Forord Om å bruke Nå begynner vi! Hei! Presentasjon av familien til Johanne En vanlig dag... 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord... 17. Om å bruke Nå begynner vi!... 19. 1 Hei!... 31. 2 Presentasjon av familien til Johanne... 36. 3 En vanlig dag... 41"

Transkript

1 Forord Om å bruke Nå begynner vi! Om hele lærebokserien Nettressursene: Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! Trollmor Grunnboka: Innledningskapitlene Grunnboka: Grammatikken og ordlistene Grunnboka og arbeidsboka: Forslag til arbeidsmåter Grunnboka: Tekstenes nivå og progresjon Grunnboka: Gjennomgang av tekster og spørsmål Arbeidsboka: Generelt om oppgavene Arbeidsboka: Forutsigbar arbeidsmengde Arbeidsboka: Synonymer og antonymer Arbeidsboka: Ulike arbeidsmåter i JJ-oppgavene Arbeidsboka: Sett inn riktig ord uten å se i boka Arbeidsboka: Fokus på bøyning av substantiv og adjektiv Arbeidsboka: Ord som passer inn i riktig tid og form Arbeidsboka: Preposisjoner Arbeidsboka: Diktat og andre oppgavetyper Arbeidsboka: Den tause læreren og de arbeidende studentene 1 Hei! a) Riktig eller galt? b) Personlige pronomen. Lær disse. JJ c) Skriv svar på d) Spør hverandre. Svar med ikke. JJ e) Spør hverandre. JJ f) Sett inn ordene som g) Lag spørsmål til h) Orddiktat. G 2 Presentasjon av familien til Johanne a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å se i c) Sett inn verb som passer i presens. Noen verb må du bruke flere d) Sett inn ikke i setningene. JJ e) Bøy substantivene i ubestemt form flertall. JJ f) Sett inn substantiv som g) Orddiktat. G 3 En vanlig dag a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn substantiv som c) Sett inn verb som passer i d) Sett inn ord som passer uten å se i e) Sett inn verb som passer i f) Skriv setningene fra forrige oppgave i g) Sett inn ikke i setningene. JJ h) Orddiktat. G 4 En normal ettermiddag og kveld a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn ord som passer uten å se i c) Ordne setningene. JJ d) Sett inn ikke i setningene. JJ e) Sett inn substantiv som f) Si infinitiv av verbene som står i presens. JJ g) Orddiktat. G

2 5 Ekteparet Alfaro spiser meksikansk middag a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å se i c) Sett inn verb som passer i presens eller d) Bøy substantivene i ubestemt form flertall. JJ e) Si infinitivformen av verbene som står i presens. JJ f) Lag spørsmål med verbet på første plass. JJ g) Orddiktat. G 6 Kveldsmat hos familien Dalilah a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme b) Sett inn riktig ord uten å se i c) Begynn setningene med Nå. JJ d) Sett inn verb som passer i presens eller e) Snu på setningene. JJ f) Orddiktat. G 7 Johanne har ingen klær a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Lag spørsmål med verbet på første plass. JJ c) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ d) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, e) Si imperativformen av verbene. JJ f) Sett inn verb som passer fra forrige oppgave i infinitiv, presens eller g) Snu på setningene. Start setningene med Nå. JJ h) Orddiktat. G 8 Leiligheten til Melissa og Petter a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig c) Bytt ut substantivene med subjektspronomen. JJ d) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, e) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, f) Bytt ut med subjektspronomen og objektspronomen. JJ g) Si substantivene i ubestemt form flertall. JJ h) Orddiktat. G 9 Å spise sunt og riktig a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn hennes eller c) Genitiv. JJ d) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, e) Sett inn denne, den, dette, det, disse, f) Sett inn verb i riktig tid/form og med riktig g) Si substantivene i riktig form. JJ h) Orddiktat. G 10 På treningssenteret a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme b) Ukedager, måneder og årstider. Spør hverandre. JJ c) Sett inn min, mi, mitt, din, di, ditt, hans, hennes, d) Sett inn hans, hennes, deres. JJ e) Sett inn adjektiv i ubestemt form. Du må bruke adjektivene flere f) Sett inn verb som passer i riktig g) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. Noen verb må du bruke to h) Orddiktat. 11 Dåp og konfirmasjon i Den norske kirke a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme b) Sett inn hvilken, hvilket, c) Sett inn riktig spørreor e) Genitiv. JJ f) Også ikke heller. JJ g) Bøy adjektivene

3 og substantivene i ubestemt form flertall. JJ h) Sett inn adjektiv som passer i riktig i) Orddiktat. G 12 Melissa og Petter gifter seg a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Bruk verbene å glede seg, å glede seg over, å være glad i, å være c) Sett inn verb som passer i riktig d) Sett inn adjektiv som passer i ubestemt form. Noen adjektiv passer flere e) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ f) Øv på å bøye substantivene. JJ g) Sett inn substantiv fra forrige oppgave i riktig form. Noen substantiv må du bruke flere h) Sett inn riktig i) Orddiktat. G 13 I begravelse som betyr omtrent det c) Ordne setningene. JJ d) Sett inn hans, hennes, deres. e) Sett inn verb som passer i riktig f) Sett inn preposisjoner som g) Sett inn adjektivene i ubestemt form. Noen adjektiv passer flere h) Orddiktat. G 14 På tur i skogen a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Hvilken dato er det? JJ c) Hvor mye er klokka? JJ d) Begynn setningene med ordene i parentes. JJ e) Bruk verbene å synes eller å f) Sett inn adverb som g) Orddiktat. G 15 På litteraturgruppe a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Øv på grunntallene og ordenstallene. JJ c) Sett inn adjektiv i ubestemt form. Noen adjektiv passer flere d) Sett inn s-verb som passer i e) Sett inn mange eller f) Hvordan sier man ½? JJ g) Sett inn adjektiv som slutter på -el, -er og -en i riktig form. h) Orddiktat. G 16 På fotballtrening a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn hver eller c) Sett inn ubestemt form av substantivene som passer etter hver, d) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. Noen verb må du bruke flere e) Sett inn adjektiv som passer i ubestemt form. Noen adjektiv må du bruke flere f) Sett inn preposisjoner som g) Adjektiv eller h) Orddiktat. G 17 I grønnsaksbutikken a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett strek mellom ord som skal være sammensatte. Skriv c) Sett inn riktig d) På handletur i innvandrerbutikken. JJ e) Lag setninger med fordi. JJ f) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. Noen verb må du bruke flere g) Orddiktat. G

4 18 CV for Hector a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Les datoene og årstallene for hverandre. JJ c) Damen på museet spør Hector JJ d) Hector forteller til damen på museet JJ e) Øv på å gradbøye disse adjektivene. JJ f) Sett inn adjektiv som passer i riktig form. Finn på adjektivene g) Si substantivene i riktig form. JJ h) Orddiktat. G 19 Hva er klokka? a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Fortell i hele setninger om dagsprogrammet til Petter. JJ c) Ordne setningene og sett stor forbokstav og punktum. JJ d) Sett inn riktig e) Sett inn spørreord som f) Orddiktat. G 20 Å reise kollektivt a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn verb som passer i preteritum. Noen verb må du bruke flere c) Bøy substantivene i ubestemt form flertall. JJ d) Sett inn substantivene fra forrige oppgave i riktig e) Sett inn adjektiv i ubestemt f) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. Noen verb må du bruke flere g) Sett inn tidsadverb som passer. Noen adverb må du bruke flere h) Orddiktat. G 21 Transportsystemet i Oslo a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Lag at-setninger. JJ c) Ordne setningene. JJ d) Ordne setningene. JJ e) Sett inn verb som passer i riktig tid/form. Noen verb må du bruke to f) Sett inn adjektiv i ubestemt form. Noen adjektiv må du bruke flere g) Sett inn adjektiv i komparativ eller superlativ h) Orddiktat. G 22 Å kjøre bil og å stå i bilkø a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn verb som passer i preteritum. Noen verb må du bruke flere c) Sett inn mye eller d) Si adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ e) Sett inn adjektiv som passer. Noen adjektiv må du bruke flere f) Sett inn min, mi, mitt, mine, din, di, ditt, dine, hans, hennes, g) Melissa spør Petter JJ h) Orddiktat. G 23 Årstidene a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn sin, si, sitt, c) Ordne setningene. Sett stor forbokstav. JJ d) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ e) Sett inn adjektiv som passer i riktig form. Noen adjektiv passer flere f) Sett inn fordi eller g) Sett inn selv om eller h) Orddiktat. G 24 Samtale om været a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Øv på å bøye disse verbene. JJ c) Sett inn verb fra forrige oppgave i d) Øv på å gradbøye disse adjektivene. JJ e)

5 Sett inn adjektiv fra forrige oppgave i riktig f) Sett inn riktig form av g) Sett inn verb i infinitiv, presens, imperativ eller h) Sett inn riktig form av min, din, sin, hans, hennes, vår, i) Orddiktat. G 25 Othilie i barnehagen a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ c) Sett inn verb i infinitiv, presens, imperativ eller d) Hvilket ord er e) Sett inn adjektiv i riktig f) Sett inn både og, enten eller, verken eller. JJ g) Orddiktat. G 26 Å søke lån i banken a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn adjektiv i ubestemt form eller gradbøyd c) Sett inn all, alt eller d) Sett inn hvilken, hvilket eller e) Skriv spørsmål til f) Sett inn er eller g) Sett inn verb som passer i h) Sett inn substantiv som passer i riktig i) Orddiktat. G 27 Kommunikasjon med hjemlandet og å sende pakker som betyr omtrent det motsatte. c) Øv på å gradbøye disse adjektivene. JJ d) Sett inn adjektiv fra forrige oppgave som passer i riktig e) Sett inn selv om eller f) Sett inn likevel eller g) Sett inn substantiv som passer i riktig h) Orddiktat. G 28 Norgeskartet a) Sett strek mellom ordene og uttrykkene som betyr omtrent det samme. b) Sett strek mellom ordene som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn adjektivene i ubestemt d) Sett inn adjektivene i bestemt e) Sett inn verb som passer i preteritum. Noen verb må du bruke flere f) Sett inn verb som passer i perfektum. Noen verb må du bruke flere g) Orddiktat. G 29 Melissa på norskkurs a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ c) Sett inn adjektiv som passer i riktig d) Sett inn sin, si, sitt, sine, hennes, hans, e) Lag at-setninger med ikke. JJ f) Sett inn synes eller g) Sett inn verb som passer i riktig h) Sett inn s-verb som passer: å kalles, å synes, å møtes, å treffes, å i) Orddiktat. G 30 Fag og rutiner på skolen som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn riktig d) Øv deg på å bøye verb i alle disse tidene. JJ e) Sett inn verb som passer fra forrige f) Ordne setningene. JJ g) Sett inn verb som passer i riktig h) Orddiktat. G

6 31 Melissas utdanning og ønsker for framtiden a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn verb som passer i pluskvamperfektum. Noen verb må du bruke flere c) Sett inn verb som passer i riktig d) Sett inn substantivene i riktig e) Sett inn sin, si, sitt, f) Bytt ut med subjektspronomen og objektspronomen. JJ g) Sett inn refleksive h) Orddiktat. G 32 Forholdet til læreren som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn riktig form av adjektivene. Noen steder må du sette inn e) Bruk å være glad i, å være glad, å være glad for, å glede seg f) Sett inn adjektivet liten i riktig g) Sett inn egen, eget, h) Si substantivene i riktig form. JJ i) Orddiktat. G 33 Emilios jobb som assistent som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Genitiv. JJ e) Sett inn adjektiv som passer i riktig form. Noen adjektiv må du bruke flere f) Sett inn man eller g) Sett inn verb som passer i riktig h) Orddiktat. G 34 Ernesto intervjuer en bussjåfør og en ekspeditrise som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Ordne setningene. JJ e) Ordne setningene. JJ f) Skriv inn riktig verb i riktig g) Bruk å ha lyst til å eller å ha lyst h) Sett inn substantiv som passer i ubestemt form i) Orddiktat. G 35 Hans forteller om jobben som sosionom med omtrent motsatt c) Sett inn verb som passer i d) Sett inn verb som passer i e) Bruk verbene å gifte seg, å separere seg, å skille f) Sett inn den, denne, det, dette, de, disse g) Sett inn riktig form av adjektivet annen. Noen steder må du sette inn ubestemt h) Orddiktat. G 36 Reza forteller om sin arbeidserfaring som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn verb som passer i e) Lag hvis-setninger. JJ f) Ordne setningene fra forrige oppgave, med hvis-setningen først. JJ g) Orddiktat. G 37 Hectors ønske om arbeid i Norge a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Lag setninger med å komme til å. JJ d) Sett inn substantiv som passer i bestemt form

7 e) Bruk verbene å høre, å se, å lukte, å smake, å føle. Noen verb passer flere f) Lag setninger med verbet på andre plass i setningene. JJ g) Sett inn verb som passer i h) Si substantivene i riktig form. JJ i) Orddiktat. G 38 Petters familie som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Øv på å bøye disse substantivene (familieord). JJ e) Hvilket kjønn har substantivene? JJ f) Si substantivene i riktig form. JJ g) Sett inn riktig subjektspronomen eller h) Sett inn riktig i) Orddiktat. G 39 Samlivsformer som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn adjektiv som passer i riktig form. Noen adjektiv passer flere e) Sett inn sin, si, sitt, f) Sett inn hans, hennes, deres, vår, vårt, g) Sett inn substantiv som passer i riktig h) Orddiktat. G 40 Personlig økonomi som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sammensatte substantiv. JJ e) Si substantivene i riktig form. JJ f) Genitiv. JJ g) Sett inn riktig form av substantivet etter hvilken, hvilket, h) Orddiktat. G 41 Joseph hos legen som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn refleksive pronomen eller e) Sett inn den, dette, f) Sett inn adjektiv i bestemt form. Du må sette inn bestemt g) Sett inn verb som passer i riktig h) Orddiktat. G 42 Religioner i Norge a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn litt, lite eller c) Sett inn mye eller mange. JJ d) Spørsmål om tall og mengder: hvor + e) Sett inn noe eller f) Sett inn riktig g) Si substantivene i riktig form. JJ h) Orddiktat. G 43 Emilio forteller om tradisjoner a) Sett strek mellom ordene og uttrykkene som betyr omtrent det samme. b) Lag spørsmål med verbet på første plass i setningene. JJ c) Sett substantivene i riktig form i disse d) Sett inn vår, vårt, våre, e) Sett inn preposisjoner som passer ved årstidene: om, i, f) Sett inn den, det, g) Sett inn adjektivene i komparativ h) Orddiktat. G

8 44 Hector om skikk og bruk i Norge som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn egen, eget, d) Sett inn hver eller e) Sett strek mellom setningene. Innholdet må være logisk f) Sett inn derfor eller g) Sett inn mye eller h) Sett inn adjektiv som passer i riktig form. Noen adjektiv passer flere i) Orddiktat. G 45 Elina om fritid a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Sammensatte ord. JJ d) Ordstilling i leddsetninger og helsetninger. Sett inn de og e) Svar med I to dager, Om to dager eller For to dager siden. JJ f) Sett inn hvilken, hvilket, g) Framtid. Sett inn jeg og skal + h) Orddiktat. G 46 Utviklingssamtale som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn hjem, hjemme, e) Sett inn all eller f) Lag som-setninger. JJ g) Genitiv. JJ h) Orddiktat. G 47 Å gjøre lekser som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Si substantivene i riktig form. JJ e) Sett inn objektpronomen istedenfor ordene som er understreket. JJ f) Sett inn modale hjelpeverb slik at setningene betyr omtrent det samme. JJ g) Sett inn verb i preteritum (regelrette h) Sett inn verb i preteritum (uregelrette i) Sett inn verb i perfektum (regelrette j) Sett inn verb i perfektum (uregelrette k) Orddiktat. G 48 Elina møter en mann på fjellet som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn riktig form av substantivene. JJ e) Sett inn vår, vårt, f) Sett inn seg eller g) Sett inn liten, lita, lite, lille, h) Sett inn hun og i) Orddiktat. G mai hos Reza og Heidi som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn å legge eller å ligge i riktig e) Fortell om Randi. JJ f) Sett inn substantiv som passer i riktig g) Sett inn adjektiv som passer i riktig h) Orddiktat. G 50 Josephs julaften som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn verbene å sette eller å

9 sitte i riktig e) Sett inn verb som passer i riktig f) Sett inn substantiv som passer i riktig g) Sett inn adjektiv som passer i bestemt h) Orddiktat. G 51 Værmelding og noen fakta om Norge Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. Sett inn preposisjoner som Sett inn hver eller Sett inn at eller Sett inn verb som passer i Sett inn på, fra eller ingen Orddiktat. G 52 Elina chatter, sender sms og e-post som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn riktig e) Sett inn verb som passer i riktig f) Sett inn verb i perfektum og med riktig g) Sett inn sin, si, sitt, h) Orddiktat. G 53 Global oppvarming som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Sett inn adjektiv som passer i ubestemt e) Sett inn adjektiv som passer i bestemt f) Sett inn verb som passer i g) Sett inn substantiv som passer i riktig h) Sett inn måtesadverb som passer. Noen adverb passer flere i) Orddiktat. G 54 Kjenner du dette? a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Fortell om Reza. JJ d) Sett inn substantiv som passer i riktig e) Sett strek mellom setningene som passer sammen. f) Ordne setningene. JJ g) Bøy substantivene (familieord) i ubestemt form flertall. JJ h) Si substantivene i riktig form. JJ i) Orddiktat. G 55 Heidi forteller om undervisningshverdagen a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Direkte og indirekte tale. JJ d) Si substantivene i riktig form. JJ e) Sett inn verb (gruppe 1) som passer i riktig tid og med riktig f) Sett inn verb (gruppe 2) i riktig tid og med riktig g) Sett inn verb (gruppe 3 og 4) i riktig tid og med riktig h) Lag som-setninger. JJ i) Orddiktat. G 56 Hvilke skolefag liker du best? a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Sett inn adjektiv som passer i komparativ d) Øv på å gradbøye disse adjektivene. JJ e) Sett inn verbene i preteritum og med riktig f) Sett inn verbene i perfektum og med riktig g) Genitiv. JJ h) Bruk verbene å ha eller å være og med riktig i) Orddiktat. G

10 57 Heidi forteller om arbeidsmåter på skolen a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Direkte og indirekte tale. JJ d) Sett inn adjektiv som passer i bestemt e) Sett inn adjektiv som passer i bestemt form eller i superlativ form. Noen steder må du sette inn bestemt f) Sett inn verbene i preteritum og med riktig g) Sett inn verbene i preteritum og med riktig h) Orddiktat. G 58 Johanne forteller om utdannelse og jobb og forklaringene som betyr omtrent det motsatte. c) Sett inn preposisjoner som d) Direkte og indirekte tale. JJ e) Sett inn verbene i preteritum og med riktig f) Sett inn substantiv som passer i ubestemt eller bestemt form g) Ordne setningene. JJ h) Fortell om Elina. JJ i) Lag spørsmål med verbet på første plass i setningene. JJ j) Orddiktat. G 59 Petter forteller om utdannelse og jobb a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn preposisjoner som c) Sett inn verb som passer i riktig d) Sett inn riktig e) Sett inn verb som passer i riktig f) Sett inn substantiv som passer i riktig g) Sett inn mens, snart, h) Orddiktat. G 60 Josephs tidligere liv a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn verbene i preteritum eller perfektum og med riktig c) Sett inn verbene i preteritum eller perfektum og med riktig d) Sett inn preposisjoner som e) Sett inn riktig form av adjektivene og f) Fortell om Melissa. JJ 61 Randis arbeid som psykolog a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme b) Sett inn preposisjoner som c) Sett inn adjektivene i riktig d) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig f) Sett inn verbene i preteritum og med riktig g) Sett inn riktig 62 Elina søker jobb a) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig b) Kombiner setningene riktig. c) Bøy adjektivene og substantivene i ubestemt form flertall. JJ d) Bøy adjektivene og substantivene i bestemt form flertall. JJ e) Sett inn verbene i riktig tid/form og med riktig f) Sett inn adjektivene i riktig form. Noen steder må du bruke g) Sett inn sin, si, sitt, sine, hans, h) Sett inn refleksive

11 63 Hvordan kan du skrive en god CV? a) Sett inn preposisjoner som b) Sett inn substantivene i riktig c) Sett inn verbene i riktig tid/form og med riktig d) Sett inn ikke på riktig plass i setningene. JJ e) Sett inn adjektivene og substantivene i riktig form. Noen steder må du bruke f) Ordne setningene som kommer etter g) Sett inn adjektiv som passer i ubestemt h) Si substantivene i riktig form. JJ 64 Takk for denne gang! a) Fortell om Elina. JJ b) Sett inn preposisjoner som c) Sett inn substantiv som passer i riktig d) Sett inn verbene å bo eller å leve i riktig e) Sett inn verbene i riktig tid og med riktig Grammatikk og ordlister Om ordlistene og grammatikken Setninger Ordstilling i helsetninger Skjema med oversikt over plassen til alle leddene i en helsetning Ordstilling i leddsetninger Som-setninger Substantiv Regelrette substantiv (maskuline) Regelrette substantiv (feminine) Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e Regelrette substantiv (feminine) som slutter på -e Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer) Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på -er (ikke personer) Regelrette substantiv (ulike kjønn) som slutter på -el Regelrette substantiv (intetkjønn) med én stavelse Regelrette substantiv (intetkjønn) med lik form i ubestemt form entall og flertall Uregelrette substantiv (ulike kjønn) med én stavelse Regelrette substantiv (intetkjønn) med to former i ubestemt form flertall Regelrette substantiv (intetkjønn) uten kortform i ubestemt form flertall (U)regelrette familiesubstantiv (alle kjønn) Uregelrette substantiv (alle kjønn) Substantiv (alle kjønn) ikke brukt i flertall Sammensatte substantiv Adjektiv Adjektiv med regelrett bøyning Adjektiv som mister en konsonant i intetkjønn Adjektiv som ikke endrer seg i noen former Adjektiv som slutter på -t, -tt, -et og -ig (og noen på -d), får ikke -t i intetkjønn Adjektiv som slutter på -el, får sammentrekning i ubestemt form flertall og i bestemt form Adjektiv som slutter på -en, får sammentrekning i flertall og i bestemt form Adjektiv som slutter på -er, får sammentrekning i flertall og i bestemt form Adjektiv som slutter på -isk, får ikke -t i intetkjønn Adjektiv i bestemt form Adjektiv i gradbøyd form Adjektiv med uregelrett gradbøyning Adjektiv med uregelrett bøyning: liten og annen Adjektiv med -tt i intetkjønn

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å

a) Sett strek mellom ordene og forklaringene som betyr omtrent det samme. b) Sett inn riktig ord uten å Innhold Forord......................................................... 17 Om å bruke Nå begynner vi!.... 19 Om hele lærebokserien Nettressursene: www.norskfordeg.no gruppen Læreplanen som grunnlag for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11 Forord Innholdsfortegnelse Forord 9 Om å bruke Nå begynner vi! 11 Om hele lærebokserien 11 Nettressursene: www.norskfordeg.no 11 Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! 12 Trollmor 12 Grunnboka: «Alfabetet

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK. 2. utgave. Tittelsider Arb.bok korr.indd

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK. 2. utgave. Tittelsider Arb.bok korr.indd Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 ARBEIDSBOK 2. utgave Tittelsider Arb.bok 2014 5. korr.indd 1 13.01.2015 13:25:03 Tittelsider Arb.bok 2014 5. korr.indd 2 13.01.2015 13:25:03

Detaljer

Innhold. Forord... 19

Innhold. Forord... 19 Innhold Forord................................................................... 19 Om å bruke Opp og fram!..................................................... 21 Norsk for deg-serien.........................................................

Detaljer

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17

Innhold. Forord Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver Hovedfokus: Substantiv... 17 Forord....11 Om å bruke Norsk for deg: Grammatikkoppgaver...13 Tematisk fokusering en grammatisk veiviser.................................... 13 Minigrammatikk før noen av kapitlene.........................................

Detaljer

UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER. flertall

UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER. flertall ÅRSPLAN I NORSK FOR GO1 01-01 UKE TEMA SKRIVE GRAMMATIKK VERK ARBEIDMETODER -5 Bli kjent 1. Presentasjon Substantiv: egennavn og. Fortell om en fellesnavn, entall og kap. 1 matrett flertall På norsk- 6-7

Detaljer

Løsningsforslag til Nå begynner vi!

Løsningsforslag til Nå begynner vi! 1 Hei! a) Riktig eller galt? riktig galt 1. Trollmor er en mann. X 2. Trollmor er en normal dame. X 3. Trollmor har ingen venner. X 4. Emilio er lærer. X 5. Reza er fra Syria. X 6. Du sier god morgen ca.

Detaljer

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av:

Klasse. Uke 1 04.01-.08.01.2016. Navn: Sett av: Klasse H Uke 1 04.01-.08.01.2016 Navn: Sett av: Les høyt og fortell på norsk Ukedag Mandag Jeg leste (skriv navnet på boka du leste): Jeg fortalte til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Denne

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave 1 2 Cecilie Lønn Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave Forord Tapir Akademisk

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 3 SUBSTANTIV Nasjonalitetsord Ord som betegner personer fra et land, skal skrives med liten bokstav. De skal normalt ikke ha artikkelen en foran når de forteller

Detaljer

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2

Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. 2 LEKSJON 0 SIDE 00-0..03 5:46 Side 6 Innhold 4 7 A: Hei! B: Hvor er de fra? C: Jeg heter Tor Vokaler: O, Å, A Spørreord: hva? hvor? hvem? Ordstilling: Verbet har plass nr. Hilse Presentere seg Si hvor en

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave

Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK. 2. utgave Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave 1 2 Cecilie Lønn Nå begynner vi! FOR DEG SOM SKAL BEGYNNE Å LÆRE NORSK Nivå A1 A2 GRUNNBOK 2. utgave Forord Tapir Akademisk

Detaljer

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Uttale 12 14 15 16 18 18 19 20. Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra Å si hvilke språk du snakker INNHOLD Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk 12 14 15 16 18 18 19 20 21 22 1 HEI! Hva heter du? Hvor kommer du fra? Spørreord på mange språk Språk Land og språk Personlige pronomen: Hvem er det? Alfabetet

Detaljer

Halvårsplan VK-klassen vår 2014

Halvårsplan VK-klassen vår 2014 Halvårsplan VK-klassen vår 2014 Fag: Norsk Lærebok: Norsk Start Lærer: Carina Borch NB! Det tas forbehold om endringer underveis utfra elevenes ståsted og forutsetninger. Dette skjemaet er ment som en

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Verbets tider til A-1

Verbets tider til A-1 Perfektum brukes for å fortelle om noe som har skjedd. Men den sier ikke når. Vi står i presens og forteller bare hva som har skjedd Verbets tider til A-1 Vi befinner oss alltid i presens når vi snakker

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 2 SUBSTANTIV Ubestemt artikkel I de fleste tilfeller kan man ikke vite hvilken artikkel et substantiv har. Man må lære artikkelen sammen med substantivet. Predikativ

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 4 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 4 Hvordan går det? Åpningsbildet viser Åses leilighet. Ved å snakke om bildet får man en repetisjon og en

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser

Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser Uke: 11 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Sanser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok med lyd og bilde Lexin

Detaljer

Ordets rette plass. John Megaard. Ordstilling i norsk Øvelser i norsk som andrespråk. Agave Books

Ordets rette plass. John Megaard. Ordstilling i norsk Øvelser i norsk som andrespråk. Agave Books Ordets rette plass Ordstilling i norsk Øvelser i norsk som andrespråk John Megaard Agave Books Ordets rette plass Ordstilling i norsk Øvelser i norsk som andrespråk Forfatter: John Megaard 2007 Omslag:

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER

NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by Hunkjønn: ei jente, ei klokke,

Detaljer

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng

Register. Соседи 1. Marit Bjerkeng Соседи 1 Marit Bjerkeng 28.11.00 1 Marit Bjerkeng til Sosedi 1 adjektiv 1, 88; 1, 100; 1, 186; 1, 205; 1, 237; 1, 254 adjektiv i dativ 1, 237 adjektiv i flertall 1, 122 adjektiv, bløte 1, 108 adjektiv,

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Uke: 17 Navn: Gruppe: G

Uke: 17 Navn: Gruppe: G Uke: 17 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Transport Vi øver på å skrive fritekster Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk pluss ungdom» Info: Tirsdag 26.04. skal vi på kino for å se filmen:

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Si det! Vet du det? Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra

Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk Si det! Vet du det? Å si hva du heter Å si hvor du kommer fra 5 Innhold Side Leksjon Kompetansemål Grammatikk 10 12 13 14 15 16 18 19 1 Hei! Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvem? Spørsmål og svar Spørreord på mange språk Alfabetet Å si hva du heter Å si hvor du

Detaljer

Uke: 3 Navn: Gruppe: G

Uke: 3 Navn: Gruppe: G Uke: 3 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Yrker / Hvem jobber på skolen Lærebok: «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom», «Enkel norsk grammatikk» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle om hvem

Detaljer

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn:

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn: Klasse H Uke 11 - Reise 14. - 18. Mars - 2016 Navn: Arbeidsplan Mandag 1. Se supernytt 2. Repetisjon 3. Dele ut ukeplanen 4. Øveord/verb - tavleundervisning 5. Lese - Norsk start Tirsdag 1. Se supernytt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Grammatikk En innføring av Anne Lene Berge

Grammatikk En innføring av Anne Lene Berge Grammatikk En innføring av Anne Lene Berge Det er vanlig å dele et språksystem inn i fire hoveddeler: fonologien, som beskriver lydsystemet, morfologien, som gjør greie for hvordan ord er bygd opp og hvordan

Detaljer

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk?

Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet 5. september 2013 Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden, Kirsti Mac Donald,

Detaljer

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk

APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk 1 APPENDIKS D Geminittisk språk/grammatikk Jeg har latt overskriften på dette appendikset bli sående i sin opprinnelige form, selv om jeg kun har maktet å gi et nokså usystematisk og mangelfullt innblikk

Detaljer

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 47 UKE: 47 DATO:21.-25.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Fritid og hobby Ukas ord 3: Ord med sj-lyd som skrives sj (s.34-35) (sju, sjef, sjakk, sjiraff, sjokolade, sjampo)

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopioriginaler i lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

Liv Astrid Greftegreff

Liv Astrid Greftegreff 1 Liv Astrid Greftegreff i 1 i * * NKSforlaget «.:; NKSd ; orlaget 198S,S. opplag. I99S Det nia ikke kopieres IVa denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med av taler om kopiering inngått merl

Detaljer

OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1. Periodeplan

OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1. Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1 Periodeplan Periode: 16 ukers intervaller Fag: tema / norsk Gruppe: M1 Læremidler: Konkretiseringsmateriell og lærerlaget materiell/oppgaver Halvorsen, Åse og Madsen,

Detaljer

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn

Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lokal læreplan Engelsk 7. trinn Lærebok: Stairs 7 Antall uker 6 uker ( fra Down under Australia Some/any Preteritum Nr. 5, 6, 7, 8, 12, 22, 23, Stairs 7 Nettsider (http://www.storynory.com/archives/fairy-tales/,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 7 Hva er klokka? I dette kapittelet blir klokka introdusert. Vi jobber bare med hele og halve timer på dette tidspunktet.

Detaljer

Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009

Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009 Ekrehagen Skole Årsplan i tysk 10. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som opptar

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39 Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

Detaljer

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 41 UKE: 41 DATO: 09.-13.10.17 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 (side 85-95) Ukas ord 2: Ord som begynner med fr eller fl (side 16-17) (frø, fri, fryse, fly, flis, flue) Grammatikk: *

Detaljer

Uke: 7 Navn: Gruppe: G

Uke: 7 Navn: Gruppe: G Uke: 7 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Dyr Lærebok: «Norsk start 8-10» og «Klar ferdig norsk» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg skriver en side i dagboka mi hver dag. Jeg kan fortelle og

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016

ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016 ÅRSPLAN I TYSK BLUSSUVOLL SKOLE 2015/2016 Læreverk: AUF DEUTSCH Anne Britt Heimdal / Geir Nordal-Pedersen Rammer: 227 timer fordelt på 3 år: 8. trinn: 2 timer pr. uke 9. trinn: 3 timer pr. uke 10. trinn:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

Grammatikk- progresjon A2

Grammatikk- progresjon A2 Grammatikk- progresjon A2 Versjon 2.0 Migranorsk AS Innhold Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Nivå A2:1... 3 Bøyning av svake verb... 4 Bøyning av sterke verb... 5 Bruken av tempusformene preteritum

Detaljer

Leksjon 7. På toget til Voss

Leksjon 7. På toget til Voss Leksjon 7 På toget til Voss Det er tidlig om morgenen og Annie skal ta toget fra Bergen til Voss. Hun har plass i vogn nr 263, plass nr 57 ved vinduet. Hun har to tunge kofferter og en veske til fotoapparatet,

Detaljer

UKEPLAN UKE 38 UKE: 38 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 38 UKE: 38 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 38 UKE: 38 DATO: 18.-22.09.17 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 (side 62-72) Ukas ord 2: Ord som begynner på p eller b (side 12-13) (pil, pute, pose, bie, båt, bål) Grammatikk: * Antonymer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål - Tekstlære (Konkretiserte mål fra Fagplan) 34 Ordspråk Jeg vet hva ordspråk er, og kan bruke språklige bilder i 35 egen skriving..jeg vet hva 36 morsmål, helleristninger

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Vite hva sakprosa er du leser. Vite hva dikt kan handle om ser for deg når

Vite hva sakprosa er du leser. Vite hva dikt kan handle om ser for deg når ÅRSPLAN NORSK, 5.klasse, FROSTA SKOLE, skoleåret 2016/2017 KAPITTEL SJANGER LESERIKET TALERIKET SPRÅKRIKET SKRIVERIKET ANTALL UKER MÅL A-BOKA (Ordriket) 1 Hva er en Finn Si meningen Synonymer, Skriv til

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

UKEPLAN UKE 45 UKE: 45 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 45 UKE: 45 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 45 UKE: 45 DATO: 06-10.11.17 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 (side 133-146) Ukas ord 2: Ord med øy (øy, gøy, tøy, støy, trøye, bøye) Grammatikk: * Substantiv (navn på noe eller noen)

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 8. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok.

Vi har også lagt inn noen forslag til prøver. Disse er å finne som kopieringsoriginaler i Lærerens bok. Noch Einmal Til læreverket Noch Einmal har vi laget forslag til årsprøver. Det er viktig å merke seg at dette er forslag. Hver skole må tilpasse tyskfagets årsplan til andre fagplaner og aktivitetsplaner

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2015-16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterære tekster. På

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med en skriftlig oppgave innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016

Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016 www.stavanger-kulturhus.no Ti tips for betre nynorsk Marita Aksnes Eksamensarrangement på Sølvberget, 23. mai 2016 Eksempel på eksamenssvar 2 1 LES NYNORSK I 30 MINUTT KVAR DAG DEN NESTE VEKA 2 SKRIV PÅ

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

buss ferje sykler tog bor bil går langt fortere Noen elever har lang skolevei. De tar eller til skolen.

buss ferje sykler tog bor bil går langt fortere Noen elever har lang skolevei. De tar eller til skolen. KAPITTEL 4 EN DAG PÅ FAGERSJØ SKOLE 1 SKRIV INN ORDENE SOM PASSER. t-banen buss ferje sykler tog bor bil går langt fortere Skoleveien Noen elever har lang skolevei. De tar eller til skolen. Jamil og Chaima

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK

INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK UKEPLAN Uke: 48 Gruppe: G Navn: Mottaksskolen tel. 38107890 http://www.minskole.no/mottaksskolen INFORMASJON MANDAG HELDAGSPRØVE I NORSK Det er heldagsprøve i norsk på mandag 28.11.2016. Det er tredelt

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

UKEPLAN UKE 43 UKE: 43 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 43 UKE: 43 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 43 UKE: 43 DATO: 23.-27.10.17 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 (side 96-106) Ukas ord 2: Ord med ei (side 20-21) (hei, nei, lei, grei, feie, leie) Grammatikk: * Substantiv (navn på noe

Detaljer

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein SKOLEÅR: 2016/2017 FAG: Tysk FAGLÆRERE: Tina Dufke TRINN: 8. Uke Kompetansemål og læringsressurser Tema og arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter 34 38 Los geht s 8, kap.1 Hallo, wie geht s? - Alfabetet

Detaljer

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET 2015-2016 Kyrkjevollen skole Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 5 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 5 Hvor jobber du? I dette kapittelet er temaet veien til arbeid, jobb på ulike praksisplasser som et skritt

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Kom i gang veiledning

Kom i gang veiledning Brukerveiledning Kom i gang veiledning PCS kommunikasjonstavle Art.nr 461333 Rev A NO 2 Innhold 1. PCS kommunikasjonstavle... 5 2. Beskrivelse av sidene i PCS kommunikasjonstavle... 6 Tavle: beskrivelse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 46 UKE: 46 DATO:14.-18.11.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Norsk start 5-7: Venner Ukas ord 3: Flere ord med dobbelt konsonant(s.32-33) (sommer, kommer, jakke, snakke, finne, minne) Grammatikk:

Detaljer

Uke: 9 Navn: Gruppe: G

Uke: 9 Navn: Gruppe: G Uke: 9 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Natur Lærebøker: «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk start 8-10» Nettressurs: Bildetema Norsk start 8-10 Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan fortelle

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 3 18 19 20 21 22 Helg Ukens vits - Å, Henry, jeg kan ikke gå fra deg. - Er du så glad i meg? Elsker du meg så høyt? Forguder du meg så over alt annet? Synes

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 8 I butikken Dette kapittelet handler om å kjøpe mat i butikken. En del vanlig matvarer introduseres. Det å handle mat

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer