POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29. august 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29. august 2017"

Transkript

1 Dokumenter registrert: 29. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 6995/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 43/268 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG OPPMÅLING GNR/BNR 43/268 SØLENSJØEN LOTTEIERLAG SA Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 6996/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 59/44 Navn: Vidar Fiskvik Dok.beskr: BEHANDLING ETTER FORURENSNINGSLOVEN - UTSLIPPSTILLATELSE FOR FRITIDSEIENDOM 59/44 ENVOLA HYTTEFELT - VIDAR FISKVIK Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 6999/17 Regdato: Arkivkode:EIEN gnr/bnr 51/1 og 52/152 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG OPPMÅLING GNR/BNR 52/1 OG GNR/BNR 52/152 ARVE KARLSON OG SCHULZE / TOMMELSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7003/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 59/44 Navn: Vidar Fiskvik Dok.beskr: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANBESTEMMELSE - TETT TANK PÅ FRITIDSEIENDOM I ENVOLA HYTTEGREND GNR/BNR 59/44 VIDAR FISKVIK

2 Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 7013/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 23/2 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG - BEHANDLING PBL GNR/BNR 23/2 CHRISTIAN SAXLUND Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7027/17 Regdato: Arkivkode:PERS Holmvik Johanne Edle Mari Saksb: HSH/HSH/BLI Journalenhet:HOV Navn: Johanne Edle Marie Holmvik Dok.beskr: SVAR PÅ OPPSIGELSE AV STILLING SOM OFFENTLIG SYKEPLEIER - STILLINGSHJEMMEL Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 7038/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 9/15 Navn: Ole Martin Døsen Dok.beskr: GODKJENT ENDRING AV GITT TILLATELSE FOR OPPFØRING AV NY GARASJE - GNR/BNR 9/15 OLE MARTIN DØSEN Saksnr: 16/ Dok.type: /X Lnr: 7043/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 9/15 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG - ENDRING AV GITT TILLATELSE - OPPFØRING AV NY GARASJE GNR/BNR 9/15 - LOMNESSJØEN ØST 81 - OLE MARTIN DØSEN Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7048/17 Regdato: Arkivkode:M50 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Thor Hagen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - 19/96 THOR HAGEN Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7056/17 Regdato: Arkivkode:241 &00 Saksb: RAA/KKA/LEB Journalenhet:HOV Navn: Marie Sjølies legat Dok.beskr: UTTALELSE TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR MARIE SJØLIES LEGAT

3 Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 7067/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 15/29 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG - DELING GNR/BNR 15/29 - GAMLE KONGEVEI FINN OLA MOEN Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7071/17 Regdato: Arkivkode:EELEV ********** Saksb: OPP//MSS Journalenhet:HOV Navn: ******** ********** Dok.beskr: SVAR PÅ SFO SØKNAD ********** Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7081/17 Regdato: Arkivkode:143 C Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Samediggi / Sametinget Dok.beskr: SAMETINGETS UTTALELSE TIL HØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Saksnr: 13/ Dok.type: /I Lnr: 7082/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 10/592 Navn: Terje Hermann Vige Dok.beskr: OVERSENDELSE AV OPPDATERT VA-PLAN FOR HØYDEBASSENG RENÅFJELLET - GNR/BNR 10/592 RENÅFJELLET Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7083/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/105 Navn: Samediggi / Sametinget Dok.beskr: SAMETINGETS UTTALELSE - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG VED RAUDKOLLEN - GNR/BNR 12/105 KJETIL NORDENGEN

4 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7084/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 8/106/8 Navn: Kartverket tinglysing Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - GNR/BNR/FNR 8/106/8 OG 8/268 STATSKOG SF Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7085/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 20/4/30 Navn: Statskog SF Dok.beskr: GRUNNEIERS GODKJENNING TIL BYGGING AV VEI TIL FRITIDSEIENDOM I GRØNDALEN FRITIDSOMRÅDE - GNR/BNR/FNR 20/4/30 JAN ERIK HAUG Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 7086/17 Regdato: Arkivkode:503 Navn: ********** Dok.beskr: OPPGJØRSLISTE FOR UTLEGGSTREKK ********** Saksnr: 17/193-6 Dok.type: /I Lnr: 7087/17 Regdato: Arkivkode:503 Navn: ********** Dok.beskr: OPPGJØRSLISTE FOR UTLEGGSTREKK ********** Saksnr: 17/739-5 Dok.type: /I Lnr: 7088/17 Regdato: Arkivkode:503 Navn: ********** Dok.beskr: OPPGJØRSLISTE FOR UTLEGGSTREKK **********

5 Saksnr: 17/275-2 Dok.type: /I Lnr: 7091/17 Regdato: Arkivkode:064 Saksb: KOS//EPL Journalenhet:HOV Navn: EVRY Marked Dok.beskr: EVRY MINNER OM HØSTENS NETTSEMINARER I ELEMENTS OG ESA 8.2 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7092/17 Regdato: Arkivkode:F30 Saksb: NAV//HLE Journalenhet:HOV Navn: Engerdal Kommune v/prosjektleder "Ut i arbeid" Dok.beskr: SPØRSMÅL VEDRØRENDE KVALIFISERING OG SYSSELSETTING FOR FLYKTNINGER Saksnr: 17/169-7 Dok.type: /I Lnr: 7093/17 Regdato: Arkivkode:C20 Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Norsk Friluftsliv Dok.beskr: NYHETSBREV FRA NORSK FRILUFTSLIV Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7094/17 Regdato: Arkivkode:076 Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Hedmark Fylkeskommune Dok.beskr: INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER TIL FYLKESKULTURPRISEN 2017 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7095/17 Regdato: Arkivkode:503 Navn: ********** Dok.beskr: FORESPØRSEL OM UTBETALING AV YTELSER I FBM UTLEGGSSAK ********** Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7096/17 Regdato: Arkivkode:PERS Hangård Susanne Gradering:U off.loven 25 Navn: Susanne Hangård Dok.beskr: INNSENDT DOKUMENTASJON FOR BEREGNING AV LØNNSANSIENNITET

6 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7097/17 Regdato: Arkivkode:V83 Saksb: PND/PND/MBH Journalenhet:HOV Navn: Nils Ola Lutnæs Dok.beskr: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - ØRBEKKVEIEN - NILS OLA LUTNÆS Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7098/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/62 Navn: Advokatfirmaet Viken Dok.beskr: INNSENDT SKJEMA FOR EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FOR KOMMUNENS BEKREFTELSE - GNR/BNR 12/62 ELISE AMALIE ALEXANDRA LERSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7099/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 10/285 Navn: Advokatfirmaet Viken Dok.beskr: INNSENDT SKJEMA FOR EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FOR KOMMUNENS BEKREFTELSE - GNR/BNR 10/285 INGRID ALEXANDRA EMILIE LERSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7100/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/149 Navn: Advokatfirmaet Viken Dok.beskr: INNSENDT SKJEMA FOR EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FOR KOMMUNENS BEKREFTELSE - GNR/BNR 12/149 INGRID ALEXANDRA EMILIE LERSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7101/17 Regdato: Arkivkode:223 K54 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Hedmark Fylkeskommune Dok.beskr: FORSLAG TIL BUDSJETT FOR VANNOMRÅDE GLOMMA OG GRENSEVASSDRAGENE FOR 2018

7 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7105/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 15/29 Navn: I flg liste Dok.beskr: VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR/BNR 15/29 - GAMLE KONGEVEI FINN OLA MOEN Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7107/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 16/107 Navn: I flg. liste Dok.beskr: VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR/BNR 16/107 BRIT KJERSTI OG MAGNE HOLM Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7108/17 Regdato: Arkivkode:A10 &58 Saksb: PND/PND/OLO Journalenhet:HOV Navn: Lekeplasskontrollen AS Dok.beskr: VARSEL OM ÅRLIG HOVEDETTERSYN AV LEKEPLASSER Saksnr: 17/763-4 Dok.type: /U Lnr: 7109/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 16/17 Navn: I flg. liste Dok.beskr: VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING GNR/BNR 16/17 INGER AASHEIM Saksnr: 17/82-27 Dok.type: /I Lnr: 7110/17 Regdato: Arkivkode:033 Saksb: ORD/ORD/NIL Journalenhet:HOV Navn: Kommunesektorens organisasjon KS Dok.beskr: NYHETSBREV FRA KS

8 Saksnr: 17/800-4 Dok.type: /I Lnr: 7111/17 Regdato: Arkivkode:GARD 53/6 Saksb: PND/PND/FEN Journalenhet:HOV Navn: Fylkesmannen i Hedmark Dok.beskr: UTBETALING AV TILSKUDD TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER - AKUTT TIDLIG NEDSANKING AV SAU - STATSBUDSJETTET 2017 KAP 1420 POST GNR/BNR 53/6 JENS CHRISTIAN BJØNTEGAARD Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 7113/17 Regdato: Arkivkode:L12 Saksb: PND/PND/ERS Journalenhet:HOV Navn: Norges Vassdrags- og Energidrektorat NVE Dok.beskr: NVES INNSPILL VED VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM - OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ÅKRESTRØMMEN SENTRUM R16B OG R23 Saksnr: 17/85-39 Dok.type: /I Lnr: 7114/17 Regdato: Arkivkode:430 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Helsedirektoratet Dok.beskr: INVITASJON TIL FOLKEHELSEKONFERANSEN 2017 I OSLO Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7116/17 Regdato: Arkivkode:060 &13 Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Direktoratet For Forvaltning og Ikt Dok.beskr: HØRING - UTKAST TIL PRODUKTSTRATEGI FOR DIGITAL POSTKASSE TIL INNBYGGERE Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7118/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 78/93 Navn: Lars-Jørgen Undseth Romenstad Dok.beskr: VARSEL OM TILDELING AV VEGADRESSE GNR/BNR 78/93 LARS-JØRGEN ROMENSTAD

9 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7119/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 47/209 Navn: Sivilarkitekt Roar A. Iversen Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE LNFR-OMRÅDE FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG VED HARSJØEN - GNR/BNR 47/209 STIAN PETTERSEN Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 7121/17 Regdato: Arkivkode:241 Saksb: KOS//EPL Journalenhet:HOV Navn: Maya Elise Jonassen Dok.beskr: FORELØPIG SVAR OM LEGATMIDLER FRA RENDALEN SANG- OG MUSIKKLEGAT Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 7122/17 Regdato: Arkivkode:PERS Nytrøen-Rygh Bjørn Gradering:U off.loven 25 Navn: Bjørn Nytrøen-Rygh Dok.beskr: INNSENDT DOKUMENTASJON FOR BEREGNING AV LØNNSANSIENNITET Saksnr: 16/593-6 Dok.type: /I Lnr: 7125/17 Regdato: Arkivkode:026 H43 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Gudbrandsdal Krisesenter Interkommunalt Selskap Dok.beskr: TILSKUDD TIL GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS 2018 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 7126/17 Regdato: Arkivkode:EELEV ********** Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: ********** Dok.beskr: AVSLUTNING AV SAK **********

10 Saksnr: 17/87-8 Dok.type: /I Lnr: 7128/17 Regdato: Arkivkode:430 Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Veterankonferansen Dok.beskr: VELKOMMEN TIL VETERANKONFERANSEN 2017 Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 7130/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/62 Gradering:U off.loven 26, 5. ledd Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ KONSESJONSFORHOLD GNR/BNR 12/62 ELISE AMALIE ALEXANDRA LERSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 7131/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 10/285 Gradering:U off.loven 26, 5. ledd Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ KONSESJONSFORHOLD GNR/BNR 10/285 INGRID ALEXANDRA EMILIE LERSTAD Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 7132/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/149 Gradering:U off.loven 26, 5. ledd Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ KONSESJONSFORHOLD GNR/BNR 12/149 INGRID ALEXANDRA EMILIE LERSTAD

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 05.10.2017-05.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. august 2017 Dokumenter registrert: 23. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. juli 2017 Dokumenter registrert: 04. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 17.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017 Dokumenter registrert: 01. 03. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 22. august 2017 Dokumenter registrert: 22. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017 Dokumenter registrert: 23. 25. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 13.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. august 2017 Dokumenter registrert: 31. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 03.05.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 8. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 8. august 2017 Dokumenter registrert: 8. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 12.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 25.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 01.08.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. august 2017 Dokumenter registrert: 28. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 19. 21. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 4. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 4. april 2017 Dokumenter registrert 4. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017 Dokumenter registrert: 4. 6. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 03.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 21.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25. oktober 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 08.09.2017-10.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. august 2017 Dokumenter registrert: 16. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03. mai

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03. mai Dokumenter registrert: 03. mai 20172017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 05. 07. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 13.10.2017-15.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 11.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 28.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 26.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17. august 2017 Dokumenter registrert: 17. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 3. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 3. april 2017 Dokumenter registrert: 3. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert juli 2017 Dokumenter registrert14. 16. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Onsdag 2. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 18.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 05.01.2018-07.01.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20 april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20 april 2017 Dokumenter registrert: 20 april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017 Dokumenter registrert: 18. 20. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. august 2017 Dokumenter registrert: 21. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 14.03.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 13.11.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mars 2017 Dokumenter registrert: 10. 12. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. juni 2017 Dokumenter registrert: 28. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017 Dokumenter registrert: 5. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017 Dokumenter registrert: 25. 27. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25. april 2017 Dokumenter registrert: 25. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.04.2018-04.04.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mars 2017 Dokumenter registrert: 15. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 12. september 2016 Saksnr: 16/1596-4 Dok.type: /U Lnr: 9208/16 Regdato:12.09.2016 Arkivkode:EIEN 76/32 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn: Nils Ola Lutnæs Dok.beskr: AVSLAG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 09.01.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juli 2017 Dokumenter registrert: 13. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017 Dokumenter registrert: 09. 11. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. juni 2017 Dokumenter registrert: 27. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 27.10.2017 29.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. juli 2017 Dokumenter registrert: 12. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18. januar 2017 Dokumenter registrert: 18. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 27.04.2018-29.04.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. mai 2017 Dokumenter registrert: 04. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 06.10.2017-08.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 08.02.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 17.01.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 24. 26. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juni 2017 Dokumenter registrert: 13. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 22.03.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24. januar 2017 Dokumenter registrert: 24. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 26.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 07.03.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 06.12.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mai 2017 Dokumenter registrert: 16. 17. Mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 10. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 06. januar 08. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 18.04.2018-18.04.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 05.04.2018-05.04.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 08.12.2017-10.12.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. mars 2017 Dokumenter registrert: 14. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017 Dokumenter registrert: 07. 09. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. januar 2017 Dokumenter registrert: 31. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 17. 19. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 02.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29. mai 2017 Dokumenter registrert: 29. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.12.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 07.11.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 23.03.2018-25.03.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 01.12.2017-03.12.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. Juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. Juni 2017 Dokumenter registrert: 14. Juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 15.01.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 03. 05. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer