Offentlig journal. Referat fra møte 2017/ / Innkalling til møte 2015/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Referat fra møte 2017/ / Innkalling til møte 2015/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte Elevmappe - ***** ***** ***** 2017/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** nnkalling til møte Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Dagsenter for demente Møte i Råd for eldre og funksjonshemmede / /2019 Storfjord Levekårsutvalg m.fl. Svar søknad sommer sfo Sommer SFO ved Hatteng skole 2018/ /2019 Sissel Bjørklund Side: 1 av 16

2 nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Foreløpig svar - søknad om sommerjobb Origo / /2019 Sebastian Sjøveian nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** nnkalling til samtale Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 2. ledd ***** Side: 2 av 16

3 Foreløpig svar - søknad om sommerjobb Origo / /2019 Simen-Aleksander Aho Vedtak - Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 nger Annie Mikkelsen Tilsetting vernepleier i 70% stilling. Stilling D sykepleier / vernepleier 70 % stilling Hjemmetjenesten 2019/ /2019 Kristina Jensen Tilsetting i 90 % assistentstilling ved Hatteng skole Stilling D assistent på Hatteng skole 90 % fast stilling 2019/ /2019 Victoria Christine Sørem Side: 3 av 16

4 Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 nger Annie Mikkelsen Tilsettingsbrev 90 % assistentstilling Hatteng skole Personalmappe - ***** ***** 2016/ /2019 Victoria Sørem 2019/ /2019 Jennifer Brattli Sommerjobb origo / /2019 Lars Seppola Haugan Side: 4 av 16

5 2019/ /2019 Lisa Johanne Elveslett Slettli 2019/ /2019 Jacop Andreas Seppola Søknad sommerjobb Origo 2019/ /2019 Johannes V Viik-Bruvold 2019/ /2019 Yvonne Brattli Side: 5 av 16

6 2019/ /2019 Ann-rene Fagerli 2019/ /2019 O Offl 25 Sebastian Sjøveian 2019/ /2019 Matias Olsborg Fagerli Vedrørende din søknad på 90 % assistentstilling på Hatteng skole - id 328 Stilling D assistent på Hatteng skole 90 % fast stilling 2019/ /2019 Helene M Salamonsen m.fl. Side: 6 av 16

7 2019/ /2019 Marcus-Alexander Solvoll Vedtak i sak om fradeling og oppmåling av festetomt 46/71/1 i forbindelse med innløsning etter tomtefesteloven Fradeling: 46/71/1 - Hilda og Odd Emil Simonsen 2016/ /2019 Hilda L S Simonsen m.fl. Asfaltering av adkomstvei og parkering til boliger på Brenna Anbud forarbeider før asfaltering kommunale veier 2018/ / Baks Sommerjobb som gjeter Gjeter / /2019 Einar Marken Bergland Side: 7 av 16

8 Gjeter 2019 Gjeter / /2019 Roar Andre Nyheim Gjeter 2019 Gjeter / /2019 Marie Nystad Mottaker av kopi : Godkjent tilsyn-sak: Skibotn omsorgssenter - byggteknisk 2017/ /2019 Tromskraft - Tilsyn Videreformidling gravehenvendelse nr , Storfjord, Nordlysveien 1106, Gnr.51 / Bnr.5 Avtale geomatikk og gravemelding 2016/ /2019 Geomatikk Side: 8 av 16

9 Søknad kjøp av tomt i Johan Beck-veien Tomtetildeling BOLG / / Jimmy Hansen Sommerjobb søppelrydding, 2019/ /2019 Aron W. Bråthen Motorferdsel i utmark og vassdrag Motorferdsel i utmark / /2019 Yngve Rognli Søknad om stilling D 330 Stilling D helsesekretær 100 % stilling 2019/ /2019 A Off.l. 25 Ragna Olaussen Marvik Side: 9 av 16

10 Søknad om stilling D 330 Stilling D helsesekretær 100 % stilling 2019/ /2019 A Off.l. 25 Therese Salo Personopplysningsskjema Personalmappe - ***** ***** ***** 2019/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Susanne Garden Sommerjobb 2019/ /2019 Adrian Pedersen nderskrevet taushetserklæring Personalmappe - ***** ***** ***** 2019/ / Susanne Garden Side: 10 av 16

11 Søknad om skoleskyss Enkeltvedtak skoleskyss 2015/ / O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd ***** 2019/ /2019 Elias Finnstø Høgmo tskrift av karakterprotokoll Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/ /2019 O Offl 25 Marita Moaksen nderskrevet taushetserklæring Personalmappe - ***** ***** 2016/ /2019 Victoria Sørem Side: 11 av 16

12 Sommerjobb i Origo søppelanlegg Skibotn 2019/ /2019 Andrè Kristoffer Kemi Nyheim innsyn nnsyn i dokumenter / /2019 Bente Monica Bech Forventinger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for neste valgperiode Høring - plan- og driftsetaten 2015/ /2019 Fylkesmannen i Troms og Finmark Oversendelse av klage til rett instans Registreringsskjema fritidskontakter/støttekontakter 2016/ /2019 O Offl 13, jfr Fvl 13, 1. ledd Fylkesmannen i Troms og Finmark Side: 12 av 16

13 Mottaker av original : Varsel om Vedtak Vestersiasenteret - Byggteknisk 2015/ /2019 Tromskraft - Tilsyn Søknad om tillatelse til utskifting av slamavskiller / avløpsrenseanlegg med infiltrasjon på eiendommen 45/80, Gamlevegen, 9143 SKBOTN 45/80 - byggesak 2019/ /2019 Kreahvita - Trond Pedersen Bekreftelse på aksept Næringsfond - Skoglunds energiservice AS 2019/ /2019 Skoglunds Energiservice AS Søknad telefongodtgjørelse Personalmappe - ***** ***** 2015/ /2019 Rune tby Side: 13 av 16

14 Søknad 100% renhold Stilling D Renholder 100% 2019/ /2019 Lise Olsen Rapport fra Nordfjeldske Kontroll AS Befaringsrapporter - skjenkebevilling/røykeforbud 2015/ /2019 Nordfjeldske kontroll AS 17/ Kryss E6 og E8 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Arealoverføring 45/2-45/161 og 45/3-45/ / / Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo 17/ Kryss E6 og E8 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Arealoverføring 45/2-45/161 og 45/3-45/ / / Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo Side: 14 av 16

15 tlysning av midler til arbeid i nettverk for samiske barnehager - avdelinger og andre barnehager med samiske barn Tilskudd/rapportering - oppvekst 2015/ /2019 Fylkesmannen i Troms og Finmark Vedtak i uenighet om tildeling av ledig kapasitet Troms Kraft AS 2017/ /2019 NVE Søknad Storfjord kommunes næringsfond - orientering om saksbehandling Næringsfond - Lyngsfjord Adventure 2019/ /2019 Lyngenfjord Adventure Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt Høring - helse og omsorg 2015/ /2019 Helsedirektoratet Side: 15 av 16

16 Søknad om tillatelse til montering av slamavskiller / avløpsrenseanlegg med infiltrasjon på eiendommen 45/80, Gamlevegen, 9143 SKBOTN 45/80 - byggesak 2019/ /2019 Kreahvita - Trond Pedersen Side: 16 av 16