Offentlig journal. Referat fra møte 2017/ / Innkalling til møte 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Referat fra møte 2017/ / Innkalling til møte 2015/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte Elevmappe - ***** ***** ***** 2017/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** nnkalling til møte Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Dagsenter for demente Møte i Råd for eldre og funksjonshemmede / /2019 Storfjord Levekårsutvalg m.fl. Svar søknad sommer sfo Sommer SFO ved Hatteng skole 2018/ /2019 Sissel Bjørklund Side: 1 av 16

2 nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Foreløpig svar - søknad om sommerjobb Origo / /2019 Sebastian Sjøveian nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Side: 2 av 16

3 Foreløpig svar - søknad om sommerjobb Origo / /2019 Simen-Aleksander Aho Vedtak - Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 nger Annie Mikkelsen Tilsetting vernepleier i 70% stilling. Stilling D sykepleier / vernepleier 70 % stilling Hjemmetjenesten 2019/ /2019 Kristina Jensen Tilsetting i 90 % assistentstilling ved Hatteng skole Stilling D assistent på Hatteng skole 90 % fast stilling 2019/ /2019 Victoria Christine Sørem Side: 3 av 16

4 Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 nger Annie Mikkelsen Tilsettingsbrev 90 % assistentstilling Hatteng skole Personalmappe - ***** ***** 2016/ /2019 Victoria Sørem 2019/ /2019 Jennifer Brattli Sommerjobb origo / /2019 Lars Seppola Haugan Side: 4 av 16

5 2019/ /2019 Lisa Johanne Elveslett Slettli 2019/ /2019 Jacop Andreas Seppola Søknad sommerjobb Origo 2019/ /2019 Johannes V Viik-Bruvold 2019/ /2019 Yvonne Brattli Side: 5 av 16

6 2019/ /2019 Ann-rene Fagerli 2019/ /2019 O Offl 25 Sebastian Sjøveian 2019/ /2019 Matias Olsborg Fagerli Vedrørende din søknad på 90 % assistentstilling på Hatteng skole - id 328 Stilling D assistent på Hatteng skole 90 % fast stilling 2019/ /2019 Helene M Salamonsen m.fl. Side: 6 av 16

7 2019/ /2019 Marcus-Alexander Solvoll Vedtak i sak om fradeling og oppmåling av festetomt 46/71/1 i forbindelse med innløsning etter tomtefesteloven Fradeling: 46/71/1 - Hilda og Odd Emil Simonsen 2016/ /2019 Hilda L S Simonsen m.fl. Asfaltering av adkomstvei og parkering til boliger på Brenna Anbud forarbeider før asfaltering kommunale veier 2018/ / Baks Sommerjobb som gjeter Gjeter / /2019 Einar Marken Bergland Side: 7 av 16

8 Gjeter 2019 Gjeter / /2019 Roar Andre Nyheim Gjeter 2019 Gjeter / /2019 Marie Nystad Mottaker av kopi : Godkjent tilsyn-sak: Skibotn omsorgssenter - byggteknisk 2017/ /2019 Tromskraft - Tilsyn Videreformidling gravehenvendelse nr , Storfjord, Nordlysveien 1106, Gnr.51 / Bnr.5 Avtale geomatikk og gravemelding 2016/ /2019 Geomatikk Side: 8 av 16

9 Søknad kjøp av tomt i Johan Beck-veien Tomtetildeling BOLG / / Jimmy Hansen Sommerjobb søppelrydding, 2019/ /2019 Aron W. Bråthen Motorferdsel i utmark og vassdrag Motorferdsel i utmark / /2019 Yngve Rognli Søknad om stilling D 330 Stilling D helsesekretær 100 % stilling 2019/ /2019 A Off.l. 25 Ragna Olaussen Marvik Side: 9 av 16

10 Søknad om stilling D 330 Stilling D helsesekretær 100 % stilling 2019/ /2019 A Off.l. 25 Therese Salo Personopplysningsskjema Personalmappe - ***** ***** ***** 2019/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Susanne Garden Sommerjobb 2019/ /2019 Adrian Pedersen nderskrevet taushetserklæring Personalmappe - ***** ***** ***** 2019/ / Susanne Garden Side: 10 av 16

11 Søknad om skoleskyss Enkeltvedtak skoleskyss 2015/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** 2019/ /2019 Elias Finnstø Høgmo tskrift av karakterprotokoll Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 25 Marita Moaksen nderskrevet taushetserklæring Personalmappe - ***** ***** 2016/ /2019 Victoria Sørem Side: 11 av 16

12 Sommerjobb i Origo søppelanlegg Skibotn 2019/ /2019 Andrè Kristoffer Kemi Nyheim innsyn nnsyn i dokumenter / /2019 Bente Monica Bech Forventinger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for neste valgperiode Høring - plan- og driftsetaten 2015/ /2019 Fylkesmannen i Troms og Finmark Oversendelse av klage til rett instans Registreringsskjema fritidskontakter/støttekontakter 2016/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Fylkesmannen i Troms og Finmark Side: 12 av 16

13 Mottaker av original : Varsel om Vedtak Vestersiasenteret - Byggteknisk 2015/ /2019 Tromskraft - Tilsyn Søknad om tillatelse til utskifting av slamavskiller / avløpsrenseanlegg med infiltrasjon på eiendommen 45/80, Gamlevegen, 9143 SKBOTN 45/80 - byggesak 2019/ /2019 Kreahvita - Trond Pedersen Bekreftelse på aksept Næringsfond - Skoglunds energiservice AS 2019/ /2019 Skoglunds Energiservice AS Søknad telefongodtgjørelse Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 Rune tby Side: 13 av 16

14 Søknad 100% renhold Stilling D Renholder 100% 2019/ /2019 Lise Olsen Rapport fra Nordfjeldske Kontroll AS Befaringsrapporter - skjenkebevilling/røykeforbud 2015/ /2019 Nordfjeldske kontroll AS 17/ Kryss E6 og E8 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Arealoverføring 45/2-45/161 og 45/3-45/ / / Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo 17/ Kryss E6 og E8 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Arealoverføring 45/2-45/161 og 45/3-45/ / / Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo Side: 14 av 16

15 tlysning av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager - avdelinger og andre barnehager med samiske barn Tilskudd/rapportering - oppvekst 2015/ /2019 Fylkesmannen i Troms og Finmark Vedtak i uenighet om tildeling av ledig kapasitet Troms Kraft AS 2017/ /2019 NVE Søknad Storfjord kommunes næringsfond - orientering om saksbehandling Næringsfond - Lyngsfjord Adventure 2019/ /2019 Lyngenfjord Adventure Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt Høring - helse og omsorg 2015/ /2019 Helsedirektoratet Side: 15 av 16

16 Søknad om tillatelse til montering av slamavskiller / avløpsrenseanlegg med infiltrasjon på eiendommen 45/80, Gamlevegen, 9143 SKBOTN 45/80 - byggesak 2019/ /2019 Kreahvita - Trond Pedersen Side: 16 av 16

Offentlig journal. Foreløpig tilsynsrapport Furuslottet barnehage kommunalt tilsyn 2015/ /

Offentlig journal. Foreløpig tilsynsrapport Furuslottet barnehage kommunalt tilsyn 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2019 Foreløpig tilsynsrapport Furuslottet barnehage kommunalt tilsyn Kommunalt tilsyn i barnehager 2015/1246-48 4361/2019

Detaljer

Offentlig journal. Årsrapport 2016/ / Årsrapport 2018/ /

Offentlig journal. Årsrapport 2016/ / Årsrapport 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2019 Årsrapport Elevmappe - ***** ***** ***** 2016/340-28 4749/2019 04.06.2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** Årsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Oppdragsavtale fritidskontakt 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til møte 2015/ / Oppdragsavtale fritidskontakt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2019 nnkalling til møte Personalmappe - ***** ***** 2015/455-39 4849/2019 07.06.2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd *****

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting-ferievikar 2019/ / Erosjon av fulldyrka jord på 45/85

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting-ferievikar 2019/ / Erosjon av fulldyrka jord på 45/85 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2019 Midlertidig tilsetting-ferievikar ***** 2019/204-3 4076/2019 14.05.2019 Ane Malene Nordeng Erosjon av fulldyrka jord

Detaljer

Offentlig journal. Regulering av festeavgift 2018/ / Regulering av festeavgift 2018/ /

Offentlig journal. Regulering av festeavgift 2018/ / Regulering av festeavgift 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.06.2018 45/284/9 2018/102-2 4636/2018 28.05.2018 Maja Lambela 45/284/3 2018/95-2 4639/2018 28.05.2018 Frits E Wasara Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak tilkallingsvikar 2018/ / Vedr. oppsigelse av stilling 2015/ /

Offentlig journal. Vedtak tilkallingsvikar 2018/ / Vedr. oppsigelse av stilling 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.09.2018 Vedtak tilkallingsvikar Personalmappe - 2018/517-1 7833/2018 31.08.2018 Offl 23 Rami Shaaban Vedr. oppsigelse av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - Tjenesteleder behandlende avdeling. Helse- hjemmetjenesten 2015/ /

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - Tjenesteleder behandlende avdeling. Helse- hjemmetjenesten 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2018 Midlertidig arbeidsavtale - Tjenesteleder behandlende avdeling. Helse- hjemmetjenesten Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Gravehenvendelse , Hatteng 52/ / / Vedr søknad på stilling som rådmann

Offentlig journal. Gravehenvendelse , Hatteng 52/ / / Vedr søknad på stilling som rådmann Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2019 Gravehenvendelse 5671158, Hatteng 52/79 Avtale geomatikk og gravemelding 2016/114-660 3960/2019 Stein-Harry Johansen

Detaljer

Møteinvitasjon til grunneiere, rettighetshavere og naboer til Parasveien og Stordalsveien. Offentlighetens bruk av private veier. Dok.

Møteinvitasjon til grunneiere, rettighetshavere og naboer til Parasveien og Stordalsveien. Offentlighetens bruk av private veier. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2019 Møteinvitasjon til grunneiere, rettighetshavere og naboer til Parasveien og Stordalsveien. Offentlighetens bruk av

Detaljer

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2017/ / Spørsmål til søknad om treningstid 2017/ /

Offentlig journal. Tilsettingsbrev 2017/ / Spørsmål til søknad om treningstid 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2017 Tilsettingsbrev Personalmappe - ***** ***** 2017/494-1 7877/2017 Wiggo Hansen Spørsmål til søknad om treningstid Gratis

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2018 Svar vedrørende kjøp av tomt i Sommersetlia Øvre del 45/239 Tomtetildeling 2018 2018/138-14 7678/2018 28.08.2018 Ann-Kristin

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 2019/ / Asfaltering kommunale veier / /2019

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak 2019/ / Asfaltering kommunale veier / /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2019 Tillatelse til tiltak 45/284/25 - byggesak 2019/134-7 2838/2019 04.04.2019 BYGGNOR AS Asfaltering kommunale veier

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av varig dispensasjon og tillatelse til fradeling fra matrikkelenhet 1939/53/ / /

Offentlig journal. Innvilgelse av varig dispensasjon og tillatelse til fradeling fra matrikkelenhet 1939/53/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2018 nnvilgelse av varig dispensasjon og tillatelse til fradeling fra matrikkelenhet 1939/53/10 Fradeling 53/10 - Linn

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på gjennomført intervju 2019/ / Bekreftelse 2019/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på gjennomført intervju 2019/ / Bekreftelse 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2019 Bekreftelse på gjennomført intervju Stilling D 322 - lærling plan og driftsetaten 2019/156-4 4295/2019 21.05.2019

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport Oteren barnehage skriftlig tilsyn 2015/ /

Offentlig journal. Tilsynsrapport Oteren barnehage skriftlig tilsyn 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2019 Tilsynsrapport Oteren barnehage skriftlig tilsyn Kommunalt tilsyn i barnehager 2015/1246-44 3553/2019 02.05.2019 Oteren

Detaljer

REGULERINGSENDRING SKIBOTN SENTER - SKIBOTN OMSORGSBOLIG MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT. Dok.dato: Dok.dato:

REGULERINGSENDRING SKIBOTN SENTER - SKIBOTN OMSORGSBOLIG MELDING OM VEDTAK OG KLAGERETT. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2019 REGLERNGSENDRNG SKBOTN SENTER - SKBOTN OMSORGSBOLG 19392018001. MELDNG OM VEDTAK OG KLAGERETT Reguleringsplan Skibotn

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av tomt nr. 7 i Apaja 2015/ /

Offentlig journal. Tildeling av tomt nr. 7 i Apaja 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.09.2017 Tildeling av tomt nr. 7 i Apaja Tomtetildeling 2015/193-111 8031/2017 07.09.2017 Eeva Randell Avslutning av sak vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Tjenesteattest 2015/ /

Offentlig journal. Tjenesteattest 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2017 Tjenesteattest Personalmappe - ***** ***** 2015/139-21 798/2017 02.02.2017 Gro Kvalberg Søknad om dispensasjon vedkjøring

Detaljer

Offentlig journal. Høyt fravær. 2015/ / Følgeskriv til overgangsskjema VGS 2015/ /

Offentlig journal. Høyt fravær. 2015/ / Følgeskriv til overgangsskjema VGS 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2015 Høyt fravær. Elevmappe - 2015/180-3 1165/2015 O Følgeskriv til overgangsskjema VGS Elevmappe - 2015/177-5 1167/2015

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i veikomiteen / / Oppdragsavtale fritidskontakt

Offentlig journal. Referat fra møte i veikomiteen / / Oppdragsavtale fritidskontakt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.05.2019 Referat fra møte i veikomiteen 29.04.2019. Hovedplan kommunale veier og revisjon kommunedelplan trafikksikkerhet 2017/123-57

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - tilkallingsvikar. 2019/ / Foreløpig svar - søknad Arkivansvarlig

Offentlig journal. Arbeidsavtale - tilkallingsvikar. 2019/ / Foreløpig svar - søknad Arkivansvarlig Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2019 Arbeidsavtale - tilkallingsvikar. Personalmappe - ***** ***** 2019/207-3 3487/2019 Solveig Fagerborg Foreløpig svar

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.3.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 Ang. databriller ST-Personalmappe - 2010/1313-3 10954/2010 Torlaug

Detaljer

Offentlig journal. Henvisning til PP-tjenesten 2019/ / Vedr. søknad om utslippstillatelse - manglende dokumentasjon

Offentlig journal. Henvisning til PP-tjenesten 2019/ / Vedr. søknad om utslippstillatelse - manglende dokumentasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2019 Henvisning til PP-tjenesten Elevmappe - ***** ***** 2019/45-3 5567/2019 21.06.2019 O Hatteng skole Vedr. søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsvarsel 2019/ / Fv 321 og fv 322 i Storfjord kommune-trafikksikkerhetstiltak.

Offentlig journal. Forhåndsvarsel 2019/ / Fv 321 og fv 322 i Storfjord kommune-trafikksikkerhetstiltak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2019 Forhåndsvarsel 45/2/211 - byggesak 2019/111-1 1660/2019 26.02.2019 Svein-Arne Haugan Fv 321 og fv 322 i Storfjord

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2018 Vedtak midlertidig tilsetting 30 % stilling 2015/553-25 6964/2018

Detaljer

Offentlig journal. Refusjon forskuttering - elveoppsyn Signaldalselva 2016/ /

Offentlig journal. Refusjon forskuttering - elveoppsyn Signaldalselva 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2019 Refusjon forskuttering - elveoppsyn 2018 - Signaldalselva Elveoppsyn 2016/39-10 127/2019 07.01.2019 Harald Olsborg

Detaljer

Offentlig journal. Svar meglerpakke 2018/ / Plansamarbeid i Nord-Troms 2015/ /

Offentlig journal. Svar meglerpakke 2018/ / Plansamarbeid i Nord-Troms 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar meglerpakke Meglerpakke 2018 2018/3-40 9810/2018 05.11.2018 Tiger Eiendomskompetanse Plansamarbeid i Nord-Troms

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** Barnehagemappe - ***** ***** ***** 2015/940-2 3861/2015

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar 2017/ / Oppdragsavtale 2018/ /

Offentlig journal. Foreløpig svar 2017/ / Oppdragsavtale 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2019 Foreløpig svar 45/3/10 2017/393-12 2624/2019 28.03.2019 Norlaft AS Oppdragsavtale Personalmappe - 2018/381-10 2658/2019

Detaljer

Offentlig journal. Tinglysing av "Erklæring om rettighet i fast eiendom" 1939/55/1 2017/ /

Offentlig journal. Tinglysing av Erklæring om rettighet i fast eiendom 1939/55/1 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2017 Tinglysing av "Erklæring om rettighet i fast eiendom" 1939/55/1 Anbud - vann og avløp Hansenskogen 2017/172-11 4229/2017

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - Sommerjobb / / Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark

Offentlig journal. Foreløpig svar - Sommerjobb / / Tillatelse til motorisert ferdsel i utmark Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Foreløpig svar - Sommerjobb 2019 Stilling D - Sommerjobb for ungdom 2019 - Plan og driftsetaten 2019/159-6 2677/2019

Detaljer

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok.

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Foreløpig svar - Søknad på sommerjobber i Storfjord kommune Stilling

Detaljer

Offentlig journal. Oversending av skjøter til tinglysing-1939/45/ /45/ /45/ /45/ / /

Offentlig journal. Oversending av skjøter til tinglysing-1939/45/ /45/ /45/ /45/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 10.05.2017 nnhold: Oversending av skjøter til tinglysing-1939/45/217-1939/45/219-1939/45/227-1939/45/231 45/219 2016/136-2 3919/2017

Detaljer

Søknad av fra Statskog SF om fradeling og oppmåling av 45/2/138 i forbindelse med innløsing av festetomt etter tomtefesteloven. Dok.

Søknad av fra Statskog SF om fradeling og oppmåling av 45/2/138 i forbindelse med innløsing av festetomt etter tomtefesteloven. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.03.2018 Søknad av 07.11.2016 fra Statskog SF om fradeling og oppmåling av 45/2/138 i forbindelse med innløsing av festetomt

Detaljer

Dok.dato: Redegjørelse for tiltak som er iverksatt for å rette opp registrerte avvik etter forvaltningskontroll av Storfjord kommune

Dok.dato: Redegjørelse for tiltak som er iverksatt for å rette opp registrerte avvik etter forvaltningskontroll av Storfjord kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2018 Budsjettregulering 2018 Hatteng skole Budsjett 2018 - økonomiplan 2018/2021 2017/352-59 7762/2018 30.08.2018 Rådmannen

Detaljer

Offentlig journal. Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse / /

Offentlig journal. Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Registrering av anleggsplaner: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2020 2023 Kommunedelplan for idrett,

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon om tildeling av adressenummer i Veibakken 2015/ /

Offentlig journal. Informasjon om tildeling av adressenummer i Veibakken 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 nformasjon om tildeling av adressenummer i Veibakken Tildeling av adresser i Storfjord kommune 2015/280-77 5916/2017

Detaljer

Offentlig journal. Videredelegasjon. 2015/ / Svar på søknad om fri fra undervisning 2015/ /2018

Offentlig journal. Videredelegasjon. 2015/ / Svar på søknad om fri fra undervisning 2015/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2018 Videredelegasjon. Delegeringsreglement 2015/371-97 8344/2018 19.09.2018 Sissel Bjørklund Svar på søknad om fri fra

Detaljer

Offentlig journal. Dokument har mangler og kan ikke behandles 2018/ / Referat fra møte 28.

Offentlig journal. Dokument har mangler og kan ikke behandles 2018/ / Referat fra møte 28. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2018 Dokument har mangler og kan ikke behandles 45/2/184 - Byggesak 2018/148-2 1390/2018 14.02.2018 Erling og Karoline

Detaljer

Referat fra møte med grunneiere og naboer til Parasveien og Stordalsveien om offentlighetens bruk av veiene. Dok.dato: Dok.

Referat fra møte med grunneiere og naboer til Parasveien og Stordalsveien om offentlighetens bruk av veiene. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.06.2019 Referat fra møte med grunneiere og naboer til Parasveien og Stordalsveien om offentlighetens bruk av veiene. Hovedplan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til boligbygging 2016/ / Vedtak om spesialundervisning

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til boligbygging 2016/ / Vedtak om spesialundervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2018 Søknad om tilskudd til boligbygging Tilskudd til boligbygging 2016/878-72 5364/2018 14.06.2018 Ole-Martin Røberg-Olsen

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig stilling som veileder 2017/ / Søknad om dekning av utgifter til databriller

Offentlig journal. Midlertidig stilling som veileder 2017/ / Søknad om dekning av utgifter til databriller Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2017 Midlertidig stilling som veileder Stilling D 208-40% midlertidig - ntegreringsveileder NAV Storfjord 2017/426-8 8215/2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2019 MDLERTDG ARBEDSAVTALE - tilkallingsvikar Personalmappe - ***** ***** 2015/519-15 1917/2019 06.03.2019 da-therese Fagerhaug

Detaljer

Offentlig journal. Utbetaling av kommunalt tilskudd til politiske partier/grupper i / /

Offentlig journal. Utbetaling av kommunalt tilskudd til politiske partier/grupper i / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2018 tbetaling av kommunalt tilskudd til politiske partier/grupper i 2018 Tilskudd til politiske partier 2015/746-6 7283/2018

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2018 Vedtak om særskilt norskopplæring Elevmappe - 2016/819-9 7694/2018 28.08.2018 O Svar på opprettholdelse av søknad

Detaljer

Offentlig journal. Tinglysing av vegrett over 55/104 - Erklæring om rettighet i fast eiendom 2015/ /

Offentlig journal. Tinglysing av vegrett over 55/104 - Erklæring om rettighet i fast eiendom 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2018 Tinglysing av vegrett over 55/104 - Erklæring om rettighet i fast eiendom 55/104 2015/1291-4 10924/2017 18.12.2017

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting 80 % Vaktmester ID vedtak fra tilsettingsutvalget 2016/ /

Offentlig journal. Tilsetting 80 % Vaktmester ID vedtak fra tilsettingsutvalget 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2016 Tilsetting 80 % Vaktmester D 153 - vedtak fra tilsettingsutvalget Stilling D 153 - Vaktmester 80% 2016/796-14 9845/2016

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig avtale, tilkallingsvikar. 2017/ / Innkalling til møte 2018/ /2018

Offentlig journal. Midlertidig avtale, tilkallingsvikar. 2017/ / Innkalling til møte 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.05.2018 Midlertidig avtale, tilkallingsvikar. Personalmappe - ***** ***** ***** 2017/594-7 4528/2018 24.05.2018 Grethe Synnøve

Detaljer

Offentlig journal. Oppdragsavtale 2015/ / Bekreftelse lånekassen 2015/ /

Offentlig journal. Oppdragsavtale 2015/ / Bekreftelse lånekassen 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.06.2018 Oppdragsavtale 2015/751-18 3770/2018 27.04.2018 Tove Dreyer Bekreftelse lånekassen 2015/1501-18 4172/2018 11.05.2018

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning som bruker av transporttjenesten i Troms fylke 2017/ / Referat møte 19.

Offentlig journal. Godkjenning som bruker av transporttjenesten i Troms fylke 2017/ / Referat møte 19. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2018 Godkjenning som bruker av transporttjenesten i Troms fylke Transporttjenesten for funksjonshemmede 2018 2017/483-38

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2016 Vedrørende fradelingssøknad til KME Entreprenør saksen AS, rekvirert

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - prosjektkoordinering 2015/ /

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - prosjektkoordinering 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2017 Midlertidig arbeidsavtale - prosjektkoordinering 2015/694-28 9278/2017 17.10.2017 Torbjørn Tuoremaa Tilsetting 100%

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om planoppstart for Skibotn avløpsrenseanlegg sektormyndigheter m.v. 2017/ /

Offentlig journal. Varsel om planoppstart for Skibotn avløpsrenseanlegg sektormyndigheter m.v. 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2017 Varsel om planoppstart for Skibotn avløpsrenseanlegg 19392017003-sektormyndigheter m.v. Avløpsrenseanlegg Skibotn

Detaljer

Offentlig journal. Møtereferat elevsak ***** ***** 2016/ / Foreløpig svar - søknad om stilling ID 326

Offentlig journal. Møtereferat elevsak ***** ***** 2016/ / Foreløpig svar - søknad om stilling ID 326 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.04.2019 Møtereferat elevsak ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2016/697-18 3357/2019 O ***** Foreløpig svar - søknad

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2017 Referat fra møte. Elevmappe - ***** ***** 2015/465-45 10725/2017 07.12.2017 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** Arbeidsavtale

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2017 nnhold: Adresseregistrering - viktig brev fra Storfjord kommune Regional Kvikkleirekartlegging Storfjord kommune NVE

Detaljer

Dok.dato: Eiendommen 52/121-fullføring av midlertidig forretning med krav om oppmålingsforretning og matrikkelbrev. Dok.dato:

Dok.dato: Eiendommen 52/121-fullføring av midlertidig forretning med krav om oppmålingsforretning og matrikkelbrev. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2019 Eiendommen 61/27-sluttbehandling av sak om fradeling av grunneiendom med midlertidig forretning Fradeling 61/27 2018/692-1

Detaljer

Søknad om tilleggstomt i regulert boligfelt Nedre Åsen, Hatteng. Eventuell dispensasjon fra reguleringsplan. Dok.dato: Dok.

Søknad om tilleggstomt i regulert boligfelt Nedre Åsen, Hatteng. Eventuell dispensasjon fra reguleringsplan. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.12.2017 Søknad om tilleggstomt i regulert boligfelt Nedre Åsen, Hatteng. Eventuell dispensasjon fra reguleringsplan. Fradeling

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om studiepermisjon 2015/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om studiepermisjon 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.01.2019 Svar på søknad om studiepermisjon Personalmappe - ***** ***** 2015/348-17 64/2019 Siv Hege Kristina Asplund Eiendommen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2017 nnhold: Tilsetting 2 brannkonstabler - id 175 Stillings

Detaljer

Offentlig journal. Gravehenvendelse , vann Oteren 2016/ / For mye utbetalt lønn 2015/ /2017

Offentlig journal. Gravehenvendelse , vann Oteren 2016/ / For mye utbetalt lønn 2015/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2017 Gravehenvendelse 5472094, vann Oteren 2016/114-208 8575/2017 BN Maskin AS For mye utbetalt lønn Personalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2018 Foreløpig svar - søknad om stilling D 272 Stilling D 272-3,5 årsverk,

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak fra tilsettingsutvalget - korrigert innstilling 2019/ / Bekreftelse lånekassen

Offentlig journal. Vedtak fra tilsettingsutvalget - korrigert innstilling 2019/ / Bekreftelse lånekassen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2019 Vedtak fra tilsettingsutvalget - korrigert innstilling Stilling D 311 - Byggesaksbehandler 2. gangs utlysning 2019/77-11

Detaljer

Offentlig journal. Installert vannmåler 52/ / / Referat fra første møte i styringsgruppa

Offentlig journal. Installert vannmåler 52/ / / Referat fra første møte i styringsgruppa Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2017 nstallert vannmåler 52/68 52/68 2015/222-5 4120/2015 26.05.2015 Harald Ryeng Referat fra første møte i styringsgruppa

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Foreløpig svar - søknad om stilling Stilling D- 185 -Sommerjobb

Detaljer

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato:

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Søknad av 08.06.2016 fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Fradeling:

Detaljer

Offentlig journal. Avtaleforslag vedr sandlager m.v. 2018/ / Midlertidig tilsetting - ferievikar

Offentlig journal. Avtaleforslag vedr sandlager m.v. 2018/ / Midlertidig tilsetting - ferievikar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2019 Avtaleforslag vedr sandlager m.v. 52/6 2018/441-24 3257/2019 Hege og Kristen Are Figenschau Midlertidig tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Referat samarbeidsmøte 2016/ / Asfaltering i Oterbakken 2018/ /

Offentlig journal. Referat samarbeidsmøte 2016/ / Asfaltering i Oterbakken 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2018 Referat samarbeidsmøte Elevmappe - 2016/30-30 9430/2018 23.10.2018 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Asfaltering i Oterbakken

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID 24 2015/576-12 1470/2015 26.02.2015 27.02.2015

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID 24 2015/576-12 1470/2015 26.02.2015 27.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2015 nnhold: Foreløpig svar - søknad om stilling D 24 Stilling 24 - flyktningekonsulent 50% 2015/576-12 1470/2015 Sten

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2016 Midlertidig arbeidsavtale ***** ***** 2015/84-22 4785/2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.07.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2016 Midlertidig arbeidsavtale 2015/1441-6 2668/2016 07.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tilknytning til kommunalt vann på eiendom 65/4/3 2017/ /

Offentlig journal. Tillatelse til tilknytning til kommunalt vann på eiendom 65/4/3 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2017 Tillatelse til tilknytning til kommunalt vann på eiendom 65/4/3 65/4/3 2017/314-2 4283/2017 Storeng Steindal Trim

Detaljer

Offentlig journal. OPPDRAGSAVTALE - fritidskontakt 2018/ / Foreløpig svar 2018/ /

Offentlig journal. OPPDRAGSAVTALE - fritidskontakt 2018/ / Foreløpig svar 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2018 OPPDRAGSAVTALE - fritidskontakt Personalmappe - ***** ***** ***** 2018/502-3 7552/2018 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.10.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 Arbeidsavtale -Fast tilsetting 2015/1293-5 8469/2016 24.10.2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2017 Søknad fra Statskog SF om fradeling og oppmåling av festetomt

Detaljer

Offentlig journal. Protokolltilførsel til avtale datert / / Melding til tinglysing 1939/45/228

Offentlig journal. Protokolltilførsel til avtale datert / / Melding til tinglysing 1939/45/228 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2016 Protokolltilførsel til avtale datert 22.12.2015 2015/547-20 8821/2016 03.11.2016 Charlotte Heimland Melding til tinglysing

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage ***** ***** ***** ***** ***** 2015/

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2019 Svar på søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage ***** ***** ***** ***** ***** Redusert betaling for barnehageplass

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar på søknad om stilling 2015/966-9 5786/2015 24.07.2015 27.07.2015. Foreløpig svar på søknad om stilling

Offentlig journal. Foreløpig svar på søknad om stilling 2015/966-9 5786/2015 24.07.2015 27.07.2015. Foreløpig svar på søknad om stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2015 Stilling D 39 - vernepleiere 175 %, Skibotn avlastning 2015/966-9 5786/2015 Katja Kristina Jensen Stilling D 40 -

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID 180 / 181/ / /

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID 180 / 181/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.04.2017 Foreløpig svar - søknad om stilling D 180 / 181/ 182 Stilling D: 180 - Lærerstilling 100 % fast Skibotn skole 2017/184-18

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2017 Vedtak fra tilsettingsutvalget Stillings D 87 - ngeniør

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale Conexus Insight skolene 2017/ / Svar på søknad om permisjon.

Offentlig journal. Signert avtale Conexus Insight skolene 2017/ / Svar på søknad om permisjon. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2019 Signert avtale Conexus nsight skolene Avtaler - oppvekst og kultur 2017/482-22 3089/2019 11.04.2019 Conexus Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar 2015/540-43 4651/2015 16.06.2015 18.06.2015. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar 2015/540-43 4651/2015 16.06.2015 18.06.2015. Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2015 Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar Stilling D 21 - ferievikar 2015 hjemmetjenesten 2015/540-43 4651/2015 Elke

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.02.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2017 Søknad fra Statskog SF om fradeling og oppmåling av festetomt

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting som sekretær på Serviceavdelingen 2015/ /

Offentlig journal. Midlertidig tilsetting som sekretær på Serviceavdelingen 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2017 nnhold: Midlertidig tilsetting som sekretær på Serviceavdelingen 2015/914-28 8957/2017 Merete Lockert nnhold: Høring:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse fra Storfjord kommune - Anbudsrapport barneulykkesforsikring for / /

Offentlig journal. Bekreftelse fra Storfjord kommune - Anbudsrapport barneulykkesforsikring for / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.12.2017 Bekreftelse fra Storfjord kommune - Anbudsrapport barneulykkesforsikring for 2018-2021 Avtaler - oppvekst og kultur

Detaljer

Offentlig journal. Reguleringsplan Elvevoll Settefisk. 1.gangs høring og offentlig ettersyn 2018/ /

Offentlig journal. Reguleringsplan Elvevoll Settefisk. 1.gangs høring og offentlig ettersyn 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.02.2019 Reguleringsplan Elvevoll Settefisk. 1.gangs høring og offentlig ettersyn Reguleringsplan - Elvevoll Settefisk AS 2018/35-30

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting sykepleier fast stilling natt 2017/ / Kopi av brev 2017/ /

Offentlig journal. Tilsetting sykepleier fast stilling natt 2017/ / Kopi av brev 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Tilsetting sykepleier fast stilling natt Stilling D 199 - fast stilling sykepleier 2017/407-5 7473/2017 Petri Mâkynen

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage 2018/ / Midlertidig tilsetting

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage 2018/ / Midlertidig tilsetting Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2019 Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage Barnehagemappe 2018/567-4 97/2019 O Midlertidig tilsetting Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID / /

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om stilling ID / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2019 Foreløpig svar - søknad om stilling D 290 Stilling D 290 - Helsefagarbeider 80% fast 2019/2-16 688/2019 Elin Helene

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale, avlastning 2018/ / Igangsettingstillatelse 2018/ /2019

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale, avlastning 2018/ / Igangsettingstillatelse 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.07.2019 Midlertidig arbeidsavtale, avlastning Personalmappe - ***** ***** ***** 2018/499-5 6070/2019 10.07.2019 O Offl 13,

Detaljer

Dok.dato: Vedtak i sak om fradeling og oppmåling av festetomt 59/8/1 i forbindelse med innløsning etter tomtefesteloven. Dok.

Dok.dato: Vedtak i sak om fradeling og oppmåling av festetomt 59/8/1 i forbindelse med innløsning etter tomtefesteloven. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2017 Varsel om oppmålingsforretning Fradeling: 45/2/9148 - Statskog SF/kjøper Leif Bjørnar Seppola 2015/955-2 5286/2017

Detaljer

Dok.dato: Følgebrev til protokoll - Deling og oppretting av grunneiendom ved innløsning av festetomt 57/3/1 57/3 i Storfjord kommune

Dok.dato: Følgebrev til protokoll - Deling og oppretting av grunneiendom ved innløsning av festetomt 57/3/1 57/3 i Storfjord kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2018 Byggemøte nr 1-27.08.2018. Forarbeider og asfaltering av kommunale veier. Anbud forarbeider før asfaltering kommunale

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2017 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2017/18 for Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale, forlengelse 2015/ / Svar på søknad om fri fra undervisning

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale, forlengelse 2015/ / Svar på søknad om fri fra undervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2018 Midlertidig arbeidsavtale, forlengelse Personalmappe - ***** ***** 2015/1153-38 4327/2018 16.05.2018 Maria Wingstad

Detaljer

Offentlig journal. Tjenesteattest 2016/ / Tjenesteattest 2015/ /

Offentlig journal. Tjenesteattest 2016/ / Tjenesteattest 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2018 Tjenesteattest Personalmappe - ***** ***** ***** 2016/532-12 8392/2018 Anja Dæhli Ballovarre Tjenesteattest Div. bekreftelser

Detaljer

Offentlig journal. Rammetillatelse 2015/ / Søknad om stilling ID: / /

Offentlig journal. Rammetillatelse 2015/ / Søknad om stilling ID: / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.05.2017 nnhold: Rammetillatelse Reguleringsplan - avfallsdeponi Skibotndalen - utvidelse U 2015/535-46 4725/2017 AR-ng AS

Detaljer

Offentlig journal. Skoleruta for elevene / /

Offentlig journal. Skoleruta for elevene / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.10.2018 Skoleruta for elevene 2019-2020 Skoleruta 2019-2020 2018/579-1 8948/2018 10.10.2018 Levekårsutvalget Svar på klage

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.03.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2016 Midlertidig tilsetting 2015/1498-8 1024/2016 10.02.2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2018 Svar på søknad om tilleggsressurser Elevmappe - 2015/1071-31 5073/2018 07.06.2018 O Skibotn komposteringsanlegg -

Detaljer

Offentlig journal. Oppdragsavtale 2017/ / Foreløpig svar - Søknad på stilling som flyktningkonsulent

Offentlig journal. Oppdragsavtale 2017/ / Foreløpig svar - Søknad på stilling som flyktningkonsulent Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2017 Oppdragsavtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2017/452-1 7236/2017 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** Foreløpig

Detaljer