Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll SKODJE KOMMUNE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00"

Transkript

1 SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 Møtedeltakarar Bjørn Andre Stavset Tone Fylling Erling Johan Ostnes John Ola Røstad Terje Sortehaug Terje Vadset Leif Glomset Torbjørn Skodjereite Torunn Mølsæter Gunnar auge Reidun olm Aure Elise Stette Johan onningdal Linda Stafset Modolf areide Kari Grindvik Rolf Stavset Forfall meldt frå følgjande medlemmer Kjell aukeberg Renate Grande Skodje Kjell Arve Reiakvam Lidvar Giskeødegård Følgjande varamedlemmer møtte Aina Gundersen Strand Jan Georg Fossheim Frode Reiakvam Karl Johan Kvernland Parti KRF KRF V V Parti Parti

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsak 44/14 14/1424 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 45/14 14/1424 REFERATSAKER 45/ /585 PERIODERPORT JULI /14 14/1433 SKULESTRUKTUR 47/14 14/982 RULLERING AV ENDRINGSSTRATEGI FOR OMSTILLINGSARBEID 2014/ /14 14/951 KS`S MEDVERKNAD I LOKALE PROSESSAR 49/14 14/1424 GODKJENNING AV PROTOKOLL

3 Sak 44/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE ANDSAMING: Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjende. Sak 45/14 REFERATSAKER ANDSAMING: Referatsaka vart teken til vitande. Sak 45/14.1 PERIODERPORT JULI 2014 ANDSAMING: Sak 46/14 SKULESTRUKTUR ANDSAMING: Desse hadde ordet i saka: Modolf areide, Kari Grindvik, Terje Vadset, Rolf Stavset, rådmannen, Torbjørn Skodjereite, Tone Fylling, Leif Glomset, Johan onningdal, Gunnar auge.

4 Modolf areide sette på vegne av Skodje Senterparti fram slikt framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret gjev rådmannen mynde til å starte ein høyringsprosess med tanke på å få vurdert framtidig skulestruktur i kommunen. 2. Vurdering av endring av krinsgrensene skal omfatte alle krinsane. 3. Kapasitetsutnytting ved den enkelte skule og skulane samla, lærarressurs, leiing og administrativ ressurs skal inngå i vurderinga. 4. Økonomiske konsekvensar av dei enkelte alternativa skal leggjast fram. Terje Vadset sette på vegne av Skodje FrP fram følgjande utsetjingsframlegg: Skodje kommunestyre utsett saka slik at tiltaka innan Skodjeskulen kan sjåast i samanheng med alle dei andre sparetiltaka som rådmannen vil legge fram under budsjettarbeidet. Utsetjingsframlegget vert trekt, for å kunne fortsette debatten. Det vart halde gruppemøte. Kari Grindvik sette på vegne av Skodje Venstre fram følgjande tilleggspunkt til framlegget frå Modolf areide: 5. I vurdering av ny struktur er det viktig at vi sikrar kvaliteten og det pedagogiske innhaldet, og at skulen vår er prega av fagleg utvikling. 6. Likeså at skulen skal gi elevane eit likeverdig tilbod ut frå den einskilde sine eigenskapar og behov. Tone Fylling sette fram følgjande framlegg til vedtak: Rådmannen skal avslutte utgreiing om endring av skulestruktur og heller arbeide med å finne andre måtar å spare og skaffe inntekter til kommunen. Utsetjingsframlegget frå Terje Vadset vart sett fram på nytt når debatten var over. Det vart røysta over utsetjingsframlegget: 5 røysta for, 16 i mot. Framlegget fall.

5 Det vart røysta over framlegget frå Tone Fylling. 9 røysta for, 12 i mot. Framlegget fall. Framlegget frå Modolf areide vart sett opp mot formannskapets innstilling: Framlegget frå Modolf areide vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over punkt 5 i tilleggsframlegget frå Kari Grindvik: Punkt 5 vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over punkt 6 i tilleggsframlegget frå Kari Grindvik: Punkt 6 vart samrøystes vedteke. Framlegget til Modolf areide med tilleggspunkt frå Kari Grindvik vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret gjev rådmannen mynde til å starte ein høyringsprosess med tanke på å få vurdert framtidig skulestruktur i kommunen. 2. Vurdering av endring av krinsgrensene skal omfatte alle krinsane. 3. Kapasitetsutnytting ved den enkelte skule og skulane samla, lærarressurs, leiing og administrativ ressurs skal inngå i vurderinga. 4. Økonomiske konsekvensar av dei enkelte alternativa skal leggjast fram. 5. I vurdering av ny struktur er det viktig at vi sikrar kvaliteten og det pedagogiske innhaldet, og at skulen vår er prega av fagleg utvikling. 6. Likeså at skulen skal gi elevane eit likeverdig tilbod ut frå den einskilde sine eigenskapar og behov.

6 Sak 47/14 RULLERING AV ENDRINGSSTRATEGI FOR OMSTILLINGSARBEID 2014/ 2017 ANDSAMING: Formannskapets innstilling vart samrøystes vedteken. Kommunestyret tek endringsstrategien for omstillingsarbeid 2014/ 2017 til orientering. Sak 48/14 KS`S MEDVERKNAD I LOKALE PROSESSAR ANDSAMING: Formannskapets innstilling vart samrøystes vedteken. Skodje kommune er positiv til at KS sentralt og regionalt legg til rette for og gir prosessrettleiing i lokale prosessar, og at dette vert gjort i samarbeid med fylkesmannsembeta, i eit likeverdig samarbeid, der også Sunnmøre Regionråd er ein viktig medspelar. Det vert føresett at det er ei gjensidig forståing i dette samarbeidet for at kommunane sjølve styrer framdrifta i prosessane, og definerer sine behov for rettleiing og prosesstøtte. Sak 49/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL ANDSAMING: Protokoll frå møtet vart samrøystes godkjend.

7 M Ø T E T S L U T T Terje Vadset ordførar Terje Sortehaug Rolf Stavset