INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE"

Transkript

1 LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Lambertseter Bryteklubb - Bryting Postboks 76 Lambertseter 1101 OSLO Epost: INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Marmorberget Grendehus Dato/ tid: torsdag 5. mars kl 18:00 Saksliste 01. Godkjenne de stemmeberettigede 02. Godkjenne a. Innkalling. b. Saksliste. c. Forretningsorden. 03. Valg dirigent, referent og protokollførere (2) 04. Behandling av beretning med rapporter vår og høst 2014 a. Styrets beretning b. Trenerrapport 05. Årsregnskap 2014 a. Gjennomgang av regnskap med noter og Revisors beretning 06. Behandle forslag og saker 07. Fastsette kontingent og treningsavgift. 08. Vedta nytt budsjett. 09. Behandle LBKs organisasjonsplan for Valg 011. Avslutning. Styret ber om at saker til behandling under pkt 06 i sakslisten sendes styrets så fort som mulig og senest innen kl 19 den 19. Februar (min 1 uke før avvikling av årsmøte) De blir enkel servering HJERTELIG VELKOMMEN!

2 Styrets beretning idrettsåret 2014 Årsmøtet 2015 Styrets sammensetning Leder: Mona Kulbay (frem til november 2014) Nestleder: Eivind Worren Sekretær: Ilan Eini Kasserer: Eivind Worren Styremedlem: Steinar Frantzen Styremedlem: Jesper Klostermann Varamedlem: Skule Pedersen Styremøter: Det er avholdt 8 styremøter siden siste årsmøte i mars Sportslig Det har vært god økning av medlemmer totalt sett i klubben. Vi har brytelek, bryteskole, knøtt, G12 og G15. I gjennomsnitt har vi barn på alle partier. På G12 partiet er det noe mindre oppmøte, men det foretas løpende vurdering på flytting av utøvere opp fra knøttepartiet. I januar 2014 arrangerte klubben en treningssamling for G12/G15 for andre år på rad. Her deltok mange av våre brytere samt brytere fra Drammen, Kolbotn og Skedsmo. De hadde tre økter ledet av Stig Kleven. På lørdag dro deltakerne ned til byen og klatret. Trenere Trenersituasjonen har vært relativt stabil. Morten Sommerbakk Hervig var syk i en periode ved årsskiftet og det har gjestet en del vikarer. Dette er selvfølgelig ikke noe å gjøre med, men det kan etableres en mer forutsigbar løsning ved sykdom. Dette bør tas videre i styrearbeidet for kommende år. Morten har løftet våre brytere videre og klubben kan takke ham for den gode fremgangen. Styret er i alle fall av den oppfatning at vi har den beste treneren i landet. Videre har Robin Hundal vært trener for brytelek og bryteskole og han har vist å ha et godt lag med barna som trives godt. Klubben er svært takknemlig for det gode arbeidet som Robin legger ned. Sumo Vi har 4 sumobrytere i alderen år. Disse deltar på trening en dag i uken sammen med landslaget og konkurrerer både innenlands og utenlands. I kretsmesterskapet tok Anders Grizzly Fægri gull i tungvekt. Videre tok Henning Westerby sølv i åpen klasse og i tungvekt. I NM tok Anders sølv i tungvekt mens Henning tok gull i -115kg, sølv i åpen klasse og samlet tok Anders, Henning og Nicolai Ramm fra NRK tok gull for lag. I EM rakk vi ikke opp på pallen. Dommere Dommersituasjonen er nå noe uklar. Grizzly har meldt at han ikke lengre har anledning å dømme på stevner. Jens Bendik har ikke vært aktiv det siste året. Klubben må jobbe for å rekruttere egne dommere. Egne stevner LBK arrangerte KM høsten 2014 i Lambertseter idrettshall. Arrangementet var godt gjennomført med god hjelp fra Ove Gundersen som stevnesekretær og Anders Grizzly som speaker og show maestro. Styret ønsker å bemerke at vi hadde god hjelp fra Kolbotn som lånte ut matter.

3 Resultater Styret har sett det siste året en økning i antall egne brytere som reiser på stevner og som markerer seg med gode resultater. Dette er en svært positiv utvikling. Vi har hatt vinnere i Landsstevnet, SoftTouch, Kolbotn Cup, Oslo Open, KM, Nasjonal, Rallar Cup, Halden, Kråke Cup. Videre ser vi mange nye talenter som er ivrige på treningene og som viser seg frem på stevner. Dette er svært gledelig og viser at det kommer gode brytere bunn. Økonomi Regnskapet viser innbetaling fra ca. 80 personer hvorav 60 er aktive medlemmer og 18 har tegnet støttemedlemskap. Klubben har i tillegg 4 æresmedlemmer. Klubben har en sunn økonomi selv om regnskapet viser et underskudd på ca ,- i Dette skyldes i all hovedsak at momskompensasjon kom i januar i år samt etterslep på fakturering av ekstern trening for håndballaget. De største inntektsbidragene har vært medlems -og treningsavgift, dugnader, leieinntekter, og økt volum på grasrotandelen. Vi har også fått noen bingomidler. Vi har hatt dugnader i Marmorberget borettslag og i Kantarellen borettslag. Nylænde borettslag ga oss ikke dugnadsarbeid i 2014 og årsaken til det er ikke kjent. I tillegg har vi stilt vakter til fotballkamper på Ullevål samt at vi hadde en flyttejobb i Gabelsgate der vi tømte skrot fra loft. Styret legger merke til den gode innsatsen til foreldre med hensyn til dugnad. Det er en god arena for å knytte sosiale kontakter på tvers av partiene. Sosialt Vi jobber for å få til et godt miljø blant utøverne våre. Hovedarena for å bygge sosiale relasjoner er på trening og på stevner. Viktig er at foreldre engasjerer seg og er med på å bidra til å bygge et godt og trygt miljø. Styret legger merke til at flere foreldre velger å være tilstede under trening og nå som Steinar og Eivind har laget gløtteglugge ut i treningslokalet så kan praten gå over en varm kaffekopp på kjøkkenet. Videre så forsøker vi å få til arrangementer som pizzakveld, bowling, grilltur til nøklevann eller helgetur. Her oppfordres foreldre til å ta initiativ.

4 Styrets arbeid Styret har arbeidet godt gjennom hele året. I november 2014 valgte Leder å trekke seg fra sitt verv og dette la et ekstra trykk på styret som var midt i forberedelsen av KM. Nestleder tok over lederansvaret midlertidig og i samråd med resten av styret ble arbeidsoppgaver omfordelt. Siden det var relativt kort tid frem til Årsmøtet fant styret det lite hensiktsmessig å måtte kalle inn til ekstraordinært Årsmøte for å velge ny leder. Styret har hatt fokus på å holde normal drift. Etter nyttår tok vi opp igjen arbeidet med å bygge om rommet i 1etg. Det skal bygges en klatrevegg, males, legges ny romtilpasset matte, polstring, klatretau, ribbevegg og veggapparater for å kunne utvide treningstilbudet til våre utøvere. Lokalet kan brukes til spesifikk styrketrening, sirkeltrening, teknikk, spenst osv og vil gi parallell aktivitet på huset. Noe som vi mener vil være positivt for miljøet. Styret takker trenere, utøvere, dommere og foreldre for innsatsen i året som gikk og ser frem til et nytt 2015 med videre vekst i klubben. Styret

5 Trenerrapport idrettsåret Årsmøtet 2015 Det har vært avholdt følgende treninger denne sesongen: Brytelek onsdag kl 17:00-18:00 Bryteskole onsdag kl 18:00-19:00 Knøtt tirsdag og torsdag kl 17:30-19:00 G12 mandag og tirsdag kl 17:30-19:00 G15 mandag og torsdag kl 19:00-20:30 G12/G15 fredag kl 17:00-18:30 Brytelek og Bryteskole Det har vært en stabil gruppe på både brytelek og bryteskole. Noen barn har blitt flyttet fra brytelek til bryteskole og noen har igjen blitt flyttet videre opp til knøttepartiet. Jeg har hatt fokus på å få disiplin samtidig som det skal være lek og moro. Robin Knøtt På dette partiet har det vært en stamme på 7-8 brytere. Vi har hatt god fremgang og bryterne har også deltatt på stevner og har klart seg meget bra. Jeg har hold den ene treningen på torsdager mens Morten har hatt treningene på tirsdager. Robin G12 og G15 Jeg har kjørt noenlunde samme opplegg for disse partiene. Det eldste partiet har hatt noe mer teknikk og styrke som passer til alderen. På G12 partiet har jeg måtte tilpasse noe siden noen av bryterne har noe mindre erfaring. Jeg har i den grad det har vært mulig stilt på alle stevner siden det etter min oppfatning er veldig viktig for å følge progresjon til hver enkelt utøver. I 2014 oppnådde vi svært gode resultater i både nasjonale og internasjonale stevner. Morten Styrke LBK og undertegnede ble enige om oppstart av tilbud om vekttrening for G12+G15 partiene hver tirsdag. Nivået på disse var veldig ujevnt. Flere deltakere fra G15 partiet har en mye bedre grunnform, enn andre. Dette føler jeg nå er blitt utjevnet. Jeg har hatt hovedfokus på baseøvelser i form av Markløft, Frivending og Knebøy. Endvidere har jeg supplert disse øvelsene med chins og dips. Partiet har hatt en kjerne på 4-6 deltakere hver tirsdag, hvilket jeg syns er passende, vårt lille styrkerom tatt i betragtning. Fra oppstart til nå, har det vært en jevn progresjon. Dette er som trener svært tilfredsstillende. Jesper Mvh Morten Hervig Sommerbakk Hovedtrener

6 Årsmøte 2015 Driftsregnskap 2014 Debet Kredit Resultat Medlemskontigent , , ,28 Økonomisk støtte , ,00 Dugnad/Lotteri 1 400, , ,00 Arrangementer , , ,03 Profilering 6 525, ,00 Reise/Stevner , ,18 Administrasjon , , ,41 Lokaler , , ,39 Kjøregodtgjørelse/Honorar , ,00 Utlegg Diverse , ,00 Overskudd/Underskudd , , ,09 BALANSE Eiendeler Beholdn. pr. 1/ Debet Kredit Debet Kredit Periodisering , ,79 Beholdn. pr DNB Konto , , , ,00 Egenkapital Driftskapital pr. 1/ , , , ,00 Periodisering 3 850, ,79 Overskudd , , , ,00

7 REVISJONSBERETNING LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Regnskapsåret 2014 Regnskapet er blitt gjennomgått og revidert etter beste skjønn, og det er ikke med den kunnskap vi besitter funnet noen uregelmessigheter. Regnskapet fremlagt oss består av bevegelser på to konti med tilhørende bilag samt resultatregnskap og balanse. Det er ikke regnskapsført noen eiendeler. Regnskapet viser et underrskudd på 56253,09 mot et netto overskudd på 84258,07 for Revisjonsoppdraget ble tildelt ved årsmøte og avsluttes så i sin helhet med vår underskrift. Det bekreftes herved at regnskapet for Lambertseter Bryteklubb for regnskapsåret 2012 er revidert og funnet i orden. Dato: Sign: Bjørn Hovland

8 Budsjett for 2015 Inntekter Budsjett Utgifter Budsjett Medlems og treningskontigent Driftsomkost bygg Tilskudd OIK Strøm LAM-midler aktiviteter og stevner Grasrotandelen Honorar Inntekter fra bingo Adm.kostnader Leieinntekter boksing/håndball Dommerutdanning Dugnad Utstyr trenere Momskompensasjon Investeringer huset Sponsor/støtte Seniorbryting inkl. Stevner Renter 500 Stevner Egenandeler Overskudd Totalt Totalt

9 Organisasjonsplan for idrettsåret 2015 Årsmøtet 2015 Sportslig Gresk Romersk 1) Videre vekst. Bygge i bunn. 2) Befeste god stamme knøtt og G12 brytere 3) Utvikling av våre eldste brytere Fokus: a) Reise på stevner + flere med. b) Sportslig og sosial combo. Velge ut Tur- stevner c) Miks part. Nye møter eldre brytere. (dra nytte av parallelle aktiviteter på huset) Sumo 1) Legge til rette for treninger 2) Bidra økonomisk ved nødvendighet Martin Hamlet Nielsen 1) Dette krever et eget program. Trenersituasjonen 1) Sikre stabile vilkår for våre trenere 2) Etablere vikarordning Dommersituasjonen 1) Legg til rette for dommerkurs på klubben 2) Oppfordre foreldre og eldre utøvere til å ta dommerkurs. Økonomi 1) Overskudd (Holde budsjett) 2) Vedlikeholde kontakt med stabile Dugnads-oppdragsgivere (Nylænde, Marmorberget og Kantarellen) 3) Identifisere og søke på tilskudd Sosialt 1) Budsjett for Sosiale arr til disposisjon for Foreldrekontakt. Større handlingsrom 2) Benytte dugnad til å knytte kontakt mellom foreldre Styrets arbeid 1) Ferdigstille treningslokalet i 1etg 2) Implementere nytt medlemsregister 3) Engasjement. Flere foreldre med 4) Arbeide videre med Lambertseter Flerbrukshall med formål å beholde format og for å få hallen inn i kommunebudsjettet for ) Klubbutvikling med Stig Kleven fra NBF

10 Styret

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer