VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det deg? SIDE 12 SANGER: 97, MARS Ta kloke valg mens du er ung SIDE 17 SANGER: 41, MARS Tjen Jehova før «de ulykkelige dager» kommer SIDE 22 SANGER: 54, MARS TIL 6. APRIL «La ditt rike komme» men nar? SIDE 27 SANGER: 108, 30

2 STUDIEARTIKLER UKRAINA FORSIDEN: Forkynnelse for utenlandske studenter i Lviv INNBYGGERE FORKYNNERE menigheter og 373 grupper som har møter pa 15 sprak, deriblant ungarsk, rumensk, russisk, russisk tegnsprak og ukrainsk I DETTE NUMMERET OGS A 3 De har møtt villig fram i Vest-Afrika 32 Hva jeg valgte som barn ˇ Tilbe Jehova, evighetens Konge Denne artikkelen forklarer hvorfor vi kan si at Jehova alltid har vært Konge, og viser hvordan han har tilkjennegitt sitt kongedømme for sine himmelske og jordiske skapninger. Og den oppmuntrer oss til å etterligne mennesker i gammel tid som valgte å tilbe Jehova, evighetens Konge. ˇ Riket har hersket i 100 år hvordan berører det deg? Denne artikkelen øker var forstaelse og verdsettelse av det som det messianske rike har utrettet i løpet av de første 100 årene det har hersket. Dessuten oppmuntrer den hver og én av oss til å være en lojal undersatt av Riket og motiverer oss til å tenke over hva som ligger i årsteksten for ˇ ˇ Ta kloke valg mens du er ung Tjen Jehova før «de ulykkelige dager» kommer Hvordan skal jeg bruke livet mitt? Dette er et viktig spørsmal for alle som har innviet seg til Jehova. I disse artiklene skal vi drøfte prinsipper som kan hjelpe unge kristne til å tjene Jehova helt og fullt, og vi skal ogsa se pa hvilke muligheter godt voksne kristne har til å utvide sin tjeneste. ˇ «La ditt rike komme» men nar? I var tid er mange mennesker blinde for viktige realiteter fordi de er distrahert av det som skjer i verden, eller fordi de er sterkt opptatt av sine egne interesser. Denne artikkelen drøfter tre bevisrekker som kan hjelpe oss til å være overbevist om at Guds rike snart skal gjøre slutt pa den naværende onde tingenes ordning. 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE January 15, 2014 Vol. 135, No. 2 Semimonthly NORWEGIAN Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat- Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany.

3 DE HAR MØTT VILLIG FRAM i Vest-Afrika PASCAL, som vokste opp i et fattig strøk i Elfenbenskysten, drømte om et bedre liv. Han var amatørbokser og tenkte: «Hvor kan jeg fa mulighet til bli idrettsstjerne og bli rik?» Da han var midt i 20-arene, kom han til at det var Europa som var stedet. Men siden han ikke hadde reisedokumenter, matte han komme seg inn i Europa pa ulovlig vis. I 1998, da Pascal var 27, begynte han pa reisen. Han krysset grensen til Ghana, drog gjennom Togo og Benin og kom sa fram til byen Birni Nkonni i Niger. Na var det den virkelig farlige delen av reisen skulle begynne. Planen var å komme seg nordover ved å hoppe pa en lastebil og krysse Sahara, og nar han sa nadde fram til Middelhavet, ville han prøve å komme seg om bord pa en bat Pascal, som tjener i Niger som skulle til Europa. Men han kom ikke s a langt, for i Niger skjedde det to ting som stoppet ham. For det første slapp han opp for penger. For det andre traff han No e, en pioner som begynte å studere Bibelen med ham. Det han lærte, gjorde sterkt inntrykk pa ham og forandret hans syn pa livet. De materielle malene hans ble erstattet av åndelige interesser. I desember 1999 ble Pascal døpt. For å vise hvor takknemlig han var mot Jehova, begynte han i 2001 som pioner i den byen i Niger der han hadde lært sannheten. Hva synes han om tjenesten? Han sier begeistret: «Jeg far det beste ut av livet!» DE FAR MER UT AV LIVET I AFRIKA Det er mange som i likhet med Pascal har funnet ut at det som gjør livet mer givende, er å ga inn for å na åndelige mal. For å na slike mal har noen flyttet fra Europa til Afrika, til steder hvor det er større behov for forkynnere. Ja, omkring 65 vitner fra Europa i alderen 17 til 70 år har flyttet til de vestafrikanske landene Benin, Burkina Faso, Niger og Togo for å tjene der behovet er større. 1 Hva motiverte dem til å gjøre en sa stor forandring, og hvordan har det gatt med dem? Anne-Rakel fra Danmark forteller: «Foreldrene mine var misjonærer i Senegal. De snakket alltid veldig entusiastisk om misjonærlivet, sa jeg fikk lyst til å leve slik, jeg ogsa.» For rundt 15 år siden, da Anne-Rakel var i begynnelsen av 20-arene, flyttet hun til Togo, der hun tjener i en tegnsprakmenighet. Hvordan har det at hun 1 Avdelingskontoret i Benin fører tilsyn med arbeidet i alle disse fire landene, der det snakkes fransk. 3

4 flyttet, oppmuntret andre? Hun sier: «Senere flyttet lillesøsteren min og broren min ogsa til Togo.» Aurele, en 70 år gammel gift bror fra Frankrike, sier: «For fem år siden, da jeg ble pensjonist, hadde jeg et valg: Enten kunne jeg leve et stille og rolig liv i Frankrike og vente pa paradiset, eller sa kunne jeg gjøre noe for å utvide min tjeneste.» Aurele valgte det siste. For cirka tre år siden flyttet han og hans kone, Albert-Fayette, til Benin. «Det at vi har stilt oss til radighet for å tjene Jehova her, er det beste vi noen gang har gjort», sier Aurele. «Og det viste seg», sier han med et smil, «at deler av distriktet vart langs kysten minner om paradiset.» Clodomir og hans kone, Lysiane, flyttet fra Frankrike til Benin for 16 år siden. I begynnelsen savnet de veldig familie og venner i Frankrike og var redd for at de ikke skulle klare å tilpasse seg det nye livet. Men frykten var ubegrunnet. De opplevde mange gleder. Clodomir sier: «I disse 16 årene har vi hatt det privilegium å hjelpe gjennomsnittlig én person i året til å ta imot sannheten.» S ebastien og Johanna, et ektepar fra Frankrike, flyttet til Benin i «Det er sa mye å gjøre i menigheten», sier S ebastien. «Det å tjene her er som å være pa et teokratisk intensivkurs!» Hvordan er responsen ute pa feltet? Johanna forteller: «Folk tørster etter sannheten. Selv nar vi ikke er ute for å forkynne, stopper folk oss pa gaten for å stille bibelske spørsmal og for å fa litteratur.» Hvordan har det at de flyttet, virket pa ekteskapet deres? S ebastien sier: «Det har styrket ekteskapet vart. Jeg synes det er en fornøyelse å bruke hele dager i tjenesten sammen med min kone.» Eric og hans kone, Katy, er pionerer i den tynt befolkede nordlige delen av Benin. For cirka ti år siden, mens de bodde i Frankrike, begynte de å lese artikler om å tjene pa steder med større behov, og de snakket med heltidstjenere. Det gav dem et ønske om å flytte utenlands, noe de gjorde i Veksten de har vært vitnetil, er imponerende. Eric sier: «For to år siden var det 9 forkynnere i gruppen var i byen Tangui eta; na er vi 30. Om søndagene er det mellom 50 og 80 pa møtet. Det er en utrolig glede å se en slik vekst!» Hvordan gi opplæring Pascal, en pioner og eldste fra Frankrike, har tjent i Benin i over tolv år. Han sier: «Det er virkelig en velsignelse å se brødrene og søstrene gjøre åndelige framskritt.» Hvordan harhanhjulpetnoen til å gjøre framskritt? «Jeg tilpasser opplæringen til hver enkelt. De lokale brødrene har lært meg hvordan man tar kontakt og hilser pa folk i felttjenesten. Hva har noen av dem lært av meg? Å gjøre notater. Mange gater har ikke navn, og husene har ikke nummer. Noen forkynnere gjorde ikke notater, og derfor fikk de ikke tatt alle gjenbesøkene sine. Jeg viste dem at til og med enkle notater minner oss om en interessert og om hvor han bor, pluss at de motiverer oss til å ga pa gjenbesøk. Folk her lærer best ved å lytte. De mestrer flere sprak, selv om de ikke har hatt en eneste lærebok, men det å lese kan være en utfordring for dem. Jeg hjalp et par unge brødre med å øve pa å lese høyt. Jo flinkere de ble, jo bedre likte de å lese. Sa viste jeg dem hvordan de kan foreta undersøkelser. De gjorde raske framskritt og ble snart utnevnt til menighetstjenere.»

5 (1) Albert-Fayette og Aurele (2) Anne-Rakel (3) Lysiane og Clodomir sammen med noen de har hjulpet å lære sannheten (4) Marie-Th er ese ` (5) Benjamin HVORAN OVERVINNE UTFORDRINGER Hvilke utfordringer har noen av dem som har flyttet til Vest-Afrika, møtt? Benjamin, som er 33, er broren til Anne-Rakel. I 2000 møtte han en misjonær i Danmark som tjente i Togo. Benjamin forteller: «Da jeg sa til misjonæren at jeg hadde lyst til å bli pioner, sa han: Du kan jo bli pioner i Togo.» Benjamin tenkte over det. Han sier: «Jeg hadde ikke fylt 20 engang, men de to søstrene mine tjente allerede i Togo. Det gjorde det lettere for meg å dra dit.» Sa han flyttet. Han hadde likevel en utfordring. Benjamin forklarer: «Jeg kunne ikke et ord fransk. De første seks mane- dene var vanskelige, for jeg kunne ikke kommu- nisere skikkelig.» Men etter hvert gikk det bedre. Benjamin tjener na pa Betel i Benin, der han jobber med litteraturforsendelse og hjelper til i dataavdelingen. Eric og Katy, som er nevnt tidligere, tjente i et fremmedspraklig distrikt i Frankrike før de flyttet til Benin. Hvordan var Vest-Afrika annerledes? Katy sier: «Det var ikke lett å finne et passende sted å bo. I flere maneder bodde vi i et hus uten strøm og innlagt vann.» Eric legger til: «Det var dundrende musikk i nabolaget til langt pa natt. Man ma være talmodig nar det gjelder slike ting, og være villig til å tilpasse seg.» De sier samstemt: «Gledene ved å tjene i et sa å si jomfruelig distrikt oppveier en hvilken som helst vanskelighet.» 4 5 Michel og Marie-Agnes, ` et ektepar fra Frankrike i slutten av 50-arene, flyttet til Benin for rundt 5 år siden. Til å begynne med var de litt nervøse. Michel sier: «Noen sammenlignet flyttingen var med det at en linedanser skyver en trillebar og at vi sitter oppi trillebaren! Det kunne være skremmende hvis man ikke visste at linedanseren var Jehova. Sa vi flyttet for og med Jehova.» HVORDAN MAN KAN FORBEREDE SEG De som har erfaring i å tjene pa et sted med større behov, understreker hvor viktig det er å forberede seg. De kommer med disse radene: Planlegg. Lær å tilpasse deg. Hold deg til et budsjett. Stol pa Jehova. Luk 14: S ebastien, som er nevnt tidligere, forteller: «Før vi flyttet, sparte Johanna og jeg i to år ved å skjære ned pa utgifter til underholdning, og ved å unnga unødige innkjøp.» For å kunne fortsette å tjene utenlands jobber de i Europa noen fa maneder 15. JANUAR

6 hvert år, og det gjør at de kan være pionerer i Benin resten av året. Marie-Th er ese ` er én av omtrent 20 ugifte søstre som har flyttet til Vest-Afrika for å tjene et sted hvor det er større behov. Hun jobbet som bussja- før i Frankrike, men i 2006 tok hun et års permisjon for å være pioner i Niger. Det gikk ikke lang tid før hun forstod at det var et slikt liv hun ville satse pa. Marie-Th er ese ` sier: «Etter at jeg kom tilbake til Frankrike, snakket jeg med arbeidsgiveren min om at jeg gjerne ville forandre arbeidsavtalen, og han gikk med pa det. Na jobber jeg som bussjafør i Frankrike fra mai til august, og fra september til april er jeg pioner i Niger.» De som søker riket først, kan stole pa at Jehova vil gi dem alt det de har behov for. (Matt 6:33) Tenk for eksempel over det som Saphira, en ugift søster fra Frankrike som er i slutten av 20-arene, opplevde. Hun tjener som pioner i Benin. I 2011 var hun i Frankrike for å tjene nok penger til å klare seg enda et år (hennes sjette) i Afrika. Saphira forteller: «Det var fredag, min siste dag pa jobb, men jeg trengte å arbeide i ti dager til for å tjene opp nok for det kommende året. Jeg hadde bare to uker igjen i Frankrike. Jeg bad til Jehova og forklarte situasjonen. Rett etter ringte et bemanningsbyra og spurte om jeg kunne vikariere for en annen i to uker.» Om mandagen gikk Saphira til arbeidsplassen for å fa opplæring av den hun skulle vikariere for. Hun sier: «Jeg ble veldig overrasket da jeg fant ut at hun var en kristen søster som trengte ti dager fri for å ga pa Pionertjenesteskolen! Sjefen hadde nektet å gi henne fri hvis det ikke ble funnet noen vikar. Hun hadde tryglet Jehova om at Han matte gjøre noe akkurat som jeg hadde.» NOE SOM GIR EKTE GLEDE Noen av dem som har flyttet til et land i Vest- Afrika, har tjent der i mange år og gjort det til sitt hjem. Andre har kunnet være der i noen fa år og har sa reist tilbake til det landet de kom fra. Men de som har reist hjem, har fortsatt mye igjen for de årene de tjente utenlands. De har lært at det som gir ekte glede i livet, er å tjene Jehova (6) Johanna og S ebastien (7) Katy og Eric (8) Marie-Agnes ` og Michel (9) Saphira 6

7 Tilbe Jehova, evighetens Konge «Evighetens Konge... tilkommer ære og herlighet for evig og alltid.» 1. TIM 1:17. KONG SOBHUZA II av Swaziland regjerte i nesten 61 år. Det er en imponerende lang regjeringstid! Men den er kort sammenlignet med regjeringstiden til ham som Bibelen omtaler som «evighetens Konge». (1. Tim 1:17) En av salmistene navngir denne suverene Overherre nar han sier: «Jehova er Konge til uavgrenset tid, ja for evig.» Sal 10:16. 2 Lengden pa Guds regjeringstid gjør at hans styre er annerledes enn et hvilket som helst menneskes styre. Men det er den maten Jehova hersker pa, som appellerer til oss. En som var konge i det gamle Israel i 40 år, lovpriste Gud med disse ordene: «Jehova er barmhjertig og nadig, sen til vrede og rik pa kjærlig godhet. Jehova selv har grunnfestet sin trone i himlene, og over alt har hans kongedømme hatt herredømme.» (Sal 103:8, 19) Jehova er ikke bare var Konge, men ogsa var Far var kjærlige, himmelske Far. Dermed oppstar det to spørsmal: Pa hvilken mate har Jehova vært som en Far? Hvordan har Jehova utøvd sitt kongedømme siden opprøret i Eden? Svarene pa disse spørsmalene vil motivere oss til å nærme oss Jehova og tilbe ham av hele vart hjerte. HVA SVARER DU? Hvorfor setter vi pris pa den maten Jehova styrer pa? Hvordan har Jehova alltid vist menneskeslekten kjærlig interesse? Hvorfor ønsker du å tilbe evighetens Konge? 1, 2. (a) Hvem er «evighetens Konge», og hvorfor passer denne tittelen? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva er det ved Jehovas kongedømme som appellerer til oss? 15. JANUAR

8 EVIGHETENS KONGE FRAMBRINGER EN UNIVERSELL FAMILIE 3 Tenk sa stor glede det ma ha gitt Jehova å skape sin enbarne Sønn! Han behandlet ikke sin førstefødte som enubetydelig undersatt, men elsket ham som en Sønn og lot ham fa gleden av å være med pa å skape andre fullkomne undersatter. (Kol 1:15 17) Disse omfattet myriader av engler. Englene er Jehovas «tjenere, som gjør hans vilje» med glede, og han hedrer dem ved å kalle dem sine «sønner». De hører med til Jehovas universelle familie. Sal 103:20 22; Job 38:7. 4 Da Jehova hadde skapt den fysiske himmelen og jorden, utvidet han sin universelle familie. Etter at han hadde beredt jorden som et vakkert hjem som kunne opprettholde seg selv, satte han kronen pa sitt jordiske verk ved å skape det første menneske, Adam, i sitt bilde. (1. Mos 1:26 28) Som Skaper kunne Jehova med rette vente at Adam var lydig. Som Far gav Jehova instrukser pa en kjærlig og vennlig mate. Han kom overhodet ikke med regler som begrenset menneskets frihet unødig. Les 1. Mosebok 2: I motsetning til mange menneskelige monarker behandler Jehova sine undersatter som familiemedlemmer som han stoler pa, ved villig å gi dem ansvarsoppgaver. Han betrodde for eksempel Adam myndighet over andre levende skapninger og gav ham den hyggelige og utfordrende oppgaven å gi 3. Hvem var den første som ble medlem av Jehovas universelle familie, og hvem andre ble skapt som Guds «sønner»? 4. Hvordan ble mennesker en del av Jehovas universelle familie? 5. Hva gjorde Gud for at jorden skulle bli fylt med mennesker som var hans barn? dyrene navn. (1. Mos 1:26; 2:19, 20) Gud skapte ikke millioner av fullkomne mennesker som skulle befolke jorden, men valgte å skape et fullkomment motstykke til Adam kvinnen Eva og gav dette paret mulighet til å fylle jorden med sine etterkommere. (1. Mos 2: 21, 22) Menneskene kunne under ideelle forhold gradvis utvide paradisets grenser, slik at det til slutt omfattet hele jorden. De kunne i forening med englene i himmelen tilbe Jehova i all evighet som en del av hans universelle familie. For noen fantastiske utsikter! Og for et enestaende uttrykk for Jehovas faderlige kjærlighet! OPPRØRSKE SØNNER FORKASTER GUD SOM KONGE 6 Tragisk nok var ikke Adam og Eva fornøyd med å ha Jehova som Overherre. De valgte i stedet å følge en opprørsk åndesønn av Gud, Satan. (1. Mos 3:1 6) Et liv uten Guds styre førte til sorg, lidelse og død for dem og deres etterkommere. (1. Mos 3:16 19; Rom 5:12) Gud hadde ikke lenger lydige undersat- ter pa jorden. Betyr dette at han hadde mistet kontrollen, at han hadde gitt avkall pa sitt overherredømme over jorden og dens innbyggere? Absolutt ikke! Han utøvde sin myndighet ved å drive mannen og kvinnen ut av Edens hage, og for å hindre dem i å vende tilbake satte han noen kjeruber til å vokte inngangen. (1. Mos 3:23, 24) Samtidig viste Gud sin farskjærlighet ved å bekrefte at det fortsatt var hans hensikt å ha en universell familie av trofaste åndesønner og jordiske sønner. Han lovte at en «ætt» skulle tilintetgjøre Satan og fjerne virkningene av Adams synd. Les 1. Mosebok 3: (a) Hvordan begynte et opprør i Guds familie? (b) Hvordan vet vi at dette opprøret ikke betydde at Jehova hadde mistet kontrollen? 8 VAKTT ARNET

9 7 I århundrene som fulgte, valgte noen mennesker å være lojale mot Jehova, for eksempel Abel og Enok. Men de fleste mennesker forkastet Jehova som Far og Konge. Pa Noahs tid var jorden blitt «full av vold». (1. Mos 6:11) Hadde ikke Jehova lenger kontroll over forholdene pa jorden? Hva viser historien? 8 Tenk pa beretningen om Noah. Jehova gav Noah detaljerte instrukser for hvordan han skulle bygge en svær ark som skulle redde Noah og hans nærmeste familie. Gud viste ogsa menneskene stor kjærlighet da han gav Noah i oppdrag å være «en rettferdighetens forkynner». (2. Pet 2:5) Noahs forkynnelse innbefattet uten tvil oppfordringer til å angre og advarsler om den nær foresta- ende ødeleggelsen, men han talte for døve ører. I flere tiar levde Noah og familien hans i en verden som var voldelig og svært umoralsk. Men som en omsorgsfull Far beskyttet Jehova disse åtte lojale menneskene og velsignet dem. Ved å sende en verdensomfattende vannflom utøvde Jehova sitt herredømme over de opprørske menneskene og de onde englene. Ja, Jehova hadde avgjort kontroll. 1. Mos 7: JEHOVAS KONGELIGE STYRE ETTER VANNFLOMMEN 9 Da Noah og familien hans tok sine første skritt pa den rensede jord og pustet inn den friske luften, ma de ha vært fylt av takknemlighet mot Jehova for hans omsorg og beskyttelse. Noah bygde straks et alter og frambar ofre for å tilbe Jehova. Gud velsignet sa Noah 7, 8. (a) Hvor ille var forholdene pa jorden pa Noahs tid? (b) Hva gjorde Jehova for å rense jorden og bevare menneskeslekten? 9. Hvilken mulighet gav Jehova menneskene etter vannflommen? og familien hans og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden.» (1. Mos 8:20 til 9:1) Menneskene fikk pa nytt muligheten til å tilbe i forening og til å fylle jorden. 10 Men vannflommen fjernet ikke ufullkommenheten, og menneskene ble fremdeles utsatt for pavirkning fra Satan og de opprørske englene. Det tok ikke lang tid før mennesker igjen begynte å gjøre opprør mot Jehovas kjærlige styre. Én som gjorde det, var Noahs oldebarn Nimrod, som fikk motstanden mot Jehovas styre til å na nye høyder. Nimrod blir omtalt som «en veldig jeger i opposisjon til Jehova». Han bygde store byer, for eksempel Babel, og gjorde seg til konge «i landet Sinear». (1. Mos 10:8 12) Hva skulle evighetens Konge gjøre med denne opprøreren og hans forsøk pa å forpurre Guds hensikt nar det gjaldt å fylle jorden? Gud forvirret det spraket som folket snakket, slik at Nimrods frustrerte undersatter ble spredt «ut over hele jordens overflate». De tok sin falske tilbedelse og sitt menneskelige styresett med seg. 1. Mos 11: Det var mange som dyrket falske guder etter vannflommen, men det var ogsa noen trofaste mennesker som tilbad Jehova. En av dem var Abraham, som lydig forlot bekvemmelighetene i sin hjemby, Ur, og bodde i telt i mange år. (1. Mos 11:31; Hebr 11:8, 9) Mens han levde som nomade, var han ofte omgitt av menneskelige konger, som i mange tilfeller bodde i befestede byer. Men Abraham sa ikke pa en bymur som det som skulle gi ham og familien hans 10. (a) Hvor og hvordan oppstod det et opprør motjehova etter vannflommen? (b) Hva gjorde Jehova for at hans vilje skulle skje? 11. Hvordan viste Jehova at han var lojal mot sin venn Abraham? 15. JANUAR

10 Jehova har alltid utøvd sitt kongedømme (Se avsnittene 6, 8, 10, 12, 17) Edens hage Vannflommen på Noahs tid 2370 fvt. beskyttelse. Det var Jehova som beskyttet dem. En av salmistene skrev om Jehovas faderlige beskyttelse: «[Gud] tillot ikke noe menneske å bedra dem, men for deres skyld irettesatte han konger.» (Sal 105:13, 14) Av lojalitet mot sin venn Abraham lovte Jehova ham: «Konger skal utgå fra deg.» 1. Mos 17:6; Jak 2:23. 12Gud lovte også Abrahams sønn Isak og sønnesønn Jakob at han skulle velsigne dem, noe som skulle innebære at noen av deres etterkommere ble konger. (1. Mos 26:3 5; 35:11) Men først ble Jakobs etterkommere slaver i Egypt. Betydde dette at Jehova ikke kom til å oppfylle sitt løfte, eller at han hadde gitt avkall på overherredømmet over jorden? Overhodet ikke! Da tiden var inne, demonstrerte Jehova sin guddommelige makt og viste den gjenstridige farao at han, Jehova, hadde overherredømmet. De israelittiske slavene stolte på Jehova, som på en storslagen måte utfridde dem gjennom Rødehavet. Det var tyde- Babels tårn 2269 fvt. Rødehavet 1513 fvt. Jesus blir oppreist 33 evt. lig at Jehova fortsatt var universets Overherre, og som en omsorgsfull Far brukte han sin store makt til å beskytte sitt folk. Les 2. Mosebok 14:13, 14. JEHOVA BLIR ISRAELS KONGE 13Rett etter at israelittene mirakuløst var blitt utfridd fra Egypt, sang de en seierssang der de lovpriste Jehova. Denne sangen, som vi finner i 2. Mosebok, kapittel 15, innbefatter denne erklæringen i vers 18: «Jehova skal herske som konge til uavgrenset tid, ja for evig.» Ja, Jehova ble Konge over den nye nasjonen. (5. Mos 33:5) Men folket var ikke fornøyd med å ha Jehova som sin usynlige Hersker. Omkring 400 år etter utgangen av Egypt bad de Gud om å få en menneskelig konge, slik de hedenske nabofolkene deres hadde. (1. Sam 8:5) Jehova var likevel fortsatt Konge. Det ble tydelig vist i regjeringstiden til David, den andre i rekken av Israels menneskelige konger. 14 David førte den hellige paktens ark til Jerusalem. Ved denne gledelige an- 12. Hvordan viste Jehova egypterne at han hadde overherredømmet, og hvordan berørte dette hans utvalgte folk? 13, 14. (a) Hva sang israelittene om Jehova? (b) Hvilket løfte gav Gud til David? 10VAKTTÅRNET

11 ledningen sang levittene enlovsang som inneholdt en uttalelse det er verdt å merke seg: «La dem si blant nasjonene: Jehova selv er blitt konge!» (1. Krøn 16: 31) Man kan spørre: Hvorfor ble det sagt at Jehova ble Konge den gangen, nar han jo er evighetenskonge? Jehova blir Konge nar han tilkjennegir sitt herredømme pa et bestemt tidspunkt eller oppretter et underordnet styre som skal representere ham i en viss tid eller ta hand om en bestemt situasjon. Det er viktig å forsta hvordan Jehova blir Konge. Før David døde, lovte Jehova at Davids kongedømme skulle vare for evig. Han sa: «Jeg [skal] visselig oppreise din ætt etter deg, den som kommer til å utga av ditt indre; og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme.» (2. Sam 7:12, 13) Den av Davids «ætt» som dette løftet fikk sin endelige oppfyllelse pa, stod fram over 1000 år senere. Hvemvar det, og nar skulle han bli Konge? JEHOVA UTNEVNER EN NY KONGE 15 I år 29 evt. begynte døperen Johannes å forkynne: «Himlenes rike er kommet nær.» (Matt 3:2) Da Jesus ble døpt av Johannes, salvet Jehova ham som den lovte Messias og den framtidige Konge i Guds rike. Som Jesu Far uttrykte Jehova sin kjærlighet til ham ved å si: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent.» Matt 3: Jesus herliggjorde sin Far gjennom hele sin tjeneste. (Joh 17:4) Det gjorde han ved å forkynne om Guds rike. (Luk 4:43) Han lærte ogsa sine etterfølgere å be om at Riket matte komme. (Matt 6: 10) Som den utpekte Konge kunne Jesus si til sine motstandere: «Guds rike er midt iblant dere.» (Luk 17:21) Senere, 15, 16. Nar ble Jesus salvet som den framtidige Konge i Guds rike, og hva gjorde han kvelden før han døde, med tanke pa dette riket? kvelden før han døde, inngikk han en pakt om et rike med apostlene. Dermed gav han noen av sine trofaste disipler utsikter til å bli konger sammen med ham i Guds rike. Les Lukas 22: Nar skulle Jesus begynne å herske som Konge i Guds rike? Han kunne ikke gjøre det med én gang. Neste ettermiddag ble han henrettet og hans etterfølgere spredt. (Joh 16:32) Men Jehova hadde alt under kontroll, akkurat som i tidligere tider. Den tredje dagen oppreiste han sin Sønn, og pa pinsedagen i år 33 opprettet Jesus et åndelig rikeover den kristne menighet, som bestod av hans salvede brødre. (Kol 1:13) Men Jesus, den lovte «ætt», matte vente pa å fa full makt over jorden. Jehova sa til sin Sønn: «Sitt ved min høyre hand inntil jeg leggerdine fiendersom enskammel for dine føtter.» Sal 110:1. TILBE EVIGHETENS KONGE 18 Jehovaskongedømme erblitt utfordret i himmelen og pa jorden i flere tusen år. Men Jehova har aldri gitt avkall pa sitt overherredømme; han har alltid hatt kontroll. Som en kjærlig Far viste Jehova omsorg for og beskyttet slike lojale undersatter som Noah, Abraham og David. Gjør ikke dette at vi far lyst til å nærme oss var Konge og underordne oss ham? 19 Men vi kan spørre: Hvordan er Jehova blitt Konge i var tid? Hvordan kan vi vise at vi er lojale undersatter av Jehovas rike, og bli fullkomne sønner i hans universelle familie? Hva ligger det i bønnen om at Guds rike ma komme? Disse spørsmalene vil vi fa svar pa i den neste artikkelen. 17. I hvilken henseende begynte Jesus å herske som Konge i det første århundre, men hva matte han vente pa? 18, 19. Hva ønsker vi å gjøre, og hva vil vi fa svar pa i den neste artikkelen? 15. JANUAR

12 Årsteksten for 2014: «La ditt rike komme.» Matteus 6:10 Riket har hersket i 100 år Hvordan berører det deg? KAN DU SVARE P A DETTE? Hvordan ble Jehova Konge i 1914, og hva var noe av det første Riket utrettet? Hvordan har Jesus brukt det messianske rike til å lutre, lære opp og organisere Guds lojale undersatter pa jorden? N ar vil bønnen «La ditt rike komme» bli fullstendig oppfylt, og hva vil det innebære? «Store og underfulle er dine gjerninger, Jehova Gud,... evighetens Konge.» ÅP 15:3. PA ET fjell i nærheten av Kapernaum om varen i år 31 lærte Jesus Kristus sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme.» (Matt 6:10) I dag er det mange som tviler pa at Guds rike noen gang vil komme. Vi derimot eroverbevist om at Jehova vil besvare vare inderlige bønner om at Riket ma komme. 2 Jehova skal bruke Riket til å forene sin familie i himmelen og pa jorden. Hans hensikt nar det gjelder dette, vil bli gjennomført. (Jes 55:10, 11) De spennende tingene som har skjedd de siste 100 årene, viser at Jehova allerede er blitt Konge i var tid, og at han gjør store og underfulle gjerninger til gagn for millioner av lojale undersatter. (Sak 14:9; Åp 15:3) Likevel er ikke det at Jehova blir Konge, det samme som Guds rikes komme det Jesus lærte oss å be om. Hva er forskjellen mellom disse begivenhetene, og hvordan berører de oss? JEHOVAS REGJERENDE KONGE GAR TIL HANDLING 3 Pa slutten av 1800-tallet begynte Guds tjenere å forsta en profeti som ble nedskrevet av Daniel for 2500 år siden: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt.» (Dan 2:44) I flere tiar pekte bibelstu- 1, 2. Hva vil Guds rike utrette, og hvorfor kan vi være overbevist om at Riket vil komme? 3. (a) Nar og hvor ble Jesus satt pa tronen som Konge? (b) Hvordan vil du bevise at Riket ble opprettet i 1914? (Se fotnoten.) 12 VAKTT ARNET

13 dentene pa at 1914 kom til å bli et betydningsfullt år. Mange mennesker pa den tiden var optimistiske. Som en forfatter skriver: «I 1914 var verden full av hap og løfterike utsikter.» Men senere det året begynte den første verdenskrig, og bibelske profetier ble oppfylt. De sultkatastrofene, jordskjelvene og epidemiene som fulgte, og ogsa andre ting som skjedde som en oppfyllelse av bibelske profetier, viste tydelig at Jesus Kristus hadde begynt å herske i himmelen som Guds rikes Konge i Ved å sette sin Sønn pa tronensom den messianske Konge hadde Jehova blitt Konge pa en ny mate! 4 Den første oppgaven Guds nyinnsatte Konge fikk, var å føre krig mot sin Fars hovedmotstander, Satan. Jesus og hans engler kastet Djevelen og hans demoner ut av himmelen. Det førte til stor glede i himmelen, men til en tid med store lidelser pa jorden. (Les Åpenbaringen 12:7 9, 12.) Deretter vendte Kongen oppmerksomheten mot sine undersat- ter pa jorden for å lutre dem, lære dem opp og organisere dem, sa de kunne gjøre Guds vilje. Deres positive reaksjon pa disse tre av Rikets funksjoner er et fint eksempel for oss i dag. La oss se hvordan. DEN MESSIANSKE KONGE LUTRER SINE LOJALE UNDERSATTER 5 Etter at Kongen hadde fjernet Satans og demonenes fordervende innflytelse fra himmelen, satte Jehova ham til 1 Se boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, sidene Hva var det første Guds nyinnsatte Konge gjorde, og hvem rettet han sa oppmerksomheten mot? 5. Hvilken renselse fant sted fra 1914 til første del av 1919? å inspisere sine etterfølgere pa jorden og lutre dem åndelig sett. Profeten Malaki beskrev denne åndelige renselsen. (Mal 3:1 3) Historien viser at denne lutringen foregikk fra 1914 til første del av For at vi skal kunne være en del av Jehovas universelle familie, ma vi være rene, eller hellige. (1. Pet 1:15, 16) Vi ma ikke la falsk religion eller verdens politikk gjøre oss urene. 6 Etter dette brukte Jesus sin myndighet som Konge til å utnevne en tro og klok slave. Denne slaven skulle skaffe til veie en jevn forsyning av sunn åndelig mat til alle som utgjør den ene hjord som Jesus drar omsorg for. (Matt 24: 45 47; Joh 10:16) Siden 1919 har en liten gruppe salvede brødre lojalt ivaretatt det store ansvaret å gi tjenestefolkene mat. Den overflod av åndelig mat vi far gjennom denne kanalen, giross næring, slik at vi kan vokse i troen. Denne maten styrker var beslutning om å holde oss rene i bade åndelig, moralsk, mental og fysisk forstand. Den lærer oss ogsa opp og utruster oss, sa vi fullt ut kan delta i det viktigste arbeidet som blir utført pa jorden i dag. Forsyner du deg regelmessig av denne åndelige maten? KONGEN LÆRER OPP SINE UNDERSATTER TIL Å FORKYNNE 7 Da Jesus begynte sin tjeneste pa jorden, sa han: «Ogsa for andre byer ma jeg forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Luk 4:43) I tre og et halvt år var det 1 Se Vaktt arnet for 15. juli 2013, sidene 22 23, avsnitt Hvem skaffer til veie åndelig mat, og hvorfor er denne maten sa viktig? 7. Hvilket viktig arbeid satte Jesus i gang da han var pa jorden, og hvor lenge skulle det fortsette? 15. JANUAR

14 LUTRING 1914 til 1919 Jesus inspiserer sine etterfølgere pa jorden og lutrer dem åndelig sett. I 1919 utnevner Jesus «den tro og kloke slave» 1919 En arbeidsdirektør blir utnevnt 1927 Hus-til-hus-arbeid pa søndagene blir organisert 1938 Tjenere blir teokratisk utnevnt 1943 Bibelskolen Gilead og den teokratiske tjenesteskolen 1972 Hver menighet far et eldsterad Antall forkynnere verden over: dette arbeidet han fokuserte pa. Han sa ogsa til disiplene: «Nar dere gar av sted, skal dere forkynne og si: Himlenes rike er kommet nær.» (Matt 10:7) Etter sin oppstandelse forutsa Jesus at hans etterfølgere skulle utbre budskapet «til den fjerneste del av jorden». (Apg 1:8) Han lovte dem at han personlig skulle støtte dette viktige arbeidet helt fram til var tid. Matt 28:19, Fra 1919 av hadde det «gode budskap om riket» et utvidet innhold. (Matt 24:14) Kongen hersket i himmelen, og han hadde samlet en liten gruppe undersatter pa jorden som var blitt renset åndelig sett. De var ivrige etter å adlyde Jesu klare befaling om å forkynne det gode budskap om Guds opprettede rike over hele jorden. (Apg 10:42) Det var for eksempel nærmere som kom sammen pa et internasjonalt stevne i Cedar Point i Ohio i september Prøv å se for deg hvor begeistret de ma ha blitt da bror Rutherford holdt foredraget med tittelen «Riket» og sa: «Se, Kongen regjerer! Dere er hans budbringere. Derfor forkynn, forkynn, forkynn om Kongen og hans rike!»to tusen av stevnedeltakerne ble med pa en spesiell «Tjenestens dag» og besøkte folks hjem sa langt som sju mil unna stevne- 8. Hvordan motiverte Kongen sine jordiske undersatter til å forkynne? stedet. Én bror sa begeistret: «Jeg kommer aldri til å glemme oppfordringen til å forkynne om Riket og den entusiasmen forsamlingen viste!» Mange andre følte det pa samme mate. 9 I 1922 var det over ivrige Rikets forkynnere i 58 land rundt om i verden. Men de trengte opplæring. I det første århundre gav den framtidige Kongen klar veiledning om hva, hvor og hvordan hans disipler skulle forkynne. (Matt 10:5 7; Luk 9:1 6; 10:1 11) Pa samme mate sørger Jesus for at alle som forkynner om Riket i dag, far den veiledningen og de hjelpemidlene de trenger for å være gode lærere. (2. Tim 3: 17) Jesus gir sine undersatter opplæring med tanke pa felttjenestengjennom den kristne menighet. Én mate han gir opplæring pa, er gjennom den teokratiske tjenesteskolen, som blir holdt i mer enn menigheter verden over. Denne skolen har gitt de over sju millioner som deltar i forkynnelsen na, opplæring i å forkynne og undervise pa en mate som appellerer til «alle slags mennesker». Les 1. Korinter 9: I tillegg til den teokratiske tjenesteskolen er det blitt opprettet bibelskoler for å lære opp eldste, pionerer, misjonæ- 9, 10. (a) Hvilke skoler er blitt opprettet for å lære opp Rikets forkynnere? (b) Hvordan har du personlig hatt nytte av denne opplæringen? 14 VAKTT ARNET

15 1976 Det styrende rad blir inndelt i seks utvalg Organisering 1977 Pionertjenesteskolen Tjenesteopplæringsskolen 1999 Skolen for reisende tilsynsmenn 2011 Bibelskolen for kristne ektepar Opplæring rer, ugifte brødre, kristne ektepar, avdelingskontorenes utvalgsmedlemmer og deres koner og reisende tilsynsmenn og deres koner. 1 Elevene i en klasse ved Bibelskolen for kristne ektepar viste at de satte pris pa skolen, ved å si: «Den spesialiserte opplæringen vi har fatt, har gitt oss dypere kjærlighet til Jehova og gjort oss bedre rustet til å hjelpe andre.» 11 Denne omfattende forkynnelsen og undervisningen har ikke gatt upaak- tet hen hos Satan. Han retter bade di- rekte og listige angrep mot budskapet om Guds rike og dem som forkynner det, for å stoppe arbeidet. Men Satans angrep er nytteløse. Jehova har satt sin Sønn «høyt over enhver regjering og myndighet og makt og ethvert herredømme». (Ef 1:20 22) Som Konge bruker Jesus sin myndighet til å beskytte og lede sine disipler for at hans Fars vilje skal skje. 2 Det gode budskap blir forkynt, og millioner av oppriktige mennesker blir undervist i Jehovas veier. Det 1 Se artikkelen «Teokratiske skoler et uttrykk for Jehovas kjærlighet» i Vakttarnet for 15. september 2012, sidene Du finner eksempler pa juridiske seirer i forskjellige land i Vakttarnet for 1. desember 1998, sidene Hvordan har det vært mulig for Jesu etterfølgere å fortsette å forkynne til tross for motstand? er virkelig et stort privilegium å fa være med pa dette viktige arbeidet! KONGEN ORGANISERER SINE UNDERSATTER MED TANKE PA STØRRE VIRKSOMHET 12 Helt siden Riket ble opprettet i 1914, har Kongen forbedret den maten Guds tjenere er organisert pa for å gjøre hans Fars vilje. (Les Jesaja 60:17.) I 1919 ble det i hver menighet utnevnt en «arbeidsdirektør» som skulle ta ledelsen i forkynnelsesarbeidet. I 1927 begynte menighetene å utføre regelmessig, organisert forkynnelse fra hus til hus pa søndagene. I 1931 ble de som støttet Riket, motivert til større innsats da de antok det bibelske navnet Jehovas vitner. (Jes 43:10 12) I 1938 sluttet man med demokratiske valg av menn som skulle ha ansvar i menigheten, og gikk over til teokratiske utnevnelser. Fram til 1972 hadde det vært én tilsynsmann i menigheten, men det året fikk et eldsterad i oppgave å føre tilsyn med menigheten. Alle kvalifiserte menn ble oppfordret til å være villige til å tjene som hyrder for Guds hjord. (1. Pet 5:2) I 1976 ble det styrende rad inndelt i seks utvalg for at de skulle føre tilsyn med Rikets arbeid verden over. Jehovas utnevnte Konge 12. Nevn noen av de organisasjonsmessige forbedringene som er blitt gjort siden Riket ble opprettet. 15. JANUAR

16 har altsa sørget for at Rikets undersatter gradvis er blitt organisert pa en mer teokratisk mate. 13 Tenk pa det den messianske Konge har utrettet de første 100 årene av sin regjeringstid. Han har renset et folk for Jehovas navn. Han har ledet forkynnelsen av det gode budskap om Riket, som na foregar i 239 land og omrader, og undervist millioner av mennesker i Jehovas veier. Han har forent over sju millioner lojale undersatter, som alle villig gir av seg selv for å gjøre hans Fars vilje. (Sal 110:3) Det Jehova har utrettet ved hjelp av det messianske rike, er virkelig stort og imponerende. Og enda flere spennende begivenheter ligger foran oss! FRAMTIDIGE VELSIGNELSER UNDER DET MESSIANSKE RIKE 14 Det at Jehova kronet sin Sønn, Jesus Kristus, som den messianske Konge i 1914, var ikke en fullstendig oppfyllelse av bønnen: «La ditt rike komme.» (Matt 6:10) Det var jo forutsagt i Bibelen at Jesus skulle «dra undertvingende fram midt iblant [sine] fiender». (Sal 110:2) Verdens styresmakter under Satans kontroll er fortsatt i opposisjon til Riket. Nar vi ber om at Guds rike ma komme, ber vi Gud om at den messianske Konge og hans medregenter ma komme og gjøre slutt pa menneskers styre og fjerne Rikets motstandere pa jorden. Nar det skjer, blir Daniel 2:44 oppfylt, der det star at Guds rike skal «knuse og gjøre ende pa alle disse rikene». Det skal fjerne sine politiske fiender. ( Ap 6:1, 2; 13:1 18; 19:11 21) Det er na svært kort tid igjen til dette skjer. Sa passende det er at var årstekst 13. Hvordan er du blitt berørt av det som Rikets styre har utrettet i løpet av 100 år? 14. (a) Hva ber vi Gud om nar vi ber: «La ditt rike komme»? (b) Hva er årsteksten for 2014, og hvorfor passer den godt? for år etter at Guds rike ble opprettet i himmelen er hentet fra Matteus 6:10, hvor det star: «La ditt rike komme»! 15 Etter at den messianske Konge har tilintetgjort Guds fiender pa jorden, skal han kaste Satan og demonene i en avgrunn, hvor de skal være i tusen år. ( Ap 20:1 3) Nar deres onde pavirkning er borte, skal Riket ga i gang med å anvende verdien av Jesu gjenløsningsoffer og fjerne virkningene av Adams synd. Kongen vil oppreise milliarder av mennesker som sover i graven, og organisere et omfattende undervisningsprogram for å lære dem om Jehova. ( Ap 20: 12, 13) Hele jorden vil bli et paradis, som Edens hage. Alle trofaste mennesker vil bli fullkomne. 16 N ar Kristi tusenarige styre er omme, har det messianske rike tjent sin hensikt. Da skal Jesus overgi Riket til sin Far. (Les 1. Korinter 15:24 28.) Det vil ikke lenger være behov for et mellomledd mellom Jehova og hans jordiske barn. Alle Guds sønner i himmelen og hans barn pa jorden vil være forent med sin himmelske Far som en del av hans universelle familie. 17 De spennende tingene som har årene som Riket skjedd i de 100 har hersket, forsikrer oss om at Jehova har kontroll, og at hans hensikt med jorden vil bli gjennomført. La oss fortsette å være hans lojale undersatter og forkynne om Kongen og hans rike. Vi har full tillit til at Jehova snart vil oppfylle var oppriktige bønn: «La ditt rike komme»! 15, 16. (a) Hvilke spennende ting vil skje i løpet av Kristi tusenarige styre? (b) Hva er det siste Jesus vil gjøre som den messianske Konge, og hva vil dette bety nar det gjelder Jehovas hensikt? 17. Hva er du bestemt pa å gjøre nar det gjelder Riket? 16 VAKTT ARNET

17 Ta kloke valg mens du er ung Dere unge menn og ogs a dere jomfruer, lovpris Jehovas navn. SAL 148:12, 13. VI LEVER i en helt spesiell tid. Aldri før har sa mange mennesker fra alle nasjoner strømmet til tilbedelsen av Jehova. ( Ap 7:9, 10) Mange unge opplever mye spennende nar de hjelper andre til å forsta livreddende bibelske sannheter. ( Ap 22:17) Noen unge leder bibelstudier og hjelper pa den maten andre til å fa et bedre liv. Noen lærer seg et nytt sprak og forkynner ivrig det gode budskap i et fremmedspraklig distrikt. (Sal 110:3; Jes 52:7) Hvordan kan du oppleve større glede ved å engasjere deg mer i tjenesten for Jehova? 2 Du som er ung, kan ta valg na som etter hvert kan gi deg mange interessante muligheter i tjenesten for Gud. Tenk pa Timoteus. Han tok tydeligvis kloke valg, og det førte til at han fikk i oppgave å være misjonær da han var i slutten av tenarene eller i begynnelsen av tjuearene. (Apg 16:1 3) Det ser ut til at apostelen Paulus bare noen maneder senere gav Timoteus i oppdrag å reise til den nyopprettede menigheten i Tessalonika. Paulus hadde mattet reise derfra pa grunn av voldsom motstand, men han var sikker pa at Timoteus ville styrke brødrene der. (Apg 17:5 15; 1. Tess 3:1, 2, 6) Tenk deg hvor spennende KAN DU FORKLARE DETTE? Hva kan de unge gjøre na for å fa spennende muligheter i tjenesten for Jehova senere? Pa hvilke givende mater har noen brukt ungdomstiden? Hvilke bibelske prinsipper kan hjelpe deg til å ta de beste valgene? 1. Hvilke spennende ting opplever mange unge kristne? 2. Hvordan viser eksemplet med Timoteus at Jehova gjerne vil gi de unge ansvar? (Se det første bildet i artikkelen.) 15. JANUAR

18 det ma ha vært for Timoteus å fa dette oppdraget! DITT VIKTIGSTE VALG 3 Ungdomstiden er en tid da du ma ta mange viktige valg. Men det er ett valg som er viktigere enn alle andre det å velge å tjene Jehova. Nar er det best å ta denne avgjørelsen? Jehova sier: «Tenk pa din Store Skaper i din ungdoms dager.» (Fork 12:1, fotn.) For å vise at du virkelig tenker pa Jehova, ma du ga helt og fullt inn for å tjene ham. (5. Mos 10:12) Ditt valg om å tjene Gud av hele ditt hjerte er det viktigste valget du noen gang kommer til å ta. Det vil forme hele framtiden din. Sal 71:5. 4 Valget om å tjene Jehova er selvfølgelig ikke det eneste valget som vil pavirke framtiden din. Du tenker kanskje ogsa pa om du skal velge å gifte deg, hvem du i sa fall skal gifte deg med, og hvordan du skal forsørge deg. Dette er veldig viktige avgjørelser, men hvis du er klok, vil du først velge om du vil tjene Jehova av hele ditt hjerte. (5. Mos 30:19, 20) Hvorfor det? Fordi disse valgene henger sammen. De valgene du tar nar det gjelderekteskap og arbeid, vil ha innvirkning pa hvordan du tjener Gud. (Jevnfør Lukas 14:16 20.) Og omvendt: Ditt ønske om å tjene Gud vil pavirke de valgene du tar nar det gjelder ekteskap og arbeid. Sa bestem deg for det som er viktigst, først. Fil 1:10. HVA VIL DU GJØRE MENS DU ER UNG? 5 Sa snart du har valgt å tjene Gud, kan du tenke over hva han vil at du skal 3. Hva er det viktigste valget du kan ta i livet, og nar kan du ta det? 4. Hvilke viktige valg vil ha innvirkning pa hvordan du tjener Jehova? 5, 6. Hvordan kan det å ta de rette valgene føre til et rikt og givende liv? (Se ogsa artikkelen «Hva jeg valgte som barn» i dette nummeret.) gjøre, og du kan bestemme deg for hvordan du ønsker å tjene ham. En japansk bror skriver: «Da jeg var 14, var jeg ute og forkynte sammen med en eldste i menigheten som la merke til at jeg ikke følte noen glede i tjenesten. Han sa i en vennlig tone: Ga hjem, Yuichiro. Sett deg ned ved skrivebordet ditt og tenk grundig over hva Jehova har gjort for deg. Jeg gjorde som han sa. Jeg fortsatte faktisk å tenke og be i flere dager. Gradvis forandret jeg holdning. Snart merket jeg at det å tjene Jehova gav meg glede. Jeg likte å lese om misjonærer, og jeg begynte å tenke pa å ga enda mer inn for å tjene Gud.» 6 Yuichiro fortsetter: «Jeg bestemte meg for å ta valg som senere ville gjøre det mulig for meg å tjene Jehova i et annet land. Jeg valgte for eksempel å lære meg engelsk. Da jeg gikk ut av skolen, valgte jeg å jobbe deltid som engelsklærer, sann at jeg kunne være pioner. Da jeg var 20, begynte jeg å lære meg mongolsk, og jeg fikk mulighet til å besøke en mongolsk gruppe. To år senere, i 2007, drog jeg pa besøk til Mongolia. Da jeg var ute i tjenesten sammen med noen av pionerene der og sa at mange mennesker var pa leting etter sannheten, fikk jeg lyst til å flytte dit og hjelpe til. Jeg drog tilbake til Japan for å legge planer. Na har jeg vært pioner i Mongolia siden april Livet her er ikke lett. Men folk reagerer positivt pa det gode budskap, og jeg kan hjelpe dem til å komme i et nært forhold til Jehova. Jeg føler at jeg har valgt den aller beste maten å leve pa.» 7 Du ma selv velge hvordan du vil bruke livet ditt som et vitne for Jehova. (Jos 24:15) Vi kan ikke si om du bør gifte deg, hvem du bør gifte deg med, eller hva du bør jobbe med. Vil du velge en jobb du kan f a etter en relativt kort utdannelse? 7. Hvilke valg m a vi selv ta, og hva kan vi lære av Moses? 18 VAKTT ARNET

19 Noen av dere unge bor i fattige landsbyer; andre bor i velstaende storbyer. Rundt om i verden er dere veldig forskjellige nar det gjelder bade personlighet, evner, erfaringer, interesser og tro. Det er antagelig like store forskjeller mellom noen av dere som det var mellom Moses og de andre hebraiske ungdommene i fortidens Egypt. Moses vokste opp ved faraos hoff og hadde all verdens muligheter, mens de andre hebreerne var slaver. (2. Mos 1:13, 14; Apg 7:21, 22) De levde i en helt spesiell tid, akkurat som du gjør. (2. Mos 19:4 6) Hver enkelt av dem matte velge om de ville tjene Jehova av hele sitt hjerte. Vi vet at Moses tok det rette valget. Les Hebreerne 11: Jehova hjelper deg til å ta kloke valg mens du er ung. Han gir rad i form av prinsipper som du kan bruke uansett hvordan situasjonen din er. (Sal 32:8) I tillegg kan foreldrene dine og de eldste hjelpe deg til å tenke over hvordan du kan anvende disse prinsippene. (Ordsp 1:8, 9) La oss se pa tre grunnleggende bibelske prinsipper som kan hjelpe deg til å ta kloke valg som vil pavirke framtiden din pa en positiv mate. TRE BIBELSKE PRINSIPPER SOM KAN HJELPE DEG 9 Søk først Guds rike og hans rettferdighet. (Les Matteus 6:19 21, 24 26, ) Jehova tar hensyn til var verdighet ved å gi oss frihet til å velge. Han sier ikke hvor mye av ungdomstiden du bør bruke pa å forkynne om Riket. Men Jesus gav oss prinsippet om å søke Riket først, og det kan være til stor hjelp. Nar du følger dette prinsippet, vil du fa mange muligheter til å vise at du har kjærlighet til 8. Hvor kan de unge fa hjelp nar de vurderer hvilke valg de skal ta i livet? 9. (a) Hvordan tar Jehova hensyn til var verdighet ved å gi oss frihet til å velge? (b) Hvilke muligheter far du nar du søker riket først? Gud, at du bryr deg om dine medmennesker, og at du er takknemlig for hapet om evig liv. Nar du vurderer hvilke valg du skal ta nar det gjelder ekteskap og arbeid, sa tenk over disse spørsmalene: Vil valgene dine føre til at du blir veldig opptatt av materielle ting? Eller viser de at du ivrig søker Guds rike og hans rettferdighet? 10 Opplev den gleden det gir å tjene andre. (Les Apostlenes gjerninger 20:20, 21, 24, 35.) Dette er et grunnleggende prinsipp som Jesus lærte oss. Han var et lykkelig menneske fordi han gjorde sin Fars vilje og ikke sin egen. Jesus gledet seg over å se ydmyke mennesker ta imot det gode budskap. (Luk 10:21; Joh 4: 34) Kanskje du allerede har opplevd hvor stor glede det gir å hjelpe andre. Hvis du baserer de viktige valgene i livet pa de prinsippene Jesus lærte oss, vil du selv fa mange gleder, og du vil ogsa gjøre Jehova glad. Ordsp 27: Det som gir størst lykke, er å tjene Jehova. (Ordsp 16:20) Baruk, Jeremias sekretær, glemte tydeligvis dette. Pa et tidspunkt fant han ikke lenger noen glede i tjenesten for Jehova. Jehova sa til ham: «Du fortsetter å søke store ting for deg selv. Fortsett ikke å søke slikt. For se, jeg fører en ulykke over alt kjød,... men jeg vil gi deg din sjel som et bytte pa alle de steder som du matte ga til.» (Jer 45: 3, 5) Hva tror du ville gjøre Baruk lykkelig å fortsette å søke store ting eller å overleve ødeleggelsen av Jerusalem som en trofast tjener for Gud? Jak 1: En som har funnet stor glede i å gjøre noe for andre, er en bror som heter Ramiro. Han forteller: «Jeg kommer 10. Hva var det som gjorde Jesus lykkelig, og hvilke valg kan gjøre deg lykkelig? 11. Hvorfor mistet Baruk gleden, og hvilken veiledning gav Jehova ham? 12. Hvilke valg har hjulpet Ramiro til å leve et lykkelig liv? 15. JANUAR

20 fra en fattig familie i en landsby i Andesfjellene. Sa da storebroren min tilbød seg å betale en universitetsutdannelse for meg, var det en gyllen mulighet. Men jeg hadde nylig blitt døpt som et av Jehovas vitner, og jeg hadde fatt et annet tilbud en pioner hadde spurt om jeg ville flytte til en liten by for å forkynne der sammen med ham. Jeg drog dit, lærte å klippe har og åpnet en frisørsalong for å forsørge meg selv. Vi tilbød oss å undervise folk i Bibelen, og mange tok takknemlig imot tilbudet.» Senere begynte Ramiro i en menighet som nettopp var opprettet, hvor de snakket et lokalt sprak. Han forteller videre: «Na har jeg vært heltidsforkynner i ti år. Ikke noe annet arbeid kunne ha gitt meg den gleden som jeg føler nar jeg hjelper andre til å bli kjent med det gode budskap pa sitt eget sprak.» 13 Gled deg over å tjene Jehova mens du er ung. (Les Forkynneren 12:1.) Du trenger ikke å tenke at du først ma fa deg en god jobb, og at du sa kan tjene Jehova senere. Ungdomstiden er en fin tid til å begynne å tjene Jehova helt og fullt. Mange unge har relativt fa familieforpliktelser, og de har helse og krefter til å takle utfordrende oppgaver. Hva kunne du tenke deg å gjøre for Jehova mens du er ung? Kanskje du har som mal å bli pioner. Kanskje du har lyst til å forkynne i et fremmedspraklig distrikt. Eller kanskje du ser muligheter for å engasjere deg mer i din egen menighet. Uansett hvilket mal du har i tjenesten, vil du matte forsørge deg selv pa en eller annen mate. Hvor mye utdannelse trenger du? Hva vil du velge? 13. Hvorfor er ungdomstiden en fin tid til å tjene Jehova helt og fullt? Ramiro har funnet glede i å tjene Jehova helt fra han var ung (Se avsnitt 12)

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

ET GODT BUDSKAP FRA GUD! ET GODT BUDSKAP FRA GUD! Hvordan fa fullt utbytte av denne brosjyren: Denne brosjyren vil hjelpe deg til å lære direkte fra Guds Ord, Bibelen. Henvisningene i slutten av hvert avsnitt viser hvor i Bibelen

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2 8 15. MARS 2013 NR. 6 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 20. 26. mai Jehova v ar bolig SIDE 3 SANGER: 51, 95 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGER: 27, 101 Utgave med stor skrift DEL

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Kap. 29 Førstegrødens høytid

Kap. 29 Førstegrødens høytid Kap. 29 Førstegrødens høytid Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på veien og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste-prestene

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

1-A ÅPENBARINGEN I FOKUS HVEM KAN FORSTÅ ÅPENBARINGEN

1-A ÅPENBARINGEN I FOKUS HVEM KAN FORSTÅ ÅPENBARINGEN ÅPENBARINGEN I FOKUS 1-A HVEM KAN FORSTÅ ÅPENBARINGENS BOK? Velkommen til et kurs som mange sier er et givende og interessant studie i Bibelens siste bok, Johannes' Åpenbaring. Alt tyder på at denne boken

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kap. 49 Den levende Guds segl

Kap. 49 Den levende Guds segl Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 49 Den levende Guds segl For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå? (Åp. 6, 17) Dette spørsmålet blir stilt under det sjette segl, etter at Johannes

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Julens under. John MacArthur

Julens under. John MacArthur John MacArthur Julens under Kapittel 1 av boken. Boken kan kjøpes via våre nettsider: www.ebmedia.no Copyright 2011 EB Media AS, Kvibakken 83, 4365 NÆRBØ Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen

Detaljer

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN...

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Gud er så veldig at himmelen ikke kan romme Ham. Hans personlighet er så sammensatt at det ikke finnes et enkelt navn som fullt ut kan beskrive hans karakter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer