HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl Magne Berg Anne Beate Rye Teigen Gun Helen Glesne Håvard Kjøntvedt Ingvar Svendsen Kirsten Gjestemoen Hovda Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef Målfrid Toeneiet Merknader; Utvalget var på befaring på Rødberg hos Rolf Helge Lian før saksbehandlingen. Protokollen godkjent : Lars Egedahl leder Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 11/19 PS 12/19 PS 13/19 PS 14/19 PS 15/19 Sakstittel Sluttbehandling- Reguleringsplan ID Trolltjernstulen Sluttbehandling- reguleringsplan ID Fjelltjernlia Søknad om kommunalt tilskudd og rentefritt lån til utvidelse og ombygging av driftsbygning for melkeproduksjon Wetterhus Nordre Klage på innvilget byggetillatelse - Delegert vedtak 17/19 -Ny hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 57 / Ekornstigen 5 - Uvdal Alpinsenter Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg for bygging av Godfarfoss Kraftverk Lukket/åpent PS 11/19 Sluttbehandling- Reguleringsplan ID Trolltjernstulen 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes reguleringsplan ID Trolltjernstulen. 2. Plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og VA-plan er datert Riktig plankart ble framlagt i møtet. 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes reguleringsplan ID Trolltjernstulen. 2. Plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og VA-plan er datert

3 PS 12/19 Sluttbehandling- reguleringsplan ID Fjelltjernlia 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes reguleringsplan ID Fjelltjernlia. 2. Plankart er datert , profiler er datert , reguleringsbestemmelser er datert og planbeskrivelse er datert VA- plan er datert Detaljer for kryss ved Fv120 er datert Vedtak av planforslaget medfører at deler av gjeldende reguleringsplan ID Nord Øygarden del 2 og deler av reguleringsplan ID Fjellset oppheves. 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes reguleringsplan ID Fjelltjernlia. 2. Plankart er datert , profiler er datert , reguleringsbestemmelser er datert og planbeskrivelse er datert VA- plan er datert Detaljer for kryss ved Fv120 er datert Vedtak av planforslaget medfører at deler av gjeldende reguleringsplan ID Nord Øygarden del 2 og deler av reguleringsplan ID Fjellset oppheves. PS 13/19 Søknad om kommunalt tilskudd og rentefritt lån til utvidelse og ombygging av driftsbygning for melkeproduksjon Wetterhus Nordre 1. Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Thov G. Wetterhus ønsker å videreføre og utvide eksisterende melkeproduksjon på Nordre Wetterhus gnr. 155 bnr. 1.

4 2. Det bevilges inntil 6,5 % tilskudd tilsvarende kr og inntil 13,5 % i næringslån tilsvarende kr til omsøkte tiltak. Tilskudd dekkes av budsjettposten for tilskudd til landbruksbasert næring og lån fra posten for landbruksbasert næringslån. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i tre år og tilbakebetales over de neste 10 år. Avdragsfriheten og nedbetalingstiden regnes fra tidspunkt for utbetaling. Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Omforent forslag enstemmig vedtatt: «Saken utsettes.» Vedtak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Saken utsettes. Anne Beate Rye Teigen (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Et enstemmig utvalg vurderte Teigen for inhabil. Saken ble behandlet med 6 representanter. Møtet ble lukket, da det kom fram opplysninger som hadde forretningsmessige opplysninger som ble unntatt offentlighet i henhold til Offentleglova 13, jfr Forvaltningsloven Enstemmig omforent forslag: 1. Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Thov G. Wetterhus ønsker å videreføre og utvide eksisterende melkeproduksjon på Nordre Wetterhus gnr. 155 bnr Godkjent kostnad på kr fra Innovasjon Norge legges til grunn for tilskudd og lån. Tilskudd til nydyrking trekkes ut av denne saken. 3. Det bevilges inntil 6,5 % tilskudd og inntil 13,5 % i næringslån til omsøkte tiltak. Tilskudd dekkes av budsjettposten for tilskudd til landbruksbasert næring og lån fra posten for landbruksbasert næringslån. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i tre år og tilbakebetales over de neste 10 år. Avdragsfriheten og nedbetalingstiden regnes fra tidspunkt for utbetaling.

5 1. Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Thov G. Wetterhus ønsker å videreføre og utvide eksisterende melkeproduksjon på Nordre Wetterhus gnr. 155 bnr Godkjent kostnad på kr fra Innovasjon Norge legges til grunn for tilskudd og lån. Tilskudd til nydyrking trekkes ut av denne saken. 3. Det bevilges inntil 6,5 % tilskudd og inntil 13,5 % i næringslån til omsøkte tiltak. Tilskudd dekkes av budsjettposten for tilskudd til landbruksbasert næring og lån fra posten for landbruksbasert næringslån. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i tre år og tilbakebetales over de neste 10 år. Avdragsfriheten og nedbetalingstiden regnes fra tidspunkt for utbetaling. PS 14/19 Klage på innvilget byggetillatelse - Delegert vedtak 17/19 -Ny hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 57 / Ekornstigen 5 - Uvdal Alpinsenter Klage av fra Line Sjøli tas til følge med hensyn på delegert sak 17/19, hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 57. Vedtaket hjemles i Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Delegert vedtak nr. 17/19, datert oppheves. Vedtaket begrunnes med at den ufullstendige nabovarslingen ikke ga Sjøli tilstrekkelig og riktig dokumentasjon i forhold til å kunne vurdere konsekvensene av omsøkte tiltak i forhold til hennes tomt, 11/1/59. Dette kan igjen ha påvirket kommunens vurdering av saken. Klagen avvises med hensyn på byggetillatelsene innvilget på gnr, 11, bnr. 1, fnr. 54, 56 og 58, jfr. forvaltningslovens 33 andre ledd. Bygningene på de nevnte tomtene vil i realiteten ikke ha noen betydning for klagers tomt da VA ledningen vil ligge som et skille imellom disse. Vedtaket, eller vilkårene i vedtaket, kan påklages til Fylkesmannen Oslo og Viken innen 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram til påført adressat, jfr. Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap.vi. Klagen skal sendes Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I klagen må det angis det vedtak det klages over, de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen

6 Det ble informert om historikk og utvikling i saken. Klage av fra Line Sjøli tas til følge med hensyn på delegert sak 17/19, hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 57. Vedtaket hjemles i Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Delegert vedtak nr. 17/19, datert oppheves. Vedtaket begrunnes med at den ufullstendige nabovarslingen ikke ga Sjøli tilstrekkelig og riktig dokumentasjon i forhold til å kunne vurdere konsekvensene av omsøkte tiltak i forhold til hennes tomt, 11/1/59. Dette kan igjen ha påvirket kommunens vurdering av saken. Klagen avvises med hensyn på byggetillatelsene innvilget på gnr, 11, bnr. 1, fnr. 54, 56 og 58, jfr. forvaltningslovens 33 andre ledd. Bygningene på de nevnte tomtene vil i realiteten ikke ha noen betydning for klagers tomt da VA ledningen vil ligge som et skille imellom disse. Vedtaket, eller vilkårene i vedtaket, kan påklages til Fylkesmannen Oslo og Viken innen 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram til påført adressat, jfr. Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap.vi. Klagen skal sendes Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I klagen må det angis det vedtak det klages over, de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen PS 15/19 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg for bygging av Godfarfoss Kraftverk Med hjemmel i 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg om krav om reguleringsplan og byggeforbud langs vann og vassdrag for bygging av Godfarfoss kraftverk. Vedtaket begrunnes med at vilkåret for å gi dispensasjon er oppfylt da det foreligger konsesjon til utbygging av kraftverket. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt.

7 Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato Gun Helen Glesne (Sp) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble ikke vurdert å være inhabil. Med hjemmel i 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg om krav om reguleringsplan og byggeforbud langs vann og vassdrag for bygging av Godfarfoss kraftverk. Vedtaket begrunnes med at vilkåret for å gi dispensasjon er oppfylt da det foreligger konsesjon til utbygging av kraftverket. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes å være oppfylt. Dispensasjonen har en varighet på 3 år fra vedtaksdato