S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M"

Transkript

1 S N Ø H E T T A B O R G N Y F A R S T A D S V A L A S T O G P E R B J A R N E B O Y M R A U L A N D F J E L L K y R K j E K O N S E P T K I S S E SNØHETTA AS

2 h i s t o r i e Å holde jomfru Maria i den ene hånden og erkeengelen Mikael i den andre. Borgny Svalastog,

3 i n n l e d n i n g 5 H V A E R E N K O N S E P T S K I S S E? 7 S A M A R B E I D 9 S T E D E T 1 1 b r u k e r E 1 3 p r o g r a m 1 5 T O D E L T A N L E G G 1 7 L A N D S K A P 1 9 p l a s s e r i n g 2 1 T O M T A 2 3 f j e l l, v a n n o g h i m m e l 2 5 D E S T O R E F O R T E L L I N G E N E 2 7 f j e l l e t o g V A N N E T 2 9 B Y G G E T O G L A N D S K A P E T 3 1 B A L A N S E 3 3 r e t n i n g e r 3 5 D E T I N N A D V E N D T E R O M M E T 3 7 D E T S A K R A L E R O M M E T 3 9 k o N S E P T 4 1 S I T U A S J O N S P L A N 4 3 S I T U A S J O N 4 5 K I R K E N 4 7 p l a n e r, s n i T T 5 3 k i r k e t o r g E T 5 9 p o r t a l e n 6 1 k i r k e r o M M E T 6 3 L T S S T U D I E 6 5 A L T E R E T O G G U L V E T 6 7 F O N D V E G G E N 6 9 k r Y P T E N 7 1 O V E R N A T T I N G S D E L 7 3 s e r v e r i n g o g u t e r o m 7 7 u n d e r v i s n i n g 7 9 o v e r n a t t i n g 8 1 M O D E L L S T U D I E 8 3 I N N H O L D 3

4 4 Grunge kirke, detalj grønt antependium. Borgny Svalastog, 1997

5 Snøhetta har blitt engasjert av styringsgruppen for fjellkirke i Rauland til å utvikle en konseptskisse for kirkebygg med tilhørende funksjoner. Oppgaven omfatter utvikling av arkitektonisk konsept for ny fjellkirke ved Silkedalsnutane. Borgny Farstad Svalastog har i samarbeid med kurator Per Bjarne Boym blitt engasjert til å delta i utarbeidelsen av konseptstudien spesielt med henblikk på å definere de kunstneriske bidragene og å knytte disse tett opp mot byggets idé og øvrige utforming. Planer om en fjellkirke i Rauland har eksistert i mange år, og i 2010 ble det regulert en tomt ved Silkedalsnutane til dette formålet. Til grunn for planene ligger en bevisst strategi om at kirken er tilstede der folk er i helger og høytider, samt at kirken skal kunne være et turmål i seg selv. Det er en ambisjon at kirken skal være et landemerke. I tillegg til å være en fjellkirke for lokalbefolkning, hyttefolk og andre tilreisende, skal det i tilknytning til kirken være en kafeteria med lett tilkomst fra alpinbakken. Det ønskes også å legge til rette for en satsing på målgruppen unge mennesker, blant annet ved å innlemme fasciliteter for konfirmanter, kor og andre grupper. Det legges vekt på at hele anlegget, både kirken og overnattingsdelen, skal ha høy kvalitet. Innledningsvis i arbeidet med konseptskissen ble det gjennomført en 2-dagers workshop med alle involverte, hvor fokuset var program og brukere. Resultatet av workshopen er tatt med i det videre arbeidet med konseptstudien som her presenteres. Rapporten presenterer både det arkitektoniske og det kunstneriske arbeidet og er utviklet i samarbeid med kunstner og kurator. Tekst i kursiv beskriver kunstnerens idemessige forståelse av grunnen for kirkens form og utstyr. Oslo i n n l e d n i n g 5

6 6 Glede Nåde Letthet

7 Konseptskissen for Rauland Fjellkyrkje foreslår et sett med overordnede idéer, arkitektonisk og kunstnerisk, for kirken og den tilhørende overnattingdelen. I denne fasen er forståelsen og utviklingen av de abstrakte ideene vel så viktige som den konkrete formgivingen, da arbeidet skal danne grunnlag for den videre prosjekterings- og byggeprosessen. Arbeidet innebefatter anleggets plassering i landskapet samt overordnede idéer for løsning av funksjoner og forbindelser. Undersøkelsen av forholdet mellom landskap og arkitektur har vært viktig i utviklingen av et unikt og stedlig begrunnet konsept. Videre har forståelsen av det sakrale rommets funksjon og atmosfære stått sentralt. Skissen legger stor vekt på å vise hvordan de arkitektoniske og kunstneriske løsningene har en sammenheng med et omliggende idétilfang som springer ut av vår forståelse av oppgaven og vår vektlegging av de ulike aspektene i en slik oppgave. Det rapporten presenterer går også noe videre enn dette. Skissen for Rauland Fjellkyrkje viser overordnede ideer for byggenes utvendige utforming og for kunstnerisk utforming av viktige steder. Den berører også spørsmål om mulige materialvalg. Det er mange forhold som ikke berøres, da de hører hjemme i neste fase, i et skisse- og forprosjekt. Konseptskissen er ikke detaljorientert. H V A E R E N k o n s e p t s k i s s e? 7

8 Draumkvedet 1. Vil du meg lyda eg kveda full kan om einkvan nytan drengen, alt om han Olav Åsteson, som heve sove så lenge. Norske folkeviser, Samlede og udgivne av M.B. Landstad (Kristiania, 1853) 8

9 Konseptskissen er utviklet av et tverrfaglig team mellom arkitekter og kunstner. Billedkunstneren Borgny Farstad Svalastog og hennes kurator Per Boym utgjør det kunstfaglige teamet. Snøhetta har stått for den arkitektoniske utformingen, gjennom et team bestående av landskapsarkitekt Frode Degvold, arkitektene Kjetil Trædal Thorsen, Patrick Lüth og Margrethe Lund og interiørarkitekt Bjørg Aabø. Samarbeidet mellom kunstner og arkitekt på et så tidlig stadium i en prosjekteringsprosess har vært en ny og lærerik erfaring for begge parter. Vanligvis knyttes faggruppene sammen mye seinere i prosessen, ofte langt inn i byggeprosessen. Det at vi i denne oppgaven har vært i dialog fra idéstadiet, har vært inspirerende og gjensidig utfordrende, og åpnet for en helt ny prosess. De ulike erfaringene og assosiasjonene vi har hatt underveis har filtret seg inn i hverandre, idéer og bilder har skapt lag av forståelse som har bygget et konsept. Ut fra det felles skapte konseptet har idéer for arkitekturen og kunsten blitt formet. Kunstner og arkitekt har hatt en god og nær dialog, og resultatet som rapporten presenterer hadde vært utenkelig uten nettopp dette samarbeidet. S A M A R B E I D 9

10 2. Olav han var i vokstren han var som ein siljuteine, fader og moder unte han vel frå då han kom i heimi. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 3. Olav han var i vokstren han var som ein siljurunni, fader og moder unte han vel frå då han tala kunne, Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 4. Han la seg ned om joleftan sterkan svevnen fekk, vakna `kje før om trettandagen då folket åt kyrkja gjekk. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 5. Han la seg ned om joleftan, no hev en sove så lenge, vakna `kje før om trettandagen då fuglane skoke vengjer. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 10

11 HARDANGERVIDDA Møsvatn BELIGGENHET Tomta for Rauland Fjellkyrkje ligger ved Silkedalsnutane i Rauland i Vinje kommune i Telemark. Den brede dalbunnen som Rauland ligger i, omsluttes av Hardangervidda i vest og et mindre fjellområde, Svinefjell, i øst. Silkedalsnutane danner den vestlige randen av dette platået. Raulandsfjell Raulandsgrend Silkedalen Brattefjell - Vindeggen Stedet har tilkomst fra rv 37 ved Fjøllhalli og Rauland Skisenter, via hytteområdet Holtardalen. Fra vesthellinga i området ved Silkedalsnutane er det utsyn mot vannene i dalbunnen, Hardangervidda og en stor himmel. Området ligger i overgangen mellom bjørkeskog og snaufjell og med Holtarbekken som den nærmeste vannveien som fører fjellvannet - via Sauråi og Lognvikvatn - ned til Totak. Totak Krossen (Midtbygdi) Austbø Lognviksvatnet Svinefjell RAULAND Rauland er en fjellbygd med 1500 innbyggere, Vinje kommune har 3640 innbyggere. Stedet ligger midt i Sør-Norge, med noenlunde lik avstand fra Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Vinje er en typisk fjellkommune der 80 prosent av arealet ligger over 800 meter over havet. SNØHETTA AS s t e d e t 11

12 6. Han vakna kje før om trettandagen då soli rann i lide, då sala han ut fljotan folen og legge på gylte mile. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 7. Så sala han ut fljote folen og ville til kyrkja ride, så sprette han på seg belte sitt det glima i veret så vide. Og det var Olav Åsteson som heve sove så lenge. 8. Som eg kom åt kyrkjeledi eg studde meg inn at stette, så mange som på mitt belte såg dei lyfte på hatt og hette. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 9. Som eg meg i kyrkja kom alt folket på kne ville falle, så mange som på mitt belte såg dei gløymde på gud å kalle. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 12

13 Turmål i området Alpintraséer HYTTETURISME OG LOKALSAMFUNN Vinje kommune har store friluftsområder, med Hardangervidda som det største og kanskje mest kjente. E134 over Haukelifjell fra Drammen til Haugesund gjør at Hardangervidda er et av de lettest tilgjengelige høyfjellsområdene i Norge. Kommunen er en av Norges største hyttekommuner. Største andelen hytteturister kommer fra Grenlandsområdet, men Oslo-området, Agder-fylkene og Haugesundsregionen er også sterkt representert. En fjerdedel av Norges befolkning har Rauland innenfor 4 timers kjøring. Andre overnattingsgjester kommer fra Danmark (vinter) og Tyskland og Nederland (sommer). Rauland har 3 alpinanlegg beliggende moh, med totalt 16 skiheiser og 39 nedfarter. Skianleggene har i den seinere tid funnet egne nisjemarkeder, for eksempel er Vierli nylig kåret til Norges beste snowboardpark. Off-piste alpinkjøring er også populært. Av de 140 km preparerte langrennsløypene er Silkedalen av de mest brukte turområdene. Silkedalen Pilgrimsled Alpint Hardangervidda, sikt mot Vinje Hytte- og overnattingsturismen i Rauland ekspanderer stadig. Mange benytter hytta som sitt andre hjem, og tilbringer like mange helger her som hjemme. Dette er bakgrunnen for at man har ønsket å etablere en kirke i området. I tillegg vil fjellkirken kunne bli et turmål i seg selv, som kan generere enda mer aktivitet. NYE MÅLGRUPPER Fjellkirken i Rauland har unge mennesker som et viktig satsningsområde, og ønsker å legge til rette for barn og unge som brukergrupper, gjennom etablering av et overnattingsanlegg. Med lokalisering midt i skibakken, og friluftsmuligheter året rundt, vil dette stedet kunne trekke grupper av konfirmanter og kor, og også familiegrupper, eldre og andre typer foreninger med ulike aldersgrupper. b r u k e r e 13

14 10. Presten som framfor altare stod alt med sin lærde tunge, og rett som han mitt belte såg han gløymde båd lesa og syngje. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 11. No stende du for altare og les opp lestinne dine, så set eg meg i kyrkjedynni og teler draumane mine. I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 12. Gamle menner og unge gjeve etter gaurne med han Olav Asteson teler sine draume! I Rodelanda, i villande hei der kjenner dei meg. 13. Eg la meg ned om joleftan sterkan svevnen fekk, vakna `kje før om trettandagen då folket åt kyrkja gjekk. For månen skine, og vegene falle så vide. 14. Eg hev vore opp med sky og ned att på havsens bunni den som vil mine fotspor fylgje han lær `kje av blide munni. For månen skine, og vegene falle så vide. 14

15 OPPGAVEN Ved Silkedalsnutane er det regulert et område for en fjellkirke. Denne kirken skal romme omkring 200 mennesker. I tilknytning til kirken ønskes det bygget en overnattingsdel med kafeteria, undervisningsrom og overnattingsrom. Anlegget skal være dimensjonert til om lag 100 besøkende. I samarbeid med prosjektledelsen og gjennom workshop i oppstarten av arbeidet med konseptskissen har vi utformet programskjema for de hovedfunksjoner som kirke, henholdsvis overnattingsdel, skal inneholde. Hensikten bak denne utviklingen av programmet har vært å styrke kirken og kursanleggets potensial som høykvalitetsprodukter. Disse skjemaene ligger til grunn for de løsningene som konseptskissen foreslår. Tilleggsfunksjoner: Kafeteria: Sted for kirkekaffe med solvendt terrasse, og spisesal for overnattingsdelen. Undervisning: Grupperom, samtalerom og auditorium med utstyr for filmvisning, aktivitetsrom og øvingsrom for band. Innendørs forbindelse til kirkerommet. Overnatting: Rom for besøkende. Deltakerrommene skal ha 4 (5) sengeplasser og bad på rommet. PROGRAMFUNKSJONER Kirkefunksjoner: Kirketorg: Et element fra arbeidskirkene, et sosialt rom hvor folk møtes og slår av en prat før og etter gudstjenesten. Rommet har sin utendørs parallell i kirkebakken. Fra kirketorget vil det være forbindelse til garderobe og wc. Inngangen må skjermes for vær og vind. Portal: Dette elementet er et overgangsrom mellom det sosiale og profane kirketorget, og det sakrale kirkerommet, en terskel som gjør at de besøkende senker farten og demper lyden på vei inn. Kirkerommet: Et rom for fellesskap og liturgiske handlinger. Rommet skal inneholde alter, døpefont og benker, orgel, piano og plass til kor. Krypt: Et rom for individuell spiritualitet. Sakristi og rom for dåpsfolk: Rommet skal ha eget wc og stellerom for dåpsbarn. P R O G R A M 15

16 15. Tidi hev fare fort for meg eg heve vore så vide. eg heve sett åt heite helvite og ein del av himmerike. For månen skine, og vegene falle så vide. 16. Det er heit i helviti - heitar hell nokon hyggje, der hengde opp over ein tjøru-kjetil og brytja ned i ein styggings rygge For månen skine, og vegene falle så vide. 17. Sume fór over Grimaråsen og sume over Skålestrand, men dei som fór over Gjallarhylen dei kom så våte fram. For månen skine, og vegene falle så vide. 18. Eg har fare over vigde vatne og over djupe dalar, høyrer vatn og ser det ikkje under jordi så må det fara. For månen skine, og vegene falle så vide. 16

17 SAKRISTI m/ wc og rom for dåpsfølge Kirkebygget vil ikke framstå som del av et større anlegg, men det alene vil utgjøre landemerket. Dette kan ses på som en videreføring av en lang tradisjon med å plassere kirkebygg synlig og alene på et høydedrag i terrenget. INNGANG KIRKETORG m/ garderobe og wc PORTAL KIRKEROM m/ alter, døpefont, orgel og nedgang til krypt (210 p) Prosjektet deler programmet i to deler: kirkerom med krypt, kirketorg og nødvendige mindre tilleggsrom under ett tak, kafeteria, undervisnings- og overnattingsanlegg under et annet tak. Kirkebygget plasseres synlig på tomta, mens overnattingsdelen plasseres integrert i landskapet - lavere i terrenget og mindre eksponert. Funksjonsdelingen har flere årsaker: Kirkefunksjoner KRYPT Skala - størrelsesmessig og visuelt: et anlegg som rommer alt i ett bygg blir for stort i landskapet til å kunne være det landemerke man ønsker at det skal være. KJØKKEN m/ personalrom KAFETERIA m/ peisestue (100p) UNDERVISNINGS- AVDELING m/ auditorium, aktivitetsrom, grupperom og samtalerom OVERNATTING (80-100p) Funksjonelt: Vi har ønsket å skape en kirke som oppleves tilforlatelig og enkel å komme til for den som bare skal besøke kirken. Man skal erfare kirken gjennom handlinger, arkitektur og atmosfære fra man ankommer til man går ut igjen. En blanding med annet program kan være hensiktsmessig i en menighetskirke (arbeidskirke) men blir ikke naturlig her. På samme tid kan overnattingsdelen få bli det høykvalitets anlegget man ønsker, uten for mange kompromisser. TERRASSE PRESTE-/LEDER- OVERNATTING UTEGUDSTJENESTE Kafeteria-, undervisnings- og overnattingsdel t o d e l t a n l e g g 17

18 D R Å P E S T E I N E N Spor etter regnvær på en sandflate i Telemark for 1200 millioner år siden. Steinen viser bølgeslagsmerker og regndråpeavtrykk fra pre-kambrisk tid, og ble funnet ved veiutvidelse i Tveitogrend, Vinje i Dette er noen av de eldste regndråpeavtrykk som er kjent. 18

19 Leirlinuten Silkedalen Leirbekk Saureåi Fjøllhalli Rauland skisenter Silkedalsnutane Rauland feriesenter Leirgrav Vesleholtardalen Rv37 Breidal Holtarbekken Svinefjell Holtardalen Høydekurver l a n d s k a p 19

20 Perigrinascious a Xerusalém Negra, Museo das Perigrinascirus, Santiago de Compostela, 2003 L A L I B E L A Klippekirkene i Lalibela, er en samling på elleve kirkebygninger i Etiopia. De ble hugget ut av fjellet på 1200-tallet og ligger i Lalibela i Amhara-provinsen 640 km nord for hovedstaden Addis Abeba. Anlegget er et populært pilgrimsmål, og ble verdensarvsted allerede i Kirkene er hugget direkte ut av klippene, og betegnes derfor som monolittbygninger. 20

21 19. Eg er så trøytte av harme - og enno så må me brenne høyrer vatn og ser det ikkje under jordi så må det renne. For månen skine, og vegene falle så vide. 20. Ikkje kneggja soten min ikkje gøydde min hund, ikkje gol dei ottefuglan det tottest meg vera vondt. For månen skine, og vegene falle så vide. 21. Eg kan noko av kvorjum derfor tikjest eg frod, eg var longe i moldi mokad ha eg tott den dauden god. For månen skine, og vegene falle så vide. 22. Fyrste var eg i ut-eksti eg fór over dyraring, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvar min fing. For månen skine, og vegene falle så vide. 22

22 Sommervei, skitrekk og nedfarter. Fra toppen av heisen Utsikt fra fjellknausen på tomta, mot vest Utsyn fra tomta mot nordøst, mot Silkedalen Profil av landskapet, toppen av heisen til venstre Panorama mot vest SNØHETTA AS t o m t a 23

23 s n ø s k a v l Ved vind i fjellet vil vekten av snøen legge seg på lesiden av kanter og egger i landskapet og bygger snøoverheng. 24

24 Stjernehimmel Kvartsitt GEOLOGI Berggrunnen i området ved Silkedalsnutane er fra pre-kambrisk tid, i geologien den såkalte urtid. Den tilhører Bandakgruppen som er millioner år gammel. Mer spesifikt tilhører området Røynstaulsformasjonen, denne består av kvartsitt, stedvis meget ren, stedvis med kvartsittkonglomeratlag. Vest for Rauland stiger fjellene opp mot vidda fordi det går en stor forkastning, Kalhovdforkastninga, ned mot Totak ved Nystog i Raulandsgrenda. Fjellene der lenger vest er også fra prekambrisk tid, men her med et større spenn, ca millioner år gamle. Ren kvartsitt er vanligvis hvit til grå, men kvartsitter kan ofte opptre i ulike sjatteringer av rosa og rødt på grunn av varierende innhold av jernoksid (Fe2O3). Andre farger (gul og oransje) kan opptre på grunn av forurensninger fra andre mineraler. (Wikipedia) FJELLET SOM RESSURS OG ATTRAKSJON De store fjellmassivene i Norge tiltrekker seg natur- og friluftssøkende mennesker fra hele verden, ikke minst nordmenn selv. Stedet grenser til Norges største nasjonalpark og Nord-Europas største høyfjellsplatå, Hardangervidda. HIMMELEN Himmelen er halve stedet. Det vide utsynet fra fjellet forsterker opplevelsen av himmelen og kosmos. Tilstedeværelsen vekker lett tanker om evigheten. IS, SNØ OG VANN Vann finnes på stedet i alle former, og styres av forskjellige naturlover. NGU ved Ellen M.O. Sigmond (2009): Geologisk kart over Åmotsdal (1514II) f j e l l, v a n n o g h i m m e l 25

25 I Kyrkja til Røldal eit Bilæt hekk so mangein Sæling til Frelse; for Sjuke og Saare til detta gjekk og fingo atter si Helsa. Og funnet det var paa Jelse. Det Bilætet, det var ein Undramann; for helst so ved Jonsoktider det var so, at Sveitten silad og rann ifraa det paa alla Sidor. Det er som fyr oss det lider. Fekk Nokon av Sveitten den minste Dogg var Sjukdomen yvervunnen; um sjuk elder halt elder saar av Hogg, han var som til Livet funnen med Lovord i sæle Munnen. (Asmund Olavson Vinje: Storegut er med til Røldalsmessa, fra Storegut, Christiania 1868.) P I L E G R I M S V A N D R I N G Frå mellomalderen og fram til 1800-talet gjekk det føre seg ein årleg pilegrimsvandring frå Telemark til Røldal. Målet var krusifikset i Røldal stavkyrkje. Legenda fortalde at kvar jonsok sveitta krusifikset i kyrkja, og sveitten var undergjerande. Folk strøymde til frå inn og utland for å bli lækja. Røldal vart på denne tida det nest største pilegrimsmålet i landet. 26

26 KIRKE Fjellkirken i Rauland vil være lokal i den forstand at den bygges for et spesifikt sted, og for de menneskene som befinner seg der. Kirkebygget vil være nåtidig i funksjon og uttrykk. Samtidig er en kirke, uansett hvor og i hvilken tid den bygges, del av en større historie. Kirkens lange tradisjon starter i begynnelsen av vår tidsregning, og bærer med seg fortellinger fra urtid og gammeltestamentlig tid. RAULAND Spor av kors, Hagia Sofia (500-t) Rauland og Vinje har en rik tradisjon innen folkedikting, eventyr og segner, og er kjent for sine mange forfattere, kunstnere og musikere. Kjente personer fra Vinje er blant mange andre Myllarguten, Aasmund Olavson Vinje, Tarjei Vesaas og Dyre Vaa. Draumkvedet, Norges mest kjente middelalderballade, stammer fra traktene. De tradisjonelle fagene holdes i hevd blant annet gjennom Raulandsakademiet, som tilbyr studier i alt fra treskjæring til folkemusikk. Innbyggerne er stolte bærere av tradisjonene og har den dag idag en stor andel kunstnere. Dette er et område som ikke skremmer en fra å nærme seg store vyer og utfordringer, men som tvert om inspirerer til eller forlanger en åpenhet for en tilnærming som også gir rom for kosmiske perspektiver. Interiør fra Gunvaldjord, Vinje. Akavarell av J. Meyer Gamle hus i Rauland, Torbjørn Egner d e s t o r e f o r t e l l i n g e n e 27

27 28 N O A S A R K

28 TOPOGRAFI Skålform Vannet i form av is har bidratt til å forme stedet. Isen formet daler og topper. Etter at isen smeltet og vannet har trukket seg tilbake løftet fjellet seg. Vanndråpe Dråpen fra Gud Fader på din lille panne du elskede. Dråpen fra Guds Sønn på din lille panne, du elskede. Dråpen fra Guds Hellige Ånd på din lille panne, du elskede. (Fra: Harald Olsen, 1999: Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhetstradisjon side 156) Kirken på fjellet: Noas ark. Noas ark blir av kirkefaderen Augustin oppfattet som et bilde på kirken. Han peker på at arken ble bygget etter ordre fra Gud, den er en bilde på Guds by i denne verden, det vil si kirken. Fra dette bildet av en båt på fjellet har bygget hentet sine myke linjer og sin balanserende plassering. Den helt omsluttende formen gir i denne sammenhengen assosiasjoner til helt innebyggede livbåter, der den første i sitt slag var Olav Brudes Brudeegg med en sammenstilling av en omsluttende form og en mast. Slik knyttes byggets utforming til tanker om en livets båt. Vannet som et sentralt element for utforming og innhold. Med kirkens forbindelse til Noas ark blir vannet umiddelbart et tilstedeværende element for tanken. Vannets tosidige rolle i historien om arken, først som ødelegger, siden som det som åpner for en ny begynnelse. Vannet er et element som også har en umiddelbar tilknytning til stedet. Fjellet er en kilde for det livsviktige ferskvannet, en av de mest truede ressurser i dagens verden. Utrykkene livets elv, nådens elv, dåpsvann får i denne situasjonen en rik mening. Kirkens form gir assosiasjoner både til en dråpe som er i ferd med å flyte ut og til en snøskavl der vinden har skapt skiller mellom le og lo. Via dråpen er bygget knyttet til tanker om nåden som en levende kraft. Dråpeform, konseptskisser f j e l l e t o g v a n n e t 29

29 A R A R A T Rester av et skip funnet på toppen av et fjell i Iran. 30

30 FYSISK LIKEVEKT Forholdet mellom bygg og landskap får en forsterket betydning gjennom plasseringen på fjellet. Det fysiske landskapet er mektig men samtidig sårbart. Den konvekse fjellformen utfordrer til en undersøkelse av hva berøringspunktet er - er det en presis berøring, en nesten-kontakt, eller har møtet en bred kontaktflate? Ulike grader av kontakt i berøringen mellom bygg og fjell Undersøkelse av berøringsflaten Balanserende skålform b y g g e t o g l a n d s k a p e t 31

31 E R K E E N G E L E N M I K A E L I draumkvedet beskrives erkeengelen Mikael med en vekt, hvor alle sjelene veies. Synd gjør vektskålen tung, men når menneskene gråter over syndene sine blir den lett. St. Mikael (fra Rogier van der Weydens: Dommens dag) 32

32 TYNGDEPUNKT Kirken har sitt naturlige tyngdepunkt i området rundt alteret. Kirkebygget balanserer i spenningen mellom det vertikale og det horisontale, mellom det innadvendte og det utadvendte, mellom støy og ro. Prinsippsnitt for en balanserende form Balanse: - enighet, formlikhet, gjenklang, harmoni, identitet, konformitet, kongruens, korrelasjon, korrespondanse, likevekt, likhet, motsvarighet, overensstemmelse, proporsjonalitet, samsvar, symmetri (www.synonymer.no) KIRKEN OG SAMFUNNET Kirken er en institusjon som skal formidle og slik sett balansere mellom himmelen og jorden, mellom skaperen og det skapte. Kirkens balansepunkt er både Gud og menneske. Fjellkirka i Rauland balanserer mellom det lokale og turismen, mellom natur og kultur. Stedets tradisjoner må balanseres mot nye krefter og uttrykk. Balanserende skålform Vekt og balanse. Både båten på fjellet, forvaltningen av naturresursene og erkeengelen Mikael inneholder ideer om det nødvendige ved at det blir skapt ulike former for balanse, en fysisk balanse for at båten skal kunne bli stående, en ressursbalanse for at vannets velsignelser skal kunne fortsette - og i Mikaels vekt veies sjelens gode og onde gjerninger i livet på jorden. Fjellkirken står fram som balanserende på en knaus i landskapet. Kirkens balansepunkt er alteret. Modellstudier B A L A N S E 33

33 K O R S E T Det mest vanlige kristne symbolet består av en horisontal og en vertikal linje. Church of light, Tadao Ando 34

34 Vertikalitet Horisontalitet VERTIKAL Den vertikale retningen symboliserer kontakt mellom menneske og Gud, mellom jord og himmel. Det vertikale rommet er skjermet for omverdenen, det er innadvendt og kontemplativt. HORISONTAL Den horisontale retningen symboliserer kontakt mellom mennesker, og mellom mennesket og verden. Det horisontale rommet er utadvendt og sosialt, eksponert og utfordrende. TERRENGFORM OG BYGNING Som et grunnleggende prinsipp for bygging i et eksponert og sårbart landskap vil bygget utfordre terrengformen ved å være horisontal der terrenget faller, og bli vertikal der terrenget flater ut. R E T N I N G E R 35

35 B R U D e E G G E T Olav Brude og livbåten (den første overbygde), Brudeegget. 36

36 EnWankelmotorplan foldes assymmetrisk rundt et Wankelmotorsnitt. (Spiss mot balansepunkt, gyldne snitt el.a.) Foldingen gir et jevnt økende snitt, og etterlater to trekantede flater i hver ende. SKALLET Landskapet fjellkirken ligger i er storslagent og eksponert for naturkreftene. Kirkerommets oppgave er å skape rom for fellesskap og kirkelige handlinger. Vandringen fra landskapsrommet til kirkerommet har ulike grader av åpenhet og lukkethet. Innadvendt - Utadvendt Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon,og ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. (Lukas 5, 3) Undersøkelse av skålform Gulv, vegger og tak integreres i en omsluttende form d e t i n n a d v e n d t e r o m m e t 37

37 S T A V K I R K E n e Haltdalen stavkirke (1170), Sverresborg Folkemuseum. Dette er den eneste stavkirken av den øst-skandinaviske enkeltnavstypen som er bevart. Skipet er under 30 m2, men på grunn av sin vertikalitet virker rommet allikevel stort på den besøkende. Haltdalen stavkirke, tegnet av Håkon Christie 38

38 PROPORSJONER Et rom oppleves som stort når volumet per person er større enn hjemme. Volum defineres enten ved høyde eller gulvareal. I tradisjonen er det sakrale rommet ofte skapt gjennom stor høyde i forhold til gulvareal, vertikaliteten minner den besøkende om det som er større enn en selv. LYS Ulike proporsjoner av rom: 0,6 m2 per person x 9 m takhøyde eller 5,4 m3 per person i en kube Måten lyset tas inn på er en viktig del av opplevelsen av kirkerommet som sakralt. Kirkerommet vil være en beholder for lys, lyset kan være med på å definere rommet, og skiftningene i været og dagslyset utenfor vil bli en del av rommets materialitet. LYD Opplevelsen av lyd er viktig for kirkerommet. Vi ønsker å oppnå en romklang som understreker en sakral atmosfære, i kontrast til for eksempel kirketorget. Ulike tiltak kan gi mulighet for variert lydopplevelse etter behov, som kontrollert demping og modulering ved bruk av elektrisk forsterket lyd og musikk. Studier av lys som romskapende element. d e t S A K R A L E r o m m e t 39

39 N O T R E D A M E D U H A U T, R O N C H A M P Le Corbusier,

40 KIRKEN Fjellkirken skaper en kontrast til det storslagne landskapet den ligger i, gjennom en beskyttende og omsluttende form. Formen gir to vesentlig ulike romopplevelser; det utadvendte kirketorget med sitt panorama mot fjellandskapet, og det innadvendte kirkerommet som kun åpner seg for lyset ovenfra. Rommene er rammer om to ulike funksjoner; det sosiale møtet, og det kontemplative fellesskapet. Kirkebygget gir inntrykk av å balansere på den tydelige fjellknausen ytterst på tomta. Den skålformede undersiden krager ut over landskapet, med tyngdepunkt i området rundt alteret. Her dannes en kontaktflate med fjellet, som kommer til syne i gulvet i kirken, og i krypten som er en hule under alteret. Fra å være horisontalt utstrekkende over det fallende landskapet, løfter bygget seg mot øst i et tårn som strekker seg oppover fra alterpartiet. OVERNATTINGSDELEN Overnattingsanlegget er lokalisert på et lavere nivå i landskapet, og er integrert i terrenget. Det underordner seg dermed landskapet og kirkebygget. Bygget er langstrakt og ligger horisontalt i terrenget, i et område med en god del skjermende vegetasjon. Det vil i fjernvirkning om kvelden sees som en svak sammenhengende lyslinje. KUNSTEN De kunstneriske bidragene har utviklet seg som en del av konseptprosessen. Kunsten vil bidra til å prege portalen, gulvet og fondveggen i kirkerommet, den er viktig for alter, den er bestemmende for krypten. I neste fase vil den i kirken også inngå i utformingen av døpefont, liturgiske møbler, kirketekstiler og kirkesølv, samt at den vil spille en rolle i det tilhørende kurs- og overnattingsanlegget. k o n s e p t 41

41 23. Så var eg i ut-eksti og fór over dyratrod, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvar mi tå. For månen skine, og vegene falle så vide. 24. Kjem eg meg åt Gjallarbruí ho hengde så hødt í vinde, ho er all med jønni slegen og saum i kvorjum tinde. For månen skine, og vegene falle så vide. 25. Eg hev fare Gjallarbrui, ho ligge så høgt i vinde, gullet er etter straumo lagt og saum etter kvorjum tilje. For månen skine, og vegene falle så vide. 26. Eg hev gjenge Gjallarbruí ho er ikkje god å gange, bikkja bit og ormen sting og stuten stend og stangar. For månen skine, og vegene falle så vide. 42

42 Hvit løype Blå løype Nordsia Mulig område for utendørs gudstjeneste Blå løype Overnatttingsdelen (Kafeteria, overnatting og undervisning) Mulig område for utendørs gudstjeneste Kirken Kirkebakken Holtarheisen 1068 m.o.h. Skredutsatt område Grønn løype N s i t u a s j o n s p l a n 43

43 27. Bikkja bit og ormen sting, og stuten stend og stangar - der slepp ingen over Gjallarbrui som feller domane vrange. For månen skine, og vegene falle så vide. 28. Eg hev gjenge Gjallarbrui ho er både bratt og brei, vassa så hev eg dei Vosemyran, no er eg kvitte dei. For månen skine, og vegene falle så vide. 29. Vade så hev eg dei Vosemyran der hev kje stade meg nokon grunn no hev eg gjenge Gjallarbrui med rapa mold i munn. For månen skine, og vegene falle så vide. 30. Eg hev gjenge Gjallarbrui og der var krokane på men eg totte tyngre dei Gaglemyran gud bære den, dei skal gå! For månen skine, og vegene falle så vide. 44

44 Kirken bygges på terrengryggen i den vestlige ytterkanten av platået som danner tomta. Tilleggsfunksjonene kafeteria, overnatting og undervisning bygges inn i terrenget ved foten av platået. Adkomst og transport skjer til fots, på ski eller med terrenggående kjøretøy. Det ligger til rette for helårs adkomst fra Holtardalen både til kirken og til overnattingsanlegget (Grønn løype). Fra nordsiden kan det tenkes opparbeidet en sommertursti til overnattingsanlegget, mens den samme traseen inngår i alpinnedfartene om vinteren (Hvit løype). Fra toppen av skiheisen nås kirken via alpintraseen Nordsia. Det foreslås også å koble seg på løypenettet i Silkedalen (Blå løyper). Inngrep for alle tiltak reduseres til et minimum slik at naturkvalitetene bevares. En eventuell oppgradering av adkomstveiene til anlegget må vurderes i en senere fase. Modellfoto, anlegget fra sørvest (skiheisen) Kirke på fjellknausen og overnattingsdelen i skråningen nedenfor. Kirkebygget utføres med utvendig kledning av hvit betong, underdelt på en måte som samspiller med formen. Konstruksjonsprinsippene må studeres i samarbeid med konsulenter i neste fase. Modellfoto, anlegget fra nord. Situasjonssnitt, 1:800 S I T U A S J O N 45

45 31. Det var mi fyrste utreising gjennom den tyner-rende, sunde var mi skarlakskåpe og neglan av kvorjum fingre. For månen skine, og vegene falle så vide. 32. Det var mi fyrste utreising gjennom den tyner-skog sunde sleit eg mi skarlakskåpe og neglan av kvar min fot. For månen skine og vegene falle så vide. 33. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve sko han treng ikkje berrføtt gange på kvasse heklemo. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 34. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve ku, han treng ikkje svimrug gange på høge Gjallarbru. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 46

46 K I R K E N 47

47 35. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve brau han treng ikkje reddast i andreheimen for horske hundegau. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 36. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve konn, han treng ikkje reddast på Gjallarbrui for kvasse stutehonn. Tunga talar - og sanning svarar på dommedag. 37. Sæl er den i fødesheimen fatike gjeve klædi, han treng ikkje reddast i andreheimen anten for spott hell hædi. Tunga talar og sanning svarar på dommedag. 38. Så kom eg meg åt vatna dei der isane brunne blå, men gud skaut det i hugen min eg vende meg derifrå. Månen skine og vegene falle så vide. 48

48 FRA LANDSKAPSROM TIL KIRKEROM Som en konsekvens av byggets plassering i landskapet, er adkomsten til kirken fra sør, fra platået innenfor. Via en overdekt og skjermet adkomst beveger den besøkende seg gjennom et smalt inngangsparti videre inn til kirketorget. Bevegelsen går fra sør, mot vest, og deretter mot nord. Underveis blir rommet stadig bredere. I kirketorget åpner rommet seg i et panoramavindu som tar inn utsikten mot fjellheimen fra sørvest til nord. Bevegelseslinje, plan Kirketorget er kirkens forrom, herfra går en akse fra vest mot øst gjennom en portal inn mot kirkerommet, opp til alteret og fondveggen / tårnet. I sin oppbygning med dimensjoner og retninger er kirkerommet et tradisjonelt sakralt rom. Kirketorget er en del tilføyd fra den moderne arbeidskirketradisjonen, et samlingssted før og etter de kirkelige handlingene. Denne delen blir balansert av en tilføyelse fra eldre kirkebyggtradisjoner, nemlig krypten stedet for det personlige møtet med det hellige. Fra kirkerommet kan man gå ned en trapp til et helt lukket rom, et spesielt sted for bønn, forbønn og kontemplasjon. Dette er en krypt, en hule i fjellet under alteret, et sted spesielt utformet for å videreføre byggets vannsymbolikk. Romsekvens, plan INNGANG KIRKETORG PORTAL KIRKEROM ALTER FONDVEGG Romsekvens, snitt langs bevegelseslinje K I R K E N - R O M S E K V E N S 49

49 39. Eg var meg i andreheimen i mange nettar og trå det veit gud i himerik hossi mang ei naud eg såg! Månen skine og vegene falle så vide. 40. Eg var meg i andreheimen ingen der eg kjende, der såg eg atte sæle gullmor mi med raude gull på hende. Månen skine og vegene falle så vide. 41. Så tok eg på ein vette-stig alt på mi høgre hand, der såg eg meg til paradis - det lyser over vide land! Månen skine og vegene falle så vide. 42. Der såg eg meg til paradis, der var meg ingen mann kjende berre ho sæle gullmor mi med raude gull på hende. Månen skine og vegene falle så vide. 50

50 KIRKE- TORG PORTAL Romfunksjoner i plan KIRKEROM INNGANG Kirkebyggets plastiske form går fra å være horisontalt utstrakt mot vest, til å løfte seg i et vertikalt tårn i øst. Bevegelsen inn i kirken følger en innvendig tykk vegg som skiller kirketorget fra kirkerommet. Midt i denne veggen er portalen eneste åpning mellom kirketorget og kirkerommet. Mens kirketorget er en innendørs forlengelse av vandringen mot kirken utenfra, danner portalen en fysisk overgang til det sakrale rommet. Den innvendige veggen rommer sakristi med plass til dåpsfølge, vertikalkommunikasjon, et tekjøkken for anretning av enkel kirkekaffe samt et lager for stoler og annet utstyr til kirkerommet. Fra kirketorget fører trapp og heis ned til garderobe og wc i underetasjen, med videre forbindelse gjennom fjellet til overnattingsdelen. Forbindelsen mellom de to delene av anlegget vil primært benyttes av overnattingsdelens gjester. Vegger og funksjonsrom; sakristi, vertikalkommunikasjon mm K I R K E N - F U N K S J O N E R 51

51 P I A Z Z A D E L C A M P O, S I - E N A Plassen i Siena er berømt for sin vakre skålform. Det svakt buede bygulvet sammen med bebyggelsen rundt gir plassen en samlende form, hvor alle har like god oversikt over det som foregår. 52

52 TEKJØKKEN, AVSTENGBART LAGER, AVSTENGBART BENK PORTAL ALTER KIRKETORG KIRKEROM M/ PLASS TIL CA 200 PERSONER Kirkerommet rommer i tillegg til inntegnede elementer, døpefont, orgel og piano, og har plass til kor. Plan, 1:150 p l a n k i r k e 53

53 Taktilitet West 8 54

54 Plan underetasje, 1:150 Snitt krypt, 1:100 Plan krypt, 1:100 Plan krypt, 1:150 p l a n u n d e r e t a s j e o g k r y p t 55

55 43. Der såg eg atte gullmor mi meg monne kje bedre gange: Reis du deg til Broksvalin der skal domen stande. Månen skine og vegene falle så vide. 44. Kom eg meg til pilegrimskyrkja, der var meg ingen mann god, berre mi sæle gullmor ho gav meg nye sko. I Broksvalin der skal domen stande. 45. Eg såg meg einom drengen den, det fyrste eg vart ved, liten småsvein bar han i fange og gjekk i jordi til kne. I Broksvalin der skal domen stande. 46. Eg såg meg einom drengen den, det andre eg vart ved, liten småsvein bar han i fange og gjekk i blodi til kne. I Broksvalin der skal domen stande. 56

56 KIRKETORG PORTAL KIRKEROM KRYPT s n i t t k i r k e o g k r y p t 57

57 58 Spanteformer til skipsskrog

58 Kirketorget er det utadvendte og sosiale rommet, hvor man får fullt panoramautsyn over landskapet. Det er et sosialt møtested både før og etter gudstjenesten. Inngangspartiet og kirketorget skaper vandringen mot kirkerommet. Materialmessig vil dette rommet ha en lys og rolig atmosfære som bakgrunn for utsikten. Gulv og yttervegger/ tak har et enhetlig materiale, som hvit betong. Kirkebygget har ikke kafeteriafunksjonen integrert, denne befinner seg i forbindelse med overnattingsdelen lenger nede, med god tilgjengelighet fra alpinbakken. Kirketorget har kun integrert et tekjøkken som gir mulighet for anretning av enkel kirkekaffe. Denne funksjonen er ikke en erstatning for kafeteriaen, men gir mulighet til å invitere folk til å stoppe igjen etter gudstjenesten. Kirketorget, portal i vegg mot kirkerommet til høyre Inngangsparti, fra våpenhuset inn mot kirketorget k i r k e t o r g e t 59

59 K J E T T I N G B U E ( c a t e n a r y a r c h ) Bueformen er den naturlige formen som oppstår når en kjetting henger mellom to punkter 60

60 Portalen utformes som en buekonstruksjon i bronse eller annet egnet metall. I metallkledningen er det utstanset bibelske tekster som framstår som lysende i bueveggen ved hjelp av bakenforliggende belysning. Bueformen som benyttes i portalen er en omvendt kjettingbue (eng. catenary arch), den formen en kjetting eller liknende får når den henges mellom to punkter. Portalen er 3 meter bred og høy, og 4,5 meter lang. P O R T A L E N 61

61 Når vannet tappes mens det ligger is på det, deformeres isen og sprekker opp og danner hulrom rundt steiner og øyer. (Foto: privat) m ø s v a t n 62

62 Kirkerommet har en plastisk form, med myke overganger mellom gulv, vegger og tak. Den myke formen brytes kun i en spalte i taket, hvor lyset slippes inn fra nord over benkene, og fra sør og vest i tårnet. Lysinnslippet hvor de to takflatene brytes mot hverandre, først mot den ene siden og så mot den andre, tegner en bue som i plan beveger seg fra nordvest til tårnet over fondveggen i øst. Spalten i taket er eneste dagslysinnslipp, og gjennom den blir lyset det formgivende elementet i kirkerommet. Gulvet har en svak helning, fra portalen i retning alteret, hvor det så løfter seg opp og blir en skrå fondvegg, lenende bakover. Både gulvet og fondveggen har kunstnerisk utsmykning, som sammen med lyset bidrar til å skape en inviterende, omsluttende, rolig og opphøyd atmosfære. Kirkerommet, vinter kl 14:00 Kirkerommet har en enkel form, hvor de lyse, hvite betongflatene, lyset og kunsten er det viktigste. Innredning er enkel, med tunge, men flyttbare benker, og alter som en kube av kvartsitt, den lokale fjellsorten. Vi vil måtte bearbeide enkelte veggflater for å oppnå ønsket akustikk, dette kan utføres på ulike måter. Kirkerommet, sommer kl 14:00 k i r k e r o m m e t 63

63 64 Grotten Ear of Dionysos, Siracusa

64 L Y S S T U D I E 65

65 47. Kjem eg meg åt manni dei kåpa den var bly, hans arme sjel i dessi heimi var trang i dyre tid. I Broksvalin der skal domen stande. 48. Kjem eg meg åt manni dei ha hendene full av blod, herre gud syndige sjelene! han flytte deild i skog. I Broksvalin der skal domen stande. 49. Kjem eg meg åt bonno dei dei stode så høgt på glode; herre gud syndige sjelene! dei ha banna bort far og mor. I Broksvalin der skal domen stande. 50. Kjem eg meg til padda og ormen dei hogg kvarandre i kjefte, det var syndige syskini dei ville kvarandre ekte. I Broksvalin der skal domen stande. 66

66 GULVET Fisken, et Kristussymbol, er bildet som er nedstøpt i gulvet som glassformer i ren kobolt farge. Disse avtegner en prosesjonsgang fra portalen opp til alteret. ALTERET Alteret er plassert på et podium som også har plass for lesepult. Alteret er utformet som en kube i polert kvartsitt, fjellgrunnen der kirken ligger. Alteret kan i front ha de liturgiske fargene innfelt som former i farget glass, i tillegg én innfelt rosa form. I sammenheng med bevegelsen i fondveggen bak vil denne rosa formen være et uttrykk for blod og vann, forsoningen. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd og straks kom det blod og vann. (Joh. 19, 34) Skisse gulvmønster, glassfisk i kobolt farge, innfelt i gulv og slipt. Skisse enkelte fisker A L T E R E T O G G U L V E T 67

67 68 S P I R E

68 Fondveggen viser tematisk livets elv som sentralt motiv omgitt av en paradisisk hage. Elven er en stor nedagående bevegelse i ulike blå farger fra kobolt til turkis. På sidene av denne sentrale blå bevegelsen sprer det seg grønne felt, der den grønne fargen veksler mellom å være ren, å gå mot blått eller gå mot gult. Bevegelsen blir skapt gjennom en mengde mindre former i glass, der noen er felt inn i veggen, noen stikker ut og fram fra veggen. Feltene består slik sett av punkter som danser rytme, men uten fattbart mønster, over veggflatene. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv (Joh. 4, 14) Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. (Joh. 7, 38) Midt mellom byens gater og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er legedom for folkene. (Joh. Åp. 22,2) Skisse til grønne former som flankerer den blå elven Glassko Fossen Kildevann Referanser fra andre arbeider av Borgny Farstad Svalatsog Prinsippskisse, fondvegg f o n d v e g g e n 69

69 M I K A E L S H U L E N Mikaelshulen ved Norsjø, Telemark 70

70 Krypten er et rom i fjellet, en hule under alteret. Rommet er kvadratisk, og en trapp fører ned til den fra kirkerommet. Inne i krypten er det en vegg med rennende vann foran slipt fjell, de øvrige veggene er råhugget fjell eller bygget vegg. På en av veggene henger et broderi innfelt i en monter. Himlingen er utformet med en måneskålskuppel, om mulig utmeislet i fjellet. Gulvet er utformet med ganger i korsform slipt i fjellet, feltene utenfor hellegangen råhugget fjell. På hver av gangene står en benk. Sentralt i rommet står skulpturen Havet (120 x 220 x 220cm). Havet, Borgny Svalastog Hulen. Plasseringen på fjellet fører også tanken til ideen om huler. Hulen er - sammen med kilden og livstreet, skriver Gunnar Danbolt - et urgammelt bilde på et vakkert sted. Han forteller videre at i kristen tradisjon har hulen dekorert med prektig natur blitt sett på som et bilde av en paradisisk hage, alene uten vann og trær som et bilde på hele universet, Jesus ble født i en hule og ble begravet i en hule. Danbolt peker på tradisjonen med å betrakte stedet der Gud kom inn i verden og gikk ut av verden som et lite jordisk paradis. Mikaelslegendene har også tilknytning til huler. De forteller at Mikael valgte en hule som sitt tilholdssted. Fra en av disse legendene (Monte Sant Angelo) er følgende utsagn hentet: Jeg er Mikael, erkeengelen, og jeg er alltid i Guds nærhet. Jeg valgte hulen som er hellig for meg Gå derfor opp til fjellhulen og dediser den til Gud. Fra Telemarks historie kjenner vi Mikaelshulen ved Norsjø og legenden om den som en historie om fromhet og toleranse. Skisser, krypt k r y p t e n 71

71 51. Der møtte eg dei ormane to dei bite kvarandre i spore, det var dei syndige syskinbonni som gifte kvarandre på jordi. I Broksvalin der skal domen stande. 52. Der kom ferdi nordan til og den reid no så kvasst, fyre reid Grutte gråskjeggi alt med sin store brass. I Broksvalin der skal domen stande. 53. Der kom ferdi nordan til det totte eg vera verst fyre reid Grutte gråskjeggi han reid på svartan hest. I Broksvalin der skal domen stande. 54. Der kom ferdi sunnan til det tottest meg vera best, fyre reid sankte sjele Mikkjel, han reid på kvitan hest. I Broksvalin der skal domen stande. 72

72 Modellfoto, anlegget fra sørvest Modellfoto, anlegget fra nordvest Bilde fra stedet, fra platået nedenfor, sett mot øst. Pil illustrerer omtrentlig utstrekning av overnattingsdelen. o v e r n a t t i n g s d e l 73

73 B R O T H E R C L A U S C H A P E L Kapellet er støpt i betong, lagvis over en forskaling av rundtømmer. Stokkene er siden brent langsomt og erstattet av rommet. Peter Zumthor 74

74 Overnattingsdelen er inntrukket i terrenget nedenfor kirken, og danner sin egen karakter henvendt mot et åpent platå mot vest. Anlegget består av en rekke mindre langstrakte bygningskropper med plassering tilpasset terrenget. Rekken brytes opp med mellomsoner for inngang. KAFETERIA UNDERVISNING Bygningskroppene følger samme prinsipp, med synlig fasade mot vest, sørvest og nordvest, mens rommene innenfor ligger inn i terrenget. Funksjoner med dagslyskrav er lagt i fremkant, med bifunksjonene innenfor. Innervegger med glass vil gi dagslys langt inn. Den oppbrettede takformen fungerer som en snøfanger samtidig som den sikrer gode lys- og utsiktsforhold. Bruk av takskifer og grønne tak sikrer et diskret uttrykk sett fra kirken også i sommerhalvåret. OVERNATTING Lys Snøfanger Utsikt Plan med snittmarkeringer Prinsippsnitt o v e r n a t t i n g s d e l - h o v e d p r i n s i p p e r 75

75 55. Der kom ferdi sunnan til og den reid no så tvist, fyre reid sankte sjele Mikkjel - neste Jesum Krist. I Broksvalin der skal domen stande. 56. Der kom ferdi sunnan til, ho tottest meg vera trå, fyre reid sankte sjele Mikkjel og luren i armen låg - I Broksvalin der skal domen stande. 57. Det var sankte sjele Mikkjel han bles i luren den lange: og no skal alle synde-sjelene fram for domen stande! I Broksvalin der skal domen stande. 58. Men då skalv alle synde-sjelene som ospelauv for vinde, og kvar den - kvar den sjel der var den gret for syndene sine. I Broksvalin der skal domen stande. 76

76 (90) Kafeteriaen har en eksponert lokalisering og er plassert mot nord, med kortest avstand fra kirken. Kafeteriaen har terrasse for uteservering mot vest, med en levegg delvis nede i terrenget i den nordlige enden, hvor sola treffer tidlig på formiddagen. Tilhørende storkjøkken er plassert lengst mot nord. I tillegg til å være kafeteria for almennheten i forbindelse med kirkearrangementer, fungerer rommet som spisesal for overnattingsdelen. kafeteria/ peisestue/ (180) (34,5) undervisning (160) gang Snitt A-A Kjøkkeninngang og bifunksjoner. Oppriss av solvegg. (20) overnatting 4 (5)-manns rom (258 pr etasje) lederavdeling (105) Plan kafeteria Snitt B-B Kafeteria med uteplass. s e r v e r i n g o g u t e r o m 77

77 F I S K A R K A P E L L E T Den laftede konstruksjonen er tettet med rødt, vevet stoff mellom tømmerstokkene. 78

78 (258 pr etasje) Undervisningsdelen har grupperom mot fasaden, mens gangsonen i bakkant er møblert med romskapende stoler - hvor man kan konsentrere seg og ha opplevelsen av et rom alene. kafeteria/ peisestue/ (180) Samtalerommet - en protestantisk prototyp på skriftestolen, er et rom i rommet. Det er lydmessig avskjermet, men med diffust innsyn. (34,5) Lenger inn under bakken er auditorium, øvingsrom og aktivitetsrom plassert. Her er også forbindelse til kirken via heis og trapp gjennom fjellet. undervisning (160) gang (20) overnatting 4 (5)-manns rom lederavdeling (105) Plan undervisningsdel Snitt C-C Undervisningsdel, grupperom og auditorium U N D E R V I S N I N G 79

79 E T P A R S K O A V G L A S S Jeg er ikke noe tess til å gå. 500 par sko av glass i retning Nidaros. Borgny Svalastog,

80 (258 pr etasje) Overnattingsdelen fordeler seg på to plan slik terrenget legger til rette. Hvert rom har eget bad, og sengeplass til 4 (5) personer. Snitt H-H OG Oppriss I-I Ledsageravdeling undervisning (160) Snitt D-D, F-F og G-G Overnattingsdel (med aktivitetsrom i bakkant) gang (20) overnatting 4 (5)-manns rom Plan overnattingsdel lederavdeling (105) o v e r n a t t i n g 81

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid

Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011. bygg av sin tid Et magasin fra Stat S bygg nr 1 2011 bygg av sin tid Slottets tilblivelse og størrelse sier mye om tiden det ble bygget. På samme måte forteller også annen statlig monumentalarkitektur historier om sin

Detaljer

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken

Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Hvor skal presten stå, hvor skal prosesjonen gå? Liturgiske utfordringer i en moderne sentralkirke i forhold til den tradisjonelle langkirken Av Astrid Sætrang Morvik Innledning Fra 1960-tallet ble det

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju Det stille språket Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju 2011 Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp Live Solbrækken

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer.

Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. Et magasin fra Statsbygg NR. 203 Statsbygg leverer alle tjenester i byggesaker fra idé til ferdig bygg. Vi planlegger, er byggherre og forvalter formålsbygg som virker og varer. 3 8 flisespikkeri De fikk

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer