S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M"

Transkript

1 S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M R A U L A N D F J E L L K y R K j E K O N S E P T K I S S E SNØHETTA AS

2 h i s t o r i e Å holde jomfru Maria i den ene hånden og erkeengelen Mikael i den andre. Borgny Svalastog,

3 i n n l e d n i n g 5 H V A E R E N K O N S E P T S K I S S E? 7 S A M A R B E I D 9 S T E D E T 1 1 b r u k e r E 1 3 p r o g r a m 1 5 T O D E L T A N L E G G 1 7 L A N D S K A P 1 9 p l a s s e r i n g 2 1 T O M T A 2 3 f j e l l, v a n n o g h i m m e l 2 5 D E S T O R E F O R T E L L I N G E N E 2 7 f j e l l e t o g V A N N E T 2 9 B Y G G E T O G L A N D S K A P E T 3 1 B A L A N S E 3 3 r e t n i n g e r 3 5 D E T I N N A D V E N D T E R O M M E T 3 7 D E T S A K R A L E R O M M E T 3 9 k o N S E P T 4 1 S I T U A S J O N S P L A N 4 3 S I T U A S J O N 4 5 K I R K E N 4 7 p l a n e r, s n i T T 5 3 k i r k e t o r g E T 5 9 p o r t a l e n 6 1 k i r k e r o M M E T 6 3 L T S S T U D I E 6 5 A L T E R E T O G G U L V E T 6 7 F O N D V E G G E N 6 9 k r Y P T E N 7 1 O V E R N A T T I N G S D E L 7 3 s e r v e r i n g o g u t e r o m 7 7 u n d e r v i s n i n g 7 9 o v e r n a t t i n g 8 1 M O D E L L S T U D I E 8 3 I N N H O L D 3

4 4 Grunge kirke, detalj grønt antependium. Borgny Svalastog, 1997

5 Snøhetta har blitt engasjert av styringsgruppen for fjellkirke i Rauland til å utvikle en konseptskisse for kirkebygg med tilhørende funksjoner. Oppgaven omfatter utvikling av arkitektonisk konsept for ny fjellkirke ved Silkedalsnutane. Borgny Farstad Svalastog har i samarbeid med kurator Per Bjarne Boym blitt engasjert til å delta i utarbeidelsen av konseptstudien spesielt med henblikk på å definere de kunstneriske bidragene og å knytte disse tett opp mot byggets idé og øvrige utforming. Planer om en fjellkirke i Rauland har eksistert i mange år, og i 2010 ble det regulert en tomt ved Silkedalsnutane til dette formålet. Til grunn for planene ligger en bevisst strategi om at kirken er tilstede der folk er i helger og høytider, samt at kirken skal kunne være et turmål i seg selv. Det er en ambisjon at kirken skal være et landemerke. I tillegg til å være en fjellkirke for lokalbefolkning, hyttefolk og andre tilreisende, skal det i tilknytning til kirken være en kafeteria med lett tilkomst fra alpinbakken. Det ønskes også å legge til rette for en satsing på målgruppen unge mennesker, blant annet ved å innlemme fasciliteter for konfirmanter, kor og andre grupper. Det legges vekt på at hele anlegget, både kirken og overnattingsdelen, skal ha høy kvalitet. Innledningsvis i arbeidet med konseptskissen ble det gjennomført en 2-dagers workshop med alle involverte, hvor fokuset var program og brukere. Resultatet av workshopen er tatt med i det videre arbeidet med konseptstudien som her presenteres. Rapporten presenterer både det arkitektoniske og det kunstneriske arbeidet og er utviklet i samarbeid med kunstner og kurator. Tekst i kursiv beskriver kunstnerens idemessige forståelse av grunnen for kirkens form og utstyr. Oslo i n n l e d n i n g 5

6 6 Glede Nåde Letthet

7 Konseptskissen for Rauland Fjellkyrkje foreslår et sett med overordnede idéer, arkitektonisk og kunstnerisk, for kirken og den tilhørende overnattingdelen. I denne fasen er forståelsen og utviklingen av de abstrakte ideene vel så viktige som den konkrete formgivingen, da arbeidet skal danne grunnlag for den videre prosjekterings- og byggeprosessen. Arbeidet innebefatter anleggets plassering i landskapet samt overordnede idéer for løsning av funksjoner og forbindelser. Undersøkelsen av forholdet mellom landskap og arkitektur har vært viktig i utviklingen av et unikt og stedlig begrunnet konsept. Videre har forståelsen av det sakrale rommets funksjon og atmosfære stått sentralt. Skissen legger stor vekt på å vise hvordan de arkitektoniske og kunstneriske løsningene har en sammenheng med et omliggende idétilfang som springer ut av vår forståelse av oppgaven og vår vektlegging av de ulike aspektene i en slik oppgave. Det rapporten presenterer går også noe videre enn dette. Skissen for Rauland Fjellkyrkje viser overordnede ideer for byggenes utvendige utforming og for kunstnerisk utforming av viktige steder. Den berører også spørsmål om mulige materialvalg. Det er mange forhold som ikke berøres, da de hører hjemme i neste fase, i et skisse- og forprosjekt. Konseptskissen er ikke detaljorientert. H V A E R E N k o n s e p t s k i s s e? 7

8 Draumkvedet 1. Vil du meg lyda eg kveda full kan om einkvan nytan drengen, alt om han Olav Åsteson, som heve sove så lenge. Norske folkeviser, Samlede og udgivne av M.B. Landstad (Kristiania, 1853) 8

9 Konseptskissen er utviklet av et tverrfaglig team mellom arkitekter og kunstner. Billedkunstneren Borgny Farstad Svalastog og hennes kurator Per Boym utgjør det kunstfaglige teamet. Snøhetta har stått for den arkitektoniske utformingen, gjennom et team bestående av landskapsarkitekt Frode Degvold, arkitektene Kjetil Trædal Thorsen, Patrick Lüth og Margrethe Lund og interiørarkitekt Bjørg Aabø. Samarbeidet mellom kunstner og arkitekt på et så tidlig stadium i en prosjekteringsprosess har vært en ny og lærerik erfaring for begge parter. Vanligvis knyttes faggruppene sammen mye seinere i prosessen, ofte langt inn i byggeprosessen. Det at vi i denne oppgaven har vært i dialog fra idéstadiet, har vært inspirerende og gjensidig utfordrende, og åpnet for en helt ny prosess. De ulike erfaringene og assosiasjonene vi har hatt underveis har filtret seg inn i hverandre, idéer og bilder har skapt lag av forståelse som har bygget et konsept. Ut fra det felles skapte konseptet har idéer for arkitekturen og kunsten blitt formet. Kunstner og arkitekt har hatt en god og nær dialog, og resultatet som rapporten presenterer hadde vært utenkelig uten nettopp dette samarbeidet. S A M A R B E I D 9

10 2. Olav han var i vokstren han var som ein siljuteine, fader og moder unte han vel frå då han kom i heimi. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 3. Olav han var i vokstren han var som ein siljurunni, fader og moder unte han vel frå då han tala kunne, Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 4. Han la seg ned om joleftan sterkan svevnen fekk, vakna `kje før om trettandagen då folket åt kyrkja gjekk. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 5. Han la seg ned om joleftan, no hev en sove så lenge, vakna `kje før om trettandagen då fuglane skoke vengjer. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 10

11 HARDANGERVIDDA Møsvatn BELIGGENHET Tomta for Rauland Fjellkyrkje ligger ved Silkedalsnutane i Rauland i Vinje kommune i Telemark. Den brede dalbunnen som Rauland ligger i, omsluttes av Hardangervidda i vest og et mindre fjellområde, Svinefjell, i øst. Silkedalsnutane danner den vestlige randen av dette platået. Raulandsfjell Raulandsgrend Silkedalen Brattefjell - Vindeggen Stedet har tilkomst fra rv 37 ved Fjøllhalli og Rauland Skisenter, via hytteområdet Holtardalen. Fra vesthellinga i området ved Silkedalsnutane er det utsyn mot vannene i dalbunnen, Hardangervidda og en stor himmel. Området ligger i overgangen mellom bjørkeskog og snaufjell og med Holtarbekken som den nærmeste vannveien som fører fjellvannet - via Sauråi og Lognvikvatn - ned til Totak. Totak Krossen (Midtbygdi) Austbø Lognviksvatnet Svinefjell RAULAND Rauland er en fjellbygd med 1500 innbyggere, Vinje kommune har 3640 innbyggere. Stedet ligger midt i Sør-Norge, med noenlunde lik avstand fra Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Vinje er en typisk fjellkommune der 80 prosent av arealet ligger over 800 meter over havet. SNØHETTA AS s t e d e t 11

12 6. Han vakna kje før om trettandagen då soli rann i lide, då sala han ut fljotan folen og legge på gylte mile. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 7. Så sala han ut fljote folen og ville til kyrkja ride, så sprette han på seg belte sitt det glima i veret så vide. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 8. Som eg kom åt kyrkjeledi eg studde meg inn at stette, så mange som på mitt belte såg dei lyfte på hatt og hette. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 9. Som eg meg i kyrkja kom alt folket på kne ville falle, så mange som på mitt belte såg dei gløymde på gud å kalle. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 12

13 Turmål i området Alpintraséer HYTTETURISME OG LOKALSAMFUNN Vinje kommune har store friluftsområder, med Hardangervidda som det største og kanskje mest kjente. E134 over Haukelifjell fra Drammen til Haugesund gjør at Hardangervidda er et av de lettest tilgjengelige høyfjellsområdene i Norge. Kommunen er en av Norges største hyttekommuner. Største andelen hytteturister kommer fra Grenlandsområdet, men Oslo-området, Agder-fylkene og Haugesundsregionen er også sterkt representert. En fjerdedel av Norges befolkning har Rauland innenfor 4 timers kjøring. Andre overnattingsgjester kommer fra Danmark (vinter) og Tyskland og Nederland (sommer). Rauland har 3 alpinanlegg beliggende moh, med totalt 16 skiheiser og 39 nedfarter. Skianleggene har i den seinere tid funnet egne nisjemarkeder, for eksempel er Vierli nylig kåret til Norges beste snowboardpark. Off-piste alpinkjøring er også populært. Av de 140 km preparerte langrennsløypene er Silkedalen av de mest brukte turområdene. Silkedalen Pilgrimsled Alpint Hardangervidda, sikt mot Vinje Hytte- og overnattingsturismen i Rauland ekspanderer stadig. Mange benytter hytta som sitt andre hjem, og tilbringer like mange helger her som hjemme. Dette er bakgrunnen for at man har ønsket å etablere en kirke i området. I tillegg vil fjellkirken kunne bli et turmål i seg selv, som kan generere enda mer aktivitet. NYE MÅLGRUPPER Fjellkirken i Rauland har unge mennesker som et viktig satsningsområde, og ønsker å legge til rette for barn og unge som brukergrupper, gjennom etablering av et overnattingsanlegg. Med lokalisering midt i skibakken, og friluftsmuligheter året rundt, vil dette stedet kunne trekke grupper av konfirmanter og kor, og også familiegrupper, eldre og andre typer foreninger med ulike aldersgrupper. b r u k e r e 13

14 10. Presten som framfor altare stod alt med sin lærde tunge, og rett som han mitt belte såg han gløymde båd lesa og syngje. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 11. No stende du for altare og les opp lestinne dine, så set eg meg i kyrkjedynni og teler draumane mine. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 12. Gamle menner og unge gjeve etter gaurne med han Olav Asteson teler sine draume! I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 13. Eg la meg ned om joleftan sterkan svevnen fekk, vakna `kje før om trettandagen då folket åt kyrkja gjekk. For månen skine, og vegene falle så vide. 14. Eg hev vore opp med sky og ned att på havsens bunni den som vil mine fotspor fylgje han lær `kje av blide munni. For månen skine, og vegene falle så vide. 14

15 OPPGAVEN Ved Silkedalsnutane er det regulert et område for en fjellkirke. Denne kirken skal romme omkring 200 mennesker. I tilknytning til kirken ønskes det bygget en overnattingsdel med kafeteria, undervisningsrom og overnattingsrom. Anlegget skal være dimensjonert til om lag 100 besøkende. I samarbeid med prosjektledelsen og gjennom workshop i oppstarten av arbeidet med konseptskissen har vi utformet programskjema for de hovedfunksjoner som kirke, henholdsvis overnattingsdel, skal inneholde. Hensikten bak denne utviklingen av programmet har vært å styrke kirken og kursanleggets potensial som høykvalitetsprodukter. Disse skjemaene ligger til grunn for de løsningene som konseptskissen foreslår. Tilleggsfunksjoner: Kafeteria: Sted for kirkekaffe med solvendt terrasse, og spisesal for overnattingsdelen. Undervisning: Grupperom, samtalerom og auditorium med utstyr for filmvisning, aktivitetsrom og øvingsrom for band. Innendørs forbindelse til kirkerommet. Overnatting: Rom for besøkende. Deltakerrommene skal ha 4 (5) sengeplasser og bad på rommet. PROGRAMFUNKSJONER Kirkefunksjoner: Kirketorg: Et element fra arbeidskirkene, et sosialt rom hvor folk møtes og slår av en prat før og etter gudstjenesten. Rommet har sin utendørs parallell i kirkebakken. Fra kirketorget vil det være forbindelse til garderobe og wc. Inngangen må skjermes for vær og vind. Portal: Dette elementet er et overgangsrom mellom det sosiale og profane kirketorget, og det sakrale kirkerommet, en terskel som gjør at de besøkende senker farten og demper lyden på vei inn. Kirkerommet: Et rom for fellesskap og liturgiske handlinger. Rommet skal inneholde alter, døpefont og benker, orgel, piano og plass til kor. Krypt: Et rom for individuell spiritualitet. Sakristi og rom for dåpsfolk: Rommet skal ha eget wc og stellerom for dåpsbarn. P R O G R A M 15

16 15. Tidi hev fare fort for meg eg heve vore så vide. eg heve sett åt heite helvite og ein del av himmerike. For månen skine, og vegene falle så vide. 16. Det er heit i helviti - heitar hell nokon hyggje, der hengde opp over ein tjøru-kjetil og brytja ned i ein styggings rygge For månen skine, og vegene falle så vide. 17. Sume fór over Grimaråsen og sume over Skålestrand, men dei som fór over Gjallarhylen dei kom så våte fram. For månen skine, og vegene falle så vide. 18. Eg har fare over vigde vatne og over djupe dalar, høyrer vatn og ser det ikkje under jordi så må det fara. For månen skine, og vegene falle så vide. 16

17 SAKRISTI m/ wc og rom for dåpsfølge Kirkebygget vil ikke framstå som del av et større anlegg, men det alene vil utgjøre landemerket. Dette kan ses på som en videreføring av en lang tradisjon med å plassere kirkebygg synlig og alene på et høydedrag i terrenget. INNGANG KIRKETORG m/ garderobe og wc PORTAL KIRKEROM m/ alter, døpefont, orgel og nedgang til krypt (210 p) Prosjektet deler programmet i to deler: kirkerom med krypt, kirketorg og nødvendige mindre tilleggsrom under ett tak, kafeteria, undervisnings- og overnattingsanlegg under et annet tak. Kirkebygget plasseres synlig på tomta, mens overnattingsdelen plasseres integrert i landskapet - lavere i terrenget og mindre eksponert. Funksjonsdelingen har flere årsaker: Kirkefunksjoner KRYPT Skala - størrelsesmessig og visuelt: et anlegg som rommer alt i ett bygg blir for stort i landskapet til å kunne være det landemerke man ønsker at det skal være. KJØKKEN m/ personalrom KAFETERIA m/ peisestue (100p) UNDERVISNINGS- AVDELING m/ auditorium, aktivitetsrom, grupperom og samtalerom OVERNATTING (80-100p) Funksjonelt: Vi har ønsket å skape en kirke som oppleves tilforlatelig og enkel å komme til for den som bare skal besøke kirken. Man skal erfare kirken gjennom handlinger, arkitektur og atmosfære fra man ankommer til man går ut igjen. En blanding med annet program kan være hensiktsmessig i en menighetskirke (arbeidskirke) men blir ikke naturlig her. På samme tid kan overnattingsdelen få bli det høykvalitets anlegget man ønsker, uten for mange kompromisser. TERRASSE PRESTE-/LEDER- OVERNATTING UTEGUDSTJENESTE Kafeteria-, undervisnings- og overnattingsdel t o d e l t a n l e g g 17

18 D R Å P E S T E I N E N Spor etter regnvær på en sandflate i Telemark for 1200 millioner år siden. Steinen viser bølgeslagsmerker og regndråpeavtrykk fra pre-kambrisk tid, og ble funnet ved veiutvidelse i Tveitogrend, Vinje i Dette er noen av de eldste regndråpeavtrykk som er kjent. 18

19 Leirlinuten Silkedalen Leirbekk Saureåi Fjøllhalli Rauland skisenter Silkedalsnutane Rauland feriesenter Leirgrav Vesleholtardalen Rv37 Breidal Holtarbekken Svinefjell Holtardalen Høydekurver l a n d s k a p 19

20 Perigrinascious a Xerusalém Negra, Museo das Perigrinascirus, Santiago de Compostela, 2003 L A L I B E L A Klippekirkene i Lalibela, er en samling på elleve kirkebygninger i Etiopia. De ble hugget ut av fjellet på 1200-tallet og ligger i Lalibela i Amhara-provinsen 640 km nord for hovedstaden Addis Abeba. Anlegget er et populært pilgrimsmål, og ble verdensarvsted allerede i Kirkene er hugget direkte ut av klippene, og betegnes derfor som monolittbygninger. 20

21 19. Eg er så trøytte av harme - og enno så må me brenne høyrer vatn og ser det ikkje under jordi så må det renne. For månen skine, og vegene falle så vide. 20. Ikkje kneggja soten min ikkje gøydde min hund, ikkje gol dei ottefuglan det tottest meg vera vondt. For månen skine, og vegene falle så vide. 21. Eg kan noko av kvorjum derfor tikjest eg frod, eg var longe i moldi mokad ha eg tott den dauden god. For månen skine, og vegene falle så vide. 22. Fyrste var eg i ut-eksti eg fór over dyraring, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvar min fing. For månen skine, og vegene falle så vide. 22

22 Sommervei, skitrekk og nedfarter. Fra toppen av heisen Utsikt fra fjellknausen på tomta, mot vest Utsyn fra tomta mot nordøst, mot Silkedalen Profil av landskapet, toppen av heisen til venstre Panorama mot vest SNØHETTA AS t o m t a 23

23 s n ø s k a v l Ved vind i fjellet vil vekten av snøen legge seg på lesiden av kanter og egger i landskapet og bygger snøoverheng. 24

24 Stjernehimmel Kvartsitt GEOLOGI Berggrunnen i området ved Silkedalsnutane er fra pre-kambrisk tid, i geologien den såkalte urtid. Den tilhører Bandakgruppen som er millioner år gammel. Mer spesifikt tilhører området Røynstaulsformasjonen, denne består av kvartsitt, stedvis meget ren, stedvis med kvartsittkonglomeratlag. Vest for Rauland stiger fjellene opp mot vidda fordi det går en stor forkastning, Kalhovdforkastninga, ned mot Totak ved Nystog i Raulandsgrenda. Fjellene der lenger vest er også fra prekambrisk tid, men her med et større spenn, ca millioner år gamle. Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kvartsitter kan ofte opptre i ulike sjatteringer av rosa og rødt på grunn av varierende innhold av jernoksid (Fe2O3). Andre farger (gul og oransje) kan opptre på grunn av forurensninger fra andre mineraler. (Wikipedia) FJELLET SOM RESSURS OG ATTRAKSJON De store fjellmassivene i Norge tiltrekker seg natur- og friluftssøkende mennesker fra hele verden, ikke minst nordmenn selv. Stedet grenser til Norges største nasjonalpark og Nord-Europas største høyfjellsplatå, Hardangervidda. HIMMELEN Himmelen er halve stedet. Det vide utsynet fra fjellet forsterker opplevelsen av himmelen og kosmos. Tilstedeværelsen vekker lett tanker om evigheten. IS, SNØ OG VANN Vann finnes på stedet i alle former, og styres av forskjellige naturlover. NGU ved Ellen M.O. Sigmond (2009): Geologisk kart over Åmotsdal (1514II) f j e l l, v a n n o g h i m m e l 25

25 I Kyrkja til Røldal eit Bilæt hekk so mangein Sæling til Frelse; for Sjuke og Saare til detta gjekk og fingo atter si Helsa. Og funnet det var paa Jelse. Det Bilætet, det var ein Undramann; for helst so ved Jonsoktider det var so, at Sveitten silad og rann ifraa det paa alla Sidor. Det er som fyr oss det lider. Fekk Nokon av Sveitten den minste Dogg var Sjukdomen yvervunnen; um sjuk elder halt elder saar av Hogg, han var som til Livet funnen med Lovord i sæle Munnen. (Asmund Olavson Vinje: Storegut er med til Røldalsmessa, fra Storegut, Christiania 1868.) P I L E G R I M S V A N D R I N G Frå mellomalderen og fram til 1800-talet gjekk det føre seg ein årleg pilegrimsvandring frå Telemark til Røldal. Målet var krusifikset i Røldal stavkyrkje. Legenda fortalde at kvar jonsok sveitta krusifikset i kyrkja, og sveitten var undergjerande. Folk strøymde til frå inn og utland for å bli lækja. Røldal vart på denne tida det nest største pilegrimsmålet i landet. 26

26 KIRKE Fjellkirken i Rauland vil være lokal i den forstand at den bygges for et spesifikt sted, og for de menneskene som befinner seg der. Kirkebygget vil være nåtidig i funksjon og uttrykk. Samtidig er en kirke, uansett hvor og i hvilken tid den bygges, del av en større historie. Kirkens lange tradisjon starter i begynnelsen av vår tidsregning, og bærer med seg fortellinger fra urtid og gammeltestamentlig tid. RAULAND Spor av kors, Hagia Sofia (500-t) Rauland og Vinje har en rik tradisjon innen folkedikting, eventyr og segner, og er kjent for sine mange forfattere, kunstnere og musikere. Kjente personer fra Vinje er blant mange andre Myllarguten, Aasmund Olavson Vinje, Tarjei Vesaas og Dyre Vaa. Draumkvedet, Norges mest kjente middelalderballade, stammer fra traktene. De tradisjonelle fagene holdes i hevd blant annet gjennom Raulandsakademiet, som tilbyr studier i alt fra treskjæring til folkemusikk. Innbyggerne er stolte bærere av tradisjonene og har den dag idag en stor andel kunstnere. Dette er et område som ikke skremmer en fra å nærme seg store vyer og utfordringer, men som tvert om inspirerer til eller forlanger en åpenhet for en tilnærming som også gir rom for kosmiske perspektiver. Interiør fra Gunvaldjord, Vinje. Akavarell av J. Meyer Gamle hus i Rauland, Torbjørn Egner d e s t o r e f o r t e l l i n g e n e 27

27 28 N O A S A R K

28 TOPOGRAFI Skålform Vannet i form av is har bidratt til å forme stedet. Isen formet daler og topper. Etter at isen smeltet og vannet har trukket seg tilbake løftet fjellet seg. Vanndråpe Dråpen fra Gud Fader på din lille panne du elskede. Dråpen fra Guds Sønn på din lille panne, du elskede. Dråpen fra Guds Hellige Ånd på din lille panne, du elskede. (Fra: Harald Olsen, 1999: Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhetstradisjon side 156) Kirken på fjellet: Noas ark. Noas ark blir av kirkefaderen Augustin oppfattet som et bilde på kirken. Han peker på at arken ble bygget etter ordre fra Gud, den er en bilde på Guds by i denne verden, det vil si kirken. Fra dette bildet av en båt på fjellet har bygget hentet sine myke linjer og sin balanserende plassering. Den helt omsluttende formen gir i denne sammenhengen assosiasjoner til helt innebyggede livbåter, der den første i sitt slag var Olav Brudes Brudeegg med en sammenstilling av en omsluttende form og en mast. Slik knyttes byggets utforming til tanker om en livets båt. Vannet som et sentralt element for utforming og innhold. Med kirkens forbindelse til Noas ark blir vannet umiddelbart et tilstedeværende element for tanken. Vannets tosidige rolle i historien om arken, først som ødelegger, siden som det som åpner for en ny begynnelse. Vannet er et element som også har en umiddelbar tilknytning til stedet. Fjellet er en kilde for det livsviktige ferskvannet, en av de mest truede ressurser i dagens verden. Utrykkene livets elv, nådens elv, dåpsvann får i denne situasjonen en rik mening. Kirkens form gir assosiasjoner både til en dråpe som er i ferd med å flyte ut og til en snøskavl der vinden har skapt skiller mellom le og lo. Via dråpen er bygget knyttet til tanker om nåden som en levende kraft. Dråpeform, konseptskisser f j e l l e t o g v a n n e t 29

29 A R A R A T Rester av et skip funnet på toppen av et fjell i Iran. 30

30 FYSISK LIKEVEKT Forholdet mellom bygg og landskap får en forsterket betydning gjennom plasseringen på fjellet. Det fysiske landskapet er mektig men samtidig sårbart. Den konvekse fjellformen utfordrer til en undersøkelse av hva berøringspunktet er - er det en presis berøring, en nesten-kontakt, eller har møtet en bred kontaktflate? Ulike grader av kontakt i berøringen mellom bygg og fjell Undersøkelse av berøringsflaten Balanserende skålform b y g g e t o g l a n d s k a p e t 31

31 E R K E E N G E L E N M I K A E L I draumkvedet beskrives erkeengelen Mikael med en vekt, hvor alle sjelene veies. Synd gjør vektskålen tung, men når menneskene gråter over syndene sine blir den lett. St. Mikael (fra Rogier van der Weydens: Dommens dag) 32

32 TYNGDEPUNKT Kirken har sitt naturlige tyngdepunkt i området rundt alteret. Kirkebygget balanserer i spenningen mellom det vertikale og det horisontale, mellom det innadvendte og det utadvendte, mellom støy og ro. Prinsippsnitt for en balanserende form Balanse: - enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetri (www.synonymer.no) KIRKEN OG SAMFUNNET Kirken er en institusjon som skal formidle og slik sett balansere mellom himmelen og jorden, mellom skaperen og det skapte. Kirkens balansepunkt er både Gud og menneske. Fjellkirka i Rauland balanserer mellom det lokale og turismen, mellom natur og kultur. Stedets tradisjoner må balanseres mot nye krefter og uttrykk. Balanserende skålform Vekt og balanse. Både båten på fjellet, forvaltningen av naturresursene og erkeengelen Mikael inneholder ideer om det nødvendige ved at det blir skapt ulike former for balanse, en fysisk balanse for at båten skal kunne bli stående, en ressursbalanse for at vannets velsignelser skal kunne fortsette - og i Mikaels vekt veies sjelens gode og onde gjerninger i livet på jorden. Fjellkirken står fram som balanserende på en knaus i landskapet. Kirkens balansepunkt er alteret. Modellstudier B A L A N S E 33

33 K O R S E T Det mest vanlige kristne symbolet består av en horisontal og en vertikal linje. Church of light, Tadao Ando 34

34 Vertikalitet Horisontalitet VERTIKAL Den vertikale retningen symboliserer kontakt mellom menneske og Gud, mellom jord og himmel. Det vertikale rommet er skjermet for omverdenen, det er innadvendt og kontemplativt. HORISONTAL Den horisontale retningen symboliserer kontakt mellom mennesker, og mellom mennesket og verden. Det horisontale rommet er utadvendt og sosialt, eksponert og utfordrende. TERRENGFORM OG BYGNING Som et grunnleggende prinsipp for bygging i et eksponert og sårbart landskap vil bygget utfordre terrengformen ved å være horisontal der terrenget faller, og bli vertikal der terrenget flater ut. R E T N I N G E R 35

35 B R U D e E G G E T Olav Brude og livbåten (den første overbygde), Brudeegget. 36

36 EnWankelmotorplan foldes assymmetrisk rundt et Wankelmotorsnitt. (Spiss mot balansepunkt, gyldne snitt el.a.) Foldingen gir et jevnt økende snitt, og etterlater to trekantede flater i hver ende. SKALLET Landskapet fjellkirken ligger i er storslagent og eksponert for naturkreftene. Kirkerommets oppgave er å skape rom for fellesskap og kirkelige handlinger. Vandringen fra landskapsrommet til kirkerommet har ulike grader av åpenhet og lukkethet. Innadvendt - Utadvendt Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon,og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. (Lukas 5, 3) Undersøkelse av skålform Gulv, vegger og tak integreres i en omsluttende form d e t i n n a d v e n d t e r o m m e t 37

37 S T A V K I R K E n e Haltdalen stavkirke (1170), Sverresborg Folkemuseum. Dette er den eneste stavkirken av den øst-skandinaviske enkeltnavstypen som er bevart. Skipet er under 30 m2, men på grunn av sin vertikalitet virker rommet allikevel stort på den besøkende. Haltdalen stavkirke, tegnet av Håkon Christie 38

38 PROPORSJONER Et rom oppleves som stort når volumet per person er større enn hjemme. Volum defineres enten ved høyde eller gulvareal. I tradisjonen er det sakrale rommet ofte skapt gjennom stor høyde i forhold til gulvareal, vertikaliteten minner den besøkende om det som er større enn en selv. LYS Ulike proporsjoner av rom: 0,6 m2 per person x 9 m takhøyde eller 5,4 m3 per person i en kube Måten lyset tas inn på er en viktig del av opplevelsen av kirkerommet som sakralt. Kirkerommet vil være en beholder for lys, lyset kan være med på å definere rommet, og skiftningene i været og dagslyset utenfor vil bli en del av rommets materialitet. LYD Opplevelsen av lyd er viktig for kirkerommet. Vi ønsker å oppnå en romklang som understreker en sakral atmosfære, i kontrast til for eksempel kirketorget. Ulike tiltak kan gi mulighet for variert lydopplevelse etter behov, som kontrollert demping og modulering ved bruk av elektrisk forsterket lyd og musikk. Studier av lys som romskapende element. d e t S A K R A L E r o m m e t 39

39 N O T R E D A M E D U H A U T, R O N C H A M P Le Corbusier,

40 KIRKEN Fjellkirken skaper en kontrast til det storslagne landskapet den ligger i, gjennom en beskyttende og omsluttende form. Formen gir to vesentlig ulike romopplevelser; det utadvendte kirketorget med sitt panorama mot fjellandskapet, og det innadvendte kirkerommet som kun åpner seg for lyset ovenfra. Rommene er rammer om to ulike funksjoner; det sosiale møtet, og det kontemplative fellesskapet. Kirkebygget gir inntrykk av å balansere på den tydelige fjellknausen ytterst på tomta. Den skålformede undersiden krager ut over landskapet, med tyngdepunkt i området rundt alteret. Her dannes en kontaktflate med fjellet, som kommer til syne i gulvet i kirken, og i krypten som er en hule under alteret. Fra å være horisontalt utstrekkende over det fallende landskapet, løfter bygget seg mot øst i et tårn som strekker seg oppover fra alterpartiet. OVERNATTINGSDELEN Overnattingsanlegget er lokalisert på et lavere nivå i landskapet, og er integrert i terrenget. Det underordner seg dermed landskapet og kirkebygget. Bygget er langstrakt og ligger horisontalt i terrenget, i et område med en god del skjermende vegetasjon. Det vil i fjernvirkning om kvelden sees som en svak sammenhengende lyslinje. KUNSTEN De kunstneriske bidragene har utviklet seg som en del av konseptprosessen. Kunsten vil bidra til å prege portalen, gulvet og fondveggen i kirkerommet, den er viktig for alter, den er bestemmende for krypten. I neste fase vil den i kirken også inngå i utformingen av døpefont, liturgiske møbler, kirketekstiler og kirkesølv, samt at den vil spille en rolle i det tilhørende kurs- og overnattingsanlegget. k o n s e p t 41

41 23. Så var eg i ut-eksti og fór over dyratrod, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvar mi tå. For månen skine, og vegene falle så vide. 24. Kjem eg meg åt Gjallarbruí ho hengde så hødt í vinde, ho er all med jønni slegen og saum i kvorjum tinde. For månen skine, og vegene falle så vide. 25. Eg hev fare Gjallarbrui, ho ligge så høgt i vinde, gullet er etter straumo lagt og saum etter kvorjum tilje. For månen skine, og vegene falle så vide. 26. Eg hev gjenge Gjallarbruí ho er ikkje god å gange, bikkja bit og ormen sting og stuten stend og stangar. For månen skine, og vegene falle så vide. 42

42 Hvit løype Blå løype Nordsia Mulig område for utendørs gudstjeneste Blå løype Overnatttingsdelen (Kafeteria, overnatting og undervisning) Mulig område for utendørs gudstjeneste Kirken Kirkebakken Holtarheisen 1068 m.o.h. Skredutsatt område Grønn løype N s i t u a s j o n s p l a n 43

43 27. Bikkja bit og ormen sting, og stuten stend og stangar - der slepp ingen over Gjallarbrui som feller domane vrange. For månen skine, og vegene falle så vide. 28. Eg hev gjenge Gjallarbrui ho er både bratt og brei, vassa så hev eg dei Vosemyran, no er eg kvitte dei. For månen skine, og vegene falle så vide. 29. Vade så hev eg dei Vosemyran der hev kje stade meg nokon grunn no hev eg gjenge Gjallarbrui med rapa mold i munn. For månen skine, og vegene falle så vide. 30. Eg hev gjenge Gjallarbrui og der var krokane på men eg totte tyngre dei Gaglemyran gud bære den, dei skal gå! For månen skine, og vegene falle så vide. 44

44 Kirken bygges på terrengryggen i den vestlige ytterkanten av platået som danner tomta. Tilleggsfunksjonene kafeteria, overnatting og undervisning bygges inn i terrenget ved foten av platået. Adkomst og transport skjer til fots, på ski eller med terrenggående kjøretøy. Det ligger til rette for helårs adkomst fra Holtardalen både til kirken og til overnattingsanlegget (Grønn løype). Fra nordsiden kan det tenkes opparbeidet en sommertursti til overnattingsanlegget, mens den samme traseen inngår i alpinnedfartene om vinteren (Hvit løype). Fra toppen av skiheisen nås kirken via alpintraseen Nordsia. Det foreslås også å koble seg på løypenettet i Silkedalen (Blå løyper). Inngrep for alle tiltak reduseres til et minimum slik at naturkvalitetene bevares. En eventuell oppgradering av adkomstveiene til anlegget må vurderes i en senere fase. Modellfoto, anlegget fra sørvest (skiheisen) Kirke på fjellknausen og overnattingsdelen i skråningen nedenfor. Kirkebygget utføres med utvendig kledning av hvit betong, underdelt på en måte som samspiller med formen. Konstruksjonsprinsippene må studeres i samarbeid med konsulenter i neste fase. Modellfoto, anlegget fra nord. Situasjonssnitt, 1:800 S I T U A S J O N 45

45 31. Det var mi fyrste utreising gjennom den tyner-rende, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvorjum fingre. For månen skine, og vegene falle så vide. 32. Det var mi fyrste utreising gjennom den tyner-skog sunde sleit eg mi skarlakskåpe og neglan av kvar min fot. For månen skine og vegene falle så vide. 33. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve sko han treng ikkje berrføtt gange på kvasse heklemo. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 34. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve ku, han treng ikkje svimrug gange på høge Gjallarbru. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 46

46 K I R K E N 47

47 35. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve brau han treng ikkje reddast i andreheimen for horske hundegau. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 36. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve konn, han treng ikkje reddast på Gjallarbrui for kvasse stutehonn. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 37. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve klædi, han treng ikkje reddast i andreheimen anten for spott hell hædi. Tunga talar og sanning svarar på dommedag. 38. Så kom eg meg åt vatna dei der isane brunne blå, men gud skaut det i hugen min eg vende meg derifrå. Månen skine og vegene falle så vide. 48

48 FRA LANDSKAPSROM TIL KIRKEROM Som en konsekvens av byggets plassering i landskapet, er adkomsten til kirken fra sør, fra platået innenfor. Via en overdekt og skjermet adkomst beveger den besøkende seg gjennom et smalt inngangsparti videre inn til kirketorget. Bevegelsen går fra sør, mot vest, og deretter mot nord. Underveis blir rommet stadig bredere. I kirketorget åpner rommet seg i et panoramavindu som tar inn utsikten mot fjellheimen fra sørvest til nord. Bevegelseslinje, plan Kirketorget er kirkens forrom, herfra går en akse fra vest mot øst gjennom en portal inn mot kirkerommet, opp til alteret og fondveggen / tårnet. I sin oppbygning med dimensjoner og retninger er kirkerommet et tradisjonelt sakralt rom. Kirketorget er en del tilføyd fra den moderne arbeidskirketradisjonen, et samlingssted før og etter de kirkelige handlingene. Denne delen blir balansert av en tilføyelse fra eldre kirkebyggtradisjoner, nemlig krypten stedet for det personlige møtet med det hellige. Fra kirkerommet kan man gå ned en trapp til et helt lukket rom, et spesielt sted for bønn, forbønn og kontemplasjon. Dette er en krypt, en hule i fjellet under alteret, et sted spesielt utformet for å videreføre byggets vannsymbolikk. Romsekvens, plan INNGANG KIRKETORG PORTAL KIRKEROM ALTER FONDVEGG Romsekvens, snitt langs bevegelseslinje K I R K E N - R O M S E K V E N S 49

49 39. Eg var meg i andreheimen i mange nettar og trå det veit gud i himerik hossi mang ei naud eg såg! Månen skine og vegene falle så vide. 40. Eg var meg i andreheimen ingen der eg kjende, der såg eg atte sæle gullmor mi med raude gull på hende. Månen skine og vegene falle så vide. 41. Så tok eg på ein vette-stig alt på mi høgre hand, der såg eg meg til paradis - det lyser over vide land! Månen skine og vegene falle så vide. 42. Der såg eg meg til paradis, der var meg ingen mann kjende berre ho sæle gullmor mi med raude gull på hende. Månen skine og vegene falle så vide. 50

50 KIRKE- TORG PORTAL Romfunksjoner i plan KIRKEROM INNGANG Kirkebyggets plastiske form går fra å være horisontalt utstrakt mot vest, til å løfte seg i et vertikalt tårn i øst. Bevegelsen inn i kirken følger en innvendig tykk vegg som skiller kirketorget fra kirkerommet. Midt i denne veggen er portalen eneste åpning mellom kirketorget og kirkerommet. Mens kirketorget er en innendørs forlengelse av vandringen mot kirken utenfra, danner portalen en fysisk overgang til det sakrale rommet. Den innvendige veggen rommer sakristi med plass til dåpsfølge, vertikalkommunikasjon, et tekjøkken for anretning av enkel kirkekaffe samt et lager for stoler og annet utstyr til kirkerommet. Fra kirketorget fører trapp og heis ned til garderobe og wc i underetasjen, med videre forbindelse gjennom fjellet til overnattingsdelen. Forbindelsen mellom de to delene av anlegget vil primært benyttes av overnattingsdelens gjester. Vegger og funksjonsrom; sakristi, vertikalkommunikasjon mm K I R K E N - F U N K S J O N E R 51

51 P I A Z Z A D E L C A M P O, S I - E N A Plassen i Siena er berømt for sin vakre skålform. Det svakt buede bygulvet sammen med bebyggelsen rundt gir plassen en samlende form, hvor alle har like god oversikt over det som foregår. 52

52 TEKJØKKEN, AVSTENGBART LAGER, AVSTENGBART BENK PORTAL ALTER KIRKETORG KIRKEROM M/ PLASS TIL CA 200 PERSONER Kirkerommet rommer i tillegg til inntegnede elementer, døpefont, orgel og piano, og har plass til kor. Plan, 1:150 p l a n k i r k e 53

53 Taktilitet West 8 54

54 Plan underetasje, 1:150 Snitt krypt, 1:100 Plan krypt, 1:100 Plan krypt, 1:150 p l a n u n d e r e t a s j e o g k r y p t 55

55 43. Der såg eg atte gullmor mi meg monne kje bedre gange: Reis du deg til Broksvalin der skal domen stande. Månen skine og vegene falle så vide. 44. Kom eg meg til pilegrimskyrkja, der var meg ingen mann god, berre mi sæle gullmor ho gav meg nye sko. I Broksvalin der skal domen stande. 45. Eg såg meg einom drengen den, det fyrste eg vart ved, liten småsvein bar han i fange og gjekk i jordi til kne. I Broksvalin der skal domen stande. 46. Eg såg meg einom drengen den, det andre eg vart ved, liten småsvein bar han i fange og gjekk i blodi til kne. I Broksvalin der skal domen stande. 56

56 KIRKETORG PORTAL KIRKEROM KRYPT s n i t t k i r k e o g k r y p t 57

57 58 Spanteformer til skipsskrog

58 Kirketorget er det utadvendte og sosiale rommet, hvor man får fullt panoramautsyn over landskapet. Det er et sosialt møtested både før og etter gudstjenesten. Inngangspartiet og kirketorget skaper vandringen mot kirkerommet. Materialmessig vil dette rommet ha en lys og rolig atmosfære som bakgrunn for utsikten. Gulv og yttervegger/ tak har et enhetlig materiale, som hvit betong. Kirkebygget har ikke kafeteriafunksjonen integrert, denne befinner seg i forbindelse med overnattingsdelen lenger nede, med god tilgjengelighet fra alpinbakken. Kirketorget har kun integrert et tekjøkken som gir mulighet for anretning av enkel kirkekaffe. Denne funksjonen er ikke en erstatning for kafeteriaen, men gir mulighet til å invitere folk til å stoppe igjen etter gudstjenesten. Kirketorget, portal i vegg mot kirkerommet til høyre Inngangsparti, fra våpenhuset inn mot kirketorget k i r k e t o r g e t 59

59 K J E T T I N G B U E ( c a t e n a r y a r c h ) Bueformen er den naturlige formen som oppstår når en kjetting henger mellom to punkter 60

60 Portalen utformes som en buekonstruksjon i bronse eller annet egnet metall. I metallkledningen er det utstanset bibelske tekster som framstår som lysende i bueveggen ved hjelp av bakenforliggende belysning. Bueformen som benyttes i portalen er en omvendt kjettingbue (eng. catenary arch), den formen en kjetting eller liknende får når den henges mellom to punkter. Portalen er 3 meter bred og høy, og 4,5 meter lang. P O R T A L E N 61

61 Når vannet tappes mens det ligger is på det, deformeres isen og sprekker opp og danner hulrom rundt steiner og øyer. (Foto: privat) m ø s v a t n 62

62 Kirkerommet har en plastisk form, med myke overganger mellom gulv, vegger og tak. Den myke formen brytes kun i en spalte i taket, hvor lyset slippes inn fra nord over benkene, og fra sør og vest i tårnet. Lysinnslippet hvor de to takflatene brytes mot hverandre, først mot den ene siden og så mot den andre, tegner en bue som i plan beveger seg fra nordvest til tårnet over fondveggen i øst. Spalten i taket er eneste dagslysinnslipp, og gjennom den blir lyset det formgivende elementet i kirkerommet. Gulvet har en svak helning, fra portalen i retning alteret, hvor det så løfter seg opp og blir en skrå fondvegg, lenende bakover. Både gulvet og fondveggen har kunstnerisk utsmykning, som sammen med lyset bidrar til å skape en inviterende, omsluttende, rolig og opphøyd atmosfære. Kirkerommet, vinter kl 14:00 Kirkerommet har en enkel form, hvor de lyse, hvite betongflatene, lyset og kunsten er det viktigste. Innredning er enkel, med tunge, men flyttbare benker, og alter som en kube av kvartsitt, den lokale fjellsorten. Vi vil måtte bearbeide enkelte veggflater for å oppnå ønsket akustikk, dette kan utføres på ulike måter. Kirkerommet, sommer kl 14:00 k i r k e r o m m e t 63

63 64 Grotten Ear of Dionysos, Siracusa

64 L Y S S T U D I E 65

65 47. Kjem eg meg åt manni dei kåpa den var bly, hans arme sjel i dessi heimi var trang i dyre tid. I Broksvalin der skal domen stande. 48. Kjem eg meg åt manni dei ha hendene full av blod, herre gud syndige sjelene! han flytte deild i skog. I Broksvalin der skal domen stande. 49. Kjem eg meg åt bonno dei dei stode så høgt på glode; herre gud syndige sjelene! dei ha banna bort far og mor. I Broksvalin der skal domen stande. 50. Kjem eg meg til padda og ormen dei hogg kvarandre i kjefte, det var syndige syskini dei ville kvarandre ekte. I Broksvalin der skal domen stande. 66

66 GULVET Fisken, et Kristussymbol, er bildet som er nedstøpt i gulvet som glassformer i ren kobolt farge. Disse avtegner en prosesjonsgang fra portalen opp til alteret. ALTERET Alteret er plassert på et podium som også har plass for lesepult. Alteret er utformet som en kube i polert kvartsitt, fjellgrunnen der kirken ligger. Alteret kan i front ha de liturgiske fargene innfelt som former i farget glass, i tillegg én innfelt rosa form. I sammenheng med bevegelsen i fondveggen bak vil denne rosa formen være et uttrykk for blod og vann, forsoningen. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd og straks kom det blod og vann. (Joh. 19, 34) Skisse gulvmønster, glassfisk i kobolt farge, innfelt i gulv og slipt. Skisse enkelte fisker A L T E R E T O G G U L V E T 67

67 68 S P I R E

68 Fondveggen viser tematisk livets elv som sentralt motiv omgitt av en paradisisk hage. Elven er en stor nedagående bevegelse i ulike blå farger fra kobolt til turkis. På sidene av denne sentrale blå bevegelsen sprer det seg grønne felt, der den grønne fargen veksler mellom å være ren, å gå mot blått eller gå mot gult. Bevegelsen blir skapt gjennom en mengde mindre former i glass, der noen er felt inn i veggen, noen stikker ut og fram fra veggen. Feltene består slik sett av punkter som danser rytme, men uten fattbart mønster, over veggflatene. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv (Joh. 4, 14) Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. (Joh. 7, 38) Midt mellom byens gater og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er legedom for folkene. (Joh. Åp. 22,2) Skisse til grønne former som flankerer den blå elven Glassko Fossen Kildevann Referanser fra andre arbeider av Borgny Farstad Svalatsog Prinsippskisse, fondvegg f o n d v e g g e n 69

69 M I K A E L S H U L E N Mikaelshulen ved Norsjø, Telemark 70

70 Krypten er et rom i fjellet, en hule under alteret. Rommet er kvadratisk, og en trapp fører ned til den fra kirkerommet. Inne i krypten er det en vegg med rennende vann foran slipt fjell, de øvrige veggene er råhugget fjell eller bygget vegg. På en av veggene henger et broderi innfelt i en monter. Himlingen er utformet med en måneskålskuppel, om mulig utmeislet i fjellet. Gulvet er utformet med ganger i korsform slipt i fjellet, feltene utenfor hellegangen råhugget fjell. På hver av gangene står en benk. Sentralt i rommet står skulpturen Havet (120 x 220 x 220cm). Havet, Borgny Svalastog Hulen. Plasseringen på fjellet fører også tanken til ideen om huler. Hulen er - sammen med kilden og livstreet, skriver Gunnar Danbolt - et urgammelt bilde på et vakkert sted. Han forteller videre at i kristen tradisjon har hulen dekorert med prektig natur blitt sett på som et bilde av en paradisisk hage, alene uten vann og trær som et bilde på hele universet, Jesus ble født i en hule og ble begravet i en hule. Danbolt peker på tradisjonen med å betrakte stedet der Gud kom inn i verden og gikk ut av verden som et lite jordisk paradis. Mikaelslegendene har også tilknytning til huler. De forteller at Mikael valgte en hule som sitt tilholdssted. Fra en av disse legendene (Monte Sant Angelo) er følgende utsagn hentet: Jeg er Mikael, erkeengelen, og jeg er alltid i Guds nærhet. Jeg valgte hulen som er hellig for meg Gå derfor opp til fjellhulen og dediser den til Gud. Fra Telemarks historie kjenner vi Mikaelshulen ved Norsjø og legenden om den som en historie om fromhet og toleranse. Skisser, krypt k r y p t e n 71

71 51. Der møtte eg dei ormane to dei bite kvarandre i spore, det var dei syndige syskinbonni som gifte kvarandre på jordi. I Broksvalin der skal domen stande. 52. Der kom ferdi nordan til og den reid no så kvasst, fyre reid Grutte gråskjeggi alt med sin store brass. I Broksvalin der skal domen stande. 53. Der kom ferdi nordan til det totte eg vera verst fyre reid Grutte gråskjeggi han reid på svartan hest. I Broksvalin der skal domen stande. 54. Der kom ferdi sunnan til det tottest meg vera best, fyre reid sankte sjele Mikkjel, han reid på kvitan hest. I Broksvalin der skal domen stande. 72

72 Modellfoto, anlegget fra sørvest Modellfoto, anlegget fra nordvest Bilde fra stedet, fra platået nedenfor, sett mot øst. Pil illustrerer omtrentlig utstrekning av overnattingsdelen. o v e r n a t t i n g s d e l 73

73 B R O T H E R C L A U S C H A P E L Kapellet er støpt i betong, lagvis over en forskaling av rundtømmer. Stokkene er siden brent langsomt og erstattet av rommet. Peter Zumthor 74

74 Overnattingsdelen er inntrukket i terrenget nedenfor kirken, og danner sin egen karakter henvendt mot et åpent platå mot vest. Anlegget består av en rekke mindre langstrakte bygningskropper med plassering tilpasset terrenget. Rekken brytes opp med mellomsoner for inngang. KAFETERIA UNDERVISNING Bygningskroppene følger samme prinsipp, med synlig fasade mot vest, sørvest og nordvest, mens rommene innenfor ligger inn i terrenget. Funksjoner med dagslyskrav er lagt i fremkant, med bifunksjonene innenfor. Innervegger med glass vil gi dagslys langt inn. Den oppbrettede takformen fungerer som en snøfanger samtidig som den sikrer gode lys- og utsiktsforhold. Bruk av takskifer og grønne tak sikrer et diskret uttrykk sett fra kirken også i sommerhalvåret. OVERNATTING Lys Snøfanger Utsikt Plan med snittmarkeringer Prinsippsnitt o v e r n a t t i n g s d e l - h o v e d p r i n s i p p e r 75

75 55. Der kom ferdi sunnan til og den reid no så tvist, fyre reid sankte sjele Mikkjel - neste Jesum Krist. I Broksvalin der skal domen stande. 56. Der kom ferdi sunnan til, ho tottest meg vera trå, fyre reid sankte sjele Mikkjel og luren i armen låg - I Broksvalin der skal domen stande. 57. Det var sankte sjele Mikkjel han bles i luren den lange: og no skal alle synde-sjelene fram for domen stande! I Broksvalin der skal domen stande. 58. Men då skalv alle synde-sjelene som ospelauv for vinde, og kvar den - kvar den sjel der var den gret for syndene sine. I Broksvalin der skal domen stande. 76

76 (90) Kafeteriaen har en eksponert lokalisering og er plassert mot nord, med kortest avstand fra kirken. Kafeteriaen har terrasse for uteservering mot vest, med en levegg delvis nede i terrenget i den nordlige enden, hvor sola treffer tidlig på formiddagen. Tilhørende storkjøkken er plassert lengst mot nord. I tillegg til å være kafeteria for almennheten i forbindelse med kirkearrangementer, fungerer rommet som spisesal for overnattingsdelen. kafeteria/ peisestue/ (180) (34,5) undervisning (160) gang Snitt A-A Kjøkkeninngang og bifunksjoner. Oppriss av solvegg. (20) overnatting 4 (5)-manns rom (258 pr etasje) lederavdeling (105) Plan kafeteria Snitt B-B Kafeteria med uteplass. s e r v e r i n g o g u t e r o m 77

77 F I S K A R K A P E L L E T Den laftede konstruksjonen er tettet med rødt, vevet stoff mellom tømmerstokkene. 78

78 (258 pr etasje) Undervisningsdelen har grupperom mot fasaden, mens gangsonen i bakkant er møblert med romskapende stoler - hvor man kan konsentrere seg og ha opplevelsen av et rom alene. kafeteria/ peisestue/ (180) Samtalerommet - en protestantisk prototyp på skriftestolen, er et rom i rommet. Det er lydmessig avskjermet, men med diffust innsyn. (34,5) Lenger inn under bakken er auditorium, øvingsrom og aktivitetsrom plassert. Her er også forbindelse til kirken via heis og trapp gjennom fjellet. undervisning (160) gang (20) overnatting 4 (5)-manns rom lederavdeling (105) Plan undervisningsdel Snitt C-C Undervisningsdel, grupperom og auditorium U N D E R V I S N I N G 79

79 E T P A R S K O A V G L A S S Jeg er ikke noe tess til å gå. 500 par sko av glass i retning Nidaros. Borgny Svalastog,

80 (258 pr etasje) Overnattingsdelen fordeler seg på to plan slik terrenget legger til rette. Hvert rom har eget bad, og sengeplass til 4 (5) personer. Snitt H-H OG Oppriss I-I Ledsageravdeling undervisning (160) Snitt D-D, F-F og G-G Overnattingsdel (med aktivitetsrom i bakkant) gang (20) overnatting 4 (5)-manns rom Plan overnattingsdel lederavdeling (105) o v e r n a t t i n g 81

Oppskrift fra 1840-åra av M.B.Landstad etter Maren Ramskeid, Kviteseid, Telemark. Orig.ms. NB fol 1803 e. BIN 1156 TSB B 31

Oppskrift fra 1840-åra av M.B.Landstad etter Maren Ramskeid, Kviteseid, Telemark. Orig.ms. NB fol 1803 e. BIN 1156 TSB B 31 2.9 Draumkvedet Oppskrift 1840-åra av L.M. Lindeman etter Ivar Aasen. Tradisjonsinnsamling på 1800-talet, Oslo 1964. Jørgen Moe, Indberetning 1847. BIN 4434 TSB B 31 Oppskrift fra 1840-åra av M.B.Landstad

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON

CASE-STUDIER/ INSPIRASJON CASE-STUDIER/ INSPIRASJON FORORD I dette heftet har jeg samlet noen av de kirkene og byggene jeg har sett på for inspirasjon til oppgaven. Det består av faktaopplysninger, en tekst med beskrivelse av

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane

no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane no ser eg atter slike fjell og dalar Blåfjellia hyttegrend ved Rondane Blåtimen over Rondane med Rondeslottet sett fra Blåfjellia hyttegrend. Du har mulighet til å oppleve dette selv... Ved Rondane [A.O.

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Schirmers g. Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord øst), med alteret mot elverommet (sør-vest). T r i n i tas Schirmers g BaptiStkirkefl Plan nn inger Utforming av planløsningene og den funksjonelle organiseringen er basert på romprogrammets målsetninger og forutsetninger. Hovedinngang til kirkerommet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Orstad kirke. Link signatur. Tekst: René de Groot, Link signatur. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Ole Krokstrand og René de Groot

Orstad kirke. Link signatur. Tekst: René de Groot, Link signatur. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Ole Krokstrand og René de Groot Frøyland og Orstad kirke Link signatur Tekst: René de Groot, Link signatur Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Ole Krokstrand og René de Groot Den nye kirken for menigheten Orstad/Frøyland ligger

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

KANSKJE LESER KONGEN

KANSKJE LESER KONGEN PROSESS KANSKJE LESER KONGEN LESEPARKEN Ingrid Austbø & William Fairminer 2014 En arkitektonisk tolkning av en middelalderballade DRAUMKVEDET Moltke Moes restitusjon fra 1890-årene I. Visionens ramme

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad

Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September Ark. Patrik Skjærstad Servicebygg Bjøråa rasteplass Arkitektkonkurranse September 2013 Ark. Patrik Skjærstad Arkitekt Patrik Skjærstad Heidmannsgate 92 2317 Hamar Org.nr: 992 262 222 T: 62 52 22 21 M: 90 64 30 63 E-post: patrik.skjaerstad@gmail.com

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder 1 Stue i Smarte 68. 2 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte planløsninger, smarte materialvalg,

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør

Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør -Profilhåndbok Helgelandskraft - En samfunnsbevisst kraftleverandør Med de nye kraftverkene i Tosbotn vil HK bygge videre på sin rolle som en samfunns- og miljøbevisst kraftleverandør. For utenom Tosdalen,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL

V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL V LANDSHAUGEN - PARALLELLOPPDRAG - STAVANGER KOMMUNE HAGA & GROV AS SIVILARKITEKTER MNAL VÅLANDSHAUGEN PARALLELLOPPDRAG KORT ANALYSE Stedets landskapsmessige plassering er en attraksjon i seg selv. Alt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

En sammenhengende hytte / flere hytter. Prosesshefte. / 003/ Modeller og skissering

En sammenhengende hytte / flere hytter. Prosesshefte. / 003/ Modeller og skissering En sammenhengende hytte / flere hytter Prosesshefte / 003/ Modeller og skissering Vandring Form Tilnærming til tomt Romforløp Utforsking av valgt form Hvor store kan formene være? Overgang mellom inne

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder Stue Smarte 68 Sittebenk kjøkken Smarte 50 og 88 Hems Smarte 88 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer