SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil"

Transkript

1 RAPPORTSERIE Rapport 04/2013 Landrapport Brasil

2 INNHOLD Aktuelle adresser Norges ambassade i Brasil Generalkonsulatet i Rio de Janeiro Capes CNPq Brasils utdanningsdepartement Regjeringens Brasil-strategi planer/planer/2011/brasil_strategi.html?id= NorLARNet Norges forskningsråd, Latin-Amerikaprogrammet Home_page/ Aktuelle adresser /2/ Kart /4/ Forord Direktør Alf Rasmussen, /5/ FAKTA OG BAKGRUNN Studentutveksling /6/ Høyere utdanning /8/ Hadde Norge som førstevalg /11/ Gradsstruktur i Brasils høyere utdanning /12/ Brasil som internasjonal aktør Geraldo Adriano Godoy de Campos /13/ Tett forhold mellom ansatte og studenter /17/ Regjeringens Brasil-strategi og samarbeidsavtaler /19/ Lærte seg flytande portugisisk /20/ Forskningssamarbeid /21/ KUNNSKAPSTRIANGELET-UTDANNING, FORSKNING, NÆRINGSLIV Sender studentene til Brasil /23/ Vil tilbake for å jobbe /24/ Norge satser i Brasil Rune Andersen/Innovasjon Norge /25/ Oljefunn utenfor Rio driver forskningen /29/ Dynamiske forskningsmiljøer /31/ KUNNSKAP OG SAMFUNN Forskere trenger personlige kontakter Einar Braathen /Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) /32/ Økende interesse for portugisisk Steinar Sæther /Universitetet i Oslo /34/ Studentar forskar tidleg /35/ Kobler forskning og praksis Trond Heitmann /Høgskolen i Østfold /36/ Sosionom i anna land /37/ Satser på internasjonalisering i høyere utdanning /16/ Næringslivet treng arbeidskraft /27/ UTGIVER/ Senter for internasjonalisering av utdanning (), juni 2013 ANSVARLIG REDAKTØR/ Kjell G. Pettersen REDAKTØR/ Arne Haugen REDAKSJON/ Arne Haugen, Ingebjørg Birkeland, Frøy Katrine Myrhol OPPLAG/ 400 Forsidefoto: Oversiktsbilde over Rio De Janeiro. Fotograf: Steve Allen/ Dreamstime.com. Illustrasjonsfoto side 3: Høgskolen i Østfold ISSN ISBN (trykt) ISBN (nett) Rapporten kan lastes ned fra 2/ RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/3

3 Forord Foto: Mauricio Pavez/ Senter for internasjonalisering av utdanning () er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. er Norges kontor for internasjonale program og tiltak i både høyere utdanning og grunnopplæringen på vegne av flere offentlige oppdragsgivere. Senteret samordner tiltak på nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningslinjer for politikken på feltet. skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet i utdannings løpet, og bidra til å heve kvaliteten på norsk utdanning gjennom ulike internasjonaliseringstiltak. Som kompetansesenter er en av s viktigste oppgaver å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget for videre internasjonalisering av norsk utdanning gjennom utrednings- og analysearbeid. Formålet med s rapporter er å gi myndigheter og sektoren selv økte forutsetninger for utforming av tiltak og strategier for internasjonalisering. Forbindelsen mellom Brasil og Norge er ikke av ny dato. Begge landene har imidlertid gjennomgått store endringer de seneste tiårene. Det er i tråd med dette at regjeringens Brasil-strategi fra 2011 heter «Nye perspektiver på et tradisjonsrikt forhold». Brasil er et kontrastenes land, men også i økende grad en global stormakt. Landet er verdens femte største målt etter både utstrekning og folketall, og både politiske endringer og sterk økonomisk vekst gir landet en helt annen plass på den internasjonale arena enn hva det har hatt tidligere. I 2011 meldte mediene at Brasil hadde passert Storbritannia og inntatt plassen som verdens sjette største økonomi. For Norge er Brasil det viktigste samarbeidslandet i Latin-Amerika, og landet med de største norske investeringene utenom EU og USA. I tillegg var Brasil i 2011 den største mottakeren av norsk bistand, som følge av den sterke og langsiktige norske satsingen på klima og skog. Når det gjelder høyere utdanning har kontakt og samarbeid mellom Brasil og Norge vært mer begrenset. For Brasil er imidlertid både utdanning og internasjonalisering av høyere utdanning høyt prioritert, og i begge landene er det interesse for å utvide det gjensidige samarbeidet. istockphoto.com Formålet med denne rapporten er å styrke de norske institusjonenes forutsetninger for samarbeid med Brasil. Artikler om Brasil, landets utdanningsvesen og erfaringer fra norsk-brasiliansk samarbeid og kontakt innen høyere utdanning skal bidra med nødvendig kunnskap og stimulere interessen. Med tanke på de sterke økonomiske båndene mellom landene, har vi lagt stor vekt på å vise hvordan utdanning, forskning og arbeidsliv møtes i det såkalte kunnskapstrianglet. Forbundsrepublikken Brasil Offisielt navn: República Federativa do Brasil Innbyggere: (Verdensbanken, 2011) Areal (km 2 ): Hovedstad: Brasília (3,8 millioner) Største byer: São Paulo 20 millioner, Rio de Janeiro 12 millioner, Belo Horizonte 5,7 millioner, Porto Alegre 4,0 millioner (CIA World Factbook, 2009) Statsform: Føderal republikk BNP per hode: (USD 2011) (Verdensbanken) retter en stor takk til alle som har bidratt til rapporten med tekster eller på annen måte, og særlig til forsker Einar Braathen ved NIBR, førsteamanuensis Steinar Sæther ved Universitetet i Oslo, senior rådgiver Ellen Vollebæk i Norges forskningsråd, seniorrådgiver Olve Sørensen i Kunnskapsdepartementet samt Innovasjon Norges kontor i Brasil for innspill og forslag til rapporten. Alf Rasmussen, DIREKTØR 4/ RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/5

4 Fakta og bakgrunn Studentutveksling Historisk sett har mobiliteten mellom Norge og Brasil vært lav. Gjennom stipendprogrammet Science Without Borders vil Brasil sende opp mot studenter og forskere til en rekke land, deriblant Norge. TEKST: Også før dette programmet har folkerike Brasil vært et betydelig senderland av studenter, selv om mobiliteten har vært beskjeden sett i forhold til antall studenter. Ifølge OECDs Education at a Glance studerte om lag brasilianske studenter i utlandet i Tabell 2 rommer både studenter som tar hele utdanningen i Norge og studenter som kommer for utvekslingsopphold. Det er også en viss vekst i antall utvekslingsstudenter det siste tiåret, men utgangspunktet var svært lavt (tabell 3). Tabell 1. Antall studenter fra Brasil registrert som studenter i utlandet 2010 USA Portugal Frankrike Spania Tyskland Storbritannia Canada Italia 873 Australia 776 Japan 621 Norge 96 Total alle land Kilde: OECD Education at a Glance Der de andre BRIK-landene (Russland, India, Kina) er betydelige senderland av studenter til Norge, er antall brasilianske studenter ved norske læresteder lavt. Samtidig har antallet vokst noe det siste tiåret, som tabell 2 viser. Avtalen mellom Senter for internasjonalisering av utdanning () og Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) i Brasil om stipendtildelinger til brasilianske studenter for studieopphold i Norge vil gi en viss økning. Tabell 3. Studenter fra Brasil på utvekslingsopphold av minimum tre måneders varighet i Norge Også fra Norge til Brasil er mobiliteten lav. Tallet på norske studenter som tar hele utdanningen i Brasil (gradsstudenter) var lavere i enn fem år tidligere. Derimot har det vært en viss vekst i antall norske studenter med studieopphold i Brasil i løpet av utdanningen (delstudenter). De 62 norske studentene som var på studieopphold i Brasil i løpet av studieåret , fordelte seg mellom fagområdene som følger: Matematikk, naturfag, teknologi 25 Samfunnsfag, økonomi, administrasjon 20 Helse- og sosialfag 13 Humaniora og estetiske fag 3 Undervisning 1 Heller ikke på doktorgradsnivå er det foreløpig betydelig mobilitet. Samtidig som at andelen utenlandske statsborgere som avlegger doktorgrad i Norge har økt svært mye det siste året, var kun én av kandidatene som disputerte for doktorgraden i Norge i 2011, fra Brasil. Tabell 2. Studenter med brasiliansk statsborgerskap ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge Kilde: NSD, Database for høyere utdanning. Tabell 4. Gradsstudenter og delstudenter fra Norge i Brasil Brasils nye stipendprogram vil føre til flere brasilianske studenter i Norge, og med økt samarbeid innen høyere utdanning og forskning kan også flere norske studenter 6/ få oppleve RAPPORT Brasil. 04/2013: (Foto: ) LANDRAPPORT BRASIL Gradsstudenter Delstudenter Kilde: Lånekassen. RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/7

5 Fakta og bakgrunn Siste oversikter viser at studenter var innskrevet som studenter i regulær høyere utdanning, i tillegg kommer studenter som deltok i fjernundervisning. I løpet av de siste ti årene, med ny satsing på høyere utdanning, har opptaket blitt mer enn fordoblet. Samtidig registreres det problemer knyttet til frafall, og mange plasser står ledige i privat sektor. Private institusjoner har lov til å ta ut fortjeneste, og det skilles mellom disse og private institusjoner som eies av ideelle organisasjoner. Alle private institusjoner krever skolepenger. Offentlig sektor derimot er gratis for studenter som består «vestibular», den nasjonale skriftlige opptakseksamenen til høyere utdanning. I dag er det brasilianske systemet for høyere utdanning sterkt regulert fra føderalt nivå. Alle offentlige og private institusjoner på universitetsnivå må søke akkreditering og fornyelse av akkreditering. Andre institusjoner må søke tillatelse til å tilby kurs, og deretter godkjenning av kursene. De fleste høyere utdanningsinstitusjoner er privateide (89 prosent av alle institusjoner), og de har 75 prosent av studentene. Det er et mål for nasjonale politikere å etablere flere offentlige studieplasser. Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, en stiftelse tilknyttet det brasilianske utdanningsdepartementet, går tilbake til Capes har en sentral rolle for utvikling av master- og doktorgradsutdanning i alle delstater i Brasil. Etter 2007 har de også fått et visst ansvar for grunnopplæringen. Stiftelsen har ansvar for: Kontinuerlig evaluering av master- og doktorgradsprogrammer Spredning av forskningsresultat Stipendiering av sterke kandidater nasjonalt og i utlandet Utdanning av lærere i skolen Capes har spilt en viktig rolle for at man har lyktes med å etablere et godt system for utdanning på høyere grads nivå. Stiftelsens evalueringer skal bidra til fagmiljøenes utvikling, og samtidig gi et grunnlag for nasjonal politikk. Bilde fra en av de sju campusene ved Universidade de São Paulo (USP). USP ble grunnlagt på 1930-tallet, og er et breddeuniversitet, samt den viktigste forskningsog høyere utdanningsinstitusjon i hele landet. Bortimot halvparten av alle doktorgradskandidater uteksamineres herfra. (Foto: USP) Høyere utdanning Brasil har det mest omfattende systemet for høyere utdanning i Latin-Amerika. Landet har svart på befolkningens krav om høyere utdanning ved å la private institusjoner stå for størstedelen av utdanningstilbudet. Tekst: Offentlige universiteter står for den største delen av forskning som registreres internasjonalt. I 2008 ble det uteksaminert mer enn doktorgradskandidater i Brasil, som er en tredobling på mindre enn ti år. De fleste studentene befinner seg imidlertid på private institusjoner som tilbyr undervisning bare på lavere grads nivå, der kvaliteten er varierende. Kort historikk Brasil var ett av de siste landene på det latinamerikanske kontinentet som fikk universitet. Universidade Federal do Rio de Janeiro, det første breddeuniversitetet, ble etablert i 1920, på basis av eksisterende spesialiserte institusjoner. Delstaten São Paulo etablerte Universidade de São Paulo i 1934, og Det katolske universitetet ble etablert i En felles modell for brasilianske universiteter ble lagt til grunn for utbygging av både private og offentlige universiteter. I perioden fra 1930 til 1964, året da militærdiktaturet tok over, ble det etablert universiteter i 22 hovedsteder i de til sammen 26 delstatene. Disse ble utgangspunkt for systemet av føderale universiteter som finnes i dag, 59 til sammen. Samtidig med utviklingen i offentlig sektor ble det etablert private institusjoner, og utviklingen i privat sektor skjøt fart etter I tillegg til de gamle idealistiske eierne, kom det andre inn. Antall studenter ble tidoblet i perioden fra 1964 til En reform i 1968 gjorde forskning til sentrum i universitetenes virksomhet, og det kom et tydelig skille mellom forskningsuniversitetene som fungerte etter amerikansk modell, og andre høyere utdannings institusjoner. En ny giv i utbygging av private institusjoner kom utover på 1990-tallet, dels med gode støtteordninger, men med liten kontroll av kvalitet og innhold. Utenlandske tilbydere, delvis i samarbeid med brasilianske institusjoner, bidro til at man fikk en ukontrollert vekst av institusjoner som i tillegg viste seg å operere utenfor lovens ramme. Struktur I tillegg til å ha det største systemet for høyere utdanning, er Brasil det landet som satser forholdsvis mest på forskning i Latin-Amerika. Noen av deres offentlige institusjoner, katolske og verdslige eliteinstitusjoner befinner seg høyt oppe på internasjonale akademiske rangeringer. Det siste tiåret har Brasil investert massivt i utdanning. Brorparten av disse investeringene har gått til grunnopplæring. Under president Ignacio Lula da Silva ble det også etablert ti nye føderale institusjoner for høyere utdanning, og iverksatt program for støtte til skolepenger i privat sektor, ProUni programmet. Høyere utdanningsinstitusjoner finnes imidlertid først og fremst i velutviklede områder i sør og langs kysten, og ProUni-programmet som forholder seg til denne institusjons massen, kritiseres for å bidra til opprettholdelse av status quo. I 2012 ble det vedtatt en ny lov som garanterer at femti prosent av alle ledige plasser ved de 59 føderale universitetene og andre føderale utdanningsinstitusjoner, skal gå til studenter som har tatt sin utdanning i offentlige skoler, eller i voksenopplæring. De øvrige femti prosentene av plassene er åpne for konkurranse for alle. I tildeling av plasser skal det også tas hensyn til familieinntekt og hudfarge, og etnisitet. Brasil har vedtatt en nasjonal tiårsplan for utdanning (PNE) som går fram til I dag investeres fem prosent av BNP i utdanning. Opprinnelig forslag i planen var å øke dette til sju prosent av BNP, men etter press fra sivilsamfunnet og fra organisasjoner med tilknytning til utdanning, er investeringsmålet økt til ti prosent Utenlandsstipender tildelt av Capes Modalitet Doktor/ sandwich Spesialisering Lavere sandwich Celpe-Bras: Språkeksamen for utlendinger. Tilbys av akkrediterte universiteter i Brasil og i 28 land. fram mot Framtidige oljeinntekter gjør en slik satsing mulig. Internasjonalisering i brasiliansk høyere utdanning Utforming av Brasils sektor for høyere utdanning er grunnleggende påvirket av internasjonale organisasjoner som pengefondet, WTO, FN, OECD, Verdensbanken og UNESCO, som har vært aktive både under og etter militærdiktaturet. Innflytelse fra slike sterke internasjonale aktører er merkbare i statens politikk overfor institusjonene, og i bruk og valg av indikatorer for evaluering av resultater i høyere utdanning. MEC (utdanningsdepartementet), MRE (utenriksdeparte mentet) og MCT (departementet for vitenskap og teknologi) har hatt som mål å få fram en kritisk masse forskere, og brukt internasjonalt samarbeid som ett tiltak. Utdanningsdepartementet med Secretaria de Ensino Superior (Sesu) og Capes (en stiftelse med Master Master sandwich Post doc Full doktorgrad Kilde: Capes/MEC. 8/ RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/9

6 Fakta og bakgrunn Institusjonstyper i høyere utdanning Det skilles mellom universiteter og institusjoner som omtales som «ikke på universitetsnivå»: På universitetsnivå: Universidades: Breddeinstitusjoner med forskning og samfunnsoppgaver. Universitetene kan etablere og avvikle studietilbud, bestemme antall plasser, planlegge aktiviteter osv. Det stilles krav til de ansattes kvalifikasjoner. Universidades especializadas: Spesialiserte universiteter, forskningsorienterte, autonome. Typiske eksempler er landbruksuniversitet og medisinske universitet. Centros universitarios: Med rett til å tildele grader, tilsvarende krav til de ansattes kvalifika sjoner som for universitetene, men de er ikke pålagt å drive forskning. Ikke på universitetsnivå er: Institutos Superiores de Educação Centros de Educação Tecnológica, Centros Federais de Educação Tecnológica som er spesialiserte profesjonsutdanningsinstitusjoner, og som også driver forskning i samarbeid med arbeidslivet Faculdades integradas og faculdades isoladas ansvar for høyere grads nivå) er sentrale aktører her. Den siste iverksettingsinstansen for internasjonaliseringspolitikken er Conselho Nacional de Educação, etablert i 1995, med ansvar for godkjenning av nye institusjoner og kurs, regler og retningslinjer for pensum, regulering av fjernundervisning, akkreditering og fornyelse av akkreditering av institusjoner, godkjenning av diplomer, og andre tiltak som er lovpålagte. Internasjonalt samarbeid og utveksling har vært viktig for universitetene. Høyere grad og doktorgrad som ble utviklet i tett samarbeid med internasjonale aktører, utveksling av forskere, og tilknytning til internasjonale forskernettverk. Midt på 1980-tallet var samarbeidet mellom brasilianske forskere og deres utenlandske partnere blitt mer likeverdig, og organisasjoner som Capes og National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) la etter hvert mer vekt på støtte ordninger for faglig konsentrasjon og institusjonelt utbytte enn på utveksling av enkeltforskere. I dag har Brasil flest bilaterale prosjekter med Fran krike, deretter kommer Tyskland, Portugal, Spania, Cuba, Argentina og Nederland. På studentsiden har det vært lite utveksling med Latin-Amerika. Etter krigen ble det undertegnet bilaterale kulturavtaler, og fra midten av 1960-tallet tok man opp studenter gjennom disse avtalene, etter hvert utvidet til Afrika, Asia, Oceania og Karibien. I mange år har brasilianske studenter reist ut, noen selvfinansierte, men mange med stipend. I 2008 fikk til sammen studenter stipend fra Capes til studieopphold i utlandet. Disse fordelte seg slik: Frankrike er det største mottakerlandet med Capes-stipendiater i Deretter kommer USA med 959 stipendiater, Tyskland med 451, Portugal med 407, Spania med 336, og Storbritannia med 285 stipendiater. Capes finansierer nå langt flere enn tidligere, mens CNPq sender ut færre, til sammen 579 i Utdanningsdepartementet har nå iverksatt «Ciência sem Fronteiras» eller «Science Without Borders» som sitt viktigste program for internasjonalisering. Det er et ambisiøst mobilitetsprogram, der det skal inngå om lag stipend, fra føderasjonen og fra privat sektor. Prioriterte fag og studieretninger er i samsvar med Brasils generelle satsingsprogram for videre utvikling: ingeniørfag, teknologi, geologi, biologi, biomedisin, luftfartsteknologi, farmasi, olje, gass, kull, bærekraftig jordbruk, bioteknologi, nanoteknologi og nye materialer, forebygging av og avhjelping av naturkatastrofer, vitenskap knyttet til havet, kreativt håndverk og mye mer. Målene for programmet er å få flere brasilianske forskere og studenter på forskjellige nivå inn i gode institu sjoner i utlandet, samt promotere internasjonalisering av brasilianske høyere utdanningsinstitusjoner ved at forskere og studenter fra andre land får muligheten til å komme til Brasil. Programmet skal også tiltrekke seg unge vitenskapsfolk og studenter fra utlandet for å jobbe i Brasil, og utvide tilgangen til ny kunnskap for personer fra teknologiske industri. Dette programmet vil også kunne åpne muligheter for internasjonalt forskningssamarbeid mellom brasilianske og utenlandske institusjoner, av interesse for norske og studenter og forskere. Teksten er basert på Sonia Pereira Laus: «Internationalization of Higher Education in Brazil» in: The Sage Handbook of International Higher Education 2012, uferdig manuskript fra samme forfatter om Brasils høyere utdanning fra 2013, tekst om Brasils høyere utdanning levert fra Geraldo Adriano Godoy De Campos 2013,og Landrapport Brasil s rapportserie Hadde Norge som førstevalg Norge var på toppen av listen min, sier den brasilianske masterstudenten Ana Beatrice Santos (24), som ønsket en studieopplevelse utenom det vanlige. TEKST: Santos fikk muligheten til å reise på utveksling det siste året av bachelorgraden sin på Fundação Getulio Vargas (FGV) i São Paulo. Hun bestemte seg for å studere utenlands, for å få det beste utbyttet både sosialt og akademisk. Valget falt på Norges Handelshøyskole (NHH) i Norge. Jeg var ivrig etter å lære mer om den nordiske samfunnsmodellen, som er meget bra når det gjelder utvikling, frihet, likestilling, livskvalitet og politikk. Siden jeg alltid har vært interessert i utviklingsspørsmål, var jeg sikker på at jeg ville lære mye av oppholdet i Norge, sier hun. Amerikansk universitetsstil Santos begynte med et seks måneder langt utvekslingsopphold, som raskt ble til et år, og deretter et toårig masterprogram. Nå har hun studert i Norge i tre år til sammen. Hva er ditt inntrykk av høyere utdanning og det akademiske livet i Norge? På hjemmeinstitusjonen min, FGV, er vi vant til den amerikanske universitetsstilen, med mye klassediskusjoner og hjemmelekser. Undervisningsstilen på NHH er mer teoretisk. På forelesningene presenteres teorier med litt diskusjoner, med unntak av spesielle kurs. På eksamener liker de norske studentene å vise alt de kan om et emne, så de skriver mye, mens i Brasil går vi rett på sak. Santos forteller at foreleserne er høyt kvalifiserte, og har mye jobberfaring fra sitt fagområde, som gjør at studiene blir givende. Mitt inntrykk er at det forventes mye av deg på NHH, så studentene er generelt opptatt av resultatene sine. Allerede fra den første uken i semesteret er biblioteket fullt. Dette skaper selvfølgelig et veldig motiverende studiemiljø, sier hun. Uavhengige norske kvinner Hvilke fordeler har du fått ved å studere i Norge? Den største fordelen med å bo i Norge er at det har endret måten jeg tenker på. Før jeg flyttet hit levde jeg etter normene i min egen kultur. Når du vokser opp uten å ha noe å sammenlikne med, er det vanskelig å vite om disse er riktige eller gale. Det å flytte utenlands gir deg et nytt perspektiv, og den norske kulturen skiller seg fra den brasilianske, sier hun. Etter oppholdet i Norge har faktorer som hvordan man skal klare å balansere arbeidslivet med det personlige livet, den hierarkiske forretningsstrukturen, og firmaets likestillingspolitikk i en fremtidig jobb blitt viktige for henne. I noen kulturer er kvinnene det svake leddet i familien, og de må bli tatt vare på av en mann. I Norge er kvinner sterke og uavhengige. Reserverte nordmenn Hvilke utfordringer har du opplevd som student i Norge? En åpenbar utfordring er midler. Selv om utdan ningen er gratis, er levekostnadene ekstremt høye, særlig når man kommer fra et utviklingsland som Brasil. Mitt første studieår var vanskelig, jeg prøvde å tjene nok penger for å dekke utgiftene mine, men samtidig studere mye for å gjøre det bra på skolen. Det å bli integrert i det norske samfunnet har heller ikke alltid vært lett. Nordmenn er mye mer reservert enn i andre kulturer lengre sør. I begynnelsen er det vanskelig å komme gjennom den første barrieren for å bli kjent med dem, sier hun. Etter å ha tilbrakt tre år i Norge, synes Santos det er vanskelig å reise fra landet hun har begynt å kalle hjemme. Jeg søker nå på en ph.d.-stilling ved NHH. Hvis jeg lykkes, ser jeg frem til nye år her, hvor jeg kan lære mer om dette flotte landet. Hvis ikke, er planen å se etter jobbmuligheter i norske og brasilianske bedrifter. Uansett vil jeg alltid ha en sterk tilknytning til Norge. Navn: Ana Beatrice Santos Institusjon i Norge: Norges Handelshøyskole Hjemmeinstitusjon i Brasil: Fundação Getulio Vargas São Paulo (FGV) Studier på NHH: September 2010 juni Utvekslingsprogram på bachelornivå August 2011 : Master i Energy, Natural Resources and the Environment I Brasil er vi vant til den amerikanske universitetsstilen, med mye klassediskusjoner og hjemmelekser. Undervisningsstilen her er mer teoretisk, sier Ana Beatrice Santos, som har studert i Norge i tre år. (Foto: Privat) 10/ RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/11

7 Fakta og bakgrunn Gradsstruktur i Brasils høyere utdanning Høyere utdanning i Brasil har to nivåer, graduação (undergraduate) og pós-graduação (postgraduate). Den brasilianske strukturen skiller seg på noen områder fra modellen til den europeiske Bologna-prosessen. TEKST: På undergraduate-nivået finnes tre grader, bachalerado (bachelor), licenciatura (teaching license) og tecnologia (vocational). Brasils bachalerado kan ikke uten videre sammenliknes med en bachelorgrad i Bologna-strukturen. Normalt har den en varighet på mellom fire og fem år, i enkelte tilfeller helt opp til seks år, og kan også omfatte en avhandling eller prosjektarbeid som kan sammenliknes med det europeiske mastergradsnivået. Licenciatura (tre til fire år) gir rett til å arbeide som lærer fra grunnopplæring til videregående skole. Tecnologia er to- til treårs yrkesrettede studier. Selv i tilfeller der bachalerado varer i fem eller seks år, går den akademiske veien videre via mestrado (master, normalt 24 måneder utover bachalerado, men kan også ha ytterligere 12 måneders varighet) før et eventuelt opptak til ph.d.-program. To retninger innen postgraduate-nivå På det som i Brasil kalles postgraduate-nivå (til forskjell fra graduate i andre lands språkbruk) finnes to retninger. Lato sensu betegner postgraduate-programmer som varer i ett til to år, og kvalifiserer ikke for opptak til doktorgradsprogrammer, men gir en mulighet for spesialisering innenfor ulike studiefelt. For eksempel er MBA-programmer i Brasil klassifisert i denne kategorien. Den andre retningen omtales som stricto sensu-postgraduate. Her finner vi mestrado som varer i ett til to år, og som i tillegg til videre spesialisering også gir adgang til forskerutdanning og doktorgrad, doutorado, som normalt beregnes til fire-fem år. I likhet med Tysklands Habilitation har Brasil ytterligere en akademisk grad, Livre-docência for viderekommende forskere. Opptaksprøver Opptaket til høyere utdanning i Brasil reguleres gjennom egne opptaksprøver. Vestibular, som universitetene avholder en til to ganger per år, samt ENEM, som er en nasjonal prøve i regi av Utdanningsdepartementet. Prøvene gjennomføres normalt over to dager, og kandidatene testes i en rekke ulike fagområder. Ved de prestisjetunge statlige universitetene der utdanningen også er gratis for studentene, er det til dels svært stor konkurranse om plassene. Godkjenning av brasiliansk utdanning i Norge: Følgende er hovedtrekk i NOKUTs bestemmelser om godkjenning av brasiliansk høyere utdanning i Norge: Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge er fullført og bestått videregående skole og ett års høyere utdanning. Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes i Norge. Første året av en høyere utdanning godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge, men utover første året godkjennes utdanningen etter tid-for-tid- prinsippet. Nærmere informasjon finnes på Brasil som internasjonal aktør Brasil er i ferd med å innta en lederrolle i internasjonale forhold. Landet har blitt en viktig aktør innen sør-sør-samarbeid, og har et høyere BNP enn Storbritannia, som gjør den brasilianske økonomien til verdens sjette største. Langvarige politiske satsninger ligger bak. TEKST: GERALDO ADRIANO GODOY DE CAMPOS Brasil har utviklet nye former for internasjonalt samarbeid og konsolidert sin stilling ved hjelp av «myk makt» og økonomisk vekst. I 1950-årene fremholdt president Juscelino Kubitschek ( ) at Brasil bare kunne utjevne de sosiale forskjellene og skape utvikling ved å gjennomføre interne reformer og styrke samarbeidet med andre land. Internasjonalt samarbeid skulle skaffe til veie den nødvendige teknologien og kapitalen. De nasjonale og utviklingspolitiske ideene som preget Kubitscheks regjering ble nøkkelen til å forstå Brasils internasjonale politiske strategier. I større eller mindre grad har den nasjonale utviklingspolitikken vært førende for Brasils utenrikspolitikk fra midten av 50-tallet til i dag. Frem til innføringen av militærdiktaturet i 1964 søkte Brasil en uavhengig stilling i internasjonale forhold. Denne perioden har fått merkelappen «Utenrikspolitisk uavhengighet» (Política Externa Independente PEI), og det er her sør-sør-samarbeidet har sine røtter. Som kontrast til øst-vest-dimensjonen under den kalde krigen satte PEI-politikken utviklingslandenes behov på den internasjonale dagsordenen. Fra militærdiktatur til sosiale reformer Den neste perioden var en av de mørkeste i Brasils historie militærdiktaturet ( ). I denne perioden hadde Brasil fem forskjellige presidenter, og til tross for at militæret ikke baserte utenrikspolitikken på de samme ideene, arbeidet alle de militære presidentene mot samme mål: å gjøre Brasil til en global ak tør. Da militæret ga fra seg makten, befant Brasil seg i en alvorlig økonomisk krise som ble forverret av den globale økonomiske situasjonen. Brasil hadde ingen industriell konkurranseevne, og med gjeninnføringen Skjematisk presentasjon av gradsstrukturen i brasiliansk høyere utdanning: Doutorado (4 5 år) PÓS-GRADUAÇÃO Mestrado (1,5 2 år) Mestrado professional (1 2 år) GRADUAÇÃO Bachalerado (4 6 år) Licenciatura (3 4 år) Tecnologia (2 3 år) Vestibular/ENEM (opptaksprøver) Videregående studieforberedende utdanning (3 år) Videregående yrkesopplæring (1 4 år) BRICS har blitt en viktig samarbeidsarena for Brasil, også på det akademiske området. Bildet er fra toppmøtet i 2012 og viser Brasils president Dilma Rousseff i møte med statsledere fra Russland, India, Kina og Sør-Afrika. (Foto: AP Photo/Saurabh Das) 12/ RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL RAPPORT 04/2013: LANDRAPPORT BRASIL/13

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 05/2013. Landrapport India RAPPORTSERIE Rapport 05/2013 Landrapport India Aktuelle adresser NORGE I INDIA: Den norske ambassaden: www.norwayemb.org.in Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no/kontorer-i-utlandet/india I INDIA: Ministry

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer