Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle"

Transkript

1 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, Clermnt-Ferrand, France R.C.S /2012

2 ''Lav rullemtstand''... Alle sm er aktive innenfr transprtsektren sier det samme: drivstffprisen er en tung pst i selskapet. Og det er sant. Drivstffkstnadene utgjør pp til 30 % av driftskstnadene* i et transprtselskap. Alle løsninger sm kan bidra til å redusere drivstffrbruket fr et kjøretøy er altså velkmmen! Her spiller valget av dekk en viktig rlle, g det er ne sm altfr fte blir versett. g De nyeste generasjnene dekk med lav rullemtstand (eller LRR-dekk, Lw-Rlling Resistance ) kan bidra til reelle besparelser når det gjelder drivstffkstnadene. Men hvr mye? Og på hvilke betingelser? Og hvrdan går man frem fr å velge riktig i det enrme dekktilbudet sm finnes i dag? Det er disse spørsmålene g en hel del andre sm denne guiden vil gi svar på på en klar g tydelig måte. Alt du nengang har ønsket å vite m lastebildekk g hvrdan du kan spare drivstff finnes her! Les g lær... g lykke til med innsparingene! *Kilde: Bundesverband Güterverkehr Lgistik und Entsrgung (BGL) e.v., mellm juli 2010 g juli 2011

3 Dekk med lav rullemtstand er ingen nyhet.. Sant MICHELIN, fr eksempel, var en piner på dette mrådet. Merkets første lastebildekk med lavt energifrbruk ble lansert allerede i Siden den gang har det funnet sted en betydelig utvikling. Ved hjelp av et intensivt frsknings- g utviklingsarbeid er dekkenes energiytelse, pålitelighet, levetid g mønsterskjæringsmuligheter betydelig frbedret, samtidig sm veigrepet g dermed gså sikkerheten fr føreren g lasten har økt. Alle kjøretøy, avhengig av kjøretøytypen g bruken av den, kan i dag få en spesialtilpasset løsning. Dekkfrhandlerne er eksperter på å hjelpe kundene sine med å velge riktig dekk. Også prdusentenes selgere er tilgjengelig fr å hjelpe transprtørene med å velge den løsningen sm best svarer til frventningene g kravene i yrkessjåførenes hverdag. SPARE ENERGI EN GOD, MEN IKKE SPESIELT NY IDÉ! Selv m de første dekkene med lav rullemtstand ble lansert midt på 1990-tallet, har dekkenes påvirkning på drivstffrbruket vært gjenstand fr mfattende studier langt tidligere. Fra slutten av 1800-tallet, fr å være nøyaktig. I august 1896 lånte det kjente selskapet De Din-Butn ut en av sine dampdrevne biler til MICHELIN, fr å bringe på det rene hvilke dekk sm var best, de luftfylte fra Michelin eller massive dekk. Resultatet var entydig. På teststrekningen på 50 km frbrukte kjøretøyet med kmpakte dekk 323 liter vann g 39 kil kull, g det kjørte i en hastighet på 27,6 km/t. Med luftfylte dekk gikk det med 232 liter vann g 27,5 kil kull på den samme strekningen, g hastigheten var dessuten mye høyere 32,6 km/t.

4 Drivstffrbruket fr biler er redusert gjennm de siste 20 arene, men det skyldes den tekniske utviklingen sm bilknstruktrene / star fr dekkene har ikke mye med det a gjre. / Sant g usant Når det gjelder drivstffrbruket til et kjøretøy er det faktisk ikke mulig å se brt fra dekkenes påvirkning, men de gjør ikke alt. Dekkene er ansvarlig fr nærmere 30 % av kjøretøyets drivstffrbruk. Det innebærer at av tre fulle drivstfftanker brukes én tank bare til å få dekkene til å fungere! Frklaringen er enkel. Når dekket kmmer i kntakt med kjørebanen yter dekket mtstand, det defrmeres g varmes pp. Det er dette fenmenet sm kalles rullemtstand, g det er det sm frårsaker det økte drivstffrbruket. J høyere rullemtstand, dest mer energi må mtren yte fr å få bilen til å rulle g dest mer drivstff frbrukes. Hvis frbruket skal senkes, må altså rullemtstanden reduseres. Det er akkurat det de nye dekkene gjør, takket være gummisammensetningen, strukturen g den spesielle utfrmingen av mønsteret i slitebanen. Resultatet blir at disse dekkene gjennm hele sin levetid kan bidra til å redusere frbruket med stre mengder drivstff. Men ikke nk med det. Fr at frbruket skal bli varig redusert spiller alle detaljer inn. Slikt sm hører sammen med kjøretøyets knstruksjn g utrustning: kjøretøytype, mtr g mtrlje, dreiemment, girkasse, luftmtstand, last, dekktype sv. Slikt sm kmmer utenfra: veiens tilstand, trafi kken, værfrhldene sv. Slikt sm avhenger av kjøretøyets vedlikehld: mekanisk service, dekktrykk sv. Og naturligvis det sm avhenger av hvrdan føreren kjører bevisst eller ikke! EN TREDJEDEL AV DRIVSTOFFET GÅR MED TIL DEKKENE! Dekkene står fr nærmere 1/3 av kjøretøyets drivstffrbruk det er ne sm det er verdt å tenke på. Her følger et eksempel sm viser hva dette virkelig innebærer g hvr mye det er å spare: Et leddet vgntg på 40 tnn g med 5 aksler frbruker i gjennmsnitt 33 liter per 100 km. I dette eksempelet går det altså med 9,9 liter drivstff (dvs. 30 %) bare til dekkene funksjn. Det høres kanskje ikke så mye ut, men hvis vi tenker ss at dette vgntget kjører km per år, ne sm er et nrmalt gjennmsnitt i bransjen fr langtransprter, blir det altså liter drivstff sm går med bare til å få dekkene til å rulle. Da frstår man bedre hvr mye det faktisk er å spare med dekk med lav rullemtstand!

5 Alle dekk med lav rullemtstand er like gde. Usant Dette er langt fra sant. Fr å gi brukerne hjelp til å velge riktig har EU utarbeidet den nye frrdningen EG/1222/2009. Fra g med nvember 2012 skal alle nye dekk sm selges innenfr EU ha en spesialmerking. Det innebærer at dekkene klassifi seres på en skala mellm A g G, avhengig av dekkets effektivitet på tre viktige mråder: rullemtstand, veigrep på vått underlag g ekstern vei- g dekkstøy. Men selv mellm dekkene med best klassifi sering kan frskjellene i effektivitet være stre. Fr rullemtstand (g dermed energieffektivitet) fr grønne dekk klassifi sert sm B eller C kan det skille så mye sm 2,5 liter per 100 km. Det er en liten frskjell sm blir str i løpet av ett år. Det samme gjelder fr bremseeffekt på våt veibane. Mellm t klasser, fr eksempel C g B, reduseres bremselengden fr en lastebil sm bremser inn fra 60 til 20 km/t på 30 meter med 15 %, dvs. 4,5 meter. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det kan være avgjørende når det gjelder sikkerheten! Man må gså være ppmerksm på dekkenes lydegenskaper. Dette kriteriet blir stadig viktigere når det handler m vareleveranser inne i byer. Støyen sm dekkene frårsaker utenfr bilen tas gså pp i kjøretøyet. Verdien fr ekstern vei- g dekkstøy angis i desibel (db), i frhld til tillatte grenseverdier. På den nye merkingen angis støynivåene med et symbl sm viser en, t eller tre svarte lydbølger. En lydbølge tyder på best effekt (3 db under den fremtidige tillatte grenseverdien), mens tre lydbølger er den dårligste (støyen ligger ver den fremtidige grenseverdien, men under den verdien sm er tillatt i dag). Rullemtstand, veigrep på vått underlag g ekstern vei- g dekkstøy er altså viktige indikatrer når man skal velge dekk. Det handler m å fi nne det beste kmprmisset mellm de spesifi kke kravene sm stilles i din egen bransje, g da er det verdifullt med gde råd fra kjøretøyknstruktør, dekkprdusent g frhandler. Mer infrmasjn m EU-merkingen g de verdiene sm nevnes ver fi nnes på vår hjemmeside:

6 Alle prdusenter lver at deres dekk gir lavere drivstffrbruk, men de kan ikke bevise det. Frskningen har gitt resultater. Prdusentene av de største merkene investerer strt i frskning g utvikling, g har lykkes med å ppfylle løftene m redusert rullemtstand. Dette bevises fremfr alt i tester sm er blitt gjrt på nye dekk. Dekkenes ytelse har gjennmgått en mengde studier, analyser g tester av alle slag, den ene mer kmplisert enn den andre. Vi må imidlertid ikke glemme at disse testene fr det meste gjøres på nye dekk, g et dekk har lang levetid. Usant men Før et nytt prdukt lanseres fretar dekkprdusentene vanligvis selv en serie tester i labratrium g på bane. I tillegg kmmer de testene sm utføres med en uavhengig kntrllør eller av et uavhengig rgan, sm de tyske TÜV g DEKRA. Og sm krnen på verket fretar prdusenten tester under nrmale bruksfrhld direkte hs knsumentene. Krt sagt: at et dekk har lav rullemtstand er ikke ne sm bare bestemmes det må dkumenteres! Det er imidlertid en mengde parametere sm påvirker testresultatene, g det er vanskelig å ppfylle alle. Værfrhldene kan eksempelvis ha str innvirkning på drivstffrbruket. I de testene sm utføres g brukes av de stre prdusentene frsøker man sm regel å ta hensyn til disse usikre faktrene. MICHELIN anbefaler tester sm utføres ver lengre tid g under virkelige frhld. En ting er sikker: hvis du vil spare drivstff, er dekkene fra de største merkene g med lav rullemtstand det beste valget!

7 Med den nye eurpeiske merkingen er dekktester blitt undvendige. / Usant Den nye dekkmerkingen gir infrmasjn på tre frskjellige mråder: energieffektivitet gjennm rullemtstand, veigrep på vått underlag g ekstern vei- g dekkstøy. Merkingen tar imidlertid ikke med alle kriterier sm bør vurderes når man velger dekk. Den sier fr eksempel ikke ne m dekkets levetid, slitestyrken, veigrepet i kurver, bremseeffekten på tørt underlag, kjørekmfrten, laststabiliteten, evnen til å kmpensere fr ujevnheter i veibanen eller mulighetene fr regummiering g mønsterskjæring. Det er denne typen viktig infrmasjn dekkprdusentene selv måler i sine tester. Men alt handler ikke m dekket det finnes en bruker gså. Alle transprtører stiller ikke samme krav til dekkene. Valget av dekk handler altså m en subtil avveining mellm de egenskapene sm prduktene fremviser, kravene sm stilles i transprtørens arbeid g de behvene sm denne gjennm erfaring er kmmet frem til. Prdusenter g frhandlere er til stede fr å hjelpe til å finne riktig avveining.

8 Dekk med lav rullemtstand er ikke mer miljvennlig. / I tillegg til at dekkene med lav rullemtstand gir lavere energifrbruk g redusert støy, gir de gså lavere CO2-utslipp. Det er enkel matematikk: j lavere rullemtstand, dest lavere drivstffrbruk g dermed gså lavere utslipp av denne skadelige gassen. Hver liter drivstff sm spares inn innebærer 2,66 kg mindre CO 2 i miljøet. Ved hjelp av de beste dekkene med lav rullemtstand kan man altså redusere CO 2 -utslippene. Hvis et vgntg sparer 1 liter drivstff/100 km g kjører km per år, innebærer dette et redusert CO 2 -utslipp på 3,99 tnn per år! Usant

9 Dekk med lav rullemtstand er dyrere. Sant g usant Dekk med lav rullemtstand kan faktisk være dyrere i innkjøp enn andre dekk. Men denne ekstra utgiften kan raskt tjenes inn. La ss ta MICHELIN-dekk fr langtransprter sm eksempel. Dekk med lav rullemtstand representerer et knsentrat av tekniske innvasjner: hldbarhet i dekkstammen, gd kilmeteravkastning, varmebestandighet, avansert gummiblanding sv. Sm knsekvens av et intensivt frsknings- g utviklingsarbeid er alt dette blitt ptimalisert fr at transprtørene skal kunne kjøre stadig lenger, samtidig sm de sparer drivstff. Færre tankfyllinger g bedre kilmeterresultat det er gdt fr bunnlinjen!ger ett bra slutresultat!

10 Blant langtransprtdekkene med lav rullemtstand er dekkene fra de strste / merkene dbbelt sa dyre. Og likevel kan man ikke kjre / dbbelt sa langt med dem... Usant Vi skal ikke verdrive! Det er riktig at disse langtransprtdekkene er dyrere i innkjøp enn andre dekk. Men frskjellen i pris er helt mtivert. Dekk fra de største merkene gir generelt bedre effekt, g det gjelder ut fra alle aspekter: sikkerhet, levetid, energifrbruk, veigrep sv. Når det gjelder langtransprter kan enkelte av disse dekkene med lav rullemtstand til g med gi økt kjørelengde, hvis det ttale ptensialet i gummien utnyttes. Samtidig sm man frbruker mindre drivstff. Og det er ikke alt. Når dekket mønsterskjæres g regummieres får det frlenget levetid, samtidig sm det bevarer hele sin ytelse. Det er fr øvrig ingen tilfeldighet at de stre kjøretøyprdusentene utstyrer sine langtransprtbiler med dekk bare fra de stre merkene. Fremfr alt frsøker de å ptimere drivstffrbruket fr kjøretøyene sine!

11 Dekk med lav rullemtstand gir darligere veigrep g darligere bremseeffekt pa vatt underlag. Den nye eurpeiske merkingen, sm bedømmer dekkenes veigrep på vått underlag, gir mulighet til å se nærmere på akkurat dette. Fr det er j på ingen måte spørsmål m å redusere drivstffrbruket på bekstning av sikkerheten! Veigrepet g bremsestrekningen, på tørt eller vått underlag, på rett eller svingete vei, er gså mråder der dekkene med lav rullemtstand må gi beste resultat. Usant Å kmbinere energiytelse g veigrep, uavhengig av veifrhldene, er slett ingen enkel ligning å løse, ettersm det krever fysiske g kjemiske egenskaper sm enkelte ganger er rake mtsetninger. Frskningsg utviklingsarbeidet på dekkenes ppbygning, nye gummiblandinger, slitebanens ppbygging g mønster g prduksjnsmetder, kan gjøre det mulig å kmbinere tilsynelatende mtstridende egenskaper. Fr å være sikker på at både sikkerheten g energieffektiviteten blir ptimal året rundt, kan det være frnuftig fr transprtørene å følge nen enkle råd. Velg de dekkene sm svarer best til kjøretøyets bruksmråde. Kntrller, fremfr alt fr drivakselen, hvilke dekk sm har merkingen "M+S" g "3PMSF ("Three Peak Muntain Snw Flake, den såkalte "snøkrystallen"). Med dem kan du kjøre sikkert gså m vinteren. Endelig, velg dekk med fulldybdelameller. De gir bedre bremseevne g bedre sidegrep g øker på den måten sikkerheten, fra første til siste kilmeter. ADVARSEL FOR LAVT LUFTTRYKK! Sikkerheten avhenger fr en str del av hvilken type dekk bilen utstyres med, men den avhenger i like str grad av hvrdan dekkene behandles. Vi må ikke glemme at dekk med fr lavt lufttrykk gir lengre bremsestrekning, dårligere manøvrering g kntrll, men gså ekstra kstnader ettersm det kmmer til å bli nødvendig å skifte ut dekkene hyppigere. Dessuten øker rullemtstanden til et dekk med fr lite luft, g det gjør at drivstffrbruket g CO 2 - utslippene øker.

12 Dekk med lav rullemtstand hlder ikke sa lenge. Usant men De nye dekkene med lav rullemtstand er utviklet mye ut fra spørsmålet m kilmeterresultat. Dessuten kan mønsterskjæring g regummiering av dekkene frlenge levetiden ytterligere. Kjernespørsmålet ligger imidlertid ikke der. Det man må vurdere er hvilket dekk sm passer best fr det respektive bruksmrådet. Selv m de stre prdusentene utvikler ulike dekkserier fr yrkesmessig trafi kk, betyr det ingenting. Fagflk innenfr bygg g anlegg har ikke samme behv g ikke samme krav sm varetransprtører. Og innenfr langtransprt har man ikke de samme kravene sm den sm kjører i bytrafi kk. Krt sagt: fr å få mest mulig ut av dekkene må du velge dem sm virkelig passer til ditt bruksmråde. Og da fi nnes det ikke ne sm kmmer pp mt et råd fra en virkelig spesialist!

13 Dekk med lav rullemtstand gir ikke samme kjrekmfrt. / Usant Kmfrten er et viktig kriterium fr yrkestrafi kken, g det er et mråde der dekkene spiller en meget viktig rlle. Vibrasjner, hull, humper, ujevnheter av alle slag dekk fra de stre merkene er utfrmet fr å dempe støt g klare defrmasjner, under frutsetning av at de har riktig lufttrykk. Kmfrten er ett av de kriteriene sm bedømmes strengt i testene. At dekket er klassifi sert sm lav rullemtstand har ingen betydning i denne sammenheng. Takket være gummisammensetningen, utfrmingen av mønsteret g bestanddelene i stammen, har et dekk med lav rullemtstand gså ekstremt gd kmfrt. Under frutsetning av at det brukes på riktig måte, fr kjørekmfrten avhenger ikke bare av dekkenes kvalitet. Det er gså viktig at trekkvgnen g tilhengeren er utstyrt med dekk sm er i gd stand g med riktig lufttrykk, g at lasten er gdt frdelt g gdt frankret i tilhengeren.

14 Dekk med lav rullemtstand egner seg ikke til vinterkjring. / Det er utvilsmt sant at ikke alle dekk med lav rullemtstand egner seg fr ekstreme vinterveier. Det er imidlertid lett å avgjøre hvilke dekk sm er egnet fr ulike bruksmråder m vinteren. Falskt Etiketten M+S (mud and snw / leire g snø) angir at dekket passer til kjøring på veier med vinterdekke. Snøkrystallen (3PMSF: Three Peak Muntain Snw Flake) på siden av dekket angir at dekket har vært testet g ppfyller kravene i en praktisk test i henhld til standard R117 ECE, sm utføres på snø. Denne testen garanterer at dekket ppfyller minimumskravene fr vinterkjøring. Alle krav til lastebildekk er ppfylt g svarer til gjeldende frrdninger i Eurpa, fr eksempel beslutningen m bruk av vinterdekk i Sverige g Tyskland. Når det gjelder å velge dekk er frhandlerne eksperter! Det fi nnes ingenting knyttet til kjøring på vinterveier g dekk med lav rullemtstand sm er fremmed fr dem!

15 Mnsterskjaering / er farlig g gir slett ingen besparelser. Usant men Det er imidlertid t betingelser sm må være ppfylt: at dekket i utgangspunktet er utfrmet fr å kunne mønsterskjæres, g at mønsterskjæringen utføres av en fagpersn i samsvar med anbefalinger fra prdusenten. MICHELIN-dekk er eksempelvis fremstilt med et ekstra gummilag fr å klare en mønsterskjæring uten at det påvirker dekkets styrke eller mtstandskraft. På denne typen dekk skal mønsterskjæringen gjøres når mønsterdybden er mellm 2 g 4 mm. Da kan dekkets grep bevares med full sikkerhet ved at mønsteret gjenskapes g mønsterdybden blir mtrent sm på et halvslitt dekk (mellm 5 g 8 mm). Når mønsterskjæringen gjøres under disse frhldene g når dekket gir den minste rullemtstanden, kan dekkets levetid øke med pp til 25 %, samtidig sm drivstffrbruket reduseres med nesten 2 liter per 100 km* det blir t fl uer i ett smekk! * 1,94 liter/100 km er knstatert av kntrllør i en sammenlignende test sm ble gjennmført i juni 2007 med t vgntg sm var lastet på samme måte g der styreakselen hadde dekk av typen MICHELIN XZA 2 ENERGY i dimensjnen 315/80 R 22.5, drivakselen MICHELIN XDA 2+ ENERGY i dimensjnen 315/80 R 22.5 g semitraileren MICHELIN XTA 2+ ENERGY i dimensjnen 385/65 R 22.5.

16 Sammendrag Ja! Man kan faktisk spare drivstff uten at det påvirker verken sikkerheten på veien eller dekkenes levetid. Samtidig bidrar lavere CO 2 -utslipp g mindre råvarefrbruk til redusert miljøpåvirkning. Når du skal velge dekk med lav rullemtstand: Rådfør deg med fagflk sm kan hjelpe deg med riktig løsning tilpasset akkurat din virksmhet.

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

KONSEPTET C4 CACTUS AIRFLOW 2L: KUN 2 L/100 KM

KONSEPTET C4 CACTUS AIRFLOW 2L: KUN 2 L/100 KM PRESSEMELDING Lysaker, 17. september 2014 KONSEPTET C4 CACTUS AIRFLOW 2L: KUN 2 L/100 KM På høstens bilutstilling i Paris kmmer Citrën til å presentere sitt nye knsept C4 Cactus AIRFLOW 2L. Byene vkser

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

KMAX-serien. kjør lengre hele året...

KMAX-serien. kjør lengre hele året... KMAX-serien. kjør lengre hele året... Opptil 5 % bedre kjørelengde sammenlignet med forgjengeren. 1 1 Sammenligningstester utført av Goodyear Innovation Center Luxembourg på dimensjon 15/80R22.5 mellom

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

De fleste aksjonærene/medlemmene mottok i går en epost med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland og tre andre aksjonærer/medlemmer.

De fleste aksjonærene/medlemmene mottok i går en epost med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland og tre andre aksjonærer/medlemmer. Til aksjnærene i Nøtterøy Glfbane AS Nøtterøy, 1. nvember 2014 KOMMENTARER TIL SKRIV FRA YNGVAR RYDLAND M.FL. De fleste aksjnærene/medlemmene mttk i går en epst med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon»

Bakgrunnsnotat til møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), torsdag 4. juni 2015: «Kompetanseutvikling, forskning og innovasjon» Bakgrunnsntat til møte i Råd fr samarbeid med arbeidslivet (RSA), trsdag 4. juni 2015: «Kmpetanseutvikling, frskning g innvasjn» 1. Tema g avgrensing Tema fr RSA-møte 4. juni 2015: Kmpetanseutvikling,

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

MICHELIN prisliste. LAStEBIL Og BUSSDEKK 1. JAnUAR 2014. www.michelintransport.com

MICHELIN prisliste. LAStEBIL Og BUSSDEKK 1. JAnUAR 2014. www.michelintransport.com MICHELIN prisliste LAStEBIL Og BUSSDEKK 1. JAnUAR 2014 www.michelintransport.com MICHELIN X LINE ENERGY SpaR drivstoff til den SIStE MILLIMEtEREN De nye MICHELIN X LINE ENErgy dekkene setter en ny standard

Detaljer

Forelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Produktivitet varierer mellom land og for ett land over tid, hvordan forklare forskjeller i Y A K L

Forelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Produktivitet varierer mellom land og for ett land over tid, hvordan forklare forskjeller i Y A K L 1 Frelesning 6 Chapter 10: Effektivitet Prduktivitet varierer mellm land g fr ett land ver tid, hvrdan frklare frskjeller i Slw-residualen (begrep fra vekstregnskap; Y A K (1 ) L ) : Y A K L Skyldes frskjeller

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018 I I Emne: I Emnekde VEI FAG 150211B Gruppe(r): 28A, 288 28C, Dat: 16.06.05 Faglig veileder Mrten Opsahl Hans J Berqe I Eksamenstid: 09.00-12.00 i Eksamensppgav 'en består av: I Tillatte hjelpemidler: Antall

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn

Emne:Menneske/daumaskin-interaksjon ~mnekode: LVa'l3A Faglig veileder: Ann-Mari T orvatn I Tillatte-hjelpemidler: G h egsklen i sl I Emne:Menneske/daumaskin-interaksjn ~mnekde: LVa'l3A Faglig veileder: I Ann-Mari T rvatn ~ (pruppe(r):3m3ab,3ac, 3A at:21.04.2004 I EksamenSiId: 09.00. - 12.00

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010 Utvikling Selskap/Indeks Indeks 2009 Indeks 2010 Indeks 2011 Indeks 2012 Indeks 2013 Indeks 2014 ASKO Nrge AS 71,1 % 72,7 % 83,2 % 87,0 % 88,7 % 93,9 % ASKO Drammen AS 66,1 % 72,0 % 79,0 % 88,8 % 90,8

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE Prter, bmmer g gjerde på Huseby leir Behvsbeskrivelse i frbindelse med fysiske sikringstiltak Huseby leir. Mmenter til avklaring Det skal kun settes pp høyere

Detaljer

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen Statens vegvesen - organisering Norske krav til vinterdekk Reidar Henry Svendsen reidar.svendsen@vegvesen.no Vegdirektoratet *) Legges direkte under Samferdselsdepartementet fra 1. juli 2016 Vi er der

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer