Medlemsskriv. Nr oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011"

Transkript

1 Medlemsskriv Nr oktober INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER... 9 HUMUS HVOR VIKTIG ER DEN?... 9 HUSDYRGJØDSEL ØKOLOGISK DYRKING JORDBRUKSVEKSTER GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR GARTNERDAGENE PÅ GJENNESTAD Hyggelig prat under Gartnerdagene i Foto: Marianne Strøm

2 2

3 ARRANGEMENT Se kalender på Åkerbønner økologisk og konvensjonell dyrking Sted: Gjennestad/ Grønt Fagsenter. Tid: November (Dato kommer senere) Hva kan vi produsere av økologiske og konvensjonelle åkerbønner. Er kvaliteten vi produserer god nok. Tilgang på såvare. Erfaringer og resultater fra forsøk og praktisk dyrking. Såmengder, ugrasbekjempelse (ugrasharving og sprøyting) NLR Viken, FK Agri og Norgesfôr Vestfoldmøllene Økologisk frøavl behov for økologisk frø, hvordan lykkes vi best. Sted: Gjennestad/ Grønt Fagsenter. Tid: November (Dato kommer senere) Bioforsk Landvik og NLR Viken, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn Hønsehirse - hvordan best bekjempe den i flere kulturer Sted: Gjennestad/ Grønt Fagsenter. Tid: November (Dato kommer senere) Resultater/ erfaringer fra forsøk Kurs: Bonden som bedriftsleder Se program side 5 4 kurskvelder.kursavgift: Kr 1500 for hele kurset eller kr 500 pr kveld NLR Viken, MidtVestfold Regnskap og Romerike Landbruksrådgiving 3

4 INFO FRA DAGLIG LEDER Heldigvis har været nå vært bedre en periode slik at flere har fått reddet avling. Vi som driver med plantekultur har smertelig fått erfare hvor avhengig vi er av været denne sesongen. Tidlig i vekstsesongen var det grunn til optimisme, men når hadde vi sist et langvarig høyttrykk? Avling i flere kulturer har gått tapt, og mye som er høstet har kvalitetsforringelse. Dette skaper ringvirkninger, selv Aftenposten er nå opptatt av potetavlingene. Til tross for mye negativt er det et lyspunkt som vi omtalte i en pressemelding i uke 39 - om åkerbønner. Åkerbønnene har gitt brukbare avlinger og blir kvaliteten på såfrøene gode tror vi det blir sådd vesentlig mer til neste år. Den 1. september hadde NLR Viken styremøte, på Foss gård. Regnskap for førte halvår ble lagt fram etter at regnskapene for alle de fire enhetene var samlet. Tallene ser bra ut, men grunnet at inntekter fra feltforsøk og prosjekter kommer i annet halvår gir normalt ikke regnskapstall for første halvår et tilstrekkelig bilde av den økonomiske situasjonen. Vår forsøkstekniker på Foss gård har nå bestemt seg for å flytte utenlands. Med dette mister vi en energisk engelskmann som har gjort en god jobb og utvist stor fleksibilitet. Vi er derfor nå i en fase for ansettelse av en ny medarbeider. Er det noen som kjenner noen, eller en selv kunne tenke seg jobb som forsøkstekniker håper vi at du tar kontakt med oss. Planleggingen av Gartnerdagene har stort fokus om dagen og programmet blir meget innholdsrikt. Vi håper du har anledning til å være med. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller gå inn på 4

5 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER Kursavgift: kr 1500 for hele kurset eller kr 500 pr kveld Påmeldingsfrist: 14. november Kveld 1. Tema: Bedriftslederen Tid og sted: 21/11 kl på Grønt Fagsenter/Gjennestad Foredragsholdere: Kjetil Gran Bergsholm og Lars Kjuus Hvilke mål har jeg og de rundt meg. Bedriftslederen, fagpersonen og privatpersonen Ressurskartlegging. Materielle og menneskelige, nettverk, hvordan utnytte de. Hvilke oppgaver har jeg som bedriftsleder. Planlegging, styring, gjennomføring. Daglig drift (optimalisering) og utviklingsarbeid. Sette av tid til å tenke litt på egen situasjon. Kveld 2. Tema: Skatteregnskapet og min økonomiske virkelighet Tid og sted: 22/11 kl på Grønt Fagsenter/ Gjennestad Foredragsholdere: Jan Per Stokke (MidtVestfold regnskap), Lars Kjuus Hvordan forstå mitt skatteregnskap Hva tjener jeg egentlig (driftsregnskap), oppbygging av verdier. Hvordan er min økonomiske situasjon. Privatforbruk. Ta med eget regnskap og gjøre en øvelse på å forstå det Kveld 3. Tema: Økonomistyring Tid og sted: 28/11 kl på Grønt Fagsenter/Gjennestad Foredragsholdere: Jan Per Stokke, Lars Kjuus Driftsplaner, investeringer og kalkyler Årsbudsjett, hva vil jeg tjene. Likviditetsbudsjett, klarer jeg mine forpliktelser. Øvelse i å lage et enkelt budsjett Kveld 4. Tema: Finansiering og forsikringer Sted: Grønt Fagsenter/Gjennestad Tid: 29. november Foredragsholdere: LK-bank, Lars Kjuus Hva er viktigst; betalingsevne eller pantesikkerhet og vurdering av dette.(lk-bank) Lån eller leasing (LK-bank) Støtteordninger (Innovasjon Norge) Samarbeidsløsninger Forsikringer 5

6 6

7 7

8 AVLINGSSKADEERSTATNING Dessverre blir det aktuelt for mange av våre medlemmer å søke erstatning for klimabetinget avlingssvikt i år. Mye informasjon er gitt og mer kan leses på vår hjemmeside Noen viktige punkt: - Meld fra til landbrukskontoret så tidlig som mulig når det kan bli aktuelt med erstatning. Kommunen får da mulighet til å komme på befaring. - Ta foto av skadene. Kan bli viktig dokumentasjon i saksbehandlingen. - Søknadsfrist 31. oktober. Denne søknadsfristen er absolutt. SLF gir bare unntaksvis dispensasjon fra fristen (ved sykdom). Hvis dere er i tvil om dere skal søke, så vil vi anbefale dere å søke. Etter fristen vil det være for seint. UTFORDRING ETTER INNHØSTING Jevning av spor: Tunge treskere, kornhengere og andre innhøstingsmaskiner har satt tydelige spor etter seg mange steder. Hva gjør en for å rette opp dype hjulspor? Å begynne å jordarbeide på slike arealer kan gjøre vondt verre. Vent til det eventuelt tørker opp og bruk redskap som flytter jorda mest mulig sideveis som eksempelvis ei skålharv. Effekten blir best ved å kjøre litt på tvers av de sporene en vil jevne. Håndtering av areal med legde, halmstrenger, lang stubb.: Kan en få knust halmen med en beitepusser e.l. vil dette øke omsetningen av halmen. Ei skålharv eller annen roterende redskap vil også være aktuelt, viktig å få blandet jord og halm slik at halmen raskt nedbrytes. Høstpløying: Pløying vil kunne rette opp pakkeskader i matjordlaget. Likevel, ut fra hensyn til tap av jord og næringsstoffer vil det være riktig å vårpløye kornarealene mest mulig, i hvert fall på arealer med middels og stor erosjonsrisiko. Unngå å pløye tydelige vannveier i terrenget og tett på bekkekanter. Potet og grønnsaksarealer kan være en fordel å pløye for å få vannet til å trekke ned i stedet for å grave i overflaten. 8

9 Generelle råd: Vent med å kjøre til det har tørket mest mulig opp i det øverste sjiktet og jordarbeid eventuelt så grunt som mulig. Minst mulig vekt på traktor, minst mulig luttrykk i hjula, maks 0,8 bar. Sjekk med forhandler om hvor lite luft du kan kjøre med i praksis. SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER Ta med deg spade og gå en runde på eiendommen. Fjern rusk og rask fra innløp/ nedløpskummer slik at overflatevann fjernes mest mulig fra jordbruksarealet. Sjekk også at avskjæringsgrøfter ikke er gjengrodd. Klassikere fra de som driver registreringsarbeid ute i felten: - svake kanter langs bekker pga jordarbeiding for nær kanten - mye vegetasjon i bekker som styrer vannstrømmen og forårsaker graving og betydelig jordtap - samlegrøfter/rørgater er blokkert slik at rør har sklidd fra hverandre SMIL ordningene i landbruket gir deg mulighet for tilskudd opp mot 70 % for å reparere slike skader, kontakt landbrukskontoret i din kommune. HUMUS HVOR VIKTIG ER DEN? Fra medlemsskrivet Grønnsaker for henter vi frem igjen tabellen under som i klartekst viser oss hvor viktig innholdet av organisk materiale er i jorda for både nærings- og vannhusholdning. FUNKSJONEN TIL ORGANISK MATERIALE Næringsomsetning Øker jorda si evne til å holde på næring Kilde til plantenæring (N-P-S) Mat til jordorganismer som både binder og frigjør næring 9

10 Jordtype Hvis det organiske materialet reduseres fra: Kapasitet til å holde på næringsstoffer kan reduseres med: Siltig sand (5 % leire) 2 % til 1,5 % 14 % Siltig lettleire (20 % leire) 4% til 3,5 % 4 % Kilde: Humus er kompliserte organiske molekyler og forbindelser. Humuspartiklene er svært stabile molekyler som sjelden brytes videre ned hvis miljøet der de finnes ikke endres. Humuspartiklene kan ha en halveringstid på flere tusen år. Humus kan absorbere vann tilsvarende % av sin egen vekt. Humus spiller en sentral rolle i oppbygging av jordstruktur. HUSDYRGJØDSEL Bioforsk har et prosjekt hvor det analyseres husdyrgjødsel fra ulike dyreslag og områder. I Vestfold er det tatt ut 4 prøver fra ordinære svinebesetninger, etter god omrøring før spredning. Prøve nr. TS % Kjeldahl-N (kg/ton) N-NH4 (kg/ton) P (kg/ton) K (kg/ton) 1 7,4 3,9 2,8 0,85 1,8 2 9,2 3,6 2,4 0,88 1,3 3 3,4 4,6 3,6 0,74 1,7 4 4,4 3,2 2,5 0,63 1,5 Norm 8 5 2,5 1,5 2,5 I bunnen av tabellen merket Norm er det satt inn verdiene fra Skifteplan som gjelder gris, slakt, bløtgjødsel. Kjeldahl-N er det vi kaller totalt nitrogeninnhold i gjødsla. N-NH4 er lett-tilgjengelig N og det vi bruker i gjødslingsplanen. Differansen forteller innholdet av organisk N i gjødsla. Det som avviker mest i forhold til norm er fosforinnholdet i gjødsla. Bedre utnytting av fosfor i fôret gir lavere innhold av fosfor i gjødsla. Innholdet av fosfor i gjødsla henger sammen med tørrstoffinnholdet (TS) i gjødsla, halveres tørrstoffinnholdet halveres også fosforinnholdet. Prøve 1 og 2 har normalt TS innhold, men bare ca 55 % av fosforet i normprøven. Prøve 3 og 4 har lavere TS %, men ikke tilsvarende lavt fosforinnhold. Prøvene fra andre deler av landet vil vi komme tilbake til 10

11 seinere. Viser det seg at fosforinnholdet i husdyrgjødsla er mindre enn tidligere, bør dette kunne få konsekvenser for det spredearealkravet vi har i dag. Høstspredning av husdyrgjødsel I følge forskriften om spredning av husdyrgjødsel skal denne ut før 1. november med påfølgende nedmolding. Får du problemer med dette kravet pga tidspress eller for våt jord, ta kontakt med landbrukskontoret og diskuter dispensasjon for å få utsatt siste sprededato. ØKOLOGISK DYRKING Markedet for økologiske varer er varierende, men økologisk korn er det stor underdekking av her i Norge og nye produsenter ønskes velkommen. Fra 2012 har Sykehuset i Vestfold vedtatt at de skal ha økologisk mat i kantina. Dette vil medføre økt behov for mange ulike produkter (potet, grønnsaker, frukt og bær, matkorn, melk, kjøtt m.fl). I løpet av førjulsvinteren vil vi være med på å organisere en framtidig produksjon til SiV. I NLR Viken har vi kompetanse innen økologisk produksjon av de fleste kulturer. Ønsker du å diskutere muligheter for økologisk produksjon på gården din eller ønsker rådgiving innen en allerede etablert produksjon: - Ikke vær redd for å ta kontakt. Vi tilbyr gratis orientering/ råd (Økologisk Råd) om hvorvidt økologisk dyrking er aktuelt hos deg. Vi tilbyr også rådgiving innen produksjonen til sterkt subsidierte priser (100 kr/ t) om du underskriver en Rådgivingsavtale av 5-10 timers omfang i løpet av året. I tillegg kan vi tilby hjelp til utforming av Økologisk Plan, noe som Debio krever av deg (tidligere Driftsbeskrivelse). Ta kontakt med den enkelte rådgiver eller send en mail til / ring

12 JORDBRUKSVEKSTER KORN: HYGIENISK KVALITET OG LEVERINGSPROBLEMER Kornkjøperne var i år på tå hev for å luke ut partier med høyt innhold av mykotoksiner, særlig i havre med trekk i prisen for DON verdier over Utdrag fra analyserapport fra Eurofins uke 37 viser: 74 % av prøvene hadde lavt DON innhold, 22 % hadde høyt DON innhold og 4% var i høyeste klasse for DON sortering. Mye havre har blitt tresket etter den tid, - så får vi se hvordan dette vil påvirke den endelige fordelingen. Tidligere år har det vært snakket mye om faren for mjølauke i rug etter at hybridrug kom for fullt. Når vi tresket rugfeltene i år så vi svarte spirelegemer i avlinga som viser at det er mjølauke i partiet. Over 0,2 vektprosent gir fôrkorn/trekk, over 1% avvisning. Vi kjenner til at noen har fått avregnet rug som ellers holdt matkvalitet, som fôr pga Mjølauke i rug mjølauke. I et annet tilfelle ble det nulloppgjør pga fusariumsmitte i kornet. Selv om det er fusarium i kornet behøver det ikke være utviklet mykotoksiner i partiet. I tvilstilfeller bør det tas ut prøve for analyse av mykotoksiner. Prøven analyseres i Sverige og koster 600 kr. Tidligere dekket kornkjøper denne prøven, men ikke i år. Nullopppgjør for bonden har dessverre forkommet i år, begrunnet med dårlig hygienisk kvalitet. Kornet har likevel sin energiverdi, det går ca 4 kg nedtørket korn på 1 liter olje. Kornkjøperne har betalt 50 øre, men det forutsetter at det er blitt lagt på egen celle og ikke gått inn i produksjonen. Har en et tvilsomt parti bør en avklare med kornkjøper på forhånd slik at en kan vurdere alternative anvendelsesområder. Det gjelder å unngå unødig fraktkostnader og det finnes flisfyringsanlegg og lignende som bør kunne gi en bedre pris enn 50 øre pr kg. VANSKELIG SÅVARESITUASJON En ting er kvalitet og kvantum fra årets såkornarealer, i tillegg er det sådd svært lite høstkorn. Det skulle tilsi knapphet på såkorn til våren. 12

13 For å være sikker på å komme i mål med såkorn til neste vår er det viktig at du får undersøkt såvarekvaliteten på partier som du vurderer å bruke til eget såkorn. Prøver på 150 gram sendes til: Kimen Såvarelaboratoriet, PB 164, 1431 Ås. Kommentarer rundt sortsvalg Hvete: Den vanskelige såvaresituasjonen tilsier at en ikke kan velge og vrake i sorter neste år. Demonstrant vårhvete var ny for mange i år. Mange ble overrasket over tidlig mjøldoggangrep. I gj.snitt av 17 felt de siste 5 år har Demonstrant vært 2 % over Zebra i avling og 7 % over Bjarne. Vi hadde i år et godt felt i vårhvete (Ramnes) som ble behandlet 2 gg mot sopp i vekstsesongen (se tabell under - Kun til internt bruk). Sort Vann % Avling kg/daa Rel. avling Prot % Falltall % Aks prikk Bjarne 24, , Zebra 24, , Berserk 23, , ,5 Demonstrant 25, , Krabat 24, , Laban 25, , Zebra klarte seg best av vårhvetesortene i 2011 i vårt forsøk. Det er vårt inntrykk også ute blant dyrkerne. Zebra brytes seint ned og klarer seg bedre i sammenligning dess lengre kornet står ute. I felt ved siden av som ikke ble sprøytet var Zebra enda mer overlegen. Bjarne fikk mye nedbør i moden tilstand, og begynte å gro og drysse litt. Demonstrant er nest beste sort. Krabat er en sein norsk sort med veksttid og avlingsnivå mellom Bjarne og Zebra og med middels langt strå og veldig bra stråstyrke. Laban er godkjent, men ikke kjøpt av såvarefimaene ennå. Den er en sein klasse 2 sort med svært god proteinkvalitet. Bygg: Iron er en ny dansk 2 radssort på markedet i år. Den har samme veksttid som Gustav, har lengre strå, men er like stråstiv. Inntrykk av at de som hadde sorten i år var fornøyde og Iron vil være en god sort for Vestfold ved siden av Helium og Marigold (Strand) hva gjelder seine 2- radssorter. Havre: Her er det problemer med såkornkvaliteten. Belinda blir hovedsorten som tidligere. 13

14 ÅKERBØNNER Som kjent har vi hatt et demofelt med forskjellige såmengder og ugrasbekjempelse i en økologisk åker hos Aks og korn samdrift. Det er nylig tatt en avlingskontroll i dette feltet, vi aner interessante sammenhenger mellom såmengde, ugrasharving, legde og avling. Resultater fra feltet legges fram på åkerbønnemøtet som skal holdes i begynnelsen av november (se annonse). Møtet bør være interessant både for økologiske og konvensjonelle avlere. Åkerbønner har vist at de tåler regn over lengre perioder bedre enn mange andre vekster, men det betyr ikke at de er upåvirket av et slikt ugunstig vær. Rikelige nedbør i sommer førte til uønska sterk vekst i åkerbønnene og deretter legde. Legde i åkerbønner gir dårligere mating, men kanskje like ille er det fører til at belgene blir liggende nede i vått gras konstant, og dermed gir grobunn for muggsopp og fusarium. Imidlertid er det ikke kjent at en får mykotoksiner i åkerbønner på grunn av fusarium eller andre sopper. I konvensjonell avl kan vi sprøyte vekk grasugras (bør gjøres!), i økologisk avl er utfordringene noe større. På kommende møte diskuterer vi hvordan vi bedre kan lykkes enten vi dyrker økologisk eller konvensjonelle åkerbønner. FRØ Rødkløver Stor nyhet: Slåttehumla er funnet i Vestfold! Funnet ble gjort nær Fokserød i Sandefjord. Dette er en langtunget art som er særlig god å ha i rødkløver. Fram til 2010, da det ble funnet et eksemplar i Akershus, hadde den ikke vært funnet siden 1949 og var regnet som utdødd. For øvrig blir nok årets kløverfrøavlinger noen av de dårligste vi har sett. På grunn av lite humler i år, svake humlebol etter lav temperatur i mai, etterfulgt av dårlig vær for samling av pollen og nektar, må vi regne med at det er produsert relativt få dronninger. Nå er det viktig å legge til rette for neste års sesong. Allerede nå bør en starte tiltak. Legg ut halmballer 14

15 i høst slik at mus kan lage bol der i vinter. De gamle musebolene blir de beste boligene for humler neste år. Gjenstående korn i jordkantene vil også tiltrekke seg mus og bidra til flere musebol. Grasfrø Gjødsling pussing: Vi har fått noen spørsmål om pussing/høsting av gjenvekst i engsvingelfrøeng. Normalt går det greit å slå i oktober, men en skal ikke stubbe lavt. Enga vil være litt mer utsatt for skade om det blir kraftig barfrost, stor risiko er det vel neppe. Ellers er vårbrenning gunstig om en har mulighet til det, da unngår en risiko for frostskade. Pussing i rødsvingel, engrapp og strandrør må ikke gjøres så seint som nå. Gjødsling i disse artene er derimot aktuelt om en ikke har fått gjort høstgjødslingen enda. Økologisk frø I begynnelsen av november har vi et oppsummeringsmøte for sesongen hvor vi får med oss noen fra Bioforsk Landvik og forhåpentligvis også fra frøfirma. Tema blir behovet for økologisk frø og erfaringer og resultater (ikke avlinger enda) fra forsøkene i år. GROVFÔR Grovfôranalyser Etter hvert som dere tar ut analyser av årets fôr er vi veldig glad for tilbakemelding på hvordan det ser ut. Får vi tilbakemelding på hvordan grovfôrkvaliteten er ved ulike høstetidspunkt, ulik høsteteknikk og ulik lagring er det mye lettere å drive god rådgiving inn mot kommende sesong. Kvalitet og mengde er sluttproduktet/resultatet i grovfôrproduksjon. Skal vi ha mulighet til å hjelpe til å forbedre produksjonen er det helt avgjørende at vi kjenner utgangspunktet. Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp til å ta ut grovfôrprøver eller tolke analysene. Vi har prøveposer og konvolutter på Gjennestad. Leverandører av grovfôranalyser: og Grovfôrkvalitet Vi har stort sett bare fått tilbakemelding på 1.slått foreløpig. Fra disse analysene ser vi som forventet etter en tørr og varm vår, at energikonsentrasjonen er lav i forhold til slåttedato. Tørkesterk jord vil trolig komme bedre ut, fordi graset ikke ble drevet fram i like stor grad. Med tidlig utvikling og vannmangel ser vi også forholdsvis høyt innhold av indf. Der hvor vårgjødslinga hovedsakelig besto av organisk 15

16 gjødsel ser vi også til dels svært lave proteinverdier pga dårlig frigjøring av nitrogen. Etter førsteslåtten ble det som kjent en annen værtype og vi forventer en helt annen type fôr. Selv graset som ble slått til «normal» tid vil preges av mye nedbør og få soltimer. Lavt tørrstoff, lavt sukkerinnhold, lav indf, høyt protein, større grad av forurensning. Vi håper på det beste, men bør være klar over at både å berge og ta vare på kvaliteten blir vanskeligere i slike sesonger. Ta analyser tidlig av de forskjellige partiene slik at du lettere kan disponere de ulike kvalitetene riktig. POTET Innhøstinga har gått sakte men sikkert og det meste er kommet i hus. Usikkerheten ligger i om og hvor mye poteter som vil råtne på lager. Tilstrekkelig luft til å tørke ut råtnende knoller vil bli meget viktig. Daglig inspeksjon av potetlager bør settes på agendaen og bruk nesa i tillegg til å sjekke fuktigheten i kassene. På Gartnerdagene 25. oktober vil det bli rikelig tid til å høre om og diskutere lagerstyring. Se programmet på side 7. Vi sees! 16

17 GRØNNSAKER FOREBYGGE OPPBYGGING AV UGRASBANKEN Det finnes nå etter hvert noen flere som kjøper seg kantklipper-utstyr som kan brukes langs jordkanter og gårdsveier. Det kan likevel være fornuftig å leie slik klipping for å spare investerings-kostnaden og få gjort jobben i en ellers travel tid for produsenter av grønnsaker. Tidsaspektet er ofte en viktig årsaksfaktor gjennom sesongen når slikt arbeid forblir ugjort. Gjøres jobben skikkelig vil en også kunne redusere spredningen av flere ugrasslag inn på kulturmarka, ugras som en En modell som gjør en god jobb, her kanskje også ville fått problemer demonstrert på Rom i Slagendalen. med å bekjempe i produksjonen i de påfølgende åra og som kan koste en del tap. Det finnes noen som også tar på seg slik leiekjøring i Vestfold. JORDPRØVETAKING, PH OG KALKING Det er helt nødvendig i en hver grønnsaksproduksjon, der det står produkter for flere millioner kroner ute, - og ha gode jordprøver som en kan stole på. Vi minner om disse temaene og viser til fyldig informasjon på viken.lr.no under innklikket Grønnsaker med publiseringsdato 12. september Du finner også på denne siden et innlegg om temaene fra professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap UMB. Krogstad poengterer bl.a. følgende mht uttak av jordprøver: - Jordprøver må tas når jorda er stabil, dvs helst på høsten etter innhøsting eller på våren før gjødsling. - Jordprøver må aldri tas rett etter gjødsling og kalking eller i perioder hvor det fortsatt ligger mye gjødsel igjen i jorda. - Ta jordprøver etter et system som reduserer feilen ved uttak mest mulig og som sikrer en mest mulig representativ prøve. Man vil prøve å komme tilbake til samme sted ved senere prøvetaking. 17

18 SELLERI KAN BLI NY SUPERMAT Svært få vet at stangselleri motvirker utviklingen av Alzheimer. Alzheimer er også et prioritert forskningsområde i Norge der Forskningsradet.no skriver at Demens er den hyppigste årsaken til innleggelse på sykehjem, og hele 80 % av eldre på sykehjem har demens. Omsorgen for demente personer i Norge beløper seg til over milliarder kroner pr år. Jan Ferstad har på 7. oktober 2011 publisert en artikkel som vi sakser litt fra nedenfor: Selleri er ikke bare sunt og godt. Grønnsaken kan også bidra til å sikre mental helse. Forskere i USA har funnet at den inneholder stoffer som kan motvirke Alzheimers og andre hjernesykdommer. Det ser ut til at forbindelsene luteolin og diosmin som finnes i selleri, kan blokkere betennelser som gradvis ødelegger hjernen til pasienter med Alzheimers. I dyreforsøk er det påvist reduserte nivåer av amyloid beta, som danner de klebrige avleiringene i hjernen til pasienter med Alzheimers. Luteolin og diosmin tilhører en gruppe av plantestoffer som kalles flavonoider. - Luteolin og diosmin vil kunne brukes i renset form som terapeutiske midler. Forbindelsene har få bivirkninger og er tilgjengelige som kosttilskudd, sa Dr. Terrence Town ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles til The Sunday Times i Han understreket at forskningen var i en tidlig fase og basert på dyreforsøk. I sin studie brukte han mus genmodifisert for å utvikle Alzheimers. Utviklingen av sykdommen bremset kraftig i dyr som fikk diosmin. Ny supermat Stemmer det at selleri kan forsinke utviklingen av hjernesykdommer vil selleri kunne bli ny "supermat" sammen med grønn paprika, kamille og andre grønne grønnsaker som inneholder lignende forbindelser. - Vi vet at et sunt balansert kosthold kan redusere risiko for demens. Dette arbeidet bekrefter behovet for å spise en diett rik på frukt og grønnsaker, sa Dr. Susanne Sorensen ved Alzheimers Society i Storbritannia til timesonline.co.uk 18

19 FRUKT OG BÆR NYE JORDBÆRSORTER? 2011 ble året hvor Sonata for første gang virkelig ble testet. På tross av at testen gikk ganske ok er det ikke tid til å hvile på laurbærene. Det er tid for å løfte blikket og se etter avløseren til Florence, Honeoye eller kanskje også Sonata! Arbeidet med å finne nye og bedre sorter er en lang prosess. På et møte for en rekke norske jordbærrådgivere på Foss gård i september ble det bestemt at vi skulle ta kontakt med Bærdyrkerlaget, men også andre relevante institusjoner med formål å debattere om vi kan få til en mer smidig introduksjon av jordbærsorter fra utlandet. At Sonata først kom til Norge 11 år etter første prøvedyrkning i Danmark er utilfredsstillende. Vi mangler en god tidlig jordbærsort, en mer velsmakende sen sort enn Florence, og en avløser for Senga Sengana. Og dette under forutsetning av at Sonata erstatter Korona til butikksalg. For tiden er Graminor i gang med å teste ut nye norske sorter (flere spennende nyheter), men vi har også bruk for tilgang på de nyeste sorter fra utlandet. Om vi kan finne noen brukbare sorter er ikke sikkert, men det er nødvendig å teste kandidatene. En god ting ville også være om vi kunne få en enklere og billigere måte å utføre testingen. Dere medlemmer med interesse for dette skal vite at vi jordbærrådgivere i NLR samarbeider om å prøve å få til en bedre situasjon for dere på nettopp dette feltet. UTPRØVING AV NYE EPLESORTAR NLR Viken er prosjekteigar for den nasjonale dugnaden for å testa ut nye eplesortar. I prosjektet er styringsgruppa samansett av to fruktdyrkarar, Graminor, Sagaplant, Frukt-og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor og tre andre rådgivingseiningar i NLR. Fruktproduksjon er ein langsiktig produksjon, og endringar i sortimentet tek lang tid. Å skaffa nytt plantemateriale tek lang tid, sidan trea må i karantene når dei kjem frå andre land. Kunnskapen om nye sortar blir dermed liten og det blir ofte misoppfatningar kring dyrkingsteknikk, haustetider og korleis Rubinstep klar til første hausting 30/9 smaken eigentleg skal være for enkelte sortar. 19

20 Det vart difor planta ut over 1600 tre av 10 sortar i storskalaforsøk våren To felt vart lagt til Austlandet (Lier og Gvarv), og to felt på Vestlandet (Bioforsk Ullensvang og Stryn). Det vart planta 40 tre av kvar sort ved kvar lokalitet. Felta vart kartfesta, og det vert teke analyser av jord og jordtype, slik at dette saman med klimadata kan vera med og leggja til rette for rådgjeving om val av dyrkingsforhold for dei enkelte sortane. Trea er planta etter moderne tettplantingsprinsipp. Sjølv om trea vart planta som toårige tre frå planteskulen er det i år framleis vekst og oppbygging av treet som står i fokus. Avlinga i år blir ikkje så veldig stor, men det blir smaksprøvar av alle sortar som kan være med å bestemme vidare utval av sortane. Fin haustdag med innhausting. Trea har hatt god utvikling og har nådd topphøgda etter to sesongar i feltet. Det blir smaksprøvar av nokre av sortane på Gartnerdagane 25.okt! ERFARING MED KOPPERPREPARAT (NORDOX) I ØKOLOGISK SOLBÆR Bruk av kopper i økologisk dyrking er mye omdiskutert. I forbindelse med innføring av den nye EU- økologiforordningen i Norge, har et av de vanskelige spørsmålene vært om kopper skal tillates i Norge eller ikke. I EU-forordning er kopper tillatt. Hva Landbruks- og Matdepartementet bestemmer seg for i Norge, er enda ikke kjent. Norsk Landbruksrådgiving søkte dispensasjon for bruk av kopper (Nordox) i rips, solbær, stikkelsbær, bringebær og bjørnebær i vår. Søknaden ble først avslått, men vedtaket ble påklagd, og klagen tatt til følge. I økologisk solbær har bærbuskbladflekksopp vært et stort problem i mange år. For første gang kunne det settes inn et effektivt tiltak mot soppen. Solbærblad med sterke angrep av bærbuskbladflekksopp 11/

21 Bladflekksopp overvintrer på fjorårs bærklasestilker og på gammelt bladverk. Soppen infiserer i regnvær omtrent på samme måte som epleskurv. Sprøyting med Nordox i svake doser, 50 g pr daa (1/5 av normaldosen), gir god beskyttelse. Til tross for en svært våt sommer i år, ga sprøytingen(e) gode resultater. Friskt bladverk etter høsting har stor betydning for blomsterknoppdanning for neste år. Årets avling var høyere enn tidligere, men full effekt av koppersprøytingen på avlinga ventes ikke før neste år. For økologisk solbærdyrking vil det Friske blad i solbærfelt 29/7-11. Utover i september gikk bladflekksoppen noe på også i år til tross for behandling med Nordox. ha stor betydning at kopper blir tillatt å bruke. Resistente sorter vil være den beste løsningen. Så langt har det ikke vært fokus på bladflekksopp i sortsforedlingen, så det ligger noe fram i tid før vi kan regne med å ha resistente sorter. 21

22 GARTNERDAGENE PÅ GJENNESTAD Gartnerdagene arrangeres på Gjennestad Gartnerskole i Stokke i Vestfold, tirsdag 25. og onsdag 26. oktober Dette er den største utstillingen innen gartnernæringen i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Gjennestad Gartnerskole, Norsk Landbruksrådgiving Viken og Norsk Gartnerforbund, og har blitt en naturlig, årlig møteplass for næringa. Nytt av året er at det er tre parallelle fagseminar på tirsdag 25.oktober: Frukt & Bær Potet & Grønnsaker Veksthus Tirsdag ettermiddag blir det offisiell åpning av utstillingen ved Erling Lae, Fylkesmann i Vestfold. Hele onsdag er viet utstillingen, med rundt 80 firma presentert på 40 stander. Hele arrangementet avsluttes onsdag ettermiddag med et inspirerende møte med gartnersønn og seiler Bjørnar Erikstad med foredraget: MOTVIND ER TIL FOR Å SEILES I Et foredrag om motivasjon og måloppnåelse hvor Bjørnar Erikstad forteller om hvordan man kan seile like raskt og raskere, selv med korte armer! Bjørnar ble født i 1981 med syndromet TAR, et sjeldent syndrom som kort fortalt har gitt Bjørnar korte armer, hvor fingrene er festet direkte på skuldrene. Benene kunne ikke brukes før etter et titalls operasjoner. Dette har ikke hindret Bjørnar i å 22

23 seile siden han var 8 år gammel. Han startet i Optimist og seiler nå 2.4mR på det norske landslaget i seiling, men har også seilt flere andre båttyper. Bjørnar har to bronser fra VM for funksjonshemmede, syvende og åttende plass fra Paralympic, fem NM-gull i 2.4mR for funksjonsfriske og han har vunnet kongepokal i seiling! Bjørnars mål er gull i Paralympic For å oppnå en slik tøff målsetning er det mye trening som skal nedlegges og erfaringer høstes. Bjørnar mener han har potensial til å oppnå målsetningen sammen med resten av teamet og gode samarbeidspartnere. Bjørnar er oppvokst på en gård på Nøtterøy med veksthus og grønnsaksproduksjon, og har bidratt på lik linje med sine søsken, tross sitt handikap. Det er interessant og inspirerende å høre om hvordan denne gutten har nådd målene sine, til tross for store hindringer! Dette blir kick-off på Gartnerdagene onsdag 26. oktober kl Kick-off tilbake i hverdagen, med mer håp, optimisme og inspirasjon! Følg med på for fortløpende informasjon! 23

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Fagmøte Bondestua Rakkestad 21. januar 2010 Areal, % av totalt kornareal 100 90 80 70 60 50 40 30 Rughvete Høsthvete

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 49 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting:

Ole Julsrud, Eidsvoll Jordart: Siltig mellomsand, moldkl. 1 Gjødsling: 6.5.: 4 t grisemøkk 8.5.: 22 kg Soppsprøyting: Kornarter og Økonomi KORNARTER OG ØKONOMI Vårkorn på ulike jordarter Sammenligning av kornarter I år var det havre som klarte seg best både på leirjorda og på siltjorda. På sandjord med vanning og soppsprøyting

Detaljer

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst

Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga Jan Stabbetorp NLR Øst Lønnsom dyrking av matkorn Landbrukshelga 2016 Jan Stabbetorp NLR Øst Behov for matkorn i Norge År Hvete, tusen tonn % norsk 2000 335 60 2005 325 75 2010 301 36 2014 279 43 År Rug, tusen tonn % norsk

Detaljer

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012

Kornsorter på Julemøte. Sørum 18. desember 2012 Kornsorter på Julemøte Sørum 18. desember 2012 Hva skjer i Landbruksrådgivinga? Nye kontorlokaler fra mars Vikar for Stine Vandsemb 2013: Kari Engmark Konkrete Rådgivingsprodukter Grupperådgiving økonomi

Detaljer

Olje- og proteinvekster

Olje- og proteinvekster Olje- og proteinvekster Foto: Unni Abrahamsen C M Y CM MY CY CMY K Alt du trenger til planteproduksjon: såvarer Platevern gjødsel Desinfeksjon kalk ensilering Mikronæring vi har også: fôr til alle husdyrslag

Detaljer

Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus. Jan Stabbetorp Forsøksringen Romerike

Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus. Jan Stabbetorp Forsøksringen Romerike Redusert jordarbeiding i Danmark og Østfold/Akershus Jan Stabbetorp Landbruk i Østfold/Akershus og Danmark Hva er likt - og hva er forskjellig? Danmark Norge/ Akershus Bruksstørrelse Ha Daa Jord Moldholdig,

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 80 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Bygg Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg. Også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa. At Sør Trøndelag

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøkvalitet. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 241 Frøkvalitet Foto: John Ingar Øverland 242 Øverland, J.I. & Aamlid, T.S. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Spireevne hos timotei John Ingar Øverland 1, Trygve

Detaljer

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst Klimatilpasning - risikovudering Jan Stabbetorp NLR Øst Dette har jeg tenkt å snakke om Risikovurderinger i planteproduksjon Valg av arter og sorter Vekstskifte Gjødsling Såtid Høsting tørking - lagring

Detaljer

Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013

Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013 Sorter-korn og oljevekster sesongen 2013 Havre Belinda sein, 114 dager. Registrert tiltagende økning av fusarium og mykotoksiner. Canyon som Belinda, men litt høyere avling og ca 2 dager seinere. Den er

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Status for fusarium og mykotoksiner

Status for fusarium og mykotoksiner Status for fusarium og mykotoksiner Norgesfôr, Scandic Hamar 5. februar 2013 Einar Strand Fagkoordinator korn, Norsk Landbruksrådgiving Prosjektleder Fagforum Korn, Bioforsk Fagforum Korn Fagforum Korn

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

Mer om økologisk korn

Mer om økologisk korn Mer om økologisk korn Omleggingskurs, 16. mars 2010 1 Einar Kiserud Forsøksringen SørØst Bygg 2 Spirer raskt, dekker godt tidlig Krever mye N tidlig, kun aktuelt med husdyrgjødsel Blir tynn ved lite næring

Detaljer

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster

Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 377 Forsøk med økologisk produksjon av erter sorter og støttevekster Unni Abrahamsen, Ellen Kristine Olberg & Mauritz Åssveen / unni.abrahamsen@planteforsk.no

Detaljer

Forsøksresultater 2016

Forsøksresultater 2016 Forsøksresultater 2016 Harald Solberg www.nlrinnlandet.no Aktivitet mot kornprodusenter i NLR Innlandet Kornforsøk lokalt viktig basis i rådgivinga E-nytt NLR Innlandet utenom sesong E-nytt korn hver uke

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 10 (1) 85 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen, Oddvar Bjerke & Lasse Weiseth Bioforsk Landbruk mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Vårhvetesorter og soppbekjempelse 124 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Vårhvetesorter og soppbekjempelse Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Varslingssystemet VIPS (Varsling innen planteskadegjørere,

Detaljer

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 6 (1) 81 Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no I 2010 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking

Bjørn Inge Rostad. Høstkorndyrking Bjørn Inge Rostad Høstkorndyrking Planlegging Ugraskontroll ph Skiftet bør være fri for kveke og annet problemugras Drenering- avskjæringsgrøfter God planlegging året i forveien! Forgrøder Velge en art

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Intensiv dyrking av hybridrug

Intensiv dyrking av hybridrug Intensiv dyrking av hybridrug Unni Abrahamsen og Terje Tandsether, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter unni.abrahamsen@planteforsk.no, terje.tandsether@planteforsk.no Planteforsk Grønn forskning 1-23

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking

Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking Jordkultur Pakking -Virkning på jordstruktur Tiltak for å motvirke skader Kalking Nordland 2013 Atle Hauge Bioforsk Jord og Miljø Slides om pakking: Utarbeidet av Trond Børresen, UMB Jordkultur Gjødsel

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt 46 Hoel, B & Abrahamsen, U / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll bernthoel@bioforskno Innledning Kornartene

Detaljer

FOSFOR som plantenæring og forurenser

FOSFOR som plantenæring og forurenser FOSFOR som plantenæring og forurenser Prosjekt «Jorda på jordet» i Hof og Holmestrand. 2 FOSFOR OG ALGEVEKST Fosfor (P) er det næringsstoffet som begrenser algevekst i ferskvann. Mindre bruk av fosfor

Detaljer

Velkommen til fagdag dekk!

Velkommen til fagdag dekk! Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014

Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Rapport: Demonstrasjonsfelt med biogjødsel i eng, 2014 Forsøksdata: Feltvert: Sigbjørn Grøtterød 2års eng, fôr til ammekyr Plassering: Linnestad, Re Rute str. 12*30 m 2 gjentak. Feltet ble stort og det

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells

Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon. NLR Østafjells Optimalisering av økonomien i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells silja.valand@lr.no l Hva kan vi gjøre noe med? Vekstskifte Arter og sorter med god økonomi Faste kostnader

Detaljer

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir.

Unni Anita Farstad. Fra: John Ingar Øverland mailto:john.in ar.overland Sendt : 4. februar 2011 12:36 Til: Karl-Otto Mauland Emne: Søknad. Ir. Unni Anita Farstad Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karl-Otto Mauland 4. februar 211 13:24 VFK-FADM Stab Service Dok VS: Søknad Kursbeskrivelse-Vedlegg-RLK-februar211.docx; RLK-Søknad- Vestfold FR&Gafa.docx

Detaljer

Gjødsling og jordsmonn

Gjødsling og jordsmonn Gjødsling og jordsmonn Innlegg for Ørsta-delegasjon på besøk hos Bioforsk Økologisk, Tingvoll 3.12.2009 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.no Innledning til en diskusjon om jord-kultur Økologisk

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Korn. Kornavling Vann% Strålengde Stråknekk Grå øyefl. Hl-v. kg/daa rel. v/høst. cm % % kg Ant.felt ,0 15,1 16,0 15,5

Korn. Kornavling Vann% Strålengde Stråknekk Grå øyefl. Hl-v. kg/daa rel. v/høst. cm % % kg Ant.felt ,0 15,1 16,0 15,5 Korn Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen, Håkon Linnerud og Frank Enger, Planteforsk Apelsvoll forskingssenter. Lasse Weiseth, Kvithamar forskingssenter I dette kapitlet presenteres

Detaljer

Plommedyrking og plantehelse i plomme. Gaute Myren

Plommedyrking og plantehelse i plomme. Gaute Myren Plommedyrking og plantehelse i plomme Gaute Myren Lier 2006-12 Mars Mai Juli Oktober 26.10.2012 Gaute Myren 2 Klima i 2012 Oversikt over temperatur og nedbør 1.mai til 1.september i ulike fruktdistrikt.

Detaljer

Storskalaforsøket i eple og. Bioforsk Ullensvang

Storskalaforsøket i eple og. Bioforsk Ullensvang Storskalaforsøket i eple og Rubinstepeigenskapar og haustetid Mekjell Meland Bioforsk Ullensvang Gaute Myren Innhald Eplesortimentet i Noreg Den offentlege rettleiingsprøvinga og storskalaforsøk Sorten

Detaljer

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling

Rapport Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Rapport 2017 Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling Ane Harestad September 2017 Innhald Innhald... 2 Samarbeidspartar... 3 Mål... 3 Delmål... 3 Bakgrunn... 3 Gjødseldyreiningar... 3 Jordprøvepraksis...

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Veileder HUSDYRGJØDSEL - egenskaper og bruksområder Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Husdyrgjødsel og næringsinnhold Bioforsk har sammen med Norsk Landbruksrådgiving i 2006-11 gjennomført prosjektet «Næringsinnhold

Detaljer

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 2013

Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 2013 Prosjektrapport Overvåking av nitrogen i grønnsaksjord 13 Bakgrunn I de fleste grønnsakskulturer er det behov for en god del næring for å få optimale avlinger. Dette er verdifulle kulturer der kostnaden

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet

Fagforum Korn. Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Prøving av byggsorter på Sør-Vestlandet Mauritz Åssveen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll mauritz.assveen@nibio.no Innledning Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter på Sør-Vestlandet. I stedet

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 30 Abrahamsen, U. et al. / Bioforsk FOKUS 8 () Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen, Oleif Elen 2 & Guro Brodal 2 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse Ås

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

Gjødsling til korn. 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge

Gjødsling til korn. 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge Gjødsling til korn 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge Norsk korndyrking, 1961-2010: Opptur og nedtur Totalproduksjon korn, Norge, (5 års glidende gj snitt), 1961-2 Tre gode kornår på rad! Vær, vekstforhold,

Detaljer

Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete

Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete 88 Abrahamsen, U. & G. Brodal / NIBIO BOK 3 (1) Virkning av ulike forgrøder på neste års avling av hvete Unni Abrahamsen 1 & Guro Brodal 2 1 NIBIO og frøvekster Apelsvoll, 2 NIBIO Soppsjukdommer unni.abrahamsen@nibio.no

Detaljer

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø 21.11.2013 Hvorfor belgvekster? Nitrogenfiksering Forbedrer jordstruktur Proteininnhold og fôropptak økes Økonomi Utfordring

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess! Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010 Jordprøvetaking, ph og kalking Professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap, UMB Innlegg på Gartnerdagene på gg p g p Gjennestad 28. oktober 2010 Temaer som tas opp Uttak av jordprøver.

Detaljer

Engdyrking og grovfôrkvalitet

Engdyrking og grovfôrkvalitet Engdyrking og grovfôrkvalitet En spørreundersøkelse blant melkeprodusenter - 2017 Resultater fra spørreundersøkelse Astrid Een Thuen AgriAnalyse Hvor mye grovfôrareal driver du? Både eid og leid (n totalt

Detaljer

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng 155 Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1, Per O. Lindemark 2 & Stein Jørgensen 3 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3 Hedmark

Detaljer

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010

Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Rapport om analyse av mykotoksiner høsten 2010 Per Ove Leistad 25.10.2010 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Metode...5 2.1 Kartlegging...5 2.2 Utvalg...5 2.3 Sortering av korn...5 2.4 Laboratorie utstyr...5

Detaljer

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl Optimal gjødselplan Kvinesdal 22.09. 2016 Svein Lysestøl Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Her beiter kyr. Nå har hver melkebonde i gjennomsnitt 22 melkekyr, for 15 år siden var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Her beiter kyr Ei ku som melker 25 liter melk hver dag spiser 50 kg fôr og drikker 50-60 liter vann. De fleste kyr får en kalv i året og er melkekyr i fire år. En kalv av hunnkjønn kalles kvige. Kviga

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 123 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018

Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 Prognose for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2017/2018 27. september 2017 Tilgangsprognose Norske Felleskjøp har oppdatert prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraftfôrindustri for

Detaljer

Rips og stikkelsbær for frisk konsum

Rips og stikkelsbær for frisk konsum Rips og stikkelsbær for frisk konsum Dyrking av rips og stikkelsbær i espalier (hekk ) Relativt nytt dyrkningsteknikk For rips utviklet i Holland i begynnelse av 90- tallet Først og fremst tenkt for rips

Detaljer

Gropflekk - hvorfor i 2006?

Gropflekk - hvorfor i 2006? Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene

Detaljer

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene.

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene. Rapport Forsøk med Amistar mot tørrflekksyke i potet 2013 Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2013, men tendens til størst avling ved sprøyting ved begynnende

Detaljer

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi. Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Plantevern i grønnsaker uten bruk av kjemi Økogudbrand 15.feb 007 Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Ugras Viktigste årsak til reduserte avlinger og kvalitet i økologisk landbruk Største kostnad direkte

Detaljer

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng 189 Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Trygve S. Aamlid 1, Trond Gunnarstorp 2, Åge Susort 3 og Anne A. Steensohn 3 1 Bioforsk Miljø, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig. Sissel Hansen

Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig. Sissel Hansen Hvordan kan landbruket få gode avlinger og samtidig være klimavennlig Sissel Hansen Disposisjon Nitrogen og lystgass Husdyrgjødsel, bondens gull, men mulig utslippsbombe Drenering og utslipp av klimagasser

Detaljer

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr

Økt produksjon. For de fleste vil ønsket om økt kjøtt- eller mjølkeproduksjon bety et økt behov for mer fôr, både av kraftfôr og grovfôr Situasjonen i dag. - 3 «dårlige» år (2011-2013) har vært avløst av 3 forholdsvis gode år (2014-2016) - Underskuddssituasjonen på grovfôr er snudd til nesten det motsatte. - Import av grovfôr til regionen

Detaljer

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2015 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 25.11.2015 v/ Ingrid Myrstad Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport basert på

Detaljer

Handtering av årets avling

Handtering av årets avling Mykotoksinar i norsk fôrkorn Handtering av årets avling Tiltak for neste sesong Uformell prognose for tilgang Tilgang korn (tonn) Gjennomsnitt 2004-08 2008 Prognose 2009 Prognose ifht Prognose ifht siste

Detaljer

Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse

Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse Jord- og Plantekultur 216 / NIBIO BOK 2 (1) 189 Gjødsling, vekstregulering og soppbekjempelse Foto: Lars T. Havstad 19 J. I. Øverland & L. T. Havstad / NIBIO BOK 2 (1) Gjødsling av frøeng av Lidar timotei

Detaljer

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på:

Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Kontakt oss på: Nytt fra Innhold: Været kan man ikke gjøre noe med Hva betyr utsatt såing på avling? Tiltak ved sein sådd åker Avlingskade Av Fagsjef Erik Hørluck Berg, NLRØ Kontakt oss på: Nr 4-2013 Telefon: 952 86 000

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING Korn 2016 18. februar 2016 Annbjørg Øverli Kristoffersen, Avdeling for Korn og Frøvekster, Apelsvoll BIOREST, BIOGJØDSEL, RÅTNEREST Energien i matavfall

Detaljer

Forsøk med bixafen i hvete

Forsøk med bixafen i hvete 91 Forsøk med bixafen i hvete Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virkningsmekanisme

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL Bruk av husdyrgjødsel eller anna organisk gjødselslag i økologisk kornproduksjon

HUSDYRGJØDSEL Bruk av husdyrgjødsel eller anna organisk gjødselslag i økologisk kornproduksjon HUSDYRGJØDSEL Bruk av husdyrgjødsel eller anna organisk gjødselslag i økologisk kornproduksjon Lars Nesheim, Forskar Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Fagkoordinator Grovfôr Norsk Landbruksrådgiving Fagkveld

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter.

Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter. Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Verdiprøving økologisk korn 2014, med fokus på gamle kornsorter.

Detaljer

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri

Satsning på økologisk. - Hva gjør Felleskjøpet Agri Satsning på økologisk - Hva gjør Felleskjøpet Agri FKA gjennomfører løft på økologisk mottak i sesong Økologisk korn i sesong: Lena Larvik Askim Eidsvoll Fra 1. oktober også mottak av økologisk korn ved:

Detaljer

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon

Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Integrert plantevern i en bærekraftig hveteproduksjon Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll Korn- og miljømøte i Follo 14. Februar 2011 Bakgrunn Vi har store utfordringer med skrumpent korn og fusarium

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken

Gjødsling til gulrot. Torgeir Tajet NLR Viken Gjødsling til gulrot Torgeir Tajet NLR Viken Nitrogen Gjødsling til gulrot N til gulrot (Vestfold 2004 2007) Veksttilpasset næringstilførsel i gulrot Fosforforsøka (NLR/ Bioforsk/ UMB) Andre næringsstoffer

Detaljer

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling?

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling? Nitratmåling i blad - metode for å treffe Foto: Rune Karlsen riktig N-gjødsling? Siri Abrahamsen Rådgiver potet Hvor vil vi? Utarbeide hjelpemiddel til å treffe riktig mengde nitrogen Mål: Stor avling

Detaljer

Gjødsling Gaute Myren 1

Gjødsling Gaute Myren 1 Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør ikkje være eldre enn 5 år. Det er best å lage jordprøve

Detaljer