårets handlingsplan Norsk Folkehjelps mål for Landsmøteperioden : NF Solidaritetsungdoms mål for årsmøteperioden : Tiltak for å nå målene: Rapport fra styret: TILPASNING TIL MODERNE FRIVILLIGHET Gjennomføre bred skolering av våre medlemmer i alle kjernesaker Gjennomføre Solidaritetskonferanse i september med 70 deltakere Fortsette utviklingen av Ungdom Kan som opplæringsplattform Gjennomføre minst 5 Ungdom Kan-kurs for lokale lag og grupper 8 Ungdom Kan-kurs. Lokalagslederskole, lederskole for styret og atomvåpen Tilstrebe å gjennomføre holdningsskapende aktiviteter på sentrale arrangementer Kun ett sentralt arrangement gjennomført, Solidaritetskonferansen. Den har internasjonalt fokus. Ungdomsstyret utarbeider en rapport om mangfoldet i Solidaritetsungdom, og legger frem et forslag om hvordan organisasjonen bedre kan være representativ for befolkningen. Er under utarbeiding og legges frem til årsmøtet Benytte politisk plattform aktivt internt, på samlinger og på skoleringsarenaer Page 14

16 Etablere Solidaritetsungdom som en politisk aktør som stiller tydelige politiske krav til norske politikere og samfunnsaktører på alle kjernesaker Bruke politisk plattform aktivt i vårt utadrettede arbeid og legge til rette for at dette også gjøres lokalt Opprette kontakt med ungdomspartnere i Norsk Folkehjelps prosjektland for å tydeliggjøre vår politiske nisje der politiske krav henger sammen med tilstedeværelse og lokal kunnskap og forankring. Etablere et utvekslingssamarbeid med en av våre ungdomspartnere i et av Norsk Folkehjelps prosjektland. I kartleggingsfase. Dette er en krevende oppgave som ikke blir gjort på ett år. Vi har startet en kartleggingsprosess. Være en sterk aktør og en tydelig stemme internt i Norsk Folkehjelp Få publisert minst 10 innlegg i trykt form Bistå lokale lag og grupper med skriving og publisering av leserinnlegg og andre medieoppslag Komme med innspill til Aktivitetskonferansen Gjennomføre tillitsvalgtsamling Bruke Ungdom Kan aktivt i organisasjonsopplæring Fronte Solidaritetsungdoms politikk i sentrale fora i Norsk Folkehjelp på Aktivitetskonferansen 2014 Vi har vært representert i aktuelle fora Styrke samarbeidet med Sanitetsungdom Solidaritetsungdom har tatt kontakt for å få gjennomført felles styremøter og felles delegatsamling før landsmøtet. Vi har også Page 15

17 invitert de til å delta på årsmøte og atomvåpenkampanjen men så langt har det ikke latt seg gjøre å få til et samarbeid. Lederne har hatt jevnlig kontakt. Ha fast kontakt med ledelsen i ungdomspartiene i arbeiderbevegelsen Det nedsettes en arbeidsgruppe for organisasjonsevaluering og utvikling (AOU) i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom som fungerer frem til årsmøtet Være til stede på ungdomspartiene sine arenaer (f.eks. gjennom hilsningstaler og tilbud om skolering) Invitere til felles utspill, som kronikker og uttalelser, sammen med ledelsen i aktuelle ungdomspartier. Rapport sendes ut med sakspapirene til årsmøtet. så langt det lar seg gjøre. Se beretning. der det er naturlig. Invitere ungdomspartiene til å gjeste sentrale samlinger Ha minst to dialogmøter med ledelsen eller relevante personer i ungdomspartiene på venstresida Vi har invitert ungdomspartiene på venstresiden til årsmøtet og Solidaritetskonferansen. Mye kontakt gjennom året på AU-nivå. Sette fokus på en mer solidarisk utviklingspolitikk Knytte tette nettverk med andre utviklingspolitiske organisasjoner Delta i utviklingspolitiske debatter Vi har deltatt på mange markeringer og møter med andre utviklingspolitiske organisasjoner, og derfor knyttet nettverk. Komme med innspill til statsbudsjettet om norsk utviklingspolitikk Norsk Folkehjelp sendte inn innspill, har gjennom ulike nettverk vært med på å sende inn innspill som Solidaritetsungdom. Page 16

18 Ferdigstille en slagkraftig toårig kjernevåpenkampanje Komme med innspill til ungdomspartienes utviklingspolitiske program Fokus på kjernevåpen, både faglig og aktivitetsmessig, på sentrale og lokale samlinger Ikke alle ungdomspartier har behandlet dette i år, men vi har hatt kontakt med sentralleddet og har gjennomført skolering samt sendt skriftlige innspill. Økt fokus på å utdanne foredragsholdere i gjennom atomvåpenkampanjen Fortsette å bruke kampanjen som en del av rekrutteringsstrategien Forsterke kontakten med andre ungdomsorganisasjoner i kjernevåpenmiljøet der det finnes Solidaritetsungdomslag og - grupper Har gjennomført Ungdom Kan-kurs, samt flere møter i lokallag og satt ned eget aksjonsutvalg på atomvåpen. Fortsatt ha fokus på den ulovlige okkupasjonen av Palestina Løfte kjernevåpen som politisk sak i kontakt med ungdomspolitikere og ungdom i fagbevegelsen Videreføre kampanjen for boikott av SodaStream og andre produkter produsert på okkupert palestinsk jord. Starte arbeidet med kulturell og akademisk boikott som virkemiddel i kampen mot okkupasjonen.. Har blant annet snakket om atomvåpen for flere møter og konferanser i fagbevegelsen. Har fått vedtatt uttalelser om atomvåpen.. Deltatt på møter om BDS, holdt workshop om BDS og dette temaet. Fortsatt ha fokus på kampen mot rasisme Delta aktivt i «Stopp Hatpratkampanjen» Spille inn tema, og delta i gjennomføringen av et møte Page 17

19 om rasisme på Globaliseringskonferansen som ett av tre møter vi arrangerte. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom skal etablere en tydelig miljøprofil I vårt daglige virke prøve å velge miljøvennlige alternativer (For eksempel miljøvennlig transport, minimere papirutskrift, miljøvennlig materiale). Har vært fokus gjennom året, og årsmøtet gjennomføres papirløst. FOKUS PÅ REKRUTTERING Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom skal være en synlig og tilgjengelig aktør i norsk organisasjonsliv Kontakte relevante medier når vi vet det skal skje en aktivitet Gjennomføre aktiviteter som bevisst vil tiltrekke seg media-oppmerksomhet Knytte kontakter i media Fokusere på medietrening (da også blogging og sosiale medier) i organisasjonsopplæring Forsøkt gjennomført medietreningskurs, men hadde for få påmeldte. Være en godt synlig aktør på sosiale medier Ha oppdatert materiell Verving i allerede etablerte og nye fora Utvikle en mediestrategi Etablere en kultur for vekst i Solidaritetsungdom Utarbeide en helhetlig rekrutteringsstrategi Ha verveskolering og verving på alle sentrale samlinger og lokale arrangement via Ungdom Kan, og med kampanje på Solidaritetskonferansen. Fokusere på tiltak for å hindre bortfall av medlemmer i tillitsvalgtopplæringa Gjennomføre minst én nasjonal vervekonkurranse Har hatt vervekonkurranse gjennom året samt en konkurranse på Solidaritetskonferansen. Page 18

20 Verving skal være en del av organisasjonsopplæringen Aktivt jobbe for å rekruttere medlemmer fra ulike miljøer. Se mangfoldsrapporten. ØKE ANTALL UNGDOMSLAG OG UNGDOMSGRUPPER Opprette minst tre nye solidaritetsungdomslag og tre nye solidaritetsungdomsgrupper Oppsøke aktuelle steder for oppstart med stand, aksjoner og temamøter 4 nye lag startet opp, pluss en restart. Ingen nye ungdomsgrupper. Opprette lag aktivt sammen med Fagforbundet Ungdom på steder vi ikke allerede er i Kristiansand Tilby konkrete aktivitetstilbud f.eks. gjennom kampanjer STYRKE SAMARBEIDET MED FAGBEVEGELSEN Være en faktabank for ungdom i familien 1 på våre arbeidsområder Være til stede på alle arenaer i familien så langt det lar seg gjøre. Tilby kurs og skolering om alle våre arbeidsområder Være aktive tilbydere av skolering på saker fra Politisk Plattform, spesielt kjernesaker Knytte tettere bånd til flere ungdomsforbund Være til stede på arrangementer i ungdomsforbund Invitere ungdomsforbund til sentrale samlinger. Invitert til årsmøtet og Solidaritetskonferansen. Invitere partnere i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen til å være med i aktuelle kampanjer i årsmøteperioden Jevnlig kontakt med ledelsen i minst fire ungdomsforbund 1 Med «familien» menes fag og arbeiderbevegelsen Page 19

21 Styrke båndet til Fagforbundet Ungdom Felles møteplasser mellom ledelsen i Solidaritetsungdom og Fagforbundet Ungdom Være til stede på samlingsplasser i Fagforbundet Ungdom Invitere Fagforbundet Ungdom til våre samlingsplasser Følge opp faglig senter for papirløse Sette faglig senter for papirløse på dagsorden i kontakt med Norsk Folkehjelp og LO NYE ARBEIDSOMRÅDER Norsk Folkehjelp skal utvikle kompetanse på relevante områder Solidaritetsungdom skal fortsette å jobbe for å fremme oppstart av sivilsamfunnsprosjekter knyttet til Vest-Saharakonflikten solidaritetsungdom støttet forslag om utvidet mineprogram i området og opprettelsen av en administrativ base. Page 20

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Halvveis i landsmøteperioden- men bare så vidt begynt Styrets beretning

Halvveis i landsmøteperioden- men bare så vidt begynt Styrets beretning @UngOgSolidarisk #Solidaritetsungdom facebook.com/solidaritetsungdom Halvveis i landsmøteperioden- men bare så vidt begynt Styrets beretning 2013-2014 INNLEDNING Et utfordrende og spennende år! Forord

Detaljer

Året det begynte for alvor Styrets beretning 2012-2013. @UngOgSolidarisk #Solidaritetsungdom facebook.com/solidaritetsungdom

Året det begynte for alvor Styrets beretning 2012-2013. @UngOgSolidarisk #Solidaritetsungdom facebook.com/solidaritetsungdom Året det begynte for alvor Styrets beretning 2012-2013 @UngOgSolidarisk #Solidaritetsungdom facebook.com/solidaritetsungdom INNLEDNING Et utfordrende og spennende år! Å komme i gang Ungdomsstyret var i

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager

Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Merkedager i Norsk Folkehjelp Rapport fra aksjonsutvalget for merkedager Innhold Kapittel Tittel Side 1 Innledning 3 1.1 Mandat for utvalget 3 1.2 Status i dag 3 1.3 Erfaring med bruk av merkedager 3 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

STYRETS BERETNING 2011-2012. Starten på Solidaritetsungdom!

STYRETS BERETNING 2011-2012. Starten på Solidaritetsungdom! STYRETS BERETNING 2011-2012 Starten på Solidaritetsungdom! Styrets beretning S T A R T E N P Å S O L I D A R I T E T S U N G D O M! Styrets sammensetning og arbeidsform Styret har i perioden bestått av:

Detaljer

Aspelund ga viktig informasjon om årsmøtet, og gikk gjennom dagsorden i sin helhet.

Aspelund ga viktig informasjon om årsmøtet, og gikk gjennom dagsorden i sin helhet. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms femte ordinære årsmøte 04. 06. mars 2016 Sørmarka Kurs og konferansesenter, Akershus Årsmøtereferat Møtet ble satt 04.03.16 Klokken 17:40 i Festsalen på Sørmarka. Det

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsgruppe for organisasjonsevaluering og utvikling (AOU) Rapport 2014/2015

Arbeidsgruppe for organisasjonsevaluering og utvikling (AOU) Rapport 2014/2015 Arbeidsgruppe for organisasjonsevaluering og utvikling (AOU) Rapport 2014/2015 Innledning Mandatet for Arbeidsgruppa for organisasjonsevaluering og utvikling (AOU) ble vedtatt av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2.

Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2. Knekk inkluderingskoden v/ida Marie Holmin, fagsjef inkludering og frivillighet i Frivillighet Norge Frivillighetskonferanse hos KS 2. desember 2015 Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt Prosjektet

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

2015/016. Årsberetning NTL Ung. Stian Juell Sandvik

2015/016. Årsberetning NTL Ung. Stian Juell Sandvik 2015/016 Årsberetning NTL Ung Stian Juell Sandvik Innhold 1. Innledning... 3 2. Styret... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 3. Virksomheten... 4 4. NTL Ung-konferansen... 4 5. Aktivitet... 5 5.1 Styrets

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

NYHETSBREV- APRIL OG MAI

NYHETSBREV- APRIL OG MAI NYHETSBREV- APRIL OG MAI Hva har skjedd? Sommeren nærmer seg, og det er tid for vårens siste nyhetsbrev fra TENK. Les videre om du har lyst til å vite hva som har foregått i prosjektet de siste par månedene!

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Årsberetning NTL Ung

Årsberetning NTL Ung 2016-2017 Årsberetning NTL Ung NTL Ung Styret 2016-2017 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Styret... 2 2.1 Styrets sammensetning... 2 3. Virksomheten... 2 4. NTL Ung-konferansen... 3 5. Aktivitet... 3 5.1 Styrets

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU.

STBUs PLANVERK. 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. STBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf - Står uendret og er det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform - Står uendret, som en utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon.

Detaljer

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Bente Kristine Lorentzen (styreleder), Daniel

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer