-Ny sesjonsordning. "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Ny sesjonsordning. "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle""

Transkript

1 -Ny sesjonsordning "Sesjonen inn i en ny tid - rekrutteringsarena for alle" Oslo Militære Samfund, 30 mars 2009 Brigader John Einar Hynaas, sjef

2 Innhold Bakgrunn og formål Sesjon Grunnlagsdokumenter Hvorfor endre? Målsetting Kvinner Konseptet Ny Sesjonsordning Dagens ordning Sesjon del 1 Sesjon del 2 Sesjonssteder Kommunikasjonsløpet Ressursbehov Personell Kostnadsramme Innsparinger Tidsplan

3 Sesjonen Ca 950: Håkon den godes lovgivning etablerer verneordning. Videreføring av eldre ordninger med felleseuropeisk opphav som koblet borgerrettigheter til plikter mht forsvar av landet Leidangen, utskrivning fra skipreider så langt opp i elva som laksen går Mannhusingen mann av huse territorialforsvar 1705: Formalisert utskrivningsordning. Basert på legdsordning som i praksis var videreføring av leidangen Sesjonsplakatene (til 1989) - det militære forsvars ansikt mot det sivile samfunn Fysisk test avsluttet

4 Bakgrunn og formål Grunnlagsdokumenter Forsvarsstudien 07 Utredning ny sesjonsordning St.prp. nr. 48 ( ) Videreutvikling av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner Ot.prp. nr. 41 ( ) Endringsforslag av vernepliktsloven av 17. juli 1953 nr. 29 Hvorfor endre? Informere hele årskullet om mulighetene i Forsvaret (60 000) Øke kvinneandelen i Forsvaret Målsetting Bedre rekruttering: Redusere frafallet

5 Grunnlag Arbgrp Verneplikt for begge kjønn (FD) Innst.S.nr 234 ( ) St.prp.nr.42 ( ) FS 07 Arbgrp Fremtidig sesjonsordning (FS 07) Langtidsplan (St.prp.nr. 48) IVB for forsvarssektoren ( ) IVB for Forsvaret for budsjettåret

6 Grunnlag Overordnede dokumenter Langtidsplan (St.prp.nr. 48)..fremtidig sesjon skal gjennomføres i to deler. Del 1 vil være en egenerklæring, primært nettbasert. Del 2 vil innebære at de best skikkede og mest motiverte møter til sesjon i et av Forsvarets sesjonslokaler...legges opp til å avskaffe den ambulerende sesjonen og innføre et antall faste sesjonssteder i ulike deler av landet..målrettet nettbasert oppfølging av de vernepliktige i perioden fra sesjon del 1 og fram til oppmøte..sesjon del 2 kommer nærmest mulig innrykk..gjennomføres gjennom en justering av vernepliktsloven og tilhørende regelverk IVB for Forsvaret for budsjettåret 2009 Gjentar pkt ene i LTP I 2009 vil planleggingen av systemet bli prioritert. Ordningen skal være delvis implementert fra Det skal innføres pliktig sesjon for kvinner fra og med 2010 (1992- årskullet). Dette vil medføre at antallet sesjonspliktige øker til ca pr år, og tilretteleggingen for den totale økningen og økningen av kvinner til sesjon skal gjøres i

7 Grunnlag Overordnede dokumenter IVB for forsvarssektoren ( ) En ny sesjonsordning skal sikre større samsvar mellom Forsvarets behov og den enkeltes ønsker, og vil trolig styrke sesjonens anseelse i samfunnet. Forsvaret skal i løpet av 2009 etablere et system for oppfølging av den vernepliktige før sesjon, mellom sesjonens to deler, og mellom sesjon og fremmøte. Todelt sesjonsordning og pliktig sesjon for kvinner skal være delvis implementert i løpet av 2010 (1992-årskullet) Forsvaret skal etablere én felles nettportal og kontaktsenter for all rekruttering til og i Forsvaret

8 De beste kvinner og menn til Norges forsvar Tidsriktig forvaltning av verneplikten tilpasset Forsvarets behov Økt kunnskap om Norges forsvar i befolkningen Ny sesjonsordning innen 2010 Helhetlig og koordinert rekrutteringsvirksomhet i Forsvaret

9 Felles ansvar s ansvar Styrkeprodusentens ansvar 15 år 18 år 19 år Vernepliktsløpet 44/55 år Rekruttere Klassifisere Fordele Innkalle Utdanne Forvalte Gjenbruke Ny-rekruttering Internrekruttering Re-rekruttering

10 Økt kvinneandel

11 Forberedelser før mottak sommeren 2008 Mentale forberedelser Sjefens rolle = avgjørende Kulturendring Forutinntatte holdninger Forebygge trakassering Praktisk tilrettelegging Boforhold EBA Tilpasset PBU Tjenestelig tilrettelegging Klare regler og krav Mottak ved fremmøte Unngå diskriminering Fysisk trening styrking av I- tjenesten

12 Statistikk kvinner 2008 Innkalt Møtt I tjeneste i dag Juli August September Oktober Januar Totalt

13 Erfaringer og utfordringer Målsetting: 15 % kvinner Hvor stor kvinnekvote kan den enkelte avdeling ta imot? Frivillighet Minimumskrav utenlandsoperasjoner

14 Dagens sesjonsordning

15 R&S Harstad OfF Andøya OfF Heggelia OfF Bodø R&S Trondheim OfF Trondheim Dagens sesjonssteder R&S Bergen OfF Haakonsvern Hamar R&S Oslo R&S Kristiansand OfF Kjevik

16 Utesesjon i Kautokeino

17 Ny Sesjonsordning

18 Hva er de største endringene? Sesjon i to deler Del 1: nettbasert egenerklæring til hele årskullet (elektronisk innrullering) Del 2: fysisk oppmøte til sesjon (ca ) Færre og faste sesjonssteder (fra 60 til 12) Kvalitetsreform Seleksjon og rekruttering Bedret kommunikasjon mellom utskrivningspliktig og Forsvaret Kortere tid mellom sesjon og førstegangstjeneste Direkte fordeling

19 Dette registreres på Internett: Utdanningsprofil (fullført, pågående og planlagt utdanning) En grundig egenerklæring om helse (medisinsk og fysisk) Egenvurdering av sosial profil (sosiale egenskaper og personlighet) Egenvurdering av motivasjon Allmenn profil (språkferdigheter, hobby, interesser etc.)

20 FØR INNRULLERING INNRULLERING/ SESJON DEL 1 SELEKSJON SESJON DEL 2 SELEKSJON FORDELING/ INNKALLING FGTJ FORV ETTER FGTJ 60' 55' Kommunikasjonstiltak # IKA STY-ORG R&S VPL-AVD ' Infokampanje (forsvaret.no) 25' 10' Svarprosent Direkte fordeling Klarering? Kommunikasjon 17 år år år

21 FRS Alta FRS Kirkenes FRSS Harstad FRS Bodø FRSS Trondheim Sesjonssteder FRS Ålesund FRS Førde FRSS Bergen FRS Stavanger FRS Hamar FRSS Oslo FRSS Kristiansand

22 Sentral beliggenhet (Trondheim)

23 Kvalitet, profesjonelt mottak

24 Bekledning og utstyr

25 Opplevelse

26 Personell Ansatte Sesjonsassistenter Totalt Dagens ordning Ny ordning Interneffektivisering = Totalt 33 færre personer Økning på 22 fast ansatte = bedre kontinuitet Færre soldater = unngår «grå arbeidskraft»

27 Kostnadsramme ressursbehov Investeringer EBA (utbedring/tilpasning av egnet EBA) Fysisk test (tredemøller og styrkeapparater) IKT (FISBasis, sikring/alarm) Kommunikasjon (infokampanje, CRM) Teknisk løsning: P3, internettløsning og elektroniske psykologiske prøver Utvikling og endring av Minside Inventar Innredning «opplevelsessenter» Prosjektarbeid drift (samlinger, møter, OT) 50 7,6 14 3,55 5,96 1 6,6 1,25 0,4 Totalbehov investering ny sesjonsordning: 90,4 millioner Årlig drift: 77,6 millioner (dagens løsning: 69,6 millioner)

28 Innsparinger Mindre frafall før og etter fremmøte til opptak, utdanning og øvrig tjeneste Redusere behov for lege ved opptak til utdanning og ved fremmøte til tjeneste Redusere kostnader til gjennomføring av psykologiske prøver ved opptak til skole Mindre behov for saksbehandling av søknader Mindre behov for saksbehandling av legeattester

29 Tidsplan

30 Tidsplan Sesjon del 1 Egenerklæring på nett Utvelgelse (fra til ) Sesjon del 2 Fysisk oppmøte Tjeneste 1992-årskullet Høst 2009 Frafall på Fra til Vår 2010 Høst 2010 Sommer 2011 Maks 9 måneder

31 Orientering slutt Takk for oppmerksomheten

Velger Forsvaret de rette ungdommene?

Velger Forsvaret de rette ungdommene? FFI-rapport 2014/02174 Velger Forsvaret de rette ungdommene? analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010 2014 Petter Kristian Køber Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 (2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedinnledning... 11 1.1 Regjeringens justispolitiske utgangspunkt... 11 1.2 Hovedutfordringer

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Fremtidens militære utdanningssystem

Fremtidens militære utdanningssystem Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 28. februar 2005 1 ved Generalmajor Rolf Thomsen Forsvarets skolesenter Fremtidens militære utdanningssystem 1 Innledning Forsvarets utdanningssystem er i støpeskjeen.

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen SLUTTRAPPORT Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune: Prosjektets navn: Kontaktpersoner for prosjektet:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA)

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Budsjettmerknad 1 UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Hva er BPA? Ordningen kom til Norge på 90-tallet, og har endret profil flere ganger siden. Brukerstyrt personlig

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer