WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN"

Transkript

1 WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO REGIONEN SPØRSMÅL 1. Hva er de viktigste kvalitetene ved Oslo regionen for deg og din virksomhet? 2. Hva kunne ha gjort regionen ennå mer attraktiv? 3. Hva er de viktigste bidragene fra dere til å skape en ennå mer attraktiv region? 4. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo regionen?

2 TEAM 1 Deltaker 1 1. Stabil ekonomi, sikkekrhetsnet. Trenger inte miste hjemmet for att du gör bort dig. Kort väg för att göra stora ändringar i samhället 2. Byråkrati, är detta bra? Ting tar tid. Satsa på mer indivudell än att allt skal globaliseras. "Drit i starbucks" bygg egna historier. Satsa på infrastruktur 3. Satsa på egna lösningar anpassade till det norska folket. Ny generation som tror på samarbete framför konkurrans. 4. Här är det tryggt och stabilt. Vem vill inte vara med på oslo regionens snabba framfart. Deltaker 2 1. Är och finns en komplett maritim klynge. Skeppsvervt. Hög kompetens. Stort kapital. Vi har världens största maritima bedrifter i Oslo. Därav attraktivt. Globalt 2. Ambition om att vara en ledande kulturby. Munch, deichmanske, operan... dom stora kulturorg. Är samarbetsvilliga med Color Line. Kommersiellt. Första kulturavtalet i detta deceniett. Munch är störst, har mer besökare än Van Gogh. Har vi ambition om att öka kultur tillresande är det bra 3. Intern kommunikation må förbättras. Köer i centrum och påväg dit. Vi må vri mellan lokala och globala. Politikerna har ett för stort Oslofokus. Mer nätverk. 4. Tillgången på nätverk. Rendyrka klustertänkningen. Tydligare positionering. Vilka byer är viktiga för Oslo? Vem skall vi samarbeta med? Vem är värd rent strategiskt? Få Storbysamarbete. Student utväxling, kultur utväxling. Internationella samarbeten. Närhet till naturen. "Små förhållande i stora omgivelser" Oslo tillfredstiller alla megatrender som ligger i intressen. Deltaker 3 Oslo största lekeplats. Position som "Världens Vinterhovudstad". Vill bli hela världens action huvudstad. Vi har världens mest aktiva 10 åringer, men världens minst engasjerade 16 åringar. 1. Natur, tryggt. Starka traditioner till marka. 2. MIndre byråkrati. Inte så långa beslutningsprosseser. Har vi alla i ryggen så borde det inte vara så svårt. Vi må ha mer stimulans inom innovation. Det kan inte ta 8 år att få igenom ett beslut. Fokus på åpne netverk, kunskapsspridning. Alla må bidra. 3. Innovatrör. Byggt ett vinteranlägg. Glad att kunna leverar nåt till Oslo, är det ekonomi är det plus. Mer internationella aktörer. 4. Må bli lifestyle city. Kan segla på morgonen, dra på ski på eftermiddagen och opera på kvällen. Oslo är topp tre på uniqness. "The Urban mountains" Fokus på årstider. Vad gör växten? Skapar växten växt eller skapar det parasiter? Må se på dynamiken i byen Deltaker 4 1. Marknasföring worldwide. Nobel är ett starkt varumärke världens största pris. Inte bara fjord å fjäll... det är också by och kultur i fokus. 2. Spetsa kommunikationen, sammen om kampanjer. Kombi alla Olsos nämnare...kultur, marka etc. Åpenhet, dialog och samarbete är det nya detta måste vi implementera i museumvärlden.

3 Deltaker 5 1. Fruktbar jord. Finns ett stort behov av bärekraftig mat. Marknaden är på riktig plats för det i Oslo. Staten investerar pengar i jordbruket. 2. Billigare och enklare att starta up. Att staten satsade ännu mer på gräsrotsuppläring inom fördelar med eko/säsongsbetonad/bärekraftig mat. Arbeta mot större konkurrans i import och salg av mat. 3. Lära folk om mat och dess fördelar. Få nästa generationer att få en annorlunda holdning till mat och kosthold. 4. Vi har fyra årstider, leder till varierad meny ut ifrån den samma hagepletten. Ser vi mat som vinst eller investering? Deltaker 5 1. Ung generation ser oss som globalt. Vi är i utkanten. Litt för navlekultur. Vi hade gainat av att bli en större del av det internationella miljöet. Norge står starkare än vad vi tror. Vi ses på som massa positiva kvaliteter utåt, hur används det? Jordnära norskhet definerar vår kultur. "Folk stoler på en nordisk inbygger" Varför? Vi vill vara internationella. Enkelt att sätta Vi har en för stor "normal" kultur som inte rymmer 4. Risktagande internationellt. Påverkan genom att visa till USA, Sverige eller Danmark. Varför går inte Norge först? Vi kopierrar för mycket i Norge, det är ett gammaldags tänk. Vi har värlsaktörer på kultur, sport överallt. Men vi tör inte att fronta det. Varför blomstrar det inte? För att dra sig till dom bästa i miljöet måste vi spissa oss, inte vara en god tvåa utan den bästa och första. Bra vi tar en position där vi säger "Världens vinterhuvudstad" men vad gör vi egentligen för att spissa oss ned mot att få en personlighet på Oslo. I Oslos personighet måste vi våga att visa fram en bredde. Allt för många regler och byråkrati runt att starta upp för sigsjälv. Dialog runt bordet CITAT "Va sier dom i Bodö om vi sier detta" Varför skriker vi inte hur bra vi gör det? Folk gidder inte å vänta på beslutningstagning som råder. "Då är jag redan i NY" "Oslo är en livsstil" "Närhet till natur" "Vå må sammanlikna oss med dom störtsta internationella arenorna" "Munch vs Van Gogh" "Normän måste få sticka ut från den normala viset man är lärd att arbeta på" Oslo vs nationella. Oslo bör vara fronten för Norge. Kan vi slå sammen dessa aktiviteter, Kultur, näring, aktivitet till en samlad strategi? RUNDE TO: 1. Skjedde en forandring eller fikk du nye inlbiik forberde første del?

4 Mye fokus på det å lage gode studenmiljøer og by. Sikre et attraktivt jobbmarket for ingenøre, arkitekter. Mer studentfokus. Valg av kvalitet og inntiativer er av hvor gamle du er. De unger er ikke oppdatt av natur og skog, men kultur, musikk, bar, urbane. Eldre er mer foksuerte på natur, kvalitet.. Snakket om transport, infrastruktur, hvordan komme seg ut hvis man bor utenfor? Studenter blir presset til å bo Sentrumsnært. Studentene må bo i byen fordi det er ikke noe kollektiv transport på kvelden til å komme seg hjem. Stor skille mellom øst og vest, Høy pris på museer, kultur insitutasjoner Vi i Oslo har et like sammenhengene kunnskap Vil vi ha studneter må vi ha studenbolgier men vi spør ikke hvordan kan vi få fler internasjonale studenter? VI må ah en klar studenpolitikk! Helhetlig stragi for regionen (dette er manglende). Finne denne ene sentinger, som kan løfte opp oslo. Kommunkasjon snakker oss ned det er litt dyrt vi snakker ikke om verdien vi leverer, menn pengene vi bruker. Vi trenger ambassadører! Norges stolte ambasadører! business folk! Studentbyen oslo ølpriser totaløkonomi. Tøffere med å ta et ansvar! Vi er for forsiktige. Det er unorskt, vi snakker ikke om våre successhistorier. Snakker hverandre litt ned, har ikke kunnskap vi diskuterer farga på buksa.. Fortelle successhistorier og historier til hvordan folk lykkes. Det er redsel for å feile! Det er ikke drømmen om å lykkes. Hvordan kommuniserer med befolkningen internt og eksternt. Hvordan kan oslo normalisere 2. Hvis det var dere som var OBR sales pitch ute om Oslo Hva ville argumentene ha vært? 3 min innlegg. Oslo er en by for alle der du kan leve din livsstil den inneholder alle sesonger du kan finne muligheter i alle aldersfaser. The Action Capital empowering your life Alle familiemedlemmer får moderne, relevante idretter og tilbud.

5 TEAM 2 De viktigste kvalitetene ved Osloregionen: Nærhet til forskningsmiljøene, gode muligheter for rekruttering. God infrastruktur og tilgjengelighet. God støtte for gründere. Ressurssterk region. Komplette klynger (for eksempel maritime og Oslo Cancer Cluster) kombinert med den sosialdemokratiske kulturen. Ambisjonen om å bli verdens vinterhovedstad kombinert med kulturbiten og de fysiske forutsetningene (marka, øyene). Hva kan gjøre regionen enda mer attraktiv: Bedre tilrettelegging for studenter i forhold til boliger og kollektivtransport. Etablering av et regionalt filmfond, både for norske og utenlandske produsenter. Fokus på infrastruktur. Et velfungerende og stabilt offentlig apparat. Sørge for at høykompentent arbeidskraft tilkommer regionen ved å senke skatt og kostnadsnivå. Lage en god, salgbar historie for Oslo. Industrialisering av turisme (Vinterparken). Bedre forhold (helhetlig tankegang/strategi) for student og kulturpolitikk. Å erkjenne at Oslo faktisk er en egen region. Se Osloregionen med internasjonale øyne. Bestemme oss for å bli best, og tørre å satse! Bevisstgjøre og avdekke hva vi har muligheten til å bli best i verden på. Hva er de viktigste bidragene fra dere: Engasjement for å avdekke behov(ene). Universitetet må lage gode arenaer for innovasjon. Tettere samarbeid mellom forskere og produktutviklere (gründere). Utdanner de fremtidige arbeidstakerne i regionen. Filmfond! Kulturell kapital og kredibilitet. Internasjonal oppmerksomhet. Bygge boliger som folk har råd til å bo i. Samle forskning, teknologi og produktutvikling og næring under ett tak. Sørger for å få turister til Oslo hvert år (15% av turistene til Norge). Fremme og holde på (film)talentene. Høy kvalitet på arbeidskraft. Anerkjenne at vi er veldig flinke! Bli Osloambassadører. Sørge for at vi ikke snakker ned Oslo, og få resten av landet til å bli glad i Oslo. Øke selvtilliten i regionen.

6 Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Osloregionen? Oslo er en intim, uformell, oversiktlig og trygg storby med høy kompetanse og korte linjer til makta som også har det samme kulturelle mangfoldet som byer som er ti ganger så store. Fortellingen må være om miljøbyen Oslo. Kulturtilbudet, nærheten til ALT. Sikkerheten og livskvaliteten. Tilfredsstiller veldig mange av kravene som stilles av megatrender.

7 TEAM 3 Hva er de viktigste kvalitetene ved Osloregionen for deg og din virksomhet? God tilgang på studenter og arbeidskraft. God infrastruktur med tanke på data og internett og dekning. Reel konkuranse i bransjen, godt sammarbeid. Cafeer og kulturarrangement er mange og lett tilgjengelige Det produseres studenter, nærhet til arbeids og praksisplassermangfold. Studentene ville sagt det urbane. Nærhet til det kreative, en god sammling av kreatører, arbeidskraft og beslutningstagere. Største andelen av produserende virksomhet. Infrastruktur, talenttilgang konkuranse om de beste hodene. Er mulig å kombinere familieliv og karriære. Nærhet til naturen og det urbane BALANSE. Livskvalitet, sterk økonomi, man har mulighet til å ansette unge, virksomhetene har vekst gode studiemuligheter i nærheten av arbeidsplasser. Hva kunne gjort regionen enda mer atraktiv? Bedre rammevilkår for grundere, skape flere oppstartsbedrifter. Vi har det for behagelig trenger flere folk som tørr! Skape en atraktiv region for internasjonale tallenter som tilfører kompetanse. Finansiereing så man slipper å flytte prosjekter utenlands. Ønsker mer fokus på film. Filmbrnajsen er stigmatisert av kommunal støtte. MER STORLTHET RUNDT REGIONEN. Bedre fokus på innovasjon, det må bli greit å starte eget å innovere. Flere studentboliger og bedre utbygd kollektivtransport. Oslo trenger et byuniversitet sømmløst gjennom byen. Bedre vilkår for utenlandske forskere med familie når de kommer til Norge for å arbeide. Vi trenger inovasjon, fokus på studenter og kunnskap vi har resurser men de brukes ikke på kunnskap. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo Regionen? Fremme det vi har: høy kvalitet på norske produkter for eks. Bredt spekter. Starte å ta de små ideene på alvor. vi må ha mer åpenhet og fortelle mer om byen, ta litt ansvar utover det man gjør. Øke bevisstheten rundt inovering. Livskvalitet det er lett å leve i Oslo. Vi har mangfoldsperspektiv i forhold til kultur,fritid og etnisitet. Vi må bli stoltere. Oslo må tenke mer regionalt. Vi er en by i vekst. Rikt demokratisk land og vi er stabile. Har mye etisk og kreativ kapital. BÆREKRAFT vi har plass her.

8 TEAM 4 1. Alle beslutninger tas her. Nærhet til beslutningstaler. Stor by, utvalg av kompetanse Som person: By og land. Sjø/fjell/kort arbeidstid. Oslo er Norge. Profilerer noe stort. Man har alt her. Kulturtilbudet er rikt og høy kvalitet. Vi er i ferd med å bli urbane. Beholde kloke hoder hjemme vediern gratis utdanning vs. Å bli her Vi er gode nok Velferd: utlendinger blir. Velferd studenter: bolig kultur helse utvide byen ved å plassere studentene bydeler Gratis utdanning 2. Tansport : nær ok. Region tungt. For dårlig infrastruktur. Sykkkel/kollektiv Hva med avstander Mobilitet leder til spredning. Dårlig infrastruktur = tvunget befolkningsmønster Rike i sentrum. Sykle : sikkerhet/kontinitet (bysykkel) Myke verdier i komfort service pplass er verdifull og verdsatt Øst/vest skiller rik/fattig. Bedre integrering 3. trygghet: Hvorfor er det bare norske her i dag? vi gjør alt best selv vi trenger ikke endring. norsk er bra/ bra nok? Kan vi ære mer av andre? Det å være god er det bestes værste fiende. Finne måleståkker: bra er nok. Mix er bra. Studenter er mix. Oslo fremstår som dyr. best på noe ikke god på alt. vi har det så bra at vi ikke tenker på fremtiden. En typisk oslostudent er fra oslo Kulturkort til student Studenten må møte kommunen. 4. Utveksling. Stort potensiale for endring. Motivasjon for endring Hvordan motivere 50+? Flere og flere ledere er unge Vi er fremtiden ved å dele med andre. Ideolog og identitet. Vi har muligheten til å bli den foretrukne Vi vet hva vi trenger: Hvordan gjør vi det: vi må få de beste (beste på hva). da kommer de andre.

9 5. Hvorfor satse på oslo nå. Spør en utledning hva de vil ha oslo er destinasjonshopping SuksessStart med en ting som gjør at andre støtter ideen. Velg en ting: FOKUS hvorfor gjør vi dette/hvor finner vi motivasjonen for dette? Innovere og ikke kopiere. Vil vi ha utlendinger må vi intigrere Sats ungt enklere å integrere lettere å endre skap rask endring. Alle er spesielle Oppsummering: Hvorfor komme til Oslo: Skogen: Oslo er norge, norge er oslo. Derfor har vi kapitalen. Kom til oslo vi vil invenstere i din kunnskap. Innovasjon og utvikling skjer i små organisasjoner. Oslo er liten og vil satse på deg.

PROSJEKTRAPPORT & ANBEFALINGER UTARBEIDET AV PER CHRISTIAN ANDERSEN

PROSJEKTRAPPORT & ANBEFALINGER UTARBEIDET AV PER CHRISTIAN ANDERSEN Agenda LARVIK PROSJEKTRAPPORT & ANBEFALINGER UTARBEIDET AV PER CHRISTIAN ANDERSEN Innhold 1. Bakgrunn og målsettinger 2. Verktøy, metode og kilder 3. Posisjoneringsmodell 4. Hovedstrategiske spørsmål 5.

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg Visjon: I 2030 er Osloregionen knutepunktet for verdens mest samarbeidsdyktige, omstillingsdyktige og kreative

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Kreativitet og nytenkning

Kreativitet og nytenkning Kreativitet og nytenkning Ole Jacob Sunde: Viljen til å bli best Lionel Barber: Journalistikkens utfordringer Einar Hålien: Kunsten å lykkes Jens Barland: Når journalistikken spisses i jakten på nye inntekter

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS 130 Kapittel 4 Samarbeid på tvers 27 Forslag til tiltak 2012-2015 BITTEN SCHEI OG HILDE DALEN ETABLERING AV REGIONALE SENTER FOR SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Utvikling av sosial kapital Regjeringens

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer