WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO- REGIONEN"

Transkript

1 WORKSHOP STRATEGI FOR OSLO REGIONEN SPØRSMÅL 1. Hva er de viktigste kvalitetene ved Oslo regionen for deg og din virksomhet? 2. Hva kunne ha gjort regionen ennå mer attraktiv? 3. Hva er de viktigste bidragene fra dere til å skape en ennå mer attraktiv region? 4. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo regionen?

2 TEAM 1 Deltaker 1 1. Stabil ekonomi, sikkekrhetsnet. Trenger inte miste hjemmet for att du gör bort dig. Kort väg för att göra stora ändringar i samhället 2. Byråkrati, är detta bra? Ting tar tid. Satsa på mer indivudell än att allt skal globaliseras. "Drit i starbucks" bygg egna historier. Satsa på infrastruktur 3. Satsa på egna lösningar anpassade till det norska folket. Ny generation som tror på samarbete framför konkurrans. 4. Här är det tryggt och stabilt. Vem vill inte vara med på oslo regionens snabba framfart. Deltaker 2 1. Är och finns en komplett maritim klynge. Skeppsvervt. Hög kompetens. Stort kapital. Vi har världens största maritima bedrifter i Oslo. Därav attraktivt. Globalt 2. Ambition om att vara en ledande kulturby. Munch, deichmanske, operan... dom stora kulturorg. Är samarbetsvilliga med Color Line. Kommersiellt. Första kulturavtalet i detta deceniett. Munch är störst, har mer besökare än Van Gogh. Har vi ambition om att öka kultur tillresande är det bra 3. Intern kommunikation må förbättras. Köer i centrum och påväg dit. Vi må vri mellan lokala och globala. Politikerna har ett för stort Oslofokus. Mer nätverk. 4. Tillgången på nätverk. Rendyrka klustertänkningen. Tydligare positionering. Vilka byer är viktiga för Oslo? Vem skall vi samarbeta med? Vem är värd rent strategiskt? Få Storbysamarbete. Student utväxling, kultur utväxling. Internationella samarbeten. Närhet till naturen. "Små förhållande i stora omgivelser" Oslo tillfredstiller alla megatrender som ligger i intressen. Deltaker 3 Oslo största lekeplats. Position som "Världens Vinterhovudstad". Vill bli hela världens action huvudstad. Vi har världens mest aktiva 10 åringer, men världens minst engasjerade 16 åringar. 1. Natur, tryggt. Starka traditioner till marka. 2. MIndre byråkrati. Inte så långa beslutningsprosseser. Har vi alla i ryggen så borde det inte vara så svårt. Vi må ha mer stimulans inom innovation. Det kan inte ta 8 år att få igenom ett beslut. Fokus på åpne netverk, kunskapsspridning. Alla må bidra. 3. Innovatrör. Byggt ett vinteranlägg. Glad att kunna leverar nåt till Oslo, är det ekonomi är det plus. Mer internationella aktörer. 4. Må bli lifestyle city. Kan segla på morgonen, dra på ski på eftermiddagen och opera på kvällen. Oslo är topp tre på uniqness. "The Urban mountains" Fokus på årstider. Vad gör växten? Skapar växten växt eller skapar det parasiter? Må se på dynamiken i byen Deltaker 4 1. Marknasföring worldwide. Nobel är ett starkt varumärke världens största pris. Inte bara fjord å fjäll... det är också by och kultur i fokus. 2. Spetsa kommunikationen, sammen om kampanjer. Kombi alla Olsos nämnare...kultur, marka etc. Åpenhet, dialog och samarbete är det nya detta måste vi implementera i museumvärlden.

3 Deltaker 5 1. Fruktbar jord. Finns ett stort behov av bärekraftig mat. Marknaden är på riktig plats för det i Oslo. Staten investerar pengar i jordbruket. 2. Billigare och enklare att starta up. Att staten satsade ännu mer på gräsrotsuppläring inom fördelar med eko/säsongsbetonad/bärekraftig mat. Arbeta mot större konkurrans i import och salg av mat. 3. Lära folk om mat och dess fördelar. Få nästa generationer att få en annorlunda holdning till mat och kosthold. 4. Vi har fyra årstider, leder till varierad meny ut ifrån den samma hagepletten. Ser vi mat som vinst eller investering? Deltaker 5 1. Ung generation ser oss som globalt. Vi är i utkanten. Litt för navlekultur. Vi hade gainat av att bli en större del av det internationella miljöet. Norge står starkare än vad vi tror. Vi ses på som massa positiva kvaliteter utåt, hur används det? Jordnära norskhet definerar vår kultur. "Folk stoler på en nordisk inbygger" Varför? Vi vill vara internationella. Enkelt att sätta Vi har en för stor "normal" kultur som inte rymmer 4. Risktagande internationellt. Påverkan genom att visa till USA, Sverige eller Danmark. Varför går inte Norge först? Vi kopierrar för mycket i Norge, det är ett gammaldags tänk. Vi har värlsaktörer på kultur, sport överallt. Men vi tör inte att fronta det. Varför blomstrar det inte? För att dra sig till dom bästa i miljöet måste vi spissa oss, inte vara en god tvåa utan den bästa och första. Bra vi tar en position där vi säger "Världens vinterhuvudstad" men vad gör vi egentligen för att spissa oss ned mot att få en personlighet på Oslo. I Oslos personighet måste vi våga att visa fram en bredde. Allt för många regler och byråkrati runt att starta upp för sigsjälv. Dialog runt bordet CITAT "Va sier dom i Bodö om vi sier detta" Varför skriker vi inte hur bra vi gör det? Folk gidder inte å vänta på beslutningstagning som råder. "Då är jag redan i NY" "Oslo är en livsstil" "Närhet till natur" "Vå må sammanlikna oss med dom störtsta internationella arenorna" "Munch vs Van Gogh" "Normän måste få sticka ut från den normala viset man är lärd att arbeta på" Oslo vs nationella. Oslo bör vara fronten för Norge. Kan vi slå sammen dessa aktiviteter, Kultur, näring, aktivitet till en samlad strategi? RUNDE TO: 1. Skjedde en forandring eller fikk du nye inlbiik forberde første del?

4 Mye fokus på det å lage gode studenmiljøer og by. Sikre et attraktivt jobbmarket for ingenøre, arkitekter. Mer studentfokus. Valg av kvalitet og inntiativer er av hvor gamle du er. De unger er ikke oppdatt av natur og skog, men kultur, musikk, bar, urbane. Eldre er mer foksuerte på natur, kvalitet.. Snakket om transport, infrastruktur, hvordan komme seg ut hvis man bor utenfor? Studenter blir presset til å bo Sentrumsnært. Studentene må bo i byen fordi det er ikke noe kollektiv transport på kvelden til å komme seg hjem. Stor skille mellom øst og vest, Høy pris på museer, kultur insitutasjoner Vi i Oslo har et like sammenhengene kunnskap Vil vi ha studneter må vi ha studenbolgier men vi spør ikke hvordan kan vi få fler internasjonale studenter? VI må ah en klar studenpolitikk! Helhetlig stragi for regionen (dette er manglende). Finne denne ene sentinger, som kan løfte opp oslo. Kommunkasjon snakker oss ned det er litt dyrt vi snakker ikke om verdien vi leverer, menn pengene vi bruker. Vi trenger ambassadører! Norges stolte ambasadører! business folk! Studentbyen oslo ølpriser totaløkonomi. Tøffere med å ta et ansvar! Vi er for forsiktige. Det er unorskt, vi snakker ikke om våre successhistorier. Snakker hverandre litt ned, har ikke kunnskap vi diskuterer farga på buksa.. Fortelle successhistorier og historier til hvordan folk lykkes. Det er redsel for å feile! Det er ikke drømmen om å lykkes. Hvordan kommuniserer med befolkningen internt og eksternt. Hvordan kan oslo normalisere 2. Hvis det var dere som var OBR sales pitch ute om Oslo Hva ville argumentene ha vært? 3 min innlegg. Oslo er en by for alle der du kan leve din livsstil den inneholder alle sesonger du kan finne muligheter i alle aldersfaser. The Action Capital empowering your life Alle familiemedlemmer får moderne, relevante idretter og tilbud.

5 TEAM 2 De viktigste kvalitetene ved Osloregionen: Nærhet til forskningsmiljøene, gode muligheter for rekruttering. God infrastruktur og tilgjengelighet. God støtte for gründere. Ressurssterk region. Komplette klynger (for eksempel maritime og Oslo Cancer Cluster) kombinert med den sosialdemokratiske kulturen. Ambisjonen om å bli verdens vinterhovedstad kombinert med kulturbiten og de fysiske forutsetningene (marka, øyene). Hva kan gjøre regionen enda mer attraktiv: Bedre tilrettelegging for studenter i forhold til boliger og kollektivtransport. Etablering av et regionalt filmfond, både for norske og utenlandske produsenter. Fokus på infrastruktur. Et velfungerende og stabilt offentlig apparat. Sørge for at høykompentent arbeidskraft tilkommer regionen ved å senke skatt og kostnadsnivå. Lage en god, salgbar historie for Oslo. Industrialisering av turisme (Vinterparken). Bedre forhold (helhetlig tankegang/strategi) for student og kulturpolitikk. Å erkjenne at Oslo faktisk er en egen region. Se Osloregionen med internasjonale øyne. Bestemme oss for å bli best, og tørre å satse! Bevisstgjøre og avdekke hva vi har muligheten til å bli best i verden på. Hva er de viktigste bidragene fra dere: Engasjement for å avdekke behov(ene). Universitetet må lage gode arenaer for innovasjon. Tettere samarbeid mellom forskere og produktutviklere (gründere). Utdanner de fremtidige arbeidstakerne i regionen. Filmfond! Kulturell kapital og kredibilitet. Internasjonal oppmerksomhet. Bygge boliger som folk har råd til å bo i. Samle forskning, teknologi og produktutvikling og næring under ett tak. Sørger for å få turister til Oslo hvert år (15% av turistene til Norge). Fremme og holde på (film)talentene. Høy kvalitet på arbeidskraft. Anerkjenne at vi er veldig flinke! Bli Osloambassadører. Sørge for at vi ikke snakker ned Oslo, og få resten av landet til å bli glad i Oslo. Øke selvtilliten i regionen.

6 Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Osloregionen? Oslo er en intim, uformell, oversiktlig og trygg storby med høy kompetanse og korte linjer til makta som også har det samme kulturelle mangfoldet som byer som er ti ganger så store. Fortellingen må være om miljøbyen Oslo. Kulturtilbudet, nærheten til ALT. Sikkerheten og livskvaliteten. Tilfredsstiller veldig mange av kravene som stilles av megatrender.

7 TEAM 3 Hva er de viktigste kvalitetene ved Osloregionen for deg og din virksomhet? God tilgang på studenter og arbeidskraft. God infrastruktur med tanke på data og internett og dekning. Reel konkuranse i bransjen, godt sammarbeid. Cafeer og kulturarrangement er mange og lett tilgjengelige Det produseres studenter, nærhet til arbeids og praksisplassermangfold. Studentene ville sagt det urbane. Nærhet til det kreative, en god sammling av kreatører, arbeidskraft og beslutningstagere. Største andelen av produserende virksomhet. Infrastruktur, talenttilgang konkuranse om de beste hodene. Er mulig å kombinere familieliv og karriære. Nærhet til naturen og det urbane BALANSE. Livskvalitet, sterk økonomi, man har mulighet til å ansette unge, virksomhetene har vekst gode studiemuligheter i nærheten av arbeidsplasser. Hva kunne gjort regionen enda mer atraktiv? Bedre rammevilkår for grundere, skape flere oppstartsbedrifter. Vi har det for behagelig trenger flere folk som tørr! Skape en atraktiv region for internasjonale tallenter som tilfører kompetanse. Finansiereing så man slipper å flytte prosjekter utenlands. Ønsker mer fokus på film. Filmbrnajsen er stigmatisert av kommunal støtte. MER STORLTHET RUNDT REGIONEN. Bedre fokus på innovasjon, det må bli greit å starte eget å innovere. Flere studentboliger og bedre utbygd kollektivtransport. Oslo trenger et byuniversitet sømmløst gjennom byen. Bedre vilkår for utenlandske forskere med familie når de kommer til Norge for å arbeide. Vi trenger inovasjon, fokus på studenter og kunnskap vi har resurser men de brukes ikke på kunnskap. Hva er de viktigste punktene i fortellingen om hvorfor internasjonale aktører burde etablere seg i Oslo Regionen? Fremme det vi har: høy kvalitet på norske produkter for eks. Bredt spekter. Starte å ta de små ideene på alvor. vi må ha mer åpenhet og fortelle mer om byen, ta litt ansvar utover det man gjør. Øke bevisstheten rundt inovering. Livskvalitet det er lett å leve i Oslo. Vi har mangfoldsperspektiv i forhold til kultur,fritid og etnisitet. Vi må bli stoltere. Oslo må tenke mer regionalt. Vi er en by i vekst. Rikt demokratisk land og vi er stabile. Har mye etisk og kreativ kapital. BÆREKRAFT vi har plass her.

8 TEAM 4 1. Alle beslutninger tas her. Nærhet til beslutningstaler. Stor by, utvalg av kompetanse Som person: By og land. Sjø/fjell/kort arbeidstid. Oslo er Norge. Profilerer noe stort. Man har alt her. Kulturtilbudet er rikt og høy kvalitet. Vi er i ferd med å bli urbane. Beholde kloke hoder hjemme vediern gratis utdanning vs. Å bli her Vi er gode nok Velferd: utlendinger blir. Velferd studenter: bolig kultur helse utvide byen ved å plassere studentene bydeler Gratis utdanning 2. Tansport : nær ok. Region tungt. For dårlig infrastruktur. Sykkkel/kollektiv Hva med avstander Mobilitet leder til spredning. Dårlig infrastruktur = tvunget befolkningsmønster Rike i sentrum. Sykle : sikkerhet/kontinitet (bysykkel) Myke verdier i komfort service pplass er verdifull og verdsatt Øst/vest skiller rik/fattig. Bedre integrering 3. trygghet: Hvorfor er det bare norske her i dag? vi gjør alt best selv vi trenger ikke endring. norsk er bra/ bra nok? Kan vi ære mer av andre? Det å være god er det bestes værste fiende. Finne måleståkker: bra er nok. Mix er bra. Studenter er mix. Oslo fremstår som dyr. best på noe ikke god på alt. vi har det så bra at vi ikke tenker på fremtiden. En typisk oslostudent er fra oslo Kulturkort til student Studenten må møte kommunen. 4. Utveksling. Stort potensiale for endring. Motivasjon for endring Hvordan motivere 50+? Flere og flere ledere er unge Vi er fremtiden ved å dele med andre. Ideolog og identitet. Vi har muligheten til å bli den foretrukne Vi vet hva vi trenger: Hvordan gjør vi det: vi må få de beste (beste på hva). da kommer de andre.

9 5. Hvorfor satse på oslo nå. Spør en utledning hva de vil ha oslo er destinasjonshopping SuksessStart med en ting som gjør at andre støtter ideen. Velg en ting: FOKUS hvorfor gjør vi dette/hvor finner vi motivasjonen for dette? Innovere og ikke kopiere. Vil vi ha utlendinger må vi intigrere Sats ungt enklere å integrere lettere å endre skap rask endring. Alle er spesielle Oppsummering: Hvorfor komme til Oslo: Skogen: Oslo er norge, norge er oslo. Derfor har vi kapitalen. Kom til oslo vi vil invenstere i din kunnskap. Innovasjon og utvikling skjer i små organisasjoner. Oslo er liten og vil satse på deg.

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014.

rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. rpm tilbud 10-årsjubileum 2014 Tilbudet gjelder t.o.m. september 2014. VI feirer RPM 10 år i Norden 2014 Betal kun 10% FOR EN RPM -grunnutdanning Du betaler kun 270 NOK, ordinærpris 2 700 NOK. (Som privatperson

Detaljer

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær

REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS. Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær REKRUTTERING COACHING SKREDDERSYDDE LØSNINGER KURS Personlig utvikling - Team bygging - Samarbeids relasjoner - Samarbeide leder/sekretær HVILKEN ROLLE VIL DU HA FREMOVER? Hva skal til for å komme dit?

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment.

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment. komplett båtglede Det første ledd i produksjonen av en Seaco foregår i Flekkefjord. Her føres gode båtbyggertradisjoner videre i Dracos erverdige lokaler, - og det synes vi forplikter! Vi legger vår sjel

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017

Østfold fylkes omdømme som næringsregion. Ole Christian Apeland Apeland 25. april 2017 Østfold fylkes omdømme som næringsregion Ole Christian Apeland Apeland 25 april 2017 Bakgrunn og metode OVERBLIKK: Befolkningsundersøkelse i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold Undersøkelsen

Detaljer

Barnas RedningsArk Russland

Barnas RedningsArk Russland Barnas RedningsArk Russland BRA's arbete i Russland Rapport Russland Mai 2003 Barnas RedningsArk's (BRA) prosjekter i Arkhangelsk i 2003 omfatter 5 skoler. Med utgangspunkt i Arkhangelsk er beliggenheten

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Kommunensektoren i en foranderlig verden

Kommunensektoren i en foranderlig verden Kommunensektoren i en foranderlig verden absorbasjonsevne Hva er dette? 10500 28000 120 000 De største utfordringene? Innvandring Og alt som følger med Arbeid Boliger Næringslivsvekst kompetanse Kommuneøkonomi

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon Små ekonomiers sårbarhet Gruppe A Konklusjon Diskussionsfrågor: 1. Är de monetära ordningarna i Danmark, Norge, Sverige och Island hållbara i en globaliserad ekonomi där kapital kan flöda fritt över gränserna?

Detaljer

Byen ved vannet Skien framover. Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016

Byen ved vannet Skien framover. Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016 Byen ved vannet Skien framover Siv ark MNAL Hanne Jonassen, Asplan Viak Klosterøya, 15. mars 2016 Byen ved vannet og Skien framover Hva har dere? Hva må dere få på plass? Utfordringene; hva sier de som

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det?

Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Bynatt 18. oktober 2013 Hva er egentlig stedsattraktivitet? Hvorfor satser på det? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 23. okt. 2013 1 23. okt. 2013 1 2 Risør

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen?

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Om handlingsrom, muligheter og et blikk på årets Attraktiv bynominerte. Erling Dokk Holm, Høgskolen Kristiania. Strategier for byvekst

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback

Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback Minde -stedet ved vannene prøvefelt Mindemyren dynamisk planlegging Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as Metropolitan Workshop FuggibaggiDesign Studio Engleback april 2009 november 2009 FORESTILL DERE ikke

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet Støperi: Bransjesamling 2015 17-18. november roduktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet V/ Ottar Henriksen Styreleder i Lean Forum Norge og rosjektdirektør i Sintef Raufoss

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

Bygg Grenland bort fra harrystempelet!

Bygg Grenland bort fra harrystempelet! Bygg Grenland bort fra harrystempelet! Dr psychol Oddvar Skjæveland arkitektur arkitektur struktur struktur kultur kultur Harry?? Hvilket verdisett: Byfil eller byfob? rom arkitekturpsykologi Daniel Kahnemann:

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

REFERAT. Workshop #ProjectOsloRegion. Historier om Osloregionen. Dato: 26.11.2014. Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling.

REFERAT. Workshop #ProjectOsloRegion. Historier om Osloregionen. Dato: 26.11.2014. Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling. Historier om Oslo Den innovative byen i en HUB for kompetanse og utvikling. Oslo Works kvalitetene ved Oslo- Vi må skille mellom bedrifters behov, opp mot enkelt individers behov. Det er også stor forskjell

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Østfolds unike mulighet. Ole Christian Apeland Apeland Østfoldkonferansen, 16. januar 2018

Østfolds unike mulighet. Ole Christian Apeland Apeland Østfoldkonferansen, 16. januar 2018 Østfolds unike mulighet Ole Christian Apeland Apeland Østfoldkonferansen, 16 januar 2018 Hva tenker de om meg? Hva østfoldingene tror andre tenker om dem Hva tenker de om meg? Fredrikstad Harry Halden

Detaljer

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro

Att skapa attraktivitet. Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Att skapa attraktivitet Münchenbryggeriet i Stockholm, 15. okt. 2014 Knut Vareide och Lars Kobro Hvorfor vokser steder? Hvilke drivkrefter er strukturelle eller ytre drivkrefter? Hvilke er indre drivkrefter

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering)

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Norge slik verden oppfatter oss Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Om undersøkelsen Innovasjon Norge har sommeren 2016 dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem

Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Region vest sin oppfølging av arkitekturstrategien. Hva og hvordan, når og hvem Leikanger 21. juni 2012 Astri Taklo, Utredningsseksjonen Samfunnet stiller krav til oss: arkitektur skal bidra til høy livskvalitet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen?

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva er en Catch up history? Velkommen til CITY realiteten Sterk sentralisering Men opplever vi urbanisering? 1960 2012 Tromsø sentrum 10000

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen. Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle. Tegning: Carolin Grotle. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Tett, men godt! rådgiver Carolin Grotle Tegning: Carolin Grotle Ski sentrum Eidsvoll sentrum Store arealer i byområder brukes til parkering i dag I utenlandsk litteratur er det beregnet

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

Sentrum som næringsarena i Framtidens byer

Sentrum som næringsarena i Framtidens byer Sentrum som næringsarena i Framtidens byer Direktør Harald J. Andersen 26. September 2012 09.02.2012 Harald Jachwitz Andersen Folloregionen Tjenester det er norsk økonomi det Andel av total sysselsetting.

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Pedagogisk Entreprenørskap

Pedagogisk Entreprenørskap Sogn regionråd, Luster 18.januar 2012 Pedagogisk Entreprenørskap Hva? Hvorfor? Hvordan? Inger Karin Røe Ødegård Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap et multidisiplinært fenomen

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS

Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS L Kilde: Innoco Generisk brukervennlig HR: Lokal tilpasning og

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer