WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN"

Transkript

1 WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO REGIONEN SPØRSMÅL 1. Hva er de viktigste kvalitetene ved Oslo regionen for deg og din virksomhet? 2. Hva kunne ha gjort regionen ennå mer attraktiv? 3. Hva er de viktigste bidragene fra dere til å skape en ennå mer attraktiv region? 4. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo regionen?

2 TEAM 1 Deltaker 1 1. Stabil ekonomi, sikkekrhetsnet. Trenger inte miste hjemmet for att du gör bort dig. Kort väg för att göra stora ändringar i samhället 2. Byråkrati, är detta bra? Ting tar tid. Satsa på mer indivudell än att allt skal globaliseras. "Drit i starbucks" bygg egna historier. Satsa på infrastruktur 3. Satsa på egna lösningar anpassade till det norska folket. Ny generation som tror på samarbete framför konkurrans. 4. Här är det tryggt och stabilt. Vem vill inte vara med på oslo regionens snabba framfart. Deltaker 2 1. Är och finns en komplett maritim klynge. Skeppsvervt. Hög kompetens. Stort kapital. Vi har världens största maritima bedrifter i Oslo. Därav attraktivt. Globalt 2. Ambition om att vara en ledande kulturby. Munch, deichmanske, operan... dom stora kulturorg. Är samarbetsvilliga med Color Line. Kommersiellt. Första kulturavtalet i detta deceniett. Munch är störst, har mer besökare än Van Gogh. Har vi ambition om att öka kultur tillresande är det bra 3. Intern kommunikation må förbättras. Köer i centrum och påväg dit. Vi må vri mellan lokala och globala. Politikerna har ett för stort Oslofokus. Mer nätverk. 4. Tillgången på nätverk. Rendyrka klustertänkningen. Tydligare positionering. Vilka byer är viktiga för Oslo? Vem skall vi samarbeta med? Vem är värd rent strategiskt? Få Storbysamarbete. Student utväxling, kultur utväxling. Internationella samarbeten. Närhet till naturen. "Små förhållande i stora omgivelser" Oslo tillfredstiller alla megatrender som ligger i intressen. Deltaker 3 Oslo största lekeplats. Position som "Världens Vinterhovudstad". Vill bli hela världens action huvudstad. Vi har världens mest aktiva 10 åringer, men världens minst engasjerade 16 åringar. 1. Natur, tryggt. Starka traditioner till marka. 2. MIndre byråkrati. Inte så långa beslutningsprosseser. Har vi alla i ryggen så borde det inte vara så svårt. Vi må ha mer stimulans inom innovation. Det kan inte ta 8 år att få igenom ett beslut. Fokus på åpne netverk, kunskapsspridning. Alla må bidra. 3. Innovatrör. Byggt ett vinteranlägg. Glad att kunna leverar nåt till Oslo, är det ekonomi är det plus. Mer internationella aktörer. 4. Må bli lifestyle city. Kan segla på morgonen, dra på ski på eftermiddagen och opera på kvällen. Oslo är topp tre på uniqness. "The Urban mountains" Fokus på årstider. Vad gör växten? Skapar växten växt eller skapar det parasiter? Må se på dynamiken i byen Deltaker 4 1. Marknasföring worldwide. Nobel är ett starkt varumärke världens största pris. Inte bara fjord å fjäll... det är också by och kultur i fokus. 2. Spetsa kommunikationen, sammen om kampanjer. Kombi alla Olsos nämnare...kultur, marka etc. Åpenhet, dialog och samarbete är det nya detta måste vi implementera i museumvärlden.

3 Deltaker 5 1. Fruktbar jord. Finns ett stort behov av bärekraftig mat. Marknaden är på riktig plats för det i Oslo. Staten investerar pengar i jordbruket. 2. Billigare och enklare att starta up. Att staten satsade ännu mer på gräsrotsuppläring inom fördelar med eko/säsongsbetonad/bärekraftig mat. Arbeta mot större konkurrans i import och salg av mat. 3. Lära folk om mat och dess fördelar. Få nästa generationer att få en annorlunda holdning till mat och kosthold. 4. Vi har fyra årstider, leder till varierad meny ut ifrån den samma hagepletten. Ser vi mat som vinst eller investering? Deltaker 5 1. Ung generation ser oss som globalt. Vi är i utkanten. Litt för navlekultur. Vi hade gainat av att bli en större del av det internationella miljöet. Norge står starkare än vad vi tror. Vi ses på som massa positiva kvaliteter utåt, hur används det? Jordnära norskhet definerar vår kultur. "Folk stoler på en nordisk inbygger" Varför? Vi vill vara internationella. Enkelt att sätta Vi har en för stor "normal" kultur som inte rymmer 4. Risktagande internationellt. Påverkan genom att visa till USA, Sverige eller Danmark. Varför går inte Norge först? Vi kopierrar för mycket i Norge, det är ett gammaldags tänk. Vi har värlsaktörer på kultur, sport överallt. Men vi tör inte att fronta det. Varför blomstrar det inte? För att dra sig till dom bästa i miljöet måste vi spissa oss, inte vara en god tvåa utan den bästa och första. Bra vi tar en position där vi säger "Världens vinterhuvudstad" men vad gör vi egentligen för att spissa oss ned mot att få en personlighet på Oslo. I Oslos personighet måste vi våga att visa fram en bredde. Allt för många regler och byråkrati runt att starta upp för sigsjälv. Dialog runt bordet CITAT "Va sier dom i Bodö om vi sier detta" Varför skriker vi inte hur bra vi gör det? Folk gidder inte å vänta på beslutningstagning som råder. "Då är jag redan i NY" "Oslo är en livsstil" "Närhet till natur" "Vå må sammanlikna oss med dom störtsta internationella arenorna" "Munch vs Van Gogh" "Normän måste få sticka ut från den normala viset man är lärd att arbeta på" Oslo vs nationella. Oslo bör vara fronten för Norge. Kan vi slå sammen dessa aktiviteter, Kultur, näring, aktivitet till en samlad strategi? RUNDE TO: 1. Skjedde en forandring eller fikk du nye inlbiik forberde første del?

4 Mye fokus på det å lage gode studenmiljøer og by. Sikre et attraktivt jobbmarket for ingenøre, arkitekter. Mer studentfokus. Valg av kvalitet og inntiativer er av hvor gamle du er. De unger er ikke oppdatt av natur og skog, men kultur, musikk, bar, urbane. Eldre er mer foksuerte på natur, kvalitet.. Snakket om transport, infrastruktur, hvordan komme seg ut hvis man bor utenfor? Studenter blir presset til å bo Sentrumsnært. Studentene må bo i byen fordi det er ikke noe kollektiv transport på kvelden til å komme seg hjem. Stor skille mellom øst og vest, Høy pris på museer, kultur insitutasjoner Vi i Oslo har et like sammenhengene kunnskap Vil vi ha studneter må vi ha studenbolgier men vi spør ikke hvordan kan vi få fler internasjonale studenter? VI må ah en klar studenpolitikk! Helhetlig stragi for regionen (dette er manglende). Finne denne ene sentinger, som kan løfte opp oslo. Kommunkasjon snakker oss ned det er litt dyrt vi snakker ikke om verdien vi leverer, menn pengene vi bruker. Vi trenger ambassadører! Norges stolte ambasadører! business folk! Studentbyen oslo ølpriser totaløkonomi. Tøffere med å ta et ansvar! Vi er for forsiktige. Det er unorskt, vi snakker ikke om våre successhistorier. Snakker hverandre litt ned, har ikke kunnskap vi diskuterer farga på buksa.. Fortelle successhistorier og historier til hvordan folk lykkes. Det er redsel for å feile! Det er ikke drømmen om å lykkes. Hvordan kommuniserer med befolkningen internt og eksternt. Hvordan kan oslo normalisere 2. Hvis det var dere som var OBR sales pitch ute om Oslo Hva ville argumentene ha vært? 3 min innlegg. Oslo er en by for alle der du kan leve din livsstil den inneholder alle sesonger du kan finne muligheter i alle aldersfaser. The Action Capital empowering your life Alle familiemedlemmer får moderne, relevante idretter og tilbud.

5 TEAM 2 De viktigste kvalitetene ved Osloregionen: Nærhet til forskningsmiljøene, gode muligheter for rekruttering. God infrastruktur og tilgjengelighet. God støtte for gründere. Ressurssterk region. Komplette klynger (for eksempel maritime og Oslo Cancer Cluster) kombinert med den sosialdemokratiske kulturen. Ambisjonen om å bli verdens vinterhovedstad kombinert med kulturbiten og de fysiske forutsetningene (marka, øyene). Hva kan gjøre regionen enda mer attraktiv: Bedre tilrettelegging for studenter i forhold til boliger og kollektivtransport. Etablering av et regionalt filmfond, både for norske og utenlandske produsenter. Fokus på infrastruktur. Et velfungerende og stabilt offentlig apparat. Sørge for at høykompentent arbeidskraft tilkommer regionen ved å senke skatt og kostnadsnivå. Lage en god, salgbar historie for Oslo. Industrialisering av turisme (Vinterparken). Bedre forhold (helhetlig tankegang/strategi) for student og kulturpolitikk. Å erkjenne at Oslo faktisk er en egen region. Se Osloregionen med internasjonale øyne. Bestemme oss for å bli best, og tørre å satse! Bevisstgjøre og avdekke hva vi har muligheten til å bli best i verden på. Hva er de viktigste bidragene fra dere: Engasjement for å avdekke behov(ene). Universitetet må lage gode arenaer for innovasjon. Tettere samarbeid mellom forskere og produktutviklere (gründere). Utdanner de fremtidige arbeidstakerne i regionen. Filmfond! Kulturell kapital og kredibilitet. Internasjonal oppmerksomhet. Bygge boliger som folk har råd til å bo i. Samle forskning, teknologi og produktutvikling og næring under ett tak. Sørger for å få turister til Oslo hvert år (15% av turistene til Norge). Fremme og holde på (film)talentene. Høy kvalitet på arbeidskraft. Anerkjenne at vi er veldig flinke! Bli Osloambassadører. Sørge for at vi ikke snakker ned Oslo, og få resten av landet til å bli glad i Oslo. Øke selvtilliten i regionen.

6 Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Osloregionen? Oslo er en intim, uformell, oversiktlig og trygg storby med høy kompetanse og korte linjer til makta som også har det samme kulturelle mangfoldet som byer som er ti ganger så store. Fortellingen må være om miljøbyen Oslo. Kulturtilbudet, nærheten til ALT. Sikkerheten og livskvaliteten. Tilfredsstiller veldig mange av kravene som stilles av megatrender.

7 TEAM 3 Hva er de viktigste kvalitetene ved Osloregionen for deg og din virksomhet? God tilgang på studenter og arbeidskraft. God infrastruktur med tanke på data og internett og dekning. Reel konkuranse i bransjen, godt sammarbeid. Cafeer og kulturarrangement er mange og lett tilgjengelige Det produseres studenter, nærhet til arbeids og praksisplassermangfold. Studentene ville sagt det urbane. Nærhet til det kreative, en god sammling av kreatører, arbeidskraft og beslutningstagere. Største andelen av produserende virksomhet. Infrastruktur, talenttilgang konkuranse om de beste hodene. Er mulig å kombinere familieliv og karriære. Nærhet til naturen og det urbane BALANSE. Livskvalitet, sterk økonomi, man har mulighet til å ansette unge, virksomhetene har vekst gode studiemuligheter i nærheten av arbeidsplasser. Hva kunne gjort regionen enda mer atraktiv? Bedre rammevilkår for grundere, skape flere oppstartsbedrifter. Vi har det for behagelig trenger flere folk som tørr! Skape en atraktiv region for internasjonale tallenter som tilfører kompetanse. Finansiereing så man slipper å flytte prosjekter utenlands. Ønsker mer fokus på film. Filmbrnajsen er stigmatisert av kommunal støtte. MER STORLTHET RUNDT REGIONEN. Bedre fokus på innovasjon, det må bli greit å starte eget å innovere. Flere studentboliger og bedre utbygd kollektivtransport. Oslo trenger et byuniversitet sømmløst gjennom byen. Bedre vilkår for utenlandske forskere med familie når de kommer til Norge for å arbeide. Vi trenger inovasjon, fokus på studenter og kunnskap vi har resurser men de brukes ikke på kunnskap. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo Regionen? Fremme det vi har: høy kvalitet på norske produkter for eks. Bredt spekter. Starte å ta de små ideene på alvor. vi må ha mer åpenhet og fortelle mer om byen, ta litt ansvar utover det man gjør. Øke bevisstheten rundt inovering. Livskvalitet det er lett å leve i Oslo. Vi har mangfoldsperspektiv i forhold til kultur,fritid og etnisitet. Vi må bli stoltere. Oslo må tenke mer regionalt. Vi er en by i vekst. Rikt demokratisk land og vi er stabile. Har mye etisk og kreativ kapital. BÆREKRAFT vi har plass her.

8 TEAM 4 1. Alle beslutninger tas her. Nærhet til beslutningstaler. Stor by, utvalg av kompetanse Som person: By og land. Sjø/fjell/kort arbeidstid. Oslo er Norge. Profilerer noe stort. Man har alt her. Kulturtilbudet er rikt og høy kvalitet. Vi er i ferd med å bli urbane. Beholde kloke hoder hjemme vediern gratis utdanning vs. Å bli her Vi er gode nok Velferd: utlendinger blir. Velferd studenter: bolig kultur helse utvide byen ved å plassere studentene bydeler Gratis utdanning 2. Tansport : nær ok. Region tungt. For dårlig infrastruktur. Sykkkel/kollektiv Hva med avstander Mobilitet leder til spredning. Dårlig infrastruktur = tvunget befolkningsmønster Rike i sentrum. Sykle : sikkerhet/kontinitet (bysykkel) Myke verdier i komfort service pplass er verdifull og verdsatt Øst/vest skiller rik/fattig. Bedre integrering 3. trygghet: Hvorfor er det bare norske her i dag? vi gjør alt best selv vi trenger ikke endring. norsk er bra/ bra nok? Kan vi ære mer av andre? Det å være god er det bestes værste fiende. Finne måleståkker: bra er nok. Mix er bra. Studenter er mix. Oslo fremstår som dyr. best på noe ikke god på alt. vi har det så bra at vi ikke tenker på fremtiden. En typisk oslostudent er fra oslo Kulturkort til student Studenten må møte kommunen. 4. Utveksling. Stort potensiale for endring. Motivasjon for endring Hvordan motivere 50+? Flere og flere ledere er unge Vi er fremtiden ved å dele med andre. Ideolog og identitet. Vi har muligheten til å bli den foretrukne Vi vet hva vi trenger: Hvordan gjør vi det: vi må få de beste (beste på hva). da kommer de andre.

9 5. Hvorfor satse på oslo nå. Spør en utledning hva de vil ha oslo er destinasjonshopping SuksessStart med en ting som gjør at andre støtter ideen. Velg en ting: FOKUS hvorfor gjør vi dette/hvor finner vi motivasjonen for dette? Innovere og ikke kopiere. Vil vi ha utlendinger må vi intigrere Sats ungt enklere å integrere lettere å endre skap rask endring. Alle er spesielle Oppsummering: Hvorfor komme til Oslo: Skogen: Oslo er norge, norge er oslo. Derfor har vi kapitalen. Kom til oslo vi vil invenstere i din kunnskap. Innovasjon og utvikling skjer i små organisasjoner. Oslo er liten og vil satse på deg.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014.

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. VI feirer RPM 10 år i Norden 2014 Betal kun 10% FOR EN RPM -grunnutdanning Du betaler kun 270 NOK, ordinærpris 2 700 NOK. (Som privatperson

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment.

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment. komplett båtglede Det første ledd i produksjonen av en Seaco foregår i Flekkefjord. Her føres gode båtbyggertradisjoner videre i Dracos erverdige lokaler, - og det synes vi forplikter! Vi legger vår sjel

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

REFERAT. Workshop #ProjectOsloRegion. Historier om Osloregionen. Dato: 26.11.2014. Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling.

REFERAT. Workshop #ProjectOsloRegion. Historier om Osloregionen. Dato: 26.11.2014. Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling. Historier om Oslo Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling. Oslo Works kvalitetene ved Oslo- Vi må skille mellom bedrifters behov, opp mot enkelt individers behov. Det er også stor forskjell

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon Små ekonomiers sårbarhet Gruppe A Konklusjon Diskussionsfrågor: 1. Är de monetära ordningarna i Danmark, Norge, Sverige och Island hållbara i en globaliserad ekonomi där kapital kan flöda fritt över gränserna?

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering)

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Norge slik verden oppfatter oss Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Om undersøkelsen Innovasjon Norge har sommeren 2016 dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Barnas RedningsArk Russland

Barnas RedningsArk Russland Barnas RedningsArk Russland BRA's arbete i Russland Rapport Russland Mai 2003 Barnas RedningsArk's (BRA) prosjekter i Arkhangelsk i 2003 omfatter 5 skoler. Med utgangspunkt i Arkhangelsk er beliggenheten

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet Støperi: Bransjesamling 2015 17-18. november roduktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet V/ Ottar Henriksen Styreleder i Lean Forum Norge og rosjektdirektør i Sintef Raufoss

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Byen ved vannet Skien framover. Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016

Byen ved vannet Skien framover. Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016 Byen ved vannet Skien framover Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016 Byen ved vannet og Skien framover Hva har dere? Hva må dere få på plass? Utfordringene; hva sier de som

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil

Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs specialbyggda husbil Här är Petter Northugs nya, ultrabekväma, vapen i jakten på nya guld. Och tro det eller ej: Det är svenskt. - Petter tycker den är superbra, säger pappa John

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Att skapa attraktivitet Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Hvorfor vokser steder? Hvilke drivkrefter er strukturelle eller ytre drivkrefter? Hvilke er indre drivkrefter

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Kommunensektoren i en foranderlig verden

Kommunensektoren i en foranderlig verden Kommunensektoren i en foranderlig verden absorbasjonsevne Hva er dette? 10500 28000 120 000 De største utfordringene? Innvandring Og alt som følger med Arbeid Boliger Næringslivsvekst kompetanse Kommuneøkonomi

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Et samfunn i endring konsekvenser for oss her i dag og i morgen. v/erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania

Et samfunn i endring konsekvenser for oss her i dag og i morgen. v/erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania Et samfunn i endring konsekvenser for oss her i dag og i morgen v/erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania Tidene skifter Enistein om dårskap Å gjøre det samme om og om igjen uten at resultatet

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014

Bosetting og Integrering. I Nesna Kommune 2004-2014 Bosetting og Integrering I Nesna Kommune 2004-2014 Bakteppe Nesna kommune negativ folketallsutvikling 2003-4 mistet kommunen mange innbyggere Kommuneøkonomien lider og kommunen må forsterke den negative

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Sentrum som næringsarena i Framtidens byer

Sentrum som næringsarena i Framtidens byer Sentrum som næringsarena i Framtidens byer Direktør Harald J. Andersen 26. September 2012 09.02.2012 Harald Jachwitz Andersen Folloregionen Tjenester det er norsk økonomi det Andel av total sysselsetting.

Detaljer

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016

DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 KURS PROFUNDO MASTERCLASS: DEN GENIALE IDEEN 14-17 03 2016 Hvordan skape og realisere den geniale ideen som engasjerer hele organisasjonen, rekrutterer nye givere og gjør det mulig å hjelpe flere? Bli

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE Opplegg Frivillighet Norge Fakta om frivilligheten Utviklingstrender De største utfordringene/mulighetene for frivillig

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer