MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.10"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fung. ordfører Jarle Martin Gundersen, Alf Steinar Tømmervold, Kai Nordseth, Randi Villmo (felleslisten AP/SP/SV), Paal Christian Bjønnes (V), Lillian Waaden, Ole Horgøien (Felleslisten H/FrP/MDG). Kirsti Tømmervold, Efia Marie Damba (felleslisten AP/SP/SV). Kai Nordseth, Randi Villmo (felleslisten AP/SP/SV). Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjetil Mjøsund, ass.rådmann/kommunalsjef Johnny Nilssen, plansjef Geir Magne Sund, spesialrådgiver Tore Flatmo, byggesaksbehandler Mona Presthus, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av Merknader: Ingen. Behandlede saker: 61/19 69/19 Sak 67/19 ble behandlet først, deretter sakslisten fra sak 61/19. I ordførerens fravær ledet varaordfører Jarle Martin Gundersen møtet. I starten av møtet var det orientering ved Tove Hellem og Jofrid Burheim fra byplankontoret i Trondheim kommune om forslag til byutviklingsstrategi. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/19 11/530 Næringsfondet - reviderte bevilgningsrammer for /19 11/530 Søknad om støtte fra næringsfondet - GK Flora 63/19 11/530 Søknad om støtte fra næringsfondet - Haugum Gård 64/19 11/530 Søknad fra Eivind Unsmo om støtte fra næringsfondet til bokutgivelse 65/19 11/530 Søknad fra Nåva Kontor og profilering om tilskudd fra næringsfondet 66/19 11/530 Søknad om støtte fra næringsfondet - Klæbu sjokoladefabrikk 67/19 18/685 Dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av garasje - Fjæremsåsvegen 20, gnr 2/42 68/19 18/646 Detaljregulering av "Sentrumstomta", B/F 1 - mindre endring 69/19 19/11 Åpen post, formannskapet Side 2 av 9

3 61/19 Næringsfondet - reviderte bevilgningsrammer for ) Formannskapet (fondsstyret) godkjenner at det øremerkes inntil kr ,- av næringsfondets grunnkapital til landskapsarkitekt, bygging av scene og konsulentbistand i forbindelse med tilrettelegging av torgarealene i Klæbu sentrum. Formannskapet (fondsstyret) gir videre rådmannen i oppdrag å framforhandle en avtale med Coop og Næringsbygg AS om opparbeidelse av torgarealene. Formannskapet (fondsstyret) legger til grunn at den resterende del av fondets grunnkapital, kr ,-, skal anvendes som kommunalt tilskudd til opparbeidelsen, og avsettes til dette formål i næringsfondet. Avtalen legges fram for kommunestyret til godkjenning. 2) Formannskapet (fondsstyret) godkjenner: - at resterende del av avsatt ramme til fellesprosjekt disponeres med kr ,- til oppfølging av Bestebygda.no og Hvaskjeriklabu.no, og kr ,- til tiltak og standardheving i miljøgateprosjektet. - at kr ,- omdisponeres fra disposisjonsposten til tilskudd næringsformål, slik at total tilskuddsramme i andre fordelingsrunde blir kr ,-. - at det avsettes kr ,- til førjulsarrangement i Klæbu sentrum. 3) Formannskapet (fondsstyret) viser til at det i kommunestyrevedtak 84/18 er avsatt kr ,- til nærmiljørådet. Formannskapet (fondsstyret) legger til grunn at det innenfor denne rammen, og i regi av Nærmiljørådet, etableres og organiseres ordninger for oppfølging av Bestebygda.no og Hvaskjeriklabu.no etter ) Formannskapet (fondsstyret) godkjenner at det øremerkes inntil kr ,- av næringsfondets grunnkapital til landskapsarkitekt, bygging av scene og konsulentbistand i forbindelse med tilrettelegging av torgarealene i Klæbu sentrum. Formannskapet (fondsstyret) gir videre rådmannen i oppdrag å framforhandle en avtale med Coop og Næringsbygg AS om opparbeidelse av torgarealene. Formannskapet (fondsstyret) legger til grunn at den resterende del av fondets grunnkapital, kr ,-, skal anvendes som kommunalt tilskudd til opparbeidelsen, og avsettes til dette formål i næringsfondet. Avtalen legges fram for kommunestyret til godkjenning. 2) Formannskapet (fondsstyret) godkjenner: - at resterende del av avsatt ramme til fellesprosjekt disponeres med kr ,- til oppfølging av Bestebygda.no og Hvaskjeriklabu.no, og kr ,- til tiltak og standardheving i miljøgateprosjektet. - at kr ,- omdisponeres fra disposisjonsposten til tilskudd næringsformål, slik at total tilskuddsramme i andre fordelingsrunde blir kr ,-. - at det avsettes kr ,- til førjulsarrangement i Klæbu sentrum. 3) Formannskapet (fondsstyret) viser til at det i kommunestyrevedtak 84/18 er avsatt kr ,- til nærmiljørådet. Formannskapet (fondsstyret) legger til grunn at det Side 3 av 9

4 innenfor denne rammen, og i regi av Nærmiljørådet, etableres og organiseres ordninger for oppfølging av Bestebygda.no og Hvaskjeriklabu.no etter /19 Søknad om støtte fra næringsfondet - GK Flora 1) Formannskapet (fondsstyret) gir GK Flora AS tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader i forbindelse med endring av navn til Nidaros Flora AS. 1) Formannskapet (fondsstyret) gir GK Flora AS tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader i forbindelse med endring av navn til Nidaros Flora AS. 63/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Haugum Gård 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Haugum Gård tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader i forbindelse med oppgradering av selskapslokaler. Dette kommer i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr ,- for ) Formannskapet (fondsstyret) gir Haugum Gård tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader i forbindelse med oppgradering av selskapslokaler. Dette kommer i tillegg til tidligere innvilget tilskudd på kr ,- for Side 4 av 9

5 64/19 Søknad fra Eivind Unsmo om støtte fra næringsfondet til bokutgivelse 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Eivind Unsmo (Unsmos ID Eivind Unsmo) tilsagn om kr ,- til bokprosjekt i tilknytning til kommunesammenslåingen pr ) Formannskapet (fondsstyret) gir Eivind Unsmo (Unsmos ID Eivind Unsmo) tilsagn om kr ,- til bokprosjekt i tilknytning til kommunesammenslåingen pr /19 Søknad fra Nåva Kontor og profilering om tilskudd fra næringsfondet 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Nåva Kontor og profilering tilsagn om kr ,- til etablering, markedsføring og drift av nettløsning. 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Nåva Kontor og profilering tilsagn om kr ,- til etablering, markedsføring og drift av nettløsning. Side 5 av 9

6 66/19 Søknad om støtte fra næringsfondet - Klæbu sjokoladefabrikk 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Klæbu Sjokoladefabrikk (Trondheim international trading AS) tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader ved etablering av sjokoladefabrikk i Klæbu sentrum. 1) Formannskapet (fondsstyret) gir Klæbu Sjokoladefabrikk (Trondheim international trading AS) tilsagn om kr ,- til delvis dekning av kostnader ved etablering av sjokoladefabrikk i Klæbu sentrum. 67/19 Dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av garasje - Fjæremsåsvegen 20, gnr 2/42 Formannskapet gir ikke dispensasjon fra byggegrense for bygging av garasje som omsøkt. Ved vurderingen er det lagt vekt på at garasjens plassering vil være uheldig for trafikksikkerhet og sikt, samt at det vil kunne ha presedens for videre utbygging. Viser til begrunnelse under kapittelet rådmannens vurdering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven Medlem Paal Christian Bjønnes (V) fremmet følgende tilleggsforslag: «Formannskapet anbefaler tiltakshaver til å sende inn en revidert søknad som imøtekommer hensynene i reguleringsplanen i vesentlig større grad. Det bes om at det vurderes en endret utforming med tanke på volum og plassering». Ved votering ble Bjønnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Side 6 av 9

7 Formannskapet gir ikke dispensasjon fra byggegrense for bygging av garasje som omsøkt. Ved vurderingen er det lagt vekt på at garasjens plassering vil være uheldig for trafikksikkerhet og sikt, samt at det vil kunne ha presedens for videre utbygging. Viser til begrunnelse under kapittelet rådmannens vurdering. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven Formannskapet anbefaler tiltakshaver til å sende inn en revidert søknad som imøtekommer hensynene i reguleringsplanen i vesentlig større grad. Det bes om at det vurderes en endret utforming med tanke på volum og plassering. 68/19 Detaljregulering av "Sentrumstomta", B/F 1 - mindre endring : Formannskapet vedtar forslag til endring av detaljregulering for felt B/F 1- som vist på kart sist datert , med bestemmelser sist datert , med følgende endring av plankartet: - Kommunal eid areal på sørlige del av f_pp/v endres til offentlig areal, o_pp/v. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven Formannskapet vedtar forslag til endring av detaljregulering for felt B/F 1- som vist på kart sist datert , med bestemmelser sist datert , med følgende endring av plankartet: - Kommunal eid areal på sørlige del av f_pp/v endres til offentlig areal, o_pp/v. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven /19 Åpen post, formannskapet Saken legges fram uten innstilling. Side 7 av 9

8 Saker / Tema 1. Orientering om utbyggingsavtalen på Sørborgen. Rådmannen orienterte om forutsetninger for framdrift. Reguleringsbestemmelsene: Oppfyllingen skal starte fra sørvest. Det skal fylles i hoveddalen før det fylles videre inn i sidedalene. 2. Medlem Paal Christian Bjønnes (V) stilte følgende spørsmål: «Det går nå i sommer ingen buss fra Klæbu til Trondheim mellom kl. 08:10 og 09:27. I tillegg er reisetiden etter kl 08:10 over en time. Jeg håper kommunen kan kontakte AtB å påpeke dette så fort som mulig, men jeg ønsker å ta det opp i formannskapet». Saken er tatt opp med AtB ved seksjonsleder rutetilbud by, Helene Heggheim, som uttaler: «Vi har dessverre ikke anledning til å stille i møtet i formannskapet torsdag 27.juni. Rutetilbudet om sommeren har redusert åpningstid og kapasitet, da etterspørselen er mindre og operatørselskapene må avvikle ferie hos sjåførene. I år er perioden med sommerruter kortere enn vanlig, da vi starter opp med høstproduksjon allerede 3.august som følge av overgang til ny rutestruktur. Når det gjelder tilbudet til Klæbu i sommer ser vi på muligheten for å sette på en ekstra avgang mellom Klæbu og Trondheim i tidsrommet mellom 0810 og Vi vil komme med en tilbakemelding når vi har fått de nødvendige bekreftelsene fra operatør på dette. Resten av døgnet mener vi tilbudet er godt med tanke på etterspørselen som er i Klæbu om sommeren. Tilbudet er på samme nivå som sammenlignbare områder i Trondheimsområdet har. Vi kan stille på et møte rundt tilbudet på et senere tidspunkt om dere ønsker det». Helene Heggheim: «Vi har fått bekreftelse fra operatør og det settes opp en ekstra avgang på linje 47 kl Denne avgangen starter opp fra og med mandag 1.juli». 3. Medlem Jarle Martin Gundersen (SP) stilte følgende spørsmål: «Trondheim kommune plasserer "smarte søppelkasser" rundt om i Trondheim. Søppelkassene har solcelleanlegg. Solcelleanlegget driver en motor som komprimerer søppelet, slik at en ikke trenger å tømme søppelkassene så ofte. Det er også et lukket system som hindrer flyt av søppel fra kassene. Kan dette være noe for Klæbu»? Rådmannen besvarer spørsmålet i neste møte i formannskapet 29.august. 4. Tilrettelagt spilledag i fotball og paraidrettsdag 15.september. Det er i budsjett ikke satt av penger til dette arrangementet. Fra: Renate Thorvaldsen Svinning, leder i Klæbu IL Funkis. Side 8 av 9

9 «Tilrettelagt fotballdag og Paraidrettsdag vil foregå på Sørborgen kunstgress og i Klæbuhallen, søndag 15.september i tidsrommet 12 til 16, og så er drømmen min å få gitt de fantastiske utøverne, og også publikum som har sett på ekte idrettsglede, en liten konsert. Her er jeg i kontakt med Rasmus og Verdens beste band. Å leie dem koster ca som en basesum + at vi leier lyd og lydtekniker. Her kan kanskje totallyd være aktuell? Jeg vet ikke hvor mye de koster. Har Klæbu kommune noen mulighet til å hjelpe oss med å få leid inn Rasmus og verdens beste band til denne dagen»? Formannskapet ber om at slike henvendelser rettes via hovedlaget. Side 9 av 9