ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark Sykehuset Telemark HF må ned med driftsnivået de nærmeste årene. Både samhandlingsreformen og nye kriterier for fordeling av helsekronene bidrar til at ST må omstille driften til lavere budsjettrammer innen utgangen av I tillegg har STHF etter to måneders drift i 2013 et underskudd på 18 millioner. Ifjor høst var det klart at STHF må kutte med 90 millioner i løpet av Vi har samlet oss om kutt-tiltak for 75.9 millioner. Det er så mye vi har klart å finne tiltak for så langt, sier ST-direktør Bess Frøyshov. 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Mer lokal dialyse Fler dialysepasienter får hjelp lokalt. Rjukan åpnet dialyseenhet i 2011, mens Kragerø doblet dialyseplassene i På Notodden øker de i år fra tre til fem dager med dialyse. Nå sørger de for at 9 pasienter-slipper å reise til Skien flere dager i uka... Under storledermøtet med enhets-og seksjonslederne 18. februar beklaget direktøren at det nå blir nødvendig med nye sparetiltak. Hun ga også uttrykk for forståelse for at ansatte på overfyllte sengeposter som jobber det de kan, ikke skjønner at de nå må skjære ned enda mer: -Men vi har for høge driftskostnader i forhold til inntektene våre så langt i Det må vi gjøre noe med, understreker ST-direktør Bess Frøyshov. DIPS-start nærmer seg Best arbeidsmiljø Porsgrunn tester Lean DIPS-oppstart 8. til 13. mai nærmer seg med stormskritt. Mer på side 6 og 7 Enhet for fysio-ergo pluss ambulant slagteam fikk STs arbeidsmiljøpris. Porsgrunn tester ut den nye LEANmetodikken for å bli bedre...

2 Seljord-DPS på hjul DPS Seljord reduserte i fjor sengetallet fra 21 til 15. Nå vris ressursene i den retning samhandlingsreformen anbefaler: Et fagtungt oppfølgingsteam på hjul skal bringe fagfolkene ut til der mange av de sykeste pasientene bor. Enhetsleder Kari Roko -Tveiten og teamleder Angela Gjersund er glad for at DPSet har fått gjennomslag for en ny ambulant driftsform. Den regner de med vil redusere behovet for å sende alvorlig sinnslidende underlagt tvangsparagrafen til STs akuttpsyiatriske avdeling i Skien. Mer oppfølging i egne hjem i tett samarbeid med hjelpeapparatet i kommunene, skal bidra til at færre behøver det mest dramatiske og kostbare virkemiddelet: Tvangsinnlegelse på en lukket avdeling Over til kjøkken i avdelingen I fjor høst startet endringene som ble utløst av at Serviceklinikken bestemte seg for å legge ned et produksjonskjøkken som bl.a laget mat til kommunens institusjoner. STHF ønsket å satse på kjøkken i avdelingen. Modellen som er innført bla i Skien går ut på at maten blir laget spesielt for pasientene i avdelingen. Det ga støtet til en omorganisering av tilbudet ved DPS Seljord: Færre senger-mer ambulant 1.september i fjor gikk avdelingen ned fra 21 til 15 senger. Men ingen ansatte sies opp- derimot skal de nå jobbe mer ambulant. Et nytt oppsøkende team med psykolog, psykiater og psykiatriske sykepleiere ble opprettet for å tilby oppsøkende psykiatritjenester til pasienter i de 11 kommunene i øvre Telemark som er DPS Seljords ansvarsområde.nå blir det skreddersydd mat fra et lokalt avdelingskjøkken i Seljord. I tillegg til poliklinikken, skal DPS Seljord nå bestå av en 7-døgnspost for alvorlig sinnslidende og en fem-døgnspost som skal behandle pasienter med andre lidelser som f. eks angst og depresjon. DPS Seljord er faglig godt utrustet bl.a med to psykiatere, to psykologer og 12 psykiatriske sykepleiere. Alle hjelpepleierne har dessuten videreutdanning. -Når det gjelder fagfolk, er vi meget godt stilt her i Seljord, fastslår de to lederne som er opptatt av at endringene skal gjøre tilbudet lokalt enda bedre. Kjører hjem til pasientene Før ble pasientene lagt inn på sengeposten. Nå er Seljord tidlig ute med en ambulant modell: Det betyr at fagfolk setter seg i en bil og reiser hjem til pasienten der han eller hun bor.. Fagfolkene i oppfølgingsteamet setter seg i bilene og kjører til pasientenes hjemkommuner- enten det er Nissedal Rjukan eller Vinje som står på kjøreplanen. 2 Får behandling hjemme Der kan de tilby behandling i pasientens eget hjem hvis det er hensiksmessig. Og de kan delta på ansvarsgruppemøter med fagfolk i kommunen. Teamet kan også gi veiledning i forhold til pasientene. Kommunene har tatt særdeles godt imot dreiningen mot et mer oppsøkende tilbud.-vi er gode på å behandle psykoser, men har over tid sett at vi har hatt for mange ulike diagnoser samlet på en sengepost. De psykotiske pasientene trenger mer ro og et mer strukturert og forutsigbart behandlingstilbud, mener teamleder Angela Gjersund og enhetsleder Kari Roko -Tveiten. Faglig omlegging Omleggingen i Seljord er i tråd med nye faglige krav som at ST skal ned med sengeplasser og drive mer oppsøkende ambulant behandling. Et annet viktig mål er at tettere ambulant oppfølging skal gjøre at pasientene som er underlagt tvangsparagrafen kan klare seg lenger i eget hjem.et virkemiddel er at to av sengene er brukerstyrte: Her kan pasientene selv ta kontakt og be om å bli innlagt en eller to døgn, hvis de mener det er behov for det. Færre innlegginger i Seljord og færre innlegginger på Akuttpsykiatrisk i Skien er målet.

3 Satelittdialyse øker Behandling av dialysepasienter lokalt øker i Telemark. Rjukan åpnet sin dialysenhet i 2011, mens Kragerø økte fra tre til seks dialyseplasser i I år utvider Notodden dialyse til fem dager i uka. På halvannet år har antall sykepleiere økt fra tre til sju. De sikrer nå et nærtilbud til ni lokale dialysepasienter. -Vi er en dialysesatelitt i framgang, mener sykepleier Anne Jorunn Berget. Enheten holder til i 3.etasje der de er en del av medisinsk-kirurgisk sengepost. Der er en snekker i gang med å omgjøre et kontor til et ekstra pasient-rom for den lille medisinske spesialiteten som har vokst raskt etter en forsiktig oppstart i september Da var de tre sykepleiere med ansvar for at like mange nyresviktpasienter endelig slapp turene til Skien. Behandler ni pasienter Nå har vi fire sengeplasser og fem dialysemaskiner. Når et ekstra pasientrom er ferdig skal vi etter hvert opp i fem dialyseplasser. Helt siden 18. februar har vi kjørt dialyse fem dager i uka. For tida har vi ansvar for fire menn og fem kvinner, forteller sykepleier Anne Jorunn Berget. Hver pasient ligger i dialyse fra Arkibilder fra dialyse på Rjukan og i Kragerø: Bilde til høyre: Anne Jorunn Berget, ass. leder Silje Gjuv, Anne Heidi Formo,Heidi Nymoen Ulvenes og Monica Næss. fire til seks timer. Pasienter med nyresvikt må kobles til dialysemaskinene for å få utskilt avfallsstoffer som normalt skilles ut gjennom urin. I dag er de seks sykepleiere som jobber deltid med kompetanse på dialyse- en av dem er i fødselspermisjon for tida. I tillegg er sykepleier Heidi Ulvenes under opplæring for å bli en del av dialyseteamet. De må gå helgevakter på sengeposten hver 3. uke i tillegg til dagvaktene. Takknemlige pasienter Anne Jorunn Berget og kollegene hennes synes det er flott at de nå kan avhjelpe presset på dialyseavdelingen i Skien samtidig som de får inn lokale pasienter som slipper langtur i drosje til og fra Skien flere ganger i uka. Mange av pasientene sier at de har fått et nytt liv etter at de begynte med dialyse hos oss. Det er en kraftig påkjenning for kroppen å ligge i dialyse. Derfor er det ekstra slitsomt med taxituren hjem etter dialyse i Skien. Mange av pasientene våre sier de nå har fått overskudd til å utnytte fridagene mellom dialysene, forteller sykepleier Anne Heidi Formo. På vaktrommet forteller kollegene om 83-åringen som tidligere pendlet til Skien to dager i uka. Etter at hun fikk lokal dialyse på Notodden har 83-åringen fått overskudd til å reise på treningssenter på fridagen sinmellom dialyseøktene... Nye dialyseapparater i Skien Dialyseavdelingen i Skien er i ferd med å sette i drift 14 nye dialyseapparater ved dialyseavdelingen i Skien. I tillegg er dialysesatelittene på Rjukan og Notodden styrket med hvert sitt nye dialyseapparat. -De gamle dialyseapparatene var år gamle og hadde gått mange tusen timer. Nå har vi fått apparater basert på ny teknologi med mange flere muligheter, sier enhetsleder Rita Raastad. I disse dager får sykepleierne opplæring på de nye maskinene. Bedre driftssikkerhet Avdelingsingeniør Øystein Skifjeld som jobber i medisinsk-teknisk seksjon håper nye maskiner skal gi bedre driftssikkerhet for de livsviktige maskinene som renser blodet hos pasienter med nyresvikt i Skien. Med 14 dialysesenger som går fem dager i uka og med kveldsskift to av ukedagene, gir avdelingen i praksis livreddende behandling til svært mange pasienter i Telemark. Lettere for sykepleierne En av fordelene for meg som sykepleier, er at maskinen gjør mye av forarbeidet før pasienten skal i dialyse. Før måtte vi gjøre mer manuelt selv. Nå får vi mer tid til andre oppgaver, sier dialysesykepleier Nina Fiskarbekk. - Her har vi fått nye maskiner. Det eneste vi mangler nå er en ny avdeling, sier enhetslederen med et smil. Dialyseavdelingen holder som kjent til i det som skulle være en midlertidig løsning og nye lokaler har stått høgt på ønske-lista i mange år. 3

4 Tilbyr røntgen i Vinje En til to ganger i måneden reiser ST-radiograf Inger H. Wahlstrøm til legesenteret på Åmot i Vinje for å ta røntgenbilder av lokale pasienter. En ny røntgenlab finansiert av kommunen skal etterhvert også kunne benyttes av fastlegene. -Legevakta kan ta røntgen av pasienter med f. eks skiskader og andre brudd. Enkle brudd kan dermed håndteres der og da på legesenteret. Det er en stor fordel, mener leder for radiologisk seksjon på ST i Skien Fredrik Paulsen. På dagtid kan radiolog på Rjukan tolke bildene, mens radiologer i Skien kan granske røntgenbildene på kveldstid. Flere lokale røntgenmodeller Hallingdal, Bykle og flere andre norske kommuner har forlengst testet ut egne varianter av denne modellen før STHF og Vinje kommune slår til med et samarbeid: Kommunen har investert i en ny røntgenlab til et par millioner, mens ST stiller med radiograf. I tillegg bidrar radiologisk seksjon til at strålevernhensyn er ivaretatt og at fastlegene får nødvendig opplæring. Seksjonen har også ansvar for at RIS og PACS-systemet fungerer slik at røntgenbildene kan granskes av radiologer ved sykehusene i Telemark. For meg er det et hyggelig å komme til Vinje for å gjøre røntgenundersøkelser. Pasientene er glade for å slippe å reise så langt som de måtte før. Samtidig får ST mindre utgifter til pasientransport, fastslår STs første ambulerende radiograf Inger H. Wahlstrøm som er klar på at satsingen er helt i tråd med samhandlingsreformen. Også Fredrik Paulsen er glad for at samarbeidet nå endelig er i boks. Seksjonslederen er litt stolt av at de er først med et samarbeid om et kommunalt røntgentilbud godkjent av Statens strålevern. Legevaktleger får ta akuttrøntgen Flere av legevaktlegene har fått opplæring i å ta røntgenbilder av armer og bein slik at de kan avklare om pasienten har et brudd som kan gipses der og da. Det har vært litt utskiftning blant legene. Derfor har det tatt litt lengre tid å komme i gang med tilbudet om akuttrøntgen ved Vinje legesenter, forklarer Inger Wahlstrøm. Utstyret er enkelt, men en radiograf er i stand til å utføre Fredrik Paulsen og Inger H. Wahlstrøm. Samarbeid om røntgen i Vinje i gang. det meste av vanlige røntgenundersøkelser av lokale elektive pasienter. Tilbudet startet i september 2012 og foreløpig er det lagt opp til å tilby elektive røntgenundersøkelser fra en til to dager i måneden til pasienter i kommunene Vinje og Tokke som deltar i samarbeidsprosjektet. Inger Wahlstrøm er allerede i gang med å lære opp radiograf nummer to på det nye røntgenapparatet i Vinje. Full uttelling for slag-info Slagmiljøet fikk full uttelling da NRK Dagsrevyen fokuserte på en slagpasient fra Porsgrunn i beste sendetid nylig. Damen hadde tatt imot en brosjyre om slagsymptomer. Rask behandling på ST gjorde at kvinnen slapp heldig fra slaget hun ble rammet av. Kvinnen illustrerte hvor viktig det er at flest mulig kjenner symptomene på at et hjerneslag er under utvikling. En gruppe fra nevro-slag-rehab-seksjonen var på plass med brosjyrer og gode råd i løpet av hjernens uke. 11., 12. og 13 mars var de på plass i foajeen i Skien fra klokka 14 til 15, før kampanjen ble avsluttet med stands på Herkules og Brotorvet de siste dagene av kampanjeuka. I 2012 var ble 341 pasienter 4 utskrevet fra slagenheten med diagnosen hjerneslag. Bare ti prosent tidsnok på sykehus Grovt sett kommer ti prosent tidlig nok til at vi kan tilby trombolyse. Da gjenstår ca 300 pasienter som kommer inn for sent og som dermed risikerer død eller ulike grader av varige hjerneskader. Her er det mye å hente på at flere blir klar over symptomene på slag, konstaterer overlege Håkon Tobro. Han er opptatt av at flere ringer 113 når de ser tegn til lammelser i ansikt, i en arm, språkeller taleforstyrrelser. Det var brosjyrer med informasjon om FAST-symptomene som ble delt ut under kampanjen: -Det er viktig å kjenne symptomene hvis noe skulle skje, mente Vigdis Sannes en av de som ble informert på første kampanjedag. Det fine med hjernens uke er at vi kan gå aktivt ut med folkeopplysning for å få pasientene raskt inn til behandling. Vi kan gi trombolysebehandling innen 4.5 timer etter at symptomene har vist seg, sier ass. enhetsleder Carina Abrahamsen. Hun understreker at avdelingen har sterkt fokus på tidlig rehabilitering og at de jobber systematisk tverrfaglig opp mot nasjonale retningslinjer for hjerneslag.

5 Porsgrunn først på Lean Inne på et trangt kontor kommenterer sekretærene i Porsgrunn lapper på en veggtavle som Dags Aas går gjennom. Tavla er et enkelt, men effektivt hjelpemiddel for forbedring. Lean brukes i mange bransjer over store deler av verden nå. Porsgrunn er først ut med å ta i bruk den såkalte Lean-metodikken i praksis. ST-ledelsen har bestemt at Sykehuset Telemark skal ta i bruk metodikken som benyttes av mange sykehus i Norge og andre land: Målet er å bli et enda bedre sykehus. Fokus på forbedring skritt for skritt -Lean er ikke et kjempeprosjekt som aldri kommer i mål. Metodikken har fokus på de store og små tiltakene som fører til forbedringer i hverdagen, konstaterer Dag Aas. Enhetslederen for kirurgisk kontortjeneste jobbet med Leankonsepter og prosjekter i Norges største IT-selskap- før han begynte på ST i fjor høst. Og helt siden november 2012 har sekretærene i kirurgisk poliklinikk hatt faste møter med Dag Aas foran veggtavla med alle lappene. Her blir problemene notert med beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp innen en gitt frist. Sekretærene har f. eks tatt tak i at det mangler skilter som kan hjelpe pasientene til å finne fram til riktig ekspedisjon. Et annet tiltak skal sikre at et innkallingsbrev sendes ut så tidlig at det når pasienten i forkant. Slik ryddes store og små utfordringer av vegen på tavla. Forbedring- skritt for skritt. Dag Aas og sekretærene i Porsgrunn er først med å teste Lean-metodikk på ST. Har tru på denne måten å jobbe på Jeg har veldig tru på denne måten å jobbe på, sier en av sekretærene. Denne morgenen deltar sekretærene aktivt mens Dag Aas går gjennom status for de ulike forbedringstiltakene. Kollega Gro Buer er positiv:. Når vi jobber som vi gjør nå, blir du mer bevisst på hva du gjør. Mange ganger er løsningene enkle- akkurat som når det går et lys opp for deg, forklarer Gro Buer. Dag Aas ser det slik at både kirurgisk kontortjeneste og kirurgisk klinikk nå har lagt ut på sin Leanreise.-I tillegg til forbedringstavla har vi startet verdistrømanalyser innenfor Pasientadministrative rutiner som f. eks medisinsk koding og generell pasientflyt. Kirurgisk klinikk benytter også Lean som metodikk i forbindelse med tverrfaglig samhandling innenfor Plastikk-kirurgi og i forhold til at vi jobber mot optimal utnyttelse av operasjonskapasiteten for å bli et enda bedre sykehus, understreker Dag Aas. Unngår unødig arbeid og sløsing Kirurgiske poliklinikker i Porsgrunn bruker Lean-metodikk for å effektivisere arbeidsprosesser på poliklinikken. - Det handler om å jobbe smartere, fjerne sløsing og hele tida spørre seg om det vi gjør kommer pasientene til gode Enhetsleder Ingunn Holtar Rønning og kollegene i Porsgrunn har lenge hatt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for å sikre god pasientkvalitet ved de Kirurgiske poliklinikkene. Så Lean i praksis i København En studietur i fjor til sykehus i København, som har hatt nytte av Lean, har ført til at mange nå er motivert for å bruke metodikken. - Sammen med seksjonsleder Agnete Dalevoll ble vi overbevist om at Lean kan være et godt ledelsesverktøy for å skape engasjement og eierskap. Endringene må skapes av de som utfører jobben. Men vi som ledere må hjelpe til, mener Ingunn Holtar Rønning. Mye av fokuset går på å redusere unødig arbeid som ikke gir positiv effekt for pasientene. Så langt har poliklinikken opprettet fire ressursgrupper som jobber tverrfaglig for å sikre kontinuitet og ikke minst gode og effektive pasientforløp: Stadig forbedringsarbeid -Vi bruker elementer av Lean i dette arbeidet og spør hele tiden hva som kan forbedres og hva som er best for pasienten. 20 medarbeidere i sykepleiergruppa, fordelt på fire ressursgrupper, lager årlige handlingsplaner med forbedringsaktiviteter. Her ser vi at det gir både små og større resultater. Nøkkelen til suksess i dette arbeidet er at alle som er involvert i et pasientforløp deltar i forbedringsarbeidet og søker etter nye måter å løse oppgavene på,mener Ingunn Holtar Rønning. Enhetslederen er glad for STledelsen går inn for å ta Lean i bruk og hun håper at det blir lagt til rette for de Lean-tilretteleggerne som trengs for å få best mulig resultater i forbedringsarbeidet. Ingunn Holtar Rønning er i gang med å teste ut Lean-metodikken i Porsgrunn. Dag Aas i bildet over viser LEAN-tavla i bruk. 5

6 Nye arbeidsprosesser i DIPS Med innføringen av DIPS følger 160 nye prosedyrer. Prosedyrene vil gi nye muligheter og påvirke arbeidsprosessene for alle som jobber med pasienter ved STHF og Betanien. Av Kristine Mellefoss Helgen en pasientjournal som du ikke har automatisk tilgang til, må du gi deg selv tilgang og begrunne hvorfor du skal åpne journalen.løsningen er basert på gjeldende lovverk og regionale føringer fra HSØ, og vil bidra til økt informasjonssikkerhet, sier Sagafos. - Arbeidet med å lage de nye prosedyrene har vært spennende og utfordrende. For å komme frem til et best mulig resultat valgte vi å engasjere sykehusansatte med ulik bakgrunn, rolle og oppgaver. Til sammen har over 60 personer deltatt i åtte bredt sammensatte arbeidsgrupper. De viktigste endringene omfatter beslutningsstyrt tilgang til pasientjournalen, elektronisk arbeidsflyt og kontrasignering sier leder for Delprosjekt Løsning i DIPS Hovedprosjekt, Elisabeth Sagafos. Beslutningsstyrt tilgang Beslutningsstyrt tilgang innebærer at helsepersonell får automatisk tilgang til pasientjournaler basert på rolle (lege, sykepleier, sekretær osv) og organisatorisk tilhørighet på sykehuset. Løsningen gir helsepersonell tilgang til informasjon om pasienter som er på posten de jobber på. Leger har tilgang til pasientjournaler på de avdelingene der de har vakt. - Har du behov for tilgang til Elektronisk arbeidsflyt For å oppnå målet om elektronisk arbeidsflyt er det laget elektroniske arbeidsgrupper (postkasser)i DIPS. Det er to hovedarbeidsgrupper i DIPS; private arbeidsgrupper og felles arbeidsgrupper. I private arbeidsgrupper havner oppgaver som skal løses av én person - den som eier arbeidsgruppen. Alle som kan opprette dokumenter i DIPS vil få en privat arbeidsgruppe. I felles arbeidsgrupper samarbeider to eller flere personer om å løse arbeidsoppgavene. Felles arbeidsgrupper deler postkasse. Det er satt opp cirka 400 felles arbeidsgrupper. - Å innføre elektronisk arbeidsflyt kommer til å bli den største endringen når DIPS innføres. Her kan vi hente ut store gevinster ved at dokumenter kan flyttes raskt rundt i systemet. Det er derfor svært viktig at vi lærer oss å bruke og følger disse prosedyrene, understreker Sagafos. Grundig test av DIPS Leder for Delprosjekt Løsning i DIPS Hovedprosjekt, Elisabeth Sagafos. Signering Sykehusene har i dag ingen mulighet for å signere for at prøvesvar er lest. I DIPS skal alle prøvesvar som mottas elektronisk signeres elektronisk. Prøvesvar som skannes vil havne til godkjenning/signering i en arbeidsgruppe. Sykehusene har også vedtatt at enkelte dokumenter som for eksempel epikriser skal ha kontrasignering dersom forfatteren er turnuslege eller lege i spesialisering. Kontrasignering vil fungere som en kvalitetssjekk før dokumentene sendes ut av sykehusene. Ett felles system - Med DIPS får vi ett felles journal- og pasientadministrativt system som skal brukes av alle - både klinikere, kontorfaglig personell, ledere og administrasjonen for øvrig. Tilstrekkelig kunnskap og rett bruk av DIPS og de nye prosedyrene er derfor svært viktig for å sikre at vi utnytter mulighetene som ligger i systemet, sier Elisabeth Sagafos. Det blir lagt stor vekt på testing av DIPS før innføring. Hovedoppgaven er å avdekke og rette opp så mange feil som mulig før oppstart 13. mai. - Totalt gjennomfører vi i overkant av 2000 testcase fordelt på seks ulike testløp før oppstart. Testingen gjennomføres av ansatte ved STHF, Betanien, Sykehusparter og DIPS, sier leder for Delprosjekt Test, Cathrine Marie Karlsen. 6 Den første testen er systemtest. Her testes DIPS-funksjonaliteten og de nye prosedyrene. Parallelt med systemtesten gjennomføres prøvekonverteringstest og integrasjonstest. - Under prøvekonverteringstesten fokuserer vi på at informasjon i nåværende datasystem overføres (konverteres) korrekt inn i DIPS. I integrasjonstesten blir de ulike fagsystemene og integrasjonene testet. Den neste testen er en akseptansetest. Her er hovedfokus å teste at systemet er klart for produksjon, og at det er levert i henhold til kravspesifikasjonen. Prosjektet vil i løpet av oppstartshelgen, mai, gjennomføre produksjonstest. Her testes det at konverteringen har gått bra, at alle integrasjoner er på plass og at systemfunksjonaliteten fungerer på alle lokasjoner.

7 Oppstartsplanen er klar Innføringen av DIPS setter ekstra krav til ansatte og ledere i oppstartshelgen. God planlegging, gjennomført opplæring og tilstrekkelig bemanning og informasjon er viktige tiltak for å ivareta pasientsikkerheten ved oppstart. Av Kristine Mellefoss Helgen Oppstartshelgen omhandler dagene fra onsdag 8. mai til mandag 13. mai Fra onsdag 8. mai kl til mandag 13. mai kl vil det bli nedetid ved sykehusene. Nedetid innebærer at ansatte kun har lesetilgang til pasientjournalene og at sykehusenes manuelle nødrutiner blir tatt i bruk. Labsvar vil i disse dagene bli gitt på papir. Andre fagsystem i Imx vil ikke kunne nås på ordinær måte. Ikoner på skrivebord og i startmenyen vil imidlertid fungere som vanlig og nødjournal vil være tilgjengelig via Pulsen. Søndag 12. mai vil pasientinformasjon etterregistreres i DIPS. Prosjektet vil i oppstartshelgen bistå med døgnbemannet brukerstøtte, sier prosjektleder i DIPS Hovedprosjekt, Benedicte Børge-Ask. Tilstrekkelig bemanning Frem mot oppstart er det viktig at alle ansatte og ledere gjennomfører DIPS-opplæringen og planlegger bemanning ved oppstart. - Det er viktig at enhetene har tilstrekkelig og rett bemanning på plass i dagene før og under oppstart. Rekruttering og opplæring av superbrukere vil bli gjennomført av prosjektet i samarbeid med ledere før oppstart, sier Børge-Ask. Stabilisering og tilvenning Fra tirsdag 14. mai går sykehusene over i oppstartsperioden. - I denne perioden vil ambulerende team med instruktører og superbrukere være tilgjengelig rundt i enhetene. Prosjektet vil i 1-2 uker etter oppstart sørge for bemanning fra kl Ansatte og ledere må i denne perioden sørge for at alle har fått tilstrekkelig opplæring og for at systemet og de nye arbeidsprosedyrene tas i bruk på rett måte, sier prosjektlederen. Innføringsperioden varer frem til 14. juni. Det vil i denne perioden være fokus på stabilisering og tilvenning. Utvidet brukerstøtte vil bli gitt av Sykehuspartner, DIPS og interne STHF-ressurser. Opplæring av ledere, vikarer, nyansatte og andre vil bli gjennomført. Brukerstøtte vil etter 14. juni bli håndtert av en etablert forvaltningsorganisasjon. Informasjon ved oppstart Alle ledere vil før, under og etter oppstart få løpende informasjon om innføringen på e-post. Ledere vil få ansvar for å informere egne ansatte. Nyttig informasjon og avklaringer vil publiseres fortløpende på Pulsens DIPS-sider. Spørsmål om Prosjektleder i DIPS Hovedprosjekt, Benedicte Børge-Ask. oppstart kan rettes til nærmeste leder eller sendes på e-post til kommunikasjonsrådgiver i DIPS Hovedprosjekt, Kristine Mellefoss Helgen, Viktige DIPS-datoer: 2. april: DIPS klasseromskurs starter 8. mai mai: Oppstartshelg, nedetid 12. mai: Etterregistrering 13. mai: Oppstart 14. mai juni: Oppstartsperiode 14. juni: Drift Innhold i DIPS Fase 2 Innføring av elektronisk sykepleiedokumentasjon (EDS) og DIPS operasjonsplan skal etter planen inngå i DIPS Fase 2. Fase 2 planlegges å skje i fra august 2013 og frem til juni Det er besluttet at realiseringen av Meldingsløftet skal integreres i DIPS Fase 2. En overordnet plan vil være klar i midten av april. Planen skal legges frem for ledergruppene ved STHF og Betanien i månedsskiftet april/mai. Følgende innføringer blir vurdert i Fase 2: EDS DIPS operasjonsplan DIPS Akuttsengepostliste Nye integrasjoner, inkludert MTU Regionale løsninger for alle meldinger og Folkeregister Rusdata, Mamadata og Habildata skal konverteres til DIPS Bredding av elektroniske henvisninger og dialogmeldinger til fastleger Elektroniske PLO-meldinger og dialogmeldinger til kommunene Medarbeidere som ønsker å delta i Fase 2 oppfordres til å sende en e-post til prosjektleder i DIPS Hovedprosjekt, Benedicte Børge-Ask. 7

8 Overskudd er økonomisk buffer ST gikk ut av 2012 med et driftsoverskudd på ca 110 millioner kroner.- En del av midlene er bundet opp i vedtatte investeringer. Men overskuddet gir oss i hvert fall en økonomisk buffer når vi nå skal inn i en krevende prosess med å tilpasse oss reduserte rammer de neste årene. Det sier administrerende direktør Bess Frøyshov. Direktøren har forståelse for at kuttkrav på 90 millioner i 2013 hvorav 60 skal spares i klinikkene kan virke unødvendig med et så stort overskudd. På den bakgrunn ser Frøyshov at det er nødvendig å forklare hvorfor overskuddet ikke kan brukes til å unngå de rammekuttene som er vedtatt: Må tilpasse ST til lavere rammer - Utfordringen vår er at vi har et for høgt driftsnivå de nærmeste årene som vi er helt nødt til å ta tak i og gjøre noe med. Det skyldes at vi vet at inntektene våre går ned både som følge av samhandlingsreformen og en ny inntekstmodell som Telemark taper inntekter på. Vi har også ST kom ut av 2012 med et tilsynelatende betydelig overskudd på 110 miliioner kroner. Det gir en viss buffer til å møte omstillingsbehovene, men mye er bundet i vedtak om investeringer som er vedtatt, men som ikke ble iverksatt i et underskudd de første månedene i år som ytterligere forsterker behovet for å få ned med utgiftsnivået vårt. Hvis vi ikke gjør noe vil vi pådra oss et stadig økende underskudd som vil gjøre det enda vanskeligere å komme i balanse innen utgangen av 2016, påpeker STdirektøren. Overskudd kommer godt med Samtidig er hun tydelig på at det positive driftsresultatet fra 2012 er et lyspunkt nå som STHF står foran økonomisk omstilling til et lavere driftsnivå: - Noe av overskuddet skyldtes høyere ISF-inntekter og engangs- ekstramidler fra Helse Sør Øst som vi ikke hadde regnet med. Men her er det viktig å være klar over at en stor del av overskuddet er bundet opp av allerede vedtatte investeringer som ikke ble realisert i Men uansett har vi et overskudd som er særdeles godt å ha som en buffer når vi nå går inn i en krevende omstillingsfase, understreker Bess Frøyshov. Direktøren ser overskuddet som en viktig reserve å ha i bakhånd i forhold til risikoen for å gå ut av 2013 med et underskudd. Leder stor smertestudie Randi Dovland Andersen er norsk koordinator for en stor europeisk forskningsstudie EUROPAIN. Her kartlegges bruk av smertestillende og bedøvende midler til for tidlig fødte og syke nyfødte. EUROPAIN som studien er døpt, står forøvrig for EUROpean Pain Audit In Neonates Dovland er sykepleieren som til daglig er klinikkrådgiver i Barne- og ungdomsklinikken og som i mange år har jobbet med kvalitetsprosjekter og forskning knytta til smertebehandling hos for tidlig fødte barn. Hun har mastergrad i emnet og starter i disse dager veien mot en doktorgrad. Men engasjementet for at de aller minste skal slippe traumatiserende smerteopplevelser er ikke av ny dato: 8 Anerkjennelse for engasjement - Randi Dovland Andersen har fått oppdraget basert på sin dyktighet og tilstedeværelse i nettverket. Hun var sentral i forbindelse med opprettelsen av Norsk barnesmerteforening da Barne- og ungdomsklinikken i 2004 arrangerte en landsdekkende konferanse om temaet. Det er en anerkjennelse av hennes arbeid at hun er utnevnt til nasjonal koordinator for EUROPAIN som er en stor og viktig forskningsstudie, understreker overlege Kristin Hodnekvam. Den EU-støttede forskningsstudien registrerer hva slags smertelindrende behandling for tidlig fødte og syke babyer får i 20 europeiske land. Hensikten er å dokumentere forskjeller mellom deltakerlandene, sammenligne aktuell klinisk praksis med beste tilgjengelige kunnskap på feltet og bidra til nettverksbygging. I dag er over 3000 babyer med i studien- og ca ti prosent av disse er i Norge. Norsk deltakelse er støttet fra Nasjonalt nettverk for legemidler til barn. 16 av 19 norske nyfødt intensivavdelinger har bidratt med pasienter til studien. Les mer om studien på

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11.

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Oppdrag som en del av LUO Gjennomført en stor organisatorisk endring i UNN etterpå skulle ny struktur

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 24.02.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Klinisk dokumentasjon

Klinisk dokumentasjon Klinisk dokumentasjon Talegjenkjenning (TGK) NSH konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 18.11.16 Hilde Haugerud Kirurgisk Kontoravdeling Forstudie (TGK) Analyse i SiV Mål Pasientsikkerhet Raskere

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 13.03.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark HF, Skien. Tilstede: Idar Grotle Thyra Giæver Ingrid Venanger Ann Kristin

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus

Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0. Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus Revisjonsrapport 02/11 Undersøkelse/revisjon 30.3-1.4. 2011 Dato 140411 versjon 1.0 Tema Oppfølging av kontrolltimer ved kirurgisk poliklinikk Bærum Sykehus 1. Innledning Det ble meldt behov for revisjon

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer