Barn som strever i matematikk. Hva kan vi gjøre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som strever i matematikk. Hva kan vi gjøre?"

Transkript

1 Barn som strever i matematikk. Hva kan vi gjøre? Anita Lopez-Pedersen LAMIS, 24. juni 2018

2 Intensjon for forelesningen Utvikling av matematiske ferdigheter Matematikkvansker Kartlegging Tiltak

3 Bakgrunn Matematikkvansker Tidlige ferdigheter i matematikk Tidlig støtte

4 Hva må vi vite noe om? Utvikling av matematiske ferdigheter Kjennetegn på vansker Ulike definisjoner og forklaringsmodeller Vurdering og kartlegging av matematikkvansker Hvordan hjelpe elever som strever i matematikk

5

6 5 år Start 1. klasse Undersøkelse Midt 1. klasse 2 klasse 18 år Ca 350 enspråklige barn Skedsmo/Lørenskog/ Oppegård/Rælingen

7 Mengdevurdering (ANS) 5 åringer

8 «Resultater» Tallforståelse 5 åringer

9

10 Symbolsk og ikke-symbolsk tallforståelse Medfødte kvantitative evner Tallforståelse ANS

11 To systemer for å oppfatte/spore mengder I) Approximate number system / representasjoner av numerisk mengde(ans) II) Exact number system (eks. subitising) / Presise representasjoner (1 4)

12 Approximate number system Intuitiv kapasitet (ikke-språklig) Unøyaktig Dyr Grunnleggende for å lære språklig/verbal matematikk Cantlon, J. F. et al. (2007). Basic Math in Monkeys and College Students, PLoS Biology. DOI: /journal.pbio

13 6 vs. 8 Distance effect = Reaksjonstiden minsker når man øker avstanden mellom de to tallene/mengdene 5 vs. 20

14 Numerical distance effect = responstiden reduseres når man øker avstanden mellom tallene Numerical size effect = med lik avstand mellom tallene øker responstiden med tallenes størrelse

15 ANS Forbedres gradvis fra spedbarnstid til voksenalder (Mazzocco et al., 2011; Siegler & Lortie-Forgues, 2014) 6 måneder: forhold på 2:1 (eks. 4 prikker vs. 2 prikker) 9 måneder: forhold på 3:2 (eks. 12 prikker vs. 8 prikker) 6 år: forhold på 6:5 (eks. 12 prikker vs. 10 prikker) Noen voksne: forhold på 11:10 (eks.11 prikker vs. 10 prikker) Hva er den eneste måten å spesifikt avgjøre en mengde hvor mange?

16 Subitising Rask og nøyaktig gjenkjenning av små mengder Perseptuell subitising: mengder på1-4 Konseptuell subitising: se deler av noe og raskt sette det sammen til en helt enhet

17

18 Fem og tierrammer

19

20 Forholdet til andre matematikkferdighter Forholdet mellom ANS og generelle matematikkferdigheter ble funnet hos førskolebarn (Bonny & Lourenco, 2013) og barnehagebarn selv når arbeidsminne ble vurdert (Hornung et al., 2014) ANS påvirker telling og aritmetiske ferdigheter (Xenidou-Dervou, De Smedt, van der Schoot, & Lieshout, 2013; Desoete et al., 2012)

21 Andre matematikkferdigheter Subitising - barnehagebarns telleferdigheter (Kroesbergen et al., 2009) ANS målt i barnehage predikerte matematikkprestasjoner to år senere (Mazzocco et al., 2012) Svak ANSpresisjon (Mazzocco et al., 2011) matematikkvansker

22

23 Telleferdigheter Tallord og tallsymbol Tallsekvens Telle mengder - enumeration

24 tallsymbol mengde tallord

25 Forstå antall gjennom å regne Kunne tallsekvensen i riktig rekkefølge Skape en-til-en korrespondanse mellom tallordet og gjenstandene som telles Det siste teller angir mengden (kardinalitet) Hvilke som helst slags gjenstander kan samles og telles Gjenstander i en gitt seriasjon, kan bli gitt hvilken som helst tagg, men kun en gang.

26 Utvikling av telleferdigheter(1/2) 2 år Grunnleggende forståelse av mengder - Ulike tallord referer til ulikt antall mengder/gjenstander - Veldig grunnleggende diskrimineringer av mengde 3 år Akustisk telling - Kan si tallordet men ikke nødvendigvis i rett rekkefølge - Barnerim: entotrefire... 4 år Asynkron telling - Forstår at tallord kan brukes til å telle gjenstander - Kan si tallordet i riktig rekkefølge og peke på gjenstander, men tallord og peking er ikke nødvendigvis koherent (Aunio &Niemivirta, 2010; Fuson, 1988)

27 Utvikling av telleferdigheter (2/2) 4.5 år Synkron telling - Kan si tallordet i riktig rekkefølge og peker/flytter gjenstander korrekt - En-til-en korrespondanse Resultativ telling 5 år - Starter tellingen fra en - Forstår at gjenstander man kan telle kun kan telles en gang - Det siste du teller angir mengden objekter (kardinalprinsippet) 6 år Forkortet telling - Kan gjenkjenne tallsymbol og telle videre fra det (Aunio &Niemivirta, 2010; Fuson, 1988)

28 Relatert til andre matematikkferdigheter Basert på flere longitudinelle undersøkelser vet vi at telleferdigheter er en signifikant prediktor av tidlige aritmetiske ferdigheter (e.g., Aunio & Niemivirta, 2010; Aunola et al., 2004; Bartelet, Vaessen, et al., 2014; Desoete et al., 2009; Lepola et al.,2005; Stock et al., 2009a, 2009b)

29

30

31 Relasjonelle ferdigheter i matematikk Logisk-matematiske prinsipper Grunnleggende matematiske prinsipper Plassverdisystemet

32 Relasjonelle ferdigheter

33 Relasjonelle ferdigheter Matematisk-logiske prinsipper Evnen til å seriasjon klassifisere sammenligne En-til-en korrespondansen (Kuva:

34 Seriasjon Legg knappene i rekkefølge slik at annehve er rød og svart Sammenligne Hvilket tall er størst? I hvilken boks er det flest klinkekuler Legg disse i rekkefølge fra minst til størst.

35 Klassifiseirng Klassifiser disse knappene etter farge, størrelse, etc. 1-1-korrespondanse I hvilken boks er det nok hatter for disse fem barna?

36 Matematiske symboler Barn må kunne gjøre regneoppgaver med matematiske symboler, for eksempel: Mer enn (>) Mindre enn (<) Det samme som (=) Ikke det samme som ( ) (Foto: pennfinn13.wordpress.com)

37

38 Grunnleggende aritmetiske ferdigheter Addisjon Subtraksjon (Multiplikasjon,divisjon)

39 Vansker med regning Bruker trege og error-prone strategier, med (verbal) telling Retrieval av aritmetiske fakta er vanskelig Et tegn på matematikkvansker Strategier må læres -> undervises!

40

41

42 Matematikkvansker

43

44 15 20 % Mathematical (learning) difficulties Matematikkvansker

45 5 7 % Dysfunksjoner i de nevrologiske og kognitive funksjoner det er behov for forståelse og prosessering av tallforståelse. Dyscalculia Mathematical learning disability/disorder Dyskalkuli Spesifikke matematikkvansker ICD-10: Spesifikk regnevanske

46 10 15 % Årsaker til vansker: Kognitive, motivasjon, miljømessige faktorer (hjemmemijlø, læringsmiljø). Lavt-presterende elever Generelle matematikkvansker Vanskene er mildere sammenlignet med dyskalkuli.

47 Årsaker NEVROBIOLOGISK NIVÅ MILJØ KOGNITIV-EMOSJONELT NIVÅ MILJØMESSIG NIVÅ

48 Miljømessig

49 Symbolsk og ikke-symbolsk (estimering og subitising) (Mazzocco et al., 2011; Desoete et al., 2012; Stock et al., 2009) Svake telleferdigheter (tallsekvenser og telle enheter); langsomme og ofte feil (HassingerDas, Jordan, Glutting, Irwin & Dyson, 2014; Navarro et al., 2012; Stock et al. 2009a; Toll & Van Luit, 2014) Svake aritmetiske ferdigheter (problemer med å retrieve regnefakta; svake utregningsstrategier) (Jordan, Hanich & Kaplan, 2003; Geary, Hamson & Hoard, 2000; Mazzocco et al., 2008; Ostad,1998) Prosedyrer (f.eks. flerstegsoppgaver) (Bryant et al., 2000) Forstå og anvende plassverdisystemet og titallssystemet (Bryant et al., 2010)

50 Nevrobiologisk nivå

51 Functional magnetic resonance imaging (fmri) er et verktøy for å ta bilder av hjernen under arbeid med tallaktiviteter vi kan se hvilke deler av hjernen som arbeider med å regne matteoppgave og proessering av ulike talloppgaver forskjell hos barn med typisk utvikling og elever med dyskalkuli?

52

53 Intraparietal sulcus (IPS) Nesten alle aritmetiske og tallbaserte prosesseringer impliserer parietal lobes, særlig IPS Elever med dyskalkuli: Redusert aktivering (bruker ikke IPS like mye) ved sammenligning av mengder (eks. prikker) og tallsymboler, og artimetikk Redusert grå materie i venstre, høyre eller begge IPSene Forskjell i forbindelsene mellom relevante parietal regioner, og mellom disse og occipito-temporal regioner

54 Adaptiv software (spill) utviklet av/ved nevrovitenskap Tall i farta

55 Vektor Oppøving av grunnleggende matematikk og kognitive ferdigheter For alderen 6 8 år, eller eldre elever med matematikkvansker Adaptiv & språkfri Trening: 30 min/dag i 8 uker

56 Arbeidsminne og matematikk AM målt før skolealder predikerer prestasjoner i matematikk både før skolealder (e.g., Kyttälä et al., 2010) og i skolen (e.g., De Smedt et al., 2009). AM relatert til matematikkvansker (Wilson & Swanson, 2001) Barn med matematikk- og lesevansker har ofte svakt AM (Pickering & Gathercole, 2004)

57 Problemer med AM og matematikk Visuo-spatial skisseblokk Geometriske former/objekter Symboler Forståelse av plassverdi Vertikal utregning Mental tallinje Hvor er 20 på tallinja? 0 100

58 Fonologisk sløyfe Prosessering og koding av tallord og symboler (eks., si tallordene i riktig rekkefølge : 1, 2, 3, 4, ) Vansker med tilgang til aritmetiske fakta (eks., ) fra langtidsminnet

59 Sentral eksekutiv Velger feil utregningsmåte (eks., addisjon i stedet for subtraksjon) Vansker med å velge ut korrekt informasjon i tekstoppgaver Even har seks lekebiler. Oliver har fire lekebiler. Hvor mange flere lekebiler trenger Oliver for å ha like mange som Even? Vansker med endring i utregnigner (eks., ) Glemmer delresultater (eks., 3 x ) Feil prosedyrer

60 Matteangst a feeling of tension and anxiety that interferes with the manipulation of numbers and the solving of mathematical problems in ordinary life and academic situations (Richardson & Suinn, 1972).

61 Matteangst Kan i stor grad forstyrre læring og prestasjon i matematikk, føre til unngåelse av matematiske aktiviteter og en overload av arbeidsminne ( Jeg er så dårlig i matematikk -tanker) under oppgaveløsing Jenter i alle aldre har en tendens til å vurdere seg selv lavere i matematikk og har større grad av angst relatert til matematikk enn gutter.

62 Hva gjør vi? Foreldre og lærere bør forsøke å modellere positive holdnigner til matematikk og unngå å uttrykke negative overfor elevene Vanskelig hvis foreldrene (og/eller lærerne) selv er engstelige for matematikk Gjør elevene oppmerksomme på at det ofte er mange løsningsstrategier, ikke bare en. Link skolematematikk til hverdagslivet (Beilock & Willingham, 2014; Furner & Berman, 2003)

63 Hva gjør vi? Tidspress ved prøver: gi eleven nok tid til å gjennomføre Skriv ned egne følelser i 10 minutter før eksamen reduserer negative følelser og øker testresultater (Beilock & Willingham, 2014; Furner & Berman, 2003)

64

65 Ulike typer kartlegging Screening Nasjonale kartlegginger Nasjonale prøver Læringsstøttende prøver Gruppeprøver, individuelle prøver Dynamisk kartlegging

66

67 Utviklet v/universitetet i Tasmania Oversatt til norsk v/ Matematikksenteret Alle teller er et veilednings- og kartleggingsmateriale om misoppfatninger og misforståelser på området tall og tallforståelse OBS! er ikke standardisert. Din kompetanse om matematikkvansker avgjørende i vurderingen og bruken av denne testen.

68 Ostads strategiobservasjon Utviklet av Snorre Ostad v/uio Observasjonsprøve Læringsstrategier er fokus sammenheng mellom lærestrategiene elever anvender og kvaliteten på deres matematikkunnskaper

69 Formål og gjennomføring Observere elevenes strategibruk i matematikk Konkretiseringsmateriell Oppgaver i addisjon, subtraksjon, tekstoppgaver og multiplikasjon Elevens strategivalg registreres etter hvert oppgavesvar og føres inn i observasjonsskjemaet

70 Ostads strategiobservasjon Fordeler: - Eleven forteller hvordan han/hun tenker og løser oppgavene didaktisk gullgruve - Utvikling kan synliggjøres - God indikator ift spesifikke matematikkvansker - Lærebok forklarer godt bakenforliggende årsaker, samt mange opplæringstips Ulemper: - Krever kunnskap opp mot registrering av strategier. Tips: ressurspersoner på skolen/ppt

71 Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

72 Hvem er kartleggingsmaterialet beregnet på? Lærere i skolen som vil kartlegge elever som sliter i matematikk Målet er: å kunne gi et godt, tilpasset undervisningsopplegg

73 Hvilken kompetanse bør kartlegger ha? Kompetanse om hvordan barn og unge lærer i matematikk Kompetanse om hva som kjennetegner elever med lærevansker i faget Kompetanse i bruk av materiellet

74 To kartleggingsprøver trinn trinn og elever i videregående skole Bruk skjønn ved valg Elever i ungdomsskolen og i videregående skole gjør ofte de samme feilene som elever på lavere trinn

75

76

77 ThinkMath kartlegginsverktøy (Aunio & Räsänen, 2015)

78 Desoete, A. (2015) Predictive indicators for mathematical learning disabilites/dyscalculia in kindergarten children Kartlegging av barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker Telleferdighter i barnehagealder Procedural og conceptual knowlegde Språkferdigheter som indikator for matematikkvansker Tall mengde korrespondanse Arbeidsminne

79 Resultater fra re-pilotering M = 46.36, SD = 8.17 Minimum:10 Maximum: 56 Alpha:.911 Ingen kjønnsforskjeller, t(137)=-0.569,p=.571

80 Hva er kjerneferdighetene til norske førsteklassinger? Score (maximum 56) Low-performers Average performers Mean t(137)= ,p.001

81 Hva er kjerneferdighetene til norske førsteklassinger? 100% 90% 80% *** *** *** *** *** *** 70% 60% 50% 40% 30% Low-performers 20% Average performers 10% 0%

82 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Low-performers

83 Gruppeoppgave Hva betyr denne oversikten hvorfor er lavtpresterende norske førsteklassinger bedre i addisjon enn telleferdigheter og relasjonelle ferdigheter?

84 Oppsummering ThinkMath screener Utvikling av screener Mål: å utvikle en screener som identifiserer lavtpresterende elever Norske førsteklassinger Individuelle forskjeller (Aunio & Niemivirta, 2010) Lavt-presterende elever er gode i addisjon og svakest i subtraksjon

85

86

87

88

89 Tiltak

90 Eksempel Typisk utviklede Lavtpresterende Typisk utviklede Utgangspunket lavtpresterende T1 T2 T1 T2

91 Seks prinsipper for utbedring 1. Eksplisitt instruksjoner 2. Minske utfordringer med læring 3. Begreper 4. Automatisering spesifikk trening 5. Kumulativ gjennomgang 6. Motivasjon

92 Hva kan være dine holdepunkter? Grunnmur vs. tette hull Legg stein for stein Finn bevis for læring Synliggjør elevens progresjon Opplæringen bør ikke styres matteboka Fokus på tallforståelse og grunnleggende ferdigheter i regning Brukes det nok tid på dybdelæring i matematikk?

93 Vi må sikre oss at alle elever har god tallforståelse Oversikt over hva elevene mestrer og ikke mestrer Ikke haste videre er alle med på et tilfredsstillende nivå? Grundig og systematisk planlegging og evaluering av elevenes læringsutbytte underveis som oppæringen gjennomføres

94

95 Randomisert kontrollert studie av et matematikktiltak

96 Oppbygning av studie

97 Oppbygning av undersøkelse

98 120 elever, randomisert Kontrollgruppe Intervensjonsgruppe Pretest desember 2016 «Business as usual» 8 uker Posttest mai 2017 Intervensjonsprogram 6 uker Posttest juni 2017 Posttest desember 2017

99 ThinkMath Screening N=369 Antall barn N = skoler Kontroll n=60 Mattetiltak N=60

100 Innhold -Grunnleggende tallforståelse -Grunnleggende mengdeforståelse -Automatisering av tallene -Grunnleggende forståelse av addisjon og subtraksjon -Telling -Relasjonelle ferdigheter

101

102

103

104

105

106

107

108

109 Effektmål: Approximate number sense: -Vurdere hvilken av to bokser som har flest prikker -Vurdere hvilket av to tall som er størst Matematisk resonnering: -Oppgaver med tekst som blir lest høyt for barnet Aritmetikk: -ulike addisjonsoppgaver -ulike subtraksjonsoppgaver Relasjonelle ferdigheter: -telling -mengdevurdering

110 Structural model ANS Treatment ns 0.35 # 0.25 ns χ 2 (8, N = 120) = 9.49, p =.31, RMSEA =.039 (90% CI = ), CFI =.993, TLI =.982, SRMR =.049 Note. STDY parameters shown. * p <.05, # p < ns ANS t1.84* ANS t2.65 # ANS t3.73*.69*.73*.74*.71*.76* tobdigt3 tobdots3 tobdigt2 tobdots2 tobdigt1 tobdots1 Some observations: 1. Weak treatment effects for ANS t2 only--all other effects are insignificant. 2. Treatment and control group are homogeneous in their initial ANS level at t1.

111 Structural model Arithmetic reasoning Treatment -0.40* 0.37* -0.54* χ 2 (9, N = 120) = 6.28, p =.71, RMSEA =.000 (90% CI = ), CFI = 1.000, TLI = 1.019, SRMR =.038 Note. STDY parameters shown. * p <.05, # p < ns AR t1.94* AR t2 1.54* AR t3.71*.83*.75*.79*.79*.79* wiwp3 TMws3 wiwp2 TMwp2 wiwp1 TMwp1 Some observations: 1. Weak to moderate and positive treatment effects for t2. 2. Late, negative effects of treatment with moderate effect size at t3. 3. Treatment and control group may not be completely homogeneous in their initial level at t1.

112 Path model Number relations Treatment -0.35* 0.19 # ns Perfect model fit- the model is exactly identified. Note. STDY parameters shown. * p <.05, # p <.10.29* NR t1.78* NR t2.56* NR t3 NR manifest variables were created as the means of the two original indicators. Some observations: 1. Effect at t2 small and positive; fade-out effect apparent from t2 to t3. 2. Treatment effect at t1 apparent control and treatment group may differ in their initial level of NR.

113

114 Nøkkelen til effekt... Over tid Systematisk Prioritert Målrettet

115 Takk for oppmerksomheten! Foto: Kathrine Nordli, «Airborne»

116 E-post: Tlf: /

Barn%som%strever%i% matematikk.%hva%kan%vi% gjøre?

Barn%som%strever%i% matematikk.%hva%kan%vi% gjøre? Barn%som%strever%i% matematikk.%hva%kan%vi% gjøre? Anita%Lopez8Pedersen Perspektivkonferansen%7.%september%2018 Intensjon(for(forelesningen Utvikling)av)matematiske)ferdigheter Matematikkvansker Tiltak

Detaljer

Kjerneferdigheter i matematikk

Kjerneferdigheter i matematikk Kjerneferdigheter i matematikk Kjerneferdigheter hos lavtpresterende førsteklassinger i matematikk Marius Alexander Sletvold Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Fra matematikkvansker til matematikkmestring. Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken?

Fra matematikkvansker til matematikkmestring. Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken? Fra matematikkvansker til matematikkmestring Stavanger 14.11.14 Else Devold Tøyen skole, Oslo Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken? 1 Matematiske samtaler

Detaljer

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter - individuelle økter -

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter - individuelle økter - Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter - individuelle økter - INDIVIDUELLE ØKTER GENERELL INSTRUKSJON Intensjonen med den individuelle økta med hver elev er å repetere ukas tema sammen med eleven,

Detaljer

Matematikkvansker. En arbeidsmodell. 5. Februar 2019 Gardermoen. v/marianne Akselsdatter Aaslund

Matematikkvansker. En arbeidsmodell. 5. Februar 2019 Gardermoen. v/marianne Akselsdatter Aaslund Matematikkvansker En arbeidsmodell 5. Februar 2019 Gardermoen v/marianne Akselsdatter Aaslund 1 Matematikkvansker Forekomst: 15 % 1/3 spesifikke matematikkvansker/dyskalkuli 5-6 %- svikt number sense ICD

Detaljer

Dyskalkuli er et uklart vanskebegrep. Ingen konsensusdefinisjon om hvordan en skal definere matematikkvansker. Mye forskning er konsentrert om teori-

Dyskalkuli er et uklart vanskebegrep. Ingen konsensusdefinisjon om hvordan en skal definere matematikkvansker. Mye forskning er konsentrert om teori- Dyskalkuli er et uklart vanskebegrep. Ingen konsensusdefinisjon om hvordan en skal definere matematikkvansker. Mye forskning er konsentrert om teori- og årsaksforklaringer. I fagmiljø brukes dyskalkuli

Detaljer

Det er mange tiltak på gang... Flere timer i norsk og matematikk

Det er mange tiltak på gang... Flere timer i norsk og matematikk Hanne S. Finstad Vi er født smarte Det er mange tiltak på gang... Flere timer i norsk og matematikk Noe mangler! Utviklingen av en barnehjerne Utviklingen på cellenivå Growth mindset, den viktigste tenketeknikken

Detaljer

Dyskalkuli hva skal vi se etter? Jeanette Lindhart Bauer og Irina Jensø Sammensatte lærevansker, Statped sørøst

Dyskalkuli hva skal vi se etter? Jeanette Lindhart Bauer og Irina Jensø Sammensatte lærevansker, Statped sørøst Dyskalkuli hva skal vi se etter? Jeanette Lindhart Bauer og Irina Jensø Sammensatte lærevansker, Statped sørøst Hva bestemmer mestring i matematikkfaget? (tilpasset etter Akselsdotter & Nygaard, 2018)

Detaljer

Beregning: utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, fleksibelt og hensiktsmessig.

Beregning: utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, fleksibelt og hensiktsmessig. BTI Bedre Tverrfaglig Innsats MATEMATIKKVANSKER De fem komponentene: Beregning: utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, fleksibelt og hensiktsmessig. Anvendelse: Gjenkjenne og formulere matematiske problemer,

Detaljer

Fra matematikkvansker til matematikkmestring. Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken?

Fra matematikkvansker til matematikkmestring. Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken? Fra matematikkvansker til matematikkmestring Stavanger 14.11.14 Else Devold Tøyen skole, Oslo Hvordan skal vi undervise for å forebygge og hjelpe elever som ikke mestrer matematikken? 1 I dag vil dere

Detaljer

Kartlegging av tallforståelse trinn

Kartlegging av tallforståelse trinn Kartlegging av tallforståelse 1. 10. trinn Ingvill Merete Stedøy-Johansen og May Renate Settemsdal 29-Oct-06 Veiledning Kartleggingstester Vurderingsskjemaer Retningslinjer for oppfølgende intervju 29-Oct-06

Detaljer

Arbeidsminnets betydning for matematikk

Arbeidsminnets betydning for matematikk Arbeidsminnets betydning for matematikk En kvantitativ studie av lavt-presterende elever i matematikk på første trinn Iris Nordmo Kvammen Masteroppgave i Spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Hvordan jobbe med forebygging, kartlegging og tiltak på systemnivå? Margit Askeland 1

Hvordan jobbe med forebygging, kartlegging og tiltak på systemnivå? Margit Askeland 1 Hvordan jobbe med forebygging, kartlegging og tiltak på systemnivå? Margit Askeland 1 O Karakteristiske kjennetegn på matematikkvansker O Strategiobservasjoner, strategiopplæring og indre tale. O Å forebygge

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Kartlegging og tiltak ved ulike typer matematikkvansker 24. september 2018

Kartlegging og tiltak ved ulike typer matematikkvansker 24. september 2018 Kartlegging og tiltak ved ulike typer matematikkvansker 24. september 2018 Marianne Akselsdotter Interessebalanse - interessekonflikt Elev/Foreldre Får ikke hjelp! Fortalt historien på nytt! Skole Tilfredsstillende

Detaljer

Undervisningsperspektivet

Undervisningsperspektivet Undervisningsperspektivet Hva vi må tenke på i møte med elever...... Else Devold 2018 Det er ikke en felles forståelse av hva matematikkvansker er Det finnes ikke en riktig måte å møte elevene på Snorre

Detaljer

Kjønnsforskjeller i matematikk

Kjønnsforskjeller i matematikk Kjønnsforskjeller i matematikk En kvantitativ undersøkelse av lavtpresterende førsteklassinger Terje Ulv Throndsen Masteroppgave i spesialpedagogikk UNIVERSITETET I OSLO 01.06.17! I ! II Kjønnsforskjeller

Detaljer

Men hvorfor trenger vi et didaktisk verktøy og hvorfor skulle vi endre eller lage oppgaver?

Men hvorfor trenger vi et didaktisk verktøy og hvorfor skulle vi endre eller lage oppgaver? DiVeLOpp - DEL 1 Didaktisk Verktøy for å Lage Oppgaver Vi vil snakke om kunnskaper og læringsaktiviteter i fire ganger. Vi begynner med å identifisere kunnskaper. Deretter ser vi på læringsaktiviteter.

Detaljer

Eksekutive funksjoners betydning for matematikk

Eksekutive funksjoners betydning for matematikk Eksekutive funksjoners betydning for matematikk En kvantitativ studie av lavt-presterende elever i matematikk på første trinn Hilde Garborg Vårlid Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs

Regning som grunnleggende ferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs Regning som grunnleggende ferdighet Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Hva er grunnleggende regneferdighet? Historien om fire elever Kjennetegn ved god klasseledelse Thomas Nordahl: Læreren har høy bevissthet

Detaljer

17.02.2014 EFFEKTIV LÆRING MATEMATIKK ØVING FOR Å AUTOMATISERE GRUNNFERDIGHETER! STATISTIKK NORMALFORDELINGEN / GAUS KURVE MATEMATIKKVANSKER

17.02.2014 EFFEKTIV LÆRING MATEMATIKK ØVING FOR Å AUTOMATISERE GRUNNFERDIGHETER! STATISTIKK NORMALFORDELINGEN / GAUS KURVE MATEMATIKKVANSKER EFFEKTIV LÆRING MATEMATIKK ØVING FOR Å AUTOMATISERE GRUNNFERDIGHETER! Bjørn Einar Bjørgo MATEMATIKKVANSKER 1. Generelle matematikkvansker. Store forståelsesvansker. Forekomst: 10% (1-2% psyk. utv. - 8%

Detaljer

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang

Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang Kartlegging og prøver i matematikk Av Tone Dalvang I dette notatet vil det bli presentert et utvalg av prøver og kartleggingsredskaper. En oversikt er gitt i en matrise som viser hvilke alderstrinn/klassetrinn

Detaljer

Fokus på matematikkvansker og matematikkfaget. Jeanette Wagelid Schjetne

Fokus på matematikkvansker og matematikkfaget. Jeanette Wagelid Schjetne Fokus på matematikkvansker og matematikkfaget Jeanette Wagelid Schjetne Presentasjon av meg Adjunkt fra Høyskolen i Finnmark, Alta Studert tysk ved Volkshochschule, Münster, Tyskland Studie for Matematikkterapi,

Detaljer

Sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter

Sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter Sammenhengen mellom språk og lave matematiske ferdigheter En kvantitativ undersøkelse av førsteklassinger Helén Thorkildsen Næss Masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk UNIVERSITETET I OSLO 2017

Detaljer

Ja, men han kunne det jo i går!

Ja, men han kunne det jo i går! Ja, men han kunne det jo i går! Digitale læringsressurser og automatiseringsvansker Jeanette Lindhart Bauer Irina Jensø Julie Ødegaard 2 Hvem er dere? PPT? Lærere? Skoleledelse? 3 Agenda Hvorfor digitale

Detaljer

Vi jobber med fremmede tallord. Definisjon. Øvingsoppgaver. Sekundære matematikkvansker. Forebygging av matematikkvansker

Vi jobber med fremmede tallord. Definisjon. Øvingsoppgaver. Sekundære matematikkvansker. Forebygging av matematikkvansker Forebygging av matematikkvansker Ann-Christin Arnås acarnaas@yahoo.no 1Lul 2Laa 3Bay 4Bey 5Bee 6Lol 7Lie 8Pop 9Taa 10 Boo Vi jobber med fremmede tallord Hvor mange? Regn ut: 1) bay+bey 2) pop+lul 3) boo-lie

Detaljer

Tidlig innsats i regning hva er det og hvordan gjør vi det? Click to edit Master title style

Tidlig innsats i regning hva er det og hvordan gjør vi det? Click to edit Master title style Tidlig innsats i regning hva er det og hvordan gjør vi det? Click to edit Master title style Berede grunnen Scandic Hell 26. 27. februar 2018 Hva er regning? Hva er regning? Når elevene regner i fag arbeider

Detaljer

Hvordan tenker Jonas i matematikk? Dynamisk kartlegging

Hvordan tenker Jonas i matematikk? Dynamisk kartlegging Hvordan tenker Jonas i matematikk? Dynamisk kartlegging Sinus matematikkseminar Oslo, 17. mars 2017 Svein Aastrup, Statped midt 1 Utgangspunkt for all kartlegging: At man, naar det i Sandhet skal lykkes

Detaljer

Ja, men han kunne det jo i går!

Ja, men han kunne det jo i går! Ja, men han kunne det jo i går! Digitale læringsressurser og automatiseringsvansker Jeanette Lindhart Bauer Irina Jensø Julie Ødegaard 2 Hvem er dere? PPT Skoleledelse Kommuner og fylkeskommuner Universitet/høyskole

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK Oppgaveveiledning Oppgave 10 Hoderegningsstrategier. Addisjon og subtraksjon. Notatark til kartleggingsleder og Elevark DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 5. 10. trinn og elever i videregående

Detaljer

Matematikkvansker og utredning 13. oktober 2016

Matematikkvansker og utredning 13. oktober 2016 Matematikkvansker og utredning 13. oktober 2016 Landsdelssamling Nord Norge Marianne Akselsdotter Sigrid Nygaard Kartlegging av Matematikkvansker Teori Matematikk? Årsaksfaktorer Sammenhenger Utredningsprosessen

Detaljer

Du betyr en forskjell. (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot)

Du betyr en forskjell. (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot) Du betyr en forskjell (Fritt etter foredrag av Brynhild Farbrot) Dere foreldre, er like viktige som undervisningen. Gi barnet ditt allsidig erfaringer fra dagliglivet. Barn som har et godt begrepsinnhold

Detaljer

Matematikk i 1. klasse

Matematikk i 1. klasse Matematikk i 1. klasse Bergen kommune 3. og 4. juni 2009 Anne Kari SælensmindeS 08.06.2009 1 tall siffer mengder antall doble sirkler ruter kanter posisjoner tiere mønster 08.06.2009 2 Mål l for denne

Detaljer

Kompetansesenter for læringsutvikling. Matematikkvansker

Kompetansesenter for læringsutvikling. Matematikkvansker Matematikkvansker Kjennetegn Spesifikke matematikkvansker, kjennetegnes med et forståelses- og mestringsnivå som er markert svakere enn eget evnenivå og mestring i skolefagene for øvrig, på tross av en

Detaljer

«Kan vi dele tall slik vi deler epler?»

«Kan vi dele tall slik vi deler epler?» «Kan vi dele tall slik vi deler epler?» Matematikk er naturlig for alle barn! Odense Congress Center 7. mai 2013 Olav Lunde Odense 7. mai 2013 1 eple delt i to 2 8 delt i to 8 8 3 3 E 8 : 2 = 4 8 delt

Detaljer

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl Betydning av lesing fra barnehage til universitet Thomas Nordahl 25.04.17 Starter utfordringene i barnehagen? If the race is halfway run even before children begin school, then we clearly need to examine

Detaljer

Kartleggingsprøve i regning for 3. trinn

Kartleggingsprøve i regning for 3. trinn Kartleggingsprøve i regning for 3. trinn Veiledning til lærere 2015 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.». Bokmål februar

Detaljer

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å:

Som spesialpedagog med fordypning i spesifikke lærevansker får du i oppdrag å utarbeide en plan. Planen har som målsetting å: HJEMMEEKSAMEN SPED4400 Høst 2016 Leveres ut 29.november 2016 kl. 09.00 Innlevering 1.desember 2016 kl. 14.00 Velg en av de to oppgavene, enten oppgave 1 eller oppgave 2: Oppgave 1 Tangen skole er en 1-7.

Detaljer

10.03.2011. Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre?

10.03.2011. Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre? Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre? Mona Røsseland Matematikksenteret (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI

Detaljer

Kunnskap om posisjonssystemet

Kunnskap om posisjonssystemet Elisabet Lindland Kunnskap om posisjonssystemet sammenheng med leseferdighet? Kunnskap om posisjonssystemet ser ut til å være essensielt i elevenes kunnskap om matematikk, [5]. I addisjon, subtraksjon,

Detaljer

Lærere overøses av forventninger, krav, tips. Bjørnar Alseth. Hva kan elevene mine?

Lærere overøses av forventninger, krav, tips. Bjørnar Alseth. Hva kan elevene mine? Bjørnar Alseth Lærere overøses av forventninger, krav, tips Opplæringsloven 3-13 Halvårsvurdering i fag for elever Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

Øyvind Frantzen, lærer ved Midtun skole. Astrid Seljeflot, spesialist i PP-rådgiving, PPS Sør.

Øyvind Frantzen, lærer ved Midtun skole. Astrid Seljeflot, spesialist i PP-rådgiving, PPS Sør. Øyvind Frantzen, lærer ved Midtun skole. Astrid Seljeflot, spesialist i PP-rådgiving, PPS Sør. Målet med satsingen på realfag: Å bedre elevenes kunnskaper og ferdigheter i matematikk. Redusere antallet

Detaljer

Pedagogisk rapport for skole

Pedagogisk rapport for skole Pedagogisk rapport for skole Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Til bruk i forbindelse med henvisning og gjentatt henvisning til Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Rapporten skal følge henvisningen

Detaljer

Vurdering. Anne-Gunn Svorkmo og Svein H. Torkildsen

Vurdering. Anne-Gunn Svorkmo og Svein H. Torkildsen Vurdering Anne-Gunn Svorkmo og Svein H. Torkildsen Vurdering av undervisning Film 8 x 6. Fram til ca 5:30. I deler av diskusjonen er elevene nokså stille. Drøft mulige årsaker til det og se spesielt på

Detaljer

Andre samling om lek og utforskning med Numicon materiellet

Andre samling om lek og utforskning med Numicon materiellet Andre samling om lek og utforskning med Numicon materiellet Sandefjord kommune Fellessamling barnehager og skoler 13. mars 2019, kl.13.00-16.00 Tone Dalvang og Hilde Skaar Davidsen Statped sørøst www.statped.no

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Sammen om oppdraget! Gardermoen Airport hotel, 15. november 2017 Astrid Bondø, NSMO

Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Sammen om oppdraget! Gardermoen Airport hotel, 15. november 2017 Astrid Bondø, NSMO Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Sammen om oppdraget! Gardermoen Airport hotel, 15. november 2017 Astrid Bondø, NSMO Hvem skal ut? pen pil ku penn Hvem skal ut? Hva kan være felles for denne

Detaljer

MAT503 Samling Notodden uke Dagen: Dagens LUB-er:

MAT503 Samling Notodden uke Dagen: Dagens LUB-er: MAT503 Samling Notodden uke 3 2017 Dagen: 09.15-1200 Forelesning og aktiviteter knyttet til hvordan elever forstår funksjonsbegrepet 12.00-13.00 Lunsj 13.00-15.00 Vi lager et undervisningsopplegg knyttet

Detaljer

Språkvansker og tiltak som virker:

Språkvansker og tiltak som virker: Språkvansker og tiltak som virker: Er det mulig å bedre språkforståelsen til barn svake språkferdigheter? Arne Lervåg Universitetet i Oslo Tiltakskonferansen 2018 Å forstå språk og å bruke språket til

Detaljer

Kartleggingsprøve i regning for 1. trinn

Kartleggingsprøve i regning for 1. trinn Kartleggingsprøve i regning for 1. trinn Veiledning til lærere 2015 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag». Bokmål februar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Guri A. Nortvedt. Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning

Guri A. Nortvedt. Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning Guri A. Nortvedt Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014-2017 Kartleggingsprøvene Problemstillinger artikkelen svarer på Hva viser kartleggingsprøvene at elever med resultater

Detaljer

24.11.2010. Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre?

24.11.2010. Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre? Hvorfor får elevene problemer med tekstoppgaver? Hva kan vi gjøre for at elevene skal mestre tekstoppgaver bedre? Mona Røsseland Matematikksenteret (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter, MULTI

Detaljer

Dyskalkuli og matematikkvansker. Anita Helseth 2018 Gaupen skole

Dyskalkuli og matematikkvansker. Anita Helseth 2018 Gaupen skole Dyskalkuli og matematikkvansker Anita Helseth 2018 Gaupen skole Hva er dyskalkuli/matematikkvansker? Matematikkvansker som en multifaktorell vanske som oppstår i samspill mellom elevens innlæringsmåte

Detaljer

DYSKALKULI - den ukjente lærevansken

DYSKALKULI - den ukjente lærevansken DYSKALKULI - den ukjente lærevansken v/caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge Jobber for alle med lese og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker: Ivareta interesser (alle) Gi informasjon

Detaljer

Sammenhengen mellom lesing og aritmetikk:

Sammenhengen mellom lesing og aritmetikk: Sammenhengen mellom lesing og aritmetikk: Skyldes den at fonologisk bevissthet også ligger til grunn for aritmetikk? Marte Karlsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for Spesialpedagogikk Det

Detaljer

for matematikklærere Torsdag, 30.april kl 09-15 1,.. 2,..3!

for matematikklærere Torsdag, 30.april kl 09-15 1,.. 2,..3! KUNNSKAPSLØFTET Plan for kompetanseutvikling I Levanger og Verdal kommuner Kurs i MATEMATIKK for matematikklærere Torsdag, 30.april kl 09-15 1,.. 2,..3! Målgruppe Foreleser : Kursdeltakere som går på didaktisk

Detaljer

Hjemmet og matematikkundervisningen. (Uavhengig av de voksnes tidligere erfaringer med matematikk?!)

Hjemmet og matematikkundervisningen. (Uavhengig av de voksnes tidligere erfaringer med matematikk?!) Foreldre teller!! Hjemmet og matematikkundervisningen. (Uavhengig av de voksnes tidligere erfaringer med matematikk?!) Denne økten: Hva kan vi gjøre hjemme for at matematikk skal bli et spennende fag?

Detaljer

Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Click to edit Master title style

Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Click to edit Master title style Hva kjennetegner god matematikkundervisning? Click to edit Master title style Ålesund 23.10.2018 Plan for dagen 1.økt, «Hva er god matematikkundervisning?» ca 60 min Pause, ca 15 min 2.økt, LIST-oppgaver,

Detaljer

Mestring av tall. Konference om talblindhet/dyskalkuli, Hotel Nyborg Strand, Torsdag 3. juni 2010. Olav Lunde

Mestring av tall. Konference om talblindhet/dyskalkuli, Hotel Nyborg Strand, Torsdag 3. juni 2010. Olav Lunde Mestring av tall Konference om talblindhet/dyskalkuli, Hotel Nyborg Strand, Torsdag 3. juni 2010 Olav Lunde Mestring Medelsta-undersøkelsen: Ca. 15 % av elevene i avgangsklassene i grunnskolen i Sverige

Detaljer

Matematikk-tiltak Fra vanske til mestring med fokus på tiltak. Olaug Lona Svingen Matematikksenteret

Matematikk-tiltak Fra vanske til mestring med fokus på tiltak. Olaug Lona Svingen Matematikksenteret Matematikk-tiltak Fra vanske til mestring med fokus på tiltak Olaug Lona Svingen Matematikksenteret Innhold Hvem er eleven som presterer lavt i matematikk? Hvordan styrke undervisningspraksis? Hva er særlig

Detaljer

Kartleggingsprøve i regning for 2. trinn

Kartleggingsprøve i regning for 2. trinn Kartleggingsprøve i regning for 2. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.». Bokmål september

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK Oppgaveveiledning Oppgave 11 Hoderegningsstrategier. Multiplikasjon og divisjon. Notatark til kartleggingsleder og Elevark DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 5. 10. trinn og elever

Detaljer

Matematisk førstehjelp

Matematisk førstehjelp Matematisk førstehjelp Brøk prosent desimaltall Brynhild Farbrot Foosnæs Matematisk kompetanse Kunnskapsløftet Kompetansemål Ferdigheter Forståelse Anvendelse Kunnskapsløftet Kompetansemål Ferdigheter:

Detaljer

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no

Tilpasset opplæring. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Tilpasset opplæring Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no Hva sier Kunnskapsløftet? Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Tilpasset opplæring for den enkelte

Detaljer

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter Nasjonale prøver Prestasjoner, kjønnsforskjeller og pedagogisk bruk Grethe Ravlo Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter i alle fag og i deler av

Detaljer

NUMICON-intensivopplæring I utarbeidet av Tone Dalvang og Gjermund Torkildsen, Statped sørøst

NUMICON-intensivopplæring I utarbeidet av Tone Dalvang og Gjermund Torkildsen, Statped sørøst 1 Dette er et intensivopplegg utviklet for elever som presterer lavt på tallforståelse. Intensivopplegget tar i bruk Numicon, som er et multisensorisk materiell. Tanken er at elevene oppdager matematiske

Detaljer

Perlesnor og tom tallinje

Perlesnor og tom tallinje Hanne Hafnor Dahl, May Else Nohr Perlesnor og tom tallinje En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå av 10, 20 eller 100 perler, alt etter hvilket tallområdet elevene arbeider

Detaljer

NY GIV I REGNING. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF

NY GIV I REGNING. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF NY GIV I REGNING Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF Hva er grunnleggende regneferdighet? Hvorfor strever elevene? Hva gjør vi med det? Hva menes med grunnleggende regneferdighet? Hva skiller

Detaljer

Ressurshefte til modulen. Problemløsing

Ressurshefte til modulen. Problemløsing Ressurshefte til modulen Problemløsing Utarbeidet av Camilla N. Justnes Matematikksenteret OPPGAVE TIL A FORARBEID: Mens du leser teksten, skal du notere ned eksempler på situasjoner der du selv har observert

Detaljer

Hva er et tall? Hvordan tolker du følgende to observasjoner?

Hva er et tall? Hvordan tolker du følgende to observasjoner? Tallforståelse Hva er et tall? Hvordan tolker du følgende to observasjoner? a) Per (3 år) kan ikke telle og har aldri brukt tallordet sju. Da hans søster Anne i skjul tar bort en av de sju klinkekulene

Detaljer

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven.

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER

KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER Denne kartleggingen skal kun brukes på elever dere vurderer å henvise til PPT pga vansker i matematikk. Resultatet drøftes i førhenvisningssamtalen som grunnlag for

Detaljer

En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå

En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå Hanne Hafnor Dahl & May Else Nohr Perlesnor og tom tallinje Från Tangenten i Norge har vi fått följande artikel om talföljden, på norska talrekka, och hur man kan arbeta för att utveckla barns taluppfattning.

Detaljer

Velkommen til presentasjon av Multi!

Velkommen til presentasjon av Multi! Velkommen til presentasjon av Multi! Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i Oslo Dagsoversikt Ny læreplan,

Detaljer

Om å se og utfordre de yngste barnehagebarnas matematikk. Elin Reikerås

Om å se og utfordre de yngste barnehagebarnas matematikk. Elin Reikerås Om å se og utfordre de yngste barnehagebarnas matematikk Elin Reikerås 1 Matematikk her og nå Barn møter matematikk i mange sammenhenger og i mange former i barnehagehverdagen Gjennom lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Trenerveiledning del 2 Mattelek

Trenerveiledning del 2 Mattelek Trenerveiledning del 2 Mattelek 1 ANTALLSOPPFATNING - MINST/STØRST ANTALL FORKLARING Øvelser i dette området trener elevenes forståelse av antall. Et antall figurer presenteres i to separate bokser. Fra

Detaljer

Hvordan utvikle språk om multiplikasjon og divisjon på småskoletrinnet?

Hvordan utvikle språk om multiplikasjon og divisjon på småskoletrinnet? Hvordan utvikle språk om multiplikasjon og divisjon på småskoletrinnet? Oda Tingstad Burheim Charlottenlund skole Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Kunnskap for en bedre verden www.laudim.no

Detaljer

Ny Giv. Grunnleggende regneferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs

Ny Giv. Grunnleggende regneferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs Ny Giv Grunnleggende regneferdighet Brynhild Farbrot Foosnæs Læring innebærer endring Hva har du endret siden sist? Læring innebærer at du blir utfordret og at du tør å ta utfordringen. Hvilke utfordringer

Detaljer

Du betyr en forskjell!

Du betyr en forskjell! Du betyr en forskjell! brynhild.farbrot@ude.oslo.kommune.no @BrynhildFF Plan for kvelden Hva kan dere foreldre bidra med? Matematikkfaget i skolen i dag Spill og aktiviteter dere kan gjøre hjemme Hvilken

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

"Hva er god. matematikkundervisning. Mål at alle matematikklærerne skal: Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn

Hva er god. matematikkundervisning. Mål at alle matematikklærerne skal: Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn "Hva er god matematikkundervisning? Mål at alle matematikklærerne skal: en felles forståelse for hva god matematikkundervisning er. Mona Røsseland Matematikksenteret (for tiden i studiepermisjon) Lærebokforfatter,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Matematikk - veilednings- og støttemateriell

Matematikk - veilednings- og støttemateriell Matematikk - veilednings- og Veilednings-/ Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Veiledning 16.08. 21.08. 0,- Lærer på videregående Veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan lærer kan

Detaljer

Foreldremøte 25. september og 3. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 25. september og 3. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 25. september og 3. oktober 2019 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist

Asperger syndrom/ Autismespektertilstander. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndrom/ Autismespektertilstander Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Asperger syndom Mer vanlig hos gutter enn jenter Fylkesvise forskjeller i forekomst

Detaljer

Fire myter - og en mulig sandhed om

Fire myter - og en mulig sandhed om Fire myter - og en mulig sandhed om Det lykkelige matematikmenneske Århus 26. Marts 2009 Tenker vi på læreren eller eleven? Forsiden på Jyllandsposten i dag! 1 Hva er matematisk lykke? 2 Lykkes med, får

Detaljer

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Foreldremøte 28. september og 4. oktober Kjersti Melhus. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Foreldremøte 28. september og 4. oktober 2017 Kjersti Melhus Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Gerd Inger Moe Tidligere lærer ved Smeaheia skole Vårt utgangspunkt Barn

Detaljer

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Stavanger-prosjektet Det lærende barnet. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS Tove Klausen,

Detaljer

Summa Summarum. Opplæring for elever med matematikkvansker. Senter for Tidlig Intervensjon

Summa Summarum. Opplæring for elever med matematikkvansker. Senter for Tidlig Intervensjon Summa Summarum Opplæring for elever med matematikkvansker Hege Tryggestad Spesialpedagogisk team Ski kommune Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus Senter for Tidlig Intervensjon Normalutvikling

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

Lesing og regning. side

Lesing og regning. side Lesing og regning I denne artikkelen behandles sammenhenger mellom lesing og regning og hva leseferdigheter betyr for regneutvikling. Kan svake leseferdigheter føre til vansker i forhold til regning? side

Detaljer

Hva måler nasjonal prøve i regning?

Hva måler nasjonal prøve i regning? Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Representasjoner i matematikk

Representasjoner i matematikk Representasjoner i matematikk 2018 Camilla N. Justnes Tilpasset av Stig Atle Myhre, Olaug Ellen Lona Svingen, Stian Tømmerdal og Ingunn Valbekmo MATEMATIKKSENTERET, NTNU Innholdsfortegnelse Ulike uttrykksformer

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

Matematikk i barnehagen

Matematikk i barnehagen Matematikk i barnehagen En surveyundersøkelse om pedagogiske lederes kunnskap om matematisk arbeid i barnehagen Silje Bjørseth Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Kartlegging. LUT Lisbet Karlsen

Kartlegging. LUT Lisbet Karlsen Kartlegging LUT 1 12.04.10 Lisbet Karlsen Hvorfor kartlegge? Tilpasset undervisning Vurdering for læring Viktig spørsmål: Hva skal resultatene brukes til? Oversikt over kartleggingsverktøy i matematikk

Detaljer

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter

Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter ThinkMath 2017 INTERVENSJONSPROGRAM FOR TIDLIG TALLFERDIGHETER Intervensjonsprogram for tidlig tallferdigheter inneholder 16 undervisningssøkter med formal

Detaljer