(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Utpekte samarbeidende stater AL BA RS (73) Innehaver Les Laboratoires Servier, 3, rue de Verdun, Suresnes Cedex, Frankrike (72) Oppfinner Lerebours, Guy, 28 avenue de l'europe, Levallois-Perret, Frankrike Calvet, Jean-Henri, 93 rue de Turenne, 7003 Paris, Frankrike (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (4) Benevnelse Assosiasjon av en sinusknute-l-strøminhibitor og en beta-blokker (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A KLEIN WERNER W ET AL: "Efficacy of monotherapy compared with combined antianginal drugs in the treatment of chronic stable angina pectoris: a meta-analysis.", CORONARY ARTERY DISEASE DEC 02 LNKD- PUBMED: , vol. 13, no. 8, December 02 (02-12), pages , ISSN: LECHAT P: "De l'ischémie à l'insuffisance cardiaque: la fréquence cardiaque - acteur ou marqueur?" THÉRAPIE, vol. 9, no., septembre 04 (04-09), pages , XP MANGIN L, SWYNGHEDAUW B, BENIS A, THIBAULT N, LEREBOURS G, CARRÉ F: "Relationships between heart rate and heart rate variability: Study in conscious rats" JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, vol. 32, 1998, pages , XP THE BEAUTIFUL STUDY GROUP: "The BEAUTIFUL study: Randomized trial of ivabradine in patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction - Baseline characteristics of the study population" CARDIOLOGY, vol. 1, no. 4, 12 décembre 07 ( ), pages , XP

2 - 1 - Den foreliggende oppfinnelse angår assosiasjonen av ivabradin som sinusknute-i f -strøminhibitor og av atenolol eller bisoprolol som beta-blokker, eller β-blokker, samt farmasøytiske sammensetninger inneholdende dem. Nærmere bestemt angår den foreliggende oppfinnelsen en fiksert assosiasjon av en sinusknute I f -strøminhibitor som er ivabradin, eller 3-{3-[{[(7S)-3,4- dimetoksybicyklo[4.2.0]okta-1,3,-trien-7-yl]metyl}(metyl)amino]propyl}-7,8- dimetoksy-1,3,4,-tetrahydro-2h-3-benzazepin-2-on, med formel (I): CH 3 O OCH 3 CH 3 O N CH 3 N OCH 3 (I) O samt én av dens hydrater, krystallinske former og addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre, og atenolol eller bisoprolol som β-blokker. 1 Den foreliggende oppfinnelsen angår fortrinnsvis en assosiasjon mellom atenolol eller én av dens hydrater, krystallinske former og addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre, og, som sinusknute-i f -strøminhibitor, ivabradin-hydroklorid eller ett av dets hydrater eller krystallinske former. 2 Sinusknute-I f -strøminhibitorer, mer spesielt ivabradin og dens hydrater og krystallinske former og addisjonssalter derav med en farmasøytisk akseptabel syre, mer spesielt dens hydroklorid, har svært verdifulle farmakologiske og terapeutiske egenskaper, spesielt negative kronotropiske egenskaper (senkning av hjerterytme), som gjør disse forbindelser nyttige i behandlingen eller forebyggingen av forskjellige kliniske situasjoner av myokardiskemi slik som angina pectoris, myokardinfarkt og assosierte rytmeforstyrrelser, samt i forskjellige patologier som involverer rytmeforstyrrelser, spesielt supraventrikulære rytmeforstyrrelser, og i hjertesvikt.

3 - 2 - Fremstillingen og terapeutisk anvendelse av ivabradin og addisjonssalter derav med en farmasøytisk akseptabel syre, mer spesielt dens hydroklorid, har blitt beskrevet i den europeiske patentfremstillingen EP blokkere, eller -blokkeringsmidler, er forbindelser som inhiberer -adrenergiske reseptorer. -blokkere har effekten av å nedsette hjertet ved senkning av depolarisasjonshellingen, redusering av hjertets arbeidsbelastning og redusering av dets oksygenbehov. Følgelig anvendes -blokkere i behandlingen av angina, spesielt i forebyggingen av anfall. På tilsynelatende paradoks måte anvendes -blokkere i behandlingen av hjertesvikt. -blokkerene ifølge oppfinnelsen er fortrinnsvis kardioselektive -blokkere, dvs. 1 at de fortrinnsvis blokkerer 1-hjertereseptorer. Deres kardioselektive karakter gjør det mulig å redusere sekundære effekter, spesielt perifer vasokonstriksjon og bronkokonstriksjon. De kardioselektive -blokkerene er atenolol eller bisoprolol. Litteraturen og opinionlederene innen området av kardiovaskulære forstyrrelser konkluderer generelt med at det er vanskelig å vise overlegenheten til assosiasjoner omfattende en -blokker pluss en annen klasse av antiangina-forbindelser over -blokker-monoterapi i behandlingen av stabil angina. Den foreliggende oppfinnelsen viser overraskende at ivabradin er i stand til potensering av effektene av atenolol og bisoprolol på økende treningskapasitet. Følgelig er denne økningen av treningskapasitet relatert til en synergi mellom de aktive ingrediensene, dvs. ivabradin som sinusknute-i f -strøminhibitor og atenolol eller bisoprolol som -blokker. 2 I de farmasøytiske sammensetningene ifølge oppfinnelsen matches mengdene av sinusknute-i f -strøminhibitor og av -blokker med beskaffenheten til disse aktive ingrediensene, og deres relative proporsjoner er følgelig variable som en funksjon av nevnte aktive ingredienser. 30 De farmasøytiske sammensetningene ifølge oppfinnelsen har proporsjoner på fra 1.6 % til 80 % av totalvekten av de aktive ingrediensene for sinusknute-i f -

4 - 3 - strøminhibitoren og fra % til 98 % av totalvekten av de aktive ingrediensene for -blokkeren. Når sinusknute-i f -strøminhibitoren er ivabradin i hydrokloridsaltform og - blokkeren er atenolol, er de foretrukne prosentene for denne assosiasjonen rundt 2 % ivabradin i hydrokloridsaltform i motsetning til 7 % atenolol. Den foreliggende oppfinnelsen angår også farmasøytiske sammensetninger omfattende, som aktiv ingrediens, en assosiasjon av ivabradin som sinusknute- I f -strøminhibitor og atenolol eller bisoprolol som -blokker, valgfritt i formen av farmasøytiske akseptable salter, for seg selv eller sammen med én eller flere passende, inerte, ikke-toksiske bærere eller eksipienser. I de farmasøytiske sammensetningene ifølge oppfinnelsen er vektproporsjonen av aktive ingredienser (vekt av aktive ingredienser over totalvekt av sammensetningen) fordelaktig fra til 0%. 1 Hva angår de farmasøytiske akseptable eksipienser kan det nevnes, uten å antyde noen begrensning, bindemidler, fortynningsmidler, desintegrerende midler, stabilisatorer, konserveringsmidler, smøremidler, duftstoffer, aromaer eller søtningsmidler. 2 Ved hjelp av ikke-begrensende eksempel kan det nevnes: som fortynningsmidler: laktose, dekstrose, sukrose, mannitol, sorbitol, cellulose, glyserol; som smøremidler: silika, talkum, stearinsyre og dens magnesium- og kalsiumsalter, polyetylenglykol; som bindemidler: magnesiumaluminiumsilikat, stivelse, gelatin, tragant, metylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose og polyvinylpyrrolidon. 30 Blant de farmasøytiske sammensetninger ifølge oppfinnelsen så vil det mer spesielt velges de som er egnet for administrasjon ved de orale, parenterale og spesielt intravenøse, per- eller trans-kutane, nasale, rektale, perlingvale, okulare eller respiratoriske rutene, mer spesielt tabletter eller drageer, sublingvale tabletter, harde gelatinkapsler, glossetter, kapsler, lozenger,

5 - 4 - injiserbare preparater, aerosoler, øyedråper, nesedråper, suppositorier, kremer, salver eller dermale geler. Den foretrukne administrasjonsruten er den orale ruten, og de tilsvarende farmasøytiske sammensetningene kan tillate øyeblikkelig eller forsinket frigivelse av de aktive ingrediensene. Foretrukne farmasøytiske sammensetninger er tabletter. 1 Doseringen kan varieres ifølge beskaffenheten og graden av forstyrrelsen, administrasjonsruten samt alderen og vekten på pasienten. I sammensetningene ifølge oppfinnelsen varierer den fra 2 til mg for -blokkeren og fra 2. til 30 mg for sinusknute-i f -strøminhibitoren per 24 timer i én eller flere administrasjoner. Når sinusknute-i f -strøminhibitoren fortrinnsvis er ivabradin, er administrasjonsdosen fra til 7. mg to ganger per dag (b.i.d.). Når - blokkeren er atenolol, er den daglige administrasjonsdosen fortrinnsvis 0 mg i én administrasjon. Til slutt er de farmasøytiske sammensetningene ifølge oppfinnelsen nyttige i fremstillingen av medikamenter tiltenkt for behandlingen av angina pectoris, iskemi og hjertesvikt. Eksemplene på sammensetninger herunder er gitt ved ikke-begrensende eksempel.

6 - - Ivabradin/atenolol-tabletter: Eksempel 1: Bestanddeler Mengde (mg) ivabradin-hydroklorid atenolol 0 hydrofobisk kolloidal silika 0.4 stivelse 6 magnesiumstearat 2 mikrokrystallinsk cellulose laktose For en tablett på totalt 0 Eksempel 2: Bestanddeler Mengde (mg) ivabradin-hydroklorid 7. atenolol 0 hydrofobisk kolloidal silika 0.4 stivelse 6 magnesiumstearat 2 mikrokrystallinsk cellulose laktose For en tablett på totalt 0 Klinisk studie: Pasientene valgt for denne kliniske studien er menn og kvinner fra 18 til 7 år som har hatt problemer med angina pectoris i minst 3 måneder og blitt behandlet med -blokkere slik som atenolol (0 mg o.d.) eller en hvilken som helst annen -blokker ved en ekvivalent dose i minst 3 måneder. Disse pasientene, til tross for deres behandling, tester positivt i en treningstoleransetest (ETT) og har daglige symptomer på angina pectoris.

7 - 6 - Denne dobbelblinds-, parallell-grupperte, internasjonale kliniske studien ble utført i 889 pasienter. Pasientene, hvor alle mottar atenolol, er randomisert i to grupper: - i tillegg til -blokkeren gis den første gruppen ivabradin (hydroklorid) ved en dose på mg to ganger om dagen i to måneder og deretter ved en dose på 7. mg to ganger om dagen i ytterligere to måneder; - i tillegg til -blokkeren gis den andre gruppen en placebo i 4 måneder. 1 Pasientene utsettes for en tredemølletreningstoleransetest (ETT) i henhold til Bruce-protokollen før ivabradin administreres (dvs. ved mottak av -blokker for seg selv), og etter 4 måneders behandling med assosiasjonen mellom ivabradin og atenolol. De prinsipielle parametrene målt under forsøkstestens forløp er: 2 - total treningslengde (TED) TED en inkluderer tiden tatt for tredemøllen til å komme til en stopp eller, dvs. en lengde på ca. sekunder ved å starte fra pasientens anmodning om å stoppe treningen; - tiden inntil "angina pectoris"-smerten tvinger pasienten til å stoppe treningen (TLA); - tiden inntil starten på "angina pectoris"-smerten (TAO); - tiden tatt for en 1 mm ST segmentdepresjon (TST) til å fremkomme på den elektrokardiografiske registreringen, hvor dette er en refleksjon på iskemi og som tilsvarer det elektriske signalet på smerte i hjertemuskelen. 30 Disse målinger gjøres ved bunnaktivitet av assosiasjonen av aktive ingredienser eller dvs timer og 24 2 timer etter administrasjon av de aktive ingrediensene. Ivabradin/ -blokker-assosiasjonen ifølge oppfinnelsen sikrer god aksepterbarhet og god brukssikkerhet ifølge dataene fra funksjonssummeringen.

8 - 7 - Pasientene har en middelalder på 60 8 år. Ved inngang til studien er det midlere systoliske/diastoliske arterietrykket og hjerterytmen til pasientene ved hvile henholdsvis, gjennomsnittlig: / 78 7 mmhg og 67 7 slag per minutt. Etter 4 måneders behandling med assosiasjonen har hjerterytmen redusert med 9 bpm ( -blokker + placebo 1 bpm). De midlere forbedringene i de forskjellige parametrene målt under tredemølletreningstesten, mellom verdien målt før starten av behandlingen med ivabradin og slutten av behandlingsperioden, er fremsatt i tabellen under: -blokker + -blokker + p-verdi ivabradin (n=441) placebo (n=434) TED p< TAO p< TLA p< TST p< Forbedringer i parametere (i sekunder, middel SD) 1 Denne studien viser at ivabradin er i stand til å forbedre treningstoleranse i pasienter som allerede mottar en standard dose av -blokkere. Det høye funksjonsnivået (99 % i pasientene som mottar ivabradin) og den lave prosenten av alvorlige ugunstige tilfeller viser aksepterbarheten og sikkerheten til assosiasjonen av ivabradin pluss -blokker sammenlignet med -blokkeren i monoterapi.

9 - 8 - PATENTKRAV 1. Assosiasjon av en sinusknute-i f -strøminhibitor og en -blokker, karakterisert ved at sinusknute-i f -strøminhibitoren er ivabradin og - blokkeren er atenolol eller bisoprolol. 2. Assosiasjon ifølge krav 1, karakterisert ved at sinusknute-i f - strøminhibitoren er ivabradin, eller 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoksybicyklo[4.2.0]- okta-1,3,-trien-7-yl]metyl}(metyl)amino]propyl}-7,8-dimetoksy-1,3,4,- tetrahydro-2h-3-benzazepin-2-on, eller én av dens hydrater, krystallinske former eller addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre. 3. Assosiasjon ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at sinusknute-i f - strøminhibitoren er ivabradin - eller 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoksybicyklo[4.2.0]- okta-1,3,-trien-7-yl]metyl}(metyl)amino]propyl}-7,8-dimetoksy-1,3,4,- tetrahydro-2h-3-benzazepin-2-on-hydroklorid eller én av dens hydrater eller krystallinske former Assosiasjon ifølge krav 1, karakterisert ved at -blokkeren er atenolol eller én av dens hydrater, krystallinske former eller addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre.. Assosiasjon ifølge krav 1, karakterisert ved at den omfatter ivabradin, eller én av dens hydrater, krystallinske former eller addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre, og atenolol, eller én av dens hydrater, krystallinske former eller addisjonssalter med en farmasøytisk akseptabel syre. 6. Farmasøytisk sammensetning omfattende, som aktiv ingrediens, en assosiasjon ifølge ett av krav 1 til, for seg selv eller i kombinasjon med én eller flere farmasøytisk akseptable eksipienser Farmasøytisk sammensetning ifølge krav 6 for anvendelse i fremstillingen av et medikament for behandlingen av angina pectoris, iskemi og hjertesvikt.

10 Anvendelse av en assosiasjon ifølge ett av krav 1 til i fremstillingen av et medikament for behandlingen av angina pectoris, iskemi og hjertesvikt. 9. Anvendelse av en farmasøytisk sammensetning ifølge ett av krav 6 til 7 i fremstillingen av et medikament for behandlingen av angina pectoris, iskemi og hjertesvikt.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2186842 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01) C08J 9/00 (2006.01) C08J

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2199379 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11D 7/26 (06.01) C11D 3/00 (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/ (06.01) C11D 3/43 (06.01) C11D 7/32 (06.01) C11D

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 625 mg colesevelam (som hydroklorid) For fullstendig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen

Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen Refusjonsrapport Xamiol til behandling av psoriasis i hodebunnen 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for kalsipotriol/betametason (Xamiol ) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814

Detaljer